Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2013 Verksamhetsberättelse Svenska Kommunalarbetareförbundet Organisationsnummer

2 INLEDNING Kommunal fortsatte att vara en växande fackförening För andra året i rad gick vi med plus. Nu vet vi att 2012 års positiva medlemssiffror inte var en tillfällig avvikelse, utan ett trendbrott. Det känns oerhört skönt. Vi växer och det är ett trendbrott! bakom framgången ligger hårt och idogt arbete, från såväl förtroendevalda och anställda. Vi har rekryterat nya medlemmar under året. Nästan hälften av dem är visstidsanställda. Genom vårt organiseringsprojekt har många privatanställda medlemmar fått facklig verksamhet på sin arbetsplats. Kommunal har blivit lättare att komma i kontakt med infördes ett gemensamt telefonnummer. Vi öppnade också Kommunal Direkt, dit medlemmar och förtroendevalda kan vända sig för att få råd och stöd i fackliga frågor. stökig och rolig avtalsrörelse Kommunal är en organisation som orkar hålla i och hålla ut. Dessa egenskaper kom väl till pass 2013, då vi genomförde Kommunals genom tiderna största avtalsrörelse. I princip alla våra drygt medlemmar fick nya kollektivavtal, de flesta treåriga. Eftersom vi inte nöjde oss med löneökningar, utan även krävde förbättringar när det gäller medlemmarnas arbetsvillkor, blev avtalsrörelsen 2013 bitvis ganska stökig. I Kommunals största avtal med Sveriges Kommuner och Landsting och Pactaföretagen, gick det aldrig så långt som till konflikt. I elfte timmen, strax innan strejken skulle bryta ut, lyckades vi enas om ett nytt avtal som bland annat innehåller förbättrade villkor för visstidsanställda, en begränsning av så kallade delade turer och löneökningar på kronor. Kommunal är en organisation som orkar hålla i och hålla ut. starkt stöd för busstrejken Inom kollektivtrafiken blev det däremot strejk. Under nio varma dagar i juni lamslog vi bussarna i tolv städer runt om i landet. Trots att strejken drabbade både pendlare och midsommarfirare kände vi ett starkt stöd från allmänheten. Många uttryckte stor förståelse för bussförarnas krav. Kampen handlade ju inte i första hand om mer pengar i plånboken, utan om förbättrade arbetsvillkor och sådant förstår folk. Kommunal har duktiga förhandlare och fantastiska lokala företrädare, men vi har också skickliga kommunikatörer. Under konflikten jobbade de sida vid sida. Parallellt med förhandlandet lyckades vi arbeta upp ett rejält opinionstryck. Bussarna stod stilla, men på de sociala medierna var trafiken i full gång dygnet runt. 2

3 INLEDNING Även de traditionella medierna rapporterade om busstrejken. Kort sagt, alla pratade om bussförarnas arbetsvillkor. Och de flesta stöttade oss. Till slut kunde Bussarbetsgivarna inte stå emot trycket, utan tvingades ge efter för Kommunals krav. Bussförarna fick flera villkorsförbättringar, både när det gäller arbetstidens förläggning och anställningstryggheten vid övergång till ny entreprenör. Våra arbetsgivare ogillar starkt att hamna i strålkastarljuset och få folkopinionen emot sig. För dem är negativ opinion mycket, mycket värre än en strejk. På så vis skiljer sig välfärdstjänsterna en hel del från industrin och byggsektorn, där en strejk blir mycket mera kännbar för arbetsgivaren. fortfarande kön som avgör lön Lönefrågor stod i centrum för Kommunals opinionsbildning under hela Under politikerveckan i Almedalen lanserade vi kampanjen #bytlön, där vi visade att fortfarande 2013 är det kön som avgör lön. I kampanjen förekommer bilder och filmer med mig utklädd till man. Det här sättet att prata om jämställdhet väckte stor uppmärksamhet, och vi fick flera utmärkelser för kampanjen både i Sverige och internationellt. Till slut kunde inte arbetsgivarna stå emot trycket. våga vinna på kongressen 2013 var också ett kongressår för Kommunal. Som brukligt när det är kongress, höll vi till i Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholm. Kongresstemat var Våga Vinna, och det fattades en rad beslut som ska bidra till att Kommunal fortsätter vara en vinnande, växande fackförening. Bland annat antogs en ny lönepolitik. Kongressen beslutade också att införa en ny avgiftsmodell med en enhetlig medlemsavgift. Även ett näringspolitiskt program antogs. Vi valde en ny utökad förbundsstyrelse, och jag och övriga i förbundsledningen fick det fina förtroendet att leda Kommunal i tre år till. debatt om bristerna i välfärden Situationen i vår gemensamma välfärd; i äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan, trafiken och sjukvården debatterades flitigt i offentligheten under hela Mängder av brister påtalades, vinstuttag av privata aktörer ifrågasattes, dåliga villkor för både brukare och personal synliggjordes. Allmänheten har förstått att vi inte kan ta vår svenska välfärd och trygghet för given. Medlemmarna, som har till uppgift att leverera dessa omdiskuterade välfärdstjänster, har verkligen hamnat mitt i debattstormens öga. Från Kommunals sida fortsatte vi 2013 att peka på att bristerna i välfärden beror på minskade resurser. I rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs visade vi svart på vitt konsekvenserna av akademiseringen i hälsooch sjukvården. Om undersköterskorna, som sköter den patientnära omvårdnaden, konverteras bort, uppstår omedelbart brister i vårdkvalité, sjukhushygien och patienttrygghet. 3

4 INLEDNING insyn skrämmer bort oseriösa aktörer Under året enades vi och arbetsgivarna om en så kallad etisk plattform. Den går ut på att skapa insyn i de företag som vill leverera välfärdstjänster och på det sättet mota bort oseriösa aktörer. Efter lång kamp lyckades de fackliga organisationerna tillsammans vinna gehör för kravet att de företag som ansluter sig till plattformen måste ha kollektivavtal. många besök på arbetsplatser Mitt löfte när jag valdes till ordförande i Kommunal för första gången 2010; att jag varje vecka skulle besöka medlemmarna på deras arbetsplatser, har jag hållit. Och det löftet gäller fortfarande. Ett arbetsplatsbesök som sticker ut 2013 var det jag gjorde i Skönsmon i Sundsvalls kommun. De har gjort ett imponerande förändringsarbete i hemtjänsten, där de låtit de äldres behov och önskemål styra hur arbetet organiseras. Ledordet har blivit kontinuitet, vilket förutom nöjdare och tryggare äldre också har förbättrat arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar. alltid på din sida Till sist: 2013 har varit ett bra år på många sätt. Tillsammans har vi uträttat massor och jag vill passa på att tacka alla som har bidragit med engagemang, kunskap och tid. Nu fortsätter arbetet med att förverkliga vår vision viktiga jobb värda att älska dygnets alla timmar. Det gör vi genom att alltid stå på medlemmarnas sida, och ta fajten när det behövs. Vi ses snart på din arbetsplats, hoppas jag! Annelie Nordström, ordförande Jag håller mitt löfte att varje vecka besöka medlemmarna på deras arbetsplatser. 4

5 INLEDNING

6 MEDLEMMARNA fokusmål Vi är fler medlemmar än föregående årsskifte blev ännu ett rekordår. Mer än personer valde att bli medlemmar i Kommunal. Det är cirka nya medlemmar per månad. Så många medlemmar har vi inte värvat under något år på 2000-talet. Kommunal växer för andra året i rad kommunal har haft fokus på medlemsvärvning de senaste åren. Målet är tydligt: att vara fler medlemmar vid varje årsskifte. De gemensamma ansträngningarna gav resultat 2012 och 2013 upprepade vi framgången. Nu har Kommunal ökat två år i rad vi har lyckats vända trenden. Vid årsskiftet 2013/14 var det medlemmar mer än vid förra årsskiftet. De nya medlemmarna finns i alla branscher, yrkesgrupper och åldrar. Fast det är extra roligt och viktigt att fler unga, visstidsanställda och män väljer oss. Genom att växa i de tre grupperna får Kommunal extra styrka. Att antalet medlemmar ökar är ett resultat av lokala och centrala insatser, traditionellt fackligt arbete och nya arbetssätt och metoder, ökad närvaro på arbetsplatserna och i sociala medier. Fast allra flest nya medlemmar rekryteras fortfarande på arbetsplatserna, genom lokala riktade aktiviteter för yrken. Det personliga mötet och det arbetsplatsnära arbetet är själva utgångspunkten för medlemsvärvningen. Många av de centrala insatserna går ut på att underlätta det personliga mötet och lyfta bransch- och yrkesfrågor nära medlemmarna. Här är exempel på centrala insatser under aktiviteter som lockar nya medlemmar Visstidsaktiviteter Varje år har Kommunal en stor aktivitet i samband med alla hjärtans dag, Med hjärtat i hand, för att träffa visstidsanställda på arbetsplatserna, både medlemmar och potentiella medlemmar. Telemarketing 2013 startade Kommunal en särskild rekryteringsgrupp som ringer upp medlemmar som bara är anslutna till Kommunals enskilda a-kassa för att erbjuda medlemskap i Kommunal. Det har varit mycket framgångsrikt. Kom ihåg att fråga: Vill du bli medlem? Värva en kollega Det är medlemmarna som är Kommunals bästa ambassadörer. Många medlemmar kan tänka sig att rekommendera ett medlemskap i Kommunal för sina arbetskamrater. Under sommaren och i slutet av året har vi därför haft lyckade värva-en-kollega-kampanjer. 6

7 MEDLEMMARNA Fairtrade-fika I oktober bjöd Kommunal medlemmar och potentiella medlemmar på Fairtrade-fika på arbetsplatser runt om i landet. Vi gjorde det för att belysa hur viktigt det är med schysta arbets- och levnadsvillkor och hur vi jobbar med att förbättra dem även i andra länder. Med våra fikagäster vann vi utmaningen Fairtrade Challenge. Värvning i avtalsrörelsen Kommunal är extra attraktivt när det hettar till i avtalsrörelsen. När Kommunal lade sitt konfliktvarsel mot SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i våras, och när busstrejken bröt ut i juni, strömmade medlemmarna till. Vill du bli medlem? Många människor på Kommunals arbetsplatser, offentliga som privata, har inte fått frågan vill du bli medlem? eller upptäckt fördelarna med medlemskapet. Därför pågår olika aktiviteter för att fler ska få frågan. liten minskning av arbetslösheten Den öppna arbetslösheten bland Kommunals medlemmar var 3,2 procent I genomsnitt var medlemmar öppet arbetslösa varje månad, vilket är en marginell minskning i jämförelse med Liksom tidigare år var arbetslösheten högre under vinterhalvåret och lägre under sommarhalvåret. Antalet deltidsarbetslösa medlemmar fortsatte att minska 2013 i jämförelse med föregående år. I genomsnitt var nästan medlemmar deltidsarbetslösa varje månad under Det är en minskning med drygt medlemmar per månad i jämförelse med En starkt bidragande orsak till det är antagligen den så kallade deltidsregeln i arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft Den innebär att medlemmarna maximalt kan få 75 av ersättningsperiodens dagar samtidigt som de deltidsarbetar. Medlemmarna är Kommunals bästa ambassadörer. Kommunals arbetslösa medlemmar År Öppet Deltids- Tillfälligt arbetslösa arbetslösa timanställda ,3 % 3,1 % 3,6 % ,8 % 2,5 % 2,9 % ,4 % 2,1 % 2,6 % ,6 % 1,9 % 2,6 % ,4 % 3,5 % 1,5 % ,5 % 2,4 % 2,5 % ,4 % 1,3 % 2,2 % Årsgenomsnitt och statistik är hämtad från Arbetsförmedlingen. 7

8 MEDLEMMARNA färre tillfälligt anställda Även antalet tillfälligt timanställda medlemmar har minskat något under I genomsnitt var cirka medlemmar per månad timanställda, det är en minskning med nästan 800 medlemmar per månad. Antalet medlemmar i några av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder under 2013: Jobb- och utvecklingsgarantin, inklusive sysselsättningsfasen, hade nästan medlemmar registrerade i genomsnitt per månad. Det är en marginell minskning i jämförelse med Medlemmar som hade nystartsjobb 2013 var i genomsnitt per månad, vilket är ungefär samma siffra som föregående år. Anställda med lönebidrag var 2013 i snitt medlemmar per månad, en minskning med cirka 800 medlemmar per månad jämfört med Medlemmar som hade trygghetsanställning var drygt per månad, en ökning med i genomsnitt medlemmar per månad jämfört med Avdelningarnas medlemsantal 31 december 2013 Avdelning Kvinnor Män Summa Stockholms län Mitt Västra Svealand Bergslagen Mellersta Norrland Västerbotten Norrbotten Vänerväst Väst Sydväst Öst Skåne Sydost Summa

9 MEDLEMMARNA Studerande medlemmar och a-kassemedlemmar 2013 Januari December Årets början A-kassemedlem Studerande Inte medlem i a-kassan Medlemmar i förbundet

10 BRANSCHER fokusmål Medlemmarna upplever att vi på arbetsplatserna ger dem stöd i deras yrke och att vi synliggör deras jobb. Brandmännen slapp döpas om till handläggare medan många köksbiträden, som utbildat sig, bytte yrkestitel till kock. I äldreomsorgen kopplade vi ihop den tuffa arbetssituationen med kvaliteten för de äldre, vilket fick stort genomslag i medierna. Tydligare yrken och synligare branscher satsa mer på äldreomsorgen Den tuffa arbetssituationen i äldreomsorgen och rätten till arbetskläder i hemtjänsten var högaktuella frågor. Under 2013 har vi haft fokus på att stärka den interna organisationen i sakkunskap om de högaktuella frågorna för att kunna argumentera och skapa opinion lokalt. Arbetet för att hemtjänstpersonalen ska få rätt till arbetskläder fortsatte via rättsliga processer. Kommunal deltog i de två stora mässorna Äldreomsorgsdagarna och Kvalitetsmässan och den röda tråden var rapporten Matlåda med eller utan samtal. Rapporten, som tagits fram tillsammans med Akademikerförbundet SSR, fick stort genomslag både på mässorna och i medierna. Den ger en dyster helhetsbild av hur arbetsvillkoren för dem som arbetar i äldreomsorgen påverkar kvaliteten för de äldre. I kommunikationen riktad till politiker och beslutsfattare på mässorna krävde vi större politiskt ansvar, mer resurser och ökad bemanning. Att arbeta med hushållsnära tjänster kan vara både ensamt och utsatt. anställ fler barnskötare Opinionsarbetet för att lyfta frågor som är viktiga i barnomsorgens verksamheter har fortsatt. Med rapporten Bra barnomsorg får samhället att hänga ihop visade vi bland annat hur viktigt det är att anställa fler barnskötare i förskola och skola. För yrkesgruppen fritidsledare har vi, tillsammans med organisationen Fritidsforum, tagit fram en beskrivning av fritidsledarens funktion och roll. Syftet är att driva på för att stärka professionen och ge underlag för samtalet om fritidsledarens funktion. minska utsattheten i hushållsnära tjänster Att arbeta med hushållsnära tjänster kan vara både ensamt och utsatt. Det finns ofta ett stort behov av att få svar på frågor om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samtidigt är det svårt för Kommunal att komma in på arbetsplatserna eftersom det är kundens privata område. 10

11 BRANSCHER Kommunal har satsat på att via nya vägar nå fler i branschen och erbjuda medlemskap och stöd. Några avdelningar/sektioner har satt i gång riktade aktiviteter och bjudit in till möten enbart för branschen. I Stockholm har två förtroendevalda fått vara med och arbeta ett par dagar, med arbetsgivarens godkännande. Det har lett till att de anställda ska få arbetsskor. höj bussförarnas status För att höja statusen på yrket bussförare och förbättra arbetsvillkoren genomförde Kommunal en rad möten med arbetsgivare i Sverige. Arbetet pågår även internationellt, i samarbete med fackförbund i andra länder. International Conference on bus drivers workplace är ett sådant projekt som fokuserar på att göra bussförarnas arbetsplats bra. En stor yrkesträff arrangerades i Stockholm den 12 september Intresset för att närvara på träffen var väldigt stort. Drygt 200 medlemmar utan uppdrag hade anmält sitt intresse att närvara, för att diskutera viktiga frågor och hur det fackliga arbetet skulle kunna förbättras. En konferens med arbetsgivaren Nobina var uppstarten för ett samarbete som ska öka kunskapen och förankra mångfaldsarbetet, både bland chefer inom Nobina och bland lokala fackliga företrädare. Målet är att mångfaldsfrågor ska bli en lika naturlig del i verksamheten som arbetsmiljöfrågor i övrigt. För att höja statusen på yrket bussförare och förbättra arbetsvillkoren genomförde Kommunal en rad möten med arbetsgivare i Sverige. mer kunskap och mindre stress i grön sektor Fackliga företrädare i flera avdelningar, med djursjukvård som sitt ansvarsområde, har fått kompetensutveckling. Syftet är att ge dem de bästa förutsättningarna för att ge bra service till medlemmarna och värva nya medlemmar inom branschen. LAMK, Lantbrukets arbetsmiljökommitté, där Kommunal ingår har arbetat aktivt under året med hur man ska reducera stressen för dem som arbetar i jordbruket. I det sammanhanget delade Annelie Nordström ut 2013 års arbetsmiljöpris till lantbrukaren Andreas Wiklund, Stora Tollby Trädgård AB i Visby och till två av hans anställda som är medlemmar i Kommunal. Andreas odlar potatis. tydligare yrkesroller Tydligare beskrivningar av yrkesroller, yrkesbevis och rätt titel är viktiga verktyg för medlemmar i alla branscher och för det fackliga arbetet. Undersköterskor är patientnära proffs Genom att ta fram och sprida rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs stöttar och lyfter Kommunal fram yrkesrollen undersköterska. Rapporten visar också hur framtidens behov av undersköterskor ser ut. 11

12 BRANSCHER Från köksbiträde till kock Genom validering av kökspersonal i flera kommuner har omkring 50 medlemmar bytt yrkestitel från köksbiträde till kock. Brandmän får behålla titeln I Gislaved ville ledningen byta ut yrkestiteln brandman och kalla dem handläggare. Men genom Kommunals insatser lokalt och centralt är brandmän åter brandmän. Temat Ingen drömmer om att bli handläggare byggde på det faktum att brandman är ett av de populäraste yrkena i Sverige. Uppdaterade yrkesbevis inom städ Servicebranschens yrkesnämnds (SRY) utbildning mot yrkesbevis inom städ har uppdaterats med de senaste materialen och metoderna. Totalt har 971 yrkesbevis och 199 kompetensbevis mot SRY bas utbildning utfärdats under Grönt Kort Yrkesodling Trädgård Kommunal har varit med och sponsrat framtagandet av ett Grönt Kort Yrkesodling Trädgård var det två diplomeringsdagar för elever som går inriktning trädgård på naturbruksgymnasium. Det personliga mötet är viktigt. Yrkesbevis inom trädgårdsnäringen Kommunal har också varit delaktiga i TCYK:s, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, yrkesbevis. Totalt utfärdade TCYK 320 yrkesbevis under 2013 och 73 personer tog sitt yrkesbevis genom den nya webbaserade plattformen. 400 skyddsronder Under 2013 fortsatte Kommunal arbetet med lokala skyddsronder. Det blev totalt 400 ronder inom trafik, psykiatri, djurparker och hushållsnära tjänster. Resultatet av dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom respektive bransch. travtour för lärlingar För fjärde gången arrangerade Kommunal Travtour för lärlingar inom travsporten. Tävlingarna genomfördes i samband med V75 och Elitloppet. Vi har under serien kunnat profilera oss som hästbranschens fackförbund till de personer som besökt travbanorna under touren. Under Elitloppshelgen bjöd Kommunal in alla hästskötare och lärlingar till Lärlingarnas lounge för att se tävlingarna från bästa publikplats. En succé med 375 besökare. Många avdelningar har genomfört familjedagar i anslutning till lärlingsserien. Här har Kommunal funnits på plats och informerat och diskuterat fackliga frågor med besökarna. Totalt besökte drygt kommunalare familjedagarna. 12

13 BRANSCHER många medaljer i yrkes-vm Under sommaren 2013 genomfördes Yrkes-VM i Leipzig, Tyskland, där medlemmen Nora Bertils tävlade i Vård- och omsorg. Daniel Andersson och Nils-Hugo Lindström tävlade i Trädgårdsanläggning och tog hem en hedersmedalj. Kommunal hade också förtroendet att ha expert/domarrollen i Vård och omsorg för Sverige. Nora, Daniel och Nils-Hugo fick en hedersmedalj som bevisar att de uppnådde världsklass. För övrigt var det Svenska Yrkeslandslagets bästa prestation hittills när det gäller medaljer. Sverige fick sammanlagt 5 medaljer och 14 hedersmedaljer totalt i de 23 olika yrkena som man tävlade i. aktivt internationellt arbete Kommunal är aktiva i arbetet för fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet genom samarbetsprojekt med 118 förbund världen över. Projekten fokuserar på att stärka fackens förutsättningar, jämställdhet, organisering och arbetsmiljö. Fyra framgångsrika projekt i världen 2013 I fem östafrikanska länder har fackförbunden förhandlat fram höga löneökningar, sjukvårdsförsäkringar och bättre pensionsplaner. De har även drivit kampanjer om hiv och fått klausuler om fri läkarvård och gratis bromsmediciner för drabbade arbetstagare. I Egypten, Jordanien, Libanon och Tunisien har arbetet med att stärka den interna demokratin i fackförbunden och stärka kvinnors ställning varit framgångsrikt. Möten och val sker demokratiskt och antalet kvinnor i ledande positioner har ökat. I Kazakstan och Kirgizistan har fackliga kampanjer mot barnarbete på tobaksodlingarna gett resultat. Nu får barn gå i skolan istället för att slita på plantagerna. I 16 afrikanska länder har fler än lantarbetande kvinnor värvats som medlemmar genom ett särskilt kvinnoprojekt. Det är en stor framgång eftersom organisationsgraden generellt är låg i länderna, och i synnerhet bland lantarbetare och kvinnor. Lika lön för lika arbete har också uppnåtts i flera av länderna. Kommunal är aktiva i arbetet för fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet genom samarbetsprojekt med 118 förbund världen över. 13

14 FÖRHANDLINGAR fokusmål Medlemmarna upplever att det är vi som har stått för förbättringarna i deras löneoch anställningsvillkor på arbetsplatsen genomförde vi tidernas största avtalsrörelse. Över 60 avtal förhandlades, flera varsel lades och en strejk genomfördes. Över en halv miljon medlemmar fick nya treåriga avtal som ger kronor mer i lön och bättre arbetsvillkor mer i lön och bättre arbetsvillkor Treåriga avtal i de flesta branscher. i årets avtalsrörelse ingick Kommunal i LO-samordningen som hade fokus på löneökningar och ett fåtal försäkringsyrkanden. Kraven innebar löneökningar på 2,8 procent på avtalsområden med en genomsnittlig lön på mer än kronor i månaden. Motsvarande krav för avtalsområden med en genomsnittlig lön under var 700 kronor. Lägstalönerna skulle också höjas med 700 kronor. Innan Kommunal tecknade sitt första avtal hade Industrin och Handels tecknat avtal på kronor på tre år. Avtalen var värda 6,8 procent på tre år. I avtalen fanns också en ny föräldraförsäkring, enligt den modell som LO-samordningen hade ställt krav på. Den nya föräldraförsäkringen innehåller ett tillägg som ska komplettera upp föräldrapenningen till 90 procent av lönen under 180 dagar per försäkrad förälder. första avtal med skl Efter intensiva förhandlingar och ett omfattande varsel mot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade Kommunal ett första avtal med SKL under våren Förutom löneökningar på kronor under tre år lyckades vi få igenom skrivningar om att oavlönade håltimmar ska minimeras, om tryggare villkor för visstidsanställda och om en utökad föräldrapenning till 180 dagar. Resten av avtalsrörelsen blev lika framgångsrik, även om den periodvis var ganska stökig. I de flesta branscher fick vi igenom treåriga avtal med i stort sett samma innehåll som avtalet med SKL. noggranna förberedelser Förhandlingar på över 60 avtal, flera varsel och en brinnande strejk krävde noggranna förberedelser, strategier och konfliktmöten. Det var första avtalsrörelsen som delegationer från samma bransch, men från olika avtal, träffades. Det resulterade i en ökad förståelse för vikten av konkurrensneutralitet mellan avtal inom samma bransch samt ett antal gemensamma yrkanden. Avtalsrörelsen var också ständigt närvarande i Kommunal-tv, blogginlägg, sms, webbtexter och andra kommunikationskanaler. 14

15 FÖRHANDLINGAR Vid varslet på SKL gjordes en massiv kommunikationsinsats för att förklara hur procentuella löneökningar, istället för krontalsökningar, leder till mindre jämställda löner. Vid strejken på trafikområdet i juni arbetade vi intensivt med att få allmänhet och opinionsbildare att stödja strejken via vanliga medier, annonsering och hög trafik i sociala medier. Det gav resultat. Efter hand som avtalen var klara gjordes också en avtalsfolder för medlemmarna på respektive avtalsområde. 160 centrala kollektivavtal Vid sidan av avtalsrörelsen hanterade Kommunal cirka 160 centrala kollektivavtal under förra året, 67 av dem var löneavtal. 717 företag inom Kommunals verksamhetsområden gick med som nya medlemmar i en arbetsgivarorganisation och 182 företag träffade hängavtal med förbundet. Totalt träffade cirka företag hängavtal med oss. Vi hanterade också företag där kollektivavtal saknas, totalt fanns medlemmar på dessa företag. nytt verktyg för rätt lön Kongressen 2013 beslutade om en ny lönepolitik och förbundskontoret har startat arbetet med de strategier som kongressen beslutade om. En av de viktigaste punkterna har varit att ta fram verktyg som medlemmarna och förhandlarna kan använda för att stärka sin ställning hos arbetsgivaren. Det webbaserade verktyget Rätt lön har tagits fram i samarbete med IF Metall och är i drift från årsskiftet 2013/14. Verktyget är utprövat tillsammans med medlemmar, sektioner och arbetsgivare. Till verktyget finns också en guide framtagen för att stödja de lokala fackliga företrädarna i arbetet med löneutvecklingssystem. De nya lönepolitiska strategierna innebär nya utmaningar, inte bara politiska utan också organisatoriska. Därför har Kommunal tagit fram en gemensam aktivitetsplan för de aktiviteter som förbundskontoret, avdelningarna och sektionerna prioriterat för att kunna nå målen. Nya utmaningar med ny lönepolitik. 15

16 FÖRHANDLINGAR 5,5 miljoner kronor åt medlemmarna i arbetsrättstvister. aktuella tvister Kommunal tog emot 615 ärenden fram till och med den 11 oktober 2013, varav 290 arbetsskador, 170 tvister, 71 begäran om rättshjälp, 4 skiljenämndsärenden, 53 skadeståndsärenden från avdelningarna, 0 diskrimineringsärenden och 27 övriga ärenden. avslutade 693 ärenden under Skadestånd I 64 tvister har arbetsgivarna gemensamt betalat in kronor i skadestånd till förbundet. Socialförsäkringar LO-TCO Rättsskydd AB har på Kommunals uppdrag drivit försäkringsrättsliga ärenden och därmed utverkat 121 miljoner kronor till medlemmar. Under hösten anställdes två förbundsjurister med uppdrag att driva socialförsäkringsärenden, opinionsbilda samt utbilda fackliga företrädare och anställda på alla nivåer i Kommunal. Arbetsrätt LO-TCO Rättsskydd AB har tillsammans med Kommunal utverkat 5,5 miljoner kronor åt medlemmarna i arbetsrättsliga tvister. lönekrav för bärplockare i tingsrätten Genom LO:s organisationsplan fick Kommunal kollektivavtalsansvaret för skogsbärsbranschen och bärplockarna. Totalt beräknas cirka personer komma till Sverige för att plocka bär och svamp varje år. Ungefär kommer från tredje land utanför EU och EES, de flesta kommer från Thailand. Skogsbärsbranschen har alltid haft problem med dåliga arbetsvillkor, löne- och skatteskandalerna har varit många var inget undantag. Det här är en verksamhet som i stort kan betraktas som trafficking eller slavhandel. Människor som kommer från tredje land eller inom Europa är handelsvaran. Systemet bygger på att arbetaren har upparbetat en stor skuld till sin arbetsgivare innan hon eller han börjar arbeta i Sverige. Kommunal har tecknat kollektivavtal med cirka 15 bemanningsföretag som är registrerade i Thailand. Under hösten 2013 betalade ett av bolagen inte ut löner till sina anställda. Nu driver Kommunal 48 medlemmars talan i svensk domstol. Bolaget heter M. Phoenix Enterprise Company Limited, är registrerat i Thailand och har filial i Sverige. För varje medlem är lönekravet cirka kronor och skadeståndskravet kronor. Det totala kravet mot bolaget är kronor. 16

17 FÖRHANDLINGAR 48 bärplockare hoppas få lön och skadestånd. Statistik tvister År Arbetsskador avslutade Tvister avslutade Rättshjälp avslutade Diskriminering avslutade Skiljenämnd avslutade Skadestånd avd avslutade Övriga 27 - avslutade 29 17

18 ORGANISATION fokusmål För att alla medlemmar ska få samma/lika service, jobbar vi i en förändringsinriktad och effektiv organisation. Kommunal ska uppfattas som en förtroendefull organisation blev ett händelserikt år. En rörig avtalsrörelse, rolig kongress och aktiv medlemsvärvning har krävt snabba svar och viktiga beslut. Under året har också Kommunal Direkt införts i hela landet för att göra det lättare för alla medlemmar att få svar på sina fackliga frågor. Snabbare svar och många viktiga beslut för andra året i rad växer Kommunal som fackförbund. Värvningsaktiviteterna har både riktats mot mindre grupper, som anställda i hushållsnära tjänster, och till större grupper i kampanjer som Värva en kollega. På webben har medlemsansökan anpassats för att den ska vara mer lättanvänd. Medlemsvärvning har också varit i fokus i aktiviteterna under avtalsrörelsen. framgångsrikt organiseringsarbete Arbetet med organisering på privata arbetsplatser med svag facklig aktivitet och låg organisationsgrad fortsatte, och intensifierades, under Det har varit mycket framgångsrikt. Många anställda har gått från att vara passiva medlemmar till att bli fackligt aktiva och i flera fall även formellt utsedda till fackliga företrädare. I flera fall har medlemmarna, genom att gå samman i kollektiv handling, fått reella förbättringar i sin arbetssituation. Arbetet har också tydligt visat på behovet av att vi är mer närvarande på medlemmarnas arbetsplatser. När vi är på arbetsplatserna kommer behoven av förbättringar upp till ytan. När vi, tillsammans med dem på arbetsplatsen, får till förändring blir Kommunal en relevant, arbetsplatsnära fackförening. kommunal direkt ger råd Under 2013 har försöksverksamheten med Kommunal Direkt byggts ut och från den 1 oktober 2013 omfattar den hela Kommunal. Försöksverksamheten pågår till och med Verksamheten är förlagd till avdelningskontoren i Lund, Gävle, Göteborg, Stockholm och Kristinehamn och bemannas med fyra ombudsmän på respektive kontor. Ytterligare en ombudsman fungerar som lokal projektledare på respektive kontor. Kommunal ska arbeta för non profit-principen. Facebook och Twitter I början av året inriktade sig verksamheten på att svara på telefonsamtal och e-post. I samband med de stundande konfliktförberedelserna i slutet av april 2013 utvecklades verksamheten med bevakning av sociala medier såsom Facebook och Twitter. I denna bevakning ingår också att besvara frågor och bemöta olika åsikter. 18

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Sid Året som gått 3 Medlemsutveckling 4 Förbundets utvecklingsarbete 5 Kongress 6 Kommunikation och opinion 7 Utbildningar 9 Branschfrågor 14 Kollektivavtal 16 Försäkringar

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Året som gått 3 Medlemsutveckling 4 Förbundets utvecklingsarbete 5 Information och opinion 7

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Det här är Byggnads................ 3 Fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar...................5 Byggnads förbundskontor..........8 Förbundsfullmäktige.............8

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation.

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. Verksamheten 2013 Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. IF Metalls verksamhet 2013 Innehåll Förbundsstyrelsens förord 3 Samhället och solidariteten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Rapport från avgiftsutredningen

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Rapport från avgiftsutredningen Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Rapport från avgiftsutredningen Rapport från avgiftsutredningen Författare: Hanna Stenholm Kommunal 2013 Innehåll 1.Bakgrund... 4 2. Utredningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer