HANDBOK SOCIALA MEDIER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK SOCIALA MEDIER 2015"

Transkript

1 HANDBOK SOCIALA MEDIER 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Därför finns vi sociala medier Vad är sociala medier? Att använda sociala medier Använda sociala medier i arbetet Stöd och hjälp Lagar och styrande dokument Använda sociala medier privat Karlstads universitet i sociala medier facebook twitter instagram youtube linkedin... 11

3 DÄRFÖR FINNS VI I SOCIALA MEDIER Sociala medier är lättillgängliga mötesplatser där vi för dialog med våra målgrupper. Det är också en plats där vi på ett enkelt sätt kan bemöta deras åsikter och svara på deras frågor. Att vara närvarande i sociala medier är ett kostnadsfritt komplement till vår övriga marknadsföring - och självklara kommunikationskanaler för oss. Att kommunicera i sociala medier skiljer sig egentligen inte från andra sociala sammanhang i livet. Vi lyssnar, bemöter, berättar och lär av den dialog vi för med våra målgrupper - men vi har alltid i åtanke att det är ett transparent forum där användaren har möjlighet att bjuda in och dela med sig av dialogen. UNDER EN MINUT I VÄRLDEN: LADDAS 72 TIMMAR FILM UPP PÅ YOUTUBE DELAS BILDER PÅ INSTAGRAM SKRIVS TWEETS PÅ TWITTER Genom att nyttja sociala medier finns vi till hands på ett vardagligt och lättillgänligt sätt. Vi kan nå ut till nya målgrupper och bygga långvariga relationer med de vi redan har kontakt med. Övergripande stärker detta vårt varumärke. Karlstads universitet. (2014) Joachim Gustafsson, Kommunikationschef 1

4 1. VAD ÄR SOCIALA MEDIER? Under de senare åren har internet och sociala medier fått allt större inflytande i människans vardag. Från att ha varit en elektronisk anslagstavla har internet kommit att bli ett levande och föränderligt forum där mycket av innehållet skapas av användarna själva. Begreppet sociala medier syftar på alla de internetbaserade plattformar som möjliggör för användaren att interagera, bygga relationer, medverka, dela och sprida information. 1.1 KATEGORIER Sociala nätverk - Mötesplatser på internet där användarna kan interagera med varandra och sin omvärld. Det är också vanligt med sidor där man skapar en presentation om sig själv. Facebook och LinkedIn är exempel på sociala nätverk. ADVERTISING ON THE WEB IS LESS ABOUT JUST HITTING SOMEONE WITH A MESSAGE... IT S ABOUT ENGAGEMENT (WITH THAT USER). Mark Zuckerberg, grundare av Facebook Bloggar - En användares egen webbplats som bygger på ett löpande flöde av regelbundet uppdaterade inlägg. Bloggar används ofta som någon form av dagbok eller för att visa transparens i en verksamhet. Vanligt är att inläggen kan kommenteras av läsarna. Mikrobloggar - I en mikroblogg ligger fokus på en statusuppdatering som ofta begränsas till ett visst antal tecken. Den mest kända mikrobloggen är Twitter. Forum - På internet finns otaliga forum där användaren har möjlighet till diskussion. De ämnen som diskuteras knyts samman i så kallade forumtrådar. Wikis - Wikis är faktadatabaser som uppdateras av användarna själva. Här kan vem som helst bistå med sina kunskaper för att skapa ett så korrekt och omfattande innehåll som möjligt. Den mest kända och största wikin är Wikipedia. Delningssajter - Delningssajter är webbplatser som möjliggör för användarna att dela med sig av material som musik, filmer, bilder, presentationer eller nyttiga länkar. Användarna själva bidrar med materialet och det är fritt för andra att titta, betygsätta och diskutera. Exempel på delningssajter är YouTube, Flickr, Slideshare, Delicious, med flera 2

5 2. ATT ANVÄNDA SOCIALA MEDIER 2.1 ANVÄNDA SOCIALA MEDIER I ARBETET Karlstads universitet är en myndighet även i sociala medier. Det betyder att den som använder sociala medier som representant för universitetet ska känna till och rätta sig efter. Svensk lagstiftning och tillämpliga riktlinjer och policyer. Den som vill använda i sociala medier i tjänsten ska ha tillstånd från chef/prefekt och förbinder sig i och med det att sätta sig in i och följa gällande riktlinjer och policyer. Alla inlägg och kommentarer blir allmänna handlingar. Diarieföring krävs i de fall handlingarna innehåller sekretessbelagd information eller hör till ett befintligt ärende alternativt utgör underlag till ett nytt ärende. TÄNK PÅ ATT: Uppmuntra engagemang: Sträva efter dialog med målgrupperna. Använda gott omdöme: Var trovärdig och saklig när du publicerar information och/eller innehåll samt besvarar frågor 47 PROCENT AV SVENSKARNA BESÖKER FACEBOOK DAGLIGEN (2014) eller synpunkter. Kom ihåg att det du publicerar representerar vårt varumärke. Respektera sekretessbelagt eller upphovsrättsskyddat material: Visa respekt för rådande lagar och regler. Material - så väl texter som bilder - som är upphovsrättsskyddat eller ägs av andra ska inte användas utan tillstånd. Inom sociala medier är det allmän praxis att länka till upphovsmannen snarare än att reproducera dess arbete. Vissa saker omfattas av sekretess och får inte publiceras eller lagras i medierna. Vi tar bort sådant som omfattas av sekretess samt sådant som strider mot lag, eller på annat sätt är olämpligt eller stötande. Är du osäker på vad som omfattas av sekretess? Diskutera med närmast ansvarig chef. Läs även universitetets policy Allmänna handlingar, sekretess och diarieföring (2009/32). Var tydlig: Beskriv i profilen vem du är och varför du använder kanalen. Hur snabbt svarar du på tilltal och vad kan dina vänner eller följare förvänta sig? Vårda språket: Var noga med språkanvändningen. Stava rätt, undvik alltid särskrivningar och använd inte ironi då den kan vara svårtydd i skriven kontext. Våra användare kan också ha olika nationaliteter varför det i vissa kanaler kan vara relevant med uppdateringar på såväl svenska som engelska. Fundera över hur målgruppen ser ut! Fråga om lov ifall det krävs: Om du publicerar bilder eller filmer på personer ska du ha frågat dem om tillåtelse först. Målsman måste tillfrågas om personerna är under 15 år gamla. 3

6 Bemöta kontroversiella frågor: Vill du bemöta kontroversiella frågor eller felaktiga påståenden bör du först diskutera frågan med ansvarig inom det berörda ämnet. Svara sedan lugnt, sakligt och relevant. Om du inte vet hur du ska förhålla dig till ett inlägg, ta i första hand kontakt med din närmaste chef, därefter med Avdelningen för kommunikation och externa relationer. Ta bort inlägg: Om du väljer att ändra eller ta bort ett inlägg, gör klart att du har gjort det och förklara varför. Information som ska plockas bort är till exempel: förtal, hot eller personangrepp hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller trakasserier olovliga våldsskildringar eller pornografi inlägg med alkoholrelaterat innehåll inlägg med extrema politiska åsikter uppmaningar till brott upphovsrättsligt skyddat material som publicerats utan tillstånd inlägg med sekretessbelagda uppgifter (ska diarieföras) Plocka bort: inaktiva gamla grupper och konton. Tänk även på: att det du publicerar kommer att finnas kvar i all framtid, även om du raderar informationen. Arkivera: Två gånger per år, i maj och november, ska de officiella kanerna arkiveras. Arkiveringen samordnas av avdelningen kommunikation och externa relationer och ska utföras av alla som är ansvariga för en officiell kanal. Uppföljning: När du har haft ditt sociala medie ett tag - gör en uppföljning. Hur fungerade det? Fick ni ut vad ni ville av det? Använder ni det? Därefter kan ni avgöra om det är nödvändigt eller inte för er att finnas i sociala medier. 2.2 STÖD OCH HJÄLP Avdelningen kommunikation och externa relationer har ansvaret för universitetets huvudkanaler i sociala medier samt ansvar för handboken i sociala medier. Om du, din verksamhet, avdelning, fakultet, med mera, vill starta konto i ett socialt media ger kommunikation och externa relationer dig stöd och tips om hur du kan gå tillväga. 45PROCENT AV SVENSKARNA HAR TILLGÅNG TILL BÅDE DATOR, SURFPLATTA OCH SMART MOBIL (2014) 4

7 Kontakta för stöd och information. 2.3 LAGAR OCH STYRANDE DOKUMENT Personuppgiftslagen Yttrandefrihetsgrundlagen Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen (till exempel Myndigheternas serviceskyldighet) Universitetets ledar- och medarbetarpolicy Lagar och regler mot diskriminering, mobbning och kränkningar Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor 2.4 ANVÄNDA SOCIALA MEDIER PRIVAT Sociala medier är goda verktyg för omvärldsbevakning och informationsinsamling och kan användas även för privat bruk. Tänk då på att: Du är ambassadör: Som anställd vid Karlstads universitet förknippas du med vår organisation. Användandet kan därför påverka vårt varumärke. Visa omdöme: Tänk efter om det du tänker skriva i din status är någonting som du skulle kunna säga inför alla dina vänner eller arbetskamrater. Vi använder sunt förnuft. Kritik och beröm: Ge gärna uppskattning publikt, kritik till den det berör. Vi är varandras arbetsmiljö även på nätet. Kontrollera sekretessinställningar: Gå igenom dessa så att du vet vilken information du lämnar ut. Ansvaret: Kanske behöver du använda dina privata profiler på arbetstid? Redogör då för detta med din chef så att ni är överens. 5

8 3. KARLSTADS UNIVERSITET I SOCIALA MEDIER Karlstads universitet använder flera olika kanaler för att upprätthålla en närvaro i sociala medier. Högst prioriterade är idag Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Linkedin. Nedan följer en genomgång på vilken kanal som lämpar sig bäst för den målgrupp du vill nå. KAU.SE Vår webbplats som är till för alla och som ska ska lyfta våra ytterligare kanaler i sociala medier. FACEBOOK Primär målgrupp: blivande och nuvarande studenter. TWITTER Primär målgrupp: studenter, medier och samarbetspartners. INSTAGRAM Primär målgrupp: blivande och nuvarande studenter. LINKEDIN Primär målgrupp: alumner och framtida medarbetare. YOUTUBE Primär målgrupp: samtliga. 6

9 3.1 FACEBOOK facebook.com/karlstadsuniversitet Facebook är världens största sociala nätverk. Om Facebook vore ett land skulle det rent befolkningsmässigt vara världens tredje största. Bara i Sverige har Facebook runt fem miljoner användare. På Facebook kan användare publicera så kallade statusuppdateringar, bilder och filmer som deras vänner sedan kan gilla eller kommentera. På Facebook handlar mycket av kommunikationen om dialog och relationer och det är också här fokus ligger för Karlstads universitets arbete i kanalen. KARLSTADS UNIVERSITET PÅ FACEBOOK Våra huvudmålgrupper för Facebook är primärt blivande och nuvarande studenter och sekundärt alumner och intresserad allmänhet. Facebook är en viktig kanal för att bygga relationer med dessa målgrupper då merparten av individerna i våra primära målgrupper har ett konto på Facebook. Vår övergripande kommunikation på Facebook utgår från Karlstads universitets huvudsida, men andra enheter inom universitetet har också möjlighet att skapa sina egna sidor. På Facebook delar vi med oss av information om universitetet till våra målgrupper, men vi öppnar också upp för dialog och arbetar för att skapa goda relationer med våra användare. Fokus ska ligga på att tillhandahålla nuvarande och befintliga studenter relevant information och svara på deras frågor samtidigt som vi erbjuder ett forum för diskussion. VID OFFICIELL ANVÄNDNING, TÄNK PÅ ATT: Svara snabbt: På huvudkanalen är vår målsättning är att alltid svara på frågor inom 24 timmar, helgfri måndag till fredag. Förklara vem du är: När du svarar på frågor avslutar du kommentaren med /[Namn och yrkesroll] Hålla koll på viktiga datum: Runt terminsstarter och under sökperioder då många söker information om studier råder extra fokus Vill du skapa ett konto? Här finns instruktioner: 7

10 3.2 TWITTER twitter.com/kauofficiell Twitter är en mikrobloggtjänst som blivit allt mer populär de senaste fem åren. På Twitter publiceras korta statusmeddelanden som får innehålla maximalt 140 tecken. Här kommunicerar alla, både privatpersoner, företag och organisationer, utifrån en egen användarprofil. Du som twittrar kan följa andra användare och på så sätt prenumerera på deras uppdateringar så att de hamnar direkt i ett löpande flöde på ditt kontos förstasida. Twitters användare kan skapa ämneskategorier, så kallade hashtags, genom att skriva en #-symbol följt av det ord de vill märka sin tweet med. Alla tweets som innehåller hashtaggen #karlstadsuniversitet samlas i ett gemensamt flöde, oavsett vem som skickat tweeten. KARLSTADS UNIVERSITET PÅ TWITTER Karlstads universitet har ett huvudkonto på Twitter. Våra huvudmålgrupper där är journalister, politiker, nuvarande studenter samt intresserad allmänhet. Utöver universitetets huvudkonto kan också anställda twittra som privatpersoner eller skapa konton för delar av universitetet. Twitter är ett bra sätt att nätverka och omvärldsbevaka. Hänvisa gärna till Karlstads universitet i din beskrivning av ditt konto om du skapar ett. Karlstads universitet använder Twitter som ett uppsökande, relationsskapande och omvärldsbevakande verktyg där vi kan föra dialog med våra målgrupper. VID OFFICIELL ANVÄNDNING, TÄNK PÅ ATT: Svara snabbt: Eventuella mentions (tilltal på Twitter) får svar så fort som möjligt. Kanalen är snabb ofta snabbare än Facebook. På huvudkanalen svarar vi inom två timmar helgri måndag till fredag Förklara vem du är: När du skriver en tweet avslutar du med /[Namn] Hålla koll på viktiga datum: Extra fokus lägger vi runt terminsstarter, under sökperioder och i samband med viktiga händelser som påverkar universitetvärlden. Omvärldsbevaka: Använd Twitter som verktyg för omvärldsbevakning. Följ konton som bidrar med intressant information om vårt verksamhetsområde Vill du skapa ett konto? Här finns instruktioner: officiell 8

11 3.3 INSTAGRAM instagram.com/karlstadsuniversitet Instagram som, sedan 2012, ägs av Facebook är en populär och snabbt växande bildblogg. På Instagram tar man foton, lägger på olika filter och delar sedan med sina vänner. Som användare följer man privatpersoner, organisationer eller företag som man är intresserad av. Deras bilder dyker då upp i det egna flödet och man kan gilla eller kommentera alla bilder. KARLSTADS UNIVERSITET PÅ INSTAGRAM Karlstads universitet har ett huvudkonto på Instagram och den primära målgruppen är studenter. Kontot uppdateras av kommunikationsavdelningen eller av studenter som får vara ambassadörer för kanalen under en tidsbestämd period. Bilderna som läggs upp ska vara relevanta För universitetets verksamhet. Karlstads universitet närvarar också på Instagram genom att gilla andras bilder som har taggats med en relevant hashtag, exempelvis #karlstadsuniversitet. Vid passande tillfällen kan vi också kommentera dessa bilder - men det är viktigt att inte vara för påträngande. VID OFFICIELL ANVÄNDNING, TÄNK PÅ ATT: Svara: Precis som i andra sociala medier fungerar Instagram som en kommunikationskanal till studenter. När du får en kommentar - svara. Förklara vem du är: När du lägger upp en bild behöver du inte skriva om med namn. Däremot när du kommenterar någon annans bild eller svarar på en kommentar avslutar du med: /[Namn] Hålla koll på viktiga datum: Extra fokus lägger vi runt terminsstarter, under sökperioder och i samband med viktiga händelser som påverkar universitetvärlden. Var på hugget: Är det något roligt evenemang på universitet? Knäpp en bild och lägg upp det på Instagram! Vill du skapa ett konto? Ladda ner appen Instagram till din smarta telefon. Följ sedan instruktionerna. 9

12 3.4 YOUTUBE youtube.com/user/karlstadsuniversitet YouTube är ett verktyg för publicering av filmklipp. På YouTube kan användare lägga upp filmklipp som de själva skapat så att vem som helst har möjlighet att se dem. Användaren skapar en egen kanal varifrån all publicering sker. YouTube är ett mycket populärt verktyg vars sökfunktion har kommit att bli världens näst mest använda. KARLSTADS UNIVERSITET PÅ YOUTUBE Karlstads universitet använder YouTube för att publicera profilerande filmer av hög kvalitet. Vi har vår egen kanal där vi publicerar filmer som kan bygga vårt varumärke och locka presumtiva studenter till vårt universitet. Filmklipp som skildrar lokaler, omgivningar och aktiviteter där man får en känsla av hur det är studera vid Karlstads universitet är att rekommendera. För enskilda delar av universitetet skapar vi listor där filmerna grupperas och samlas. Till exempel för lärarutbildning, handelshögskola med flera. För att skapa ett enhetligt uttryck finns mallar framtagna för produktion av rörlig bild. Mallarna innehåller riktlinjer för inledning, kanalsymbol och avslutning. Använd gärna dessa. VID OFFICIELL ANVÄNDNING, TÄNK PÅ ATT: Hålla kvalitén: Publicera endast filmklipp som håller hög kvalitet Tagga korrekt: Förse klippet med ett bra namn, en talande beskrivning och relevanta etiketter för att uppnå bra resultat i sökningar Återanvända och dela materialet: Vi länkar till vår YouTube-kanal eller bäddar in den direkt på webbplatsen eller på Facebook för att fler ska hitta den. Karlstads universitet har en huvudkanal för YouTube. Alla är välkomna att publicera material i denna kanal. Kontakta för stöd och information. För information/hjälp kring filmproduktion kontakta: 10

13 3.5 LINKEDIN karlstad-university LinkedIn är ett socialt nätverk för yrkesmässiga kontakter. Här skapar du en profil där du beskriver din arbetslivserfarenhet, nuvarande och tidigare arbetsgivare samt utbildning. Som ett digitalt CV, kan man säga. Användarna nyttjar LinkedIn för att bevara och skapa nya yrkesmässiga relationer, söka jobb och utnyttja sina affärsnätverk. Det blir allt vanligare att arbetsgivare använder sig av LinkedIn vid rekrytering. KARLSTADS UNIVERSITET PÅ LINKEDIN Karlstads universitet använder sig av LinkedIn i arbetet med alumnnätverket. Genom att användare anger Karlstads universitet som lärosäte går de också med i nätverket. Universitetet använder också Linkedin i rekryteringssyfte. Vi har också automatiskt en närvaro i kanalen genom att användaren anger nuvarande arbetsgivare och lärosäten i sina profiler. Detta gör att vårt varumärke, Karlstads universitet, är sökbart i kanalen. TÄNK PÅ ATT Uppge var du är anställd: Glöm inte att uppge Karlstads universitet som din arbetsgivare. Uppge var du pluggade: studerade du vid Karlstads universitet? Uppge det på din LinkedIn! LINKEDIN HAR 332 MILJONER ANVÄNDARE VÄRLDEN ÖVER (2014) 11

14 x3.6 CHECKLISTA Hjälp? Behöver du stöd, råd eller hjälp? Kontakta avdelningen kommunikation och externa relationer. Den här checklistan fungerar som ett stöd när vi etablerar en närvaro i sociala medier. Gå igenom listan och besvara frågorna så får du en bra grund för din närvaro. Har du tagit del av Karlstads universitets handbok för sociala medier? Har du säkerställt att det finns en ansvarig och har chef/prefekt godkänt etableringen? Är tillräckliga resurser avsatta för att hantera: A. Initialt arbete med att starta arbetet, profilera mediet och ange nödvändig information i mediet? B. Hålla uppsikt över mediet? C. Uppdatera och underhålla mediet? D. Förvalta mediet över tid? Finns en rutin framtagen för arbetet med mediet som beskriver åtkomst, innehåll, rutin för uppdatering och bevakning? Känner du till reglerna för diarieföring och vet när du ska vidta åtgärden? Har du sett över den information som ska presenteras på det sociala mediet? Framgår det: A. vilket som är syftet med närvaron B. vilka interaktionsmöjligheterna är och under vilka tider besökaren kan förvänta sig svar i de fall den möjligheten ges C. hur vi bevakar kommentarer och på vilka grunder vi diarieför och gallrar inlägg och med vilka intervall det sker D. vilka uppgifter som inte får publiceras E. hur inlägg synliggörs för andra användare Finns motsvarande information som ges i sociala medier på våra huvudwebbplatser? Detta är viktigt för att i så liten utsträckning som möjligt bygga fast information i lösningar som bara vissa användare kan ta del av. 12

HANDBOK SOCIALA MEDIER 2012

HANDBOK SOCIALA MEDIER 2012 HANDBOK SOCIALA MEDIER 2012 Innehållsförteckning Därför ska vi finnas i sociala medier... 1 1. Vad är sociala medier... 2 2. Att använda sociala medier... 3 2.2 Stöd och hjälp...4 2.3 Lagar och styrande

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Guide till veckans instagrammare

Guide till veckans instagrammare 1(5) Datum 2016-05-16 Kommunikationsavdelningen Guide till veckans instagrammare Vad roligt att du vill dela med dig av din vardag i Hässleholms kommun! Att vara veckans instagrammare är ett spännande

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala medier

Strategi och riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Datum 2017-05-02 Antagen av KS Reviderad datum Paragraf 82 1(11) Strategi och riktlinjer för sociala medier 2(11) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Strategi för sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Twitter är en plattform där du kan knyta kontakter, marknadsföra något, omvärldsbevaka, uttrycka dina åsikter

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 91 Riktlinjer - Användning av sociala medier Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser,

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 Dagens tema: Socialal medier FaceBook Skype Twitter Instagram mm. SOCIALA MEDIER Vilka finns och till vad används dom? 2 1 Läs användarvillkoren! Innan du ansluter

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER Handbok för användning av SOCIALA MEDIER 1 Kontakta gärna informationsavdelningen med synpunkter på innehållet och praktiska exempel från verksamheterna. informationsavdelningen@ltkronoberg.se 2 Innehåll

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N Innehållsstrategi för Rädda Barnen Instagram Instagram är ett medium där vi förväntar oss att konsumtionen av innehållet ska gå snabbt. Vi föreslår att ni försöker

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Sociala medier i arbetslivet

Sociala medier i arbetslivet Socialamedieriarbetslivet AvJennyEklund,SprindGlobalAB Vadärsocialamedier? Medsocialamedier,ellersocialawebben,menasinternettjänstersombyggerpå interaktivkommunikationochanvändargenereratinnehåll.webbplatserdär

Läs mer