Uponor HTP Inomhusavloppssystem Tekniska data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor HTP Inomhusavloppssystem Tekniska data"

Transkript

1 Sept 97 Uponor HTP Inomhusavloppssystem Tekniska data Uponor skall vara t naturliga valet av plaströrssystem för framtin och miljön. 1

2 2

3 Innehåll Inledning 4 Tekniska data 5 Rör och muffar 6 Förminskning 6 och 10 Böjar 7-8 Grenrör 9-10 Övergångar 10 Ersättningsmuff 11 Rensrör 11 WC-anslutningar 12 Tätningsringar 13 Klammer 13 Brandtätning 14 Smörjmel 14 Projektering Montering

4 Uponor HTP Inomhusavloppssystem Användningsområ Uponor HTP är ett inomhusavloppssystem, tillverkat av polypropen-copolymer, avsett för transport av spillvatten i byggnar. Systemet uppfyller kraven för användning i nedanståen förhållann. Klass BSH: Spillvatten för hög temperatur. I byggnad för spillvatten där temperaturen kortvarigt uppgår till högst +95 o C. Klass BR: Regnvattenledning i mark. Klass MSR: För avledning av såväl spillvatten som regnvatten i mark. Om n ständiga spillvattentemperaturen beräknas uppgå till maximalt + 35 o C Då kortvariga utsläpp (60 s) om 30 liter spillvatten med maximal temperatur + 85 o C förekommer. Hög slagtålighet Uponor HTP har hög slagtålighet och lämpar sig väl för användning i t nordiska klimatet. Den höga slagtåligheten gör också rörsystemet mycket lämpligt vid hantering, montering och ingjutning. God temperaturbeständighet Uponor HTP har synnerligen goda egenskaper när t gäller att motstå höga temperaturer. Vid installationer där t förekommer utsläpp av mycket varmt vatten unr lång tid kan Uponor HTP användas. Bra kemikaliebeständighet Uponor HTP har en god kemikalieresistens mot alla typer av spillvatten som ex. tvätt- och rengöringsmel samt mot flesta spillvatten från sjukhus och industrier. På grund av materialets goda kemikalieresistens går t ej att limma. Fullständiga uppgifter om kemikaliebeständigheten finns angivna i ISO/TR (PP). ätt rör med hög kvalitet Polypropenmaterialets låga vikt gör Uponor HTP till ett lätt rörsystem - en klar förl ur hanterings- och installationssynpunkt. Komplett sortiment Mett brett och komplett sortiment rör och rörlar erbjur Uponor HTP fackmässiga lösningar på avloppsinstallationer i nybyggnation samt renoveringssammanhang. Uponor HTP sortimentet omfattar dimensionerna 32, 50, 75 och 110. Rören levereras meller utan muff. Rörlarna finns men muff eller i allmuffat utföran. Det innebär att man vid installationer kan optimera antalet rör och rörlar. Godkännan Uponor HTP Inomhusavloppssystem är typgodkänt av SITAC, typgodkännanbevis 0855/97. 4

5 Tekniska data e Symbolförklaring Generella dimensioner du di α = Böjens vinkel i grar d i = Invändig diameter d u = Utvändig diameter = Rörbeteckning, rörytterdiameter e = Godstjocklek (minimum) f = Specialmått = Bygglängd 1 = Totallängd 2 = Muffdjup, instickslängd 3 = Byggmått Dimension d u e 2 mm mm mm mm , , , ,8 58 = Byggmått Z 3 = Byggmått Material: Polypropen (PP copolymer) Färg: Grå Dimension: 32/28,4 /d i 50/46,4 75/69,8 110/102,4 Materialegenskaper: Densitet 900 kg/m 3 Elasticitetsmodul 1200 N/mm 2 Värmeledningsförmåga 0,2 W/m o C ängdutvidgning 0,1 mm/m o C Värmekapacivitet 2000 J /kg o C Godkännan och kvalitet: Uponor HTP inomhusavloppssystem är typgodkänt av SITAC, typgodkännanbevis 0855/97. Uponor AB är certifierat enligt ISO Märkning: Exempel: Rör EN 1451 Uponor HTP 05 PP 110 x 3,8 SN4 BD MFR-A PP Godkännanmarkering Varunamn Material Rördimension Tillverkningstidpunkt Exempel: Rörlar Uponor HTP 110/110 88,5 Årtal 97 Boverket i Sverige Boligministeriet i Danmark Godkänningsnämnn i Norge Inrikesministeriet i Finland Månad (maj) 5

6 Dimension RSK mm nummer mm kg/st Rör med muff och tätningsring , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Rör utan muff 1 Dimension RSK 1 mm nummer mm kg/st , , , ,51 Dimension RSK 1 mm nummer mm kg/st , , , ,18 Dubbelmuff Dimension RSK 1 mm nummer mm kg/st Skjutmuff , , , ,18 2 Dimension RSK 2 f 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st 1 Förminskning, excentrisk f 2 50 / ,02 75 / ,05 75 / , / , / ,16 6

7 Dimension RSK , , ,20 Böj 15 o Dimension RSK , , ,22 Böj 30 o Dimension RSK , , ,25 Böj 45 o Dimension RSK , , ,32 Böj 88,5 o Dimension RSK , ,38 Böj 88,5 o, svängt utföran 7

8 2 Z1 Dimension RSK 2 Z , , , ,20 Böj 15 o, 2-muffar 2 Z1 Dimension RSK 2 Z , , , ,22 Böj 30 o, 2-muffar 2 Z1 Dimension RSK 2 Z , , , ,25 Böj 45 o, 2-muffar 2 Dimension RSK 2 Z 1 Böj 88,5 o, 2-muffar, svängt utföran 2 Z , , ,40 2 Dimension RSK 2 Z 1 Z ,04 1 Böj 88,5 o, 2-muffar 8

9 2 Dimension RSK 3 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st Grenrör 45 o, 2-muffar / ,12 75/ ,18 75/ ,18 110/ ,28 110/ ,34 110/ ,50 2 Dimension RSK 3 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st Grenrör 45 o, 3-muffar / ,04 50/ ,12 75/ ,18 75/ ,24 110/ ,30 110/ ,38 110/ ,50 2 Dimension RSK 3 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st Grenrör 88,5 o, 2-muffar / ,09 75/ ,17 75/ ,21 110/ ,24 110/ ,32 110/ ,42 2 Dimension RSK 3 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st / ,04 50/ ,10 75/ ,15 110/ ,28 Grenrör 88,5 o, 3-muffar 2 Dimension RSK 3 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st Grenrör 88,5 o, 2-muffar, svängt utföran / ,23 110/ ,35 110/ , Dimension RSK 3 1 / 2 nummer mm mm mm kg/st 75/ ,24 110/ ,38 110/ ,45 Grenrör 88,5 o, 3-muffar, svängt utföran 3 9

10 Dimension RSK 3 110/110/ ,55 3 Dubbelgrenrör 88,5 o, allmuffat, svängt utföran Dimension RSK mm nummer mm kg/st , , , ,11 Propp di Dimension RSK 1 Z 1 d i mm nummer mm mm mm mm kg/st 1 Z1 50/ ,10 75/ ,15 110/ ,20 Övergång till gjutjärn inkl. tätningsring 2 Dimension RSK 2 1 d u du , ,15 1 Övergångsmuff HTP-MA 2 Dimension RSK 1 2 A 1 /2 2 1 A 1 110/ ,12 110/ ,13 Kort förminskning monteras i muffen 2 Dimension RSK 1 2 A 1 /2 2 1 A 1 75/ ,07 110/ ,10 110/ ,12 Kort förminskning monteras invändigt i röret 10

11 Dimension RSK 3 H H , ,40 Rensrör, enkelmuffat Dimension RSK H H , ,42 Rensrör, allmuffat Dimension RSK 1 mm nummer mm kg/st , ,22 1 Renslock med stos Dimension RSK 1 d u du , ,07 1 Renslock Dimension RSK , ,35 Expansionsrör 2 1 Dimension RSK , , ,17 Ersättningsmuff monteras invändigt i röret 11

12 A du Dimension RSK 1 d u A ,16 A WC-anslutning, rak du Dimension RSK 1 d u A f mm nummer mm mm mm mm kg/st ,3 A f WC-anslutning, excentrisk du Dimension RSK d u A ,45 WC-anslutning 88,5 o 2 Dimension RSK 1 2 Z 1 mm nummer mm mm mm mm kg/st Z ,28 1 ågbyggan böj Dimension RSK Rak ,09 50 Vinkel 90 o ,1 2 1 Vattenlåsanslutningar Dimension RSK ,05 Spilltratt 12

13 Dimension SS SS mm RSK nr RSK nr Tätningsring SS Standard (Ersätts av EN 681) SS Oljebeständig Dimension mm RSK nummer 50/ Vattenlåsring Dimension mm RSK nummer Mengering, o-ring Dimension mm RSK nummer Mengering, läppring 2 Dimension RSK 1 I 1 /2 l / ,04 50/ ,03 Anslutningsnippel H 2 H 1 B Dimension RSK 1 d u B Dim 32 H1 B , , , ,05 H2 Dim 50, 75 och 110 Klammer 13

14 Brandtätningstejp För ingjutning, brandteknisk klass IE 120 B Dimension Uponor B mm nummer mm kg/st , , , , ,54 Mängd kg Uponor nummer Brandskyddsmassa (Brennix) Dimension RSK mm nummer mm Kg/st , , ,02 Skyddspropp RSK Förpackning nummer ml Smörjmel Tub med påstrykare 14

15 Projekteringsanvisning Föreskrifter och anvisningar för projektering av avloppsinstallationer återfinns i Boverkets Byggregler, BBR 94 kap 6:6, samt i Byggvägledning 10, kap 3. Dimensionering av spillvattenledning Nedanståen förenkla dimensioneringsmoll baseras på anvisningar i Byggvägledning 10, V Ta reda på plushöjn vid förbinlsepunkten för att få klarhet i om tillräckligt fall kan erhållas. Kontrollera huvudledningens dämningsnivå. 2. Bestäm normflön för enskilda avloppsenheterna, se tabell Beräkna summa normflön i samlingsledningarna. Adra avloppsenheternas normflön med början längs bort från servisledningen. 4. Dimensionera anslutningsledningarna, erhålls ur tabell 2 som gäller oluftad anslutningsledning. Gäller ej luftad ledning. 5. Dimensionera samlingsledningarna enligt diagram 1, luftad samlingsledning. OBS! Det sannolika flöt kan inte vara mindre än största normflö från en enskild avloppsenhet. edningsfall , Beakta följan villkor: Spillvattenledning, luftad som oluftad, läggs med fall enligt diagram 1. uftad anslutningsledning kan dimensioneras enligt diagram 1 och oluftad anslutningsledning med utgångspunkt från avloppsenhetens normflö samt med begränsning i längd och fallhöjd enligt tabell2. uftad samlingsledning kan dimensioneras enligt diagram 1 och oluftad samlingsledning enligt tabell 3. edning i mark ges dimension minst 75 mm. Till oluftad ledning i mark med dimension 75 mm kan maximalt 2 avloppsenheter anslutas. edning för anslutning av WC-avlopp ges minst dim 110 mm. Till ledning med dim 50 mm kan anslutas högst en och till dim 75 mm högst tre disklåkombinationer. Till ståen luftad ledning utan liggan l med dim 75 mm kan dock sex disklåkombinationer anslutas. 7. Dimensionera luftledningarna enligt tabell 4. Ståen ledning, mm Sannolikt spillvattenflö, l/s Minimifall iggan ledning (mm) , Sannolikt spillvattenflö, l/s Summera anslutna normflön i l/s för bostär, kontor, ålrdomshem o d. Diagram Summera anslutna normflön i l/s för hotell, sjukhus skolor o d. 15

16 Avloppsenhet Normflö l/s Tvättställ 0,3 Diskbänk 0,6 Diskbänk (restaurang) 1,2 Tvättmaskin 5kg 0,6 Tvättmaskin > 5 kg 1,2 Hushållsdiskmaskin 0,6 Diskmaskin (restaurang) 1,2 Utslagsback 0,9 Vattenklosett 1,8 Badkar 0,9 Bidé 0,3 Urinal 0,3 Golvbrunn 1,5 Tvättränna (per meter) 0,4 Tabell 1. Normflön Normflö Dim ängd Största fallhöjd l/s mm m vattenlås och luftad ledning, m 0, , , , , Tabell 2. Största horisontella längd och fallhöjd för oluftad anslutningsledning vid angivet normflö för undvikan av utsugning av vattenlås. Normflö Dim Horisontell Fallhöjd l/s mm längd m vattenlås och luftad saml.- Byggn. Mark ledning, m uftning av spillvattenledning uftningsledningen förs upp över byggnans yttertak. Hänsyn skall tas till risk för spridning av lukt till angränsan byggnar. uftningsledningen skall ges oavbruten stigning. Vakuumventil placeras i ett åtkomligt utrymme utan frostrisk. Installationsexempel Exempel på montering av riktningsförändringar för att undvika kapacitets- och funktionsstörningar. 1. Ståen samlingsledning ansluts till liggan ledning med grenrör, vinkel α 45 o. Fig Ståen anslutningsledning ansluts till liggan samlingsledning med grenrör, vinkel α 90 o. Fig iggan ledning ansluts till ståen ledning med grenrör, vinkel α 90 o. Fig iggan ledning ansluts till liggan ledning med grenrör med vinkel med α 45 o. Fig Riktningsförändring på liggan ledning utförs med språng, vinkel α 45 o. Fig Ståen ledning som övergår i liggan ledning kan utföras med språng, vinkel α 90 o, förutsatt att en renslucka monteras i omelbar närhet. Fig Anslutning av två liggan ledningar till ståen ledning kan utföras med anslutningsvinkel α 45 o. Dubbelgrenrör kan användas i fall t fastställs att överspolning inte kan äga rum. Fig 7. Fig 1 Fig 5 * S α 45 α 45 1, , , ,6 160 ej begränsad 4 Tabell 3. Största horisontella längd och fallhöjd för oluftad samlingsledning vid angivet normflö för undvikan av utsugning av vattenlås. Fig 2 ** S Fig 6 * α 90 Fig 3 ** α 90 S α 90 Normflö uftledningsdimension l/s DUT > -18 o C DUT < -18 o C S Fig 7 α 45 S α > (kallt utrymme) 75 (övrigt) Tabell 4. uftningsledningens dimension som inte bör unrskridas vid lägsta dimensioneran utetemperatur (DUT). Fig 4 α 45 * Kan ersättas av böj 90 o i svängt utföran ** Kan ersättas av gren 90 o i svängt utföran 16

17 ängdutvidgning Vid sammanfogning av Uponor HTP måste hänsyn tagas till längdutvidgningen. Expansionen styrs till systemets gummiringsfoga muffar, expansionsutrymmet är enl. tabell sid 18. ängdutvidgning i mm 30 För Uponor HTP är n 0,1 mm/m o C, se diagrammet nedan. Vid normal montering har n något större längdutvidgningskoefficienten hos PP-materialet mindre betylse tack vare materialets låga värmeledningsförmåga. T ( o C) Rörlängd m Klamring av avloppssystemet Är till för att hålla, styra och unrlätta rörets rörelse vid längdutvidgningen. Den fasta klammerns uppgift är att fästa röret till konstruktionen så att rörets rörelse förhindras medan n lösa klammern skall styra röret unr rörelsen till muffen som skall ta upp rörelsen. Rör och rörlar skall klamras med fast klammer som placeras omelbart vid muffens rot eller omkring n. Maximalt klamringsavstånd, se tabell. Rördimension Största klamringsavstånd, m iggan Ståen ledning ledning ,5 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m 50 0,5 m 2,0 m 1,5 m 2,0 m 75 1,0 m 3,0 m 2,0 m 3,0 m 110 1,0 m 3,0 m 2,0 m 3,0 m Fast klammer Styran (lös) klammer Maximalt klamringsavstånd 17

18 Fogning Rör och rörlar levereras med fabriksmontera gummiringar i kvalitet SS-EN (ersätter SS ). Är spillvattnet oljebemängt så bör gummiringen bytas ut mot en mer beständig gummiring i kvalitet SS-EN (ersätter SS , oljebeständig). På grund av PP-materialets utomorntliga beständighet mot kemikalier och lösningsmel kan t inte limmas. Kapning Vid kapning av rör för montering i gummiringstätad muff används en fintandad såg. För att få vinkelräta kapsnitt rekommenras att en såglåda används. Kapningssnittet gradas före montering med t. ex. en kniv, fasning behövs ej. RÄTT VÄND GUMMIRING FEAKTIGT VÄND GUMMIRING Expansion Gummiringen kan enkelt tas ur sitt spår för rengöring eller byte. Se till att n monteras åt rätt håll. Rengör muff och spetsända och stryk ett tunt lager smörjmel på gummiringen eller på rörets spetsända. Använd inte såpa, fett eller olja som kan skada gummiringen. Skjut in spetsändan i muffens botten med lätt vridning. Om muffen skall vara expansionsupptagan markeras rörets läge i muffens botten men märkpenna. Drag tillbaka röret så att ett expansionsutrymme åstadkoms enlig följan tabell: Dimension mm Expansionsutrymme mm/muff

19 Monteringsinstruktioner Övergångsmuff HTP/MA Övergång HTP/MA används vid övergång från MArör till HTP-system i dimension 75 och 110 mm. Övergången har gummiringstätad anslutning bå till MA-röret och HTP-röret. Koppling mot HTP-röret utförs på sedvanligt sätt i gummiringstätad muff. Anslutningen mot MA-röret skall utföras enligt vidståen instruktion. 1 2 OBS! Smörjmel skall inte användas mellan MA-röret och HTP/MA-övergången. Krympmuff Krympmuffen är utformad i två muffsteg där n inre len fungerar som stöd mot t anslutan röret och n yttre len som upplag för n medföljan gummiringen. Smörjmel skall inte användas vid montering. Erhålls tillräcklig kompression av gummiringen så behöver krympmuffen inte värmas. Vid krympningen skall krympmuffen värmas försiktigt med varmluftspistol eller motsvaran. Värm försiktigt och noggrant runt hela muffen. När täthet kring gummiring och rör erhållits så skall krympmuffen kylas men våt trasa eller liknan. Anslutningsnippel Används anslutningsnippel för anslutning av rör dim 32 och 40 mm till HTP-muff, vattenlåsvinkel eller vattenlåsmuff dim 50 mm, skall följan instruktion följas: 1. Anslutningsnippeln placeras i muffen. 2. Smörjmel stryks på t rör som skall anslutas. 3. Tryck in röret i nippelns botten men lätt vridning. Ersättningsmuff Ersättningsmuffen och n korta förminskningen som är anpassad till att monteras invändigt i röret är försedd med o-ringspår p g a att PP-materialet ej går att limma. Dimension 50 är anpassat efter Uponor HTP, medan dimension 75 och 110 har två o-ringspår. Dessa har olika djup vilket gör att passar i rör med olika godstjocklekar. Spår nr 1 passar till Uponal HT/HT+ PVC-rör men godstjocklek på 3,2 mm. Spår nr 2 passar till Uponor HTP. Utför monteringen enlig fölan: 1. Grada av rörändan invändigt. 2. Placera o-ringen i rätt spår. 3. Stryk smörjmel på o-ringen. 4. Tryck i rörlen men lätt vridning. Spår 2 Spår 1 19

20 Uponor AB Fristad Telefon Telefax CERTIFIERAT KVAITETSSYSTEM 20 ISO 9001

Uponor HTP - inomhusavloppssystem

Uponor HTP - inomhusavloppssystem Januari 2002 HTP - inomhusavloppssystem Tekniska data Innehåll HTP inomhusavloppssystem 3 4 5-13 14-16 17 18 19 Inledning Allmänt Tekniska data Symbolförklaring Produktegenskaper Märkning Produktprogram

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFRASTRUKTUR AVOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Uponor PP Inomhusavloppssystem är ett starkt, enkelt och lätthanterligt system för avlopp i bostär. 06 2010 37002 7.1 Uponor avloppssystem för byggnar Uponors

Läs mer

Uponor db Inomhusavloppssystem Tekniska data

Uponor db Inomhusavloppssystem Tekniska data Sept 98 Uponor db Inomhusavloppssystem Tekniska data Vårt rörsystem db är så välisoleran att du förmodligen kan höra näcken spela. 1 2 Innehåll Inledning 4 juddämpning 6 Brandsäkerhet 7 Tekniska data 8

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp Uponor PP ssystem 76 SORTIMENT 2013 Rör Med en muff och universal tätningsring RSK Uponor Dimension Bygglängd Vikt Antal m nr nr mm mm kg/st bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem

Nordic. PP avloppssystem Nordic w w.pipelife.se PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar är märkta med Nordic Poly Mark och uppfyller därmed kraven för inomhusavlopp i samtliga nordiska länder.

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Uponor - db inomhusavloppssystem

Uponor - db inomhusavloppssystem Januari 2003 db inomhusavloppssystem Tekniska data Innehåll db Inomhusavloppssystem 3 45 6 7 812 13 14 db Inomhusavloppssystem Kompletta System db ett lätt rör med mycket hög kvalitet! ätt och starkt!

Läs mer

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr Inomhusavlopp Inomhusavlopp Rör Med en muff och universal tätningsring Bygglängd bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128 32 vit 1000 0,21 50/300* 2318318 1051131 32 vit 2000 0,40

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem

Uponor PP Inomhusavloppssystem Uponor PP Inomhusavloppssystem 1 2013 37001 8.0 Uponor Inomhusavloppssystem Uponors rörsystem för avlopp i byggnader är starkt, enkelt och lätt att hantera. Ett rörsystem som klarar långvariga och kraftiga

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Wafix PP Produktöversikt Wafix PP Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Skiss/symbolförklaring Di = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig diameter e =

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Ett system för inomhusavlopp med hög slagtålighet. Lätt att hantera och montera.

Ett system för inomhusavlopp med hög slagtålighet. Lätt att hantera och montera. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R P P I N O M H U S - AV O P P S S Y S T E M P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Ett system för inomhusavlopp med hög slagtålighet. ätt att hantera och montera.

Läs mer

LILLA HUSGRUNDSSKOLAN. Avloppssystem för husgrunden

LILLA HUSGRUNDSSKOLAN. Avloppssystem för husgrunden Installationsanvisning LILLA HUSGRUNDSSKOLAN Avloppssystem för husgrunden Anvisningar för inomhusavlopp Information om materialåtgång Nedanstående rör och delar behövs för en husgrund upp till 150 kvm

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem 0108 December 2009 Wafix PP AVLOPPSSYSTEM I BYGGNAD samt torrvattenlås Avloppssystem 0406 Wafix_HT_PP_SE_Dec2009.indd 1 08/12/09 15:40:45 Wafix PP komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall.

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKAVOPPSSYSTEM PRODUKTFAKTA 1-06 markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. Innehåll Markavloppssystem 3 4 5 6-20 21 22-23 23-25

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 arkavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet Uponor Ultra Rib 2 Byt rör tidigast om 100 år. Uponor Ultra Rib 2 är efter drygt

Läs mer

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC Mark w w w.pip elife.se w w w.pip elife.se p elife.se Släta markavloppssystem PP och PVC Pipelife Mark PP PP markavloppssystem Pipelife PP markavloppssystem är av sett att transportera såväl dagvatten

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA

Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA Stilla Ljuddämpat. På riktigt! Ljuddämpande avloppssystem i PP Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Stilla. Installationsanvisning. Ljuddämpande inomhusavloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA INSTALLATIONSANVISNING

Stilla. Installationsanvisning. Ljuddämpande inomhusavloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE STILLA INSTALLATIONSANVISNING Stilla Ljuddämpande inomhusavloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören

Läs mer

Durgo luftningsventiler för avlopp

Durgo luftningsventiler för avlopp LUFTNINGSVENTILER Durgo luftningsventiler för avlopp För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall.

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVOPPSSYSTE TEKNISKA DATA 106 markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. Innehåll arkavloppssystem 3 4 5 620 21 2223 2325 26 27

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Januari 2002 Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Tekniska data Innehåll Ultra Rib 2 3 4-7 8-12 13 14-17 18 18-19 Uponor - en presentation Ultra Rib 2 En helt ny generation avloppsrör Livslängd Ekonomi

Läs mer

Uponor Markavloppssystem

Uponor Markavloppssystem Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP 110-160 PVC 110-630 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP 12-18 Uponor släta rör och rördelar PVC

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. 09 2008 41002 Uponors ventilationskanaler - UVS Ventilationssystem/rör

Läs mer

Avloppssystem Polyeten PE 80

Avloppssystem Polyeten PE 80 vloppssystem Polyeten PE 80 T 9500-9660 imensionsområde PN Temperaturområde Material 40-315 0-6 -40 º till 90 º PE 80 T 9500-9660 nvändningsområde För avledning av spillvatten i byggnader, pumpavlopp och

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Markrör PVC 235 06 00 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 110 235 06 01 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 160 235 06 02 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 200 235 06 03 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 250 235 06

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Ljuddämpande spillvattensystem. Gäller från juni 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Ljuddämpande spillvattensystem. Gäller från juni 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Ljuddämpande spillvattensystem RAUPIANO plus SORTIMENTLISTA 312307 SV Gäller från juni 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri RAUPIANO är brandklassat. Med brandtejp,

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Wavin Markavloppssystem. Markrör. delar. och

Wavin Markavloppssystem. Markrör. delar. och Wavin Markavloppssystem Markrör delar och Robusta rörsystem med stor flexibilitet Wavins rör, delar och brunnar för markavlopp uppfyller alla de krav som en ledningsägare ställer på ett modernt markavloppssystem.

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

X-Stream dagvattenrör och delar

X-Stream dagvattenrör och delar Januari 2013 KOMPLETT PLASTRÖRsSYSTEM FÖR AVLEDNING AV SPILL- OCH DAGVATTEN SAMT DRÄNERING Solutions for Essentials Välj säkert - välj X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream

Läs mer

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör ULEFOS UNIFLEX är en serie rörkopplingar för stålrör samt övergång mellan stålrör och PE-rör, till både vatten och gasledningar. De finns i flera olika utföranden.

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

PP/PVC- rör Innehåll 05 0 Markavloppsrör 0503 PVC-rör 0504 PP-rör, Wavin 0505 PP-rördelar, Wavin 05 Markavloppsrördelar, PP 2 05

PP/PVC- rör Innehåll 05 0 Markavloppsrör 0503 PVC-rör 0504 PP-rör, Wavin 0505 PP-rördelar, Wavin 05 Markavloppsrördelar, PP 2 05 Innehåll 0503 PVC-rör 4 0504 PP-rör, Wavin 4 0505 PP-rördelar, Wavin 4 Böj, Wavin, PP 4 Böj, 2-muff, Wavin, PP 4 Böj, 2-muff, sv, Wavin, PP 5 Grenrör, Wavin, PP 5 Grenrör, 3-muff, Wavin, PP 5 Dubbelgrenrör,

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB

Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB Innehåll Sortiment Sid Spillvatten... 4-40 Dagvatten... 41-91 Tryckrör... 92-103 Inomhusavlopp... 104-115 Enskilt avlopp... 116-133 El & Tele... 134-151 Markförlagd ventilation...

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Februari 96. Uponal Fettavskiljare Tekniska data Handledning Monteringsanvisning

Februari 96. Uponal Fettavskiljare Tekniska data Handledning Monteringsanvisning Februari Uponal Fettavskiljare Tekniska data Handledning Monteringsanvisning Uponal Fettavskiljare Läs detta om Du skall beställa, dimensionera eller anlägga en fettavskiljare. Belastningen på våra kommunala

Läs mer

Avloppshandbok. Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH

Avloppshandbok. Geberit Silent-db20, Silent-PP och PEH Avloppshanbok Geberit Silent-b20, Silent-PP och PE 1 Geberit Silent-b20 3 2 Geberit Silent-b20 sortiment 25 3 Geberit Silent-PP 69 4 Geberit Silent-PP sortiment 85 5 Geberit PE 137 6 Geberit PE sortiment

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Sortiment Uponor Infra AB

Sortiment Uponor Infra AB Sortiment 2016 Infra AB Innehåll Spillvatten 4 Ultra Rib 2 5-11 Ultra Double 12-19 Ultra Classic och PVC 20-35 Spillvattenbrunnar - Betäckningar - Tillbehör 36-44 Dagvatten 45 Weholite 46-54 IQ 55-62

Läs mer

Wafix PP Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials

Wafix PP Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Februari 2013 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Slagfasta argument för det enda system du behöver är ett komplett,

Läs mer

Uponor IQ dagvattensystem

Uponor IQ dagvattensystem Uponor IQ dagvattensystem 1 2013 32008 6.1 Uponor IQ Dagvattensystem Uponor IQ ingår i ett helt system av produkter för hantering och transport av dag- och dräneringsvatten. Rören används som vägtrummor,

Läs mer

FPL-PX FÖR PEX-RÖR RÖRKOPPLINGAR. AMETAL Avzinkningshärdig legering som ger kopplingen längre livslängd och minskar riskerna för läckage.

FPL-PX FÖR PEX-RÖR RÖRKOPPLINGAR. AMETAL Avzinkningshärdig legering som ger kopplingen längre livslängd och minskar riskerna för läckage. FÖR PEX-RÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR PEX-RÖR Högklassig och flexibel klämringskoppling för PEX-rör i värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Finns i serien y 12-63 mm - för snabbare installation - samt i

Läs mer

Typgodkännandebevis 4480/90

Typgodkännandebevis 4480/90 Typgodkännandebevis 4480/90 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Wavin ASTO, flerlagersrör av PP för spillvatteninstallationer med uppmätta ljudvärden

Läs mer

Takavvattning Armatak Takbrunn UV-brunnar

Takavvattning Armatak Takbrunn UV-brunnar rmatak Takbrunn T 9400 T 9400 nvändningsområde För invändig avledning av regnvatten från tak. Takbrunn för fullflödessystem. rmatak-brunnen levereras med en inspänd krage 500x500 mm av liknande material

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

Markförlagd ventilation

Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation UVS Rör Standardlängd på rör är 6 meter och rören är med muff. Andra rörlängder går att få på dimension 600-2500. Komplettera med 1 st. tätningsring för

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Montageanvisningar Skolan-dB

Montageanvisningar Skolan-dB Montageanvisningar Skolan-dB 1. Transport och lagerförning Skolan-dB skall transporteras och lagras plant med stöd. Rörbuntarna bör inte staplas högre än 1,5 meter. Delar såsom muffar, böjar, gren mm bör

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

PP/PVC- rör 05: Bra Gross Katalog 2016

PP/PVC- rör 05: Bra Gross Katalog 2016 Innehåll 0503 PVC-rör 4 0504 PP-rör, Wavin 4 0505 PP-rördelar, Wavin 4 Böj, Wavin, PP 4 Böj, 2-muff, Wavin, PP 4 Böj, 2-muff, sv, Wavin, PP 5 Grenrör, Wavin, PP 5 Grenrör, 3-muff, Wavin, PP 5 Dubbelgrenrör,

Läs mer

September 01. Uponor Brunnssystem. Brunnar och Betäckningar. Tekniska data

September 01. Uponor Brunnssystem. Brunnar och Betäckningar. Tekniska data September 01 Tekniska data Uponor Brunnssystem Brunnar och Betäckningar B125 KLASS Innehåll Uponor Brunnssystem 1 2-4 4-6 6-11 11-13 12 13-14 14-15 16-19 19 19 20 21 22 22 Godkännanden och märkningsexempel

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1.

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1. MONTAGEANVISNING PEM392SWE 205-07 SVENSKA KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT OBS! SATSINNEHÅLL, SE SISTA SIDAN 2/0 PEM392SWE 205-07 ALLMÄNT

Läs mer

ISOBRAND. Imkanaler klass 1. fluetec

ISOBRAND. Imkanaler klass 1. fluetec ISOBRAND Imkanaler klass 1 fluetec ISOBRAND Imkanaler klass 1 ISOBRAND är ett prefabricerat enkelväggigt respektive trippelväggigt imkanalssystem i rostfritt stål med 100 mm keramisk isolering med mellanliggande

Läs mer