MAXITHERM Kopparrörskulvert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAXITHERM Kopparrörskulvert"

Transkript

1 MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001

2

3 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning Systembeskrivning 80 Systembeskrivning, allmänt 81 Systembeskrivning 82 Sortiment, dimension DN 10 - DN 32 Dimensionering och värmeförluster 83 Tryckfallsdiagram, DN 10 - DN Värmeförluster Tillbehör 85 Skarvset PE-HD krympbar, dimension Ø Flexibelt T-stycke för anslutning från stål till koppar 87 Isoleringsmaterial, PUR-skumbehållare/PE-isolering 88 Ändtätning, krympbar 89 Murgenomföring/ Ingjutningsring, Varningsband 90 Murgenomgång, håltagning Läggningsmetod, installation 91 Rörgrav 92 Läggningsmetod, rördragning 93 Läggningsmetod, rörläggning 94 Läggningsmetod, raka övergångar från KMR till koppar 95 Läggningsmetod, kopparrörskulvert till koppar eller KMR KOPPAR 79

4 MAITHERM skulvert Systembeskrivning 1. Allmänt MAITHERM skulvert är ett förisolerat, flexibelt rörsystem som ingår i MAITHERM VVS AB:s sortiment. Detta rörsystem är utformat för värmevatten och kan även användas till tappvarmvatten. MAITHERM skulvert har ett mediarör tillverkat av mjukglödgad koppar R220 (enligt EN 1057). Materialkvalitet är SF-CU, DIN 1787, SS Användningsområde Max. kontinuerlig drifttemperatur, T Bmax: +120 C Max. tillåtna drifttryck, p: max. 16 bar Isoleringen består av ett CFC-fritt, cyklopentanblåst, flexibelt polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden. Flexibiliteten hos MAITHERM skulvert gör att den enkelt kan anpassas efter alla rördragningsförhållanden utan problem. Det är möjligt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan enkelt kringgås. Med den flexibla skulverten kan du välja den enklaste vägen utan att behöva tänka på de begränsningar som uppstår till följd av den klassiska metoden för rörkonstruktion. Den flexibla MAITHERM skulverten levereras i önskad längd på rulle. Tack vare de generösa leveranslängderna, möjliggörs läggning utan skarv i mark. Detta innebär att återfyllning kan ske direkt efter utläggning, vilket i sin tur leder till stora besparingar för arbete under jord då installationen går både snabbare och smidigare. MAITHERM skulvert finns i enkel- och dubbelutförande. 80

5 Systembeskrivning MAITHERM skulvert 1. Mediaröret Material: Mjuk koppar, R220 enligt EN 1057 Livslängd: 50 år vid 20 C (16 bar) resp. 40 C (11.6 bar) enligt DIN 8074 (SF 1.25) Användning: Lämplig för värme- och tappvarmvatten Koppar mediarör Densitet Draghållfasthet Ultimat draghållfasthet Hårdhet Elasticitetsmodul Linjär utvidgningskoefficient Referenstemperatur C Värde 8.93 kg/dm³ max. 140 N/ till 270 N/ 2 40 till N/ E-6 1/K 2. Isolering Material: CFC-fritt, cyklopentanblåst polyuretanskum (PUR) PUR-isolering Densitet Värmeledningstal Andel slutna celler Referenstemperatur C 50 Värde >50 kg/m³ W/mK 90 % Vattenabsorption efter 24 tim 10 % Provningsnorm DIN DIN DIN17671 Provningsnorm DIN DIN EN 253 EN 253 KOPPAR 3. Mantel Material: Lågdensitetspolyeten, LLD-PE, skarvlöst extruderat Syfte: Skydda mot mekanisk påverkan och fukt LLD-PE-mantel Densitet Värmeledningstal Mjukningstemperatur Referenstemperatur C Värde kg/m³ 0.33 W/mK 122 C Provningsnorm DIN DIN ISO

6 MAITHERM skulvert MAITHERM skulvert sortiment Dimension DN 10 - DN 32 s d D s1 Koppar mediarör PUR-skum PE folie LLD-PE mantel Dimension DN 10 - DN 32 Enkelrör Typ *15/ 76 *18/ 76 *22/ 76 22/ 91 28/ 76 28/ 91 *35/ 91 DN Mediarör PE d x s 15 x x x x x x x 1.5 Mantel D x s1 76 x x x x x x x 2.2 Min. böjradie m Mediarör Volym I/m Vikt kg/m Max.leveranslängd m Efter önskemål *Minsta totala beställningslängd är 500m Dimension DN 15 - DN 25 Dubbelrör Typ *18+18/ / / / / 91 DN Mediarör PE d x s 18 x x x x x 1.2 Mantel D x s1 91 x x x x x 2.2 Min. böjradie m Mediarör Volym I/m 2 x x x x x 0.51 Vikt kg/m Max.leveranslängd m *Minsta totala beställningslängd är 500m 82

7 MAITHERM skulvert Tryckfallsdiagram DN 10 - DN 32 Vattentemperatur 80 C Råhetstal ε = (koppar) (1 Vp = 9.81 Pa) ṁ Q 860 T ṁ = Massflöde i kg/h Q = Effektbehov i kw T = Temperaturskillnad mellan tillopp och retur i C Massflöde ṁ [kg/h] KOPPAR Vattenhastighet 83

8 MAITHERM skulvert Värmeförluster Värmeförluster för MAITHERM skulvert enkelrör Värmeförlust, q [W/m] Dimension k-värde Medeltemperatur T B [ C] enkelrör [W/mK] / / / / / / / a = 0.1 m H = 0.8 m T E l E Värmeförluster för MAITHERM skulvert dubbelrör Värmeförlust, q [W/m] Dimension k-värde Medeltemperatur T B [ C] dubbelrör [W/mK] / / / / / RL (retur) VL (tillopp) H = 0.8 m T E l E Typ av installation, enkelrör: Typ av installation, dubbelrör: Kulvertavstånd: Fyllnadshöjd: Marktemperatur: Värmeledningsförmåga, mark: Värmeledningsförmåga, PUR-skum: Värmeledningsförmåga, koppar-rör: Värmeledningsförmåga, LLD-PE mantel: 2 enkelrör förlagda i mark 1 dubbelrör förlagt i mark a = 0.10 m H = 0.80 m T E = 10 C l E = 1.0 W/mK lpur = W/mK lcu = W/mK llld-pe = 0.33 W/mK Värmeförluster: q = U (T B -T E) [W/m] U = K-värde kulvert [W/mK] T B = Medeltemperatur kulvert [ C] T E = Medeltemperatur mark [ C] VL= Tillopp RL= Retur 84

9 MAITHERM skulvert Skarvset PE-HD krympbar Dimension Ø MAITHERM skulvert, skarv och reduceringsskarv d1 d2 MAITHERM - MAITHERM Ø d Ø d1 76 x 91 x x 111 x x x Delar till Skarvset PE-HD krymbar 1 Skarvkoppling 2 Isoleringsmaterial se sid 87 3 Krympmuff 4 Krympband KOPPAR 85

10 MAITHERM skulvert Flexibelt T-stycke skulvert skulvert T-muff Pikullagatan 7, ÖREBRO Tel Fax MAITHERM E-post skulvert flexibla T-stycke för smidig övergång från stål till koppar Flexibelt Pikullagatan T-stycke 7, som 702 svetsas 27 ÖREBRO på i ståländen och kopplas ihop med kopparrördelar i kopparänden Tel Fax E-post T-muff Stål-kopparrördel Stål-kopparrördel Flex-T-muff L 145 L 2 L 145 L 2 Stål-kopparrördel Stål-kopparrördel Cu Cu T-förgrening av koppar till stål görs med prefabricerad stål-kopparrördel. Rördelen skall svetsas T-förgrening på ståländen av koppar och till stål kopplas görs med kopparrördelen prefabricerad stål-kopparrördel. på kopparänden. Rördelen skall svetsas på ståländen och kopplas med Flexibelt T-stycke kopparrördelen på kopparänden. Skarvkoppling YD L1 L2 St x CU Skarvkoppling 17.2 x 15 YD 26.9 x 18 Skarvkoppling St x Cu 26.9 x YD x x St x x Cu x x x x x x 35 L L L L L 185 L Flex-T-muff T-stycket är dubbeltätande. Detta innebär att det först tätas med ett lager mastik och därefter med hjälp av ett är krympsvep. T-stycket är dubbeltätande dubbeltätande. vilket innebär Detta att det innebär först tätas med att ett det lager av först mastik tätas och därefter med med ett krympslang lager mastik och därefter med hjälp av ett krympsvep. T-muffen är avsedd för skumning T-stycket T-muffen är avsedd är avsedd för skumning för skumning 86 Avstick yttermantel Stålrör Ø KMR Stålrör KMR 90 Yttermantel Ø Förgrening Ytter ø Ytter ø 76Stålrör KMR x 90 x x 160 x x Förgrening 9163 Ytter ø Ytter ø x x x x x 76 91

11 Isoleringsmaterial PUR-skumbehållare, PE-Isolering PUR-skumbehållare CFC-fritt PUR-skum i plastflaskor MAITHERM skulvert Säkerhetsföreskrifter Skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas under skumningsprocessen. Syntetiska handskar KOPPAR Skyddsglasögon Isoleringsmaterial för krympbara skarvset Polyetenrörskål Färdiga rörskålar av polyeten, PE, med mer än 90 % slutna celler är idealiskt att använda till MAITHERM skarvset. Polyetenrörskålarna finns till olika rördimensioner och förses med tillhörande krympmuff och krympband. Isolerskålarna ska monteras noggrant mellan de två skarvade kulvertarna så att luftspalter blir minimala. PE 87

12 MAITHERM skulvert Ändtätning Krympbar Krympbar ändtätning Den krympbara ändtätningen skyddar PUR-isoleringen i ändarna på MAITHERM skulvert mot vattenstänk i byggnader och schakt. OBS! Ändtätningen är inte avsedd för montage i vatten. MAITHERM skulvert, Enkelrör Typ Ändtätning, krympbar MAITHERM skulvert, Dubbelrör Typ Ändtätning, krympbar 15/76 18/76 22/76 28/76 22/91 28/91 35/91 DHEC 2000 DHEC 2000 DHEC 2000 DHEC 2000 DHEC 2000 DHEC 2000 DHEC / / / / / 91 DHEC 3200 DHEC 3200 DHEC 3250 P604 DHEC 3250 P604 DHEC 3250 P604 88

13 MAITHERM skulvert Murgenomföring/Ingjutningsring Varningsband Ingjutningsring Skruvkläa B Dy D KOPPAR A Yttermantel Innerdiameter, D Ytterdiameter, Dy A B Ø D Ø D Ø D Håltagning görs enligt sid 90 Varningsband Läggs i mark Standard längd: 250 m Installationsdjup: se sid 91 VÄRMEKULVERT 89

14 Pikullagatan 7, ÖREBRO skulvert Tel Fax E-post Murgenomgång med ingjutningsring MAITHERM Pikullagatan 7, skulvert ÖREBRO Tel Fax E-post Murgenomgång med ingjutningsring Murgenomgång Murgenomgång Håltagning Murgenomgång Genomgång i vägg skulvert 80 ca 80 ca 80 ca. 80 ca 80 cu EIGERFLE cu D D D Övergångskoppling Övergångskoppling Cu-gänga Cu-gänga Övergångskoppling Cu-gänga Ändtätning: se sid 88 Ändtätning, se Kulvert, se MAITHERM skulvert: se sid 82 Murgenomföring, Kulvert, se Murgenomföring: se sid 89 Murgenomföring, se Ändtätning, se Håltagning för kulvert med ingjutningsring Håltagning för kulvert med ingjutningsring Håltagning Mått i för kulvert med ingjutningsring Mått i H H Mantel Ø D Yttermantel Ø D Mantel Ø D L min L min L min H min H H D 100 D D 100 L D 80 Figur i L Borrhål för kulvert med ingjutningsring Borrhål Mått Borrhål i för för kulvert med med 30 ingjutningsring ingjutningsring Mått i 30 D1 D1 Mantel Ø D Yttermantel Mantel Ø D Ø D D1min D1 min D1min A A A A A Figur i 90

15 Rörgrav Rörgravsprofil, 2 MAITHERM skulvert MAITHERM skulvert Rörgravsprofil, 1 MAITHERM skulvert Enkelrör Dubbelrör D T D T 10 D 10 D 10 B 10 D 10 B Figurer i cm 1 Varningsband; se sid 89 2 Fyllnadsmaterial 3 Tvättad sand, max. kornstorlek 8 Mantel Bredd Djup Minimum Ø D B T böjradie cm cm m Varningsband; se sid 89 2 Fyllnadsmaterial 3 Tvättad sand, max. kornstorlek 8 Mantel Bredd Djup Minimum Ø D B T Böjradie cm cm m KOPPAR Rörgravsprofil, 4 MAITHERM kopparrörskulvert Figurer i cm Installationsdjup: Max. läggningsdjup: 2.6 m Vid djupare förläggning, rådfråga MAITHERM SLW 30 ^= 300 kn totala belastning enligt DIN 1072; om det är högre belastning (t.ex. SLW 60) per RStO75, krävs förstärkningsplatta Läggningsdjupet kan enkelt reduceras till 60cm men ska enligt E-norm vara 80cm Vid ej trafikerad mark kan läggningsdjupet, T, reduceras med 40 cm 91

16 MAITHERM skulvert Läggningsmetod Rördragning skulvert-stålkulvert skulvert skulvert Notera expansion enligt sid 93, 94 och 95. Stålrörskulvert skulvert Hus-Hus Koppar- Koppar avstick Notera expansion enligt sid 93, 94 och

17 Läggningsmetod MAITHERM skulvert MAITHERM skulvert Instruktion rörläggning Om längden på röret är mer än 5 meter måste det sinusbockas, L= 2m. Omfång: 10 x ytterdiametern på mediaröret. Expansionskuddar Expansionskuddar för sinuskurvor 10 x Ø yttermantel 2 m Special lödmetall (hård) måste användas för att saansvetsa rören. Den måste vara resistent för galvanisk eller elektrokemisk korrosion. Lödningsinstruktioner måste följas. et får ej böjas mer än en gång. > 10 m 10 m KOPPAR Exempel på rörläggning < 5 m Expansionskuddar för sinuskurvor < 5 m 1-5 m Expansionskuddar för sinuskurvor >10 m Expansionskuddar för sinuskurvor 5-10 m 93

18 MAITHERM skulvert Läggningsmetod MAITHERM skulvert till koppar eller KMR Huvudledning av koppar eller stål och servisledning av koppar Servisledning av koppar kan endast betjäna krafter och formförändring från externa rör till en begränsad längd. Ilustration 3 Expansionskuddar måste tillämpas till servisledningar. Antalet expansionskuddar beror på rörelser från huvudledningen. Kopparservisledning Ilustration 1 Expansionskuddar 40 ΔI 60 3 m Koppar eller KMR Expansionskuddar ΔI 20 Kopparservisledning Koppar eller KMR 1 m Tjocklek på expansionskuddar: 40 Expansionskuddar ska placeras så långt som till manteln på huvudröret. Det första lagret av expansionskuddar är monterade runt servisledningen, vid avsticket från huvudledningen. Ilustration 2 Det andra och tredje lagret av expansionskuddar är endast tillämpade på sidorna. De föregående illustrationerna förutsätter att skarvsvetsning användes. Expansionskuddar 20 ΔI 40 Kopparservisledning 2 m Koppar eller KMR 94

19 Läggningsmetod MAITHERM skulvert till koppar eller KMR MAITHERM skulvert Raka övergångar från KMR till koppar servisledningar Det skall noteras att kopparröret endast kan absorbera värmeexpansion till en begränsad utsträckning. Följande exempel visar hur detta kan garanteras. KMR KMR KMR KMR mer än 20 m KOPPAR max 5 m Den maximala längden på KMR rör är 5 m. Expansionskuddar erfordras. Den maximala längden är mer än 20 m. Expansionskuddar erfodras. KMR KMR Instruktioner för reducering av mediarör: Följande regler måste följas vid reducering av mediarör: max 10 m 1, Om kanonmetall används, behöver inga speciella instruktioner följas. 2. Följande instruktioner refererar till reduceringar med normala kopparlödmuffar. Den maximala längden på KMR rör är 10 m. Expansionskuddar erfordras. Reduktion KMR KMR Koppareducering max 5 m max 20 m Värmeexpansion absorberas av sinuskurvan (se sid 93) mot T-stycke. Expansionskuddar erfordras. Den maximala längden på KMR rör är 20 m. Expansionskuddar erfordras. 95

20

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert Värme- och tappvarmvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM Kopparrörskulvert Värme- och tappvarmvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAXITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

MAXITHERM VVS AB Grundades 1942. MAXITHERM EIGERFLEX Kall- och avloppsvatten. Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001

MAXITHERM VVS AB Grundades 1942. MAXITHERM EIGERFLEX Kall- och avloppsvatten. Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Kall- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 2 Innehållsförteckning 129 Innehållsförteckning Systembeskrivning 130

Läs mer

Drift- & skötselinstruktioner

Drift- & skötselinstruktioner Drift- & skötselinstruktioner MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 Maxitherm VVS AB, Pikullagatan 7, 702 27 Örebro Telefon 019-27 12 00, Telefax 019-27 04 30 E-mail: info@maxitherm.se www.maxitherm.se MAXITHERM

Läs mer

MAXITHERM COOLMANT Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLMANT Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM COOLMANT Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 180 Innehållsförteckning

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

MAXITHERM ALUPEX Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/ MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM ALUPEX Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/ MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 VVS AB Grundades 1942 ALUPEX Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning ALUPEX-rörskulvert 53 Innehållsförteckning Systembeskrivning 54 Systembeskrivning 55

Läs mer

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff Skarvar 6:101 Generellt Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: L Svetsmuff Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att grundmaterialen

Läs mer

- din flexibla kulvertleverantör

- din flexibla kulvertleverantör - din flexibla kulvertleverantör Innehållsförteckning Sid. 1-52 Sid. 53-78 Sid. 79-95 Sid. 97-127. Flexibel kulvert som finns i enkel-, dubbelrör och 4-vägsutförande för värme och tappvarmvatten. Maximal

Läs mer

MAXITHERM PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001

MAXITHERM PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Systembeskrivning 2 Systembeskrivning, allmänt

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy Guide Guide Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com Cupori Oy 04 Kopparrör 06 System 08 Tappvatten 10 Värme 12 Kyla 14 Övrigt 16 Teknisk information 18 Cupori 110 Premium 22 Cupori 115 24 Cupori

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Universalrörskål. Säkert motage

Universalrörskål. Säkert motage Universalrörskål Säkert motage 1 Universalrörskål Böjbar rörisolering är det säkraste sättet att isolera rör. Med Universalrörskålen behöver man inte skära till rörskålarna vilket ger ett snabbare montage

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Den flexibla isoleringen med antimikrobiellt skydd

Den flexibla isoleringen med antimikrobiellt skydd Den flexibla isoleringen antimikrobiellt skydd Tillförlitlig kondenskontroll Bidrar till bättre luftkvalitet inomhus Säker systemlösning God stomljudsdämpning Microban-teknik 10 års systemgaranti Övervakade

Läs mer

MAXITHERM PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001

MAXITHERM PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 PEX-rörskulvert Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning PEX-rörskulvert 1 Innehållsförteckning Systembeskrivning 2 Systembeskrivning,

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

3Produktinformation. ETW 803 Värmekrymp

3Produktinformation. ETW 803 Värmekrymp ETW 803 Värmekrymp Produktbeskrivning ETW 803 värmekrymp på rulle har utvecklats för att möta behovet av nötningsskydd, isolering och tätning av svagströmsapplikationer. Värmekrympslangen är packad i en

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Välkomna! Så påverkar materialval kabeldimensioneringen

Välkomna! Så påverkar materialval kabeldimensioneringen Välkomna! Så påverkar materialval kabeldimensioneringen Aron Andersson Nils-Erik Ottosson Olika plaster i mantel och isolering! Vad styr kabelkonstruktionen? Standarder SEK Svenska Elektriska Kommissionen

Läs mer

Sortiment - ver. 1.16.2. Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar

Sortiment - ver. 1.16.2. Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar Sortiment - ver. 1.16.2 Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar Innehållsförteckning IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar... 4 IBECO Rengöringsband... 9 IBECO Minimuffar...10 IBECO Rostfria reparationsmuffar...11

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

Danfoss rör för vattenburen golvvärme

Danfoss rör för vattenburen golvvärme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Handbok www.heating.danfoss.com Handbok Innehåll 1 Danfoss golvvärmerör... 1 2 FH-kompositrör............................................... 1 3 Tryckförluster i FH-kompositrör.....................................

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500 Kyl- och frysrum Coolpart Kyl-Frysrum Kyl- och frysrum beskrivning Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt

Läs mer

Ulefos rörstöd. Korrosionsfria av PE ULEFOS RÖRSTÖD

Ulefos rörstöd. Korrosionsfria av PE ULEFOS RÖRSTÖD Korrosionsfria av PE Ulefos rörstöd Korrosionsfria. Tillverkade helt av PE Snabba att montera med snäpplåsning Flera varianter och storlekar Dy 30 3414 mm Lätt konstruktion Ulefos Rörstöd är tillverkade

Läs mer

10. Universalklämmor. 198 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

10. Universalklämmor. 198 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 10. Universalklämmor Oavsett om du behöver tak-, vägg- eller golvmonterade klämmor har lösningen. e patenterade S-klämmorna har ljudabsorberade gummibelägg och är enkla att montera med hjälp av spärrfjädersystemet.

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Anvisningar för installation av CEmärkta

Anvisningar för installation av CEmärkta Anvisningar för installation av CEmärkta gasapparater med effekt högst 100 kw 2003-03-06 Svenska Gasföreningen Box 49134 (S:t Eriksgatan 44) 100 29 Stockholm Tel: 08-692 18 40 Fax: 08-654 46 15 info@gasforeningen.se

Läs mer

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem system system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för alla skarvar Den unika molekylstrukturen med tvärbunden polyetylen (PEX) håller

Läs mer

DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR

DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Inbyggd barriär mot vattenånga minskar risken för korrosion under isoleringen (CUI) Högsta

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Retailers VVS-produkter

Retailers VVS-produkter Retailers VVS-produkter Färdigt koncept för din butik Kontakta vår kundservice för mer information Vår kundservice 0771-44 50 63 retail.order@onninen.com Onniflex Prissystemet för Kök & Bad www.onniflex.com

Läs mer

Flexibelt och framtidssäkert

Flexibelt och framtidssäkert Mikrorör Logistik och planering är A och O vid installation av nätverk. Inte minst vid stora nätverk som täcker hela områden eller städer. Det absolut dyraste i en stor installationsprocess är de fysiska

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Dubbelväggiga för rökgaskanaler. Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST E ROBUST FE

MONTERINGSANVISNING. Dubbelväggiga för rökgaskanaler. Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST E ROBUST FE MONTERINGSANVISNING 2013-06-01 Rev.2013-06-01 Rev.2014-09-29 FLEXIBLA INSATSRÖR 1 2 Dubbelväggiga för rökgaskanaler ALPHA DS ROBUST D ROBUST DP Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Effektivt inbrottsskydd genom. Takskjutport Secura Säker runtom. www.crawfordgarageportar.se

Effektivt inbrottsskydd genom. Takskjutport Secura Säker runtom. www.crawfordgarageportar.se Effektivt inbrottsskydd genom Takskjutport Secura Säker runtom. www.crawfordgarageportar.se Secura för säkerhet. Frågan om säkerheten blir allt viktigare hela tiden. Entrédörrar med omfattande låssystem

Läs mer

Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kw

Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kw Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kw Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Anvisningar för installation

Läs mer

Kabel för alla applikationer

Kabel för alla applikationer Kabelkatalog Hos Rutab finns ett unikt sortiment av maskinkabel. Här finns allt från standardkabel för styr- och maskinapplikationer, till brand- och värmeresistenta kablar och extra slitstark kabel för

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR

KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR Produktprogram KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR Heléns lagerför sömlösa, svetsade kalldragna eller specialsvetsade rör i normaliserat eller blankdraget leveranstillstånd. De värmebehandlade rören används i

Läs mer

3 Parkeringsdäck. Nyckel 3.0 System Beta: 3.1. System B2B: 3.2. System B2A: 3.3. System Gjutasfalt: 3.4

3 Parkeringsdäck. Nyckel 3.0 System Beta: 3.1. System B2B: 3.2. System B2A: 3.3. System Gjutasfalt: 3.4 3 Parkeringsdäck Nyckel 3.0 System Beta: 3.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 3.1.1 Rörelsefog i väggliv. 3.1.2 Rörelsefog i valv. 3.1.3 Brunnsisolering. 3.1.4 Sockelisolering 3.1.5 System

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(11) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att

Läs mer

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören.

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören. ACO DRAIN 4 Allmänna installationanvisningar Schakta botten. Höjdanpassa i överensstämmelse med vald falltyp. Eftertäta schaktbotten för att undvika att jord/grus lossnar eller mjukas upp. Lägg säkerhetsskikt

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1085HJP33.12SWE 2014-09 SVENSKA. KABELSKARV FÖR 3-LEDARPAPPERSKABEL 12 kv

MONTAGEANVISNING PEM1085HJP33.12SWE 2014-09 SVENSKA. KABELSKARV FÖR 3-LEDARPAPPERSKABEL 12 kv MONTAGEANVISNING PEM1085HJP33.12SWE 2014-09 SVENSKA KABELSKARV FÖR 3-LEDARPAPPERSKABEL 12 kv E-NR 07 199 56 / HJP33.1202 / 50-95 mm² E-NR 07 199 57 / HJP33.1203 / 120-240 mm² OBS! SATSINNEHÅLL, SE A SIDAN

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Murma Väggbalksystem

Murma Väggbalksystem BSAB 96 FS Februari 2005 Murma Väggbalksystem Murma armerad väggbalk till skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten och lättklinkerblock Murma armerad väggbalk är en mycket säker och ekonomisk lösning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Neotherm varmvattenberedare

Neotherm varmvattenberedare ECOSKIN 2.0 ISOLERING Neotherm varmvattenberedare 36% energibesparing BROSHYR THE FLOW OF ENERGY BROSHYR 2 2 ECOSKIN 2.0 ISOLERING / NEOTHERM / 10 2014 2.0 -DEN NYA GENERATIONEN Isolering är inte bara

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Inledning Chaufförs- och mottagarhandbok 1 Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Denna handbok beskriver kort hur produkterna

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET THERMOPANEL ThermoCon Konvektorer ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET Stora glaspartier och öppna planlösningar. Det är 2000-talets boende, både i exklusiva villor och vanliga lägenheter. Här är det låga och

Läs mer

MANUAL FÖR VÄGEN. Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2

MANUAL FÖR VÄGEN. Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2 FÖR VÄGEN MANUAL Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2 AB Provia Vägmärkning Vidövägen 51 663 21 Skoghall Tel: 054-51 21 30 Fax: 054-51 21 39 post@provia.net

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer

Optokanalisation och tillbehör

Optokanalisation och tillbehör Optokanalisation och tillbehör Högsta kvalitet, kundspecifi ka produkter och möjlighet att dimensionera och utöka infrastrukturen. Det svarar våra kunder när vi frågar efter deras största behov. Därför

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Kravspecifikation kanalisationsmateriel

Kravspecifikation kanalisationsmateriel 2015-04-09 1 (8) Kravspecifikation kanalisationsmateriel Innehåll Sida 1 Kravspecifikation kanalisationsmateriel... 2 2 Kabelrör HDPE (optorör)... 2 2.1 Kabelrör HDPE 16/10, 25/19, 32/26, 40/32, 50/40...

Läs mer

Värmetillämpningar för utomhusbruk

Värmetillämpningar för utomhusbruk Installationsguide Installationsguide Mattor och kablar Intelligent solutions with lasting effect Visit devi.se VIFTH0 Innehållsförteckning Inledning.....................................................

Läs mer

Klimatlist. Produktöversikt. Utgåva: 2016:01

Klimatlist. Produktöversikt. Utgåva: 2016:01 Produktöversikt Klimatlisten kompletterar värmebehovet vid höga glasfasader där en golvstående konvektor eller annan uppvärmningstyp ej orkar hålla emot kalluftsavglidningen. Klimatlisten placeras mellan

Läs mer

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4 Produkter Indivo-lyftenheter för köket Version 4 Det flexibla köket Oavsett om det är ett nytt kök eller ett kök man har njutit av i många år så krävs det bara några få ändringar för att göra det flexibelt

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

DET KOMPLETTA ISOLERINGSPAKETET I POLYETYLEN FÖR EFFEKTIVA ENERGIBESPARINGAR OCH AKUSTISKT SKYDD

DET KOMPLETTA ISOLERINGSPAKETET I POLYETYLEN FÖR EFFEKTIVA ENERGIBESPARINGAR OCH AKUSTISKT SKYDD DT KOMPLTTA ISOLRINGSPAKTT I POLYTYLN FÖR FFKTIVA NRGIBSPARINGAR OCH AKUSTISKT SKYDD Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplett sortiment av termiska och akustiska Pisoleringsprodukter Uppfyller europeiska

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk Återförsäljare: Illustration: X-FLOW PROFESSIONAL X-FLOW PROFESSIONAL Texsuns patenterade x-kanalsystem tar på ett unik sätt till vara på en instrålande solenergin. Texsuns solfångare är tillverkad i ett

Läs mer