Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare. Umeå universitet 13 oktober 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare. Umeå universitet 13 oktober 2001"

Transkript

1 Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare vid Umeå universitet 13 oktober 2001

2 Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare Umeå universitet 13 oktober

3 2

4 Hedersdoktorer Nya professorer Karl-Georg Ahlström 18 Elena Balzamo 15 Maj Eriksson 6 Lena Hjelm-Wallén 19 Sune Jonsson 16 Göran Lindahl 10 Anders Lindman 7 Lyndon L. Olson, Jr. 12 Daniel Portnoy 11 Mikael Reuter 17 Jonathan R. Seckl 8 Margreta Söderwall 20 Giorgio Terenghi 9 Per Wikström 13 Vera Negri Zamagni 14 Sirkka Asikainen 24 Pete Avondoglio 39 Birgitta Bernspång 25 Ulf Björnstig 26 Kurt Boman 27 Jan van Dijken 28 Katarina Eckerberg 41 Yngve Gustafson 29 Karin Henriksson-Larsén 30 Widar Henriksson 41 Ingegerd Johansson 31 Ulla Johansson 43 Mikael Karlsson 32 Ann Lalos 33 Rafael Lindqvist 44 Börje Ljungberg 34 Bengt H Sjölund 35 Erik Stolterman 45 Mike Stott 40 Jørgen Straarup 47 Olle Svensson 36 Svante Twetman 37 John Waterworth 46 Mikael Wiberg 38 Pristagare Peter M. Andersen 54 Stanislav Barabash 56 Xavier de Luna 57 François-Xavier Dillmann 55 Sture Nyman 52 Thomas Sandström 59 Dessislava Stoeva-Holm 58 Jukka Ylikoski 53 Rune Åberg 60 3

5 4

6 Hedersdoktorer vid Umeå universitet

7 Medicine hedersdoktor vid medicinsk-odontologisk fakultet Maj Eriksson Maj Eriksson föddes i Vindeln Hon avlade sjuksköterskeexamen i Umeå 1956 och avslutade vårdadministrativ utbildning Hon har arbetat som kliniskt verksam sjuksköterska samt i ledande befattningar inom sjukvården i Umeå sjukvårdsdistrikt som klinikföreståndare, sjukvårdsföreståndare, biträdande sjukhusdirektör och utvecklingschef. Hon har varit fackligt aktiv bl.a. som ordförande för SHSTF:s rikssektion för vårdadministratörer. Maj Eriksson har verkat för att förbättra vården genom insatser för alla kategorier av befattningshavare. Hon blir hedersdoktor för sina insatser för att möjliggöra klinisk forskning främst för personer med medellång vårdutbildning. Utbildning, forskning och vård Maj Eriksson insåg tidigt vikten av att vård bygger på vetenskap och att utbildning och forskning bedrivs inom eller i nära anslutning till vården. Under talen fjärmades vårdutbildningarna från vården. Ända in på 1970-talet betonades enbart vikten av att läkare baserar sitt arbete på vetenskap. Maj Eriksson befrämjade på många sätt koppling mellan utbildning, forskning och vård. I linjenämnder och i arbetsgrupper verkade hon för att ge personer med medellång vårdutbildning möjlighet att tillgodogöra sig forskningsrapporter, delta i forskningsprojekt och själva bedriva och leda forskning. Maj Eriksson deltog i arbetet med att skapa kandidatoch magisterutbildning för personer med medellång vårdutbildning. Hon arbetade också för att skapa forskningsbefattningar för disputerade personer med medellång vårdutbildning och för att på olika sätt stärka vårdforskningen inom vården. Hon har därigenom haft stor betydelse för utvecklingen av vården. 6

8 Medicine hedersdoktor vid medicinsk-odontologisk fakultet Anders Lindman Anders Lindman är född Han studerade medicin vid Umeå universitet där han avlade medicine licentiatexamen Han blev specialist i allmänmedicin 1979 och har härefter varit verksam som allmänläkare i Norrbotten. Lindman var chefsläkare för primärvården i Boden och samtidigt FoU-ansvarig på den nystartade Samhällsmedicinska enheten i Luleå. Sedan 1989 är han chefsläkare för primärvården i Luleå. Betydelsefulla insatser för läkarutbildningen Under sin långa tid i primärvården i Norrbotten har Anders Lindman gjort sig känd inte bara som en god kliniker och handledare utan även som initiativtagare till ett fördjupat kvalitetsarbete inom vården utanför sjukhus. Anders Lindman har under många år framgångsrikt engagerat sig i utbildningen av läkare vid Umeå universitet. Under perioden var han yrkeslivsrepresentant (Saco) i linjenämnden för läkarutbildningen. Speciellt engagerade han sig i den arbetsgrupp (Pluto) som såg över läkarutbildningen i Umeå, vilket bl.a. ledde till att utbildningen förnyades och att obligatorisk utbildning i ämnet allmänmedicin infördes. Han tog även initiativet till att arbetsgruppen för allmänmedicin (PAM) bildades, med uppgift att verka för att en allmänmedicinsk enhet (och så småningom en institution) inrättades vid Umeå universitet och att den första kursen i allmänmedicin startade1981. Under mer än 20 år härefter har Anders Lindman varit aktiv i det regionala råd som bildades. Rådet skulle stödja institutionen och den medicinska fakulteten vid Umeå universitet vad avser utbildning av läkarstuderande utanför sjukhus. Anders Lindmans insatser för utbildningen av läkare i allmänmedicin har sålunda varit stora och kommer även i framtiden att vara av stor betydelse för fakulteten, inte minst vid införandet av det nya läkarutbildningsprogrammet med dess utökade utbildning inom vård utanför sjukhus. 7

9 Medicine hedersdoktor vid medicinsk-odontologisk fakultet Jonathan R. Seckl Jonathan Seckl föddes i London Han avlade läkarexamen 1980 vid University College Hospital Medical School i London, och disputerade 1989 vid University of London. År 1996 utsågs han till professor i endokrinologi (läran om de inre avsöndrande körtlarna) vid University of Edinburgh och han är från 1997 Moncrieff-Arnot-professor i molekylär medicin vid samma universitet. Han är sedan 1995 chairman för Molecular Medicine Centre, University of Edinburgh. Han är också honorary consultant physician i endokrinologi, diabetes och allmän internmedicin vid Western General Hospitals, NHS Trust, Edinburgh. Forskning till skydd för minnet Seckl har gjort banbrytande studier rörande binjurebarkhormoners effekter på hjärna och ämnesomsättning. Han har studerat hur läkemedel kan minska stressrelaterad kortisolfrisättning och därigenom skydda hjärnan mot åldersrelaterade störningar i minne och inlärning. Seckls forskargrupp har också visat att det kan vara av stort värde att minska omvandlingen från inaktivt (kortison) till aktivt (kortisol) hormon. Denna omvandling styr kraftfullt hur enskilda vävnader påverkas av stresshormon. Minskad bildning av kortisol kan skydda mot minnesnedsättning i hög ålder och förhindra blodsockerstegring vid övervikt. Seckl har vidare visat att ökade kortisolhalter under fosterlivet kan störa stresshormonreglering under vuxenlivet och öka risken för övervikt, högt blodtryck och diabetes. Seckl har haft ett nära samarbete med forskare vid medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet, under det senaste decenniet. Flera forskare härifrån har besökt Seckls laboratorium för att tillägna sig tekniker och utbyta forskningserfarenheter vilket har resulterat i ett stort antal gemensamma vetenskapliga publikationer. Seckl och hans medarbetare har deltagit aktivt vid olika kurser och seminarier vid Umeå universitet. 8

10 Medicine hedersdoktor vid medicinsk-odontologisk fakultet Giorgio Terenghi Giorgio Terenghi föddes 1949 i Milano, där han växte upp och erhöll sin grundläggande utbildning. Han avlade biologexamen 1973 vid Universita degli Studi. Efter påbörjade vetenskapliga studier tilldelades han 1977 ett visiting fellowship för en kortare vistelse i England en vistelse som fortfarande pågår! I England arbetade han inledningsvis vid anatomiska institutionen, Sheffields universitet, där han 1980 avlade MSc-examen (Master of Science). Han flyttade sedan till London, där han 1985 doktorerade i neuropatologi vid Royal Medical School. Sedan 1993 är Terenghi forskningschef för Blond McIndoe Centre, en del av London University. Imponerande och omfattande forskning med nerver Terenghis forskning gäller nervsystemet. Under talet och tiden vid Royal Medical School arbetade han i en forskargrupp som utförde ett pionjärarbete med kartläggning av signalsubstanser inom perifera och centrala nervsystemet. Här utarbetades också en rad nya tekniker, bland annat in-situ hybridisering. Terenghi blev under denna period ett respekterat namn inom brittisk nervforskning, och 1993 värvades han som chef för Blond McIndoe Centre. Han har där byggt upp en imponerande forskning rörande nervläkning och nervreparation efter skador, en verksamhet som spänner från grundforskning till klinisk tillämpning. Terenghi, som idag är en av de absolut ledande forskarna i England inom sitt fält, har sedan 1995 haft ett nära samarbete med enheterna för anatomi och handoch plastikkirurgi vid Umeå universitet, bland annat i form av gemensamma doktorander. 9

11 Filosofie hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Göran Lindahl Göran Lindahl föddes 1945 i Umeå. Han avlade civilingenjörsexamen i elektroteknik vid Chalmers 1971 och började samma år på ASEA i Ludvika. Han blev 1985 chef för kraftöverföringsdivisionen och 1986 medlem av ASEA:s koncernledning. Vid samgåendet mellan ASEA och schweiziska Brown Boveri 1988 utsågs Lindahl till vice VD i ABB och medlem av företagets koncernledning. Han tillträdde som VD och koncernchef för ABB Göran Lindahl fick 1999, som första ickeamerikan, den prestigefulla utmärkelsen Årets VD av den amerikanska tidskriften Industry Week. Engagemang för en rättvisare värld Göran Lindahl lämnade ABB i slutet av 2000 för att kunna lägga än mer tid och engagemang på internationella frågor. Han har, eller har haft, uppdrag i flera internationella organisationer, bl.a. The Prince of Wales Business Leaders Forum, Kennedy Center Corporate Fund, The Alliance for Global Sustainability och World Childhood Foundation. FN:s generalsekreterare Kofi Annan utsåg nyligen Göran Lindahl till sin särskilde rådgivare för Global Compact, en uppmaning från FN till det internationella näringslivet att ingå en pakt för att försvara mänskliga rättigheter, rimliga arbetsvillkor och miljön. Sedan 1999 är Lindahl engagerad i Umeå universitets strategiska utveckling där han verkar som en mycket entusiastisk och drivande ordförande för kampanjen Kunskap för framtiden. Göran Lindahl har varit speciellt intresserad av verksamheten vid det nydanande forskningscentret UCIT, Umeå Centre for Interaction Technology, vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Här samverkar datavetenskap, kognition, design och signalbehandling för att utforska och studera samspelet mellan objekt, information och människa. Tack vare UCIT har fakulteten kunnat starta civilingenjörsutbildningen Interaktion och design, DOIT, en utbildning med ett av fakultetens högsta söktryck. 10

12 Filosofie hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Daniel Portnoy Daniel A. Portnoy är född Han studerade vid University of California, Los Angeles, och efter forskarutbildning vid University of Washington, Seattle och Stanford University avlade han doktorsexamen (PhD) Han var assistant professor och associate professor vid Washington University School of Medicine, St. Louis och vid University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia Från 1997 är han professor vid University of California, Berkeley. Han erhöll 1996 The Eli Lilly and Company Research Award in Microbiology and Immunology. Ny kunskap om sjukdomsframkallande bakterier Portnoy studerade i början av 1980-talet bakterien Yersinia vars varianter bl.a. orsakar böldpest och diarréer. En av upptäckterna var en särskild grupp av proteiner på utsidan av bakterierna. Tillsammans med forskarkollegor i Umeå visades att alla Yersinia producerar sådana Yops (Yersinia outer proteins) och samarbetet resulterade i publicerade arbeten. Detta lade grunden för vidare forskning i Umeå som visade att dessa Yersiniaproteiner förs in i, och därmed påverkar, värdorganismens celler. Denna mekanism förekommer hos ett stort antal olika bakteriearter som infekterar människor, djur eller växter. Portnoy initierade därefter forskning kring cellbiologiska aspekter och molekylär patogenes hos en annan humanpatogen bakterie, Listeria monocytogenes. Portnoys forskningsgrupp har blivit en av de ledande i världen i sitt fält. Studier av hur bakterier använder sig av värdcellens komponenter leder till ökad kunskap om viktiga cellbiologiska mekanismer och är väsentlig för utveckling av nya möjligheter till bekämpning och behandling av infektioner. Portnoy har under åren bibehållit kontakterna med forskarkollegorna vid Umeå universitet, och som uppskattad lärare och föreläsare deltagit vid kurser och forskningsseminarier. 11

13 Filosofie hedersdoktor vid samhällsvetenskaplig fakultet Lyndon L. Olson, Jr. Lyndon L. Olson, Jr. (född 1947) var under perioden januari 1998 juli 2001 amerikansk ambassadör i Sverige. Han är ättling till ett par svenskar, Blixt och Kersten Olson, som utvandrade från Dalarna för mer än hundra år sedan. Själv är han född i Texas och fick sin utbildning vid Baylor Law School och Baylor University där han avlade examen med statsvetenskap som huvudämne. Brobyggare för fred, säkerhet och demokrati Lyndon L. Olsons offentliga uppdrag är många. Bl.a. har han varit ledamot av representanthuset i Texas och ordförande i Mental Health Association of Texas. Han har fått en rad utmärkelser för sina insatser. Gates of Jerusalem Award och hederstiteln Outstanding Public Official är ett par exempel. Olson är också mycket aktiv inom privat sektor (handel, bank och försäkring samt företagsledning). Han har varit president för flera företag och ingått i förhandlingsdelegationer med uppgift att förbättra förutsättningarna för fred och samarbete i världen. Vissa uppdrag har genomförts i anslutning till FN:s satsning på handel och utveckling. Hans breda erfarenhet av politik och näringslivsfrågor kombineras med ett starkt socialt patos och ett brinnande intresse för utbildnings- och kulturfrågor. Han har varit rådgivare vid John F. Kennedy School of Government, Institute for Social and Economic Policy in the Middle East, samt varit ledamot av styrelsen för Houston Grand Opera och Yale Music School. Under sin tid som ambassadör har han särskilt kommit att uppmärksamma det nordliga rummet som mötesplats för medborgarsammanslutningar, företag och offentliga aktörer. Inte minst den pågående integrationen i Europa och informationsteknikens utveckling har tilldragit sig hans intresse och han har i en rad föredrag analyserat hur dessa processer påverkar möjligheterna och riskerna när det gäller fred, säkerhet och demokrati. 12

14 Ekonomie hedersdoktor vid samhällsvetenskaplig fakultet Per Wikström Per Wikström föddes 1921 i Stockholm. Han avlade juris pol mag-examen vid Uppsala universitet 1947 och var sedan verksam i USA. Därefter engagerades han som exportchef i familjeföretaget Handelsbolaget P. Wikström Jr. Från 1962 var Per Wikström VD och så småningom också huvudägare. Han var också delägare och styrelseledamot i Masonite AB och från 1982 huvudägare för Olofsfors AB. Han har varit aktiv styrelseledamot i bland annat Vännäs Kraft AB, Harrsele Kraft AB, Norrlandskraft AB och Investment AB Skrinet. Med engagemang för Västerbotten Familjen Wikströms industriella verksamhet i Västerbotten inleddes redan i mitten av 1800-talet genom engagemanget i Nordmalings Ångsågs AB byggde Per Wikströms far, Carl, upp Europas första masonitefabrik i Nordmaling. Per Wikström har varit engagerad i styrelsen och drivande för företagets utveckling och verksamhetsinriktning. Genom att dessutom vara huvudägare och VD för familjeföretaget tog han också del i utvecklingen av marknaden för masoniteprodukter och andra relaterade produkter förvärvades Olofsfors AB. Olofsfors etablerades redan 1762 och var vid tiden för förvärvet ett företag med blygsam verksamhet. Per Wikström och hans söner har som huvudägare utvecklat företaget till ett modernt industriföretag som idag är ledande inom områdena band till skogsmaskiner, vägstål för snöröjning och slitstål till skopor för entreprenadbranschen. Per Wikström har under hela sitt liv haft ett stort intresse både för fransk kultur och för franskt näringsliv. För att öka kunskapen om det franska samhället och för att stimulera integrationen mellan det svenska och franska samhället bildade Per och hans hustru Eivor Per och Eivor Wikströms Stiftelse Stiftelsens avkastning används för att bereda studerande och anställda vid Handelshögskolan vid Umeå universitet möjlighet att studera i franskspråkiga länder och för franska gäststudenter eller gästforskare att vistas i Umeå. 13

15 Filosofie hedersdoktor vid samhällsvetenskaplig fakultet Vera Negri Zamagni Professor Vera Negri Zamagni, född 1943, genomgick akademisk grundutbildning i Milano. Högre studier bedrev hon i Oxford där hon med avhandlingen Patterns of Industrialization and Economic Dualism in Post-Unification Italy: a Cross Section Analysis of the Situation around 1911 blev filosofie doktor i ekonomisk historia Hon har tjänstgjort vid flera italienska universitet och blev ordinarie professor i ekonomisk historia vid institutionen för ekonomi, universitetet i Bologna, Vidare har hon under en lång följd av år undervisat vid Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Bologna Center. En internationellt verksam och mångsidig ekonomihistoriker Professor Negri Zamagnis specialiteter är bl.a. makrohistoria och business history. Även om hon ägnat italiensk historia stor uppmärksamhet har hon en utpräglat internationell forskarprofil. Ett viktigt arbete av hennes hand är The Economic History of Italy och hon har redigerat och publicerat sig bl.a. i volymen Management Education in Historical Perspective. Vera Negri Zamagni tillhör de mera kända och ansedda ekonomihistorikerna i världen och har gjort viktiga insatser i flera ekonomisk-historiska organisationer. Hon ingår eller har ingått i redaktionen för framstående tidskrifter såsom Rivista di storia economica, Enterprise and Society, Journal of Industrial History och European Yearbook of Business History och är en av tre redaktörer för European Review of Economic History. Institutionen för ekonomisk historia vid Umeå universitet har länge samarbetat med professor Negri Zamagni. Hon är medlem i International Advisory Board vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Genom sin forskning känner hon väl handelshögskoleverksamhetens internationella utveckling och villkor. Tilläggas bör att hon vid sidan av sin professionella verksamhet är vicepresident och ansvarig för kulturfrågorna i den regionala regeringen i Emilia-Romagna. 14

16 Filosofie hedersdoktor vid humanistisk fakultet Elena Balzamo Elena Balzamo föddes i Moskva Från 1973 till 1979 ägnade hon sig åt grundläggande studier i skandinaviska språk vid universitetet i Moskva. Fem års högre studier i skandinaviska språk och skandinavisk litteratur vid universitetet i Lille, Frankrike, ledde 1987 fram till en doktorsexamen. Sedan 1989 har hon intensivt ägnat sig åt att översätta främst svenska klassiker till franska. Hon har publicerat drygt ett trettiotal uppsatser i olika tidskrifter och samlingsverk kring skandinavisk, främst svensk litteratur och kultur samt ett femtontal artiklar kring rysk litteratur. Svensk litteratur i Frankrike Elena Balzamo är en av dessa eldsjälar som ser som sin livsuppgift att skapa en mångfasetterad och fördjupad bild av svensk kultur i Frankrike. Hon började sin rika översättningverksamhet med att presentera tre av Hjalmar Söderbergs romaner och en rad noveller. Därefter följde August Strindberg. Även om denne redan under sin livstid kom att bli översatt till franska, finns ett stort behov av moderna tolkningar. Elena Balzamo har dessutom skrivit en stor monografisk studie om Strindbergs liv och diktning August Strindberg; visages et destin, 1999 som väckt stor och berättigad uppmärksamhet i Frankrike. Hon har också redigerat och översatt en större volym i förlaget L Hernes klassikerserie (nr 74 August Strindberg, 2000) med bidrag av svenska forskare, henne själv, jämte en rad Strindbergstexter från olika epoker. Andra svenska klassiker som Elena Balzamo ägnat uppmärksamhet är C.J.L. Almqvist och Hjalmar Bergman. Hon har även översatt en samling folksagor återgivna efter G.O. Hyltén-Cavallius uppteckningar och i tre fall också ägnat sig åt att översätta moderna svenska romaner signerade S. Combüchen, K. Ekman respektive C. H. Wijkmark. 15

17 Filosofie hedersdoktor vid humanistisk fakultet Sune Jonsson Sune Jonsson föddes 1930 i Nyåker, Nordmaling. Han tog studenten i Stockholm Som medlem av Fotografiska föreningens juniorsektion vann han 1956 föreningens stora silverplakett för en bild tagen i Nyåker. Det uppmuntrade honom till fortsatt minnesfotografering av platsens människor och miljöer. Resultatet blev 1959 debutboken Byn med det blå huset avlade han filosofie kandidatexamen i Uppsala. Han blev därefter anställd vid Sveriges Radio i Umeå fick han en personlig tjänst som fältetnolog vid Västerbottens läns museum. Några utmärkelser: 1960 Svenska Dagbladets fotopris, 1993 Hasselbladsstiftelsens stora fotografpris, 1995 LRF:s kulturpris, 1995 kallad till hedersdoktor vid SLU. 16 Fotograf, författare, forskare Byn med det blå huset introducerade en unik kombination av dokumentär fotografisk bild och fri text. Den dubbla uttrycksformen blev alltsedan dess Sune Jonssons personliga kännemärke. I samarbetet med museet förtätades och fördjupades den kulturhistoriska medvetenheten. Den har särskilt präglat hans skildringar av västerbottniska miljöer, där traditionella arbetsformer inom jordbruket, odlingslandskapet och det religiösa livet varit tre dominerande ämneskretsar. Men bl.a. i den magistrala Jordgubbar med mjölk 1994 har utsynen vidgats till hela det svenska bondelandskapet. Hans beskrivning av 1900-talets förändringar av svenskt kulturlandskap och svensk landsbygd har otvivelaktigt forskningskaraktär. Som stilbildande fotograf och som författare var han outtröttligt produktiv med en bok om året under hela 1960-talet. Under och 80- talen tillkom färre böcker, men istället genomfördes flera mycket stora dokumentära filmprojekt. Redan 1962 pläderade Sune Jonsson för räddningen av bygdefotografernas bildverk som ett omistligt kulturarv vilket också fick nationell betydelse. Sune Jonssons verk har sammanfattats i boken Album fotografier från fem decennier som utgavs av länsmuseet och Västerbottens läns hembygdsförbund i fjol.

18 Filosofie hedersdoktor vid humanistisk fakultet Mikael Reuter Mikael Reuter är född i Helsingfors Efter studentexamen 1961 blev han filosofie kandidat 1969 och filosofie licentiat Han tjänstgjorde som lärare vid Rudolf Steinerskolan , var assistent vid Helsingfors universitet och lärare i fonetik vid olika högskolor och sommaruniversitet Han har varit kurator för Åbo nation och medlem i styrelsen för studentkåren vid Helsingfors universitet. Under de senaste årtiondena har Mikael Reuter varit en ledande aktör inom organ för språkvården i Finland och övriga Norden. Han är nu föreståndare för Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland. Vårdar finlandssvenskan Efter sin grundläggande akademiska examen fortsatte Mikael Reuter med studier i fonetik. Han tillbringade 1971 en termin vid Umeå universitet, där han utnyttjade den tekniska utrustningen för studium av språkljuden i finlandssvenskan. Hans licentiatavhandling behandlar kvantiteten (ljudens uttalslängd) i finlandssvenskan. Förutom som chef för Svenska avdelningen vid Finlands forskningscentral för de inhemska språken har Mikael Reuter verkat på många plan för svenska språket och dess användning i Finland. Han är ordförande i Finlands tekniska nomenklaturcentral (TSK), och medlem i en kommitté för en ny språklag i Finland. Mest känd i sitt hemland är han genom sina artiklar publicerade i Hufvudstadsbladet. Omkring 400 av dessa har samlats och publicerats i två böcker, Reuters rutor. Den språkliga språkvårdsverksamheten och rådgivningen är speciellt viktig när det gäller finlandssvenskan, ett minoritetsspråk utsatt för stark påverkan av majoritetsspråket. En hel del av Mikael Reuters språkvårdsverksamhet har ägnats det svenska lagspråket i Finland. Han har också samarbetat med den finska språknämnden i Sverige. Han har varit medlem av Nordiska språksekretariatet och verkat för den nordiska språkgemenskapen. 17

19 Filosofie hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning Karl-Georg Ahlström Karl-Georg Ahlström är född 1929 och avlade folkskollärarexamen i Karlstad Han studerade vid Uppsala universitet och var Sverige-Amerikastiftelsens stipendiat i USA Han disputerade 1961, blev docent i pedagogik och erhöll 1969 den nyinrättade professuren i praktisk pedagogik vid lärarhögskolan i Uppsala. Tjänsten överfördes senare till universitetets pedagogiska institution. År 1989 knöts Ahlström på halvtid till sektorn för undervisningsyrken för att utveckla lärarutbildningens forskningsanknytning. Efter pensioneringen var han under två år professor II i specialpedagogik vid universitetet i Trondheim. Ahlström är svensk redaktör för Scandinavian Journal of Educational Research och ledamot av Kungl. Vetenskapssocieteten och Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. 18 Om trafik och lärares arbete Ursprungligen ägnade Ahlström sig åt problem vid pedagogiska mätningar och bidrog bland annat till den första svenska läroboken på området. Ett annat intresse gällde inlärningspsykologiska frågor, bl.a. hur erfarenheter överförs från en situation till en annan. Under 1960-talet genomförde han undersökningar i samarbete med psykologer, lingvister och tekniker för att utröna möjligheterna att med olika tekniska redskap kompensera svåra skador på hörsel och syn hos barn och ungdomar i utbildningssituationer. När Högertrafikkommissionen 1964 tillsatte en vetenskaplig arbetsgrupp för att få forskningsunderlag för beslut och åtgärder ingick Ahlström i denna. Han hade bl.a. ansvar för att kartlägga trafikkunskaper hos barn och vuxna, granska informations- och undervisningsprogram samt mäta effekter av dessa. Han har därefter belyst frågor om människan i trafiken i en rad utredningar och studier. Efter att ha blivit professor i praktisk pedagogik inriktade sig Ahlström främst på forskning om lärares arbete med att utveckla skolan samt om undervisningsmetodiska föreställningar och övertygelser bakom lärares och lärarutbildares handlingar i pedagogiska situationer.

20 Filosofie hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning Lena Hjelm-Wallén Lena Hjelm-Wallén föddes 1943 i Sala där hon fortfarande bor. Efter gymnasieexamen 1962 följde samhällsvetenskapliga studier vid Uppsala universitet som 1965 ledde till filosofie magisterexamen och lärarutbildning. Hon arbetade som högstadielärare i Sala mellan och har därefter varit tjänstledig från adjunktstjänst i gymnasieskolan för uppdrag som socialdemokratisk riksdagsledamot. Detta uppdrag kommer att avslutas 2001 efter 32 år. Lena Hjelm-Wallén var skolminister , utbildningsminister och biståndsminister var hon vice ordförande i utbildningsutskottet var hon utrikesminister och fr.o.m är hon vice statsminister. Skolfrågor i fokus Skolan har alltid varit en viktig utgångspunkt i Lena Hjelm-Walléns arbete och grundats såväl i hennes yrkesinriktning som i hennes politiska engagemang. Tidigt insåg hon också lärarutbildningens betydelse, och en av hennes första åtgärder som skolminister blev att 1974 tillsätta den lärarutbildningsutredning, som skulle komma att bli upphovet till ett långvarigt och konfliktfyllt reformarbete. Som utbildningsminister lade hon 1985 fram propositionen om en förändrad grundskollärarutbildning. Förändringen ledde i Umeå också till ett reformarbete som nu har resulterat i att forskning och forskarutbildning med anknytning till lärarutbildningen kraftigt byggts ut. Som skolminister lade Lena Hjelm-Wallén 1975 fram propositionen om reformen av skolans inre arbete (SIA), och som utbildningsminister och riksdagsledamot har hon också ägnat stor uppmärksamhet åt gymnasieskola och vuxenutbildning. Som biståndsminister tog hon upp utbildningens betydelse för u-ländernas utveckling och då särskilt frågor om lärarutbildning och flickors skolgång. Hon tog engagerat del i Umeå universitets långvariga arbete med uppbyggandet av en ny lärarutbildning i Namibia. 19

21 Filosofie hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning Margreta Söderwall Margreta Söderwall, föddes 1912 i Stockholm, där hon 1931 tog studenten vid Whitlockska samskolan. Hon blev odontologie kandidat Hon avlade filosofie magisterexamen vid Stockholms högskola 1941 och utbildade sig vid Lärarhögskolan i Stockholm (1948) fick hon tjänst som adjunkt i modersmålet och engelska vid Högre allmänna läroverket i Umeå. Från 1968 var hon metodiklektor vid lärarutbildningen i Umeå. Sina sista yrkesverksamma år ( ) undervisade hon vid Huddingegymnasiet (Stockholm). Hon erhöll Umeå stads Kulturstipendium 1965, Vilhelmina köpings teaterstipendium Elis Essegårds minne 1970 samt Svensk Damtidnings Akademis årspris Teater som pedagogik Vid sidan av sin lärargärning startade Margreta Söderwall teaterverksamhet för skolungdom och 1952 bildades Umeå Shakespearesällskap, där hon under två decennier ledde och inspirerade barn och ungdomar i skapande verksamhet: de spelade främst Shakespeare, men också bl.a. Euripides, Molière, Ionesco. De reste på turné i hela Norrland, i Stockholm och Malmö samt gjorde sex säsonger på Vasa teater. Vid ett gästspel i Leeds 1959 framförde umeungdomarna en bejublad föreställning av Strindbergs Folkungasagan på engelska! Genom bokutgåvor i serien Läs och Spela (Natur och Kultur) har hon gjort klassiska pjäser tillgängliga för skolungdom. Hennes teaterpedagogik materialiserades under 1970-talet i en serie rekvisita-påsar avsedda att underlätta för lärare att låta elever spela scener ur klassiska pjäser på lektionstid startade hon Commediagruppen i Huddinge, där hon långt efter sin pensionering fortsatte att engagera barn och ungdomar i teaterverksamhet. Hon har medverkat i studiedagar och konferenser samt i Utbildningsradions språkundervisning. Genom sin gärning har hon väckt intresset för teater hos generationer av barn och ungdomar. 20

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB CV BARBRO DAHLBOM-HALL 1967 Examen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 1967-1969 Byråsekreterare Statens Personalutbildningsnämnd (PUN) med ansvar för amanuensutbildning 1969-1976

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen Plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen Bakgrund Med anledning av förändringen i Högskolelagen har Rådet för grundutbildningsfrågor den 28 mars 2006 utsett en arbetsgrupp som fått

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid StockJiolms universitet MINS 55 Jubileumsskrift 2003 Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Stockholm 2003 Innehåll Förord 1 Nordister och

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping 20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping Flyktingmedicinskt centrum (FMC):s historia har påverkats

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer