- en informationsskrift om hiv/aids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- en informationsskrift om hiv/aids"

Transkript

1 - en informationsskrift om hiv/aids

2 Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den första upplagan av denna skrift trycktes Vi är glada över att många har funnit den användbar och därför ger vi nu ut denna andra och omarbetade upplaga. Ett särskilt tack riktar vi till Sensus Studieförbund för finansiering av omtryckningen! Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri i Lund 2005

3 Idén till detta häfte uppkom i samband med att volontärer från biståndsorganisationen ABC aktiva insatser med världens barn i centrum, besökte ABCs verksamhet i Uganda. Under volontärernas möten med hivsmittade väcktes många tankar och frågor kring hivsituationen. Detta häfte är ett resultat av dessa funderingar och vänder sig till dig som vill få en inblick i problematiken kring hiv/aids. Häftet inleds med en introduktion av vad hiv/aids är, hur viruset överförs och hur man bör förhålla sig till risker. Därefter följer ett avsnitt som fokuserar på hiv/aids i södra Afrika. Häftet avslutas med länkar och information om vart du kan vända dig om du vill testa dig eller om du vill veta mer om hiv/aids. Texterna har producerats inom ramen för ABC. Som författare vill vi betona att häftets budskap inte får tolkas som ABCs. Ansvaret för innehåll och eventuella åsikter och påståenden som kan uppfattas som värdeladdade, innehas av oss som författare. Vi hoppas att texter och bilder kan väcka tankar och uppmuntra till debatt kring hivproblematiken. Om du har lust att delge oss några reflektioner eller frågor är du välkommen att kontakta oss. Till våra vänner i Uganda! Ett varmt tack till alla er som frikostigt delat med er av era livshistorier, berättelser och tankar. Vi vet att er önskan är att alla friska som sjuka, afrikaner som européer ska börja tala öppet om och erkänna hiv/aids som ett av vår tids största hot mot mänskligheten. Det är vår förhoppning att vi genom denna skrift kan bidra till att ge er och alla andra som lever med hiv/aids, den uppmärksamhet och den respekt som ni har rätt till. Ann Ottengrim och Annika Persson, Lund i december

4 * Hiv/aids är en gränslös sjukdom som kan drabba alla, inklusive dig och mig. * Trots sjukdomens gränslöshet är skillnaden mellan att leva som hivsmitt a d i förmodligen ett rikt oftast land som i sammanhang Sverige som eller handlar i ett nej När du hör hiv eller aids nämnas är det f a t - tigt om Afrika. land som Ett Uganda av de största enorm. * hoten Hiv/aids mot s y n - liggör samhällsutvecklingen orättvisorna i mellan Afrika syd anses och idag väst. * vara aids. I Varför spåren av har aids just följer södra bl Afrika a matbrist drabbats och så hårt? * Varför görs inte mer för att bekämpa sjukdomen från en ökad fattigdom. Samtidigt som informationen om de omvärldens sida, man är ju medveten om problemen och dess katastrofala följderna av aids sköljer över oss finns förödande konsekvenser? det i nyheter och i rapporter från Afrika en tendens Idn till häftet uppkom i samband med att volontärer från biståndsorganisationen att skildra människorna ABC som - Aktiva drabbas insatser av aids som med en världens stor barn i massa. centrum, Bakom besökte sensationella biståndsprojekt nyhetsrubriker i Uganda och statistik I samband finns med människor möten med - både hivsmittade vuxna och väcktes barn många som alla tankar har och frågor. olika Följande historier bilder att berätta. och texter vänder sig till dig som vill få en inblick i situationen och problematiken kring hiv/aids. Det här häftet handlar om problematiken kring hiv/ Häftet aids inleds med fokus med en på introduktion södra Afrika och av Uganda. vad hiv/aids Vi har är, valt hur viruset att överförs kalla skriften och hur "faran man bör över?" förhålla Då samhällsdebatten sig till risker. Därefter i Sverige följer är ett förhållandevis avsnitt som lågmäld fokuserar anser på vi hiv/aids att man i södra Afrika. Bilderna, tankarna och citaten som finns med därmed kan få intrycket att aidshotet är undanröjt. Men bygger på ABCs verksamhet i Uganda och gjordes av ABCs volontärer Häftet avslutas med länkar och information svaret på frågan är nej, faran är inte över. om vart du kan vända dig om du vill testa dig eller om du veta mer I jämförelse om hiv/aids med södra i världen. Afrika är Sverige relativt förskonat har producerats från hiv/aids. inom Samtidigt ramen för är hiv ABC. ett Samtidigt virus som vill Häftet vi som finns författare i hela världen betona och att som häftets kan smitta budskap vem som inte helst. får tolkas som Inledningsvis ABCs. Ansvaret har vi för därför innehåll valt att och ta eventuella med frågor åsikter/påstående svar kring som själva kan sjukdomen uppfattas och som kortfattat värdeladdade berätta innehas om och av oss. hur Vi situationen hoppas att ser följande ut i Sverige. texter och bilder kan väcka tankar og 4

5 * Hiv/aids är en gränslös sjukdom som kan drabba alla, inklusive dig och mig. * Trots sjukdomens gränslöshet är skillnaden Hiv/aids mellan är en att sjukdom leva som kan hivsmittad drabba alla, i ett inklusive rikt land som Sverige dig och eller mig. Trots i ett sjukdomens fattigt gränslöshet land som Uganda är skillnaden enorm. * Hiv/aids enorm synliggör mellan att orättvisorna leva som hivsmittad mellan i syd ett och välfärdsland väst. * Varför har som just Sverige södra eller Afrika i ett drabbats till stora så delar hårt? underutvecklat * Varför görs inte mer för att bekämpa sjukdomen från omvärldens sida, land som Uganda. man är ju medveten om problemen och dess förödande konsekvenser? Under 1990-talet hade vi en intensiv mediabevakning Idn till häftet uppkom i samband med att volontärer från biståndsorganisationen och samhällsdiskussion ABC kring - Aktiva hiv/aids insatser i Sverige. med världens På barn i arbetsplatser centrum, besökte och framförallt biståndsprojekt i skolor i Uganda genomfördes I samband stora med kampanjer möten med som hivsmittade varnade för väcktes viruset många och uppmanade tankar och frågor. människor Följande att bilder skydda och sig, texter genom vänder att använda sig till kondom. dig som vill få Under en de inblick senaste i situationen åren har nya och och problematiken bättre mediciner kring hiv/aids. tagits fram vilket inneburit att många kanske tror att Häftet situationen inleds med idag en är introduktion under kontroll. av vad hiv/aids är, hur viruset överförs och hur man bör förhålla sig till risker. Därefter Aktuell följer statistik ett avsnitt visar som att fokuserar svenska ungdomars på hiv/aids kunskaper kring sexuellt överförbara sjukdomar är stor. Men i södra Afrika. Bilderna, tankarna och citaten som finns med bygger på ABCs verksamhet i Uganda och gjordes av ABCs volontärer Häftet avslutas med länkar och information statistiken visar också att antalet inrapporterade fall av könssjukdomar har ökat de senaste åren. Framförallt om vart du kan vända dig om du vill testa dig eller om du veta mer har klamydia om hiv/aids ökat i bland världen. ungdomar, vilket är ett tydligt Häftet tecken har producerats på ett ökat sexuellt inom ramen risktagande. för ABC. Samtidigt vill vi som författare betona att häftets budskap inte får tolkas som I dagsläget ABCs. Ansvaret går det för inte innehåll att se och en ökning eventuella av hiv åsik-ter/påstående Sverige, men som eftersom kan uppfattas hiv sprids som på värdeladdade samma sätt som innehas andra av oss. sexuellt Vi hoppas överförbara att följande sjukdomar texter finns det och en bilder risk att kan även väcka tankar hiv ogökar om trenden fortsätter. 5

6 Vad är hiv/aids? Humant Immunbrist Virus, hiv, är ett smittämne som förstör människans immunförsvar. Immunförsvaret har till uppgift att försvara kroppen mot smittämnen och även mot tumörceller. Det exakta sättet på vilket hiv förstör immunförsvaret är inte klarlagt idag, men man vet att en särskild typ av vita blodkroppar förstörs vid hivinfektion och att den smittades försvar mot smittämnen med tiden försämras. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess och den som smittats kan känna sig frisk i många år. Trots det är man smittsam och kan överföra viruset till andra. När immunförsvaret har försvagats allvarligt har infektionen utvecklats. Narkomaner kan få hiv om de använder samma spruta som en hivinfekterad person använt. Hiv kan också överföras från mor till barn i livmodern, under förlossning eller vid amning. Hur märker man att man är hivsmittad? Ett par veckor efter smittotillfället kan en del få en så kallad primär hivinfektion som kan ge feber, halsont, huvudvärk, hudutslag och ibland svullna lymfkörtlar. I de flesta fall märker man ingenting och det enda sättet att veta säkert är att testa sig. Hur smittar hiv? Hiv finns främst i sädesvätska, slidsekret och blod. Viruset överförs sexuellt från man till kvinna, från kvinna till man och från man till man. Däremot är det mycket ovanligt att det överförs från kvinna till kvinna. Viruset kan också smitta genom blodtransfusioner av smittat blod, vilket inte längre förekommer i Sverige. 6

7 Kan vem som helst få hiv? Ja, men i dagsläget visar statistik att man kan urskilja särskilda riskgrupper. Med riskgrupper menas sådana personer som har haft eller har ökad risk för att smittas av hiv. Enligt Socialstyrelsen löper följande grupper ökad risk att bli smittade. Män och kvinnor som har haft oskyddat samlag med hivsmittade. Sprutnarkomaner som delat sprutor. Personer som fått blod eller blodprodukter som innehåller hiv. Risken anses ha funnits mellan Personer som har haft oskyddat sexuellt umgänge med människor ur ovanstående grupper. Kan man bli smittad även om man inte tillhör någon riskgrupp? Ja, hivviruset gör ingen skillnad mellan människor. Vad du har för kön, ålder eller sexuell läggning spelar alltså ingen roll. Om man tillhör en riskgrupp innebär det bara att risken att man träffat på en smittad person som kunnat överföra viruset, är större. Hur stor är risken att få hiv om man har sex med någon som är smittad? Det går inte att svara på eftersom det beror på flera olika faktorer som inte syns utanpå människan och som vi bara delvis vet svaren på. Det kan bero på hur mycket virus den smittade har i kroppen eller om han/hon har en annan underlivsinfektion, som t ex klamydia. Att ha oskyddat sex innebär därför alltid en risk. Vems ansvar anser du att det är att se till så att man använder kondom vid tillfälliga sexuella kontakter? 7

8 Vad är skillnaden mellan hiv och aids? Att vara smittad med hiv innebär att ha en pågående infektion med ett virus som i regel tar lång tid på sig för att ställa till med allvarlig skada. Hivviruset infekterar och förstör kroppens immunförsvar, som har till uppgift att skydda oss mot olika sjukdomar. När immuniteten blivit tillräckligt skadad får den hivsmittade livshotande infektioner och tumörsjukdomar, som ett normalt immunförsvar skulle ha klarat av. En hivsmittad person som drabbas av sådana sjukdomar får diagnosen aids. Går det att leva med hiv? Som hivpositiv svensk är möjligheterna idag stora att fortsätta leva nästan som man gjorde innan man blev smittad. Tack vare effektiva mediciner går det att bromsa sjukdomsförloppet och göra så att det dröjer innan aids bryter ut. Alla människor har det gemensamt att vi kan bli sjuka och att vi ska dö. Detta faktum får inte hindra oss från att kunna leva meningsfulla liv. Många som har smittats av hiv berättar att det svåraste med att bli sjuk är inte själva sjukdomen i sig. Svårast är det att våga berätta för omgivningen om sin sjukdom eftersom man inte vet hur människorna i ens närhet kommer att reagera. Trots att hiv/aids är en sjukdom som har varit känd i snart tjugo år förknippas den ofta med skuld och skam. Att prata öppet om sjukdomen är den enda möjligheten att överbrygga skam och förtryck. Här vilar ansvaret både på dig som är frisk och på dig som är smittad att bjuda in till en öppen och respektfull dialog. Hur länge kan man leva med hiv? Det varierar från person till person beroende på hur immunförsvaret fungerar. I vår del av världen tog det tidigare i genomsnitt ett tiotal år innan hivsmittade fick en aidsdiagnos och sedan ytterligare några år innan man avled. Detta har förändrats under de senaste åren i och med att vi har fått bromsmediciner som gör att människor kan leva längre med sjukdomen. 8

9 När kommer man att hitta ett botemedel? I nuläget går det inte att svara på. Det tar oftast minst 20 år att utveckla ett vaccin, från laboratoriebänken via tester på människor till ett slutligt godkännande från myndigheterna. I dagsläget pågår det bara två större studier där ett hivvaccin prövas på människor. Hiv var ett helt okänt virus för 16 år sedan. Forskningen runt ett hivvaccin kan ändå sägas ha gått snabbt, men med tanke på hur allvarlig epidemin är känns det som om utvecklingen går för långsamt. Hur långt tid det kommer att ta vet vi inte idag. Om man får smittat blod på sig - vad ska man göra då? Hiv kan inte tränga igenom oskadad hud. Får du blod på dig så tvätta bort det med tvål och vatten. Kan hiv smitta via kyssar? Man känner inte till något fall där det har inträffat men teoretiskt sett skulle kyssar kunna smitta eftersom hiv har hittats i saliv. Det är dock ovanligt att hiv förekommer i saliv. Kan hiv smitta via sociala kontakter? Nej, du kan inte bli smittad om du tar i, hälsar på eller kramar någon som är hivsmittad. Inte heller smittas du om ni använder samma toalett eller dricker ur samma glas. Att hiv skulle kunna spridas via luften eller genom insekter som mygg stämmer inte heller. Viruset kan inte föröka sig utanför infekterade celler till skillnad från bakterier och svampar som under gynnsamma förhållanden kan göra det. Skulle du kunna kyssa någon med hiv? 9

10 Smittas kvinnor lättare än män? Ja, förmodligen smittas kvinnor lättare vid samlag. Det kan bero på att kvinnan i slidan har större yta av slemhinna där det finns fler celler som är mottagliga för hiv än vad män har på penis. Det kan också bero på att det finns mycket mer virus i mannens sädesvätska än i kvinnans slidsekret. Hiv/aids i världen. Under 2005 dog ca 3,1 milj människor i aids. Totalt smittades nästan 4,9 miljoner människor i världen av hiv. Som du kanske känner till anser sig Sverige idag ha kontroll över spridningen av hiv/aids. Sedan 1985 har man upptäckt drygt 7000 fall av hiv i Sverige. Av dessa har ca 1900 dött i aidsrelaterade sjukdomar (källa Smittskyddsinstitutet). Ett mycket större problem utgör hiv/aids i andra delar av världen. Det är svårt att ange det exakta antalet hivsmittade, men år 2005 uppskattade FN att ca 40,3 milj människor lever med hiv/aids. Värst drabbade är länder i södra Afrika där mellan 23,8-28,9 miljoner beräknas vara hivpositiva. På senare år har antalet nysmittade ökat markant även i Ryssland och Östeuropa samt i Asien. I Västeuropa, USA, Australien och Nya Zeeland är antalet människor som lever med hiv jämförelsevis betydligt lägre. Som vi nämnde inledningsvis anses hiv/aids idag vara ett av de största hoten mot samhällsutvecklingen i södra Afrika. Trots detta faktum anser många att alldeles för lite görs för att bekämpa spridningen. Då konsekvenserna av sjukdomens framfart blir katastrofala för både enskilda individer och samhället i stort, kan man tycka att det är märkligt att omvärlden inte gör fler och större insatser. I följande del kommer vi att fokusera på hur människor och samhällen påverkas socialt och ekonomiskt av sjukdomen. Vi börjar med att ge en bakgrund till uppkomsten och spridningen av hiv/aids. 10

11 11

12 Nordamerika Västeuropa Mellanamerika Sydamerika Siffrorna visar antalet vuxna och barn som lever med hiv/aids i världen. Uppgifterna är hämtade ifrån UNAIDS:s rapport

13 Östeuropa och Centralasien Nordafrika och Mellanöstern Östasien Södra och sydöstra Asien Södra Afrika Oceanien

14 Varför är just Afrika så hårt drabbat? Varför Afrika har kommit att bli en särskilt utsatt region är det ingen som vet säkert. Forskare är fortfarande oklara över hur och när viruset uppstod, men en teori är att ett närbesläktat virus fanns hos apor i Afrika och att det genom blodkontakt överfördes till människan. Redan innan man kände till viruset och dess smittvägar hade hiv hunnit få en stor spridning i vissa delar av Afrika. En orsak till den snabba spridningen är att det tar tid innan man upptäcker att man blivit smittad. En annan viktig orsak är att hiv/aids liksom I södra Afrika är mer än 57% av dem som lever med hiv kvinnor. (källa UNAIDS update 2005) många andra sjukdomar tenderar att få starkast fäste bland människor som saknar utbildning och lever i fattigdom. Många människor i södra Afrika är inte läs- och skrivkunniga och har därför svårt att tillägna sig nya kunskaper. Bristen på utbildning och förmåga att ta till sig ny kunskap har gjort att det har uppstått myter och fördomar kring hiv/aids. Sjukdomen har därför kommit att förknippas med ett oanständigt levnadssätt, skam och skuld. I många afrikanska kulturer är familjen och det sociala nätverket av stor betydelse för att människor t ex ska kunna arbeta och försörja sig, gå i skolan samt få vård när de är gamla, sjuka eller funktionshindrade. Av rädsla för att stängas ute från den sociala gemenskapen behåller människor därför vetskapen om sin sjukdom för sig själva. Andra föredrar att inte veta. Detta leder naturligtvis till att smittan sprids ytterligare. Men ibland kan ovissheten vara lättare att bära... Det är fler kvinnor än män som lever med hiv/aids i södra Afrika. Det beror dels på att viruset lättare överförs till kvinnor, men också på att kvinnor i de flesta samhällen och kulturer i Afrika inte har samma inflytande över sina liv som män har. 14

15 15

16 Mary Mary från Uganda är jordbrukare och försöker tjäna en extra slant genom att brygga öl som hon säljer på marknaden. Mary kommer från en fattig familj och fick aldrig möjlighet att gå i skolan. Hon kan därför inte läsa och skriva. Marys man dog för två år sedan, efter en längre tids sjukdom. Vad hennes make dog av fastställdes aldrig och Mary har inte vågat testa sig för hiv. Jag har hört talas om sjukdomen aids, men jag har inte testat mig än. Jag orkar inte leva med ett ja. Jag vill inte tänka på hur man skulle prata om mig här i byn, både mina barn och min familj skulle bli fullständigt utskämd. Det vill jag inte utsätta dem för. Det är det värsta jag kan tänka mig. Därför försöker Mary ordna för sig så att hennes barn klarar sig den dagen hon är borta. Hon skulle gärna vilja planera och förbereda mer inför framtiden men på grund av hennes ekonomiska situation tycker hon att det är svårt att planera på lång sikt. Fattigdom, sociala orättvisor och brist på jämställdhet bidrar till den stora spridningen av hiv. I synnerhet kvinnor är utsatta. De har t ex inte samma rättigheter till utbildning, sjukvård, arbete eller banklån, som män. Av både ekonomiska och sociala skäl känner sig många kvinnor och flickor tvingade att ha sex med äldre män som har haft många partners. Ett förhållande till en man, tillfälligt eller genom äktenskap, kan ge en känsla av säkerhet och trygghet, samtidigt som det lämnar kvinnor och flickor i en underordnad beroendesituation. Detta i kombination med att flickor medicinskt sett lättare smittas gör att antalet hivpositiva flickor mellan år, uppskattningsvis är dubbelt så stort som antalet pojkar i samma ålder. En annan orsak till spridningen av hiv/aids i södra Afrika är att många människor bär på andra sexuellt överförbara sjukdomar som de inte har möjlighet att få behandlade. Om man redan har en könssjukdom är slemhinnorna skadade vilket gör att man är mer mottaglig och blir därför lättare smittad av hiv. I många kulturer har man dessutom inte som tradition att använda kondom. Detta kan dels bero på att förnekelsen av hiv/aids är stor, men också på att de dagliga bestyren, som att försörja sig och sin familj upplevs som viktigare frågor att fundera över, än just kondomanvändning. 16

17 Framtiden tillhör barnen och ungdomarna. I södra Afrika finns det många unga människor som aldrig bryr sig om att planera för sin framtid eftersom de har smittats av hiv i unga år. 17

18 Några orsaker till varför hiv/aids har fått så starkt fäste i södra Afrika: Fattigdom Brist på utbildning Kvinnors underordning Bräckliga sjukvårdssystem Dyra mediciner Politikers och makthavares ovilja att erkänna en sjukdom som kan förknippas med skam och skuld. Många länders regeringar och myndigheter saknar resurser för att hjälpa sin befolkning, trots att kunskapen kring viruset finns bland beslutsfattare på högre nivå. Sjukvården och den offentliga sektorn är ofta så undermålig att det inte finns möjlighet att ta hand om dem som behöver vård. I jämförelse med välfärdsländer i väst har regeringar i södra Afrika inte samma ekonomiska beredskap för epidemier. När hiv/aids t ex upptäcktes i USA och Europa, först bland homosexuella män och sedan bland sprutnarkomaner, genomfördes där en rad stora åtgärder för att förhindra att viruset skulle spridas. I södra Afrika däremot, tvingades man att brottas med mycket större utmaningar. Antalet smittade människor var betydligt fler, sjukvårdssystemen undermåliga, befolkningen fattig och dåligt utbildad. Många afrikanska kulturer präglas också av bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket har bidragit till den snabba och omfattande spridningen av hiv. Tycker du att rika länder gör tillräckligt för att skydda barn från att smittas av hiv? 18

19 Enligt FNs barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Alla barn har rätt till liv och fysisk hälsa samt till en andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör honom eller henne. 19

20 20 Det är möjligt att hejda den snabba spridningen av hiv. Med förenade krafter kan världens länder och internationella organisationer göra enorma insatser. Utbildning, information och öppna diskussioner är viktiga vapen i kampen mot aids.

21 Läkemedelsbolag och dyra mediciner Det finns idag varken vaccin som kan skydda mot smittan eller mediciner som kan bota aids. Däremot finns det effektiva bromsmediciner som kan lindra sjukdomsförloppet. Medicinerna utvecklas och tillverkas av läkemedelsföretag i bl a Västeuropa och USA. Det tar lång tid att ta fram ett nytt läkemedel. Det kräver många år av intensiv forskning och kräver stora ekonomiska resurser. För att företagen ska få kompensation för de höga forskningsutgifterna tar de patent på medicinerna och sätter höga priser på dem. Detta gör att antalet fattiga länder som har möjlighet att få tillgång till bromsmediciner är få. För några år sedan gick läkemedelsbolagen emellertid med på att låta särskilt utsatta länder tillverka kopior av medicinerna. Dock tillåts inte länderna att sälja och exportera kopiorna vidare eftersom detta skulle innebära en förlust för läkemedelsbolagen. I praktiken blir regeländringen verkningslös eftersom många fattiga länder inte själva har möjlighet att kopiera mediciner. De tvingas alltså även fortsättningsvis att köpa de dyra originalmedicinerna. I Uganda finns idag ca två miljoner föräldralösa barn. Nästan hälften är föräldralösa till följd av aids. (Källa UNAIDS update 2005) 21

22 22 Vetskapen om att mina barn står utan beskydd, när jag är borta, är tung att bära. Sam, Uganda

23 Hur påverkas ett samhälle av hiv/aids? Sam från Uganda arbetar som snickare och upptäckte att han var hivsmittad för fyra år sedan. De dagar när han mår dåligt orkar han inte arbeta. Jobbet är fysiskt krävande och under den heta solen blir det ännu tyngre. Sedan Sam blev sjuk har hans inkomst därför minskat. Samtidigt har utgifterna ökat på grund av medicinkostnaderna och hans ökade behov av näringsriktig mat. Nästan alla som lever med hiv/aids i södra Afrika är mellan år, det vill säga den ålder när människan är som mest produktiv och orkar arbeta. Om en stor del av befolkningen i ett land inte klarar av att arbeta på grund av sjukdom, får detta stora konsekvenser både för den enskilde och för familjen samt för samhället i stort. För tre år sedan dog Sams fru i aids. Hon lämnade Sam ensam med tre barn. Den yngste pojken föddes två år innan Sams hustru gick bort. Även han har aids. Sam får hjälp av sina släktingar med barnpassning. Ändå kan han inte låta bli att oroa sig för vad som ska hända med dem den dagen han är borta. Mina släktingar har flera egna barn. Hur ska de ha råd att betala för mina barns skolgång? Att jag själv är sjuk och mår dåligt kan jag hantera, det som är svårast är tanken på att mina barn inte har någon som tar hand om dem. När någon i familjen insjuknar i aids betyder det att den personens bidrag till försörjning försvinner. Familjens inkomst minskar vilket kan innebära att man inte längre har råd att skicka barnen till skolan och att de måste börja arbeta istället. Om föräldrarna dessutom smittar varandra kommer barnen så småningom att bli föräldralösa. När det sedan inte heller finns släktingar som kan ta hand om dem riskerar många barn att hamna på gatan. Att ett stort antal barn inte får möjlighet att gå i skolan påverkar i förlängningen hela landets välfärd. Den generella utbildningsnivån sjunker vilket i sin tur kan leda till att tillgången på kvalificerad arbetskraft minskar. 23

24 I familjer där den ena föräldern har dött ökar pressen på den kvarvarande föräldern att som ensamstående försörja familjen. I många länder minskar möjligheten dessutom att få arbete för dem som är sjuka i hiv/aids. Den stigmatisering, det vill säga att utmärka eller stämpla någon negativt, som följer med sjukdomen är ett stort problem och det är inte ovanligt att okunskapen, fördomarna och tabun leder till diskriminering vid anställningar och på arbetsplatser. Christine Christine, 32 år, lever med sin man och fyra barn i Ugandas huvudstad Kampala. Hon testade sig för tio år sedan och fick då beskedet att hon var hivpositiv. Det var min man som hade varit otrogen, berättar Christine. När vi frågar om vi får lov att ta en bild av henne svarar hon: Nej, jag vill inte att människor som jag inte har en nära relation till ska få veta. Det kan bli svårare för mig att få behålla mitt jobb om min arbetsgivare får veta att jag har hiv. Även om människor är mycket mer medvetna idag finns det ändå en stor rädsla. Man vill t ex inte berätta av rädsla för att inte få något jobb. För samhällets del har problemet med hiv/aids bl a inneburit att kostnaderna för hälso- och sjukvård skjutit i höjden, dels på grund av ökade Idag är människor inte lika rädda för att testa sig som för tio år sedan. När man får provsvaret vill man jämföra med livet innan... och det är klart att om man testar ja blir livet aldrig detsamma. Men det är inte det man ska fokusera på. Det går fortfarande att leva...man kan leva positivt med aids. Christine 24

25 Ett hivtest är oftast kostnadsfritt i Uganda. Många människor väljer ändå att leva i ovisshet eftersom det är ett sätt att komma undan det utanförskap och den skam som följer med sjukdomen. 25

26 vårdkostnader men också på grund av kostnader som rör information och upplysning. Det är fler unga än äldre som smittas av hiv. I en del länder har andelen äldre människor blivit fler än andelen unga i arbetsför ålder. Risken är stor att denna snedfördelning skapar brist på arbetskraft, som i sin tur kan påverka landets ekonomi i sin helhet. Rapporter från bland annat Zimbabwe beskriver hur företag har tvingats lägga ner sin verksamhet eftersom en stor del av den välutbildade personalen har avlidit. Från Zimbabwe rapporteras också om hur jordbruksproduktionen har sjunkit till följd av att ca 2000 personer dör varje vecka. Dystert läge eller...? Det finns två vapen mot hiv/aids: kondomer och att tala öppet om sjukdomen Joseph, 28 år Det du hittills har läst om hiv/aids ger en ganska dyster och hopplös bild av situationen i södra Afrika. Det finns dock exempel som visar på hopp om förändring och att det faktiskt går att bryta den negativa trenden. Uganda hör till ett av de länder där viruset spreds snabbt under 1980-talet. I vissa områden var upp till 30% av befolkningen smittad. Under 1990-talet lyckades man dock nästan halvera antalet smittade, från ca 14% 1990 till ca 8% i slutet av Vad är det då som har gjort att Uganda har lyckats förhindra spridningen av hiv? Den kanske mest grundläggande och viktigaste orsaken är att Ugandas regering, med president Museveni i spetsen, uppmärksammade de växande problemen och vågade be omvärlden om hjälp. På högre nivå insåg man också att smittan inte kunde stoppas utan att befolkningen involverades. Därför organiserades en rad rörelser och organisationer som med stöd från både den egna regeringen och internationella organ, t ex FN och Världshälsoorganisationen WHO, startade ett intensivt arbete. Kampanjer drogs igång där man uppma- 26

27 Hiv/aids kan drabba vem som helst! Viruset gör ingen skillnad på människor, men skillnaden mellan att leva som hivsmittad i ett välfärdsland eller i ett underutvecklat land, är enorm. 27

28 nade befolkningen att prata öppet om sjukdomen, att använda kondom och att testa sig. Budskapen strömmade från radion. I skolorna fick både lärare och elever utbildning kring hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar och ungdomstidningar med särskilt fokus på sexualitet, kärlek och relationer startades. Parallellt med informationsarbetet öppnades kliniker för medicinsk hjälp och rådgivning. En av de organisationer som startades i Uganda och som idag arbetar aktivt i kampen mot hiv, är TASO, The Aids Support Organisation. TASO arbetar utifrån tre perspektiv: rådgivning, medicinsk hjälp och förebyggande verksamhet. Många som är sjuka skulle behöva bromsmediciner som håller nere virusnivåerna men trots att medicinerna har blivit billigare är de fortfarande för dyra för många människor. På TASO försöker man därför informera om hur viktigt det är att sköta om sig själv och sin hälsa genom att äta näringsriktig mat, få tillräckligt med sömn och inte överanstränga sig. Om man inte utsätter sig för onödiga risker och påfrestningar minskar risken för att man ska drabbas av infektioner. För att hjälpa de som är sjuka delar TASO ut vitaminer och andra näringstillskott. Rose Rose, 29 år, bor i Mbale och har en son som är tolv år. Hon gick med i TASO 1991, när organisationen var nystartad. Roses man hade tidigare varit gift med en kvinna som dog 1987, och förmodligen var det genom mannens före detta hustru som viruset överfördes var också det år då de första fallen av aids dök upp. Några år senare exploderade sjukdomen. När Rose fick beskedet blev hon rädd: Jag trodde att jag skulle dö med en gång. När den värsta chocken hade lagt sig bestämde hon sig för att gå med i TASO. Rose berättar att det har varit hennes kraftkälla och stöd i över tio år nu. Hon har bl a varit med i många radiosändningar och öppet talat om sin sjukdom. Tyvärr har Rose inte en så bra relation till sina föräldrar som hon skulle önska. Enligt dem är det bara folk på gatan som är sjuka i aids, de som prostituerar sig. De förstår inte själva att de kan smittas. Aids är en skammens sjukdom, säger Rose. Många som arbetar på TASO är 28

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation.

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Folkhälsomyndighetens kampanj om hiv har som motto Hiv idag är inte som hiv igår. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Frågor och svar om hiv och aids

Frågor och svar om hiv och aids Frågor och svar om hiv och aids I början av 1980-talet upptäckte man en sjukdom i USA som fick namnet AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Viruset som orsakar sjukdomen upptäcktes 1983 och kallas

Läs mer

VADVARJE KILLE BÖR VETA

VADVARJE KILLE BÖR VETA Box 350 10126 Stockholm 08 7360211 hivkansli@rfsl.se www.rfsl.se produktionsdatum: september 2000 VADVARJE KILLE BÖR VETA Säkrare sex för män som har sex med män VAD ÄR OSÄKER SEX? Osäker sex är analsex

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

HIV/AIDS situationen i Tanzania

HIV/AIDS situationen i Tanzania HIV/AIDS situationen i Tanzania Idag anser de flesta insatta att den omfattande spridningen av HIV/AIDS i världens U-länder kan ses som en ren katastrofsituation. Det är på många sätt svårt för oss i vår

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling!

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling! C HEPATIT Behöver du testa dig? Det finns behandling! Denna broschyr är framtagen av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting 2017 Tryckt på tryckeriet Landstingsstyrelsens förvaltning C HEPATIT

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen?

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? WORLD AIDS DAY Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? Den 1:a december är det World Aids Day. Hivfrågan i Sverige har fått ett uppsving bland annat genom Jonas Gardells uppmärksammade

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par.

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Arne Tärnvik Professor i infektionssjukdomar När Västerbottensnytt ringde till mig igår och frågade lite inför den här dagen sade journalisten att tuberkulos

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Blodsmitta FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist ann-louise.svedberg@nll.se Hepatit B Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det

Läs mer

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor.

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår. Det är mottot för Folkhälsomyndighetens hivkampanj. Hiv idag är verkligen inte

Läs mer

Hepatit C hos unga. - Fakta

Hepatit C hos unga. - Fakta Hepatit C hos unga - Fakta 2 Kan jag vara smittad med hepatit C? Hepatit C är ett virus som överförs genom kontakt med smittat blod och som kan påverka levern. De vanligaste sätten för unga personer att

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Barnen utan rätt till framtid

Barnen utan rätt till framtid Torsdag 11 april 2013 Livingstone, Zambia Foto: Tuva Sandgren Barnen utan rätt till framtid Att som barn leva med utvecklingsstörning är en utmaning oavsett plats i världen. I Sverige idag finns många

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

HEPATITENS. för säkerhets skull

HEPATITENS. för säkerhets skull HEPATITENS ABC för säkerhets skull A Hur smittar hepatit A? Hepatit A smittar framför allt genom förorenat vatten och livsmedel, men kan också spridas direkt från person till person vid dålig handhygien,

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Denna broschyr producerades av

Denna broschyr producerades av Denna broschyr producerades av Lust på resan Det är härligt att resa! Nya platser, nya upplevelser och nya bekantskaper. Det är spännande och berikande. Vare sig du reser i arbete eller för nöjes skull

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger NLL-2013-12 Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger Inledning Denna handledning riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer som riskerar att hamna i eller

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer