KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning"

Transkript

1 KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning Om du behöver hjälp går du till

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2010 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och Pulse är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. P/N 4H6784_sv

3 Knappar och anslutningar på baksidan Produktegenskaper USB-koppling 2 Minneskortplats 2 Strömbrytare Statuskontrollknapp Likströmsingång 1 1 Se Ansluta nätkabeln, sidan 1. 2 Se Visa bilder från minneskort eller USB-enhet, sidan 12. i SV

4 Produktegenskaper Ikoner/knappar på pekskärmen Spela upp starta ett bildspel. 2 Kollage starta ett bildspel med fem återkommande bilder. 3 Information visa bildinformation. 4 Ta bort ta bort bilder från ramen. 5 Kopiera kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens internminne (visas endast om ett minneskort eller en USB-enhet har anslutits). 6 Övergångstid välj hur länge en bild ska visas på skärmen samt vilken metod som ska användas för övergång mellan bilder. 7 Vänner dela upp bilder i grupper beroende på vem som har skickat dem (du kan även visa bilder som finns på ett minneskort eller en USB-enhet som anslutits till ramen). 8 Föregående/nästa visa föregående eller nästa bild i ramen. 9 Statuskontroll kontrollera/reparera nätverksanslutningen (visas endast vid problem med nätverksanslutningen). ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Komma igång...1 Ansluta nätkabeln...1 Sätta på och stänga av ramen...2 Ange språk...3 Ansluta till det trådlösa nätverket...3 Aktivera ramen...9 Lägga till bilder i ramen Visa bilder...11 Visa bilder från internminnet...11 Visa bilder från minneskort eller USB-enhet...12 Bläddra bland bilderna...14 Ändra uppspelningshastighet och övergångstyp...15 Visa bilder som ett kollage Få ut mer av din ram...17 Använda ett onlinekonto...17 Ta emot och visa bilder från vänner...18 Ta bort bilder...20 Kopiera bilder till interminnet...21 Underhåll av ramen Felsökning och support...24 Så här kan du få hjälp med den digitala ramen...24 Problem med fotoramen...25 Lär dig mer om din ram SV iii

6 Innehållsförteckning 5 Bilaga...27 Specifikationer för digital ram...27 Viktiga säkerhetsföreskrifter...28 Övrig skötsel och underhåll...29 Begränsad garanti...29 Uppfyllande av krav och rekommendationer...31 iv SV

7 1 Komma igång Ansluta nätkabeln Om produkten levereras med fler än en kontakt väljer du den som passar det eluttag du använder. Strömkabeln kan se annorlunda ut än den på bilden. OBS! Ramen aktiveras automatiskt när du sätter i sladden för första gången. VARNING! Använd inte den här nätkabeln till andra enheter, till exempel digitalkameror. 1 SV

8 Komma igång Sätta på och stänga av ramen OBS! Ramen aktiveras automatiskt när du sätter i sladden för första gången. Du kan sätta på respektive stänga av ramen med hjälp av strömbrytaren. Strömbrytare OBS! Ramen stängs av automatiskt på kvällen och aktiveras igen på morgonen, vilket sparar energi. Du kan ändra tiderna för avstängning och aktivering eller avaktivera funktionen helt. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Raminställningar. 2 SV

9 Ange språk Komma igång Skärmen för inställning av språk visas första gången du sätter på ramen. Tryck på ditt språk. OBS! Om någon annan har ställt in ramen åt dig kan det hända att språket redan är inställt. I så fall visas inte språkskärmen. När språket väl har ställts in kan du bara ändra det via KODAK PULSE-webbplatsen. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Raminställningar. Ansluta till det trådlösa nätverket Genom att ansluta ramen till Internet via det trådlösa nätverket kan du utföra en mängd åtgärder, som att överföra bilder från datorn till ramen, ta emot bilder från vänner, ändra ramens inställningar med mera. OBS! Om du är osäker på om du har ett trådlöst nätverk vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Använda guiden för nätverksinställningar När du ställer in ramen för första gången startas guiden för nätverksinställningar. OBS! Om någon annan har ställt in ramen visas eventuellt färre steg. 3 SV

10 Komma igång 1 Tryck på Start. Tryck på Tillbaka om du vill gå till språkskärmen eller på Avsluta om du vill avbryta inställningen för trådlöst och gå till bildspelsvyn (se Kapitel 2, Visa bilder). En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Om det trådlösa nätverket inte visas läser du sidan 5. 2 Tryck på ditt nätverk. Om routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup). Se sidan 6. Om du använder ett skyddat nätverk väljer du din Wi-Fi-säkerhetstyp när du uppmanas till det och anger säkerhetskoden för nätverket med hjälp av det tangentbord som visas på skärmen: OBS! Säkerhetskoden är skiftlägeskänslig. Tryck på för att växla mellan små och stora bokstäver. Tryck på om du vill skriva in siffror eller specialtecken. När du är klar trycker du på OK. Om du inte känner till säkerhetstypen eller säkerhetskoden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Ramen söker efter det trådlösa nätverket. När anslutningen har upprättats visas ett meddelande. 4 SV

11 Komma igång Det trådlösa nätverket visas inte Flytta ramen närmare routern och tryck på Uppdatera. Om det trådlösa nätverket fortfarande inte visas kan det bero på att ditt nätverksnamn (SSID) inte skickas. Så här anger du det manuellt: 1 Tryck på Sänds inte. Tangentbordet visas på skärmen. 2 Ange ditt SSID. Om du inte känner till ditt SSID vänder du dig till den person som ställde in nätverket. OBS! SSID:n är skiftlägeskänsliga. Om du använder ett skyddat nätverk väljer du din Wi-Fi-säkerhetstyp när du uppmanas till det och anger därefter säkerhetskoden för nätverket. OBS! Säkerhetskoden är skiftlägeskänslig. 3 När du är klar trycker du på OK. 5 SV

12 Komma igång Routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup) När du har valt ditt nätverk visas WPS-skärmen. Tryck på WPS-knappen på routern för automatisk anslutning till det trådlösa nätverket. Om du använder ett skyddat nätverk trycker du på Ange säkerhetskod och anger säkerhetskoden för nätverket. Om du inte känner till säkerhetskoden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Om det krävs en PIN-kod för att nå nätverket trycker du på Avancerad PIN-kod och anger PIN-koden. (PIN-koden hittar du vanligen på själva routern.) Om du inte känner till PIN-koden vänder du dig till den person som ställde in nätverket. Öppna guiden för nätverksinställningar vid ett senare tillfälle 1 Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida. Statuskontrollknapp 2 När nätverkets statuskontroll är klar trycker du på Nätverk på pekskärmen. OBS! Du kan även trycka på Åtgärda om den knappen visas. Om du väljer det alternativet följer du anvisningarna på skärmen. 6 SV

13 Komma igång 3 Tryck på Guide för nätverksinställningar. 4 Tryck på Start. OBS! Om någon annan har ställt in ramen visas eventuellt färre steg. En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Avancerade nätverksinställningar Om du vill ändra avancerade nätverksinställningar, som DHCP, IP-adress, nätmask, gateway, DNS-adress och proxyinformation kan du läsa vidare i avsnittet Öppna guiden för nätverksinställningar vid ett senare tillfälle, sidan 6 och sedan trycka på Avancerade nätverksinställningar. Om du vill ta bort alla nätverksinställningar trycker du på Ta bort från nätverket. 7 SV

14 Komma igång Har ramen redan ställts in? Nej, jag måste ställa in den. Inga problem, det är enkelt! När du har anslutit till det trådlösa nätverket behöver du bara aktivera ramen (se sidan 9) och lägga till bilder (se sidan 10). Ja, någon annan har ställt in ramen/jag har själv ställt in den i mitt Grattis! Inställningen har blivit enklare. När du har anslutit till nätverket kan du uppmanas att bekräfta dina uppgifter. Tryck på OK på ramen om den information som visas stämmer och på Inte jag om informationen inte stämmer. Om du trycker på OK visas ett välkomstmeddelande. Om bilder redan har lagts till i ramen visas även alternativet Spela upp. Om du vill visa bilderna trycker du på Spela upp. Om du vill lägga till bilder i ramen läser du på sidan 10. Mer information om hur du visar bilder i ramen finns på sidan 11. Om du trycker på Inte jag visas ett bekräftelsemeddelande. Genom att trycka på Inte jag en gång till tar du bort alla bilder i ramen och ramen tas bort från det aktuella onlinekontot. Du kan sedan ställa in ramen på nytt genom att börja med Aktivera ramen, sidan 9. 8 SV

15 Aktivera ramen Komma igång Aktiveringsskärmen visas första gången du ansluter till det trådlösa nätverket (se sidan 3). Det första du måste göra för att kunna överföra bilder från datorn till ramen med hjälp av kostnadsfri, webbaserad programvara är att aktivera ramen. Du kan även välja kontoinställningar som gör att du och dina vänner kan skicka bilder till ramen via e-post. Du kan även lägga till bilder i ramen från KODAK Gallery och från Facebook-konton. OBS! Om någon annan har ställt in ramen eller om du har lagt till ramen till ditt kan det hända att ramen redan är aktiverad. I så fall är det inte säkert att aktiveringsskärmen visas. Du kan koppla flera ramar till ditt konto. 1 Skriv ned och spara den aktiveringskod som visas på skärmen. OBS! Du finner även en tolvsiffrig aktiveringskod under serienumret på förpackningen. Båda aktiveringskoderna kan användas. 2 Gå till och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Följ anvisningarna och ange din aktiveringskod när du uppmanas till det. Kontoinformationen bekräftas via kommunikation mellan ramen och webbservern. 9 SV

16 Komma igång Lägga till bilder i ramen När du har aktiverat ramen (se sidan 9) kan du med hjälp av ditt kostnadsfria onlinekonto överföra bilder från datorn till ramen. 1 Gå till och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Om du inte redan har aktiverat ramen gör du det nu (se sidan 9). VIKTIGT! Innan du kan lägga till bilder från datorn måste du aktivera ramen. 2 Följ anvisningarna och välj vilka bilder som du vill lägga till i ramen. Du kan även be dina vänner lägga till bilder i ramen. Klicka på Hjälp om du vill ha mer information. OBS! Du kan också kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens interminne (se sidan 21). 10 SV

17 2 Visa bilder När inget kort eller USB-enhet har anslutits visas bilder från ramens internminne. När ett kort eller en USB-enhet har anslutits till ramen visas bilder därifrån. OBS! I ramen finns förinstallerade exempelbilder, som endast visas om det inte finns några andra bilder att visa (från minneskort, USB-enhet eller internminne). Exempelbilderna kan inte raderas. Om du vill avsluta bildserien med exempelbilder kan du lägga till bilder i ramen (se sidan 10), sätta i ett minneskort eller ansluta en USB-enhet (se sidan 12). Du kan också trycka på statuskontrollknappen på ramens baksida (se sidan 25). Visa bilder från internminnet Sätt på ramen. Se avsnittet Kapitel 1, Komma igång om du sätter på den för första gången. Om du inte har anslutit minneskort eller USB-enhet kan det hända att bilderna i internminnet visas automatiskt. Om du just nu visar bilder från ett minneskort eller en USB-enhet tar du ur minneskortet eller USB-enheten. Du kan även göra så här: a Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. b Tryck på knappen för vänner. c Tryck på Spela upp alla. Nu visas bilderna i ramens internminne. 11 SV

18 Visa bilder Visa bilder från minneskort eller USB-enhet Sätt på ramen. Sätt i ett minneskort eller anslut en USB-enhet med bilder. Sätt i ett kort genom att trycka in det så långt det går i kortplatsen. Du tar ut ett kort genom att dra ut det ur kortplatsen. Övre kortplats*: SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC) MULTIMEDIA Card (MMC) XD-Picture Card MEMORY STICK (MS), MS PRO Undre kortplats: MS Duo, MS PRO Duo *VIKTIGT! Sätt inte i ett MS Duo- eller MS PRO Duo-kort i den övre kortplatsen. Det kan vara svårt att ta ur det igen. 12 SV

19 Visa bilder USB-enheter som hanteras: flashenhet, kortläsare, hårddisk* med flera. USB-enheter och USB-kablar säljs separat. * Externa hårddiskar måste ha egen strömförsörjning och formateras till FAT32. Bilderna visas automatiskt. Om du just nu visar bilder från internminnet tar du bort minneskortet eller USB-enheten för att sedan ansluta det/den igen. Du kan även göra så här: a Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. b Tryck på knappen för vänner. c Tryck på Spela upp alla. OBS! Knappen (spela upp alla) ser olika ut beroende på vilken medietyp som installerats. Bilderna på minneskortet eller USB-enheten visas. 13 SV

20 Visa bilder Bläddra bland bilderna Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen. Bläddra bland bilderna genom att trycka på < eller > eller genom att dra med fingret åt vänster eller höger på skärmen. Starta bildspelet genom att trycka på uppspelningsknappen vill stoppa bildspelet. Spela upp. Tryck på skärmen när du Om du vill ha information om en bild trycker du på informationsknappen. Information Föregående bild Nästa bild 14 SV

21 Visa bilder Ändra uppspelningshastighet och övergångstyp Välj hur länge en bild ska visas på skärmen samt vilken metod som ska användas för övergång mellan bilder. 1. Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen och tryck sedan på knappen för övergångstid. 2. Välj en övergångstyp (se nedan). 3 sekunder, övergång (standard) bilden byts var tredje sekund, med svepande övergång. 10 sekunder, uttoning bilden byt var tionde sekund, med uttonande övergång. 10 sekunder, zooma & panorera bilderna visas med långsam zoomnings- och panoreringseffekt och med uttonande övergång var tionde sekund. 30 sekunder, uttoning bilderna byts var 30:e sekund, med uttonande övergång. 30 minuter, uttoning bilderna byts var 30:e minut, med uttonande övergång. Smart bilderna byts var tredje sekund i början, men om ingen rör skärmen ökar övergångstiden gradvis, upp till 30-minutersintervall. 15 SV

22 Visa bilder Visa bilder som ett kollage Starta ett bildspel med fem återkommande bilder. Visa menyalternativ genom att trycka på skärmen och tryck sedan på kollageknappen. Fem bilder visas slumpmässigt på skärmen och byts var femte sekund. Avsluta kollageläget genom att trycka på en bild. Bilden visas då som en helskärmsbild. 16 SV

23 3 Få ut mer av din ram Använda ett onlinekonto När du har skapat ditt kostnadsfria onlinekonto och aktiverat ramen (se sidan 9) kan du använda funktionerna på till följande: - lägga till en ny KODAK PULSE digital - lägga till/ta bort bilder i/från ramen ram till ditt konto - tilldela ramen en e-postadress - bjuda in gäster som får lägga till bilder i din ram - tillåta att bilder läggs till från ditt KODAK Gallery-konto - ändra raminställningar, till exempel tidszon, på-/av-tider, övergångar i bildspel, språk och kontoinformation - tillåta att bilder läggs till från valda konton i sociala nätverk som FACEBOOK - lära dig mer om ramen 17 SV

24 Få ut mer av din ram Ta emot och visa bilder från vänner Ta emot bilder från vänner När nya bilder från en vän tas emot i ramen (se sidan 10) läggs bilderna till i ramen och ett meddelande visas. Tryck på Spela upp nu om du vill visa de nya bilderna som ett bildspel. När bildspelet är slut trycker du på Spela upp igen om du vill se dem igen eller på Klar om du vill avsluta. Tryck på Spela upp senare om du vill visa de nya bilderna slumpmässigt i ett bildspel tillsammans med de bilder som redan finns i ramen. OBS! En röd punkt visas på knappen för vänner när nya bilder har lagts till i ramen. 18 SV

25 Visa bilder från vänner Få ut mer av din ram 1 Tryck på skärmen om du vill visa menyalternativ och tryck sedan på knappen för vänner. En lista visas med alla vänner som har delat bilder med dig. 2 Tryck på namnet på den vän vars bilder du vill visa. OBS! En röd punkt visas bredvid vänner som nyligen har lagt till bilder i din ram. Om du i stället vill visa bilder som har skickats från alla vänner trycker du på Spela upp alla. Om du vill se de senaste bilderna som har skickats från alla vänner trycker du på Spela upp senaste. OBS! En röd punkt visas vid Spela upp senaste när nya bilder nyligen har lagts till i ramen. Bilderna visas som ett bildspel. 3 När bildspelet är slut trycker du på Spela upp igen om du vill se dem igen eller på Klar om du vill avsluta. 19 SV

26 Få ut mer av din ram Ta bort bilder Du kan ta bort bilder från ramens internminne eller från ett minneskort eller en USBenhet som du har satt in. VIKTIGT! Ta ur minneskortet eller USB-enheten från ramen innan du tar bort bilder från ramen så att du inte råkar ta bort dem från kortet eller enheten. 1 Bläddra till den bild du vill ta bort och tryck på borttagningsknappen. 2 Bekräfta borttagningen genom att trycka på Ta bort bild. Den valda bilden tas bort. Om du vill avsluta utan att ta bort bilder trycker du på Avbryt. Du kan ta bort flera bilder från ramens internminne via webbplatsen KODAK PULSE. Skapa ett kostnadsfritt onlinekonto och aktivera ramen (se sidan 9), logga in på ditt konto på och välj sedan fliken Alla bilder. 20 SV

27 Kopiera bilder till interminnet Få ut mer av din ram Kopiera bilder från ett minneskort eller en USB-enhet till ramens internminne. OBS! Det går inte att kopiera till ett minneskort eller en USB-enhet. 1 Sätt i ett minneskort eller en USB-enhet (se sidan 12). Bilden börjar spelas upp. 2 Tryck på skärmen om du vill visa menyalternativ och tryck sedan på knappen för kopiering. VARNING! Om du tar bort ett kort eller kopplar ur en enhet medan kopieringen pågår kan det skada kortet, bilderna eller enheten. 3 Om du vill kopiera den bild som visas just nu trycker du på Aktuell bild. Om du vill kopiera alla bilderna på kortet eller USBenheten trycker du på Alla bilder. De valda bilderna kopieras till ramens internminne. Om du vill avsluta utan att kopiera bilder trycker du på Avbryt. OBS! De kopior som läggs till i ramen storleksändras automatiskt till en lägre upplösning (mindre storlek). Full upplösning behövs inte för att visa bilderna och fyller snabbt upp ramens minne. 21 SV

28 Få ut mer av din ram Underhåll av ramen Rengöra ramen VIKTIGT! Koppla alltid bort strömmen före rengöring. Använd inte vatten, rengöringsmedel eller annat vidhäftningsmaterial på ramen eller dess delar. Torka ramen och skärmen varsamt med den medföljande rengöringsduken. Tryck lätt och försiktigt när du torkar bort fingeravtryck från ramen. Kontrollera raminformation Använd Om när du vill kontrollera: - serienummer - namnet på ditt ramkonto - version av fast programvara - administratörsnamn för ditt ramkonto - MAC-adress - ägarnamn för ditt ramkonto Statuskontrollknapp 1 Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida. 2 Efter nätverksanslutningstestet trycker du på Om. 22 SV

29 Få ut mer av din ram Kontrollera den fasta programvaran Den fasta programvaran är den programvara som används i ramen. När ny fast programvara blir tillgänglig visas automatiskt ett meddelande om det i ramen. Följ anvisningarna på skärmen för att installera den. Så här kontrollerar du den fasta programvaran eller söker efter nya uppdateringar: 1 Följ instruktionerna under Kontrollera raminformation, sidan Tryck på Sök efter ramuppdateringar om du vill söka efter ny fast programvara. Om alternativet Det finns en ny uppdatering visas finns det ny fast programvara som du kan hämta. Tryck på det alternativet så startas uppdateringen. VARNING! Stäng inte av ramen under uppdateringen. Om du gör det kan ramen skadas permanent! Fönstret för uppgradering av fast programvara visas i ramen när den nya fasta programvaran hämtas och installeras. 23 SV

30 4 Felsökning och support Om du behöver stegvis produktsupport kan du gå till pulseframesupport där du väljer Steg-för-steg-lösningar och reparation. Så här kan du få hjälp med den digitala ramen Knappen Hjälp Tryck på knappen Hjälp (visas på de flesta skärmar) om du vill veta mer om funktionerna på den aktuella skärmen. Problem med anslutningen till trådlöst nätverk Om det uppstår problem med den anslutningen till det trådlösa nätverket visas statuskontrollknappen. Tryck på den knappen så körs ett anslutningstest. Om det finns något problem beskrivs det på skärmen. Tryck på knappen Åtgärda så startas guiden för nätverksinställningar. Eller tryck på knappen för trådlöst nätverk om du vill ändra de avancerade nätverksinställningarna manuellt. Följ instruktionerna på skärmen. 24 SV

31 Kontrollera nätverksanslutningen Statuskontrollknapp Felsökning och support Du kan när som helst kontrollera status för nätverksanslutningen genom att trycka på statuskontrollknappen på ramens baksida. Problem med fotoramen Status Det går inte att sätta på ramen. Jag kan inte avsluta bildspelet med exempelbilder. Lösning Kontrollera att nätkabeln som medföljde ramen är ordentligt ansluten (se sidan 1). Dra ur sladden, vänta i fem sekunder och sätt sedan i sladden igen. Om ramen inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren. Lägg till bilder i ramen (se sidan 10). Sätt i ett minneskort eller en USB-enhet (se sidan 12). Tryck på statuskontrollknappen på ramens baksida (se sidan 25). Ramen sätts på eller Energisparschemat aktiveras. Om du vill ändra på-/av-tider eller stängs av automatiskt. avaktivera funktionen går du till loggar in på ditt konto och klickar på fliken Raminställningar. Ramen fryser eller fungerar inte på rätt sätt. Min aktiveringskod för ramen visas inte. Dra ur sladden, vänta i fem sekunder och sätt sedan i sladden igen. Tryck på och håll ned strömbrytaren (i cirka två sekunder) och släpp sedan upp den. Om du vill se aktiveringskoden igen trycker du på statuskontrollknappen på ramens baksida och trycker sedan på Åtgärda. 25 SV

32 Felsökning och support Status Det händer ingenting när ett minneskort eller en USB-enhet har anslutits. Lösning Lär dig mer om din ram För in ett certifierat SD-/SDHC-/MMC-/XD-/MS-kort med bilder den övre tilldelade kortplatsen och tryck in det ordentligt (se sidan 12). Sätt in ett certifierat MS Duo- eller MS PRO Duo-kort med bilder, endast i den nedre tilldelade kortplatsen. Tryck in det ordentligt (se sidan 12). OBS! Sätt inte in ett MS Duo- eller MS PRO Duo-kort i den övre kortplatsen. Det kan vara svårt att få ut. Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten (se sidan 12). Kontrollera att filformatet för bilderna kan hanteras (se sidan 27). OBS! Det kan ta lite längre tid att öppna bilderna när filerna är stora eller när du använder ett minneskort eller en annan ansluten enhet med stor kapacitet. Aktivera ramen Ändra avancerade inställningar Hantera ditt konto Visa hjälpen Lär dig mer om din ram Interaktiva självstudiekurser Vanliga frågor Hämtningsbara filer Produktregistrering 26 SV

33 5 Bilaga Specifikationer för digital ram Fler specifikationer finns på KODAK PULSE digital ram Färgskärm Digital LCD-pekskärm 17,8 cm diagonalt, 800 x 600 bildpunkter, 4:3-bildförhållande, 14,2 x 10,6 cm aktivt område Intern lagringskapacitet 512 MB bilder som överförs till ramen komprimeras för optimerad lagring utan att det påverkar bildkvaliteten Strömförsörjning Tillverkare, Modellnummer: Malata MPA-05015, DC-kontakt EIAJ klass 2 Ineffekt: V AC 50/60 Hz. Uteffekt: 5 V DC 1,5 amp Kommunikation med USB-enheter USB 2.0 med hög hastighet, typ A Kompatibel med trådlöst Wi-Fi-nätverk Certifierad kompatibilitet med höghastighetsroutrar med b/g Övriga funktioner Bildformat JPEG, EXIF 2.2 Minneskort (se sidan 12) Övre kortplats: SD, SDHC, MMC, XD, MS, MS PRO Undre kortplats: MS Duo, MS PRO Duo 27 SV

34 Bilaga KODAK PULSE digital ram Temperatur Drifttemperatur: 0 till 40 C Förvaringstemperatur: -32 till 71 C Storlek 19,1 x 15,6 x 2,5 cm Vikt 490 g med nätadapter Viktiga säkerhetsföreskrifter VARNING! Ta inte isär produkten. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan åtgärda. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service. KODAK nätadaptrar och batteriladdare är endast avsedda för inomhusbruk. Om du använder kontroller, justeringar eller funktioner som inte finns angivna i denna handbok kan du utsätta dig för stötar och elektrisk eller mekanisk fara. Vidrör inte glaset eller vätskan om LCD-skärmen går sönder. Kontakta Kodaks kundsupport. VARNING! När du använder denna produkt ska den installeras och användas med ett avstånd som är minst 20 cm mellan strålningskällan och din kropp för 2,4 GHz-hastigheter. Sändaren får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare. Om du använder ett tillbehör som inte rekommenderas av Kodak kan du råka ut för brand, stötar eller kroppsskada. Godkända tillbehör finns på Använd endast den nätadapter som medföljde ramen. Om du använder andra nätadaptrar kan ramen skadas och ogiltigförklara din garanti. Placera inte ramen i närheten av öppen låga, t.ex. tända ljus och värmare. Utsätt inte produkten för vätska, fukt eller extrema temperaturer. 28 SV

35 Övrig skötsel och underhåll Bilaga Se till att inga kemiska ämnen, exempelvis hudkräm, kommer i kontakt med målade ytor. Serviceavtal finns för vissa länder. Kontakta en KODAK-återförsäljare om du vill veta mer. Information om hur du kasserar eller återvinner en digital ram kan du få från de lokala myndigheterna. I USA kan du besöka webbplatsen för Electronics Industry Alliance på eller gå till Begränsad garanti Kodak garanterar att KODAKs elektroniska konsumentprodukter och tillbehör (produkterna), exklusive batterier, är felfria avseende defekter både i material och utförande under ett år från inköpsdagen. Behåll det daterade originalinköpskvittot. Daterat inköpsbevis krävs för alla garantireparationer. Begränsad garanti omfattning Garantiservice kan endast erbjudas i det land där du köpt Produkterna. Du kan bli tvungen att skicka Produkterna, på egen bekostnad, till en auktoriserad serviceanläggning i det land där du köpte Produkterna. Kodak reparerar eller byter ut Produkterna om de inte fungerar på rätt sätt under garantiperioden med förbehåll för alla villkor och begränsningar i detta avtal. Garantiservicen inkluderar allt arbete och eventuella nödvändiga justeringar och/eller reservdelar. Om Kodak inte kan reparera eller byta ut en Produkt kommer Kodak efter eget gottfinnande att återbetala den summa som betalats för Produkten, förutsatt att Produkten har återlämnats till Kodak tillsammans med inköpsbevis som styrker summan. Reparation, utbyte eller återbetalning av inköpssumman är de enda former av ersättning som omfattas av denna garanti. Om reservdelar används vid reparationen kan dessa delar vara rekonditionerade eller innehålla rekonditionerat material. Om hela Produkten måste bytas ut, byts den eventuellt ut mot en rekonditionerad Produkt. Rekonditionerade Produkter, delar och material skyddas av garantin under den återstående garantitiden för Produkten, eller i 90 dagar efter datum för reparation eller utbyte, beroende på vilket som är längst. 29 SV

36 Bilaga Begränsningar Denna garanti täcker inte omständigheter utom Kodaks kontroll. Denna garanti gäller inte vid fel som orsakats av fraktskador, olyckshändelse, ändring, modifiering, service utförd av obehörig, felaktig användning, missbruk, användning med inkompatibla tillbehör eller tillsatser, underlåtenhet att följa Kodaks instruktioner för drift, underhåll eller ompackning, underlåtenhet att använda utrustning från Kodak (som adaptrar och kablar) eller anspråk som framställs efter garantitidens utgång. Kodak ger inga andra garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, för denna produkt och avsäger sig alla underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. I den händelse uteslutande av underförstådda garantier inte tillåts enligt gällande lagstiftning är giltighetstiden för den underförstådda garantin ett år från inköpsdatum eller i enlighet med rådande lagstiftning. Möjligheten till reparation, utbyte eller återbetalning är Kodaks enda skyldighet. Kodak kan inte hållas ansvarigt för särskilda skador, följdskador eller tillhörande skador som orsakas av försäljningen, inköpet eller användningen av produkten, oavsett orsak. KODAK frånsäger sig allt ansvar för särskilda skador, följdskador, indirekta eller tillhörande skador (inklusive, men inte begränsat till, uteblivna inkomster eller förtjänster, driftstoppskostnader, oförmåga att använda utrustningen, kostnader för ersättningsutrustning, -lokaler eller -tjänster, eller skadeståndsanspråk från dina kunder för skador som är resultatet av inköp eller användning av produkten, eller att Produkten slutar fungera), oavsett orsak, samt för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti. Dina rättigheter I vissa områden och jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa garantier för tillhörande skador eller följdskador. Detta innebär att ovanstående begränsning och uteslutning eventuellt inte gäller dig. I vissa områden och jurisdiktioner är begränsningar av hur länge underförstådda garantier gäller inte tillåtna. Detta innebär att ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar mellan olika områden eller jurisdiktioner. 30 SV

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport Vy bakifrån Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5 4 7 8 9 10 11 12 13 SVENSKA 1 2 3 6 1 USB-koppling 7 Ström 2 Minneskortfack - SD, MMC, xd, MS 8 Spela upp/paus 3 Likströmsingång (12 V) 9 Stopp/bakåt

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Vy framifrån SVENSKA. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1

Vy framifrån SVENSKA. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1 Läs i den utökade bruksanvisningen mer information om hur du använder ramen finns på www.kodak.com/go/digitalframesupport. Fotoramens förpackning visar innehållet i förpackningen. Vy framifrån 1 2 SVENSKA

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1485. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Vy framifrån. Vy bakifrån/från höger SVENSKA

Vy framifrån. Vy bakifrån/från höger SVENSKA Läs i den utökade bruksanvisningen mer information om hur du använder ramen finns på www.kodak.com/go/digitalframesupport. Fotoramens förpackning visar innehållet i förpackningen. Vy framifrån SVENSKA

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

Din manual KODAK S510

Din manual KODAK S510 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK S510. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK S510 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1012. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer SVENSKA Om den här bruksanvisningen Tillbringa lite kvalitetstid med din bruksanvisning. Din belöning blir fantastiska bilder att skriva ut, skicka med e-post och dela på de sociala nätverk du gillar bäst.

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset... 3 Inledning... 4 Funktioner översikt... 4 Maskinvara översikt... 4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Din manual KODAK M550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005415

Din manual KODAK M550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005415 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK M550. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Din manual KODAK S730

Din manual KODAK S730 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK S730. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I K

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Hjälp för bildvisaren finns på www.kodak.com/go/pictureviewersupport Eastman Kodak

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Vy framifrån. Vy bakifrån/från höger SVENSKA

Vy framifrån. Vy bakifrån/från höger SVENSKA Läs i den utökade bruksanvisningen mer information om hur du använder ramen finns på www.kodak.com/go/digitalframesupport. Fotoramens förpackning visar innehållet i förpackningen. Vy framifrån 2 1 3 4

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch MN2

Användarhandbok. SmartWatch MN2 Användarhandbok SmartWatch MN2 Innehåll Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Komma igång...4 Starta och stänga av...4 Konfigurera...4 Installera Smart Connect...4 Koppling SmartWatch...5 Installera SmartWatch-programmet...5

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer