HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna."

Transkript

1 magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel fax Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna

2 Nu ger vi 10 års garanti på lagerkonstruktionen! Tack vare att vår lagerkonstruktion är så gedigen kan Electrolux Laundry Systems ge 10 års garanti på hela lagerpaketet. Electrolux Laundry Systems 10 års garanti omfattar: Lagerhus och Lagring. Garantin gäller för tvättmaskinen W465H vid kollektivt bruk i flerfamiljshus. l Telefon:

3 Vi finns till för våra medlemmars skull Foto: Anders Nilsson En av grundstenarna i HBVs roll som inköpscentral är att vi inte har något egenintresse i de avtal vi erbjuder våra medlemmar. HBV drivs inte med vinstintresse. Vi finns till för våra medlemmars skull, genom att tillhandahålla attraktiva avtal för varor och tjänster. För att ytterligare stärka vårt upphandlingsarbete behöver vi bli bättre på att fånga upp och lyssna på medlemmarnas behov och önskemål. Därför har vi tagit flera steg för att förbättra kommunikationen med dem. Vi har startat flera referensgrupper som ska hjälpa oss att skapa bättre avtal i samband med större upphandlingar. Här deltar medlemmar som därmed blir delaktiga i upphandlingarna och deras utformning på ett helt annat sätt än tidigare. Medlemsintresset har hittills varit mycket stort för att delta i referensgrupperna. I det som vi kallar medlemsfunktionen har våra distriktsansvariga fått en ny titel, medlemsansvariga. Namnbytet visar att de har fått en delvis ny roll och ska mer aktivt hjälpa medlemmarna med frågor om LOU, upphandlingar och HBVs avtal. Medlemsansvariga kommer tillsammans med HBVs upphandlingskonsulter att spela en viktig roll när det gäller det konkreta upphandlingsarbetet. Under 2012 planerar HBV att genomföra en upphandling av en webbhandelsportal som ska underlätta för medlemmarna att avropa från HBVs avtal. Även här ska vi bilda en referensgrupp. För att kunna ta fram en användarvänlig plattform är det viktigt att involvera våra medlemmar i arbetet. HBV har drygt 300 medlemmar, vilket är en stor utmaning eftersom alla har olika förutsättningar. HBV kommer också att vara aktiva genom olika marknadsaktiviteter. Under hösten har vi bland annat anordnat ett upphandlingsseminarium samt deltagit på SABO-konferensen Energidepå i Falun och besökt Elmia-mässan. Ser du oss ute på en aktivitet, kom gärna fram och prata. Vi vill veta vad du tycker om HBV och om våra tjänster. Åsa Sundqvist Olsson VD, HBV Innehåll 4 Kommuner kan handla Nu kan även medlemmarnas ägare ansluta sig till HBVs upphandlingar. 5 HBVs miljöarbete HBV stödjer medlemmarna i att uppnå sina miljömål. 6 Ny medlemsfunktion Ändrad distriktsindelning och mer marknadsinriktade medlemsansvariga. 16 Referensgruppernas arbete inlett Referensgrupper vid upphandling stärker medlemmarnas inflytande. 18 Fortsatt global upphandling HBV går vidare med global upphandling av blandare. Nya avtal på mobila arbetsordersystem HBV har genomfört en upphandling av mobila arbetsordersystem. Systemen används till exempel av personal som utför egna felavhjälpande åtgärder. Systemen gör det möjligt att ta emot arbetsorder via mobiltelefon eller handdator, vilket minskar pappershanteringen och snabbar på arbetsrutinerna. De nya avtalen har tecknats med: 1. AddMobile AB, 2. RemoteX Technologies AB och 3. Eldarin Technologies AB. HBV Box Stockholm Tel: Fax: Grundat 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax E-post: Djura Ansvarig utgivare Åsa Sundqvist Olsson Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Grafisk form Roxx Ateljé Original Theresé Adolfsén Fotograf Anders Nilsson Omslagsfoto Tomaz Lundstedt Mediasäljare Maria Sveed Tryck Printfabriken,

4 HBV inköpscentral även för kommuner Nu har inte bara HBVs medlemmar möjlighet att avropa från ramavtalen. Även medlemmarnas ägare, det vill säga kommunerna, samt deras systerbolag kan använda sig av HBVs avtal. Men fortfarande ligger HBVs fokus på våra medlemmars behov, säger Åsa Sundqvist Olsson VD på HBV. värt att veta Köksförnyelse Maximal flexibilitet med minimala ingrepp Miljöcertifierad enligt ISO Avtalsleverantör till HBV totalansvar på allvar Låt oss sköta köksförnyelsen i ditt lägenhetsbestånd. Vi ger dig trygghet i alla led och tar totalansvar för hela processen från hyresgästinformation till samordning och besiktning. Modexa har god kännedom om behoven i kommunala fastighetsbestånd och servar dem via lokala depåer över hela landet. Vårt koncept innebär nöjda hyresgäster och en smidigare renoveringsprocess. Med trygghet och flexibilitet som ledord. Tel Ägarkommunerna, genom olika delar av sin förvaltning, har även tidigare i vissa fall gjort mindre avrop från HBVs ramavtal som har legat under gränsen för direktupphandlingar. Kommunerna kan nu ansluta sig till HBVs upphandlingar, något som möjliggjorts genom de nya reglerna om ramavtal i LOU, säger Åsa Sundqvist Olsson. Men det är fortfarande enbart HBVs medlemmar som får återbäring på inköpen. Det här både understryker HBVs roll som inköpscentral och synliggör ett problem som de tidigare avropen innebar. I stället för att hänga på redan tecknade avtal så är kommunerna med från början. De får nu ange vilka avtal och vilken volym som de är intresserade av. Då kan vi teckna avtal med leverantörerna som bygger på ett mer korrekt underlag, säger Åsa Sundqvist Olsson. De 40 första kommunerna HBV har gått ut med en formell inbjudan till kommunerna för fyra stora upphandlingsområden: vitvaror, tvättstugeutrustning, elmaterial/fastighetsförnödenheter samt vvs-material. Det är avtal med ett sammanlagt värde på en miljard kronor per år, säger Åsa Sundqvist Olsson. Inledningsvis har ett 40-tal kommuner anmält sig till upphandlingar med angivelse av inköps volymer, bland dessa finns Umeå kommun och Malmö stad. Åsa Sundqvist Olsson är noga med att påpeka att den breddade målgruppen för HBVs ramavtal inte kommer att innebära någon urvattning av avtalen. HBV är först och främst medlemmarnas inköpscentral och vi kommer alltid att upphandla det som krävs för fastighetsförvaltning, säger hon. Om någon kommun kommer med en förfrågan om ett nytt avtalsområde som ligger utanför fastighetsförvaltning så är det inte aktuellt. Men visst kan kommunernas önskemål påverka avtal till viss del. HBV välkomnar två nya medlemmar HBV har kunnat välkomna två nya medlemmar under sommaren 2011: Torsås Bostads AB och Stiftelsen Kungälvs bostäder. Det innebär att HBV nu har sammanlagt 312 medlemmar. 4

5 HBV hjälper dig uppnå dina miljömål HBV arbetar aktivt för att underlätta för medlemmarna att uppnå sina miljömål. Även om det finns begränsade möjligheter att ställa konkreta miljökrav vid upphandlingarna så finns mycket som man kan göra på andra områden, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Under hösten går vi dessutom ut till våra medlemmar för att ta reda på vilka miljöfrågor som de tycker att HBV borde arbeta med i framtiden. Det är ofta komplext att beakta miljöaspekten vid offentliga upphandlingar, vilket gör det svårt för den offentliga sektorn att vara stringent och skarp i sina miljökrav, säger Åsa Sundqvist Olsson. Men visst önskar man att det var möjligt att ställa hårdare miljökrav på produktionen av varor vid våra upphandlingar. Tydligare miljömärkning I dag ställer HBV krav på att leverantörerna ska göra det så lätt som möjligt för medlemmarna att hitta produkter som innebär ett bra miljöval i HBVs avtal. Det kan till exempel gälla olika typer av miljömärkningar, säger Åsa Sundqvist Olsson. Det här är redan ganska tydligt på våra medlemssidor men det kommer att bli ännu tydligare i och med HBVs nya webbhandelsportal som planeras till nästa höst. Det kan vara viktigt för medlemmen att miljöprofilen är tydlig vid en jämförelse av olika produkter. I vissa fall ska man alltid välja den mest miljövänliga produkten oavsett priset, ibland är det under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart. Även om man inte väljer den miljövänligare produkten så har man i alla fall haft en chans att göra valet. Speciella miljökrav kan vara ett skäl för att frångå rangordningen vid avrop från HBVs ramavtal, säger Åsa Sundqvist Olsson. Logistik och emballage Vi vill också göra våra medlemmar medvetna om sitt inköpsbeteende, säger Åsa Sundqvist Olsson. Det kan gälla avropsmönster; i stället för att till exempel köpa en enda glödlampa och låta en lastbil leverera den, kan man kanske vänta med leveransen några dagar och samordna transporten med andra inköp. Det går kanske att välja smartare förpackningar och försöka undvika returer. Att undvika småordrar minskar inte bara transporterna utan minskar även antalet fakturor. För de som fortfarande använder sig av pappersfakturor innebär färre fakturor också färre kuvert, säger hon. Ett av våra interna miljömål har varit att öka antalet elektroniska kundfakturor till 50 procent av det totala antalet under Vi har redan nått det målet; i dag svarar e-fakturorna för cirka 55 procent. Ligga i framkant Från HBVs sida finns ambitionen att bli mer proaktiva för att kunna tillgodose medlemmarnas behov av miljövänliga produkter, till exempel för teknik- och systemlösningar. Det finns exempel på flera områden som har gått från en experimentfas, där någon enstaka medlem väljer testa en lösning, till ett läge där det börjar köpas in i volymer, säger Åsa Sundqvist Olsson. Det gäller allt från vattensparutrustning och solpaneler till vindkraftverk och avfallskvarnar. För HBV gäller det att ligga i framkant och vara beredd på en ökad efterfrågan. Men för att kunna vara proaktiv måste HBV ta hjälp av medlemmarna. Våra medlemmar vet betydligt bättre vad de behöver än vad vi gör, säger Åsa Sundqvist Olsson. Det är en av anledningarna till att vi under hösten kommer att gå ut och fråga ett antal medlemmar om vilka frågor de tycker är viktiga. Vi vill veta hur medlemmarna upplever vårt hållbarhetsarbete samt hur verksamheten kan utvecklas för att bättre tillgodose deras miljömål. Det resultat vi får fram kommer bland annat att fungera som underlag för det fortsatta miljöarbetet och vår affärsplan för Ett av HBVs interna miljömål har varit att öka antalet e-fakturor till 50 procent under 2011 och redan i dag har man nått cirka 55 procent. 5

6 Förändringar i medlemsfunktionen Under hösten 2011 förändras delar av HBVs medlemsfunktion. Dels byter vi namn på de distriktsansvariga till medlemsansvariga för var sitt distrikt, dels kommer HBVs medlemsfunktion att förnyas och de medlemssansvariga får en delvis ny roll, berättar Johan Aksberg, chef för medlemsfunktionen på HBV. När det gäller distriktsindelningen överförs Dalarna från distriktet Norra till distriktet Mitt. Roland Widlund har anställts som ny medlemsansvarig för det sydvästra distriktet, som dessutom omfattar en större del av Småland än tidigare. Jag själv blir ansvarig för medlemmarna i distrikt Stockholm inklusive Gotland och Uppsala, säger Johan Aksbreg, chef för medlemsfunktionen. Kjell Larsson som tidigare haft denna roll går i pension vid årsskiftet. Vi hoppas att den nya distriktsindelningen ska förbättra vår service till medlemmarna, säger Johan. Ny tjänst som projektansvarig HBV vill ytterligare förstärka stödet till sina medlemmar. Därför tillförs organisationen en ny tjänst en så kallad projekthandläggare. Projekthandläggaren ska bland annat genomföra förnyad konkurrensutsättning på befintliga HBV-avtal för medlems räkning samt på uppdrag av medlem genomföra prisjämförelser och/eller sammanställa prisuppgifter. I uppdraget ingår även att administrera trepartsavtal. Förutom ren administration görs även regelbunden uppföljning och analys, bland annat i samband med erfarenhetsutbytesträffar med medlemmar som använder trepartsavtal i sin verksamhet, säger Johan Aksberg. Vi kommer att öka vår närvaro ute hos medlemmarna och då blir projekthandläggaren ett viktigt komplement till oss medlemsansvariga, säger Johan Aksberg. Ta till vara kompetens De medlemsansvariga kommer att få en delvis förändrad och mer marknadsinriktad roll än tidigare i förhållande till medlemmarna. Man kan likna det vid en key account-funktion, säger Johan Aksberg. Det krävs allt mer av våra medlemmar för att följa LOU (Lag om offentlig upphandling) och vi får allt fler frågor om lagen. Våra medlemsansvariga ska dels hjälpa medlemmarna med frågor om HBVs avtal men även med allmänna frågor om LOU, upphandlingsstrategier med mera. Det ska bidra till att vi kan tillgodose medlemmens behov oavsett på vilken nivå i företaget frågan uppstår. Johan Aksberg och hans medarbetare kommer fortsatt att vara ansvariga för gemensamma aktiviteter såsom fabriksbesök, mässor och seminarier. Vi vill ständigt öka medlemsnyttan och stärka samspelet med våra medlemmar, säger Johan Aksberg garageportar om året talar sitt tydliga språk Av de portar vi levererar är nästan hälften till flerfamiljs hus. Mest handlar det om att byta gamla vipportar. Portar, där fjädrar kan gå av ofta med svåra olyckor som följd. Och ansvaret är fastighetsägarens. Funderar ni på att byta, har ni vårt stöd hela vägen. Från val av portar och ansökningar till boendeinformation och montage. Men varför inte börja med en gratis besiktning? Kontakta oss på eller läs mer på vår hemsida. Sveriges mest valda portar 6

7 NORRA Medlemsfunktionen David Olsson Medlemsansvarig Distrikt Norr Tel Mobil Johan Aksberg Chef Medlemsfunktionen Medlemsansvarig Distrikt Stockholm/Gotland Tel Mobil Heby Roland Widlund Medlemsansvarig Distrikt Sydväst Tel Mobil Benny Engström Medlemsansvarig Distrikt Mitt Tel Mobil Husbyggnadsvaror HBV Förening Box Stockholm Tel Svandammsv 24 Midsommarkransen 7

8 Nyanställda på HBV Roland Widlund Roland Widlund har arbetat med IT-frågor i 25 år i olika roller. Hans roll på HBV blir medlemsansvarig för sydvästra Sverige samt att han även kommer att arbeta som IT-strateg för HBVs räkning. Roland kommer närmast från tjänsten som upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral där han har ansvarat för ramavtalsupphandlingarna inom IT. Ewa Flood Ewa Flood har tillträtt som ny administrativ chef på HBV. Ewa kommer närmast från tjänsten som ekonomichef på Svenska Jägareförbundet där hon arbetade i fem år. Ewa har ett stort intresse för djur och natur. Dessförinnan har hon bland annat varit ekonomichef på Stiftelsen Östhammarshem och controller/affärs utvecklare på Nyköpingshem AB samt varit egenföretagare inom vårdsektorn. Alexandra Anastasiou Alexandra Anastasiou har tillträtt som ny upphandlingskonsult. Hon kommer närmast från en tjänst som upphandlingskonsult på SKL Kommentus inköpscentral där hon har arbetat med samordnade upphandlingar i åtta år. Hon arbetade innan dess på Fortum AB med inköp av varor och tjänster inom ramen för lagen om upphandling LUF, försörjningslagen. Alexandra är gymnasieekonom och certifierad upphandlare. HBV rangordnar oss som nr 1 när det gäller luftfilter. För dig som inköpare inom kommun och kommunala bostadsbolag är det enkelt att välja rätt leverantör av luftfilterlösningar. HBV:s upphandlare rangordnar Dinair som nummer 1 när det gäller luftfilter (både syntetfilter och glasfiberfilter). Vårt sortiment är utvecklat för att tillgodose alla tänkbara behov. Och om det du behöver inte skulle finnas i vårt standard sortiment, tar vi fram en lösning efter dina önskemål. Vi erbjuder fi lter som är P-märkta och Eurovent certifierade. Dessutom är vi först i världen med effektiva CO 2 -snåla PLA -fibrer i våra fi lter vi kallar det GreenFlo. GreenFlo världens första förnyelsebara luftfi lter! tel

9 Morastrand satsar på professionell upphandling med hjälp av HBV HBVs kärnverksamhet gäller ramavtal inom ett fyrtiotal olika upphandlingsområden, men HBV erbjuder även upphandling av entreprenader och konsultuppdrag. Morastrand AB har för första gången använt sig av HBVs tjänster vid entreprenadupphandlingar och de är nöjda med resultatet: Att HBV har skött upphandlingarna har gjort det möjligt för oss att fokusera mer på vår kärnverksamhet, säger fastighetschefen Urban Mårtensson. Att förbereda och genomföra en upphandling enligt LOU (Lag om offentlig upphandling) kan vara svårt på egen hand. HBVs upphandlingskonsulter bistår medlemmarna med all slags rådgivning och juridisk hjälp med anknytning till LOU. LOU är central i all offentlig upphandling. LOU styr upphandlingens alla delar, från val av anbudsgivare till tidsperioder och annonsering. HBV kan hjälpa till med upphandlingsprocessen Medlemmarna kan vända sig till HBV vid upphandling av entreprenader och konsulttjänster, både på årsbasis och objektsspecifikt. Det gäller även upphandling av varor som inte omfattas av något HBV-avtal. HBV kan ta hand om hela upphandlingsprocessen eller bara delar av den. Det gäller allt från att titta på existerande avtal inför förnyad upphandling till att svara på avtalstekniska frågor som kan uppstå, till exempel i kontakt med entreprenörer eller vid överprövanden av anbudsförfarandet. Skyldigheter och rättigheter Entreprenadupphandlingar genomförs antingen som konsultuppdrag för enskilda projekt, vid exempelvis renoveringar eller nybyggen, eller som upphandling av årsentreprenader, till exempel städning, måleritjänster med mera. HBV erbjuder även en typ av trepartsavtal där medlemmarna i samband med årsentreprenad utnyttjar HBVs ramavtal för materialförsörjning till entreprenaden. En upphandling kräver ofta mer kompetens och är mer tidskrävande än vad många tror, säger Carl-Göran Ek, upphandlingskonsult på HBV. Att anlita sig av HBV för att sköta en upphandling innebär att medlemmen frigör både tid och personal, samtidigt som man är säker på att upphandlingen följer alla lagar och regler. LOU uppdateras ständigt, praxis kan förändras och kraven på upphandlingarna blir allt högre. Allt oftare ifrågasätts genomförda upphandlingar. Som upphandlande part och beställare är det därför otroligt viktigt att känna till både skyldigheter och rättigheter, säger Carl- Göran Ek. Frigör resurser Urban Mårtensson är fastighetschef på Morastrand AB. Under 2011 har HBV hjälpt till med sju entreprenadupphandlingar. Vi använder oss av HBV för att vi vill att entreprenadupphandlingarna ska skötas av erfarna och kompetenta personer, I och med att HBV har skött upphandlingarna har vi kunnat fokusera mer på kärnverksamheten, det har frigjort resurser hos oss, säger Urban Mårtensson på Morastrand AB. säger han. Det ska inte finnas minsta tvivel om att upphandlingarna följer LOU. Vi har tagit hjälp utifrån tidigare men inte varit riktigt nöjda med resultatet, därför vände vi oss till HBV. Deras arbete har varit klockrent, allt har fungerat utan problem. De har en mycket stor branschkännedom. De har ett tydligt arbetssätt och kontrakten har blivit mycket mer överskådliga än de har varit tidigare. Det är lättare att se vad som ingår i avtalen. Entreprenadupphandlingarna för Morastrand gäller områdena bygg, fuktsanering, måleri, VVS, golv/plattläggning, el och storkök. Upphandlingen gäller stödresurser för nästan hela vår verksamhet, säger Urban Mårtensson. I och med att HBV har skött upphandlingarna har vi kunnat fokusera mer på kärnverksamheten, det har frigjort resurser hos oss. 9

10 I somras fick 54 garage nya portar hos Eskilstuna Kommunfastigheters fastighetsbestånd. Arbetet tog tre veckor. Ännu bättre avtal på garageportar Under 2011 genomförde HBV en ny upphandling av garageportar inklusive montage. Det nya ramavtalet innebär lägre priser än tidigare upphandling. Eftersom avtalet omfattar montage så får medlemmarna också en färdig funktion, tillsammans med ett brett sortiment, säger Benny Engström, medlemsansvarig på HBV. Det nya ramavtalet gäller Garageportexperten, som finns på 33 orter runt om i landet och kan leverera i hela Sverige. Avtalet avser typer som vipportar, takskjutportar och slagportar. En av de medlemmar som har valt att avropa från ramavtalet är Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Andreas Sikström är teknisk förvaltare på Eskilstuna Kommunfastigheter AB och projektledare för två olika förnyelseprojekt av garageportar. Det större projektet gäller 102 garageportar i ett bostadsområde, både i separata byggnader och i källarvåningar i hyresfastigheter, berättar han. Projektet sträcker sig över tre år och i somras byttes de 33 första portarna, med option på resterande 69 portar, säger han. Rent praktiskt så fungerade projektet mycket bra. Vi gick ut och informerade hyresgästerna om portbytet i förväg, sedan var det Garageportexperten som bokade in dagen med hyresgästen. Eftersom bytet innebär att hyresgästen inte har tillgång till garaget i två dagar så var det viktigt att kommunikationen med hyresgästen fungerade utan problem. Smidigt upplägg Samtidigt genomförde Eskilstuna Kommunfastigheter AB ett andra projekt, där ett tjugotal garageportar i en fastighet byttes ut. Arbetena fungerade lika smidigt här, vi är nöjda med servicen, säger Andreas Sikström. Totalt tog bytena av 54 garageportar tre veckor. Garageportexperten skötte mätningen av garageportarna som hade tre olika mått. Vi kommer att fortsätta med samma upplägg för bytena under de kommande åren, säger han. Laserkantade köksluckor gör skillnad!! RAMAVTAL Nyfiken? Box 80, Dalsjöfors Fax Tel HSB 10

11 Foton: Anders Nilsson Delar av Skogsängen i Eskilstuna har fått nya garageportar. Här syns projektledare Andreas Sikström och Morgan Wahlström, lagledare för arbetslaget på Skogsängen. 11

12 Dörrar med unika fördelar Secor säljer och monterar Dalocs snygga och klassade säkerhetsdörrar. De har bl a en helt unik överfals, flerpunktslås och finns i många utförande t ex med träfront eller olika laminat på in- och utsidan. Nummer ETT för HBV Dags att renovera kök? Här är ditt givna val. Vi är rankade som nummer ett av HBV och levererar fler än 500 kök per år till HBV-medlemmar. Familjebostäder i Stockholm och Sollentunahem är i dag våra största kunder. Kontakta oss gärna direkt. Per Bäckman Per Björk Professionell montering Secor är en erfaren och rikstäckande montage- och säljkedja för Dalocs klassade säkerhetsdörrar. Vi utför professionella dörrbyten och utgår från dina behov oavsett om du vill ha en dörr eller ett enhetligt och snyggt trapphus. Våra certifierade montörer garanterar att dörren blir korrekt monterad. Att våra kunder blir nöjda är viktigt för oss. Trygga och trivsamma trapphus Välkommen till Onninen godkänd avtalsleverantör för VVS-materiel

13 HBV-avtal förenklar materialhantering vid badrumsrenoveringar Under de kommande åren står allmännyttan inför en stor utmaning genom det stora renoveringsbehov som finns. För att förenkla för medlemmarna vid upphandlingar inför ROT-projekt erbjuder HBV kompletta ROT-paket och våtrumskassetter. ROT-paketen innehåller avtal på material och tjänster och är tänkta både att förenkla arbetet vid upphandling och säkerställa rätt materialval. Tanken är att paketen ska samla alla de delar som behöver ingå i en ROT-entreprenad, något som annars kan vara svårt att upphandla eftersom det vanligtvis rör sig om ett antal olika leverantörer. ROT-paketen för badrum är framtagna tillsammans med Ahlsell, rangordnad som nr 1 i våra ramavtal VVS- och Under hållsmaterial. Paketen kan användas i entreprenader som tillhandahållet eller förupphandlat material. Leverans av porslin, blandare, badrumsskåp med mera kan nu beställas lägenhetsförpackat direkt till medlemmens projekt. Blanda mellan paketen Ahlsell har tagit fram fyra exempelpaket med badrumsinredning som bland annat innehåller WC-stol, handfat, badrumsskåp och blandare. Det finns en sådan oerhörd bredd på utbudet i dag vilket kan vara svårt för en enskild HBV-medlem att överblicka, säger Hans Edman på Ahlsell. Vi har satt samman paket av hög kvalitet i olika prisklasser. Nu står det naturligtvis medlemmen fritt att plocka från olika paket och sätta samman den lösning som passar för just deras förutsättningar. Ingen HBV-medlem har hittills avropat från något av ROTpaketen, även om flera har varit seriöst intresserade, men bland de privata bostadsbolagen är den här typen av paket däremot mer eftertraktade, säger Hans Edman. De sistnämnda är mer vana med att ropa hem materialet och sedan låta entreprenören räkna på jobbet. Det är kanske inte det vanliga hos allmännyttan, men det finns flera fördelar med det arbetssättet. Man synliggör kostnaden för material respektive arbete. Det är lättare att få överblick över det material som används. Det finns även mycket att tjäna tidsmässigt, förutom att man får ett mer fördelaktigt pris per badrum. Vi håller ett högt renoveringstempo och våtrumskassetterna hjälper oss att hålla tidsplanen, berättar Lars-Göran Olsson på Sölvesborgshem. Fördelen med våtrumskassetter är att renoveringen går snabbare. Sparar tid En metod att genomföra stambyte är att bygga med så kallade våtrumskassetter som monteras fristående från de befintliga schakten. Det finns många typer av våtrumskassetter. De mer utvecklade är bestyckade med samtliga rörinstallationer, det vill säga både avloppsrör, vattenrör och spolcistern. Det kan också finnas uttag för armaturer. Fördelen med kassetter är att renoveringen går snabbare och att de gamla ledningarna kan användas under byggtiden, vilket kan underlätta för kvarboende. I samband med en större renovering av drygt 150 badrum i oktober använde Sölvesborgshem sig av våtrumskassetter, avropade från HBV-avtal. Badrummen i de berörda fastigheterna är cirka 50 år gamla. Vi har arbetat med våtrumskassetter tidigare i tre större projekt och har då testat ett par andra våtrumskassetter i de entreprenaderna. Den modell som vi i nuläget använder kommer från Lintec och har visat sig vara lättare att jobba med. Vi jobbar med ett väldigt detaljplanerat tidsschema för att effektivisera våra insatser och därmed också reducera störningarna för de kvarboende hyresgästerna. I vårt koncept påbörjas insatserna i lägenheterna måndag morgon och slutbesiktigas fredag eftermiddag samma vecka. Våra materialval är en viktig förutsättning för att vi ska kunna hålla ett så högt tempo och våtrumskassetterna är här en av de detaljer som hjälper oss att lyckas med dessa ambitioner, berättar Lars-Göran Olsson, projektledare på Sölvesborgshem. 13

14 0,82 Första svenska säkerhetsdörren för utomhusbruk med U-värde 0,82 Ny säkerhetsdörr klass 3 för loftgångar sparar på miljön Detta är den första säkerhetsdörren för utomhusbruk som klarar av höga isoleringskrav. Svenska Skydd MK3 YD har ett U-värde på bara 0,82. Det innebär att dörren håller kylan ute, minskar uppvärmningskostnaden och spar på miljön. Samtidigt förebygger den inbrott och bränder samt stänger ute oljud. Göteborg Helsingborg Stockholm svenskaskydd.se 14 BOSC0194_Annons_186x134.indd

15 Referensgruppernas arbete har dragit igång HBV söker deltagare till nya grupper För att ytterligare stärka upphandlingsarbetet har HBV startat ett antal referensgrupper. Med referensgruppernas hjälp vill vi skapa så bra avtal som möjligt, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Arbetet har hittills fallit mycket väl ut och vi söker nu deltagare till fler nya referensgrupper. HBV har även tidigare tagit hjälp av referensgrupper, främst genom Produktgruppens arbete. De nya referensgrupperna kommer att resultera i ett mer systemetiskt arbete för att åstadkomma bättre avtal, tillsammans med våra kunder, säger Åsa Sundqvist Olsson. De första tre referensgrupperna har redan kommit långt i sitt arbete, inför stora upphandlingar inom vitvaror, tvättstugeutrustning samt grossistavtal för el, VVS, ljuskällor och fastighetsförnödenheter. Nya referensgrupper på gång Varje grupp träffas två gånger inför en upphandling och består av 5 10 medlemmar och upphandlare och medlemansvariga från HBV, säger Åsa Sundqvist Olsson. Intresset för att vara med i referensgrupperna har glädjande nog varit mycket stort. De första gruppernas positiva resultat har gjort att vi satsar vidare och söker därför deltagare till nya referensgrupper, från både små och stora medlemsföretag och från olika kompetensområden. Det gäller först och främst fönster och köksförnyelse, men också till planerade nya avtalsområden som brandskyddstjänster och möbler. Ny webbhandelsplattform En referensgrupp ska också bildas inför skapandet av HBVs nya webbhandelsplattform som förväntas vara i drift till årsskiftet 2012/2013. Webb handelsplatt formen ska underlätta för HBVs medlemmar att avropa från HBVs avtal, genom förbättrad överblick över beställningar, med aktuella HBV-avtal samlat på ett och samma ställe. På den nya webbhandelsplattformen samlas aktuella HBVavtal vilket underlättar för medlemmarna. Vi vill involvera medlemmarna i arbetet med att ta fram en användarvänlig plattform, berättar Åsa Sundqvist Olsson. HBV har drygt 300 medlemmar, vilket är en stor utmaning eftersom alla har olika förutsättningar. Det är också en orsak till att vi gör plattformen webbaserad. Man når den genom HBVs hemsida, man behöver alltså inte någon ny teknisk lösning eller särskilda IT-kunskaper för att kunna använda den. Meningsfullt Åsa Lindström är inköpsansvarig på Kopparstaden AB i Falun och har varit med i referensgrupparbetet med vitvaror och tvättstugeutrustning. Jag har tidigare haft synpunkter på HBVs upphandlingar och när en inbjudan om att vara med i referensgrupperna kom kunde jag inte tacka nej, säger hon. Det säger sig självt att medlemmarna har större kunskap än HBV om vilka behov de har. Som medlem kan det ibland kännas som om upphandlingarna sker utifrån det utbud som leverantörerna kan erbjuda i stället för medlemmarnas behov, när det borde vara tvärtom. Referensgrupperna är nödvändiga för att vi ska kunna få de avtal som vi vill ha, säger Åsa Lindström. Hon säger också att referensgrupperna också ger en möjlighet till kunskapsutbyte medlemmar emellan och samtidigt erbjuder en inblick i de förutsättningar under vilka HBV arbetar. Att träffa andra medlemmar har ett värde i sig, säger Åsa Lindström. Det kan också vara bra att få HBVs klarläggande av varför vissa avtal ser ut som de gör. Referensgrupperna känns meningsfulla och jag hoppas särskilt att avtalen för vitvaror/tvätt kan bli bättre genom vårt arbete. Alla borde vara intresserade av att delta, det är nästan en skyldighet man har som HBV-medlem. Foto: Tomaz Lundstedt Spara energi och miljö med 100st Revo filter kan sänka dina energikostnader med ca :-/år. sänka dina CO utsläpp med ca 1 400kg/år. 2 *jämfört med konventionell filterteknik. 15

16 Förmodligen Sveriges smidigaste fönsterbyten EnErgiSpartipS! Spara kwh/år och lägenhet Vi tillverkar marknadens mest energi- och kostnadseffektiva sparstrålsamlare (Sparlatorer ) för köksoch tvättställsblandare, samt duschar. Monteras på befintliga armaturer som oavsett fabrikat och ålder förvandlas till marknadens mest energieffektiva! Mockfjärds Fönsterentreprenad är helt specialiserade på kompletta fönsterbyten. Vårt helhetskoncept innefattar allt från rådgivning och tillverkning till installation och slut besiktning. Nu kan du även anlita oss via HBV-avtal. Kontakta oss på mockfjards.se eller Stockholm Tel Fax Halmstad Tel Fax E-post Webb Håll staden borta Vårt nya kombinationsfi lter City-Flo XL rensar luften från både partiklar och molekyler. Filtret är speciellt utvecklat för byggnader i stadsmiljö och är ovanligt effektivt mot avgaser, lukter och ozon. Ge din fastighet nya lungor. CLEAN AIR SOLUTIONS 16

17 Tips och nytt inom upphandling från HBV Foto: Anders Nilsson Glöm inte ange avtalsspärren och glöm skatteblanketten Senaste lagändringen innehöll en del praktiska saker att ändra och HBV har noterat att en del verkar ha missat dessa vikiga ändringar: I meddelande om tilldelningsbeslut anges att en avtalsspärr tillämpas och hur länge den varar. Kontroll av anbudsgivares skattestatus ska numera inhämtas av den som upphandlar, så stryk eventuella texter om att anbudsgivarna ska bifoga en skatteblankett. Miljöstyrningsrådet kan ge bra råd för att ställa miljökrav vid upphandling Miljöstyrningsrådet har inom många olika kategorier förslag på hur miljökrav och utvärderingskriterier kopplade till miljö kan tillämpas i offentlig upphandling. Flera beräkningsmallar för livscykelkostnad finns också att tillgå, till exempel för belysning, Se för mer information. Den nya lagen om energimärkning gäller produketer som datorer, tvättmaskiner, kyl och frysar. Ny lagstiftning om energimärkning I juli i år trädde en ny lag i kraft om energimärkning (SFS 2011:721). Den innehåller även föreskrifter om att vid upphandling av produkter inom vissa områden bör produkter med bästa energimärkning väljas. Lagen gäller bara produkter som omfattas av så kallade delegerade akter från EU. Exempel på sådana produkter är datorer, tvättmaskiner, kyl och frysar (ej spisar). Bra skrift om grunderna i LOU Saknar du kunskap i lag om offentlig upphandling har Konkurrensverket en bra skrift om grunderna. Skriften heter Upphandlingsreglerna en introduktion och kan kostnadsfritt laddas ner från Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen öppnar för fler yttranden i överprövningsmål I enlighet med ny rättspraxis så ska vid en överprövning inte bara den leverantör som ansökt om överprövning få yttra sig i målet utan även eventuell leverantör vars anbud angrips i överprövningen. Detta kan leda till att de redan relativt långa tiderna från överprövning till dom kan komma att bli ännu längre. Nummer ETT för HBV Dags att renovera kök? Här är ditt givna val. Vi är rankade som nummer ett av HBV och levererar fler än 500 kök per år till HBV-medlemmar. Familjebostäder i Stockholm och Sollentunahem är i dag våra största kunder. 17 Kontakta oss gärna direkt. Per Bäckman Per Björk

18 Vi har allt för din fastighet Hos Ahlsell får du tillgång till branschens bredaste sortiment inom VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg och Kyl. Vi har över lagerlagda produkter och ett heltäckande nät av lokala butiker. Som helhetsleverantör kan vi hjälpa dig att spara både tid och pengar. Välkommen! Ahlsell Sverige AB Fastighet, tel

19 Foto: Tomaz Lundstedt HBV går vidare med global upphandling HBV kommer att gå vidare med att försöka genomföra en global upphandling. Intresset från våra medlemmar har varit så pass stort att HBVs styrelse har beslutat sig för att fortsätta arbetet, säger Johan Aksberg, chef för medlemsfunktionen på HBV. Vi planerar att genomföra en upphandling av blandare under våren För ett par år sedan inledde HBV ett projekt om globala inköp. Syftet var att finna lämpliga produkter för inköp, inhämta kunskap om prisbild samt utreda om det är möjligt att göra inköp direkt, utan mellanhänder, från producenter i lågkostnadsländer, mer specifikt Kina. Under våren 2011 tog HBV fram ett antal olika produkter som medlemmarna kunde anmäla intresse för att upphandla. Utifrån intresseanmälningarna har man valt ut den mest efterfrågade produkten, vilket var blandare. Vi hade hoppats att varuvolymen på upphandlingen skulle uppnå ett värde på 10 miljoner kronor, alltså tillräckligt stor för att de internationella bolagen ska vara intresserade av att lämna anbud och för att man ska kunna uppnå till räckligt höga rabatter, säger Johan Aksberg. Trots att varuvärdet totalt sett låg på drygt 7 miljoner kronor, varav 4,4 miljoner kronor för blandare, har styrelsen ändå sett det intressant att gå vidare, säger Johan Aksberg. Nästa steg är nu att skapa förfrågningsunderlag och kravspecifikationer, besöka leverantörer och tillverkare samt starta en referensgrupp för att involvera HBVs medlemmar i arbetet. Upphandlingen planeras vara avslutad under våren Det finns fortfarande många praktiska frågor att besvara, säger Johan Aksberg. Vi kommer att gå ut med en ny inbjudan till medlemmarna och vi hoppas att fler kommer att våga ta steget att delta i upphandlingen. En sak som jag tror kommer att locka fler medlemmar att delta är att vi kommer att börja med en provleverans av varorna, med möjlighet att avbryta upphandlingen om produkterna inte håller den kvalitet som efterfrågas. Information om den planerade upphandlingen kommer kontinuerligt att publiceras på Medlemssidorna på hbv.se. 19

20 Stöldskyddsskåp nytt avtalsområde HBV har introducerat ett nytt avtalsområde: stöldskyddsskåp. Skåpen används främst för förvaring av värdesaker i hemmet, men kan till exempel även användas på bovärdskontor och liknande. HBV har tecknat ett ramavtal med Kassaskåps poolen AB som om - fattar leverans av stöldskydds skåp över hela Sverige. I Stockholmsområdet finns även möjlig heter att välja montage av skåpen. Det var en av våra medlem mar, AB Familje bostäder i Stockholm, som frågade oss om vi kunde ta fram ett avtal för stöldskyddsskåp, säger Rickard Andersson upphandlingschef på HBV. I vissa områden i norra Stockholm hade AB Familjebostäder förhandlat med den lokala hyresgästföreningen om att installera stöldskyddsskåp i lägenheterna. Många hyresgäster vill förvara värdesaker i hemmet, samtidigt som det sker ett relativt stort antal lägenhetsinbrott i områdena. Lägre priser HBV stämde av intresset från andra medlemmar och utifrån ett förfrågningsunderlag genomfördes en upphandling som resulterade i HBV-avtal med Kassaskåpspoolen AB. Priserna i vårt avtal visade sig ligga mycket lägre än de prisindikationer som Familjebostäder hade fått tidigare, berättar Rickard Andersson. Det här är ett bra exempel på hur flera medlemmar och HBV tillsammans kan arbeta för att få till bättre priser. I klädkammaren AB Familjebostäder i Stockholm har avropat stöldskyddsskåp från HBVs avtal för att installeras i 650 lägenheter under hösten Kassaskåpspoolen AB levererar stöldskyddsskåp över hela Sverige enligt ramavtal med HBV Avsikten är att genomföra detta i hela vårt bestånd på Järvafältet, totalt 2100 lägenheter. Detta beräknas vara klart 2013, säger Lars Björk, distriktschef på AB Familjebostäder. I de allra flesta lägenheter installeras skåpen i klädkammaren. Monteringsarbetet tar cirka en halvtimme per skåp. Vi har valt en lösning med nyckel i stället för kod. Jag tycker att samarbetet med HBV har fungerat mycket bra och vi är nöjda med de avtal som blivit resultatet, säger Lars Björk. Inbrottsskyddande FÖRRÅDSINREDNING Häfla förrådsinredning typ SM5530 Dags att uppgradera vinds- och källarförråden? Vi erbjuder inbrottsskydd som ger dig en tryggare tillvaro. Även förrådsoch lagerinredningar i nät och plåt finns. Kontakta oss! Häfla Bruks AB Rejmyre Tel Fax

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Affärsidé HBV tillhandhåller affärsmässiga ramavtal i balans med LOU och miljö samt underlättar för medlemmarna att frigöra resurser till egen kärnverksamhet. 1

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

magasinet Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress

magasinet Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress magasinet HBV NYTT april 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Internationell upphandling för ökad prispress Cylindaköket - energisnålt och lättskött

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

HBVs fönsteravtal David Olsson, Micael Lövgren och Peter Riiga

HBVs fönsteravtal David Olsson, Micael Lövgren och Peter Riiga HBVs fönsteravtal David Olsson, Micael Lövgren och Peter Riiga Stora volymer ger bra affärer HBV når ut till: 319 medlemsföretag 867 000 lägenheter Vårt erbjudande HBV skapar rätt förutsättningar för bra

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Järnhandelsvaror Avropsstöd. Vägledning Järnhandelsvaror

Järnhandelsvaror Avropsstöd. Vägledning Järnhandelsvaror Avropsstöd Vägledning Järnhandelsvaror 2013-2 1 2015-04 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Geografisk indelning... 3 4. Avrop på ramavtalet... 3 5. Beställning... 4 5.1 Butik... 4 5.2 Kundservice...

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Hållbar framtid redan idag

Hållbar framtid redan idag Hållbar framtid redan idag Electrolux Professional Fastighetstvätt Innovationer i framkant ger lägre driftskostnad Hög miljömedvetenhet Tankar och tillverkning, allt sker i Sverige Att omvärlden är i ständig

Läs mer

Välkommen leverantörer till Tekniska divisionen för information kring upphandling av hantverkstjänster samt minibyggentreprenader.

Välkommen leverantörer till Tekniska divisionen för information kring upphandling av hantverkstjänster samt minibyggentreprenader. Välkommen leverantörer till Tekniska divisionen för information kring upphandling av hantverkstjänster samt minibyggentreprenader. 16-03-08 Ni som är här är sannolikt nyfiken på upphandling av ramavtal

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

PROLOC. Säkerhetsdörrar för alla miljöer

PROLOC. Säkerhetsdörrar för alla miljöer PROLOC Säkerhetsdörrar för alla miljöer PROLOC Vi garanterar din säkerhet Proloc AB har sedan starten 2005 installerat 10 000 säkerhetsdörrar i Stockholmsområdet. Vi står för säkerhet och professionellt

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 Syfte och mål Dagens trygghetslarm är till största del uppbyggda på analog teknik, en teknik som inom några år inte

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Energirådgivare Nr 2 Maj 2006 Årg. 13 DIALOG med Ledare Nytt nummer av Dialog är här! Från och med årsmötet den 4 april i Västerås har föreningen en ny styrelse och

Läs mer

Electrolux Professional. Innovationer i framkant ger lägre livscykelkostnad

Electrolux Professional. Innovationer i framkant ger lägre livscykelkostnad Electrolux Professional Innovationer i framkant ger lägre livscykelkostnad Produkt- och installationskostnaden Vi har alltid varit före vår tid är en minimal del av den totala livscykelkostnaden För oss

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 89 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Avropsstöd Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Geografisk indelning... 4 4. Avrop på ramavtalet... 4 5. Beställning... 4 5.2 Kundservice... 5 6. Pris...

Läs mer

Nya kök på smartare sätt. En lönsam investering för dig.

Nya kök på smartare sätt. En lönsam investering för dig. Nya kök på smartare sätt. En lönsam investering för dig. En komplett lösning som ger mervärde. Att förnya kök i ett lägenhetsbestånd är en investering som varken behöver tynga din förvaltning eller störa

Läs mer

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling). 1 (8) Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016 Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. 1. Upphandlat år 2016 Här avses annonserade

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Hissar & rulltrappor för alla miljöer.

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus. www.alt.se 0472-390 700 Svenskproducerade hissar från Småland Energiklass A på alla våra hissar Tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Hållbara dagar med HBV, 6-7 feb Välkommen!

Hållbara dagar med HBV, 6-7 feb Välkommen! Hållbara dagar med HBV, 6-7 feb -2017, Välkommen! Närvarande leverantörer Program Hållbara dagar 6 februari 09:00 Registrering, fika och minimässa 09:45 HBV hälsar välkommen Ulf Lindblom, chef Affärsavdelningen

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Hej! g undrar om det finns någon möjlighet för er att förlänga anbudstiden? Våra semestrar är sedan länge inplanerade och december präglas för de flesta byråer av många leveranser

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Gör det enklare att vara proffs

Gör det enklare att vara proffs Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment via en kontaktperson,

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

HBV NYTT. Engagerade medlemmar ger HBV styrka. Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset.

HBV NYTT. Engagerade medlemmar ger HBV styrka. Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset. magasinet HBV NYTT oktober 2012 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset Engagerade medlemmar

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Sid 1 (9) Stefan Persson stefan.persson@kammarkollegiet.se 2015-01-22 Dnr 96-24-2011 Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad Statens

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult Sinikka Suutari Upphandlingskonsult Avropsordningar för matchning av behov och tillgång 1. Parallella avropsordningar 2. Rangordning med alternativa svarstider 3. Rangordning på produktnivå 4. Avrop enligt

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer