Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar."

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar

2 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Objektbeskrivningsnamn: Homogent ribbat rör, typ Ultra Rib 2 Uponor Ultra Rib 2-system är ett självfallssystem för dag- och spillvatten. Systemet lanserades 1999 i avsikt att optimera avloppssystem för dag- och spillvattensledningar. Rörsystemet Ultra Rib 2 framställs av Polypropen (PP) och innehåller rör, rördelar och brunnar i dimensionerna 200 till 560 mm. Uponor Ultra Rib 2 är konstruerat med fokus på en lång rad förhållanden, som alla bidrar till systemets totala livslängd. Det gäller bl.a.: aterialval Ribbkonstruktion med inriktning på styvhet, styrka och låg vikt Fogningsmetoder med enklare installation och hög säkerhetsmarginal Höga mekaniska egenskaper även vid låga temperaturer. Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 har egenskaper som ligger väsentligt över de normkrav som i dag ställs på avloppsrör i såväl Norden som i Europa. ed inbyggd extra säkerhetsmarginal (deformationstest, slagtest, Strohhalmtest mm.) uppnås ytterligare trygghet under installationen av rörsystemet. Genom uppfyllandet av de krav som både internt och externt ställs på material och processer har systemet en livslängd på över 100 år om de föreskrivna installations- och driftförhållandena upprätthålls. Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 kan levereras med två fognings- och tätningsmetoder: Fogning med tätningsringar. Ringarna är utformade för att kunna klara både inre och yttre tryck. Tack vare placering långt inne i muffen säkerställer man att tätningsringarna är väl skyddade mot sand och grus. Tätningsringarna kan fås i såväl en oljeoch bensinbeständig som i en standardversion. Standardtätningsringarna är tillverkade av SBR-gummi. De oljeoch bensinbeständiga tätningsringarna är framställda av NBR-gummi och märkta med en gul markering (prick). Fogning med svetsringar i PP. Detta ger ett system med dragfasta fogar i samma material som röret. Denna metod används ofta vid lagning, då det vid eventuella sättningar kan uppstå dragkrafter i rörsystemet. Det kan även användas på ledningar med väldigt kraftig lutning, för att förhindra att fogen glider isär eller om ett mycket miljökänsligt område eller vattentäckt passeras med ledningen, för att ge 100 % täthet. Svetsfogning ger också större kemisk motståndsförmåga. Svetsning av Ultra Rib 2 kan utföras med vanliga elektrosvetsmaskiner och finns i dimensionerna 200, 250 och 315 mm. 3 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

3 Rördimensioner Uponor Ultra Rib 2-rörsystemet är ett komplett program med rör, formsprutade och specialtillverkade delar. Rörens ytteryta är rödbrun, och invändigt har de en ljus färg för att underlätta TV-inspektion av det installerade systemet. Yttre (mm) Inre (mm) Tabell System- och materialdata Egenskaper PP Enhet Standard/Testmetod Densitet 900 kg/m 3 ISO 1183 Ringstyvhet SN8 kn/m 2 ISO 9969 Långtidskrypmodul E Pa ISO Korttidskrypmodul E Pa ISO Längdutvidgningskoefficient 0,15 mm/m K Värmeledningstal 0,23 W/m K DIN v. 23 C aximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 60 C aximal tillåten korttidstemperatur C Tillåten avvinkling i kopplingar 2 Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 4

4 Kravspecifikation Uponor krav Följande översikt jämför de krav som ställs när SS-EN 13476, Nordic Poly arks krav, som används i samband med den löpande tillverkningskontrollen, ska uppfyllas. På finns en komplett kravspecifikation för Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2. Kravspecifikation Uponor krav Egenskaper Referens till SS-EN Nordic Poly ark SBC EN13476 Uponor tilläggskrav Slaghållfasthet rör 0 C; fallhöjd 1,0 m -10 C; fallhöjd 1,0 m 0 C; fallhöjd 2,5 m -20 C; fallhöjd 2,0 m Ringflexibilitet rör 30 % av di 30 % av di 60 % av di Fogtäthet med tätningsring Det krävs 5 % och 10 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas. Det krävs 10 % och 15 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas Det krävs 20 % och 30 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277: Villkoren C (avvinkling) skall uppfyllas dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och avvinkling) skall uppfyllas dim 315 = 4 > dim 315 = 3 SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och avvinkling) skall uppfyllas Tätningsringens långtidsegenskaper 100-årsvärde vid 1,5 bar 100-årsvärde vid 1,5 bar 100-årsvärde vid 2,0 bar Tätningsring Ska överensstämma med SS-EN eller -2 vid 45 C Ska överensstämma med EN eller -2 vid 45 C Ska överensstämma med EN eller -2 vid 60 C otståndsförmåga mot kombinerad utvändig last och hög temperatur EN 1437:1998 Inget krav Endast kravet för dimensionerna till och med 315 mm. Krav se 1) 1) Följande krav gäller Vertikal deformation: 9 % Avvikelse från rakhet i bottenlopp: 3 mm Bottenloppsradie: Öppning på svetsfog: Täthet vid 0,35 bar/15 min: 80 % av ursprunglig 20 % av godstjockleken Läckage får inte förekomma Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

5 Godkännanden och märkning Godkännanden Uponor Ultra Rib 2-systemet är Nordic Poly ark-märkt (Insta-Cert-certifierat) och alltså godkänt i de nordiska länderna (Danmark, Sverige, Norge och Finland). På Uponors hemsida finns en fullt uppdaterad översikt samt länk till Insta-Cert-certifikaten för de olika produkterna. ärkning av Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2-rör Nedan illustreras märkningen av Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 samt en förklaring av den. SEWER ULTRA RIB2 PP 315/277 SN8 UD EN ➁ Exempel på märkning av Uponor Ultra Rib 2-rör. SEWER ULTRA RIB2 PP 315/277 SN8 Tillverkare Användningsområde: avlopp Produkt aterial: polypropen Utv./inv. diameter Ringstyvhetsklass UD EN ➁ Användningsområde UD = under och utanför byggnader Produktstandard Nordic Poly ark Iskristall. Kan hanteras vid låga temperaturer Tillverkningsenhet ➁ = Hadsund Tillverkningstidpunkt: dag/månad/år/timme Användningsområde Dim betecknas UD Dim betecknas U Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 6

6 ärkning av Uponor Ultra Rib 2- formsprutade delar Uponor Ultra Rib 2-formsprutade delar har en märkning, som förklaras nedan. Exempel på märkning av Uponor Ultra Rib 2 grenrör UD PP U1 ULTRA RIB2 SN8 DN/OD 200/ UD PP U1 Användningsområde UD = under och utanför byggnader Tillverkningstidpunkt: månad/år Återvinning/råvara 05 = polypropen aterial: polypropen Tillverkningsenhet U1 = Nastola ULTRA RIB 2 SN8 DN/OD 200/ Produkt Ringstyvhetsklass Nominell ytterdiameter 45 grenrör Nordic Poly ark Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

7 Installation Här beskrivs hur Uponor Ultra Rib 2-rör och delar avpassas och kopplas. Det finns monteringsbilder för: Uponor Ultra Rib 2-rör Uponor Ultra Rib 2-grenrör, böjar och skjutmuffar Uponor Ultra Rib 2-övergångar till betong Svetsning av Ultra Rib 2-rör. ontering av Ultra Rib 2-rör 1. Kapning görs med en fogsvans mellan de små ribborna. Därigenom kan man vara säker på att kapningen sker mitt mellan ribborna. Efter kapning avlägsnas graderna med kniv eller fil. 2. Tätningsringen monteras i andra spåret från spetsändan. På detta sätt säkerställer man en optimal täthet. 3. uffen smörjs invändigt med smörjmedel. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 8

8 Röret skall monteras i muffens botten, ingen spalt mellan rörända och muffbotten. Rören kan monteras med ett spett som trycks mot den bakre muffen. För att undvika att muffen skadas, skall en träkloss läggas i mellan som skydd. 9 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

9 ontering av Ultra Rib 2-grenrör på befintlig ledning 1. På grenrör som ska monteras i en befintlig ledning förmonterar man 2 rör och skjutmuffar. Längden markeras på den befintliga ledningen. 2. Kapning görs med en fogsvans mellan de små ribborna. Därigenom kan man vara säker på att kapningen sker mitt mellan ribborna. Efter kapning avlägsnas graderna med kniv eller fil. 3. Rördelarnas muffar ska smörjas invändigt med smörjmedel. Tätningsringen monteras på röränden i andra spåret från spetsändan. Röret skall monteras stumt i muffens botten. 4. Den befintliga ledningen kapas, och grenröret med monterade rörbitar sätts in och skjutmuffarna förs tillbaka. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 10

10 Installation av Uponor övergångsstycken - anslutning till betongrörsspetsända Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsringen enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring används ej lös tätningsring, i övrigt förfarande enligt ovan. Kontrollera alltid att täthet uppnåtts. Om osäkerhet råder kan rördelen kring-gjutas. 11 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

11 Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsringen enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 12

12 ontering av Ultra Rib 2-övergångar med spetsända på betongrör Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörs spetsända. G-ring monteras ytterst på BTG-rörets spetsända, övergången skjuts på utan smörjmedel, varvid G-ringen rulllar ett slag och monteringen är klar (kan krympas om så erfordras). 13 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

13 Fogning av Ultra Rib 2-rör med svetsning Ultra Rib 2-rörsystemet kan installeras med svetsade fogar i dimensionerna 200, 250 och 315 mm. Svetsning utförs med en elektrosvets av standardtyp. Följ bruksanvisningen som medföljer svetsringen. Svetsspänningen är 24 V (dim.200) och 39,5 V (dim.250 och 315). Om en svetsmaskin med streckodsläsare används, ska den ställas in efter svetsringens streckkod. askinen tar automatiskt hänsyn till omgivnings temperaturen. 1. ed en ren, luddfri, acetonfuktad trasa rengörs muffens insida, spetsända och spåret där svetsringen monteras. 2. Gör plats för svetsringens tråd med en fil, kniv eller liknande. Gör ett V-spår i de ribbor som blir kvar innanför muffen på spetsändan. Börja vid 3:e ribban. 3. Skär av den tunna plastbryggan mellan svetsringens ändar. Undvik att skada svetstrådens isolering. 4. Placera svetsringen i andra spåret och böj in svetstråden i ribbornas inskärningar. Skjut in rörändan i muffen. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 14

14 5. Böj svetstrådens spetsar uppåt och sätt fast adaptrarna. 6. Anslut därefter svetskablarna till adaptrarna och starta svetsmaskinen. Avkylning Låt fogen svalna i 30 min (dim. 200 och 250)/60 min. (dim. 315). Om flera fogar ska svetsas samtidigt, monterar man först alla svetsringarna, och sedan svetsas alla fogarna efter varandra. 15 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

15 Läggning Uponor Ultra Rib 2 är konstruerat så att uppschaktat material i möjligaste mån skall kunna användas vid återfyllning. Förutsättningen är att materialet kan få den nödvändiga packnignsgraden och ej innehåller stenar större än 60 mm i rörets omedelbara närhet. Om det finns större stenar än 60 mm kan dessa tas bort och materialet därefter användas. Givetvis är grundförutsättningarna de som beskrivs i Anläggnings AA 98 och Svenskt Vatten P92. Se kapitel 5.1 Installation av markförlagda plaströr. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 16

16 Dimensionering Statisk dimensionering I inledningsavsnittet Dag- och spillvatten under Statisk dimensionering beskrivs de belastningar som en markförlagd självfallsledning kan utsättas för och hur röret kommer att påverkas av dessa samt dimensioneringen av ledningen för att klara belastningarna som uppstår under dess livslängd, se Svenskt Vattens publikation P92. Rib 2, där värdet 0,025 mm har använts som råhetsfaktor. Diagrammen är beräknade efter rörens innerdiametrar, även om rören är betecknade efter sina ytterdiametrar. Hydraulisk dimensionering När ledningsnätet ska dimensioneras, är det viktigt att se till att det finns tillräcklig hydraulisk kapacitet, och att självrensningsegenskaperna kan säkra ett väl fungerande system. De gällande principerna för dimensionering har genomgåtts i inledningsavsnittet om Dagoch spillvatten. Här visas de gällande vattenflödesdiagrammen för Uponor Ultra 17 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

17 Diagram Dimensioneringsdiagram för 100 % fyllda Ultra Rib 2-ledningar. Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel. y = d y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 C Hastighet [m/s] 3,5 3,0 2,5 2, Ytterrördiameter [mm] , , ,5 Ledningsfall [ ] 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 18

18 Diagram Dimensioneringsdiagram för 70 % fyllda Ultra Rib 2-ledningar. y d Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel. y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 C Hastighet [m/s] 3,5 3,0 2,5 2, Ytterrördiameter [mm] , , ,5 Ledningsfall [ ] 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Exempel 4 0,2 0, Vattenflöde [l/s] 19 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

19 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten Dagvatten 2 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten Dagvatten 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 20

20 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 2 Dagvatten 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 1 0,9 0,8 Dagvatten Vattenflöde [l/s] 21 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

21 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 1 0,9 0,8 Exempel 4 Exempel 4 Dagvatten Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 22

22 Sortiment Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Rör Klass SN8 med integrerad muff. Längd: 3 m och 6 m. Komplettera med 1 st Ultra Rib 2 tätningsring Dy Di L Dy max Dimension RSK Uponor L Dy max Antal Dy/Di mm nr nr mm mm mm rör/bunt 200/ / / / / / / / / / Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z1 Böj 45 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

23 Z2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Böj 30 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z1 Böj 15 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z1 Böj 7,5 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall lösa Z2 Z1 Grenrör 45 med tre muffar. Komplettera med 3 st tätningsringar Dimension RSK Uponor 1 / 2 Z 1 Z 2 Z 3 Antal per mm nr nr mm mm mm mm kart/pall 1 Z1 Z3 1 Z / / / / / / / / /12 315/ / /5 315/ / /4 450/200* / /3 450/450* / /2 560/200* / /2 560/560* / /1 * Kontakta Uponor för leveranstid UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 24

24 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Grenrör 45 med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st tätningsringar 1 Z1 Z3 1 Z2 2 Dimension RSK Uponor 1 / 2 Z 1 Z 2 Z 3 Antal per mm nr nr mm mm mm mm kart/pall 200/ / /32 200/ / /28 250/ / /17 250/ / /16 315/ / /12 315/ / /12 450/160* / /3 560/160* / /2 * Kontakta Uponor för leveranstid Propp för montering i Ultra rib 2 muff, inkl. tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall 200* / * / / / /6 * OBS! ontera tätningsringen i första spåret Dubbelmuff Komplettera med 2 st tätningsringar L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm mm kart/pall / /4 Skjutmuff Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall / /4 L 25 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

25 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Övergång från slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per Uponal/Ultra nr nr mm mm kart/pall 200/ /90 250/ /44 315/ /12 400/ /9 500/ /4 L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till gjutjärn spetsända. Inkl. tätningsring för gjutjärn spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L 1 / 2 Di Antal per Ultra/gjutjärn nr nr mm mm kart/pall 200/ / / Di L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betong spetsända. Inkl. tätningsring för betong spetsändan. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L 1 / 2 Di Antal per Uponal/betong nr nr mm mm mm kart/pall 200/ / / / / / / /2 560/ /1 1 2 Di L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st tätningsring, *Inkl. tätningsring till betongmuff. Dimension RSK Uponor L Di Antal per Ultra/betong nr nr mm mm mm kart/pall *200/ /48 *250/ /40 **315/ **450/ /8 ** Övergången är excentrisk Dy L UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 26

26 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Reduktion från Ultra Rib 2 muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Dimension RSK Uponor L Antal per Ultra/slätrör nr nr mm mm kart/pall 200/ / / /96 L Reduktion från Ultra Rib 2 muff till Ultra Rib 2 spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L Antal per Ultra/Ultra nr nr mm mm kart/pall 250/ /80 315/ /14 450/ /6 560/ /4 315/ /14 450/ /6 560/ /4 L Genomgångsrör sandat, för ingjutning i betong. Komplettera med 1 st tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall / / / / /4 Uponor smörjmedel Förpackning RSK Uponor Vikt g Antal per mm nr nr per förp kart/pall Tub Burk Tub levereras med påstrykare Svetsring Svetsas med en elektrosvetsmaskin av standardtyp Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart/pall / / / 27 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

27 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Tätningsring Enligt: SS-EN Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr bunt/kart /120/ / / / /200 Tätningsring Olje- och bensinbeständig. Enligt: SS-EN ärkt med en gul prick. Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr bunt Tätningsring för betongövergång Dimension Uponor Antal per Ultra/betong nr kart/pall / / / / / / / /560 Dimension Uponor Antal per mm nr kart/pall Förp ej UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 28

28 Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 SE Fristad T F W E

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 arkavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet Uponor Ultra Rib 2 Byt rör tidigast om 100 år. Uponor Ultra Rib 2 är efter drygt

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 1 2013 32002 5.1 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Objektbeskrivningsnamn: Homogent ribbat rör, typ Ultra Rib 2 Uponor Ultra Rib 2-system är ett självfallssystem

Läs mer

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN Dag- och Fördröj dagvattnet vid källan 32010 06 2012 1 Dag- och Utjämningsmagasin - Allmänt Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

Uponor IQ dagvattensystem

Uponor IQ dagvattensystem Uponor IQ dagvattensystem 1 2013 32008 6.1 Uponor IQ Dagvattensystem Uponor IQ ingår i ett helt system av produkter för hantering och transport av dag- och dräneringsvatten. Rören används som vägtrummor,

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Januari 2002 Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Tekniska data Innehåll Ultra Rib 2 3 4-7 8-12 13 14-17 18 18-19 Uponor - en presentation Ultra Rib 2 En helt ny generation avloppsrör Livslängd Ekonomi

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC Mark w w w.pip elife.se w w w.pip elife.se p elife.se Släta markavloppssystem PP och PVC Pipelife Mark PP PP markavloppssystem Pipelife PP markavloppssystem är av sett att transportera såväl dagvatten

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

X-Stream dagvattenrör och delar

X-Stream dagvattenrör och delar Januari 2013 KOMPLETT PLASTRÖRsSYSTEM FÖR AVLEDNING AV SPILL- OCH DAGVATTEN SAMT DRÄNERING Solutions for Essentials Välj säkert - välj X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. 09 2008 41002 Uponors ventilationskanaler - UVS Ventilationssystem/rör

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem

Nordic. PP avloppssystem Nordic w w.pipelife.se PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar är märkta med Nordic Poly Mark och uppfyller därmed kraven för inomhusavlopp i samtliga nordiska länder.

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp Uponor PP ssystem 76 SORTIMENT 2013 Rör Med en muff och universal tätningsring RSK Uponor Dimension Bygglängd Vikt Antal m nr nr mm mm kg/st bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall.

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKAVOPPSSYSTEM PRODUKTFAKTA 1-06 markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. Innehåll Markavloppssystem 3 4 5 6-20 21 22-23 23-25

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Uponor markförlagd Ventilation

Uponor markförlagd Ventilation Uponor markförlagd Ventilation 1 2013 41003 11.0 Uponor markförlagd ventilation Objektbeskrivningsnamn: Uponor UVS Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader som är

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall.

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVOPPSSYSTE TEKNISKA DATA 106 markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. Innehåll arkavloppssystem 3 4 5 620 21 2223 2325 26 27

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Uponor Brunnssystem 1 2013 35001

Uponor Brunnssystem 1 2013 35001 Uponor Brunnssystem 1 2013 35001 Inledning Avsnittet om Uponor brunnssystem omfattar brunnar i tre standardtyper: rens-, tillsyns- och nedstigningsbrunnar samt dagvattenbrunnar. Dessutom ingår ett avsnitt

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFRASTRUKTUR AVOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Uponor PP Inomhusavloppssystem är ett starkt, enkelt och lätthanterligt system för avlopp i bostär. 06 2010 37002 7.1 Uponor avloppssystem för byggnar Uponors

Läs mer

LILLA HUSGRUNDSSKOLAN. Avloppssystem för husgrunden

LILLA HUSGRUNDSSKOLAN. Avloppssystem för husgrunden Installationsanvisning LILLA HUSGRUNDSSKOLAN Avloppssystem för husgrunden Anvisningar för inomhusavlopp Information om materialåtgång Nedanstående rör och delar behövs för en husgrund upp till 150 kvm

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Wafix PP Produktöversikt Wafix PP Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Skiss/symbolförklaring Di = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig diameter e =

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB

Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB Innehåll Sortiment Sid Spillvatten... 4-40 Dagvatten... 41-91 Tryckrör... 92-103 Inomhusavlopp... 104-115 Enskilt avlopp... 116-133 El & Tele... 134-151 Markförlagd ventilation...

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE80

Uponor Tryckrörssystem PE80 Uponor Tryckrörssystem PE80 1 2013 33004 7.3 Uponor tryckrörssystem PE80 Uponor tryckrörssystem PE80 har utvecklats för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Svarta rör med blå stripes är avsedda

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

Markförlagd ventilation

Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation UVS Rör Standardlängd på rör är 6 meter och rören är med muff. Andra rörlängder går att få på dimension 600-2500. Komplettera med 1 st. tätningsring för

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

Uponor Ultra: Spillvattenlösningar säkra i 100 år. Trygga och långsiktiga lösningar för ett hållbart samhälle.

Uponor Ultra: Spillvattenlösningar säkra i 100 år. Trygga och långsiktiga lösningar för ett hållbart samhälle. Uponor Ultra: Spillvattenlösningar säkra i 100 år. Trygga och långsiktiga lösningar för ett hållbart samhälle. Utmaning: Säkra spillvattenlösningar Problemen försvinner inte bara för att de är nedgrävda.

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Wavin Markavloppssystem. Markrör. delar. och

Wavin Markavloppssystem. Markrör. delar. och Wavin Markavloppssystem Markrör delar och Robusta rörsystem med stor flexibilitet Wavins rör, delar och brunnar för markavlopp uppfyller alla de krav som en ledningsägare ställer på ett modernt markavloppssystem.

Läs mer

Material och Livslängd

Material och Livslängd Material och Livslängd 1 2013 51003 2.0 Material och Livslängd Plast I dag används främst plast till rörsystem för vattenförsörjning och avlopp. Uponors systemlösningar är baserade på tre plastkvaliteter:

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR BRUNNSSYSTEM. Styrka, säkerhet och ekonomi är viktiga ledord när vi utvecklat Uponors brunnssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR BRUNNSSYSTEM. Styrka, säkerhet och ekonomi är viktiga ledord när vi utvecklat Uponors brunnssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR BRUNNSSYSTEM Styrka, säkerhet och ekonomi är viktiga ledord när vi utvecklat Uponors brunnssystem 06 2010 35002 5.9 Brunnssystem Inledning Avsnittet om Uponor brunnssystem omfattar

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden.

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden. Hantering Allmänt Lossning Långtidslagring Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, se till att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Vid lossning

Läs mer

Sortiment Uponor Infra AB

Sortiment Uponor Infra AB Sortiment 2016 Infra AB Innehåll Spillvatten 4 Ultra Rib 2 5-11 Ultra Double 12-19 Ultra Classic och PVC 20-35 Spillvattenbrunnar - Betäckningar - Tillbehör 36-44 Dagvatten 45 Weholite 46-54 IQ 55-62

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Uponor tryckrörssystem PE80 är ett synnerligen flexibelt rörsystem för transport av tryckvatten, spillvatten och gas

Uponor tryckrörssystem PE80 är ett synnerligen flexibelt rörsystem för transport av tryckvatten, spillvatten och gas UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR TRYCKRÖRSSYSTEM PE80 Uponor tryckrörssystem PE80 är ett synnerligen flexibelt rörsystem för transport av tryckvatten, spillvatten och gas 06 2010 33005 6.4 Uponor tryckrörssystem

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten.

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ Utjämningsmagasin Genom att använda Uponor IQ-rör

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör ULEFOS UNIFLEX är en serie rörkopplingar för stålrör samt övergång mellan stålrör och PE-rör, till både vatten och gasledningar. De finns i flera olika utföranden.

Läs mer

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr Inomhusavlopp Inomhusavlopp Rör Med en muff och universal tätningsring Bygglängd bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128 32 vit 1000 0,21 50/300* 2318318 1051131 32 vit 2000 0,40

Läs mer

Uponor markförlagd ventilation

Uponor markförlagd ventilation Uponor markförlagd ventilation Innehållsförteckning Uponor UVS....................................................... 4 Förslag på föreskrivande text......................................... 5 Teknisk

Läs mer

Godkännanden 1 2013 51005

Godkännanden 1 2013 51005 Godkännanden 1 2013 51005 4.0 Godkännanden Godkännande och certifiering av produkter och system är viktigt för Uponor. Det ingår i Uponors målsättning att vara en seriös samarbetspartner både vad det gäller

Läs mer

REHAU AWADUKT PVC SN8. markrörsystem för hög belastning. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PVC SN8. markrörsystem för hög belastning. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PVC SN8 markrörsystem för hög belastning REHAU AB Box 1202 701 12 ÖREBRO 019-20 64 00 info-orebro@.com www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PVC SN8 markrörsystem

Läs mer

Uponor Markavloppssystem

Uponor Markavloppssystem Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP 110-160 PVC 110-630 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP 12-18 Uponor släta rör och rördelar PVC

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem Profuse Vatten / Spillvatten / Gas

Uponor Tryckrörssystem Profuse Vatten / Spillvatten / Gas Uponor Tryckrörssystem Profuse Vatten / Spillvatten / Gas 13 2013 33002 7.1 Uponor tryckrörssystem Profuse tryckvatten/spillvatten/gas Objektsbeskrivning: PP-mantlat PE rör, typ Profuse. Profuse är ett

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Kabelskyddsrör och delar

Kabelskyddsrör och delar Kabelskyddsrör och delar Dubbelväggyp, SRN Av PEH. Märkta Kraftkabel SRN di E- alternativt Svagröskabel eller Telekabel. Påsvetsad uff ed tätningsring på spetsändan = vattentät. EBR-beteckning SRN. E-

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PVC

Uponor Tryckrörssystem PVC Uponor Tryckrörssystem PVC 1 2013 33003 7.2 Uponor tryckrörssystem PVC Uponor tryckrörssystem PVC används till tryckvatten, tryckavloppsledningar och diverse processledningar. Tryckrörssystemet är framställt

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

Kabelskyddsrör & delar

Kabelskyddsrör & delar El & Tele Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör Tripla Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör ed förärkt yvhet 8 kn/². Påsvetsad uff ed integrerad tätningsring E- 2418947 1051577

Läs mer

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR DAGVATTENKASSETTER OCH TUNNLAR Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster 05 2011 32007 5.10 Uponor

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

Uponor HTP - inomhusavloppssystem

Uponor HTP - inomhusavloppssystem Januari 2002 HTP - inomhusavloppssystem Tekniska data Innehåll HTP inomhusavloppssystem 3 4 5-13 14-16 17 18 19 Inledning Allmänt Tekniska data Symbolförklaring Produktegenskaper Märkning Produktprogram

Läs mer

Broprojektering - En handbok VV Publ 1996:63 Bilaga 3 123 Bilaga 3 Kostnader för bankpålning och påldäck Syftet med diagrammen är att på ett snabbt och enkelt sätt få fram en ungefärlig kostnad för bankpålning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor Betäckningar En ny generation betäckningar för säkrare system Vi var tidiga med att utveckla

Läs mer

Nyhetsblad Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen. VA-produkter klara för den nordiska marknaden

Nyhetsblad Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen. VA-produkter klara för den nordiska marknaden Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen VA-produkter klara för den nordiska marknaden Hur föreskriver man Nordic Poly Mark? Ny hemsida Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen Insta-Cert bildades

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem

Uponor PP Inomhusavloppssystem Uponor PP Inomhusavloppssystem 1 2013 37001 8.0 Uponor Inomhusavloppssystem Uponors rörsystem för avlopp i byggnader är starkt, enkelt och lätt att hantera. Ett rörsystem som klarar långvariga och kraftiga

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Kabelskyddsrör och delar

Kabelskyddsrör och delar Kabelskyddsrör och delar Dubbelväggyp, SRN Av PEH. Märkta Kraftkabel SRN di E- alternativt Svagröskabel eller Telekabel. Påsvetsad uff ed tätningsring på spetsändan = vattentät. EBR-beteckning SRN. E-

Läs mer

Flexkopplingar. Flexibilitet och funktion i perfekt harmoni

Flexkopplingar. Flexibilitet och funktion i perfekt harmoni VA Flexkopplingar Flexibilitet och funktion i perfekt harmoni FLEXKOPPLINGAR DU KAN LITA PÅ En flexkoppling från GPA är något mer är bara en koppling. Det är en koppling att lita på. Det är få produkter

Läs mer