Geberit Silent. Teknisk info ljud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geberit Silent. Teknisk info ljud"

Transkript

1 Teknisk info ljud

2 Varför välja ett ljuddämpande avloppssystem? Bostäder ska inredas så att de boende inte störs av buller. Krav 30 db gör det möjligt att uppfylla Boverkets byggreglers krav på bullernivån i tekniska installationer. Silent möjliggör flexibel inredning. Inget krav Krav 30 db, HJK,

3 Ljudformer Luftljud Ljud som fortplantar sig ut i rummet eller till anslutande rum/lokaler direkt genom luften. Ljudet uppstår som plaskljud vid inbromsningar Byggnadsljud: Ljud som fortplantar sig till ett annat rum/lokal via vibrationer från t.ex avloppsinstallationer. Byggnadsljud Rörsvep Luftljud, HJK,

4 Ljudformer Efterklangstid Ett rums akustik beskrivs ofta genom dess efterklangstid, vilket defineras som den tid som går från att en ljudkälla stoppas till dess att ljudnivån fallit 60 db. Långa efterklangstider finns från 0,3 s. i t.ex biografer med moderna "surround stereoanläggningar" till ca. 7 s. i mycket stora katedraler. Kort efterklangstid ger bäst möjlgheter för en klar och distinkt ljudbild, god talförståelse och minimerar störande bakgrundsljud. Lång efterklangstid, som är typisk för "hårda rum ger dålig talförståelse och medverkar ofta till dålig innemiljö., HJK,

5 Reducering av luftljuden Hur kan vi reducera luftljuden??. Ljudkällan dämpas genom inkapsling med gipsplattor eller annat material som har hög densitet, HJK,

6 Reducering av luftljuden Luftljud i schakt. Ett materials ljudabsorbtion är ett uttryck för hur stor del av den befintliga ljudenergin som absorberas per ytenhet. Ju hårdare material, desto sämre ljudabsorbtion. Ett installationsschakt med hårda väggar och därmed kraftig reflektion fungerar som en resonanslåda. Mätningar i praktiken har visat att det sker en ljudökning på ca. 10 db. Vid ljudreglerande åtgärder med t.ex mineralull, undviks ljudökningen. Ljudökning i schakt med 10 db(a) på grund av reflektion Vid isolering med 30 mm mineralull på två av schaktets sidor kan detta förhindras pga en förbättrad absorbtion, HJK,

7 Praktiska exempel Praktiska exempel på isolering av luftljud. Luftljud kan reduceras via isolering med Geberit Isol 3,5 kg m² som reducerar luftljuden med 15 db(a) på horisontella rördragningar 21 db(a) på stammar. Luftljuden inkapslas med gipsplattor vilket reducerar luftljudet med 1 lager gips 20 db 2 lager gips 25 db, HJK,

8 Reducering av byggnadsljud Hur reducerar man byggnadsljud??. Maskin Störande ljudkällor ljuddämpas via isolering med elastiskt material, HJK,

9 Praktiska exempel Praktiska exempel på isolering av byggnadsljuden. Avloppsröret är monterat med Geberit rörsvep och i våningsgenomföringen har man använt Geberit isoleringsslang, HJK,

10 Reducering av byggnadsljud Hur kan man reducera byggnadsljud i praktiken? Ljuddämpningsset Art nr Ljudkälla Vägledande ljudreduktion WC-lock 11 db Urinering 13 db Spolning 8 db Isoleringsskiva Art nr Genom att använda en isoleringsskiva av kork kan ljudnivån reduceras med ca. 6 db(a), HJK,

11 Praktiska exempel Så enkelt uppstår en ljudbrygga. 80 % av alla ljudproblem uppstår på grund av byggnadsljud. En enda ljudbrygga betyder att den förväntade ljudnivån inte uppnås. För att kunna uppnå en rimlig ljudnivå, skall rörsvep med gummiinlägg användas. Det är nödvändigt att ev. ljudisolering monteras korrekt, då redan mindre öppningar åstadkommer förhöjd ljudnivå., HJK,

12 Rörtyper och ljudisolering Byggnadsljud Luftljud Rörtyper som isolerar bäst mot luftljud: Material med hög densitet som t ex. gjutjärnsrör. Resultat: Ger bättre ljudnivå i det rum där rören är monterade Rörsvep Rörtyper som isolerar bäst mot byggnadsljud: Material som har hög elasticitet som t ex. ljuddämpande plaströr. Resultat: Ger bättre ljudnivå i de rum som angränsar till det rum där rören är monterade, HJK,

13 Information om ljud Beräkningsexempel på ljudförhållande. Att ange den exakta ljudnivån på avloppsinstallationer kan enbart utföras via ljudmätningar på varje enskild installation. Ljudförhållanden är i högsta grad beroende på installationens utformning samt placering av stamledningarna. I tabellen på nästa sida kan man avläsa vägledande ljudförhållanden i en typisk avloppsinstallation med användning av olika rörmaterial. Källa: Vand & afløb Ståbi Utgåva 1, HJK,

14 Silent/PEH Beräkningsexempel fortsättning... Vid en WC spolning på 1.8 l/s, motsvarande 6 liters spolning, förväntas en ljudnivå (db) enligt nedanstående tabell Position PVC, PEH, PP, Gjutjärnsrör Ljuddämpande (Hänvisar till ABS Plaströr bilden) och lätta stålrör Fallhöjd 5 m Fallhöjd 2 m Vid en belastning på 1 liter/sek kommer bullernivån vara 3 db(a) lägre Vid en belastning på 1 liter/sek kommer bullernivån vara 3 db(a) lägre , HJK,

15 Silent Ljudförhållande vid schakt/vägg. A Ljudnivå i schakt med Väggkonstruktion Vägledande reduktionstal Tot. ljudnivå utanför schakt Silent 49 db(a) 40 mm betong 35 db(a) 14 db(a) 49 db(a) 60 mm betong 40 db(a) 9 dba) 49 db(a) 100 mm betong 40 db(a) 9 db(a) 49 db(a) 70 mm lättbetong 25 db(a) 24 db(a) 49 db(a) 100 mm leca + puts 35 db(a) 14 db(a) 49 db(a) ½ murstensvägg 35 db(a) 14 db(a) 49 db(a) 1 x 13 mm gipsskiva 20 db(a) 29 db(a) 49 db(a) 2 x 13 mm gipsskiva 25 db(a) 24 db(a) 49 db(a) 3 x 13 mm gipsskiva 30 db(a) 19 db(a) 49 db(a) 16 mm spånskiva 24 db(a) 25 db(a) 49 db(a) 22 mm spånskiva 25 db(a) 24 db(a) A, HJK,

16 Silent Ljudförhållande vid undertak. A Ljudnivå under tak Undertakstyp Vägledande reduktionstal Ljudnivå under tak 52 db(a) Perforerad metalkassett 0 db(a) 52 db(a) 52 db(a) Tät metallkassett 5 db(a) 47 db(a) 52 db(a) Perforerad metall- 5 db(a) 47 db(a) kassetter + 40 mm isol. 52 db(a) 12 mm hårdpressad 10 db(a) 42 db(a) mineralullsskiva 52 db(a) 1 x 13 mm gipsskiva 20 db(a) 32 db(a) 52 db(a) 2 x 13 mm gipsskiva 25 db(a) 27 db(a) 52 db(a) 1 x 13 mm gipsskiva + 25 db(a) 27 db(a) 30 mm mineralull 52 db(a) 2 x 13 mm gipsskiva + 30db(A) 22 db(a) 30 mm mineralull A, HJK,

17 Mätning i ljudlaboratorium i JONA, Schweiz Medarbetare 2 Akustiker 2 Sanitetstekniker 1 Ljudmätningstekniker Ljudmätning mot normkrav Armaturljud Installationsljud Avloppsledningar Byggnadsår 1997, HJK,

18 Mätning i ljudlaboratorium Realistiska mätningar. De följande sidorna innehåller ljuddata på såväl egna som konkurrenternas produkter. Dessa data är framtagna genom mätningar utförda i Geberit s eget ljudlaboratorium under realistiska förhållanden., HJK,

19 Mätning i ljudlaboratorium Förutsättningar: * Rör Ø 110 mm. * Rörsvep med gummiinlägg. * Mellan väggmonterad wc-skål och vägg samt genomföringar är det isolerat för byggnadsljud/luftljud. Rum 1 Väggkonstruktion: * Murstensvägg 11,5 cm putsad på ena sidan. 180 kg/m2. Volymflöde i vertikal stamledning Silent Mineralförstärkt PVC Mineralförstärkt PP Gjutjärn 30 l/min. (0.5 l/s) 12 db 14 db 11 db 12 db 50 l/min. (0.5 l/s) 15 db 17 db 14 db 14 db 60 l/min. (1.0 l/s) 16 db 18 db 15 db 15 db 120 l/min. (2.0 l/s) 18 db 23 db 19 db 20 db 150 l/min. (3.0 l/s) 19 db 24 db 21 db 22 db 240 l/min. (4.0 l/s) 21 db 28 db 24 db 25 db WC spolning A vid 6 liter 19 db WC spolning A vid 9 liter 19 db WC spolning B vid 6 liter 22 db WC spolning B vid 9 liter 24 db - - -, HJK,

20 Mätning i ljudlaboratorium Förutsättningar: * Rör Ø 110 mm. * Rörsvep med gummiinlägg. * Mellan väggmonterad wc-skål och vägg samt genomföringar är det isolerat för byggnadsljud/luftljud. Rum 2 Väggkonstruktion * Murstensvägg 11,5 cm putsad på ena sidan. 180 kg/m2. Volymflöde i vertikal stamledning Silent Mineralförstärkt PVC Mineralförstärkt PP Gjutjärn 30 l/min. (0.5 l/s) 40 db 38 db 35 db 37 db 50 l/min. (0.5 l/s) 43 db 42 db 40 db 40 db 60 l/min. (1.0 l/s) 44 db 43 db 41 db 41 db 120 l/min. (2.0 l/s) 47 db 46 db 43 db 44 db 150 l/min. (3.0 l/s) 48 db 47 db 45 db 45 db 240 l/min. (4.0 l/s) 50 db 49 db 47 db 46 db WC spolning A vid 6 liter 48 db WC spolning A vid 9 liter 50 db WC spolning B vid 6 liter WC spolning B vid 9 liter , HJK,

21 Mätning i ljudlaboratorium Förutsättningar: * Rör Ø 110 mm. * Rörsvep med gummiinlägg. * Mellan väggmonterad wc-skål och vägg samt genomföringar är det isolerat för byggnadsljud/luftljud. Rum 3 Väggkonstruktion: * Murstensvägg 11,5 cm putsad på ena sidan. 180 kg/m2. Volymflöde i vertikal stamledning Silent Mineralförstärkt PVC Mineralförstärkt PP Gjutjärn 30 l/min. (0.5 l/s) 12 db 14 db 11 db 12 db 50 l/min. (0.5 l/s) 15 db 17 db 14 db 14 db 60 l/min. (1.0 l/s) 16 db 18 db 15 db 15 db 120 l/min. (2.0 l/s) 18 db 23 db 19 db 20 db 150 l/min. (3.0 l/s) 19 db 24 db 21 db 22 db 240 l/min. (4.0 l/s) 21 db 28 db 24 db 25 db WC spolning A vid 6 liter 17 db WC spolning A vid 9 liter 19 db WC spolning B vid 6 liter 22 db WC spolning B vid 9 liter 22 db - - -, HJK,

22 Mätning i ljudlaboratorium Förutsättningar: * Rör Ø 110 mm. * Rörsvep med gummiinlägg. * Mellan väggmonterad wc-skål och vägg samt genomföringar är det isolerat för byggnadsljud/luftljud. Rum 4 Väggkonstruktion * Murstensvägg 11,5 cm putsad på ena sidan. 180 kg/m2.. Volymflöde i vertikal stamledning Silent Mineralförstärkt PVC Mineralförstärkt PP Gjutjärn 30 l/min. (0.5 l/s) 40 db 38 db 35 db 37 db 50 l/min. (0.5 l/s) 43 db 42 db 40 db 40 db 60 l/min. (1.0 l/s) 44 db 43 db 41 db 41 db 120 l/min. (2.0 l/s) 47 db 46 db 43 db 44 db 150 l/min. (3.0 l/s) 48 db 47 db 45 db 45 db 240 l/min. (4.0 l/s) 50 db 49 db 47 db 46 db WC spolning A vid 6 liter 49 db WC spolning A vid 9 liter 50 db WC spolning B vid 6 liter 49 db WC spolning B vid 9 liter 50 db - - -, HJK,

23 Ljudmätningar Avloppssystem: Silent rör och rördelar Ø 110 mm. Med elsvets- och expansionsmuffar Fästdetaljer: Rörsvep med gummiinlägg Vägghängd toalett: Utan ljuddämpande matta Cellgenomgång: Isolerade mot byggnadsljud med isoleringsband, sedan ingjutna Rumsavgränsande vägg: Tegelvägg 12,5 cm, putsad på en sida, densitet 180 kg/m2 Schaktvägg: U-profilskonstruktion klädd med 2 x 13 mm gips, 30 mm mineralull på insidan. Ingen kontakt med avloppsinstallationen. Flöde i stammen Rum 1 (db) Rum 2 (db) Rum 3 (db) Vid 30 l/min, 0,5 l/s Vid 60 l/min, 1,0 l/s Vid 120 l/min, 2 l/s Vid spolning à 6 l Rum 3 utan böj under bjälklaget (db), HJK,

24 Geberit Isol, HJK,

25 Geberit Isol Geberit Isol består av en plastfolie vilken förhindrar insläpp av fukt, samtidigt som den fungerar som en ångspärr. Plastfolien förhindrar både luftjudsspridning och överförsel av ljud till konstruktionen (byggnadsljud). 1/ Fukt & ångspärr 2 / Ljudisolering (luftljud) 3/ Ljudisolering (byggnadsljud) Data: Mått: Tjocklek: Vikt per rulle: Värmeledningsegenskaper: 150*140 cm 13 mm 7,35 kg 0,0384 W/m*K, HJK,

26 Geberit Isol 1. Avlägsna skyddsfilmen. 2. Applicera isoleringsmattan vinkelrätt mot röret. 3. Svep mattan runt röret med ett överlapp av min. 3mm. 6. Säkerställ monteringen med stripes eller liknande. Observera! Mattan får inte deformeras 5. Avståndet mellan stripes ska vara cm., HJK,

27 Geberit Isol När ska det isoleras?? Det är inte nödvändigt att isolera hela rördragningen med Geberit Isol. Normalt är en isolering av punkter vid vattnets inbromsningszon tillräcklig, ca 1 meter vid raksträcka. I nedanstående tabell är det angivet den maximala ljudnivån vid stor belastning samt Geberit Isols dämpningseffekt enkelt omräknat i de markerade zonerna. Förväntad ljudnivå Dämpningseffekt för Geberit Isol db 16 db db 21 db db 15 db, HJK,

28 Geberit Isol Extra dämpning?? Exempel! För att komma under kravet 35 db(a), kan det i några fall vara nödvändigt med en extra ljudisolering i form av ett undertak. 1 lager gips Ljud i inbromsningszon 64 db(a) Ljudreduktion 1 lager Isol - 16 db(a) Rest 48 db(a) Min ljudreduktion (48-35) 13 db(a) Rest (48-15*) 33 db(a) 1 lager gips * Undertak av 1 lager gips -15 db(a), HJK,

29 Geberit Isoleringsslang, HJK,

30 Geberit Isoleringsslang Geberit Isoleringsslang består av en plastfolie vilken förhindrar insläpp av fukt, samtidigt som den fungerar som en ångspärr. Plastfolien förhindrar överförsel av ljud till konstruktionen (byggnadsljud). Data: Längd:: Tjocklek: Dimensioner: 15 m per rulle 5 mm Ø 80, Ø115 & Ø135 mm, HJK,

31 Geberit Isoleringsslang och brandtape Illustrationen visar hur man reducerar byggnadsljud kombinerat med en brandtape. Geberit rörø 110 mm Geberit isoleringsslang Gjutning Brandtape Fogmassa, HJK,

32 Det ljuddämpande avloppssystemet Kan användas i - husinstallationer - trycklösa avloppsledningar (inte Pluvia) - ingjutna avloppsledningar (elsvetsmuff/stumsvetsning) Material PE-S2 (mer massa/tyngre) - kraftigare material - vibrationsdämpare i form av räfflor minskar egensvängningar och dämpar därmed byggnadsljudet - ljudisolering i byggnader - utv. diameter lika med PEH-rör => kompatibel - Strömningsoptimerade formen förhöjer den hydrauliska belastningen och reducerar turbulensen., HJK,

33 Materialet Volymandel Polyeten HDPE 80 % Viktandel Polyeten HDPE 45 % Bariumsulfat 20 % Bariumsulfat 55 % Stenmjöl (bariumsulfat) Polyeten Mineralförstärkt PE (PE-S2) - Mer massa = ljuddämpning - Återvinningsbart - UV-beständigt, HJK,

34 Tekniska data Material PE-S2 (HDPE + bariumsulfat) Temperaturområde Kortvarigt upp till 95 C Tryck Max. 1,5 bar vid max. 30 C Utvidgningskoefficient 0,17 mm/m x t C UV-resistent Kemiska egenskaper Ja, tillsatt 2 % kimrök Resistent mot alla vanliga ämnen i avlopp från husinstallationer, HJK,

35 Geberit - Gjutjärn + + Gjutjärn Dimensioner Ø Kan inte brinna 1/3 vikt mot gjutjärn God isolering mot luftljud Rören är lätta att kapa och montera Tillgänglighet 4 skarvningsmetoder God isolering mot byggnadsljud Ingen fara för korrosion Möjlighet för att göra dragsäkra skarvar Möjlighet för prefabricering, HJK,

36 Filer för nedladdning Beskrivningstext Typgodkännande Drift och skötsel Byggvarudeklaration, HJK,

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok 3 Förord I denna skrift

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler.

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Innehåll GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder,

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON

TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON Ljudisolering i prefabricerade betongstommar En fältmätning av luft- och stegljudsisolering Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON Institutionen för

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land 1 2 Innehållsförteckning casabona, det smarta och moderna integrerade stom- och isoleringssystemet...4 UPPfinningen - casabonasystemets

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Connection between intermediate floor and external wall in a low-energy house Edvin Lundström BY1503 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203 GOLVSPÅNSKIVOR Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B203 Tet, bild och formgivning: www.siffrabokstav.se INNEHÅLL SID 1 FORESTIA AS... 4 1.1 Produktion... 4 1.2 Kapacitet... 4 1.3 Kvalitet Miljö... 5 2 SORTIMENT...

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer