Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad."

Transkript

1 Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Ett tekniskt system är oftast beroende av andra delsystem, alltså ett antal mindre tekniska system. T.ex. Datorn består av ett antal olika delsystem, som samarbetar, och tillsammans bilder de en konstruktion av olika delsystemen som byggs ihop till ett större system med andra ord till en dator, ex: en stationär eller en bärbar dator eller en surfplatta. Vilka delsystem finns i en dator? Hur fungerar ett delsystem, vilken uppgift har det? Var innehåller ett delsystemen?

2 Vad är ett moderkort? Ett moderkort är ett centralt kretskort försett med ett antal uttag där mindre kretskort kan kopplas in. G Ett moderkort binder på så vis samman delarna i ett elektroniskt system, exempelvis i en dator, där uttagen till stor del utgörs av buss-anslutningar och anslutningar för andra kablar. MVG Programvara Programvara, ibland kallad mjukvara, är datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data och maskininstruktioner, vilket utför en avsedd uppgift på ett datorsystem. G Programvara skapas med hjälp av programspråk. Ordet mjukvara innefattar programvara inklusive operativsystem. Däremot faller operativsystem utanför benämningen programvara. Svenska datatermgruppen rekommenderar användandet av ordet programvara framom till exempel mjukvara eller softvara. MVG Grafikkort Ett grafikkort tolkar och översätter en dators binära information till en videosignal som kan visas av en bildskärm. Moderna grafikkort, som sådana som används för datorspel, utför ofta mycket av arbetet med att konstruera den slutgiltiga bilden som syns på skärmen.

3 Arbetsminne Arbetsminne eller primärminne (ibland, av historiska skäl, internminne) är datorminnen som används för att lagra datorprogram och dess data när programmen används. G Den andra sortens datorminne kallas för lagringsminne eller sekundärminne (ibland, av historiska skäl, externminne). Lagringskapacitet för arbetsminne mäts i byte (Kb, Mb, Gb) tillsammans med binärprefix med basen två. MVG Ljudkort Ett ljudkort är en komponent (hårdvara) i en dator som används för att spela upp och spela in ljud. G Ljudkort kan vara integrerade med moderkortet vilket är det vanligaste på moderna datorer men professionella användare väljer ofta instickskort eftersom de i nästan samtliga fall håller en högre kvalitet. digitalt ljud. MVG

4 Nätverkskort Nätverkskort (eng. Network Interface Card, NIC) är inom datortekniken en anslutning som används för att koppla samman och utbyta information med andra datorer på ett nätverk. Nätverket kan vara lokalt eller anslutet till ett bredbandsnät. = INTERNET G Nätverkskort kan vara instickskort, USB-enheter (externt nätverkskort) eller integrerade i moderkortet. Den dominerande typen av trådbundna nätverkskort är av typen Internet. Det finns två typer av nätverkskort, trådlösa och trådbundna. MVG Vad är html? HTML är basspråk (klientspråk) = ett språk som alla webbläsare kan för i alla sidor som används på Internet. Det är, observera, inget programmerings språk. G Vad är Html-kod? Man använder alltså Html för att tillverka hemsidor. Html är rena textfiler, som har ändelsen.html eller.htm. Det är sådana sidor som webbläsaren kan förstå, tolka och visar på skärmen Html står för "HyperText Markup Language". På svenska blir det ungefär "Markeringsspråk för hypertextning". En hypertext är en som innehåller länkar. Med länkar kan man nämligen knyta ihop olika sidor efter deras innehåll, vilket är något unikt för all läsbar media. MVG

5 Vad är en processor? Processorn är datorns hjärna, den kontrollerar och bestämmer över datorns olika delar samtidigt som den utför beräkningar. Processorns uppgift Processorns arbete består i huvudsak av att skicka data mellan hårddisk, processor, RAM-minne, grafikkort och så vidare, och det så fort som möjligt. G. Den utför även instruktioner, sorteraringar och beräkningar. Alla datorprogram består av instruktioner anpassade för processorn. I stort sett all kommunikation i en PC, det vill säga transport av data mellan de olika enheterna går via CPUn. Till enheter räknas fysiska delar som till exempel grafikkort och hårddiskar, men även andra mer logiska delar som minne och bussar i en PC kan vara enheter. Hastigheten i ett PC- system beror på kapaciteten hos alla dessa enheter, men processorn utför den största delen av arbetet, så generellt kan man säga att ju snabbare processor, desto snabbare transporter desto snabbare dator. MVG Vad är ett operativsystem? Ett operativsystem är ett datorprogram eller en samling datorprogram som syftar till att underlätta användandet av en dator, genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra på datorn. G Operativsystemet är ansvarigt för hanteringen av central maskinvara, koordinationen av datorns aktiviteter och för fördelandet av resurser på datorn. Det kan ses som datorns grundlag en standardiserad regeluppsättning som bestämmer hur program och användare får använda datorns olika delar. Ett operativsystem kan delas upp i tre delar: operativsystemskärnan, en grundläggande uppsättning användarprogram och systembiblioteken. MVG

6 Vad är öppenkällkod? Öppen källkod, även öppen programvara, på engelska open source, avser datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Finns för gratis nedladdning. G Eftersom vem som helst som fått tag på programmet kan erbjuda det vidare gratis tenderar program med öppen källkod att finnas tillgängliga på Internet för gratis nedladdning. Det betyder inte att sådana program inte kan säljas, i själva verket ingår i licensen ofta krav på att den som fått programmet skall få sälja det vidare. MVG Drivrutin En drivrutin är ett systemprogram som har som uppgift att få någon form av hårdvaruenhet, exempelvis modem eller skrivare, att fungera tillsammans med ett operativsystem eller andra datorprogram. Drivrutinen känner till alla de speciella styrkoder och kommandon som styr hårdvaran och gör det möjligt för operativsystemet att använda hårdvaran utan att behöva känna till alla detaljer om hur enheten ska styras. Kort sagt, den kommunicerar mellan hårdvara och mjukvara. Källa. Systemprogram/systemverktyg. Ett systemverktyg, engelska utility software, är de typer av datorprogram som används för att underhålla, diagnostisera, skydda eller reparera ett datorsystem, eller lagrad information på systemet. Systemverktyg kan ingå i ett operativsystem, eller installeras separat på datorn. EX: Diskrensa, systemåterställning och Defragmentering VG-MVG Virus Datorvirus eller datavirus är små datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program, värdprogram, på sådant sätt att koden körs då värdprogrammet körs. I dagligt tal kallar man ofta alla typer av skadlig programkod för virus. G Då ett infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas ytterligare och även utföra annat som viruset har konstruerats för att göra. För att de egentliga virusen skall kunna spridas krävs dels att infekterade program kopieras till andra datorer, dels att programmen körs med tillräckliga rättigheter för att kunna infektera andra program. MVG

7 Vad är Malware? Malware (sabotageprogram) är ett samlingsbegrepp för datorprogram som installeras på en dator eller ett datornätverk utan administratörens samtycke. Det kan vara maskar, virus, trojaner, adware, spyware eller keyloggers. G Ratware är en typ av skadlig kod, som används för att skapa massutskick av skräppost över Internet.Vissa trojaner som kallas för keyloggers kan skicka loggar med de lösenord du skrivit in i, till exempel, internetbanker och datorspel.det finns också trojaner som öppnar i din dator så andra personer få tillgång till din dator utan din vetskap. Sådana trojaner kallas backdoors. MVG Vad är en Trojan? En trojansk häst eller trojan är ett datorprogram som utger sig för att vara till nytta eller nöje, men som orsakar skada när det lurat en användare att installera eller köra det. G Det kan vara frågan om ett program skrivet för ändamålet eller en modifierad version av ett annat program. Programmets oönskade funktion kan vara vad som helst, vanliga funktioner är emellertid en bakdörr, som tillåter distributören att logga in på datorn eller ta kontroll över den (se också Botnet), spionprogram, som följer med och rapporterar om användarens aktiviteter eller samlar användarnamn och lösenord, skräppost- eller fildelningsprogram, spridning, exempelvis genom att den trojanska hästen skickas med e-post till adresser programmet hittar på datorn, förändring av webbläsarens funktion, så att bland annat förbindelser till din bank kapas och pengar betalas in på konton kontrollerade av dem som ligger bakom kapningen. MVG

8 Antivirusprogram Ett antivirusprogram är ett program som aktivt eller på begäran söker efter, tar bort eller reparerar filer som är infekterade av datorvirus. G Moderna antivirusprogram kan även upptäcka och oskadliggöra andra skadliga former av främmande exekverande kod: trojanska hästar, spionprogram (eng. spyware), maskar (eng worms).antivirusprogrammen fungerar i första hand genom att jämföra de filer som skall kontrolleras med en lista på fingeravtryck, så att programmet känner igen sedan förut kända virus och varianter på dessa. När ny, tillräckligt annorlunda, skadlig kod konstruerats måste någon upptäcka denna och skicka den till dem som upprätthåller antivirusprogrammen, varefter koden analyseras och uppdaterade definitionsfiler distribueras. MVG MSN-virus, ja vad är det? MSN-virus sprids genom att det skicka sig som ett meddelande via exempelvis MSN Messenger. Meddelandet innehåller oftast en länk för att ladda ner en fil, (de virussmittad filen) eller att länken går till en webbsida som är infekterad. G-VG Internets historia Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. G Vad är World Wide Web? World Wide Web, www, webben är en av Internets tjänster. Webben består av en stor mängd webbsidor, det vill säga hypertextbaserade dokument, som är sammanlänkade via klickbara hyperlänkar. G Sidorna och länkarna bildar på så sätt en världsvid väv, därav namnet WWW. Att planlöst följa dessa länkar och bläddra fritt mellan webbsidor kallas att webbsurfa. Användaren har ett program på sin dator som kallas webbläsare (browser) eller webbklient. Webbsidorna ligger fysiskt lagrade på särskilda datorer över hela världen som kallas webbplatser eller webbservrar. MVG

9 Diskrensa var är det? Diskrensning är ett begrepp som innebär att man rensar en dators hårddisk från temporära och/eller oanvändbara filer. G Vad är diskdefragmentering? Diskdefragmenteraren är ett verktyg som ordnar om data på hårddisken och samlar ihop filer på datorn, så att den fungerar effektivare. G Fragmentering uppstår med tiden på en hårddisk när du sparar, ändrar och tar bort filer. Ändringarna av en fil sparas ofta på en annan plats på hårddisken än originalfilen. Ytterligare ändringar av filen sparas i sin tur på andra platser på hårddisken. Med tiden blir både filen och hårddisken fragmenterad och datorn blir långsammare, eftersom den måste söka på många olika ställen för att öppna en fil. MVG

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Persondatorer. Persondatorer. Översikt. Inledning till. Sidorna 2 och 3. Sidan 4 Sidan 5. Sidan 6. F Snabbreferens. Grundläggande ämnen

Persondatorer. Persondatorer. Översikt. Inledning till. Sidorna 2 och 3. Sidan 4 Sidan 5. Sidan 6. F Snabbreferens. Grundläggande ämnen Your Quick Reference Expert Inledning till Översikt Persondatorer F Snabbreferens atorbegrepp Olika slags datorer Vanliga uppgifter Lagringskapacitet Maskinvarutermer Programvarutermer Lagringstermer en

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson 1 Förord Har du någon gång drabbats av virus, trojaner, spyware, falska säkerhetsprogram eller andra former av bedrägerier, stölder och dataförstörelse? Då är du inte ensam. Marknaden för datorvirus och

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker.

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker. Grunden Starta datorn. Träna tangenter och mus. Se hur ett fönster är uppbyggt och hur skrivbordet ser ut. Övningarna är bra att göra om du knappt använt en dator förut. 1/3 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2 Datorkunskap Kursmaterial v1.2 1 Allmän IT... 4 Vad är en dator?... 4 Olika typer av datorer... 4 Internet... 8 Vad är LAN och WAN?... 10 Vad är program?... 10 Piratkopiering... 11 Vad är virus?... 12

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Internet. 60 Information och kommunikation

Internet. 60 Information och kommunikation 60 Information och kommunikation Internet Möjligheten att lagra stora mängder information digitalt har successivt ersatt information tryckt på papper. Den utrustning som används för att göra digital information

Läs mer

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet.

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Bengas datorhörna Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Riktigt säker kan du aldrig bli, men med lite förståelse för hur Internet fungerar och med ganska enkla medel kan du göra din egen

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Säkerhet. Internet. Din dator ALLMÄNT.

Säkerhet. Internet. Din dator ALLMÄNT. Innehåll. Allmänt - Internet - Din dator - Nigeriabrev - Bluffmail - Elakheter - Microsoftsamtal - Windows XP - Okänd avsändare - Utpressning - Sociala medier Handla på internet Lösenord Hemmanätverk Virus

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson UBUNTu Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson förord Tanken när jag började skriva denna bok var att skapa ett läromedel till kursen operativsystem Linux som skulle fokusera på distributionen

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson

Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson Först: Din dator hotas av många yttre faror som spam, maskar och trojaner. Men kom ihåg att dina arbeten

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer