Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL"

Transkript

1 Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställningskatalog

2 1 Begära undersökning hos SKL Vid begäran om undersökning hos SKL ska den digitala begäran DNA-kommunikation användas. Systemet består av ett webbformulär på SKL:s hemsida i IntraPolis: Undersökning och analys /Begäran om undersökning där uppgifter rörande er begäran ska fyllas i. För dem som använder ärendehanteringssystemet TekPro finns en möjlighet att överföra uppgifter från TekPro till webbformuläret. Skicka material till SKL För att erhålla en bra kvalitet i de undersökningar SKL utför, är materialhanteringen av yttersta vikt. I dokumentet Förpackning av olika typer av material som ligger på SKL:s hemsida under undersökning och analys finns praktiska anvisningar om hur olika material ska förpackas för att undvika kvalitetsbrister och kontamineringar och för att SKL ska kunna få bästa möjliga resultat i de undersökningar som utförs. Undersökningar som SKL utför SKL har ställt samman en katalog över alla undersökningar som utförs vid laboratoriet. När man begär en undersökning skall en kod anges. Varje kod står för en bestämd undersökning. Genom att läsa i katalogen och välja den undersökning man önskar, behöver man i normalfallet endast ange en kod för att beskriva den undersökning som begärs. Koderna är uppbyggda av tre tecken, en bokstav och två siffror. Bokstaven och första siffran står för huvudgrupp respektive undergrupp enligt uppdelningen på nästa sida. Den andra siffran är endast ett löpnummer. Till hjälp att finna rätt kod används bifogad katalog över alla undersökningar som utförs, med tillhörande sökordsregister. Katalogen är uppställd med huvudgrupperna i bokstavsordning. Avsikten är att det för varje material ska anges dels en eller flera produktkoder och dels med vilka material det aktuella materialet ska jämföras. Exempel på uppställning vid begäran om undersökning, se följande sida.

3 2 Löpnr Beslagsnummer Omstritt material Begärd undersökning Jämför Kod Klartext med Ett par skor F30 Söka glaspartiklar... 3 S32 Skoavtrycksundersökning Ett par byxor F30 Söka glaspartiklar... 3 K10 Humant blod Säkrade glaspartiklar F30 Jämförande glasundersökning 1, 2 4 Blodprov från Kalle Pettersson K10 Humant blod En folie med säkrat skospår S32 Skoavtrycksundersökning 1 I ovanstående uppställning har följande koder hämtats ur katalogen. F30 Söka glaspartiklar och/eller jämförande glasundersökning. Söka och tillvarata glas från insänt material samt i förekommande fall jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelseglas. K10 Humant blod. Söka humant blod och utföra DNA-analys. S32 Skoavtrycksundersökning. Jämförelse av säkrade spår med beslagtagna skor och/eller ev. andra säkrade spår. Framkallning/förstärkning av skospår ingår.

4 3 Beställningskoderna är indelade i följande grupper B Brandundersökningar B1 Elektriska undersökningar B2 Kemiska undersökningar B3 Gasrelaterade och Mekaniska undersökningar B4 Platsundersökning vid brand eller gasexplosion B5 Allmänt L D E F Dokument och handskrift D1 Dokument D2 Maskinskrift D4 Handstilsundersökningar D5 Platsundersökning Explosivämnen E1 Explosivämnen E3 Platsundersökningar Färg, glas och fibrer F1 Färg F2 Sedelskyddsfärg F3 Glas F4 Platsundersökning, färg och glas F5 Fibrer och textilier F6 Platsundersökning, fibrer G Gifter och alkohol G1 Gifter G2 Alkohol G5 Platsundersökning I IT-relaterat material I1 Datamedier och tillhörande utrustning I2 Platsundersökning K Kroppsvätskor och annat biologiskt material K1 Kroppsvätskor K2 Humant hår K4 Identifiering/registrering av humant material med DNA-analys K6 Material från djur K7 Växter, jord och trä K8 Platsundersökning Ljud och bild L1 Ljud L2 Tal L3 Bild L5 Platsundersökningar M Materialundersökningar och sammanpassningar M1 Materialundersökningar M2 Sammanpassningar M3 Skadeundersökningar M4 Elektriskt material M5 Platsundersökningar N Narkotika och dopningsmedel N1 Materialtyper N2 Klassificering N3 Jämförande undersökning N4 Recept och utrustning N5 Platsundersökning N9 Projekt O Olja och fett O1 Märkfärg i dieselolja O2 Olja / Fett P S U V Miljörelaterade undersökningar P1 Analys P2 Platsundersökning Spårundersökningar S1 Spårundersökning på brottsplats S2 Fingeravtryck S3 Skoavtryck S4 Verktygsspår, lås och instämplade beteckningar S5 Blodspår S6 Platsundersökning blodspår Alkohol i utandningsluft Vapenundersökningar V1 Skjutvapen V2 Spår efter skottlossning V3 Tårgas V4 Platsundersökning

5 4 Brandundersökningar B00 Övriga undersökningar med anknytning till bränder. Om det inte finns någon passande kod till den efterfrågade undersökningen kan kod B00 väljas. Den måste då kompletteras med en skriftlig precisering av vilken undersökning som önskas. B11 Elektrisk utrustning. Undersökning av elektriska installationer (fastigheter/elektrisk apparatur) och apparater i samband med utredning av brandorsak B21 Brännbar vätska. Söka efter och identifiera brännbara vätskor i brandrester och andra fasta material. Identifiera vätskor som är brännbara. OBS! Om undersökningen även ska omfatta eventuell oljeinblandning, måste detta anges i begäran om undersökning. B22 Självuppvärmning. Undersöka om förutsättning för självuppvärmning finns. B23 Brandegenskaper. Undersöka vätskors och fasta materials brandegenskaper, t. ex. antändlighetsförmåga, brandfarlighet (flampunkt) mm. B31 Mekaniska orsaker. Undersökning beträffande varmgång i lager eller mekaniska fel i uppvärmningsanordningar. B41 Platsundersökning vid brand eller gasexplosion. Bistå vid platsundersökning vid brand eller gasexplosion. B51 Brandskadat material. Identifiera brandskadade föremål. Avgöra om skador är förorsakade av brand. B52 Rekonstruktion. Rekonstruktion av brand under givna förutsättningar. B53 B54 B55 Brandundersökningar inom skorstensfejarområdet. Brandspridningsutlåtanden. Gasrelaterade bränder, explosioner, olyckor. Undersökning av skorstenar, eldstäder, värmekaminer. Utlåtanden beträffande hur branden har spridit sig eller om det förelegat spridningsrisk och fara för liv och hälsa. Undersökning av gasolutrusningar, gasexplosion, cigarettändare.

6 5 Dokument och handskrift D00 Övriga undersökningar med anknytning till dokument av olika typer. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till D00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. D11 Sedlar Undersökning av äktheten hos sedel. Äkthetsundersökning. D12 Persondokument Undersökning av äktheten hos persondokument D13 D14 Äkthetsundersökning. Bank- och posthandlingar, lotter etc. Handlingar Framställningssätt. samt om det utsatts för manipulation. Undersökning av äktheten hos bank- och posthandlingar, lotter etc. samt om de utsatts för manipulation. Att utröna på vilket sätt en handling framställts. Avser i första hand handlingar gällande tryckfrihetsmål samt kopierade handlingar. D15 Värdetrycksaker / Dokumentsäkringar Kravuppfyllelse. Att fastställa om en värdetrycksak/dokumentsäkring uppfyller exv. gruppen Säkra pappers krav. D16 Granskning av lotter Kontroll av om lotter uppfyller Lotteriinspektionens säkerhetskrav. Framkallning av reliefskrift (genomtryckt skrift). D17 Reliefskrift Framkallning. D18 Avkodning Avkodning av handling framställd i skrivare/kopiator för att om möjligt kunna avgöra vilken skrivare/kopiator som använts vid framställningen. D21 Maskinskrift. Jämförelse mellan maskinskrift på handlingar för att fastställa om en och samma maskin använts. Undersökning av maskinskrift för att fastställa vilken skrivmaskin som använts. D22 D41 D51 Karbonband Utskrift. Namnteckningar och övrig handstil. Dokument Platsundersökning. Utskrift av information på karbonband. Jämförande undersökningar samt tolkning av svårtydda texter. Bistå vid platsundersökning i samband med tillslag mot en s.k. förfalskarverkstad eller liknande.

7 6 Explosivämnen E00 Övriga undersökningar med anknytning till sprängningar och explosioner. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till E00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. E11 Explosivämnen. Påvisande av eventuella sprängämnesrester och/eller bestämning av sprängämnestyp. E31 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med sprängningar och explosioner. (Gasexplosioner se B41).

8 7 Färg, glas och fibrer F00 Övriga undersökningar med anknytning till små spår i form av partiklar och fibrer. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till F00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. F10 Söka färgflagor och/eller jämförande färgundersökning. Söka och tillvarata färg från insänt material samt i förekommande fall jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelsefärg. F21 Sedelskyddsfärg. Påvisande av kända sedelskyddsfärger. F30 F41 F50 Söka glaspartiklar och/eller jämförande glasundersökning. Platsundersökning, glas och färg. Textila material inklusive textila kontaktspår och förbränt textilmaterial. Söka och tillvarata glas från insänt material samt i förekommande fall jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelseglas. Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av glas och färg. Söka och beskriva samt jämföra. F61 Platsundersökning, fibrer. Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av fibrer och textila material.

9 8 Gifter och alkohol G11 Gifter och droger. Identifiering av gift eller drog, samt fastställande av materialmängd och beskrivning av utseende. Koden G11 kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. G21 Alkohol. Beskrivning av materialets utseende, bestämning av volymsprocent etylalkohol, fastställande av ev. illegal tillverkning. G23 Alkohol tillverkning. Beräkning av tillverkad mängd sprit utifrån socker-, jäst-, energiförbrukning m.m. G24 Jämförande undersökning Jämförelse av sprit i två eller flera material. G51 av alkohol. Alkohol Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med illegal alkoholtillverkning.

10 9 IT-relaterat material I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 Framtagning av information. Teknisk undersökning av datamedia. Teknisk utredning av utrustning. Äkthetsundersökning av digitala material. Restaurering av raderade filer. Restaurering av skadad lagringsmedia. Avancerad virusbeskrivning. I00 Övriga undersökningar med anknytning till ITrelaterat material. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till I00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Framtagning av information från olika lagringsmedier. Konvertering av information mellan olika representationsformat. Undersökning av olika datamedier (från datorer och annan utrustning, lagringsmedia, datakommunikation m m) för att fastställa tid för skapande/raderande/ändrande, ursprung m m. Analys av den tekniska funktionen hos olika utrustningar. Ursprungsbedömning av datamedier för att utröna om det manipulerats. Piratkopiering. Utredning av avlägsnande av kopieringsskydd. Återställande av raderat eller skadat material. Återställning av fysiska hårdvarudelar till lagringsmedia som hårddiskar, minneskort samt firmware i förekommande fall. Utföra vissa arbeten med beskrivningar av skador och syften med elak kod i ärenderelaterat material. I18 Nätverksanalys. Analys av närverksuppkopplade datorers aktiva tjänster och undersökning om sårbarbarheter i dessa tjänster kunnat utnyttjats för obehörig åtkomst. I19 Typgodkännande av slumptalsgeneratorer och programvara för lott- och spelverksamhet. Kontroll av om slumptalsgeneratorer och/eller programvara för lott och spelverksamhet uppfyller Lotteriinspektionens krav. I21 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av materiel med anknytning till ITrelaterad brottslighet. I22 Nätverksanalys, platsundersökning. Analys av komponenter i aktiva nätverk i samband med platsundersökning. Både trådlösaoch trådbundna nätverk kan analyseras.

11 10 Kroppsvätskor och annat biologiskt material K00 Övriga undersökningar med anknytning till biologiskt material. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till K00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Ex. specialanalys av DNA, uppkastning, avföring, urin, magsäcksinnehåll, vävnad och ben. K10 Humant blod. Söka humant blod och utföra DNA-analys. K11 Human sperma. Söka sperma och utföra DNA-analys. K12 Humant sekret. Söka sekret och utföra DNA-analys. K20 Humant hår. Söka hår och utföra DNA-analys. Vid behov utföra morfologisk undersökning. K42 Registrering i DNAspårregister. Registrering och jämförelse av DNA-resultat i DNA-registren. K44 Könsbestämning. Utföra könsbestämning av humant material. K45 Identifiering. Fastställa identitet på humant material (del av kropp, ben, vävnad m. m.) genom jämförande DNA-analys med släktingar till försvunnen person. K60 Animaliska spår andra än blod (vävnad, ben, hår, dun, fjäder). Söka och beskriva, utföra DNA-analys eller morfologisk undersökning för art- eller individbestämning. K63 Djurblod. Söka djurblod, utföra DNA-analys för art- eller individbestämning. Söka och beskriva samt jämföra. K71 Växtrester inklusive trä, jord. K81 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av biologiskt material.

12 11 Ljud och bild L00 Övriga undersökningar med anknytning till foto, bild och ljud. OBS Ej fotografering. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till L00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. L11 Teknisk bearbetning av inspelat ljud. Bearbetning av inspelat ljud med åtgärder för förbättrad hörbarhet. L12 Restaurering av Återskapande av audio från ljudband eller L23 L25 L26 L27 L31 L32 L33 ljudmaterial. Inspelat tal Talarprofilering. Inspelat tal Talkonfrontation. Äkthetsundersökning av ljudmaterial. Teknisk utredning av inspelande utrustning för ljudmaterial. Restaurering av bild och videomaterial. Äkthetsundersökning av bildmaterial. Jämförande undersökning av personer eller föremål på bilder. digitalt material som t.ex. skadats eller förstörts. Undersökning av inspelat tal för att fastställa talarens kön, ålder, dialektala och sociala tillhörighet, eventuella röst-, tal- och språkrubbningar m.m. Dessa ärenden remitteras efter överenskommelse med uppdragsgivaren. Tekniskt bistå vid en talkonfrontation där vittne i syfte att peka ut förövaren av ett brott får lyssna till tal, dels av brottsmisstänkt, dels av andra personer med snarlikt sätt att tala. Undersökning ljudmaterial och dess medium för att utröna om materialet manipulerats. Undersökning av inspelande utrustning, inspelningsförfarande, inspelningstidpunkt, editeringsoch kopieringsförfarande. Återskapande av bild, video och ljud från videoband och digitalt medium som t.ex. skadats eller förstörts. Undersökning av video, foto, negativ och digitala bilder och dess medium för att utröna om materialet manipulerats. Identifiering av personer eller föremål genom jämförelse mellan omstritt och känt bildmaterial. L34 Längdmätning i bild. Undersökningen resulterar i en skattning av en vertikal längd i bilden. Det kan t.ex. användas för att bedöma en persons längd. I första hand avsett som spaningsinformation. L35 Teknisk utredning av bildmaterial och utrustning med anknytning till foto, bild eller video. Undersökning av inspelande utrustning, mediabärare, inspelningsförfarande, inspelningstidpunkt, editerings- och kopieringsförfarande. Kameraidentifiering där undersökningen påvisar om en digitalbild eller video är tagen med en viss kamera. L51 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av material med anknytning till foto, bild, video eller ljud.

13 12 Materialundersökningar och sammanpassningar M11 Material/produktbestämni ng och/eller jämförande materialundersökning. M00 Övriga undersökningar med anknytning till material och dess egenskaper. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till M00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Undersökningar för bestämning av material t. ex. metaller, plast, lim, gummi, kassaskåpsfyllningar, vätskor (ej narkotika och brännbara), ljusmassor mm samt i förekommande fall jämförande undersökningar mellan omstritt material och jämförelsematerial. Vid miljöbrottsrelaterade undersökningar, se kod P. M13 Myntundersökning. Utröna om myntet är falskt. M14 Undersökning av Åldersbestämning och jämförande undersökning. pennpasta (exv bläck). M21 Samhörighet/sammanpassning. Undersökning av om olika material har hört samman genom en jämförande undersökning av t. ex. brott-, klipp- och rivkanter. Undersökning av plastpåsar, plastsäckar, tejp och plastfolie med avseende på om de har hört samman eller har samma tillverkning. M31 Skadeundersökning. Undersökning av skador i material med avsikten M41 Undersökning av elektrisk material, ej i samband med brand. att fastställa hur/varför skadan uppkommit. Undersökning av elektriskt material/utrusning där brand ej förekommit t. ex. radarvarnare och spelautomater. Även material i samband med elolycksfall eller elsabotage. M51 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband tillvaratagande av material för produktbestämning, sammanpassning eller skadeundersökning. M52 Platsundersökning, elmaterial. Bistå vid platsundersökning i samband med elolycksfall, elsabotage, olaga kraftavledning etc.

14 13 Narkotika och dopningsmedel N00 Övriga undersökningar med anknytning till narkotika. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till N00, som kompletteras med en skriftlig precise- N10 N11 Söka ej synliga narkotikarester, inkl. identifiering. Pulver, vätskor, ecstasyliknande tabletter och misstänkt LSD. ring av vilken typ av undersökning som önskas. Ange misstänkt typ av narkotika. Sökning av ej synliga narkotikarester på insänt material och identifiering. Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av vanligt förekommande narkotika. Ej växtmaterial. Haltbestämning utförs utan begäran på material med följande vikter: Amfetamin 200 g Kokain 50 g Fenmetrazin 200 g Heroin 20 g Metamfetamin 200 g N12 Cannabis Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av cannabis, cannabisharts eller hartsämnen från Cannabis sativa. Material som misstänks utgöras av cannabis, cannabisharts eller innehålla hartsämnen från Cannabis sativa. N13 Svampar. Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. Material som misstänks utgöras av narkotikaklassade svampar. N14 Övrigt växtmaterial. Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. Material som misstänks utgöras av narkotikaklassat växtmaterial, t ex opium, kat. N15 Läkemedel. Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. N16 Dopningsmedel. Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av dopningsmedel.

15 14 N20 Spaningsinformation Jämförelse av narkotika, undantaget amfetamin, narkotika. brunt heroin och cannabisharts (se N21-N23), N21 N22 N23 N30 Klassificering av amfetamin för spaningsändamål. Klassificering av brunt heroin för spaningsändamål. Klassificering av cannabisharts för spaningsändamål. Jämförande undersökning av narkotika, övrigt. för spaningsändamål. Klassificering ger enbart spaningsinformation. Eftersökning av länkar i databas innehållande tidigare analyserade material. Kan även utföras mellan begärda material. Klassificering ger enbart spaningsinformation. Eftersökning av länkar i databas innehållande tidigare analyserade material. Kan även utföras mellan begärda material. Klassificering ger enbart spaningsinformation. Eftersökning av länkar i databas innehållande tidigare analyserade material. Kan även utföras mellan begärda material. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförande undersökning av narkotika, undantaget amfetamin, brunt heroin och cannabisharts (se N31-N33). Jämförande undersökning av spår av narkotika. N31 Jämförande undersökning av amfetamin. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförelse mellan amfetaminet i två eller flera material. N32 Jämförande undersökning av brunt heroin. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförelse mellan brunt heroin i två eller flera material. N33 Jämförande undersökning av cannabisharts. Sakkunnigutlåtande erhålls. Jämförelse mellan två eller flera material som utgörs av cannabisharts. N41 Narkotika Recept. Genomgång och utvärdering av recept. Bedöm- N42 N44 N46 Narkotika, tillverkning/beredning/ utrustning. GHB/GBL, tillverkning/utrustning. Dopningspreparat, tillverkning/utrustning. ning av användbarhet. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning/beredning av narkotika, undantaget GHB och dopningsmedel (se N44 och N46). Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning av GHB. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning av dopningspreparat.

16 15 N51 Platsundersökning narkotika/klassade substanser N91 N92 CHAIN projektet, klassificering av amfetamin för spaningsändamål. CHAIN projektet, verifiering av länkar. Bistå vid platsundersökning i samband med illegal tillverkning/beredning/hantering av narkotika/klassade substanser. Klassificering ger enbart spaningsinformation. Eftersökning av länkar i databas innehållande tidigare analyserade material. Utförs på beslag 500 gram, tullbeslag och beslag av särskilt internationellt intresse. Verifiering av länkar. Utvärdera länkar som föreslås från andra laboratorier inom CHAIN projektet. Klassificering av amfetamin för spaningsändamål. Klassificering ger enbart spaningsinformation.

17 16 Olja och fett Vid miljöbrottsrelaterade undersökningar, se kod P. O11 O21 O22 Märkt dieselolja Undersökning av märkämnen. Olja/Fett Material/Produktbestämning. Olja/Fett Jämförande undersökning. O00 Övriga undersökningar med anknytning till oljor och fetter. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till O00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. Kvalitativ och kvantitativ bestämning av kända märkämnen i dieselolja. Undersökning för att, om möjligt, bestämma typ av produkt. T. ex. mineraloljor, vegetabiliska oljor, fetter och salvor. Jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelsematerial.

18 17 Miljöbrottsundersökningar P00 Övriga undersökningar med anknytning till miljöbrott. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till P00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som P11 Analys av misstänkta miljö- och/eller hälsofarliga ämnen. önskas. Analyser i samband med miljöbrott. Kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. P21 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning i samband med miljöbrott.

19 18 Spårundersökningar S00 Övriga spårundersökningar. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till S00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas. S11 Platsundersökning, spår. Bistå vid platsundersökning för hantering av skoavtryck, fotavtryck, verktygsspår o.s.v. S21 Fingeravtrycks- Fingeravtrycksframkallning på insända föremål. S22 S31 S32 undersökning. Fingeravtrycksundersökning på brottsplats. Jämförelse och identifiering av säkrade avtryck. Bistå vid platsundersökning i samband med fingeravtrycksundersökningar Skoavtryck, framkallning/förstärkning. a. fototekniska metoder. Framkallning/förstärkning av skoavtryck med bl. Skoavtrycksundersökning. Jämförelse av säkrade spår med beslagtagna skor och/eller ev. andra säkrade spår. Framkallning/förstärkning av skospår ingår. S41 Verktygsspårsundersökning. Jämförelse av säkrade spår med beslagtagna verktyg och/eller med andra säkrade spår. Jämförelse av präglingen i tabletter. S42 Lås och nycklar. Undersökning av lås och nycklar avseende S43 Bortslipade tillverkningsnummer. dyrkning, manipulation och kopiering. Utröna ett tillverkningsnummer eller annan instämpling som slipats bort eller förstörts på annat sätt. S51 Tolkning av blodspår. Beskrivning av blodförekomst, fläckars fördelning, läge, storlek och utseende. Tolkning. S61 Platsundersökning. Bistå vid platsundersökning av blodspår.

20 19 Alkohol i utandningsluft U10 Undersökning av ifrågasatt alkoholutandningsprov. Utlåtande om exempelvis handhavande av instrument, mediciners inverkan på alkoholutandningsprov, påverkan av störande ämnen och påstått alkoholintag efter färd.

21 20 Vapenundersökningar V00 Övriga undersökningar med anknytning till skjutvapen och skottlossning. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen, välj kod V00 och komplettera med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas - beskriv V11 V12 V13 V14 Registrering enligt FAP Jämförande spårundersökning. Typbestämning av använt skjutvapen. Funktionskontroll av skjutvapen. utförligt vad som hänt i det aktuella fallet. Central registrering av vapen, kulor, patronhylsor och patroner som anträffats i samband med brott eller misstänks ha samröre med brott (även jämförelse mot tidigare registrerat material utförs). Genom mikroskopisk jämförelse binda kula/patronhylsa till annan kula/patronhylsa, t ex i syfte att binda dem till varandra, till skjutvapen eller för att utröna om mer än ett vapen använts på samma brottsplats. Utifrån spår på kulor och patronhylsor utröna vilken typ av vapen som kommit till användning då kulor och/eller patronhylsor anträffats i samband med brott. Kontrollera om ett vapen är funktionsdugligt. För mer omfattande funktionsundersökning, se V19. V16 Identifiering. Identifiering av ett skjutvapen eller ammunition, exempelvis fabrikat, modell, kaliber mm. Spårning av vapen och ammunition utförs ej. V17 Tidsbestämning. Kontakta SKL snarast pga att snabb handläggning är nödvändig. Utröna hur lång tid det förflutit sedan senaste skottet avlossades. V18 Vapenlagens tillämpning. Utröna om insänt material omfattas av vapenlagens bestämmelser. Det kan röra sig om vapen, vapendelar, hemtillverkade vapen, ammunition. V19 Utökad funktionskontroll. Omfattande funktionsundersökning i syfte att utreda tekniska orsaker till felfunktioner, vådaskott och liknande hos skjutvapen. V22 Skjutavstånd. Bedöma hur långt det varit mellan vapenmynning och ett beskjutet föremål. V24 Tändsatspartiklar. Säkra och undersöka förekomst av tändsatspartiklar V25 V26 Införlivning/skrotning av Skjutvapen som ska skrotas, försäljas eller skjutvapen. införlivas i laboratoriets referenssamling. Skottriktning/skottvinklar. Biträda bl.a. brottplatsundersökare med beräkningar av skottriktning/skottvinklar i samband med utredningsarbete.

22 21 V27 Besiktning av polisens tjänstevapen. Besiktning av polisens tjänstevapen i samband med utredning. V31 Tårgassprayer. Utröna om insänt material omfattas av vapenlagens bestämmelser samt att i förekommande fall utföra undersökning beträffande förekomst av aktiva substanser i tårgas. V32 Tårgas på kläder. Undersökning beträffande rester av tårgas på kläder. V41 Undersökning på brottsplats. Bistå vid skjutvapenrelaterad brottsplatsundersökning / rekonstruktion.

23 22 Sökordsregister Sökord Se beställarkoder Alkohol... G21 Alkohol i utandningsluft, ifrågasatt tillförlitlighet... U10 Amfetamin, jämförande undersökning... N21, N31 Amfetamin, klassificering... N21 Ammunition, identifiering... V16 Animaliska spår andra än blod... K60 Bankhandlingar... D13 Besiktning av polisens tjänstevapen... V27 Bilder, jämförande undersökningar... L33 Bildmaterial, äkthetsundersökning... L32 Biologiskt material... K00-81 Blod från djur... K63 Blod, humant med eller utan misstänkt... K10 Blodspår, tolkning av... S51 Bortslipade tillverkningsnummer... S43 Brandegenskaper... B23 Brandplatsundersökning... B41 Brandrekonstruktion... B52 Brandskadat material... B51 Brandspridningsutlåtande... B54 Brandundersökningar... B00-54 Brottsplatsundersökning då det finns vapen inblandat... V41 Brottsplatsundersökning i samband med förfalskningar o. dyl.... D51 Brottsplatsundersökning i samband med illegal alkoholtillverkning... G22 Brottsplatsundersökning i samband med illegal narkotikatillverkning... N51 Brottsplatsundersökning i samband med IT-relaterad brottslighet... I21 Brottsplatsundersökning i samband med sprängningar... E31 Brottsplatsundersökning, säkring av biologiskt material... K81 Brottsplatsundersökning, säkring av fibrer och textila material... F61 Brottsplatsundersökning, säkring av fingeravtryck... S22 Brottsplatsundersökning, säkring av glas och färg... F41 Brottsplatsundersökning, säkring av material för produktbestämning... M51 Brottsplatsundersökning, säkring av material för sammanpassning... M51 Brottsplatsundersökning, säkring av material för skadeundersökning... M51 Brottsplatsundersökning, säkring av material med anknytning till foto, bild och ljud... L51 Brottsplatsundersökning, säkring av skoavtryck, verktygsspår, fotavtryck S11 Brottsplatsundersökning, blodspår... S61 Brännbar vätska... B21 Cannabis... N12 Cannabisharts, jämförande undersökning... N23, N33 Cannabisharts, klassificering... N23 CHAIN projekt... N91, N92 Datamedia, framtagning av information... I11 Datamedia, teknisk undersökning av... I12 Dieselolja, undersökning av märkämnen... O11

24 23 Sökord Se beställarkoder Digitala material, äkthetsundersökning... I14 Djurblod... K63 Djurmaterial, annat än blod... K60 DNA-analys av djurblod... K63 DNA-analys av övrigt djurmaterial... K60 DNA-analys efter sökning av human sperma... K11 DNA-analys efter sökning av humant blod... K10 DNA-analys efter sökning av humant sekret... K12 DNA-spårregister, registrering i... K10-12, K20, K45 Dokument... D00-51 Dokumentsäkringar, kravuppfyllelse... D15 Dopningsmedel... N16 Dyrkning av lås... S42 Ecstasyliknande tabletter... N11 Ecstasyliknande tabletter, jämförande undersökning... S41 Elektrisk utrustning i samband med brand... B11 Elektrisk utrustning, ej i samband med brand... M41 Elektriska apparater i samband med brand... B11 Elektriska undersökningar i samband med brand... B11 Elektriska undersökningar, ej i samband med brand... M41 Explosion, gas... B41, B55 Explosivämnen... E11 FAP-registrering... V11 Fett, jämförande undersökning... O22 Fett, material- / produktbestämning... O21 Fibrer... F50 Fingeravtryck... S21-22 Fingeravtrycksundersökning... S21 Fingeravtrycksundersökning på brottsplats... S22 Flampunktsbestämning... B23 Fototekniska metoder... L31 Framkallning av reliefskrift... D17 Funktionskontroll av elektrisk utrustning... M41 Funktionskontroll av vapen... V14, V19 Färg... F10 Färg i infärgningssystem för sedlar... F21 Färgflagor... F10 Färgkopior, undersökning av... D14 Förfalskad namnteckning... D41 Förfalskning... D00-13 Gasexplosioner... B31, B41 Gasolrelaterade undersökningar... B55 Genomtryckt skrift... D17 GHB/GBL, undersökning av utrustning i samband med illegal tillverkn... N44 Gifter... G11 Glaspartiklar... F30 Handlingar, framställningssätt... D14 Handstil, jämförande undersökning... D41 Heroin, jämförande undersökning... N22, N32

25 24 Sökord Se beställarkoder Heroin, klassificering... N22 Hylsor, jämförande spårundersökning... V12 Hår, humant med eller utan misstänkt... K20 Hälsofarliga ämnen... P00-21 Identifiering av ammunition... V16 Identifiering av använd färgkopiator... D00-14 Identifiering av individ med DNA-analys... K45 Identifiering av material i samband med brand... B51 Identifiering av narkotikarester... N10 Identifiering av vapen... V16 ID-handling, undersökning av... D12 Illegal narkotikatillverkning... N42, N44 Illegal tillverkning av alkohol... G21-22 Införlivning/skrotning av skjutvapen... V25 Inspelande utrustning, teknisk undersökning... L35, L27 Inspelat ljud... L11-12 Inspelat tal... L23, L25 IT-relaterad utrustning... I13 IT-relaterad materiel... I00-22 Jord... K71 Jämförande undersökning av fibrer... F50 Jämförande undersökning av färg... F10 Jämförande undersökning av glas... F30 Jämförande undersökning av material... M11 Jämförande undersökning av skoavtryck... S32 Jämförande undersökning av alkohol... G22 Jämförande undersökning av amfetamin... N21, N31 Jämförande undersökning av animaliska spår andra än blod... K60 Jämförande undersökning av cannabisharts... N23, N33 Jämförande undersökning av fett... O22 Jämförande undersökning av handstil... D41 Jämförande undersökning av heroin... N22, N32 Jämförande undersökning av hår... K20 Jämförande undersökning av kopior... D14 Jämförande undersökning av kulpennpasta... M14 Jämförande undersökning av maskinskrift... D21 Jämförande undersökning av olja... O22 Jämförande undersökning av personer/föremål på bilder... L33 Jämförande undersökning av plastpåsar, plastfolier och tejp... M21 Jämförande undersökning av spår i kulor och hylsor... V12 Jämförande undersökning av textila material... F50 Jämförande undersökning av växtrester inkl trä och jord... K71 Jämförande undersökning av verktygsspår... S41 Jämförelse narkotika (ej amfetamin, brunt heroin, cannabisharts)... N30 Karbonband, utskrift av information på... D22 Kemiska undersökningar i samband med brand... B21-23 Klassificering av amfetamin... N21 Klassificering av cannabisharts... N23 Klassificering av heroin... N22

26 25 Sökord Se beställarkoder Klassificering, narkotika... N20-23 Klädespersedlar, brandskador... B00 Klädespersedlar, skadeundersökning... M31 Klädespersedlar, sökning av hår... K20 Klädespersedlar, sökning av kroppsvätskor... K10-12 Klädespersedlar, tårgas på... V32 Kopierade handlingar... D14, D18 Kopiering av nycklar... S42 Kroppsvätskor... K10-12 Kulor, jämförande spårundersökning... V12 Kulpennpasta, åldersbestämning och/eller jämförande undersökning... M14 Körkort, undersökning av... D12 Lager, varmgång... B31 Ljudband, restaurering... L12 Ljudinspelning... L11-12 Lotter, manipulation... D13 Lotter, typgodkännande... D16 Lott- och spelverksamhet... I19 LSD... N11 LSD sammanpassning... M21 Låsundersökning... S42 Läkemedel, misstänkt narkotika... N15 Manipulation av lås... S42 Manipulation av persondokument... D12 Maskinskrift... D21 Materialbestämning av fett... O21 Materialbestämning av kassaskåpsfyllningar, metaller, plast, ljusmassor m. M11 m.... Materialbestämning av olja... O21 Materialbestämning av vätskor (ej brännbara och narkotika)... M11 Materialundersökningar... M11 Mediciners inverkan på alkoholutandningsprov... U10 Mekaniska undersökningar i samband med brand... B31 Miljöbrottsundersökningar... P00-21 Myntundersökning... M13 Märkt dieselolja, undersökning av märkämnen... O11 Narkotika, ej i samband med misstänkt förgiftning... N00-33 Narkotika, undersökning av utrustning i samband med illegal tillverkn.... N42 Narkotika, utvärdering av recept... N41 Narkotika, jämförelse (ej amfetamin, brunt heroin, cannabisharts)... N30 Nycklar... S42 Nätverksanalys... I18 Nätverksanalys, platsundersökning... I22 Olja, jämförande undersökning... O22 Olja, material- / produktbestämning... O21 Pass, undersökning av... D12 Persondokument... D12 Platsundersökning då det finns vapen inblandat... V41 Platsundersökning i samband med brand... B41

27 26 Sökord Se beställarkoder Platsundersökning i samband med förfalskningar o. dyl.... D51 Platsundersökning i samband med gasexplosion... B41 Platsundersökning i samband med illegal alkoholtillverkning... G51 Platsundersökning i samband med illegal narkotikatillverkning... N51 Platsundersökning i samband med IT-relaterat material... I21 Platsundersökning i samband med sprängningar och explosioner... E31 Platsundersökning, blodspår... S61 Platsundersökning, nätverksanalys... I22 Platsundersökning, säkring av biologiskt material... K81 Platsundersökning, säkring av fibrer... F61 Platsundersökning, säkring av fingeravtryck... S22 Platsundersökning, säkring av glas och färg... F41 Platsundersökning, säkring av material för produktbestämning... M51 Platsundersökning, säkring av material för sammanpassning... M51 Platsundersökning, säkring av material för skadeundersökning... M51 Platsundersökning, säkring av material med anknytning till foto, bild och ljud... L51 Platsundersökning, säkring av skoavtryck, verktygsspår o. s. v... S11 Posthandlingar... D13 Produktbestämning av fett... O21 Produktbestämning av kassaskåpsfyllningar, metaller, ljusmassor m. m... M11 Produktbestämning av olja... O21 Produktbestämning av vätskor (ej brännbara och narkotika)... M11 Pulver, narkotika... N11 Raderad skrift... D00, D12-13 Raderade filer... I15 Recept, narkotika... N41 Registrering, i DNA-spårregistret... K10-12, K20, K45 Rekonstruktion av brand... B52 Reliefskrift... D17 Resedokument, undersökning av... D12 Restaurering av bild- och videomaterial... L31 Restaurering av raderade filer... I15 Restaurering av skadad lagringsmedia, IT... I16 Saliv... K12 Samhörighet/sammanpassning... M21 Sedelskyddsfärg... F21 Sedlar... D11 Sekret, humant med eller utan misstänkt... K12 Självuppvärmning... B22 Skadeundersökning med avseende på hur/varför skadan uppkommit... M31 Skjutavstånd... V22 Skjutvapen, typbestämning... V13 Skoavtrycksundersökning... S32 Skorstensfejarområdet, brandundersökningar... B53 Skottriktning/skottvinklar... V26 Skriftundersökning... D41 Skrivare, skriftundersökning... D14 Skrivmaskin, skriftundersökning... D21

28 27 Sökord Se beställarkoder Skrivmaskinsband, utskrift av... D22 Slumptalsgeneratorer... I19 Spaningsinformation narkotika... N20-N23 Sperma, human med eller utan misstänkt... K11 Sprängämnen... E11 Spår efter skottlossning... V22, V24, V41 Streckkorsning, skrivordning... D00 Svampar, misstänkt narkotikaklassade... N13 Söka blod... K10 Söka fibrer... F50 Söka färgflagor... F10 Söka glaspartiklar... F30 Söka humant material, ej blod, saliv, sperma, urin och hår... K31 Söka hår... K20 Söka info på datamedia... I11 Söka narkotikarester... N10 Söka reliefskrift... D17 Söka saliv... K12 Söka sperma... K11 Tabletter, ecstasyliknande... N11 Tabletter, jämförande undersökning... S41 Tal... L23, L25 Talarprofilering... L23 Talinspelning... L23, L25 Talkonfrontation... L25 Teknisk utredning av inspelande utrustning... L27, L35 Tidsbestämning, senast avlossade skott... V17 Tillverkningsnummer, bortslipade... S43 Tolkning av blodspår... S51 Trycksaker, undersökning av... D00-15 Trä... K71 Typbestämning av använt skjutvapen... V13 Typgodkännande av lotter... D16 Tårgas... V31 Tårgas på kläder... V32 Tändsatspartiklar... V24 Utandningsluft, ifrågasatt alkoholutandningsprov... U10 Utrustning, i samband med falsktryckning... D00 Utrustning, i samband med illegal narkotikatillverkning... N42 Utrustning, i samband med illegal tillverkning GHB/GBL... N44 Utrustning, i samband med illegal tillverkning dopningspreparat... N46 Utskrift av information på karbonband... D22 Vapen, funktionskontroll... V14, V19 Vapen, identifiering... V16 Vapen, platsundersökning... V41 Vapenlagens tillämpning... V18 Vapenundersökningar... V00-31 Varmgång i lager... B31 Verktygsspårsundersökning... S41

29 28 Sökord Se beställarkoder Videoband... L31-33 Virusbeskrivning... I17 Värdetrycksaker, kravuppfyllelse... D15 Vätskor, brännbara... B21 Vätskor, ej brännbara eller narkotika... M11 Vätskor, narkotika... N11 Växtmaterial, narkotika... N14 Växtrester inkl trä och jord... K71 Äkthetsundersökning av bildmaterial... L32 Äkthetsundersökning av digitala material... I14 Äkthetsundersökning av dokument... D11-14 Äkthetsundersökning av ljudmaterial... L26 Äkthetsundersökning av persondokument... D12 Äkthetsundersökning av sedlar... D11 Överstruken skrift, tydande av... D00

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog 2013-03-05

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog 2013-03-05 Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställningskatalog 2013-03-05 Begära undersökning hos SKL Vid begäran om undersökning hos SKL ska den digitala begäran DNA-kommunikation

Läs mer

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog

Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Beställningskatalog Beställning av undersökningar hos Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Beställningskatalog 2012-04-05 Begära undersökning hos SKL Vid begäran om undersökning hos SKL ska den digitala begäran DNA-kommunikation

Läs mer

Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum - NFC. Beställningskatalog

Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum - NFC. Beställningskatalog Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum - NFC Beställningskatalog 2017-05-23 Begära undersökning hos NFC Beställningar till NFC skickas via webbformulär på NFC:s hemsida på IntraPolis.

Läs mer

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Nuläget 21 länspolismyndigheter + RPS + SKL = Polismyndigheten 2015-01-01

Läs mer

Begära undersökning hos NFC Skicka material till NFC Undersökningar som NFC utför

Begära undersökning hos NFC Skicka material till NFC Undersökningar som NFC utför Begära undersökning hos NFC Vid begäran om undersökning hos NFC ska den digitala begäran DNA-kommunikation användas. Systemet består av ett webbformulär på NFC:s hemsida i IntraPolis: Arbetsstöd & regelverk/kärnverksamhet/kriminalteknik/undersökningar

Läs mer

Forensisk analys Bildundersökning Återskapande av digitalt bild, Do-SF020, ver 3/ Do-M003, ver 3/ Nej Nej Informationsteknik video och ljud Do-M004, ver 2 Fotografering av fingeravtryck Do-SF011, ver 2

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Forensisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp Flexibel Fält Anmärkning Bildundersökning Återskapande av digitalt bild, video och ljudmaterial Do-SF020, / Do- M003, / Do-M004,

Läs mer

Teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott

Teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott Teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott Den som undersöker en plats vid misstänkt miljöbrott måste söka efter bevis på ett sätt som delvis skiljer sig från vanliga brottsplatsundersökningar.

Läs mer

Tidigare standardförfaranden

Tidigare standardförfaranden Tidigare standardförfaranden Kemi- och teknikenhetens metoder och standardförfaranden som gällde fram till 2013-11- 11. Standardförfaranden Ackrediterat standardförfarande KT-SF01 Standardförfarande för

Läs mer

Beteckningar under perioden till och med

Beteckningar under perioden till och med Beteckningar under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29 Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Kemi och Tekniksektionen under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29 Standardförfaranden

Läs mer

Narkotika och dopningsmedelbeslag

Narkotika och dopningsmedelbeslag På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår Beslagsstatistik

Läs mer

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Färdighetsprov Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Text: Gunilla Nyström Två gånger per år erbjuder SKL de tekniska rotlarna färdighetsprov inom olika områden. Färdighetsproven ger kriminalteknikerna

Läs mer

Handstilsundersökningar

Handstilsundersökningar Bedrägeribrott 1 Handstilsundersökningar Anskaffning av jämförelseskrift Handstilsundersökningar står och faller i de flesta fall med kvaliteten på jämförelsematerialet. Handstilsundersökningen börjar

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikastrafflagen (1968:64) Högsta domstolen har i ett flertal domar med början från NJA 2011 s 357 ändrat praxis. Beträffande ecstasy och substanser i samma farlighetsklass har man fastslagit att dessa

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin &

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin & Narkotikafri gymnasieskola Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin 2017-10-03 & 2017-10-10 Mats Ohlson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Disposition Introduktion Val av matris

Läs mer

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder RättsPM 2012:7 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund...

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 Brott och digitala bevis Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 RKP:s IT-brottssektion Var finns vi i organisationen? RIKSPOLISCHEF Säkerhetspolis RKP RPS KPE Stab OPE IPO IT-brottssektionen Samordningsfunktion

Läs mer

Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning. För undersökning av kvinna/flicka

Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning. För undersökning av kvinna/flicka Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning För undersökning av kvinna/flicka Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning. Fullständig spårsäkring/provtagning enligt åtgärdskalendern

Läs mer

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ...

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ... Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning av misstänkt Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning för misstänkt man eller kvinna. På sida 2 och 3 följer en specifik

Läs mer

Utnyttjas din verksamhet av kriminella?

Utnyttjas din verksamhet av kriminella? INFORMATION OM NARKOTIKAPREKURSORER Utnyttjas din verksamhet av kriminella? VI SAMVERKAR FÖR ATT FÖRHINDRA ATT KEMIKALIER AVLEDS TILL OLAGLIG NARKOTIKATILLVERKNING. Visste du att vissa kemikalier kan användas

Läs mer

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen Kroppens signalsystem och droger Sammanfattning enligt planeringen Hur kroppens funktioner styrs Nerver: snabba signaler från hjärnan eller hjärnstammen Hormoner: långsamma signaler, från körtlar på olika

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Utkom från trycket

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Ricky Ansell Verksamhetsexpert Biologienheten, SKL Statens kriminaltekniska Statens laboratorium kriminaltekniska - SKLlaboratorium 1 Statens kriminaltekniska

Läs mer

Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988 2011. Ulf Guttormsson. Rapport 132

Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988 2011. Ulf Guttormsson. Rapport 132 Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988 211 Ulf Guttormsson Rapport 132 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och andra droger. Detta

Läs mer

Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system

Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system SKL Rapport 2005 : 01 Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system SKL Rapport 2005 : 01 Författare och kontaktperson Peter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Utkom från trycket

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Brott och digitala bevis

Brott och digitala bevis Brott och digitala bevis Presentation vid ADBJ-seminarium 15 december 2003 RKP:s IT-brottsrotel Var finns vi i organisationen? RIKSPOLISCHEF Säkerhetspolis RKP RPS He U/S He KUT Sekretariatet OPE IT-brottsroteln

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Årsberättelse 2010. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL

Årsberättelse 2010. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Årsberättelse 2010 Statens kriminaltekniska laboratorium SKL 1 Chefen har ordet SKL:s signum är helheten av våra unika spetskompetenser tillsammans med vår förmåga till samverkan och koordination med våra

Läs mer

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008 Sexualbrottsärenden Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till

Läs mer

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen Rättstoxikologi 1. Inledning 2. Naturen 3. Alkohol 4. Narkotika 5. Partydroger 6. Läkemedel 1. Vad är en förgiftning? Olika mekanismer: - hjärnstammen (andning o cirkulation) - hjärtat (rytmrubbning) -

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Ett enkelt sätt att förebygga brott och minska risk för avbrott i verksamheten Polismyndigheten och SKL (Statens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63) Åklagarmyndigheten Sida 1 (7) Överåklagare Lisbeth Johansson ÅM-A 2006/1343 Ert Er beteckning Ju 2006/5624/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

Säkra förpackningar. för kriminaltekniska spår. Dokumentnamn Säkra förpackningar. Version <1.2> Sparad 2013-02-06 08:29:00 Dnr

Säkra förpackningar. för kriminaltekniska spår. Dokumentnamn Säkra förpackningar. Version <1.2> Sparad 2013-02-06 08:29:00 Dnr för kriminaltekniska spår 1 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2 INLEDNING... 4 3 ADR-MÄRKNING... 4 4 FÖRPACKNINGSPRODUKTER... 4 5 EXPLOSIVÄMNEN... 5 5.1 AVTORK MED BOMULLSVANTE/KOMPRESS...

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2010-12-14 Handläggare TT Dnr 2010/595-MBR-197

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Minska risk för avbrott - enkelt och tryggt Polismyndigheten och SKL (Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg.

Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg. Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg. Erbjud era kunder DNA-märkning vid leverans, service och däckbyte! Maila er beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till mrf@safesolution.se

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande erbjudande med unik rabatt på SmartDNA Kostnadsfri säkerhetsrådgivning av erfarna säkerhetschefer-(mail till info@safesolution.se) Minska risk för avbrott

Läs mer

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Datainspektionen informerar Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012

Cannabis. utvecklingen i Sverige och Europa. Ulf Guttormsson, CAN. Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Guttormsson, CAN Cannabiskonferens, Karlstad, 3 september, 2012 Vad är CAN? Paraplyorganisation med drygt 40 medlemsorganisationer. Statlig finansiering och

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor 2016 24.11.2016 Allmänt om utredningen Enkätundersökning om ålänningars ANDTS-vanor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spelande) våren 2016

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium HÄRJEDALENS KOMMUN Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan handlingsplan för Härjedalens för grundskolor och gymnasium Barn, Utbildning och Fritid Drogpolicy och handlingsplan för Härjedalens kommuns

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2001:749 Utkom från trycket den 23 oktober 2001 utfärdad den 11 oktober

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2014:74. TSFS

Läs mer

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt Startsida med endast Logo och ev en rubrik Knark från cyberrymden ENDAST BILD Spice 3 4 Flashback kommentarer 6 1 Fler Spice-rökare söker akutvård Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Vad är en drog? 2/1/14. substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Nationalencyklopdien:

Vad är en drog? 2/1/14. substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Nationalencyklopdien: Opiumrökande dam, Carlo Sarra (ca 1890) Vad är en drog? Nationalencyklopdien: substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull. Vissa droger är lagliga:

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Brott till Tullens kännedom 2001-2014

Brott till Tullens kännedom 2001-2014 Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark År 214 kom sammanlagt 9 789 brott till Tullens kännedom (213: 1 724). Minskningen av mängden tullbrottbrott har först och främst berott på att utredningen

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling.

Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Kriminalteknikerutbildning på SKL ht 2000 vt 2001. Författare: Benny Samuelson, tekniska roteln i Eskilstuna. Handledare: Maria

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA - Skadeförebygg och minimera risk för stöld SmartDNA i samarbete med Maila din beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till; info@safesolution.se

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter. 1861 26. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951

Läs mer

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1 Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se och du kan också enkelt ändra, om du skulle byta mobilnummer eller adress. Tidigare

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk roulette Per-Åke Sandvold och Maria Gustafsson Kontroll av Narkotika och Olaglig Läkemedelshantering olagligalakemedel@mpa.se Presentationens innehåll Vem köper läkemedel

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Bild 1. Ett Narkotikafritt Sverige. Bild 2. Bild 3. Väck inte den björn som sover. www.ens2000.se. www.ens2000.se. www.ens2000.se

Bild 1. Ett Narkotikafritt Sverige. Bild 2. Bild 3. Väck inte den björn som sover. www.ens2000.se. www.ens2000.se. www.ens2000.se Bild 1 Ett Narkotikafritt Sverige Bild 2 Bild 3 Väck inte den björn som sover Bild 4 Bild 5 Bild 6 Heroin chic Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Är det förbjudet att knarka i Sverige?

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas

Läs mer

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Enligt grunderna för läroplanen (punkt 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå) ska utbildningsanordnaren ansvara för att en plan för

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Konsoliderad version Konsoliderad version

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer