Handlingsplan för giftfria förskolor Arvika kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för giftfria förskolor Arvika kommun"

Transkript

1 Handlingsplan för giftfria förskolor Arvika kommun 1

2 2

3 Innehåll Förord... 4 Bakgrund... 4 Ett steg mot giftfria förskolor... 5 Handlingsplan... 6 Åtgärder för giftfria förskolor... 7 Möbler och madrasser... 7 Leksaker och skapande material... 8 Elektronik... 9 Mat och tillagning Textilier Hygien Städning Förskolemiljön inomhus Giftfria förskolegårdar Köp och upphandling Utbildning och kompetensutveckling Planering och uppföljning Kemikalier i konsumentprodukter Källor

4 Förord Moderna material och vardagsprylar avger ämnen till miljön som gör att vi utsätts för sådant som visat sig kunna påverka barns utveckling och hälsa negativt. Det krävs ett samlat grepp kring problematiken eftersom många kommunala verksamheter och bolag påverkar den miljö som våra barn vistas i en stor del av dagen. Bakgrund Ofta har den tekniska utvecklingen gått så snabbt att både skyddslagstiftning och forskning om risker har kommit först när människa och miljö redan har skadats. Vi vet att människor i sin vardag utsätts för kemikalier som är hormonstörande, cancerframkallande eller farliga på andra sätt. Vi vet att kemikalier i vissa fall kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar. Trots detta bedöms i dagens lagstiftning i regel risken utifrån en kemikalie i taget, utan att möjliga kombinationseffekter beaktas. Barn och ungdomar är mer sårbara än vuxna för påverkan från kemikalier. En rad olika hormonella system samspelar för att säkra en normal utveckling. Samspelet är mycket komplext. Särskilt känsligt för störningar är den snabba utvecklingen hos det ofödda barnet. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. Många leksaker och andra varor kan avge små mängder av hormonstörande ämnen som kan bindas till damm. De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger och tuggar på saker för att uppleva dem. De får därför i sig damm med hormonstörande ämnen. Allt detta gör att barn i förhållande till sin vikt riskerar att få i sig högre halter av många kemikalier än vad vuxna får. Förskolan är en plats där många små barn vistas stor del av sin vakna tid. Därför behöver arbetet med att minska gifterna börja i förskolan. Under de senaste 50 åren har de sätt på vilka barn och ungdomar utsätts för kemikalier förändrats. Exponeringen för vissa särskilt farliga ämnen, t.ex. bly, är idag betydligt lägre än tidigare. Samtidigt utsätts barn idag för fler kemikalier. Det sker genom att barn och ungdomar har ett större antal leksaker, kläder, kosmetika och andra varor som innehåller många olika kemikalier. Den snabba omsättningen som nu sker av varorna bidrar också till att exponeringen blir högre. Normalt ger leksaker, elektronik och andra varor ifrån sig mindre mängder av kemikalier när de har använts en tid jämfört med när de är nya. Kläder som har tvättats flera gånger ger också ifrån sig en mindre mängd kemikalier. 4

5 Ett steg mot giftfria förskolor i Arvika Den 10 juni 2014 beslutade Myndighetsnämnden att ge Miljöstaben uppdraget att få till stånd en inventering av förskolorna avseende barns exponering av skadliga kemikalier. Inventeringen genomfördes av förskolepersonal efter att de fått en introduktion i inventeringsmetodik. Resultatet redovisades vid ett uppföljande seminarium. En viktig slutsats utifrån inventeringens resultat är att många olika verksamheter och bolag inom kommunen har avgörande roller. De påverkar på olika sätt vilka material och produkter eller miljöer som barnen kommer i kontakt med. Några exempel: Arvika Fastighets AB (AFAB) bygger och renoverar fastigheterna samt väljer material i lekparker och skolgårdar. De ansvarar även för lokalvård i en del förskolor. Ekonomistaben påverkar vilka produkter som köps då vissa varor förhandlas till bättre priser. Kommunledningsstaben genom Planering och utveckling påverkar i vilka miljöer förskolor etableras. Kostavdelningen inom Vård och omsorg ansvarar för matlagning och mängden ekologiska matvaror samt står för lokalvård i många förskolor. Lärande och stöd ansvarar för förskoleverksamheten. Med så många inblandade parter är det angeläget med ett samlat kommunalt grepp och att tydligt klargöra vem som ansvarar för vad. Det behövs en dialog mellan beställare och utförare. 5

6 Handlingsplan Denna handlingsplan har tagits fram för att minska risken att barn utsätts för skadliga ämnen i förskolan. Handlingsplanen ligger även i linje med kommunens miljöstrategi som bland annat fokuserar på att vi ska öka vår kunskap och medvetenhet, arbeta för en hållbar samhällsutveckling samt visa miljöhänsyn vid köp. Handlingsplanen ska revideras år Den 29 juni 2015 gav kommunfullmäktige kommunens förvaltning i uppdrag att utreda hur en handlingsplan kan tas fram. Planering och utveckling fann möjlighet att i projektform ta fram handlingsplanen. I handlingsplanen finns en kort beskrivning av problematiken runt ohälsosamma ämnesgrupper. Fakta om dessa finns i slutet av dokumentet. Handlingsplanen innehåller även ett antal åtgärder som ska genomföras. Det anges också vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs och inom vilken tid som åtgärderna ska genomföras. Flera åtgärder är enkla att genomföra och kan ske omedelbart. Det kan exempelvis handla om att förändra städrutiner, vädra lokalerna och tvätta händerna ofta. Andra åtgärder handlar om materialet i byggnaden och större inköp vilka planeras på längre sikt. Vissa åtgärder kräver ytterligare kompetensutveckling. Arbetet med att minska barns exponering av kemikalier involverar många. Åtgärderna som föreslås har tagits fram i samråd med ansvariga inom kommunens verksamheter och bolag. Åtgärderna ska föras in i verksamheternas ordinarie planerings- och budgetarbete. Uppföljningen av handlingsplanen ska även ske systematiskt genom förskolornas egenkontroller. 6

7 Åtgärder för giftfria förskolor Möbler och madrasser Vissa äldre möbler kan innehålla hormonstörande ämnen. Perfluorerade ämnen har använts för att de ger en slät vatten-, fett- och smutsavvisande yta. Flamskyddsmedel har tillsatts för att minska brandrisken. Soffor av stål eller trästomme med tyg utan stoppning kan vara ett alternativ till stoppade möbler. Avtagbar och tvättbar klädsel eller lösa dynor som är tvättbara är bra. Fukttätt överdrag på sovmadrasser och konstläder består ofta av PVC med mjukgörande ftalater. Ljuddämpande bord har ibland en yta med PVC som innehåller mjukgörare. Åtgärder Gör en tidsplan för utbyte av sovmadrasser med PVC-överdrag, gamla stoppade möbler och ljuddämpande bord med mjuk yta av PVC. Sovmadrasserna bör bytas ut först. Välj om möjligt miljömärkta madrasser och kuddar. Ansvarig: Tidplan: Förskolechef Tidplan för utbyte tas fram senast under Avstämning sker årligen. 7

8 Leksaker och skapande material En del leksaker och skapande material kan innehålla många olika kemikalier. Modellera, lekmassor och fingerfärg innehåller ofta olämpliga tillsatser. Textil och elektronik kan innehålla hormonpåverkande flamskyddsmedel. Plast kan innehålla hormonstörande mjukgörande ämnen. I leksaker finns ibland parfym som kan vara allergiframkallande. Det är viktigt att inventera leksaker som finns på förskolan och rensa ut sådana som kan innehålla skadliga ämnen. Äldre leksaker och material kan innehålla ämnen som nu är förbjudna. År 2007 förbjöds försäljning av leksaker och barnavårdsartiklar med en halt av mer än 0,1 procent av de tre farligaste ftalaterna. Ytterligare tre ftalater förbjöds i leksaker för barn under tre år. Inte förrän den 20 juli 2013 började kemikaliekrav i EU:s leksaksdirektiv att tillämpas, i vilket en rad farliga ämnen förbjudits eller reglerats. Därefter får handelns kvarvarande lager säljas ut. Därför är det svårt att säga precis från vilken tidpunkt man kan vara säker på att leksaker är ofarliga att använda. Det finns även många ohälsosamma ämnen som ännu inte är förbjudna eller är outforskade. Därför bör vi i första hand välja naturmaterial om vi köper nytt. Åtgärder Rensa bort mjuka (även halvmjuka) plastleksaker som tillverkats tidigare än Säkrast är de som tillverkats senare än 2013 Lekmaterial av osäkert innehåll som har ett högt pedagogiskt värde kan ställas undan och användas ibland av pedagogiska skäl Rensa bort plastleksaker som luktar kemiskt eller parfymerat Rensa bort plast som är mjuk och har en hal eller klibbig yta Rensa bort billiga metallsmycken, de kan innehålla bly och kadmium Rensa bort utklädningskläder av konstläder och mjuk plast, vilka ofta innehåller PVC-plast med ftalater Lim och färg bör vara vattenlösliga och helst utan konserveringsmedel, de får inte ha symboler för faromärkning Gör egen leklera och fingerfärg av vanliga livsmedel Välj allergitestat teatersmink Ansvarig: Förskolechef Tidplan: Klart senast

9 Elektronik Mobiltelefoner, datorer, surfplattor, tv-spel och andra elektriska apparater kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen som flamskyddsmedel och tungmetaller. Elektronik ska inte användas som lekmaterial utan bara i den pedagogiska verksamheten. Åtgärder Rensa bort elektronik som inte används i pedagogiskt syfte Flytta datorer till rum där barnen inte vistas lika ofta Tvätta händer efter användning av elektronik Låt aldrig barn suga på elektronik eller skruva isär apparaterna Ansvarig: Tidplan: Förskolechef Klart senast

10 Mat och tillagning Det vi äter tas upp i kroppen och det är viktigt att begränsa intaget av skadliga ämnen via maten. Material som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel förpackningar och köksredskap, kan avge ämnen som överflyttas till livsmedel. Vid tillagning, förvaring, infrysning och servering är det viktigt att vi använder material som är avsett för just det ändamålet. Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat kan släppa ifrån sig kemikalier som kan vara hormonstörande. Plastmuggar, märkta med glas och gaffel, kan av praktiska skäl användas för kall dryck vid utflykt. Plastbeläggningen på insidan av konservburkar kan innehålla hormonstörande ämnen. Sura livsmedel kan lösa ut mer oönskade ämnen än andra livsmedel. Non-stickbeläggningar (t.ex. teflon) kan avge hormonstörande fluorerade ämnen och aluminiumkastruller kan avge aluminium. Stekpannor, grytor och bakformar av rostfritt eller gjutjärn är bättre alternativ. Engångshandskar av vinyl kan avge hormonstörande ftalater. Ekologisk mat innehåller färre rester av bekämpningsmedel och kemikalier än konventionell. Åtgärder Rensa bort plastredskap och plasttillbehör som används vid matlagning, uppvärmning och servering av varm mat. Använd grytor och stekpannor i rostfritt eller gjutjärn. Rensa bort kärl med non-stick beläggning (t ex teflon) och aluminiumkärl. Använd serveringskärl, tallrikar och muggar av glas, porslin eller rostfritt stål. Plastförpackningar ska inte återanvändas till andra livsmedel än det de innehåller vid inköp. Konservburkar bör undvikas i de fall som det finns alternativa förpackningar som till exempel tetrapak och glas. Engångshandskar bör vara tillverkade av polyeten, nitril eller ftalatfri vinyl. Andelen ekologisk mat ska öka Ansvarig: Tidplan: Kostchef Arbetet med att rensa ut plastredskap, teflonkärl, aluminiumkärl och vinylhandskar med ftalater ska vara klart senast under Arbetet med att byta ut plasttallrikar, plastmuggar, och serveringskärl ska ske på sikt. Arbetet med att öka andelen ekologiskt framtagna livsmedel pågår kontinuerligt vid livsmedelsupphandling. 10

11 Textilier Kemikalier används i samband med tillverkning av fibrer och tyg. Vissa kemikalier kan också finnas i de färdiga tygerna för att ge färg, flamskydd och impregnering. Ibland tillsätts särskilda kemikalier för att tygerna inte ska bli skrynkliga eller mögla under transporten. Vaxdukar och förkläden är ofta av PVC med mjukgörande ftalater. Det finns PVC-fria alternativ som till exempel akrylatbehandlad bomull, lin eller polyester. Åtgärder Välj om möjligt miljömärkta textilier Tvätta nya textilier innan de används Rensa bort vaxdukar och förkläden av PVC Ansvarig: Förskolechef Tidplan: Vaxdukar och förkläden av PVC ska rensas bort senast

12 Hygien En god hygien bland barn och vuxna är viktigt. Inte bara för att minska smittspridning och allergier utan även för att minska risken att skadliga ämnen kommer in i kroppen. Våtservetter innehåller konserveringsmedel och parfym som kan vara allergiframkallande. Handskar i vinyl bör undvikas om dessa innehåller ftalater. Hygienronder och allergironder görs vid alla förskolor. Fullständiga egenkontrollprogram, vilket krävs enligt miljöbalken, saknas. I ett egenkontrollprogram ska ett gemensamt grepp tas kring risker för farliga ämnen, hygien och allergi med skriftliga rutiner och tydlig ansvarsfördelning. Åtgärder Tvätta händer efter användning av elektronik, när barnen har varit ute, vid toalettbesök samt innan måltid Undvik att använda våtservetter dagligen Engångshandskar ska vara tillverkade av nitril,polyeten eller ftalatfri vinyl Använd miljömärkt tvål Egenkontrollprogram enligt miljöbalken upprättas Ansvarig: Förskolechef Tidplan: Inför som rutiner i egenkontrollprogram under

13 Städning Material som finns på förskolan kan släppa ifrån sig kemikalier. Vid städning rörs damm upp, vilket barnen andas in, och i dammet finns kemikalier och skadliga ämnen. Städning av toaletter, kök och allmänna utrymmen där barnen vistas utförs dagligen. Städningsfrekvensen påverkar hur smutsiga frånluftsaggregaten och filtren blir. Städning på hög höjd görs av arbetsmiljöskäl och ekonomiska skäl mycket sällan vilket bidrar till en högre andel damm i luften. Vid våttorkning med rengöringsmedel bildas en kletig yta där damm och smuts lätt fastnar. Ytan blir då med tiden mer svårstädad. Åtgärder Städa på hög höjd två gånger per år. Städa torrt och kemikaliefritt i första hand. De städprodukter som används ska vara miljömärkta och parfymfria. Korsdrag direkt efter städning rekommenderas för att vädra ut dammpartiklar. Ansvarig: Tidplan: Städchef, Kostchef Tydliggörande rutinbeskrivningar för städningsfrekvens och omfattning ska vara klart senast under

14 Förskolemiljön inomhus En vanlig inomhusmiljö kan innehålla många oönskade ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen har föreslagit nya regler om hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter. Reglerna föreslås gälla från och med år Barn rör sig överallt och tar i allt material som finns tillgängligt. För att kunna erbjuda barnen en säker och hälsosam miljö är det viktigt att ligga steget före en ny lagstiftning och inte bygga in problem som vi får lida för i framtiden. Det byggnadsmaterial i förskolor som kan vara särskilt farligt för små barn är golvbeläggningen. Åtgärder Vid nybyggnation av förskolor följs direktiven för miljöklassad byggnad enligt Swedish Green Building Council nivå guld, eller motsvarande, vad gäller kravkriterier för material och kemikalieinnehåll. Byggmaterial som används vid renovering, om- och tillbyggnad ska finnas i databaserna BASTA, Sunda hus eller motsvarande och motsvara kravkriterierna för A eller B. Golv ska vara emissionsfritt, inte innehålla PVC utan istället linoleum, trä eller annat material som inte innehåller ftalater. Ytorna ska vara lättstädade utan dammsamlande konstruktioner. Se till att ventilationsdonen aldrig blockeras av skåp eller andra föremål. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) ska följas. I lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning med ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea. Ventilationskanalerna bör göras rent regelbundet. Ansvarig: Tidplan: Teknisk chef AFAB, Lärande och stöd verksamhetschef Vid nybyggnation och renovering samt kontinuerligt i samband med egenkontrollen enligt miljöbalken. 14

15 Giftfria förskolegårdar Avdelningen Park och tomtmark, AFAB, har inventerat förskolornas ute- och lekgårdsmiljö avseende säkerhet, tillgänglighet, slitage, barnperspektiv och läge. Upprustning görs kontinuerligt. Det mesta kreosotbehandlade virket som legat i lekparkerna har tagits bort. Eventuellt resterande kreosot ska tas bort senast Gummiasfalt är ofta gjord av återvunnet gummi och kan innehålla många ohälsosamma ämnen. I täckbark kan mögel växa. Sand rekommenderas i första hand som fallskydd vid nyanläggning och renovering. Lekparksutrustning omfattas inte av leksaksdirektivets hårdare kemikaliekrav. Därför bör man vid nyinköp av gungor ställa krav på information om innehåll av ämnen från kandidatlistan. Gamla däckgungor och begagnade däck använda i andra sammanhang kan innehålla cancerogena högaromatiska oljor. Idag används tryckimpregnerat virke riskklass 4 i kontakt med mark och sötvatten. Ovan mark används tryckimpregnerat virke riskklass 3. Virket innehåller koppar och borsyra i olika koncentration beroende på riskklass. Åtgärder Sand bör användas som fallskydd vid nyanläggning. Ställ krav på information om innehåll av ämnen från kandidatlistan vid inköp av gungor och lekredskap. Tryckimpregnerat virke bör inte användas i konstruktioner ovan mark. Kreosotbehandlat virke ska tas bort snarast. Ansvarig: Tidplan: Parkchef Vid ny-, ombyggnation och renovering. 15

16 Köp och upphandling Upphandling utgör en viktig del i arbetet med att skapa en giftfri miljö i våra förskolor. Kemikaliekrav bör därför ställas vid upphandling av bland annat möbler, textilier, elektriska produkter och leksaker. Även vid upphandling av tjänster och entreprenader bör kemikaliekrav ställas. På upphandlingsmyndighetens webbplats finns ett upphandlingsstödjande kravpaket för giftfri förskola som tagits fram av Konkurrensverket. Det togs fram på uppdrag av regeringen och blev klart i maj Åtgärder Inköp arbetar fram ramavtal med stöd av upphandlingsmyndighetens riktlinjer. Förskolan gör inköp i överensstämmelse med handlingsplanen Ansvarig: Inköp ansvarar för ramavtal med stöd av upphandlingsmyndighetens riktlinjer och förskolechef ansvarar för att handlingsplanen följs vid köp. Tidplan: Genomförs från

17 Utbildning och kompetensutveckling Det är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter. För att långsiktigt kunna arbeta med att skapa giftfria förskolor behövs utbildning och kompetensutveckling. Behovet kan variera beroende på vilken personalgrupp som avses. Några exempel på utbildning som finns tillgänglig: Ideella föreningen EkoMatCentrum håller kurser med inriktning på offentliga storhushåll. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram webbutbildning för giftfri förskola avsedd för både upphandlare och förskolepersonal. Håll Sverige rent driver miljöcertifiering för skolor och förskolor. Tanken är att barnen ska vara delaktiga i certifieringsprocessen som därmed blir en miljöutbildning. Verktyget är kostnadsfritt och 2015 var skolor anslutna. Åtgärder Sprida kunskap om handlingsplanen på arbetsplatsträffar eller liknande. Planera fortbildning relaterad till handlingsplanens åtgärdsförslag. Ansvarig: Chefer inom berörda verksamheter och bolag. Tidplan: Under

18 Planering och uppföljning Verksamhetsplanen Genomförande av handlingsplanen för giftfria förskolor bör ingå i berörda verksamheters verksamhetsplaner under rubriken miljö och klimat. Egenkontrollprogram Av förskolornas egenkontrollprogram, enligt miljöbalken, ska framgå hur förskolorna arbetar med förekomsten av giftiga kemikalier, hormonstörande samt allergiframkallande ämnen. Städningen är en viktig komponent. Internkontroll En möjlighet finns att lägga in en riskanalys i internkontrollen. Verksamheten redovisar då de delar av handlingsplanen som den är berörd av. Ansvarig: Verksamhetschefer/VD 18

19 Kemikalier i konsumentprodukter Följande ämnesgrupper är några av de som Kemikalieinspektionen anser vara riskfaktorer för barns hälsa. Dessa ämnen är vanligt förekommande i produkter som finns i barns närhet och som kan avges till inomhusmiljön. Vi ska därför arbeta för att begränsa dem i barns närhet. Ftalater Ftalater används som mjukgörare i olika plaster, främst i PVC-plast. Ftalater är inte bundet i materialet utan har förmåga att läcka ur plasten och spridas till omgivningen över lång tid. I bostäder finns ftalater ofta i golvmattor och tapeter av PVC-plast. Barn kan få i sig ftalater genom huden, när de har plastmaterialet direkt i munnen eller genom att de andas in eller sväljer damm som ftalaterna samlats i. Det är bevisat att en del ftalater verkar hormon- och reproduktionsstörande eftersom de liknar vissa av kroppens egna hormoner. Forskning har visat att det också finns en risk att barn utvecklar astma, luftvägsproblem och eksem vid exponering för vissa ftalater. Sedan 2007 är tre ftalater förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar. Ytterligare tre ftalater är förbjudna i leksaker, eller delar av leksaker och barnvårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Eftersom förbudet infördes först 2007 kan ämnena finnas i leksaker och barnavårdsprodukter som är äldre än så. De sex ftalaterna är inte förbjudna i andra konsumentprodukter. Bromerade flamskyddsmedel Elektronik, textilier och stoppade möbler är några exempel på produkter som behandlas med flamskyddsmedel för att inte börja brinna så lätt. Det finns ett stort antal olika flamskyddsmedel och majoriteten innehåller brom. I miljön bryts flamskyddsmedel ner mycket långsamt och finns därför kvar länge. De är dessutom fettlösliga och kan därför ansamlas i våra kroppar. Studier har visat att vissa flamskyddsmedel kan vara hormonstörande, reproduktionsstörande, cancerframkallande och eventuellt ge inlärningssvårigheter. Barn exponeras främst för flamskyddsmedel genom att de andas in eller sväljer damm som partiklarna samlats i. Några av ämnena förbjöds inom EU i elektriska och elektroniska varor i omgångar, först 2006 och sedan Andra är ännu inte reglerade men finns på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Företag är därför skyldiga att på begäran informera konsumenter om att ämnet ingår i varan. 19

20 Bisfenol A Bisfenol A (BPA) används i tillverkningen av Polykarbonatplast som är en vanlig plastleksaksplast. BPA används även i andra plaster såsom polyuretanplast och PVC för att skydda materialen från att brytas ner. Den största källan till BPA exponering är via maten då livsmedel ofta förpackas och förvaras i plastförpackningar som innehåller ämnet. Det finns till exempel i lacken på insidan av konservburkar. Barn kan även få i sig ämnet genom att det samlas i damm som de andas in eller sväljer eller när de har materialet direkt i munnen. BPA samlas inte i kroppen men vi exponeras kontinuerligt för ämnet. BPA har hormonstörande och reproduktionsstörande effekter. Studier har även indikerat effekter på hjärnans utveckling, beteendeförändringar, ökad risk för fetma och cancer. Ämnet tros även kunna påverka de hormoner som styr hjärnans utveckling under den senare delen av fosterutvecklingen och under de första levnadsåren. Perfluorerade ämnen Perfluorerade ämnen används för att ge olika produkter vatten, smuts- och fettavisande egenskaper, till exempel regnkläder, impregnerade skor, ytbehandling av livsmedelsförpackningar och stoppade möbler. De förekommer också ofta i rengöringsmedel som fönsterputs och golvpolish för att göra det mer lättstädat. Perfluorerade ämnen bryts ner mycket långsamt eller inte alls i naturen och har en förmåga att samlas i våra kroppar. Det är främst två ämnen som använts, PFOS och PFOA som i studier konstaterats vara cancerframkallande och ha reproduktionsstörande effekt. Med anledning av risken för deras långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska användningen av produkter som innehåller dem. Barn exponeras för ämnet främst genom att de andas in eller sväljer damm som de perfluorerade ämnena samlats i. Nonylfenoler, antimögelmedel och färgrester i nya textilier Under framställningsprocessen av textilier används många olika kemikalier, färgämnen och tillsatsämnen för att ge textilen dess önskvärda egenskaper. Vissa kemikalier har mer allvarliga effekter som till exempel nonylfenol som misstänks vara hormonstörande och azofärgämnen som är cancerframkallande och kan påverka arvsmassan. Andra kemikalier kan ge upphov till allergiska reaktioner såsom formaldehyd, färgämnen, antimögelmedel och konserveringsmedel. Därför är det bra att tvätta nya textilier en eller ett par gånger innan de används. 20

21 Kadmium Kadmium är en metall som bland annat kan finnas i äldre plastföremål och elektronik. Den största exponeringen av kadmium sker genom maten vi äter. Liksom bly lagras kadmium in i skelettet men även i njurarna och kan på lång sikt ge benskörhet, njurskador och orsaka cancer. Bly Bly är ett grundämne med många olika användningsområden. Det används bland annat i elektronik, vattenkranar och som tillsats i PVC-plast. Det är viktigt att barn skyddas från att få i sig bly eftersom det är reproduktionsstörande och cancerframkallande. Det påverkar även nervsystemet, hjärnans utveckling och intellektet negativt. Bly kan även orsaka koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. Barn exponeras för bly genom livsmedel, vatten, olika konsumentprodukter och genom dammet som de andas in eller sväljer. Studier har visat att bly är farligt även i doser som ligger under de gränsvärden som idag finns för tolerabelt dagligt intag. Det finns alltså ingen lägsta nivå som anses vara säker. 21

22 Källor Folkhälsomyndigheten Egenkontroll på förskolor Karolinska institutet Miljöhälsorapport 2013 Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag Faktablad ftalater i leksaker Faktablad Leksaksdirektivet Naturskyddsföreningen Rapport Giftfria barn leka bäst Rapport Operation Giftfri förskola Tips till förskolor och föräldrar Rapport Operation Giftfri förskola Åtgärdsförslag till kommuner Upphandlingsmyndigheten Färdigformulerade kemikaliekrav för offentlig upphandling för giftfri förskola 22

23 23

24 24 Producerad av Planering och utveckling/information, juni 2016

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 2015-2018 Sektor lärande KS 15.278 Innehåll Inledning 1 Varför ska vi arbeta för giftfria förskolor? 2 Vad menar vi med gifter? 4 Vem ska utföra åtgärderna? 5 När och

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Giftfria förskolor i Danderyds kommun

Giftfria förskolor i Danderyds kommun Giftfria förskolor i Danderyds kommun En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan. DANDERYDS KOMMUN www.danderyd.se 1 D anderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria? 4 Hur ser det ut på Sundbybergs förskolor?

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem

Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Linköpings kommun linkoping.se/lhu 1 Handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna.

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Antagen av: Kommunstyrelsen 249 Datum: 2015-12-08 för giftfria förskolor Inledning varför är det viktigt att förskolorna är giftfria? I vår vardag omges vi ständigt av olika kemikalier. Kemikalier finns

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola Innehåll Bakgrund... 3 Varför är barn extra känsliga?... 3 Hur ser det ut på förskolor i Göteborg?... 3 Vad gör Göteborgs stad?... 3 Vem ska

Läs mer

Giftfri vardag för barn och ungdomar

Giftfri vardag för barn och ungdomar Giftfri vardag för barn och ungdomar Handlingsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Halmstads kommun har startat ett omfattande arbete kring

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på och hur undviker vi

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör 2016-03-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Varför är barn extra känsliga?...

Läs mer

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun HANDLINGSPLAN 1 (5) 2015-11-24 Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun 2015-2020 I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete är giftfri miljö ett prioriterat område. Ungdomar vistas dagligen i miljöer med

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola.

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola. Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola www.goteborg.se/giftfriforskola Bakgrund I vår vardag omger vi oss av varor så som textilier, elektronik och förpackningar. Det man vanligtvis

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ärende 16. Remiss Handlingsplan för en giftfri förskola i Karlskoga kommun

Ärende 16. Remiss Handlingsplan för en giftfri förskola i Karlskoga kommun Ärende 16 Remiss Handlingsplan för en giftfri förskola i Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-09-15 KS 2015.0248 Handläggare Anette Jonson Svar på remiss om handlingsplan för en giftfri förskola i Sammanfattning

Läs mer

Till justerare föreslås Lars Vesterlund (M) och Louise Bertilsson (MP) Justering föreslås till fredagen den 10 februari kl. 07.

Till justerare föreslås Lars Vesterlund (M) och Louise Bertilsson (MP) Justering föreslås till fredagen den 10 februari kl. 07. 2017-01-23 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo måndagen den 6 februari kl.18:00 för behandling av följande ärenden: 1 Justering Till justerare

Läs mer

Kemikalieplan för Giftfritt Mönsterås

Kemikalieplan för Giftfritt Mönsterås Kemikalieplan för Giftfritt Mönsterås Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28 115 SAMMANFATTNING Kemikalier 1 finns överallt i vår vardag och i kommunens verksamhet. En del finns i kemiska produkter och

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Hälsosam förskola. Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun

Hälsosam förskola. Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Hälsosam förskola Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-10-06, 79. Dnr HN 2015/38 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Kommunkontoret Ekologienheten

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor

Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor 2014-11-19 1 (21) Kommunstyrelsen Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor Beslutsunderlag Handlingsplan för giftfria förskolor, Sundbybergs stad Kommunstyrelsens protokoll

Läs mer

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och Ungdomsnämnden Servicenämnden 2 (18) Innehållsförteckning Projektets uppdrag... 3 Projektets syfte......

Läs mer

Kemikaliesmart vardag för ditt barn

Kemikaliesmart vardag för ditt barn Kemikaliesmart vardag för ditt barn 8 SNABBA TIPS TILL FÖRÄLDRAR OCH GRAVIDA 1. Låt ditt barn leka med saker som är avsedda som leksaker. Exempel på icke-leksaker är mobiltelefoner, kvitton och nycklar.

Läs mer

Handlingsplan Giftfri vardag för barn och ungdomar. Kristina Henriksson

Handlingsplan Giftfri vardag för barn och ungdomar. Kristina Henriksson Handlingsplan Giftfri vardag för barn och ungdomar Kristina Henriksson Giftfri vardag en kort historik 2010 Kemikalieinspektionen fick medel för att ta fram en strategi för att minska riskerna med kemikalier.

Läs mer

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL INGSMEDEL SULFATER BROMERADE KOBOLTKARBONAT FLAMSKYDDSMEDEL KROM FLORKARBONER TUNGMETALLER RICLOSAN BLY PFOA BISFENOL A PARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRG MNEN PARABENER

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (22) Sammanträdesprotokoll 15 (22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-25 32 Svar på motion (MP): Minska giftexponeringen (KS 2013.151) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer