INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.48. Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.48 Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 51, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Versionsinformation... 5 Sammanfattning... 6 Responsiv webbdesign... 6 Uppgradera Webbläsare... 8 Formulärsvar... 9 Listvyer i applikationen... 9 Ordinarie webbplats Globala länkar Internet Explorer Uppgraderad Tiny/MCE Arkiverade sidor visas trots status arkiverad Etappförmedling Registreringsdialogen Erbjudanden Anmäla intresse på etappobjekt Radera etapp utan objekt Radera objekt från etapp Erbjudanden och placering Rensa i intressebanken Registrering av hyresgäst Vitec Kundservice Min hyra och inkasso Balansen mina skulder Faktura/Avi detalj Vitec Mobil Sök Bostad Zoom planlösning Version 1.0 3

4 Kundservice Mobil Min hyra och inkasso Faktura/Avidetaljen Fakturageneratorn Lista på mindre förbättringar som gjorts i denna release Version 1.0

5 Versionsinformation Versionsnummer Signatur Datum Beskrivning 1.0 RE Första utgåvan Version 1.0 5

6 Sammanfattning Version 3.48 har fått stöd för responsiv webbdesign vilket innebär att webbplatsen anpassar sin layout efter besökarens enhet. Man kan säga att webbplatsen fäller ihop sig för att få plats på en mindre yta som på t.ex. en telefon eller surfplatta. Applikationen har gåtts igenom och samtliga sidor har säkerställts att de fälls ihop och ryms på ytan utan sidoscroll. I samband med detta har även generella formulär och listor justerats för att bete sig på ett homogent sätt över applikationen. Med responsiv webbdesign får man tillgång till tre olika layouter som Vitec benämner desktop, tablet och phone. Införandet av responsiv webbdesign ställer också krav på vilka webbläsare som kan tillgodogöra sig upplevelsen och det viktigaste är att Internet Explorer 8 och tidigare kommer få den äldre fasta formen serverad. Administrationsgränssnittet för Vitec Marknad/Webbplats stödjer nu Internet Explorer 11. I objektlistan har stöd skapats för att enklare kunna registrera intresse på flera objekt direkt i listan vilket bedöms som extra användbart vid t.ex. etappförmedling där stort antal objekt söks samtidigt. För just etappförmedling har även justeringar gjorts för att tillåta radering av etapper och objekt i etappen i större utsträckning än tidigare. För Kundservice är det främst Min Hyra som justerats i versionen då den både i webbapplikationen och i den mobila applikationen fått ett större inslag av konfigurering kring hur fastighetsägaren önskar presentera inkasso gällande balans, texter och belopp. På sista sidan finns en lista på mindre ändringar som gjorts i denna release. Responsiv webbdesign Den största nyheten i releasen är att produkten fått stöd för det som normalt betecknas som responsiv webbdesign (http://en.wikipedia.org/wiki/responsive_web_design). Med responsiv webbdesign avses webbplatser som levererar samma innehåll (html) som utformats för att anpassa sig efter den besökandes enhet med hjälp av olika stilmallar (css). Med enhet avses stationära och bärbara datorer, surfplattor, telefoner osv. Dessa skärmar har olika upplösning och pixeldensitet. Webbplatsen skall anpassa sig för att se bra ut på alla enheter som finns på marknaden idag. Förutom att anpassa sig efter enheten handlar responsiv webbdesign även om att minimera anrop mot servern och minimera datatrafik t.ex. genom att leverera tillräckligt stora bilder för användarens enhet. Google har rekommenderat responsiv webbdesign som Industry best practice (https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/). Responsiv webbdesign innebär för Vitec Marknad/Webbplats att webbplatsen kommer finnas tillgänglig i tre olika storlekar. Vitec benämner dessa desktop, tablet och phone, men egentligen handlar det inte om de fysiska enheterna utan upplösningarna som dessa enheter normalt använder sig av. Vitec valde dessa benämningar då de skapar en känsla kring vad som avses och vad den typiska användaren tittar på, men egentligen handlar det om liten, mellan och stor. 6 Version 1.0

7 Figur 1: Desktop, Tablet och Phone Som bilderna ovan illustrerar handlar det främst om att toppmeny och vänstermeny samsas i sidans inledning i tablet och phone medan innehåll staplas på höjden i phone. Figur 2: Exempel på webbplats med responsiv webbdesign Bilden ovan visar ett exempel på hur en webbplats kan anpassa sig efter den besökande enheten. Responsiv webbdesign bygger på nya möjligheter i nyare webbläsare. Det innebär att en del äldre webbläsare inte kan visa sidor som använder sig av responsiv webbdesign. Exempel på en sådan webbläsare är t.ex. Internet Explorer 8. Användare som kör Internet Explorer 8 kommer inte kunna dra nytta av upplevelsen med responsiv webbdesign då webbläsaren inte stödjer tekniken. För dessa användare visas webbplatsen i sin fasta storlek. Version 1.0 7

8 UPPGRADERA WEBBLÄSARE Som nämndes inledningsvis kräver responsiv webbdesign att användaren använder en webbläsare som stödjer detta. För att hjälpa besökaren att få den bästa upplevelsen görs en kontroll av webbläsare och om den bedöms att inte leva upp till kraven kommer användaren informeras om var alternativa webbläsare kan laddas ned. Att ladda ned en nyare webbläsare är naturligtvis inte ett krav och applikationen kan användas ändå, men då i traditionellt läge med fast bredd. Vad som anses som äldre version är för närvarande de webbläsare som inte stödjer CSS3 Media Queries. Uppmaningen att byta webbläsare visas en gång för användaren och är möjlig att konfigurera bort i applikationen om den inte är önskvärd. Figur 3: Uppmaning att uppgradera webbläsare 8 Version 1.0

9 FORMULÄRSVAR Formulären i applikationen har fått en genomgång och i phone layouten staplas nu informationen på varandra istället för som desktop och tablet där informationen ligger på rad. Som bilden visar nedan placeras valideringsikonen först tillsammans med ledtexten till inmatningsfältet. Därefter följer inmatningsfältet tillsammans med eventuellt formateringsstöd. Figur 4: Exempel på formulär LISTVYER I APPLIKATIONEN Ett antal olika sidor som presenterar listvyer med stora mängder data i har kompletterats i sin layout för att tillmötesgå mobila enheter. Det innebär att listvyerna inte begränsas i omfång av data men layouten justeras för att passa på skärmens yta. Applikationen har tre olika vyer av samma dialog och i två av dessa kommer användaren kunna välja vy att titta på medan de tredje, mobila enheter enbart har en vy att se. De två olika vyerna benämns listvy och blockvy. På datorer med högre upplösning och plattor typ ipad kommer användaren kunna välja mellan att titta på data i tabellayout som vanligt men också att byta till en blocklayout där varje rad i tabellen istället bildar ett block och där datat staplas på höjden. Blocket innehåller par av förklarande ledtext och datavärde, t.ex. Hyra och De nya vyerna hanterar även användare som ej har JavaScript aktiverat. Version 1.0 9

10 Figur 5: Listvy med vybyte Figur 6: Blockvy med vybyte Följande listvyer påverkas Objektlistan Min hyra/skuld Felanmälan Underhållsbeställning Besiktningsutlåtande Personallistan 10 Version 1.0

11 ORDINARIE WEBBPLATS En del användare önskar kunna växla mellan den responsiva webbplatsen och den traditionella fasta varianten. För detta ändamål finns en länk i sidfoten som benämns ordinarie webbplats. När användaren klickar på länken plockas de responsiva elementen bort och den traditionella webbplatsen presenteras. En ny länk visas som heter responsiv webbplats vars syfte är att ta sig tillbaka till igen. Globala länkar Den publika applikationen har erhållit stöd i sidans toppmeny för att visa fasta länkar där användaren finner funktionalitet för att: Ej inloggade användare o Registrera sig o Logga in Inloggade användare o Mina sidor o Logga ut Syftet är att användaren hela tiden skall ha lätt att hitta hur man registerar sig eller loggar in i systemet. Figur 7: Registrering och inloggning i sidhuvud tilsammans med språkbyte. Internet Explorer 11 Administrationsgränssnittet för applikationen har testats med Internet Explorer 11 och diverse justeringar har genomförts. Det innebär att Vitec godkänner Internet Explorer 11 som webbläsare för användning med administrationsgränssnittet. Version

12 Uppgraderad Tiny/MCE TinyMCE är en tredjepartsprodukt som används i Vitec Webbplats för att författa innehåll till webbplatsen och av Vitec Marknad för att författa brevmallar för korrespondens. Editorn har uppdaterats till en ny version Versionsbytet är av större art och editorn har fått ett nytt och modernare utseende samt även bättre stöd för Internet Explorer 11. Figur 8: TinyMCE 4 Arkiverade sidor visas trots status arkiverad Vitec Webbplats har sedan länge stöd för att arkivera sidor som inte längre används. Det visade sig dock att dessa sidor fortfarande fanns indexerade av t.ex. Google och att innehållet kunde nås av i webbplatsen trots att det var arkiverat. Denna brist är justerad och applikationen kommer för arkiverade sidor visa upp en central sida som anger att sidan inte är tillgänglig längre samt returnera http status 404 så att sökmotorn på sikt tar bort sidan från sin indexering. Figur 9: Information om att sidan inte finns. 12 Version 1.0

13 Etappförmedling REGISTRERINGSDIALOGEN Etappförmedling i Vitec Marknad inkluderar möjligheten att ha en registreringssida som informerar kring etappen. Intresseanmälan på etappen är nu enbart möjlig att göra när etappen befinner sig i status Visas eller Objekt intresseanmäls. I övriga statusar för etappen döljs knappen då nya användare inte skall kunna registrera intresse längre då etappen behandlas. ERBJUDANDEN Objekt som är kopplade till en etapp har inte längre möjligheten att använda sig av knappen för att skapa erbjudanden om visning. Användaren hänvisas istället till motsvarnade knapp i förmedlingsvyn. ANMÄLA INTRESSE PÅ ETAPPOBJEKT Objektlistan har utökats med möjligheten att konfigurera den att tillåta användaren att registrera sitt intresse för ett objekt. Detta är speciellt användbart i t.ex. etappförmedling där användaren normalt registrerar intresse på flera objekt i etappen. Det är möjligt att konfigurera beteendet för länken om den ska anmäla och stå kvar i objektlistan eller att anmäl länken leder dig till detalj sidan. Att anmäla sitt intresse för ett objekt på detaljsidan kan konfigureras mellan att stå kvar på sidan efter anmälning är gjorde eller att förflyttas till sidan för intresseanmälningar. RADERA ETAPP UTAN OBJEKT Etapper som befinner sig i status visa som inte har några objekt kopplade till sig kan numera raderas via ett menyval i funktionslistan. För att kunna radera etappen skall ett skäl anges i den dialog som funktionen ligger i. RADERA OBJEKT FRÅN ETAPP Det är nu möjligt att radera objekt från en etapp oberoende av vilken status objektet befinner sig i. Borttagning loggas i systemets logg. När en radering genomförs utförs samma beteende som när ett objekt avbryts i det vanliga flödet. Erbjudanden och placering Vid spärr, eller borttagning av sökande från en ett objekt justeras placeringen övriga personer har i listan. Detta för att undvika de håll i nummerserien som applikationen tidigare haft och som skapat bekymmer vid nya erbjudandeomgångar. Det som sker i scenariot är att personen som spärras eller raderas först flyttas till sista plats innan dennes intresseanmälan tas bort. Även när en sökande får ett kontrakt samtidigt som sökande har registrerat intresse på andra objekt justeras nummerserien vid radering om funktionen radering vid kontrakt är aktiverad. Även när en användare tas bort justeras nummerserien. Version

14 Figur 10: Loggning av omprioritering vid radering, spärr och kontrakt Rensa i intressebanken Rensning av intressebanken har kompletterats med möjlighet att välja till att systemet kontrollerar om den sökande har varit anmäld på något objekt under raderingsperioden. Om så är fallet exkluderas den sökande från raderingen. Normalt sammanfaller anmälan på objekt med att den sökande varit inloggad men det är möjligt i systemet att administrativ personal via administrationsgränssnittet anmäler en sökande på ett objekt. I detta fall har den sökande varken uppdaterat sin intresseanmälan eller loggat in via mina sidor. Användaren skulle därmed raderas vid en rensning. Genom att kryssa i det nya valet Behåll sökande som sökt objekt under perioden kontrollerar systemet om den sökande har några aktuella sökta objekt samt även om man sökt objekt överhuvudtaget, dvs. objekt där ansökan inte finns kvar längre. Om så är fallet kommer användaren att exkluderas från raderingen. Om man tar hänsyn till ansökta objekt vid raderingen kompletterar systemet listan över objektgrupper med en kolumn benämnd Dagar äldsta sökta objekt. Denna kolumn visar hur gammal är den äldsta intresseanmälda objektet som finns. Syftet är att ge en kontroll på att man kanske raderar utifrån 365 dagar men man kanske bara behåller intresseanmälda objekt i 90 dagar. Perioden mellan 91 och 365 kan då inte kontrolleras vid raderingen då data helt enkelt saknas. Om det upplevs som viktigt för det enskilda bostadsbolaget att radering tar höjd för om administrativ personal sökt objekt för inaktiva sökande bör loggningen av intresseanmälningar ändras till att stämma överrens med dagar för radering. Dialogen visar även ett antal varningar. Det kan existera två varningar per objektgrupp. Dessa varningar utgörs av: Lägenhet: Sparar intresseanmälda objekt (90 dagar) kortare än dagar för radering (365 dagar). Lägenhet: Äldsta intresseanmälda objekt (90 dagar) är kortare än dagar för radering (365 dagar). 14 Version 1.0

15 Varningarna syftar till att uppmärksamma användaren som skall utföra raderingen att det kan finnas fall där parametersättningen för radering av intresseanmälda objekt är mindre än parametersättningen för radering. Men även för att kontrollera hur gamla data som finns tillgängligt. Om man ändrar parametern försvinner den första varningen, men det finns ju fortfarande kvar problem med data. Den andra varningen försvinner när data finns motsvararande den nya parametersättningen. Figur 11: Rensning av intressebank Registrering av hyresgäst Vid registrering i den publika applikationen uppmanas användaren fylla i en stor mängd data. Själva registreringen kan utföras i tre varianter, dels som sökande, som hyresgäst och som sökande och hyresgäst. Tidigare har fält som enbart användes för sökande visats vid ren hyresgästregistrering. En renodling har nu skett av dialogen och en stor mängd fält visas ej längre när man nyregistrerar sig som hyresgäst eller uppdaterar sig Vitec Kundservice MIN HYRA OCH INKASSO BALANSEN Balansen på Min Hyra visar om hyresgästen har belopp till godo, skuld eller gjort rätt för sig. För Nova och Hyra skall balansen alltid visas oavsett om man har inkasso eller inte men för VF ska det döljas eller visas beroende på om inkasso hanteras internt eller externt. Version

16 Figur 12: Balansen visas klartext. När man väljer att dölja balansen (gäller primärt VF) kommer en generell text att visas som indikerar att skuld finns. Figur 13: För VF skall balansen kunna döljas om inkassofakturor finns. MINA SKULDER Sidan som redovisas Mina skulder visar upp vilka fakturor/avier som utgör skuld eller tillgodo samt en total. I sitt grundutförande ignorerar sidan inkassomarkerade fakturor helt och visar upp dem tillsammans med övriga poster. Figur 14: Normal skuldlista 16 Version 1.0

17 Skuldlistan kan konfigureras att visa en extra kolumn där inkassomarkering visas och beloppet för skulden redovisas i detalj. För användare utan inkassomarkerade fakturor/avier kommer listan att se ut som figur 16 ovan medan användare som har inkassoärenden kommer erhålla utseendet i figur 17 nedan. Figur 15: Skuldlista med inkassomarkering Utöver att slå på inkassomarkering kan skuldens storlek döljas om så önskas. Beloppet för skuld och Till godo ersätts då med texten Inkasso se figur 18 nedan. Vill man kan naturligtvis dölja kommentarskolumnen om belopp döljs då det framgår i den texten att skulden gått till inkasso. Att dölja beloppet är troligen mest intressant vid extern inkassohantering. Figur 16: Skuldlista med inkassomarkering och dolt belopp Version

18 FAKTURA/AVI DETALJ Faktura/avidetaljen specificerar vad som inkluderas i avgiften och anger om fakturan är förfallen eller betald. Tillsammans med belopp anges OCR och förfallodatum för att kunden skall kunna betala sin hyra. Normalfallet för dialogen är att den inte redovisar inkassoinformation. Inkassomarkerade fakturor kommer markeras som förfallna. Figur 17: Fakturadetaljen utan inkassoinformation Om man önskar visa inkassomarkering på fakturan/avin så kan detta slås på tillsammans med övrig konfigurering för övriga dialoger. Om man aktiverar att visa inkassoinformation så byts status på inkassomarkerade fakturor/avier till Status: Inkasso. 18 Version 1.0

19 Figur 18: Faktura/avispecifikation med inkassomarkering I vissa fall kan beloppet vara direkt felaktigt, t.ex. vid extern inkassohantering. Av den orsaken kan beloppet döljas för inkassomarkerade fakturor. Figur 19: Faktura/avispecifikation med inkassomarkering och utan betalningsinformation Version

20 Vitec Mobil SÖK BOSTAD ZOOM PLANLÖSNING Applikationen Sök Bostad har fått stöd för att zooma i planlösningen som presenteras för objekt. Zoomen är tillgänglig för ios och Android från och med version 4.0. KUNDSERVICE MOBIL MIN HYRA OCH INKASSO BALANSEN Balansen kan liksom i webben redovisas antingen i kronor eller generaliseras till en text. Används främst för VF där balansen varierar utefter inkassohantering. Figur 20: Som standard visas balansen. Figur 21: Möjlighet att dölja saldot. 20 Version 1.0

21 Figur 22: Fakturalistan kan visa inkassomarkering. FAKTURA/AVIDETALJEN Figur 23: Normal visning av faktura/avi. Version

22 Figur 24: Visning av inkassomarkering. Figur 25: Dold betalningsinformation vid inkasso. 22 Version 1.0

23 Fakturageneratorn Fakturageneratorn ansvarar för att skapa fakturor i systemet, normalt för att debitera köavgift för de köande. Fakturageneratorn har kompletterats och fått förbättrad felhantering samt hantering när fel inträffar. Tidigare har fakturageneratorn haft inriktningen att om fel inträffar under körningen så loggas dessa och nästa faktureringsperiod uppdateras inte. Det innebär att om man fakturerar dagligen så kommer nästa faktureringsperiod inte uppdateras till kommande dag. För att motverka fall då fel inträffat och faktureringsperioden blivit släpande har fakturageneratorn nu fått kompletterande felhantering för att upptäcka potentiella fel i större utsträckning än tidigare samt att en funktion för att kunna sända e-post när fel inträffar. Fakturageneratorn har även ändrat inställning, delvis, till att uppdatera nästkommande faktureringsperiod. I de fall man har daglig fakturering kommer nästkommande faktureringsperiod uppdateras och de fall som blev fel under aktuell körning prövas på nytt kommande dag. Har man annan faktureringsperiod kommer fakturageneratorn stanna upp som tidigare och avvakta rättning av fel. Syftet med denna skillnad mellan daglig och andra faktureringsintervall är att skydda de betalande som kanske faktureras på årsbasis. Genom att inte flytta fram datumet, e-posta ut att fel inträffat så kan körningen göra nytt försök kommande dag om felen åtgärdats. Version

24 Lista på mindre förbättringar som gjorts i denna release Lagt till stöd för kommande kontrakt på Mina sidor i Säljstöd. Lägenhetsnummer döljs vid visning av ett kontrakt för en parkeringsplats i Säljstöd. Antal bytesannonser visas nu rätt på Mina sidor och i ledigt-kontrollen. Justering av text på felanmälan från åtgärd till feltyp. Kontraktsexporten till VF inkluderar nu c/o adress. Kompletteringar av engelsk språkstöd för Min hyra i Kundservice inklusive ändrad beloppsformatering. Publik webbplats visas inte längre i den publika webbplatsens platskarta. Den publika webbens funktion Visa erbjudandebrev visade inte alltid brevet med korrekt brevmall utan kunde ibland visa brevet som e-post. Visa korrenspondens använder sig inte av brevmallar Objektlistan - Visar inte längre dubbletter Skulder i Min Hyra inkluderar nu information om adress skulden är kopplad till. Justerat att resultatlistan för sök objekt (generellt) tappar sin filtrering vid navigering till detaljsida för funnet objekt eller till behandlingssidan. Justerat etappförmedlingsdialogen att visa korrekt information om anmälda sökande utifrån vilken status objektet befinner sig i. Brevmallar - utkastfliken visar för mycket brevmallsinformation. När man sparar utkastversionen av brevmallen visas inställningsalternativ för editerbar och använd xslt. Det går att visa kundid på kontraktet i Säljstöd. Avstängt default. Uppdatering av sökande som är hyresgäster mot Vitec Hyra görs nu korrekt vid justering av kontaktuppgifter i dialogen Uppdatera sökande. Kortnamn för sida kontrollerar läsbehörighet på sidan och inkluderar Mina sidor för att inhämta korrekt behörighet. Lediga objekt kompletterat med datumkontroll på bytesbörs objekt. Antalet bostadsbyten på mina sidor kompletterats med datumkontroll på annonsen. Förbättrad cache hantering för externa bilder Separerat ut sökresultat av lediga objekt till separat lista för att tillåta cachning av ordinarie objektlista. Dokument visas i faktarutan på objektsdetaljen (mall B). Säljstöd, förbättrad felhantering i objektsdetalj (mall B) avseende kostnad och byggår. Stöd för ändring av valutatext i faktabladet. Justering av stängknappen i Multimediadialogen. Fungerar nu efter flikbyte. Sök objekt dialogen, slagit på så sökbara objektegenskaper visas som default. RSS prenumerationer för lediga objekt inkluderar nu områdesnamn. Admin, intresseanmälan för förråd kan nu göras enbart på område och inte bara område/adress. 24 Version 1.0

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok ImageVault Version 3.5 Meridium AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer