Inledning: Stoffurval:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning: Stoffurval:"

Transkript

1 1 Inledning: Vi har arbetat med en kursplan inom Digitalt skapande 1 som finns som valbar kurs inom Estetiska Programmet på gymnasieskolan. Den omfattar 100 poäng och löper över två terminer. Som ni kan se i översiktsplanen under fliken Årsplanering blir det ca 15 veckor på höstterminen och ca 17 veckor på vårterminen, och detta efter visst bortfall på grund av helgdagar, idrottsdagar och utvecklingssamtal mm. Varje lektion är ca 2 timmar och 30 minuter. Skolverkets beskrivning av kursen inleds med syfte för att sedan gå vidare in på det centrala innehållet. 1 I det centrala innehållet defineras vad som ska göras men inte i vad och hur. Ett varför defineras inom den allmäna beskrivningen för Estetiska Programmets examensmål, där det uttrycks att eleven ska utveckla förmåga att kommunicera visuellt samt att uppleva tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. 2 När man kopplar dessa texter ihop med skolans värdegrund förefaller det för oss som att varför eleven ska lära sig att se saker ur flera perspektiv är en högst demokratisk aspekt. Därför vill vi genomsyra detta läsår med att söka skapa en tillåtande klassrumsatmosfär, och därför gör vi all information tillgänglig för alla. Vi vill att kunskap och information inte ska stanna bara i klassrummet och gå bara till eleverna, och därför valde vi att göra allt synligt på hemsidan. Stoffurval: Vi valde innehåll från fyra olika områden som i vår kursplan är fyra olika block, och vi ville ha en kommunicerbarhet mellan de olika blocken. Vi ville även skapa en kommunicerbarhet utanför klassrummet. Att ha både lärande, läroplan och kursinnehåll på en hemsida svarar mot både kursplanens syfte, centralt innehåll samt skolans värdegrund. De fyra olika blocken är; att bygga en egen hemsida, bildredigering, animation och film/video. Hemsidan fungerar uppsamlande för alla de andra blocken och målet är att så stor del som 1 2

2 2 möjligt av all information och kunskap som görs ska visualiseras på hemsidan. Varför vi valde just dessa fyra block är för att vi själva har utbildning inom dessa. Men inom kursplanen finns det utrymme för även helt andra stoffval, och det är skrivet så att det gärna får kombineras med andra estetiska uttryck. Det vi har tänkt runt annat stoff, så som dans och musik tex. är att det beror på vilka andra inriktningar det finns på skolan. Men vi har också tänkt och resonerat att det skulle vara givande och intressant att samarbeta med andra lärare inom större eller mindre projekt. Därför är vissa av våra lektioner skrivna så att man kan ta in fler uttryck och något annat ämnes innehåll. Vi funderade även runt fotografisk bild och hur djupt vi skulle vilja gå in på det. Men vi valde att inte lägga någon större vikt vid det, då det finns en enskild egen inriktning på Estetiska Programmet för det ämnet. Ramfaktorer och äskandeförfarande: Vi förutsätter att det finns teknik och program som gör det möjligt att ha en kurs i digitalt skapande på den skola som väljer att ta in elever till en sådan kurs. Det behövs en dator till varje elev, med programvara samt en fungerande internetuppkoppling. Vår kurs är skriven för att använda program ur adobe-sviten som Photoshop, Flash och Premiere Pro. Men det är möjligt att använda billigare och även gratis-program för att genomföra samma innehåll. Ur demokratisk synpunkt, samt för att bredda programkunskap, har vi tagit med undervisning inom gratisprogam i början av kursen. Detta för att varje elev säkert inte har de dyrbara Adobe-programmet hemma. För delen om video/film kommer det behövas digitalkameror. Vi kommer även att behöva vanligt bildsals-material för några av blocken, då vi arbetar analogt. Det handlar om papper, pennor, färg osv. De dyra frågorna inom vårt äskande av pengar för kursen bir inom teknik. Det är väldigt olika från skola till skola, men ibland måste vissa program köpas in. Men inom vårt arbete förutsätter att skolan har Adobe-sviten, och har inte skolan den så måste det tas i beaktning i äskandet innan kursens planering och igångsättning.

3 3 Om skolan har elever med skyddad identitet kan det vara bra att överväga en sluten hemsida för både klassens sida och de egna elevernas. Det kostar lite pengar och kan vara bra att tänka på. Det finns även andra sätt, som att tex använda alias, men det återkommer vi till senare. Syfte/Centralt innehåll: Till varje lektion/moment finns syftet utskrivet i text högst upp, och på det sättet kan man lätt se vilket syfte just den lektionen eller det momentet tar upp. Syfte och centralt innehåll i finns som en egen flik och under hem-knappen. Där finns även en länk till skolverkets beskrivning av hela kursen. Vi tänker oss att vi går igenom syfte i samband med genomgång av betygskriterier i varje blocks början. Vi har sett till att syfte och centralt innehåll återkommer många gånger i uppgifterna under kursen, för att elever ska kunna få fler chanser att visa sina kunskaper. Hemsida: För det första vill vi säga att kursens hemsida inte ska ses som helt klar, utan meningen är att den ska fyllas på under läsåret. Man kan säga att vi har arbetat fram den "mer klar" än vad vi skulle göra inför en vanlig uppstart inför ett läsår. Uppgifter, inspiration och exempelbilder kan läggas in lätt vartefter. Om man som lärare vill ha färdigt material som ännu inte ska visas för eleven, kan flikar döljas, för att sedan öppnas då någon viss uppgift/moment tar vid. Det kan bli ett överraskningsmoment för eleverna. Kursens hemsida är strukturerad och anpassad så att många människor ska kunna ta del av den. Varje "hem-knapp:s" förstasida (hemsida, bildredigering, animation osv) har information som kan vara intressant även för föräldrar, andra lärare mfl. Under alla blockens flikar ligger underflikar för uppgifter, genomgångar och material. Vid varje uppgift finns en fil med betygsmatrisen och även uppgiften i ett nedladdningsbart format. En uppgifts sida har två spalter, till vänster ligger uppgiften, och till höger ligger viktiga länkar och inspirations-material.

4 4 Varför vi valde Weebly som bas för allas hemsidor är att den är lätt att lära sig, och man kan lätt få upp en enkel struktur under bara en lektion. Förutom introduktions-veckan så är bygget av en hemside-struktur lagt på den första lektionen i kursen. Varför vi inte valde något mer avancerat program för att bygga hemsidor från grunden är en tidsaspekt, och att vi anser att program inom bild - och filmredigering kan vara bra att behärska innan man ger sig in i mer avancerade program för hemsidor. Vi använder hemsidan som bas inom kursen, för att det är passande att samla saker på. Vi tycker också att det är ett praktiskt sätt för oss som lärare att nå ut till elever, och det finns stora möjligheter att skapa ett demokratiskt forum som blir inkluderande för alla elever. Elevernas egna sidor kan låsas med lösenord om det är så att behovet finns. Ibland har elever skyddad identitet, och då kan ett slutet forum för bara skolan skapas. Det kostar lite, men marginellt och det är något som man i så fall tar hänsyn till i eskandet av budget. Ett annat alternativ är att använda alias istället för namn, samt ha tydliga regler för namn och fotopublicering. Hemsidan har inget "eget" block som löper under flera veckor som de andra tre blocken har, utan det är ett löpande arbete som ligger i slutet av varje block. När man har gått igenom och haft analys på en uppgift läggs materialet upp, och ibland ska materialet läggas upp som "hemläxa" innan genomgångstillfället. Vi tänker att utvecklandet av elevens egna hemsida sker under hela kursen. Då eleven får tid över under en lektion i ett annat block, så finns tid för att skriva och reflektera i sin loggbok och kanske utveckla sin hemsidas estetik. Hemsidan kommer inte att vara betygsgrundande första terminen, detta för att eleverna ska kunna arbeta undersökande, få en chans att bli vana vid loggboks-arbetet och också kunna koncentrera sig på de andra blocken. Under andra terminen bedömer vi hemsidans fuktionalitet, kommunicerbarhet och också deras loggboksarbete. Varför loggbok? Varje elevs hemsida har en loggbok. Loggboken fungerar som en blogg, där man kan göra inlägg

5 5 både i text, bild film och andra medier som kan länkas. Man kan också få kommentarer och därmed få igång en kommunikation. Syftet med loggboken är att få syn på arbetsprocessen. Både för elev och lärare. Det är meningen att eleven ska få lite tid på varje lektion, ibland i början och ibland i slutet, för att kunna reflektera i sin loggbok, ladda upp material osv. Under introduktionsveckan går vi igenom vad som gäller för loggboken och hemsidan, med avstamp i lagar som gäller för publikationer. Vi har tänkt att detta är något som man återkommande behöver ha samtal om i kursen. Under beskrivningen av loggbok och arbetsprocess, och hur den kan göras, är det viktigt att ge olika exempel på sätt att använda loggboken, vilket vi också tänker att vi som lärare måste göra tydligt. Här tror vi det är viktigt med bildexempel. Bildredigering: Inom bildredigering arbetar vi inledningsvis med att lära oss Photoshop. Detta görs med övningar inom de basala verktygen, och vidare till mer avancerade. Här kan elever ligga på olika nivå redan innan, och tanken är att skapa ett kommunikativt lärande där elever får berätta och visa för varandra om de hittat verktyg som kan ta arbetet framåt. Under höstterminen har eleverna två uppgifter, med en gemensam genomgång av båda sista lektionen av blocket. Innan genomgången ska eleverna kommunicera frågor i varandras loggböcker, som sedan ska ligga till grund för genomgången i klassrummet. Meningen är att uppmuntra kommunikationen på hemsidorna, och att de redan ska ha funderat lite innan själva genomgången. Under vårterminen ska eleverna arbeta vidare i ett längre projekt. Det är tänkt som en fördjupning inom bildredigering. Under detta projekt finns ett val för eleven att välja olika program att arbeta med. Meningen med dessa val har en grund i kursens centrala innehåll och syfte, att kunna verka kommunikativt inom flera estetiska inriktningar. Det blir ett individuellt val för eleven inom både innehåll, teknik och visuella plattformar. I det längre projektet finns även öppning för att arbeta ämnesintegrerat med andra estetiska inriktningar, tex. dans, foto, eller fler, beroende på vilka kurser som skolan har.

6 6 Allt som beskrivs i syftet för Digitalt Skapande 1 finns representerat i blocket för bildredigering. Då vi arbetar mot hemsidan, och använder oss av en plattform för lärande, och därigenom bedriver skapandeprocesser både synkront och asynkront, så uppfylls alla syften. Vi går igenom olika programvaror, både lokalt i datorn och webb-baserade, samt har analys av både egna och andras arbeten, och med perspektiv på både tekniska och estetiska kvalitéer. Syftespunkterna berörs flera gånger genom blocket. Animation: Blocket animation har vi medvetet lagt efter bildredigering, eftersom vissa av uppgifterna i animation görs i Photoshop. Under bildredigeringen har ju eleverna fått grunderna i programmet. Under första terminen får eleven möjlighet att pröva på olika sätt, och olika program att arbeta med animationer. Uppgifterna är ganska enkla och snabba att utföra. Arbetet går från analogt- till digitalt. Animationsblocket kommer innefatta 3 uppgifter: Unlieash the story!, Stop-Motion och Flash Yourself. Uppgiften i Stop-Motion är en övningsuppigift som enbart kommer bedömmas med E eller F. Meningen är att uppgiften ska kunna fyllas med stoff från ett annat ämne, ett innehåll från tex samhällskunskap, historia eller ett annat estetiskt ämne. Allt som beskrivs i syftet för Digitalt Skapande 1 finns representerat i animationsblocket, och berörs flera gånger under läsåret. Film: Filmblocket har fått extra veckor eftersom film inbegriper flera olika uttryckssätt; ljud, bild, narration och ibland agerande. För att förstå olika uttryckssätt inom film är det viktigt att titta på, analysera och diskutera filmklipp, vilket tar tid, men ökar förståelsen och möjligheter att kunna

7 7 välja uttryck på ett välmotiverat sätt. Vi har delat upp filmblocket i två projekt: höstterminens Experimentell Musikvideo och vårterminens Längre Filmprojekt för att det ska finnas chans till repetition och fördjupning. Musikvideon är en enklare uppgift eftersom större delen av ljud finns och tema är bestämt. Detta för att det ska finnas tid över för genomgång av teknik samt att titta på film och filmanalys. Eleverna ska i båda blocken spela in ljud och här finns en öppning för samarbete med inriktningen Estetiska programmet musik. Allt som beskrivs i syftet för Digitalt Skapande 1 finns representerat i filmblocket. 3 Eftersom film är en kombination av olika programvaror, tekniker och media samt att vi har analys och diskussion av egna och andras arbeten i både inledande och avslutande lektioner, berörs syftespunkterna flera gånger genom blocket. Syftena finns utskrivna i sifferform och som text till varje lektionstillfälle. Ämnesintegrering: I syftet för Digitalt skapande står att eleverna ska ha möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Vissa av de uppgifter passar väldigt bra för detta, till exempel film och animation där ljud kan ingå och där t.ex dans eller agerande kan förekomma. I den mån dessa inriktningar inom det estetiska programmet finns på skolan kan ämnesintegrering vara en väldigt berikande upplevelse. Då kan tillgång till instrument, scen, studio mm göra att eleverna får en fördjupad förståelse för olika estetiska uttryck i kombination. Annars kan eleverna få jobba med de olika uttrycken på bildlektionerna också, t.ex spela in ljud med olika analoga ljudkällor genom en mikrofon. Eftersom kusens syfte och centrala innehåll i Digitalt Skapande inte nämner etnicitet, klass eller 3 Se för syftet utskrivet i lektionsbeskrivningen och för att se en förklaring till syftena uppdelade i siffror.

8 8 genus ser vi det som en möjlighet att göra det i ett ämnesintegrerat arbete. Detta skulle kunna vara i samband med andra estetiska ämnen men även med gymnasiegemensamma ämnen där möjlighet finns. Inom våra animationsuppgifter finns öppning att ämnesintegrera, och detta skulle kunna vara i samband med exempelvis historieämnet. Uppgiften är i Stop Motion, eleven utgår från ett material som skall genomsyra estetiken i filmen. Det som skall gestalatas kan tex. handla om hur industrialiseringen kom till och vad det innebar för den samhälleliga utvecklingen. Då arbetar man med teknik och estetik enligt kursmålen i Digitalt Skapande och problemställning i gestalningen tas ur ett historiskt perspektiv. Innehållet hämtas då ur kursen Historia (HISHIS01a1), och görs då i ett samarbete med historieläraren på skolan. Detta är möjligt att genomföra med fler ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap eller annat. Elever med särskilda behov: Genom vårt arbete med Digitalt Skapande 1 har vi haft elever med koncentrationssvårigheter och särskilda behov i åtanke. Information ges på olika sätt; muntligt i klassrummet och skriftligt på webben, nedladdningsbart genom dokument och illustrerat genom exempel som videor och bilder. Elever kan alltså få veta i förväg det som ska göras nästa lektion, eller nästa månad, och ofta också få exempel på metod och programvara genom instruktionsvideor. Läxor: Forskning har visat att läxor kan skapa ojämlikhet när vissa elever kan få hjälp hemifrån medan andra inte har någon att vända sig till med sina frågor. 4 Därför har metoden "flipped classroom" börjat sprida sig. Det går ut på att eleven förbereder sig genom att titta på en instruktionsvideo hemma, och eftersom den går att upprepa och tittas på igen behöver läraren inte använda lika mycket lektionstid till genomgångar, utan kan koncentrera sig på att hjälpa elever som har frågor. 4

9 9 På så sätt flyttas problemlösningen till klassrummet där en kunnig lärare istället för en frånvarande förälder kan stå för vägledningen. Vi tänker att detta är ett jättebra sätt att få elever att vara förberedda inför genomgångar av programvara. Dels kan man som lärare fånga upp elever som kommer sent eller är sjuka utan att behöva gå igenom många gånger, dels kan eleverna som har koncentrationssvårigheter gå tillbaka och titta igen. Vi ger också enstaka läxor i att eleverna får läsa varandras bloggar och ge kommentarer, även om detta mestadels sker på lektionstid. Kunskapskrav, bedömning och examination: Vi har tittat på kunskapskraven för kursen och gjort betygsmatriser inom alla block. Dessa ligger som PDF.er i anslutning till lektionsuppläggen. Formativ bedömning: En stor och viktig del av den formativa bedömningen ligger i arbetet med loggboken. I den visas processarbetet, och vi kan som lärare också se hur eleverna kommenterar varandras processer. I kommentarerna och genomgångarna syns hur eleverna tänker, hur de kopplar sitt eget arbete till vad de lär sig i blocken, och hur de använder (eller inte använder) sig av de begrepp vi går igenom. Den formativa bedömningen sker också i samtal med eleven under lektionstid och här är det viktigt att ställa frågor och samtala med alla, efter en lista så att ingen elev missas. Den tredje delen av formativ bedömning är utvecklingssamtalen. Här finns det chans att fånga upp eleverna i ett personligt samtal. Skolverkets skrift Utvecklingssamtal och skriftlig information säger att samtalet ska präglas av jämlikhet och att eleven ska få information skriftligt

10 10 som ett komplement till samtalet. 5 Eftersom detta är en gymnasiekurs där vi kanske inte känner eleverna än passar det bra att utvecklingssamtalen kommer i mitten av terminen. Då har de hunnit ha ett helt block (bildredigering), en stor del av hemside-blocket och påbörjat animation. Som lärare har vi en del att gå på; loggböckerna, redovisning i bildredigeringen, samt samtal i klassrummet. En mall till utvecklingssamtal finns upplagt längst upp på denna sida. Vi tänker kring examination att det inbegriper allt arbete utom när vi säger att något är övning. Det är viktigt att eleverna känner att allt deras arbete räknas, och inte bara några enstaka examinationstillfällen. Med det inte sagt att endast processen är viktig, resultat är också examinerande. För att göra detta tydligt för eleven är det viktigt att säga när något är endast övning. Då kan eleverna undersöka, våga pröva utan att bli bedömda och förstå den "prövande" dimensionen av processarbetet. Ett exempel är hemsideblocket, som inte examineras utan ses som övning den första terminen. Syftet med det har vi beskrivit ovan i avsnittet om Hemsida s.3

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Presentation av arbetet

Presentation av arbetet Presentation av arbetet Läsårsplanering 2013/2014 Inledning Estetisk kommunikation Ämnet Estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan integrera med andra människor

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Estetisk verksamhet. Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera...

Estetisk verksamhet. Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera... Estetisk verksamhet Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera... Ämnets syfte och karaktär Utbildningen i ämnet estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion behandlar produktion och tekniker inom medieområdet. Ämnet handlar om hela arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. I ämnet ingår olika yrkesroller inom området

Läs mer

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område Ämne: Estetik och skapande Kurs: Digitalt Skapande Kurskod: EOS1201 Poäng: 100 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Introduktion av Trailer/Uppsamling

Introduktion av Trailer/Uppsamling Dokument till lare: Introduktion av Trailer/Uppsamling Introduktion av uppsamling: Trailer och klappövning Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Gymnasium: kursen Estetisk kommunikation

Läs mer

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Kurs och workshop Youtubfilmer i Fronter Innehåll Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Youtube Hitta andras instruktionsfilm Skapa Konton på Youtube Filmen Va inte perfektionist,

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Juridiska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten Fastställande JUZN12, Hur forskning går till - rättsvetenskapens utmaningar i teori och praktik, 15 högskolepoäng Preparations for Legal Research, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment)

ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment) ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment) Ämnets syfte Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsprocessens olika steg där frågor om produktinnehåll,

Läs mer

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken:

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken: Min kunskap om vårt samhälle Lärarhandledning Bokens syfte och upplägg: Boken Min kunskap om vårt samhälle följer Skolverkets mål för kursen Samhällskunskap för gymnasiesärskolan. Boken är upplagd med

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Pedagogisk planering Engelska årskurs 8, vecka 45-49 Television Broadcast och oregelbundna verb Varför: Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Lektionshandledning #180. Elevinflytande och trygghet 1/3

Lektionshandledning #180. Elevinflytande och trygghet 1/3 Lektionshandledning #180 Elevinflytande och trygghet 1/3 i Tema: Elevinflytande och trygghet Ämne: SO, Sv Rekommenderad årskurs: 7-9 Lektionslängd: 160 min (Pass 1 80 min och Pass 2 80 min) Material och

Läs mer

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11064-3 4711064_t_upp_ma_5_omsl.indd Alla sidor 2014-01-27 12.29 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Dags för betyg! INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM BETYG REVIDERAD UPPLAGA

Dags för betyg! INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM BETYG REVIDERAD UPPLAGA Dags för betyg! INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM BETYG REVIDERAD UPPLAGA Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post:

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Läshandledning Ett halvt ark papper

Läshandledning Ett halvt ark papper Läshandledning Ett halvt ark papper Inledning Det här är en läshandledning för gymnasielärare. Den är baserad på Strindbergs tidlösa novell Ett halvt ark papper. Strindberg ingår i den svenska litteraturkanonen

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Kursplan. 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt Giltig fr o m ht 2011.

Kursplan. 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt Giltig fr o m ht 2011. Kursplan Fördjupningsprojekt 2, 30 hp K2 Kurskod: TXK208 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt 110407. Giltig fr o m ht 2011. Kursen är obligatorisk. Nivå: Grundläggande 2. Förkunskapskrav

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

För årskurs 1 50 poäng IDH

För årskurs 1 50 poäng IDH 2012 Del 1 av 2 Idrott och Hälsa 1 För årskurs 1 50 poäng IDH Två terminer där sex projekt ska genomföras innan sommarlovet. I samarbete med: Alexander Persson Idrottslärare Stockholms Tekniska Gymnasium

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

D I G I TALT S KA PA N D E

D I G I TALT S KA PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll ILLUSTRATION... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 4 Inlämning fredagen den 18 oktober...5 Redovisning onsdagen den 23 oktober...5 Kommentarer...5

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ett nytt betygsystem. Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument

Ett nytt betygsystem. Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument Ett nytt betygsystem Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument Ny skollag 1/7-2011 Ny läroplan Lgr 2011 Mål och riktlinjer Kursplaner Syfte och mål för ämnet Centralt innehåll 1-3, 4-6, 7-9 Kunskapskrav

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Vid varje terminsslut får eleverna praktiskt delta i städning och vi talar hela tiden om vikten av rengöring och förvaring.

Vid varje terminsslut får eleverna praktiskt delta i städning och vi talar hela tiden om vikten av rengöring och förvaring. I år 6 introducerar vi begrepp och metoder utifrån kursplanens centrala innehåll: matcirkeln och tallriksmodellen Frukost I år 6 får eleverna börja lära sig att självständigt läsa recept och instruktioner

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Bild GR (A), Bild, 30 hp

Bild GR (A), Bild, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (A), Bild, 30 hp Art A, Art, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng BD002G Bild Grundnivå (A) Bild 30.0

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare?

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare? Naturvetenskap - gymnasieskolan Modul: Modeller och representationer Del 8: Representationskompetens Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur Konrad Schönborn, Linköpings universitet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte KONST OCH KULTUR Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

V14H14 Terminsplanering Ht-14

V14H14 Terminsplanering Ht-14 V14H14 Terminsplanering Ht-14 Terminstid: 18 augusti 19 december Självstudiedagar: 27-29/10 (OBS! Extra undervisning 30-31/10!) Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan,

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

H7V8 Terminsplanering Ht-07

H7V8 Terminsplanering Ht-07 H7V8 Terminsplanering Ht-07 Terminstid: v.33-51 Undervisningsfri tid: vecka 44 Under terminen vecka 33-51: Vi arbetar med - Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 336 Fribergaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(6) 1 Re 336 Fribergaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning LHS Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning Poäng: 4,5 hp VFU inom ramen för 30hp Kurs: Matematik för grundlärare åk F-3 Kursplan: MA3005 VFU-period:

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Rödabergsskolan. Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation.

Rödabergsskolan. Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation. Rödabergsskolan Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation. Rödabergsskolan Välkomna till läsåret 2011-2012 Rödabergsskolan Vad innebär den nya läroplanen och det nya betygssystemet? Betygsskala För

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: RL2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: RL2B Läsåret 212-213 8 6 4 2 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 15 71 Bra 5 24 Dåligt 1 5 Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 21. Mv: (Skala

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium EK Ekonomi EK Juridik ES Bild och formgivning ES Musik/Musikproduktion SA Medier, information och kommunikation Samhälle Helen Bejmar, rektor Johan Lundström,

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

Att leva tillsammans skolår 2-3 (läsår som börjar med jämn HT)

Att leva tillsammans skolår 2-3 (läsår som börjar med jämn HT) Att leva tillsammans skolår 2-3 (läsår som börjar med jämn HT) Grundskola 1 3 LGR11 SO För att det ska fungera bra att leva tillsammans behöver vi försöka förstå varandra. Vi funderar tillsammans och lär

Läs mer

V15H15 Terminsplanering Vt-15

V15H15 Terminsplanering Vt-15 V15H15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; - Olika skrivuppgifter -

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B 8 6 4 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 5 31 Bra 11 69 Dåligt - - Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 16. Mv: (Skala 1) = 82,81 6 5 4

Läs mer