Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar."

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar

2 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Objektbeskrivningsnamn: Homogent ribbat rör, typ Ultra Rib 2 Uponor Ultra Rib 2-system är ett självfallssystem för dag- och spillvatten. Systemet lanserades 1999 i avsikt att optimera avloppssystem för dag- och spillvattensledningar. Rörsystemet Ultra Rib 2 framställs av Polypropen (PP) och innehåller rör, rördelar och brunnar i dimensionerna 200 till 560 mm. Uponor Ultra Rib 2 är konstruerat med fokus på en lång rad förhållanden, som alla bidrar till systemets totala livslängd. Det gäller bl.a.: aterialval Ribbkonstruktion med inriktning på styvhet, styrka och låg vikt Fogningsmetoder med enklare installation och hög säkerhetsmarginal Höga mekaniska egenskaper även vid låga temperaturer. Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 har egenskaper som ligger väsentligt över de normkrav som i dag ställs på avloppsrör i såväl Norden som i Europa. ed inbyggd extra säkerhetsmarginal (deformationstest, slagtest, Strohhalmtest mm.) uppnås ytterligare trygghet under installationen av rörsystemet. Genom uppfyllandet av de krav som både internt och externt ställs på material och processer har systemet en livslängd på över 100 år om de föreskrivna installations- och driftförhållandena upprätthålls. Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 kan levereras med två fognings- och tätningsmetoder: Fogning med tätningsringar. Ringarna är utformade för att kunna klara både inre och yttre tryck. Tack vare placering långt inne i muffen säkerställer man att tätningsringarna är väl skyddade mot sand och grus. Tätningsringarna kan fås i såväl en oljeoch bensinbeständig som i en standardversion. Standardtätningsringarna är tillverkade av SBR-gummi. De oljeoch bensinbeständiga tätningsringarna är framställda av NBR-gummi och märkta med en gul markering (prick). Fogning med svetsringar i PP. Detta ger ett system med dragfasta fogar i samma material som röret. Denna metod används ofta vid lagning, då det vid eventuella sättningar kan uppstå dragkrafter i rörsystemet. Det kan även användas på ledningar med väldigt kraftig lutning, för att förhindra att fogen glider isär eller om ett mycket miljökänsligt område eller vattentäckt passeras med ledningen, för att ge 100 % täthet. Svetsfogning ger också större kemisk motståndsförmåga. Svetsning av Ultra Rib 2 kan utföras med vanliga elektrosvetsmaskiner och finns i dimensionerna 200, 250 och 315 mm. 3 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

3 Rördimensioner Uponor Ultra Rib 2-rörsystemet är ett komplett program med rör, formsprutade och specialtillverkade delar. Rörens ytteryta är rödbrun, och invändigt har de en ljus färg för att underlätta TV-inspektion av det installerade systemet. Yttre (mm) Inre (mm) Tabell System- och materialdata Egenskaper PP Enhet Standard/Testmetod Densitet 900 kg/m 3 ISO 1183 Ringstyvhet SN8 kn/m 2 ISO 9969 Långtidskrypmodul E Pa ISO Korttidskrypmodul E Pa ISO Längdutvidgningskoefficient 0,15 mm/m K Värmeledningstal 0,23 W/m K DIN v. 23 C aximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 60 C aximal tillåten korttidstemperatur C Tillåten avvinkling i kopplingar 2 Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 4

4 Kravspecifikation Uponor krav Följande översikt jämför de krav som ställs när SS-EN 13476, Nordic Poly arks krav, som används i samband med den löpande tillverkningskontrollen, ska uppfyllas. På finns en komplett kravspecifikation för Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2. Kravspecifikation Uponor krav Egenskaper Referens till SS-EN Nordic Poly ark SBC EN13476 Uponor tilläggskrav Slaghållfasthet rör 0 C; fallhöjd 1,0 m -10 C; fallhöjd 1,0 m 0 C; fallhöjd 2,5 m -20 C; fallhöjd 2,0 m Ringflexibilitet rör 30 % av di 30 % av di 60 % av di Fogtäthet med tätningsring Det krävs 5 % och 10 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas. Det krävs 10 % och 15 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas Det krävs 20 % och 30 % deformation av muff resp. spetsända. SS-EN 1277: Villkoren B (deformation) skall uppfyllas dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277: Villkoren C (avvinkling) skall uppfyllas dim 315 = 2 > dim 315 = 1,5 SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och avvinkling) skall uppfyllas dim 315 = 4 > dim 315 = 3 SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och avvinkling) skall uppfyllas Tätningsringens långtidsegenskaper 100-årsvärde vid 1,5 bar 100-årsvärde vid 1,5 bar 100-årsvärde vid 2,0 bar Tätningsring Ska överensstämma med SS-EN eller -2 vid 45 C Ska överensstämma med EN eller -2 vid 45 C Ska överensstämma med EN eller -2 vid 60 C otståndsförmåga mot kombinerad utvändig last och hög temperatur EN 1437:1998 Inget krav Endast kravet för dimensionerna till och med 315 mm. Krav se 1) 1) Följande krav gäller Vertikal deformation: 9 % Avvikelse från rakhet i bottenlopp: 3 mm Bottenloppsradie: Öppning på svetsfog: Täthet vid 0,35 bar/15 min: 80 % av ursprunglig 20 % av godstjockleken Läckage får inte förekomma Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

5 Godkännanden och märkning Godkännanden Uponor Ultra Rib 2-systemet är Nordic Poly ark-märkt (Insta-Cert-certifierat) och alltså godkänt i de nordiska länderna (Danmark, Sverige, Norge och Finland). På Uponors hemsida finns en fullt uppdaterad översikt samt länk till Insta-Cert-certifikaten för de olika produkterna. ärkning av Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2-rör Nedan illustreras märkningen av Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 samt en förklaring av den. SEWER ULTRA RIB2 PP 315/277 SN8 UD EN ➁ Exempel på märkning av Uponor Ultra Rib 2-rör. SEWER ULTRA RIB2 PP 315/277 SN8 Tillverkare Användningsområde: avlopp Produkt aterial: polypropen Utv./inv. diameter Ringstyvhetsklass UD EN ➁ Användningsområde UD = under och utanför byggnader Produktstandard Nordic Poly ark Iskristall. Kan hanteras vid låga temperaturer Tillverkningsenhet ➁ = Hadsund Tillverkningstidpunkt: dag/månad/år/timme Användningsområde Dim betecknas UD Dim betecknas U Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 6

6 ärkning av Uponor Ultra Rib 2- formsprutade delar Uponor Ultra Rib 2-formsprutade delar har en märkning, som förklaras nedan. Exempel på märkning av Uponor Ultra Rib 2 grenrör UD PP U1 ULTRA RIB2 SN8 DN/OD 200/ UD PP U1 Användningsområde UD = under och utanför byggnader Tillverkningstidpunkt: månad/år Återvinning/råvara 05 = polypropen aterial: polypropen Tillverkningsenhet U1 = Nastola ULTRA RIB 2 SN8 DN/OD 200/ Produkt Ringstyvhetsklass Nominell ytterdiameter 45 grenrör Nordic Poly ark Tabell UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

7 Installation Här beskrivs hur Uponor Ultra Rib 2-rör och delar avpassas och kopplas. Det finns monteringsbilder för: Uponor Ultra Rib 2-rör Uponor Ultra Rib 2-grenrör, böjar och skjutmuffar Uponor Ultra Rib 2-övergångar till betong Svetsning av Ultra Rib 2-rör. ontering av Ultra Rib 2-rör 1. Kapning görs med en fogsvans mellan de små ribborna. Därigenom kan man vara säker på att kapningen sker mitt mellan ribborna. Efter kapning avlägsnas graderna med kniv eller fil. 2. Tätningsringen monteras i andra spåret från spetsändan. På detta sätt säkerställer man en optimal täthet. 3. uffen smörjs invändigt med smörjmedel. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 8

8 Röret skall monteras i muffens botten, ingen spalt mellan rörända och muffbotten. Rören kan monteras med ett spett som trycks mot den bakre muffen. För att undvika att muffen skadas, skall en träkloss läggas i mellan som skydd. 9 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

9 ontering av Ultra Rib 2-grenrör på befintlig ledning 1. På grenrör som ska monteras i en befintlig ledning förmonterar man 2 rör och skjutmuffar. Längden markeras på den befintliga ledningen. 2. Kapning görs med en fogsvans mellan de små ribborna. Därigenom kan man vara säker på att kapningen sker mitt mellan ribborna. Efter kapning avlägsnas graderna med kniv eller fil. 3. Rördelarnas muffar ska smörjas invändigt med smörjmedel. Tätningsringen monteras på röränden i andra spåret från spetsändan. Röret skall monteras stumt i muffens botten. 4. Den befintliga ledningen kapas, och grenröret med monterade rörbitar sätts in och skjutmuffarna förs tillbaka. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 10

10 Installation av Uponor övergångsstycken - anslutning till betongrörsspetsända Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsringen enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring används ej lös tätningsring, i övrigt förfarande enligt ovan. Kontrollera alltid att täthet uppnåtts. Om osäkerhet råder kan rördelen kring-gjutas. 11 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

11 Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsringen enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 12

12 ontering av Ultra Rib 2-övergångar med spetsända på betongrör Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till BTG-rörs spetsända. G-ring monteras ytterst på BTG-rörets spetsända, övergången skjuts på utan smörjmedel, varvid G-ringen rulllar ett slag och monteringen är klar (kan krympas om så erfordras). 13 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

13 Fogning av Ultra Rib 2-rör med svetsning Ultra Rib 2-rörsystemet kan installeras med svetsade fogar i dimensionerna 200, 250 och 315 mm. Svetsning utförs med en elektrosvets av standardtyp. Följ bruksanvisningen som medföljer svetsringen. Svetsspänningen är 24 V (dim.200) och 39,5 V (dim.250 och 315). Om en svetsmaskin med streckodsläsare används, ska den ställas in efter svetsringens streckkod. askinen tar automatiskt hänsyn till omgivnings temperaturen. 1. ed en ren, luddfri, acetonfuktad trasa rengörs muffens insida, spetsända och spåret där svetsringen monteras. 2. Gör plats för svetsringens tråd med en fil, kniv eller liknande. Gör ett V-spår i de ribbor som blir kvar innanför muffen på spetsändan. Börja vid 3:e ribban. 3. Skär av den tunna plastbryggan mellan svetsringens ändar. Undvik att skada svetstrådens isolering. 4. Placera svetsringen i andra spåret och böj in svetstråden i ribbornas inskärningar. Skjut in rörändan i muffen. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 14

14 5. Böj svetstrådens spetsar uppåt och sätt fast adaptrarna. 6. Anslut därefter svetskablarna till adaptrarna och starta svetsmaskinen. Avkylning Låt fogen svalna i 30 min (dim. 200 och 250)/60 min. (dim. 315). Om flera fogar ska svetsas samtidigt, monterar man först alla svetsringarna, och sedan svetsas alla fogarna efter varandra. 15 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

15 Läggning Uponor Ultra Rib 2 är konstruerat så att uppschaktat material i möjligaste mån skall kunna användas vid återfyllning. Förutsättningen är att materialet kan få den nödvändiga packnignsgraden och ej innehåller stenar större än 60 mm i rörets omedelbara närhet. Om det finns större stenar än 60 mm kan dessa tas bort och materialet därefter användas. Givetvis är grundförutsättningarna de som beskrivs i Anläggnings AA 98 och Svenskt Vatten P92. Se kapitel 5.1 Installation av markförlagda plaströr. UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 16

16 Dimensionering Statisk dimensionering I inledningsavsnittet Dag- och spillvatten under Statisk dimensionering beskrivs de belastningar som en markförlagd självfallsledning kan utsättas för och hur röret kommer att påverkas av dessa samt dimensioneringen av ledningen för att klara belastningarna som uppstår under dess livslängd, se Svenskt Vattens publikation P92. Rib 2, där värdet 0,025 mm har använts som råhetsfaktor. Diagrammen är beräknade efter rörens innerdiametrar, även om rören är betecknade efter sina ytterdiametrar. Hydraulisk dimensionering När ledningsnätet ska dimensioneras, är det viktigt att se till att det finns tillräcklig hydraulisk kapacitet, och att självrensningsegenskaperna kan säkra ett väl fungerande system. De gällande principerna för dimensionering har genomgåtts i inledningsavsnittet om Dagoch spillvatten. Här visas de gällande vattenflödesdiagrammen för Uponor Ultra 17 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

17 Diagram Dimensioneringsdiagram för 100 % fyllda Ultra Rib 2-ledningar. Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel. y = d y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 C Hastighet [m/s] 3,5 3,0 2,5 2, Ytterrördiameter [mm] , , ,5 Ledningsfall [ ] 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 18

18 Diagram Dimensioneringsdiagram för 70 % fyllda Ultra Rib 2-ledningar. y d Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel. y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 C Hastighet [m/s] 3,5 3,0 2,5 2, Ytterrördiameter [mm] , , ,5 Ledningsfall [ ] 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Exempel 4 0,2 0, Vattenflöde [l/s] 19 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

19 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten Dagvatten 2 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten Dagvatten 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 20

20 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 2 Dagvatten 1 0,9 0, Vattenflöde [l/s] Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 1 0,9 0,8 Dagvatten Vattenflöde [l/s] 21 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

21 Diagram Självrensningskurvor Ø Ledningsfall [ ] Spillvatten 1 0,9 0,8 Exempel 4 Exempel 4 Dagvatten Vattenflöde [l/s] UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 22

22 Sortiment Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Rör Klass SN8 med integrerad muff. Längd: 3 m och 6 m. Komplettera med 1 st Ultra Rib 2 tätningsring Dy Di L Dy max Dimension RSK Uponor L Dy max Antal Dy/Di mm nr nr mm mm mm rör/bunt 200/ / / / / / / / / / Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z1 Böj 45 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

23 Z2 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Böj 30 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z1 Böj 15 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall Z2 Z1 Böj 7,5 med två muffar. Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor Z 1 Z 2 Antal per mm nr nr mm mm mm kart/pall lösa Z2 Z1 Grenrör 45 med tre muffar. Komplettera med 3 st tätningsringar Dimension RSK Uponor 1 / 2 Z 1 Z 2 Z 3 Antal per mm nr nr mm mm mm mm kart/pall 1 Z1 Z3 1 Z / / / / / / / / /12 315/ / /5 315/ / /4 450/200* / /3 450/450* / /2 560/200* / /2 560/560* / /1 * Kontakta Uponor för leveranstid UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 24

24 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Grenrör 45 med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st tätningsringar 1 Z1 Z3 1 Z2 2 Dimension RSK Uponor 1 / 2 Z 1 Z 2 Z 3 Antal per mm nr nr mm mm mm mm kart/pall 200/ / /32 200/ / /28 250/ / /17 250/ / /16 315/ / /12 315/ / /12 450/160* / /3 560/160* / /2 * Kontakta Uponor för leveranstid Propp för montering i Ultra rib 2 muff, inkl. tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall 200* / * / / / /6 * OBS! ontera tätningsringen i första spåret Dubbelmuff Komplettera med 2 st tätningsringar L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm mm kart/pall / /4 Skjutmuff Komplettera med 2 st tätningsringar Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall / /4 L 25 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

25 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Övergång från slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per Uponal/Ultra nr nr mm mm kart/pall 200/ /90 250/ /44 315/ /12 400/ /9 500/ /4 L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till gjutjärn spetsända. Inkl. tätningsring för gjutjärn spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L 1 / 2 Di Antal per Ultra/gjutjärn nr nr mm mm kart/pall 200/ / / Di L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betong spetsända. Inkl. tätningsring för betong spetsändan. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L 1 / 2 Di Antal per Uponal/betong nr nr mm mm mm kart/pall 200/ / / / / / / /2 560/ /1 1 2 Di L Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st tätningsring, *Inkl. tätningsring till betongmuff. Dimension RSK Uponor L Di Antal per Ultra/betong nr nr mm mm mm kart/pall *200/ /48 *250/ /40 **315/ **450/ /8 ** Övergången är excentrisk Dy L UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 26

26 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Reduktion från Ultra Rib 2 muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Dimension RSK Uponor L Antal per Ultra/slätrör nr nr mm mm kart/pall 200/ / / /96 L Reduktion från Ultra Rib 2 muff till Ultra Rib 2 spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st tätningsring Dimension RSK Uponor L Antal per Ultra/Ultra nr nr mm mm kart/pall 250/ /80 315/ /14 450/ /6 560/ /4 315/ /14 450/ /6 560/ /4 L Genomgångsrör sandat, för ingjutning i betong. Komplettera med 1 st tätningsring L Dimension RSK Uponor L Antal per mm nr nr mm kart/pall / / / / /4 Uponor smörjmedel Förpackning RSK Uponor Vikt g Antal per mm nr nr per förp kart/pall Tub Burk Tub levereras med påstrykare Svetsring Svetsas med en elektrosvetsmaskin av standardtyp Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart/pall / / / 27 UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2

27 Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 Tätningsring Enligt: SS-EN Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr bunt/kart /120/ / / / /200 Tätningsring Olje- och bensinbeständig. Enligt: SS-EN ärkt med en gul prick. Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr bunt Tätningsring för betongövergång Dimension Uponor Antal per Ultra/betong nr kart/pall / / / / / / / /560 Dimension Uponor Antal per mm nr kart/pall Förp ej UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 28

28 Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 SE Fristad T F W E

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn PRODUKTKTOG M-System och övrigt gjutjärn M-System - ösningar som gör skillnad Gustavsberg Rörsystem har sedan 1947 haft tillverkning av inomhusavloppssystem. Med denna erfarenhet och kompetens har vi ständigt

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281 TEKNISK INFORMATION 226 Material egenskaper 227 Muffsvetsning 229 Stumsvetsning 229 Trådsvetsning 230 Extrudersvetsning 230 Elektromuffsvetsning 231 Montageanvisning elavstick (med inbyggt skär) 233 Montageanvisning

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer