Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg (MP) Pauli Petersson SPF Ulla Eberhardt SPF Bo Lindoff SKPF Kjell-Göran Hansson SPRF Lars Olsson (C) Tjänstgörande Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare Ulla Eberhardt Kasern Johnsson Justerade paragrafer 1-8 Underskrift Sekreterare Iréne Persson Ordförande Lars-Göran Wiberg Siv Nilsson Justerare Ulla Eberhardt

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(9) 1 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Tillkommande ärende under övrigt. 1. Kommentar gällande ärende Seniorkorten, Pauli Peterson 2. från Parlamentariska gruppen, Per-Åke Purk 3. Fråga gällande LOV och försäkringsskydd, Ulla Eberhardt Ärende Seniorkort kommer att behandlas som ärende 3b.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(9) 2 Val av justeringsman Ulla Eberhardt utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(9) 3 Seniorkort Pauli Peterson framför kommunala pensionärsrådet tack till Politikerna för deras ställningstagande i ärendet gällande Seniorkortet enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , bilaga1. Lars-Göran Wiberg informerar om beslutet som togs på KSAU gällande seniorkorten. Han informerar vidare att återtagande sker omedelbart och att ambitionen är att ärendet ska kunna tas upp på kommunstyrelsen den 22 februari. Den gängse turordningen är att skulle varit att det ska upp i mars på kommunstyrelsen. Grunden till införandet av seniorkorten var, enligt Lars Olsson, att ärendet skulle handläggas på kommunledningskontoret för att det inte är en omsorgsfråga utan ska ses som goodwill för den enskilde som i och med detta blir handlingsfriare samt som en miljöeffekt. Ledamöterna framför sina ståndpunkter i ärendet och ställer samtidigt frågan om vad som kommer att ske, med tanke på att avtalet är uppsagt. I dagsläget gäller följande: Kommunen arbetar för att avtalet ska förlängas för att seniorkorten ska vara giltiga även efter den 1 april i avvaktan på fullmäktiges beslut.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(9) Diarienummer 2014/ Synpunkter på färdtjänst och sjukresor tackar Kjell-Göran Hansson har inkommit med ett skriftligt underlag i ärendet där han föreslår ett system som ska gälla utöver Skånetrafikens regler för resenärer som har synpunkter/klagomål. Detta inrapporteringssystem som föreslås skulle handläggas av omsorgsförvaltningen. Annika Andersson lämnar följande kommentarer: Förvaltningen har redan ett inrapporteringssystem för klagomål/synpunkter Personalen rapporterar in avvikelser Avtalet gällande färdtjänsten med Region Skåne löper ut Det pågår ett arbete på tjänstemannaplan för östra Skåne med syfte att få till stånd ett nytt avtal gällande färdtjänsten i region Skånes regi även efter

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(9) 5 Verksamhetsplan 2014 tackar för informationen Annika Andersson redogör för omsorgsnämndens verksamhetsplan Pauli Peterson påpekar att i materialet används tyvärr en del förkortningar och det är inte alltid att man som utomstående vet vad dem står för. Det hade varit bra med en inledande förklaring av de olika förkortningarna samt de facktermer som används i planen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(9) 6 Revisorernas granskning av demensvården tackar för informationen Annika Andersson informerar om granskningen som revisorerna har gjort gällande demensvården. Hon förtydligar och förklarar omsorgsnämndens svar. Ledamöterna diskuterar materialet samt tackar för att de har fått ta del av dels denna granskning och dels verksamhetsplan och riktlinjer för bistånd enligt SoL.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(9) 7 Aktuellt i verksamheten tackar för informationen Annika Andersson informerar om följande: Trygghetslarmen Det finns idag ca 1250 trygghetslarm i ordinärt boende inom Hässleholm kommun och av dessa är trygghetslarm ett GSM larm. Eftersom det analoga nätet kommer att läggas ner pågår ett arbete i kommunen med att säkerställa att brukarna kommer att ha fungerande trygghetslarm även i framtiden. De digitala larmen kostar ungefär 3 gånger så mycket som ett analogt larm och riktade budgetmedel kommer att behövas. Ärende som ska upp till omsorgsnämnden Bokslut 2. Internbudget Riktlinjer budgetarbete 4. Ej verkställda beslut kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg 5. Granskningsrapport internkontroll Internkontrollsplan Kvalitetsledningssystem 8. Lokal daglig verksamhet 9. Ansökan statsbidrag personligt ombud

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(9) 8 Övrigt Förslag om brukarråd Per-Åke Purk informerar om beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott , gällande den parlamentariska gruppens förslag till organisationsförändring. Förslaget som kommunledningskontorets kansliavdelning fått i uppdrag innebär bland annat att Handikapprådet och pensionärsrådet slås samman till ett brukarråd. Han uppmanar samtidigt ledamöterna att inkomma med synpunkter till kommunledningskontoret. Pauli Peterson påtalar att pensionärsorganisationerna arbetar för att pensionärsråden i hela landet ska bli lagstadgad verksamhet. Pensionärsrådet önskar ett samarbete med anhörig- och handikappråden i vissa frågor. Han anser inte att pensionärsrådet ska läggas ner utan att det ska förbli i sin nuvarande form. Han informerar även att det kommer att lämnas in synpunkter ifrån pensionärsorganisationerna till kommunledningskontoret. Fråga om LOV Ulla Eberhardt ställer frågan gällande de privata företagen som vi har samarbete med enligt LOV, lagen om valfrihet. Utför de företagen enbart städ och ingen omvårdnad. Annika informerar att de som kommunen har avtal med gällande LOV enbart utför serviceinsatser. Fråga om försäkringsskydd Ulla Eberhardt frågar om försäkringsskyddet för brukarna som råkar ut för stölder. Annika informerar om att brukare som flyttar in på kommunens boende får en inflyttningsbroschyr med information om att brukaren bör ha en allriskförsäkring.

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl. 12.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf

Läs mer

Kerstin Edman (TUP) tjer

Kerstin Edman (TUP) tjer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Vård- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Plats och tid Hågelby, Anna Gertz, kl 19:15 21:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kia Hjelte (M) Mattias Lindgren (S) Berit Larsson

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson 1(33) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson 1(33) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(33) Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, 2014-04-28, kl. 19.00-21.55

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-24 1 (24) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.40 Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25 63 Beslutande Carina Bardh, ordf Mikael Hahn (S) ej 76-77, Eva-Karin Hjalmarsson(S), Carl-Axel

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: 58-70 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer