ASENNUSOHJE BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASENNUSOHJE BRUKSANVISNING"

Transkript

1 AUOHJ BRUKAVIIG PM AVR66.97H IP

2 L1 L L3 T1 T T A1 A 7 7 L 3 L 1 L 3 1 T1 T T3 6 1 A L1 L L3 A1 a L1 L L3 b L 3 L 1 L 3 1 T1 T T3 6 1 A L1 L L3 A1 L1 L L3

3 3 8m 6 6m m 6 8 1m 6 6m 8m m 1,7 1, 6 8 1m A Max T I M Min 18 T I M A PXA 5 3 VAC 1A resist 5A A TIM: 3-18 min 98 IP 3 Max Min 18min 3min 3,5m 1m 13min 8min,5m 3

4 1. YLITÄ Yleisvalaisin kuiviin ja kosteisiin tiloihin, vain seinäasennukseen. Valaisimen lamppu palaa jatkuvasti. PIR - yksikkö sytyttää kontaktorilla ohjattavat valaisimet automaattisesti, kun valvonta-alueella on lämpöä-säteilevä liikkuva kohde kuten ihminen. Asennuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon mahdolliset toimintaan vaikuttavat häiriöt, joita voivat aiheuttaa esim. lähellä olevat ilmanvaihtoluukut, lämpöpuhaltimet, heijastavat lasi- ja seinäpinnat tai liian lähellä olevat suoraan valvontayksikköön näkyvät valaisimet. Aiheettoman syttymisen voi aiheuttaa myös auringonvalo, joka tulee yhtäkkiä esiin pilvisella ilmalla. VALAIIM AA ATAA VAI RIITTÄVÄ AMMATTITAIDO OMAAVA HKILÖ. KÄYTÄ AIOATAA VALAIIM MRKITTYÄ VALOLÄHDTTÄ. KYTK VIRTA POI PÄÄLTÄ AUTA TAI HUOLTOA. TÄMÄ AUOHJ O ÄILYTTTÄVÄ TULVIA HUOLTOTOIMPITITÄ VART. Valaisin Valonlähde Kanta Huomautus AVR 66.97H TC- 1x5-11W G7 Kontaktori 3 x 6 VA, elektroninen sytytin Ulkopuolinen kuormitus Max. 3 x 6VA loistelamppukuormaa.. AU JA HUOLTO Kupu avataan painamalla päädyssä kuvun alareunaa sisäänpäin ja samalla vetämällä auki. Asennustilan suojapelti poistetaan siten, että ruuvi avataan. KIIITY, kts kuva 1 Valaisin kiinnitetään seinäpintaan tarvikepussissa olevien ruuvien ja kosketussuojien avulla. Kiinnityskohdan reikä on suurempi kun kiinnitysruuvin halkaisija, tämä mahdollista mm:n säätövaran kiinnityksessä. Valaisin voidaan kiinnittää ruuveilla suoraan rungon läpi asennustilan kautta asennusalustaan. 3. KYTKTÄ, kts kuva. Kytke nollajohdin (sininen) liittimeen, suojajohdin (keltavihreäraitainen) liittimeen ja vaihejohdin (musta tai ruskea) liittimeen L1. Muut vaiheet kytketään liittimiin L ja L3. Lamppu ja PIR - yksikkö on liitetty vaiheeseen L1. Ulkopuolinen kuorma kytketään liittimiin, ja kontaktoriliittimiin T1, T ja T3, kts kuva a. Valaisimen valvontayksikkö voidaan ohittaa kytkimellä, kts kuva b. Kondenssivesiaukko, min Ø 5 mm, voidaan porata kuvun alareunaan.. ÄÄTÖ Valaisimen valvonta-alue on sivusuunnassa ja pystytasossa n. 11 kuvan 3 mukaisesti. Valvontaetäisyys riippuu valaisimen asennuskorkeudesta ja liikkeen suunnasta, ja on suurempi, kun valaisin on asennettu vaakatasoon. Infrapunavalvontayksikkö on herkimmillään, kun liike tapahtuu poikittain valaisimeen nähden ja vähiten herkkä, kun liike on kohtisuoraan valaisimen valvontayksikköä kohden. Valvontaetäisyys voi vaihdella ympäristön lämpötilasta johtuen ollen pienimmillään alhaisissa lämpötiloissa. e voi vaihdella myös, jos kupuun kiinnitetyn linssin ja valaisimessa olevan anturin välinen etäisyys on muuttunut.

5 Valvontayksikön säätömahdollisuudet Jännitteen kytkemisen ja sähkökatkon jälkeen yksikkö menee testitilaan 3 minuutiksi. Tällöin valot kytkeytyvät päällä n. 3 sekunnin ajaksi. en jälkeen toiminta-aluetta voidaan testata kävelemällä, jolloin valot syttyvät n. 5 sekunnin ajaksi. Valaisimen sammumisen jälkeen on odotettava n. sekuntia ennenkuin valaisin syttyy uudelleen. Aika, jonka valo palaa viimeisen havainnon jälkeen, on säädettävissä n min. äätö suoritetaan pienen ruuvimeisselin avulla kiertäen varovasti TIM- potentiometriä. Kuvassa, ovat aikasäädön TIM ja herkkyyssäädön suuntaa-antavat asetteluarvot, jotka eivät kuitenkaan ole tarkkoja. Toiminta-alueen pienentäminen - potentiometrillä pienentää myös liikkeen havaitsemisen herkkyyttä. Toiminta-aluetta voidaan rajoittaa haluttuun suuntaan peittämällä osa linssistä mukana seuraavalla läpinäkymättömällä teipillä. äätöjen alkuasettelut tehtaalla ovat TIM; min; ja ; max. 5. HUOLTO Mikäli valaisimen toiminnassa ilmenee häiriötä varmistetaan ensin että lamppu on tukevasti pitimissään. Mikäli se ei auta, vaihdetaan lamppu. Tarkistetaan että johtimet ovat kunnolla kiinni ruuviliittimessä. Mikäli PIR- ohjausyksikkö ei toimi verkkojännitteen olemassaolosta huolimatta koko valaisin tai PIRohjausyksikkö koteloineen irrotetaan jännitteettömänä valaisimen sneppikiinnityksestä ja ruuviliittimestä sekä toimitetaan korjattavaksi. 6. PUHDITU Linssi puhdistetaan tarvittaessa kostealla kankaalla. Linssiä ei saa pyyhkiä puhdistusaineilla, koska ne saattavat vahingoittaa linssin pintaa. 7. TKIT TIDOT isältää passiivisen infrapunatunnistinyksikön (PIR) imellisjännite 3 V, 5 Hz Valvonta-alue seinäasennuksessa 11 Katkaisu tapahtuu n min liikkeen loppumisen jälkeen. Herkkyyden säätö. Max. ulkopuolinen kuormitus: 3 x 6VA lamppukuormaa. Toimintalämpötila: +5 C...+ C Toimintatilat: automaattitoiminta hämärässä Kotelointiluokka: IP uojausluokka: I Valaisimen takuuaika on 3 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään vuotta valmistuspäivästä. Takuu ei koske valonlähteitä. Takuuehdot, ks. 5

6 1. ALLMÄT Universal väggarmatur för torra och fuktiga utrymmen. Ljuskällan i armaturen brinner kontinuerligt. PIR - enheten tänder automatiskt de kontaktorstyrda armaturerna när ett varmt föremål, t.ex. en människa rör sig i detektorzonen. Vid val av installationsplats bör man taga i beaktande möjliga faktorer som kan störa funktionen. Funktionen kan störas av närbelägna luftväxlingsluckor, värmefläktar, rörliga trädgrenar, reflekterande glas- och väggytor eller armaturer belägna så nära att de påverkar detektorenhetens funktion. törningar i form av ofrivilliga tändningar kan också uppstå av solljuset vid molnigt väder, detta p.g.a. att solljuset plötsligt träffar detektorn. ARMATUR FÅR DAT ITALLRA AV PRO MD TILLRÄCKLIG YRK-KICKLIGHT. AVÄD DAT LJUKÄLLA OCH FFKT OM ÄR MÄRKTA PÅ ARMATUR. GÖR KRT TRÖMLÖ FÖR ITALLATIO LLR RVIC. DA BRUKA VIIG BÖR PARA OCH FIA TILLGÄGLIG VID ITALLATIO LLR FRAMTIDA RVIC. 6 Armatur Ljuskälla ockel Anmärkning AVR 66.97H TC- 1x5-11W G7 Kontaktor 3 x 6VA, elektronisk tändare Yttre belastning: Max. 3 x 6VA lysrörsbelastning.. ITALLATIO OCH RVIC Kupan öppna genom att vid ändarna trycka kupans fastsättningsskåra inåt och samtidigt dra kupan utåt. Installationsutrymmets skyddsplåt avlägsnas genom att öppna skruven. FATÄTTIG, se fig. 1. Armaturen fästes på väggen. Armaturen fästes mot underlaget genom stommen med de bipackade skruvarna och beröringsskydden. Hålen vid fästställena är större än skruvarnas diameter, detta medför en justermån på mm vid fastsättningen. 3. KOPPLIG, se fig.. Koppla nolledaren (blå) till anslutningen märkt, skyddsledaren (gulgrön randig) till anslutningen märkt och fasledaren (svart eller brun) till anslutningen märkt L1. De övriga faserna kopplas till anslutningarna L och L3. Ljuskällan ovh PIR - enheten kopplas till fasen L1. Koppla yttre belastning till anslutningarna, och kontaktor anslutningarna T1, T och T3, se bild a,. Armaturens styrenhet kan förbikopplas med en yttre brytare, se bild b. Belysningen lyser då kontinuerligt. tt kondensvatten avgångshål, min Ø 5 mm, kan borras i kupans undre kant.. ITÄLLIG Vaktarmaturens detektorvinkel är 11 både i sidled och i höjdled, se fig. 3. Funktionsavståndet är beroende av på vilken höjd armaturen är monterad och på rörelsens riktning och är större då armaturen är installerad vågrätt. Den infraröda detektorn är mest känslig, när rörelsen sker förbi armaturen, och minst känslig när rörelsen sker mot armaturens detektorenhet. P. g. a. detta varierar armaturens max. detektionsavstånd. Avståndet beror också på omgivningens temperatur och är som kortast vid låga temperaturer. Om avståndet mellan linsen och detektorenheten ändras påverkar detta detektionsavståndet. Detektorenhetens intällningsmöjligheter. Vid inkoppling till nätet och vid elavbrott går armaturen i testläge, detta räcker 3 min.

7 I testläge kopplas belysningen på ca 3 sekunder. Därefter kan detektionsområdet testas genom att någon provgår på området. Belysningen tänds för en tid av ca 5 sekunder. Då armaturen slocknar räcker det sek. innan följande aktivering kan ske. Den tid (TIM) som ljuset lyser efter sista rörelseobservation är reglerbar mellan ca 3 och 18 min. Intrimningen sker genom att vrida TIM- potentiometern försiktigt med en liten skruvmejsel. Tidsinställningen TIM och känslighetsinställningen är riktgivande, se fig.. Med - potentiometern kan detektionsområdet vid behov minskas eller ökas. Då funktionsområdet minskas med - potentiometern, minskas också detektorns känslighet att upptäcka rörelse. Funktionsområdet kan begränsas i önskad riktning genom att täcka delar av linsen med det bipackade ogenomskinliga tejpet. Detektorns inställningar är intrimmade från fabriken till TIM min och max. 5. RVIC Ifall det uppstår störningar i armaturens funktion, kontrollera först att ljuskällan är tillförlitligt anslutna till lamphållaren. Om detta inte hjälper, byt ljuskällan (helst båda ljuskällorna samtidigt). Granska att ledningarnas anslutning till kopplingsribban är tillförlitlig. Om PIR- styrenheten inte fungerar, fastän nätspänningen kommer fram till armaturen, bör hela armaturen eller PIR- enheten skickas för reparation. PIR- enheten inklusive kåpa demonteras genom att den lösgöras från sneppfastsättningen och den skruvlösa kopplingsribban. Gör alltid armaturen spänningslös före serviceåtgärder. 6. RGÖRIG Linsen kan vid behov rengöras med en fuktig trasa. Linsen får inte rengöras med rengöringsmedel ty detta kan skada linsens yta. 7. TKIK IFORMATIO Innehåller en passiv infraröd detektorenhet (PIR) Märkspänning 3 V, 5 Hz Detektionsområde vid installation på vägg, 11 Ljuset släcks ca min efter den sista rörelseobservationen Detektorns känslighet kan justeras Max yttre belastning: 3 x 6 VA lampeffekt Drifttemperatur: +5 C... + C Funktionslägen: automatfunktion i skymning Kapslingsklass: IP kyddsklass: I Armaturernas garantitid är 3 år räknad från inköpsdagen, dock maximalt år från tillverkningsdagen. Garantin gäller inte ljuskällorna. Garantivilkoren, se TO LCTRIC OY P.O.BOX PORVOO, FILAD TL FAX IT. TL FAX. IT

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Lysrörsarmatur Helike

Lysrörsarmatur Helike Bruksanvisning Lysrörsarmatur Helike 72 978 90-96 Denna manual omfattar följande armaturer: Best. nr Effekt W Mått LxBxH mm Vikt kg 72 978 92 2x14 670x140x95 2,0 72 978 93 1x28 1280x105x95 3,3 72 978 90

Läs mer

Magnum strålkastare sensor

Magnum strålkastare sensor Magnum strålkastare sensor Installations- och skötselanvisning Magnum strålkastare sensor Produktnamn: ONE FLOOD sensor strålkastare Modeller: sensor 30W, sensor 50W, Spänning: 85-265V/50-60Hz Sockel:

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

110017561 08/2011_B Technische Änderungen vorbehalten. L 330 S / L 331 S

110017561 08/2011_B Technische Änderungen vorbehalten. L 330 S / L 331 S 110017561 08/2011_B Technische Änderungen vorbehalten. i RUS LV LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR N FIN DK S P E I NL F GB D - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - S Bäste kund! Montageanvisning Vi tackar för det förtroende

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Trento LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Trento LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 63-65 Trento LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille PAKKAUSSELOSTE DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Rörelsevakter/ljusrelä

Rörelsevakter/ljusrelä ARGUS 110 Basic, ARGUS 220 Basic, 220 Timer, 220 Connect ELP05711 ELP05711 ARGUS 110 Basic/ ARGUS 220 Basic E-nummer ARGUS 220 Connect/ ARGUS 220 Timer E-nummer 19 043 24/25 19 043 26/27 Mått: 80x120x70

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Tronic transformator 10-40 W Best. nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic transformator 20-70 W Best. nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic transformator 20-105 W Best. nr. : 0365 00 Tronic transformator 20-150 W Best.

Läs mer

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin Fjärrströmbrytare utomhus Fjernbryter utendørs Kauko-ohjattava virtakatkaisin ulkotiloihin 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 44-078 Fjärrströmbrytare, utomhus INLEDNING Med

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

/2014_E Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice. Information IR 180 UP HF 360 UP

/2014_E Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice. Information IR 180 UP HF 360 UP 110023191 01/2014_E Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice. Information IR 180 UP HF 360 UP IR 180 UP HF 360 UP c b a c b a d d e e f g f g f h h k j i i

Läs mer

Tectiv 220 Bruksanvisning

Tectiv 220 Bruksanvisning S Tectiv 220 Bruksanvisning Med Teach-in: Tryck på knappen för att överta aktuell ljusstyrka som kopplingströskel 1 Till. Från. Helt automatiskt. Gira Tectiv 220 reagerar på rörelser. Så snart som någon

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

ENSTO AVD. Energieffektiva armaturer med elegant design i alla former och för alla utrymmen.

ENSTO AVD. Energieffektiva armaturer med elegant design i alla former och för alla utrymmen. ENSTO AVD Energieffektiva armaturer med elegant design i alla former och för alla utrymmen. www.ensto.se AVD -serien Enstos AVD-serie har utvecklats i samarbete med arkitekter och ljusplanerare. Serien

Läs mer

Kasvihuone on monta elämää. Ett växthus är många liv. Magnum 8,3m² 108

Kasvihuone on monta elämää. Ett växthus är många liv. Magnum 8,3m² 108 Kasvihuone on monta elämää. Ett växthus är många liv. Magnum 8,3m² 108 Kiitos kun valitsit Magnum kasvihuoneen. Tack för att du valde ett Magnum växthus. Växthuset i aluminium är konstruerat för att ge

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio PAKKAUSSELOSTE Umpimycin vet intramammaarisuspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1 GESTRA Steam Systems NRS 2 1 Bruksanvisning 819070 00 Elektronikenhet NRS 2 1 SV Svenska NRS 2 1 F A C B 4,3 112 85 D 51 32 A E 106 Fig. 1 1 2 3 4 5 Fig. 2 Frontplatta Nät 3 1 Använd mätmotstånd R M bara

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER LED NYHETER Sensorarmatur RS PRO LED RS PRO LED är en nyutvecklad armatur som är helt optimerad och anpassad för LED i kombination med sensor- och radioteknik. Vid konstruktionen av RS PRO LED har Steinels

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

INSTALLATIONS manual

INSTALLATIONS manual Ref: 1818163 080222 SE INSTALLATIONS manual Art.nr: 1818163 inteo, sol- & vindautomatik Soliris IB är en sol- & vindautomatik för motoriserade markiser, screens och per sienner. Automatiken styr solskyddet

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5 Lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning (FBL 283 ) Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 1 (5 Obs! Kallelsen skickas ut på nytt eftersom den kallelse som gått ut 30-31.1 har innehållit felaktigheter. En

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen och damma.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Växter behöver ljus för alla sina livsprocesser. Under det mörka halvåret är odlingen är som svårast. Ofta är det trångt i våra fönsterkarmar så här års med

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Cosmos LED, 2x19W. Allroundarmatur med HF-sensor. Yleisvalaisin liiketunnistimella. Allround Luminaire with HF Sensor 70 994 33-34 BRUKSANVISNING

Cosmos LED, 2x19W. Allroundarmatur med HF-sensor. Yleisvalaisin liiketunnistimella. Allround Luminaire with HF Sensor 70 994 33-34 BRUKSANVISNING 70 994 33-34 Cosmos ED, 2x19W SE BRUKSANVISNING Allroundarmatur med HF-sensor FI KÄYTTÖOHJEET Yleisvalaisin liiketunnistimella EN INSTRUCTION MANUA Allround uminaire with HF Sensor Innehåll / Sisältö /

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Observer 110 0355 02 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna inte följs kan skador på enheten, bränder eller

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 SAN IP54 S M A R T B E L Y S N I N G F R Å N A A X S U S A B LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 Allm. produktinformation Plafonden SAN IP54

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

LED-INOMHUSARMATURER. Universal Design Spot S100 / S102 / S104

LED-INOMHUSARMATURER. Universal Design Spot S100 / S102 / S104 LED-INOMHUSARMATURER Universal Design Spot S100 / S102 / S104 2 Välbefinnande med hjälp av ljus Grå downlight med kvadratisk ram, S104 Vit downlight, S100/S102 Extern Ambient-ring, S104 Universalarmaturer/spotlights

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Trinda Alliance Villa

Trinda Alliance Villa Trinda Alliance Villa SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare Strömställare Strömställare ELP03026 E-nummer 18 213 87 Vippströmställare Trapp/1-pol (6/1) 16AX Märkspänning 250 V~ Anslutningar Skruv - Pozidrive 1 (+/-) Överkopplingsklämmor 2 st 1 x 1.5 mm 2 till 2

Läs mer

Fiberoptisk Ledljuskälla ICN-ZG-RGB-LEDT-16

Fiberoptisk Ledljuskälla ICN-ZG-RGB-LEDT-16 Sid 1 av 9 Bruksanvisning Fiberoptisk Ledljuskälla ICN-ZG-RGB-LEDT-16 Gratulerar till ditt köp av denna professionella Ledljuskälla som använder ny ledteknologi för fiberoptisk belysning. Sid 2 av 9 Ledljuskällan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

RÖRELSEVAKT PIR PIR PRESENCE SENSORS. Rörelsevakt PIR

RÖRELSEVAKT PIR PIR PRESENCE SENSORS. Rörelsevakt PIR RÖRELSEVAKT PIR PIR PRESENCE SENSORS Rörelsevakt PIR Passiva InfraRöda (PIR) rörelsesensorer detekterar genom att registrera värme i rörelse. Tekniken är som namnet anger helt passiv och kan användas såväl

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Elektroniska transformatorer Bruksanvisning

Elektroniska transformatorer Bruksanvisning för lågvolts halogenlampor 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. Nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. Nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

Bruksanvisning Bidette R3 Art. nr

Bruksanvisning Bidette R3 Art. nr Bruksanvisning Bidette R Art. nr. Efter installation ska bruksanvisning och installationsmanual lämnas kvar hos användaren Produktbeskrivning Bidette R är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter)

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter) BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211 Växelriktare (inverter) Nr./Nro: 32-5124 Mod./Malli: G-12-300 Invertteri Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar

Nya dimensioner Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla dimbara ljuskällor Då man inom EU har fastställt att man skall fasa ut*

Läs mer

Enkelsidig strömförsörjning

Enkelsidig strömförsörjning ELEKTRA värmemattor Enkelsidig strömförsörjning Användning Värmemattor kan användas som primärt värmesystem eller som komplement till ett befintligt system. De används ofta där det av konstruktionsskäl

Läs mer