- en informationsskrift om hiv/aids

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- en informationsskrift om hiv/aids"

Transkript

1 - en informationsskrift om hiv/aids

2 Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den första upplagan av denna skrift trycktes Vi är glada över att många har funnit den användbar och därför ger vi nu ut denna andra och omarbetade upplaga. Ett särskilt tack riktar vi till Sensus Studieförbund för finansiering av omtryckningen! Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri i Lund 2005

3 Idén till detta häfte uppkom i samband med att volontärer från biståndsorganisationen ABC aktiva insatser med världens barn i centrum, besökte ABCs verksamhet i Uganda. Under volontärernas möten med hivsmittade väcktes många tankar och frågor kring hivsituationen. Detta häfte är ett resultat av dessa funderingar och vänder sig till dig som vill få en inblick i problematiken kring hiv/aids. Häftet inleds med en introduktion av vad hiv/aids är, hur viruset överförs och hur man bör förhålla sig till risker. Därefter följer ett avsnitt som fokuserar på hiv/aids i södra Afrika. Häftet avslutas med länkar och information om vart du kan vända dig om du vill testa dig eller om du vill veta mer om hiv/aids. Texterna har producerats inom ramen för ABC. Som författare vill vi betona att häftets budskap inte får tolkas som ABCs. Ansvaret för innehåll och eventuella åsikter och påståenden som kan uppfattas som värdeladdade, innehas av oss som författare. Vi hoppas att texter och bilder kan väcka tankar och uppmuntra till debatt kring hivproblematiken. Om du har lust att delge oss några reflektioner eller frågor är du välkommen att kontakta oss. Till våra vänner i Uganda! Ett varmt tack till alla er som frikostigt delat med er av era livshistorier, berättelser och tankar. Vi vet att er önskan är att alla friska som sjuka, afrikaner som européer ska börja tala öppet om och erkänna hiv/aids som ett av vår tids största hot mot mänskligheten. Det är vår förhoppning att vi genom denna skrift kan bidra till att ge er och alla andra som lever med hiv/aids, den uppmärksamhet och den respekt som ni har rätt till. Ann Ottengrim och Annika Persson, Lund i december

4 * Hiv/aids är en gränslös sjukdom som kan drabba alla, inklusive dig och mig. * Trots sjukdomens gränslöshet är skillnaden mellan att leva som hivsmitt a d i förmodligen ett rikt oftast land som i sammanhang Sverige som eller handlar i ett nej När du hör hiv eller aids nämnas är det f a t - tigt om Afrika. land som Ett Uganda av de största enorm. * hoten Hiv/aids mot s y n - liggör samhällsutvecklingen orättvisorna i mellan Afrika syd anses och idag väst. * vara aids. I Varför spåren av har aids just följer södra bl Afrika a matbrist drabbats och så hårt? * Varför görs inte mer för att bekämpa sjukdomen från en ökad fattigdom. Samtidigt som informationen om de omvärldens sida, man är ju medveten om problemen och dess katastrofala följderna av aids sköljer över oss finns förödande konsekvenser? det i nyheter och i rapporter från Afrika en tendens Idn till häftet uppkom i samband med att volontärer från biståndsorganisationen att skildra människorna ABC som - Aktiva drabbas insatser av aids som med en världens stor barn i massa. centrum, Bakom besökte sensationella biståndsprojekt nyhetsrubriker i Uganda och statistik I samband finns med människor möten med - både hivsmittade vuxna och väcktes barn många som alla tankar har och frågor. olika Följande historier bilder att berätta. och texter vänder sig till dig som vill få en inblick i situationen och problematiken kring hiv/aids. Det här häftet handlar om problematiken kring hiv/ Häftet aids inleds med fokus med en på introduktion södra Afrika och av Uganda. vad hiv/aids Vi har är, valt hur viruset att överförs kalla skriften och hur "faran man bör över?" förhålla Då samhällsdebatten sig till risker. Därefter i Sverige följer är ett förhållandevis avsnitt som lågmäld fokuserar anser på vi hiv/aids att man i södra Afrika. Bilderna, tankarna och citaten som finns med därmed kan få intrycket att aidshotet är undanröjt. Men bygger på ABCs verksamhet i Uganda och gjordes av ABCs volontärer Häftet avslutas med länkar och information svaret på frågan är nej, faran är inte över. om vart du kan vända dig om du vill testa dig eller om du veta mer I jämförelse om hiv/aids med södra i världen. Afrika är Sverige relativt förskonat har producerats från hiv/aids. inom Samtidigt ramen för är hiv ABC. ett Samtidigt virus som vill Häftet vi som finns författare i hela världen betona och att som häftets kan smitta budskap vem som inte helst. får tolkas som Inledningsvis ABCs. Ansvaret har vi för därför innehåll valt att och ta eventuella med frågor åsikter/påstående svar kring som själva kan sjukdomen uppfattas och som kortfattat värdeladdade berätta innehas om och av oss. hur Vi situationen hoppas att ser följande ut i Sverige. texter och bilder kan väcka tankar og 4

5 * Hiv/aids är en gränslös sjukdom som kan drabba alla, inklusive dig och mig. * Trots sjukdomens gränslöshet är skillnaden Hiv/aids mellan är en att sjukdom leva som kan hivsmittad drabba alla, i ett inklusive rikt land som Sverige dig och eller mig. Trots i ett sjukdomens fattigt gränslöshet land som Uganda är skillnaden enorm. * Hiv/aids enorm synliggör mellan att orättvisorna leva som hivsmittad mellan i syd ett och välfärdsland väst. * Varför har som just Sverige södra eller Afrika i ett drabbats till stora så delar hårt? underutvecklat * Varför görs inte mer för att bekämpa sjukdomen från omvärldens sida, land som Uganda. man är ju medveten om problemen och dess förödande konsekvenser? Under 1990-talet hade vi en intensiv mediabevakning Idn till häftet uppkom i samband med att volontärer från biståndsorganisationen och samhällsdiskussion ABC kring - Aktiva hiv/aids insatser i Sverige. med världens På barn i arbetsplatser centrum, besökte och framförallt biståndsprojekt i skolor i Uganda genomfördes I samband stora med kampanjer möten med som hivsmittade varnade för väcktes viruset många och uppmanade tankar och frågor. människor Följande att bilder skydda och sig, texter genom vänder att använda sig till kondom. dig som vill få Under en de inblick senaste i situationen åren har nya och och problematiken bättre mediciner kring hiv/aids. tagits fram vilket inneburit att många kanske tror att Häftet situationen inleds med idag en är introduktion under kontroll. av vad hiv/aids är, hur viruset överförs och hur man bör förhålla sig till risker. Därefter Aktuell följer statistik ett avsnitt visar som att fokuserar svenska ungdomars på hiv/aids kunskaper kring sexuellt överförbara sjukdomar är stor. Men i södra Afrika. Bilderna, tankarna och citaten som finns med bygger på ABCs verksamhet i Uganda och gjordes av ABCs volontärer Häftet avslutas med länkar och information statistiken visar också att antalet inrapporterade fall av könssjukdomar har ökat de senaste åren. Framförallt om vart du kan vända dig om du vill testa dig eller om du veta mer har klamydia om hiv/aids ökat i bland världen. ungdomar, vilket är ett tydligt Häftet tecken har producerats på ett ökat sexuellt inom ramen risktagande. för ABC. Samtidigt vill vi som författare betona att häftets budskap inte får tolkas som I dagsläget ABCs. Ansvaret går det för inte innehåll att se och en ökning eventuella av hiv åsik-ter/påstående Sverige, men som eftersom kan uppfattas hiv sprids som på värdeladdade samma sätt som innehas andra av oss. sexuellt Vi hoppas överförbara att följande sjukdomar texter finns det och en bilder risk att kan även väcka tankar hiv ogökar om trenden fortsätter. 5

6 Vad är hiv/aids? Humant Immunbrist Virus, hiv, är ett smittämne som förstör människans immunförsvar. Immunförsvaret har till uppgift att försvara kroppen mot smittämnen och även mot tumörceller. Det exakta sättet på vilket hiv förstör immunförsvaret är inte klarlagt idag, men man vet att en särskild typ av vita blodkroppar förstörs vid hivinfektion och att den smittades försvar mot smittämnen med tiden försämras. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess och den som smittats kan känna sig frisk i många år. Trots det är man smittsam och kan överföra viruset till andra. När immunförsvaret har försvagats allvarligt har infektionen utvecklats. Narkomaner kan få hiv om de använder samma spruta som en hivinfekterad person använt. Hiv kan också överföras från mor till barn i livmodern, under förlossning eller vid amning. Hur märker man att man är hivsmittad? Ett par veckor efter smittotillfället kan en del få en så kallad primär hivinfektion som kan ge feber, halsont, huvudvärk, hudutslag och ibland svullna lymfkörtlar. I de flesta fall märker man ingenting och det enda sättet att veta säkert är att testa sig. Hur smittar hiv? Hiv finns främst i sädesvätska, slidsekret och blod. Viruset överförs sexuellt från man till kvinna, från kvinna till man och från man till man. Däremot är det mycket ovanligt att det överförs från kvinna till kvinna. Viruset kan också smitta genom blodtransfusioner av smittat blod, vilket inte längre förekommer i Sverige. 6

7 Kan vem som helst få hiv? Ja, men i dagsläget visar statistik att man kan urskilja särskilda riskgrupper. Med riskgrupper menas sådana personer som har haft eller har ökad risk för att smittas av hiv. Enligt Socialstyrelsen löper följande grupper ökad risk att bli smittade. Män och kvinnor som har haft oskyddat samlag med hivsmittade. Sprutnarkomaner som delat sprutor. Personer som fått blod eller blodprodukter som innehåller hiv. Risken anses ha funnits mellan Personer som har haft oskyddat sexuellt umgänge med människor ur ovanstående grupper. Kan man bli smittad även om man inte tillhör någon riskgrupp? Ja, hivviruset gör ingen skillnad mellan människor. Vad du har för kön, ålder eller sexuell läggning spelar alltså ingen roll. Om man tillhör en riskgrupp innebär det bara att risken att man träffat på en smittad person som kunnat överföra viruset, är större. Hur stor är risken att få hiv om man har sex med någon som är smittad? Det går inte att svara på eftersom det beror på flera olika faktorer som inte syns utanpå människan och som vi bara delvis vet svaren på. Det kan bero på hur mycket virus den smittade har i kroppen eller om han/hon har en annan underlivsinfektion, som t ex klamydia. Att ha oskyddat sex innebär därför alltid en risk. Vems ansvar anser du att det är att se till så att man använder kondom vid tillfälliga sexuella kontakter? 7

8 Vad är skillnaden mellan hiv och aids? Att vara smittad med hiv innebär att ha en pågående infektion med ett virus som i regel tar lång tid på sig för att ställa till med allvarlig skada. Hivviruset infekterar och förstör kroppens immunförsvar, som har till uppgift att skydda oss mot olika sjukdomar. När immuniteten blivit tillräckligt skadad får den hivsmittade livshotande infektioner och tumörsjukdomar, som ett normalt immunförsvar skulle ha klarat av. En hivsmittad person som drabbas av sådana sjukdomar får diagnosen aids. Går det att leva med hiv? Som hivpositiv svensk är möjligheterna idag stora att fortsätta leva nästan som man gjorde innan man blev smittad. Tack vare effektiva mediciner går det att bromsa sjukdomsförloppet och göra så att det dröjer innan aids bryter ut. Alla människor har det gemensamt att vi kan bli sjuka och att vi ska dö. Detta faktum får inte hindra oss från att kunna leva meningsfulla liv. Många som har smittats av hiv berättar att det svåraste med att bli sjuk är inte själva sjukdomen i sig. Svårast är det att våga berätta för omgivningen om sin sjukdom eftersom man inte vet hur människorna i ens närhet kommer att reagera. Trots att hiv/aids är en sjukdom som har varit känd i snart tjugo år förknippas den ofta med skuld och skam. Att prata öppet om sjukdomen är den enda möjligheten att överbrygga skam och förtryck. Här vilar ansvaret både på dig som är frisk och på dig som är smittad att bjuda in till en öppen och respektfull dialog. Hur länge kan man leva med hiv? Det varierar från person till person beroende på hur immunförsvaret fungerar. I vår del av världen tog det tidigare i genomsnitt ett tiotal år innan hivsmittade fick en aidsdiagnos och sedan ytterligare några år innan man avled. Detta har förändrats under de senaste åren i och med att vi har fått bromsmediciner som gör att människor kan leva längre med sjukdomen. 8

9 När kommer man att hitta ett botemedel? I nuläget går det inte att svara på. Det tar oftast minst 20 år att utveckla ett vaccin, från laboratoriebänken via tester på människor till ett slutligt godkännande från myndigheterna. I dagsläget pågår det bara två större studier där ett hivvaccin prövas på människor. Hiv var ett helt okänt virus för 16 år sedan. Forskningen runt ett hivvaccin kan ändå sägas ha gått snabbt, men med tanke på hur allvarlig epidemin är känns det som om utvecklingen går för långsamt. Hur långt tid det kommer att ta vet vi inte idag. Om man får smittat blod på sig - vad ska man göra då? Hiv kan inte tränga igenom oskadad hud. Får du blod på dig så tvätta bort det med tvål och vatten. Kan hiv smitta via kyssar? Man känner inte till något fall där det har inträffat men teoretiskt sett skulle kyssar kunna smitta eftersom hiv har hittats i saliv. Det är dock ovanligt att hiv förekommer i saliv. Kan hiv smitta via sociala kontakter? Nej, du kan inte bli smittad om du tar i, hälsar på eller kramar någon som är hivsmittad. Inte heller smittas du om ni använder samma toalett eller dricker ur samma glas. Att hiv skulle kunna spridas via luften eller genom insekter som mygg stämmer inte heller. Viruset kan inte föröka sig utanför infekterade celler till skillnad från bakterier och svampar som under gynnsamma förhållanden kan göra det. Skulle du kunna kyssa någon med hiv? 9

10 Smittas kvinnor lättare än män? Ja, förmodligen smittas kvinnor lättare vid samlag. Det kan bero på att kvinnan i slidan har större yta av slemhinna där det finns fler celler som är mottagliga för hiv än vad män har på penis. Det kan också bero på att det finns mycket mer virus i mannens sädesvätska än i kvinnans slidsekret. Hiv/aids i världen. Under 2005 dog ca 3,1 milj människor i aids. Totalt smittades nästan 4,9 miljoner människor i världen av hiv. Som du kanske känner till anser sig Sverige idag ha kontroll över spridningen av hiv/aids. Sedan 1985 har man upptäckt drygt 7000 fall av hiv i Sverige. Av dessa har ca 1900 dött i aidsrelaterade sjukdomar (källa Smittskyddsinstitutet). Ett mycket större problem utgör hiv/aids i andra delar av världen. Det är svårt att ange det exakta antalet hivsmittade, men år 2005 uppskattade FN att ca 40,3 milj människor lever med hiv/aids. Värst drabbade är länder i södra Afrika där mellan 23,8-28,9 miljoner beräknas vara hivpositiva. På senare år har antalet nysmittade ökat markant även i Ryssland och Östeuropa samt i Asien. I Västeuropa, USA, Australien och Nya Zeeland är antalet människor som lever med hiv jämförelsevis betydligt lägre. Som vi nämnde inledningsvis anses hiv/aids idag vara ett av de största hoten mot samhällsutvecklingen i södra Afrika. Trots detta faktum anser många att alldeles för lite görs för att bekämpa spridningen. Då konsekvenserna av sjukdomens framfart blir katastrofala för både enskilda individer och samhället i stort, kan man tycka att det är märkligt att omvärlden inte gör fler och större insatser. I följande del kommer vi att fokusera på hur människor och samhällen påverkas socialt och ekonomiskt av sjukdomen. Vi börjar med att ge en bakgrund till uppkomsten och spridningen av hiv/aids. 10

11 11

12 Nordamerika Västeuropa Mellanamerika Sydamerika Siffrorna visar antalet vuxna och barn som lever med hiv/aids i världen. Uppgifterna är hämtade ifrån UNAIDS:s rapport

13 Östeuropa och Centralasien Nordafrika och Mellanöstern Östasien Södra och sydöstra Asien Södra Afrika Oceanien

14 Varför är just Afrika så hårt drabbat? Varför Afrika har kommit att bli en särskilt utsatt region är det ingen som vet säkert. Forskare är fortfarande oklara över hur och när viruset uppstod, men en teori är att ett närbesläktat virus fanns hos apor i Afrika och att det genom blodkontakt överfördes till människan. Redan innan man kände till viruset och dess smittvägar hade hiv hunnit få en stor spridning i vissa delar av Afrika. En orsak till den snabba spridningen är att det tar tid innan man upptäcker att man blivit smittad. En annan viktig orsak är att hiv/aids liksom I södra Afrika är mer än 57% av dem som lever med hiv kvinnor. (källa UNAIDS update 2005) många andra sjukdomar tenderar att få starkast fäste bland människor som saknar utbildning och lever i fattigdom. Många människor i södra Afrika är inte läs- och skrivkunniga och har därför svårt att tillägna sig nya kunskaper. Bristen på utbildning och förmåga att ta till sig ny kunskap har gjort att det har uppstått myter och fördomar kring hiv/aids. Sjukdomen har därför kommit att förknippas med ett oanständigt levnadssätt, skam och skuld. I många afrikanska kulturer är familjen och det sociala nätverket av stor betydelse för att människor t ex ska kunna arbeta och försörja sig, gå i skolan samt få vård när de är gamla, sjuka eller funktionshindrade. Av rädsla för att stängas ute från den sociala gemenskapen behåller människor därför vetskapen om sin sjukdom för sig själva. Andra föredrar att inte veta. Detta leder naturligtvis till att smittan sprids ytterligare. Men ibland kan ovissheten vara lättare att bära... Det är fler kvinnor än män som lever med hiv/aids i södra Afrika. Det beror dels på att viruset lättare överförs till kvinnor, men också på att kvinnor i de flesta samhällen och kulturer i Afrika inte har samma inflytande över sina liv som män har. 14

15 15

16 Mary Mary från Uganda är jordbrukare och försöker tjäna en extra slant genom att brygga öl som hon säljer på marknaden. Mary kommer från en fattig familj och fick aldrig möjlighet att gå i skolan. Hon kan därför inte läsa och skriva. Marys man dog för två år sedan, efter en längre tids sjukdom. Vad hennes make dog av fastställdes aldrig och Mary har inte vågat testa sig för hiv. Jag har hört talas om sjukdomen aids, men jag har inte testat mig än. Jag orkar inte leva med ett ja. Jag vill inte tänka på hur man skulle prata om mig här i byn, både mina barn och min familj skulle bli fullständigt utskämd. Det vill jag inte utsätta dem för. Det är det värsta jag kan tänka mig. Därför försöker Mary ordna för sig så att hennes barn klarar sig den dagen hon är borta. Hon skulle gärna vilja planera och förbereda mer inför framtiden men på grund av hennes ekonomiska situation tycker hon att det är svårt att planera på lång sikt. Fattigdom, sociala orättvisor och brist på jämställdhet bidrar till den stora spridningen av hiv. I synnerhet kvinnor är utsatta. De har t ex inte samma rättigheter till utbildning, sjukvård, arbete eller banklån, som män. Av både ekonomiska och sociala skäl känner sig många kvinnor och flickor tvingade att ha sex med äldre män som har haft många partners. Ett förhållande till en man, tillfälligt eller genom äktenskap, kan ge en känsla av säkerhet och trygghet, samtidigt som det lämnar kvinnor och flickor i en underordnad beroendesituation. Detta i kombination med att flickor medicinskt sett lättare smittas gör att antalet hivpositiva flickor mellan år, uppskattningsvis är dubbelt så stort som antalet pojkar i samma ålder. En annan orsak till spridningen av hiv/aids i södra Afrika är att många människor bär på andra sexuellt överförbara sjukdomar som de inte har möjlighet att få behandlade. Om man redan har en könssjukdom är slemhinnorna skadade vilket gör att man är mer mottaglig och blir därför lättare smittad av hiv. I många kulturer har man dessutom inte som tradition att använda kondom. Detta kan dels bero på att förnekelsen av hiv/aids är stor, men också på att de dagliga bestyren, som att försörja sig och sin familj upplevs som viktigare frågor att fundera över, än just kondomanvändning. 16

17 Framtiden tillhör barnen och ungdomarna. I södra Afrika finns det många unga människor som aldrig bryr sig om att planera för sin framtid eftersom de har smittats av hiv i unga år. 17

18 Några orsaker till varför hiv/aids har fått så starkt fäste i södra Afrika: Fattigdom Brist på utbildning Kvinnors underordning Bräckliga sjukvårdssystem Dyra mediciner Politikers och makthavares ovilja att erkänna en sjukdom som kan förknippas med skam och skuld. Många länders regeringar och myndigheter saknar resurser för att hjälpa sin befolkning, trots att kunskapen kring viruset finns bland beslutsfattare på högre nivå. Sjukvården och den offentliga sektorn är ofta så undermålig att det inte finns möjlighet att ta hand om dem som behöver vård. I jämförelse med välfärdsländer i väst har regeringar i södra Afrika inte samma ekonomiska beredskap för epidemier. När hiv/aids t ex upptäcktes i USA och Europa, först bland homosexuella män och sedan bland sprutnarkomaner, genomfördes där en rad stora åtgärder för att förhindra att viruset skulle spridas. I södra Afrika däremot, tvingades man att brottas med mycket större utmaningar. Antalet smittade människor var betydligt fler, sjukvårdssystemen undermåliga, befolkningen fattig och dåligt utbildad. Många afrikanska kulturer präglas också av bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket har bidragit till den snabba och omfattande spridningen av hiv. Tycker du att rika länder gör tillräckligt för att skydda barn från att smittas av hiv? 18

19 Enligt FNs barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Alla barn har rätt till liv och fysisk hälsa samt till en andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör honom eller henne. 19

20 20 Det är möjligt att hejda den snabba spridningen av hiv. Med förenade krafter kan världens länder och internationella organisationer göra enorma insatser. Utbildning, information och öppna diskussioner är viktiga vapen i kampen mot aids.

21 Läkemedelsbolag och dyra mediciner Det finns idag varken vaccin som kan skydda mot smittan eller mediciner som kan bota aids. Däremot finns det effektiva bromsmediciner som kan lindra sjukdomsförloppet. Medicinerna utvecklas och tillverkas av läkemedelsföretag i bl a Västeuropa och USA. Det tar lång tid att ta fram ett nytt läkemedel. Det kräver många år av intensiv forskning och kräver stora ekonomiska resurser. För att företagen ska få kompensation för de höga forskningsutgifterna tar de patent på medicinerna och sätter höga priser på dem. Detta gör att antalet fattiga länder som har möjlighet att få tillgång till bromsmediciner är få. För några år sedan gick läkemedelsbolagen emellertid med på att låta särskilt utsatta länder tillverka kopior av medicinerna. Dock tillåts inte länderna att sälja och exportera kopiorna vidare eftersom detta skulle innebära en förlust för läkemedelsbolagen. I praktiken blir regeländringen verkningslös eftersom många fattiga länder inte själva har möjlighet att kopiera mediciner. De tvingas alltså även fortsättningsvis att köpa de dyra originalmedicinerna. I Uganda finns idag ca två miljoner föräldralösa barn. Nästan hälften är föräldralösa till följd av aids. (Källa UNAIDS update 2005) 21

22 22 Vetskapen om att mina barn står utan beskydd, när jag är borta, är tung att bära. Sam, Uganda

23 Hur påverkas ett samhälle av hiv/aids? Sam från Uganda arbetar som snickare och upptäckte att han var hivsmittad för fyra år sedan. De dagar när han mår dåligt orkar han inte arbeta. Jobbet är fysiskt krävande och under den heta solen blir det ännu tyngre. Sedan Sam blev sjuk har hans inkomst därför minskat. Samtidigt har utgifterna ökat på grund av medicinkostnaderna och hans ökade behov av näringsriktig mat. Nästan alla som lever med hiv/aids i södra Afrika är mellan år, det vill säga den ålder när människan är som mest produktiv och orkar arbeta. Om en stor del av befolkningen i ett land inte klarar av att arbeta på grund av sjukdom, får detta stora konsekvenser både för den enskilde och för familjen samt för samhället i stort. För tre år sedan dog Sams fru i aids. Hon lämnade Sam ensam med tre barn. Den yngste pojken föddes två år innan Sams hustru gick bort. Även han har aids. Sam får hjälp av sina släktingar med barnpassning. Ändå kan han inte låta bli att oroa sig för vad som ska hända med dem den dagen han är borta. Mina släktingar har flera egna barn. Hur ska de ha råd att betala för mina barns skolgång? Att jag själv är sjuk och mår dåligt kan jag hantera, det som är svårast är tanken på att mina barn inte har någon som tar hand om dem. När någon i familjen insjuknar i aids betyder det att den personens bidrag till försörjning försvinner. Familjens inkomst minskar vilket kan innebära att man inte längre har råd att skicka barnen till skolan och att de måste börja arbeta istället. Om föräldrarna dessutom smittar varandra kommer barnen så småningom att bli föräldralösa. När det sedan inte heller finns släktingar som kan ta hand om dem riskerar många barn att hamna på gatan. Att ett stort antal barn inte får möjlighet att gå i skolan påverkar i förlängningen hela landets välfärd. Den generella utbildningsnivån sjunker vilket i sin tur kan leda till att tillgången på kvalificerad arbetskraft minskar. 23

24 I familjer där den ena föräldern har dött ökar pressen på den kvarvarande föräldern att som ensamstående försörja familjen. I många länder minskar möjligheten dessutom att få arbete för dem som är sjuka i hiv/aids. Den stigmatisering, det vill säga att utmärka eller stämpla någon negativt, som följer med sjukdomen är ett stort problem och det är inte ovanligt att okunskapen, fördomarna och tabun leder till diskriminering vid anställningar och på arbetsplatser. Christine Christine, 32 år, lever med sin man och fyra barn i Ugandas huvudstad Kampala. Hon testade sig för tio år sedan och fick då beskedet att hon var hivpositiv. Det var min man som hade varit otrogen, berättar Christine. När vi frågar om vi får lov att ta en bild av henne svarar hon: Nej, jag vill inte att människor som jag inte har en nära relation till ska få veta. Det kan bli svårare för mig att få behålla mitt jobb om min arbetsgivare får veta att jag har hiv. Även om människor är mycket mer medvetna idag finns det ändå en stor rädsla. Man vill t ex inte berätta av rädsla för att inte få något jobb. För samhällets del har problemet med hiv/aids bl a inneburit att kostnaderna för hälso- och sjukvård skjutit i höjden, dels på grund av ökade Idag är människor inte lika rädda för att testa sig som för tio år sedan. När man får provsvaret vill man jämföra med livet innan... och det är klart att om man testar ja blir livet aldrig detsamma. Men det är inte det man ska fokusera på. Det går fortfarande att leva...man kan leva positivt med aids. Christine 24

25 Ett hivtest är oftast kostnadsfritt i Uganda. Många människor väljer ändå att leva i ovisshet eftersom det är ett sätt att komma undan det utanförskap och den skam som följer med sjukdomen. 25

26 vårdkostnader men också på grund av kostnader som rör information och upplysning. Det är fler unga än äldre som smittas av hiv. I en del länder har andelen äldre människor blivit fler än andelen unga i arbetsför ålder. Risken är stor att denna snedfördelning skapar brist på arbetskraft, som i sin tur kan påverka landets ekonomi i sin helhet. Rapporter från bland annat Zimbabwe beskriver hur företag har tvingats lägga ner sin verksamhet eftersom en stor del av den välutbildade personalen har avlidit. Från Zimbabwe rapporteras också om hur jordbruksproduktionen har sjunkit till följd av att ca 2000 personer dör varje vecka. Dystert läge eller...? Det finns två vapen mot hiv/aids: kondomer och att tala öppet om sjukdomen Joseph, 28 år Det du hittills har läst om hiv/aids ger en ganska dyster och hopplös bild av situationen i södra Afrika. Det finns dock exempel som visar på hopp om förändring och att det faktiskt går att bryta den negativa trenden. Uganda hör till ett av de länder där viruset spreds snabbt under 1980-talet. I vissa områden var upp till 30% av befolkningen smittad. Under 1990-talet lyckades man dock nästan halvera antalet smittade, från ca 14% 1990 till ca 8% i slutet av Vad är det då som har gjort att Uganda har lyckats förhindra spridningen av hiv? Den kanske mest grundläggande och viktigaste orsaken är att Ugandas regering, med president Museveni i spetsen, uppmärksammade de växande problemen och vågade be omvärlden om hjälp. På högre nivå insåg man också att smittan inte kunde stoppas utan att befolkningen involverades. Därför organiserades en rad rörelser och organisationer som med stöd från både den egna regeringen och internationella organ, t ex FN och Världshälsoorganisationen WHO, startade ett intensivt arbete. Kampanjer drogs igång där man uppma- 26

27 Hiv/aids kan drabba vem som helst! Viruset gör ingen skillnad på människor, men skillnaden mellan att leva som hivsmittad i ett välfärdsland eller i ett underutvecklat land, är enorm. 27

28 nade befolkningen att prata öppet om sjukdomen, att använda kondom och att testa sig. Budskapen strömmade från radion. I skolorna fick både lärare och elever utbildning kring hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar och ungdomstidningar med särskilt fokus på sexualitet, kärlek och relationer startades. Parallellt med informationsarbetet öppnades kliniker för medicinsk hjälp och rådgivning. En av de organisationer som startades i Uganda och som idag arbetar aktivt i kampen mot hiv, är TASO, The Aids Support Organisation. TASO arbetar utifrån tre perspektiv: rådgivning, medicinsk hjälp och förebyggande verksamhet. Många som är sjuka skulle behöva bromsmediciner som håller nere virusnivåerna men trots att medicinerna har blivit billigare är de fortfarande för dyra för många människor. På TASO försöker man därför informera om hur viktigt det är att sköta om sig själv och sin hälsa genom att äta näringsriktig mat, få tillräckligt med sömn och inte överanstränga sig. Om man inte utsätter sig för onödiga risker och påfrestningar minskar risken för att man ska drabbas av infektioner. För att hjälpa de som är sjuka delar TASO ut vitaminer och andra näringstillskott. Rose Rose, 29 år, bor i Mbale och har en son som är tolv år. Hon gick med i TASO 1991, när organisationen var nystartad. Roses man hade tidigare varit gift med en kvinna som dog 1987, och förmodligen var det genom mannens före detta hustru som viruset överfördes var också det år då de första fallen av aids dök upp. Några år senare exploderade sjukdomen. När Rose fick beskedet blev hon rädd: Jag trodde att jag skulle dö med en gång. När den värsta chocken hade lagt sig bestämde hon sig för att gå med i TASO. Rose berättar att det har varit hennes kraftkälla och stöd i över tio år nu. Hon har bl a varit med i många radiosändningar och öppet talat om sin sjukdom. Tyvärr har Rose inte en så bra relation till sina föräldrar som hon skulle önska. Enligt dem är det bara folk på gatan som är sjuka i aids, de som prostituerar sig. De förstår inte själva att de kan smittas. Aids är en skammens sjukdom, säger Rose. Många som arbetar på TASO är 28

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

Gör HIV till en rättighetsfråga

Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Forum Syd 2006 Författare: Anna Rambe och Annica Holmberg Forum Syd och författarna Utgiven av Forum Syds förlag Box 15407, 104 65 Stockholm

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Att bli utsatt eller utsätta sig för HIV Uppfattningar om HIV i Södra Sudan

Att bli utsatt eller utsätta sig för HIV Uppfattningar om HIV i Södra Sudan EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:82 Att bli utsatt eller utsätta sig för HIV Uppfattningar om HIV i Södra Sudan Sara Andersson Uppsatsens titel: Att

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids

Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids HANDBOK Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids En handbok för cirkelledare som i förebyggande syfte arbetar med information om sexuellt överförbara sjukdomar, STI och Hiv/Aids. sid X Innehåll Förord... sid 3

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer