Hållbarhet göder tillväxten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhet göder tillväxten"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET SENASTE OM ISO PERSONCERTIFIERING Modernitet underlättar för konsumenten TÄNK EFTER FÖRE Nyamko Sabuni om världsläget i dag FOTO: CHRISTIAN VON ESSEN (GEORG KELL) SOFIE VON EKENSTAM (NYAMKO SABUNI) Hållbarhet göder tillväxten LÄS MER PÅ WEBBEN! Georg Kell: Långsiktig affärsmässig framgång innebär också framsteg för samhället. Säkrad kvalitet för framgång! ARBETSMILJÖ CSR Intertek är en global helhetsleverantör av provning, certifiering, verifiering, rådgivning och utbildning inom produkter, processer och system. SÄKERHET KVALITET MILJÖ ENERGI

2 2 MARS 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den internationella standardiseringsorganisationen ISO med 161 medlemsländer har äntligen börjat leverera standarder i en gemensam 7-struktur för alla ledningssystem och där de 4 generiska perspektiven kvalitet-miljö-arbetsmiljö-säkerhet står i fokus. H ållbarhet ska inte bara anammas och diskuteras. Det ska alltid ske i takt med utvecklingen och med rätt metodik. Certifiering och Kvalitetssäkring åskådliggör denna viktiga aspekt och ligger som grund för fortsatt diskussion. Trevlig läsning! Axel Landberg Project Manager, Certifi ering & Kvalitetssäkring FOTO: MEDIAPLANET Nya möjligheter för en resurseffektivare värdekedja Lennart Piper Revisionsledare för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, och säkerhet hos det ackrediterade certifi eringsorganet BMG TRADA Certifi ering - 4certifi ering.se FOTO: PRIVAT Begreppet risk har alltid varit underförstått i kvalitetsstandarden ISO Problemet tillbaka i tiden har varit att ISO tillåtit olika författargrupper av ledningssystem att formulera standarder som skiljt sig åt i flera grundbegrepp och skapat merarbete i tillämpningen av standarderna. Att nu införa ett ledningssystem för de fyra generiska perspektiven kommer att kunna ske med samma resurs som förr gjordes för ett perspektiv.det många i världen nu funderar på är vad det kommer att få för konsekvenser. Avsevärda förenklingar Ett område som definitivt kommer att få nyttoeffekter av detta är alla de parter som finns i en värdekedja för varor och tjänster. Framförallt för tjänsteproduktionen kommer detta att innebära avsevärda förenklingar och särskilt med tjänster som har ett högt kunskapsinnehåll exempelvis programvaror och kommunikationstjänster. All målstyrning kommer att förenklas med en gemensam metodik oberoende på perspektiv i ledningssystemet med kategoriseringar av indikatorer som kan visa på en förbättrad prestanda. En annan nyttoeffekt med de nya standarderna kommer att bli en förenklad och tydligare systematik för att genomföra förbättringar genom en mer utvecklad hantering av risker och aspekter. Ett ökat förtroende Begreppet risk har alltid varit underförstått i kvalitetsstandarden ISO I den nya standarden blir det tydligare och det byggs in i ledningssystemet. Risk finns inte bara i negativ bemärkelse, riskbaserat tänkande kan också hjälpa till att identifiera möjligheter som är den positiva sidan av risk. Ett ökat förtroende till användarna genom större engagemang till ledarskapsansvaret för kvalitet knyts närmare mellan ledningssystemet och processerna för varu- och tjänstekvalitet. Den internationella brittiska standarden för arbetsmiljö OH- SAS kommer nu efter 15 års kamp med olika intresseorganisationer bli en ISO standard med beteckningen ISO Den allra första av de 4 generiska standarderna som nu kommit ut med den gemensamma 7-strukturen är standarden för informationssäkerhet ISO 27001:2013. Reducerade kostnader I den nya miljöstandarden ISO kommer termen värdekedja få stor betydelse då resursbesparingar oftast är likställt med minskad miljöbelastning samtidigt som det blir en stor förtjänst i form av reducerade kostnader. Om fler företag och organisationer ökar sin systematik i värdekedjan med hjälp av de 4 generiska standarderna för kvalitet-miljöarbetsmiljö-säkerhet bör detta kunna avläsas i BNP förbättringar i de länder som först skaffar sig en insikt om dessa mekanismer. Läs mer på nätet! Vi får våra läsare att lyckas! CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING NR 8, MARS 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Axel Landberg Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Philip Andersson Layout: Daniel Di Meo Distribution: Dagens Industri, Mars 2014 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Philip Andersson Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. anmäl dig till vårt seminarium den 4 april bli ett med dina standarder. vi går igenom de viktigaste föränd ringarna som kommer att gälla med början gå in på 4certifiering.se för mer information och anmälan. utmana er egen maxpotential! låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för er och era kunder! vi certifierar gentemot iso 9001, iso 14001, emas, afs, ohsas 18001, pefc, fsc* brc food, brc iop, fssc 22000, iso 22000, iso 27000*, ip livsmedel, svensk standard för livsmedelshantering i butik, krav, msc* * Tillsammans med samarbetspartner tel: +46 (0) besöksadress: Fjordvägen 45, Hovås postadress: Box 9006, Göteborg

3 EN Vi bygger, dokumenterar och inför ledningssystem enskilt eller i grupp. Verktyget vi arbetar med heter Hackeforsmodellen och har mottagit både nationella och internationella utmärkelser. Vi har sedan 1996 infört fler än 1900 internationella certifikat. Låt oss hjälpa Er att införa ett ledningssystem eller förbättra Ert befintliga! ISO 3834 Vi tillhandahåller även stödtjänster som företagsspecifik lagbevakning, dokumenthantering, juridiska mallar, avvikelse- och aktivitetshantering. Hör gärna av Er för att prova våra stödtjänster kostnadsfritt! Tel Välkommen till nya LRQA Nu byter vi på LRQA skrud allt för att än mer tydliggöra att vi ingår i Lloyd s Register Group Limited. LRQA är en ledande leverantör av certifieringstjänster inom ett brett spektrum av standarder för ledningssystem. Vi är erkända av över 50 ackrediteringsorgan globalt och levererar våra tjänster till kunder i fler än 120 länder. Vår unika revisionsmetodik Business Assurance är ett kraftfullt verktyg för att skapa mervärde i samband med revisioner av era ledningssystem. För mer info Improving performance. Reducing risk. Lloyd s Register and variants of it are trading names of Lloyd s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright Lloyd s Register Group Services Limited. [2013] A member of the Lloyd s Register group.

4 4 MARS 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER UN Global Compact fortsätter att växa världen över med sina 10 budord inom arbetsvillkor, hållbarhet och mänskliga rättigheter. GLOBALT NATVERK FÖR HALLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT I Sverige går utvecklingen långsammare än väntat, men Executive Director Georg Kell är inte orolig för framtiden. Det blir allt mer självklart inom organisationer att enas kring en uttalad hållbarhetsstrategi. Men för många underlättar det att ha tydliga riktlinjer att förhålla sig till. UN Global Compact har växt från Kofi Annans skissartade principer år 1999, till att bli en global angelägenhet. I dagsläget har nätverket inte mindre än medlemmar i 145 länder. Hållbarhet ligger i tiden Vi träffar Georg Kell på SNS i Stockholm en kall vintermorgon. En namnkunnig skara har samlats för att ta del av det senaste inom näringsliv och samhällsutveckling, och det är tydligt att hållbarhet ligger allt mer rätt i tiden. Georg Kell beskriver i sitt korta anförande några av de globala drivkrafter som ligger till grund för Global Compacts ökade inflytande och utbredning. Bland annat menar han att vi blir allt mer sammankopplade och beroende av varandra, vilket gör det desto merlogiskt att samverka gränsöverskridande. Det finns ingen stad i världen som skulle överleva på egen hand, säger han. Naturresurser, som luft och vatten, blir ständigt mer värdefulla och dyrbara. Alla har dessutom tillgång till information i dag, vilket gör auktoritära regimer svåradministrerade. Hållbarhet göder tillväxt Grundtanken med att sälla sig till UN Global Compacts digra skara medlemmar är en växande insikt om att en hållbarhet också bidrar till en ökad ekonomisk tillväxt. Företag kan inte längre frodas i samhällen som inte fungerar, säger Georg Kell. Ett företag är ansvarigt för miljö, resurser, talang, hälsa och samhället omkring det allt hänger ihop, och man kan inte byta ett ansvarsområde mot ett annat. Långsiktig affärsmässig framgång innebär också framsteg för samhället. Global Compact-medlemskapet är och har alltid varit väldigt öppet: det räckte med att ansluta sig skriftligen till principerna för att få räkna sig som medlem. Men efterhand påbörjades uppföljning och allt mer strikta rapporteringskrav infördes. Resultatet blev att man sparkade ut nästan företag från att använda koden. Naturresurser, som luft och vatten, blir ständigt mer värdefulla och dyrbara. Maersk bland de största Den danska rederijätten Maersk (med anställda i 130 länder) har varit en aktiv medlem i Global Compact sedan 2009, och sedan dess har bolaget aktivt integrerat hållbarhet i varenda del av sin verksamhet. Annette Stube från Maersk förklarade varför. Som global transportör har vi många olika intressenter, och vi måste förhålla oss till bränsleutveckling, klimatförändringar, fackförbund och handelsbarriärer av olika slag. Genom ett helhets-fokus på hållbarhet tar vi utgångspunkt i våra interna processer och tar i dag betydligt större ansvar utåt. Som exempel nämner hon konkreta mål som att sänka CO2- utsläppen med 40 procent mellan , ta ett större ansvar för att säkerställa kompetensutveckling inom branschen, samt handfast hjälp med logistikflödet på outvecklade marknader. Trögt i Sverige Som en uppfriskande del i att hålla en diskussion levande, höll Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, en kortfattad statistisk analys av medlemsutvecklingen. Hon pekade på det faktum att Sverige endast har 176 medlemmar varav 147 är aktiva företagsmedlemmar av närmare en miljon företag i landet. Det finns med andra ord fortsatta hinder för att nå den breda massan. CHRISTIAN VON ESSEN FOTO: CHRISTIAN VON ESSEN NU TAR VI NER GUD PÅ JORDEN Vare sig du har en tro eller inte, så håll med om att det kan behövas lite mer kärlek här på jorden. Se fralsningsarmen.se/jorden. Pg Tron är bara halva sanningen

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Fakta om UN Global Compact UN Global Compact är ett globalt, frivilligt nätverk där små och stora företag och organisationer blir medlemmar genom att skriva på ett avtal om att förhålla sig till tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruption. Grunden till dessa principer togs fram av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan vid en konferens år För att ingå medlemskap krävs att vd och styrelse skriftligen bekräftar att man åtar sig att leva upp till Global Compacts principer. Därefter är man skyldig att årligen kontinuerligt rapportera kring sitt hållbarhetsarbete. I dagsläget har Global Compact närmare medlemmar från 145 länder, och det finns över 100 lokala nätverk världen över. Dessa är självbestämmande, men vid större sammankomster som inom nätverken för EU och Norden närvarar även representanter från FN. UN Global Compact har på senare år lanserat två systerinitiativ. PRI står för Principles för Responsible Investment och ställer krav på finansbolagen att agera enligt hållbara, etiska och sociala värderingar. Framförallt jobbar man med att komma förbi den kortsiktighet som till stor del råder inom den finansiella sektorn. PRM är ett annat initiativ som syftar till att stärka högre utbildningar inom ledarskap Principles for Responsible Management Education. CHRISTIAN VON ESSEN Hallå där Georg Kell! Är du bekymrad över det låga medlemsantalet från Sverige? Nej, inte alls. Svenska bolag är teknikdrivna, eftertänksamma och vad jag kallar överpresterande och underkommunicerande. I mätningar hamnar Sverige bland de mest pålitliga länderna i världen för att göra affärer, jag tror det bara är Tyskland som ligger före på den fronten. De flesta riktigt stora svenska bolagen är redan med i UN Global Compact, och vi har ett bra samarbete med Handelskammaren. Dessutom blir det nordiska Global Compact-nätverket allt mer intressant. Till stor del handlar det fortfarande om att lära av varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Du jobbar även med PRI Principles for Responsible Investment. Hur översätts hållbarhetsarbetet till investeringar? Det handlar om att belöna och uppmärksamma ansvarsfulla investeringar och att försöka komma över den kortsiktighet som ofta präglar investerarnas avkastningshorisont. Det kanske kostar tid och pengar initialt att bedriva en mer hållbar finansiell verksamhet, men effekten kommer att märkas tydligt om det är tillräckligt väl integrerat. Investerare måste visa tålamod helt enkelt. CHRISTIAN VON ESSEN SKYDDSFRÅGOR Ett systematiskt brandskyddsarbete ökar förtroendet för organisationen Ett systematiskt brandskyddsarbete hjälper företag att de brandskyddsåtgärder som gör att medarbetarna kan känna sig trygga på sin arbetsplats. Alla organisationer oavsett storlek ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, men behoven varierar beroende på verksamhetens art. Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, tar ett samlat grepp om brandskyddet och reglerar bland annat när brandskyddsutrustning behöver ses över eller bytas ut och vem som ansvarar för att släckutrustning monteras och fungerar som den ska. Sprider kunskap Organisationer som bedriver ett systematiskt arbete går metodiskt igenom sitt brandskyddsbehov, underhåller utrustning som behövs för att släcka eventuella eldsvådor och sprider kunskap som gör att de individer som vistas på arbetsplatsen lär sig vad de kan göra för att förebygga bränder. Ett systematiskt brandskyddsarbete är reglerat i lagen och ökar dessutom säkerhetsnivån och förtroendet för er organisation. Alla organisationer är fria att själva välja hur de ska organisera sitt systematiska brandskyddsarbete för att det ska passa den egna verksamheten. CHRISTIAN VON ESSEN Steg mot nya läkemedel för a2 bekämpa Steg mot nya cancer läkemedel som idag för a2 inte går bekämpa a2 behandla cancer som idag inte går a2 behandla Steg mot nya läkemedel för a2 bekämpa cancer som idag inte Kanceras läkemedelsutveckling: a- ROR- hämmare för för a- a- omprogrammera cancern sig själv. cancern så så a- a- den den destruerar sig sig själv. själv. PFKFB- hämmare för a- styra cancerns ämnesomsä-ning PFKFB- hämmare för och för a- därmed a- styra styra cancerns göra den cancerns mer ämnesomsä-ning känslig mot kemoterapi. och och därmed därmed göra göra den den mer HDAC- hämmare mer känslig känslig mot mot kemoterapi. för kemoterapi. a- neutralisera cancer HDAC- hämmare genom a- för styra för a- a- arvsmassans neutralisera neutralisera cancer akgvitet. genom cancer genom a- a- styra styra arvsmassans arvsmassans akgvitet. AkGen akgvitet. handlas på NASDAQ OMX First North. För mer informagon besök oss gärna: AkGen handlas på NASDAQ OMX First North. AkGen handlas på NASDAQ OMX First North. För mer informagon besök oss gärna: För mer informagon besök oss gärna: Läkemedelsöverlämning med Alfa e-läkemedel enkelt och säkert! Hög patientsäkerhet och kvalitetssäkring i överlämning av läkemedel Webbaserat system med applikation i mobiltelefon Komplett läkemedelslista Larm vid utebliven överlämning Signering i mobiltelefon Spårbarhet i logg

6 6 MARS 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Margaretha Lindblom Revisionsledare och produktspecialist kvalité sjukvård på SFK Certifi ering. FOTO: PRIVAT TA TILLVARA PÅ KOMPETENSEN. Det faktum att frågorna lyfts in i styrelserummet bidrar också till att höja dess status och att bolagen på ett ännu bättre sätt tar tillvara på den kompetens och engagemang som finns i bolaget. FOTO: THINKSTOCK Hållbarhetsarbete i statligt ägda bolag skapar mervärden Regeringens arbete med hållbart företagande i bolag med statligt ägande systematiserades 2007, då Sverige var först i världen med beslutet att de statligt ägda bolagen skulle rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). HÅLLBARHET FÖRETAGANDE Emma Ihre Ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet. FOTO: REGERINGSKANSLIET 2012 tog regeringen ytterligare ett avgörande steg mot integrera hållbarhet i sin löpande ägarstyrning av bolag med statligt ägande. Sveriges 52 bolag med statligt ägande värderas till runt 570 miljarder kronor och är en av landets största arbetsgivare. Företagen representerar en mångfald av branscher och verksamhetsinriktningar, däribland Samhall, Systembolaget och Apoteket fick samtliga statligt ägda bolag i uppdrag att under 2013 formulera ett antal övergripande och strategiska hållbarhetsmål som utgår ifrån den egna verksamheten. Området hållbart företagande inkluderar hela sju fokusområden; miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald, säger Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet. Egna hållbarhetsmål I Sveriges bolag med statligt ägande finns sammanlagt 375 styrelseledamöter. En mycket avgörande framgångsfaktor för de statliga bolagens hållbarhetsarbete är styrelseledamöter med rätt värderingar och förmågan att arbeta strategiskt med hållbart företagande utifrån bolagets affär eller samhällsuppdrag. Det menar Emma Ihre. Det är viktigt att varje bolag får möjlighet att formulera egna strategiska hållbarhetsmål utifrån sina affärsmöjligheter och risker. Det är styrelseledamöterna som kan sitt bolag och sin bransch bäst, staten som ägare bör inte detaljstyra bolagens hållbarhetsarbete eller involveras i operativa frågor. Däremot tillhör det vår uppgift att formulera tydliga förväntningar på bolagens hållarbetsarbete och genom en konstruktiv ägardialog hjälpa bolagen att skapa värde genom sitt hållbarhetsarbete, säger Emma Ihre. Skapar värde Hon påpekar att den analys som föregått formuleringen av respektive bolags hållbarhetsmål ofta är intressantare än målen i sig. I samband med att målen fastställts har det varit nödvändigt för varje bolag att identifiera de affärskritiska frågorna kopplade till hållbart företagande. Många styrelser har haft långa och intressanta diskussioner kring hur bolagen kan jobba strategiskt med hållbart företagande för att öka lönsamheten och leverera ännu bättre utifrån sina samhällsmål. Genom att låta samtliga bolagsstyrelser fastställa hållbarhetsmål säkerställer vi ett strategiskt hållbarhetsarbete i portföljen, vilket skapar värde för svenska folket. En samlad satsning ger ökad tyngd, vilket förstås i sin tur påverkar de statligt ägda bolagens leverantörer, kunder och samarbetspartners. Ta tillvara på kompetensen Det faktum att frågorna lyfts in i styrelserummet bidrar också till att höja dess status och att bolagen på ett ännu bättre sätt tar tillvara på den kompetens som finns i bolaget. Frågan blir relevant för styrelserna när Finansdepartementet ställer krav på hållbarhetsmål som kan kopplas direkt till ett bolags affärsverksamhet eller samhällsuppdrag, säger Emma Ihre. ANNIKA WIHLBORG kvalitetssäkring.nu ISO Anpassas till sjukvårdens certifi eringsbehov En ny kvalitetsstandard för sjukvårdsverksamhet, ISO 15224, är för närvarande under utveckling. Den nya standarden är en vidareutveckling och anpassning av ISO 9001 till sjukvårdens verksamhetsområden och behov. Den nya standarden ska kunna användas i alla typer av vårdverksamhet ISO fokuserar tydligare på riskbedömningar, kliniska processer och patientsäkerhet. Sjukvårdsverksamheter som väljer att tillämpa ISO får ett bra verktyg i sitt arbete med att säkerställa att verksamheten följer Socialstyrelsens krav på ledningssystem för kvalité säger Margaretha Lindblom, revisionsledare och produktspecialist kvalité sjukvård på SFK Certifiering. Synliggör processer ISO kartlägger och synliggör processer, vilket underlättar arbetet med avvikelsehantering. Det ger ledningen tillgång till en processkarta som pekar på vilka avvikelser organisationen bör fokusera på, säger Margaretha Lindblom. Det övergripande syftet med ISO är att anpassa och specificera kraven i ISO 9001 till sjukvårdsverksamhetens krav och fokusområden. Fokus för denna standard är riskbedömningar, kliniska processer och patientsäkerhet. ANNIKA WIHLBORG Stöd cancerforskning i Västsverige. MÖTEN SOM BERÖR Vi behöver Din hjälp för att bota fler patienter med lungcancer! Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse arbetar på att förbättra behandlingen av lungcancer genom kliniska studier och utbildning och samverkan mellan läkare inom området. Stödet startades 2004 av patienter, anhöriga och vårdpersonal. Lungcancer, som tar flest liv av alla cancerformer i Sverige, saknade en patientorganisation. Sedan dess har Stödet varit med i arbetet för de nationella riktlinjerna för lungcancervård, och vårdprogrammet för lungcancer. Det har börjat ljusna litet för oss lungcancersjuka men det finns mycket kvar att göra. De regionala olikheterna i vården måste bort! Framtidens cancervård blir mer individuell och specialicerad och kräver mer av oss patienter. Stöd oss genom att sätta in 150 kr på vårt plusgironr och bli medlem. jubileumsklinikenscancerfond.se Telefon: Pg Bg Mötesplatser vid havet, på landet och mitt i stan Pg: Stödetlinjen Gratis telefon för stödsamtal

7 Kompetens, erfarenhet och förtroende är våra hörnstenar. Så snart den nya standarden med fokus på hälso- och sjukvården blir klar för ackreditering är vi redo.» Vi kommer att certifiera enligt SS-EN 15224, standarden som bygger på ISO 9001 men som anpassats till hälso- och sjukvårdens terminologi och verksamhet. Den är ännu inte klar för ackreditering men Margaretha Lindblom, sjuksköterska och revisonsledare på SFK Certifiering, har redan inblick i den nya standarden. SS-EN ger metoder och verktyg att följa upp verksamheten så att man ser helheten och kan utveckla förbättringsarbetet, inte bara i enskilda processer utan med fokus på patienterna. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. SFK Certifiering AB ww.sfkcertifiering.se karlforsberg.se foto: drew myers, plainpicture Vi certifierar ert ledningssystem mot ISO 9001, ISO & OHSAS Allt fler företag har förstått fördelarna med Svensk Certifiering. Sveriges främsta Certifieringsorgan! Vi på Svensk Certifiering lägger särskild vikt vid att ert ledningssystem genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för ert företag 2040 ISO/IEC Gå in på för mer information, eller ring oss på nanomaterial för bränsleceller möjliggör effektiv elproduktion På Chalmers Tekniska Högskola bedrivs forskningsprojektet Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-apu för tunga fordonsapplikationer. Syftet är att, med hjälp av intelligenta nanomaterial, utveckla bränslecellslösningar som kan minska bränsleanvändningen i lastbilar som står på tomgång för att förse förarhytten med el. I många länder där lastbilsförare använder sina lastbilar som övernattningsplats står motorn på tomgång för att förse hytten med den el som behövs till luftkonditionering, värmesystem och elektrisk utrustning. Motiverar ett behov Att använda en stor lastbilsmotor för att förse hytten med el innebär ett resursslöseri som motiverar ett behov av miljövänliga och kommersiellt gångbar a alternativ. Materialet kan tillämpas på såväl mobila som stationär utrustning, exempelvis i naturgasnät, säger Jan-Erik Svensson, forskningsledare och professor i materialkemi på institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers. Den övergripande visionen för projektet är att bidra till ett uthålligt energisystem genom att utveckla material som kan underlätta övergången till hållbara energiformer. Forskningen bygger på ytbehandlingsprocesser för högtemperaturbränsleceller som kan drivas av de flesta bränslen. Gynnar miljön Om tekniken får ett brett kommersiellt genomslag är synergieffekterna många. När lastbilsförares tomgångskörning kan minimeras eller rentav upphöra minskar koldioxidutsläppen markant, vilket förstås gynnar miljön. Bränslecellösningen är dessutom en bättre affär rent ekonomiskt eftersom den bidrar till en bättre driftsekonomi och längre livslängd, oavsett vilket bränsle som används. Forskningen finansieras dels av näringslivspartners i form av Volvo, kontakt: Sandvik Materials Technology och det danska bränslecellsföretaget Topsoe Fuel Cells, dels av Energimyndigheten. Kommersiellt gångbart En bipolär platta utgör nyckelkomponenten i bränslecellerna. När man använder nanoskikt kan materialegenskaperna skräddarsys utifrån användarnas behov. Vår målsättning är att utveckla bränsleceller som kan tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt och därmed är kommersiellt gångbara som eloch värmeproducenter till stillastående lastbilshytter, säger Jan-Erik Svensson. Det keramiska ytskikt som används i dagsläget är relativt kostsamt. Det nanometertunna kobolt och ceriumskiktet som Chalmersforskarna utvecklat tillsammans med Sandvik är lättare att tillverka, mer kostnadseffektivt och har dessutom bättre ledningsförmåga och motståndskraft mot både kromförångning och korrosion. AnnikA Wihlborg Jan-Erik Svensson, forskningsledare och professor i materialkemi på institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers.

8 8 MARS 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER OBEROENDE GRANSKNING ETT EFFEKTIVT På bara några år har hållbarhetsfrågor fått allt större utrymme hos de flesta företag. Från att ha varit ett område som en medarbetare skött på deltid har hållbarhet, socialt ansvar och omsorg om miljön blivit viktiga delar i många företags strategier för att bygga varumärke och skapa kundlojalitet. Samtidigt gör dagens komplexa och globalt utspridda leverantörskedjor företagen sårbara i hållbarhetssammanhang. När antalet Ökad kontroll och påverkan i leverantörskedjan HÅLLBARHET För bolag som sätter hållbarhet i första rummet är trovärdighet a och o. Ansvarsfrågan må vara komplex, men för slutkonsumenterna är den till synes enkel: det säljande företaget bär ett totalansvar för sin produkt inte bara när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda, utan även produktionsförhållanden och arbetsvillkor. Att inte ha koll på produktionsprocessen kan därför kosta ett företag ett sargat varumärke och i förlängningen utebliven försäljning. Ett mer hållbart företagande Bristen på spårbarhet i leverantörskedjan är en av de största riskerna som dagens företag utsätts för, säger Catherine Beare, global expert inom CSR och supply chain management på Intertek. Att ta kontroll över hela leverantörskedjan från dina närmaste leverantörer hela vägen ner till råvaruproducenterna är nästa stora utmaning i arbetet med att skapa ett mer hållbart företagande. Trots att många bolag kommit långt inom frågor som rör barnarbete, korruption, arbetsmiljöregler och hanteringen av giftiga kemikalier, finns det fortsatt stora problem i många delar av världen. Enligt Global Slavery Index 2013 befinner sig exempelvis 28,9 miljoner människor fortfarande i någon form av slaveri. Bristen på spårbarhet i leverantörskedjan är en stor risk för dagens företag. Öka kontrollen Att ta kontrollen över företagets samtliga leverantörer och hur de ligger till inom CSR-frågor är ingen lätt uppgift. CSR-frågan behöver vara väl förankrad hos högsta ledningen för att kunna skapa avkastning på de investeringar man gör, säger Catherine Beare. Det låter kanske självklart, men du måste ge dig in det här av rätt anledningar, annars blir arbetet ytligt och kommer att misslyckas. På Intertek har vi många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder med CSR på ledningsnivå för att öka kontrollen och inflytandet över leverantörskedjan. Ett första steg mot ökad kontroll över leverantörskedjan är att kartlägga samtliga leverantörer vilka de är och var de är baserade. Därefter analyseras och utvärderas de utifrån ett riskperspektiv. Många företag väljer därefter att genomföra en oberoende granskning av utvalda leverantörer för att verifiera hur väl de lever upp till företagets krav på exempelvis arbetsförhållanden och hantering av giftiga kemikalier. Skapar trovärdighet En oberoende granskning ger en viktig ögonblicksbild av de faktiska förhållandena och skapar trovärdighet. Därifrån kan företaget fastställa nya krav på sina leverantörer och arbeta ännu närmar e för att förbättra situationen. Catherine Beare har sett många exempel på positiv utveckling inom sitt område de senaste åren. Generellt gör leverantörerna ett mycket bättre jobb i dag när det gäller samhällsansvar. Många ställer frivilligt upp på granskning och vill gärna berätta hur de arbetar. Vi ser allt fler proaktiva leverantörer och fabriker som nu har anställda som enbart jobbar med den här typen av frågor. Catherine Beare tror att den regulatoriska pressen på näringslivet kan bli hårdare i framtiden, men tillägger att det är en näst intill omöjlig uppgift att definiera hur den typen av riktlinjer skulle kunna se ut på global nivå. Däremot hoppas hon att såväl handeln som konsumenterna skaffar sig mer kunskap om de förutsättningar som ligger bakom slutprodukterna. Nya lågproduktionsländer dyker ständigt upp, och prismässigt är det ofta lite för bra för att vara sant. Dagens konsumenter vill ha låga priser samtidigt som de har högre krav på sociala frågor. Faktum är att vi fortfarande har slaveri, barnarbete och korruption i världen, och det är till stor del upp till de upphandlande bolagen att så noggrant som möjligt undersöka vad som egentligen händer bland underleverantörerna, avslutar Catherine Beare. CHRISTIAN VON ESSEN RÄKNA MED RÄKNA RESULTAT MED RESULTAT RÄKNA MED RESULTAT Mgruppens Executive MBA har gett mig Mgruppens Executive MBA har program gett mig har Mgruppens Executive MBA program har möjlighet till fördjupade kunskaper inom möjlighet ändrat mitt till sätt fördjupade att tänka kunskaper och agera inom i mitt ändrat verkligen mitt inneburit sätt att tänka ett stort och kompetenslyft agera i mitt många Mgruppens områden Executive som MBA är viktiga har gett för mig mitt Mgruppens många dagliga områden arbete. Executive Idag som MBA är det program viktiga ofta för jag har mitt som Mgruppens dagliga för mig Executive arbete. som ledare. Idag MBA är Jag program det har ofta fått har jag en som komplett Mgruppens ledarskap. Executive MBA har gett mig Mgruppens Executive MBA program har Mgruppens Executive MBA program har möjlighet till Intressanta fördjupade föreläsningar, kunskaper inom givande ändrat ledarskap. ställer mitt frågorna sätt Intressanta att och tänka diskuterar föreläsningar, och agera och i mitt driver givande verkligen ställer mycket inneburit frågorna användbar ett och stort verktygslåda diskuterar kompetenslyft och av driver modern möjlighet till fördjupade kunskaper inom ändrat mitt sätt att tänka och agera i mitt verkligen inneburit ett stort kompetenslyft projektarbeten många många områden områden och som som skapandet är viktiga är viktiga av för mitt för ett mitt brett dagliga dagliga projektarbeten strategiska arbete. arbete. ämnen Idag är Idag och det ofta är och skapandet finans jag som ofta jag iella av som ett nyckeltal brett för mig som för ledare. mig strategiska och som framtidsinriktad Jag har ledare. ämnen fått en Jag komplett har och kunskap fått finans en komplett iella inom nyckeltal ledarskap, kontaktnät ledarskap. Intressanta Intressanta är bara några föreläsningar, föreläsningar, av de fördelar givande givande som ställer ställer kontaktnät som frågorna frågorna leder till är och diskuterar och bara framgång diskuterar några för av och driver och företaget. de fördelar driver som mycket användbar mycket som verktygslåda användbar leder strategi till framgång verktygslåda och ekonomi. för av modern av företaget. Alla modern föreläsare kurserna projektarbeten har och gett. och skapandet Helt skapandet enkelt av ett av en brett toppenutbildning kontaktnät är som är bara bara jag några några har av haft de av fördelar och fördelar kommer som som ha som leder som utbildning också till leder framgång en till enorm som framgång för jag företaget. resurs har haft när företaget. och det kommer gäller skap, att ha lösa strategi skap, och också klass. strategi ekonomi. en Alla och enorm Alla nya ekonomi. föreläsare vänner resurs Alla som när föreläsare det jag gäller fått för att hela lösa stor kurserna nytta har har av gett. i gett. mitt Helt Helt arbete! enkelt enkelt toppen- toppen- Nätverket Nätverket stor någon jag nytta har utmaning. jag fått av har under i mitt fått dessa Jag arbete! under är år imponerad dessa är år är av har genom har hela genom någon programmet livet gör hela utmaning. utbildningen programmet hållit yppersta Jag är extra hållit imponerad upplyftande. yppersta av utbildning som som jag jag har har haft haft och och kommer kommer ha ha också också en Mgruppens enorm enorm resurs upplägg när resurs det gäller när med det att inter gäller lösa nationella att lösa klass. Alla nya klass. vänner Mgruppens Alla som nya jag vänner upplägg fått för som hela med jag fått inter för nationella hela brett strategiska strategiska kurserna Nätverket ämnen ämnen har och jag finans gett. har och iella fått Helt finans nyckeltal under enkelt iella dessa en nyckeltal toppen- år och är framtidsinriktad och framtidsinriktad Nätverket har kunskap genom jag inom hela har kunskap ledar- programmet fått under inom dessa ledar- hållit år yppersta är stor GUNILLA stor nytta HELLQVIST nytta av av i mitt i mitt arbete! arbete! någon någon utmaning. GUNILLA HELLQVIST utmaning. Jag är imponerad Jag är imponerad av av livet gör utbildningen THOMAS livet gör utbildningen extra BERGER upplyftande. extra upplyftande. VICE PRESIDENT, MARKET OPERATIONS VICE studier PRESIDENT, och fantastiska MARKET OPERATIONS föreläsare blandat studier CU LEADER och fantastiska föreläsare blandat Mgruppens upplägg med inter nationella GUNILLA NASDAQ HELLQVIST OMX Mgruppens NASDAQ med intressant OMX upplägg litteratur. med inter nationella THOMAS BERGER med ALCATEL-LUCENT intressant litteratur. ENTERPRISE GUNILLA HELLQVIST VICE PRESIDENT, MARKET OPERATIONS studier och fantastiska föreläsare blandat THOMAS BERGER CU LEADER NASDAQ VICE PRESIDENT, OMX MARKET OPERATIONS studier och fantastiska föreläsare blandat NORDIC & BALTIC REGION med intressant litteratur. ALCATEL-LUCENT CU LEADER ENTERPRISE NASDAQ OMX MARIE HAGBERG med intressant litteratur. NORDIC & BALTIC ALCATEL-LUCENT MARIE HAGBERG REGION ENTERPRISE KVALITETS- OCH MILJÖDIREKTÖR MARIE HAGBERG NORDIC KVALITETS- & BALTIC REGION OCH MILJÖDIREKTÖR KVALITETS- MARIE MTR OCH HAGBERG MILJÖDIREKTÖR MTR MTR KVALITETS- OCH MILJÖDIREKTÖR MTR Mgruppens Executive MBA program har verkligen inneburit ett stort kompetenslyft för mig som ledare. Jag har fått en komplett mycket användbar verktygslåda av modern och framtidsinriktad kunskap inom ledarskap, strategi och ekonomi. Alla föreläsare har genom hela programmet hållit yppersta klass. Alla nya vänner som jag fått för hela livet gör utbildningen extra upplyftande. THOMAS BERGER CU LEADER ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE NORDIC & BALTIC REGION Catherine Beare Global expert inom CSR och supply chain management på Intertek. MGRUPPENS MGRUPPENS EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA MGRUPPENS EXECUTIVE MBA utvecklar dig dig som som chef chef och ledare. och ledare. Med sex Med starter sex årligen starter och årligen flexibel och en flexibel utvecklar dig som chef och ledare. Med sex starter årligen och en flexibel modulupp byggnad har har du friheten du friheten att själv att bestämma själv bestämma hur du bäst hur utvecklas. du bäst utvecklas. modulupp byggnad har du friheten att själv bestämma hur du bäst utvecklas. För utvecklar fler fler start start dig datum datum som och chef och mer och mer information, ledare. information, Med kontakta sex kontakta starter våra utbildningsrådgivare årligen våra utbildningsrådgivare och en flexibel För fler start datum och mer information, kontakta våra utbildningsrådgivare på tel eller besök Chefs- och ledarutbildningar som utvecklar företag. på modulupp tel byggnad 41 har 51 du eller friheten besök att själv bestämma hur du bäst utvecklas. på tel eller besök Chefs- och ledarutbildningar som utvecklar företag. Chefs- och ledarutbildningar som utvecklar företag. För fler start datum och mer information, kontakta våra utbildningsrådgivare på tel eller besök Chefs- och ledarutbildningar som utvecklar företag.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS VERKTYG I HÅLLBARHETSARBETET underleverantörer ökar, minskar spårbarheten och därmed också företagens kontroll över hur verkligheten ser ut där produkten tillverkas. När företaget inte längre har total koll, kan snacket om hållbarhet, miljö och socialt ansvar lätt bli bara snack. Anna Forsgren Kemikalierådgivare på Intertek. FAKTA Om Intertek Intertek är en global helhetsleverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar inom provning, granskning, certifiering, rådgivning och utbildning. Med över anställda i 100 länder hjälper Intertek till med att säkerställa att företags produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Kemikalier en del av hållbarhetsstrategin KEMIKALIER Trots tuffa EU-direktiv och dagens starka fokus på farliga kemikalier svävar många företag fortfarand i ovisshet när det kommer till faktiskt kemikalieinnehåll i sina produkter. Kemikaliefrågan är en viktig del i företagens arbete med att leva upp till de krav som dagens konsumenter ställer på hållbara företag. Det är också viktigt för trovärdigheten i hållbarhetsarbetet. De flesta produkter som säljs i Sverige i dag importeras från länder i och utanför EU, i delar eller som hela varor. För svenska företag är det viktigt att veta att leverantörerna håller vad de lovar. Ofta litar företagen lite för mycket på leverantörernas försäkran om kemikalieinnehållet i de produkter man köper in, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på Intertek. Ibland stämmer faktiskt inte tillverkardokumentationen överens med verkligheten. Analys som bevis När Anna Forsgren och hennes kollegor på Interteks Kemi-, Hälsaoch Miljöenhet testar produkter för kemikalieinnehåll hittar de i upp till 30 procent av fallen halter av kemikalier som överskrider EU:s gränsvärden. Framförallt analyserar man om produkten innehåller ämnen som har definierats som farliga kemikalier enligt RoHS-direktivet eller enligt REACH-förordningen. I båda lagstiftningarna finns det dels förbud, och dels krav att känna till om det finns farliga ämnen i de varor man sätter på marknaden. Många av våra kunder här i Sverige blir frustrerade och arga när de får veta att deras tillverkare inte håller vad de lovar, fortsätter Anna Forsgren. Men man kan inte alltid förvänta sig att en fabrik eller underleverantör per automatik ska förstå konsekvenserna av att använda vissa ämnen. Det krävs en god dialog, och de stora återförsäljarna av till exempel textilier eller elektronik kräver ofta testrapporter för att få bevis på innehållet. Vi hjälper till i den dialogen och kan även genomföra kontroller på plats om man så vill. Farligt bly i nya former EU har i dag de tuffaste kemikaliereglerna i världen, och på många sätt har man kommit långt i utvecklingen. Men i övriga delar av världen kan nytillverkade tvapparater fortfarande innehålla så mycket som ett kilo bly, ett ämne som kan vara både cancerframkallande och hormonstörande. På grund av RoHS förbud finns idag ett överskott av bly på världsmarknaden. Därför hittas det istället i nya typer av produkter. Vi hittar inte bly lika ofta i elektronikprodukter längre, säger Anna Forsgren. Däremot dyker det numera upp som stabilisator i plast och konstläder, vilket få känner till. Många barnprodukter av plast innehåller tyvärr kemiska ämnen som kan ha negativ hälsoeffekt. Vissa kan till exempel vara hormonstörande, vilket är extra allvarligt när de används av barn. Hos Intertek ser vi därför en stor utmaning i att utbilda våra kunder i att ställa högre krav på sina leverantörer. Intregrerad del i CSR-arbetet Anna Forsgren menar att det fortfarande finns en stor generell okunskap kring kemikaliefrågor på företagen. Jag menar att kemikaliefrågan ska vara en ledningsfråga och borde vara en självklar och integrerad del i hållbarhetsarbetet. Man bör jobba mer i team där inköpare, sälj och marknad samt CSR-ansvarig och miljöchef kan ingå. Det viktiga är att företagen inser att det krävs resurser för att komma till rätta med det här problemet och lyckas med kemikaliearbetet. Det kan både gynna användarnas och kommande generationers hälsa samt företagets varumärke. Hos Intertek ser vi därför en stor utmaning i att utbilda våra kunder i att ställa högre krav på sina leverantörer, avslutar Anna Forsgren. CHRISTIAN VON ESSEN kvalitetssäkring.nu Dokumenthantering Ärendehantering Avtalshantering

10 10 mars 2014 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter Peter Rohlin Vd på INCERT. foto: Helena Rohlin nyheter utveckling. Under våren arbetar Boverket med att utveckla en funktion som gör det möjligt att omvandla sammanfattningar i äldre energideklarationer till den nya med energiklasser. foto: thinkstock Krav på personcertifiering moderniserar energideklarationerna Från den 1 januari 2014 infördes två viktiga förändringar i energideklarationen för byggnader. Energideklarationen delar Ânumera in byggnader i olika energiklasser, vilket gör informationen om Âenergianvändningen lättare att förstå. Dessutom ersätts systemet med ackrediterade kontrollorgan av ett obligatoriskt krav på personcertifiering för den som upprättar Âenergideklarationer. Sju energiklasser Energideklarationen har en viktig roll i att informera ägare, hyresgäster och köpare om en fastighets energianvändning. Det är viktigt, inte minst eftersom energianvändningen ofta utgör betydande del av en byggnads driftskostnad. Numera deklareras en byggnads energiförbrukning Âutifrån en Âskala med sju energiklasser från A till G, där A står för en byggnad med låg energianvändning och G står för en byggnad med hög Âenergianvändning. EnergiklassernaÂhar samma typ Erik Olsson Boverket. Foto: boverket av utformning som energimärkningen av exempelvis kylskåp, vilket Âgenererar en viss igenkänningsfaktor för många konsumenter. Byggnader som motsvarar Âenergianvändningskraven för ett nybyggt hus kategoriseras i klass C. Under våren arbetar Boverket med att utveckla en funktion som gör det möjligt att omvandla sammanfattningar i äldre energideklarationer till den nya med energiklasser. Lättare för konsumenten Kravet på att uppgifter om byggnaders energiprestanda ska Âfinnas med i bostadsannonser infördes redan 2012, men förändringen Âsedan årsskiftet är att denna uppgift nu ska anges som energiklassen för byggnaden. Vår målsättning är att de nya energiklasserna ska göra det lättare för konsumenten att förstå och Ann Petersson Boverket. Foto: boverket ta till sig den information som förmedlas via energideklarationen. Om konsumenter i högre grad Âväger in energianvändningenâi Âsina val så kan detta kan i sin tur ge att byggnadsägare blir ännu mer måna om att ha låg energiförbrukning i sina byggnader, säger Erik Olsson på Boverket, som varit med och tagit fram de nya energiklasserna. Sänkta kostnader på sikt Ytterligare en förändring är att systemet med ackrediterade kontrollorgan har ersatts av ett krav på personcertifiering för den som upprättar energideklarationer. ÂTidigare var det inte nödvändigt att samtliga medarbetare på ett Âföretag som upprättar energideklarationer var personcertifierade, men enligt de nya kraven ska alla som upprättar energideklarationer ha en egen personcertifiering. Ackrediteringskostnaderna har varit relativt höga, i synnerhet för små företag. Vi räknar med att kostnaderna sänks på sikt nu när det i stället ställs krav på personcertifiering. Vi tror inte heller att de nya kraven kommer att medföra några kostnadsökningar för de kunder som beställer energideklarationer, säger ÂAnn ÂPetersson på Boverket, som varit med och Âutarbetat de nya energideklarationsreglerna. Vår målsättning är att de nya energiklasserna ska göra det lättare för konsumenten att förstå och ta till sig den Âinformation som förmedlas via energideklarationen. En generell kvalitetshöjning Den som besiktigar fastigheter, upprättar energideklarationer och levererar in deklarationen till Boverkets elektroniska system ska sedan årsskiftet vara certifierad energiexpert. Vi har valt att införa övergångsregler, de företag som är ackrediterade får fortsätta att upprätta energideklarationer enligt det äldre systemet fram till och med den 30 juni En målsättning med de nya kraven är att de ska bidra till en generell kvalitetshöjning på de energideklarationer som upprättas, säger Ann Petersson. annika wihlborg Ny reform underlättar INCERT är ett av fyra Âcertifieringsorgan som är Âackrediterade av SWEDAC för att examinera och Âcertifiera personer som vill arbeta som energiexpert i enlighet med Boverkets föreskrifter. Vi bedömer att antalet personer som behöver certifiera sig som energiexpert kommer att öka med anledning av att kravet på ackrediterat kontrollorgan försvinner, då det istället krav på att samtliga personer som Âutför energideklarationer ska vara personcertifierade, säger Peter Rohlin, vd på INCERT. Reformen medför att det blir lättare för små företag att kunna etablera sig på marknaden. Nödvändiga justeringar Ett problem som vi redan har sett är att personer som Âunder flera år genomfört energideklarationer under överinseendeâ av en certifierad energiexpert vid ett ackrediterat kontrollorgan inte alltid själva har den Âformella behörigheten eller Âutbildningsnivån för att kunna certifieras, fortsätter Peter. Certifieringsorganen arbetar nu med att göra nödvändiga justeringar i den examinationsordning som kommer att råda framöver då en del av de uppgifter som tidigare var det ackrediterade kontrollorganets ansvar nu faller tillbaks på den certifierade personen. Redan nu är det tillåtet att examinera och certifiera sig Âenligt den hittills gällande certifieringsordningen och certifikaten kommer att Âvara giltiga i fem år. redaktionen Företags- och personcertifikat för arbete i kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är: CFC, HCFC eller HFC Energiexperter Ventilationsmontörer Värmepumpinstallatörer Högspänningsbrytare Fibertekniker Teletekniker Utbildningsintyg inom Terminering fiber och inom Mobil luftkonditionering Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB Box , Stockholm, Tel , Fax Av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan

11 Ställ krav på BF9K- eller ISO-certifiering när du handlar upp byggtjänster! BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Tryggt för kunden Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K får kunden en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras. Oberoende certifiering BF9K-företag certifieras av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att före taget tillämpar systemet på rätt sätt och minst en revision görs varje år. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö BF9K står för byggbranschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Kraven i BF9K grundas på gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt på erfarenheter från byggbranschen. Varje företag anpassar sitt kvalitets-, miljöoch arbetsmiljösystem så att det fungerar väl i före tagets specifika verksamhet och projektinriktning samtidigt som kraven uppfylls. Läs mer på mejla eller ring Vår kombination av ett modernt och effektivt IT-verktyg och en lång erfarenhet av att ta fram, införa och driva enkla och verkningsfulla ledningssystem gör att vi anlitas av allt fler företag i hela landet. Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion!

12 12 mars 2014 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet expertpanel ISO 9001 Tina Bohlin Projektledare, ledningssystem, SIS Foto: sis ISO Marie Axler Senior Auditor ISO 14001, ISO 9001 och verifieringstjänster inom miljö, DNV GL Foto: Marcia K Bergström ISO Mats Bergström Affärsutvecklare, Intertek. Foto: åsa lasbo Vad är ISO 9001? ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitet som kan användas av alla olika typer av organisationer, oavsett bransch eller storlek. Med hjälp av standarden kan organisationen bl.a. visa sin förmåga att tillhandahålla produkter/tjänster som uppfyller kundkrav och gällande författningskrav, samt öka kundtillfredsställelsen. Tanken bakom ISO 9001 är att bygga in kvalitet i alla delar av verksamheten så att organisationen gör rätt saker, på rätt sätt och med rätt mängd resurser. Vilka principer baseras ISO 9001 på? Standarden innehåller 58 specifika krav som till Âstora delar baseras på 8 övergripande ledningsprinciper. Ledningsprinciperna är: 1. Kundfokus 2. Ledarskap 3. Medarbetarnas engagemang 4. Processinriktning 5. Systemangreppssätt för ledning (förstå & hantera Âsamverkande processer) 6. Ständig förbättring 7. Faktabaserade beslut 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer (vinn/vinn) Hur certifierar man sig mot ISO 9001? När organisationens ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001 anlitas en extern oberoende part (ett ackrediterat certifieringsbolag) för att göra en revision det vill Âsäga, för att kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda. Därefter kan certifieringsbolaget utfärda ett certifikat. Det tar olika lång tid för olika organisationer att Âcertifiera sig, beroende på till exempel organisationens storlek och typ av produktion, befintligt ledningssystem och processarbete. En organisation bör kalkylera med ca månader, beroende på resursinsats. Detta kan stärkas upp med till exempel hjälp av extern utbildning. Vilken är den främsta anledningen till att Âcertifiera sin verksamhet mot ISO 9001? Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-Âcertifierade. Certifieringen blir ett bevis på att företagets kvalitetsarbete faktiskt håller måttet, men det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering, kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet, drar organisationen även nytta av en ISO 9001 certifiering i form av stärkt Âvarumärke med nöjdare kunder och medarbetare som följd. Det är helt enkelt konkurrensstärkande och ökar organisationens förtroendekapital. Vad är ISO 14001? En internationell standard för miljöledning som Âhjälper företag och organisationer att hantera och minska sin miljöpåverkan. Vad baseras ISO på? En relevant och motiverande miljöpolicy, samt att klara att leva upp till lagkrav, minst. Centralt i standarden är att verksamheten ständigt ska förbättras och minska sin miljöpåverkan. Man kan inte luta sig tillbaka när man byggt upp sitt miljöledningssystem. Hur certifierar man sig mot ISO 14001? Inför certifieringen ska företaget/organisationen identifiera sin miljöpåverkan, införa en miljöpolicy, sätta miljömål och införa ett ledningssystem. Vid certifieringen besöker en eller flera revisorer företaget. De följer processer för att se man jobbar enligt ledningssystemet och att det klarar kraven i ISO Vilken är den främsta anledningen till att Âcertifiera sin verksamhet mot ISO 14001? För att få en utomstående coach som hjälper företaget/ organisationen att se till att miljöarbetet inte avstannar, utan ständigt förbättras. Det skapar en bra bas för verksamhetens hållbarhetsarbete eftersom miljöledningssystemet även kan användas för att hantera andra krav, till exempel GRI, koldioxidmätningar, energiförbrukning (här finns även ISO för energiledning) mm. Speciellt är det viktigt nu när allt fler intressenter, kunder och samhället ställer krav på ansvar och transparens. Den nya utgåvan av ISO 14001, som kommer i juni 2015, sätter fokus på hållbarhet i hela affärsprocessen, från produktutveckling till skrotning. Vad är ISO 26000? Det är en global standard inom socialt ansvar som är vägledande och alltså inte går att certifiera sig mot. För att på ett tydligare sätt visa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor kan en organisation använda en Egendeklaration för Socialt ansvarstagande som är framtagen av SIS och baserad på ISO Den består av 80 frågor om hur organisationen strukturerat sitt hållbarhetsarbete och definierat olika förbättringsområden. Vilka principer baseras Egendeklarationen på? Egendeklarationen baseras på de åtta viktiga principer som är grunden i ISO 26000, exempelvis Ansvarighet, Transparens, Etiskt uppförande och Respekt för de mänskliga rättigheterna inom områden som Arbetsförhållanden, Miljö och Goda verksamhetsmetoder. Egendeklarationen ska organisationen beskriva hur man med hjälp av dessa principer, viktiga ansvarsområden och krav från intressenter har identifierat och prioriterat sitt inflytande i syfte att maximera sitt bidrag till en hållbar utveckling. Vad innebär en verifiering av ÂEgendeklarationen? Vid en verifiering granskas trovärdigheten i organisationens Egendeklaration, oftast av ett oberoende verifieringsföretag. För största möjliga transparens ska sedan både organisationens Egendeklaration och det uttalande som skrivs av verifieringsföretaget finnas tillgängligt för allmänheten. Vilka är den främsta fördelen med att låta verifiera sin Egendeklaration? När en organisation anlitar oberoende erfarna revisorer för att årligen verifiera Egendeklarationen ökar trovärdigheten och förutsättningarna för ständiga Âförbättringar inom hållbarhetsarbetet. Framtidens förbränningstoalett är redan här! Nu med slutet luftsystem Inget kallras, ingen påverkan av inomhusklimatet och det enda som kvarstår av toalettbesöket är lite aska. Fritidstoa ab Box 20216, SE Bromma

13 Borsta bort spåren av livets små nöjen! Vår intensiva formula är speciellt framtagen för att passa rökare, men den jobbar lika effektivt med att borsta bort spåren från livets andra små nöjen; som t.ex. snus, rött vin och kaffe. Holmquist Metall & Gravyr är kvalitetscertifierat enligt ISO Clinomyn Smokers ger vitare tänder på 14 dagar Du hittar Clinomyn där tandkrämer säljs Clinomyn.com Ture No8, Stockholm Arkitekt: Vera Arkitekter. Byggherre: Wallenstam Oeko-Tex - en världsledande märkning för giftfria textilier Oeko-Tex Standard 100 är världens ledande märkning för textilier och accessoarer som testats för hälsoskadliga ämnen. Drygt tillverkare runtom i världen har valt att certifiera sina textilprodukter enligt Oeko-Tex. Certifieringen är en garant för konsumenter som är måna om att välja textilier som är ofarliga för hälsan. Certifieringstesterna utförs hos textila forsknings- och testinstitut som är anslutna till Oeko-Tex association och finns runtom i världen. I Sverige och Norge är Swerea IVF det institut som certifierar enligt Oeko-Tex, som lanserades 1992 och numera är en välkänd märkning för konsumenter i ett hundratal länder runtom i världen. Oeko-Tex lanserades för att ge tillverkarna konkreta förhållningsregler som de på ett lättillgängligt sätt ska kunna kommunicera hur de arbetar med att utesluta potentiellt hälsovådliga ämnen i sina produkter, säger Helena Hjärtnäs, ansvarig för Oeko-Tex på Swerea IVF. För att gränsvärdena ska vara relevanta för olika produkter finns det fyra olika typer av produktklasser som baserar sig på den certifierade produktens tänkta användningsområde. De strängaste kriterierna gäller för produkter för barn upp till tre år och alla steg i produktionskedjan kan certifieras, från etikett till färdig konsumentprodukt, säger Helena Hjärtnäs. Oeko-Tex vidareutvecklas och uppdateras ständigt med nya gränsvärden och kriterieegenskaper och omfattar självklart i lag reglerade och förbjudna substanser. Swerea IVF utför årligen kontrolltester på produkter från minst 15 procent av alla utfärdade certifikat för att verifiera att uppfylls, säger Helena Hjärtnäs. Tröga fasader är smartare Den främsta fördelen med våra tunga fasader är att de har en tröghet för temperaturförändringar som gör att de behåller och magasinerar inomhusvärmen. Tunga fasader byggs med tjocka sandwichväggar två betongskivor med isolering mellan ger en bärande fasad utan risk för köldbryggor. Resultatet är ett tätt hus med ett jämnt och skönt inomhusklimat som minskar miljöbelastningen och energikostnaden. Konstruktionen ger också en ovanligt bra ljudisolering, så de tunga fasaderna fungerar utmärkt för nybyggen i bullrig stadsmiljö. Läs mer på strangbetong.se/fasader. Phone Smartare byggande

14 14 MARS 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Nyamko Sabuni Vice President Sustainability ÅF Det räcker nu! Vi kan inte hålla på så här. Vår jord kommer att gå under om vi fortsätter förbruka mer än vad Moder jord tål. Hög tid att leva hållbart Det hela är mycket enkelt vi måste leva ansvarsfullt, eller som det heter sedan Brundt- landkommissio- nen hållbart. Vi ska lämna till våra barn en bättre värld än vad vi själva fick från våra föräldrar! Generellt handlar hållbarhet om att eftersträva en livsstil som bidrar till att minimera de ekologiska fotavtryck vi lämnar. Jag brukar säga att hållbarhet är att göra rätt saker på rätt sätt. Viktigt med beredskap Här finns inte plats för ett hänsynslöst utnyttjande av vårplanet. Olja, kol, gas är ändligaresurser som en dag kommer att ta slut. Vi måste satsa på, och utveckla andra energikällor som inte tär på naturen utan finns i samklang med den. Sol, vind och vatten har funnits i miljontals år och kommer för alltid spela en avgörande roll för mänsklighetens överlevnad. Att leva hållbart innebär att inte överutnyttja jordens resurser. Och ju fler människor vi blir desto viktigare är det att hushålla med de resurser vi fått. Men vi får inte vara naiva och tro att allt löser sig bara vi har rätt livsstil. Nej, vi måste också ha beredskap och robusta förutsättningar för att möta, i stora delar, naturliga ekologiska förändringar. Tänk efter före Vi har den senaste tiden kunnat se dramatiska bilder från England där tusentals brittiska hem översvämmats av Themsen och många tvingas evakuera. Det är en naturkatastrof i hjärtat av det som för inte så länge sen var jordens absoluta medelpunkt det brittiska imperiet! Vi har sett en påtagligt skärrad premiärministern David Cameron lova att bidra med allt tänkbart stöd för att bromsa översvämningarna och påföljande effekter. Just nu är pengar inte något problem. Det finns inga ekonomiska begränsningar för vad landet måste göra menade Cameron. Det låter jättebra. Tänk om Cameron hade tänkt och gjort så innan katastrofen blev ett faktum. De drabbade vittnar om hur de försökt övertyga politiker att vidta åtgärder som hade kunnat dämpa effekterna och kostat endast en mindre del av vad räddningsarbetet nu kommer att kosta. Vanligt med katastrofer Det är inte okänt att att vi drabbas av naturfenomen som tsunami, vulkanutbrott, orkaner eller översvämningar. Det är heller inte okänt hur mycket och vilka som drabbas, men varför görs det då så lite för att rusta oss för att möta dessa katastrofer? De tre delarna Hållbarhet många anar att det är något bra, men erkänner samtidigt att de inte vet riktigt vad det är. Brundtlandkommissionen delar in hållbar utveckling i tre delar: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vad handlar de här tre grundteserna då om: Social hållbarhet handlar om att lämna välfärd och rättvisa också till kommande generationer. Ekonomisk hållbarhet handlar om tillväxt och att använda ekonomin för att nå våra mål. Ekologisk hållbarhet handlar om hur samhället, företag och människor använder och vårdar naturen. Ganska självklart egentligen. Ansvar, omdöme och långsiktighet. Det finns ett arv att förvalta. Precis som de gamla odalmännen bröt ny mark, för att skapa välstånd åt kommande generationer måste vi också bryta ny mark med ny teknologi och ny ingenjörsteknik. Vi måste leva smartare, utnyttja ny teknik och hitta nya mer energisnåla sätt att skapa välstånd. Då får vi en hållbar värld som vi med stolthet kan lämna till våra barn och barnbarn. FOTO: REGERINGSKANSLIET Smarta webbtjänster hjälper företag att bevaka aktuella lagar Dagligen introduceras tio nya lagar eller lagändringar i Sverige. För företag som berörs av lagändringarna är det både svårt och tidskrävande att bevaka de lagar och lagändringar som berör den egna verksamheten. Numera finns dock webbaserade tjänster som bevakar de lagar som är relevanta på företags- och medarbetarnivå. Eftersom så många lagar och lagändringar introduceras dagligen är det lätt att företag missar lagändringar som i allra högsta grad berör deras organisation. Det kan leda till åtalsprövning, vilket kan generera negativ medieuppmärksamhet och andra konsekvenser som har en negativ inverkan på företagets verksamhet, säger Claes- Erik Nyman, vd på ett företag som erbjuder webbaserade lagbevakningstjänster. För att verkligen kunna anpassa informationen om lagar till varje företags verksamhet och säkerställa att informationen når Claes-Erik Nyman Vd på ett företag som erbjuder webbaserade lagbevakningstjänster. FOTO: PRIVAT SMARTA WEBBLÖSNINGAR rätt mottagare genomför Claes- Erik Nyman och hans kollegor en noggrann analys av vilken typ av lagar som berör det aktuella företagets verksamhet. Kontroll på ledningsnivå Genom att abonnera på en lagbevakningstjänst kan företag vara trygga i förvissningen om att de löpande uppdateras kring de lagar som är relevanta för dem. Styrelseordförande och vd är straffrättsligt ansvariga för medarbetarnas agerande, vilket är ett viktigt skäl till att hålla sig uppdaterad på lagområdet. Lagtext är ofta komplicerad och omfattande, vilket genererar ett behov av att läsa sammanfattningar som gör att man snabbt och enkelt kan ta till sig och förstå innebörden i såväl lagändringar som nya lagar, säger Claes-Erik Nyman. I sitt webbaserade lagbevakningssystem har han även skapat en funktion som möjliggör en lagefterlevnadskontroll. Det innebär att styrelseordförande och vd med jämna mellanrum kan logga in och kontrollera att företaget och dess medarbetare efterlever de lagar som är relevanta för verksamheten. Det bidrar till en ökad trygghet och att man kan fokusera på företagets kärnverksamhet. ANNIKA WIHLBORG FOTO: THINKSTOCK Miljöbränsle Göteborgs Stads, liksom andra storstäders, stora miljöproblem är för höga värden av kvävedioxid (NO2). Vi har lösningen använd EcoPar, syntetiskt drivmedel för dieselmotorer. EcoPar kan halvera NO2-utsläppen och minskar utsläppen av sot och cancerogena kolväten kraftigt. Passar alla dieselmotorer. Kommer nu även att finnas framställd av biomassa. Mer info på eller ring

15 säkra din certifiering med lagvakten Visste du att det dyker upp cirka 10 nya lagar och förordningar varje dag!? Med Lagvakten är du alltid uppdaterad och trygg. En oumbärlig hjälpreda som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Lagvakten skräddarsys för din verksamhet och håller dig uppdaterad om just de lagar, regler och förordningar som berör ditt företag. Att alltid få reda på de senaste spelreglerna ger dig omedelbara konkurrensfördelar och tryggar kommande investeringar. När vi är färdiga med våra kunder vill vi helst inte se dem igen. Okej, vi medger att det är en sanning med modifikation, då det främst utgör ett kvalitetslöfte från oss till våra kunder. När våra brand- och riskingenjörer utfört sitt uppdrag ska kunden känna sig trygg och nöjd med sin lösning. Modifikationen ligger i att vi gärna träffar kunderna igen, men då i samband med nästa projekt. Vi kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, Brandskyddsprojektering, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m.m. Kontakta oss via så får du inloggning. Ring oss på eller besök vår hemsida på Lagvakten är utvecklad av Eco Tech AB, Agnesfridsvägen 179, Malmö. Säkerställ att du uppfyller kommande krav på medicinteknisk QP Symbioteq erbjuder en unik preparandutbildning för dig som behöver dokumenterad QP-kompetens (Qualified Person) inom medicinteknik och som idag arbetar med kvalitetsoch regulatoriska frågor i en medicinteknisk verksamhet. Genom utbildningen får du en heltäckande genomgång av de regulatoriska krav som ställs på en medicinteknisk verksamhet och kan därigenom säkra att du har den kompetens som kommer att krävas av en medicinteknisk QP. Du får dessutom ta del av senaste informationen inom området medicinteknik, skapa nätverk med likasinnade i andra organisationer och sist, men inte minst, vara rätt rustad för att klara en personcertifiering som QA/RA Leader Medical Devices* och därigenom få dokumenterade bevis på att dina kunskaper motsvarar de krav som kommer att ställas på dig. Certifieringen QA/RA Leader Medical Devices är en frivillig och relativt ny certifiering som lanserades Certifieringen speglar kravet på kompetens hos QP som finns i förslaget på uppdaterat regelverk inom EU. Certifieringen genomförs i enlighet med ISO och ställer bland annat krav på individens erfarenhet och kompetens inom relevanta medicintekniska regelverk och standarder, kvalitetssystem, produktutveckling, riskhantering och marknadsövervakning. Den nya tekniken i våra hörapparater kan göra underverk för din hörsel Hörapparatens utveckling har liksom all övrig teknik gått Hörapparatens utveckling har liksom all övrig teknik gått framåt i mycket snabb takt. Kom till Bra Hörsel och ta del framåt mycket snabb takt. Kom till Bra Hörsel och ta del av framstegen. Vi har två tre hörselkliniker. I Stockholm, en hittar ni av framstegen. Vi har två hörselkliniker i Stockholm, en i oss Danderyd vid Globen och en och vid Danderyd Globen. Hos och i oss Göteborg finner du finns hörapparater vi vid Lilla Danderyd och en vid Globen. Hos oss finner du hörapparater Bommen. med den absolut Hos oss senaste finner tekniken. du hörapparater Därtill har med du den möjlighet absolut att med den absolut senaste tekniken. Därtill har du möjlighet att senaste testa valfri tekniken. modell Därtill kostnadsfritt har du möjlighet två månader. att testa valfri modell testa valfri modell kostnadsfritt i två månader. kostnadsfritt Erbjudande: i två Prova månader. ut och beställ din kommande hörapparat Erbjudande: Prova ut och beställ din kommande hörapparat hos Erbjudande: Bra Hörsel Prova och få ut ett och års beställ förbrukning din kommande av batterier hörapparat utan hos Bra Hörsel och få ett års förbrukning av batterier utan hos extra Bra kostnad. Hörsel Erbjudandet och få ett års gäller förbrukning till av batterier utan extra kostnad. Erbjudandet gäller till extra kostnad. Erbjudandet gäller till * Quality Assurance & Regulatory Affairs Leader Medical Devices Läs mer på vår hemsida eller ring oss på Globen: Globen: 76 Danderyd: Danderyd: 57 22, Globen: Danderyd: , Göteborg: Untitled :43 Starkey_122x182.indd :56

16 Befolkningsstudier för framtiden I modern epidemiologi studerar vi mönster, orsaker och effekter av hälso- och sjukdomstillstånd i väldefinierade populationer. Syftet är att identifiera riskfaktorer för sjukdom och nya mål för läkemedel relaterade till hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Till våra viktigaste medel hör moderna metoder för att avbilda och undersöka kroppsliga strukturer och funktioner samt biobanker. Med stöd från Vetenskapsrådet koordinerar Lunds universitet och Uppsala universitet det strategiska forskningsområdet EpiHealth och deltar i några av de mest prestigfulla befolkningsbaserade screeningstudierna i världen, såsom Malmö Familjestudie, kohorten Epihealth och SCAPIS, ett nationellt forskningsprojekt som avbildar hjärta och lungor. Kontakt: Info:

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer