2014 Mångfaldscertifierade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Mångfaldscertifierade"

Transkript

1 Vöfab bildas 1991 Första fastighetsköpen Inflyttning i Vöfab-huset Första matavfallskvarnen 2006 Energiarbetet tar fart 2007 Miljödiplomerade 2008 Första solcellsanläggningen 2014 Mångfaldscertifierade 2012 Ny grafisk profil år 2015

2 2 Vöfab är ett kommunalt fastighetsbolag, som äger och förvaltar lokaler i Växjö stad, såsom skolor, förskolor, kontor och idrotts/kulturanläggningar. Bolaget ägs av Växjö kommun Kommunala syftet Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler för olika verksamheter Vårt uppdrag Att tillsammans med verksamhetsansvariga dvs. våra hyresgäster utveckla miljöer som ökar Växjö kommuns attraktionskraft, skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och bidrar till kommunens framgångar. Affärsidé Att vara ett strategiskt instrument för ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter. Vision Vi skall vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag genom Framgångsrika verksamhetsmiljöer Optimal leverans Unik kompetens Starkt varumärke Långsiktig hållbarhet och affärsmässighet 2012 Vår identitet Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö. Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få människor att trivas. Därför skapar vi miljöer där människor verkligen kan växa genom hela livet.

3 3 Vöfab 25 år Den 1 juli 2015 fyller Vöfab 25 år. Mycket har hänt genom åren och en del av det berättar vi om här Fastigheter Äger: 0 m 2 Förvaltar åt kommunen: m 2 98 fastigheter sammanlagt 26 skolor 18 förskolor 35 förvaltningsfastigheter 19 övriga fastigheter Personal 46 tjänster Byggservice 24 Förvaltning 17 Administration 5 Ekonomi 1991 (första hela året) Summa intäkter: 21,8 kr miljoner kr Summa tillgångar: 132,2 miljoner kr 2015 (maj) Fastigheter Äger: m 2 Förvaltar åt kommunen: m 2 Förvaltar åt Norrastugan 1 AB: m fastigheter sammanlagt 25 skolor 23 förskolor 42 förvaltningsfastigheter 15 fritidsfastigheter 3 övriga Personal 63 tjänster Byggservice 15 Förvaltning 30 Projekt 8 Administration/stab 10 Ekonomi 2014 Summa intäkter: 303,7 miljoner kr Summa tillgångar: 1 807,3 miljoner kr

4 4 Vad har hänt under 25 år 1990 Den 1 juli 1990 ombildas det vilande fastighetsbolaget Sunaman AB (reg. 1963) till Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, med uppgift att på uppdrag av kommunen förvalta fastigheter inom Växjö stad. Kontoret är då i tidigare fastighetskontorets lokaler i kommunhuset. Fastighetsskötare och byggservice har en lokal på Arabygatan 78. Ett inbjudningskort till en fest på Teleborgs slott vid uppstarten. På uppdrag av kommunen handlägger bolaget uthyrning av fastigheterna och gör planerat underhåll via kommunala investeringsanslag. Personalstyrkan är 46 personer vid start, 45 av dem flyttar över från fastighetskontoret. VD, Jan Westberg rekryteras från planeringskontoret. I december blir projekteringen av en större ombyggnad av Kungsmadskolan klar, bland annat nytt kök och matsal. Beräknad kostnad 19,6 mnkr. Vöfab svarar för byggentreprenaden och projektet är större än något som kommunens fastighetskontor gjort i egen regi. Vid årsskiftet 1990/1991 utökas förvaltningsuppdraget med ytterligare 17 fritidsfastigheter med en sammanlagd yta på m Från och med den 15 mars är bolaget ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunfastigheter AB. I början av året omfattar förvaltningsuppdraget 120 fastigheter, kvm. Den 1 november köper vi de första fastigheterna fyra gymnasieskolor, brandstationen och Larmet. Vi tar över fastighetsskötseln på skolorna från skolstyrelsen. Antalet anställda utökas med tolv personer, varav tio från skolförvaltningen som tidigare har varit skolvaktmästare. Vi tecknar de första hyreskontrakten med kommunala hyresgäster Den 1 februari köper vi 15 fastigheter 13 skolor, biblioteket, Vöfabs verkstadslokaler på Arabygatan och Skrindan. Den 1 augusti köper vi Vöfab-huset och tre förskolor. Den 31 december äger Vöfab kvm och förvaltar lika mycket åt kommunen. Ombyggnationerna för nya kök på Kungsmadskolan och Katedralskolan blir klara. Vöfab-huset

5 I april månad flyttar vi in i Vöfab-huset. Vi köper ytterligare 12 fastigheter fem skolor, fem förskolor, kommunhuset och Teleborgshallen. Barnbiblioteket flyttar in i ombyggda lokaler i kommunhuset Vi bygger till på Bäckslövskolan, Bokelundskolan och kårhuset Tufvan. Vi bygger om kommunhusets huvudentré. Vi köper Västerled, Ringsberg, förskolorna på Högstorp och Borggården. Vi börjar ge ut Vöfab-bladet till våra hyresgäster (upphör år 2000) Vi bygger om f.d. ICA-butiken på Hovshaga till Lönneberga förskola (idag Villekulla). Hovs skola får ett nytt kök och ny matsal. En tillbyggnad (kulturum) blir klar på Bokelundskolan. Vi börjar förvalta f.d. Wessels fastighet i Bergunda. Vi startar ett treårigt ventilationsprojekt på Kungsmadskolan. Från och med den 1 april utgår fastighetsskötarna från fastigheten Lågan. Under hösten påbörjar vi arbetet med att ta fram ett miljöprogram Den så kallade miljöskolan på Hovshagaskolan blir klar och Katedralskolan får en ny matsal. Vi bygger till Högstorpskolan (nuvarande Högstorps förskola) och vi bygger förskolan Villekulla. Vi köper Simhallen, Hovsberg, Vallhagen och Hamplyckan. Vi tar hand om den invändiga skötseln på Akademiska hus och Vidéums fastigheter. Vöfabs första miljöprogram antas av styrelsen Från årsskiftet är det nya produktionsköket på Katedralskolan klart och Ulriksbergskolans kök, där det har lagats mat i 40 år, läggs ned. Vi bygger förskolan Birka på Östregårdskolan och bygger om Hovsberg till förskola. Vi köper de första fordonen som drivs med rapsolja. Vi startar ett projekt för att införa källsotering på alla skolor och förskolor som bland annat innebär att vi börjar bygga miljöhus Vi installerar solfångare på simhallen. Vi köper fastigheten Sigfridshäll. Ombyggnaden av Komvux nya lokaler på Västerled blir klar. Delar av Sigfridshemmet blir ett familjecenter Hovshagaskolan får ytterligare en byggnad och vi bygger om på Ulriksbergskolan. Vi köper Kristineberg. Vi delar ut det första miljöpriset för goda miljöinsatser till en skola och en förskola. Vi planterar 600 milleniumträd på fyra fastigheter. Personalen på förvaltningsenheten i mitten av 1990-talet Vi bygger om på Teknikum och omvårdnadsprogrammet flyttar in. Vi bygger ett nytt bibliotek på Kungsmadskolan och ett myndighetskontor åt omsorgsförvaltningen på Västerled. Vi köper Stadshotellet, torpen på Teleborg, Karlslund och Ryttartorpet. Vi köper de första etanolbilarna. Byggservice kontorspersonal Fr v Eric Ericsson, Laila Carlqvist och Marianne Karlsson Vi köper Skrea i Falkenberg och Teleborgs sportfält. Vi säljer Strandbjörkshallen. Den stora ombyggnaden av Fagrabäckskolan blir klar. Vi bygger om grindstugan på Kristineberg. Ett miljöledningssystem och en miljöpolicy blir klara och godkända.

6 Byggnationen av nytt kök och ny matsal på Bäckaslövskolan blir klar. På uppdrag av Växjö kommun bygger vi upp Evedals värdshus och Kaskad på Folkets park igen efter bränderna. Vi köper Kunskapshuset (f.d. vårdskolan). Uppdraget med fastighetsskötsel åt Videum upphör Tillbyggnaden av biblioteket och ny räddningscentral blir färdigställda. Totalrenoveringen av Bäckaslövskolans huvudbyggnad blir klar. Stadshotellet får en ny entré och Lagerlund Vi blir miljödiplomerade första bolaget i koncernen. Vi köper Biskopshagens förskola och säljer Kunskapshuset. Den nya Högstorpskolan blir klar den första hela skolan vi byggt. Kommunhusets gårdsparkering belönas för utemiljön och får Växjö grönare stads diplom. Vi köper vår första elbil till Ansgarius Vi köper BG. Byggnationerna av äventyrsbadet i Simhallen och Hovshaga sporthall blir klara. Vi installerar Vöfabs första matavfallskvarn på Teknikum. Stefan Blomkvist blir vd Vi säljer Stadshotellet och Skrea i Falkenberg. Vi köper Solvändan. Ombyggnaden för Kulturskolan på Ringsberg blir klar Högstorps förskola blir klar. Vi får en reception i Vöfab-huset och eget växelnummer. Vi köper det första biogasdrivna fordonet. Vi anställer en energioptimerare. Birgitta Samuelsson, Miljö & hälsa, delade ut det första miljödiplomet till Vöfabs vd Stefan Blomkvist 2008 Vi köper fastigheten på Hammargatan 4. I december tas Vöfabs första solcellsanläggning på Kungsmadskolan i drift. Vi energideklarerar våra fastigheter. Vi tar över städorganisationen i kommunhuset. Vi anställer en miljöoch kvalitetssamordnare. Det är Hälsans år och vi bjuder in skolor och förskolor till en tävling att ge hälsoförslag (även 2009 och 2010). Högstorpskolan

7 Östra Lugnets skola och ombyggnaden av Pilbäckstorget blir färdigställda. Vi säljer fastigheten på Arabygatan 78. Fastighets- och byggservice flyttar den 14 april till Hammargatan Vi köper Utvandrarnas hus och Pinnmon (Kulturarvcentrum Småland). Vi säljer Sigfridshäll. Vi installerar solceller på Östra Lugnets skola, Centrumskolan och kommunhuset. Maria Säterdal blir vd Två lågenergihus, Araby Park Arena och förskolan Kometen blir klara. Vi bygger också ett kylmatkök i fastigheten Kronhjorten och ombyggnaden av Arabyskolan (numera Centrumskolan) blir klar. Sigfridshemmet får ett nytt familjecenter. Den 1 juli köper vi Växjö Teater Kommunhuset får en ny huvudentré och ett kontaktcenter. Fastigheterna delas in i nord och syd och energi- och inneklimatgruppen bildas. Vi tar fram ett nytt varumärke och en ny grafisk profil för Vöfab Vi bygger en bussdepå och en tillbyggnad på Kulturarvcentrum Småland. En omfattande ombyggnad av Norregårdskolan blir klar och vi bygger ett nytt klubbhus på sportfältet Teleborg. Vi köper Nyadal och Teleborg Centrum skola. Vi säljer Lågan. Norregårdskolan får en solcellsanläggning. Christer Carlsson blir vd Städorganisationen i kommunhuset läggs ut på entreprenad. Den nya förskolan Vikaholm och tillbyggnaden på Kungsmadskolan blir klara. Ombyggnaden av Bokelundskolan till förskolan Paletten blir klar. Solcellsanläggningar installeras på Vikaholms förskola och Kulturarvcentrum Småland och vi har därmed åtta fastigheter med solcellsanläggningar. Vi köper Domprostgården, byggnaden på Försvarsgården 1 och Smålands museum och river Pelles kiosk. Vi blir mångfaldscertifierade. Kungsmadskolans nya entréhall 2015 Arenastaden fusioneras till Vöfab. Vi börjar bygga en ny F-9- skola i Bergunda, som ska kunna ta emot ca elever och barn. Det blir Växjös största grundskola och Vöfabs största byggnation hittills. Vi bygger om i kommunhuset för nya utbildningsförvaltningen och vi börjar bygga om på Lillestadskolan för bland annat nytt kök och ny matsal. Vöfabs vd:ar Jan Westberg Stefan Blomkvist Maria Säterdal Christer Carlsson 2013-

8 8 Röster från personalen Nio personer som var med från start jobbar fortfarande kvar på Vöfab. Åtta av dem och en penionär berättar här om sina upplevelser av jobbet, förtaget och utvecklingen genom åren. Stefan Jag har aldrig tyckt att det varit tråkigt att gå till jobbet, säger Stefan Westlund, som större delen av sitt arbetsliv arbetat med fastigheter. Stefan har gjort en resa inom företaget. Vid Vöfabs start jobbade han som fastighetsskötare och ansvarade för Fagrabäckskolan, Fagrabäcks förskola, förskolorna på Högstorp och värme och ventilation på simhallen. Han hade också ansvaret för Häxan, civilförsvarets sambandscentral började jag jobba på heltid på simhallen, som maskinist, säger Stefan. Det var kul att jobba där för jag kunde utveckla fastigheten hela tiden. Jag kom på flera nya lösningar som har sparat tid och pengar, och gör än i dag. För en idé med att förvärma spädvattnet till stora bassängen, som beräknades ge en besparing på kr om året fick jag en belöning på kr av företaget. Denna beräkning har visat sig stämma. Arbetet med fastighetsskötsel har utvecklats dramatiskt med all teknik som kommit inom bland annat styr/regler och larm. Stefan trivdes med jobbet och simhallen, men 2010 bytte han bana. Han flyttade in på kontoret och började som trainee för att lära sig jobbet som driftingenjör. Tjänsten blev i stället driftchef, som är hans titel idag, då han ansvarar för driften på fastigheterna på område nord. Stefan i mitten av 1990-talet Jag var först tveksam till om jag skulle trivas med att jobba på kontor, men har inte saknat simhallen en dag, säger Stefan. Jag trivs med mitt nuvarande jobb och min kollega Larry som ansvarar för område syd. Vi kompletterar varandra bra. Det roligaste med jobbet är kontakten med människorna ute på våra fastigheter och att lösa olika problem, som dyker upp. Stefan är också med i Vöfabs jourstyrka och där får han hela tiden ta tag i olika problemställningar. Han har varit med där sedan Vöfabs start och trivs för det mesta med uppdraget. Här gäller det att hitta vad som är fel och försöka lösa det på enklast och bästa sätt. Möjlighet att ta hjälp av andra finns också. Genom åren har det hänt mycket under jourtid, men han kommer särskilt ihåg en gång. Söndagen den 28 augusti kl blev han larmad och fick åka in till Stadshotellet. Personalen på SOS Alarmering sa att detta larm var något utöver det vanliga, berättar Stefan. Det var en person som fastnat i en ventilationskanal på Stadhotellet. Räddningstjänsten var där och behövde ritningar över fastigheten. Lokalvårdaren på dåvarande O kefee s hade hört rop på hjälp inifrån väggen, så hon larmade dem. Men när jag kom dit hade de inte lokaliserat var mannen fanns. De lyckades med detta så småningom och kunde hjälpa honom ut efter att de gjort hål i väggen. Mannen hade varit uppe på taket och hamnat i den trånga ventilationskanalen och hade tur att någon hörde hans rop på hjälp i tid, konstaterar Stefan.

9 9 Bo Bo Syrén har varit målare i hela sitt yrkesverksamma liv. Han har passerat 65-årsstrecket, men jobbar fortfarande kvar på Vöfab, för han trivs med jobbet och arbetskamraterna. Vid starten körde de flesta hantverkarna med privata bilar och åkte direkt till arbetsplatsen. Idag har de firmabilar och utgår från Hammargatan. Han tycker att en stor förändring vid bolagsbildningen var att de anställda på fastighetskontoret hade hela kommunen som arbetsfält, men som bolag blev det bara Växjö stad. Något som också blev annorlunda var att som fastighetskontor hade vi en del lägenheter och sen blev det nästan bara lokaler. Fastighetsbeståndet har ju förändrats över tid. Stadshotellet och Teleborgs slott var trevliga fastigheter att jobba i, med mycket jobb, säger Bo. För mig som är målare är arbetssättet ungefär detsamma idag som när bolaget bildades, säger Bo. Men tapetsering har nästan försvunnit och det är synd, för det var roligt som variation. Nu är det vattenbaserade färger som gäller och lacknaftabaserade är nästan helt borta. Vöfabs hantverkare går in och jobbar när verksamheterna i fastigheterna är i full gång som exempelvis i skolor och förskolor. Bo tycker att det är fungerar bra idag. Det är att ge och ta från båda håll och båda parterna anpassar sig. Bo 2014, när Vöfab uppmärksammade hans 65-årsdag Kerstin Kerstin Allvin minns att hon och även övriga i personalen på fastighetskontoret var motståndare till att bolaget skulle bildas, men hon ändrade sedan åsikt. Det blev bättre och roligare att jobba när vi blev ett bolag. Lättare beslutsvägar, och vi kom närmare varandra, säger Kerstin. I ca tre år satt den administrativa personalen kvar i kommunhuset, men flyttade sedan in i Vöfab-huset. Kerstin hjälpte till att organisera flytten och hon kommer ihåg att det fungerade mycket bra. Jag numrerade rummen och sedan fick alla numrera sina möbler och flyttlådor med rumsnumret. Jag stod sen och tog emot i entrén, berättar Kerstin. Hon har jobbat med ritningar hela tiden och har nu titeln ritningstekniker. Teknikutvecklingen har gått framåt inom detta område. Från början var det bara pappersritningar, translarer och microkort, och vi fick anlita All-kopia för att kopiera våra ritningar, och det var ofta, berättar Kerstin. Det var betydligt mer tungarbetat då, men å andra sidan är alla vana vid att allt ska gå mycket fortare nu. Nu är allt digitaliserat, men ibland när vi köper fastigheter får jag leta efter gamla ritningar och skanna in dem. Vöfab började 1996 med att digitalisera ritningar, och var tidiga med det. Kerstin jobbar nu i CAD och 1998 kom den första CAD-manualen, som skickas till konsulter för att de ska veta hur de ska rita åt oss och strukturera sina ritningsfiler. Flera versioner av manualen har kommit under åren. Kerstin 2007, tar ton på en av våra fester.

10 10 Lars-Peter Vöfab har en aktiv pensionärsklubb som träffas minst två gånger om året, då de tittar på något nytt som Vöfab har byggt, fikar och pratar gamla minnen. Flera av pensionärerna var med från starten. En av dem är Lars-Peter Jonasson, som jobbade som fastighetsskötare. Han kommer ihåg att de från början bara var 5-6 fastighetsskötare och de utgick från Arabygatan 78 tillsammans med byggservice personal. När han slutade sommaren 2013 var det 22 personer som jobbade som fastighetsskötare/tekniker. Tekniken har gått framåt genom åren och han minns att han i början av 90-talet var förste man på företaget som fick en mobiltelefon. Det var en begagnad Mitsubishi, som kostade ca kr, säger Lars-Peter. Den var stor och klumpig att använda, men det var lite kul att få vara först med att testa. Tidigare använde vi sökare, så kallade minicall. Jag fick veta att larmet gått på stadsbiblioteket och när jag kom dit så träffade jag på en norrman som hade somnat där. När han sen vaknade och började röra på sig gick det tysta larmet till SOS, berättar Lars-Peter. Dörren var låst även inifrån och mannen kom inte ut, så han blev glad när jag kom och släppte ut honom. Lars-Peter ingick också i jourstyrkan större delen av sin tid på Vöfab. Han lämnade uppdraget, med ålderns rätt, några år innan pensioneringen. Det kunde hända mycket vid utryckningarna och Lars-Peter kommer särskilt ihåg ett tillfälle. Lars-Peter i mitten av 1990-talet Jourstyrkan i november Bilden var med i 2003 års kalender (i december månad) som vi delade ut till våra hyresgäster. Från vänster Lars-Peter Jonasson, Stig Olofsson, Mats Andersson, Ulrik Nilsson, Stefan Westlund, Sven Magnusson och Kennert Björk. Lars-Peter och Stig har gått i pension, övriga jobbar fortfarande kvar på Vöfab.

11 11 Mats När Vöfab bildades jobbade Mats Andersson som VVS-ingenjör. Men när bolaget köpte skolor och förskolor och delade upp fastigheterna i tre distrikt blev han en av tre driftingenjörer, med ansvar för fastigheter och personal inom ett distrikt fick han en ny tjänst som teknikingenjör och det är vad han arbetar som ännu idag. Jag medverkar i de flesta av Vöfabs byggprojekt och styr upp konsulter och entreprenörer så att de tekniska installationerna blir enligt Vöfabs modell, berättar han. Jag är också projektledare för en del teknikrelaterade projekt och bollplank när det gäller frågor om installationer i projekt. Mats ingår också i Vöfabs jourstyrka och var bland annat med vid millennieskiftet, då många hade stora farhågor om vad som skulle hända. Så var det också på Vöfab. Det var en stor planläggning och vår dåvarande vd tyckte att vi vid 12-slaget skulle befinna oss ute på våra fastigheter. Men jag fick honom att ändra sig till att vi skulle bevaka inifrån Vöfab-huset, säger Mats. Hela jourstyrkan på sju personer och vår vd samlades i Vöfab-huset och kollade först styrdatorerna och åkte sedan ut och besökte en del fastigheter, men inget oväntat hände. Vi blev lite rädda när en av styrdatorerna börja skriva ut en lång text, men det var falskt alarm. Vi fick extra betalt och en flaska champagne för att vi firade det nya millenniet i tjänst, berättar Mats Han hade också jourtjänst när det brann i Katedralskolans gympasal och det är väl den händelse som han har tydligast minne av. Det var en elektrisk värmare på vinden, som värmde upp stuprören som utlöste branden. Den hade stått för längre och det gjorde att det tog eld i taket. Räddningstjänsten kom och lyckades släcka branden utan att byggnaden tog för mycket skada. Det var spännande att se hur de skulle klara det, säger Mats. Det har hänt en del genom åren och Mats drar sig till minnes när han som driftingenjör skulle se till så att några stora ekar blev beskurna vid fastigheten Tufvan på Teleborg. En av ekarna var väldigt dålig och han blev då rekommenderad av parkförvaltningen att ta ner hela eken. Han följde rekommendationen med följden att en ilsken tjänsteman på kommunen ringde och frågade Ingvar Eek, som var fastighetschef, vad vi gjort. Ingvar svarade då att vi har gjort beskärningsarbeten. Vilket stämde, men det var en grov beskärning eftersom det bara var stubben kvar. Mats 2015

12 12 Yvonne Arbetet med administration och ekonomi har också utvecklats och delvis förenklats. Det kan Yvonne Mähler intyga som har jobbat med detta genom de 25 åren. Jag jobbar mest med fakturahantering och det har blivit mycket smidigare. Från början var det bara pappersfakturor, som gjorde att det var mycket manuellt och flera moment, säger Yvonne började vi skanna fakturor, fyra år senare att ta emot elektroniska fakturor och 2013 att skicka dem. Så nu är bara cirka 40 procent av våra fakturor pappersfakturor. Den nya tekniken har också gjort att vi har minskat antalet personer som jobbar med leverantörsfakturor. Idag är vi två personer, mot tidigare tre. Yvonne ansvarar också för nycklar och taggar till kommunhuset. Tidigare var det passerkort, men sen ca två år tillbaka är det taggar som gäller. Även där har tekniken gjort att det har blivit mindre manuellt och lättare att jobba med. Vid behov hjälper hon också till med låssystemen vid övriga fastigheter. Yvonne 2009, bakom Pia Lindahl som också jobbar med fakturahantering. Carl-Olof Carl-Olof Gill är maskinist och anställdes som det för att jobba med den tidens teknik. I hans befattningsbeskrivning stod det han skulle vara andra behjälplig inom området. Sedan dess har tekniken förändrats och därmed tjänsten. Till att börja med ansvarade Carl-Olof för kommunhuset tillsammans med en fastighetsskötare och när Vöfab köpte Vöfab-huset fick han ansvar också för det. Vöfab-huset var oljeeldat och samma dag som vi köpte huset, så tog oljan slut. De förra ägarna hade sparat in på inköpen, berättar Carl-Olof. Jag kommer också ihåg flytten in i huset. Allt var väldigt välorganiserat och vi bar för hand från kommunhuset och in och ut i Vöfab-huset i en bestämd riktning. Allt skulle vara uppmärkt med vart det skulle, men ett skrivbord var felmärkt, så jag bar upp det på vån två och bar sen ner det igen i spiraltrappan och det var inte lätt. I Vöfab-huset finns en omtalad bubbelpool, som egentligen är ett större bubbelbadkar. Carl-Olof kommer ihåg en händelse som drabbade några som skulle ta sig ett bad. Vi skulle tvätta hela varmvattensystemet och vs-entreprenören, som vi anlitade, ville att vi skulle testa något nytt och spola värmeväxlarna med citronsyra, säger Carl- Olof. Vi gjorde detta och sköljde ur, men inte tillräckligt. Det visade sig att vår dåvarande vd med sällskap skulle ta ett bad i bubblet på kvällen. Men vattnet som spolades i var medelhavsgrönt och de ville inte bada i det. Vs-entreprenören löste detta genom att bjuda på ett bad på ett av stadens hotell. Till höger Carl-Olof i mitten av 1990-talet vid den tidens teknik.

13 13 Tomas Tomas Hammarstedt anställdes som fastighetskötare och jobbar fortfarande med att sköta servicen på fastigheterna. Han tycker att arbetet har förändrats genom åren, från att jobba mycket med markskötsel till att det idag handlar en hel del om teknik. Markskötseln är upphandlad sedan en tid tillbaka, så jobbet är annorlunda mot förr. Man kan säga att vi bytt arbetsredskap, från räfsa till smartphone, säger Tomas. Idag får vi våra felanmälningar, gör egenkontroll och mätaravläsningar med mera i våra mobiltelefoner. Även titlarna har ändrats och Tomas har under flera år haft titeln maskinist, men från 2015 har hans jobb delvis bytt inriktning och han har nu titeln samordningsansvarig yttre miljö. Jag har fortfarande några fastigheter som jag ansvarar för, men på halva tiden är jag också ansvarig för att samordna och bevaka så att den yttre skötseln fungerar på övriga fastigheter, berättar Tomas. Jag ska också hjälpa till vid olika frågor om växtlighet och utemiljö. Det är ett nytt uppdrag och känns som en nystart på jobbet. Jag är intresserad av växter och markskötsel och känner att jag har tankar och idéer som Vöfab kan ha nytta av. Det ska bli kul att få vara med och planera och se till att det är snyggt på våra fastigheter. Från början hade fastighetsskötarna bara en arbetsledare, sedan delades fastigheterna och då även fastighetskötarna upp i tre distrikt med en arbetsledare i varje distrikt. Sedan 2012 är det två områden som gäller nord och syd. Tomas 2014, på stadsbidbliotekets tak, en fastighet som han varit ansvarig för en längre tid.

14 14 Ingvar Vi gick på semester i juni och när vi kom tillbaka jobbade vi i ett bolag i stället för på fastighetskontoret, säger Ingvar Eek, som var fastighetschef när Vöfab bildades. Titeln innebar att han var ansvarig för både förvaltning, underhåll och byggnationer. Från början var vi ju inte så många anställda och det var ett fåtal byggnationer. Jag och en person till jobbade med byggnation och periodiskt underhåll, idag är vi åtta, säger Ingvar. Likadant var det med förvaltningen. Det var bara några arbetsledare för driften och 6-7 fastighetsskötare från början. En stor förändring var 1991 när vi tog över fastighetsskötseln på skolfastigheterna från skolstyrelsen och antalet anställda utökas med tolv personer. Skolvaktmästarna fick lämna in intresseanmälan om de ville bli fastighetsskötare och flera nappade på det och blev då anställda på Vöfab. Till att börja med utgick de flesta fastighetsskötarna från sina fastigheter och några hade bilar, men många körde moped. Jag fick övertyga styrelsen om att fastighetsskötarna skulle utgå från samma ställe och 1995 kunde de flytta in i fastigheten Lågan, berättar Ingvar. Här fanns ett gemensamt lager och garage till bilarna, för de flesta hade börjat köra egna bilar. Efter drygt tio år som fastighetschef gick Ingvar över till att bara jobba med byggprojekt, och blev efter ytterligare några år projektchef. Det hade blivit fler byggnationer och i början gick det att förtäta, men när det blev för trångt måste vi bygga nytt. Det var i början av 2000-talet och byggprojekten hade blivit fler och större. I samband med att vi byggde till biblioteket och räddningscentralen bytte jag tjänst. Strax därefter kom också äventyrsbadet i simhallen, säger Ingvar. Vi hanterar fler ärenden och byggen nu. Det som tidigare skedde en gång per år händer nu en gång i månaden. Nuvarande stora projekt för Ingvar är byggnationen av ny förskola och skola i Bergunda en F-9-skola med plats för cirka barn och ungdomar. Det är Vöfabs största byggprojekt någonsin. Milstolpar för Vöfab tycker jag har varit när vi 1993 flyttade in i Vöfab-huset, men också 2012 när vi fick vår nya grafiska profil och logotyp. Företaget kändes modernare och det blev lite nytt tänk för alla, avslutar Ingvar. Ingvar Eek 2011, i Araby Park Arena ett byggprojekt som han vairt ansvarig projektledare för.

15 15

16 16 Nygatan 34, Växjö Tel Vöfab en del av Växjö kommun

Fastigheter Vöfab äger Rev 2015-12-09/KA Nr. Omr. Fastighet 1007 Nord Hamplyckan Hjorten 1 Hamplyckevägen 2

Fastigheter Vöfab äger Rev 2015-12-09/KA Nr. Omr. Fastighet 1007 Nord Hamplyckan Hjorten 1 Hamplyckevägen 2 Fastigheter Vöfab äger Rev 2015-12-09/KA Nr. Omr. Fastighet 1007 Nord Hamplyckan Hjorten 1 Hamplyckevägen 2 1038 Syd Västerled Saturnus 10 och 13 Storgatan 50-52 Storgatan 52 Storgatan 50 Östra flygeln

Läs mer

Jobba hos oss. Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren Illustration Arkitektbolaget.

Jobba hos oss. Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren Illustration Arkitektbolaget. Jobba hos oss Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren 2017. Illustration Arkitektbolaget. Vöfab... är ett fastighetsbolag i Växjö som ägs av Växjö kommun äger och förvaltar lokaler

Läs mer

Panelen. Miljöbyggnad silver. Vöfab... en miljötidning från Vöfab. Nr 1. Vikaholms förskola Vöfabs och Växjö kommuns första certifierade byggnad

Panelen. Miljöbyggnad silver. Vöfab... en miljötidning från Vöfab. Nr 1. Vikaholms förskola Vöfabs och Växjö kommuns första certifierade byggnad Panelen en miljötidning från Vöfab Nr 1 Miljöbyggnad silver Vikaholms förskola Vöfabs och Växjö kommuns första certifierade byggnad Vöfab......sparar energi...har en plan för att bli fossilbränslefria

Läs mer

Jobba hos oss. Skiss över gården på Pär Lagerkvists skola. Skolan blir klar våren 2017.

Jobba hos oss. Skiss över gården på Pär Lagerkvists skola. Skolan blir klar våren 2017. Jobba hos oss Skiss över gården på Pär Lagerkvists skola. Skolan blir klar våren 2017. Vöfab... är ett fastighetsbolag i Växjö som ägs av Växjö kommun äger och förvaltar lokaler i Växjö stad ex. skolor

Läs mer

Fastigheter Vöfab äger Rev /KA Nr. Omr. Fastighet 1007 Nord Hamplyckan Hjorten 1 Hamplyckevägen 2

Fastigheter Vöfab äger Rev /KA Nr. Omr. Fastighet 1007 Nord Hamplyckan Hjorten 1 Hamplyckevägen 2 Fastigheter Vöfab äger Rev 2017-04-21/KA Nr. Omr. Fastighet 1007 Nord Hamplyckan Hjorten 1 Hamplyckevägen 2 1037 Syd Västerled Saturnus 10 Storgatan 50 1038 Syd Västerled Saturnus 10 Storgatan 52 Östra

Läs mer

Panelen. Miljöbyggnad GULD. Vöfab...sparar energi...har en plan för mångfald. en tidning om hållbarhet från Vöfab. Nr 2

Panelen. Miljöbyggnad GULD. Vöfab...sparar energi...har en plan för mångfald. en tidning om hållbarhet från Vöfab. Nr 2 Panelen en tidning om hållbarhet från Vöfab Nr 2 Miljöbyggnad GULD Pär Lagerkvists skola certifierad Vöfab......sparar energi...har en plan för mångfald 1 Hållbarhetshändelser Innehåll Vi på Vöfab har

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4. Ekonomi 5 Målområden 6

Innehåll. VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4. Ekonomi 5 Målområden 6 Årsredovisning Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö. Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få

Läs mer

Vd har ordet # ) )!! ( ) * $ + $ *!, -! ( )!. "!! $ + $ ), / 0!!! "# 1 2 " $! %&'% 0 ( %&'' )! 3! ( ( %&'4! %&'% ' 0! % %&'4 55 6

Vd har ordet # ) )!! ( ) * $ + $ *!, -! ( )!. !! $ + $ ), / 0!!! # 1 2  $! %&'% 0 ( %&'' )! 3! ( ( %&'4! %&'% ' 0! % %&'4 55 6 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Ekonomi 7 Målområden 8 Arbete och företag 8 Barn och utbildning 8 Bygga och bo 8 Demokrati och mångfald 11 Miljö, energi och trafik

Läs mer

VD har ordet.. 1. Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30

VD har ordet.. 1. Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30 Innehåll Växjö Fastighetsförvaltning AB VD har ordet.. 1 Förvaltningsberättelse. 2 Ekonomi. 3 Byggnation 4 Förvaltning 4 Personal 6 Miljö 7 Trafiksäkerhet.. 7 Samverkan och utveckling. 8 Förväntningar

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Vi bygger för dagens och morgondagens generationer EN KORT PRESENTATION AV SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

Vi bygger för dagens och morgondagens generationer EN KORT PRESENTATION AV SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB Vi bygger för dagens och morgondagens generationer EN KORT PRESENTATION AV SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB Vi är ett kommunalt bolag med ett betydelsefullt uppdrag: Att erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljö

Läs mer

Vi bygger för dagens och morgondagens generationer EN KORT PRESENTATION AV SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

Vi bygger för dagens och morgondagens generationer EN KORT PRESENTATION AV SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB Vi bygger för dagens och morgondagens generationer EN KORT PRESENTATION AV SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB Vi är ett kommunalt bolag med ett betydelsefullt uppdrag: Att erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljö

Läs mer

Annelie Vinsa VD/ CEO. Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB 03/25/0 9 1

Annelie Vinsa VD/ CEO. Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB 03/25/0 9 1 Annelie Vinsa VD/ CEO Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter AB 9 1 Det här är Kirunabostäder AB 130 anställda Förvaltar: 450 000 kvm bostäder och lokaler för: Kirunabostäder AB Kiruna Näringsfastigheter

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

2011 2012 2013 2014 Energiminskning fr (%) 03/04/05 1

2011 2012 2013 2014 Energiminskning fr (%) 03/04/05 1 Innehållsförteckning Årets viktigaste miljöhändelser... 1 Sammanfattning nyckeltal... 1 Miljömål 2014... 2 Vöfab... 2 Miljöpolicy... 3 Energi... 4 Miljövänligt byggande... 9 Transporter... 10 Miljöskadliga

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Personal för yttre skötsel

Personal för yttre skötsel FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Personal för yttre skötsel ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN FUTURUM FASTIGHETER, ÖREBRO KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Personal för yttre skötsel 1 Personal för yttre skötsel

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA VIA Egencia har flyttat från Kungsholmen till Liljeholmen i Stockholm. Ytan är nästan den dubbla och lokalerna profilskapande för det internationella resebolaget. Projektet

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Plan 4, 417 kvm, Sundbyberg Järnvägsgatan 10 Sundbyberg Ledig yta: 417 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 35 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 LOKAL TILL HEM 1 INNEHÅLL OM LOKAL TILL HEM 3 En växande region kräver fler bostäder 3 Lokaler blir till bostäder 3 Organisationen 3 OM PROCESSEN 4 Steg

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 387 1230 kvm, Inre Hamnen Jörgen Kocksgatan 9 Inre Hamnen Ledig yta: 387 1230 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 70 Tillträde: Enligt överenskommelse Konferens

Läs mer

Två gigs har arrangerats, vardags hardcore och en screamo spelning

Två gigs har arrangerats, vardags hardcore och en screamo spelning Styrelsemöte Ungdomens Hus 29 September 2010 Bilagor styrelsemöte 29 september 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Graffitiregler och priser 1. Mötets öppnande Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.30 i

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, klockan 8.00-8.45 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-30 Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande Agne Sahlin (S) Marina Josefsson (S) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 2 3 Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 4 UNGT BOLAG MED STOR ERFARENHET I mitten av 2009 grundade de två familjeföretagen, Gillesvik Fastigheter

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden ESLÖVS KOMMUN 011e Börring 0413-62 382 Sor, 2011. 0075 2011-03-29 Servicenämnden Onr dr-n,...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- 80068 VANDRARHEMMET I GÅRDSTANGA - BRANDSKYDDSATGÄRDER

Läs mer

Ombyggnationen av Norregårdskolan är färdig och första uppföljningen visar på ett mycket bra resultat en stor minskning av energiförbrukningen.

Ombyggnationen av Norregårdskolan är färdig och första uppföljningen visar på ett mycket bra resultat en stor minskning av energiförbrukningen. Miljöredovisning 1 Innehåll 3 Årets viktigaste händelser 3 Miljömål 4 Vöfab - Politisk organisation - Våra fastigheter - Så här arbetar vi med miljöfrågor 5 Miljöpolicy 6 Energi 9 Miljövänligt byggande

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL Objekt: 1034 Benämning: Noliahall 1 Fastighetsbeteckning: Omfattning / avgränsning Projektets avgränsning är åtgärdande av skada i väggar och tak i hall 1, samtliga skadade

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande.

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. WWW.HUFVUDSTADE.SE Drottninggatan 92 Kvarteret Grönlandet Södra 11 Lokalen & Fastigheten ADRESS: Drottninggatan

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Ditt nästa kontor? Kista Science Tower 450 kvm, Plan 19, Färögatan 33 Kista Science Tower, plan 19 Färögatan 33 Ledig yta: 450 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 34 Miljömärkning: LEED Guld (2014)

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 440 kvm. Yta Våning 440 kvm Plan 4 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Ett hus och dess historia

Ett hus och dess historia Del 4: Sagan om Koppargrytan Ett hus och dess historia Från klädrum och arbetarhus till modern restaurang Arbetarhuset (nuvarande Koppargrytan) är industriparkens äldsta byggnad och byggdes troligen vid

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Kapitel 1. Innehållsförteckning Kapitel 1 Sida 1. Kapitel 2 Sida 2. Kapitel 3 Sida 3. Kapitel 4 Sida 4. Kapitel 5 Sida 5

Kapitel 1. Innehållsförteckning Kapitel 1 Sida 1. Kapitel 2 Sida 2. Kapitel 3 Sida 3. Kapitel 4 Sida 4. Kapitel 5 Sida 5 Innehållsförteckning Kapitel 1 Sida 1 Kapitel 2 Sida 2 Kapitel 3 Sida 3 Kapitel 4 Sida 4 Kapitel 5 Sida 5 Kapitel 1 Hej jag heter Pontus Sjöström och är 15 år. Jag bor i Nacka med mina föräldrar och två

Läs mer

Skyddsområdesansvar i gemensamma utrymmen

Skyddsområdesansvar i gemensamma utrymmen STYRANDE DOKUMENT 2016-01-15 Regionservice Utarbetad av: Björn Hedberg Fastställd av: Jörgen Tagesson Skyddsområdesansvar i gemensamma utrymmen Skyddsområden ansvar och fördelning Region Kronoberg är indelat

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still 48 hästfocus #4 2014 Med gripande och vackra bilder vill fotografen Lars-Olof Hallberg föra vidare ett kultur-arv som håller på att dö ut. Sedan slutet på 80-talet har han besökt ett 30-tal gårdar som

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer