Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson (5) Lars Rosén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén"

Transkript

1 Glenn Antonsson (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring Mobiltelefon (också norsk) Ring 112 Viktigt! Tala om VAR du ringer från och VEM du är "Jag ringer från Nordic Paper i Säffle och mitt namn är" Tala om VAD som har hänt Tala om VAR på bruket händelsen inträffat SVARA på larmoperatörens frågor Viktigt! Se till att någon MÖTER utryckningsfordonet INFORMERA räddningskåren om någon saknas

2 Glenn Antonsson (5) Lars Rosén Uppträdande när du mottagit gaslarm Stäng dörrar, fönster och stäng av ventilation Om du bedömer miljön som säker, stanna inomhus och invänta besked Om luften är gasbemängd, förflytta Dig till säker plats Kontrollera vindriktning (Gasutsläpp) Gå vinkelrätt mot vinden Vindriktning Se till att en personalförteckning över Din avdelning upprättas Meddela räddningsledaren om någon saknas och hur många som är i säkerhet

3 Glenn Antonsson (5) Lars Rosén Larm om gasutsläpp LARM Telefon: Slå 0 - ton Mobiltelefon: Slå 112, oavsett nationalitet VAR/VEM VAD VAR MÖTER INFO Tala om att du ringer från Nordic Paper och VEM du är Lämna om möjligt upplysningar om VAD om har skett, om rör, cistern eller liknande har gått sönder. Tala om VAR utsläppet upptäckts. Se till att någon MÖTER räddningskåren och visar vägen. Informera portvakt. Informera räddningsledaren om någon saknas. LARMET FÅR EJ FÖRDRÖJAS av att man tar reda på vad som hänt! Det är viktigt att Du stannar kvar och svarar på larmoperatörens frågor, så länge de behöver Din hjälp. Om detta inte är möjligt p.g.a. gasutsläppet, gå till riskfri miljö och ring upp igen! LARMA HELLRE TIDIGT och KOMPLETTERA SENARE med upplysningar! Var inte rädd att larma om det kommit ut så mycket gas att Du själv inte klarar av situationen. Du väcker inte uppmärksamhet automatiskt i hela staden med detta, utan Du får i första hand hjälp av Säffle Räddningstjänst och av personal tillhörande bruket att leta igenom gas belagt område efter eventuellt kvarvarande personal och att ta reda på vad som hänt och åtgärda detta. När Räddningstjänsten kommit är dess räddningsledare ansvarig för räddningsarbetet. Händelseförlopp är enligt följande sidor. Vid uppehåll i driften, då fabriken eventuellt är obemannad, finns beredskapsgående personal som kan larmas genom larmsökare och mobiltelefon. Telefonnummer, se avsnitt Telefon/ Kommunikation. Larm från SOS Alarm går automatiskt till larmradio och mobiltelefoner. Hur man beter sig i gasbelagd miljö, se avsnitt Allmänt. När Du upptäcker utsläpp av svaveldioxid med sådan omfattning att Du bedömer att brukets personal ej ensam klarar situationen, skall Du larma SOS Alarm via telefon 0 ton 112, mobiltelefon 112.

4 Glenn Antonsson (5) Lars Rosén SOS Alarm Larmar Säffle Räddningstjänst, som lämnar aktuella vinduppgifter till SOS Alarm och skickar ut en räddningsgrupp till bruket under befäl av räddningsledaren. Larmar Åmåls Räddningstjänst, som åker till brytpunkt (Tveta-korset E 45). Larmar personal på bruket via larmradio och mobiltelefon. Ångcentralen startar varningssiren, lokal varning på uppdrag av SOS Alarm. Larmar polisen, som dirigerar en polisbil till bruket och förbereder för eventuella större insatser. Dirigerar ambulans till bruket. (Man kan notera att vid alla normala utryckningar med brandbilar åtföljs den av polisbil och ambulans.) Brukets personal Står till räddningsledarens förfogande, i övrigt se avsnitt Åtgärdskalender. Skriv ut personallista från inpasseringssystem, från personalkontor eller växel i brukskontoret alternativt massabrukschefens dator. För instruktion se bilaga 1 denna flik. Gör en förteckning över all befintlig personal som befinner sig på respektive avdelning, se flik 2 i Åtgärdskalender. Inväntar besked från informations- och stödgruppen. Brukets personal som inte är på jobbet ombeds att lyssna på radio samt läsa uppdateringar på kommunens hemsida. Räddningsledaren Om det inte är helt uppenbart att utsläppet är så stort att det påverkar allmänheten utanför brukets område gör man här en halvhalt till dess att räddningsledare gjort en bedömning av utsläppets omfattning. Det är alltså räddningsledaren som beslutar om en eventuell utökning av larmet till EXTERNT LARM (VMA). Om det vid larmet till SOS Alarm framgår att ett stort utsläpp skett, kan beslut fattas om EXTERNT LARM (VMA) redan vid utryckningen från brandstationen. Bedömer räddningsledaren att gasutsläppet kommer att påverka allmänheten utanför bruket beordrar han EXTERNT LARM (VMA) per radio till SOS Alarm.

5 Glenn Antonsson (5) Lars Rosén Från Säffle Brandstation: Vidarebefordras EXTERNT LARM till SOS Alarm; Utlöses under dagtid gaslarm till Konsum Stormarknad, McDonalds, Säffle Fjärrvärme och respektive skolor med hänsyn till aktuella vindförhållanden; Startas Flygvarningsaggregatens sirener i Säffle för att ge signalen VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN SOS Alarm (se avsnitt Åtgärdskalender): Kontaktar lokalradion för meddelande till allmänheten om gasutsläppet. Meddelar Säffle Kommun avdelning Miljö och Fritid samt Länsstyrelsen i Karlstad om gasutsläppet. Larmar enligt åtgärdskalender. Polisen (se avsnitt Åtgärdskalender): Spärrar av nollzonen runt bruket gulmarkerad på kartan (brukets personal hjälper till). Dirigerar eventuellt om landsvägs- och järnvägstrafiken. Genompatrullerar avstängda områden. Informations- och stödgruppen (se avsnitt Åtgärdskalender): Upprättar informations- och stödgruppen på lämplig plats. Detaljerad information finns i avsnittet Åtgärdskalender.

6 Glenn Antonsson Bilaga 1 Lars Rosén Rutin inpasseringskontroll BRAVIDA Innpasseringsregistrering i BRAVIDA-systemet finns tillgängligt på PC vid nedanstående områden, och för följande funktioner: Bilaga 1 Lokal Funktion Namn Portvakten Växel/portvakt Portvakt Brukskontoret Personal chef Hans Erik Persson Brukskontoret Personal Angelica Uttersäv Brukskontoret IT Anne-Christine Fredriksson Kontor cellulosa Produktionschef Cellulosa Jonas Lindqvist Tillgänglighet till programmet för inpasseringskontroll för andra/övriga finns på: Portvaktens PC hos portvakt. Detaljerat instruktion för att ta fram en lista med namn ut BRAVIDA-systemet för de personer som finns inregistrerade inne på bruksområdet med nyckelkort finns hos personerna i tabellen ovanför. Brister i systemet: För att hitta personer inne på området vid en olycka krävs kännedom om vilken avdelning personerna på listan tillhör och vart man skall leta efter dem. Vid en olycka er det sannolikt att många av dem som passerar ut inte registrerar utpassering med nyckelkort, och då finns kvar på listan. Det finns personer med på listan som passerat ut vid tidigare tillfällen utan att registrera nyckelkort. För tillgänglighet till systemet på fler datorer, krävs funktionens personliga lösenord.

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Datum: 2014-01-30 Handläggare: Lotta Vylund Vår referens: 007/170.001-14 1. Inledning De kommuner inom vars gränser det finns sådan verksamhet

Läs mer

Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag

Säker. tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun. var dag Säker tips och råd till dig som bor i Burlövs kommun var dag Hej! Med den här foldern vill vi informera dig om hur Burlövs kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi vill också informera om

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer