KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning"

Transkript

1 KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning Om du behöver hjälp går du till

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2010 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och Pulse är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. P/N 4H6784_sv

3 Knappar och anslutningar på baksidan Produktegenskaper USB-koppling 2 Minneskortplats 2 Strömbrytare Statuskontrollknapp Likströmsingång 1 1 Se Ansluta nätkabeln, sidan 1. 2 Se Visa bilder från minneskort eller USB-enhet, sidan 12. i SV

4 Produktegenskaper Ikoner/knappar på pekskärmen Spela upp starta ett bildspel. 2 Kollage starta ett bildspel med fem återkommande bilder. 3 Information visa bildinformation. 4 Ta bort ta bort bilder från ramen. 5 Kopiera kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens internminne (visas endast om ett minneskort eller en USB-enhet har anslutits). 6 Övergångstid välj hur länge en bild ska visas på skärmen samt vilken metod som ska användas för övergång mellan bilder. 7 Vänner dela upp bilder i grupper beroende på vem som har skickat dem (du kan även visa bilder som finns på ett minneskort eller en USB-enhet som anslutits till ramen). 8 Föregående/nästa visa föregående eller nästa bild i ramen. 9 Statuskontroll kontrollera/reparera nätverksanslutningen (visas endast vid problem med nätverksanslutningen). ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Komma igång...1 Ansluta nätkabeln...1 Sätta på och stänga av ramen...2 Ange språk...3 Ansluta till det trådlösa nätverket...3 Aktivera ramen...9 Lägga till bilder i ramen Visa bilder...11 Visa bilder från internminnet...11 Visa bilder från minneskort eller USB-enhet...12 Bläddra bland bilderna...14 Ändra uppspelningshastighet och övergångstyp...15 Visa bilder som ett kollage Få ut mer av din ram...17 Använda ett onlinekonto...17 Ta emot och visa bilder från vänner...18 Ta bort bilder...20 Kopiera bilder till interminnet...21 Underhåll av ramen Felsökning och support...24 Så här kan du få hjälp med den digitala ramen...24 Problem med fotoramen...25 Lär dig mer om din ram SV iii

6 Innehållsförteckning 5 Bilaga...27 Specifikationer för digital ram...27 Viktiga säkerhetsföreskrifter...28 Övrig skötsel och underhåll...29 Begränsad garanti...29 Uppfyllande av krav och rekommendationer...31 iv SV

7 1 Komma igång Ansluta nätkabeln Om produkten levereras med fler än en kontakt väljer du den som passar det eluttag du använder. Strömkabeln kan se annorlunda ut än den på bilden. OBS! Ramen aktiveras automatiskt när du sätter i sladden för första gången. VARNING! Använd inte den här nätkabeln till andra enheter, till exempel digitalkameror. 1 SV

8 Komma igång Sätta på och stänga av ramen OBS! Ramen aktiveras automatiskt när du sätter i sladden för första gången. Du kan sätta på respektive stänga av ramen med hjälp av strömbrytaren. Strömbrytare OBS! Ramen stängs av automatiskt på kvällen och aktiveras igen på morgonen, vilket sparar energi. Du kan ändra tiderna för avstängning och aktivering eller avaktivera funktionen helt. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Raminställningar. 2 SV

9 Ange språk Komma igång Skärmen för inställning av språk visas första gången du sätter på ramen. Tryck på ditt språk. OBS! Om någon annan har ställt in ramen åt dig kan det hända att språket redan är inställt. I så fall visas inte språkskärmen. När språket väl har ställts in kan du bara ändra det via KODAK PULSE-webbplatsen. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Raminställningar. Ansluta till det trådlösa nätverket Genom att ansluta ramen till Internet via det trådlösa nätverket kan du utföra en mängd åtgärder, som att överföra bilder från datorn till ramen, ta emot bilder från vänner, ändra ramens inställningar med mera. OBS! Om du är osäker på om du har ett trådlöst nätverk vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Använda guiden för nätverksinställningar När du ställer in ramen för första gången startas guiden för nätverksinställningar. OBS! Om någon annan har ställt in ramen visas eventuellt färre steg. 3 SV

10 Komma igång 1 Tryck på Start. Tryck på Tillbaka om du vill gå till språkskärmen eller på Avsluta om du vill avbryta inställningen för trådlöst och gå till bildspelsvyn (se Kapitel 2, Visa bilder). En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Om det trådlösa nätverket inte visas läser du sidan 5. 2 Tryck på ditt nätverk. Om routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup). Se sidan 6. Om du använder ett skyddat nätverk väljer du din Wi-Fi-säkerhetstyp när du uppmanas till det och anger säkerhetskoden för nätverket med hjälp av det tangentbord som visas på skärmen: OBS! Säkerhetskoden är skiftlägeskänslig. Tryck på för att växla mellan små och stora bokstäver. Tryck på om du vill skriva in siffror eller specialtecken. När du är klar trycker du på OK. Om du inte känner till säkerhetstypen eller säkerhetskoden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Ramen söker efter det trådlösa nätverket. När anslutningen har upprättats visas ett meddelande. 4 SV

11 Komma igång Det trådlösa nätverket visas inte Flytta ramen närmare routern och tryck på Uppdatera. Om det trådlösa nätverket fortfarande inte visas kan det bero på att ditt nätverksnamn (SSID) inte skickas. Så här anger du det manuellt: 1 Tryck på Sänds inte. Tangentbordet visas på skärmen. 2 Ange ditt SSID. Om du inte känner till ditt SSID vänder du dig till den person som ställde in nätverket. OBS! SSID:n är skiftlägeskänsliga. Om du använder ett skyddat nätverk väljer du din Wi-Fi-säkerhetstyp när du uppmanas till det och anger därefter säkerhetskoden för nätverket. OBS! Säkerhetskoden är skiftlägeskänslig. 3 När du är klar trycker du på OK. 5 SV

12 Komma igång Routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup) När du har valt ditt nätverk visas WPS-skärmen. Tryck på WPS-knappen på routern för automatisk anslutning till det trådlösa nätverket. Om du använder ett skyddat nätverk trycker du på Ange säkerhetskod och anger säkerhetskoden för nätverket. Om du inte känner till säkerhetskoden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Om det krävs en PIN-kod för att nå nätverket trycker du på Avancerad PIN-kod och anger PIN-koden. (PIN-koden hittar du vanligen på själva routern.) Om du inte känner till PIN-koden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Öppna guiden för nätverksinställningar vid ett senare tillfälle 1 Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida. Statuskontrollknapp 2 När nätverkets statuskontroll är klar trycker du på Nätverk på pekskärmen. OBS! Du kan även trycka på Åtgärda om den knappen visas. Om du väljer det alternativet följer du anvisningarna på skärmen. 6 SV

13 Komma igång 3 Tryck på Guide för nätverksinställningar. 4 Tryck på Start. OBS! Om någon annan har ställt in ramen visas eventuellt färre steg. En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Avancerade nätverksinställningar Om du vill ändra avancerade nätverksinställningar, som DHCP, IP-adress, nätmask, gateway, DNS-adress och proxyinformation kan du läsa vidare i avsnittet Öppna guiden för nätverksinställningar vid ett senare tillfälle, sidan 6 och sedan trycka på Avancerade nätverksinställningar. Om du vill ta bort alla nätverksinställningar trycker du på Ta bort från nätverket. 7 SV

14 Komma igång Har ramen redan ställts in? Nej, jag måste ställa in den. Inga problem, det är enkelt! När du har anslutit till det trådlösa nätverket behöver du bara aktivera ramen (se sidan 9) och lägga till bilder (se sidan 10). Ja, någon annan har ställt in ramen/jag har själv ställt in den i mitt Grattis! Inställningen har blivit enklare. När du har anslutit till nätverket kan du uppmanas att bekräfta dina uppgifter. Tryck på OK på ramen om den information som visas stämmer och på Inte jag om informationen inte stämmer. Om du trycker på OK visas ett välkomstmeddelande. Om bilder redan har lagts till i ramen visas även alternativet Spela upp. Om du vill visa bilderna trycker du på Spela upp. Om du vill lägga till bilder i ramen läser du på sidan 10. Mer information om hur du visar bilder i ramen finns på sidan 11. Om du trycker på Inte jag visas ett bekräftelsemeddelande. Genom att trycka på Inte jag en gång till tar du bort alla bilder i ramen och ramen tas bort från det aktuella onlinekontot. Du kan sedan ställa in ramen på nytt genom att börja med Aktivera ramen, sidan 9. 8 SV

15 Aktivera ramen Komma igång Aktiveringsskärmen visas första gången du ansluter till det trådlösa nätverket (se sidan 3). Det första du måste göra för att kunna överföra bilder från datorn till ramen med hjälp av kostnadsfri, webbaserad programvara är att aktivera ramen. Du kan även välja kontoinställningar som gör att du och dina vänner kan skicka bilder till ramen via e-post. Du kan även lägga till bilder i ramen från KODAK Gallery och från Facebook-konton. OBS! Om någon annan har ställt in ramen eller om du har lagt till ramen till ditt kan det hända att ramen redan är aktiverad. I så fall är det inte säkert att aktiveringsskärmen visas. Du kan koppla flera ramar till ditt konto. 1 Skriv ned och spara den aktiveringskod som visas på skärmen. OBS! Du finner även en tolvsiffrig aktiveringskod under serienumret på förpackningen. Båda aktiveringskoderna kan användas. 2 Gå till och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Följ anvisningarna och ange din aktiveringskod när du uppmanas till det. Kontoinformationen bekräftas via kommunikation mellan ramen och webbservern. 9 SV

16 Komma igång Lägga till bilder i ramen När du har aktiverat ramen (se sidan 9) kan du med hjälp av ditt kostnadsfria onlinekonto överföra bilder från datorn till ramen. 1 Gå till och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Om du inte redan har aktiverat ramen gör du det nu (se sidan 9). VIKTIGT! Innan du kan lägga till bilder från datorn måste du aktivera ramen. 2 Följ anvisningarna och välj vilka bilder som du vill lägga till i ramen. Du kan även be dina vänner lägga till bilder i ramen. Klicka på Hjälp om du vill ha mer information. OBS! Du kan också kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens interminne (se sidan 21). 10 SV

17 2 Visa bilder När inget kort eller USB-enhet har anslutits visas bilder från ramens internminne. När ett kort eller en USB-enhet har anslutits till ramen visas bilder därifrån. OBS! I ramen finns förinstallerade exempelbilder, som endast visas om det inte finns några andra bilder att visa (från minneskort, USB-enhet eller internminne). Exempelbilderna kan inte raderas. Om du vill avsluta bildserien med exempelbilder kan du lägga till bilder i ramen (se sidan 10), sätta i ett minneskort eller ansluta en USB-enhet (se sidan 12). Du kan också trycka på statuskontrollknappen på ramens baksida (se sidan 25). Visa bilder från internminnet Sätt på ramen. Se avsnittet Kapitel 1, Komma igång om du sätter på den för första gången. Om du inte har anslutit minneskort eller USB-enhet kan det hända att bilderna i internminnet visas automatiskt. Om du just nu visar bilder från ett minneskort eller en USB-enhet tar du ur minneskortet eller USB-enheten. Du kan även göra så här: a Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. b Tryck på knappen för vänner. c Tryck på Spela upp alla. Nu visas bilderna i ramens internminne. 11 SV

18 Visa bilder Visa bilder från minneskort eller USB-enhet Sätt på ramen. Sätt i ett minneskort eller anslut en USB-enhet med bilder. Sätt i ett kort genom att trycka in det så långt det går i kortplatsen. Du tar ut ett kort genom att dra ut det ur kortplatsen. Övre kortplats*: SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC) MULTIMEDIA Card (MMC) XD-Picture Card MEMORY STICK (MS), MS PRO Undre kortplats: MS Duo, MS PRO Duo *VIKTIGT! Sätt inte i ett MS Duo- eller MS PRO Duo-kort i den övre kortplatsen. Det kan vara svårt att ta ur det igen. 12 SV

19 Visa bilder USB-enheter som hanteras: flashenhet, kortläsare, hårddisk* med flera. USB-enheter och USB-kablar säljs separat. * Externa hårddiskar måste ha egen strömförsörjning och formateras till FAT32. Bilderna visas automatiskt. Om du just nu visar bilder från internminnet tar du bort minneskortet eller USB-enheten för att sedan ansluta det/den igen. Du kan även göra så här: a Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. b Tryck på knappen för vänner. c Tryck på Spela upp alla. OBS! Knappen (spela upp alla) ser olika ut beroende på vilken medietyp som installerats. Bilderna på minneskortet eller USB-enheten visas. 13 SV

20 Visa bilder Bläddra bland bilderna Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. Bläddra bland bilderna genom att trycka på < eller > eller genom att dra med fingret åt vänster eller höger på skärmen. Starta bildspelet genom att trycka på uppspelningsknappen vill stoppa bildspelet. Spela upp. Tryck på skärmen när du Om du vill ha information om en bild trycker du på informationsknappen. Information Föregående bild Nästa bild 14 SV

21 Visa bilder Ändra uppspelningshastighet och övergångstyp Välj hur länge en bild ska visas på skärmen samt vilken metod som ska användas för övergång mellan bilder. 1. Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen och tryck sedan på knappen för övergångstid. 2. Välj en övergångstyp (se nedan). 3 sekunder, övergång (standard) bilden byts var tredje sekund, med svepande övergång. 10 sekunder, uttoning bilden byt var tionde sekund, med uttonande övergång. 10 sekunder, zooma & panorera bilderna visas med långsam zoomnings- och panoreringseffekt och med uttonande övergång var tionde sekund. 30 sekunder, uttoning bilderna byts var 30:e sekund, med uttonande övergång. 30 minuter, uttoning bilderna byts var 30:e minut, med uttonande övergång. Smart bilderna byts var tredje sekund i början, men om ingen rör skärmen ökar övergångstiden gradvis, upp till 30-minutersintervall. 15 SV

22 Visa bilder Visa bilder som ett kollage Starta ett bildspel med fem återkommande bilder. Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen och tryck sedan på kollageknappen. Fem bilder visas slumpmässigt på skärmen och byts var femte sekund. Avsluta kollageläget genom att trycka på en bild. Bilden visas då som en helskärmsbild. 16 SV

23 3 Få ut mer av din ram Använda ett onlinekonto När du har skapat ditt kostnadsfria onlinekonto och aktiverat ramen (se sidan 9) kan du använda funktionerna på till följande: - lägga till en ny KODAK PULSE digital - lägga till/ta bort bilder i/från ramen ram till ditt konto - tilldela ramen en e-postadress - bjuda in gäster som får lägga till bilder i din ram - tillåta att bilder läggs till från ditt KODAK Gallery-konto - ändra raminställningar, till exempel tidszon, på-/av-tider, övergångar i bildspel, språk och kontoinformation - tillåta att bilder läggs till från valda konton i sociala nätverk som FACEBOOK - lära dig mer om ramen 17 SV

24 Få ut mer av din ram Ta emot och visa bilder från vänner Ta emot bilder från vänner När nya bilder från en vän tas emot i ramen (se sidan 10) läggs bilderna till i ramen och ett meddelande visas. Tryck på Spela upp nu om du vill visa de nya bilderna som ett bildspel. När bildspelet är slut trycker du på Spela upp igen om du vill se dem igen eller på Klar om du vill avsluta. Tryck på Spela upp senare om du vill visa de nya bilderna slumpmässigt i ett bildspel tillsammans med de bilder som redan finns i ramen. OBS! En röd punkt visas på knappen för vänner när nya bilder har lagts till i ramen. 18 SV

25 Visa bilder från vänner Få ut mer av din ram 1 Tryck på skärmen om du vill visa menyalternativ och tryck sedan på knappen för vänner. En lista visas med alla vänner som har delat bilder med dig. 2 Tryck på namnet på den vän vars bilder du vill visa. OBS! En röd punkt visas bredvid vänner som nyligen har lagt till bilder i din ram. Om du i stället vill visa bilder som har skickats från alla vänner trycker du på Spela upp alla. Om du vill se de senaste bilderna som har skickats från alla vänner trycker du på Spela upp senaste. OBS! En röd punkt visas vid Spela upp senaste när nya bilder nyligen har lagts till i ramen. Bilderna visas som ett bildspel. 3 När bildspelet är slut trycker du på Spela upp igen om du vill se dem igen eller på Klar om du vill avsluta. 19 SV

26 Få ut mer av din ram Ta bort bilder Du kan ta bort bilder från ramens internminne eller från ett minneskort eller en USBenhet som du har satt in. VIKTIGT! Ta ur minneskortet eller USB-enheten från ramen innan du tar bort bilder från ramen så att du inte råkar ta bort dem från kortet eller enheten. 1 Bläddra till den bild du vill ta bort och tryck på borttagningsknappen. 2 Bekräfta borttagningen genom att trycka på Ta bort bild. Den valda bilden tas bort. Om du vill avsluta utan att ta bort bilder trycker du på Avbryt. Du kan ta bort flera bilder från ramens internminne via webbplatsen KODAK PULSE. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Alla bilder. 20 SV

27 Kopiera bilder till interminnet Få ut mer av din ram Kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens internminne. OBS! Det går inte att kopiera till ett minneskort eller en USB-enhet. 1 Sätt i ett minneskort eller en USB-enhet (se sidan 12). Bilden börjar spelas upp. 2 Tryck på skärmen om du vill visa menyalternativ och tryck sedan på knappen för kopiering. VARNING! Om du tar bort ett kort eller kopplar ur en enhet medan kopieringen pågår kan det skada kortet, bilderna eller enheten. 3 Om du vill kopiera den bild som visas just nu trycker du på Aktuell bild. Om du vill kopiera alla bilderna på kortet eller USBenheten trycker du på Alla bilder. De valda bilderna kopieras till ramens internminne. Om du vill avsluta utan att kopiera bilder trycker du på Avbryt. OBS! De kopior som läggs till i ramen storleksändras automatiskt till en lägre upplösning (mindre storlek). Full upplösning behövs inte för att visa bilderna och fyller snabbt upp ramens minne. 21 SV

28 Få ut mer av din ram Underhåll av ramen Rengöra ramen VIKTIGT! Koppla alltid bort strömmen före rengöring. Använd inte vatten, rengöringsmedel eller annat vidhäftningsmaterial på ramen eller dess delar. Torka ramen och skärmen varsamt med den medföljande rengöringsduken. Tryck lätt och försiktigt när du torkar bort fingeravtryck från ramen. Kontrollera raminformation Använd Om när du vill kontrollera: - serienummer - namnet på ditt ramkonto - version av fast programvara - administratörsnamn för ditt ramkonto - MAC-adress - ägarnamn för ditt ramkonto Statuskontrollknapp 1 Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida. 2 Efter nätverksanslutningstestet trycker du på Om. 22 SV

29 Få ut mer av din ram Kontrollera den fasta programvaran Den fasta programvaran är den programvara som används i ramen. När ny fast programvara blir tillgänglig visas automatiskt ett meddelande om det i ramen. Följ anvisningarna på skärmen för att installera den. Så här kontrollerar du den fasta programvaran eller söker efter nya uppdateringar: 1 Följ instruktionerna under Kontrollera raminformation, sidan Tryck på Sök efter ramuppdateringar om du vill söka efter ny fast programvara. Om alternativet Det finns en ny uppdatering visas finns det ny fast programvara som du kan hämta. Tryck på det alternativet så startas uppdateringen. VARNING! Stäng inte av ramen under uppdateringen. Om du gör det kan ramen skadas permanent! Fönstret för uppgradering av fast programvara visas i ramen när den nya fasta programvaran hämtas och installeras. 23 SV

30 4 Felsökning och support Om du behöver stegvis produktsupport kan du gå till pulseframesupport där du väljer Steg-för-steg-lösningar och reparation. Så här kan du få hjälp med den digitala ramen Knappen Hjälp Tryck på knappen Hjälp (visas på de flesta skärmar) om du vill veta mer om funktionerna på den aktuella skärmen. Problem med anslutningen till trådlöst nätverk Om det uppstår problem med den anslutningen till det trådlösa nätverket visas statuskontrollknappen. Tryck på den knappen så körs ett anslutningstest. Om det finns något problem beskrivs det på skärmen. Tryck på knappen Åtgärda så startas guiden för nätverksinställningar. Eller tryck på knappen för trådlöst nätverk om du vill ändra de avancerade nätverksinställningarna manuellt. Följ instruktionerna på skärmen. 24 SV

31 Kontrollera nätverksanslutningen Statuskontrollknapp Felsökning och support Du kan när som helst kontrollera status för nätverksanslutningen genom att trycka på statuskontrollknappen på ramens baksida. Problem med fotoramen Status Det går inte att sätta på ramen. Jag kan inte avsluta bildspelet med exempelbilder. Lösning Kontrollera att nätkabeln som medföljde ramen är ordentligt ansluten (se sidan 1). Dra ur sladden, vänta i fem sekunder och sätt sedan i sladden igen. Om ramen inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren. Lägg till bilder i ramen (se sidan 10). Sätt i ett minneskort eller en USB-enhet (se sidan 12). Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida (se sidan 25). Ramen sätts på eller Energisparschemat aktiveras. Om du vill ändra på-/av-tider eller stängs av automatiskt. avaktivera funktionen går du till loggar in på ditt konto och klickar på fliken Raminställningar. Ramen fryser eller fungerar inte på rätt sätt. Min aktiveringskod för ramen visas inte. Dra ur sladden, vänta i fem sekunder och sätt sedan i sladden igen. Tryck på och håll ned strömbrytaren (i cirka två sekunder) och släpp sedan upp den. Om du vill se aktiveringskoden igen trycker du på statuskontrollknappen på ramens baksida och trycker sedan på Åtgärda. 25 SV

32 Felsökning och support Status Det händer ingenting när ett minneskort eller en USB-enhet har anslutits. Lösning Lär dig mer om din ram För in ett certifierat SD-/SDHC-/MMC-/XD-/MS-kort med bilder den övre tilldelade kortplatsen och tryck in det ordentligt (se sidan 12). Sätt in ett certifierat MS Duo- eller MS PRO Duo-kort med bilder, endast i den nedre tilldelade kortplatsen. Tryck in det ordentligt (se sidan 12). OBS! Sätt inte in ett MS Duo- eller MS PRO Duo-kort i den övre kortplatsen. Det kan vara svårt att få ut. Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten (se sidan 12). Kontrollera att filformatet för bilderna kan hanteras (se sidan 27). OBS! Det kan ta lite längre tid att öppna bilderna när filerna är stora eller när du använder ett minneskort eller en annan ansluten enhet med stor kapacitet. Aktivera ramen Ändra avancerade inställningar Hantera ditt konto Visa hjälpen Lär dig mer om din ram Interaktiva självstudiekurser Vanliga frågor Hämtningsbara filer Produktregistrering 26 SV

33 5 Bilaga Specifikationer för digital ram Fler specifikationer finns på KODAK PULSE digital ram Färgskärm Digital LCD-pekskärm 17,8 cm diagonalt, 800 x 600 bildpunkter, 4:3-bildförhållande, 14,2 x 10,6 cm aktivt område Intern lagringskapacitet 512 MB bilder som överförs till ramen komprimeras för optimerad lagring utan att det påverkar bildkvaliteten Strömförsörjning Tillverkare, Modellnummer: Malata MPA-05015, DC-kontakt EIAJ klass 2 Ineffekt: V AC 50/60 Hz. Uteffekt: 5 V DC 1,5 amp Kommunikation med USB-enheter USB 2.0 med hög hastighet, typ A Kompatibel med trådlöst Wi-Fi-nätverk Certifierad kompatibilitet med höghastighetsroutrar med b/g Övriga funktioner Bildformat JPEG, EXIF 2.2 Minneskort (se sidan 12) Övre kortplats: SD, SDHC, MMC, XD, MS, MS PRO Undre kortplats: MS Duo, MS PRO Duo 27 SV

34 Bilaga KODAK PULSE digital ram Temperatur Drifttemperatur: 0 till 40 C Förvaringstemperatur: -32 till 71 C Storlek 19,1 x 15,6 x 2,5 cm Vikt 490 g med nätadapter Viktiga säkerhetsföreskrifter VARNING! Ta inte isär produkten. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan åtgärda. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service. KODAK nätadaptrar och batteriladdare är endast avsedda för inomhusbruk. Om du använder kontroller, justeringar eller funktioner som inte finns angivna i denna handbok kan du utsätta dig för stötar och elektrisk eller mekanisk fara. Vidrör inte glaset eller vätskan om LCD-skärmen går sönder. Kontakta Kodaks kundsupport. VARNING! När du använder denna produkt ska den installeras och användas med ett avstånd som är minst 20 cm mellan strålningskällan och din kropp för 2,4 GHz-hastigheter. Sändaren får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare. Om du använder ett tillbehör som inte rekommenderas av Kodak kan du råka ut för brand, stötar eller kroppsskada. Godkända tillbehör finns på Använd endast den nätadapter som medföljde ramen. Om du använder andra nätadaptrar kan ramen skadas och ogiltigförklara din garanti. Placera inte ramen i närheten av öppen låga, t.ex. tända ljus och värmare. Utsätt inte produkten för vätska, fukt eller extrema temperaturer. 28 SV

35 Övrig skötsel och underhåll Bilaga Se till att inga kemiska ämnen, exempelvis hudkräm, kommer i kontakt med målade ytor. Serviceavtal finns för vissa länder. Kontakta en KODAK-återförsäljare om du vill veta mer. Information om hur du kasserar eller återvinner en digital ram kan du få från de lokala myndigheterna. I USA kan du besöka webbplatsen för Electronics Industry Alliance på eller gå till Begränsad garanti Kodak garanterar att KODAKs elektroniska konsumentprodukter och tillbehör (produkterna), exklusive batterier, är felfria avseende defekter både i material och utförande under ett år från inköpsdagen. Behåll det daterade originalinköpskvittot. Daterat inköpsbevis krävs för alla garantireparationer. Begränsad garanti omfattning Garantiservice kan endast erbjudas i det land där du köpt Produkterna. Du kan bli tvungen att skicka Produkterna, på egen bekostnad, till en auktoriserad serviceanläggning i det land där du köpte Produkterna. Kodak reparerar eller byter ut Produkterna om de inte fungerar på rätt sätt under garantiperioden med förbehåll för alla villkor och begränsningar i detta avtal. Garantiservicen inkluderar allt arbete och eventuella nödvändiga justeringar och/eller reservdelar. Om Kodak inte kan reparera eller byta ut en Produkt kommer Kodak efter eget gottfinnande att återbetala den summa som betalats för Produkten, förutsatt att Produkten har återlämnats till Kodak tillsammans med inköpsbevis som styrker summan. Reparation, utbyte eller återbetalning av inköpssumman är de enda former av ersättning som omfattas av denna garanti. Om reservdelar används vid reparationen kan dessa delar vara rekonditionerade eller innehålla rekonditionerat material. Om hela Produkten måste bytas ut, byts den eventuellt ut mot en rekonditionerad Produkt. Rekonditionerade Produkter, delar och material skyddas av garantin under den återstående garantitiden för Produkten, eller i 90 dagar efter datum för reparation eller utbyte, beroende på vilket som är längst. 29 SV

36 Bilaga Begränsningar Denna garanti täcker inte omständigheter utom Kodaks kontroll. Denna garanti gäller inte vid fel som orsakats av fraktskador, olyckshändelse, ändring, modifiering, service utförd av obehörig, felaktig användning, missbruk, användning med inkompatibla tillbehör eller tillsatser, underlåtenhet att följa Kodaks instruktioner för drift, underhåll eller ompackning, underlåtenhet att använda utrustning från Kodak (som adaptrar och kablar) eller anspråk som framställs efter garantitidens utgång. Kodak ger inga andra garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, för denna produkt och avsäger sig alla underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. I den händelse uteslutande av underförstådda garantier inte tillåts enligt gällande lagstiftning är giltighetstiden för den underförstådda garantin ett år från inköpsdatum eller i enlighet med rådande lagstiftning. Möjligheten till reparation, utbyte eller återbetalning är Kodaks enda skyldighet. Kodak kan inte hållas ansvarigt för särskilda skador, följdskador eller tillhörande skador som orsakas av försäljningen, inköpet eller användningen av produkten, oavsett orsak. KODAK frånsäger sig allt ansvar för särskilda skador, följdskador, indirekta eller tillhörande skador (inklusive, men inte begränsat till, uteblivna inkomster eller förtjänster, driftstoppskostnader, oförmåga att använda utrustningen, kostnader för ersättningsutrustning, -lokaler eller -tjänster, eller skadeståndsanspråk från dina kunder för skador som är resultatet av inköp eller användning av produkten, eller att Produkten slutar fungera), oavsett orsak, samt för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti. Dina rättigheter I vissa områden och jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa garantier för tillhörande skador eller följdskador. Detta innebär att ovanstående begränsning och uteslutning eventuellt inte gäller dig. I vissa områden och jurisdiktioner är begränsningar av hur länge underförstådda garantier gäller inte tillåtna. Detta innebär att ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar mellan olika områden eller jurisdiktioner. 30 SV

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Vy framifrån SVENSKA. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1

Vy framifrån SVENSKA. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1 Läs i den utökade bruksanvisningen mer information om hur du använder ramen finns på www.kodak.com/go/digitalframesupport. Fotoramens förpackning visar innehållet i förpackningen. Vy framifrån 1 2 SVENSKA

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer SVENSKA Om den här bruksanvisningen Tillbringa lite kvalitetstid med din bruksanvisning. Din belöning blir fantastiska bilder att skriva ut, skicka med e-post och dela på de sociala nätverk du gillar bäst.

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 130103 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...2 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 2.1 Att använda med eller utan hållare... 3 2.2 Rengör lins och spegel... 4 2.3 Knappar... 4 Slå på och

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Hjälp för bildvisaren finns på www.kodak.com/go/pictureviewersupport Eastman Kodak

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Innehåll Inledning...4 Tillbehörsöversikt...4 Ikonöversikt...5 Basinformation...7 Ladda batteriet...7 Minneskort...7 Starta och stänga av...7 Starta displayen...8

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide

ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide Svenska ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide Flerfunktionell USB 2.0-höghastighetsläsare/sparare för: SDDR-189 Allt-i-ett-läsare/sparare: CompactFlash, SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc,

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Användarmanual Version 1.0

Användarmanual Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Installation... 4 2. Lär

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Tack för att du köpt den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn till alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet,

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmerings

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer