Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2013 Verksamhetsberättelse Svenska Kommunalarbetareförbundet Organisationsnummer

2 INLEDNING Kommunal fortsatte att vara en växande fackförening För andra året i rad gick vi med plus. Nu vet vi att 2012 års positiva medlemssiffror inte var en tillfällig avvikelse, utan ett trendbrott. Det känns oerhört skönt. Vi växer och det är ett trendbrott! bakom framgången ligger hårt och idogt arbete, från såväl förtroendevalda och anställda. Vi har rekryterat nya medlemmar under året. Nästan hälften av dem är visstidsanställda. Genom vårt organiseringsprojekt har många privatanställda medlemmar fått facklig verksamhet på sin arbetsplats. Kommunal har blivit lättare att komma i kontakt med infördes ett gemensamt telefonnummer. Vi öppnade också Kommunal Direkt, dit medlemmar och förtroendevalda kan vända sig för att få råd och stöd i fackliga frågor. stökig och rolig avtalsrörelse Kommunal är en organisation som orkar hålla i och hålla ut. Dessa egenskaper kom väl till pass 2013, då vi genomförde Kommunals genom tiderna största avtalsrörelse. I princip alla våra drygt medlemmar fick nya kollektivavtal, de flesta treåriga. Eftersom vi inte nöjde oss med löneökningar, utan även krävde förbättringar när det gäller medlemmarnas arbetsvillkor, blev avtalsrörelsen 2013 bitvis ganska stökig. I Kommunals största avtal med Sveriges Kommuner och Landsting och Pactaföretagen, gick det aldrig så långt som till konflikt. I elfte timmen, strax innan strejken skulle bryta ut, lyckades vi enas om ett nytt avtal som bland annat innehåller förbättrade villkor för visstidsanställda, en begränsning av så kallade delade turer och löneökningar på kronor. Kommunal är en organisation som orkar hålla i och hålla ut. starkt stöd för busstrejken Inom kollektivtrafiken blev det däremot strejk. Under nio varma dagar i juni lamslog vi bussarna i tolv städer runt om i landet. Trots att strejken drabbade både pendlare och midsommarfirare kände vi ett starkt stöd från allmänheten. Många uttryckte stor förståelse för bussförarnas krav. Kampen handlade ju inte i första hand om mer pengar i plånboken, utan om förbättrade arbetsvillkor och sådant förstår folk. Kommunal har duktiga förhandlare och fantastiska lokala företrädare, men vi har också skickliga kommunikatörer. Under konflikten jobbade de sida vid sida. Parallellt med förhandlandet lyckades vi arbeta upp ett rejält opinionstryck. Bussarna stod stilla, men på de sociala medierna var trafiken i full gång dygnet runt. 2

3 INLEDNING Även de traditionella medierna rapporterade om busstrejken. Kort sagt, alla pratade om bussförarnas arbetsvillkor. Och de flesta stöttade oss. Till slut kunde Bussarbetsgivarna inte stå emot trycket, utan tvingades ge efter för Kommunals krav. Bussförarna fick flera villkorsförbättringar, både när det gäller arbetstidens förläggning och anställningstryggheten vid övergång till ny entreprenör. Våra arbetsgivare ogillar starkt att hamna i strålkastarljuset och få folkopinionen emot sig. För dem är negativ opinion mycket, mycket värre än en strejk. På så vis skiljer sig välfärdstjänsterna en hel del från industrin och byggsektorn, där en strejk blir mycket mera kännbar för arbetsgivaren. fortfarande kön som avgör lön Lönefrågor stod i centrum för Kommunals opinionsbildning under hela Under politikerveckan i Almedalen lanserade vi kampanjen #bytlön, där vi visade att fortfarande 2013 är det kön som avgör lön. I kampanjen förekommer bilder och filmer med mig utklädd till man. Det här sättet att prata om jämställdhet väckte stor uppmärksamhet, och vi fick flera utmärkelser för kampanjen både i Sverige och internationellt. Till slut kunde inte arbetsgivarna stå emot trycket. våga vinna på kongressen 2013 var också ett kongressår för Kommunal. Som brukligt när det är kongress, höll vi till i Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholm. Kongresstemat var Våga Vinna, och det fattades en rad beslut som ska bidra till att Kommunal fortsätter vara en vinnande, växande fackförening. Bland annat antogs en ny lönepolitik. Kongressen beslutade också att införa en ny avgiftsmodell med en enhetlig medlemsavgift. Även ett näringspolitiskt program antogs. Vi valde en ny utökad förbundsstyrelse, och jag och övriga i förbundsledningen fick det fina förtroendet att leda Kommunal i tre år till. debatt om bristerna i välfärden Situationen i vår gemensamma välfärd; i äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan, trafiken och sjukvården debatterades flitigt i offentligheten under hela Mängder av brister påtalades, vinstuttag av privata aktörer ifrågasattes, dåliga villkor för både brukare och personal synliggjordes. Allmänheten har förstått att vi inte kan ta vår svenska välfärd och trygghet för given. Medlemmarna, som har till uppgift att leverera dessa omdiskuterade välfärdstjänster, har verkligen hamnat mitt i debattstormens öga. Från Kommunals sida fortsatte vi 2013 att peka på att bristerna i välfärden beror på minskade resurser. I rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs visade vi svart på vitt konsekvenserna av akademiseringen i hälsooch sjukvården. Om undersköterskorna, som sköter den patientnära omvårdnaden, konverteras bort, uppstår omedelbart brister i vårdkvalité, sjukhushygien och patienttrygghet. 3

4 INLEDNING insyn skrämmer bort oseriösa aktörer Under året enades vi och arbetsgivarna om en så kallad etisk plattform. Den går ut på att skapa insyn i de företag som vill leverera välfärdstjänster och på det sättet mota bort oseriösa aktörer. Efter lång kamp lyckades de fackliga organisationerna tillsammans vinna gehör för kravet att de företag som ansluter sig till plattformen måste ha kollektivavtal. många besök på arbetsplatser Mitt löfte när jag valdes till ordförande i Kommunal för första gången 2010; att jag varje vecka skulle besöka medlemmarna på deras arbetsplatser, har jag hållit. Och det löftet gäller fortfarande. Ett arbetsplatsbesök som sticker ut 2013 var det jag gjorde i Skönsmon i Sundsvalls kommun. De har gjort ett imponerande förändringsarbete i hemtjänsten, där de låtit de äldres behov och önskemål styra hur arbetet organiseras. Ledordet har blivit kontinuitet, vilket förutom nöjdare och tryggare äldre också har förbättrat arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar. alltid på din sida Till sist: 2013 har varit ett bra år på många sätt. Tillsammans har vi uträttat massor och jag vill passa på att tacka alla som har bidragit med engagemang, kunskap och tid. Nu fortsätter arbetet med att förverkliga vår vision viktiga jobb värda att älska dygnets alla timmar. Det gör vi genom att alltid stå på medlemmarnas sida, och ta fajten när det behövs. Vi ses snart på din arbetsplats, hoppas jag! Annelie Nordström, ordförande Jag håller mitt löfte att varje vecka besöka medlemmarna på deras arbetsplatser. 4

5 INLEDNING

6 MEDLEMMARNA fokusmål Vi är fler medlemmar än föregående årsskifte blev ännu ett rekordår. Mer än personer valde att bli medlemmar i Kommunal. Det är cirka nya medlemmar per månad. Så många medlemmar har vi inte värvat under något år på 2000-talet. Kommunal växer för andra året i rad kommunal har haft fokus på medlemsvärvning de senaste åren. Målet är tydligt: att vara fler medlemmar vid varje årsskifte. De gemensamma ansträngningarna gav resultat 2012 och 2013 upprepade vi framgången. Nu har Kommunal ökat två år i rad vi har lyckats vända trenden. Vid årsskiftet 2013/14 var det medlemmar mer än vid förra årsskiftet. De nya medlemmarna finns i alla branscher, yrkesgrupper och åldrar. Fast det är extra roligt och viktigt att fler unga, visstidsanställda och män väljer oss. Genom att växa i de tre grupperna får Kommunal extra styrka. Att antalet medlemmar ökar är ett resultat av lokala och centrala insatser, traditionellt fackligt arbete och nya arbetssätt och metoder, ökad närvaro på arbetsplatserna och i sociala medier. Fast allra flest nya medlemmar rekryteras fortfarande på arbetsplatserna, genom lokala riktade aktiviteter för yrken. Det personliga mötet och det arbetsplatsnära arbetet är själva utgångspunkten för medlemsvärvningen. Många av de centrala insatserna går ut på att underlätta det personliga mötet och lyfta bransch- och yrkesfrågor nära medlemmarna. Här är exempel på centrala insatser under aktiviteter som lockar nya medlemmar Visstidsaktiviteter Varje år har Kommunal en stor aktivitet i samband med alla hjärtans dag, Med hjärtat i hand, för att träffa visstidsanställda på arbetsplatserna, både medlemmar och potentiella medlemmar. Telemarketing 2013 startade Kommunal en särskild rekryteringsgrupp som ringer upp medlemmar som bara är anslutna till Kommunals enskilda a-kassa för att erbjuda medlemskap i Kommunal. Det har varit mycket framgångsrikt. Kom ihåg att fråga: Vill du bli medlem? Värva en kollega Det är medlemmarna som är Kommunals bästa ambassadörer. Många medlemmar kan tänka sig att rekommendera ett medlemskap i Kommunal för sina arbetskamrater. Under sommaren och i slutet av året har vi därför haft lyckade värva-en-kollega-kampanjer. 6

7 MEDLEMMARNA Fairtrade-fika I oktober bjöd Kommunal medlemmar och potentiella medlemmar på Fairtrade-fika på arbetsplatser runt om i landet. Vi gjorde det för att belysa hur viktigt det är med schysta arbets- och levnadsvillkor och hur vi jobbar med att förbättra dem även i andra länder. Med våra fikagäster vann vi utmaningen Fairtrade Challenge. Värvning i avtalsrörelsen Kommunal är extra attraktivt när det hettar till i avtalsrörelsen. När Kommunal lade sitt konfliktvarsel mot SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i våras, och när busstrejken bröt ut i juni, strömmade medlemmarna till. Vill du bli medlem? Många människor på Kommunals arbetsplatser, offentliga som privata, har inte fått frågan vill du bli medlem? eller upptäckt fördelarna med medlemskapet. Därför pågår olika aktiviteter för att fler ska få frågan. liten minskning av arbetslösheten Den öppna arbetslösheten bland Kommunals medlemmar var 3,2 procent I genomsnitt var medlemmar öppet arbetslösa varje månad, vilket är en marginell minskning i jämförelse med Liksom tidigare år var arbetslösheten högre under vinterhalvåret och lägre under sommarhalvåret. Antalet deltidsarbetslösa medlemmar fortsatte att minska 2013 i jämförelse med föregående år. I genomsnitt var nästan medlemmar deltidsarbetslösa varje månad under Det är en minskning med drygt medlemmar per månad i jämförelse med En starkt bidragande orsak till det är antagligen den så kallade deltidsregeln i arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft Den innebär att medlemmarna maximalt kan få 75 av ersättningsperiodens dagar samtidigt som de deltidsarbetar. Medlemmarna är Kommunals bästa ambassadörer. Kommunals arbetslösa medlemmar År Öppet Deltids- Tillfälligt arbetslösa arbetslösa timanställda ,3 % 3,1 % 3,6 % ,8 % 2,5 % 2,9 % ,4 % 2,1 % 2,6 % ,6 % 1,9 % 2,6 % ,4 % 3,5 % 1,5 % ,5 % 2,4 % 2,5 % ,4 % 1,3 % 2,2 % Årsgenomsnitt och statistik är hämtad från Arbetsförmedlingen. 7

8 MEDLEMMARNA färre tillfälligt anställda Även antalet tillfälligt timanställda medlemmar har minskat något under I genomsnitt var cirka medlemmar per månad timanställda, det är en minskning med nästan 800 medlemmar per månad. Antalet medlemmar i några av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder under 2013: Jobb- och utvecklingsgarantin, inklusive sysselsättningsfasen, hade nästan medlemmar registrerade i genomsnitt per månad. Det är en marginell minskning i jämförelse med Medlemmar som hade nystartsjobb 2013 var i genomsnitt per månad, vilket är ungefär samma siffra som föregående år. Anställda med lönebidrag var 2013 i snitt medlemmar per månad, en minskning med cirka 800 medlemmar per månad jämfört med Medlemmar som hade trygghetsanställning var drygt per månad, en ökning med i genomsnitt medlemmar per månad jämfört med Avdelningarnas medlemsantal 31 december 2013 Avdelning Kvinnor Män Summa Stockholms län Mitt Västra Svealand Bergslagen Mellersta Norrland Västerbotten Norrbotten Vänerväst Väst Sydväst Öst Skåne Sydost Summa

9 MEDLEMMARNA Studerande medlemmar och a-kassemedlemmar 2013 Januari December Årets början A-kassemedlem Studerande Inte medlem i a-kassan Medlemmar i förbundet

10 BRANSCHER fokusmål Medlemmarna upplever att vi på arbetsplatserna ger dem stöd i deras yrke och att vi synliggör deras jobb. Brandmännen slapp döpas om till handläggare medan många köksbiträden, som utbildat sig, bytte yrkestitel till kock. I äldreomsorgen kopplade vi ihop den tuffa arbetssituationen med kvaliteten för de äldre, vilket fick stort genomslag i medierna. Tydligare yrken och synligare branscher satsa mer på äldreomsorgen Den tuffa arbetssituationen i äldreomsorgen och rätten till arbetskläder i hemtjänsten var högaktuella frågor. Under 2013 har vi haft fokus på att stärka den interna organisationen i sakkunskap om de högaktuella frågorna för att kunna argumentera och skapa opinion lokalt. Arbetet för att hemtjänstpersonalen ska få rätt till arbetskläder fortsatte via rättsliga processer. Kommunal deltog i de två stora mässorna Äldreomsorgsdagarna och Kvalitetsmässan och den röda tråden var rapporten Matlåda med eller utan samtal. Rapporten, som tagits fram tillsammans med Akademikerförbundet SSR, fick stort genomslag både på mässorna och i medierna. Den ger en dyster helhetsbild av hur arbetsvillkoren för dem som arbetar i äldreomsorgen påverkar kvaliteten för de äldre. I kommunikationen riktad till politiker och beslutsfattare på mässorna krävde vi större politiskt ansvar, mer resurser och ökad bemanning. Att arbeta med hushållsnära tjänster kan vara både ensamt och utsatt. anställ fler barnskötare Opinionsarbetet för att lyfta frågor som är viktiga i barnomsorgens verksamheter har fortsatt. Med rapporten Bra barnomsorg får samhället att hänga ihop visade vi bland annat hur viktigt det är att anställa fler barnskötare i förskola och skola. För yrkesgruppen fritidsledare har vi, tillsammans med organisationen Fritidsforum, tagit fram en beskrivning av fritidsledarens funktion och roll. Syftet är att driva på för att stärka professionen och ge underlag för samtalet om fritidsledarens funktion. minska utsattheten i hushållsnära tjänster Att arbeta med hushållsnära tjänster kan vara både ensamt och utsatt. Det finns ofta ett stort behov av att få svar på frågor om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samtidigt är det svårt för Kommunal att komma in på arbetsplatserna eftersom det är kundens privata område. 10

11 BRANSCHER Kommunal har satsat på att via nya vägar nå fler i branschen och erbjuda medlemskap och stöd. Några avdelningar/sektioner har satt i gång riktade aktiviteter och bjudit in till möten enbart för branschen. I Stockholm har två förtroendevalda fått vara med och arbeta ett par dagar, med arbetsgivarens godkännande. Det har lett till att de anställda ska få arbetsskor. höj bussförarnas status För att höja statusen på yrket bussförare och förbättra arbetsvillkoren genomförde Kommunal en rad möten med arbetsgivare i Sverige. Arbetet pågår även internationellt, i samarbete med fackförbund i andra länder. International Conference on bus drivers workplace är ett sådant projekt som fokuserar på att göra bussförarnas arbetsplats bra. En stor yrkesträff arrangerades i Stockholm den 12 september Intresset för att närvara på träffen var väldigt stort. Drygt 200 medlemmar utan uppdrag hade anmält sitt intresse att närvara, för att diskutera viktiga frågor och hur det fackliga arbetet skulle kunna förbättras. En konferens med arbetsgivaren Nobina var uppstarten för ett samarbete som ska öka kunskapen och förankra mångfaldsarbetet, både bland chefer inom Nobina och bland lokala fackliga företrädare. Målet är att mångfaldsfrågor ska bli en lika naturlig del i verksamheten som arbetsmiljöfrågor i övrigt. För att höja statusen på yrket bussförare och förbättra arbetsvillkoren genomförde Kommunal en rad möten med arbetsgivare i Sverige. mer kunskap och mindre stress i grön sektor Fackliga företrädare i flera avdelningar, med djursjukvård som sitt ansvarsområde, har fått kompetensutveckling. Syftet är att ge dem de bästa förutsättningarna för att ge bra service till medlemmarna och värva nya medlemmar inom branschen. LAMK, Lantbrukets arbetsmiljökommitté, där Kommunal ingår har arbetat aktivt under året med hur man ska reducera stressen för dem som arbetar i jordbruket. I det sammanhanget delade Annelie Nordström ut 2013 års arbetsmiljöpris till lantbrukaren Andreas Wiklund, Stora Tollby Trädgård AB i Visby och till två av hans anställda som är medlemmar i Kommunal. Andreas odlar potatis. tydligare yrkesroller Tydligare beskrivningar av yrkesroller, yrkesbevis och rätt titel är viktiga verktyg för medlemmar i alla branscher och för det fackliga arbetet. Undersköterskor är patientnära proffs Genom att ta fram och sprida rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs stöttar och lyfter Kommunal fram yrkesrollen undersköterska. Rapporten visar också hur framtidens behov av undersköterskor ser ut. 11

12 BRANSCHER Från köksbiträde till kock Genom validering av kökspersonal i flera kommuner har omkring 50 medlemmar bytt yrkestitel från köksbiträde till kock. Brandmän får behålla titeln I Gislaved ville ledningen byta ut yrkestiteln brandman och kalla dem handläggare. Men genom Kommunals insatser lokalt och centralt är brandmän åter brandmän. Temat Ingen drömmer om att bli handläggare byggde på det faktum att brandman är ett av de populäraste yrkena i Sverige. Uppdaterade yrkesbevis inom städ Servicebranschens yrkesnämnds (SRY) utbildning mot yrkesbevis inom städ har uppdaterats med de senaste materialen och metoderna. Totalt har 971 yrkesbevis och 199 kompetensbevis mot SRY bas utbildning utfärdats under Grönt Kort Yrkesodling Trädgård Kommunal har varit med och sponsrat framtagandet av ett Grönt Kort Yrkesodling Trädgård var det två diplomeringsdagar för elever som går inriktning trädgård på naturbruksgymnasium. Det personliga mötet är viktigt. Yrkesbevis inom trädgårdsnäringen Kommunal har också varit delaktiga i TCYK:s, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, yrkesbevis. Totalt utfärdade TCYK 320 yrkesbevis under 2013 och 73 personer tog sitt yrkesbevis genom den nya webbaserade plattformen. 400 skyddsronder Under 2013 fortsatte Kommunal arbetet med lokala skyddsronder. Det blev totalt 400 ronder inom trafik, psykiatri, djurparker och hushållsnära tjänster. Resultatet av dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom respektive bransch. travtour för lärlingar För fjärde gången arrangerade Kommunal Travtour för lärlingar inom travsporten. Tävlingarna genomfördes i samband med V75 och Elitloppet. Vi har under serien kunnat profilera oss som hästbranschens fackförbund till de personer som besökt travbanorna under touren. Under Elitloppshelgen bjöd Kommunal in alla hästskötare och lärlingar till Lärlingarnas lounge för att se tävlingarna från bästa publikplats. En succé med 375 besökare. Många avdelningar har genomfört familjedagar i anslutning till lärlingsserien. Här har Kommunal funnits på plats och informerat och diskuterat fackliga frågor med besökarna. Totalt besökte drygt kommunalare familjedagarna. 12

13 BRANSCHER många medaljer i yrkes-vm Under sommaren 2013 genomfördes Yrkes-VM i Leipzig, Tyskland, där medlemmen Nora Bertils tävlade i Vård- och omsorg. Daniel Andersson och Nils-Hugo Lindström tävlade i Trädgårdsanläggning och tog hem en hedersmedalj. Kommunal hade också förtroendet att ha expert/domarrollen i Vård och omsorg för Sverige. Nora, Daniel och Nils-Hugo fick en hedersmedalj som bevisar att de uppnådde världsklass. För övrigt var det Svenska Yrkeslandslagets bästa prestation hittills när det gäller medaljer. Sverige fick sammanlagt 5 medaljer och 14 hedersmedaljer totalt i de 23 olika yrkena som man tävlade i. aktivt internationellt arbete Kommunal är aktiva i arbetet för fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet genom samarbetsprojekt med 118 förbund världen över. Projekten fokuserar på att stärka fackens förutsättningar, jämställdhet, organisering och arbetsmiljö. Fyra framgångsrika projekt i världen 2013 I fem östafrikanska länder har fackförbunden förhandlat fram höga löneökningar, sjukvårdsförsäkringar och bättre pensionsplaner. De har även drivit kampanjer om hiv och fått klausuler om fri läkarvård och gratis bromsmediciner för drabbade arbetstagare. I Egypten, Jordanien, Libanon och Tunisien har arbetet med att stärka den interna demokratin i fackförbunden och stärka kvinnors ställning varit framgångsrikt. Möten och val sker demokratiskt och antalet kvinnor i ledande positioner har ökat. I Kazakstan och Kirgizistan har fackliga kampanjer mot barnarbete på tobaksodlingarna gett resultat. Nu får barn gå i skolan istället för att slita på plantagerna. I 16 afrikanska länder har fler än lantarbetande kvinnor värvats som medlemmar genom ett särskilt kvinnoprojekt. Det är en stor framgång eftersom organisationsgraden generellt är låg i länderna, och i synnerhet bland lantarbetare och kvinnor. Lika lön för lika arbete har också uppnåtts i flera av länderna. Kommunal är aktiva i arbetet för fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet genom samarbetsprojekt med 118 förbund världen över. 13

14 FÖRHANDLINGAR fokusmål Medlemmarna upplever att det är vi som har stått för förbättringarna i deras löneoch anställningsvillkor på arbetsplatsen genomförde vi tidernas största avtalsrörelse. Över 60 avtal förhandlades, flera varsel lades och en strejk genomfördes. Över en halv miljon medlemmar fick nya treåriga avtal som ger kronor mer i lön och bättre arbetsvillkor mer i lön och bättre arbetsvillkor Treåriga avtal i de flesta branscher. i årets avtalsrörelse ingick Kommunal i LO-samordningen som hade fokus på löneökningar och ett fåtal försäkringsyrkanden. Kraven innebar löneökningar på 2,8 procent på avtalsområden med en genomsnittlig lön på mer än kronor i månaden. Motsvarande krav för avtalsområden med en genomsnittlig lön under var 700 kronor. Lägstalönerna skulle också höjas med 700 kronor. Innan Kommunal tecknade sitt första avtal hade Industrin och Handels tecknat avtal på kronor på tre år. Avtalen var värda 6,8 procent på tre år. I avtalen fanns också en ny föräldraförsäkring, enligt den modell som LO-samordningen hade ställt krav på. Den nya föräldraförsäkringen innehåller ett tillägg som ska komplettera upp föräldrapenningen till 90 procent av lönen under 180 dagar per försäkrad förälder. första avtal med skl Efter intensiva förhandlingar och ett omfattande varsel mot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade Kommunal ett första avtal med SKL under våren Förutom löneökningar på kronor under tre år lyckades vi få igenom skrivningar om att oavlönade håltimmar ska minimeras, om tryggare villkor för visstidsanställda och om en utökad föräldrapenning till 180 dagar. Resten av avtalsrörelsen blev lika framgångsrik, även om den periodvis var ganska stökig. I de flesta branscher fick vi igenom treåriga avtal med i stort sett samma innehåll som avtalet med SKL. noggranna förberedelser Förhandlingar på över 60 avtal, flera varsel och en brinnande strejk krävde noggranna förberedelser, strategier och konfliktmöten. Det var första avtalsrörelsen som delegationer från samma bransch, men från olika avtal, träffades. Det resulterade i en ökad förståelse för vikten av konkurrensneutralitet mellan avtal inom samma bransch samt ett antal gemensamma yrkanden. Avtalsrörelsen var också ständigt närvarande i Kommunal-tv, blogginlägg, sms, webbtexter och andra kommunikationskanaler. 14

15 FÖRHANDLINGAR Vid varslet på SKL gjordes en massiv kommunikationsinsats för att förklara hur procentuella löneökningar, istället för krontalsökningar, leder till mindre jämställda löner. Vid strejken på trafikområdet i juni arbetade vi intensivt med att få allmänhet och opinionsbildare att stödja strejken via vanliga medier, annonsering och hög trafik i sociala medier. Det gav resultat. Efter hand som avtalen var klara gjordes också en avtalsfolder för medlemmarna på respektive avtalsområde. 160 centrala kollektivavtal Vid sidan av avtalsrörelsen hanterade Kommunal cirka 160 centrala kollektivavtal under förra året, 67 av dem var löneavtal. 717 företag inom Kommunals verksamhetsområden gick med som nya medlemmar i en arbetsgivarorganisation och 182 företag träffade hängavtal med förbundet. Totalt träffade cirka företag hängavtal med oss. Vi hanterade också företag där kollektivavtal saknas, totalt fanns medlemmar på dessa företag. nytt verktyg för rätt lön Kongressen 2013 beslutade om en ny lönepolitik och förbundskontoret har startat arbetet med de strategier som kongressen beslutade om. En av de viktigaste punkterna har varit att ta fram verktyg som medlemmarna och förhandlarna kan använda för att stärka sin ställning hos arbetsgivaren. Det webbaserade verktyget Rätt lön har tagits fram i samarbete med IF Metall och är i drift från årsskiftet 2013/14. Verktyget är utprövat tillsammans med medlemmar, sektioner och arbetsgivare. Till verktyget finns också en guide framtagen för att stödja de lokala fackliga företrädarna i arbetet med löneutvecklingssystem. De nya lönepolitiska strategierna innebär nya utmaningar, inte bara politiska utan också organisatoriska. Därför har Kommunal tagit fram en gemensam aktivitetsplan för de aktiviteter som förbundskontoret, avdelningarna och sektionerna prioriterat för att kunna nå målen. Nya utmaningar med ny lönepolitik. 15

16 FÖRHANDLINGAR 5,5 miljoner kronor åt medlemmarna i arbetsrättstvister. aktuella tvister Kommunal tog emot 615 ärenden fram till och med den 11 oktober 2013, varav 290 arbetsskador, 170 tvister, 71 begäran om rättshjälp, 4 skiljenämndsärenden, 53 skadeståndsärenden från avdelningarna, 0 diskrimineringsärenden och 27 övriga ärenden. avslutade 693 ärenden under Skadestånd I 64 tvister har arbetsgivarna gemensamt betalat in kronor i skadestånd till förbundet. Socialförsäkringar LO-TCO Rättsskydd AB har på Kommunals uppdrag drivit försäkringsrättsliga ärenden och därmed utverkat 121 miljoner kronor till medlemmar. Under hösten anställdes två förbundsjurister med uppdrag att driva socialförsäkringsärenden, opinionsbilda samt utbilda fackliga företrädare och anställda på alla nivåer i Kommunal. Arbetsrätt LO-TCO Rättsskydd AB har tillsammans med Kommunal utverkat 5,5 miljoner kronor åt medlemmarna i arbetsrättsliga tvister. lönekrav för bärplockare i tingsrätten Genom LO:s organisationsplan fick Kommunal kollektivavtalsansvaret för skogsbärsbranschen och bärplockarna. Totalt beräknas cirka personer komma till Sverige för att plocka bär och svamp varje år. Ungefär kommer från tredje land utanför EU och EES, de flesta kommer från Thailand. Skogsbärsbranschen har alltid haft problem med dåliga arbetsvillkor, löne- och skatteskandalerna har varit många var inget undantag. Det här är en verksamhet som i stort kan betraktas som trafficking eller slavhandel. Människor som kommer från tredje land eller inom Europa är handelsvaran. Systemet bygger på att arbetaren har upparbetat en stor skuld till sin arbetsgivare innan hon eller han börjar arbeta i Sverige. Kommunal har tecknat kollektivavtal med cirka 15 bemanningsföretag som är registrerade i Thailand. Under hösten 2013 betalade ett av bolagen inte ut löner till sina anställda. Nu driver Kommunal 48 medlemmars talan i svensk domstol. Bolaget heter M. Phoenix Enterprise Company Limited, är registrerat i Thailand och har filial i Sverige. För varje medlem är lönekravet cirka kronor och skadeståndskravet kronor. Det totala kravet mot bolaget är kronor. 16

17 FÖRHANDLINGAR 48 bärplockare hoppas få lön och skadestånd. Statistik tvister År Arbetsskador avslutade Tvister avslutade Rättshjälp avslutade Diskriminering avslutade Skiljenämnd avslutade Skadestånd avd avslutade Övriga 27 - avslutade 29 17

18 ORGANISATION fokusmål För att alla medlemmar ska få samma/lika service, jobbar vi i en förändringsinriktad och effektiv organisation. Kommunal ska uppfattas som en förtroendefull organisation blev ett händelserikt år. En rörig avtalsrörelse, rolig kongress och aktiv medlemsvärvning har krävt snabba svar och viktiga beslut. Under året har också Kommunal Direkt införts i hela landet för att göra det lättare för alla medlemmar att få svar på sina fackliga frågor. Snabbare svar och många viktiga beslut för andra året i rad växer Kommunal som fackförbund. Värvningsaktiviteterna har både riktats mot mindre grupper, som anställda i hushållsnära tjänster, och till större grupper i kampanjer som Värva en kollega. På webben har medlemsansökan anpassats för att den ska vara mer lättanvänd. Medlemsvärvning har också varit i fokus i aktiviteterna under avtalsrörelsen. framgångsrikt organiseringsarbete Arbetet med organisering på privata arbetsplatser med svag facklig aktivitet och låg organisationsgrad fortsatte, och intensifierades, under Det har varit mycket framgångsrikt. Många anställda har gått från att vara passiva medlemmar till att bli fackligt aktiva och i flera fall även formellt utsedda till fackliga företrädare. I flera fall har medlemmarna, genom att gå samman i kollektiv handling, fått reella förbättringar i sin arbetssituation. Arbetet har också tydligt visat på behovet av att vi är mer närvarande på medlemmarnas arbetsplatser. När vi är på arbetsplatserna kommer behoven av förbättringar upp till ytan. När vi, tillsammans med dem på arbetsplatsen, får till förändring blir Kommunal en relevant, arbetsplatsnära fackförening. kommunal direkt ger råd Under 2013 har försöksverksamheten med Kommunal Direkt byggts ut och från den 1 oktober 2013 omfattar den hela Kommunal. Försöksverksamheten pågår till och med Verksamheten är förlagd till avdelningskontoren i Lund, Gävle, Göteborg, Stockholm och Kristinehamn och bemannas med fyra ombudsmän på respektive kontor. Ytterligare en ombudsman fungerar som lokal projektledare på respektive kontor. Kommunal ska arbeta för non profit-principen. Facebook och Twitter I början av året inriktade sig verksamheten på att svara på telefonsamtal och e-post. I samband med de stundande konfliktförberedelserna i slutet av april 2013 utvecklades verksamheten med bevakning av sociala medier såsom Facebook och Twitter. I denna bevakning ingår också att besvara frågor och bemöta olika åsikter. 18

19 ORGANISATION Antalet telefonsamtal och e-post har successivt ökat. I januari 2013 besvarades 707 telefonsamtal i Kommunal Direkt, i oktober 2013 var det samtal. De vanligaste frågorna handlar om vad som gäller i lagar och gällande kollektivavtal. Andra vanliga frågor handlar om lön, ersättningar och rätten till ledigheter. Under hösten infördes också Ett nummer till Kommunal vilket innebär att medlemmar nu kan nå de flesta av Kommunals funktioner via ett och samma nummer kongress med karnevalsstämning Våga vinna var temat för Kommunals kongress i juni. Temat gav bilden av Kommunal som en vinnande organisation på frammarsch. Färg, form och ton gick i takt med karneval och samba. Kongressens hetaste debatt rörde vinster i välfärden. Hur framtidens välfärd ska se ut är avgörande för Kommunals medlemmar både när det gäller arbetsmiljö och löneutveckling. Utifrån kongressrapporten Trovärdig välfärdspolitik slog kongressen fast att Kommunal föreslår att förstärkningen av resurser till välfärdstjänsterna prioriteras. Ett höjt statsbidrag med syfte att förstärka bemanningen inom vård och omsorg. Kommunal ska verka för att non profit-principen ska vara rådande. Kongressen gav också i uppdrag att hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm i offentlig sektor ringde till Kommunal Direkt i oktober. Bostäder och fackliga rättigheter Kongressen antog två uttalanden. I det ena uttalandet om bostadspolitiken kräver bland annat Kommunal att utförsäljningen av den kommunala allmännyttan och införandet av marknadshyror ska stoppas. I det andra uttalandet stödjer kongressen arbetarnas och det iranska folkets kamp för frihet, rätten att organisera sig och strejka samt att utan hot om fängslanden, tortyr och avrättningar fritt kunna verka för välfärd, jämlikhet, rättvisa och ett värdigt liv. Ett populärt beslut som fattades under kongressen: Kommunal ska inte byta namn utan fortsätta med samma idé fast med delvis nya metoder. En 100-åring som inte stagnerar utan istället hoppar ut genom fönstret och tar sig an nya äventyr. kommunal i samhällsdebatten Avtalsrörelsen tog självklart stor plats i Kommunals påverkansarbete under Att presentera siffror och fakta över det tuffa arbetsliv som är vardag för många av Kommunals medlemmar har också varit en central uppgift. De så kallade delade turerna, med ofrivilliga håltimmar, är en sådan fråga. Under 2013 drev Kommunal också kampanjen Right2Water, för rätten till rent vatten och sanitet, tillsammans med övriga fack för offentliganställda i Europa 19

20 ORGANISATION genom paraplyorganisationen EPSU. Kampanjen blev en framgång i hela Europa med 1,2 miljoner underskrifter som lämnades in till EU-kommissionen i historiens första europeiska medborgarinitiativ. #bytlön gjorde succé I Almedalen i juli stod jämställdheten i fokus. Inför Almedalen släppte Kommunal rapporten Byt lön: Dags för jämställda löner. Den visade att kvinnor i genomsnitt tjänar 86 procent av vad män gör, vilket är samma nivå som för 20 år sedan. Samtidigt lanserades en kampanj, #bytlön, där Annelie Nordström temporärt förvandlades till man för att visa på att det är det mest effektiva sättet att få högre lön. Kampanjen blev en stor framgång även efter Almedalen och har vunnit ett flertal priser både nationellt och internationellt. Under hösten togs också rapporten Visstid på livstid fram som ett led i kampanjen #bytlön. Bärfrågan i fokus Tidig höst var bärfrågan i fokus och Kommunal arbetade hårt både centralt och lokalt med ett intensivt mediearbete för att få regeringen att ta sitt ansvar. Vi uppvaktade ministern Tobias Billström och krävde en särskild bärdelegation. Arbetet med att förändra bärplockarnas villkor fortsätter med kraft under 2014 och inför nästa säsong. förbundets anställda Vid utgången av 2013 hade Kommunal 447 anställda, inklusive visstidsanställda och vikarier. 230 personer var tjänstemän, inklusive dem som arbetar på våra center. Administrationen är starkt kvinnodominerad då 181 av dessa är kvinnor. Av tjänstemännen fanns 99 personer på förbundskontoret, 58 personer på centret i Sundsvall, 48 personer i Malmö och 25 personer i Sundbyberg. Av de anställda var 196 ombudsmän, av dessa fanns 59 på förbundskontoret och 137 placerade på lokalavdelningarna. 117 av ombudsmännen är kvinnor. Det fanns 21 regionala skyddsombud, varav 13 är kvinnor. 1,2 miljoner skrev under Right2Water. Lönefrågan Under 2013 skapades en ny lönemodell, inklusive lönekriterier, lönekartläggningar och olika typer av stöddokument. Modellen användes vid den lönerevision som genomfördes under hösten Arbetet har genomförts i samarbete med en partssammansatt arbetsgrupp. Många rekryteringar Under 2013 har väldigt många rekryteringar gjorts till avdelningarna, centren och förbundskontoret. Till förbundskontoret har en ny enhetschef rekryterats. Tre nya lokalkontorschefer har rekryterats under året. 20

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888 2013 Svenska Kommunalarbetareförbundet Årsredovisning Organisationsnummer 802001-7888 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888 2013 Svenska Kommunalarbetareförbundet Årsredovisning Organisationsnummer 802001-7888 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting,

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla

Läs mer

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte Budgetprognos 2018-2020 MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017 Budgetprognos 2018-2020 med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016

Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016 Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016 Den här kommunikationsplattformen ger vägledning och tips kring hur vi ska kommunicera med medlemmar, potentiella medlemmar, allmänhet och beslutsfattare.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2016 Förbundsmöte 2016 Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 2017-2018 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015 FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 Budgetberedningens förslag för perioden 2015-2018 samt förslag till medlemsavgifter för 2015 2 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Förord 2. Inledning 3. Prioriterade verksamheter 4. Övergripande mål 1. Förord Förhållningssätt och värderingar Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

28 maj SPECIALTIDNING FÖR KOMMUNALS KONGRESS 2013. Nu kör vi så det ryker. Kongressen inledd, med musik, dans och framtidstro

28 maj SPECIALTIDNING FÖR KOMMUNALS KONGRESS 2013. Nu kör vi så det ryker. Kongressen inledd, med musik, dans och framtidstro 28 maj SPECIALTIDNING FÖR KOMMUNALS KONGRESS 2013 Nu kör vi så det ryker Kongressen inledd, med musik, dans och framtidstro Inledningstal Kommunal kongress 2013 Detta är Annelie Nordströms inledningstal

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer