VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-13"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 FÖRORD VERKSAMHETSÅRET 2012/13 FAKTA MEDLEMSMÖTEN DEN ÅRLIGA VÅRFESTEN MÖTESAKTIVITETER MEDLEMSAKTIVITETER ÖVRIGA AKTIVITETER

3 Förord Svenska Balettskolan i Göteborg är en av tre nationella yrkesförberedande dansarutbildningar. På skolan går i dag knappt hundra elever, från fjärde till nionde klass. Skolan är belägen vid Selma Lagerlöfs torg i Backa och delar lokaler med Skälltorpsskolan. Föräldraföreningen är en stödförening som arbetar aktivt under devisen Vi gör en bra skola bättre. Vår verksamhet innefattar bland annat att vara skolan behjälplig med insatser vid föräldramöten, dansföreställningar, i samband med färdighetsprov och sommarkurser/seminarier, samt vid ansökningar om externa finansiella bidrag som kan främja skolans verksamhet. Föreningen anordnar även inspirationsdagar med danstema för eleverna, ordnar med subventionerade priser på balettföreställningar på Operan och filmade direktsända föreställningar på Bio Roy och har en årlig vårfest för elever och lärare, med mat, underhållning och stipendieutdelning. Föreningen har en egen webbplats med information kring den egna verksamheten och närbesläktade områden. Ambitionen är att föreningen skall fungera som en stark supporterklubb till skolan och samtidigt vara ett väl fungerande och praktiskt användbart nätverk för föräldrar till elever på skolan. På utflykt i Helsingfors 2013 Föräldraföreningens ledare är inspirerade...

4 Verksamhetsåret 2012/13 Fakta Medlemmar i föreningen är föräldrar till elever vid Svenska Balettskolan i Göteborg. Under året har föreningen haft ett hundraprocentigt medlemskap samtliga föräldrar har betalat medlemsavgiften på 200:-/år (50:- för syskon). Föreningsmedlemsskapet innebär, sedan 2 år tillbaka, automatiskt även medlemskap i RUM Riksförbundet för Unga Musiker. Föreningens samverkan med RUM ger ett ekonomiskt bidrag till föreningsverksamheten och samtliga medlemmar erhåller RUM:s medlemstidning Rumba. Styrelsen har under året haft följande sammansättning med representation från samtliga årskurser: Ordförande Lennart Röök åk 7, 8 Kassör Rosa Voudouri åk 6 Sekreterare Heikki Räätäri åk 6, 9 Ledamot Anna Donnellan åk 5, 7 Ledamot Lena Zetterberg åk 8 Suppleant Jakob Lagercrantz åk 4 Suppleant Gunilla Westerberg åk 8 Revisor Lotta Liljeblad åk 5 Revisor Marie Pervik åk 5 Revisorssuppleant Hanna Lindfors åk 4 Valberedning Ingrid Gleisner åk 8 Valberedning Marie Holm åk 6 Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret. Protokollförda beslut och möten har också gjorts via e-post i styrelsen. Medlemsmöten Under läsåret har föreningen haft tre medlemsmöten, kopplade till intressanta föredrag eller debatter. I samband med årsmötet i september bjöd vi in Anna Taube, naprapat från Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm och vår egen sjukgymnast Peyman Einbeigi, för att informera om hur skolhälsan fungerar på de respektive skolorna. Under våren bjöd föreningen in Göteborgsregionens ledande politiker,

5 Skolverket, GöteborgsOperan, representanter för lokala dansskolor samt media, till en politisk hearing i Kronhuset, Göteborg. Syftet var att diskutera skolans framtid i Göteborgsregionen. Trots att det genomfördes under dagtid/ arbetstid samlade mötet ca 60 personer. Jakob Lagercrantz var moderator. I mars kom rektor Pär Emteryd och producent Susanna Bjurström från Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm och informerade om hur skolan i Stockholm arbetar, samt om hur deras gymnasieverksamhet ser ut, vid ett möte där framförallt föräldrar med elever i åk 8 och 9 kom. Den årliga Vårfesten I april bjöd vi in lärare och elever till föreningens årliga vårfest. Samtliga 95 elever och ca 8 lärare kom till Norges Hus i Göteborg. Kvällen inleddes med en workshop av teatergruppen 123Schtunk. Det blev en bejublad underhållning. Därefter delades det ut två stipendier och sex premium till elever som gjort stora framsteg under året. De två stipendiaterna blev Ida Lindström och Kevin Au som vardera fick 4000 kr till vidareutbildning. Därefter blev det mat, disco och lotteri. Festen blev lyckad och föreningen tackar för insatserna från de tolv föräldrar vars engagemang och medverkan gjorde festen möjlig. Vi vill dessutom rikta ett särskilt tack till Dansbutiken, Ballet Point, Bio Roy, familjen Medero och familjen Silverblad, som bidrog med vinster till vårt lotteri. Politisk hearing i Kronhuset Elevrepresentation på politisk hearing

6 Mötesaktiviteter Föreningen har skrivit protokoll vid skolans föräldramöten och brukarrådsmöten under året. Dessa protokoll står att läsa på vår hemsida, som information till medlemmar som inte kunnat närvara. Styrelsen har under året haft ett flertal möten med skolledningen utöver nämnda möten. Avsikten har varit att diskutera planerade insatser, samt i förekommande fall förbättringar i skolans verksamhet. Vi har även haft ett flertal möten med politiker och tjänstemän i stadsdelsnämnden för att på olika vis försöka stödja skolans utveckling. Under våren blev styrelsen intervjuad av Skolverkets chef för dansarutbildningen, Eva Eriksson, som en del av den årliga utvärderingen av dansarutbildningarna. Vi fick möjlighet att formulera en skrivelse med viktiga synpunkter på skolverksamheten. Denna skrivelse diskuterades vid mötet. Medlemsaktiviteter Under läsåret förbokade föräldraföreningen biljetter till två dansföreställningar på GöteborgsOperan och fyra direktsända balettföreställningar från Bolsjoj i Moskva. På GöteborgsOperan fick vi uppleva Pina Bausch danskompani från Tyskland som visade Café Müller och Våroffer och även Stockholmsoperans gästspel med en modern version av Svansjön. De direktsända balettföreställningarna från Bolsjoj på Bio Roy var Sylfiden, Faraos dotter, LaBayadere och Romeo och Julia. Dessutom arrangerade föreningen inköp och försäljning av biljetter till Lisebergshallen och såg den amerikanska gruppen Rock the Ballet och i februari åkte vi till Kungsbacka och såg Svansjön. Det var ett gästspel från Moskva. I genomsnitt har det varit ca 32 medlemmar på varje föreställning. Föreningen har subventionerat en del av medlemmarnas biljettkostnader. Denna verksamhet kommer att fortsätta under nästa läsår. Under läsåret erbjöds elever i åk 6 till 9 att komma till GöteborgsOperan vid 3 tillfällen på inspirationsdagar. Vid dessa tillfällen fick eleverna möta dansare från GöteborgsOperan och hade bland annat modern klass, träning i Ga-Gateknik och Ashtanga yoga. I snitt deltog ca 16 elever vid varje tillfälle. I augusti åkte 29 elever i åk 6 till åk 9, med 5 föräldrar som ledare, till Nordic Ballet seminar som i år hölls i Helsingfors. Seminariet är ett samarbete mellan de nationella dansskolorna i Sverige, Norge och Finland och hålls växelvis i de olika medlemsländernas skolor.

7 Danspedagoger och koreografer från olika delar av världen bjuds in, eleverna tar klass med dessa under en sensommarvecka. De olika skolornas lärare och pianister bjuds in och ges möjlighet att sitta med under klasserna samt erbjuds workshops och seminarier efter klassernas slut. Schema och tema varierar. I år låg fokus på samarbete och Pas des Deux. På seminariet får eleverna möjlighet träffa andra dansande ungdomar från de nordiska länderna och dansa med instruktioner från internationella kända danslärare under en vecka. Seminariet avslutas med en uppvisning av en under veckan inrepeterad repertoir inför föräldrar och lärare. Nästa år hålls Nordic Ballet Seminar i Göteborg, vilket innebär att fler elever har möjlighet att vara med. Föreningen ser fram emot att få hjälpa till med arbetet kring detta inspirerande evenemang. Föräldraföreningens arbete i samband med dessa seminarier är mycket uppskattat av skolan, eftersom eleverna utan vår insats inte hade kunnat delta. Föreningen sköter anmälan till seminariet och har all kontakt med dess administration. Vi samordnar resor till och från seminariet, ordnar med mat till subventionerade priser, följer med som ledare på resorna och sköter även all information kring evenemanget. Vid årets seminarium uttryckte de gästande lärarna från vår skola sin uppskattning tydligt. Det är viktigt för eleverna att få delta i den här sortens sammanhang och skolans resurser räcker inte till för att kunna genomföra den här sortens aktiviteter utan hjälp. Vårfest och lärarspex Balettflickor på seminarium Balettpojkar på seminarium

8 Övriga aktiviteter Under året slutförde föreningen ett av sina stora informationsprojekt; Föräldraguiden. En handbok för föräldrar till elever på Svenska Balettskolan i Göteborg. Skolan kommer i höst att publicera en något reviderad version av detta dokument i den allmänna information som delas ut vid skolstart. I samband med färdighetsproven för elever till åk 4 och åk 7 deltog föreningen med information till barn och föräldrar. När föreställningen Mareld spelades på Lorensbergsteatern hjälpte föreningen till med samordning av familjer från skolan som inhyste de gästande dansarna från England, Norge, Ungern och Stockholm. I samband med årets skolföreställning samt vårföreställningen på Stora Teatern har föreningen filmat. Dessa filmer har lämnats till skolan för arkivering. Föreningen arbetar för att få distribuera ut dessa filmer till intresserade medlemmar. Frågan ligger idag hos skolledningen. Föreningens hemsida fick nyligen en ny layout. Det är en engagerad webbdesigner som har två bröder på skolan och har ställt upp ideellt. Målsättningen var att göra sidan mer användarvänlig och tydlig. Arbetet med är att förmedla viktig information till våra medlemmar fortgår. Föreningen använder även e-post i kommunikationen med våra medlemmar och när det är viktig och brådskande information skickar vi ibland SMS till medlemmarnas mobiltelefoner. Föreningen har remissat skolutredningen i Norra Hisingen, då stadsdelen inte förankrat sina synpunkter i vår skola. Föreningen har startat olika arbetsgrupper för att förtydliga ansvarsområden, vad vi arbetar med och hur vi går tillväga. De har bildats en Framtidsgrupp och en Nugrupp. Föreningen har under året haft ett gott samarbete med systerföreningen i Stockholm, där vi delar våra styrelseprotokoll mellan oss och diskuterar gemensamma frågor.

9 Göteborg 1 september 2013 Anna Donnellan Ledamot Gunilla Westberg Suppleant Heikki Rättäri Sekreterare Jakob Lagercrantz Suppleant Lena Zetterberg Ledamot Lennart Röök Ordförande Rosa Voudouri Kassör

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1. Inledning Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Introduktion Svenska Skolan i Hongkong och Shekou drivs av Svenska Skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder svenska barn kompletterande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 1 2 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Styrelsen för Svenska Downföreningen vill härmed avge följande berättelse avseende föreningens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Lokala årsboken 2009 Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Inför Svenska Freds 127-årskongress 22-23 maj i Stockholm 2010 1 2 Denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer