Avloppshandbok. Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppshandbok. Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH"

Transkript

1 Avloppshanbok Geberit Silent-b20, Silent-PP och PE

2 1 Geberit Silent-b Geberit Silent-b20 sortiment 25 3 Geberit Silent-PP 69 4 Geberit Silent-PP sortiment 85 5 Geberit PE Geberit PE sortiment Verktyg Ljumässiga förhållanen i bostäer och ljuisoleringssortiment Brantekniska åtgärer vi avloppsinstallationer och branskyssortiment 305 1

3 2

4 1 Geberit Silent-b Systembeskrivning Översikt Saansättning Använningsområe Tekniska ata Montageregler Rörinstallation Infästning av rörlening Övergång till anra rörleningssystem Montagemått Kombination av Geberit Silent-b20 rörelar Montageanvisning Skarvning me Geberit Silent-b20 rör 21 3

5 1 Geberit Silent-b Systembeskrivning Översikt Geberit Silent-b20 är ett ljuämpane avloppssystem. et PE-S2:s höga ensitet och svängningsämpare för inbromsningszoner/riktningsföränringar säkrar en avsevär ljuämpane effekt. Geberit Silent-b20 kan monteras me elmuffar, kromstålskoppling eller me spegelsvetsning. Geberit Silent-b20 har följane egenskaper: Ljuämpane egenskaper genom mineralförstärkt material och svängningsämpare för inbromsningszoner/riktningsänringar Enkelt, snabbt och rent förarbete, inga gnistor vi avkortning Skarv me kromstålskoppling ger snabbt och flexibelt montage som kan justeras Säkra och kostnaseffektiva branskyslösningar Brett sortiment me hyrauliskt optimala rörelar Komplett system me imensionerna ø me stor utloppskapacitet och optimalt ljuämpane egenskaper Saansättning 0 Bil 1: Silent-b20 systemkomponenter Geberit Silent-b20 består av: Silent-b20 rör ø Silent-b20 rörelar Rak anslutning till anra rörsystem Anslutningsmetoer (elmuffar och kromstålskopplingar) Fästen Använningsområe Geberit Silent-b20 lämpar sig för alla trycklösa avloppsinstallationer och särskilt för byggnaer me stora krav på ljuisolering t.ex. sjukhus, hotell, kontorsbyggnaer och flerfamiljshus. För temperatur- eller tryckbelastae avloppsleningar me tryck över 0,5 bar och rörleningar ingjutna i betong, ska rören och rörelarna saanfogas me elmuff eller genom spegelsvetsning. 4

6 1 Geberit Silent-b Tekniska ata Systemets egenskaper Tabell 1: Systemets egenskaper Geberit Silent-b20 PE-S2 Densitet kg/m 3 Längutvigningskoefficient 0,17 /m K Värmespänningar 1 /m 1) Värmeleningsförmåga 0,43 W/m K Driftpåverkan k b 1 (enligt Prantl-Colebrook) Temperaturbestänighet 60 C 2) Slagfasthet Geberit Silent-b20 är tack vare materialet PE-S2:s elasticitet praktiskt tagit omöjligt att förstöra vi normal hantering. Kölbestänighet Tack vare materialet PE-S2:s höga elasticitet förblir frysta rörleningar intakta efter upptiningen. Kemisk bestänighet Geberit Silent-b20 har en go kemisk bestänighet som är anpassat ag / spillvatten system. UV-bestänighet Geberit Silent-b20 är UV-stabilisera me sot. Luftljuisolering et PE-S2 har utmärkta ljuämpane egenskaper. Svängningsämparna och hög ensitet kombinerat me kraftig materialtjocklek birar ytterligare till luftljuisoleringen. Byggnasljuisolering Byggnaslju reuceras väsentligt vi använning av rörsvep me guiinlägg samt isolerane mantlar vi omgjutning eller liknane. Konensbilning På grun av materialet PE-S2:s låga värmeleningsförmåga uppstår inte konensbilning vi kortvariga temperaturskillnaer. Slitstarkt I varierane omfång belastas avloppsystem av avfall. Avfall orsakar nötning av rörleningsmaterialet. Därför är et extra viktigt att rörleningsmaterialet är slitstarkt. Geberit Silent-b20 är mycket slitstarkt. Kraftig materialtjocklek ger ytterligare säkerhet. Elektrisk leningsförmåga Geberit Silent-b20 är inte elektriskt leane. 1) När rör utsätts för värme i samban me tillverkningen uppstår värmespänningar. För att unvika såana läggs Silent-b20-rören i varmvattensba efter tillverkningen. Därme ökar säkerheten i pressfogarna eftersom rören å inte "krymper" på längen och rar sig ur pressfogen. 2) Kortvariga temperaturtoppar från traitionella hushållsapparater är tillåtet 5

7 1 Geberit Silent-b20 Tekniska ata för rör Tabell 2: Dimensioner och vikt Geberit Silent-b20 rör Utvänig tjocklek Nom. styvhet Vikt Vikt me vatten iameter ø s SN [] [] [kg/m] [kg/m] 56 3,2 12,5 0,900 2, ,2 12,5 1,045 3, ,6 12,5 1,375 4, ,5 12,5 2,480 7, ,0 12,5 3,330 10, ,0 12,5 4,170 16, ,0 12,5 5,816 22,527 Termiska egenskaper 18 l [] m 16 9 m m m m 9 5 m m m 4 2 m m T [K] Bil 2: Termisk längutvigning för Silent-b20 för packningar Alla tätningar till icke-svetsae förban är tillverkae av EPDM. 6

8 1 Geberit Silent-b Montageregler Rörinstallation Rörleningar ingjutna i betong Geberit Silent-b20 rörleningar som är ingjutna eller les genom betong bör helt isoleras från byggnaen me isoleringsskålar eller me Geberit Isol. + L = - 1,0 Fallrör me anslutningsleningar ingjutna i betong L + L = - 13,0 Exempel på beräkning av rörläng + L = - 1,8 Rörets läng L är beroene av använningsförhållanena och e använa röroch kopplingselarna. Vi rörimension på ø110 och en installationstemperatur på 20 C krävs följane läng på rör: Tabell 3: Rörets läng vi en installationstemperatur på 20 C Kopplingselar L [] 1) 2 x kromstålskopplingar - 1,0 Lång expansionsmuff och - 13,0 elsvetsmuff Kort expansionsmuff och -1,8 elsvetsmuff 1) Avkortningsmåtten gäller för alla rörimensioner För att unerlätta montaget samt för att uppta eventuella längföränringar i avloppssystemet förespråkar Geberit att man använer lång expansionsmuff och elsvetsmuff, ks. sivu 21 kohta

9 1 Geberit Silent-b20 Montering me Geberit kromstålskoppling utan expansionsmuff Ett fallrör me anslutningsleningar, som är ingjutet i betong, kan enast monteras utan expansionselement vi följane förutsättningar: Våningshöj max. 3 m Skarv me Geberit kromstålskoppling Ingen använning av förgreningar Vi rak rörragning krävs inga glipunktsrörsvep Montering me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff som expansionselement Vi montering me Geberit Silent-b20 expansionsmuff måste följane steg utföras: Expansionsmuff och röret ska anslutas me en raghållfast pressfog t.ex. elsvetsmuff (1) Fäst expansionsmuffen vi en fixpunkt (2) Kromstålskoppling är inte tillåtet att använa me lång expansionsmuff Välj allti ett rörsvep me en imension större än anslutane avloppsrör Elsvetsmuffen skjuts in över et avkortae röret. Röret sticks in i expansionsmuffen till anslaget ks. sivu 21 kohta för insticksmått. Justera röret på en översta rörleningselen till anslaget i elsvetsmuffen, och svetsa ärefter elsvetsmuffen (3) Bil 3: Fallrör me anslutningsleningar som är ingjutna i betong utan expansionselement 1 Skarv me Geberit kromstålskoppling 2 Geberit Silent-b20 rörlening och genomföring ingjutna i betong 3 Geberit Silent-b20 avgrening får inte göras me reucera imension 0 3 Bil 4: Fallrör me anslutningsleningar ingjutna i betong och Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff som expansionselement 1 Elsvetsmuff 2 Lång expansionsmuff 3 Skarv me Geberit elsvetsmuff

10 1 Geberit Silent-b20 Montering me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff som expansionselement Vi montering me Geberit Silent b-20 kort expansionsmuff måste följane steg utföras: Silent röret skall noggrant kapas vinkelrätt Stick in expansionsmuffen me fixpunktsian (metallklor) mot röränen till anslaget. Markera insticksjupet på röret och stick in et till anslaget på en anra sian av muffen, expansionssian. Justera röret på en översta rörleningselen till anslaget i elvetsmuffen Kontrollera insticksjupet på expansionssian av expansionsmuffen och svetsa ärefter elsvetsmuffen (2) Infästning av rörlening Geberit Silent-b 20 infästning me fix- och glipunkter. Fixpunkter efinierar rörleningarnas hållpunkter och styr en termiskt betingae längänringen på så vis att en kan tas upp av t.ex. expansionsmuffen. Glipunkterna hinrar sioförskjutningar vi termiskt betingae längföränringar, samt bär rörleningens vikt. Fixpunktutförane Fixpunkter utförs me följane komponenter: Geberit Silent-b20 rörsvep me guiinlägg, artikelnr. 3xx Välj allti ett rörsvep me en imension större än anslutane avloppsrör Geberit gängrör 1/2", artikelnr Geberit montageplatta, artikelnr Geberit Silent-b20 expansionsmuff eller Geberit elsvetsmuff Komponenterna är beräknae för en kraft på upp till N. 0 1 Bil 5: Fallrör me anslutningsleningar ingjutna i betong och Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff som expansionselement 1 Skarv me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff 2 Skarv me Geberit elsvetsmuff 0 Bil 6: Vertikala leningsavsnitt: Fixpunkt me Geberit Silent-b20 expansionsmuff 9

11 1 Geberit Silent-b20 0 Glipunktsutföranen Me ett vägg- eller takavstån på 50 kan glipunkterna utföras me Geberit montageplatta och Geberit 1/2" rör m utv. gänga eller gängstång M10. Om rör m utv. gänga eller en gängstång ska använas beror på Silent rörets imension. 0 Bil 7: orisontella leningsavsnitt: Fixpunkt me Geberit Silent-b20 expansionsmuff Me Geberit montageplatta och Geberit 1/2" rör m utv. gänga kan rörleningar monteras me ett avstån till tak/vägg på upp till Bil 8: Fixpunkter, avstån till tak/vägg upp till 25 Vi infästning på väggen eller vi avstån till taket på mer än 25 rekoenerar Geberit att fästa fixpunkterna på konsoler Bil 10: Glipunkter, avstån till taket upp till 50 Tabell 4: Konstruktion av glipunkter me gängstång M10 eller rör m utv. gänga 1/2" beroene av rörimension ø [] Infästning M10 M10 M10 M10 M10 1/2" 1/2" Vi avstån till väggen eller taket på över 50 rekoenerar Geberit att fästa glipunkterna till konsoler Bil 9: Fixpunkter på konsol, vi avstån till taket på mer än 25 Bil 11: Glipunkter på konsol, vi avstån till tak på mer än 50 10

12 1 Geberit Silent-b20 Infästningsavstån För horisontella leningsavsnitt Vi horisontella leningsavsnitt beror infästningsavstånet på viktkraften per rörsvep och ärme på rörimensionen. I e neanståene bilerna och tabellerna beskrivs monteringsistansen me och utan störänna. RA RA Bil 12: Monteringsistans för horisontella leningsavnitt utan störänna RA Bil 13: ø [] Monteringsistans för horisontella leningsavnitt me störänna Avstån mellan rörklamrar RA utan störänna Tabell 5: Infästningsavstån för horisontella leningsavsnitt me störänna RA [m] Viktkraft FG [N] 1) RA [m] 56 0,8 23 1, ,8 28 1, ,8 40 1, ,9 65 1, , , , , , ,4 528 Viktkraft FG [N] 1) 1) Rör fyllt me vatten 10 C 11

13 1 Geberit Silent-b20 För vertikala rörleningar 0 F RA G Tabell 6: ø [] Vertikala infästningsavstån och viktkraft per fixpunkt Rörsvepsavstån Viktkraft per fixpunkt 1) RA [m] 1) Rör fyllt me vatten 10 C FG [N] 56 1, , , , , , ,4 760 RA F Bil 14: Infästningsavstån för vertikala rörleningar G Glipunkt F Fixpunktrörsvep 0 12

14 1 Geberit Silent-b20 Expansionsupptagning Me Geberit Silent-b20 lång eller kort expansionsmuff För att kunna ta upp rörleningens längutvigning i lång eller kort expansionsmuff, ska fix- och glipunktrörsvepen placeras på följane sätt: 3 X X X 3 Bil 15: Expansionsupptagning me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff 1 Fixpunkt me 2 Geberit elsvetsmuffar eller Geberit elsvetsban som fixpunkt 2 Glirörsvep 3 Fixpunkt me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff x Avstån mellan Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff max. 6 m 0 13

15 1 Geberit Silent-b20 3 X X X 3 Bil 16: Expansionsupptagning me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff 1 Fixpunkt me 2 Geberit elsvetsmuffar eller Geberit elsvetsban som fixpunkt 2 Glirörsvep 3 Fixpunkt me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff x Avstån mellan Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff max. 3 m 0 Om rörleningens längutvigning upptas av långa eller korta expansionsmuffar rekoenerar Geberit att följane åtgärer vitas: Vi montage me lång expansionsmuff ska skarvar utföras me elsvetsmuff eller spegelsvetsning Vi montage me kort expansionsmuff kanäven kromstålskoppling använas För att ungå överföring av byggnaslju ska hela avloppssystemet isoleras från byggnaen me en Geberit isoleringsslang 14

16 1 Geberit Silent-b20 Me expansionsskänkel Utvigningen upptas i expansionsskänkel BS. I enna förbinelse ska fix- och glipunkterna placeras på följane vis: 3 L1 BS BS1 2 L2 1 Bil 17: Expansionsupptagning me expansionsskänkel 1 Fixpunkt me 2 Geberit elsvetsmuffar eller Geberit elsvetsban som fixpunkt 2 Glirörsvep 3 Fixpunkt me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff BS Expansionsskänkel 0 15

17 1 Geberit Silent-b20 Tabell 7: Installation av expansionsskänkel Rörläng L1, L2 Expansionsskänkel BS1, BS2 [m] ø 56 [m] ø 63 [m] ø 75 [m] ø 90 [m] ø 110 [m] ø 135 [m] ø 160 [m] 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 9 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 10 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 15 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 20 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,7 1, Övergång till anra rörleningssystem Geberit PE till Geberit Silent-b20 Geberit PE Elsvetsmuff Lång expansionsmuff Kort expansionsm uff Kromstålsk oppling 1) Spegelsv etsning Geberit Silent-b20 ø [] ø [] x x x x x x 160 1) Till Geberit PE rör ska et använas stöhylsa Astolan till Geberit Silent-b20 Astolan Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] ø []

18 1 Geberit Silent-b20 Gjutjärn till Geberit Silent-b20 Gjutjärn Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] Stål till Geberit Silent-b20 Fibercement till Geberit Silent-b20 ø [] Stål Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] ø [] , , , , , Fibercement Kromstålskoppling Geberit Silent-b20 ø [] ø []

19 1 Geberit Silent-b Montagemått Kombination av Geberit Silent-b20 rörelar Tabell 8: Vinkelförskjutning av böjar 15 till 45 Böj Skänkel Skänkel Skänkel kort / kort kort / långt långt / långt ø K ø ø K graer ø [] a [] [] K [] a [] [] K [] a [] 1) [] ,4 24 3,5 3,2 23,9 3,5 4 23,8 63 2,7 24,9 3,5 3,3 24,9 3,5 4 24,8 75 2,7 25,9 3,5 3,4 25,8 3,5 4,2 25,7 90 2,9 30,9 5,5 4,1 30,8 5,5 5,3 30, ,2 31,9 5,5 4,2 31,7 5,5 5,3 31, ,4 35,8 6,5 4,7 35,7 6,5 6 35, , , , ,7 23,1 3,5 6,2 22,7 3,5 7,7 22,3 63 5,2 23,9 3 6,4 23,6 3 7,7 23,3 75 5,2 24,9 3,5 6,7 24,5 3,5 8,2 24,1 90 6,7 31,5 4,5 8,4 31 4,5 10,2 26, ,2 30,7 4,5 8,2 30,1 4,5 10,2 30, ,7 34,5 6,5 9,2 33,8 6,5 11,7 33, ,8 9, ,8 9, , ,6 21,6 3 8,7 20,7 3 10,8 19,8 63 7,3 22,3 2,5 9,1 21,6 2,5 10,8 20,8 75 7,3 23,3 2,5 9,4 22,4 2,5 11,5 21, ,2 26,7 4 14,4 25, ,7 28,7 4 11,5 27,5 4 14,4 26, ,1 34,1 5 13, ,5 31, ,5 41,5 7 24,5 40 1) Avkortning av vinkelförskjutning möjlig a K a a 18

20 1 Geberit Silent-b20 Tabell 9: Skarvning av två böjar 45 Böj Skänkel Skänkel Skänkel kort / kort kort / långt långt / långt K ø L ø L ø L K K graer ø [] L [] ,3 2) [] K [] 1) Avkortning av vinkelförskjutning möjlig 2) Enast tillåtet för anslutningsleningar L [] 1) [] 1 [] K [] L [] 1) [] 14,1 3 12,3 13,2 16,2 3 15,3 15, ,3 2) 14,8 2,5 12,8 14,1 16,6 2,5 15,3 15, ,3 2) 15,3 2,5 13,3 2) 14,4 17,4 2,5 16,3 16, ,3 2) ,8 16,7 21,2 4 20,3 19, ,3 2) 18,7 4 16,3 2) 17,5 21,5 4 20,3 20, ,7 2) 22,6 5 19,5 2) 21,5 25,3 5 23,3 24, ,8 2) 29, ) 26,7 31,5 7 31,5 30,5 19

21 1 Geberit Silent-b20 Tabell 10: Förgrening 45 me böj 45 Genomgång Förgrening / Skänkel kort på förgrening böj Skänkel långt på förgrening ø1 K ø1 ø L a ø L a a a ø [] ø1 [] a [] L [] [] K [] a [] L [] 1) [] ,9 16,8 19, ,8 18, ,6 17,8 20,1 3 14,7 20,8 19, ,9 18,3 20,4 2,5 14,7 20,8 19, ,3 18,8 20,6 3 15,4 21,8 19, ,6 19,3 21,1 2,5 15,4 21,8 20, ,6 19,3 21,6 2,5 15,8 22,3 20, ,7 20,8 22,2 3 16,8 23,8 21, ,1 21,3 22,6 2,5 16,8 23,8 21, ,1 21,3 23,1 2,5 17,2 24,3 22, ,4 21,8 25,4 4 18,6 26,3 24, ,1 22,8 23,6 3 18,2 25,8 22, ,5 23,3 24 2,5 18,2 25,8 23, ,5 23,3 24,5 2,5 18,6 26,3 23, ,8 23,8 26, ,3 25, ,2 24,3 27, , ,7 29,3 30,7 4 23,5 33,3 29, ,8 33,7 35,3 5 24,6 34,8 32, , , , ,4 29, , , ) Avkortning av vinkelförskjutning möjlig 20

22 1 Geberit Silent-b Montageanvisning Skarvning me Geberit Silent-b20 rör 2 Markera insticksjupet på röret. Var uppmärksam på att insticksjup är beroene av montagetemperaturen, se tabell ovan. Geberit Silent-b20 rör kan anslutas me lång / kort expansionsmuff, kromstålskoppling, elsvetsmuffar och spegelsvets. Vi använning av Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff ska insticksjupet iakttas. Insticksjupet beror på rörimension och montagetemperatur. -10 C 0 C 10 C 20 C ø Skarv / fixpunkt me Geberit Silent-b20 lång expansionsmuff Expansionsmuffen och röret ska monteras raghållfast me hjälp av en elsvetsmuff. Det ska monteras 1 st. lång expansionsmuff per våningsplan. Vi vertikala rörragningar utan förgrening och valvgenomföringar upptar en lång expansionsmuff rörets längänring upp till en rörläng av 6 m. 1 Montera expansionsmuffen och röret raghållfast me elsvetsmuff. Expansionsmuffens packningar har smorts på fabriken. Därför skall inte röränarna smörjas. Kromstålskopplingar får inte använas som skarv i system är lång expansionsmuff använs 3 Stick in röret i expansionsmuffen till markeringen. 4 Fixera expansionsmuffen mot byggnaselement me ett rörsvep av en imension större än anslutane avloppsrör. 21

23 1 Geberit Silent-b20 Skarv / fixpunkt me Geberit Silent-b20 kort expansionsmuff Insticksjupet är beroene av imension på rör 3 Stick in expansionsmuffen me fixpunktssian på röränen till anslaget. Var uppmärksam på flöesriktningen. Dim [] Insticksjup [] Kort expansionsmuff upptar rörets längänring upp till en rörläng av 3 m. 1 Kapa röret vinkelrätt me en rörskärare. 4 Stick in röränen in i expansionsmuffen expansionssia till anslaget Rengör röränarna me en renoch, torr trasa. 5 Fixera expansionsmuffen mot byggnaselement me ett rörsvep av en imension större än anslutane avloppsrör. Expansionsmuffens packningar har smorts på fabriken. Därför skall inte röränarna smörjas. Metallklorna på expansionsmuffen fixpunktssia håller fast muffen på röret. Röret kan och skal inte längre ras ut ur expansionsmuffen. 22

24 1 Geberit Silent-b20 Skarv me kromstålskoppling 1 Kapa röret vinkelrätt me en rörskärare. 4 Stick in rören i kromstålskopplingen till anslaget och kontrollera insticksjupet Rengör röränarna me en ren, torr trasa. 5 Spänn bulten till anslag 3 Markera insticksjupet på rören. 6 0,0 Röränarna får inte smörjas. Det krävs inte någon stöhylsa till Geberit Silent-b20. 23

25 1 Geberit Silent-b20 Skarvning me Geberit Silent-b20 elsvetsmuff 1 Kontrollera att röränarna är i vinkel. 5 Anslut elsvetsapparaten och börja svetsa Graa av rörens yta me en kniv eller rörskrapa. Rengör ytan noggrant efter avgraning från eventuella lösa partiklar Vi e tillfällen å elmuff ska använas som en skjutmuff avlägsnas en förmonterae insticksjupringen i elsvetsmuffen me en skruvmejsel och markerar insticksjupet 3 på bägge röränarna. Vi anra tillfällen låter man!insticksjupringen" vara orör. 0 Resultat Placera elsvetsmuffen mitt över

26 2 Geberit Silent-b20 sortiment 2.1 Rör Förminskningar Böjar Grenrör Rensrör Muffar Kromstålskoppling Elsvetsmuff Anslutningsring Diverse tillbehör, bransky Rörsvep Rörsvep tillbehör Fästplattor 64 25

27 2 Geberit Silent-b20 sortiment Rør 2.1 Rör Silent-b20 Rör L i s A 2 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning 0,17 /(m K) Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör 0,43 W/(m K) PE-S2 Leveransomfatting Leverans som raka rör RSK Artikelnr. Ø iø s A L (m) Färg ² m ,6 3,2 19,3 3 Mattsvart ,6 3,2 25,1 3 Mattsvart ,8 3,6 36,1 3 Mattsvart , Mattsvart ,4 3 Mattsvart ,7 3 Mattsvart ,4 3 Mattsvart 26

28 2 Geberit Silent-b20 sortiment Reuktioner 2.2 Förminskningar Silent-b20 Förminskning h1 1 h A För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Excentriskt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 A h h1 Färg ,9 8 3,3 3,7 Mattsvart ,6 8 3,3 3,7 Mattsvart ,5 8 3,1 3,7 Mattsvart ,6 8 3,3 3,7 Mattsvart 27

29 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Förminskning h1 h 1 A För byggnaer me höga krav på ljuisolering Excentriskt Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 DN / 56 2, ,7 Mattsvart / 70 1, ,7 Mattsvart / ,1 3,7 Mattsvart / 100 1,3 11 6,1 3,7 Mattsvart / 125 0, ,7 Mattsvart / 100 2,4 12,6 8 3,8 Mattsvart / 125 1,1 13,5 8 4,7 Mattsvart A h h1 Färg 28

30 2 Geberit Silent-b20 sortiment Bøjninger 2.3 Böjar Silent-b20 Böj 15 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Lång skänkel Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 X X1 K Färg ,5 4,5 3,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 5,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 6,5 6,5 Mattsvart ,5 8 Mattsvart 29

31 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 30 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 X X1 K Färg ,5 4,5 3,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 4,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 6,5 6 Mattsvart ,7 15,7 7 Mattsvart 30

32 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 45 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 X X1 K Färg ,5 4,5 3 Mattsvart ,5 5 2,5 Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 4 Mattsvart Mattsvart ,5 7,7 5 Mattsvart ,5 9,5 8 Mattsvart 31

33 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 60 X K X K För avloppsleningar i hus För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Lång skänkel Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc X K Färg ,1 3,5 Matt svart ,3 3,5 Matt svart ,8 4,5 Matt svart ,6 4,5 Matt svart ,9 6 Matt svart 32

34 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 67 X1 X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Lång skänkel Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø arc 0,17 /(m K) PE-S2 0,43 W/(m K) X X1 K Färg ,5 5,5 2 Mattsvart Mattsvart Mattsvart ,5 Mattsvart 33

35 X 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 88.5 X För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc X Färg ,5 6,5 Mattsvart ,5 7 Mattsvart ,5 7,5 Mattsvart ,5 8 Mattsvart ,5 9,5 Mattsvart ,5 11,5 Mattsvart 34

36 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Böj 88.5 X K X K För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc X K Färg ,5 18,6 5 Mattsvart ,5 22,5 8 Mattsvart 35

37 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Anslutningsböj 90 X2 X1 i D För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø iø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 D arc X1 X2 Färg ,6 90 7,5 10 Mattsvart ,3 90 7,5 20 Mattsvart 36

38 2 Geberit Silent-b20 sortiment Grenrør 2.4 Grenrör Silent-b20 Grenrör 88.5 K3 X2 X3 X1 K1 1 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 10, ,5 4,5 0,5 Mattsvart ,5 10,5 7 7,5 18 4,5 0,5 Mattsvart ,5 10,5 7,5 7,5 18 3,5 Mattsvart , ,3 20,3 6 2 Mattsvart , ,3 20,3 5 1 Mattsvart ,5 12 8,3 8,3 20,3 4,5 0,5 Mattsvart ,5 13, ,5 7,5 3 Mattsvart ,5 13, ,5 6,5 2 Mattsvart ,5 17,3 11,5 11,5 28,8 8,5 2,5 Mattsvart ,5 17,3 11,5 11,5 28,8 7,5 1,5 Mattsvart , ,5 33,5 7 1,5 Mattsvart ,5 19, ,5 7 1,5 Mattsvart ,5 18, ,5 7 3 Mattsvart X1 X2 X3 K1 K3 Färg 37

39 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 örngrenrör 88.5 /90 X2 1 X3 X K1 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Anslutningar i 90 vinkel till varanra Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 13, ,5 4,5 Mattsvart X1 X2 X3 K1 Färg 38

40 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Swept entry K3 X2 X3 X1 1 K1 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Me förbättrat inloppsrör Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 13,5 11,5 9 22,5 4 1 Mattsvart ,5 13,5 11,5 9 22,5 2,5 Mattsvart X1 X2 X3 K1 K3 Färg 39

41 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Grenrör 45 1 X3 X1 K1 X2 För byggnaer me höga krav på ljuisolering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 Mattsvart , ,5 2 Mattsvart , ,5 2 Mattsvart ,5 Mattsvart Mattsvart Mattsvart Mattsvart ,5 Mattsvart Mattsvart ,5 Mattsvart ,5 Mattsvart Mattsvart , ,5 6,5 Mattsvart , ,5 5 Mattsvart ,6 27,5 41,5 7 Mattsvart ,5 27,5 41,5 7 Mattsvart ,5 27,5 41,5 7 Mattsvart X1 X2 X3 K1 Färg 40

42 2 Geberit Silent-b20 sortiment Silent-b20 Dubbelgrenrör 88.5 /180 X2 X2 X X1 K För byggnaer me höga krav på ljuisolering För vertikal montering Ljuisolerane UV-bestänigt Nötningsbestänigt Anslutningar i 180 vinkel till varanra Me förbättrat inloppsrör Värmeutvigning Max. temperatur uner förvaring 40 C Värmeleningsförmåga rör RSK Artikelnr. Ø 1Ø 0,17 /(m K) 0,43 W/(m K) PE-S2 arc ,5 13,5 11,5 9 22,5 2,5 Mattsvart X1 X2 X3 K1 Färg 41

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Geberit Silent. Teknisk info ljud

Geberit Silent. Teknisk info ljud Teknisk info ljud Varför välja ett ljuddämpande avloppssystem? Bostäder ska inredas så att de boende inte störs av buller. Krav 30 db gör det möjligt att uppfylla Boverkets byggreglers krav på bullernivån

Läs mer

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler Erik Olsson & söner AB - en el av Corus ByggSystem Sanwich tak- och fasapaneler Allt i ett i en montering. Corus ByggSystem sätter stanaren. - vi har marknaens leane proukter. 2. Starka prouktkoncept för

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Geberit specialelement

Geberit specialelement Geberit specialelement Var används installationselement Allmänna fördelar Den enkla lösningen Används där man vill ha en vägghängd toalett. Monteras mot en vägg. Avslutas med en hylla. Utformad för att

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Effektivt mot regn. Geberit Pluvia takavvattning

Effektivt mot regn. Geberit Pluvia takavvattning Effektivt mot regn Geberit Pluvia takavvattning Geberit Pluvia takavvattningssystem är baserat på undertryck. Det ger en avloppslösning med nästan dubbel prestanda jämfört med konventionella lösningar.

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

AEG CENTRALDAMMSUGARE AEG OXYGEN. Installationsmanual. Installation manual

AEG CENTRALDAMMSUGARE AEG OXYGEN. Installationsmanual. Installation manual AEG CENTRALDAMMSUGARE Installationsmanual AEG OXYGEN Central vacuum system Installation manual 2 2 AEG installationsmanual Innehåll Installtion av centraldammsugare Placering av centralenhet... 3 systemets

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd Bygg Automotive Industri www.rehau.se

nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd Bygg Automotive Industri www.rehau.se nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd www.rehau.se Bygg Automotive Industri innehållsförteckning nyheter markrörsystem Sida AWADUKT HPP för hög belastning. Den nya generationen Nytt:

Läs mer

Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong www.rehau.se Bygg Automotive Industri IINNEHÅLLS FÖRTECKNING AWADOCK Polymer Connect........................................................

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

Kreativ design för badrummet. Former du tycker om

Kreativ design för badrummet. Former du tycker om Kreativ design för badrummet. Former du tycker om EXCLUSIVE ELEGANCE AVANTGARDE CLASSIC Inbyggnadssystem Innbyggingssystem EXCLUSIVE Rena, klara linjer Bra, kreativa lösningar. Allt är möjligt! JOMO inbyggnadssystem

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Ett busenkelt sätt att bygga!

Ett busenkelt sätt att bygga! VUXENMEKANO Ett busenkelt sätt att bygga! Det enda du behöver tillsätta är: Skruvdragare, vinkelslip och en gnutta fantasi. Låt oss presentera vår byggsats! Från början utvecklades detaljerna för upphängning

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem cupori.com Vattensäkra installationer med Cuporis kopparrör Cupori är Nordens ledande leverantör av kopparrör för VVS-installationer. Vi garanterar att våra rör är anpassade

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer