Föreläsning 6 Tillgänglighet, modell för handlande, metaforer och interak9onss9lar. Kapitel i kursboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 6 Tillgänglighet, modell för handlande, metaforer och interak9onss9lar. Kapitel 10 11 i kursboken"

Transkript

1 Föreläsning 6 Tillgänglighet, modell för handlande, metaforer och interak9onss9lar Kapitel i kursboken

2 För speciella behov Impairment försvagning syn/skelek Disability funk9onsnedsäkning seende/ gående Handicap olägenhet orientering/mobilitet MDI, Webb och speciella behov

3 AngreppssäK MDI, Webb och speciella behov

4 Webben: Syn Färgblindhet Ej absolut textstorlek Kontrast mellan text och bakgrund Ordning och struktur Rubriker för snabb överblick MDI, Webb och speciella behov

5 Bilder mm. ALT akribut välj text noga dekora9onsbilder förses med tom ALT tag logotyper, e[er funk9on Ljudlänkar, mul9mediapresenta9on osynlig bild för ak få med ALT MDI, Webb och speciella behov

6 Hörsel Videopresenta9on textade Varningssignaler och annat inte enda källan 9ll varning MDI, Webb och speciella behov

7 Kogni9va problem Särskilt fokus på struktur ordval omfakning Dyslexi rubriker för snabb överblick överseende sökmotorer, stavningsförslag länktexter, inte klicka här MDI, Webb och speciella behov

8 Rörelsehinder Musoberoende interak9on Specialanpassad inmatning MDI, Webb och speciella behov

9 Allmänt 10 20% av befolkningen har speciella behov Men tekniker och interak9onss9lar är också användbara vid 9llfälliga behov 24 9mmarswebben: hkp://www.verva.se/publika9oner/ och klicka vidare MDI, Webb och speciella behov

10 Human Ac)on Cycle Interak9onsteknik 10

11 Norman om konceptuella modeller DESIGN MODEL USER S MODEL DESIGNER USER SYSTEM SYSTEM IMAGE

12 Metaforer och analogier metafor bildligt ukryck, t.ex. en het diskussion analogi motsvarighet, likhet, parallell

13 Metaforer i gränssnik Likheter med fysiskt objekt, även egenskaper t. ex. skrivbordsmetaforen Handlingar eller objekt Fler exempel Nätet E post Mappar Webbshopping

14 Fördelar med metaforer UnderläKar inlärning, ger snabb förståelse för nya företeelser LäKare ak bygga vidare på känt koncept än ak skapa ek helt nyk Hjälper användare ak förstå den underliggande konceptuella modellen Bidrar 9ll terminologi Kan fungera som inspira9on i designsitua9oner

15 Problem med metaforer Kan bryta mot konven9oner och kulturella regler papperskorgen på skrivbordet Användarens förståelse för systemet kan begränsas 9ll metaforen, vilseledande Metaforen måste vara analog med problemets struktur för ak fungera bra Kan utgöra en begränsning för designers i föreställningar om problemrummet Kan gå emot designprinciper Dålig design förs över i onödan

16 Interak9onss9lar, historiskt Omkopplare Assembler Högnivåspråk Kommandospråk Grafiska användargränssnik På väg mot VR i 3D Interak9onss9lar

17 AK välja interak9onss9l handlar om hur man realiserar/implementerar systemets funk9onalitet ak välja ek säk ak konkre9sera designen beror av uppgi[, sammanhang, utrustning Interak9onss9lar

18 Interak9onss9lar Kan delas in i: kommandospråk menyer frågor och svar formulärifyllning naturligt språk direktmanipula9on gester Interak9onss9lar

19 Naturligt språk alla kan det, ingen inlärning tekniskt forgarande inte perfekt tal får inte förutsäka ak man måste hålla saker i minnet vill vi diskutera med en maskin? Interak9onss9lar

20 Direktmanipula9on: kännetecknas av kon9nuerlig representa9on av aktuellt objekt snabba reversibla opera9oner vars inverkan på objektet omedelbart blir synlig komplex kommandospråkssyntax byts ut mot direktmanipula9on av aktuellt objekt genom knapptryckningar eller andra fysiska handlingar användare som upplever ak de har kontroll snabb inlärning (Ben Shneiderman, 1982) Interak9onss9lar

21 Exempel på DM system Excel Geografiska 9llämpningar Photoshop har funk9onalitet med DM TV spel CAD/CAM Wii Interak9onss9lar

22 Förklaringar 9ll DM Rutkowski: The user is able to apply intellect directly to the task; the tool itself seems to disappear Normans exekverings och evalueringsgap Direkthet och avstånd Psykologiska teorier Interak9onss9lar

23 Exekverings och evalueringsgapen Exekveringsgapet sy[ar på ak man inte all9d kan hika lämpliga redskap i användargränssniket vilka passar in på de mål man vill uppnå. Man frågar sig hur ska jag kunna ugöra (exekvera) det jag vill. Evalueringsgapet sy[ar på hur enkelt man kan avgöra om det som ugörts (exekverats) uppfyller de mål man vill uppnå. Interak9onss9lar

24 Exekverings och evalueringsgapen Interak9onss9lar

25 Ikoner Avbildar Symboliserar KompleKeras med text Gester Bygger på metafor Interak9onss9lar

26 Virtuella miljöer DM i 3D För ak simulera svåra situa9oner Farligt Dyrt Upplevelser, känsla Kräver utrustning Gester i 3D Interak9onss9lar

27 UKrycksfulla gränssnik Färg, ikoner, ljud, grafik, anima9oner används för ak göra gränssnik 9lltalande DeKa kan påverka användbarheten i ek gränssnik man kan stå ut med en hel del om resultatet är este9skt Interak9onss9lar

28 Interak9onss9lar

29 Interak9onsteknik 29

30 Este9k kontra användbarhet Designideal Det enkla, s9lrena Inte bara funk9onalitet och användbarhet som påverkar Interak9onss9lar

31 NyA och este9k Interak9onss9lar

32 Ska datorer säga ursäkta? Reeves & Naas (1996) anser det Datorer ska ta e[er e9keksregler Är användare lika förlåtande mot datorer som mot människor? Kan man förvänta sig ak datorn försöker bäkra sig? Diskussion: Hur bör meddelanden se ut? Interak9onss9lar

33 Antropomorfism ak föreställa sig mänskliga egenskaper hos ickemänskliga företeelser vanligt i t ex reklam förekomst i användargränssnik ger reak9on på oss människor Interak9onss9lar

34 Vad föredrar vi? Feedback när man gör något fel: 1. Hm, Lena, det där blev inte korrekt. Du kan ju bäkre än så. Försök igen! 2. Ej korrekt. Försök igen. Interak9onss9lar

35 Stöd för antropomorfism Reeves & Naas har visat ak smicker i datorbaserat undervisningsstöd har en posi9v påverkan Elever var mer benägna ak fortsäka med sådana meddelanden Interak9onss9lar

36 Kri9k av antropomorfism Människor känner sig frustrerade och dumma Man gillar inte när figurer på skärmen pekar finger åt en Många föredrar en mer opersonlig s9l Anses mindre trovärdigt och fråntar användare ansvar (Quintanar, 1982) Interak9onss9lar

37 Agenter Sy[e: fånga uppmärksamhet signalera trovärdighet inspirera annat... Interak9onss9lar

38 Resultat människor tenderar ak säka större 9lltro 9ll agenter som inte liknar människor i så hög grad men också uppgi[sberoende office gemet ananova.com it s not my fault but... du ser inte ut ak sika på ek nät som jag har hand om Interak9onss9lar

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Din hjärna är ett fantastiskt verktyg för att uppfatta och förstå världen omkring dig. När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Lennart Nilsson Ljud musik - improvisation

Lennart Nilsson Ljud musik - improvisation Problem och filosofiska förutsättningar Människans mest övergripande mål är att överleva och att se till att hennes liv blir så drägligt som möjligt. För att uppnå detta måste hon självfallet förstå den

Läs mer

Att lära sig språk med en virtuell lärare

Att lära sig språk med en virtuell lärare Preben Wik och Björn Granström Att lära sig språk med en virtuell lärare Språkbehärskning delas ofta in i fyra kunskapsområden: Tala, lyssna, läsa, och skriva. Dessa fyra kan i sin tur delas in i två undergrupper:

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

ATT TALA MED MASKINERNA

ATT TALA MED MASKINERNA ATT TALA MED MASKINERNA Peter Gärdenfors Kognitionsforskning Kungshuset, Lundagård 222 22 LUND E mail: peter.gardenfors@fil.lu.se Samtal i köket Det var en morgon alldeles i början av 2000 talet. När jag

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

inte säga emot sig själv

inte säga emot sig själv Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap Sociologiska Institutionen Lunds universitet konsten att inte säga emot sig själv [ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PROFIL & IDENTITET PÅ FRAMFAB ] Hösten 2000

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer