SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013"

Transkript

1 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

2 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för dig som vill utveckla och fördjupa dig inom området hälsa och välmående. Hos oss får du konkreta och användbara redskap för ditt yrkesliv och din vardag, vilka på ett framgångsrikt vis bidrar till ett ökat välmående hos dig själv och andra. I denna katalog finner du en uppsättning kurser och utbildningar vilka samtliga tar sin utgångspunkt i vår grundsyn på hälsa som en helhet. Vi integrerar den senaste forskningen med väl etablerade metoder för att uppfylla de aktuella behoven ute i arbetslivet. Vårt kursutbud under 2013 innehåller flera intressanta nyheter, bl a en helt ny utbildning i professionell krishantering under en termin, en introduktionskurs i mental träning samt en 6-dagars kurs i MBSR för professionella (mindfulness based stress reduction training). Sverigehälsan erbjuder nu utbildning inom Yrkeshögskolan och under 2013 startar vi återigen vår kvalificerade YH-utbildning till Socialpedagog. Hos oss möter du alltid erfarna utbildare med gedigen spetskunskap inom sitt område. Parallellt med utbildningen är våra utbildare yrkesverksamma inom sina ämnesområden, någonting som ger en viktig koppling till arbetslivet. En lista över våra utbildare och gästföreläsare hittar du på sidan 15 i denna katalog. Vi riktar oss både till dig som har tankar på att byta inriktning i ditt yrkesliv och till dig som redan arbetar med hälsa och som vill förstärka din professionella kompetens inom området. Till våra kurser och utbildningar kommer både privatpersoner och personal från företag och offentliga organisationer. Vi vill ge dig en utbildning fylld av glädje och hälsosam inspiration. Vi vill också ge dig förutsättningar för att verkligen nå ut i arbetslivet med dina kunskaper. PETER STJERNFELDT, VD Sverigehälsan 2 INNEHÅLL: Är du på väg mot något nytt? Starta hos oss! Diplomerad Friskvårdsterapeut och Kostkonsult med kognitiv inriktning Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning Diplomerad Avspännings- och Stressterapeut med kognitiv inriktning Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) Basutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT) Basutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning (Steg-1 PDT) Baskurs i mindfulness Kurs i MBSR för professionella (Lärarutbildning i MBSR, första steget) Introduktionskurs i mental träning Kurs i kris och krishantering Utbildning i professionell krishantering med inriktning på tvärkulturalitet Utbildning och kompetensutveckling för organisationer och företag Kvalificerad YH-utbildning till Socialpedagog med kompetens inom KBT och mångkulturalitet Våra utbildare och gästföreläsare Kontaktinformation och finansieringsalternativ... 16

3 ÄR DU PÅ VÄG MOT NÅGOT NYTT? STARTA HOS OSS! Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Hos oss får du chansen att skapa dig en utbildning inom det du brinner för, möjligheten att söka en ny väg i ditt yrkesliv och kunskaperna du behöver för att utveckla din kompetens. Är du intresserad av friskvård, stresshantering, avspänning och kostrådgivning? Är du sugen på att starta eget? Vill du fördjupa dig i kognitiv beteendeterapi? Våra utbildningar ger dig yrkesmässiga kunskaper och tillgång till aktuella metoder i en utbildning som är utformad utifrån behoven på arbetsmarknaden. ATT LÄRA GENOM ATT UPPLEVA Oavsett om du deltar i våra utbildningar för att ändra riktning i ditt yrkesliv eller studerar för din egen skull vill vi ge dig en bred och relevant kunskapsbas. Vi vill också ge dig förutsättningar att snabbt omsätta dina kunskaper praktiskt. Därför är våra utbildningar upplevelsebaserade. Vi tror på att engagemang och ett aktivt utbyte av personliga erfarenheter gynnar inlärningsprocessen. Genom övningar och konkreta exempel tränar vi successivt upp förmågan att hantera situationer och problem. Du märker att det inte bara gör dina studier roligare utan även effektivare. STUDIER PÅ DINA VILLKOR Våra utbildningar sker delvis på distans med schemalagda föreläsningar och studiegruppstimmar mellan utbildningsblocken. Detta gör det möjligt att skapa flexibla studieupplägg som kan anpassas efter arbete eller andra personliga behov. På hittar du mer information om våra utbildningar och aktuella ansökningshandlingar. VI VILL GÄRNA TRÄFFA DIG Kom in till våra kontor i Stockholm eller Malmö för ett personligt rådgivningsmöte. Boka en tid genom att kontakta vår kundtjänst redan idag på telefon VÄLKOMMEN TILL SVERIGEHÄLSAN UTBILDNINGAR MED HÄLSAN I FOKUS! UTBILDARE DIREKT FRÅN BRANSCHEN Alla våra utbildare är yrkesverksamma inom sina ämnesområden. Detta ger våra utbildningar en värdefull koppling till arbetslivet och garanterar att utbildningsinnehållet är relevant och aktuellt. SAMARBETE MED ARBETSLIVET Sverigehälsan har ett stort kontaktnät och samarbetar med såväl organisationer och företag som kommunala och statliga verksamheter. Några exempel är Svenska Vård, TRR Trygghetsrådet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Yrkeshögskolemyndigheten, Paul Benér Psykologbyrå, Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar, HPI Nordic samt kommunens vuxenutbildning på flera platser i landet. I flera kommuner kan våra utbildningar finansieras via kommunal vuxenutbildning. Vi genomför också skräddarsydda kurser och utbildningar för verksamheter inom bl a vård och omsorg, skola, socialt och personalinriktat arbete. 3

4 DIPLOMERAD FRISKVÅRDSTERAPEUT OCH KOSTKONSULT MED KOGNITIV INRIKTNING En utbildning för dig som vill arbeta med att stimulera, motivera och vägleda människor till ökad hälsa. Utbildningen ger dig kunskaper att kartlägga hälsoläget hos en individ eller organisation samt att planera och genomföra praktiska friskvårdsinsatser. Vi utgår från dig och din personliga utveckling och ger dig tillgång till metoder och redskap för att förmedla såväl kunskaper och förhållningssätt som praktiska insatser för individer och grupper. Vi har ett tydligt praktiskt fokus och ger dig en bred uppsättning verktyg för ditt arbete med individer och grupper. Utbildningen inkluderar en kurs i hälsoprofilbedömning i samarbete med HPI Nordic, vilken ger dig behörighet att utföra hälsoprofilbedömningar. FÖR DIG SOM: har ett genomgripande intresse för friskvård, kost och hälsa vill ha kunskaper och verktyg för kvalificerat hälsoarbete vill vidareutbilda dig och utveckla dina kunskaper inom friskvård vill fördjupa dig inom friskvård för egen del STUDIEORTER: Malmö och Stockholm UPPLÄGG: 33 dagar fördelade på 11 utbildningsblock à tre dagar samt 10 studiegruppstillfällen SÅ KAN DU GÅ VIDARE: Komplettering till Diplomerad Kostrådgivare Komplettering till Diplomerad Avspännings- och Stressterapeut 4 Arbetet som Friskvårdsterapeut och kostkonsult kan bestå av såväl fysiska som mentala insatser. Den coachande funktionen är betydelsefull. Att stimulera till livsstilsförändring och personlig utveckling innebär daglig kontakt med individer och grupper. Som friskvårdsansvarig på en arbetsplats kan uppgifterna bestå i att kartlägga personalens hälsoläge i syfte att planera och utforma en strategi för friskvårdsarbetet. Du kan också leda praktiska hälsofrämjande aktiviteter på gym eller hälsoföretag. Du kan arbeta som anställd eller som konsult i eget företag. En grundläggande uppgift är att coacha, motivera och inspirera till en hälsosam livsstil. I argumentationen för investeringar i hälsoinsatser är det nödvändigt att kunna motivera dem ekonomiskt. I din roll ligger därmed också att beskriva vilka kostnader en hälsoinvestering för med sig och vilka intäkter som den kan resultera i. Hälsoekonomi är därför ett viktigt moment i utbildningen. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för hälsofrämjande insatser. Ur innehållet: Motion och livsstil Fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning, fysisk aktivitet, kondition, träningsdagbok, jogging & powerwalk, konditionstest, styrketräning, anatomi, belastningsprinciper, styrketest och rörlighetstest, styrketräning i maskiner, motionsgymnastik, motionsgympapass, hjärt- och lungräddning (HLR), ergonomi, fysisk aktivitet stavgång, powerwalk, core Samtalsmetodik Samtalsteknik, samtalsstruktur och samtalets ramar, kommunikationens grunder, aktivt lyssnande, effektivt lyssnande, kroppsspråk, den kognitiva samtalsmodellen, det lyssnande samtalet, det inre samtalet, den sokratiska frågemetoden Hälsopsykologi Livsstress och hälsa, burn out bore out, personlighet och hälsa, det sociala stödets betydelse för vår hälsa, kriser, depression, psykiska sjukdomar, tvångssyndrom, social fobi Hälsofrämjande ledarskap Organisation och ledarskap, grupprocesser, kvinnligt och manligt ledarskap, mål, etik och moral, värderingar och attityder, teamövningar, intervjuteknik, kommunikationsmodeller Kognitiv pedagogik Handledning som kunskapsutvecklande process, kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod, tankar, känslor och beteenden, schemamodellen: självbilden, positiva och negativa tankar, automatiska tankar, dysfunktionella scheman, tankefällor, den kognitiva triangeln, att ta in och bearbeta information, förändringsarbete Avspänning och målinriktad mental träning Avspänningstekniker, självbild, hälsa som helhet - fysisk och mental hälsa, stress och stresshantering, målinriktad mental träning, yoga, qigong, hälsa och motivation

5 HUR ARBETAR EN FRISKVÅRDSTERAPEUT OCH KOSTKONSULT? Friskvårdsterapeutens viktigaste uppgift är att hjälpa människor att hitta en livsstil som bevarar och utvecklar deras hälsa. Som friskvårdsterapeut och kostkonsult erbjuder du arbetsgivare en möjlighet att stärka frisknärvaron genom förebyggande insatser. Du har samtidigt den betydelsefulla uppgiften att aktivt främja hälsa och personlig utveckling hos de människor du möter i din yrkesroll. Hälsa och företagande Entreprenörskap och företagande, affärsplan, grundläggande villkor för företagande i hälsobranschen Kost och näringslära Kost och hälsa, kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler, glykemiskt index, matsmältningen, kost- och näringsrekommendationer, kostrelaterade sjukdomar, specialkost, kostupplägg för olika grupper, övervikt och fetma, socker, kost och idrott Komplementär medicin och massage Alternativa behandlingsmetoder, lagstiftning, anatomi, massageteknik, indikationer och kontraindikationer Projekt praktiskt yrkesliv Lärprocesser, projektmetodik, mål, planering och utvärdering, rapportering, feedback, projektplan Hälsoprofilbedömning Hälsoprofilbedömning är en mycket omfattande, utprövad metod för beteendeförändring, indelning i åtgärdsgrupper, kartläggning av friskvårdsbehov, uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser. Hälsoprofilbedömning är ett välkänt och inarbetat redskap ute i arbetslivet. MÅLSÄTTNING Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta yrkesmässigt med friskvård alternativt använda friskvårdens arbetsmodeller och verktyg som ett komplement i din ordinarie yrkesroll. UNDERVISANDE PERSONAL Utbildningen leds av erfarna utbildare vilka parallellt med undervisningen också arbetar praktiskt inom sitt kunskapsområde. BEHÖRIGHET För att kunna antas till utbildningen bör du ha viss arbetslivserfarenhet samt ett grundläggande intresse för att utveckla och förstärka det friska hos dig själv och andra. Vi ställer också krav på självinsikt och personlig mognad. 5

6 DIPLOMERAD AVSPÄNNINGSPEDAGOG för dig som söker effektiva verktyg för avspänning och mental träning Utbildningen vänder sig till dig som vill få tillgång till metoder för avspänning och mental träning. Vi ger dig tillgång till en bred uppsättning tekniker vilka kan användas både för din egna personliga utveckling och för ditt arbete med andra. Teknikerna inom avspänning och mental träning kan vara effektiva redskap i din vardag där de kan bidra till ökat välbefinnande, motivation och förbättrade möjligheter att förebygga och hantera skadlig stress. De kan även integreras i ditt dagliga arbete med människor, t ex inom personalomsorg, skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård, socialt arbete, coaching och livsstilsförändringar. FÖR DIG SOM: vill använda olika tekniker för avspänning och mental träning i din yrkesroll eller för din personliga utveckling STUDIEORTER: Malmö och Stockholm UPPLÄGG: 15 dagar fördelade på 5 utbildningsblock à tre dagar samt 4 studiegruppstillfällen SÅ KAN DU GÅ VIDARE: Diplomerad Avspänningsoch Stressterapeut UTBILDNINGENS INNEHÅLL: STRESS OCH STRESSHANTERING Hälsofrämjande ledarskap Psykosocial arbetsmiljö Kognitiv pedagogik Avspänning och målinriktad mental träning Hälsopsykologi En komplett förteckning över utbildningens innehåll hittar du på 6 Avspänning och mental träning är ett effektivt sätt att medvetet arbeta för ökad hälsa, träna sin förmåga till koncentration och öka sin förmåga att prestera. Dessa tekniker kan användas som verktyg i stresshantering, avspänning och personlig utveckling. Med ett kognitivt tankesätt som grund lär du dig att initiera och leda avspänning med inriktning på stresshantering, prestation, livsstil och hälsa. Utbildningen kan användas som ett komplement till din ordinarie yrkesroll eller för din egen personliga utveckling. Långvarig stress kan ge negativa psykologiska och fysiologiska effekter med ohälsa som följd. UNDERVISANDE PERSONAL Utbildningen leds av erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för stresshantering och avspänning. För att kunna antas till utbildningen bör du ha viss arbetslivserfarenhet samt ett grundläggande intresse för att utveckla och förstärka det friska hos dig själv och andra. Vi ställer också krav på självinsikt och personlig mognad. Insikter och medvetenhet om hur du själv fungerar är ett betydelsefullt steg mot att kunna hjälpa andra. En viktig utgångspunkt är den egna upplevelsen. En vilja att aktivt bidra med erfarenheter är därför önskvärd. SÅ KAN DU GÅ VIDARE Utbildningen är en fristående första del del av vår utbildning till Diplomerad Avspännings- och Stressterapeut vilken omfattar två terminer. Det är därmed möjligt att bygga på din utbildning med ytterligare en termin.

7 DIPLOMERAD AVSPÄNNINGS- OCH STRESSTERAPEUT MED KOGNITIV INRIKTNING yrkesmässiga redskap för att förebygga och hantera stress Vår utbildning till Avspänningsoch Stressterapeut vänder sig till dig som vill arbeta med stress och stresshantering gentemot individer och grupper. Utbildningen är en fristående yrkesutbildning och ett komplement till den ordinarie rollen för flera olika yrkesroller. Vi ger dig verktyg och metoder som kan användas både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv. Utbildningen ger behörighet att söka medlemsskap i SAMSAS, samarbetsorganisationen för avslappning och stresshantering. HUR ARBETAR EN AVSPÄNNINGS- OCH STRESSTERAPEUT? Du arbetar med att förebygga och motverka stress hos individer, grupper och organisationer. Du kan ge konstruktiv vägledning och rådgivning kring stress, både i arbetssituationer och i privatlivet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för stresshantering, avspänning och mental träning. Ur innehållet: Hälsofrämjande ledarskap Organisation och ledarskap, ledarroller, grupprocesser, kvinnligt och manligt ledarskap, mål, etik, moral, värderingar, attityder, teamövningar, kommunikationsmodeller Psykosocial arbetsmiljö Psykosocial kartläggning, psykosocialt arbetsmiljöarbete, att hantera stress, konflikthantering Kognitiv pedagogik Handledning som kunskapsutvecklande process, kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod, tankar, känslor och beteenden, schemamodellen självbilden, positiva och negativa tankar, automatiska tankar, dysfunktionella scheman Stress och stresshantering Psykosocial problematik, stress och stressreaktioner, stresshanteringsplan, stressammanbrott, stressjukdomar, värderingar, roller, förändringsarbete, att känna igen sin egen och andras stress, stödåtgärder, arbetsmiljöns betydelse, arbetsorganisationens betydelse, tankar, känslor och beteenden, hur vi bearbetar information, avspänning, feedback och reflektion Avspänning och målinriktad mental träning Olika avspänningstekniker, hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv, hälsa som helhet, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan, stress och stresshantering, yoga, qigong, motivation, självinsikt, egna valmöjligheter och förmåga att uppnå sina mål, avspänning, mental träning Samtalsmetodik Samtalsteknik, samtalsstruktur och samtalets ramar, kommunikationens grunder, lyssnande aktivt lyssnande, effektivt lyssnande, kroppsspråk, empati och inlevelseförmåga, den kognitiva samtalsmodellen, känslor, relationer, det lyssnande samtalet, det inre samtalet, den sokratiska frågemetoden, krishantering Näringslära Näringsämnen, glykemiskt index, kost och ätstörningar, kost och stress Hälsa och företagande Entreprenörskap och företagande, affärsplan, grundläggande FÖR DIG SOM: vill arbeta med att förebygga och hantera stress vill förkovra dig och skaffa nya metoder till ditt nuvarande arbete STUDIEORTER: Malmö och Stockholm UPPLÄGG: 33 dagar fördelade på 11 utbildningsblock à tre dagar samt 10 studiegruppstillfällen SÅ KAN DU GÅ VIDARE: Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi Kurs i MBSR för professionella villkor för företagande i hälsobranschen Projekt, arbetssätt och lärande Lärprocesser, projektmetodik, mål, planering och utvärdering, rapportering, feedback Komplementär medicin och massage Alternativa behandlingsmetoder, indikationer - kontraindikationer Hälsopsykologi Livsstress, burn out bore out, personlighet och hälsa, kriser, depression, psykiska sjukdomar, tvångssyndrom Mindfulness Grundläggande kunskaper inom mindfulness/medveten närvaro, BEHÖRIGHET För att kunna antas till utbildningen bör du ha arbetslivserfarenhet samt ett grundläggande intresse för att utveckla och förstärka det friska hos dig själv och andra. Vi ställer också krav på självinsikt och personlig mognad. Insikter och medvetenhet om hur du själv fungerar är ett betydelsefullt steg mot att kunna hjälpa andra. En viktig utgångspunkt i utbildningen är den egna upplevelsen. En vilja att aktivt bidra med erfarenheter är därför önskvärd. 7

8 DIPLOMERAD KOSTRÅDGIVARE MED KOGNITIV INRIKTNING fördjupa din insikt i kostens betydelse för vår hälsa Att påverka människors kostvanor handlar till stor del om att förändra tankar, känslor och beteenden. Den kognitiva pedagogiken inriktar sig på tankeprocessen och lär dig att initiera och leda förändringsarbete för individer och grupper. Vi arbetar med konkreta fall och fokuserar på praktisk kostrådgivning mot en bred målgrupp. I takt med att medvetenheten ökar kring kostens betydelse för vår hälsa ökar också behovet av kvalificerade personer som kan hjälpa oss att hitta sunda kostvanor. Vår utbildning till Diplomerad Kostrådgivare är en komplett yrkesinriktad utbildning inom kost och hälsa för livet och yrkeslivet. FÖR DIG SOM: vill arbeta med rådgivning och beteendeförändring med inriktning på kost och hälsa vill koppla kunskaper kring kost och hälsa till din ordinarie yrkesroll inom exempelvis vård och omsorg, skola, matlagning, barnomsorg eller träning vill fördjupa dina kunskaper i syfte att främja din egen hälsa STUDIEORTER: Malmö och Stockholm UPPLÄGG: 15 dagar fördelade på 5 utbildningsblock à tre dagar SÅ KAN DU GÅ VIDARE: Komplettering till Diplomerad Friskvårdsterapeut Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) UTBILDNINGENS INNEHÅLL: KOST OCH NÄRINGSLÄRA KOSTRÅDGIVNING PROJEKTARBETE KOGNITIV PEDAGOGIK HÄLSA OCH FÖRETAGANDE En komplett förteckning över utbildningens innehåll hittar du på 8 Intresset för kost är idag större än någonsin. Att våra kostvanor har en grundläggande inverkan på hur vi mår är en självklarhet för de flesta av oss. Samtidigt ökar den kostrelaterade ohälsan bland exempelvis barn och unga. Detta trots att vi så gott som dagligen möts av information om hur en väl sammansatt kost bör se ut. AKTUELL FORSKNING Vår utbildning till kostrådgivare baseras på vetenskapliga fakta och aktuell forskning. Den leds av erfarna utbildare med lång praktisk erfarenhet av kostrådgivning till individer och grupper. Vi riktar oss till dig som vill skaffa kunskap om kostens betydelse för hälsan och som vill arbeta med vägledning och rådgivning i frågor som rör kost, hälsa och livsstil. MÅLSÄTTNING Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med kostrådgivning alternativt använda dina kunskaper som ett komplement till din ordinarie yrkesroll. Utbildningen passar även dig som redan idag arbetar med hälso- och friskvård och vill utöka dina kunskaper. Du får inblick i kostrådgivning för individer och grupper med specifika behov t. ex. kost i förhållande till träning, övervikt och stress. BEHÖRIGHET För att antas till utbildningen bör du ha arbetslivserfarenhet samt ett grundläggande intresse för att utveckla och förstärka det friska hos dig själv och andra. En viktig utgångspunkt i utbildningen är den egna upplevelsen. En vilja att aktivt bidra med erfarenheter är därför önskvärd.

9 ETTÅRIG UTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) utforska samspelet mellan individ och omgivning Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Den kognitiva beteendeterapin gör en beteendeanalys av samspelet mellan dessa faktorer. Utbildningen ger inblick i metoder för att behandla beteendeproblem som ångest, depression, ätstörningar och missbruk samt att arbeta med motivations- och förändringsarbete för individer och grupper. Fokus läggs på fallstudier och praktiska övningar. FÖR DIG SOM: i ditt yrke möter människor i samtal arbetar inom sjukvården eller i sociala, pedagogiska och personalinriktade yrken arbetar i grupper, team och enheter som vill skapa en gemensam kunskapsgrund STUDIEORTER: Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Kalmar, Örebro, Östersund. Utbildningen startar löpande på olika orter. För aktuella starter 2013 se UPPLÄGG: 10 utbildningsblock à två dagar SÅ KAN DU GÅ VIDARE: Basutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT) Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-, social- och kognitionspsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. I samtalen lär sig klienten att se sambandet mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt. UTBILDNINGENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper och fungerar som kompetensutveckling för flera olika yrkesgrupper. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer och skötare samt socialarbetare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete och personalinriktat arbete. varvat med praktiska övningar. Fokus läggs på fallstudier och exempel hämtade från deltagarnas arbete med klienter, patienter, elever och medarbetare. Utöver den kognitiva beteendeterapins historik, grunder och förhållningssätt ger utbildningen tillgång till en omfattande uppsättning verktyg såsom tillämpad beteendeanalys, kognitiv analys och samtalsmetodik. Utbildningen tar också upp arbetssättet vid en rad behandlingsbara områden. En utvidgad beskrivning av kursinnehållet hittar du på VÅRA FÖRELÄSARE Utbildningen leds av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi. BEHÖRIGHET För att antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande, psykosocialt eller pedagogiskt inriktat yrke med fortlöpande kontakt med klienter, patienter, elever eller personal i det dagliga arbetet. Alternativt kan du uppfylla kraven på annat vis, t. ex. genom arbetslivserfarenhet. UNDERVISNINGSFORM Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier 9

10 BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI (STEG 1 KBT) med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning Sverigehälsan genomför i samarbete med Lis Johles en grundläggande utbildning i psykoterapi. Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi. Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar 60 universitetspoäng. Utbildningen är upplagd på halvfart och omfattar totalt 280 timmars teori och 120 timmars handledning i grupp. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över termin ett till tre och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin. Handledningen under momentet Psykoterapi kommer att ske i små grupper och pågår under termin 2-4. Förutom schemalagd undervisning förutsätts att tid regelbundet avsätts för inläsning av litteratur. Utbildningens mål Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi. Målgrupp Utbildningen vänder sig till behandlande personal inom exempelvis primärvård, psykiatri, skola och socialtjänst. Utbildningen förutsätter att kursdeltagarna ges möjlighet att bedriva KBT-inriktat behandlingsarbete med patienter på den egna enheten under kurstiden, vilket också utgör grunden för handledningen. BEHÖRIGHET OCH URVAL Information gällande behörighetskrav och urval hittar du på Beställ ansökningshandlingar och fullständigt prospekt via vår kundtjänst på eller hämta handlingarna på BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (STEG 1) med särskilt fokus på kris, krisbemötande och korttidspsykoterapi Grundläggande psykoterapiutbildning under fyra terminer. Fjärde terminen är en fördjupningstermin som ger kunskaper om stress, krisbemötande och korttidspsykoterapi. Utbildningen har en teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi. Grundläggande psykoterapiutbildning under fyra terminer. Fjärde terminen är en fördjupningstermin som ger kunskaper om stress, krisbemötande och korttidspsykoterapi. Utbildningen har teoretisk förankring i objektrelations- och självpsykologi samt affektpsykologi. I Stockholm bedrivs utbildningen i samverkan med Bengt Sandström, leg. psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare. I Malmö bedrivs utbildningen i samverkan med Paul Benér, leg. psykolog, psykoterapeut och handledare. Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna: tillämpa ett psykoterapeutiskt arbetssätt i yrkesutövningen medverka i behandlingsprogram på institutioner som bedriver psykoterapeutisk verksamhet. bedriva psykoterapi under handledning medverka i utformningen av psykosociala program tillämpa kunskaper om hur yttre stress och trauma kan leda till kris och psykisk ohälsa. Utbildningen är godkänd som grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (Steg-1). DU DELTAR KOSTNADSFRITT I VÅR ETTÅRIGA UTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI Som deltagare i vår grundläggande psykoterapiutbildning har du möjlighet att parallellt deltaga i vår ettåriga utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) helt utan extra kostnad. Detta är en del i vår strävan efter att integrera kunskaper och förhållningssätt inom det terapeutiska arbetet. Hämta ett fullständigt prospekt på eller kontakta Anne-Charlotte Askelöf på telefon

11 BASKURS I MINDFULNESS, 3 DAGAR medveten närvaro och acceptans En kurs för dig som vill få tillgång till mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulnessbaserade interventioner är kraftfulla redskap för att förebygga, hantera och återhämta sig från stress, fördjupa närvaron i mötet, stanna upp och bottna mer i sig själv. Centrala begrepp är nyfikenhet, medkänsla, tillit, öppenhet och tålamod. Omfattande forskning visar att mindfulness är verksamt vid bl a stress, ångest och smärta. Genom träningen lär du dig att bli medveten om och förhålla dig till tankar, känslor, kroppsförnimmelser och vanemönster. Mindfulness kan bidra positivt inom flera olika områden, t ex: närvaro och lyhördhet i samtal tillit och allians möta och hantera stress hos dig själv och andra hantera relationer privat och på jobbet göra medvetna val klar och tydlig kommunikation ökad möjlighet att möta förändringar och utmaningar behålla energi i mötet med andra fördjupad självkännedom ökad medvetenhet om egna vanemönster ökad förståelse och medvetenhet om andras beteenden hantera oro, ångest och smärta förbättrad intuition ökad glädje och energi Medveten närvaro är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att vara mer lyhörd för egna behov. KURSINFORMATION Kursen omfattar 3 dagar och bedrivs i Stockholm och Malmö. Kursen leds av Katarina Lundblad. som har gått alla steg i MBSRutbildningen och påbörjat certifieringsprocessen vid Center for Mindfulness, USA. Katarina är socionom med flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation. På hittar du information kring våra aktuella kursstarter samt ansökningshandlingar. MBSR FÖR PROFESSIONELLA, 6 DAGAR (LÄRARUTBILDNING I MBSR, FÖRSTA STEGET) (Tidigare Sverigehälsans Instruktörsutbildning i mindfulness) Sverigehälsan kan nu erbjuda MBSR-programmet för professionella. Kursen är första steget i lärarcertifieringen i MBSR. Utbildningen omfattas av upplevelsebaserat utövande under 3 månader med 6 undervisningsdagar och bedrivs i Stockholm och Malmö. Programmet vänder sig till dig som i framtiden vill leda MBSRgrupper eller/och upplever fysisk eller psykisk stress på jobbet eller i familjelivet. Du har kanske fysiska symtom eller önskar bara att må bättre och söker redskap för det. För att vara behörig till utbildningen bör du ha genomgått vår baskurs i mindfulness eller ha motsvarande utbildning eller erfarenheter. I utbildningen lär du dig att relatera direkt till det som händer i ditt liv och ta ansvar för det. Du lär dig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet. Utbildningen ger dig behörighet att utbilda dig vidare i MBSR. Vi träffas under 6 heldagar, dagar (ca 45 timmar undervisning), varav en dag kommer att vara i tystnad. Programmet innehåller kroppscanning, mindfulnessmeditation och mindful yoga, reflektioner i grupp samt dagliga hemuppgifter. KURSINFORMATION Kursen omfattar 6 dagar och bedrivs i Stockholm och Malmö. Kursmaterial samt nedladdningsbara guidade meditationer ingår i kursavgiften. Rekommenderad litteratur: Jon Kabat-Zinn: Vart du än går är du där (ljudbok) Jon Kabat-Zinn: Full Catastrophe living I Malmö leds utbildningen av Katarina Lundblad. I Stockholm leds utbildningen av Camilla Sköld, leg sjukgymnast och med dr i neurovetenskap. Camilla är lärare i MBSR från Center for Mindfulness i USA. På hittar du information kring våra aktuella kursstarter. Här hittar du också ansökningshandlingar och kan anmäla dig direkt via vårt webbformulär. 11

12 INTRODUKTIONSKURS I MENTAL TRÄNING, 3 DAGAR närma dig din fulla potential De flesta människor är inte i närheten av att utnyttja sin fulla kapacitet. Mental träning är ett strukturerat och målinriktat arbetssätt för att fokusera på rätt saker och för att prestera bättre. Oavsett om du vill utvecklas inom ditt yrke eller hitta balans i livet som helhet kan kursen lära dig att sätta inspirerande mål som skapar fokus och engagemang. Mental träning bidrar till avspänning, kroppsmedvetenhet och återhämtning. Träningen skapar ökad självinsikt kring vilka tankemönster och föreställningar du har och vilka beteenden dessa leder till. Mental träning kan bidra positivt infom följande områden: verktyg för stresshantering ökad självkänsla och självförtroende bättre sömnkvalitet starkare immunförsvar ökad livskvalitet mindre spänningar såväl fysiskt som mentalt effektiv återhämtning kunskap om hur du arbetar med delmål på rätt nivå ökad arbets- och livsglädje Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att upptäcka och utveckla resurser och kapacitet hos dig själv och andra. Kursen kan användas som kompetensutveckling för flera olika yrkesgrupper såsom idrottare och idrottsledare, personliga tränare, personal inom friskvård och kostrådgivning, entreprenörer och företagsledare, coacher, pedagoger och skolledare. Ur innehållet: avspänd effektivitet, medvetandeformer, andningsmedvetenhet, yoga och qi-gong, framgångsfaktorer, självbildsträning, självinsikt, förändringshinder, motivation, attitydträning, blockeringar, stresshantering, kreativ problemlösning, livsglädje och livskvalitet, systematiska mentala träningsprogram. KURSINFORMATION Kursen omfattar 3 dagar och bedrivs i Malmö. Kursen leds av Mats Björk, mental tränare och huvudlärare i vår utbildning till Avspännings- och Stressterapeut i Malmö. KURS I KRIS OCH KRISHANTERING, 3 DAGAR redskap för dig som möter människor i kris och sorg En unik utbildning för dig som effektivt och målinriktat vill arbeta med människor i kris. Genom att förstå våra egna kriser och krisreaktioner och vår egen krisbearbetning kan vi utveckla ett individfokuserat förhållningssätt för att ge stöd åt människor när de arbetar sig igenom sina egna kriser. Kursen omfattar tre dagar och bedrivs i Malmö och Stockholm. 12 Vi arbetar intensivt under tre dagar med såväl teoretiska som processinriktade moment. Utbildningen behandlar bl a följande teman: Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dessa Det existentiella/det ordlösa i krishantering Ett lösningsfokuserat förhållningssätt Individen i fokus Krishantering i grupp Tvärkulturell krishantering Konflikt och kris OM KURSLEDAREN Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi. Ulf har arbetat med krishantering i många olika kulturer och sammanhang. Hans erfarenhet sträcker sig från flyktingläger i Mellan Östern till arbete bland AIDS-sjuka i Los Angeles. I Sverige har han bland annat arbetat med människor i marginalisering och utanförskap, personer som lever med kroniska sjukdomar och med beroendeproblematik. SÅ KAN DU GÅ VIDARE För dig som vill utvecklas vidare och fördjupa dina kunskaper inom krishantering erbjuder vi en utbildning i professionell krishantering under en termin. Se motsatt sida för ytterligare information. KURSINFORMATION Kursen omfattar 3 dagar och bedrivs i Malmö och Stockholm. Aktuella kursstartsdatum hittar du på För ytterligare information gällande kursen, kontakta Anne- Charlotte Askelöf på telefon eller via anne-charlotte.

13 UTBILDNING I PROFESSIONELL KRISHANTERING MED INRIKTNING PÅ TVÄRKULTURALITET, 1 TERMIN yrkesmässiga redskap för krishantering och sorgebearbetning Att arbeta med människor i kris innebär att befinna sig i gränslandet mellan det som är normala livskriser och diagnostiseringsbar mental ohälsa. Vad är psykiatrisk diagnostisering och hur förhåller vi oss till detta inom krishantering? Hur arbetar vi med krishantering med individer som har psykiatriska diagnoser? Utbildningen bedrivs under en termin med 4 utbildningsblock à två dagar samt arbete med egna klienter i krishantering under handledning. FÖR DIG SOM: vill utveckla dina redskap och ditt förhållningssätt inom kris, krishantering och sorgebearbetning i ditt arbete med klienter, brukare, elever eller personal STUDIEORTER: Malmö och Stockholm (Se sverigehalsan.se för aktuella orter och kursstartsdatum) UPPLÄGG: 4 block à 2 dagar under en termin samt klientarbete under handledning FÖR VEM? Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom krishantering. För att kunna delta i utbildningen vill vi att du har gått Sverigehälsans tredagarskurs i krishantering eller har likvärdig utbildning eller erfarenhet. Dessutom vill vi att du har arbetat minst tre år i en yrkesroll där kris och krishantering är ett betydelsefullt inslag. Utbildningen fokuserar på mångfald och tvärkulturella möten och på hur vi bemöter kris och sorg hos klienter från en annan kultur än vår egen. Det andra fokuset ligger på mötet med individer som fastnat i sin krishantering och inte kommer vidare med sina liv. UTBILDNINGENS UPPLÄGG Utbildningen bedrivs under 4 utbildningsblock à två dagar under en termin. Inför första utbildningstillfället får kursdeltagaren uppgifter som ska vara avklarade innan kursstart. Dessa uppgifter handlar om deltagarens eget sätt att hantera livskriser. Utöver 8 dagars föreläsning inbegriper utbildningen följande moment: 10 timmars klientarbete under handledning Studiebesök på verksamhet för flyktingar Studiesbesök i grupper för krishantering Kurslitteratur som redovisas skriftligen (5 böcker) Skriftligt examensarbete knutet till deltagarens personliga eller professionella kontext. Arbetet handlar om hur du effektivt kan implementera det du lärt dig i ditt eget professionella sammanhang. UTBILDNINGENS INNEHÅLL Tvärkulturell krishantering Kulturförståelse, bemötande, begränsningar, utmaningar och brobyggande. Hur inverkar mina värderingar och övertygelser? Kollektiv kris Naturkatastrofer, stora olyckor massuppsägningar och nationell ekonomisk kris är exempel på kriser där anledningen till krisen är den samma, men tolkningarna väldigt olika. Hur arbetar vi med dessa kriser? Kris, konflikt och relationer Vad är skillnaden mellan kris- och konflikthantering? Vi reflekterar kring det goda ledarskapet samt kring vikten av neutral konflikthantering. Grupp Krishantering i grupp, fördelar och nackdelar. Hur gruppdynamik kan påskynda normal krishantering. Krishantering och konfrontation Hur konfronterar vi och ger verktyg till personer som kört fast i sin krishantering? Normal krishantering och psykiatri Hur vet jag som krishanterare att jag behöver hänvisa vidare? När är det normala i krisen inte längre normalt? Hur bemöter jag individer med psykiatriska diagnoser? Beteendeaktivering ett effektivt verktyg i bearbetningsfasen. Krishantering och döende Vi arbetar med krishantering i relation till individer som är döende och den dynamik som uppstår när krishanteringen handlar om ett accpeterande och ett avslut istället för att komma vidare. OM KURSLEDARNA Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi. Gabriel Linton, leg psykolog med grundläggande psykoterpiutbildning i KBT och vidareutbildning i DBT. Gabriel arbetar med individuella kontakter såväl som gruppbehandling. Gabriel har också erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning och diagnostik. 13

14 UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR ORGANISATIONER OCH FÖRETAG insatser som utvecklar! Sverigehälsan erbjuder kortare och längre skräddarsydda utbildningsinsatser för företag och organisationer inom flera olika områden. Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring era behov. Utöver våra öppna utbildningar erbjuder vi bl a utbildning inom följande områden: ORGANISATION, HR OCH LEDARSKAP Vi utbildar på olika nivåer inom arbetsorganisationer. Några möjliga utbildningsområden är: Kris och krishantering Praktisk konflikthantering KBT för organisationer (OBM) Personalpsykologi Ledarutveckling och handledning för ledare Att leda i förändring Kommunikation Gruppsykologi Socialpsykologi Mångkulturalitet Psykonomi Organisationsdiagnos Human resource management (HRM) Motiverande samtal (MI) SAMTAL OCH KOMMUNIKATION Samtal och kommunikation utgör centrala och avgörande delar inom de allra flesta verksamheter, oavsett inriktning. Vi erbjuder kortare och längre utbildningsinsatser samt handledning för både ledare och medarbetare i er organisation. Några möjliga utbildningsområden är: Grundläggande samtalsmetodik Motivation genom samtal Svåra samtal Aktivt lyssnande Feedback (från chef till medarbetare och från medarbetare till chef) Presentationsteknik Intervjuteknik Rekryteringssamtal Att förebygga och hantera konflikter genom samtal GRUNDLÄGGANDE PSYKOLOGI Kunskaper inom grundläggande begrepp teorier och forskning inom psykologins område är värdefulla på flera olika vis inom alla verksamheter. Några möjliga utbildningsområden är: Psykologins grunder Hälsopsykologi Positiv psykologi Gruppsykologi Marknadsföringens psykologi KBT Vi erbjuder både grundläggande orienterande utbildningsinsatser inom KBT och fördjupade utbildningsinsatser i enskilda metoder inom KBT. Några exempel är: Behandlingsstruktur Kognitiv analys Beteendeanalys Tvång Samtalsmetodik Motiverande Samtal (MI) Specifik och social fobi Depression Panikångest/GAD ACT Mindfulness DBT Ätstörningar och kroppsuppfattningsproblematik Asperger/ADHD Sorg och kris Missbruk och återfallsprevention Beteendemedicin: stress, utmattning och sömn Vägledande och motiverande ledarskap Motivation av medarbetare Familj och relation Behandling i grupp MINDFULNESS Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och seminarier inom mindfulness för företag och organisationer som vill utvecklas och stimuleras. Mindfulness bidrar positivt inom organisationer och företag genom att: öka kreativiteten och glädjen på er arbetsplats förebygga och hantera stress samt bidra till återhämtning öka fokus och närvaro hos ledare och medarbetare förjupa lyssnande och närvaro i samtal ge redskap för att hantera svåra relationer och möten öka förmågan att hantera inre och yttre krav öka medvetenheten kring känslo- och beteendemässiga mönster förbättra relationerna och öka tryggheten på er arbetsplats. FRISKVÅRD, KOST OCH STRESSHANTERING Genom att utbilda er personal inom friskvård, kost och stresshantering ökar ni motivationen och arbetsglädjen samtidigt som ni ökar frisknärvaron på er arbetsplats. Vi erbjuder både inspirerande seminarier och längre skräddarsydda utbildningsinsatser inom hälsa. Kontakta Peter Stjernfeldt på telefon eller via för förslag gällande upplägg och bokning. 14

15 KVALIFICERAD YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING TILL SOCIALPEDAGOG MED SÄRSKILD KOMPETENS INOM KBT OCH MÅNGKULTURALITET, 400 YH-POÄNG Utbildningen ger dig kvalificerad yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Utbildningen sker under 4 terminer på heltid med 30 schemalagda timmar per vecka. En tredjedel av utbildningen består av LIA. Du är då ute på arbetsplatser och får på så sätt erfarenheter som kommer att vara värdefulla i din framtida yrkesroll. FÖRKUNSKAPSKRAV För att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan samt två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltidsarbete inom människovårdande yrke (socialt, pedagogiskt, eller behandlande). ANSÖKAN OCH YTTERLIGARE INFORMATION Se sverigehalsan.se för mer information om innehåll och ansökan. Beställ en detaljerad kursbeskrivning via vår kundtjänst eller besök VÅRA UTBILDARE OCH GÄSTFÖRELÄSARE 2013 GUNNAR ANDERSSON Doktor i medicinsk vetenskap, fil. kand. i sociologi, pedagogik och psykologi CONNY ANDERSSON Idrottslärare, lic. personlig tränare och lic. kostrådgivare LIS JOHLES Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi CHRISTIAN SCHOERNER Beteendevetare, lärare, dialogkonsult SANDRA WAARA Psykolog och forskningsassistent ANN-MARGRET FREDRIKSSON Cert. kostrådgivare, rehab- och hälsocoach JONAS HOLM Idrottslärare, qigonginstruktör och dipl. massör JOAKIM PERSSON Beteendevetare och företagsekonom CAMILLA SKÖLD Med dr, sjukgymnast och lärare i MBSR KATARINA LUNDBLAD Socionom, meditationslärare, lärare i MBSR LENA WELÉN-ANDERSSON Arbetsterapeut och bildterapeut ULF LIDMAN Fil. mag. teologi, fil. mag. livskrishantering JOHAN WAARA Leg. psykolog, Steg-1 KBT PAUL BENÈR Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi ANNE-CHARLOTTE ASKELÖF Samtalsterapeut och Steg-1 psykodynamisk EVA BJÖRNSTJERNA Leg. psykolog MIKAEL ANDERSSON Miljöterapeut med KBT-kompetens, Friskvårdsterapeut och kostrådgivare JAN-ERIK JÖNSSON Leg. psykolog och leg. psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi LINDA HAGBARTH Psykomotoriker och avspänningspedagog MAJ-LIS OLDBY Socionom, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi ULLA HELLQVIST Leg psykolog och barnpsykoterapeut MATS BJÖRK Mental tränare ALEXANDER DAVIDELL Massageterapeut och lic. personlig tränare ANNIKA PÖRNER Pedagog, diplomerad coach och diplomerad mental tränare TORAH CHRISTINA BEIJBOM Fil kand, dramapedagog, diplomerad coach och skådespelare VIOLA ARGUS ZIVALJIC Leg. psykolog och leg. psykoterapeut ANNELI BRYNTESSON Leg. psykolog, Steg-1 KBT MATTIAS EINARSSON Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi GABRIEL LINTON Leg. psykolog, Steg-1 KBT ROGER OLSSON Leg. psykolog GERT-INGE LJUNGBERG Samhälls- och beteendevetare, vuxenpedagog PATRICIA TUDOR SANDAHL Fil dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut ANDERS GROMER Socionom och nätverksledare OLLE WADSTRÖM Leg. psykolog, leg. psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi och specialist i klinisk psykologi SAMUEL WEST Leg. psykolog, Steg-1 KBT MARIA FITGER Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker ANNA BERGSTRÖM Kostrådgivare och lärare inom idrottspedagogik IISABELLE JONSSON Hälsovetare CARINA JENSEN Friskvårdskonsulent KATARINA HJÖRDISDOTTER VON UEXKÜLL Leg. psykolog och vetenskapsskribent ALEXANDRA KARLSSON Leg. psykolog, Steg-1 KBT STEN RÖNNBERG Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi EVA MAGOULIAS Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi lic. i medicinsk vetenskap INGA-LENA BENGTSSON Leg läk. specialist i allmän psykiatri och allmän medicin, leg psykoterapeut 15

16 VILL DU HA MER INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR? Vi håller inspirationsmöten och kostnadsfria seminarier på flera platser i landet. Här kan du som är intresserad av våra utbildningar skaffa dig information gällande allt som rör innehåll, upplägg och finansiering. BOKA PERSONLIGT MÖTE Du är också välkommen att boka in ett personligt möte med någon av utbildningsrådgivarna på våra kontor i Stockholm och Malmö. ANSÖKAN OCH FINANSIERING Du ansöker till våra utbildningar på särskilda ansökningsblanketter. Dessa kan beställas via vår kundtjänst eller hämtas direkt på vår webbplats Vi erbjuder flera olika finansieringsalternativ, bl a räntefri avbetalning via vår partner Human Finans. Du kan också välja att dela upp kursavgiften i upp till 36 månader via vår interna avbetalningslösning. Kontakta oss gärna för information gällande denna möjlighet. Våra utbildningar kan finansieras via kommunens vuxenutbildning på flera platser i landet, bl a genom vårt samarbete med Nacka kommun. Önskar du söka utbildningsplats genom kommunens vuxenutbildning är du välkommen att kontakta Gunilla Andersson på eller via e-post till Läs mer om våra kortare kurser och påbyggnadsutbildningar på Kundtjänst: E-post: Sverigehälsan AB i Malmö Nils Forsbergs plats Malmö E-post: Sverigehälsan AB i Stockholm Hammarby Fabriksväg Stockholm E-post:

LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA

LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2012 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING MED ARBETSLIVETS BEHOV I FOKUS! Välkommen till Sverigehälsan, ditt kunskapsforum inom hälsa

Läs mer

Är du intresserad av friskvård, stresshantering,

Är du intresserad av friskvård, stresshantering, Landets ledande utbildningar inom hälsa Utbildning och kompetensutveckling med arbetslivets behov i fokus! Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) SVERIGEHÄLSAN

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN

MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN KRISTINA LINDGREN MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL MINDFUL PEOPLE i Mindful People Publishing www.mindfulpeople.se/pub Mindfulness Guide - Training

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Dnr HS 2013/164 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut om inrättande:

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 2 SKANDINAVISKA LEDARHÖGSKOLAN INTERNATIONAL AB Box

Läs mer

Handledarutbildning 2013-2014

Handledarutbildning 2013-2014 Handledarutbildning 2013-2014 Kursplan Praktisk information Utbildningen har två grenar 1) Handledning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) på relationell grund 2) Handledning i kognitivt-relationellt

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Mindfulness definieras av Jon Kabat-Zinn som ett sätt att rikta uppmärksamheten: i nuet, med avsikt och utan

Läs mer

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen MIMY är en kombination av Mindfulness och MediYoga, två flertusenåriga metoder som i forskning pekar på ökat

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT) och massör

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT) och massör Kursplan för Hälsoutvecklare och Bakgrund Ett av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för samhällsutveckling, vilket vi vet är starkt

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio.

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio. STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) avseende barn och ungdom, utb.kod: S1BU151 (Basic Course in Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents from a Family

Läs mer

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning Åsa Österlund Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring Legitimerad sjukgymnast Gruppledarutbildning i KBT med inriktning sömn, stress och smärta. Basutbildning i psykoterapi

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression. Mindfulness?

Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression. Mindfulness? Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression ISM, Nätverket för behandling och prevention, 26/11-09 Henrik Kok Leg. sjukgymnast Leg. psykoterapeut med KBT-inriktning Naturligt Vis, www.naturligt-vis.se,

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

EXISTENTIELL COACHING

EXISTENTIELL COACHING Vi introducerar utbildningen EXISTENTIELL COACHING 10 september 2015-8 april 2016 För första gången i Sverige erbjuds nu utbildning i existentiell coaching. Vi vänder oss till dig som har en coachutbildning

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 Med start i oktober 2015 anordnar Kognio - centrum för KBT följande grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng)

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng) Kognitiva Utbildningsenheten Lund AB Datum 2009-02-20 Utbildningsansvarig: Jens Knutsson 0768-582413 jens.knutsson@kueab.se INBJUDAN TILL Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Start hösten 2014 i Malmö Psykologpartners i Malmö anordnar en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi

Läs mer

Bilaga till projektansökan, projekt Framtidsstegen. Metodbeskrivning

Bilaga till projektansökan, projekt Framtidsstegen. Metodbeskrivning Bilaga till projektansökan, projekt Framtidsstegen Metodbeskrivning Inom projektet kommer vi att arbeta målinriktat och lösningsfokuserat, vilket innebär att vi fokuserar på det friska och ser bortom problemen

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

DIPLOMERAD MINDFULNESSCOACH LÄR DIG SJÄLV OCH ANDRA MÄNNISKOR ATT LEVA HÄR & NU! I MINDFULNESS

DIPLOMERAD MINDFULNESSCOACH LÄR DIG SJÄLV OCH ANDRA MÄNNISKOR ATT LEVA HÄR & NU! I MINDFULNESS DIPLOMERAD MINDFULNESSCOACH LÄR DIG SJÄLV OCH ANDRA MÄNNISKOR ATT LEVA HÄR & NU! I MINDFULNESS MEDVETEN NÄRVARO I NUET! Varför behöver vi mindfulness (medveten närvaro?) Trots en snabb utveckling och kraftig

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet:

Till Utbildningsdepartementet: 1 www.rpc.nu Till Utbildningsdepartementet: Högskoleverkets rapport: En ny psykoterapeutexamen (Rapport 2011:20R) Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) är den förening som organiserar flest legitimerade

Läs mer