Begära undersökning hos NFC Skicka material till NFC Undersökningar som NFC utför

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begära undersökning hos NFC Skicka material till NFC Undersökningar som NFC utför"

Transkript

1

2 Begära undersökning hos NFC Vid begäran om undersökning hos NFC ska den digitala begäran DNA-kommunikation användas. Systemet består av ett webbformulär på NFC:s hemsida i IntraPolis: Arbetsstöd & regelverk/kärnverksamhet/kriminalteknik/undersökningar och analyser/statens Kriminaltekniska Laboratorium, NFC /Begära undersökning av bevismaterial, där uppgifter rörande er begäran ska fyllas i. För dem som använder ärendehanteringssystemet TekPro finns en möjlighet att överföra uppgifter från TekPro direkt till webbformuläret. Skicka material till NFC För att erhålla en bra kvalitet i de undersökningar NFC utför, är materialhanteringen av yttersta vikt. I dokumentet Förpackning av olika typer av material som ligger på NFC:s hemsida under undersökning och analys finns praktiska anvisningar om hur olika material ska förpackas för att undvika kvalitetsbrister och kontamineringar och för att NFC ska kunna få bästa möjliga resultat i de undersökningar som utförs. Undersökningar som NFC utför NFC har ställt samman en katalog över alla undersökningar som utförs vid laboratoriet. När man begär en undersökning skall en kod anges. Varje kod står för en bestämd undersökning. Genom att läsa i katalogen och välja den undersökning man önskar, behöver man i normalfallet endast ange en kod för att beskriva den undersökning som begärs. Koderna är uppbyggda av en bokstav och två eller tre siffror. Bokstaven och första siffran står för huvudgrupp respektive undergrupp enligt uppdelningen på nästa sida. Till hjälp att finna rätt kod används bifogad katalog över alla undersökningar som utförs. Katalogen är uppställd med huvudgrupperna i bokstavsordning. Avsikten är att det för varje material ska anges dels en eller flera produktkoder och dels med vilka material det aktuella materialet ska jämföras.

3 B Brandundersökningar Elektriska undersökningar Kemiska undersökningar Gasrelaterade och Mekaniska undersökningar Platsundersökning vid brand eller gasexplosion Allmänt D Dokument och handskrift Dokument Maskinskrift Handstilsundersökningar Platsundersökning E Explosivämnen E1 Explosivämnen E3 Platsundersökningar F Färg, glas och fibrer Färg Sedelskyddsfärg Glas Platsundersökning, färg och glas Fibrer och textilier Platsundersökning, fibrer G Gifter och alkohol Gifter Alkohol Platsundersökning Brandundersökningar Kod Mottagningsstation I IT-relaterat material Datamedier och tillhörande utrustning Platsundersökning Kroppsvätskor och annat biologiskt material Kroppsvätskor Humant hår Identifiering/registrering av humant material med DNA-analys Material från djur Växter, jord och trä Platsundersökning L Ljud och bild L1 Ljud L2 Tal L3 Bild L5 Platsundersökningar M Materialundersökningar och sammanpassningar M1 Materialundersökningar M2 Sammanpassningar M3 Skadeundersökningar M4 Elektriskt material M5 Platsundersökningar N Narkotika och dopningsmedel N1 Materialtyper N2 Klassificering N3 Jämförande undersökning N4 Recept och utrustning N5 Platsundersökning 6 Kompletterande undersökningar O Olja och fett O1 Märkfärg i dieselolja O2 Olja / Fett P Miljörelaterade undersökningar P1 Analys P2 Platsundersökning S Spårundersökningar S1 Spårundersökning på brottsplats S2 Fingeravtryck S3 Skoavtryck S4 Verktygsspår, lås och instämplade beteckningar S5 Blodspår S6 Platsundersökning blodspår U Alkohol i utandningsluft V Vapenundersökningar V1 Skjutvapen V2 Spår efter skottlossning V3 Tårgas V4 Platsundersökning

4 B00 KB/TB Övriga undersökningar med anknytning till bränder. Om det inte finns någon passande kod till den efterfrågade undersökningen kan kod B00 väljas. Den måste då kompletteras med en skriftlig precisering av vilken undersökning som önskas. B11 TS Elektrisk utrustning Undersökning av elektriska installationer (fastigheter/elektrisk apparatur) och apparater i samband med utredning av brandorsak B21 KB Brännbar vätska Söka efter och identifiera brännbara vätskor i brandrester och andra fasta material. Identifiera vätskor som är brännbara. OBS! Om undersökningen även ska omfatta eventuell oljeinblandning, måste detta anges i begäran om undersökning. B22 KB Självuppvärmning Undersöka om förutsättning för självuppvärmning finns. B23 KB Brandegenskaper Undersöka vätskors och fasta materials brandegenskaper, t. ex. antändlighetsförmåga, brandfarlighet (flampunkt) mm. B31 TS Mekaniska brandorsaker Undersökning beträffande varmgång i lager eller mekaniska fel i uppvärmningsanordningar. B41 TS Platsundersökning vid brand eller gasexplosion Bistå vid platsundersökning vid brand eller gasexplosion B51 KB/TB Brandskadat material Identifiera brandskadade föremål. Avgöra om skador är förorsakade av brand. B52 KB Rekonstruktion Rekonstruktion av brand under givna förutsättningar. B53 KB Brandundersökningar inom skorstensfejarområdet Undersökning av skorstenar, eldstäder, värmekaminer. B54 KB Brandspridningsutlåtanden Utlåtanden beträffande hur branden har spridit sig eller om det förelegat spridningsrisk och fara för liv och hälsa. B55 KB Gasrelaterade bränder, explosioner, olyckor Undersökning av gasolutrusningar, gasexplosion, cigarettändare.

5 Dokument och handskrift Kod Mottagningsstation D00 DU Övriga undersökningar med anknytning till dokument av olika typer Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till D00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. D11 DU Sedlar, Äkthetsundersökning Undersökning av äktheten hos sedel D12 DU Persondokument, Äkthetsundersökning Undersökning av äktheten hos persondokument samt om det utsatts för manipulation D13 DU Bank- och posthandlingar, lotter etc. Undersökning av äktheten hos bank- och posthandlingar, lotter etc. samt om de utsatts för manipulation D14 DU Handlingar, Framställningssätt Att utröna på vilket sätt en handling framställts. Avser i första hand handlingar gällande tryckfrihetsmål samt kopierade handlingar. D15 DU Värdetrycksaker/Dokumentsäkringar, Kravuppfyllelse Att fastställa om en värdetrycksak/dokumentsäkring uppfyller exv. gruppen "Säkra pappers" krav D16 DU Granskning av lotter Kontroll av om lotter uppfyller Lotteriinspektionens säkerhetskrav D17 DU Reliefskrift, Framkallning Framkallning av reliefskrift (genomtryckt skrift) D18 DU Avkodning av handling framställd i skrivare/kopiator Avkodning av handling framställd i skrivare/kopiator för att om möjligt kunna avgöra vilken skrivare/kopiator som använts vid framställningen. D21 DU Maskinskrift Jämförelse mellan maskinskrift på handlingar för att fastställa om en och samma maskin använts. Undersökning av maskinskrift för att fastställa vilken skrivmaskin som använts. D22 DU Karbonband, Utskrift Utskrift av information på karbonband. D41 DH Namnteckningar och övrigt handstil. Jämförande undersökningar av handskriven text. D51 DU Dokument, platsundersökning Bistå vid platsundersökning i samband med tillslag mot en s.k. förfalskarverkstad eller liknande.

6 Explosivämnen Kod Mottagningsstation E00 KT Övriga undersökningar med anknytning till sprängningar och explosioner Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till E00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. E11 KT Explosivämnen Påvisande av eventuella explosivämnesrester och/eller bestämning av explosivämnestyp. E31 KT Platsundersökning Bistå vid platsundersökning i samband med explosioner och explosivämnestillverkning.

7 Färg, glas och fibrer Kod Mottagningsstation F00 KT Övriga undersökningar med anknytning till små spår i form av partiklar Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till F00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Söka och tillvarata färg från insänt material samt i förekommande fall jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelsefärg F10 KT Söka färgflagor och/eller jämförande färgundersökning F21 KT Sedelskyddsfärg Påvisande av kända sedelskyddsfärger F30 KT Söka glaspartiklar och/eller jämförande Söka och tillvarata glas från insänt material samt i förekommande fall glasundersökning jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelseglas. F41 KT Platsundersökning, glas och färg Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av glas och färg. F50 TF Textila material inklusive textila kontaktspår och Söka och beskriva samt jämföra. förbränt textilmaterial. F61 TF Platsundersökning, textila material/fibrer Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av fibrer och textila material.

8 Gifter och alkohol Kod Mottagnings- station G11 AA Gifter Identifiering av gift eller drog, samt fastställande av materialmängd och beskrivning av utseende. Koden G11 kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. G21 AS Alkohol av materialets utseende, bestämning av volymsprocent etylalkohol, fastställande av ev. illegal tillverkning. G23 AS Alkoholtillverkning Beräkning av tillverkad mängd sprit utifrån socker-, jäst-, energiförbrukning m.m. G24 AS Jämförande undersökning av alkohol. Jämförelse av sprit i två eller flera material. G51 AS Alkohol Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med illegal alkoholtillverkning.

9 IT-relaterat material Kod Mottagningsstation I00 DD Övriga undersökningar med anknytning till ITrelaterat material Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till I00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. I01 DD IT - avbildning Avbildning av dator, hårddisk, usb-minne el. annan IT-utrustning. Inkl ev dekryptering av lösenord och ev restaurering av filer. Avbildningen returneras för analys hos beställaren om inte begäran kompletteras med undersökning I03 som omfattar analys. I02 DD IT - återskapning av lösenord Återskapning av lösenord för inloggning i dator I03 DD IT - analys av data Analys av data som avbildats av NFC (beställarkod I01) eller uppdragsgivare. Analysen görs utifrån bifogad frågeställning. I14 DD Äkthetsundersökning av digitala material Ursprungsbedömning av datamedia för att utröna om det manipulerats. Piratkopiering. Utredning av avlägsnade av skydd. I16 DD Restaurering av skadad lagringsmedia Återställning av fysiska hårdvarudelar till lagringsmedia som hårddiskar, minneskort samt firmware i förekommande fall. I17 DD Avancerad virusbeskrivning Utföra vissa arbeten med beskrivningar av skador och syften med elak kod i ärenderelaterat material. I18 DD Nätverksanalys Analys av närverksuppkopplade datorers aktiva tjänster och undersökning om sårbarbarheter i dessa tjänster kunnat utnyttjats för obehörig åtkomst. I19 DD Typgodkännande av slumptalsgeneratorer och programvara för lott- och spelverksamhet. Kontroll av om slumptalsgeneratorer och/eller programvara för lott och spelverksamhet uppfyller Lotteriinspektionens krav. I21 DD Platsundersökning, IT Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av materiel med anknytning till IT-relaterat brottslighet. I22 DD Nätverksanalys, platsundersökning Analys av komponenter i aktiva nätverk i samband med platsundersökning. Både trådlösa- och trådbundna nätverk kan analyseras. I30 DD Elektronik - övrig undersökning Avser undersökning av elektronisk utrustning där ingen annan undersökningstyp/beställarkod passar. Begäran ska alltid kompletteras med skriftlig precisering av önskad undersökning. I31 DD Elektronik - tömning av data Tömning/avbildning av data i elektronisk utrustning. Kompletteras med undersökning/beställarkod I33 om även analys av data ska genomföras. Annars returneras avbildningen för analys hos beställaren.

10 I32 DD Elektronik - funktionsanalys Funktionstest/analys av elektronisk utrustning. Undersökning vilken funktionalitet elektronisk utrustning har, alternativt om utrustningen fungerar enligt bifogad specifikation. I33 DD Elektronik - analys av data Analys av data i elektronisk utrustning. Analysen görs utifrån bifogad frågeställning. I36 DD Skimmer - undersökning Kontroll om elektronisk utrustning är manipulerad med avseende på skimning. Vid begäran även analys om utrustningen innehåller kortinformation samt om kortdata lagras i utrustningen vid skimning. Undersökningens omfattning preciseras i begäran. I50 DD Mobil - övrig undersökning Avser undersökning av mobiltelefoner och motsvarande utrustning där ingen annan undersökningstyp/beställarkod passar. Begäran ska alltid kompletteras med skriftlig precisering av önskad undersökning. I51 DD Mobil - tömning av data Tömning av data och redovisning av denna utan analys. I52 DD Mobil - funktionstest Funktionstest av mobiltelefon. Funktionsområde som ska analyseras preciseras i beställning. I53 DD Mobil - analys av data Tömning och analys av data i mobiltelefon utifrån bifogad frågeställning.

11 Kroppsvätskor och annat biologiskt material Kod Mottagnings- station K00 BD Övriga undersökningar med anknytning till biologiskt material såsom specialanalys av DNA, uppkastning, avföring, urin, magsäcksinnehåll, Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till K00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. vävnad och ben. K10 BD Humant blod Söka humant blod och utföra DNA-analys. K11 BD Human sperma Söka sperma och utföra DNA-analys. K12 BD Humant sekret Söka sekret och utföra DNA-analys. K20 BD Humant hår Söka hår och utföra DNA-analys. K42 BD Registrering i DNA-spårregister Registrering och jämförelse av DNA-resultat i DNA-registren. K44 BD Könsbestämning Utföra könsbestämning av humant material. K45 BD Identifiering med DNA Fastställa identitet på humant material (del av kropp, ben, vävnad m. m.) genom jämförande DNA-analys med släktingar till försvunnen person. K60 BD Animaliska spår andra än blod (vävnad, ben, hår, dun, fjäder). Söka och beskriva, utföra DNA-analys eller mofologisk undersökning för arteller individbestämning. K63 BD Djurblod Söka djurblod, utföra DNA-analys för art- eller individbestämning. K71 BD Växtrester inklusive trä och jord. Söka och beskriva samt jämföra. K81 BD Biologiskt material, platsundersökning Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av biologiskt material.

12 Ljud och bild Kod Mottagningsstation L00 DD Övriga undersökningar med anknytning till foto, bild eller video. OBS! Ej fotografering. L10 DD Övriga undersökningar med anknytning till ljudinspelningar. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade bildundersökningen sätts koden till L00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas (analys av nummerplåtar, händelseförlopp, kameravinkel mm). Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade ljudundersökningen sätts koden till L10, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas (platsanalys, händelseförlopp, avancerad konvertering mm) L11 DD Teknisk bearbetning av inspelat ljud Bearbetning av inspelat ljud med åtgärder för förbättrad hörbarhet. L12 DD Restaurering av ljudmaterial. Återskapa ljud från digitalt eller bandburet material som raderats eller skadats. T.ex. ett skadat kassettband eller digitala ljudfiler som raderats och delvis skrivits över (datacarving). L23 DD Talanalys Jämförelse av olika inspelningar av tal för att utröna om de härrör från samma talare. Dessa ärenden remitteras till underleverantör efter överenskommelse med uppdragsgivaren. L25 DD Inspelat tal, Talkonfrontation Tekniskt bistå vid en talkonfrontation där vittne i syfte att peka ut förövaren av ett brott får lyssna till tal, dels av brottsmisstänkt, dels av andra personer med snarlikt sätt att tala. L26 DD Äkthetsundersökning av ljudmaterial Undersökning ljudmaterial och dess medium för att utröna om materialet manipulerats. L27 DD Teknisk undersökning av inspelande utrustning för ljudmaterial. Undersökning av inspelande utrustning, inspelningsförfarande, inspelningstidpunkt, editerings- och kopieringsförfarande. L28 DD Tidsbestämning av inspelat ljud Tidsbestämning av inspelat ljud eller videomaterial baserat på ENF-brus. ENF-brus är störningar orsakade av elnätets frekvens.

13 Kod Mottagnings- station L31 DD Restaurering av bild- och videomaterial Återskapa bild eller video från digitalt eller bandburet material som raderats eller skadats. T.ex. ett skadat kassettband eller digitala bild eller videofiler som raderats och delvis skrivits över (datacarving). L32 DD Äkthetsundersökning av bildmaterial Undersökning av video, foto, negativ och digitala bilder och dess medium för att utröna om materialet manipulerats. L33 DD Jämförande undersökning av personer eller föremål på bilder Identifiering av personer eller föremål genom jämförelse mellan omstritt och känt bildmaterial. L34 DD Längdmätning i bild. Undersökningen resulterar i en skattning av en vertikal längd i bilden. Det kan t.ex. användas för att bedöma en persons längd. I första hand avsett som spaningsinformation. L35 DD Teknisk utredning av bildmaterial och utrustning med anknytning till foto, bild eller video. Undersökning av inspelande utrustning, mediabärare, inspelningsförfarande, inspelningstidpunkt, editerings- och kopieringsförfarande. Kameraidentifiering där undersökningen påvisar om en digitalbild eller video är tagen med en viss kamera. L37 DD Kameraidentifiering Undersökning för att analysera om en bild eller video har tagits av en specifik kamera. L51 DD Platsundersökning, bild ljud Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av material med anknytning till foto, bild, video eller ljud.

14 Materialundersökningar och sammanpassningar Kod Mottagnings- station M00 TS Övriga undersökningar med anknytning till material och dess egenskaper samt volymberäkningar. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till M00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. M11 KT Material / Produktbestämning. Undersökningar för bestämning av material t. ex. metaller, plast, lim, gummi, kassaskåpsfyllningar, vätskor (ej narkotika och brännbara), ljusmassor mm samt i förekommande fall jämförande undersökningar mellan omstritt material och jämförelsematerial M13 TS Myntundersökning. Utröna om myntet är falskt. M14 KT Undersökning av pennpasta (exv bläck) Åldersbestämning och jämförande undersökning. M21 TS Samhörighet/sammanpassning. Undersökning av om olika material har hört samman genom en jämförande undersökning av t. ex. brott-, klipp- och rivkanter. Undersökning av plastpåsar, plastsäckar, tejp och plastfolie med avseende på om de har hört samman eller har samma tillverkning M31 TS Skadeundersökning Undersökning av skador i material med avsikten att fastställa hur/varför skadan uppkommit. M41 TS Undersökning av elektriskt material, ej i samband med brand. Undersökning av elektriskt material/utrusning där brand ej förekommit t. ex. radarvarnare och spelautomater. Även material i samband med elolycksfall eller elsabotage. M51 TS Platsundersökning, material Bistå vid platsundersökning i samband tillvaratagande av material för produktbestämning, sammanpassning eller skadeundersökning. M52 TS Platsundersökning, elmaterial. Bistå vid platsundersökning i samband med elolycksfall, elsabotage, olaga kraftavledning etc.

15 Narkotika och dopningsmedel Kod Mottagningsstation N001 N LSD Perforerade pappersark eller enstaka frimärksminaityrer som kan misstänkas vara preparerade med narkotika. N002 N Läkemedelsberedningar Läkemedelsberedningar som inte passar in på annan undersökning, som tex plåster, suppositorier. N009 N Övrig Om det inte finns någonkod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till N009, som kompleteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. N080 N Vätska Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. N090 N Smittorisk Identifierande undersökning N101 N Spårsäkring inkl. identifiering. Ange misstänkt typ av narkotika. Sökning av ej synliga narkotikarester på insänt material och identifiering. N102 N Identifiering av spårsäkrat material Ange misstänkt typ av narkotika. Sökning av ej synliga narkotikarester på insänt material och identifiering. N110 N Pulver Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. Haltbegäran utförs utan begäran på material med följande vikter: Amf>200g, Kokain>50g, Heroin>20g, Metamf>200g N121 N Cannabisharts Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av cannabisharts N122 N Cannabis Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av grön cannabis, jointar, grinders m.m. Färskt material torkas och skickas i pappersförpackning till NFC. N123 N Cannabis (blomställningar) Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av Cannabis blomställningar. Färskt material torkas och skickas i pappersförpackning till NFC.

16 Kod Mottagningsstation N130 N Svampar Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. Material som misstänks utgöras av narkotikaklassade svampar. N141 N Opium Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av opium. N142 N Spice Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av spice. N143 N Kat Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av kat. Kat skickas omgående till NFC i färskt tillstånd. N149 N Övrigt växtmaterial Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av övrigt växtmaterial. N151 N Tabletter (ej ecstasy) Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. Identifiering av svenska läkemedel och haltbestämning utförs på begäran. N152 N Ecstasy Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. Haltbestämning utförs på begäran N161 N Ampuller Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av dopningsmedel. N162 N TVH/Proteiner Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av TVH/proteiner. N170 N Kapslar Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika dopningsmedel eller hälsofarlig vara. N20 N Profilering av narkotika för spaningsändamål Profilering av narkotika, undantaget amfetamin, brunt heroin och cannabisharts (se N21-N23), för spaningsändamål. N22 N Profilering av heroin för spaningsändamål Sökning efter liknande beslag (länkar) i databas innehållande tidigare analyserade beslag. Kan även utföras mellan begärda beslag. N23 N Profilering av cannabisharts för spaningsändamål Sökning efter liknande beslag (länkar) i databas innehållande tidigare analyserade beslag. Kan även utföras mellan begärda beslag.

17 Kod Mottagnings- station N30 U/JMF Jämförande undersökning av narkotika, övrigt Jämförande undersökning av spår av narkotika, samt jämförande undersökning av narkotika, undantaget amfetamin, brunt heroin och cannabisharts (se N31-N33). N31 U/JMF Jämförande undersökning av amfetamin. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförelse mellan amfetaminet i två eller flera material. N32 U/JMF Jämförande undersökning av brunt heroin. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförelse mellan brunt heroin i två eller flera material. N33 U/JMF Jämförande undersökning av cannabisharts. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförelse mellan två eller flera material som utgörs av cannabisharts. N34 U/JMF Jämförande undersökning av kokain Undersökningen görs inte på NFC, utan skickas till laboratorium utomlands. Kostnad tillkommer per inskickat prov. N41 U/AN Narkotika. Recept Genomgång och utvärdering av recept. Bedömning av användbarhet. N42 U/AN Narkotika, tillverkning/beredning/utrustning. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning/beredning av narkotika, undantaget GHB och dopningsmedel (se N44 och N46). N44 U/AA GHB/GBL, tillverkning/utrustning. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning av GHB. N46 U/AA Dopningspreparat, tillverkning/utrustning. Undersökning av material och utrustning beslag-tagen från misstänkt illegal tillverkning av dopningspreparat. N48 U/AN Narkotika, Odling Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt odling. Kontakta NFC innan materialet skördas. N51 N Platsundersökning narkotika/klassade substanser Bistå vid platsundersökning i samband med illegal tillverkning/beredning/hantering av narkotika. N60 A-ärende Förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser i enlighet med SFS 2011:111 Förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser i enlighet med SFS 2011:111

18 Kod Mottagnings- station N63 N Halt begärd Fastställande av halt på material som utgörs av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. N67 N Identifiering läkemedelsnamn Begärd identifiering av läkemedelsnamn och styrka på tabletter enligt litteraturuppgift.

19 Olja och fett Kod Mottagningsstation O00 KO Övriga undersökningar med anknytning till oljor och fetter Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till O00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Bestämning av märkämnet Solvent Yellow 124 i dieselolja. O11 KT Märkt dieselolja. Undersökning av märkämnet Solvent Yellow 124. O21 KO Olja/Fett, Material/Produktbestämning. Undersökning för att bestämma typ av produkt. T.ex. mineraloljor, vegetabiliska oljor, fetter och salvor. O22 KO Olja/Fett, Jämförande undersökning. Jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelsematerial.

20 Miljörelaterade undersökningar Kod Mottagningsstation P00 KO Övriga undersökningar med anknytning till miljöbrott. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till P00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Analyser i samband med miljöbrott. Kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. P11 KO Analys av misstänkta miljö- och/eller hälsofarliga ämnen. P21 KO Platsundersökning, miljöbrott Bistå vid platsundersökning i samband med miljöbrott.

21 Spårundersökningar Kod Mottagningsstation S00 TS Övriga spårundersökningar, t.ex. fotavtryck (ej skoavtryck), handskavtryck och däckavtryck. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till S00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. S11 TS Platsundersökning, spår. Bistå vid platsundersökning för hantering av skoavtryck, fotavtryck, verktygsspår o.s.v. S21 KF Fingeravtrycksundersökning. Fingeravtrycksframkallning på insända föremål. Jämförelse och identifiering av säkrade avtryck. S22 KF Fingeravtrycksundersökning på brottsplats. Bistå vid platsundersökning i samband med fingeravtrycksundersökningar S31 TS Säkring/fotografering av skoavtryck Framkallning/förstärkning av skoavtryck med bl. a. fototekniska metoder. S32 TS Skoavtrycksundersökning. Jämförelse av säkrade spår med beslagtagna skor och/eller ev. andra säkrade spår. Framkallning/förstärkning av skospår ingår. S41 TS Verktygsspårsundersökning Jämförelse av säkrade spår med beslagtagna verktyg och/eller med andra säkrade spår. Jämförelse av präglingen i tabletter. S42 TS Lås och nycklar Undersökning av lås och nycklar avseende dyrkning, manipulation och kopiering. S43 TS Bortslipade tillverkningsnummer Utröna ett tillverkningsnummer eller annan instämpling som slipats bort eller förstörts på annat sätt. S51 BD Blodbildsanalys och analys av blodförekomst, fläckars fördelning, läge, storlek och utseende. S61 BD Blodbildsanalys, platsundersökning Bistå med blodbildsanalys vid platsundersökning.

22 Alkohol i utandningsluft Kod Mottagningsstation U10 AU Undersökning av ifrågasatt alkoholutandningsprov. Utlåtande om exempelvis handhavande av instrument, mediciners inverkan på alkoholutandningsprov, påverkan av störande ämnen och påstått alkoholintag efter färd.

23 Vapenundersökningar Kod Mottagningsstation V00 TV Övriga undersökningar med anknytning till skjutvapen och skottlossning. V10 TV Standardundersökning av skjutvapen (motsvarar V11, V14, V16 och V18) Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen, välj kod V00 och komplettera med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas - beskriv utförligt vad som hänt i det aktuella fallet. Utröna vapnets märke, modell, kaliber och tillverkningsnummer. Kontrollera om vapnet fungerar. Registrering enligt anvisningarna i FAP Vapenlagens tillämpning. V11 TV Registrering enligt FAP Central registrering av vapen, kulor, patronhylsor och patroner som anträffats i samband med brott eller misstänks ha samröre med brott (även jämförelse mot tidigare registrerat material utförs). V12 TV Jämföra vapenspår. Genom mikroskopisk jämförelse binda kula/patronhylsa till annan kula/patronhylsa, t ex i syfte att binda dem till varandra, till skjutvapen eller för att utröna om mer än ett vapen använts på samma brottsplats. V14 TV Funktionskontroll av skjutvapen. Kontrollera om ett vapen är funktionsdugligt. För mer omfattande funktionsundersökning, se V19. V16 TV Identifiering av vapen och ammunition Identifiering av ett skjutvapen eller ammunition, exempelvis fabrikat, modell, kaliber mm. Spårning av vapen och ammunition utförs ej. V17 TV Tidsbestämning. Kontakta NFC snarast pga att Utröna hur lång tid det förflutit sedan senaste skottet avlossades. snabb handläggning är nödvändig. V18 TV Vapenlagens tillämpning Utröna om insänt material omfattas av vapenlagens bestämmelser. Det kan röra sig om vapen, vapendelar, hemtillverkade "vapen", ammunition. V19 TV Utökad funktionskontroll Omfattande funktionsundersökning i syfte att utreda tekniska orsaker till felfunktioner, vådaskott och liknande hos skjutvapen. V22 TV Skjutavstånd. Bedöma hur långt det varit mellan vapenmynning och ett beskjutet föremål. V24 KT Tändsatspartiklar. Säkra och undersöka förekomst av tändsatspartiklar.

24 Kod Mottagnings- station V25 TV Införlivning/skrotning av skjutvapen. Skjutvapen som ska skrotas, försäljas eller införlivas i laboratoriets referenssamling. V26 TV Skottriktning/skottvinklar. Biträda bl.a. brottsplatsundersökare med beräkningar av skottriktning/skottvinklar i samband med utredningsarbete. V27 TV Kontroll av polisens tjänstevapen Besiktning av polisens tjänstevapen i samband med utredning. V31 KT Tårgassprayer. Utröna om insänt material omfattas av vapenlagens bestämmelser samt att i förekommande fall utföra undersökning beträffande förekomst av aktiva substanser i tårgas. V32 KT Tårgas på kläder Undersökning beträffande rester av tårgas på kläder. V41 TV Undersökning på brottsplats. Bistå vid skjutvapenrelaterad brottsplatsundersökning / rekonstruktion. Dokumentinformation Officiell kopia finns hos samtliga registratorer samt i rum 1215/1216.

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog 2013-03-05

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog 2013-03-05 Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställningskatalog 2013-03-05 Begära undersökning hos SKL Vid begäran om undersökning hos SKL ska den digitala begäran DNA-kommunikation

Läs mer

Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum - NFC. Beställningskatalog

Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum - NFC. Beställningskatalog Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum - NFC Beställningskatalog 2017-05-23 Begära undersökning hos NFC Beställningar till NFC skickas via webbformulär på NFC:s hemsida på IntraPolis.

Läs mer

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställningskatalog 2012-04-05 Begära undersökning hos SKL Vid begäran om undersökning hos SKL ska den digitala begäran DNA-kommunikation

Läs mer

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställningskatalog 2010-04-22 1 Begära undersökning hos SKL Vid begäran om undersökning hos SKL ska den digitala begäran DNA-kommunikation

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Forensisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp Flexibel Fält Anmärkning Bildundersökning Återskapande av digitalt bild, video och ljudmaterial Do-SF020, / Do- M003, / Do-M004,

Läs mer

Forensisk analys Bildundersökning Återskapande av digitalt bild, Do-SF020, ver 3/ Do-M003, ver 3/ Nej Nej Informationsteknik video och ljud Do-M004, ver 2 Fotografering av fingeravtryck Do-SF011, ver 2

Läs mer

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Nuläget 21 länspolismyndigheter + RPS + SKL = Polismyndigheten 2015-01-01

Läs mer

Beteckningar under perioden till och med

Beteckningar under perioden till och med Beteckningar under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29 Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Kemi och Tekniksektionen under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29 Standardförfaranden

Läs mer

Teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott

Teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott Teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott Den som undersöker en plats vid misstänkt miljöbrott måste söka efter bevis på ett sätt som delvis skiljer sig från vanliga brottsplatsundersökningar.

Läs mer

Narkotika och dopningsmedelbeslag

Narkotika och dopningsmedelbeslag På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår Beslagsstatistik

Läs mer

Tidigare standardförfaranden

Tidigare standardförfaranden Tidigare standardförfaranden Kemi- och teknikenhetens metoder och standardförfaranden som gällde fram till 2013-11- 11. Standardförfaranden Ackrediterat standardförfarande KT-SF01 Standardförfarande för

Läs mer

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Färdighetsprov Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Text: Gunilla Nyström Två gånger per år erbjuder SKL de tekniska rotlarna färdighetsprov inom olika områden. Färdighetsproven ger kriminalteknikerna

Läs mer

Handstilsundersökningar

Handstilsundersökningar Bedrägeribrott 1 Handstilsundersökningar Anskaffning av jämförelseskrift Handstilsundersökningar står och faller i de flesta fall med kvaliteten på jämförelsematerialet. Handstilsundersökningen börjar

Läs mer

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikastrafflagen (1968:64) Högsta domstolen har i ett flertal domar med början från NJA 2011 s 357 ändrat praxis. Beträffande ecstasy och substanser i samma farlighetsklass har man fastslagit att dessa

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder RättsPM 2012:7 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund...

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR 9 JANUARI PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 25 JANUARI METALL & PLAST 9 FEBRUARI & FÄRGAT GLAS 3 MARS PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 21 MARS METALL & PLAST 5 APRIL & FÄRGAT GLAS 28 APRIL PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Ett enkelt sätt att förebygga brott och minska risk för avbrott i verksamheten Polismyndigheten och SKL (Statens

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Utkom från trycket

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Utkom från trycket

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Minska risk för avbrott - enkelt och tryggt Polismyndigheten och SKL (Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande erbjudande med unik rabatt på SmartDNA Kostnadsfri säkerhetsrådgivning av erfarna säkerhetschefer-(mail till info@safesolution.se) Minska risk för avbrott

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium HÄRJEDALENS KOMMUN Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan handlingsplan för Härjedalens för grundskolor och gymnasium Barn, Utbildning och Fritid Drogpolicy och handlingsplan för Härjedalens kommuns

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt Startsida med endast Logo och ev en rubrik Knark från cyberrymden ENDAST BILD Spice 3 4 Flashback kommentarer 6 1 Fler Spice-rökare söker akutvård Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus

Läs mer

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen Kroppens signalsystem och droger Sammanfattning enligt planeringen Hur kroppens funktioner styrs Nerver: snabba signaler från hjärnan eller hjärnstammen Hormoner: långsamma signaler, från körtlar på olika

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

Jämförelse av känd person mot register I personärenden redovisas utvärderingen av jämförelsen (träffen) i en Träffrapport med graderad slutsatsskala.

Jämförelse av känd person mot register I personärenden redovisas utvärderingen av jämförelsen (träffen) i en Träffrapport med graderad slutsatsskala. Handläggning av dna-undersökning NFC analyserar biologiska spår och kan då få fram fullständiga eller partiella dnaprofiler. Dessa kan jämföras mot dna-profiler från anvisade personer eller från register.

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Vad är en drog? 2/1/14. substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Nationalencyklopdien:

Vad är en drog? 2/1/14. substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Nationalencyklopdien: Opiumrökande dam, Carlo Sarra (ca 1890) Vad är en drog? Nationalencyklopdien: substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Vissa droger är lagliga:

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin &

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin & Narkotikafri gymnasieskola Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin 2017-10-03 & 2017-10-10 Mats Ohlson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Disposition Introduktion Val av matris

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Datainspektionen informerar Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs

Läs mer

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (9) Datum Rättsavdelningen 2012-01-09 ÅM 2011/7269 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-11-07 B 1346-11 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CK./. riksåklagaren

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i form av: - Säkerhetskonsultation - Skyddsåtgärder - Skalskydd

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i form av: - Säkerhetskonsultation - Skyddsåtgärder - Skalskydd Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i form av: - Säkerhetskonsultation - Skyddsåtgärder - Skalskydd Minska risk för avbrott - enkelt och tryggt Polismyndigheten och NFC (Nationellt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens

Läs mer

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor 2016 24.11.2016 Allmänt om utredningen Enkätundersökning om ålänningars ANDTS-vanor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spelande) våren 2016

Läs mer

Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg.

Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg. Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg. Erbjud era kunder DNA-märkning vid leverans, service och däckbyte! Maila er beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till mrf@safesolution.se

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Ricky Ansell Verksamhetsexpert Biologienheten, SKL Statens kriminaltekniska Statens laboratorium kriminaltekniska - SKLlaboratorium 1 Statens kriminaltekniska

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA - Skadeförebygg och minimera risk för stöld SmartDNA i samarbete med Maila din beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till; info@safesolution.se

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Västerås 23 september 2014 Nina Dahlman www.can.se CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson, CAN Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Vad är CAN? Paraplyorganisation med drygt 40 medlemsorganisationer. Statlig finansiering och

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Konsoliderad version Konsoliderad version

Läs mer

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Personal Ex-it HAP Borlänge Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Ungdomsöppenvård för unga 13-25 år med drogrelaterade problem. HAP Kort HAP Haschsamtal Rådgivningar KBT-riskbruk,

Läs mer

Årsberättelse 2010. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL

Årsberättelse 2010. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Årsberättelse 2010 Statens kriminaltekniska laboratorium SKL 1 Chefen har ordet SKL:s signum är helheten av våra unika spetskompetenser tillsammans med vår förmåga till samverkan och koordination med våra

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen.

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen. Grundat 1636 Tillhör Finansdepartementet 2 160 anställda Brottsbekämpning / Effektiv Handel GD: Therese Mattsson Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort

Läs mer

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning

Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Narkotikaläget vad vet vi? utveckling, omfattning Håkan Leifman CAN Sverige mot narkotika, Landskrona 1-2 oktober 2015 Upplägg: Användningen i Sverige Cannabis Nätdroger Totalanvändning Fokus på unga men

Läs mer

Cannabis i Europa & Sverige

Cannabis i Europa & Sverige Cannabis i Europa & Sverige Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Cannabiskonferens, Linköping 14 april, 2011 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Intresseorganisation, med

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ...

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ... Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning av misstänkt Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning för misstänkt man eller kvinna. På sida 2 och 3 följer en specifik

Läs mer

Avfallsstatistik 2011

Avfallsstatistik 2011 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Ändringar i shanteringen Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År förbrändes procent mer än året innan, sammanlagt över miljoner ton. Med

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m.; beslutade den 30 mars 2012.

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 110 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser sommarhalvåret 2007 Åsa Irlander, Erik Fender CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning. För undersökning av kvinna/flicka

Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning. För undersökning av kvinna/flicka Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning För undersökning av kvinna/flicka Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning. Fullständig spårsäkring/provtagning enligt åtgärdskalendern

Läs mer

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Sweden

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Sweden ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Sweden EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Kön [FRÅGA INTE ANGE TILLÄMPLIGT] Man... 1 Kvinna... 2 D2. Hur gammal

Läs mer

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter Taxa Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter Antagen av kommunfullmäktige 144/2016 att gälla från den 1 januari 2017, att nuvarande taxor gällande kopior, avskrifter och utskrifter upphör att gälla

Läs mer

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008 Sexualbrottsärenden Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer