Nyhetsbrev Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 3.46. Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.46 Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vitec Portal Generellt... 4 Internet Explorer Lösenord... 4 Dölja eller visa lösenord... 4 Ändrad lösenordslängd och komplexitet... 4 Varning om lösenordsbyte... 4 Ändra lösenord för publika konton i admin... 5 Vitec Webbplats... 6 TinyMCE... 6 Acceptans användning av kakor... 6 Vitec Marknad... 8 Fakturering... 8 Inläsning av BGMax... 8 Brevbanken... 8 redigerbara Brevmallar, utkast... 8 Utskrifter... 9 Sammanfoga Pdf Sända om e-post Fritextbrev, prestandaförbättringar Personifiering av användare Utloggning efter personifiering Logga in som hyresgäst Etappförmedling, behandlingstid Uppdatering av Eniro kartan Vitec Kundservice Felanmälan Vitec Mobil Sök Bostad, områdeshierarki Texter Lista senast inkomna objekt Android, dold navigering Kontaktinformation annat bolag... 16

3 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts. Information om tidigare versioner finns under Portals startsida. Figur 1: Portalnyheter 3

4 Vitec Portal Generellt INTERNET EXPLORER 10 Vitec Portal 3.46 har testats i webbläsaren Internet Explorer 10 på Windows 8. Både de publika delarna och administrationsgränssnittet har testats av och webbläsaren är godkänd att använda vid arbeta i produkten. Figur 2: Internet Explorer 10 är kontrollerad LÖSENORD DÖLJA ELLER VISA LÖSENORD Användares lösenord har av hävd och tradition visats för handläggare i Vitec Portals administrativa gränssnitt. Detta beteende har förändrats och som standard döljs nu lösenordet i systemets vyer. Lösenorden kan dock visas i enskilda kundinstallationer för kunder som aktivt väljer att göra detta. ÄNDRAD LÖSENORDSLÄNGD OCH KOMPLEXITET I och med version 3.46 förändras sammansättningen av lösenord för att erhålla lösenord som är svårare att gissa sig till än de lösenord som använts i systemet som standard hittills. Givetvis är komplexitetsnivån på lösenord som används i Vitec Portal konfigureringsbart och då både för enklare lösenord och för svårare. Vitec Fastighetssystems rekommendation är att inte förenkla lösenordens sammansättning i en kundinstallation. VARNING OM LÖSENORDSBYTE Om en publik användares lösenord inte uppfyller systemets krav uppmanas användaren att byta lösenord vid inloggning. Användaren får information i form av en informationstext på sidan Mina sidor som även tillhandahåller en länk till en sida där lösenordsbyte kan ske. Utöver information på sidan visas även en dialog om lösenordsbyte direkt vid inloggning som användaren aktivt måste klicka bort. Notera dock att information om Uppdateringsvarning och Villkorsändring(PUL 4

5 text) har företräde framför uppmaning om lösenordbyte. Byte av lösenord visas en gång per inloggning under förutsättning att användaren åtgärdar övriga varningar För administrativ personal kontrolleras lösenordets komplexitet vid inloggning och användaren presenteras med en dialog där lösenordet kan bytas. Om handläggaren sitter olämpligt till kan dialogen klickas bort utan att lösenordet justeras. Användaren kommer då att uppmanas att byta lösenord vid nästkommande inloggning. ÄNDRA LÖSENORD FÖR PUBLIKA KONTON I ADMIN En ny centraliserad dialog för ändring av lösenord har skapats. Dialogen används vid ändring av lösenord på sökande, hyresgäster och för anställda. Dialogens syfte är att säkerställa att samma regelverk för lösenord används på samtliga användare och att lösenordsändringen loggas till systemets databas på ett korrekt sätt. Dialogen skiftar i viss mån i funktionalitet beroende på var den används i systemet. Som exempel är det för sökande och hyresgäster möjligt att skicka ut ett brev med nytt lösenord till användaren, något som inte är möjligt för anställda. Figur 3: Ändra lösenord 5

6 Vitec Webbplats TINYMCE Vitec Webbplats använder sig av tredjeparts Html editorn TinyMCE för att ge redaktören möjlighet att författa innehåll till webbplatsen. I och med Vitec Portal 3.46 används nu version av TinyMCE. I och med uppgraderingen har en mängd förbättringar gjorts sedan den senaste versionen som används i Webbplats. ACCEPTANS ANVÄNDNING AV KAKOR Applikationen har kompletterats för att informera om att kakor lagras på användarens dator. Användaren får informationen och ges möjlighet att acceptera att kakor används. Hittills har Vitec Portal enbart använt sig av temporära kakor som raderas vid sessionen slut. I och med införande av funktionen acceptans av kakor införs en permanent kaka som alltså återstår på användarens dator efter sessionens avslutande. För användare som tillåter JavaScript måste kakor accepteras innan man kan använda siten. Figur 4: Acceptans av kakor för användare med JavaScript För användare som inte tillåter JavaScript visas en informationstext med länk till dialogen där acceptans sedan sker. Informationstexten visas på varje enskild sida som användaren besöker. 6

7 Figur 5:Information om och länk till acceptans av kakor för användare utan JavaScript 7

8 Vitec Marknad FAKTURERING INLÄSNING AV BGMAX Då BankGirots tjänst Inbetalningsservice OCR försvinner och ersätts av BankGiro Inbetalningar och ett annat filformat BGMax har produkten nu fått stöd för att läsa in inbetalningar på det aktuella filformatet. Under övergångsperioden har produkten stöd för bägge filformaten och kommer fortsätta ha det då det äldre filformatet fortsatt används av PlusGirot. Detaljer kring BGMax filformatet återfinns hos BGC. Exempel på den äldre tjänsten Inbetalningsservice OCR BANKGIROT Exempel på den aktuella tjänsten BankGiro Inbetalningar 01BGMAX P SEK SEK Fakturering är en tilläggsmodul och ingår inte i grundlicensen. BREVBANKEN I och med 3.46 introduceras en rad förändringar och tillägg inom applikationens Brevbank. REDIGERBARA BREVMALLAR, UTKAST Den tidigare versionen 3.45 introducerade nya brevmallar som kan editeras via det administrativa gränssnittet. Handläggaren kan blanda text och datafält och på så vis förändra brevens utseende. I och med Vitec Portal 3.46 kompletteras brevmallshanteringen med funktionalitet som möjliggör 8

9 justering av brevmallarna utan att förändringarna påverkar de brevmallar som körs i produktionsläge. Funktionen kallas utkast. Via fliken för utkast kan man se den aktuella brevmallen, genomföra förändringar samt granska brevmallen som ändrats i utkastläge. För att kunna granska utkastet måste användaren spara utkast innan funktionen Granska utkast blir tillgängligt i funktionslistan. När handläggaren är nöjd med det nya utseendet och mallen är granskad kan utkastet flyttas över till produktionsläget. Detta görs genom att använda knappen Kopiera. Det som då sker är applikationen kopierar över utkastetet till produktionsläget. Dock lagras inte förändringen i databasen utan användaren måste aktivt spara via verktygslisten. Figur 6: Redigerbar brevmall Redigerbara brevmallar kan inte appliceras om funktion för e-brev eller utskrift via pdf används. UTSKRIFTER Brevbanken inkluderar två sätt att skriva ut brev, antingen kan ett enskilt brev skrivas ut via brevets detaljsida eller så kan ett eller flera brev skrivas ut via funktionen sammanfoga brev. Tidigare har det förekommit situationer där samma brev presenterats något annorlunda i respektive dialog. Brevbanken har fått en genomgång för att säkerställa att utseendet blir detsamma i respektive dialog. Vissa avvikelser kan uppträda men är av mindre karaktär vilket kan bero på aktuella skrivare. 9

10 Förutom att en genomgång gjorts av brevbanken har även utseenden för dialogerna Visa Brev och Sammanfoga brev justerats och båda dialogerna använder nu en gemensam box för att presentera breven. Figur 7: Sammanfogade brev SAMMANFOGA PDF Brevbanken för Vitec Portal kan köras i olika lägen varav ett läge tillåter användning av Pdf mallar. För kunder som använder sig av Pdf mallar vid utskrift av korrespondens från brevbanken är det nu återigen möjligt att sammanfoga flera Pdf mallar vid utskrift. SÄNDA OM E-POST Brevbanken har sedan tidigare stöd för att skriva ut enskilda eller sammanfoga många brev och skriva ut dessa. Historiskt har även e-post som inte skickats iväg synts i brevbanken och handläggaren har kunnat skriva ut dessa, kuvertera och sända iväg dem som vanlig brevkorrespondens istället för e-post. Brevbanken har nu fått stöd för att söka fram e-post, både korrespondens som behandlats (dvs. som skickats iväg), och korrespondens som aldrig kommit iväg. Att e-post ej lämnar systemet kan t.ex. bero på att e-postservern för utgående e-post varit otillgänglig under tidsperioden då e- postet skapades. 10

11 Figur 8: Möjlighet att skicka om e-post Det nya stödet återfinns i funktionslistan i verktygslistan för brevbanken och benämns Epost utskick. Genom att välja funktionen presenteras en filtersida där användaren utifrån vissa sökbegrepp kan söka fram e-post att sända om. Det vanligaste scenariot är troligen att sända om e-post som ej har behandlats. Figur 9: Skicka om korrespondens FRITEXTBREV, PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR En serie åtgärder har införts för fritextbrevet vars gemensamma mål varit att öka prestandan i funktionen. Att sända stora volymer av e-post tar fortfarande lång tid i anspråk men med de justeringar som gjorts med versionen har prestandan förbättrats med cirka 25%. De förändringar som gjorts handlar dels om att snabba upp skrivning av databasen men även att skapa fritextbreven på ett sådant sätt så att om problem uppstår mitt i ett utskick så kan systemet fortsätta att skicka e-posten i ett senare skede genom den nya funktionen att sända om e-post som beskrivs i detta dokument Det handlar helt enkelt om att alla utskick lagras i systemet först och sedan behandlas och skickas iväg, på detta sett vet systemet vilka utskick som gått iväg och vilka som ej behandlats. Fritextuskick är en tilläggsmodul och ingår inte i grundlicensen. 11

12 PERSONIFIERING AV ANVÄNDARE UTLOGGNING EFTER PERSONIFIERING I tidigare versioner av Vitec Portal har det varit möjligt att personifiera en publik användare. Dock har det funnits ett problem i samband med att handläggaren loggar ut den publika användaren. Applikationen har nu justerats för att tillåta en administrativ användare att logga ut en personifierad publik användare på ett korrekt sätt. LOGGA IN SOM HYRESGÄST För hyresgäster som finns registrerade och därmed har en systemanvändare är det nu möjligt att via detaljsidan för hyresgästen logga in som den aktuella hyresgästen. Vid inloggning öppnas Mina sidor i den publika webben och användaren är då inloggad med den aktuella hyresgästens uppgifter. Figur 10: Möjlighet att logga in som hyresgäst ETAPPFÖRMEDLING, BEHANDLINGSTID Alla etapper bygger på en etappmall som inkluderar inställningar för hur en etapp skall bete sig i vissa skeden. Etappmallarna har nu fått en inställning som styr hur lång tid som måste finnas mellan en etapps slut och publiceringsperioden för objektet. Syftet är att skapa ett utrymme där behandling av intresseanmälningar på etappen kan genomföras. Värdet används både vid publicering av objekt i etappen för att säkerställa att publiceringen ligger inom etappen period men även vid förändring av etappens slutdatum i det fall detta justeras efter att objekt publicerats. Som standard använder systemet värdet 31 dagar. Figur 11: Behandlingstid mellan etappens slut och publiceringsperiod Etappförmedling är en tilläggsmodul och ingår inte i grundlicensen. 12

13 UPPDATERING AV ENIRO KARTAN Vitec Portal har tidigare haft stöd för att visa objekt på Eniro eller Google på objektsdetaljen i den publika applikationen. Applikationen har nu förändrats och Enirokartan använder sig nu av en modernare integration samt presenterar kartan i box på samma sätt som Google kartan. Det innebär att systemet ej längre öppnar upp en blank sida för att presentera kartan i. 13

14 Vitec Kundservice FELANMÄLAN När en hyresgäst skapar en felanmälan får användaren i 3.46 möjlighet att justera namnet på den person som genomför felanmälan. Detta kan vara fallet t.ex. om man vill ha en annan kontaktperson än den boende, t.ex. ett äldre barn som finns tillgänglig under dagtid. Utöver detta får användaren även möjlighet att välja mellan upp till tre telefonnummer som systemet lagrat sedan tidigare. I det fallet man vill ange att annat telefonnummer går detta utmärkt då valet Annat återfinns som alternativ. Vid val av annat telefonnummer presenteras ett fält där telefonnumret kan anges. Det manuellt angivna telefonnumret kontrolleras att det är angivet på rätt form. Information om kontaktperson och telefonnummer lagras på felanmälan i det underliggande systemet, t.ex. Teknisk Förvaltning. Figur 12: Ändring av namn och val av telefonnummer på felanmälan 14

15 Vitec Mobil SÖK BOSTAD, OMRÅDESHIERARKI Mobilapplikationen Sök Bostad har fått stöd för att visa två nivåer av områden för varje objekt, dels ett marknadsområde men nu kan även marknadsområdets förälder visas vilket t.ex. kan vara en ort. Applikationen visar de två områdesbegreppen per objekt i listan över lediga objekt och på detaljvyn för ett enskilt objekt. Figur 13: Vitec Söka bostad app TEXTER Applikationen innehåller en rad texter som tillhandahålls via applikationens serverdel. Systemet har nu fått stöd för att kunna förändra dessa texter mellan olika kundinstallationer. Utöver att applikationen innehåller texter som genereras av applikationens serverdelar finns även texter som tillhandahålls av klienten, dvs. själva mobilapplikationen. Även dessa klienttexter har nu erhållit stöd att kunna förändras mellan olika kundinstallationer. LISTA SENAST INKOMNA OBJEKT Vitec Portals webbapplikation har sedan tidigare inkluderat möjligheten att visa en lista över senast publicerade objekt. Den aktuella listan har nu funnit sin väg till mobilapplikationen Sök Bostad. Fastighetsägaren kan tillsammans med Vitec Fastighetssystem bestämma hur länge ett objekt ska finnas med på listan. Normalfallet är 1 dag. 15

16 ANDROID, DOLD NAVIGERING Då telefoner som använder sig av operativssystemet Android har fysiska knappar på telefonen för att navigera behöver applikationen ej tillhandahålla en inbyggd navigering för just Android. Dock behövs detta fortfarande på telefoner som använder sig av ios då dessa saknas hårdvaruknappar. Applikationen har därför stöd för att konfigurera om inbyggd navigation skall användas eller ej, något som alltså kan skilja mellan ios och Android applikationen. KONTAKTINFORMATION ANNAT BOLAG Applikationen innehåller en informationssida som bland annat visar upp kontaktuppgifter för bolaget som tillhandahåller applikationen. Som standard används samma kontaktuppgifter som används i webbapplikationens sidfot. I händelse att man vill uppvisa andra kontaktuppgifter kan organisationsmodulen i Vitec Portal användas för att skapa upp ett bolag med korrekta kontaktuppgifter. Applikationen konfigureras därefter att använda sig av det skapade bolagets kontaktuppgifter. 16

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.48. Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.48. Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.48 Vitec Webbplats, Marknad, Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VITEC PORTAL GENERELLT... 3 2.1 SORTERING AV KOPPLADE FUNKTIONER... 3 2.2 INFORMATION OM

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys Manual Version 1.3.1015 Base Pro Module Organization Module Keys Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista...

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer