Avloppshandbok. Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppshandbok. Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH"

Transkript

1 Avloppshanbok Geberit Silent-b20, Silent-PP och PE

2 1 Geberit Silent-b Geberit Silent-b20 sortiment 25 3 Geberit Silent-PP 69 4 Geberit Silent-PP sortiment 85 5 Geberit PE Geberit PE sortiment Verktyg Ljumässiga förhållanen i bostäer och ljuisoleringssortiment Brantekniska åtgärer vi avloppsinstallationer och branskyssortiment 305 1

3 2

4 1 Geberit Silent-b Systembeskrivning Översikt Saansättning Använningsområe Tekniska ata Montageregler Rörinstallation Infästning av rörlening Övergång till anra rörleningssystem Montagemått Kombination av Geberit Silent-b20 rörelar Montageanvisning Skarvning me Geberit Silent-b20 rör 21 3

5 1 Geberit Silent-b Systembeskrivning Översikt Geberit Silent-b20 är ett ljuämpane avloppssystem. et PE-S2:s höga ensitet och svängningsämpare för inbromsningszoner/riktningsföränringar säkrar en avsevär ljuämpane effekt. Geberit Silent-b20 kan monteras me elmuffar, kromstålskoppling eller me spegelsvetsning. Geberit Silent-b20 har följane egenskaper: Ljuämpane egenskaper genom mineralförstärkt material och svängningsämpare för inbromsningszoner/riktningsänringar Enkelt, snabbt och rent förarbete, inga gnistor vi avkortning Skarv me kromstålskoppling ger snabbt och flexibelt montage som kan justeras Säkra och kostnaseffektiva branskyslösningar Brett sortiment me hyrauliskt optimala rörelar Komplett system me imensionerna ø me stor utloppskapacitet och optimalt ljuämpane egenskaper Saansättning 0 Bil 1: Silent-b20 systemkomponenter Geberit Silent-b20 består av: Silent-b20 rör ø Silent-b20 rörelar Rak anslutning till anra rörsystem Anslutningsmetoer (elmuffar och kromstålskopplingar) Fästen Använningsområe Geberit Silent-b20 lämpar sig för alla trycklösa avloppsinstallationer och särskilt för byggnaer me stora krav på ljuisolering t.ex. sjukhus, hotell, kontorsbyggnaer och flerfamiljshus. För temperatur- eller tryckbelastae avloppsleningar me tryck över 0,5 bar och rörleningar ingjutna i betong, ska rören och rörelarna saanfogas me elmuff eller genom spegelsvetsning. 4

6 1 Geberit Silent-b Tekniska ata Systemets egenskaper Tabell 1: Systemets egenskaper Geberit Silent-b20 PE-S2 Densitet kg/m 3 Längutvigningskoefficient 0,17 /m K Värmespänningar 1 /m 1) Värmeleningsförmåga 0,43 W/m K Driftpåverkan k b 1 (enligt Prantl-Colebrook) Temperaturbestänighet 60 C 2) Slagfasthet Geberit Silent-b20 är tack vare materialet PE-S2:s elasticitet praktiskt tagit omöjligt att förstöra vi normal hantering. Kölbestänighet Tack vare materialet PE-S2:s höga elasticitet förblir frysta rörleningar intakta efter upptiningen. Kemisk bestänighet Geberit Silent-b20 har en go kemisk bestänighet som är anpassat ag / spillvatten system. UV-bestänighet Geberit Silent-b20 är UV-stabilisera me sot. Luftljuisolering et PE-S2 har utmärkta ljuämpane egenskaper. Svängningsämparna och hög ensitet kombinerat me kraftig materialtjocklek birar ytterligare till luftljuisoleringen. Byggnasljuisolering Byggnaslju reuceras väsentligt vi använning av rörsvep me guiinlägg samt isolerane mantlar vi omgjutning eller liknane. Konensbilning På grun av materialet PE-S2:s låga värmeleningsförmåga uppstår inte konensbilning vi kortvariga temperaturskillnaer. Slitstarkt I varierane omfång belastas avloppsystem av avfall. Avfall orsakar nötning av rörleningsmaterialet. Därför är et extra viktigt att rörleningsmaterialet är slitstarkt. Geberit Silent-b20 är mycket slitstarkt. Kraftig materialtjocklek ger ytterligare säkerhet. Elektrisk leningsförmåga Geberit Silent-b20 är inte elektriskt leane. 1) När rör utsätts för värme i samban me tillverkningen uppstår värmespänningar. För att unvika såana läggs Silent-b20-rören i varmvattensba efter tillverkningen. Därme ökar säkerheten i pressfogarna eftersom rören å inte "krymper" på längen och rar sig ur pressfogen. 2) Kortvariga temperaturtoppar från traitionella hushållsapparater är tillåtet 5

7 1 Geberit Silent-b20 Tekniska ata för rör Tabell 2: Dimensioner och vikt Geberit Silent-b20 rör Utvänig tjocklek Nom. styvhet Vikt Vikt me vatten iameter ø s SN [] [] [kg/m] [kg/m] 56 3,2 12,5 0,900 2, ,2 12,5 1,045 3, ,6 12,5 1,375 4, ,5 12,5 2,480 7, ,0 12,5 3,330 10, ,0 12,5 4,170 16, ,0 12,5 5,816 22,527 Termiska egenskaper 18 l [] m 16 9 m m m m 9 5 m m m 4 2 m m T [K] Bil 2: Termisk längutvigning för Silent-b20 för packningar Alla tätningar till icke-svetsae förban är tillverkae av EPDM. 6

8 1 Geberit Silent-b Montageregler Rörinstallation Rörleningar ingjutna i betong Geberit Silent-b20 rörleningar som är ingjutna eller les genom betong bör helt isoleras från byggnaen me isoleringsskålar eller me Geberit Isol. + L = - 1,0 Fallrör me anslutningsleningar ingjutna i betong L + L = - 13,0 Exempel på beräkning av rörläng + L = - 1,8 Rörets läng L är beroene av använningsförhållanena och e använa röroch kopplingselarna. Vi rörimension på ø110 och en installationstemperatur på 20 C krävs följane läng på rör: Tabell 3: Rörets läng vi en installationstemperatur på 20 C Kopplingselar L [] 1) 2 x kromstålskopplingar - 1,0 Lång expansionsmuff och - 13,0 elsvetsmuff Kort expansionsmuff och -1,8 elsvetsmuff 1) Avkortningsmåtten gäller för alla rörimensioner För att unerlätta montaget samt för att uppta eventuella längföränringar i avloppssystemet förespråkar Geberit att man använer lång expansionsmuff och elsvetsmuff, ks. sivu 21 kohta

9 1 Geberit Silent-b20 Montering me Geberit kromstålskoppling utan expansionsmuff Ett fallrör me anslutningsleningar, som är ingjutet i betong, kan enast monteras utan expansionselement vi följane förutsättningar: Våningshöj max. 3 m Skarv me Geberit kromstålskoppling Ingen använning av förgreningar Vi rak rörragning krävs inga glipunktsrörsvep Montering me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff som expansionselement Vi montering me Geberit Silent-b20 expansionsmuff måste följane steg utföras: Expansionsmuff och röret ska anslutas me en raghållfast pressfog t.ex. elsvetsmuff (1) Fäst expansionsmuffen vi en fixpunkt (2) Kromstålskoppling är inte tillåtet att använa me lång expansionsmuff Välj allti ett rörsvep me en imension större än anslutane avloppsrör Elsvetsmuffen skjuts in över et avkortae röret. Röret sticks in i expansionsmuffen till anslaget ks. sivu 21 kohta för insticksmått. Justera röret på en översta rörleningselen till anslaget i elsvetsmuffen, och svetsa ärefter elsvetsmuffen (3) Bil 3: Fallrör me anslutningsleningar som är ingjutna i betong utan expansionselement 1 Skarv me Geberit kromstålskoppling 2 Geberit Silent-b20 rörlening och genomföring ingjutna i betong 3 Geberit Silent-b20 avgrening får inte göras me reucera imension 0 3 Bil 4: Fallrör me anslutningsleningar ingjutna i betong och Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff som expansionselement 1 Elsvetsmuff 2 Lång expansionsmuff 3 Skarv me Geberit elsvetsmuff

10 1 Geberit Silent-b20 Montering me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff som expansionselement Vi montering me Geberit Silent b-20 kort expansionsmuff måste följane steg utföras: Silent röret skall noggrant kapas vinkelrätt Stick in expansionsmuffen me fixpunktsian (metallklor) mot röränen till anslaget. Markera insticksjupet på röret och stick in et till anslaget på en anra sian av muffen, expansionssian. Justera röret på en översta rörleningselen till anslaget i elvetsmuffen Kontrollera insticksjupet på expansionssian av expansionsmuffen och svetsa ärefter elsvetsmuffen (2) Infästning av rörlening Geberit Silent-b 20 infästning me fix- och glipunkter. Fixpunkter efinierar rörleningarnas hållpunkter och styr en termiskt betingae längänringen på så vis att en kan tas upp av t.ex. expansionsmuffen. Glipunkterna hinrar sioförskjutningar vi termiskt betingae längföränringar, samt bär rörleningens vikt. Fixpunktutförane Fixpunkter utförs me följane komponenter: Geberit Silent-b20 rörsvep me guiinlägg, artikelnr. 3xx Välj allti ett rörsvep me en imension större än anslutane avloppsrör Geberit gängrör 1/2", artikelnr Geberit montageplatta, artikelnr Geberit Silent-b20 expansionsmuff eller Geberit elsvetsmuff Komponenterna är beräknae för en kraft på upp till N. 0 1 Bil 5: Fallrör me anslutningsleningar ingjutna i betong och Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff som expansionselement 1 Skarv me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff 2 Skarv me Geberit elsvetsmuff 0 Bil 6: Vertikala leningsavsnitt: Fixpunkt me Geberit Silent-b20 expansionsmuff 9

11 1 Geberit Silent-b20 0 Glipunktsutföranen Me ett vägg- eller takavstån på 50 kan glipunkterna utföras me Geberit montageplatta och Geberit 1/2" rör m utv. gänga eller gängstång M10. Om rör m utv. gänga eller en gängstång ska använas beror på Silent rörets imension. 0 Bil 7: orisontella leningsavsnitt: Fixpunkt me Geberit Silent-b20 expansionsmuff Me Geberit montageplatta och Geberit 1/2" rör m utv. gänga kan rörleningar monteras me ett avstån till tak/vägg på upp till Bil 8: Fixpunkter, avstån till tak/vägg upp till 25 Vi infästning på väggen eller vi avstån till taket på mer än 25 rekoenerar Geberit att fästa fixpunkterna på konsoler Bil 10: Glipunkter, avstån till taket upp till 50 Tabell 4: Konstruktion av glipunkter me gängstång M10 eller rör m utv. gänga 1/2" beroene av rörimension ø [] Infästning M10 M10 M10 M10 M10 1/2" 1/2" Vi avstån till väggen eller taket på över 50 rekoenerar Geberit att fästa glipunkterna till konsoler Bil 9: Fixpunkter på konsol, vi avstån till taket på mer än 25 Bil 11: Glipunkter på konsol, vi avstån till tak på mer än 50 10

12 1 Geberit Silent-b20 Infästningsavstån För horisontella leningsavsnitt Vi horisontella leningsavsnitt beror infästningsavstånet på viktkraften per rörsvep och ärme på rörimensionen. I e neanståene bilerna och tabellerna beskrivs monteringsistansen me och utan störänna. RA RA Bil 12: Monteringsistans för horisontella leningsavnitt utan störänna RA Bil 13: ø [] Monteringsistans för horisontella leningsavnitt me störänna Avstån mellan rörklamrar RA utan störänna Tabell 5: Infästningsavstån för horisontella leningsavsnitt me störänna RA [m] Viktkraft FG [N] 1) RA [m] 56 0,8 23 1, ,8 28 1, ,8 40 1, ,9 65 1, , , , , , ,4 528 Viktkraft FG [N] 1) 1) Rör fyllt me vatten 10 C 11

13 1 Geberit Silent-b20 För vertikala rörleningar 0 F RA G Tabell 6: ø [] Vertikala infästningsavstån och viktkraft per fixpunkt Rörsvepsavstån Viktkraft per fixpunkt 1) RA [m] 1) Rör fyllt me vatten 10 C FG [N] 56 1, , , , , , ,4 760 RA F Bil 14: Infästningsavstån för vertikala rörleningar G Glipunkt F Fixpunktrörsvep 0 12

14 1 Geberit Silent-b20 Expansionsupptagning Me Geberit Silent-b20 lång eller kort expansionsmuff För att kunna ta upp rörleningens längutvigning i lång eller kort expansionsmuff, ska fix- och glipunktrörsvepen placeras på följane sätt: 3 X X X 3 Bil 15: Expansionsupptagning me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff 1 Fixpunkt me 2 Geberit elsvetsmuffar eller Geberit elsvetsban som fixpunkt 2 Glirörsvep 3 Fixpunkt me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff x Avstån mellan Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff max. 6 m 0 13

15 1 Geberit Silent-b20 3 X X X 3 Bil 16: Expansionsupptagning me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff 1 Fixpunkt me 2 Geberit elsvetsmuffar eller Geberit elsvetsban som fixpunkt 2 Glirörsvep 3 Fixpunkt me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff x Avstån mellan Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff max. 3 m 0 Om rörleningens längutvigning upptas av långa eller korta expansionsmuffar rekoenerar Geberit att följane åtgärer vitas: Vi montage me lång expansionsmuff ska skarvar utföras me elsvetsmuff eller spegelsvetsning Vi montage me kort expansionsmuff kanäven kromstålskoppling använas För att ungå överföring av byggnaslju ska hela avloppssystemet isoleras från byggnaen me en Geberit isoleringsslang 14

16 1 Geberit Silent-b20 Me expansionsskänkel Utvigningen upptas i expansionsskänkel BS. I enna förbinelse ska fix- och glipunkterna placeras på följane vis: 3 L1 BS BS1 2 L2 1 Bil 17: Expansionsupptagning me expansionsskänkel 1 Fixpunkt me 2 Geberit elsvetsmuffar eller Geberit elsvetsban som fixpunkt 2 Glirörsvep 3 Fixpunkt me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff BS Expansionsskänkel 0 15

17 1 Geberit Silent-b20 Tabell 7: Installation av expansionsskänkel Rörläng L1, L2 Expansionsskänkel BS1, BS2 [m] ø 56 [m] ø 63 [m] ø 75 [m] ø 90 [m] ø 110 [m] ø 135 [m] ø 160 [m] 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 9 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 10 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 15 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 20 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,7 1, Övergång till anra rörleningssystem Geberit PE till Geberit Silent-b20 Geberit PE Elsvetsmuff Lång expansionsmuff Kort expansionsm uff Kromstålsk oppling 1) Spegelsv etsning Geberit Silent-b20 ø [] ø [] x x x x x x 160 1) Till Geberit PE rör ska et använas stöhylsa Astolan till Geberit Silent-b20 Astolan Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] ø []

18 1 Geberit Silent-b20 Gjutjärn till Geberit Silent-b20 Gjutjärn Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] Stål till Geberit Silent-b20 Fibercement till Geberit Silent-b20 ø [] Stål Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] ø [] , , , , , Fibercement Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] ø []

19 1 Geberit Silent-b Montagemått Kombination av Geberit Silent-b20 rörelar Tabell 8: Vinkelförskjutning av böjar 15 till 45 Böj Skänkel Skänkel Skänkel kort / kort kort / långt långt / långt ø K ø ø K graer ø [] a [] [] K [] a [] [] K [] a [] 1) [] ,4 24 3,5 3,2 23,9 3,5 4 23,8 63 2,7 24,9 3,5 3,3 24,9 3,5 4 24,8 75 2,7 25,9 3,5 3,4 25,8 3,5 4,2 25,7 90 2,9 30,9 5,5 4,1 30,8 5,5 5,3 30, ,2 31,9 5,5 4,2 31,7 5,5 5,3 31, ,4 35,8 6,5 4,7 35,7 6,5 6 35, , , , ,7 23,1 3,5 6,2 22,7 3,5 7,7 22,3 63 5,2 23,9 3 6,4 23,6 3 7,7 23,3 75 5,2 24,9 3,5 6,7 24,5 3,5 8,2 24,1 90 6,7 31,5 4,5 8,4 31 4,5 10,2 26, ,2 30,7 4,5 8,2 30,1 4,5 10,2 30, ,7 34,5 6,5 9,2 33,8 6,5 11,7 33, ,8 9, ,8 9, , ,6 21,6 3 8,7 20,7 3 10,8 19,8 63 7,3 22,3 2,5 9,1 21,6 2,5 10,8 20,8 75 7,3 23,3 2,5 9,4 22,4 2,5 11,5 21, ,2 26,7 4 14,4 25, ,7 28,7 4 11,5 27,5 4 14,4 26, ,1 34,1 5 13, ,5 31, ,5 41,5 7 24,5 40 1) Avkortning av vinkelförskjutning möjlig a K a a 18

20 1 Geberit Silent-b20 Tabell 9: Skarvning av två böjar 45 Böj Skänkel Skänkel Skänkel kort / kort kort / långt långt / långt K ø L ø L ø L K K graer ø [] L [] ,3 2) [] K [] 1) Avkortning av vinkelförskjutning möjlig 2) Enast tillåtet för anslutningsleningar L [] 1) [] 1 [] K [] L [] 1) [] 14,1 3 12,3 13,2 16,2 3 15,3 15, ,3 2) 14,8 2,5 12,8 14,1 16,6 2,5 15,3 15, ,3 2) 15,3 2,5 13,3 2) 14,4 17,4 2,5 16,3 16, ,3 2) ,8 16,7 21,2 4 20,3 19, ,3 2) 18,7 4 16,3 2) 17,5 21,5 4 20,3 20, ,7 2) 22,6 5 19,5 2) 21,5 25,3 5 23,3 24, ,8 2) 29, ) 26,7 31,5 7 31,5 30,5 19

21 1 Geberit Silent-b20 Tabell 10: Förgrening 45 me böj 45 Genomgång Förgrening / Skänkel kort på förgrening böj Skänkel långt på förgrening ø1 K ø1 ø L a ø L a a a ø [] ø1 [] a [] L [] [] K [] a [] L [] 1) [] ,9 16,8 19, ,8 18, ,6 17,8 20,1 3 14,7 20,8 19, ,9 18,3 20,4 2,5 14,7 20,8 19, ,3 18,8 20,6 3 15,4 21,8 19, ,6 19,3 21,1 2,5 15,4 21,8 20, ,6 19,3 21,6 2,5 15,8 22,3 20, ,7 20,8 22,2 3 16,8 23,8 21, ,1 21,3 22,6 2,5 16,8 23,8 21, ,1 21,3 23,1 2,5 17,2 24,3 22, ,4 21,8 25,4 4 18,6 26,3 24, ,1 22,8 23,6 3 18,2 25,8 22, ,5 23,3 24 2,5 18,2 25,8 23, ,5 23,3 24,5 2,5 18,6 26,3 23, ,8 23,8 26, ,3 25, ,2 24,3 27, , ,7 29,3 30,7 4 23,5 33,3 29, ,8 33,7 35,3 5 24,6 34,8 32, , , , ,4 29, , , ) Avkortning av vinkelförskjutning möjlig 20

22 1 Geberit Silent-b Montageanvisning Skarvning me Geberit Silent-b20 rör 2 Markera insticksjupet på röret. Var uppmärksam på att insticksjup är beroene av montagetemperaturen, se tabell ovan. Geberit Silent-b20 rör kan anslutas me lång / kort expansionsmuff, kromstålskoppling, elsvetsmuffar och spegelsvets. Vi använning av Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff ska insticksjupet iakttas. Insticksjupet beror på rörimension och montagetemperatur. -10 C 0 C 10 C 20 C ø Skarv / fixpunkt me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff Expansionsmuffen och röret ska monteras raghållfast me hjälp av en elsvetsmuff. Det ska monteras 1 st. lång expansionsmuff per våningsplan. Vi vertikala rörragningar utan förgrening och valvgenomföringar upptar en lång expansionsmuff rörets längänring upp till en rörläng av 6 m. 1 Montera expansionsmuffen och röret raghållfast me elsvetsmuff. Expansionsmuffens packningar har smorts på fabriken. Därför skall inte röränarna smörjas. Kromstålskopplingar får inte använas som skarv i system är lång expansionsmuff använs 3 Stick in röret i expansionsmuffen till markeringen. 4 Fixera expansionsmuffen mot byggnaselement me ett rörsvep av en imension större än anslutane avloppsrör. 21

23 1 Geberit Silent-b20 Skarv / fixpunkt me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff Insticksjupet är beroene av imension på rör 3 Stick in expansionsmuffen me fixpunktssian på röränen till anslaget. Var uppmärksam på flöesriktningen. Dim [] Insticksjup [] Kort expansionsmuff upptar rörets längänring upp till en rörläng av 3 m. 1 Kapa röret vinkelrätt me en rörskärare. 4 Stick in röränen in i expansionsmuffen expansionssia till anslaget Rengör röränarna me en renoch, torr trasa. 5 Fixera expansionsmuffen mot byggnaselement me ett rörsvep av en imension större än anslutane avloppsrör. Expansionsmuffens packningar har smorts på fabriken. Därför skall inte röränarna smörjas. Metallklorna på expansionsmuffen fixpunktssia håller fast muffen på röret. Röret kan och skal inte längre ras ut ur expansionsmuffen. 22

24 1 Geberit Silent-b20 Skarv me kromstålskoppling 1 Kapa röret vinkelrätt me en rörskärare. 4 Stick in rören i kromstålskopplingen till anslaget och kontrollera insticksjupet Rengör röränarna me en ren, torr trasa. 5 Spänn bulten till anslag 3 Markera insticksjupet på rören. 6 0,0 Röränarna får inte smörjas. Det krävs inte någon stöhylsa till Geberit Silent-b20. 23

25 1 Geberit Silent-b20 Skarvning me Geberit Silent-b20 elsvetsmuff 1 Kontrollera att röränarna är i vinkel. 5 Anslut elsvetsapparaten och börja svetsa Graa av rörens yta me en kniv eller rörskrapa. Rengör ytan noggrant efter avgraning från eventuella lösa partiklar Vi e tillfällen å elmuff ska använas som en skjutmuff avlägsnas en förmonterae insticksjupringen i elsvetsmuffen me en skruvmejsel och markerar insticksjupet 3 på bägge röränarna. Vi anra tillfällen låter man!insticksjupringen" vara orör. 0 Resultat Placera elsvetsmuffen mitt över

26 2 Geberit Silent-b20 sortiment 2.1 Rör Förminskningar Böjar Grenrör Rensrör Muffar Kromstålskoppling Elsvetsmuff Anslutningsring Diverse tillbehör, bransky Rörsvep Rörsvep tillbehör Fästplattor 64 25

27 2 Geberit Silent-b20 sortiment Rør 2.1 Rör Silent-b20 Rör L i s A 2 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning 0,17 /(m K) Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör 0,43 W/(m K) PE-S2 Leveransomfatting Leverans som raka rör RSK Artikelnr. Ø iø s A L (m) Färg ² m ,6 3,2 19,3 3 Mattsvart ,6 3,2 25,1 3 Mattsvart ,8 3,6 36,1 3 Mattsvart , Mattsvart ,4 3 Mattsvart ,7 3 Mattsvart ,4 3 Mattsvart 26

28 2 Geberit Silent-b20 sortiment Reuktioner 2.2 Förminskningar Silent-b20 Förminskning h1 1 h A För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Excentriskt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 A h h1 Färg ,9 8 3,3 3,7 Mattsvart ,6 8 3,3 3,7 Mattsvart ,5 8 3,1 3,7 Mattsvart ,6 8 3,3 3,7 Mattsvart 27

29 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Förminskning h1 h 1 A För byggnaer me höga krav på ljuisolering Excentriskt Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 DN / 56 2, ,7 Mattsvart / 70 1, ,7 Mattsvart / ,1 3,7 Mattsvart / 100 1,3 11 6,1 3,7 Mattsvart / 125 0, ,7 Mattsvart / 100 2,4 12,6 8 3,8 Mattsvart / 125 1,1 13,5 8 4,7 Mattsvart A h h1 Färg 28

30 2 Geberit Silent-b20 sortiment Bøjninger 2.3 Böjar Silent-b20 Böj 15 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Lång skänkel Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 X X1 K Färg ,5 4,5 3,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 5,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 6,5 6,5 Mattsvart ,5 8 Mattsvart 29

31 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 30 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 X X1 K Färg ,5 4,5 3,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 4,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 6,5 6 Mattsvart ,7 15,7 7 Mattsvart 30

32 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 45 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 X X1 K Färg ,5 4,5 3 Mattsvart ,5 5 2,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 4 Mattsvart Mattsvart ,5 7,7 5 Mattsvart ,5 9,5 8 Mattsvart 31

33 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 60 X K X K För avloppsleningar i hus För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Lång skänkel Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc X K Färg ,1 3,5 Matt svart ,3 3,5 Matt svart ,8 4,5 Matt svart ,6 4,5 Matt svart ,9 6 Matt svart 32

34 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 67 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Lång skänkel Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) PE-S2 0,43 W/(m K) X X1 K Färg ,5 5,5 2 Mattsvart Mattsvart Mattsvart ,5 Mattsvart 33

35 X 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 88.5 X För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc X Färg ,5 6,5 Mattsvart ,5 7 Mattsvart ,5 7,5 Mattsvart ,5 8 Mattsvart ,5 9,5 Mattsvart ,5 11,5 Mattsvart 34

36 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 88.5 X K X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc X K Färg ,5 18,6 5 Mattsvart ,5 22,5 8 Mattsvart 35

37 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Anslutningsböj 90 X2 X1 i D För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø iø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 D arc X1 X2 Färg ,6 90 7,5 10 Mattsvart ,3 90 7,5 20 Mattsvart 36

38 2 Geberit Silent-b20 sortiment Grenrør 2.4 Grenrör Silent-b20 Grenrör 88.5 K3 X2 X3 X1 K1 1 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 10, ,5 4,5 0,5 Mattsvart ,5 10,5 7 7,5 18 4,5 0,5 Mattsvart ,5 10,5 7,5 7,5 18 3,5 Mattsvart , ,3 20,3 6 2 Mattsvart , ,3 20,3 5 1 Mattsvart ,5 12 8,3 8,3 20,3 4,5 0,5 Mattsvart ,5 13, ,5 7,5 3 Mattsvart ,5 13, ,5 6,5 2 Mattsvart ,5 17,3 11,5 11,5 28,8 8,5 2,5 Mattsvart ,5 17,3 11,5 11,5 28,8 7,5 1,5 Mattsvart , ,5 33,5 7 1,5 Mattsvart ,5 19, ,5 7 1,5 Mattsvart ,5 18, ,5 7 3 Mattsvart X1 X2 X3 K1 K3 Färg 37

39 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 örngrenrör 88.5 /90 X2 1 X3 X K1 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Anslutningar i 90 vinkel till varanra Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 13, ,5 4,5 Mattsvart X1 X2 X3 K1 Färg 38

40 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Swept entry K3 X2 X3 X1 1 K1 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Me förbättrat inloppsrör Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 13,5 11,5 9 22,5 4 1 Mattsvart ,5 13,5 11,5 9 22,5 2,5 Mattsvart X1 X2 X3 K1 K3 Färg 39

41 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Grenrör 45 1 X3 X1 K1 X2 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 Mattsvart , ,5 2 Mattsvart , ,5 2 Mattsvart ,5 Mattsvart Mattsvart Mattsvart Mattsvart ,5 Mattsvart Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 Mattsvart Mattsvart , ,5 6,5 Mattsvart , ,5 5 Mattsvart ,6 27,5 41,5 7 Mattsvart ,5 27,5 41,5 7 Mattsvart ,5 27,5 41,5 7 Mattsvart X1 X2 X3 K1 Färg 40

42 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Dubbelgrenrör 88.5 /180 X2 X2 X X1 K För byggnaer me höga krav på ljuisolering För vertikal montering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Anslutningar i 180 vinkel till varanra Me förbättrat inloppsrör Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 13,5 11,5 9 22,5 2,5 Mattsvart X1 X2 X3 K1 Färg 41

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Cylindriska kugghjul...1:2. Kuggstänger - mätkuggstänger...1:21. Innerkuggkransar...1:25. Koniska kugghjul...1:26. Snäckhjul - snäckskruvar...

Cylindriska kugghjul...1:2. Kuggstänger - mätkuggstänger...1:21. Innerkuggkransar...1:25. Koniska kugghjul...1:26. Snäckhjul - snäckskruvar... Innehåll. Komponenter Cylinriska kugghjul...:2 Kuggstänger - mätkuggstänger...:2 Innerkuggkransar...:25 Koniska kugghjul...:26 Snäckhjul - snäckskruvar...:36 Kuggremshjul - kuggremmar...:42 Dämpare - maskinfötter...:58

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

Prisbok 01/2010. Division Plastic Systems. www.glynwed-se.com. FRIABLOC Register FRIAPHON KRYOCLIM INBYGGNADSMODULER. Angivna priser är bruttopriser

Prisbok 01/2010. Division Plastic Systems. www.glynwed-se.com. FRIABLOC Register FRIAPHON KRYOCLIM INBYGGNADSMODULER. Angivna priser är bruttopriser bok 01/2010 Division Plaic Syes Angivna priser är bruttopriser FRIABLOC Regier FRIAPHON KRYOCLIM FRIATHERM AKATHERM INBYGGNADSMODULER FRIALEN PHILMAC www.glynwe-se.co KLIPP UT ELLER KOPIERA! I in han håller

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn PRODUKTKTOG M-System och övrigt gjutjärn M-System - ösningar som gör skillnad Gustavsberg Rörsystem har sedan 1947 haft tillverkning av inomhusavloppssystem. Med denna erfarenhet och kompetens har vi ständigt

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281 TEKNISK INFORMATION 226 Material egenskaper 227 Muffsvetsning 229 Stumsvetsning 229 Trådsvetsning 230 Extrudersvetsning 230 Elektromuffsvetsning 231 Montageanvisning elavstick (med inbyggt skär) 233 Montageanvisning

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme www.rehau.se Bygg Automotive Industri RAUTITAN PEX-RÖR och system. för säker vatten -/ värmeinstallation och

Läs mer

Geberit specialelement

Geberit specialelement Geberit specialelement Var används installationselement Allmänna fördelar Den enkla lösningen Används där man vill ha en vägghängd toalett. Monteras mot en vägg. Avslutas med en hylla. Utformad för att

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer