Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar."

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar

2 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Objektbeskrivningsnamn: Homogent ribbat rör, typ Ultra Rib 2 Uponor Ultra Rib 2-system är ett självfallssystem för dag- och spillvatten. Systemet lanserades 1999 i avsikt att optimera avloppssystem för dag- och spillvattensledningar. Rörsystemet Ultra Rib 2 framställs av Polypropen (PP) och innehåller rör, rördelar och brunnar i dimensionerna 200 till 560 mm. Uponor Ultra Rib 2 är konstruerat med fokus på en lång rad förhållanden, som alla bidrar till systemets totala livslängd. Det gäller bl.a.: aterialval Ribbkonstruktion med inriktning på styvhet, styrka och låg vikt Fogningsmetoder med enklare installation och hög säkerhetsmarginal Höga mekaniska egenskaper även vid låga temperaturer. Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 har egenskaper som ligger väsentligt över de normkrav som i dag ställs på avloppsrör i såväl Norden som i Europa. ed inbyggd extra säkerhetsmarginal (deformationstest, slagtest, Strohhalmtest mm.) uppnås ytterligare trygghet under installationen av rörsystemet. Genom uppfyllandet av de krav som både internt och externt ställs på material och processer har systemet en livslängd på över 100 år om de föreskrivna installations- och driftförhållandena upprätthålls. Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 kan levereras med två fognings- och tätningsmetoder: Fogning med tätningsringar. Ringarna är utformade för att kunna klara både inre och yttre tryck. Tack vare placering långt inne i muffen säkerställer man att tätningsringarna är väl skyddade mot sand och grus. Tätningsringarna kan fås i såväl en oljeoch bensinbeständig som i en standardversion. Standardtätningsringarna är tillverkade av SBR-gummi. De oljeoch bensinbeständiga tätningsringarna är framställda av NBR-gummi och märkta med en gul markering (prick). Fogning med svetsringar i PP. Detta ger ett system med dragfasta fogar i samma material som röret. Denna metod används ofta vid lagning, då det vid eventuella sättningar kan uppstå dragkrafter i rörsystemet. Det kan även användas på ledningar med väldigt kraftig lutning, för att förhindra att fogen glider isär eller om ett mycket miljökänsligt område eller vattentäckt passeras med ledningen, för att ge 100 % täthet. Svetsfogning ger också större kemisk motståndsförmåga. Svetsning av Ultra Rib 2 kan utföras med vanliga elektrosvetsmaskiner och finns i dimensionerna 200, 250 och 315 mm. 3 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

3 Rördimensioner Uponor Ultra Rib 2-rörsystemet är ett komplett program med rör, formsprutade och specialtillverkade delar. Rörens ytteryta är rödbrun, och invändigt har de en ljus färg för att underlätta TV-inspektion av det installerade systemet. Yttre (mm) Inre (mm) Tabell System- och materialdata Egenskaper PP Enhet Standard/Testmetod Densitet 900 kg/m 3 ISO 1183 Ringstyvhet SN8 kn/m 2 ISO 9969 Långtidskrypmodul E Pa ISO Korttidskrypmodul E Pa ISO Längdutvidgningskoefficient 0,15 mm/m K Värmeledningstal 0,23 W/m K DIN v. 23 C aximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 60 C aximal tillåten korttidstemperatur C Tillåten avvinkling i kopplingar 2 Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 4

4 Kravspecifikation Uponor krav Följande översikt jämför de krav som ställs när SS-EN 13476, Nordic Poly arks krav, som används i samband med den löpande tillverkningskontrollen, ska uppfyllas. På finns en komplett kravspecifikation för Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2. Kravspecifikation Uponor krav Egenskaper Referens till SS-EN Nordic Poly ark SBC EN13476 Uponor tilläggskrav Slaghållfasthet rör 0 C; fallhöjd 1,0 m -10 C; fallhöjd 1,0 m 0 C; fallhöjd 2,5 m -20 C; fallhöjd 2,0 m Ringflexibilitet rör 30 % av di 30 % av di 60 % av di Fogtäthet med tätningsring Det krävs 5 % och 10 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas. Det krävs 10 % och 15 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas Det krävs 20 % och 30 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277: Villkoren C (avvinkling) skall uppfyllas dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och avvinkling) skall uppfyllas dim 315 = 4 > dim 315 = 3 SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och avvinkling) skall uppfyllas Tätningsringens långtidsegenskaper 100-årsvärde vid 1,5 bar 100-årsvärde vid 1,5 bar 100-årsvärde vid 2,0 bar Tätningsring Ska överensstämma med SS-EN eller -2 vid 45 C Ska överensstämma med EN eller -2 vid 45 C Ska överensstämma med EN eller -2 vid 60 C otståndsförmåga mot kombinerad utvändig last och hög temperatur EN 1437:1998 Inget krav Endast kravet för dimensionerna till och med 315 mm. Krav se 1) 1) Följande krav gäller Vertikal deformation: 9 % Avvikelse från rakhet i bottenlopp: 3 mm Bottenloppsradie: Öppning på svetsfog: Täthet vid 0,35 bar/15 min: 80 % av ursprunglig 20 % av godstjockleken Läckage får inte förekomma Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

5 Godkännanden och märkning Godkännanden Uponor Ultra Rib 2-systemet är Nordic Poly ark-märkt (Insta-Cert-certifierat) och alltså godkänt i de nordiska länderna (Danmark, Sverige, Norge och Finland). På Uponors hemsida finns en fullt uppdaterad översikt samt länk till Insta-Cert-certifikaten för de olika produkterna. ärkning av Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2-rör Nedan illustreras märkningen av Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 samt en förklaring av den. SEWER ULTRA RIB2 PP 315/277 SN8 UD EN ➁ Exempel på märkning av Uponor Ultra Rib 2-rör. SEWER ULTRA RIB2 PP 315/277 SN8 Tillverkare Användningsområde: avlopp Produkt aterial: polypropen Utv./inv. diameter Ringstyvhetsklass UD EN ➁ Användningsområde UD = under och utanför byggnader Produktstandard Nordic Poly ark Iskristall. Kan hanteras vid låga temperaturer Tillverkningsenhet ➁ = Hadsund Tillverkningstidpunkt: dag/månad/år/timme Användningsområde Dim betecknas UD Dim betecknas U Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 6

6 ärkning av Uponor Ultra Rib 2- formsprutade delar Uponor Ultra Rib 2-formsprutade delar har en märkning, som förklaras nedan. Exempel på märkning av Uponor Ultra Rib 2 grenrör UD PP U1 ULTRA RIB2 SN8 DN/OD 200/ UD PP U1 Användningsområde UD = under och utanför byggnader Tillverkningstidpunkt: månad/år Återvinning/råvara 05 = polypropen aterial: polypropen Tillverkningsenhet U1 = Nastola ULTRA RIB 2 SN8 DN/OD 200/ Produkt Ringstyvhetsklass Nominell ytterdiameter 45 grenrör Nordic Poly ark Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

7 Installation Här beskrivs hur Uponor Ultra Rib 2-rör och delar avpassas och kopplas. Det finns monteringsbilder för: Uponor Ultra Rib 2-rör Uponor Ultra Rib 2-grenrör, böjar och skjutmuffar Uponor Ultra Rib 2-övergångar till betong Svetsning av Ultra Rib 2-rör. ontering av Ultra Rib 2-rör 1. Kapning görs med en fogsvans mellan de små ribborna. Därigenom kan man vara säker på att kapningen sker mitt mellan ribborna. Efter kapning avlägsnas graderna med kniv eller fil. 2. Tätningsringen monteras i andra spåret från spetsändan. På detta sätt säkerställer man en optimal täthet. 3. uffen smörjs invändigt med smörjmedel. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 8

8 Röret skall monteras i muffens botten, ingen spalt mellan rörända och muffbotten. Rören kan monteras med ett spett som trycks mot den bakre muffen. För att undvika att muffen skadas, skall en träkloss läggas i mellan som skydd. 9 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

9 ontering av Ultra Rib 2-grenrör på befintlig ledning 1. På grenrör som ska monteras i en befintlig ledning förmonterar man 2 rör och skjutmuffar. Längden markeras på den befintliga ledningen. 2. Kapning görs med en fogsvans mellan de små ribborna. Därigenom kan man vara säker på att kapningen sker mitt mellan ribborna. Efter kapning avlägsnas graderna med kniv eller fil. 3. Rördelarnas muffar ska smörjas invändigt med smörjmedel. Tätningsringen monteras på röränden i andra spåret från spetsändan. Röret skall monteras stumt i muffens botten. 4. Den befintliga ledningen kapas, och grenröret med monterade rörbitar sätts in och skjutmuffarna förs tillbaka. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 10

10 Installation av Uponor övergångsstycken - anslutning till betongrörsspetsända Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsringen enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring används ej lös tätningsring, i övrigt förfarande enligt ovan. Kontrollera alltid att täthet uppnåtts. Om osäkerhet råder kan rördelen kring-gjutas. 11 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

11 Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsringen enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 12

12 ontering av Ultra Rib 2-övergångar med spetsända på betongrör Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörs spetsända. G-ring monteras ytterst på BTG-rörets spetsända, övergången skjuts på utan smörjmedel, varvid G-ringen rulllar ett slag och monteringen är klar (kan krympas om så erfordras). 13 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

13 Fogning av Ultra Rib 2-rör med svetsning Ultra Rib 2-rörsystemet kan installeras med svetsade fogar i dimensionerna 200, 250 och 315 mm. Svetsning utförs med en elektrosvets av standardtyp. Följ bruksanvisningen som medföljer svetsringen. Svetsspänningen är 24 V (dim.200) och 39,5 V (dim.250 och 315). Om en svetsmaskin med streckodsläsare används, ska den ställas in efter svetsringens streckkod. askinen tar automatiskt hänsyn till omgivnings temperaturen. 1. ed en ren, luddfri, acetonfuktad trasa rengörs muffens insida, spetsända och spåret där svetsringen monteras. 2. Gör plats för svetsringens tråd med en fil, kniv eller liknande. Gör ett V-spår i de ribbor som blir kvar innanför muffen på spetsändan. Börja vid 3:e ribban. 3. Skär av den tunna plastbryggan mellan svetsringens ändar. Undvik att skada svetstrådens isolering. 4. Placera svetsringen i andra spåret och böj in svetstråden i ribbornas inskärningar. Skjut in rörändan i muffen. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 14

14 5. Böj svetstrådens spetsar uppåt och sätt fast adaptrarna. 6. Anslut därefter svetskablarna till adaptrarna och starta svetsmaskinen. Avkylning Låt fogen svalna i 30 min (dim. 200 och 250)/60 min. (dim. 315). Om flera fogar ska svetsas samtidigt, monterar man först alla svetsringarna, och sedan svetsas alla fogarna efter varandra. 15 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

15 Läggning Uponor Ultra Rib 2 är konstruerat så att uppschaktat material i möjligaste mån skall kunna användas vid återfyllning. Förutsättningen är att materialet kan få den nödvändiga packnignsgraden och ej innehåller stenar större än 60 mm i rörets omedelbara närhet. Om det finns större stenar än 60 mm kan dessa tas bort och materialet därefter användas. Givetvis är grundförutsättningarna de som beskrivs i Anläggnings AA 98 och Svenskt Vatten P92. Se kapitel 5.1 Installation av markförlagda plaströr. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 16

16 Dimensionering Statisk dimensionering I inledningsavsnittet Dag- och spillvatten under Statisk dimensionering beskrivs de belastningar som en markförlagd självfallsledning kan utsättas för och hur röret kommer att påverkas av dessa samt dimensioneringen av ledningen för att klara belastningarna som uppstår under dess livslängd, se Svenskt Vattens publikation P92. Rib 2, där värdet 0,025 mm har använts som råhetsfaktor. Diagrammen är beräknade efter rörens innerdiametrar, även om rören är betecknade efter sina ytterdiametrar. Hydraulisk dimensionering När ledningsnätet ska dimensioneras, är det viktigt att se till att det finns tillräcklig hydraulisk kapacitet, och att självrensningsegenskaperna kan säkra ett väl fungerande system. De gällande principerna för dimensionering har genomgåtts i inledningsavsnittet om Dagoch spillvatten. Här visas de gällande vattenflödesdiagrammen för Uponor Ultra 17 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

17 Diagram Dimensioneringsdiagram för 100 % fyllda Ultra Rib 2-ledningar. Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel. y = d y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 C Hastighet [m/s] 3,5 3,0 2,5 2, Ytterrördiameter [mm] , , ,5 Ledningsfall [ ] 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 18

18 Diagram Dimensioneringsdiagram för 70 % fyllda Ultra Rib 2-ledningar. y d Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel. y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 C Hastighet [m/s] 3,5 3,0 2,5 2, Ytterrördiameter [mm] , , ,5 Ledningsfall [ ] 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Exempel 4 0,2 0, Vattenflöde [l/s] 19 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

19 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten Dagvatten 2 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten Dagvatten 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 20

20 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 2 Dagvatten 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 1 0,9 0,8 Dagvatten Vattenflöde [l/s] 21 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

21 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 1 0,9 0,8 Exempel 4 Exempel 4 Dagvatten Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 22

22 Sortiment Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Rör Klass SN8 med integrerad muff. Längd: 3 m och 6 m. Komplettera med 1 st Ultra Rib 2 tätningsring Dy Di L Dy max Dimension RSK Uponor L Dy max Antal Dy/Di mm nr nr mm mm mm rör/bunt 200/ / / / / / / / / / Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z1 Böj 45 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

23 Z2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Böj 30 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z1 Böj 15 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z1 Böj 7,5 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall lösa Z2 Z1 Grenrör 45 med tre muffar. Komplettera med 3 st tätningsringar Dimension RSK Uponor 1 / 2 Z 1 Z 2 Z 3 Antal per mm nr nr mm mm mm mm kart/pall 1 Z1 Z3 1 Z / / / / / / / / /12 315/ / /5 315/ / /4 450/200* / /3 450/450* / /2 560/200* / /2 560/560* / /1 * Kontakta Uponor för leveranstid UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 24

24 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Grenrör 45 med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st tätningsringar 1 Z1 Z3 1 Z2 2 Dimension RSK Uponor 1 / 2 Z 1 Z 2 Z 3 Antal per mm nr nr mm mm mm mm kart/pall 200/ / /32 200/ / /28 250/ / /17 250/ / /16 315/ / /12 315/ / /12 450/160* / /3 560/160* / /2 * Kontakta Uponor för leveranstid Propp för montering i Ultra rib 2 muff, inkl. tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall 200* / * / / / /6 * OBS! ontera tätningsringen i första spåret Dubbelmuff Komplettera med 2 st tätningsringar L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm mm kart/pall / /4 Skjutmuff Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall / /4 L 25 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

25 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Övergång från slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per Uponal/Ultra nr nr mm mm kart/pall 200/ /90 250/ /44 315/ /12 400/ /9 500/ /4 L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till gjutjärn spetsända. Inkl. tätningsring för gjutjärn spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L 1 / 2 Di Antal per Ultra/gjutjärn nr nr mm mm kart/pall 200/ / / Di L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betong spetsända. Inkl. tätningsring för betong spetsändan. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L 1 / 2 Di Antal per Uponal/betong nr nr mm mm mm kart/pall 200/ / / / / / / /2 560/ /1 1 2 Di L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st tätningsring, *Inkl. tätningsring till betongmuff. Dimension RSK Uponor L Di Antal per Ultra/betong nr nr mm mm mm kart/pall *200/ /48 *250/ /40 **315/ **450/ /8 ** Övergången är excentrisk Dy L UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 26

26 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Reduktion från Ultra Rib 2 muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Dimension RSK Uponor L Antal per Ultra/slätrör nr nr mm mm kart/pall 200/ / / /96 L Reduktion från Ultra Rib 2 muff till Ultra Rib 2 spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L Antal per Ultra/Ultra nr nr mm mm kart/pall 250/ /80 315/ /14 450/ /6 560/ /4 315/ /14 450/ /6 560/ /4 L Genomgångsrör sandat, för ingjutning i betong. Komplettera med 1 st tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall / / / / /4 Uponor smörjmedel Förpackning RSK Uponor Vikt g Antal per mm nr nr per förp kart/pall Tub Burk Tub levereras med påstrykare Svetsring Svetsas med en elektrosvetsmaskin av standardtyp Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart/pall / / / 27 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

27 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Tätningsring Enligt: SS-EN Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr bunt/kart /120/ / / / /200 Tätningsring Olje- och bensinbeständig. Enligt: SS-EN ärkt med en gul prick. Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr bunt Tätningsring för betongövergång Dimension Uponor Antal per Ultra/betong nr kart/pall / / / / / / / /560 Dimension Uponor Antal per mm nr kart/pall Förp ej UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 28

28 Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 SE Fristad T F W E

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Uponor markförlagd Ventilation

Uponor markförlagd Ventilation Uponor markförlagd Ventilation 1 2013 41003 11.0 Uponor markförlagd ventilation Objektbeskrivningsnamn: Uponor UVS Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader som är

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden.

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden. Hantering Allmänt Lossning Långtidslagring Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, se till att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Vid lossning

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE80

Uponor Tryckrörssystem PE80 Uponor Tryckrörssystem PE80 1 2013 33004 7.3 Uponor tryckrörssystem PE80 Uponor tryckrörssystem PE80 har utvecklats för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Svarta rör med blå stripes är avsedda

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Material och Livslängd

Material och Livslängd Material och Livslängd 1 2013 51003 2.0 Material och Livslängd Plast I dag används främst plast till rörsystem för vattenförsörjning och avlopp. Uponors systemlösningar är baserade på tre plastkvaliteter:

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Uponor markförlagd ventilation

Uponor markförlagd ventilation Uponor markförlagd ventilation Innehållsförteckning Uponor UVS....................................................... 4 Förslag på föreskrivande text......................................... 5 Teknisk

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Uponor Markavloppssystem

Uponor Markavloppssystem Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP 110-160 PVC 110-630 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP 12-18 Uponor släta rör och rördelar PVC

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Kabelskyddsrör & delar

Kabelskyddsrör & delar El & Tele Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör Tripla Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör ed förärkt yvhet 8 kn/². Påsvetsad uff ed integrerad tätningsring E- 2418947 1051577

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Tryckrörssystem Pipelife EI-installationsrör

Tryckrörssystem Pipelife EI-installationsrör Tryckrörssystem Pipelife EI-installationsrör w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se PE och PVC tryckrör Pipelife tryckrörssystem Tryckrör används bland

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

STUMSVETSNING AV PE-RÖR

STUMSVETSNING AV PE-RÖR STUMSVETSNING AV PE-RÖR NORDISKA PLASTRÖRGRUPPEN POLYETENRÖR (PE-rör) PE-rör standardiseras enligt SS-EN 12201 (dricksvatten) SS-EN13244 (tryckavlopp), SS-EN1555 (gas) efter: - typ av PE material (t.ex

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

P101. Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel. Ger råd vid dimensionering och upphandling

P101. Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel. Ger råd vid dimensionering och upphandling Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel P101 Ger råd vid dimensionering och upphandling Syfte: Att säkerställa kvalitet vid schaktfritt ledningsbyggande Målsättning:

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Uponor kabelskyddsrörssystem

Uponor kabelskyddsrörssystem Uponor kabelskyddsrörssystem 1 2013 34002 10.1 Uponor kabelskyddsrörssystem PE-kabelskyddsrörssystem för skydd av el, kounikation och dataöverföring Uponor kabelskyddsrörssystem används oftast nedgrävda

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Bästa val. Elinstallationsrör

Bästa val. Elinstallationsrör Bästa val Sortimentsguide Elinstallationsrör El/Tele Försäljningsorganisation InFlex TopSpeed Halovolt P werflex Stefan Holm Utesäljare Region Norr Tel. 02-12 5 1 Mobil 070-571 19 70 stefan.holm@pipelife.se

Läs mer

Rätt redan från början.

Rätt redan från början. Rätt redan från början. Nordic Quality står för trygghet inom VVS-branschen. En garanti för att produkten på ett enkelt sätt kan installeras och sedan användas år efter år. Det är en produkt gjord för

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Markrör PVC 235 06 00 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 110 235 06 01 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 160 235 06 02 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 200 235 06 03 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 250 235 06

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem cupori.com Vattensäkra installationer med Cuporis kopparrör Cupori är Nordens ledande leverantör av kopparrör för VVS-installationer. Vi garanterar att våra rör är anpassade

Läs mer

nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd Bygg Automotive Industri www.rehau.se

nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd Bygg Automotive Industri www.rehau.se nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd www.rehau.se Bygg Automotive Industri innehållsförteckning nyheter markrörsystem Sida AWADUKT HPP för hög belastning. Den nya generationen Nytt:

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar.

Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar. Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar. Har ni frågor om dansmattor och dansgolv i alla dess skiftande former så tveka inte att kontakta AB Ilmonte. Vi har mer än 25 års erfarenhet inom området

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer