Kalmar Science Park, Flundran, Varvsholmen. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Science Park, Flundran, Varvsholmen. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet TOKOLL Sammanträdesdag Tid Kl Plats Kalmar Science Park, Flundran, Varvsholmen Omfattning ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice ordf () Steve Sjögren (s) omsorgsnämnden Kjell Axelsson (s) Södermöre kommundelsnämnd Gotthild Thagemark Jan Johansson Gullan Andersson SPF Evald Olsson SPF Birgitta Jannesson SPF Erland Ström SPRF Birgitta Johansson SKPF Arne Karlsson demensföreningen Lars-Erik Högerås RPG Ersättare Maj Blomberg Birgit Magnusson Lilly Carlsson Sigbritt Niklasson SPF Siri Svensson SPRF Ingrid Rigstad demensföreningen Ruth Gunnarsson RPG Övriga Thomas Johansson omsorgsförvaltningen närvarande Lennart Magnusson ACTION Kerstin Björklund kommunledningskontoret Sekreterare Kerstin Björklund Justerat Birgitta Elfström Birgitta Johansson ordf

2 Pensionärsrådet Inledning Ordförande Birgitta Elfström hälsar alla välkomna till dagens sammanträde 16 Visning av ACTION Lennart Magnusson från ACTION är inbjuden till dagens möte. Lennart är sjuksköterska, forskare och VD i ACTION samt knuten till högskolorna i Borås och Kalmar. ACTION är en förkortning av Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older Persons Needs. ACTION startade som ett EU-projekt 1997 och är resultatet av ett forskningsarbete tillsammans med äldre, anhöriga vårdare och vård- och omsorgspersonal. ACTION-tjänsten ska ge stöd till äldre som vill bo kvar hemma och vill bevara sin självständighet och oberoende samtidigt som de vill ha mer kunskap och kontroll över sin situation. Bildtelefoni minskar känslan av ensamhet. Utbildningsprogram bidrar till en ökad trygghetskänsla. ACTION finns idag i sju kommuner. I Borås utgör ACTIONs tjänster en del i äldreomsorgens verksamhet och kan beviljas som bistånd. Man behöver en bredbandsansluten dator med bred skärm för att kunna ingå i ACTION-nätverket. I Borås finns också en ACTION-central som är bemannad med personal kl 08:00 16:00 varje vardag. Kostnaden per familj uppgår till ca 3000 kronor per månad (kommunens kostnad). Beräkningar har visat att kommunen kan spara kr per familj och år. Lennart Magnusson visar en film om ACTION och ringer också upp en anhörig vårdare som vi kunde kommunicera med via bildtelefon. Det ställs också en fråga om huruvida hemvårdsbidrag finns i Borås. Svaret blir att det finns hemvårdsbidrag för anhöriga som vårdar mer än 30 timmar per vecka (1200 kronor/månad). Birgitta Elfström informerar om att omsorgsnämnden utreder förutsättningarna för införande av ACTION i Kalmar.

3 Pensionärsrådet KPR uttalar sin positiva inställning till ACTION och ser fram mot att konceptet utvecklas i Kalmar. 17 Val av justerare Pensionärsrådet utser Birgitta Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 18 Fastställande av föredragningslista Under punkten övriga frågor anmäls punkten om Fortlöpande information om omsorgsnämndens verksamhet, information om servicetjänster samt Äldreveckan Pensionärsrådet fastställer upprättat förslag till föredragningslista med tillägg av ovan nämnda punkter. 19 Genomgång av protokollet från pensionärsrådets sammanträde den 28 mars 2007 Evald Olsson påpekar att hans inlägg vid förra pensionärsrådet, med beklagande av att planerad demensutbildning hastigt inställts, inte fanns med i protokollet. Protokollet läggs, med Evald Olssons tillägg, till handlingarna. 20 Rapport från överläggningar med pensionärsrådets presidium Hans Johansson rapporterar att det föreslagna upplägget för pensionärsrådet verkar bra. Hans Johansson förutsätter delaktighet från rådets ledamöter det blir inte bättre än vad vi själva gör det till. När stora nämnder har något på gång vill rådet vara med i ett tidigt skede - dagens visning av ACTION är ett bra exempel på det. När rådet ogillar något så kommer man också att tydligt tala om det. En viktig förutsättning för delaktighet är kunskap. Rådet måste exempelvis veta hur budgeten är uppbyggd, vilka detaljplaner som finns etc. Vad händer inom Kultur och Fritid i sommar? Vid pensionärsrådet den 20 juni vill rådet ha information från konsulten som utreder omsorgen.

4 Pensionärsrådet Teman 2007: Boendefrågor Kollektivtrafiken Kultur och Fritid Rapporten noteras till protokollet 21 Information om omsorgsnämndens arbete med äldreomsorgsplan ÄO 2010 Thomas Johansson informerar. Omsorgsförvaltningen vill styra verksamheten genom planering och inte enligt händelser som inträffar. Man försöker se lite längre in i framtiden, 6 7 år. Fem områden ingår i planeringsarbetet. Dessa har prioriterats bland annat utifrån svaren i brukarundersökningen. 1. Personkontinuitet Finns det goda exempel? 2.Äldres boende Innehåll Utformning Hemtjänsten är integrerad/ hemtjänstens framtida organisation 3. Omsorgsavgifter Den nuvarande taxan är från Den har marginaleffekter som inte är bra. 4. Hospice Former för vård i livets slutskede/palliativ vård 5. Myndighetshandläggning Tillgängligheten till omsorgsnämndens tjänster. Besök har skett i Linköping där man har en förenklad hantering. Hur kan fattade beslut bättre följas upp? Tidsplan: i omsorgsnämnden i december. Delaktighet ska det vara och det föreslås ske i seminarieform, preliminärt i augusti september. Förslaget om seminarium tas positivt emot, eventuellt kan också de olika arbetsgrupperna inbjudas till KPR. Pensionärsrådet är positivt till ett heldagsseminarium i frågan men det finns även behov av att få kontinuerlig information. Evald Olsson framför att även skriftlig information kan behövas.

5 Pensionärsrådet Servicetjänster En ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre trädde ikraft den 1 juli En arbetsgrupp bestående av omsorgen, AME, Södermöre och KPRrepresentanter har arbetat med frågor som vilka åldrar? vilka tjänster? vilka avgifter? Som åldersgräns förslås 75 år och avgiften föreslås vägas in i förbehållsbeloppet. Städning, snöskottning, trädgårdsarbete och fönsterputsning hör till de servicetjänster som kommer att föreslås. Nu återremitteras frågan till omsorgsnämnden för att klargöra huruvida man kan ta in certifierade företag som utförare. Hans Johansson informerar om att avgiften föreslås bli 100 kronor per timme och vägs in i förbehållsbeloppet. Informationen antecknas till protokollet. 23 Äldreveckan Äldreveckan som genomfördes i april var bra. Några brister framförs dock. Barbro Westerholm från Äldreboendekommittén var inbjuden som föreläsare. Folkpartiet hade ordnat detta men inte informerat. Till nästa gång måste de olika programpunkterna hållas ihop bättre för att undvika informationsmissar. Lördagens aktiviteter på Larmtorget var dåligt organiserade, scenen var inte klar, bussen fick inte plats exv. Informationen och samordningen brast och tidningarnas information kunde varit bättre. En arbetsgrupp har funnits som träffats 5 6 gånger och den kommer nu att utvärdera arrangemangen. Då ska ansvarsfördelningen klaras ut så att det fungerar bättre nästa år. Landstingets medverkan i planeringen har varit bristfällig. Noteras till protokollet att det sammantaget blev en bra äldrevecka Organisationerna har fullföljt sin del av uppdraget men till nästa år måste helheten hållas ihop bättre. 24 Fortlöpande information om omsorgens verksamhet Noteras till protokollet att KPR fortlöpande önskar information om omsorgens verksamhet.

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-21 Tid Kl 09.00 11.40 Plats Stadshuset, Kalmar Omfattning 27-35 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice ordf

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-16 Tid Kl 09.00 12.00 Plats KS-salen, stadshuset, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson

Läs mer

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-04-15 Tid Kl 09.00 11.30 Plats Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar Omfattning 14-25 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Magistern, f.d. handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Magistern, f.d. handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-03-28 Tid Kl 09.00 11.30 Plats Magistern, f.d. handelsskolan, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Bengt Sundström Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Bengt Sundström Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-03-26 Tid Kl 09.00 12.00 Plats Landstingshuset, Kalmar Omfattning 14-26 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-06-02. Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf.

Sammanträdesdag 2010-06-02. Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf. KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet TOKOLL Sammanträdesdag 2010-06-02 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 30-42 ande Birgitta Elfström (S) ordf. (kommunstyrelsen)

Läs mer

Bärnstenen, S:t Kristoffers väg 1, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Bärnstenen, S:t Kristoffers väg 1, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-02-10 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Bärnstenen, S:t Kristoffers väg 1, Kalmar Omfattning 1-15 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-25 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset Omfattning 51-66 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrummet Smedjan. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ingegerd Petersson (C) omsorgsnämnden

Landstingshuset, sammanträdesrummet Smedjan. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ingegerd Petersson (C) omsorgsnämnden KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-06-10 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Landstingshuset, sammanträdesrummet Smedjan Omfattning 26-40 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar.

Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar. KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-03-09 Tid Kl 09.00 12:00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar. Omfattning 1-16 ande Anette Lingmerth (S) ordf (kommunstyrelsen)

Läs mer

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-12-01 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar Omfattning 57-70 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ingegerd

Läs mer

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-10-03 Tid Kl 13:00 16:00 Plats Landstingshuset, Smedjan, Kalmar Omfattning 30-41 ande Anette Lingmerth (S) ordf. (kommunstyrelsen) Gunilla Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Pensionärsrådet PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 13:00 15:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen. Omfattning 33-46.

Pensionärsrådet PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 13:00 15:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen. Omfattning 33-46. Pensionärsrådet Tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 13:00 15:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen Omfattning 33-46 ande Anette Lingmerth (S) Per-Olof Jonsson (M) Steve Sjögren (S) Sven-Erik Karlsson Gotthild

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Rolf Delcomyn (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Johnny Lindh RPG, Hanna Karlsson SPRF

Rolf Delcomyn (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Johnny Lindh RPG, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Siv Nilsson PRO vice ordförande Solbritt Lindborg (MP) Ingegärd Jönsson

Läs mer

Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar

Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar Pensionärsrådet Tid Onsdag den 13 september, kl. 13:00-14.30 Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar Omfattning 22-30 Beslutande Kennert Artebrant PRO ordförande Sven-Erik Karlsson 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (12) Plats och tid Lokal Gäddan, Finjagatan 44, Hässleholm kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (12) Plats och tid Lokal Gäddan, Finjagatan 44, Hässleholm kl 2011-02-08 1 (12) Plats och tid Lokal Gäddan, Finjagatan 44, Hässleholm kl. 13.00-16.00 ande Lars-Göran Wiberg (c), ordf Solbritt Lindborg (mp), ON Pauli Petersson, SPF Ulla Eberhardt, SPF Kjell-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (10) 2011-11-24 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl 13.00-15.10 ande Lars-Göran Wiberg (C), ordförande Siv Nilsson PRO, vice ordförande Pauli Petersson, SPF Ulla Eberhardt, SPF Ruth Wernolf-Nyberg,

Läs mer

Plats Hjälpmedelscentralen Franska Vägen 10, Kalmar

Plats Hjälpmedelscentralen Franska Vägen 10, Kalmar Pensionärsrådet Tid Onsdagen den 12 februari 2014, kl. 13:00 16:00 Plats Hjälpmedelscentralen Franska Vägen 10, Kalmar Omfattning 1 20 ande Anette Lingmerth (S) ordförande, kommunalråd Per-Olof Jonsson

Läs mer

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Siv Nilsson PRO vice ordförande Solbritt Lindborg (MP) Ingegärd Jönsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2016-09-27 1 (10) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13-16.15 Beslutande Tommy Bohman (S), ordf, Nils-Erik Olofsson (S), SPF - Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren PRO - Iron Henriksson,

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Siv Nilsson PRO ordförande Ingegärd Jönsson PRO Solbritt Lindborg (MP) Pauli Petersson SPF Heinz Quednau

Läs mer

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-13 Pensionärsrådet Tid Onsdagen den 13 februari, kl. 13:00-15:45 Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 1-11 ande Per-Olof Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (11) 2011-05-31 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (c), ordf Solbritt Lindborg (mp), ON Siv Nilsson, PRO Ingegärd Jönsson, PRO Pauli Petersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (14) 2011-03-17 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (c), ordf Solbritt Lindborg (mp), ON Siv Nilsson, PRO Ingegärd Jönsson, PRO Pauli Petersson,

Läs mer

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson 1(10) Plats och tid Vårsta 09.00 11.45 ande Ledamöter Carina Svedberg, ordförande (S) Agneta S. Palm, vice ordförande (SPF) Lars Östberg (PRO) Lars Sjöström PRO Bengt Fransson (PRO) Solveig Näslund (SPRF)

Läs mer

Ordförande Bo Silverbern

Ordförande Bo Silverbern PROTOKOLL Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Quality Grand Hotell Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) vice ordförande Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander, PRO

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2014-09-19 Plats och tid Kvillgården, fredagen den 19 september 2014 kl 09.00-12.00 Närvarande Ingbritt Loberg, ordförande Bror Josefsson

Läs mer

Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Barbro Bengtsson SPF, Johnny Lindh RPG, Ingvar Johansson SPF

Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Barbro Bengtsson SPF, Johnny Lindh RPG, Ingvar Johansson SPF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-10.50 Beslutande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Siv Nilsson PRO vice ordförande Ingegärd Jönsson PRO Solbritt

Läs mer

Sammanträdesdatum Ol-27

Sammanträdesdatum Ol-27 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsförvaltningen Kommunala pensionärsrådet Närvarande ledamöter och ersättare Marianne Eriksson, ordförande omsorgsnämnden Caroline Hedenström,

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-05 Tid Kl 18.00 19.40 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar Omfattning 1-12 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunala Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00 Beslutande Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden PRO PRO PRO PRO SPF Sätila Fristående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (12) Kommunala Pensionärsrådet. november 2016 kl

Sammanträdesprotokoll (12) Kommunala Pensionärsrådet. november 2016 kl 1(12) Tid och plats Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby, måndagen den 14 november 2016 kl. 13.30-15.40 ande Magnus Gunnarsson (M) ordförande Håkan Bengtsson (S) Tuula Johansson, Ljungby

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje Södertälje stadshus 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-21 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 12.30 15.00 Plats Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje Justering Justering, tid och plats 2015-01-26 Södertälje

Läs mer

Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar

Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar Tid Torsdag den 29 november kl. 13:00-16:00 Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar Omfattning 33-42 Beslutande Johan Persson (S) Ordf. Kommunstyrelsen Sven-Erik Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö

Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö 2016-01-13 Plats Tid Beslutande Ledamöter Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö Kl.14.00-15.50 Ulf Hedin, (M) omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell, (S) omsorgsnämndens vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunala Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00 Beslutande Kommunstyrelsen Peter Landgren Äldreomsorgsnämnden Ulla-Maj Persson Elsa Eckergren Kjell Hugosson

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl Kommunala pensionärsrådet Datum 2008-11-06 Sidan 1 av 5 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl.09.00-12.00 Beslutande Lars-Göran Wiberg, ordf Ulla Magnusson, PRO Pauli Petersson, SPF Kjell-Göran

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark, SPF Verena

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum

GISLAVEDS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 17-1 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum Isaberg 1 Gislaved, kl. 08.30-1 1.50 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande Kjell Thelin, förste vice ordförande

Läs mer

Tid Kl :00. Plats. Guldfågeln Arena, Kalmar. Omfattning 31-43

Tid Kl :00. Plats. Guldfågeln Arena, Kalmar. Omfattning 31-43 KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-09-07 Tid Kl 09.00 12:00 Plats Guldfågeln Arena, Kalmar. Omfattning 31-43 ande Anette Lingmerth (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve Sjögren (S)

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 Tjustsalen, kl. 09.00-11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Mariann Båtman

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Leif Aringstam

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tommy Nilsson (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Solveig Silversand SPF, Barbro Bengtsson SPF, Bo Lindoff SKPF, Hanna Karlsson SPRF

Tommy Nilsson (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Solveig Silversand SPF, Barbro Bengtsson SPF, Bo Lindoff SKPF, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Lars-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

Reglemente. Kommunala pensionärsrådet KPR

Reglemente. Kommunala pensionärsrådet KPR Reglemente Kommunala pensionärsrådet KPR Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-08-29 1 (7) Plats och tid Norrgården, torsdag 29 augusti 2013, kl 13:00 15:30 Beslutande Gösta Öhman, ordf Rune Öberg, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Ingrid

Läs mer

Britt Holgert. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 15 december 2017

Britt Holgert. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 15 december 2017 Sammanträdesdatum 49 Plats och tid Rugstorps lantgård, klockan 09.00-12.00 ande Christina Davidson, ordförande (KS) Birgit Andersson (SPF) Britt Holgert (PRO) Monika Petersson (PRO) Gunnbritt Häggebrink

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Läs mer

Maria West Mutiso, sekreterare Jan Nilsson

Maria West Mutiso, sekreterare Jan Nilsson Plats och tid Hennanrummet, klockan 13:15-16 Beslutande: Tommy Olsson (C), ordförande Ove Schönning (S) Stig Almström (LB) Jan Nilsson, PRO Kristina Olsson, SPF Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses

Läs mer

Kl. 09.00 11.30. Paragrafer 33-43. Underskrifter Sekreterare Agneta Tillberg. Ordförande Jacob Sandgren. Justerande Monika Hammertjärn

Kl. 09.00 11.30. Paragrafer 33-43. Underskrifter Sekreterare Agneta Tillberg. Ordförande Jacob Sandgren. Justerande Monika Hammertjärn Plats och tid Stadshuset, sal B Kl. 09.00 11.30 Politiker och representanter Jacob Sandgren (s), ordf Johan Schenström (m), v ordf Wailet Nilsson (kd), ers Birgitta Lantz-Högman, PRO Harry Malmqvist, PRO

Läs mer

PROTOKOLL. Helena Brink (C), ordförande Ove Schönning (S), vice ordförande Jan Nilsson, PRO Göte Burefjord, SPF Ewy Sjögren, SKPF

PROTOKOLL. Helena Brink (C), ordförande Ove Schönning (S), vice ordförande Jan Nilsson, PRO Göte Burefjord, SPF Ewy Sjögren, SKPF Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Ove Schönning (S), vice ordförande Jan Nilsson, PRO Göte Burefjord, SPF Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2016-08-11 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Helena Magnussons rum, kl 09:30 11:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Gösta Öhman, PRO Elsy-Britt Fjällström, SPF JaanEric Lundqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 5 december 2017 AN-2017/33 1 (12) Huddinges pensionärsråd. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 5 december 2017 AN-2017/33 1 (12) Huddinges pensionärsråd. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 5 december 2017 AN-2017/33 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges pensionärsråd Nej Sammanträdesdag 5 december 2017 Tid och plats Klockan 10:00 12:00 (paus 11:00-11:20),

Läs mer

Tid kl Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Omfattning Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande

Tid kl Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Omfattning Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL LSS-rådet 2007-05-29 Tid kl 18.30 20.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 15-26 Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande Cecilia Strömberg (s) Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Gabriel Melki, (S) ordförande Anny Mejdahl (S) Martin Koff (S) Anders Runelund (M) Eva Strömberg (FP) Anita Ekstrand SPF Botkyrka

Gabriel Melki, (S) ordförande Anny Mejdahl (S) Martin Koff (S) Anders Runelund (M) Eva Strömberg (FP) Anita Ekstrand SPF Botkyrka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, konferensrum 2:3, kl 16:00-18.00 ande Ersättare Övriga deltagande Gabriel Melki, (S) ordförande Anny Mejdahl (S) Martin Koff (S) Anders Runelund

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-09-08 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Datum Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

PROTOKOLL Datum Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Plats och tid Veckeborummet, 13:15-16:00 Beslutande: Ove Schönning (S) vice ordförande Stig Almström (LB) Sylvia Olsson (KD), tjänstgörande ersättare Jan Nilsson, PRO Ljusdal Kurt Rådlund, PRO Hennan Ewy

Läs mer

Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö. Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50

Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö. Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50 Plats Ringsbergsgårdens sammanträdesrum Västergatan 21, Växjö Tid Måndagen 19 oktober, klockan 14.00-16.50 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin, (M) omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell, (S) omsorgsnämndens

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Samverkansavtal med Uppsala pensionärers samarbetsråd samt föreskrifter för Uppsala kommuns pensionärsråd

Samverkansavtal med Uppsala pensionärers samarbetsråd samt föreskrifter för Uppsala kommuns pensionärsråd KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Karlsson Daniel (ÄLF) Datum 2015-09-10 Diarienummer KSN-2015-1667 Kommunstyrelsen Uppsala Stadshus AB Samverkansavtal med Uppsala pensionärers samarbetsråd

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet PROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet PROTOKOLL 2018-08-13 KALLELSE 1(1) Kommunala Pensionärsrådet Lisa Hedin Datum 2018-07-11 Kommunala Pensionärsrådet kallas härmed till sammanträde måndag den 13 augusti 2018 kl.

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson 1(7) Plats och tid Biblioteket, den 20 september kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Staffan Nilsson, PRO Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Maj-Britt Söderberg, PRO Birgitta Åseby,

Läs mer

År Facebook.com/spf159 Telefon Tingshusgatan Hässleholm

År Facebook.com/spf159 Telefon Tingshusgatan Hässleholm År 2016 www.spfseniorerna.se/159hassleholm Facebook.com/spf159 Telefon 0451-894 43 Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm Detta gör vi tillsammans! att bedriva opinionsbildning i syfte att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 9 november 2017, kl

Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 9 november 2017, kl Plats och sammanträdestid Beslutande Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 9 november 2017, kl 13.00-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Ledamöter Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2009-09-11 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sven Nilsson Sekreterare... Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Fjällräven Center, Örnsköldsvik, kl. 13:00-16:15. Ordförande Marcus Sellgren (S) kommunstyrelsen Anna Sundberg (S) Gunilla Kallin (C)

Plats och tid Fjällräven Center, Örnsköldsvik, kl. 13:00-16:15. Ordförande Marcus Sellgren (S) kommunstyrelsen Anna Sundberg (S) Gunilla Kallin (C) Kommunala pensionärsrådet 2019-02-14 1 (12) Plats och tid Fjällräven Center, Örnsköldsvik, kl. 13:00-16:15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Else-Marie Backman Ordförande Marcus Sellgren (S) kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunledningskontoret Kerstin Ernerskog, 0709-318 131 kerstin.ernerskog@osby.se MÖTESANTECKNINGAR 2015-03-02 1(5) Kommunala pensionärsrådet Plats Samlingssalen i Lindhem, Osby Tid Måndagen den 2 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Sekreterare paragraf 1 Lotta Karlsson. Ordförande Jan-Olof Sewring. Justerande

Sekreterare paragraf 1 Lotta Karlsson. Ordförande Jan-Olof Sewring. Justerande Plats och tid Stadshuset, Gråa rummet kl. 13.30 14.45 Beslutande: Jan-Olof Sewring, ordförande Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Eva Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Greta Lemminge, ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/3 Villan, samlingssalen, 2017-11-27 kl. 14-16 30-40 Beslutande Christer Johansson (ordf. SON), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF Seniorerna),

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats: Klockan 09.00 11.50, Sammanträdesrummet, Café Finland

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats: Klockan 09.00 11.50, Sammanträdesrummet, Café Finland PROTOKOLL 1 (10) Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 11.50, Sammanträdesrummet, Café Finland Förtroendevalda Bo Silverbern (ON), ordförande Marianne Eriksson (ON) Anders Björklund (KS) Pensionärsrådets

Läs mer

Sammanträdesdag 2006-05-23

Sammanträdesdag 2006-05-23 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-05-23 Tid kl 13.00-15.30 Plats Omsorgskontoret Omfattning 49-63 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Magistern, nämndhuset, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Magistern, nämndhuset, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-03-27 Tid Kl 18.00 20.00 Plats Magistern, nämndhuset, Kalmar Omfattning 1-14 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Jörgen Kroon v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Hällebo, måndagen den 11 september 2017, klockan

Hällebo, måndagen den 11 september 2017, klockan 1(9) Plats och tid Hällebo, måndagen den, klockan 9.00-11.35 Beslutande Ledamöter Elisabeth Svensson, M, ordförande Tage Jonsson, PRO Gulli Edman, PRO Örjan Persson, PRO Sten Åke Jonsson, PRO, ersättare

Läs mer

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö Pensionärsrådet Tid 2016-05-09 09:00-12:00 Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen

Läs mer

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Hägersten-Liljeholmens sdelsförvaltning administrativa avdelningen Sida 1 (7) fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2018-01-24 Närvarande: Gunnar Carlsson ordförande, SPF Seniorerna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(7)

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(7) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Ekebogården, Ekenässjön, kl. 13.00-16.00 Beslutande Carina Bardh, ordf Ejlon Johansson Kjell Åke Nottemark Från pensionärsorganisationerna: Lennart Carlsson, SPF Anna-Lena

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2017-11-07 1 (10) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13-15 (Workshop kl. 9-12) Beslutande T Bohman (S), ordf., N-E Olofsson (S), E Johansson (L) SPF Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-12.00 Beslutande Carl-Gunnar Andersson PRO vice ordförande Hans Hollander (spi) Bertil Carlzon (c) Inga-Lill Sondell (fp) Inger Hedin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-03-07 1 (7) Plats och tid Österbo, kl 13:00 16:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO Marianne Lindberg, SKPF Ingrid Nyman,

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2017-04-25 Tjustsalen: kl. 09.00 11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN ordförande Ingela

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC

Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden Ingela

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer