magasinet Utges av HBV tel fax Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "magasinet Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress"

Transkript

1 magasinet HBV NYTT april 2011 Utges av HBV tel fax Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress

2 Cylindaköket - energisnålt och lättskött spis- Nyhet Varmluftspis S 762/764 KV Kyl/Frys KF 5185D Ny CyliNdaspis med varmluft och keramikhäll Cylinda spis S 762/764 KV har attraktiv design för det moderna köket. Den har A i energi och många praktiska egenskaper som keramikhäll med två dubbelzoner varav en oval, varmluftsugn med 3-glas ugnslucka och lågtemperaturstekning. SteamClean gör rengöringen av ugnen enkel och insynen i ugnen är mycket bra tack vare stor glaslucka. CyliNda kyl/frys med dubbla kompressorer Cylinda kyl/frys KF 5185D är 185 cm hög med energiklass A. Den har dubbla kompressorer som innebär att kyl och frys ställs in individuellt. Resultatet blir jämnare temperatur, lägre ljudnivå och längre livslängd. Överskåp i samma design finns om tillbehör.

3 Tillsammans kan vi göra de bästa upphandlingarna Inom HBV har vi valt att ytterligare satsa på det som verkligen är vår kärnverksamhet att erbjuda attraktiva HBV-avtal. På HBV har vi alla förutsättningar för att göra de bästa upphandlingarna: Genom våra medlemmar har vi tillgång till massor av fackkunskap Vi har lång erfarenhet av upphandlingar inom fastighetsområdet Vi har de bästa upphandlarna Våra distriktsansvariga har bra kontakt med leverantörerna och insikt om medlemmarnas skiftande behov Tillsammans har våra medlemmar cirka lägenheter Beskrivningen ovan har jag lånat från vår upphandlingschef Rickard Andersson. För oss på HBV gäller det att nyttja alla dessa förutsättningar på allra bästa sätt och därför arbetar vi nu för att införa nya rutiner och mallar. Exempel på detta är att vi i fler upphandlingar än tidigare kommer att arbeta med referensgrupper med specialister inom just det aktuella avtalsområdet. Våra distriktsansvariga kommer också att bli mer delaktiga i upphandlingsprocessen. Den nya organisationen som infördes i slutet på 2010 är också exempel på utökad fokus på upphandlingsprocessen. HBV har sedan tidigare en övergripande referensgrupp, Produktgruppen, med cirka 25 representanter från olika medlemmar. Tanken är att produktgruppen framöver ska fortsätta sin roll som en generell referensgrupp och delge önskemål och erfarenheter gällande HBV-avtalen och övrig verksamhet såsom tester, seminarier med mera. Jag vill också passa på att i sammanhanget nämna att vi har utökat informationen kring våra avtal på medlemssidorna på Vill du hjälpa oss att göra de bästa upphandlingarna anmäl dig till någon av de referensgrupper som vi flaggar för i detta nummer eller kontakta helt enkelt HBV. Åsa Sundqvist Olsson VD, HBV Innehåll 5 Globala inköp HBV planerar att genomföra en upphandling i internationell konkurrens. 15 Hjälp oss bli bättre Delta i HBVs referensgrupper och hjälp oss att förbättra upphandlingarna. 17 Möt Rickard Andersson HBVs upphandlingschef ser en allt större efterfrågan på upphandlingstjänsterna. 21 HBVs Medlemssidor De nya Medlemssidorna innehåller både mer och lättillgängligare information. 22 Avtalsnytt 2011 Ny rangordningsetta inom vitvaror och tvätt samt nytt avtal för garageportar med montage. HBV söker upphandlingskonsulter inom fastighetsförvaltning HBVs upphandlingstjänster har en stor efterfrågan och vi satsar nu på att ytterligare stärka vår position som konkurrenskraftig inköpsorganisation och söker därför ytterligare upphandlingskonsulter. Läs mer om tjänsten på HBV Box Stockholm Tel: Fax: Grundat 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax E-post: Djura Ansvarig utgivare Åsa Sundqvist Olsson Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Grafisk form Roxx Ateljé Original Theresé Adolfsén Fotograf Anders Nilsson och HBV Mediasäljare Maria Sveed Tryck Lenanders,

4 CCJ Nummer ETT för HBV Dags att renovera kök? Då är Hagaköket ditt givna val. HBV har rankat oss som nummer ett och vi levererar fler än 500 kompletta kök per år till HBV-medlemmar. Familjebostäder i Stockholm och Sollentunahem är i dag de största kunderna. HBV-medlemmar får fri hjälp med förfrågningsunderlag och mycket annat. Välkommen som vår kund du också. Kontakta oss gärna direkt. Per Bäckman Per Björk Hagaköket AB

5 Globalt upphandlingsprojekt ska öka konkurrensen HBV planerar att genomföra en upphandling av ett antal varor, där man förutom nationella anbud även hoppas på anbud både från europeiska och utomeuropeiska leverantörer. Syftet är att inbjuda till en internationell konkurrens som förhoppningsvis leder till att vi kan erbjuda våra medlemmar produkter som är billigare än vad som är möjligt på befintliga avtal, säger Johan Aksberg, ställföreträdande upphandlingschef på HBV. För några år sedan inledde HBV ett projekt om globala inköp. Syftet var att finna lämpliga produkter för inköp, inhämta kunskap om prisbild samt utreda om det är möjligt att göra inköp direkt, utan mellanhänder, från producenter i lågkostnadsländer, mer specifikt Kina. Anledningen till att HBV startade projektet berodde bland annat på ett ökat tryck från våra medlemmar för att vi ska agera starkare för att få fram lägre priser, säger Johan Aksberg. HBVs medlemmar omfattas av LOU och kan därför inte göra större inköp utan en formell upphandling. Att driva ett utvecklingsprojekt under ett eller två år utan att göra regelrätta upphandlingar är tillåtet enligt lagen, vilket några av HBVs medlemsföretag också har gjort. Styrelsen har nu gett HBV i uppdrag att genomföra en upphandling enligt LOU, som möjliggör leverans direkt från producent till slutkund, berättar Johan Aksberg. Målet är att upphandlingen ska ge billigare varor än vad som bjuds på befintliga avtal, inklusive eventuella omkostnader i samband med leverans. Upphandlingen ska ske i ett antal steg. Under våren 2011 genomförs det första steget, då HBV tar fram ett antal olika produkter som medlemmarna kan anmäla intresse för att upphandla. Efter att anmälningstiden för intresseanmälningarna har gått ut kommer de mest efterfrågade produkterna att väljas ut och därefter ligga till grund för upphandlingen. Vi väljer att avgränsa upphandlingen på detta sätt, säger Johan Aksberg. Vi har också tagit kontakt med jurister, branschorganisationer och andra för att säkerställa en hög kvalitet på förarbetet. Produktion av kylskåp vid en fabrik i Kina. Nästa steg är därefter att skapa förfrågningsunderlag och kravspecifikationer, besöka leverantörer och tillverkare samt starta en referensgrupp för att involvera HBVs medlemmar i arbetet. Upphandlingen planeras vara avslutad under våren Det finns fortfarande många frågor som måste besvaras under arbetets gång, säger Johan Aksberg. Varuvolymen på upphandlingarna måste till exempel vara tillräckligt stor för att de internationella bolagen ska vara intresserade av att lämna anbud och för att tillräckligt höga rabatter ska kunna uppnås. Information om den planerade upphandlingen kommer kontinuerligt att publiceras på Medlemssidorna på 5

6 Håll staden borta Vårt nya kombinationsfi lter City-Flo XL rensar luften från både partiklar och molekyler. Filtret är speciellt utvecklat för byggnader i stadsmiljö och är ovanligt effektivt mot avgaser, lukter och ozon. Ge din fastighet nya lungor. CLEAN AIR SOLUTIONS Ann HBV _Layout Sida 1 Stoppa smutsen i entrén... Kåbe Skrapgaller Effektiva halkskyddslister av pressat stål eller gummi Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt över en djupare försänkning där smutsen kan samlas under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring. En bra hjälp speciellt vintertid då människor som går in i en byggnad är mer medvetna om väderleken och redan här kan börja stampa av sig smutsen. Skrapgaller finns i flera olika utföranden....vi har lösningarna! Sågverksvägen 10A SE Fjugesta Tel Fax Kåbe Original Tandad Bra har blivit ännu bättre! Det är i grunden samma konstruktion som Kåbe Originalmatta men gummilamellerna är tandade för ännu bättre avskrapningsförmåga och halkskydd. Kåbe-Mattan har låtit SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut göra tester på avskrapningseffekten. Den blev hela 13.4% bättre jämfört mot den icke tandade mattan. 6

7 Stor potential till energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammet Energi 2020 är namnet på EU-kommissionens strategi för att minska EU:s energikonsumtion med 20 procent fram till år Besparingsmålet innefattar fastighetssektorn, vilket innebär att även husen i det svenska miljonprogrammet måste bli mer energieffektiva. Visst går det att sänka energianvändningen med 20 procent även i de så kallade miljonprogramshusen, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på AB Familjebostäder i Stockholm. Men det kräver både resurser, pengar och ett långsiktigt tänkande från bostadsbolagets sida. På Familjebostäder har man kommit halvvägs till att klara målet, vilket innebär en minskad energianvändning på 10 procent. Jag inser också att det är de sista procenten som kommer att vara svårast att nå fram till, säger Helena Ulfsparre. Vi har bland annat arbetat med tilläggsisolering i samband med fasadrenoveringar, men detta kan ibland vara byggnadstekniskt svårt att utföra när det gäller miljonprogramshus. En annan viktig åtgärd är översyn av ventilationssystemen, eftersom nära 30 procent av värmeenergin försvinner via ventilationens frånluft. Vi tror att FTX-system och frånluftsvärmepumpar är det bästa sättet att lösa det problemet, säger Helena Ulfsparre. Vi ser att dessa åtgärder kan vidtas utan större ingrepp i byggnaden så att hyres gästerna inte behöver påverkas så mycket, här finns därför vår största energieffektiviseringspotential. När det gäller tilläggsisoleringen är det däremot bara lönsamt att genomföra när fasaden ändå ska bytas och sker därför i samband med större ombyggnationer. Ett problem för oss i Stockholm är att vi befinner oss på en något överhettad byggmarknad, vilket innebär att det kan vara svårt att hitta såväl leverantörer som entreprenörer, säger Helena Ulfsparre. Helena Ulfsparre är miljöchef på Familjebostäder. Besparingspotential finns också hos injustering av värme- och VVC-system samt vattenbesparande åtgärder. Familjebostäder har valt att testa solpaneler för att kompensera för den ökande elanvändningen till uppvärmning genom frånluftsvärmepumparna. Helena Ulfsparre menar att man helt enkelt inte har råd att låta bli att energieffektivisera samtidigt som miljonprogrammen renoveras. Det gäller att tänka långsiktigt, inte minst när det gäller lönsamheten av åtgärderna. När hyresgäster oroar sig för att hyran ska höjas i samband med renoveringarna brukar vi påpeka att hyran skulle behöva höjas ännu mer om energieffektiviseringen inte genomfördes nu. Så behöver bostadsbolagen också tänka, säger Helena Ulfsparre. AB Helsingborgshem ställer ut kinesiska varor AB Helsingborgshem är ett av de medlemsföretag som kommit längst med globala inköp. Under våren har man arbetat med att bygga upp ett showroom på cirka 200 kvadratmeter, där man kommer att ställa ut ett antal olika varor som man har köpt in från Kina. Vårt showroom ska både visa vår egen personal och andra intresserade hur produkterna ser ut, vilken kvalitet de har och så vidare, säger Anders Olsson, underhållschef på AB Helsingborgshem. Det finns många frågor om och kanske också en viss misstro mot den här typen av produkter. Vi kommer faktiskt också att lägga till produkter från våra befintliga leverantörer för att se om man märker någon skillnad. Showroomet innehåller bland annat köksinredning, vitvaror, solpaneler, blandare och sanitetsporslin. En viktig orsak till initiativet är enligt Anders Olsson prisbilden. Kostnadsutvecklingen har den senaste tiden överstigit den kostnadstäckning som hyreshöjningar innebär, säger han. Om hyresrätten ska vara en konkurrenskraftig upplåtelseform kan vi inte kompensera hela kostnadshöjningen via hyresavin utan fokusera på ökad effektivitet i byggnation och förvaltning. Anders Olsson Representanter från AB Helsingborgshem har varit i Kina under ett flertal tillfällen under de senaste tre åren. Vi har fått viktiga erfarenheter från våra resor, berättar Anders Olsson. HBVs arbete och insats med att bland annat arrangera resor och ta fram riktlinjer för CSR (Corporate Social Responsibility) har betytt mycket för oss. Vi ser med tillförsikt på framtiden och den fortsatta utvecklingen av projektet tillsammans med HBV, säger Anders Olsson. Många av HBVs medlemmar har visat stort intresse. 7

8 Ny webbhandelsportal ska underlätta avrop för medlemmarna En ny webbhandelsportal ska underlätta för HBVs medlemmar att avropa från HBVs avtal. Genom den nya portalen får våra medlemmar en bra överblick över sina beställningar, allt samlat på ett och samma ställe, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. På den nya webbhandelsportalen samlas alla aktuella HBV-avtal vilket underlättar för medlemmarna. Där hittar man informationen på ett enda ställe i stället för att som tidigare behöva söka information hos varje enskild avtalsleverantör. Eller genom att ta kontakt med HBVs kundservice, säger Åsa Sundqvist Olsson. Vår förhoppning är att så många medlemmar som möjligt ska se fördelarna med och vilja ansluta sig till webbhandelsportalen. Självklart kommer vi även efter införandet av portalen att erbjuda samma kundservice som tidigare till de medlemmar som väljer att avvakta. Bättre överblick I webbhandelsportalen kommer medlemmen att få en individuell överblick över sina inköp. Portalen ska till exempel ha en funktion som underlättar förnyad konkurrensutsättning. Medlemmen avgör själv vilka på företaget som ska ha tillgång till portalen. Man kan också ge olika personer olika behörighet, säger Åsa Sundqvist Olsson. Det är leverantörernas ansvar att se till att informationen om produkterna följer de avtal som man har tecknat med HBV. Först och främst ska portalen implementeras för varugrupperna med de mest frekventa köpen, säger Åsa Sundqvist Olsson. Stort intresse Arbetet med att bygga portalen inleds under sommaren. I höst ska vi börja involvera medlemmar i arbetet med att ta fram portalen, i form av en särskild referensgrupp, berättar Åsa Sundqvist Olsson. Glädjande nog verkar det redan finnas ett stort intresse hos våra medlemmar för detta projekt. HBV kommer att anordna olika typer av träffar med medlemmar och leverantörer under hösten, till exempel workshops. Målet är att webbhandelsportalen ska vara i drift efter årsskiftet 2011/2012. En stor utmaning är att HBV har 310 medlemmar, som alla har olika förutsättningar, säger Åsa Sundqvist Olsson. Det är också en orsak till att vi gör portalen webbaserad. Man når den genom HBVs hemsida, ingen ny teknisk lösning behövs för att kunna använda den. En kyl/frys med energieffektivitetsklass A+++ förbrukar 50 % mindre energi jämfört med en produkt med energieffektivitetsklass A+. 8 BOSC0173 GTI_Kyla_186x134_HBV.indd

9 Biolog och landskapsdesigner Peter Gaunitz: Människor mår bra av det gröna I nya bostadsområden läggs ofta stora resurser ned på den yttre bostadsmiljön. I äldre områden, till exempel miljonprogrammen, kan däremot utemiljön vara ordentligt eftersatt. Enligt biologen och landskapsdesignern Peter Gaunitz finns det stora möjligheter att lyfta ett område genom att arbeta med planteringar och grönytor. Peter Gaunitz har bland annat arbetat med flera kommunala bostadsföretag för att lyfta utemiljöer i bostadsområden. En brist är ofta dålig planering, säger Peter. Det påverkar inte bara utseendet utan även skötselbehovet. Har man flera små gräsplättar utspridda i ett område i stället för en enda sammanhållen gräsyta tar det betydligt längre tid att klippa gräset beroende på att man måste flytta gräsklipparen hela tiden. Man måste tänka igenom placeringen av buskar och träd så att inte skötseln försvåras. Självklart bidrar också brist på både pengar och kunskap till att grönytor och planteringar kan vara eftersatta. Peter Gaunitz understryker att det är viktigt att man alltid tar till vara de resurser som finns inom företaget. Det är viktigt att det finns ett engagemang från personalen, det är ju trots allt de som ska sköta och utveckla planteringar och grönytor, säger Peter Gaunitz. När jag till exempel har genomfört en personalutbildning vill jag därför gärna att personalen ska kunna vara med och bestämma hur grönmiljön ska utformas. Det finns också ett värde i att lyssna till vad hyresgästerna tycker, även om de förstås inte kan vara med i beslutsprocessen. Använd naturliga förutsättningar Peter Gaunitz menar att man ska anpassa sig till de naturliga förutsättningarna i ett bostadsområde i så hög utsträckning som möjligt. Finns det skog i närheten kan man försöka bygga vidare på skogskänslan. Blanda växter med sten och andra material. Man kan kalla det för att skapa naturliga biotoper i stället för att bara anlägga rabatter och gräsmattor. Lyckas man med detta kan planteringarna nästan bli självgående. Försök också att se till helheten, häng inte upp dig på detaljer, säger han. Miljonprogramområden betyder ofta tätt stående betonghus och små grönytor. Visst innebär sådana områden en utmaning, men det gäller att inte ge upp bara för att man har små ytor att arbeta med, säger Peter Gaunitz. Människor mår bra av det gröna, till både kropp och själ. Spara energi och miljö med Med 100 filter/år: - sparar du :- i minskade energikostnader - minskar utsläppen med kg CO 2 9

10 HBV har nu avtal med TOOLS Nordens ledande leverantör av verktyg & förnödenheter för industri och fastighetsskötsel! Gå in på för att se produkter och priser samt beställa direkt. Användarnamn och lösenord får du via din lokala TOOLS-butik. Samtliga butiker hittar du på Välkommen! NEA-gruppen DEN LOKALA ELGROSSISTEN för FÖRVALTNING och INDUSTRI Vårt sortiment är anpassat för pro fes sionella kunder Vi vet hur produkterna fungerar i verklig - heten eftersom vi även är el installatör Hos NEA-gruppen möter du tekniskt kunniga elmaterielsäljare Försäljning av elmateriel finns på de flesta av våra 60 enheter - för närmaste NEA kontor besök Maskiner för underhåll av alla dina ytor. Vi har en speciell känsla för ytor. Det kanske inte är så konstigt när vi har lagt mer än 30 år på produkter som gör världen omkring oss lite vackrare. Vårt arbete berör allt du går på och vi handplockar maskiner, från välkända varumärken, som klipper, blåser, suger, borstar, krattar, tvättar, plogar och röjer marken framför dig. Hos oss hittar du maskiner för alla typer av underlag och väderlekar. Nu har vi dessutom breddat vårt produktsortiment ytterligare med de finska redskapsbärarna LM Trac och med de omtyckta Kioti-traktorerna. Med dessa nya agenturerna stärker vi vår position på marknaden, som en av de ledande leverantörerna av maskiner för utomhusskötsel i Norden. Som kund hos oss på Hako Ground & Garden AB kan du alltid känna dig trygg vad det gäller service och eftermarknad vi finns alltid nära dig tack vare våra lokala serviceverkstäder och kunniga återförsäljare runt om i Sverige. Så ser till att du är rustad inför den kommande säsongen med maskiner som har rätt kläder efter väder. Varmt välkommen till oss! Hako Ground & Garden AB

11 Lättare att välja rätt för äldres boende HBV ska utveckla en tjänst för att bostadsbolag enkelt ska kunna hitta produkter som är anpassade för äldres bostäder. Projektet delfinansieras av Hjälpmedelsinstitutet, HI. Målet med projektet är att vi på ett enkelt sätt ska åskådliggöra de produkter i våra ramavtal som underlättar äldres boende, säger upphandlingskonsult Anne-Christine Ehn. Dessa produkter ska identifieras och paketeras så att de på ett enkelt sätt blir mer tillgängliga för avrop för våra medlemmar. Jag tror att våra medlemmar har svårt att få en överblick över vilka produktalternativ som finns på marknaden i dag. Projektet inleds under hösten 2011 och man beräknas slutföra det under våren Vi kommer inledningsvis att gå igenom respektive ramavtals sortiment och identifiera aktuella produkter, säger Anne-Christine Ehn. För att kunna fånga upp våra medlemmars behov kommer vi att ta hjälp av en referensgrupp som består av ett nätverk med representanter från olika bostadsbolag från Stockholms trakten med visst fokus på äldreboenden. I ett senare skede kan kontakter med leverantörer för produktutveckling bli aktuellt. För mer information om projektet, kontakta Anne- Christine Ehn, Nya avtal inom badrumsinredning HBV har tecknat nya ramavtal inom området badrumsmöbler. Nytt för i år är att avtalen även omfattar badrumsinredning anpassad för personer med funktionsnedsättning. Avtalen började gälla den 1 februari 2011 och är inte rangordnade. De nya leverantörerna av badrumsinredning anpassad för personer med funktionsnedsättning är Pressalit Care AB och Trident Industri AB. Dessutom gäller nu avtal med leverantörerna Skånebeslag AB (badrumsskåp) och AB Byggbeslag (duschplatser, badrumsskåp med mera). Våra medlemmar har även tidigare nått liknande produkter genom HBV-avtalen med VVS-grossister. Men nu finns anpassad badrumsinredning alltså som egna avtal vilket vi hoppas gör erbjudandet tydligare för våra medlemmar, säger Bo Gustavsson på HBV. Produkterna används vid lägenhetsanpassning, något som oftast kommunerna svarar för, men ibland sker anpassningen i bostadsbolagens regi. Efterfrågan från våra medlemmar har gjort att vi har valt att teckna egna avtal för dessa produkter, säger han. 11

12 Dörrar som skyddar dig mot inbrott Secor säljer och monterar snygga, klassade säkerhetsdörrar från Daloc. Dörrar som även skyddar mot oljud och brand. Vi har allt för din fastighet Professionell montering Secor är en erfaren och rikstäckande montage- och säljkedja för Dalocs klassade säkerhetsdörrar. Vi utför professionella dörrbyten och utgår från dina behov oavsett om du vill ha en dörr eller ett enhetligt och snyggt trapphus. Våra certifierade montörer garanterar att dörren blir korrekt monterad. Att våra kunder blir nöjda är viktigt för oss. Hos Ahlsell får du tillgång till branschens bredaste sortiment inom VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg och Kyl. Vi har över lagerlagda produkter och ett heltäckande nät av lokala butiker. Som helhetsleverantör kan vi hjälpa dig att spara både tid och pengar. Välkommen! Trygga och trivsamma trapphus Ahlsell Sverige AB Fastighet, tel

13 Individuell mätning en lönsam affär! Individuell mätning av rumstemperatur, el och varm- och kallvatten kan vara en lönsam affär, såväl samhällsekonomiskt som ur miljösynpunkt. HBV har i dag avtal för hårdvara, insamlingsenheter och mjukvara för individuell mätning av el, vatten och rumsvärme. Leverantörerna är valda eftersom de uppfyller kraven på öppet gränssnitt. För att erbjuda en god produktbredd har HBV avtal med totalt elva leverantörer. Avtalen omfattar alla nödvändiga komponenter. Produkterna har ett så kallat öppet gränssnitt, vilket innebär att man som köpare inte är bunden till produkter från ett visst märke. Det öppna gränssnittet gör så att varje enhet i kedjan kan handlas upp var för sig och att det i ett senare skede är möjligt att byta ut varje enhet i kedjan. Det öppna gränssnittet är resultatet av ett utvecklingsprojekt som SABO och Chalmers Tekniska Högskola drivit tillsammans. De system för individuell mätning som finns på marknaden i dag består av integrerade system som skapar inlåsningseffekter och därmed minskar möjligheter till konkurrens och lägre kostnader. Många bostadsbolag har därför tvekat inför att investera i system trots att intresset är stort. Minskad förbrukning på 25 procent Ett av de bolag som valt att handla från HBVs avtal för individuell mätning är KBAB, Karlstads Bostads AB. I samband med ROT-arbeten i drygt 600 lägenheter kommer KBAB att installera utrustning för individuell mätning av varmoch kallvatten i lägenheterna. Det här är första etappen av ROT-arbeten på lägenheter från 1960-talet, berättar Per-Åke Örtlund, installationsansvarig på KBAB. Vi kommer att renovera badrum och kök samt byta stammar under fyra års tid och passar då på att införa individuell mätning. Dessutom kommer KBAB att installera utrustning för individuell mätning i 128 nyproducerade lägenheter under Vi har väntat på ett system med öppet gränssnitt eftersom vi gärna vill undvika att vara märkesbundna. Vi har haft individuell mätning i vissa lägenheter tidigare, i de första lägenheterna redan för år sedan, så vi vet att resultatet är positivt, säger Per-Åke Örtlund. Vi har sett en minskad förbrukning av varmvatten på cirka 25 procent och responsen från hyresgästerna har verkligen varit positiv. För mer information om individuell mätning, ta kontakt med Mårten Kempe, Med smarta hjälpmedel kan du leva mer Med sajten Levamer.se vill Klas Hall skapa en plats där seniorer och deras anhöriga kan köpa och hitta information om hjälp medel för äldre. På Levamer.se hittar du mer information. Som läsare av HBV Nytt får du tillgång till ett specialerbjudande vid din första order i webbutiken. Ange HBV under Meddelande till kundtjänst så får du en gåva, som såväl gammal som ung har nytta av. Klas Hall var tidigare marknadschef på HBV, i dag driver han Levamer.se som både är en webbutik och plats där man kan hitta information om hjälpmedel för äldre. Just hjälpmedel för äldre var något som jag arbetade med redan under tiden på HBV, berättar Klas. Som äldre är det helt naturligt att man kan behöva olika hjälpmedel för att öka sin bekvämlighet. På Levamer.se kan man hitta hjälpmedel som kan vara Klas Hall, grundare av sajten Levamer.se. smarta och snygga. Här hittar man allt från gångstavar och halkskydd till burköppnare och tv-hörlurar. På sajten finns länkar till ytterligare information som riktar sig både till anhöriga och äldre. Man har också möjlighet att ställa frågor till en arbetsterapeut. Tanken är att sajten ska växa både när det gäller produkter och informationsinnehåll, säger Klas Hall. 13

14 garageportar om året talar sitt tydliga språk Av de portar vi levererar är nästan hälften till flerfamiljs hus. Mest handlar det om att byta gamla vipportar. Portar, där fjädrar kan gå av ofta med svåra olyckor som följd. Och ansvaret är fastighetsägarens. Funderar ni på att byta, har ni vårt stöd hela vägen. Från val av portar och ansökningar till boendeinformation och montage. Men varför inte börja med en gratis besiktning? Kontakta oss på eller läs mer på vår hemsida. Sveriges mest valda portar Inbrottsskyddande FÖRRÅDSINREDNING Häfla förrådsinredning typ SM5530 Dags att uppgradera vinds- och källarförråden? Vi erbjuder inbrottsskydd som ger dig en tryggare tillvaro. Även förrådsoch lagerinredningar i nät och plåt finns. Kontakta oss! Häfla Bruks AB Rejmyre Tel Fax

15 HBV söker engagerade medlemmar! För att ytterligare stärka upphandlingsarbetet startar HBV ett antal referensgrupper. Vi söker nu anställda hos våra medlemmar som vill delta i arbetet med att skapa så bra avtal som möjligt, säger Rickard Andersson, upphandlingschef på HBV. HBV har även tidigare tagit hjälp av referensgrupper, främst genom Produktgruppens arbete. Vi brukar till exempel rådfråga ett antal medlemmar när vi skapar nya avtalsområden, säger Rickard Andersson. De nya referensgrupperna innebär att vi tar steget mot att kontinuerligt och mer systematiskt arbeta tillsammans med våra medlemmar under upphandlingarna för att åstadkomma bättre avtal. Under försommaren 2011 kommer de första referensgrupperna att börja sitt arbete. Först ut är fyra av de största avtalsområdena inom HBV: Vitvaror Tvättstugeutrustning Grossistavtal för el, VVS, ljuskällor och fastighetsförnödenheter Köksförnyelse/skåpluckor Det är möjligt att vi kommer att starta fler referensgrupper under hösten, till exempel för översyn av brandskydd, säger Rickard Andersson. Blandade grupper Målet är att referensgrupperna ska bestå av 5 10 personer, från både små och stora medlemsföretag. Vi vill att personer med olika inriktning ska ingå i grupperna för att få en bra kompetens- och kunskapsblandning. Vissa kan bidra med teknisk detaljkunskap, andra med kunskap om förvaltnings- eller administrativa frågor, säger Rickard Andersson. Planen är att referensgrupperna ska träffas för ett par möten inför upphandlingen av ett visst avtalsområde, därefter hålls ett möte i samband med avtalsstart för att summera arbetet och diskutera slutresultatet. Mötena kan hållas hos HBV, men skulle också kunna ske via telefonkonferens till exempel. Vi kommer också att ha kontakt med våra leverantörer, men de kommer inte att ingå i referensgrupperna utan här deltar enbart medlemmar samt personal från HBV, säger Rickard Andersson. Är du intresserad av att delta i någon av referensgrupperna? Kontakta Rickard Andersson på telefon eller via e-post HBV rangordnar oss som nr 1 när det gäller luftfilter. För dig som inköpare inom kommun och kommunala bostadsbolag är det enkelt att välja rätt leverantör av luftfilterlösningar. HBV:s upphandlare rangordnar Dinair som nummer 1 när det gäller luftfilter (både syntetfilter och glasfiberfilter). Vårt sortiment är utvecklat för att tillgodose alla tänkbara behov. Och om det du behöver inte skulle finnas i vårt standard sortiment, tar vi fram en lösning efter dina önskemål. Vi erbjuder filter som är P-märkta och Eurovent certifierade. Dessutom är vi först i världen med effektiva CO 2 -snåla PLA -fibrer i våra filter vi kallar det GreenFlo. GreenFlo världens första förnyelsebara luftfi lter! tel

16 VisionPlus Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar skräddarsydda aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd för ett tryggt och problemfritt boende. Våra produkter är effektivt energi- och ljudisolerade och bland de mest inbrottssäkra på marknaden. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. H-Fönstret AB Gåseberg Lysekil Tel Fax ,82 Första svenska säkerhetsdörren för utomhusbruk med U-värde 0,82 Ny säkerhetsdörr klass 3 för loftgångar sparar på miljön Detta är den första säkerhetsdörren för utomhusbruk som klarar av höga isoleringskrav. Svenska Skydd MK3 YD har ett U-värde på bara 0,82. Det innebär att dörren håller kylan ute, minskar uppvärmningskostnaden och spar på miljön. Samtidigt förebygger den inbrott och bränder samt stänger ute oljud. Göteborg Malmö Stockholm svenskaskydd.se 16

17 Upphandlingschef Rickard Andersson har arbetat på HBV i drygt nio år. På de här åren har upphandlingsområdet vuxit otroligt mycket och blivit allt mer komplicerat. Vi har sett en ökad efterfrågan på HBVs upphandlingstjänster och arbetar ständigt för att förbättra upphandlingarna för våra HBV-avtal, säger Rickard. Ökad efterfrågan på upphandling Rickard Andersson har en bakgrund som civilingenjör och var innan han började på HBV anställd på en konsultfirma som främst jobbade med ledning av byggprojekt med delad entreprenadform. Det var mycket lärorikt och när vi sedan fick uppdrag från Stockholms stad kom jag i kontakt med LOU, lag om offentlig upphandling, säger Rickard. Det var där mitt intresse för offentlig upphandling väcktes. En platsannons från HBV fångade Rickards intresse och i januari 2002 började han som entreprenadupphandlare. Då var jag ensam entreprenadupphandlare men genom åren har HBV i princip anställt en ny upphandlare, eller upphandlingskonsult som vi säger i dag, varje år. Efterfrågan på den här typen av tjänster har vuxit enormt sedan Visserligen har LOU funnits sedan 1994, men det var då som överprövningsmöjligheten infördes vilket fick en stor inverkan på upphandlingsförfarandet. I dag är det nödvändigt med en ganska hög LOU-kompetens för att kunna genomföra en offentlig upphandling. LOU har förändrats vid flera tillfällen och varje förändring innebär mer formalia och mer arbete. Samtidigt har också leverantörerna blivit mer medvetna om sina rättigheter. Det finns också större fokus bland medlemmarna på inköp, man förstår vikten av att tänka strategiskt innan man upphandlar. Gör man ett bra förarbete finns det mycket att vinna. Sedan årsskiftet är Rickard Andersson som upphandlingschef ansvarig för hela upphandlingsavdelningen. För min del betyder det att jag jobbar mindre med rena upphandlingsuppdrag, även om jag fortfarande ansvarar för några avtalsområden, säger han. Upphandling är ett viktigt område som har genomgått en ganska stor utveckling de senaste åren. Det finns generell brist av upphandlingskompetens som gör det svårt att hitta personal i dag. Det gäller särskilt den kompetens som HBV efterfrågar, helst med erfarenhet från bygg- eller fastighetssektorn förutom upphandlingskompetensen, avslutar Rickard Andersson. Fakta Rickard Andersson Familj: gift med Carolina, dottern Ida 1,5 år. Uppvuxen i Gagnef i Dalarna, utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Fritidsintressen: att vara ute i skog och mark, längdskidåkning, åka långfärdsskridskor, kajakpaddling. På sommaren åker familjen ut med husvagnen. 17

18 Vill du också ha marknadens mest energisnåla tvättstuga? Planering Ritning Payoff-kalkyl Installation Finansiering Serviceavtal Vi hjälper dig hela vägen Att göra en nyinvestering i tvättstugan behöver inte vara krångligt och tidskrävande. Kontaktar du oss på Miele får du kostnadsfritt hjälp med att planera tvättstugan så att den både blir kostnadseffektiv och optimerad vad gäller antalet tvättider. Du får också hjälp med en payoff-kalkyl och får förslag på olika finansieringsalternativ. 18 Miele har all utrustning till fastighetstvättstugor, t ex tvätt- och torkutrustning, manglar, tvättbänkar, bokningssystem mm.

19 Kunskap om LOU allt viktigare När Roslagsbostäder AB bytte ut delar av sin styrelse vid årsskiftet valde man att låta hela styrelsen samt ledningsgruppen genomgå en LOU-utbildning hos HBV. Utbildningen var nyttig även för de som tidigare kommit i kontakt med LOU eftersom lagen har förändrats, säger Ann- Charlotte Nordberg på Roslagsbostäder. Vid årsskiftet fick Roslagsbostäder en delvis ny styrelse. Eftersom vår verksamhet till stor del styrs av LOU, var det viktigt för oss att de nya styrelsemedlemmarna har en grundläggande kunskap om lagen, säger Ann-Charlotte Nordberg, ekonomi- och fastighetschef på Roslagsbostäder. Därför fick hela styrelsen och ledningsgruppen genomgå en av HBVs utbildningar om LOU. Eftersom mycket av det vi handlar går genom HBV var det lämpligt att de stod för utbildningen. Utbildningen var nyttig även för de som tidigare kommit i kontakt med LOU eftersom lagen har förändrats. Så den fyllde verkligen sitt syfte, säger hon. Roslagsbostäder har även tidigare utnyttjat HBV för utbildningar, till exempel med ett förvaltarperspektiv då leverantörer har fått chansen att visa upp sina produkter, fortsätter Ann- Charlotte. Tre paketutbildningar Kunskap om LOU, Lag om offentlig upphandling, är viktig för alla som kommer i kontakt med inköp inom den offentliga sektorn. För att möta medlemmarnas efterfrågan på LOUinformation erbjuder nu HBV tre olika utbildningspaket. På HBV finns en stor kompetens om och erfarenhet av upphandlingar gällande fastighetsrelaterade varor, tjänster och entreprenader. Vi har skapat tre paketutbildningar som uppfyller behoven hos flera olika personalgrupper, säger Lena Wennerklint, upphandlingskonsult på HBV. Paket 1 riktar sig främst till bovärdar och andra som avropar från avtal och omfattar allmän LOU-information. Utbildningspaket 2 riktar sig till den som deltar i eller beslutar om upphandlingar men som själv inte genomför upphandlingar. Paket 3 handlar om nyheter i LOU och tar upp de senaste lagändringarna. Här går vi främst in på införandet av nya regler i upphandlingslagstiftningen samt intressanta domar och hur dessa påverkar våra medlemmar, säger Lena Wennerklint. Kunskap om LOU blir allt viktigare såväl hos våra medlemmar som hos entreprenörer och leverantörer. En orsak är att den nya lagstiftningen gör det möjligt att ogiltigförklara upphandlingskontrakt som ingåtts i strid med lagen. Upphandlande myndigheter riskerar också att påföras en upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar. För mer information om utbildningspaketen inom LOU, kontakta Lena Wennerklint på HBV, eller

20 Nu ger vi 10 års garanti på lagerkonstruktionen! Tack vare att vår lagerkonstruktion är så gedigen kan Electrolux Laundry Systems ge 10 års garanti på hela lagerpaketet. Electrolux Laundry Systems 10 års garanti omfattar: Lagerhus och Lagring. Garantin gäller för tvättmaskinen W465H vid kollektivt bruk i flerfamiljshus. l Telefon:

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

HBV NYTT. Engagerade medlemmar ger HBV styrka. Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset.

HBV NYTT. Engagerade medlemmar ger HBV styrka. Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset. magasinet HBV NYTT oktober 2012 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset Engagerade medlemmar

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

HBV NYTT. Många nya kontakter på HBVs minimässor. Ny organisation ska ge effektivare upphandlingar Miljöarbete sparar pengar.

HBV NYTT. Många nya kontakter på HBVs minimässor. Ny organisation ska ge effektivare upphandlingar Miljöarbete sparar pengar. magasinet HBV NYTT oktober 2010 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Många nya kontakter på HBVs minimässor Ny organisation ska ge effektivare upphandlingar Miljöarbete

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär Inredarens val Skogsstjärnan, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär Inredarens val Brf Ofelia, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar Inredarens

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

PROLOC. Säkerhetsdörrar för alla miljöer

PROLOC. Säkerhetsdörrar för alla miljöer PROLOC Säkerhetsdörrar för alla miljöer PROLOC Vi garanterar din säkerhet Proloc AB har sedan starten 2005 installerat 10 000 säkerhetsdörrar i Stockholmsområdet. Vi står för säkerhet och professionellt

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Några saker att tänka på innan du väljer garageport

Några saker att tänka på innan du väljer garageport 8 7 6 5 4 3 Några saker att tänka på innan du väljer garageport 2 1 D en här broschyren vänder sig till dig som ska köpa garageport. Den innehåller en hel del tips och råd om vad som är värt att tänka

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

VDn har ordet. Informationsträff - I Mölndal gällande Elmaterial 22 juni

VDn har ordet. Informationsträff - I Mölndal gällande Elmaterial 22 juni AVTAL 2015 JUNI 2 VDn har ordet I veckan som gick hölls den årliga stämman på Quality Hotel vid Globen, söder om Stockholm. Totalt lockades 67 personer från 28 medlemsbolag till en fin uppslutning med

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

HBVs fönsteravtal David Olsson, Micael Lövgren och Peter Riiga

HBVs fönsteravtal David Olsson, Micael Lövgren och Peter Riiga HBVs fönsteravtal David Olsson, Micael Lövgren och Peter Riiga Stora volymer ger bra affärer HBV når ut till: 319 medlemsföretag 867 000 lägenheter Vårt erbjudande HBV skapar rätt förutsättningar för bra

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

VDn har ordet. Trevlig Sommar önskar vi på HBV!

VDn har ordet. Trevlig Sommar önskar vi på HBV! AVTAL 2015 JULI 2 VDn har ordet Det händer mycket på HBV även så här års. Som du kanske noterat välkomnar vi nya regionansvariga i norr och mitt. Höstens upphandlingsdag äger rum 20 oktober på World Trade

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att:

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att: Lösningar med omtanke nu och i framtiden Det unika skensystemet gör det möjligt att: Ställa in hjälpmedel på höjden och i sidled Anpassa inredningen även i små och dåligt inredda badrum skapa mer utrymme

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

VDn har ordet. Nya avtal: -Vitvaror del B och C ANTECKNINGAR

VDn har ordet. Nya avtal: -Vitvaror del B och C ANTECKNINGAR HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Tillsammans äger och förvaltar våra 320 medlemmar närmare 850 000 lägenheter. Vi är medlemmarnas självklara kanal

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vi håller utrustningen igång!

Vi håller utrustningen igång! Vi håller utrustningen igång! Electrolux Professional Service 3 Vi är Textilvårdsrummets husläkare! Det är självklart för oss att hjälpa till med allt från planering och underhåll till service och finansiering.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Ledande inom nyckelfri låsning

Ledande inom nyckelfri låsning Ledande inom nyckelfri låsning 2 Öka tryggheten och säkerheten med... Ökade krav på trygghet och säkerhet gör att allt fler idag vill begränsa till trädet för obehöriga till företag, förvaltningar och

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. All inclusive. i sverige där jeld-wen Tidigare varit känt under namnet swedoor, har vi

Läs mer

Den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat. Bensinstationer

Den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat. Bensinstationer Den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat Bensinstationer Frico har den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat på bensinstationen, vilken omfattar såväl butiksytor och tvätthall som

Läs mer

Kolfilterfläktar som är bättre än kolfilterfläktar.

Kolfilterfläktar som är bättre än kolfilterfläktar. Kolfilterfläktar som är bättre än kolfilterfläktar. Kolfilterfläktar gillar inredning. Med en kolfilterfläkt har du obegränsade möjligheter att inreda ditt kök. Du slipper anpassa dig efter befintliga

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer