Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se"

Transkript

1 Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl

2 Innehåll 1. INLEDNING VITEC PORTAL GENERELLT SORTERING AV KOPPLADE FUNKTIONER INFORMATION OM KAKLAGEN VITEC PORTAL WEBBPLATS NYTT GRÄNSSNITT FUNKTIONSKOPPLINGAR I WEBBPLATS VITEC PORTAL MARKNAD BILDER I OBJEKTLISTAN FÖRBÄTTRAT BILDSPEL PÅ OBJEKTSDETALJEN PRENUMERATION INFORMATIONSUTSKICK FÖRBÄTTRAD PERSONNUMMERHANTERING MEDSÖKANDE FÖRBÄTTRAD FELHANTERING VID REGISTRERING UTÖKADE LOGGNING FÖR INTRESSEANMÄLAN PÅ OBJEKT EXTERN BILDHANTERING PÅ OBJEKT Skalning och cachning av externa bilder FOCUSOBJEKT, EXTERNA BILDER OBJEKTSEGENSKAPSGRUPPER PÅ INTRESSEANMÄLAN VITEC PORTAL KUNDSERVICE BESIKTNINGSUTLÅTANDE ENKEL FELANMÄLAN VIA FELANMÄLAN, TECKENBEGRÄNSNING VITEC APPAR KUNDSERVICE APP Kundservice app för Vertex Fastighet SÖKA BOSTAD APP / 11

3 1. Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts. 2. Vitec Portal Generellt 2.1 Sortering av kopplade funktioner I administrationsgränssnittet kan olika funktioner i systemet kopplas till varandra via så kallade aspektkopplingar. Ett exempel på en sådan aspektkoppling är att ett antal bilder kopplas till en lägenhet. Dessa bilder är nu möjliga ändra ordningen på. Varje koppling har ett så kallat sekvensnummer som avgör kopplingens position i sorteringen. Genom att använda sig av pilarna upp/ned längst ute på varje rad i listan över kopplade funktionsentiteter kan användare justera ordningen på vilken kopplingarna visas. Figur 1: Sortering av kopplade funktioner 2.2 Information om kaklagen Vid halvårsskiftet tillkom kaklagen. Syftet med lagen är att ge direktiv om att användaren skall få information om och acceptera att kakor används för att lagra information på den enskilda datorn. Vitec Portal använder följande kakor ASPNetSession PORTAL Roles LANG För att tydliggöra acceptansen av hanteringen av kakor har PUL texten som används vid registrering och uppdatering av en registrering uppdaterats med en ny formulering som inkluderar kakor. Texten som tillkommit lyder Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.. Vi inhämtar på så viss godkännande för kakorna Portal, Roles och Lang då dessa skapas av den inloggade användaren. I samband med att man uppgraderar till 3.43 kommer datumstämpeln på PUL texten att nollställas till dagens datum. Det innebär att ALLA användare på en site där man aktiverat stödet för att uppdatering av PUL texten kommer att få information om kakhanteringen. Vi ber inte om tillåtelse att lagra kakan: ASPNetSession på användarens dator utan informerar enbart om det i den medföljande kaktexten. Vi uppmanar även användaren att stänga av kakor i sin webbläsare om kakor ej önskas användas men att detta får konsekvenser för upplevelsen av webbplatsen. 3 / 11

4 3. Vitec Portal Webbplats 3.1 Nytt gränssnitt funktionskopplingar i webbplats För att bättre stödja presentation av stora mängder data när t.ex. en sida eller nyhet skapas har utseendet för kopplingar i webbplats förändrats. Det tidigare utseendet visade en expanderbar sektion som innehöll samtliga funktionskopplingar som var tillgängliga för användaren och den aktuella artikelmallen. Detta har förändrats och visar nu enbart de kopplingar som faktiskt är valda för den aktuella artikeln. Utöver detta finns även en knapp för att infoga kopplingar och knappar för att radera redan valda kopplingar. Vid infogande av nya kopplingar presenteras en ny dialog för användaren där man får möjlighet att välja mellan tillgängligt data, välja en eller flera och därefter lagra undan resultatet. Den underliggande sidan för att skapa artikeln uppdateras automatiskt med informationen. Användaren behöver dock spara artikeln som helhet för att kopplingen skall lagras. Figur 2: Ny dialog för att välja kopplingar 4 / 11

5 4. Vitec Portal Marknad 4.1 Bilder i objektlistan Objektlistan har kompletterats för att inkludera en objektbild för varje post i listan. Objektbilderna visas i en förminskad variant som hanteras per automatik av systemet. Kunden väljer själv om objektbilderna skall visas eller ej i den enskilda kundinstallationen och användaren kan själva välja att växla mellan den vanliga listan och listan med objektbilder via två ikoner som visas i anslutning till listan. Figur 3: Objektlistan med exteriörbilder 4.2 Förbättrat bildspel på objektsdetaljen Objektsdetaljen kan visa en eller flera bilder för ett visst objekt. Presentation av bilderna på objektsdetaljen har förbättrats och i det fall det finns flera bilder kopplade till objektet öppnas dessa nu i ett bildspel istället för att presenteras en och en. Detta minskar mängden klick som krävs från användaren för att gå igenom bilderna på ett objekt. Figur 4: Bildspel på objektsdetaljen 5 / 11

6 4.3 Prenumeration informationsutskick I syfte att ge den sökande möjligheten att uppdatera sitt önskemål huruvida utskick med temainformation m.m. önskas har valet för att få utskick från fastighetsägaren flyttats från summeringssidan vid registrering till den sökandes personuppgifter. På så vis finns valet tillgängligt för uppdatering. 4.4 Förbättrad personnummerhantering medsökande Vid registrering av medsökandes personnummer fanns scenarion då ett felaktigt personnummer kunde anges och lagras i systemet. Detta beteende är nu korrigerat och användaren kommer ej kunna ange ett personnummer som inte är korrekt utformat. 4.5 Förbättrad felhantering vid registrering I samband med att en hyresgäst eller sökande registrerar sig utgår e-post eller brev till den sökande/hyresgästen med ett välkomstmeddelande. I de fall då e-postservern ej varit tillgänglig av någon anledning uppstod problem vid registreringen vilket medförde att användaren fick ta del av ett felmeddelande samt ej blev automatiskt inloggad i systemet. Detta beteende är nu justerat samt att loggning upprättas i systemet logg som visar vilka användare som haft problemet vid registrering. 4.6 Utökade loggning för intresseanmälan på objekt Loggstrukturen för intresseanmälningar på ett objekt har kompletterats med möjlighet att ta del av namn och id på den person som skapat en intresseanmälan på ett objekt vilket normalt är den sökande själv men som även är möjligt att göra via administrationsgränssnittet som säljare. Uppgiften är intressant att ta del av i de fall en konflikt uppstår kring vem som skapat intresseanmälan. Utöver tillgång till skapande användare har dialogen även kompletterats med uppgift om den sökandes namn samt länk till den aktuella intresseanmälan. Figur 5: Utökad loggning för intresseanmälan på objekt 6 / 11

7 4.7 Extern bildhantering på objekt Det är nu möjligt att integrera externa bildarkiv med exteriörbilder eller planritningar i systemet så att dessa visas i anslutning till ett objekt i den publika applikationen. Bildhanteringen ger även möjlighet att visa fler än en bild från det externa bildarkivet samt att det är möjligt att slå ihop de externa bilderna med de interna bilderna som lagras i Vitec Portal Mediabank och på så vis visa bilder från två system på objektet Skalning och cachning av externa bilder Om man använder sig av externa bilder från exempelvis ett externt ritningssystem har dessa varken skalats om till ett passande format eller cachats för prestandaförbättringar av Vitec Portal. Nu har även dessa bilder samma möjligheter till skalning som den interna bildhanteraren vilket innebär att mindre data överförs mellan server och klient. 4.8 Focusobjekt, externa bilder Fokusobjekt har tidigare använt sig av interna bilder i Vitec Portal. I samband med 3.43 kan systemet hämta externa bilder vilket medför att fokusobjekt nu kan använda sig av externa ritningssystem eller filarkiv. Då fokusobjekt behöver en bild för att göra reklam för ett objekt kommer objekt som saknar bilder i det externa arkivet att döljas från användaren. 4.9 Objektsegenskapsgrupper på intresseanmälan I den nya versionen är det nu möjligt att gruppera objektsegenskaper i så kallade egenskapsgrupper och visa upp dem som valbara på intresseanmälan för t.ex. lägenheter. Till exempel kan Bredband 16 mbit/s och Bredband 24 mbit/s med flera grupperas ihop till en grupp Bredband. Detta för att förenkla för användaren som registrerar sig och generellt är intresserad av att bredband ingår i boendet. 7 / 11

8 5. Vitec Portal Kundservice 5.1 Besiktningsutlåtande Fastighetsägare som använder sig av fastighetssystemet Vitec Teknisk förvaltning kan nu ge sina registrerade hyresgäster möjligheten att via den publika webben och Mina sidor ta del av de besiktningsutlåtanden som finns för hyresgästens aktuella kontrakt. De besiktningsutlåtanden som finns tillgänglig motsvaras av de som utförts under den aktuella kontrakttiden. Figur 6: Besiktningsutlåtande i den publika webben Det är även möjligt för fastighetsägarens personal att via Vitec Portal Marknads administrationsgränssnitt ta del av besiktningsutlåtanden. Dessa återfinns i funktionslistan på objektets detaljsida. Till skillnad mot den publika dialogen visar den administrativa varianten utökad data i form av vilken typ av besiktning det rör sig om, när den utfördes, avflyttande hyresgäst med mera. Figur 7: Besiktningsutlåtande i administrationsgränssnittet Besiktningsutlåtande är en tilläggsmodul och ingår inte i grundlicensen. 8 / 11

9 5.2 Enkel felanmälan via Kundservicefunktionen felanmälan har kompletteras med möjlighet att skicka en felanmälan som levereras via e-post. Denna felanmälan har inga kopplingar till något annat underliggande fastighetssystem utan använder sig enbart av Vitec Portal egna databas. Därtill har felanmälningsformuläret kompletterats med möjligheten att bifoga en fil, t ex en bild, i felanmälan. Enkel felanmälan är en tilläggsmodul och ingår inte i grundlicensen. 5.3 Felanmälan, teckenbegränsning Vid skapande av en felanmälan är det nu möjligt att begränsa hur många tecken en kund får använda sig av i beskrivningsfältet. Syftet är att begränsa mängden text då det skapar problem i diverse listor. Felanmälan är en tilläggsmodul och ingår inte i grundlicensen. 9 / 11

10 6. Vitec Appar 6.1 Kundservice App Kundservice appen har kompletterats med: Telefonnummer och e-post är klickbara länkar Ytterligare högupplösta ikoner Bättre stöd för högupplösta skärmar Stöd för animerade laddningsikoner på Android 4, Ice Cream Sandwich Uppdaterad layout, informationsordning i vissa vyer Verifierad med Android 4, Ice Cream Sandwich Kundservice app för Vertex Fastighet Vitec Kundservice App har utökats och har nu stöd för att använda VF som underliggande fastighetssystem. Applikationen innehåller 5 delar, felanmälan, min hyra, kvartersvärd, planlösning och kontaktuppgifter för fastighetsägaren. Av dessa 5 delar hämtas felanmälan och min hyra från VF medan övriga delar hämtas från Vitec Portal. Applikationen är precis som föregående version tillgänglig för Android och ios. Figur 8: Kundservice app, Min hyra 10 / 11

11 6.2 Söka bostad App Nyheter i Söka bostad är att telefonnummer och e-post numera klickbara länkar samt möjlighet till information gällande ikonförklaringar. När man klickar på informationsikonen i kan man ta del av förklaringar till de ikoner som används för att visa på olika egenskaper som finns för ett enskilt objekt. Detta innebär att i vyn som presenterar ett ledigt objekt visas enbart ikonerna medan förklaringar för ikonerna finns att ta del av i den separata vyn med information. Figur 9: Ikonförklaringar 11 / 11

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.48. Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.48. Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.48 Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 2015.2 Vitec Mäklarsystem Office VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO

LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg avsevärt

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

Om Exigus bild- och mediabank, version 5.0

Om Exigus bild- och mediabank, version 5.0 Manual version 5.0 Om Exigus bild- och mediabank, version 5.0 Exigus är en internetbaserad multimediabank som hanterar alla typer av filer: bilder, texter, pdfer, film och musik. Systemet är mycket flexibelt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer