KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning"

Transkript

1 KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning Om du behöver hjälp går du till

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2010 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och Pulse är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. P/N 4H6784_sv

3 Knappar och anslutningar på baksidan Produktegenskaper USB-koppling 2 Minneskortplats 2 Strömbrytare Statuskontrollknapp Likströmsingång 1 1 Se Ansluta nätkabeln, sidan 1. 2 Se Visa bilder från minneskort eller USB-enhet, sidan 12. i SV

4 Produktegenskaper Ikoner/knappar på pekskärmen Spela upp starta ett bildspel. 2 Kollage starta ett bildspel med fem återkommande bilder. 3 Information visa bildinformation. 4 Ta bort ta bort bilder från ramen. 5 Kopiera kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens internminne (visas endast om ett minneskort eller en USB-enhet har anslutits). 6 Övergångstid välj hur länge en bild ska visas på skärmen samt vilken metod som ska användas för övergång mellan bilder. 7 Vänner dela upp bilder i grupper beroende på vem som har skickat dem (du kan även visa bilder som finns på ett minneskort eller en USB-enhet som anslutits till ramen). 8 Föregående/nästa visa föregående eller nästa bild i ramen. 9 Statuskontroll kontrollera/reparera nätverksanslutningen (visas endast vid problem med nätverksanslutningen). ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Komma igång...1 Ansluta nätkabeln...1 Sätta på och stänga av ramen...2 Ange språk...3 Ansluta till det trådlösa nätverket...3 Aktivera ramen...9 Lägga till bilder i ramen Visa bilder...11 Visa bilder från internminnet...11 Visa bilder från minneskort eller USB-enhet...12 Bläddra bland bilderna...14 Ändra uppspelningshastighet och övergångstyp...15 Visa bilder som ett kollage Få ut mer av din ram...17 Använda ett onlinekonto...17 Ta emot och visa bilder från vänner...18 Ta bort bilder...20 Kopiera bilder till interminnet...21 Underhåll av ramen Felsökning och support...24 Så här kan du få hjälp med den digitala ramen...24 Problem med fotoramen...25 Lär dig mer om din ram SV iii

6 Innehållsförteckning 5 Bilaga...27 Specifikationer för digital ram...27 Viktiga säkerhetsföreskrifter...28 Övrig skötsel och underhåll...29 Begränsad garanti...29 Uppfyllande av krav och rekommendationer...31 iv SV

7 1 Komma igång Ansluta nätkabeln Om produkten levereras med fler än en kontakt väljer du den som passar det eluttag du använder. Strömkabeln kan se annorlunda ut än den på bilden. OBS! Ramen aktiveras automatiskt när du sätter i sladden för första gången. VARNING! Använd inte den här nätkabeln till andra enheter, till exempel digitalkameror. 1 SV

8 Komma igång Sätta på och stänga av ramen OBS! Ramen aktiveras automatiskt när du sätter i sladden för första gången. Du kan sätta på respektive stänga av ramen med hjälp av strömbrytaren. Strömbrytare OBS! Ramen stängs av automatiskt på kvällen och aktiveras igen på morgonen, vilket sparar energi. Du kan ändra tiderna för avstängning och aktivering eller avaktivera funktionen helt. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Raminställningar. 2 SV

9 Ange språk Komma igång Skärmen för inställning av språk visas första gången du sätter på ramen. Tryck på ditt språk. OBS! Om någon annan har ställt in ramen åt dig kan det hända att språket redan är inställt. I så fall visas inte språkskärmen. När språket väl har ställts in kan du bara ändra det via KODAK PULSE-webbplatsen. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Raminställningar. Ansluta till det trådlösa nätverket Genom att ansluta ramen till Internet via det trådlösa nätverket kan du utföra en mängd åtgärder, som att överföra bilder från datorn till ramen, ta emot bilder från vänner, ändra ramens inställningar med mera. OBS! Om du är osäker på om du har ett trådlöst nätverk vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Använda guiden för nätverksinställningar När du ställer in ramen för första gången startas guiden för nätverksinställningar. OBS! Om någon annan har ställt in ramen visas eventuellt färre steg. 3 SV

10 Komma igång 1 Tryck på Start. Tryck på Tillbaka om du vill gå till språkskärmen eller på Avsluta om du vill avbryta inställningen för trådlöst och gå till bildspelsvyn (se Kapitel 2, Visa bilder). En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Om det trådlösa nätverket inte visas läser du sidan 5. 2 Tryck på ditt nätverk. Om routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup). Se sidan 6. Om du använder ett skyddat nätverk väljer du din Wi-Fi-säkerhetstyp när du uppmanas till det och anger säkerhetskoden för nätverket med hjälp av det tangentbord som visas på skärmen: OBS! Säkerhetskoden är skiftlägeskänslig. Tryck på för att växla mellan små och stora bokstäver. Tryck på om du vill skriva in siffror eller specialtecken. När du är klar trycker du på OK. Om du inte känner till säkerhetstypen eller säkerhetskoden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Ramen söker efter det trådlösa nätverket. När anslutningen har upprättats visas ett meddelande. 4 SV

11 Komma igång Det trådlösa nätverket visas inte Flytta ramen närmare routern och tryck på Uppdatera. Om det trådlösa nätverket fortfarande inte visas kan det bero på att ditt nätverksnamn (SSID) inte skickas. Så här anger du det manuellt: 1 Tryck på Sänds inte. Tangentbordet visas på skärmen. 2 Ange ditt SSID. Om du inte känner till ditt SSID vänder du dig till den person som ställde in nätverket. OBS! SSID:n är skiftlägeskänsliga. Om du använder ett skyddat nätverk väljer du din Wi-Fi-säkerhetstyp när du uppmanas till det och anger därefter säkerhetskoden för nätverket. OBS! Säkerhetskoden är skiftlägeskänslig. 3 När du är klar trycker du på OK. 5 SV

12 Komma igång Routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup) När du har valt ditt nätverk visas WPS-skärmen. Tryck på WPS-knappen på routern för automatisk anslutning till det trådlösa nätverket. Om du använder ett skyddat nätverk trycker du på Ange säkerhetskod och anger säkerhetskoden för nätverket. Om du inte känner till säkerhetskoden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Om det krävs en PIN-kod för att nå nätverket trycker du på Avancerad PIN-kod och anger PIN-koden. (PIN-koden hittar du vanligen på själva routern.) Om du inte känner till PIN-koden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Öppna guiden för nätverksinställningar vid ett senare tillfälle 1 Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida. Statuskontrollknapp 2 När nätverkets statuskontroll är klar trycker du på Nätverk på pekskärmen. OBS! Du kan även trycka på Åtgärda om den knappen visas. Om du väljer det alternativet följer du anvisningarna på skärmen. 6 SV

13 Komma igång 3 Tryck på Guide för nätverksinställningar. 4 Tryck på Start. OBS! Om någon annan har ställt in ramen visas eventuellt färre steg. En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Avancerade nätverksinställningar Om du vill ändra avancerade nätverksinställningar, som DHCP, IP-adress, nätmask, gateway, DNS-adress och proxyinformation kan du läsa vidare i avsnittet Öppna guiden för nätverksinställningar vid ett senare tillfälle, sidan 6 och sedan trycka på Avancerade nätverksinställningar. Om du vill ta bort alla nätverksinställningar trycker du på Ta bort från nätverket. 7 SV

14 Komma igång Har ramen redan ställts in? Nej, jag måste ställa in den. Inga problem, det är enkelt! När du har anslutit till det trådlösa nätverket behöver du bara aktivera ramen (se sidan 9) och lägga till bilder (se sidan 10). Ja, någon annan har ställt in ramen/jag har själv ställt in den i mitt Grattis! Inställningen har blivit enklare. När du har anslutit till nätverket kan du uppmanas att bekräfta dina uppgifter. Tryck på OK på ramen om den information som visas stämmer och på Inte jag om informationen inte stämmer. Om du trycker på OK visas ett välkomstmeddelande. Om bilder redan har lagts till i ramen visas även alternativet Spela upp. Om du vill visa bilderna trycker du på Spela upp. Om du vill lägga till bilder i ramen läser du på sidan 10. Mer information om hur du visar bilder i ramen finns på sidan 11. Om du trycker på Inte jag visas ett bekräftelsemeddelande. Genom att trycka på Inte jag en gång till tar du bort alla bilder i ramen och ramen tas bort från det aktuella onlinekontot. Du kan sedan ställa in ramen på nytt genom att börja med Aktivera ramen, sidan 9. 8 SV

15 Aktivera ramen Komma igång Aktiveringsskärmen visas första gången du ansluter till det trådlösa nätverket (se sidan 3). Det första du måste göra för att kunna överföra bilder från datorn till ramen med hjälp av kostnadsfri, webbaserad programvara är att aktivera ramen. Du kan även välja kontoinställningar som gör att du och dina vänner kan skicka bilder till ramen via e-post. Du kan även lägga till bilder i ramen från KODAK Gallery och från Facebook-konton. OBS! Om någon annan har ställt in ramen eller om du har lagt till ramen till ditt kan det hända att ramen redan är aktiverad. I så fall är det inte säkert att aktiveringsskärmen visas. Du kan koppla flera ramar till ditt konto. 1 Skriv ned och spara den aktiveringskod som visas på skärmen. OBS! Du finner även en tolvsiffrig aktiveringskod under serienumret på förpackningen. Båda aktiveringskoderna kan användas. 2 Gå till och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Följ anvisningarna och ange din aktiveringskod när du uppmanas till det. Kontoinformationen bekräftas via kommunikation mellan ramen och webbservern. 9 SV

16 Komma igång Lägga till bilder i ramen När du har aktiverat ramen (se sidan 9) kan du med hjälp av ditt kostnadsfria onlinekonto överföra bilder från datorn till ramen. 1 Gå till och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Om du inte redan har aktiverat ramen gör du det nu (se sidan 9). VIKTIGT! Innan du kan lägga till bilder från datorn måste du aktivera ramen. 2 Följ anvisningarna och välj vilka bilder som du vill lägga till i ramen. Du kan även be dina vänner lägga till bilder i ramen. Klicka på Hjälp om du vill ha mer information. OBS! Du kan också kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens interminne (se sidan 21). 10 SV

17 2 Visa bilder När inget kort eller USB-enhet har anslutits visas bilder från ramens internminne. När ett kort eller en USB-enhet har anslutits till ramen visas bilder därifrån. OBS! I ramen finns förinstallerade exempelbilder, som endast visas om det inte finns några andra bilder att visa (från minneskort, USB-enhet eller internminne). Exempelbilderna kan inte raderas. Om du vill avsluta bildserien med exempelbilder kan du lägga till bilder i ramen (se sidan 10), sätta i ett minneskort eller ansluta en USB-enhet (se sidan 12). Du kan också trycka på statuskontrollknappen på ramens baksida (se sidan 25). Visa bilder från internminnet Sätt på ramen. Se avsnittet Kapitel 1, Komma igång om du sätter på den för första gången. Om du inte har anslutit minneskort eller USB-enhet kan det hända att bilderna i internminnet visas automatiskt. Om du just nu visar bilder från ett minneskort eller en USB-enhet tar du ur minneskortet eller USB-enheten. Du kan även göra så här: a Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. b Tryck på knappen för vänner. c Tryck på Spela upp alla. Nu visas bilderna i ramens internminne. 11 SV

18 Visa bilder Visa bilder från minneskort eller USB-enhet Sätt på ramen. Sätt i ett minneskort eller anslut en USB-enhet med bilder. Sätt i ett kort genom att trycka in det så långt det går i kortplatsen. Du tar ut ett kort genom att dra ut det ur kortplatsen. Övre kortplats*: SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC) MULTIMEDIA Card (MMC) XD-Picture Card MEMORY STICK (MS), MS PRO Undre kortplats: MS Duo, MS PRO Duo *VIKTIGT! Sätt inte i ett MS Duo- eller MS PRO Duo-kort i den övre kortplatsen. Det kan vara svårt att ta ur det igen. 12 SV

19 Visa bilder USB-enheter som hanteras: flashenhet, kortläsare, hårddisk* med flera. USB-enheter och USB-kablar säljs separat. * Externa hårddiskar måste ha egen strömförsörjning och formateras till FAT32. Bilderna visas automatiskt. Om du just nu visar bilder från internminnet tar du bort minneskortet eller USB-enheten för att sedan ansluta det/den igen. Du kan även göra så här: a Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. b Tryck på knappen för vänner. c Tryck på Spela upp alla. OBS! Knappen (spela upp alla) ser olika ut beroende på vilken medietyp som installerats. Bilderna på minneskortet eller USB-enheten visas. 13 SV

20 Visa bilder Bläddra bland bilderna Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. Bläddra bland bilderna genom att trycka på < eller > eller genom att dra med fingret åt vänster eller höger på skärmen. Starta bildspelet genom att trycka på uppspelningsknappen vill stoppa bildspelet. Spela upp. Tryck på skärmen när du Om du vill ha information om en bild trycker du på informationsknappen. Information Föregående bild Nästa bild 14 SV

21 Visa bilder Ändra uppspelningshastighet och övergångstyp Välj hur länge en bild ska visas på skärmen samt vilken metod som ska användas för övergång mellan bilder. 1. Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen och tryck sedan på knappen för övergångstid. 2. Välj en övergångstyp (se nedan). 3 sekunder, övergång (standard) bilden byts var tredje sekund, med svepande övergång. 10 sekunder, uttoning bilden byt var tionde sekund, med uttonande övergång. 10 sekunder, zooma & panorera bilderna visas med långsam zoomnings- och panoreringseffekt och med uttonande övergång var tionde sekund. 30 sekunder, uttoning bilderna byts var 30:e sekund, med uttonande övergång. 30 minuter, uttoning bilderna byts var 30:e minut, med uttonande övergång. Smart bilderna byts var tredje sekund i början, men om ingen rör skärmen ökar övergångstiden gradvis, upp till 30-minutersintervall. 15 SV

22 Visa bilder Visa bilder som ett kollage Starta ett bildspel med fem återkommande bilder. Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen och tryck sedan på kollageknappen. Fem bilder visas slumpmässigt på skärmen och byts var femte sekund. Avsluta kollageläget genom att trycka på en bild. Bilden visas då som en helskärmsbild. 16 SV

23 3 Få ut mer av din ram Använda ett onlinekonto När du har skapat ditt kostnadsfria onlinekonto och aktiverat ramen (se sidan 9) kan du använda funktionerna på till följande: - lägga till en ny KODAK PULSE digital - lägga till/ta bort bilder i/från ramen ram till ditt konto - tilldela ramen en e-postadress - bjuda in gäster som får lägga till bilder i din ram - tillåta att bilder läggs till från ditt KODAK Gallery-konto - ändra raminställningar, till exempel tidszon, på-/av-tider, övergångar i bildspel, språk och kontoinformation - tillåta att bilder läggs till från valda konton i sociala nätverk som FACEBOOK - lära dig mer om ramen 17 SV

24 Få ut mer av din ram Ta emot och visa bilder från vänner Ta emot bilder från vänner När nya bilder från en vän tas emot i ramen (se sidan 10) läggs bilderna till i ramen och ett meddelande visas. Tryck på Spela upp nu om du vill visa de nya bilderna som ett bildspel. När bildspelet är slut trycker du på Spela upp igen om du vill se dem igen eller på Klar om du vill avsluta. Tryck på Spela upp senare om du vill visa de nya bilderna slumpmässigt i ett bildspel tillsammans med de bilder som redan finns i ramen. OBS! En röd punkt visas på knappen för vänner när nya bilder har lagts till i ramen. 18 SV

25 Visa bilder från vänner Få ut mer av din ram 1 Tryck på skärmen om du vill visa menyalternativ och tryck sedan på knappen för vänner. En lista visas med alla vänner som har delat bilder med dig. 2 Tryck på namnet på den vän vars bilder du vill visa. OBS! En röd punkt visas bredvid vänner som nyligen har lagt till bilder i din ram. Om du i stället vill visa bilder som har skickats från alla vänner trycker du på Spela upp alla. Om du vill se de senaste bilderna som har skickats från alla vänner trycker du på Spela upp senaste. OBS! En röd punkt visas vid Spela upp senaste när nya bilder nyligen har lagts till i ramen. Bilderna visas som ett bildspel. 3 När bildspelet är slut trycker du på Spela upp igen om du vill se dem igen eller på Klar om du vill avsluta. 19 SV

26 Få ut mer av din ram Ta bort bilder Du kan ta bort bilder från ramens internminne eller från ett minneskort eller en USBenhet som du har satt in. VIKTIGT! Ta ur minneskortet eller USB-enheten från ramen innan du tar bort bilder från ramen så att du inte råkar ta bort dem från kortet eller enheten. 1 Bläddra till den bild du vill ta bort och tryck på borttagningsknappen. 2 Bekräfta borttagningen genom att trycka på Ta bort bild. Den valda bilden tas bort. Om du vill avsluta utan att ta bort bilder trycker du på Avbryt. Du kan ta bort flera bilder från ramens internminne via webbplatsen KODAK PULSE. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Alla bilder. 20 SV

27 Kopiera bilder till interminnet Få ut mer av din ram Kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens internminne. OBS! Det går inte att kopiera till ett minneskort eller en USB-enhet. 1 Sätt i ett minneskort eller en USB-enhet (se sidan 12). Bilden börjar spelas upp. 2 Tryck på skärmen om du vill visa menyalternativ och tryck sedan på knappen för kopiering. VARNING! Om du tar bort ett kort eller kopplar ur en enhet medan kopieringen pågår kan det skada kortet, bilderna eller enheten. 3 Om du vill kopiera den bild som visas just nu trycker du på Aktuell bild. Om du vill kopiera alla bilderna på kortet eller USBenheten trycker du på Alla bilder. De valda bilderna kopieras till ramens internminne. Om du vill avsluta utan att kopiera bilder trycker du på Avbryt. OBS! De kopior som läggs till i ramen storleksändras automatiskt till en lägre upplösning (mindre storlek). Full upplösning behövs inte för att visa bilderna och fyller snabbt upp ramens minne. 21 SV

28 Få ut mer av din ram Underhåll av ramen Rengöra ramen VIKTIGT! Koppla alltid bort strömmen före rengöring. Använd inte vatten, rengöringsmedel eller annat vidhäftningsmaterial på ramen eller dess delar. Torka ramen och skärmen varsamt med den medföljande rengöringsduken. Tryck lätt och försiktigt när du torkar bort fingeravtryck från ramen. Kontrollera raminformation Använd Om när du vill kontrollera: - serienummer - namnet på ditt ramkonto - version av fast programvara - administratörsnamn för ditt ramkonto - MAC-adress - ägarnamn för ditt ramkonto Statuskontrollknapp 1 Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida. 2 Efter nätverksanslutningstestet trycker du på Om. 22 SV

29 Få ut mer av din ram Kontrollera den fasta programvaran Den fasta programvaran är den programvara som används i ramen. När ny fast programvara blir tillgänglig visas automatiskt ett meddelande om det i ramen. Följ anvisningarna på skärmen för att installera den. Så här kontrollerar du den fasta programvaran eller söker efter nya uppdateringar: 1 Följ instruktionerna under Kontrollera raminformation, sidan Tryck på Sök efter ramuppdateringar om du vill söka efter ny fast programvara. Om alternativet Det finns en ny uppdatering visas finns det ny fast programvara som du kan hämta. Tryck på det alternativet så startas uppdateringen. VARNING! Stäng inte av ramen under uppdateringen. Om du gör det kan ramen skadas permanent! Fönstret för uppgradering av fast programvara visas i ramen när den nya fasta programvaran hämtas och installeras. 23 SV

30 4 Felsökning och support Om du behöver stegvis produktsupport kan du gå till pulseframesupport där du väljer Steg-för-steg-lösningar och reparation. Så här kan du få hjälp med den digitala ramen Knappen Hjälp Tryck på knappen Hjälp (visas på de flesta skärmar) om du vill veta mer om funktionerna på den aktuella skärmen. Problem med anslutningen till trådlöst nätverk Om det uppstår problem med den anslutningen till det trådlösa nätverket visas statuskontrollknappen. Tryck på den knappen så körs ett anslutningstest. Om det finns något problem beskrivs det på skärmen. Tryck på knappen Åtgärda så startas guiden för nätverksinställningar. Eller tryck på knappen för trådlöst nätverk om du vill ändra de avancerade nätverksinställningarna manuellt. Följ instruktionerna på skärmen. 24 SV

31 Kontrollera nätverksanslutningen Statuskontrollknapp Felsökning och support Du kan när som helst kontrollera status för nätverksanslutningen genom att trycka på statuskontrollknappen på ramens baksida. Problem med fotoramen Status Det går inte att sätta på ramen. Jag kan inte avsluta bildspelet med exempelbilder. Lösning Kontrollera att nätkabeln som medföljde ramen är ordentligt ansluten (se sidan 1). Dra ur sladden, vänta i fem sekunder och sätt sedan i sladden igen. Om ramen inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren. Lägg till bilder i ramen (se sidan 10). Sätt i ett minneskort eller en USB-enhet (se sidan 12). Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida (se sidan 25). Ramen sätts på eller Energisparschemat aktiveras. Om du vill ändra på-/av-tider eller stängs av automatiskt. avaktivera funktionen går du till loggar in på ditt konto och klickar på fliken Raminställningar. Ramen fryser eller fungerar inte på rätt sätt. Min aktiveringskod för ramen visas inte. Dra ur sladden, vänta i fem sekunder och sätt sedan i sladden igen. Tryck på och håll ned strömbrytaren (i cirka två sekunder) och släpp sedan upp den. Om du vill se aktiveringskoden igen trycker du på statuskontrollknappen på ramens baksida och trycker sedan på Åtgärda. 25 SV

32 Felsökning och support Status Det händer ingenting när ett minneskort eller en USB-enhet har anslutits. Lösning Lär dig mer om din ram För in ett certifierat SD-/SDHC-/MMC-/XD-/MS-kort med bilder den övre tilldelade kortplatsen och tryck in det ordentligt (se sidan 12). Sätt in ett certifierat MS Duo- eller MS PRO Duo-kort med bilder, endast i den nedre tilldelade kortplatsen. Tryck in det ordentligt (se sidan 12). OBS! Sätt inte in ett MS Duo- eller MS PRO Duo-kort i den övre kortplatsen. Det kan vara svårt att få ut. Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten (se sidan 12). Kontrollera att filformatet för bilderna kan hanteras (se sidan 27). OBS! Det kan ta lite längre tid att öppna bilderna när filerna är stora eller när du använder ett minneskort eller en annan ansluten enhet med stor kapacitet. Aktivera ramen Ändra avancerade inställningar Hantera ditt konto Visa hjälpen Lär dig mer om din ram Interaktiva självstudiekurser Vanliga frågor Hämtningsbara filer Produktregistrering 26 SV

33 5 Bilaga Specifikationer för digital ram Fler specifikationer finns på KODAK PULSE digital ram Färgskärm Digital LCD-pekskärm 17,8 cm diagonalt, 800 x 600 bildpunkter, 4:3-bildförhållande, 14,2 x 10,6 cm aktivt område Intern lagringskapacitet 512 MB bilder som överförs till ramen komprimeras för optimerad lagring utan att det påverkar bildkvaliteten Strömförsörjning Tillverkare, Modellnummer: Malata MPA-05015, DC-kontakt EIAJ klass 2 Ineffekt: V AC 50/60 Hz. Uteffekt: 5 V DC 1,5 amp Kommunikation med USB-enheter USB 2.0 med hög hastighet, typ A Kompatibel med trådlöst Wi-Fi-nätverk Certifierad kompatibilitet med höghastighetsroutrar med b/g Övriga funktioner Bildformat JPEG, EXIF 2.2 Minneskort (se sidan 12) Övre kortplats: SD, SDHC, MMC, XD, MS, MS PRO Undre kortplats: MS Duo, MS PRO Duo 27 SV

34 Bilaga KODAK PULSE digital ram Temperatur Drifttemperatur: 0 till 40 C Förvaringstemperatur: -32 till 71 C Storlek 19,1 x 15,6 x 2,5 cm Vikt 490 g med nätadapter Viktiga säkerhetsföreskrifter VARNING! Ta inte isär produkten. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan åtgärda. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service. KODAK nätadaptrar och batteriladdare är endast avsedda för inomhusbruk. Om du använder kontroller, justeringar eller funktioner som inte finns angivna i denna handbok kan du utsätta dig för stötar och elektrisk eller mekanisk fara. Vidrör inte glaset eller vätskan om LCD-skärmen går sönder. Kontakta Kodaks kundsupport. VARNING! När du använder denna produkt ska den installeras och användas med ett avstånd som är minst 20 cm mellan strålningskällan och din kropp för 2,4 GHz-hastigheter. Sändaren får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare. Om du använder ett tillbehör som inte rekommenderas av Kodak kan du råka ut för brand, stötar eller kroppsskada. Godkända tillbehör finns på Använd endast den nätadapter som medföljde ramen. Om du använder andra nätadaptrar kan ramen skadas och ogiltigförklara din garanti. Placera inte ramen i närheten av öppen låga, t.ex. tända ljus och värmare. Utsätt inte produkten för vätska, fukt eller extrema temperaturer. 28 SV

35 Övrig skötsel och underhåll Bilaga Se till att inga kemiska ämnen, exempelvis hudkräm, kommer i kontakt med målade ytor. Serviceavtal finns för vissa länder. Kontakta en KODAK-återförsäljare om du vill veta mer. Information om hur du kasserar eller återvinner en digital ram kan du få från de lokala myndigheterna. I USA kan du besöka webbplatsen för Electronics Industry Alliance på eller gå till Begränsad garanti Kodak garanterar att KODAKs elektroniska konsumentprodukter och tillbehör (produkterna), exklusive batterier, är felfria avseende defekter både i material och utförande under ett år från inköpsdagen. Behåll det daterade originalinköpskvittot. Daterat inköpsbevis krävs för alla garantireparationer. Begränsad garanti omfattning Garantiservice kan endast erbjudas i det land där du köpt Produkterna. Du kan bli tvungen att skicka Produkterna, på egen bekostnad, till en auktoriserad serviceanläggning i det land där du köpte Produkterna. Kodak reparerar eller byter ut Produkterna om de inte fungerar på rätt sätt under garantiperioden med förbehåll för alla villkor och begränsningar i detta avtal. Garantiservicen inkluderar allt arbete och eventuella nödvändiga justeringar och/eller reservdelar. Om Kodak inte kan reparera eller byta ut en Produkt kommer Kodak efter eget gottfinnande att återbetala den summa som betalats för Produkten, förutsatt att Produkten har återlämnats till Kodak tillsammans med inköpsbevis som styrker summan. Reparation, utbyte eller återbetalning av inköpssumman är de enda former av ersättning som omfattas av denna garanti. Om reservdelar används vid reparationen kan dessa delar vara rekonditionerade eller innehålla rekonditionerat material. Om hela Produkten måste bytas ut, byts den eventuellt ut mot en rekonditionerad Produkt. Rekonditionerade Produkter, delar och material skyddas av garantin under den återstående garantitiden för Produkten, eller i 90 dagar efter datum för reparation eller utbyte, beroende på vilket som är längst. 29 SV

36 Bilaga Begränsningar Denna garanti täcker inte omständigheter utom Kodaks kontroll. Denna garanti gäller inte vid fel som orsakats av fraktskador, olyckshändelse, ändring, modifiering, service utförd av obehörig, felaktig användning, missbruk, användning med inkompatibla tillbehör eller tillsatser, underlåtenhet att följa Kodaks instruktioner för drift, underhåll eller ompackning, underlåtenhet att använda utrustning från Kodak (som adaptrar och kablar) eller anspråk som framställs efter garantitidens utgång. Kodak ger inga andra garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, för denna produkt och avsäger sig alla underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. I den händelse uteslutande av underförstådda garantier inte tillåts enligt gällande lagstiftning är giltighetstiden för den underförstådda garantin ett år från inköpsdatum eller i enlighet med rådande lagstiftning. Möjligheten till reparation, utbyte eller återbetalning är Kodaks enda skyldighet. Kodak kan inte hållas ansvarigt för särskilda skador, följdskador eller tillhörande skador som orsakas av försäljningen, inköpet eller användningen av produkten, oavsett orsak. KODAK frånsäger sig allt ansvar för särskilda skador, följdskador, indirekta eller tillhörande skador (inklusive, men inte begränsat till, uteblivna inkomster eller förtjänster, driftstoppskostnader, oförmåga att använda utrustningen, kostnader för ersättningsutrustning, -lokaler eller -tjänster, eller skadeståndsanspråk från dina kunder för skador som är resultatet av inköp eller användning av produkten, eller att Produkten slutar fungera), oavsett orsak, samt för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti. Dina rättigheter I vissa områden och jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa garantier för tillhörande skador eller följdskador. Detta innebär att ovanstående begränsning och uteslutning eventuellt inte gäller dig. I vissa områden och jurisdiktioner är begränsningar av hur länge underförstådda garantier gäller inte tillåtna. Detta innebär att ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar mellan olika områden eller jurisdiktioner. 30 SV

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2 Användarhandbok SmartWatch 2 SW2 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Starta och stänga av...4 Konfigurera SmartWatch 2...4 Handledsband...6 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7

Läs mer

AirPort Extreme Installationshandbok

AirPort Extreme Installationshandbok AirPort Extreme Installationshandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Komma igång 11 Kapitel 2: AirPort Extreme-nätverk 12 Använda AirPort Extreme med din bredbandsanslutning till Internet 14 Använda AirPort Extreme

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50 Användarhandbok SmartWatch 3 SWR50 Innehåll Komma igång...4 Inledning...4 Översikt...4 Laddning...4 Starta och stänga av...5 Konfigurera SmartWatch 3...5 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7 Tona ned och

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

ipod touch Produktguide - Viktig information

ipod touch Produktguide - Viktig information ipod touch Produktguide - Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering, bestämmelser och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för ipod

Läs mer

MarkNet N7000 Series-skrivarserver

MarkNet N7000 Series-skrivarserver MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006 www.lexmark.com Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer