Västra Torsås SOCKENBLAD Nr Bild av Witold Kowol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol"

Transkript

1 Västra Torsås SOCKENBLAD Nr Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren Fortsättning på följetången. Nu försäljning av boken om Västra Torsås som talbok.

2 02 Sockenblad

3 Sockenrådets styrelse har ordet. Ni sitter nu här med årets första nummer av Sockenbladet. Det har ändrat utseende och är heller inte lika fylligt som vi har vant oss vid. I och med förra numret slutade Agneta som redaktör och nu har en ny redaktion tagit tag i det hela. Deras uppgift är stor, då de inte har samma kunskap och erfarenhet som Agneta av ihur man gör en tidsksrift. Vi behöver några fler personer som är beredda att hjälpa till om vårt Sockenblad skall leva vidare samt fler som vill skriva om vad som händer i vår bygd. Du som är intresserad av att hjälpa till är välkommen att kontakta någon i redaktionen eller styrelsen. Du behöver inte ställa upp med så mycket eller i varje nummer, men flera små bäckar kan ganska fort bli en stor å. Detta nummer har inget speciellt tema, men redaktionen vill gärna att vi i fortsättningen har ett tema för varje nummer. Det blir förhoppningsvis lättare då att få in tillräckligt med material från både sockenbor och utsocknes skribenter. Den 15:e april kl har vi sockenstämma i Hynnenäs bygdegård. Valberedningen jobbar frenetiskt för att hitta personer som är villiga att ställa upp i styrelsen. Det blir allt svårare att få människor att arbeta ideellt för allas bästa, oavsett vilken förening det gäller. I februari var jag, Mats, och tittade på Falkenbergsrevyn. I en sketch hade man bildat en gemensam styrelse på tre personer för socknens alla 15 föreningar Ska vi hamna i en liknande situation här också? Ibland frågar vi oss om det är någon idé att driva sockenrådet vidare om inte fler är villiga att delta i styrelsearbete, redaktionskommitté och möten. Och situationen är snarlik i flertalet föreningar. Kom till stämman den 15:e och tala om vad du tycker eller hör av dig till styrelsen eller redaktionen om du vill hjälpa till! Ge oss synpunkter på vårt arbete eller kom med frågor som vi ska bevaka. Vi ser förstås gärna att du också hjälper till i arbetet. /Örjan Riis och Mats Runesson. INNEHÅLL NR Information om SPF dansprogram Följetången fortsätter Västra Torsås SPF program Cafè i Hulevik. Skrivet av Johnny Söderlund. 11 Årsberättelse Hynnenäs Bygdeförening. 12 Svar från tipsrundan Minnesbilder från hem och skola under talet. Med fortsättning i nästa nummer. 15 Boken om Västtra Torsås som talbok. 16 In memoriam. 17 Information från Västra Torsås Fiber. 17 Berättelse av Tomas Olofsson 18 Lönashult GoIF har hållit årsmöte. 19 Stämma i Hynnenäs. 21 Ramnagårds dansbana. 34 Bild av Andreas Widèn Bild på föregående sida, motiv träd taget av Agneta Jansson. 02 Sockenblad Sockenblad

4 Västra Torsås SOCKENBLAD Ansvarig utgivare Laila Eileby. Redaktionen: Föreningsinformation och annonsering: Pia N Svensson, Rolf Erlandsson, Laila Eileby, Korrektur: Ingrid Riis Webbmaster: Rolf Erlandsson, Distribution: Pia N Svensson, Medarbetre i detta nummer: Johnny Söderlund, Tommy Eriksson; Bosse Petersson (I kålmården) Urban Spjuth, Tomas Olofsson, Mats Runesson, Matilda Riis, Ny redaktör Bättre sent än aldrig. Ett sant ordspråk i många sammanhang. Äntligen har vi ordnat till årets första nummer av sockenbladet. Jag som sitter och skriver ner dessa raderna heter Laila och är inflyttad sedan Arbetar i Ljungby på Strålfors. Sambo med Torsten Riis i Örjanstorp. Detta kan man verkligen kalla en snabbpresentation. Hoppas med detta att ni kommer tycka om och njuta av detta nummer som ni har framför er. Önskar er en trevlig och skön vår så hörs vi av framöver. Laila Eileby. Bild av Thomas Boronowski 04 Sockenblad Sockenblad

5 i Sockenblad

6 06 Sockenblad

7 Den händelserika tiden efter Västra Torsås. Här fortsätter berättelsen om en smålänning på rymmen. Det handlar nu om hur det blev och hur livet kom att gestalta sig, efter att jag lämnat min småländska hembygd. /Bo i Ringshult Mitt udda yrkesliv Det var en något vilsen here som söndagen 26:e maj 1963 steg av tåget vid Stockholms Central, för att dagen därpå tillträda den tillfälliga tjänsten (c:a 1 300:-/mån.) vid Kungl. Sjöfartsstyrelsen, som senare i samband med omorganisation, bytte namn till Sjöfartsverket. Sommarjobbet som läraren i Diö puffat för, skulle visa sig bli en anställning som varade fram till pensioneringen. Under 14 mätsäsonger tjänstgjorde jag som ansvarig för drift och service, av den teletekniska och hydroakustiska utrustningen på sjömätningsfartygen Gustaf af Klint och därefter Johan Månsson. Till mitt förfogande hade jag en eller två värnpliktiga och ibland även en civilanställd tekniker. Jag deltog även i det operativa mätningsarbetet, där vårt arbetsfält var samtliga svenska farvatten, men även Nordsjön och då i samarbete med Danmark, Tyskland, Holland och England. Vid dessa expeditioner, gavs ibland tillfälle att anlöpa utländska veckoslutshamnar och det var ju alltid lite extra intressant som upplevelse. Vinterperioden jobbade vi sjötekniker med underhåll och förbättring av mätutrustningarna. Första åren hade vi verkstad högst upp under taket, i den byggnad på Skeppsholmen som inrymde Sjökartebyrån. Den gamla knarriga hissen i huset rörde sig, enligt ett uttryck som en gång myntats av en jäktad person, obetydligt snabbare än landhöjningen. Efter Skeppsholmen flyttade vi till Rosenvik, mitt emot Skansens huvudingång på Djurgården. En fantastiskt charmig plats, där Sjöfartsverket fortfarande har kvar viss verksamhet. Bostadssituationen i Stockholm var väldigt besvärlig redan på den tiden. Oftast blev det inneboendealternativet som gällde de första åren. Den förmedling jag brukade anlita hette All-Stockholm och drevs av en fantastisk liten gumma, med en höstackliknande peruk. Den åkte ibland på sniskan, när hon samtidigt hanterade sina tre eller fyra telefoner, under tiden som hon även pratade med sina besökare. En kortare tid bodde jag på det flytande vandrarhemmet af Chapman, vilket innebar att jag hade ungefär 100 m till jobbet. En andrahandslägenhet på Grevgatan nära Karlaplan var mitt längsta boende, men även adresser som Dalagatan (granne med Matteus kyrka), Tulegatan i Vasastan och Ekhagen intill Naturhistoriska riksmuseet, kom att gälla under Stockholmstiden. Sista åren innan det var dags att lämna huvudstaden, hade jag en liten lägenhet på Öregrundsgatan mellan Gärdet och Värtahamnen. Den lägenheten köpte jag svart och förmedlare var en skum figur som hette Prins. Han hade sitt kontor nära Hornstull på Södermalm. Hösten 1965 började jag på Stockholm Stads Tekniska Aftonskola (SSTA), med siktet inställt på en ingenjörsexamen. Efterföljande sommar fick jag erbjudandet att vara Sjöfartsstyrelsens kontrollant, under slutskedet av det nya fartyget Johan Månssons färdigställande, för att därefter fortsätta som ledare för fartygets teletjänst. Frestelsen blev då för stor och jag hoppade återigen av en påbörjad utbildning. Det var inte utan en viss vånda jag övergav tanken på fortsatta kvällsstudier, till förmån för sjötjänstgöringen, men att välja var dessvärre nödvändigt, eftersom de båda inte var tidsmässigt förenliga. Visst hade det helt klart känts tillfredsställande, att kunna stoltsera med en formellt dokumenterad utbildning, men jag kan ändå inte direkt påstå att jag ångrat avhoppet, med tanke på hur framtiden kom att te sig. 06 Sockenblad Sockenblad

8 Johan Månsson, som var den tidens modernaste sjömätningsfartyg, byggdes på Gävle Varv och levererades Upp till tio djupmätningsutrustade småbåtar kunde medtas och hanteras ombord. Båtarna rangerades med hjälp av en traversvagn på räls och för sjösättning, respektive ombordtagning, fanns en utfällbar slip i aktern. Det 56 m långa fartyget, med c:a 70 mans besättning, hade utrymmen och resurser för service, av såväl båtar och båtmotorer som mätutrustningar. Under min tid i Flottan var jag med om en grundstötning med jagaren Småland och på Johan Månsson fick jag återigen uppleva denna dramatik. Nästan hemma efter avslutad mätsäsong, gick vi på Stora Höggarnsbank utanför Lidingölandet och fick dras loss med hjälp av bogserbåt. Lite pinsamt för ett sjömätningsfartyg, kan tyckas. Sjömätningsfartygen, som ägdes och drevs av den civila sjöfartsmyndigheten, var vid den här tiden örlogsflaggade och således militärt bemannade. Att som civil jobba tillsammans med nästan enbart militärer, var en ny men framförallt positiv erfarenhet. De marinofficerare som söker sig till sjömätningstjänst, tillhör naturligtvis inte heller kårens mest bålda krigsherrar. Från 1977 övergick jag till att jobba heltid i landorganisationen. Här handlade det bland annat om teknisk support, i samband med introduktion av ny utrustning, eller drifttagning av mätsystem. Detta föranledde naturligtvis en hel del besök på fartygen, såväl i hamn som till sjöss. Ibland var det helikopter som gällde vid dessa utryckningar och det var ju alltid lite extra spännande. Innan GPS-systemet kunde erbjuda tillräcklig positionsnoggrannhet, var det ganska vanligt att använda helikopter i sjömätningssammanhang. Det handlade mycket om inmätning av geografiska fixpunkter och etablering av sändarstationer till de egna, lokala radionavigeringssystemen. Även vid servicebesök till dessa stationer, som ofta var placerade på öar, kunde det av tidsmässiga och därmed även ekonomiska skäl, vara lämpligt att anlita helikopter. Ickeproducerande mätfartyg med stor besättning, sågs inte som någon god affärsidé. Materielansvar innebar dessutom många affärsresor, såväl inom landet som utrikes. Som längst bort var jag, strax innan jul 1978, tillsammans med min dåvarande chef, på en resa till USA. Vi flög runt och besökte ett antal företag inom hydrografibranschen. Platserna vi landade på, var Kennedy Airport i New York, Salt Lake City i Utah och Phoenix i Arizona. På ledig tid hann vi bland annat med att besöka Empire State Building, Frihetsgudinnans diadem (armen med facklan var avstängd), mormonernas pampiga tempel i Salt Lake City, västernfilmstaden Old Tucson nära mexikanska gränsen och inte att förglömma, den helt fantastiska Grand Canyon. Tyvärr blev det inget Las Vegas. Med 7-årig folkskola och en 72-veckors kurs som enda grundutbildning, påspädd med diverse kurser, såväl på eget initiativ som anordnade av arbetsgivaren, har jag genom åren innehaft en rad olika befattningar, med sina påhäftade tjänstebenämningar. Jag anställdes som radiomontör och därefter blev det förste montör, biträdande ingenjör, ingenjör, förste byråingenjör och byrådirektör. Den senaste befattningen var en följd av att jag uppmanats söka min chefs tjänst, efter att han blivit tilldelad andra arbetsuppgifter, i samband med en omorganisation. Orsaken var en schism mellan honom och en högre chef i verksledningen. Tjänsten innebar ansvar för anskaffning, Fortsättniunderhåll och utveckling av teknisk utrustning för sjömätningsverksamheten. Fortsättning på nästa sida Sockenblad Sockenblad

9 I vissa befattningar ingick även personalansvar, vilket ibland kunde kännas som en störande arbetsbelastning, för en som brann för att jobba med tekniken. En väldigt kul och intressant del i jobbet, var däremot att informera och undervisa, i första hand de militärer från Flottan som skulle tjänstgöra på mätfartygen. På skolbänken fanns, dock inte samtidigt, alla kategorier från värnpliktig till kommendörkapten. Det scenario som beskrivits här, skulle inte vara möjligt i dagens samhälle, eftersom det numera krävs gedigen utbildning och formell kompetens i alla lägen. Den tiden, med de möjligheter som kunde öppna sig även för en lågutbildad, är givetvis inget vi önskar tillbaka, fast för min egen del kan jag bara citera Evert Taubes eldare men medge ändå, att det samtidigt gav mig en chans. Jag hade ingen egentlig bakgrund inom den traditionella radio/teletekniken, utöver den något bristfälliga utbildningen. Elektronikens övergång till en alltmer digital teknik, kom därför att innebära en möjlighet för mig, att hävda mig gentemot äldre kollegors genuina erfarenhet. På liknande sätt har jag själv fått uppleva, hur yngre arbetskamrater haft lättare att anamma mjukvarulösningar i tekniska applikationer. Dock kan jag glädjas åt, att ganska många av mina konstruktioner, oftast baserade på digitala integrerade kretsar, under åren har tillämpats i den svenska sjökarteverksamheten. En av dessa ledde till att jag tilldelades en belöning på kr, av statens centrala förslagsnämnd och därmed även automatisk nominering till den statliga förslagsverksamhetens rikstävling. Där hamnade jag på tredje plats och fick ta emot pris av dåvarande civilminister Bo Holmberg, vid en ceremoni på en av Essingeöarna i Stockholm. Förutom pengar blev det en glasljusstake, signerad Bertil Wallien. Då hade jag inte en susning om vem han var. När det efter 15 år i Stockholm var dags att flytta till Norrköping, dit Sjöfartsverket blivit utlokaliserat, var jag en av många som ogillade att lämna huvudstaden, men idag vet jag bättre. Den mysiga lilla stuga vid Bråvikens norra strand, som varit min bostad sen 1982, hade det helt klart varit omöjligt att för en rimlig kostnad, hitta motsvarigheten till i Stockholmsregionen. Epilog Mycket spelar in när det gäller vägval i livet. För min del handlar det framför allt om att det är lyckosamma tillfälligheter, men även brinnande intresse och idogt arbete som danat mitt, kanske lite udda och i vissa avseenden något osannolika, yrkesliv. Med facit i hand framstår det klart, att skogvaktare Winberg hade rätt i sin uppfattning. Lika klart är det, att det var Lennarts tips och lärare Ströms klarsynthet som blev avgörande vägskäl, för att leda till denna intressanta, spännande och upplevelserika period i livet. Under alla år, efter att jag lämnat min hembygd, har jag självklart och efter bästa förmåga, försökt vara en god och stolt ambassadör för mitt älskade Småland. Inte heller har jag någonsin, känt behov av att göra avkall på mitt ursprungliga tungomål. När jag nu, i mer än 30 år varit bosatt i Kolmården, får det väl anses naturligt att jag känner mig hemma här. Innerst inne är jag dock samma Hållvikahere, som tidigt 60-tal satte sig på tåget i Alvesta och de sanna rötterna, sitter för alltid ordentligt fastankrade i Västra Torsås och då framförallt, té Arvidas i Ringshult. Som avslutning vill jag beröra något, som för mig har varit än mer livsavgörande. Vid en stor segelfartygstävling i Göteborg i aug. 1968, träffade jag en underbar kvinna som sedermera blev min hustru. Nu är hon tyvärr borta, men hennes båda barn som jag haft förmånen att vara bonuspappa åt sedan de var små, ger mig den familj med barn och barnbarn, som är så viktig för att orka leva vidare i en tung situation. 08 Sockenblad Sockenblad

10 Aktiviteter från SPF Bingo i Torne varannan Måndag Kl: 14:00 Medtag egen kaffekorg. Boule Tisdagar KL: 9:30 och Torsdagar KL: 15:00 vår och sommar. Medtag egen kaffekorg. Boule i Växjö Torsdagar KL: 9:30. Höst och vinter. Gymnastik i Torsgården varannan Tisdag KL: 14:30 Mattcurling i föreningslokalen i Grimslöv varannan Onsdag KL: höst och vinter. Inneskor och egen kaffekorg. Vandringsgrupp Kontakta Urban Spjuth för information. Studiecirklar i olika ämnen anordnas i mån av intresse. Mera information kan du få, Ring Tele: Asta Munter Fransson. 10 Sockenblad Sockenblad

11 Vill ni annonsera i Sockenbladet. Annonsera 2015 Helsida (1/1) 1225 Kr/nr 180x250mm Utfallande 210x297 mm (3mm utfall) Halvsida ( 1/2 ) 625 Kr/nr Liggande 180x125mm Liggande med utfall 210x148,5 mm (3mm utfall) Stående 90x250 mm Stående med utfall 105x297 mm (3mm utfall) Tredjedelssida (1/3) 425 Kr 7nr Liggande 180x80 mm Kvartssida (1/4) 325 Kr/nr Stående 90x125 mm Liggande 180x62 mm Sjättedelssida (1/6) 175 Kr/nr Liggande 90x80 mm Då behöver vi. Underlag : Tryckoptimerad PDF Vill du ha vår hjälp behöver vi: Textunderlag (Ev. Typsnitt) Ev. Logotype i EPS format Ev. Bilder Övrigt: Glöm inte ange storlek på annonsen. Vill du annonsera? Skicka ditt material till Bild av Agneta Jansson 10 Sockenblad Sockenblad Bild av Agneta Jansson 11

12 Café i Hulevik Året var Det var det året i maj månad som Erik Söderlund gick bort endast 45 år gammal. Erik var en välkänd person i regionen genom sin taxirörelse och handel med frukt, grönsaker och fisk. - Men kära nån, är Söderlund död?! Han som bara härom sistens var här och drack kaffe, frisk och stark tycktes det mig, och gladlynt som vanligt. Vem har sagt det? - Jag var i affären hos Riisas på Brobacken då jag fick höra att. - Ack, ack hur ska detta gå? Var ska vi nu få fisken ifrån, och hur ska det nu gå för stackars Margit och barnen? Ja hur skulle det gå för Margit och barnen? Lars-Erik 11 år, Siv 9 år och Christina 6 år. Äldsta barnet Karin var redan utflugen och hade sitt hem i Steglehylte tillsammans med sin äkta hälft Bertil Johansson. Erik var ju den som stått för inkomsterna till familjen. Nu var Margit ensam med tre små barn och utan inkomst bortsett från barnpensionen på 225 kronor i månaden. Erik och Margit hade ju startat ett café med matservering så nu fick Margit och barnen själva försöka driva rörelsen. Hulevik blomstrade. Två affärer, bageri, järnväg, telefonstation, post, träullsfabrik och skomakeri. Hugo Pettersson satt på nätterna och vakade på räv och visst small det ibland. Robert och Selma kom på sina cyklar från Vanstingshultet med lie och räfsa för att slå ängarna i Hulevik. Ångbåten kom stånkande över fjorden med sitt virke på släp i riktning mot fabriken med Gunnar Bern som kapten. Hulevik var på många sätt en idyll men det fanns även misär. Söderlunds Café var i princip alltid öppet och gästerna kom för att dricka kaffe och äta nybakade bullar och kringlor. Genom närheten till fabriken kom gubbarna för att äta middag klockan Det var bland andra Viktor Olsson, Per i fabriken, Spångbergarna, Viktor Håkansson, Ture Svensson vid SJ och Edvin Bern på cykel. Disponent Högfeldt kom klockan för då fanns det gott om plats. De tidigare matgästerna hade då återvänt till sitt arbete. Högfeldt åt i lugn och ro och slapp (o)trevliga diskussioner. Nattskiftet började klockan så det var lämpligt med kafferast frampå kvällskvisten, och fikat intog man ju naturligtvis på caféet. Turister och andra tillfälliga besökare som av någon anledning förirrat sig till Hulevik blev också gäster. Ja, självaste Fröken Florence på Huseby tog ofta sin kafferast på caféet när hon var ute för att inspektera sina domäner. 12 Sockenblad En slitsam period uppstod för Margit och barnen när Sydkraft började med att dra ledningar i trakten. Det var ett stort arbetslag och flertalet av dem valde att äta på caféet. Dagen på caféet började i ottan klockan eftersom arbetarna skulle ha frukost innan jobbstarten. De skulle även ha med sig matpaket och kaffe för dagen. Det var ett krävande arbete och det gällde även för Siv och Lars-Erik som skulle bre smörgåsar, koka kaffe och paketera lunchen till man. Detta måste vara klart innan Siv, Lars-Erik och så småningom även Christina gick till skolan. Man hade förstås påbörjat arbetet redan kvällen innan och med Rut Johanssons hjälp klarades uppgiften. Rut hjälpte även Margit på dagarna när barnen var i skolan. Sydkraftarna kom tillbaka på eftermiddagen efter arbetets slut för att äta middag i den ombonade miljön. Med sina tilltagande ryggbesvär, vilket Margit på nätterna sökte lindring för genom att sitta med ryggen mot spisavärmen, drevs caféet vidare med Ruts och barnens hjälp. Ja, detta är berättelsen om caféet i Hulevik och om familjen Söderlund som drev detsamma och något om folket som levde i bygden. Lars-Erik flyttade till Göteborg och snart gick han till sjöss. Siv fick arbete på telefonstationen tillsammans med Siri och Irma Elm. Christina började arbeta på syfabriken som hade sin filial på Villa Eka. Jag hade turen och lyckan att vid den tiden få komma till Hulevik. Tyvärr så hade caféet strax innan upphört men människorna och bygden fanns där. Jag fick möjlighet att träffa och lära känna dessa jordnära och strävsamma personer. Idag återfinns flertalet av dem i Lönashult och det är med vemod jag läser deras inristade namn på gravstenarna. Johnny Söderlund Hulevik Sockenblad

13 Årsberättelse 2014 Hynnenäs Byggnadsförening. Årsmötet hölls 24 februari i Bygdegården. Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året. Vår- och höststädning har skett både vid Bygdegården och på Björkbacken. Vi uppmärksammade Björkbackens 90-årsjubiléum då vi två gånger i somras hade våffelcafé på utedansbanan torsdagen den 3 juli och söndagen den 6 juli. På parkeringen hade några samtidigt dessutom baklucke-loppis. Bygdegården blev under året anslutet till fiber. Nytt avlopp grävdes och togs i anspråk under hösten. Vi hade inbrott i Bygdegården under helgen september. Ny diskmaskin är inköpt liksom nya kaffebryggare. Tack vare bidrag från Leader Linné kunde vi byta ut gamla otäta fönster i Bygdegården. Arne och Per Elis Svensson satte in nya energitäta fönster på nedervåningen. Totalt blev det 7 stora fönster och 2 mindre på toaletterna, samt en ny dörr på långsidan mot stora vägen. Innan detta genomfördes fick vi den 5 maj en gratis energiinspektion av Bygdegården. Regionteatern Blekinge Kronoberg i samarbete med Alvesta Teaterförening spelade upp Sju sorters berättelser till kaffet i Bygdegården den 3 december. 35 betalande. I pausen bjöds det på kaffe och nybakade lussekatter och skurna pepparkakor. Av inträdet 175 kr fick vår förening 30 kr till kaffet. Bygdegården har varit uthyrd 38 gånger under året. Björkbacken har varit uthyrd 15 gånger från 18 maj till 14 september. Västra Torsås SPF firade 10 år i Björkbacken den 29 maj. Vi har hyrt ut bord och stolar vid 6 tillfällen. Bland annat till påskmässan på Huseby Bruk. 12 Sockenblad Sockenblad

14 När det var valdag arrangerade Sockenrådet en biltipsrunda som hade mål i Hembygdsgården Hjortatorp. Biltipsrunda I år gick rundan över Stockhylltan och vinnaren var Ninni Arvidsson med 10 rätt och Ingrid Riis på en andra plats med 10 rätt utslagsfrågan var det avgörande Där Ninni skrev 1227cm och Ingrid några centermeter kortare Rättsvar är 1261cm Fråga 1 Hur många annonser fanns det i Sockenbladet nr. 3, 2014? 1 57 X Fråga 2 Björkbackens dansbana i Hynnenäs firar i år jubileum. Hur mycket fyller den? 1 85 X Fråga 3 Vilken blev årets Västra Torsåsbo år 2013? 1 Ture Petersson X Agnetha Wendel 2 Tommy Eriksson Fråga 4 Sockenrådet firar I år 25 år. Hur många har suttit på ordförandeposten under dessa år? 1 7 X Fråga 5 Vilket år öppnade Torne camping för sin första säsong? X Sockenblad Sockenblad

15 Fråga 6 Hur högt är utsiktstornet i Bokhultet? 1 14 meter X 16 meter 2 12 meter Fråga 7 På vilka badplatser har VTIF simsektion bedrivit simskola i år? 1 Hulevik och Övden Hulevik och Torne X 2 Torne och Ulvö Fråga 8 Västra Torsås SPF förening arrangera under vår och sommar boule i Torne, vilka dagar träffas man? 1 Tisdag och Fredag Tisdag och Torsdag X 2 Måndag och Torsdag Fråga 9 Västra Torsås kyrka genomgår för stunden en omfattande renovering. Vad är det man gör? 1 Byter tak X Renovera fönster 2 Putsar och målar om fasaden. Fråga 10 En sockenbo, Andreas Tagesson deltog i tv4:s Körslaget år Vilket team deltog han i? 1 Team Moraeus Team Strömstedt X 2 Team Rongedal Fråga 11 Vad heter vår nuvarande komminister I församlingen? 1 Anne Gräns X Tord Mårtensson 2 Oscar Lilja Fråga 12 Lördagen den 23 augusti arrangerades Landsbygdens dag i Västra Torsås. På vilken gård? 1 Johansson i Gunnarås X Sunesson i Brogård 2 Haraldsson i Bosgård Utslagsfråga Hur långa blir vi tillsammanlagt i sockenrådets styrelse(mats R. Urban S. Örjan R. Rolf E. Pia N. Lars F. Emma S.)? 14 Sockenblad Sockenblad

16 Minnesbilder från Hem och skola under och 1890-talen Upptecknade av Georg Krusell Västra Torsås gamla sockenstuga och skolhus i Torsås by, rivet 1955 Barndomshemmet, där lyckliga barna- och uppväxtår förflutit, står väl för de flesta i ett minnenas ljusskimmer, som åren om än så många ej förmå att utplåna eller ens fördunkla. Även den yttre ramen för dessa tidiga upplevelser den gård eller byggnad, där dessa år förrunnit fäster sig gärna i hågkomsten, och det är med varm tanke man i minnet återgår till en sådan kär plats. Det är därför med visst vemod jag erfor, att det gamla skolhuset i Torsås by var dömt att försvinna. Här hade dock mina föräldrar i trettio års tid haft sin bostad och utfört sin gärning, och här hade vi barn vuxit upp i ett enkelt, men gott hem. Det är då ej underligt, att man fäst sig vid denna gamla byggnad, med vilken så många minnen äro förknippade. HEM LJUVA HEM I tro, att det kan intressera hembygdsbokens läsare, vill jag ur minnet framkalla några bilder från detta nu försvunna gamla skolhus vid tiden för omkring år tillbaka (anm. 2015: år sedan). Mina föräldrar voro folkskolläraren och organisten Per Adolf Krusell och Lena Sofia Andersson, båda födda i Jönköpings län.1) Min far, som förut under ett par års tid innehaft folkskollärar- och organisttjänst i Almesåkra, Jönköpings län, hade efter ansökan blivit kallad att avlägga prov för liknande tjänst i Västra Torsås. Provet för organisttjänsten skedde i Västra Torsås gamla kyrka 5:e söndagen i fastan, den 22 mars 1863, och samma år valdes han till innehavare av tjänsterna i fråga. Det blev honom förunnat att en avsevärd tid stanna i församlingens tjänst. Som lärare tjänstgjorde han i trettio år, och organisttjänsten skötte han till 14 dagar före sin död 1913 (anm. 76 års ålder) eller i nära femtio års tid. I lärarbostaden i skolhuset bodde familjen, som med åren utökades med tre barn, varav jag var yngst, till 1894, då far blev pensionerad som lärare (anm. 57 års ålder). I trettio år hade vår familj sålunda sitt hem i denna gamla byggnad. Själva skolhusbyggnaden, såsom jag längst tillbaka kan minnas den, var enkel och av ålderdomligt utseende. Den hade troligen ej undergått någon förändring eller renovering, sedan den uppfördes, vilket då var omkring fyrtio år tillbaka i tiden. Trösklarna voro höga och dörrarna breda med enkla, troligen handsmidda lås, s.k. klinkor. Målade ytor voro hållna i en mörkbrun, dyster färg. Från nedre förstugan förde två trappor upp, den ena till skolsal och lärarbostad, den andra till dennas kök. Kökstrappan var mörk, då den var inbyggd i murverket. Av den övre våningen upptogs hela den norra hälften av den stora, ljusa skolsalen, och i den södra delen var lärarbostaden inrymd. Den bestod av två rum stora rummet och lilla rummet samt kök. Köket var ganska litet och dominerades av en stor, gammaldags spis med bakugn. En järnspis var insatt och i dennas ugnslucka kunde man läsa ordet Öremo i upphöjda bokstäver.2) Fortsättning i nästa nummer Sockenblad Sockenblad

17 Boken om Västra Torsås som Talbok Boken om Västra Torsås (talboken) har blivit digital. 17 kassetter har blivit 1st DVD skiva. Vi har digitaliserat ljudet på talboken och sparat detta på en DVD skiva. Detta för att säkerställa att det ska gå att lyssna på den även i framtiden. Det är inte många som har kassettbandspelare kvar längre. Även CD och DVD börjar nog minska i användning. Nu när den finns i digital form så blir det enkelt att spara på nya lagringsmedia i framtiden. DVD skivan kan beställas av Rolf Erlandsson e-post Skivan kommer att finnas till försäljning vid sockenstämma och sockenrådsmöten Pris 75kr + eventuellt porto 14 kr 16 Sockenblad Sockenblad

18 In memoriam Einar Gunnarsson, Torne, har avlidit i en ålder av drygt 96 år. Einar hade haft förmånen av att alltid vara vid god hälsa, men i januari drabbades han av en akut lunginflammation och sviterna av den blev slutligen för svåra. Einar föddes 1918 och växte upp i Spjällsjödalen. Efter fullgjord värnplikt och utbildning vid Kungliga Flottan blev han underofficer. Hans familj bodde såväl i Karlskrona som i Stockholmsområdet. Efter sin pensionering flyttade Einar och hans hustru Ruth till Torne I Västra Torsås hade Einar många strängar på sin lyra. Han påverkade mycket aktivt föreningslivet i Västra Torsås och startade bland annat Torne Samhällsförening. Tillsammans med Lennart Turesson tog han initiativet till Västra Torsås Sockenråd och var dess första ordförande Han var också en av SPF Västra Torsås första ordförande. I SPF startade han och ledde flera aktiviteter som körsång, bingo, gymnastik och dans. Känslan för sin hembygd och sin uppväxttid i Spjällsjödalen bar han med sig genom hela livet. År 2009, vid 91 års ålder, gav Einar ut sin bok Allt får inte glömmas. En intressant självbiografi och fin beskrivning om livsförhållanden i Västra Torsås under tidigt 1900-tal. År 2004 utgavs boken Torne och Vrankunge förr och nu med Einar som redaktör och förlagschef. Einar medverkade även i det redaktionella arbetet med Boken om Västra Torsås och Västra Torsås dialekt under tidiga 1900-talet. En aktad hembygdsprofil har gått ur tiden. Urban Spjuth Här kommer lite information från Västra Torsås Fiber. 302 anslutningar är snart 314. Utbyggnaden av fibernät till Mörhult, Långasten, Grönhult och Målen är nu i sitt slutskede och vi hoppas att inkopplingarna kommer att ske i vår. Utbyggnaden här möjliggörs genom att vi beviljats kanalisationsbidrag från Länsstyrelsen. Tyvärr är dessa anslag slut och vi har fått avslag på ytterligare ansökningar. De nya pengar som aviserats har inte godkänts av EU ännu varför ingen vet riktigt hur detta stöd kommer att utformas. Vi kommer att söka medel här så snart det finns riktlinjer att gå på. Vi undersöker ändå möjligheten att bygga fibernät i Köp Ryd och vi kommer att undersöka intresset i Slagestorp Fårshultområdet. Där anslutningsgraden är hög och om ekonomin tillåter så kommer utbyggnad att ske. Vi har även förfrågningar om efteranslutningar i Torne, Hulevik och Torsåsby. Dessa behöver samordnas för att hålla kostnaderna på en anständig nivå. Full kostnadstäckning tas alltid ut vid efteranslutning. SStyrelsen/ Tommy Eriksson Projektledaretfn Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening. 18 Sockenblad Sockenblad

19 Begravning i Torsås By Wiking Björkman (dryga 25 år) satt i katedern i skolan i Torsås By som vanligt en morgon. Plötsligt slets dörren upp och där stod kyrkoherden Sjöfors. Han sa: - Kom ut! Du måste spela. Kantorn har blivit sjuk, så DU måste spela på en begravning. - Jag, jag har aldrig spelat på en begravning. - Du spelar lite grann, medan de bär in honom. Det är en av de gamla på ålderdomshemmet som har dött. Det är inte så många som kommer att närvara. Du ser att de står därnere på gården. Och sen... ja, du ser att psalmnumret står där framme vid altaret. Wiking tog sin koralbok och gick fram till kapellet och satte sig där vid orgeln på läktaren. Där satt kyrkoherdens son Torsten och pumpade luftorgeln. Wiking spelade medan de bar in kistan, och gick sen över till koralen. Men sen väntade han och tänkte: - Vad händer sen? Hur gör jag nu? Wiking satt där som på nålar, men kyrkoherde Sjöfors var lugnet själv. Han jordfäste den gamle mannen och slutade med att slå ihop händerna så det small i kapellet och säga: - Fader Vår! - Varenda gumma och gubbe bugade och böjde sig ner. Då såg Sjöfors att alla i kyrkan satt med nedböjda huvuden. Sen gjorde han tecken till Wiking uppe på läktaren, och menade, att nu kunde han sätta igång. Och det gjorde Wiking. När han och Torsten kom ner från läktaren sade Sjöfors: - Det gick ju bra. Men nu går du med ut också till graven så sjunger vi ner honom också. a Wiking Björkman, Liatorp, född 1910, död Han var lärare i bl a Kistiga (nordost om Virestad, år 1934), Kalvsvik, Torsås By, Flogmyra, Virestad ( ), Liatorp och Diö. Wiking hade som rättesnöre: * En bra lärare måste tycka om barn * En bra lärare får aldrig skratta åt barnen, bara med dem En fråga: Visst finns det väl en orgel och en läktare baktill i Torsås By-kapellet? Hälsningar! Tomas Olofsson 7 18 Sockenblad Sockenblad

20 Lönashult GoIF har hållit årsmöte Val av styrelse Ordförande: Kassör: Sekreterare Suppleanter: Övriga ledamöter: Sven-Arne Svensson Åke Nyberg Per-Elis Svensson Niklas Svensson och Ingemar Lindström, Yngve Lund Bernt Södersten, Anders Svärd Verksamheter för 2015 Skidor Skidtävling anordnas om det kommer snö. Klubbmästerskap i rullskidor lördagen allahelgon-helgen. Löpning 21km söndagen den 13september 10km söndagen den 4 oktober Övrigt Triathlon i Hulevik Med ungdomsklass och vuxenklass Tipsrunda den 6é juni vid elljusspåret. Utdelning av priser Priser till flitiga idrottsutövare delades ut under årsmötet. Från vänster Karl-Gunnar Lindell 10 åkta Vasalopp, Carl-Gustav Madeberg 30 åkta Vasalopp och Per-Elis Svensson hela 40 åktavasalopp. Följ gärna Lönashult GoIF aktiviteter via hemsidan: 20 Sockenblad Sockenblad

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2009. Verksamhetsplan 2010

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2009. Verksamhetsplan 2010 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2009 Verksamhetsplan 2010 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte kl 19:00 onsdagen den 10 februari 2010. Föredragningslista 1. Årsmötets

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer