Juli Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem"

Transkript

1 Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem

2 komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och säkert leda bort vatten från avloppsinstallationer i byggnader. Systemets unika Fix lock -tätningsring tätar på hela tre punkter, vilket ger en stor anläggningsyta mot röret och ger en absolut tät fog. Dessutom minimerar profilen friktionen mellan röret och tätningsringen, vilket ger ytterligare en fördel: låg monteringskraft. Slutligen ger Fix lock -ringens unika utformning smalare muff, vilket i sin tur gör att systemet inte är lika utrymmeskrävande vid montering. Allt som allt gör detta att du kan välja Wafix även om installationsförhållandena är besvärliga. 2 telefon telefax e-post 2 telefon telefax e-post

3 Slagfasta argument för Wafix Avloppssystemet Wafix är tillverkat av återvinningsbar PP (polypropylen), vilket ger såväl rör som delar bra fysiska och kemiska egenskaper. Det använda PP-materialet har en hög e-modul vilket ger rören en god längdstyvhet och stor slagtålighet. Wafix-systemet tål slag och stötar som kan uppstå vid montering och drift även i minusgrader. Fördelar med Wafix Muff som skyddar packningen Inga invändiga kanter = inga motströmsproblem i flödesriktningen Fastmonterad oljebeständig tätningsring Korrosionsfritt Nordic Poly Mark certifierat Wafix är beständigt mot alla typer av spillvatten och de flesta aggressiva vätskor även från industrier och sjukhus. Wafix tål dessutom varaktiga belastningar med 60 C varmt vatten och temperaturer på upp till 100 C utan att det uppstår otätheter i rör eller delar. Stort urval är ett komplett avloppssystem med rör och delar, även allmuffade, i dimensionerna Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 och Ø110 mm. Avloppssystem 3 Inomhusavloppssystem 3

4 Unik Fix lock -tätningsring Fix lock -ringen är tillverkad av två olika material som är ihopgjutna. tätningsringen är tillverkad av tpe som är mycket beständigt mot de flesta kemikalier, inklusive olja och bensin. Den andra delen av ringen är tillverkad av PP. Den låser fast Fix lock -ringen i muffen, så att tätningsringen inte kan rubbas ur sitt läge. Fix lock -ringen tätar på hela tre punkter, så du kan vara säker på att fogarna alltid är täta. Detta ger stor säkerhet och trygghet om du gjuter in eller döljer röret i ett schakt. Wafix fysiska egenskaper Rörmaterial: Packningsmaterial: polypropylen (PP-B) tpe Densitet: 901 kg/m 3 E-modul: linjär värmeutvidgningskoefficient: Värmeledningstal vid 20 C: Max tillåten temperatur, kortvarigt: Max tillåten temperatur, långvarigt: 1800 MPa 0,15 mm/mk 0,24 W/mK 100 C (< 30 l/min. i 2 min.) 60 C Kan användas till ph-värde: 2-12 är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkta med Nordic Poly Mark. Kemisk beständighet, rör: Kemisk beständighet, packningar: Färg: (ungefärligt värde) Vi hänvisar till ISO/TR (PP) Kontakta Wavin ø32 ø110 mm (RAL 7037) INSTA-CERT Detta frivilliga certifieringssystem säkrar att produkterna uppfyller en normerna samt en rad tilläggskrav, vars ändamål är att upprätthålla den hittills höga och kända nordiska kvalitetsnivån. Läs mer på Vikt/meter släta rör Dimensioner ø32 mm ø40 mm ø50 mm ø75 mm ø110 mm 0,17 kg 0,22 kg 0,27 kg 0,52 kg 1,11 kg Typgodkännanden Wafix är godkänt för montering i byggnad. Kontakta Wavin på eller gå in på där du hittar typgodkännanden för Wafix. 4 telefon telefon telefax telefax e-post e-post

5 Så här projekterar du Wafix -system är särskilt användbart i byggen som exempelvis enfamiljshus, källare i flervåningshus, byggnader där avloppsinstallationen monteras i bjälklaget eller där avloppsinstallationen isoleras. om det ställs krav på mycket låg bullernivå från avloppsinstallationer rekommenderar vi Wavins bullerdämpande avloppssystem Asto. Dimensionering För dimensionering av oluftade ledningar och luftningsledningar hänvisas till Vatten och Avlopp Byggvägledning 10, kapitel 2, Vl11; Förenklad dimensionering av spillvattenledning. Kontakta Wavin på eller gå in på där du hittar flödesdiagram som har beräknats utifrån Wafix invändiga diametrar. Max. rörupphängningsavstånd Dimensioner (mm) ø32 ø40 ø50 ø75 ø110 Stående ledningar (m) 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 liggande ledningar (m) 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 Fördelar vid montering av Wafix Vid normalt avstånd mellan rörklamrarna kan röret hållas fast under monteringen. Därför behövs det bara en person vid monteringen. Wafix har låg monteringskraft tack vare Fix lock -tätningsringens speciella profil som minskar friktionen mellan rör och tätningsring avsevärt. Montering oavsett typ av projektering är det vid monteringen av Wafix ytterst viktigt att både stående och liggande avloppsledningar förses med rörupphängningar. Rörupphängningarna säkerställer att installationen fungerar under hela dess livslängd och skyddar de andra byggnadsdelarna mot skador. Det är möjligt att anpassa rören till den aktuella installationen på plats eftersom rören är lätta att kapa med en rörkapare eller fintandad såg. Det behövs inte någon fasning för att foga samman Wafix-rör och delar. Fastmonterad oljebeständig tätningsring. Avloppssystem 5 Inomhusavloppssystem Wafix_HT_PP_SE_Dec2009.indd 5 08/12/09 15:40:21

6 Vid expansion Det måste infogas expansionsrör i systemet som upptar den längdutvidgning som uppstår när det rinner varmt vatten genom rören. Antalet expansionsrör beror på två parametrar: Skillnaden mellan installationstemperaturen och användningstemperaturen samt längden på ledningssträckan. E E Styrande upphängning Fixerande upphängning Expansionsupptagande E o C o C E o C För att säkerställa att expansionen sker på önskad plats är det viktigt att alla muffar som är expansionsupptagande fixeras och att alla lösa upphängningar som styr röret vid expansionen monteras. Längdutvidgning i mm o C 40 o C 30 o C 20 o C Isolering mot kondens Det är nödvändigt att isolera Wafix mot kondens i händelse av att det uppstår stora temperaturskillnader mellan avloppsvattnet och omgivningstemperaturen. Det kan uppstå antingen om stamledning till avloppsledningar från takavvattning dras genom en uppvärmd lokal eller utluftningen från en installation dras genom ett ouppvärmt vindsutrymme o C Kontakta Wavin på om du vill veta mer om monteringen eller gå in på Längd i m exempel: Rörlängd 5 m temperaturskillnad 40 C Resultat: längdutvidgning 30 mm Figuren visar beräkningen av längdutvidgningen. Dimensioner ø32 mm ø40 mm ø50 mm ø75 mm ø110 mm Max. expansionsupptagning 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm Drift och underhåll av Wafix Rengöring av rör och delar Vanliga rengöringsmedel Målning av rör Avfettning: Målartvätt 37 Grundmålning: Interiör häftgrund Målning: Däcksoplast 25 Bindning: 1 2 veckors härdning ovanstående produkter ingår i Flüggers sortiment, men även andra varumärken kan användas. Tabellen visar expansionsupptagning för varje muff. Dimensioner ø50 mm ø75 mm ø110 mm Max. expansionsupptagning 70 mm 65 mm 55 mm Tabellen visar expansionsupptagning för expansionsrör. 6 telefon telefon telefax telefax e-post e-post

7 HepVO rakt torrt vattenlås HepVO - rakt torrt vattenlås HepVO väldokumenterat med mer än 4 miljoner installationer världen över HepVO är ett unikt torrt vattenlås, som hindrar lukt att tränga ut från husets avloppssystem. Det upprätthåller också tryckbalansen i vatten- och avloppsinstallationen. För att uppnå en lufttät försegling mellan sanitärinstallationen och avloppssystemet består HepVO av ett specialdesignat invändigt membran. Ventilen öppnas under tryck från vatten som spolas ned, och stängs igen till en lufttät försegling när vattnet har passerat med normalt tryck. Fördelar med HepVO HepVO ger en rad fördelar, både för installatörer, slutanvändare och systemdesigner. SKUM FRYSNING UNDERTRYCK IGENSÄTTNING HepVO eliminerar undertryck i avloppsystemet genom att släppa igenom luft. Membranet stängs automatiskt efter genomströmningen och hindrar därför vattenlukt från avloppssystemet från att komma ut i rummet. HepVO tillåter effektiv vattengenomströmning, oavsett volym. Man kan koppla flera utlopp på HepVO utan att förringa avloppssystemets kapacitet. HepVO fungerar mycket ljudlöst och ger inga gurgelljud, som kan förekomma i ett obalanserat vattenlåssystem. HepVO sköljer ned smuts utan att efterlämna hår och annan bottensats, som kan ge upphov till luktproblem och oönskad bakterietillväxt. HepVO sköljer ned matfett utan att fettet kommer i kontakt med vatten inne i vattenlåset, och undviker därmed igensättning och bottensats som i traditionella vattenlås. HepVO tål vanligt förekommande kemikalier som används för att rensa igensatta avlopp. Installationsanvisning till HepVO hittar du på vår hemsida! HepVO rakt torrt vattenlås Avloppssystem 7 Inomhusavloppssystem Wafix_HT_PP_SE_Dec2009.indd 7 08/12/09 15:40:27

8 0:05 AM Rör Rör Symbol förklaring Di = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig diameter e = Godstjocklek (minimum) F/F1/F2/F3 = Specialmått L = Bygglängd. (Den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd - mätt i centrumlinjens axialrikting) L1 = Totallängd L2 = Instickslängd/muffdjup L3 = Bygglängd r = Radie Z/Z1/Z2/Z3 = Bygglängd rördelar Till följd av löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin rätten till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar är inte måttfasta. 510 Alla ospecificerade mått är i mm. Sida: 1 e e Di Dy Di rör med muff Dy Wavin nr RSK nr Di Du e L L1 L , ,4 42 1, ,4 42 1, ,4 42 1, ,4 42 1, ,4 50 1, ,4 50 1, ,4 50 1, ,4 50 1, Wavin nr. RSK RSK NYTT 36,4 50 Dy 1,8 2000Di Du e L L1 L2 Förp.storlek ,4 60 1, ,4 60 1, , , , , / , , , , / , , , , / ,4 60 1, ,4 42 1, / ,4 88 2, ,4 42 1, / ,4 88 2, , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , ,4 50 1, / , , ,4 60 1, / , , , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / ,4 60 1, / ,4 88 2, /336 Dy Wavin nr RSK nr Di e 75L1 70,4 88 2, / ,4 88 2, / ,4 1, ,4 88 2, / ,4 1, ,4 88 2, / ,4 1, , , / ,4 2, , , / ,4 2, ,2 3, , , / ,2 3, , , / , , / , , / , , / , , /50 8 telefon telefax e-post

9 Rör och delar 510 Sida: 2 rör utan muff Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Di e L1 Förp.storlek ,4 1, / ,4 1, / ,4 1, / ,4 2, / ,4 2, / ,2 3, /50 Skarvrör/Expansionsrör Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 L2 Förp.storlek / / /240 Dubbelmuff Sida: Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 L2 Förp.storlek Dubbelmuff / Wavin nr RSK RSK NYTT Dy 40 Du 50 L1 91 L2 45 Förp.storlek 30/ / / /360 Skjutmuff Inomhusavloppssystem 9

10 Dubbelmuff Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 L2 Förp.storlek / /360 Skjutmuff Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 Förp.storlek / / / / /360 Vattenlåsmuff Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L L1 L2 Förp.storlek , / telefon telefax e-post

11 510 Sida: 4 Böj 15 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 r Z1 Z2 Förp.storlek / / / / /300 Böj 30 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 r Z1 Z2 Förp.storlek / / / / /240 Böj 45 Sida: Böj 45 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 r Z1 Z2 Förp.storlek Wavin nr RSK RSK NYTT Dy 32 Du 42 L2 43 r 14 Z1 12 Z2 12 Förp.storlek 25/ / / / /240 Böj 67 Inomhusavloppssystem 11

12 Böj 45 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 r Z1 Z2 Förp.storlek / / /240 Böj 67 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 r Z1 Z2 Förp.storlek / / / /180 Böj 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 r Z1 Z2 Förp.storlek / / / / / telefon telefax e-post

13 510 Sida: 6 Långböj 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L2 Z1 Z2 Förp.storlek / /144 Plus böj 15 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du Z1 Z2 r Förp.storlek / /288 Plus böj 30 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du Z1 Z2 r Förp.storlek / /240 Inomhusavloppssystem 13

14 510 Sida: 7 Plus böj 45 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du Z1 Z2 r Förp.storlek / / / / /180 Plus böj 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du Z1 Z2 r Förp.storlek / / / / /180 Plus långböj 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du Z1 Z2 r Förp.storlek / / telefon telefax e-post

15 510 Sida: 8 Grenrör 45 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / / / / / / /120 Grenrör 67 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / /120 Grenrör 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek /1800 Inomhusavloppssystem 15

16 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / /120 Grenrör 88,5 Sida: Grenrör 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / / / / Svenska Wavin / / /120 Mjukt grenrör 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 Förp.storlek /120 Plus grenrör 45 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / / / / / / /96 16 telefon telefax e-post

17 510 Sida: 10 Plus grenrör 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / / / / / /120 Plus mjukt grenrör 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / /120 Invändig reduktion För PP rör Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du L2 L1 F1 Förp.storlek /2880 Inomhusavloppssystem 17

18 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du Du1 L1 Z1 Z2 Z3 Förp.storlek / / /120 Invändig reduktion För PP rör Sida: Invändig reduktion För PP rör Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du L2 L1 F1 Förp.storlek Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du L2 L1 F1 Förp.storlek / ,75 30/ ,7 30/ / ,7 30/720 Förminskning, kort Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du L1 F1 Förp.storlek / ,4 50/ / / /480 Förminskning, excentrisk Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Dy1 Du F1 L1 L2 Z1 Förp.storlek / / / / / / / / telefon telefax e-post

19 510 Sida: 12 Rensrör med skruvlock Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du F1 F2 L1 L2 Förp.storlek / / /144 Plus rensrör med tätning Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du F1 F2 L1 Förp.storlek /120 Skruvlock till rensrör Löst Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy F1 Förp.storlek / / /1440 Inomhusavloppssystem 19

20 510 Sida: 13 Renslock med stos Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 Förp.storlek / /320 Propp för slätände För PP rör Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy L1 Förp.storlek / / Propp För muff Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 Förp.storlek / / / / / telefon telefax e-post

21 510 Sida: 14 Ersättningsmuff För PP rör Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du L1 Förp.storlek / / /480 Övergång till gjutjärnsspetsände. Inkl. gummitätning Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Di L1 L2 Z Förp.storlek , / /360 Vattenlåsvinkel 88,5 Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Di Du Z1 Förp.storlek / , / / , /960 Inomhusavloppssystem 21

22 510 Sida: 15 Gumminippel till vattenlåsvinkel Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy L1 Förp.storlek / / / /40 22 Kort klosettanslutning excentrisk. Kan kapas Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Di Du F2 L1 F1 Z Förp.storlek /288 Lång klosettanslutning excentrisk. Ej kapbar Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy Du H1 H2 L1 Z Förp.storlek / telefon telefax e-post

23 510 Sida: 16 Gummimanschett till klosettanslutning Wavin nr. RSK RSK NYTT Di Förp.storlek /864 Rörklammer Wavin nr. RSK RSK NYTT Dy F1 F2 F3 F4 Förp.storlek utan låsningsbygel / / med låsningsbygel / / / Distanser Wavin nr. RSK RSK Nytt F1 F3 F4 Dimension Förp.storlek /40/50 100/ / Inomhusavloppssystem 23

24 510 Sida: 17 Smörjmedel Wavin nr. RSK RSK NYTT M Förp.storlek Burk á 1 kg /240 Wafix silicon / Avgradare Wavin nr. RSK RSK NYTT Förp.storlek telefon telefax e-post

25 Wafix_SV_ fm Page 18 Wedn esday, December 23, :05 AM HepVo rakt torrt vattenlås HepVo rakt torrt vattenlås HepVO rakt torrt vattenlås Wavin nr RSK nr Dimension HepVO adapter rak Wavin nr RSK nr Dimension HepVO vinkel 87,5 Wavin nr RSK nr Dimension Inomhusavloppssystem 25

26 26 telefon telefax e-post

27 Inomhusavloppssystem 27

28 Wavin Överlägsen under ytan Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv, gator, parkeringsplatser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen en komfort vi människor anser vara en självklarhet, men som bara kan skapas med hjälp av innovativa, solida och säkra rörsystem. Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att kunskap samt utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön inkluderas. Detta kommer till uttryck i våra system som är både säkra och miljövänliga att tillverka, installera, använda och underhålla. Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov inte bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalité inte bara handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens önskemål och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad om att ge kunden bra rådgivning och rätt logistiklösning. Wavin finns representerat i 26 europeiska länder med ett omfattande produktprogram och inte minst ingående kunskaper om användningen av dessa produkter. Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper och resurser som står till ert förfogande! T+46 (0) F+46 (0) e-post:

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem 0108 December 2009 Wafix PP AVLOPPSSYSTEM I BYGGNAD samt torrvattenlås Avloppssystem 0406 Wafix_HT_PP_SE_Dec2009.indd 1 08/12/09 15:40:45 Wafix PP komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt

Läs mer

Wafix PP Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials

Wafix PP Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Februari 2013 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Slagfasta argument för det enda system du behöver är ett komplett,

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Wafix PP Produktöversikt Wafix PP Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Skiss/symbolförklaring Di = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig diameter e =

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Elektrosvetsdelar och verktyg

Elektrosvetsdelar och verktyg September 2014 Elektrosvetsdelar och verktyg PE RÖRSYSTEM FÖR TRANSPORT AV GAS, VATTEN OCH TILL INDUSTRIAPPLIKATIONER Solutions for Essentials Elektrosvetsdelar och verktyg Produktavsnitt Skiss/symbolförklaring

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFRASTRUKTUR AVOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Uponor PP Inomhusavloppssystem är ett starkt, enkelt och lätthanterligt system för avlopp i bostär. 06 2010 37002 7.1 Uponor avloppssystem för byggnar Uponors

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN April 2013 DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN Solutions for Essentials Överblick som ger inblick 4 för tv-inspektion, spolning och rensning. Klarar trafiklast. 11 Aquacell klarar

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem

Nordic. PP avloppssystem Nordic w w.pipelife.se PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar är märkta med Nordic Poly Mark och uppfyller därmed kraven för inomhusavlopp i samtliga nordiska länder.

Läs mer

X-Stream dagvattenrör och delar

X-Stream dagvattenrör och delar Januari 2013 KOMPLETT PLASTRÖRsSYSTEM FÖR AVLEDNING AV SPILL- OCH DAGVATTEN SAMT DRÄNERING Solutions for Essentials Välj säkert - välj X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

SE 102-12. care. Badrum för livet

SE 102-12. care. Badrum för livet SE 102-12 care Badrum för livet Välj ett badrum som matchar dig. De flesta av oss vill givetvis bo hemma så länge som möjligt. Idag är vi också ofta piggare och friskare lite längre än förr. Det är nu

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp Uponor PP ssystem 76 SORTIMENT 2013 Rör Med en muff och universal tätningsring RSK Uponor Dimension Bygglängd Vikt Antal m nr nr mm mm kg/st bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Durgo luftningsventiler för avlopp

Durgo luftningsventiler för avlopp LUFTNINGSVENTILER Durgo luftningsventiler för avlopp För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

Mätverk & Ventiler 9 Innehåll: 103

Mätverk & Ventiler 9 Innehåll: 103 Mätverk & Ventiler 9 Innehåll: Fettventiler...104 Fettmätverk & Tillbehör...105 Luft,Vatten, Spolarvätske-ventiler...106 Avfettningsventiler...107 AdBlue. Diesel ventiler...108 Oljeventiler...109 Ventil

Läs mer

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 9 Med ACO DRAIN Multiline sätter vi ny standard för konsulter, utförande och funktionalitet inom linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

Toalettsystem Roslagen

Toalettsystem Roslagen Version 1.12-2011-12-01 Toalettsystem Roslagen Kretsloppsanpassad vakuumtoalett UPPGRADERAD VERSION! NU KAN DU INSTALLERA SYSTEMET ÄVEN DÄR HUSET LIGGER LÄGRE ÄN SLAMTÖMNINGSPLATSEN! Elektronikbox / spolknapp

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA

Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

Montageanvisningar Skolan-dB

Montageanvisningar Skolan-dB Montageanvisningar Skolan-dB 1. Transport och lagerförning Skolan-dB skall transporteras och lagras plant med stöd. Rörbuntarna bör inte staplas högre än 1,5 meter. Delar såsom muffar, böjar, gren mm bör

Läs mer

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar Zeparo Cyclone Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar IMI PNEUMATEX / Vattenkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Omfattande sortiment

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING Bildförslag: Vi tar en bild på installation av NSP-rör. Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i skorstenen, lite händer som jobbar, arbetskläder, 1964eventuell

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

FATHANTERING FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA

FATHANTERING FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 275 mm stora hjul och 2 st 200 mm stora pivothjul varav ett som är låsbart. u kan enkelt montera fast slangupprullare på kärran. Max last 300 kg. imensioner: B=750mm

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Förläng livet på dina skärvätskor. Rening av skärvätskor med Alfie 400

Förläng livet på dina skärvätskor. Rening av skärvätskor med Alfie 400 Förläng livet på dina skärvätskor Rening av skärvätskor med Alfie 400 Fördelar med Alfie Smutsiga skärvätskor ställer till problem på många sätt Skärvätskor representerar en stor kostnad för verkstadsindustrin.

Läs mer

Lindab Rainline Takavvattning. Lindab Rainline TM. Lindab takavvattning. En lösning som håller i vått och torrt

Lindab Rainline Takavvattning. Lindab Rainline TM. Lindab takavvattning. En lösning som håller i vått och torrt Lindab Rainline TM Lindab takavvattning En lösning som håller i vått och torrt 2 Ett färgstarkt system Lindabs takavvattningssystem finns i tio olika kulörer, som du kan blanda och matcha hur du vill.

Läs mer

Installationsanvisning. Syreaktivator

Installationsanvisning. Syreaktivator Installationsanvisning Syreaktivator Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor Betäckningar En ny generation betäckningar för säkrare system Vi var tidiga med att utveckla

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Tekniken. bakom Quooker

Tekniken. bakom Quooker Tekniken bakom Quooker I den här broschyren hittar du den tekniska beskrivningen och specifikationer för Quooker. Kranar Vår krankollektion består av åtta modeller - Basic, Classic, Design, Modern, Nordic

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft SD-membrantorkar Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få ut maximalt av sin kärnverksamhet. Du väljer

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 635 06 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 12/06 EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem Installation- drift- och skötselanvisningar

Läs mer

Universalrörskål. Säkert motage

Universalrörskål. Säkert motage Universalrörskål Säkert motage 1 Universalrörskål Böjbar rörisolering är det säkraste sättet att isolera rör. Med Universalrörskålen behöver man inte skära till rörskålarna vilket ger ett snabbare montage

Läs mer

Förbränningstoaletter för alla behov

Förbränningstoaletter för alla behov Förbränningstoaletter för alla behov www.fritidstoa.se Marknadsledande! Cinderella toalettsystem är marknadsledande i Europa och produceras i Norge. Med över 200 återförsäljare (ÅF) över hela Sverige har

Läs mer

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida.

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida. 1(7) Kombivattenrenare Automatik 263 Beskrivning av reningsprocessen Kombivattenrenaren renar brunnsvatten med flera vattenproblem. Den renar höga halter av järn, mangan och åtgärdar även lågt ph. Med

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer