Nr Han utmanar norsk räddningstjänst. sid 20. Jönköpings insats mot självmord. sid 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2005. Han utmanar norsk räddningstjänst. sid 20. Jönköpings insats mot självmord. sid 18"

Transkript

1 Nr Han utmanar norsk räddningstjänst sid 20 Jönköpings insats mot självmord sid 18

2 2 Inledaren Sirenen Nr Höjd kunskap nödvändigt för att minska olyckorna Antalet döda i bränder under 2004 blev det lägsta på över 40 år med mindre än hälften omkomna än under tidigare år på 2000-talet. Detta är en oerhört glädjande förbättring. Vi får verkligen hoppas att den kraftiga minskningen inte var en tillfällighet utan ett första tecken på att de brandförebyggande åtgärder som vidtas ger effekt. Brandskyddsarbetet bedrivs mer och mer systematiskt. Kravet på brandvarnare, initierat av Malmö 1999, har fått allt större spridning, bland annat med stöd av det allmänna råd vi gav ut De tydligt uttalade kraven i Lagen om skydd mot olyckor om brandskydd som ställs på ägare och verksamhetsansvariga bör kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling startade Räddningsverket det treåriga brandförebyggande programmet, som gick ut på att minska antalet döda i bränder med tio procent jämfört med föregående treårsperiod och att reducera antalet storbränder. Utvärderingen av handlingsprogrammet är ännu inte gjord men det står klart att vi tillsammans med olika samarbetspartner lyckades med målsättningen att minska de storskaliga bränderna. Däremot kunde vi inte få ner dödsbränderna till den nivå vi satt upp som mål, trots positiva siffror under Det innebär att vi i det nya olycksförebyggande program, som vi ska starta nästa år, måste arbeta ännu ambitiösare också för att minska antalet dödsbränder. Oroande ökning anlagda bränder Ytterligare en signal om att det förebyggande arbetet ger positiv effekt, är den preliminära insatsstatistik som Sirenen redovisar i detta nummer. Av den framgår att antalet räddningsinsatser förra året är det lägsta sedan statistiken började föras Det är minskningar på de flesta områden utom för anlagd brand. Där stiger siffrorna hela tiden, från anlagda bränder 1996 till under Detta är mycket oroväckande. Räddningsverket har under åren satsat ordentligt på att skaffa kunskap om fenomenet barn och bränder. Vi har också förmedlat denna kunskap i skrifter och på annat sätt. Men här finns uppenbarligen mycket kvar att göra. Vi vet att barn leker med eld. Vi vet också att anlagda bränder kan kopplas till brottslig verksamhet och det är ingen hemlighet att anlagda bränder ingår som en del i försäkringsbedrägerier. Stort samhällsproblem De anlagda bränderna är ett stort samhällsproblem, som många aktörer har ansvar för och som måste attackeras i bred samverkan. Vi ska från vårt håll intensifiera kontakterna med Brandskyddsföreningen, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Ska vi få till en ändring på detta angelägna område krävs samlade insatser under lång tid. Den kunskap som finns inom olika verksamheter måste spridas till dem som möter problemet där det dyker upp, det vill säga på den kommunala nivån. Detta är rimligen en uppgift, som väl faller under lagens intentioner om att kommunerna ska ta initiativ till en samordning av alla olycksförebyggande och skadebegränsande aktiviteter. Till de olyckstyper, som under åren krävt färre och färre insatser, hör utsläpp av farligt ämne, inklusive olyckor med farligt gods. Det kan möjligen verka förvånande eftersom polisen vid sin tillsyn av transporter med farligt gods på väg tvingas konstatera brister. Av den senaste sammanställningen av polisens tillsynsrapporter framgår att en eller flera anmärkningar görs på var fjärde transport, ett oacceptabelt resultat. Felaktiga godsdeklarationer betraktas enligt EU som den mest allvarliga bristen. Höjd kunskap och skärpt tillsyn Det enklaste sättet att minska antalet fel är att både avsändar- och transportledet skärper internkontrollen. Säkerhetsrådgivarna måste ges möjlighet att effektivisera sitt arbete. Det kräver att deras uppdragsgivare tar sitt fulla ansvar för säkerheten. Vid fyra konferenser under våren ska vi se till att säkerhetsrådgivarna inte bara förbättrar sina regelkunskaper, utan också arbetsrutinerna. Indirekt vänder vi oss förstås också till dem som anställt rådgivarna och som bär det yttersta ansvaret. Höjd kunskap och skärpt tillsyn är en nödvändighet för att vi på alla områden ska kunna bidra till att förverkliga den politiska målsättningen med att färre ska dö i olyckor, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Christina Salomonson Generaldirektör, Räddningsverket Innehåll Nyheter Risk för osläckbara bränder 3 Räddningsverket har personal i elva länder 4 Operativa avdelningen till Kristinehamn Helsingborgsolyckan Risken som inte fanns 6 Informationscentralen oerhört viktig 6 Slut med konsultuppdrag? 7 Kommuner tummar på skyddsavstånd 8 Övriga nyheter Seveso-företag saknar planer för räddning 9 Bostadsbränderna minskar kraftigt 10 Brandvarnarna räddar Sverige 10 Reportage Efter branden 12 Nya lagen i praktiken Ludvika sprinklar varje vrå 14 Alingsås inför ett femte skift 15 Sirenen i Norge Ensam och stark nog att förändra 20 Sociolog höjer kompetensen 22 Oslos bygårdar brandsäkrade 23 Fordon dras isär fler liv räddas 24 Regelverk hinder för ny lågtryckssprinkler 25 Sirenens räddningsskola Olycksundersökningar 28 Erfarenheter Analys av räddningsinsatser 30 Rökmaskin vållade brand 31 Ordet fritt Verket verkar inte verkligt 33 Var syftet med lagen att dra ner det operativa? 34 Näst sista Nytt om namn, kolumn 39 Sista sidan Brandmannen som flyger högt 40 Omslagsbilden Foto: GUNNO IVANSSON Sirenen har träffat Trondheims nye räddningschef Bjørn-Olav Heieraas. Han har inlett ett omfattande förändringsarbete för att modernisera räddningstjänsten.

3 Sirenen Nr Nyheter 3 I stormens spår Risk för osläckbara bränder Stora delar av Kronoberg och andra stormdrabbade län kan liknas vid jättelika rishögar. En torr och het sommar och de stormfällda skogarna blir potentiella krutdurkar med risk för jättelika osläckbara bränder. Ljungby och Värnamo är bland de kommuner som drabbades hårdast av stormen Gudrun 8-9 januari. Just som de hämtat sig från svåra översvämningar i somras. Vi har haft både vatten och storm senaste halvåret, så det är väl inte utan att vi bävar att vi i sommar ska få uppleva skogsbränder utan motstycke, säger Christer Holmström, brandmästare i Ljungby. Helst vill vi ha en normal sommar, varken för torrt eller blött. Blir det stora mängder regn får vi inte samma hjälp som tidigare av skogen att suga upp vatten. Enorma bränslemängder Stormen fällde 300 miljoner träd eller 75 miljoner kubikmeter skog i Götaland, därav ungefär hälften i Jönköpings och Kronobergs län. Många träd knäcktes, andra föll helt eller delvis som rotvältor. Vid en normal skogsbrand når elden aldrig trädkronorna. Stormen har skapat nya förutsättningar. Blir det torrt i sommar får vi enorma bränslemängder och genom att så mycket skog ligger ner får vinden ökat spelrum. I värsta fall kan vi få skogsbränder som blir omöjliga att släcka, säger Leif Sandahl, expert på skogsbränder vid Räddningsverket. Skogsstyrelsen har beräknat att det i sommar kommer att finnas gånger mer stormfällt material som kan börja brinna än normalt. Det är ofattbara mängder trädkronor som ligger på eller nära marken. Att skicka in brandmän i sådana områden är livsfarligt. Räddningstjänsterna måste höja garden och tänka igenom taktik och alternativa metoder, säger Leif Sandahl. Exempel på åtgärder Han ger några exempel på hur räddningstjänsten kan vidta åtgärder: Riskinventering är viktig, bland annat uppdatering av kartor. Inventering av förstärkningsresurser som plötsligt kan behöva kallas in i semestertider, personal, fordon och utrustning från andra kommuner, ja även andra landsdelar. Foto: GÖRAN GUSTAFSON/Pressens Bild Stormen fällde 300 miljoner träd eller 75 miljoner kubikmeter skog i Götaland. Drabbade län kan liknas vid gigantiska rishögar. I värsta fall kan vi få skogsbränder som blir omöjliga att släcka, säger Leif Sandahl, expert på skogsbränder vid Räddningsverket. Informera och utbilda i samarbete med andra myndigheter och företag alla som arbetar med maskinröjning i skogen att de har släckutrustning med sig. Gnistbildning från maskiner kan lätt starta en brand och med snabbt ingripande kan den i bästa fall stoppas. Planera för stabsuppbyggnad och gärna tillsammans med andra kommuner och länsstyrelsen. Överväg i förväg nödbrandgator och informera markägarna. Studera alternativ taktik som exempelvis att anlägga moteld. Bland annat detta kommer att diskuteras på ett seminarium i Växjö 5 april. En fråga som säkert kommer upp är resurser för bekämpning från luften, med flygplan och helikoptrar. Försvarsmaktens helikopterresurser blir allt mindre. Uppstår stora behov finns möjligheten att hyra in från utlandet, säger Leif Sandahl. Begära hjälp från EU I södra Europa finns också ett 30-tal större vattenbombningsflygplan. Sverige kan inom ramen för EU-samarbetet begära hjälp därifrån om planen är tillgängliga. Räddningstjänsten i Ljungby slickar fortfarande såren efter alla insatserna. Och har så smått börjat förbereda sig för en het sommar. Flertalet kullvräkta träd ligger på varandra med kronorna tre-fem meter upp i luften. Blir det varmt och torrt under en längre period törs jag knappt tänka på vad som kan hända. Det skulle bli en otrolig fart på en sådan brand, säger Christer Holmström. Måste vattenbomba På något sätt måste vi få fram resurser för att vattenbomba från luften. Att skicka in personal på marken är otänkbart om det tar sig i rishögarna. Vilken är viktigaste erfarenheten ni dragit av det som hänt i Ljungby senaste året? Att vi tidigt valde att begära hjälp, inte minst från Försvarsmakten. Ingen klarar sådana här händelser på egen hand. I staben fick vi hjälp av kollegor från Munkedal i norr till Lund i söder. Mycket värdefullt, säger Christer Holmström. De drabbade kommunerna har via länsstyrelserna till finansdepartementet anmält de totala merkostnader stormen medfört, totalt 336 miljoner kronor. Uppgifterna blir en del i den ansökan Sverige gör om ersättning från EUs solidaritetsfond. Kronoberg har begärt mest ersättning, 88 miljoner kronor, följd av Västra Götaland 85, Jönköping 75, Skåne 30, Blekinge 20, Halland 16, Kalmar 15 och Östergötland 6,5. Räddningstjänst eller inte Kommunerna kommer även att söka ersättning från Räddningsverket för räddningstjänstkostnader som överstiger kommunens självrisk. Hittills har fyra kommuner aviserat att de tänker begära pengar, Ljungby, Älmhult, Hässleholm och Perstorp. Andra hårt drabbade kommuner har meddelat att de inte tänker ansöka, berättar Lennart Larsson på Räddningsverket. Vad som är räddningstjänstkostnader blir en delikat fråga att klara ut. Är det enligt lagen kommunal räddningstjänst att ta sig ut till folk som är innestängda av blockerade vägar? Är iordningställande av värmestugor räddningstjänst? Det lär bli mer komplicerade frågeställningar än normalt. En prövning kommer att ske från fall till fall, säger Lennart Larsson. STIG DAHLÉN

4 4 Nyheter Sirenen Nr Riktning Nästa år ska Räddningsverkets operativa avdelning flytta till Kristinehamn med anställda ska verksamheten vara fullt utbyggd med 130 tjänster. Hur verksamheten ska organiseras och arbetet bedrivas håller nu på att ses över. 10 april ska en första inriktning av verksamheten redovisas till regeringen, 15 december ska arbetet vara klart och 1 januari 2006 ska beslut om organisationen ha tagits. Vad vet man i dag om framtiden? Sirenen frågade Räddningsverkets operative chef Kjell Larsson (bilden). Räddningsverket har för närvarande insatspersonal i elva länder. Illustration: GUNNO IVANSSON Pågående insatser 74 personer i elva länder Räddningsverkets internationella verksamhet har efter flodvågskatastrofen varit mer i ropet än någonsin. Mycket av fokus har legat på insatserna i Thailand, men Räddningsverket har utsända i betydligt fler länder. I dag arbetar 74 personer i elva länder. Utsända fanns i början av mars i följande länder: Thailand Två och en halv månad efter flodvågskatastrofen har Räddningsverket fortfarande 23 personer i Thailand. De arbetar i samverkan med Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och andra myndigheter främst med hemsändning av identifierade kroppar och stöd till anhöriga som kommer på besök. Sri Lanka En elektriker, två IT-experter och en flyglogistiker på uppdrag i tre månader för FN:s livsmedelsprogram (WFP). Indonesien Elva personer driver ett tältläger för FN-personal i Meulaboh på västra Sumatra. Tillhandahåller mat, förläggning, sjukvård, arbetsplatser och telekommunikationer för WFP, FNs samordningsorgan (OCHA) och FNs flyktingkommissarie (UNHCR). Dessutom finns en IT-expert och två flyglogistiker för WFP i Banda Aceh och Jakarta. Sudan 22 personer, huvudsakligen på tre månader långa FN-uppdrag. I Darfur driver sex sjuksköterskor och en läkare vårdcentraler för internationell personal. Vidare finns logistiker, elektriker, IT-experter, en instruktör för lastbilsförare och en verkstadschef på plats i Darfur-provinsen. I södra Sudan driver Räddningsverket ett tvåårigt minröjningsprojekt, för närvarande med fyra personer. Tchad En verkstadschef på sexmånadersuppdrag med ansvar för underhållet av de lastbilar som Sverige tidigare donerat till UNHCR. För närvarande pågår transport av ytterligare 25 lastbilar till Tchad som beräknas vara framme i slutet av mars. Kongo En logistiker/it-expert deltar i EU-planering för utbildning av poliser i Kinshasa inom ramen för EUs krishanteringsprogram. Liberia En elektriker för WFP under sex månader. Uganda En logistiker för FNs barnfond (Unicef) i norra Uganda. Eritrea Ett fyraårigt minröjningsprojekt på uppdrag av FNs upphandlingsorganisation för minröjning (Unops). För närvarande har Räddningsverket fyra personer på plats. Afghanistan En minröjningsrådgivare under våren 2005 på uppdrag av det internationella minröjningscentrat i Geneve. Israel/Palestina Konvojledare för transporter på Västbanken. Stödet till FNs organisation för Palestina (UNRWA) fortsätter på tredje året. För närvarande har Räddningsverket två anställda där. Det måste vara meningsfulla jobb inte bara regional sysselsättning I inriktningsförslaget om den nya internationella avdelningen i Kristinehamn framgår att utrikesdepartementet ska svara för ekonomin, men att verksamheten organisatoriskt ska lyda under försvarsdepartementet. Samtidigt sägs i förslaget att det är viktigt med styrning från ett håll. Hur ser du på det? Jag tror det går att hantera. Alla känner till det som varit, tsunamin. Alla vet att om något händer så måste man handla snabbt. Då duger det inte att inte kunna samverka. Den insikten finns. Dessutom kan inte Räddningsverket sköta sån här verksamhet på egen hand, det krävs handpåläggning av regeringen. En operativ avdelning med 130 anställda, cirka 100 fler än ni är i dag. Har du någon uppfattning om behovet? Regeringen valde att gå ut med 130 nya jobb i Kristinehamn, och det kan man tycka är en annorlunda väg. Exercisen av siffror är förståelig, men det måste vara meningsfulla jobb, inte bara regional sysselsättning. Vi måste säkerställa att vi har efterfrågan av våra tjänster. Uppbyggnaden blir ju successiv, runt 40 anställda under 2006 innebär en förstorad operativ avdelning. Och det behövs, i dag gör vi för mycket sett till hur många vi är. I inriktningsförslaget nämns att verksamheten i Kristinehamn ska hysa materiel beredskap och utbildning för insatser. Innebär det att verksamheten i Björröd, samt viss utbildning vid Räddningsverkets skolor flyttas till Kristinehamn? Utbildningsfrågan följer vår verksamhet hack i häl. Expansionen innebär mer utbildning. Jag inser att vi har fyra skolor, men vi ska inte starta en femte. Det finns inte i våra tankar. Vi vill göra det här gemen- Internutredning av katastrofinsats Nästan alla är nöjda med resultatet av Räddningsverkets arbete och den externa bilden av verkets insatser uppfattas som mycket positiv. Det interna arbetet kan emellertid bli bättre. Det är resultat av en internutredning som Räddningsverket gjort av arbetet i samband med flodvågskatastrofen i Asien. I rapporten lämnas sammanlagt 20 förslag på åtgärder som kan bidra till att förbättra den interna stabsberedskapen och som bedöms som nödvändiga. Förslagen rör förbättring av arbetet på hemmaplan inom jour och beredskap, stabsarbete, utrustning, information och tillgänglighet med mera. Underlag för rapporten är intervjuer med ett 40-tal personer.

5 Sirenen Nr Nyheter 5 Kristinehamn Foto: HELENA MELIN Militären på väg ut, Räddningsverket på väg in. Kristinehamn står inför stora förändringar, och så även Räddningsverkets internationella avdelning. samt med skolorna och har bett CRS att utreda hur en förstorad utbildning ska fungera på rimligt avstånd från Kristinehamn. Viss del kanske någon av skolorna kan bedriva i Kristinehamn. I dag har Räddningsverkets generaldirektör rätt att ta beslut om insats. Kan en större operativ avdelning komma att få större befogenheter att ta egna beslut? Nej. Det här är ett arbete som fordrar att andra är med, exempelvis regeringen och Sida. Vi har inte kompetens att titta på svensk biståndspolitik, utrikespolitik eller säkerhetsläget i andra länder. Kommer rekrytering till insatser i framtiden att ske ungefär som i dag, kompetenser Återuppbyggnad Vi har jobbat med det tidigare, men kan kanske knyta det närmare katastrofen. Inte bygga upp bostadshus, jag tänker mer på broar och vägar. Minröjning är också en del av återuppbyggnad, där ser jag en expansion. Miljöolyckor Där är vi inte särskilt aktiva i dag och där ser jag en naturlig expansion. Det kan vara vid utsläpp i sjöar, från fabriker. Bygga säkrare samhällen Den tanken understödjer FN livligt. Vi har en vältränad sök- och räddningsstyrka. Problemet är, som FN säger, att vid jordbävningar och liknande katastrofer är det bara blekansikten från norra Europa som jobbar. Vi kanske kan överföra vår kunskap till intresserade länder. Det här har börjat så smått, projekt är på gång i Jordanien och Armenien. Det är praktisk utbildning. Dessutom finns möjligheten att hjälpa Styrka på väg inom sex timmar Inom sex timmar efter beslut ska Räddningsverket kunna skicka en bedömningsstyrka, och inom tolv timmar en insatsstyrka på 50 personer. Det är beskedet till regeringen om en stärkt förmåga vid katastrof i utlandet med många svenskar berörda. Regeringen gav 14 januari Räddningsverket i uppdrag att redovisa hur man kan bygga upp en stärkt förmåga. 9 februari svarade verket, och i korthet innebär det: När en första analys visat att händelsen kan komma att kräva åtgärder skickas en första bedömningsstyrka på två-fyra personer. Inställningen ska vara att hellre skicka en gång för mycket än att avvakta. Styrkan ska vara på väg inom sex timmar med uppgift att göra en snabb bedömning av läget och behov av kompetens i insatsstyrka. Inom tolv timmar ska en styrka på cirka 50 personer kunna vara på väg. Styrkans sammansättning styrs av vad som inträffat. För att Räddningsverket ska kunna ta beslut om insats krävs att det finns extern finansiering. Räddningsverket noterar i redovisningen att en stärkt förmåga därför kräver att verket snabbt kan få besked från regeringskansliet om finansiering. Det här är ett steg för att samhället ska bli bättre rustat att nå ut med den hjälp som behövs i krissituationer, säger försvarsminister Leni Björklund. Senast vid utgången av 2006 ska Räddningsverket, i samverkan med en rad myndigheter, ha en första insatsstyrka på 50 personer utbildad. Två år senare ska det finnas tre insatsstyrkor, totalt 150 personer, utbildade och övade. En hemmastab ska spegla insatsstyrkan när det gäller fackkunskaper och kompetenser. Den ska etableras när bedömningsstyrkan skickas. En särskild fem dagars grundutbildning för personal i insatsstyrka och hemmastab ska utvecklas. Utökning kan ge insatser inom nya områden Utökad internationell verksamhet betyder fler insatser. Operative chefen Kjell Larsson räknar med en viss expansion inom de områden Räddningsverket jobbar i dag. Men han ser också en rad mer eller mindre nya arbetsuppgifter. hämtas runt om i landet. Eller kommer en utökad operativ avdelning ha egen personal i beredskap? Det är möjligt att skicka mer eget folk om utrymme finns. Det är också kompetensutveckling för vår egen personal. Men vi ska inte bygga upp en organisation med beredskapspersonal, inte som det ser nu. Efter katastrofen i Thailand har också beslut tagits att Räddningsverket ska ansvara för en stärkt förmåga att hantera kriser utomlands där svenskar drabbats. Ingår det i de 130 jobben? Det återstår att se. De 130 jobben finansieras av biståndsbudgeten, men den stärkta förmågan att hjälpa svenskar är inte bistånd. Foto: BO JOHANSSON A9:s kasernområde, ny hemmaplan för Räddningsverket? Är A9:s kasernområde den naturliga placeringen för Räddningsverket i Kristinehamn? Vi har tittat på A9:s område, men vi tittar också på andra alternativ. Det är bra om lokaliseringen blir nära järnvägsstationen. Vilka kompetenser kommer att behövas vid utökningen och finns tänkbar personal i dag på A9? I dag vet vi inte vilka personalkategorier som behövs. Vid rekrytering kommer vi att gå efter kompetens. Men om någon ligger i närheten av den kompetensen är det möjligt att med arbetsmarknadsåtgärder se till att personen ges utökad kunskap. Vi har ganska många samtal från anställda på A9 som visar intresse att jobba för oss. PER LARSSON det land som kan drabbas, hur de planerar för olyckor, organiserar sig för att klara det, hur de kan ta emot andra länder. Mongoliet är ett land som bett FN om hjälp med detta, hur man gör en övergripande analys av situationen och skapar en effektivare organisation. Stöd till enskilda länder, bilaterala avtal. Med Sidas stöd finns fler spår att satsa på.

6 Helsingborgsolyckan 6 Sirenen Nr Risken som inte fanns En kylvattenledning med ett flöde på närmare 60 kubikmeter vatten i minuten. Det var en risk ingen räknat med. Nu har vi sett vilken konsekvens ett brott på ledningen kan få. Var finns det fler sådana här flöden? Det har vi inte koll på, säger Eva-Marie Abrahamsson, räddningschef i Helsingborg När ledningen gick sönder underminerade det en cistern på närmare ton svavelsyra ton rann ut direkt, det mesta i hamnbassängen. När ledningen brast blev vattentrycket så kraftigt att stora stenar på en halvmeter i diameter slungades iväg meter. Lyckligtvis kom ingen människa till allvarlig skada. Men olyckan krävde stora insatser, kostnaderna lär bli rejäla och tusentals helsingborgare kunde inte återvända till sina hem förrän efter drygt två dygn. Skapar direktiv? Vatten pumpade ut under jord i en och en halv timme. Det är det stora flödet i ledning under mark som är risken, och det är konsekvensen av en sådan händelse som inte beaktats i riskbedömningarna. Nu måste det tas ett nationellt grepp, säger Abrahamsson. Hon tror att det inom något år kommer att pratas om Kemira-direktivet. Det här är ju ingen unik konstruktion. Men det är knappast någon som vet om de finns i närheten av känsliga strukturer. Vi måste skaffa kunskap. Det måste tas nationellt grepp Jag gissar att det så småningom kommer en föreskrift. Räddningsverket har i uppgift att rapportera in olyckan till en databas inom EU där allvarliga kemikalieolyckor registreras. Det finns ett internationellt intresse för den här typen av olyckor eftersom de är ovanliga och erfarenheterna få. Om det får några konsekvenser i direktiv skulle det kunna vara att svavelsyra klassificeras som en Sevesokemikalie, säger Lena Tellvik på Räddningsverkets tillsynsavdelning. Miljöminister Lena Sommestad sa till TT: Regeringen ser allvarligt på olyckan. Vi kommer att följa utredningen mycket nära, sedan får vi ta ställning till om det behövs en ny lagstiftning. Informationscentralen oerhört Dyka i hamnbassängen Dagen efter olyckan uppmättes ph-värde 3 i hamnbassängen, sannolikt var det ännu lägre på fredagen. Vad utsläppet innebär i akuta skador är okänt. Det finns indikationer från andra olyckor att svavelsyran, som är dubbelt så tung som vatten, kan lägga sig på botten som en seg massa. Kustbevakningen ska göra dykningar för att se om det finns såna tendenser här, säger Eva-Marie Abrahamsson. Långsiktigt ska det inte bli några skador på djur- och växtlivet i hamnen, den bedömningen har kommunens miljöansvariga gjort. PER LARSSON Försökte föreställa mig hur mycket ton är. Det är en ryslig massa. Det säger André Bengtsson, räddningsledare när larmet gick tidigt på fredagsmorgonen. Bengtsson fick veta att en stor cistern rämnat och att cirka hälften av svavelsyran runnit ner i hamnbassängen. Förstod att vi kunde vänta oss kraftig ångbildning. På plats insåg han att det inte fanns något läckage att stoppa. Två personer saknades, men André Bengtsson beslutade att inte skicka in någon personal för livräddande insats, för att inte riskera rökdykares eller kemdykares liv. Det var med tanke på det enormt stor molnet med syra minuter senare dök de två saknade upp, i stort sett oskadda. En kembåt med okänt antal passagerare flydde undan syramolnet ut i Öresund. Hur många som befann sig i båten och i vilket tillstånd var osäkert. Det orsakade stort pådrag med katastroflarm. Det visade sig att lotsen kommit överens med dem på båten att de skulle höra av sig om det blev problem. Det var givetvis oacceptabelt. Senare, ungefär tjugo över åtta fick vi veta att de var oskadade. Behövde överblick Räddningstjänst, polis och sjukvård samlades för att få en överblick. De första avspärrningarna sattes upp. En kilometers avstånd var vad man mäktade med i första skedet, avståndet fördubblades senare. Under tiden försökte räddningstjänsten med pumpar och kanoner att späda ut ångmolnet som hotade driva in mot stan. Kemstyrkorna förstärktes, resurser byggdes upp. I den bakre ledningen samlades polis, sjukvård, räddningstjänst och annan kommunal personal. Hårt tryck Ett nödnummer upprättades som tog emot samtal fram till söndag eftermiddag. Informationsbehovet blev oerhört stort. Tyvärr saknade vi länge ett informationsbefäl, och det var en brist. Redan klockan halvsex fanns TV-kanaler från alla håll på plats, informationsbefäl hade vi först kvart över sju. Det är sånt som föranleder misstag i media, säger Bengtsson. Göran Bertilsson, räddningschef i beredskap, jobbade i bakre staben där informationstrycket var hårt. Vi hade fem-sex personer som enbart svarade i telefon. Det blev tryck på att få ut information på flera språk, säger han. Vilka erfarenheter drar du? Återigen att informationscentralen är oerhört viktig. Att verkligen kunna svara på allmänhetens frågor. Som fackman förstår man inte alltid vilka frågor de vill ha svar på. Nu fick vi de frågorna och kunde gå ut med information. Samarbetet med radion fungerade mycket bra och kommunens webbsida var en större informationskälla än vi kunde ana. Trycket kom när staden vaknade och folk skulle bege sig till arbetet. Vad hade hänt om olyckan inträffat vid åttatiden på morgonen? Det hade gjort stor skillnad. Det kunde inneburit att fler människor drabbats av syran och det hade varit svårare att få tag i alla inom riskområdet, säger André Bengtsson. VMA i hela stan Bengtsson begärde VMA i närområdet, tyckte det räckte eftersom han ansåg att man hade bra kontroll på händelsen. Tyvärr drog man det i hela stan. Lasarettets ventilatonssystem stängdes, polisen fick enorma påringningar. Alla skolor som drabbades. Det skapade mycket oro i kommunen och i förlängningen även kostnader för kommun och företag. Eva-Marie Abrahamsson, räddningschef i Helsingborg, tycker dock det var rätt att låta

7 Sirenen Nr Helsingborgsolyckan 7 Räddningschefen i polisförhör Slut med konsultuppdrag? Foto: PATRICK PERSSON Utsläppet vid Kemira blottlagde en risk som ingen kände till. Ingen skadades allvarligt, men samhällets resurser sattes på hårda prov. viktig hela stan beröras av VMA. I det läget hade vi ingen riktig kontroll på var molnet befann sig. Så länge jag inte är helt säker kan jag inte utsätta någon annan för fara. Men hade jag vetat det jag vet nu, hade vi kanske inte dragit VMA över hela stan. Badade i syra Förutom det digra informationsarbetet blev huvuduppgiften att understödja vid saneringsarbetet. En av cisternerna badade i två ton svavelsyra som på grund av förångning var 75 grader varmt. Ytterligare ton fick inte läcka ut. För att rädda cisternen pumpades syran ner i hamnbassängen, säger André Bengtsson. Svavelsyran i cisternen tömdes över till en tankbåt och transporterades till Landskrona. Arbetet med att sanera marken från syra tog lång tid. Ångbildningen i samband med olyckan gjorde att flera slamsugningsbilar förstördes, fordonens chassin var helt slut. Brandbilar och ambulanser, som ännu inte är skickade på sanering, kan också bli utdömda. Det gick också ut information om att två brandmän skadats. Vet inte var det kom ifrån. Två brandmän var hos företagshälsovården för kontroll, en fick penicillin för halsfluss och den andre var förkyld. Det är vad vi vet i dag, säger Göran Bertilsson. PER LARSSON Helsingborgs räddningstjänst har i många år haft konsultuppdrag åt företag i Helsingborg. Nu kan det vara slut med det. Jag är mycket tveksam till dessa dubbla roller och har redan tagit upp en diskussion med berörda politiker, säger räddningschefen Eva-Marie Abrahamsson. Som vanligt är det en olycka som sätter fart på debatten. Räddningstjänsten i Helsingborg har haft konsultverksamhet sedan 80-talet. Företag har kontrakterats till vad som kallats 15-företagen. Verksamheten har kritiserats av tillsynsmyndigheter och privata konsultföretag, att räddningstjänsten både hjälper företagen med riskbedömningar och gör tillsyn av säkerheten. Men räddningstjänsten har tidigare haft ståndpunkten att man kan skilja på uppgifterna, att det inte är samma personer som sköter tillsyn respektive den affärsmässiga verksamheten. Därmed skulle man undvika jäv. Nu uttalar kommunpolitiker, såväl styrande som opposition, att verksamheten bör upphöra. Eva-Marie Abrahamsson, som varit räddningschef i Helsingborg i två år, är inne på samma linje. Vi kommer ju i samma uniform, oavsett om vi är där som rådgivare eller myndighet. Foto: PETER LUNDGREN Skånes kemberedskap var en viktig resurs under insatsen. Polisförhör I samband med Kemira-olyckan utreder länskriminalen i Skåne om miljöbrott begåtts, det handlar i så fall om oaktsamhet. Polisen har förhört Eva-Marie Abrahamsson, eftersom man noterat att räddningstjänsten medverkat i samband med riskanalyser. Det handlar om vår del i den eventuella oaktsamheten. Christer Andersson, räddningsdirektör vid länsstyrelsen i Skåne, har flera gånger haft frågan om konsultuppdrag uppe med Helsingborg. Vi har skiljts utan att kunna enas. Diskussionen har varit rätt livlig kan jag säga. Min uppfattning är att man inte ska blanda roller. Men vi har inte kunna hitta en lagparagraf som stöd för att förbjuda verksamheten. Samtidigt ska man komma ihåg att syftet varit vällovligt, man vill ha så säker miljö som möjligt i kommunen. Men tänket blev fel. Länsstyrelsen har bokat ett tillsynsbesök i Helsingborg 18 april, då kommer frågan åter att tas upp. Det kommer att också att ske i länets övriga 32 kommuner under året. Eva-Marie Abrahamsson och jag har diskuterat det här i flera år, när hon arbetade i Malmö medverkade hon till att verksamheten avvecklades där. Jag vet hennes grundinställning. Moral och policy Peo Wikström, jurist på Räddningsverket, konstaterar att det är solklart att räddningstjänsterna får ägna sig åt konsultuppdrag, det handlar om kommunalt självstyre. Däremot anser han att det är mindre lämpligt. Det handlar om moral och policy. Utifrån ser folk räddningstjänsten som en helhet, oavsett om det är olika personer som utför konsultuppdrag och tillsyn. Skulle olyckan i Helsingborg kunna få konsekvensen att Kemira kräver skadestånd av kommunen för brister i konsultarbetet, att man inte såg riskerna med kylvattenledningarna? Om en konsult gör fel kan det bli skadestånd. Det är därför alla konsulter normalt har konsultförsäkringar, säger Wikström. Men några planer att lägga skuld på räddningstjänsten tycks inte finnas hos Kemira. Så fungerar det inte. Den frågan kan vi nog föra av från dagordningen, säger Sten-Inge Arnesson, miljöchef på företaget. Fakta/Kemiraolyckan på morgonen 4 februari gick det interna larmet på Kemiras industriområde i centrala Helsingborg. En cistern hade rämnat och ton svavelsyra läckte ut. Det mesta rann direkt ut i hamnen. Cisternen hade underminerats sedan en kylvattenledning under jord brustit gick larmet hos räddningstjänsten. Körtiden från brandstationen i Bårslöv är sexsju minuter. Första VMA gick ut 06.00, ljöd tyfonen. Folk uppmanades att stanna inomhus, stora delar av stan stängdes av. Det första avspärrningsområdet, som berörde cirka boende, hävdes på förmiddagen. Avspärrningarna flyttades närmare olycksområdet. Totalt fördes 15 personer till sjukhus efter att bland annat ha inandats svavelsyraångor. Ingen av dem var allvarligt skadad, Abrahamsson är tveksam till dubbla roller. PER LARSSON samtliga fick lämna sjukhuset samma dag. Räddningstjänsten hade personer igång samtidigt under räddningsinsatsen. Skånes kemberedskap nyttjades. Resurser hämtades från många kommuner i Skåne, och även utanför länet. Totalt upp mot 40 kommuner var inblandade. Söndag 6 februari klockan minskades avspärrningarna till att omfatta Kemiras industriområde. De som bor i närområdet kunde återvända till sina hem. Måndag 7 februari avblåstes räddningsinsatsen. Men räddningstjänstens arbete med sanering och uppröjning av svavelsyra fortsatte på uppdrag av Kemira med 20 man på plats dygnet runt vid olycksplatsen i ytterligare två veckor. Haverikommisionen ska utreda olyckan.

Sirenen. nr 1 2004. Räddningsverkets tidning. sid 20-23

Sirenen. nr 1 2004. Räddningsverkets tidning. sid 20-23 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 1 2004 sid 20-23 2 Inledaren Sirenen Nr 1 2004 På god väg mot säkerhetsmyndigheten Begreppet skydd mot olyckor, som lanserades i slutet av 1990-talet, håller på att

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet VEMS ANSVAR? SID 18 NY MSB-CHEF SID 4 Fel lägga ansvaret på individen Nu får andra gnälla på mig En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #8 2010 Brandstationen i Lund ska bli

Läs mer

Sirenen. Viktiga planer saknas för 88 riskföretag. nr 8 2003. Alltför aktiva rökdykarledare ifrågasätts. Räddningsverkets tidning. sid 14.

Sirenen. Viktiga planer saknas för 88 riskföretag. nr 8 2003. Alltför aktiva rökdykarledare ifrågasätts. Räddningsverkets tidning. sid 14. Sirenen Räddningsverkets tidning nr 8 2003 Viktiga planer saknas för 88 riskföretag Alltför aktiva rökdykarledare ifrågasätts sid 4 sid 14 2 Inledaren Sirenen Nr 8 2003 Upp till bevis, kommuner Den 12

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Foto: SCANPIX 2 Sirenen Nr 6 2001 inledaren Nu kommer förändringen av det civila försvaret Under de senaste två veckorna har regeringen lämnat två viktiga propositioner

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000. Räddningstjänst i nya banor. Foto: JENS ALVIN. sid 18

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000. Räddningstjänst i nya banor. Foto: JENS ALVIN. sid 18 Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000 Räddningstjänst i nya banor sid 18 Foto: JENS ALVIN 2 Sirenen Nr 3 2000 inledaren Transporterna måste bli ännu säkrare Återigen har allvarliga farligt gods-olyckor

Läs mer

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2007 Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8 Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3 Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 inledaren Sirenen Nr 8 December

Läs mer

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2002 Brandmän lär elever för livet sidan 6 Handikappbussen en dödsfälla sid 24-25 Rapport från Brand 2002 sid 7-11 Storstäderna misslyckas med mångfalden sid 12-13

Läs mer

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni 2006 Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17 Utbildning för utryckningsförare sid 3 Dålig koll på brandskyddet sid 4 20 år med Räddningsverket sid 19-25 Allt från

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

Räddningsverket spricker?

Räddningsverket spricker? Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2001 När jag blir stor vill jag bli brandman sid 10 Räddningsverket spricker? utredning föreslår egen utbildningsmyndighet sid 4 FOTO: BO NYSTRAND 2 Sirenen Nr 8

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00

Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00 Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000 Brandmännen tände på för att rädda byn sid 4-5 Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00 2 Sirenen Nr 5 2000 inledaren Våra frågor måste göras tydligare

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverkets tidning Nr 6 September 2008 Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverket testar fridykning Utredare vill avskaffa SMO-monopolet 2 inledaren Sirenen Nr 6 September 2008

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

TJUGOFYRA7. På samma våglängd. Sverige ska bli världsbäst på IT. Facebookpolisen alla pratar om. Delade meningar

TJUGOFYRA7. På samma våglängd. Sverige ska bli världsbäst på IT. Facebookpolisen alla pratar om. Delade meningar infosäkerhet sid 10 Sverige ska bli världsbäst på IT sociala medier sid 16 Facebookpolisen alla pratar om TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #19 September 2013

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport för 2014

112 i Sverige. Verksamhetsrapport för 2014 112 i Sverige Verksamhetsrapport för 2014 112 nödnumret i Sverige och övriga Europa SOS Alarm AB 2015 Box 19546 104 32 Stockholm Telefon: 08-407 30 00 www.sosalarm.se Produktion: Appelberg Omslag: Johan

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013

krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013 S O S En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013 Frivilliga krafter LEDER RÄTT Så får du in mobilen i Rakel Allt fler kräver ambulans På nätet mobbas barn dygnet runt Kattis Ahlström S O S Innehåll nr 4 2013

Läs mer

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014 PROFILEN, SIDAN 12 Det är svårt att gå till val på att förebygga katastrofer som kan hända 20 år framåt. Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofrisk

Läs mer

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. RÄDDNINGSLEDAREN NR 2 2015 30 ÅR 1985 2015 I FOKUS: Drunkning» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. Vilka informella regler har din räddningstjänst för lån av exempelvis

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer