UPONOR INFRASTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPONOR INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR AVOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Uponor PP Inomhusavloppssystem är ett starkt, enkelt och lätthanterligt system för avlopp i bostär

2 7.1 Uponor avloppssystem för byggnar Uponors rörsystem för avlopp i byggnar är starkt, enkelt och lätt att hantera. Ett rörsystem som klarar långvariga och kraftiga belastningar och som bidrar till en hälsosam och attraktiv bostadsmiljö. Rörsystemet har utvecklats i samarbete med användare, installatörer och råvaruleverantörer. Det har medfört att Uponor använr modifierad PP-kopolymer för att tillverka rören. PP-kopolymer tål belastningar från kemikalier och höga temperaturer. Materialets uppbyggnad garanterar ssutom en hög slaghållfasthet, även vid låga temperaturer. Modifierad PP-kopolymer har hög smältpunkt (cirka 165 C). Det betyr att Uponors system kan installeras i t.ex. tvätterier, slakterier, mejerier och i sjukhus, där t ställs höga krav på bå hygien och materialkvalitet. Komplett rörsystem Rör- och rörlar finns i dimensionerna 32 i vit och grå färg samt 50, 75 och 110 mm i grå färg. Rörlängr upp till 3 meter levereras med muff (110, 6 meter) och därtill finns 3 och 6 meterslängr utan muff. Programmet innehåller ett brett urval av rörlar och dimensioner för flesta behov. Bl.a. innehåller avloppssystemet förminskningar som monteras invändigt i spetsändar vid t.ex. avslutning av 110 mm rör vid golv. 110 mm röret kapas i nivå med golvet, varefter rördragningen kan fortsättas med t.ex. 50 mm rör via en förminskning. Avloppssystemet har en inbyggd naturlig expansionsmöjlighet på upp till 10 mm i muffen för 32 och 50 mm rör och upp till 15 mm för 75 och 110 mm rör. Om installationsanvisningarna följs kan avloppssystemet därmed anpassas till förhållann där avloppsvattnets temperatur varierar kraftigt. Vid industritillämpningar med extrem påverkan bör du först rådgöra med Uponor. UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 3

3 Buller i rörsystem Bullerspridning via rörsystem beror av hur styva rören och ras skarvar är. Det är därför viktigt att utforma systemet så att buller så långt t är möjligt inte alstras. Redan vid första projekteringsskisserna är t av avgöran betylse att man ser till att avloppssystemet kan konstrueras och utföras så att så få ljudisoleringsåtgärr som möjligt behövs. Ett rörsystem som uppfyller aktuella korrosionstekniska, brandtekniska och avloppstekniska krav är inte alltid t system som ger minst ljudproblem. Ofta blir lösningen en kompromiss där ljut kommer i andra hand och därför måste åtgärdas på annat sätt. Brandskydd För att hindra att en eventuell brand sprids till resten av byggnan lar man upp byggnan i brandceller. Om t uppstår brand i en cell måste n vara utformad så att brann inte sprir sig för snabbt till andra celler. De olika kraven på brandmotståndstir för byggkonstruktioner framgår av Boverkets Byggregler (BBR). En brandcell är ett eller flera rum som är avskilda genom en brandhämman byggnadsl med minst brandklass EI 60 från intilliggan rum eller byggnar, eller med minst brandklass EI 30 mot ett outnyttjat vindsutrymme. Brandcellen får omfatta högst 2 våningsplan. För att byggnadslarnas brandmotståndstir inte ska reduceras i otillåten grad kräver byggnormerna att avloppsrör som bryter igenom byggnadslar som avgränsar en brandcell eller sektion måste ha ett brandtekniskt skydd. Detta är ett generellt krav som gäller oavsett vilket rörmaterial som används. 4 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

4 Rörgenomföring av brandcellskiljan byggnadsl skall utföras med lösningar som är typgodkända eller på annat sätt verifiera att uppfylla kraven för aktuell brandteknisk klass. Uponor har för närvaran inga typgodkännann eller anvisningar för inklädda lösningar och vi rekommenrar därför användning av typgodkända brandstrypare. Som brandcellsavskiljare är PP-rörets egna brandmotstånd försumbart. UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 5

5 System- och materialdata Egenskaper PP Enhet Standard / Testmetod Densitet Rör 1060 kg/m 3 ISO 1183 Rörlar 900 kg/m 3 ISO 1183 Ringstyvhet Rör SN 8 kn/m 2 ISO 9969 Slaghållfasthet - provtemperatur Rör -20 C EN 1411 Rörlar 0 C EN ångtidskrympmodul E 50 Rörlar 600 MPa ISO Korttidskrympmodul E 0 Rör 2400 MPa ISO ängdutvidgningskoefficient 0,1 mm/m C DIN / 23 C Värmeledningstal 0,2 W/m C Värmekapacivitet 2000 J/kg C Högsta tillåtna kontinuerliga driftstemperatur 80 C Högsta tillåtna korttidstemperatur 120 C Tillåten vinkeländring i skarvar 2 Tabell UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

6 Kravspecifikation - Uponor krav I översikten nedan ges en jämförelse mellan kraven för uppfyllan av SS EN :2005 samt Nordic Poly Mark. Dessa används i samband med n löpan produktionskontrollen. Kravspecifikation - Uponor krav Egenskap Hänvisning till SS EN :2005 Nordic Poly Mark Slaghållfasthet B50 Punkt 7.1.3, tabell 7 0 C eller -10 C -10 C Fogtäthet Punkt 9, tabell 11; formation muff 5 %, spetsända 10 % Deformation muff 10 %, spetsända 15 % Deformationsbestämning i jordlåda (Box oading Test) Inget krav Utförs enligt SS-EN 1437:2002 Tabell UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 7

7 Godkännann och märkning Godkännann Uponor PP Inomhusavloppssystem är Nordic Poly Mark-märkt (INSTA-CERTcertifierat). Systemet är alltså godkänt i nordiska länrna (Danmark, Sverige, Norge och Finland). Märkning Uponor avloppssystem för byggnar märks enligt nedan. SOI & WASTE PP-MD 110 x 3,4 SN8 BD NPG PS ➄ Tillverkare SOI & WASTE Användningsområ: Inomhusavlopp PP-MD 110 x 3,4 SN8 BD NPG PS102 Material: Dimension och Styvhetsklass Installationsklass: Produktstandard polypropen minsta väggtjocklek Nordiska Plast- (modifierad) B = i byggnad rörgruppen BD = i och unr byggnad samt inom fastighet 05 ➄ Nordic Poly Mark Iskristall. Kan hanteras vid Återvinningsbeteck- Produktionsenhet ➄ = Fristad Produktionstidpunkt dag/månad/år/timma EAN-streckkod låga temp. ning för PP Figur UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

8 Märkning av rörlar Rörlar till avloppssystem för byggnar märks enligt följan: 110/110-88,5 rörl Återvinning/råvara 05 = polypropen Gjutform nr Kavitet nr Produktionsår/månad Produktionsenhet Nordic Poly Mark Tillverkare Soil & Waste Dimensioner 88,5 0 grenrör Material: polypropen Väggtjockleksserie Produktstandard Användningsområ BD = i och unr byggnad Figur UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 9

9 Installation Uponor har gjort t så enkelt som möjligt att installera avloppssystemet. Rörsystemet kan utan specialverktyg skarvas och kombineras med hjälp av skarvmuffar. Skarvning av rören med muffar sparar bå tid och material. ängdutvidgning för Uponor avloppsrör Uponor avloppsrör kan användas tillsammans med andra avloppssystem. Vid skarvning av Uponors rör och rörlar måste hänsyn tas till längdutvidgningen. För Uponor avloppsrör är längdutvidgningskoefficienten 0,1 mm/m C. Se diagram ängdutvidgning i mm 30 ΔT ( C) Rörlängd m Diagram Exempel: Rörlängd 2 m. Temperaturförhållann Δt = 50 C. Det ger en längdutvidgning på 10 mm. 10 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

10 Expansionen leds till gummiringfoga muffarna. Expansionsmöjligheten framgår av tabell Vid normal montering betyr n relativt höga längdutvidgningskoefficienten hos PP-materialet inte så mycket tack vare materialets låga värmeledningsförmåga. Fixering av avloppssystemet Det är nödvändigt att fixera avloppssystemet för att hålla fast, styra och stödja rörets rörelser unr längdutvidgningen. Ett fast rörstöd håller fast röret vid konstruktionen så att t inte kan förskjutas. Ett rörligt rörstöd styr röret unr ss rörelse mot muffen, där rörelsen tas upp. Rör och rörlar måste fixeras med fasta rörstöd som placeras omelbart intill eller kring muffens botten. I tabellen nedan visas största avstånd mellan rörstön. Fixering av avloppssystem Rördimension Max. rörstödsavstånd iggan ledning Ståen ledning ,5 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m 50 0,5 m 2,0 m 1,5 m 2,0 m 75 1,0 m 3,0 m 2,0 m 3,0 m 110 1,5 m 3,0 m 2,6 m 3,0 m Tabell fasta rörstöd (fixpunkt) rörliga rörstöd (glidstöd) 2 största avstånd mellan rörstöd Expansion Om muffen ska vara expansionsupptagan märker du ut rörets placering i muffens botten med en märkpenna. Dra tillbaka röret så att t bildas en expansionsutrymme så som tabell visar. Största tillåtna expansion Dimension Expansionsutvidgning mm mm Tabell UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 11

11 Upphängningsavstånd Vid upphängning av vågräta PP-rör måste man se till att avstånt mellan stön inte blir för stort. Man kan då få en icke önskvärd nedböjning av röret mellan rörstön om röret är vattenfyllt. Den förvänta nedböjningen är 10 mm unr 50 år. e = 5 q E 50 (t) I där e = nedböjning q = vikt av vattenfyllt rör = avstånd mellan stöd E 50 (t) = materialets långtidskrympmodul som funktion av temperaturen I = rörets tröghetsmoment 2000 Upphängning av PP-rör Avstånd mellan rörstöd (mm) A Rördimension i (mm) 20 C Figur Våtrum För installationer i våta utrymmen rekommenrar vi att Branschregler och Projekteringshandledning från Säker Vatteninstallation beaktas UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

12 Monteringsanvisning för rörlar Övergångsmuff Övergång MA används vid övergång från MA-rör till system med dimension 75 och 110 mm. Övergångsstycket levereras med tätningsring till bå avloppsröret och MA-röret. Sammankopplingen med avloppsröret utförs på vanligt vis i muff med isatt tätningsring. Anslutningen till MA-röret utförs som biln visar. Övergångsmuff MA. Krympmuff Krympmuffen är utformad med två muffsteg, varvid innerlen monteras på t anslutan röret och ytterlen stödjer n medföljan tätningsringen. Värm försiktigt och jämnt runt hela muffen. När t har blivit tätt kring tätningsringen och röret kyler man av krympmuffen med en våt trasa eller liknan. Använd inte smörjmel vid monteringen. För att tätningsringen ska bli tillräckligt komprimerad måste man värma upp krympmuffen försiktigt med varmluftspistol eller gaslåga. Krympmuff. Anslutningsnippel Följ anvisningarna nedan när anslutningsnippel används för skarvning av rör i dimension Ø 32 och 40 mm med 50 mm muff, vattenlåsvinkel eller vattenlåsmuff: 1. Placera anslutningsnippeln i muffen 2. Stryk på smörjmel på t rör som ska anslutas 3. Tryck in röret högst 50 mm i nippeln. Anslutningsnippel. UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 13

13 Ersättningsmuff Ersättningsmuff, kort förminskning och propp som är avsedda att monteras invändigt i röret är försedd med O-ringsspår p g a att PP-materialet ej går att limma. Dimension 50 är anpassad efter Uponor PP, medan dimension 75 och 110 har två O-ringsspår. Dessa har olika djup vilket göra att passar i rör med olika godstjocklekar. Spår nr 1 passar till Uponal HT/HT+ PVC-rör med en godstjocklek på 3,2 mm. Spår nr 2 passar till Uponor PP. Utför monteringen enligt följan: Spår 2 Spår 1 Ersättningsmuff. 1. Grada av rörändan invändigt. 2. Placera O-ringen i rätt spår. 3. Stryk smörjmel på O-ringen. 4. Tryck i rörlen med en lätt vridning. 14 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

14 Skarvning av rör Gäller bå lodräta och vågräta rörledningar. Rör och rörlar levereras med fabriksmontera tätningsringar enligt SS-EN Om avloppsvattnet innehåller olja, eller om tätningsringen kan bli utsatt för kemikalier, kan n bytas mot en oljebeständig tätningsring enligt SS-EN PP-materialet får inte limmas. 1. Använd en fintandad såg vid kapning av rör. Vi rekommenrar användning av geringslåda för att kapsnittet ska bli vinkelrätt. 2. Rensa bort spån och grar från t kapa röret t.ex. med en kniv före monteringen. Fasning behövs inte. Vassa kanter skall gradas. 3. Rengör muff och spetsända. Använd inte tvål, fett eller olja, som kan skada tätningsringen. 4. Stryk på ett tunt skikt med smörjmel på rörets spetsända. 5. Sätt in spetsändan i muffen med en lätt vridning. UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 15

15 Projekteringsanvisning Föreskrifter och anvisningar för projektering av avloppsinstallationer återfinns i Boverkets Byggregler, BBR 94 kap 6:6, samt i Byggvägledning 10, kap 3. Dimensionering av spillvattenledning Nedanståen förenkla dimensioneringsmoll baseras på anvisningar i Byggvägledning 10, V Ta reda på plushöjn vid förbinlsepunkten för att få klarhet i om tillräckligt fall kan erhållas. Kontrollera huvudledningens dämningsnivå. 2. Bestäm normflön för enskilda avloppsenheterna, se tabell Beräkna summa normflön i samlingsledningarna. Adra avloppsenheternas normflön med början längs bort från servisledningen. 4. Dimensionera anslutningsledningarna, erhålls ur tabell 2 som gäller oluftad anslutningsledning. Gäller ej luftad ledning. 5. Dimensionera samlingsledningarna enligt diagram 1, luftad samlingsledning. OBS! Det sannolika flöt kan inte vara mindre än största normflö från en enskild avloppsenhet. 6. Beakta följan villkor: Spillvattenledning, luftad som oluftad, läggs med fall enligt diagram 1. uftad anslutningsledning kan dimensioneras enligt diagram 1 och oluftad anslutningsledning med utgångspunkt från avloppsenhetens normflö samt med begränsning i längd och fallhöjd enligt tabell uftad samlingsledning kan dimensioneras enligt diagram 1 och oluftad samlingsledning enligt tabell edning i mark ges dimension minst 75 mm. Till oluftad ledning i mark med dimension 75 mm kan maximalt 2 avloppsenheter anslutas. edning för anslutning av WCavlopp ges minst dim 110 mm. Till ledning med dim 50 mm kan anslutas högst en och till dim 75 mm högst tre disklåkombinationer. Till ståen luftad ledning utan liggan l med dim 75 mm kan dock sex disklåkombinationer anslutas. 7. Dimensionera luftledningarna enligt tabell UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

16 Ståen ledning, mm edningsfall ,5 1 Sannolikt spillvattenflö, l/s Minimifall iggan ledning (mm) Diagram , Sannolikt spillvattenflö, l/s Summera anslutna normflön i l/s för bostär, kontor, ålrdomshem o d Summera anslutna normflön i l/s för hotell, sjukhus skolor o d. UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 17

17 Tabell Normflön Avloppsenhet Normflö l/s Tvättställ 0,3 Diskbänk 0,6 Diskbänk (restaurang) 1,2 Tvättmaskin 5 kg 0,6 Tvättmaskin > 5 kg 1,2 Hushållsdiskmaskin 0,6 Diskmaskin (restaurang) 1,2 Utslagsback 0,9 Vattenklosett 1,8 Badkar 0,9 Bidé 0,3 Urinal 0,3 Golvbrunn 1,5 Tvättränna (per meter) 0,4 Tabell uftningsledningens dimension som inte bör unrskridas vid lägsta dimensioneran utetemperatur (UT). Normflö l/s 5 > 5 uftledningsdimension UT 18 C UT > 18 C (kallt utrymme) 75 (övrigt) Tabell Största horisontella längd och fallhöjd för oluftad anslutningsledning vid angivet normflö för undvikan av utsugning av vattenlås Normflö l/s Dim mm ängd m Största fallhöjd vattenlås och luftad ledning (m) 0,3 0,9 1,2 1,5 1, Tabell Största horisontella längd och fallhöjd för oluftad samlingsledning vid angivet normflö för undvikan av utsugning av vattenlås. Normflö l/s Dim mm Horisontell längd (m) Byggn. mark Fallhöjd vattenlås och luftad ledning (m) 1,2 2,9 6,3 12, ej begränsad UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

18 uftning av spillvattenledning uftningsledningen förs upp över byggnans yttertak. Hänsyn ska tas till risk för spridning av lukt till angränsan byggnar. uftningsledningen skall ges oavbruten stigning. Vakuumventil placeras i ett åtkomligt utrymme utan frostrisk. Installationsexempel Exempel på montering av riktningsförändringar för att undvika kapacitets- och funktionsstörningar. 1. Ståen samlingsledning ansluts till liggan ledning med grenrör, vinkel α 45. Fig Ståen anslutningsledning ansluts till liggan samlingsledning med grenrör vinkel α 90. Fig iggan ledning ansluts till ståen ledning med grenrör, vinkel α 90. Fig iggan ledning ansluts till liggan ledning med grenrör med vinkel med α 45. Fig Riktningsförändring på liggan led ning utförs med språng, vinkel α 45. Fig Ståen ledning som övergår i liggan ledning kan utföras med språng, vinkel α 90, förutsatt att en renslucka monteras i omelbar närhet. Fig Anslutning av två liggan ledningar till ståen ledning kan utföras med anslutningsvinkel α 45. Dubbelgrenrör kan användas i fall t fastställs att överspolning inte kan äga rum. Fig 7. Fig 1 S Fig 5 * α 45 Fig 2 ** S Fig 6 * α 90 S α 45 ** Kan ersättas av gren 90 i svängt utföran * Kan ersättas av böj 90 i svängt utföran Fig 3 ** α 90 α 90 S Fig 7 α 45 S α 45 Fig 4 α 45 Figur UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 19

19 ängdutvidgning Vid sammanfogning av Uponor PP måste hänsyn tas till längdutvidgningen. Expansionen styrs till systemets gummiringsfoga muffar, expansionsutrymmet är enl. tabell sid 18. För Uponor PP är n 0,06 mm/m C, se diagrammet till höger. Vid normal montering har n något större längdutvidgningskoefficienten hos PP-materialet mindre betylse tack vare materialets låga värmeledningsförmåga. ängdutvidgning i mm 20 Klamring av avloppssystemet Är till för att hålla, styra och unrlätta rörets rörelse vid längdutvidgningen. Den fasta klammerns uppgift är att fästa röret till konstruktionen så att rörets rörelse förhindras medan n lösa klammern skall styra röret unr rörelsen till muffen som skall ta upp rörelsen. Rör och rörlar skall klamras med fast klammer som placeras omelbart vid muffens rot eller omkring n. Maximalt klamringsavstånd, se tabell. T ( C) Rörlängd m Figur Våtrum För installationer i våta utrymmen rekommenrar vi att Branschregler och Projekteringshandledning från Säker Vatteninstallation beaktas UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

20 Dim Största klamringsavst. (m) iggan ledn. Ståen ledn. 0,5 m 1,0 m 0,7 m 1,5 m 1,0 m 2,0 m 1,5 m 2,6 m 1 1 Fast klammer Styran 2 (lös) klammer Maximalt klamringsavstånd Figur Symbolförklaring du 2 1 e di α di du e f = = = = = = = Böjens vinkel i grar Invändig diameter Utvändig diameter Rörbeteckning, rörytterdiameter Godstjocklek (minimum) Specialmått Bygglängd 2 Z = = = Totallängd Muffdjup, instickslängd Byggmått Z3 = = Byggmått Byggmått Generella dimensioner Dimension d u e 2 d e mm mm mm mm , , , ,4 58 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 21

21 Sortiment Uponor PP inomhusavloppssystem Rör Med en muff Dimension RSK Uponor Bygglängd mm nr nr mm kg/st bunt/större ,21 50/300* 32 vit ,21 50/300* 32 vit ,40 10/ ,62 10/ ,10 20/640* ,18 20/320* ,34 6/ ,66 6/ ,99 6/ ,17 20/240* ,32 25/200* ,61 4/ ,16 4/ ,76 4/ ,43 10/120* ,77 10/80* , , , ,15 50 *Förpackas i kartong Rör Utan muff Dimension RSK Uponor Bygglängd mm nr nr mm kg/st bunt ,61 10/ vit ,61 10/ ,97 6/ ,94 6/ ,73 4/ ,46 4/ , ,06 50 Böj 15 Med en muff Dimension RSK Uponor Z 2 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,07 30/ ,11 25/ ,20 20/ UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

22 Uponor PP inomhusavloppssystem Böj 30 Med en muff Dimension RSK Uponor Z 2 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,07 25/ ,11 20/ ,22 20/240 Böj 45 Med en muff Dimension RSK Uponor Z 2 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,08 20/ ,12 20/ ,25 18/216 Böj 88,5 Med en muff Dimension RSK Uponor Z 2 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,11 20/ ,17 20/ ,32 10/120 Böj 88,5 Med en muff, svängt utföran Dimension RSK Uponor Z 2 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,18 25/ ,38 15/120 Böj 15 Med två muffar Dimension RSK Uponor 2 Z 1 Z 2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 2 Z ,03 80/ vit ,03 80/ ,06 30/ ,11 25/ ,20 20/240 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 23

23 2 Z1 Z1 Uponor PP inomhusavloppssystem Böj 30 Med två muffar Dimension RSK Uponor 2 Z 1 Z 2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 2 Z vit ,03 80/ ,06 25/ ,12 20/ ,22 20/240 Böj 45 Med två muffar Dimension RSK Uponor 2 Z 1 Z 2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 2 Z ,03 75/ vit ,03 75/ ,06 20/ ,13 20/ ,25 18/216 Böj 88,5 Med två muffar Dimension RSK Uponor 2 Z 1 Z 2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall Z ,04 50/ vit ,04 50/ Böj 88,5 Med två muffar, svängt utföran 2 Dimension RSK Uponor 2 Z 1 Z 2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall ,09 20/ ,20 25/ ,40 15/120 Grenrör 45 Med två muffar Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall / ,12 10/480 75/ ,18 15/360 75/ ,18 20/ / ,28 15/ / ,34 15/ / ,50 10/80 24 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

24 Uponor PP inomhusavloppssystem Grenrör 88,5 Med två muffar 2 Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall / ,09 15/720 75/ ,17 15/360 75/ ,21 10/ / ,24 15/ / ,32 15/ / ,42 15/120 Grenrör 88,5 Med två muffar, svängt utföran Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall / ,23 10/ / ,35 15/ / ,48 10/80 3 Grenrör 45 Med tre muffar Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall / ,04 35/ /32 vit ,04 35/ / ,12 10/480 75/ ,18 15/360 75/ ,24 20/ / ,30 15/ / ,38 15/ / ,50 10/80 Grenrör 88,5 Med tre muffar Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall / ,04 40/ /32 vit ,04 40/ / ,10 15/720 75/ ,15 15/ / ,28 15/180 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 25

25 Uponor PP inomhusavloppssystem Grenrör 88,5 Med tre muffar, svängt utföran 2 Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 75/ ,24 10/ / ,38 15/ / ,45 10/ Dubbelgrenrör 88,5 Med fyra muffar, svängt utföran Dimension RSK Uponor 3 Z 2 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 110/110/ ,55 5/40 3 WC-grenrör Med WC-anslutning på avsticket Dimension RSK Uponor H 1/2 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall 110/110/88, ,75 10/80 Förminskningsrör Excentriska 1 f 2 2 Dimension RSK Uponor 2 f 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 50/ ,02 50/ / ,05 25/ / ,06 15/ / ,15 15/ / ,16 15/360 Skjutmuff (reparationsmuff) Dimension RSK Uponor 1 1/2 mm nr nr mm kg/st kart/pall ,02 80/ vit ,02 80/ ,03 30/ ,07 25/ ,18 25/ UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

26 Uponor PP inomhusavloppssystem Dubbelmuff Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm kg/st kart/pall ,02 80/ vit ,02 80/ ,03 30/ ,08 25/ ,18 25/300 Skarvrör Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,20 15/ ,35 10/120 1 Kort förminskning Monteras i muffen 2 2 A 1 Dimension RSK Uponor 1 2 A mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 110/ , / , Kort förminskning Monteras invändigt i röret Dimension RSK Uponor 1 2 A mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall A 1 75/ ,07 34/ / , / ,12 15 Ersättningsmuff Monteras invändigt i röret Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,04 40/ ,08 30/ ,17 20 Övergångsmuff PVC/M Med monterad universalring resp. O-ring för MA du 2 Dimension RSK Uponor 2 1 du mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall ,09 35/ ,15 15/360 1 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 27

27 Z1 Uponor PP inomhusavloppssystem Krympmuff Inkl O-ring i dim 75 och 110 mm Dimension RSK Uponor 1 Z 1 / Z 2 di 1/2 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 1 di Z1 75/ / ,15 32/ / / ,20 18/432 Rensrör Med två muffar, skruvlock H Dimension RSK Uponor H mm nr nr mm mm kg/st kart/pall ,22 15/ ,42 10/120 Rensrör Med en muff, skruvlock Dimension RSK Uponor 2 H mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall H ,20 15/ ,40 10/120 Renslock Med stos Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm kg/st kart/pall ,15 20/ ,22 15/360 1 WC-böj 90 ågbyggan böj Dimension RSK Uponor 1 2 Z 1 Z 2 mm nr nr mm mm mm mm kg/st kart/pall ,28 15/180 1 WC-anslutning rak Kapbar. evereras med gummimanschett. du Dimension RSK Uponor 1 du A mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall ,16 25/300 1 A 28 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

28 A Uponor PP inomhusavloppssystem WC-anslutning, excentrisk Kapbar. evereras med gummimanschett. du Dimension RSK Uponor 1 du A f mm nr nr mm mm mm mm kg/st kart/pall ,30 15/180 1 A f WC-anslutning Klosettböj, lång evereras med gummimanschett. du Dimension RSK Uponor du A mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall ,45 10/120 Spilltratt För tvättmaskin Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm mm kg/st kart/pall 32 vit ,05 lösa 1 Vattenlåsanslutning Dimension RSK Uponor 2 1 mm nr nr mm mm mm kg/st kart/pall 50 rak ,09 20/ vinkel ,10 20/ Proppar För muff Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm kg/st kart/pall 1 32* ,01 200/ * vit ,01 200/ * ,03 70/ ,06 30/ ,11 10/480 *Dim 32 och 50 förpackas i plastpåsar om 20 st UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 29

29 Uponor PP inomhusavloppssystem Proppar För rörända 1 Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm kg/st kart ,25 80/ ,48 34/ ,83 10/480 Rörklammer Snäppklammer dim 50, 75 och 110 evereras i plastpåsar H 1 H2 B Dimension RSK Uponor H 1 H 2 B mm nr nr mm mm mm kg/st påse/kart ,01 20/ vit ,01 20/ ,02 10/ ,03 10/ ,05 5/100 Tätningsring Gummikvalitet enligt SS-EN Tätningsring för dim 75 mm PVC HT, se sidan 32. Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr påse/kart lösa lösa lösa lösa Tätningsring Oljebeständig gummikvalitet enligt SS-EN Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart lösa lösa Mengering äppring Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart Mengering O-ring Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM

30 l Uponor PP inomhusavloppssystem Gumminipplar Till dim 50 mm muff och vattenlåsanslutning 2 Dimension RSK Uponor 1 mm nr nr mm mm kg/st kart 50/ ,04 100/ / ,03 100/ Uponor smörjmel Förpackning RSK Uponor Vikt g Antal nr nr per förp kart/pall Tub* Tub* Burk * Tub med påstrykare Uponor PVC inomhusavloppssystem Rör utan muff Tillverkad av PVC, grå färg Dimension RSK Uponor Bygglängd Antal per mm nr nr mm bunt Förminskningsrör Excentriska 2 Dimension RSK Uponor 2 f 1/2 mm nr nr mm mm mm kart/pall 110/ ,26 15/360 1 f 2 Renstratt till takavvattning Dimension RSK Uponor Antal per mm nr nr kart/pall /216 UPONOR PP INOMHUSAVOPPSSYSTEM 31

31 Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 SE Fristad T F W E

Uponor PP Inomhusavloppssystem

Uponor PP Inomhusavloppssystem Uponor PP Inomhusavloppssystem 1 2013 37001 8.0 Uponor Inomhusavloppssystem Uponors rörsystem för avlopp i byggnader är starkt, enkelt och lätt att hantera. Ett rörsystem som klarar långvariga och kraftiga

Läs mer

Uponor HTP - inomhusavloppssystem

Uponor HTP - inomhusavloppssystem Januari 2002 HTP - inomhusavloppssystem Tekniska data Innehåll HTP inomhusavloppssystem 3 4 5-13 14-16 17 18 19 Inledning Allmänt Tekniska data Symbolförklaring Produktegenskaper Märkning Produktprogram

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Uponor HTP Inomhusavloppssystem Tekniska data

Uponor HTP Inomhusavloppssystem Tekniska data Sept 97 Uponor HTP Inomhusavloppssystem Tekniska data Uponor skall vara t naturliga valet av plaströrssystem för framtin och miljön. 1 2 Innehåll Inledning 4 Tekniska data 5 Rör och muffar 6 Förminskning

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp Uponor PP ssystem 76 SORTIMENT 2013 Rör Med en muff och universal tätningsring RSK Uponor Dimension Bygglängd Vikt Antal m nr nr mm mm kg/st bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA

Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr Inomhusavlopp Inomhusavlopp Rör Med en muff och universal tätningsring Bygglängd bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128 32 vit 1000 0,21 50/300* 2318318 1051131 32 vit 2000 0,40

Läs mer

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem

Nordic. PP avloppssystem Nordic w w.pipelife.se PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar är märkta med Nordic Poly Mark och uppfyller därmed kraven för inomhusavlopp i samtliga nordiska länder.

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN Dag- och Fördröj dagvattnet vid källan 32010 06 2012 1 Dag- och Utjämningsmagasin - Allmänt Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Wafix PP Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials

Wafix PP Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Februari 2013 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Slagfasta argument för det enda system du behöver är ett komplett,

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor Betäckningar En ny generation betäckningar för säkrare system Vi var tidiga med att utveckla

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

Monteringsanvisning för köksblandare STRAND RETRO RE-1002 RSK: 831 80 85 Rev. 1.0-12.01n

Monteringsanvisning för köksblandare STRAND RETRO RE-1002 RSK: 831 80 85 Rev. 1.0-12.01n Monteringsanvisning för köksblandare STRAND RETRO RE-1002 RSK: 831 80 85 Rev. 1.0-12.01n Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

Montageanvisningar Skolan-dB

Montageanvisningar Skolan-dB Montageanvisningar Skolan-dB 1. Transport och lagerförning Skolan-dB skall transporteras och lagras plant med stöd. Rörbuntarna bör inte staplas högre än 1,5 meter. Delar såsom muffar, böjar, gren mm bör

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5 151005 sida 1 av 5 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp med RSK 1881195, 1881196, 1881197 och övriga kundanpassade skåp. Exempel på hur skåp kan se ut Denna produkt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

LILLA HUSGRUNDSSKOLAN. Avloppssystem för husgrunden

LILLA HUSGRUNDSSKOLAN. Avloppssystem för husgrunden Installationsanvisning LILLA HUSGRUNDSSKOLAN Avloppssystem för husgrunden Anvisningar för inomhusavlopp Information om materialåtgång Nedanstående rör och delar behövs för en husgrund upp till 150 kvm

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT Varför behövs ventilation? Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för liv. All luft innehåller dock olika föroreningar, i olika mängd, beroende på

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system.

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Säker installation med systemgaranti. Läckagesäkert i moderna badrum. Rörledningar för tappvatten måste installeras så att eventuella läckor inte leder

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

STÖRST AV EN ANLEDNING

STÖRST AV EN ANLEDNING BEYSNING När din teknik ska upp i luften så ordnar vi på Scanmast det. Tre eller 300 meter spelar ingen roll, vi löser det. Det har vi gjort sedan 1950-talet. Och vi gör det bra. Runt 1960 byggde vi de

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03. Q PIPE 42 mm

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03. Q PIPE 42 mm Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03 Q PIPE 42 mm 2 3 Gratulerar och lycka till Du har köpt ett av marknadens bästa centraldammsugarsystem. Rörsystemet har en, för centraldammsugning, optimal

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 arkavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet Uponor Ultra Rib 2 Byt rör tidigast om 100 år. Uponor Ultra Rib 2 är efter drygt

Läs mer

ETT STEG PÅ VÄGEN MOT BÄTTRE BRANDSKYDD. En illustrerad sammanfattning av branschrekommendationen Imkanal.se utgåva 2012:1

ETT STEG PÅ VÄGEN MOT BÄTTRE BRANDSKYDD. En illustrerad sammanfattning av branschrekommendationen Imkanal.se utgåva 2012:1 ETT STEG PÅ VÄGEN MOT BÄTTRE BRANDSKYDD. En illustrerad sammanfattning av branschrekommendationen Imkanal.se utgåva 2012:1 rätt klass 1a, 1b, 2a, 2b, 3 Klass Användningsområde begränsning vid verksamhetsförändring

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Uponor El & Tele 1 2013 34001

Uponor El & Tele 1 2013 34001 Uponor El & Tele 1 2013 34001 Inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PE används i byggnader, ovan mark och i mark som skydd för kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t.ex.

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO Tovenco TORNADO Frånluftskåpa TORNADO Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem 0108 December 2009 Wafix PP AVLOPPSSYSTEM I BYGGNAD samt torrvattenlås Avloppssystem 0406 Wafix_HT_PP_SE_Dec2009.indd 1 08/12/09 15:40:45 Wafix PP komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MATERIALSPECIFIKATION 1. SYSTEMBESKRIVNING Fästning av KATEPAL SEP 5500 R (K-PS 170/5500) svetsbar utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI LK Skåpsgenomföring 25 tomrör, RSK 187 44 83 (Beställs separat) LK Fördelarskåp UNI 350, RSK 187 44 77 LK Fördelarskåp UNI 550, RSK 187 44 78 LK Fördelarskåp UNI 700, RSK 187 44 79

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer