FAKTA RENOVERING/ NÄSET KYRKA I GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA RENOVERING/ NÄSET KYRKA I GÖTEBORG"

Transkript

1 SVENSK KYRKA FICK EU-MIJÖPRIS Himmelskt hedrande pris. VVS-ingenjören Nasser Rakabdar och fastighetschefen Roger Olausson vid Göteborgs kyrkliga samfällighet tog stolta emot Europeiska kommissionens Green Building Partner Award TEXT: MARGITA INGWALL FOTO: ANDERS ROTH 10 HUSBYGGAREN NR

2 PRISBELÖNT FAKTA RENOVERING/ NÄSET KYRKA I GÖTEBORG BYGGÅR: 1967/1984/2010 FASTIGHETSÄGARE: Göteborgs kyrkliga samfällighet DRIFTSBUDGET FÖRE: el och olja cirka 245 tkr DRIFTSBUDGET EFTER: cirka 145 tkr VINNARE AV: Europeiska kommissionens Green Building Partner Award 2013 HELA 68 PROCENT minskad energianvändning lyckades man uppnå vid renoveringen och tillbyggnaden av Näsets kyrka i Göteborgs kyrkliga samfällighet. En bragd som under högtidliga former firades i Milano vid utdelningen av Europeiska kommissionens Green Building Partner Award Självklart var det jättekul att få verifierat att vi gör bra saker, det ger ett kvitto på att vi har rätt fokus, säger Fastighetschefen Roger Olausson. Kyrkan, som byggdes 1967 med en tillbyggnad 1984 samt fick vid ombyggnation 2009/2010 en bergvärmepump med fyra energihål och ventilation med värmeåtervinning (roterande och plattvärmeväxlare) samt solfångare på taket och installation av datoriserade styr- och övervakningssystem. Investeringarna i denna teknik har genererat inte bara fina diplom utan även en mycket bättre driftsekonomi. Med en satsning som denna får man ner driftsbudgeten kraftigt så det är en kort avskrivningsperiod på investeringen. Inom Svenska kyrkan skiljer det mycket i hur långt framme man ligger vad gäller energieffektivisering. I Göteborgs kyrkliga samfällighet driver vi ett energisparprogram som startade 2004 med ett mål att spara två procent per år fram till 2018, berättar Roger Olausson. Glädjen i hans röst är påtaglig när Roger berättar att Göteborgs kyrkliga samfällighet, med ett fastighetsbestånd av kyrkor, församlingshem, krematorier mm, sammanlagt 150 fastigheter som uppgår till hela m 2, nu slängt ut sin sista oljepanna. Det kändes fantastiskt skönt. Helt rätt i tiden att i alla fall inte använda olja till uppvärmning av fastigheter. Både ur miljöhänsyn och ekonomiskt. Det är ju väldigt dyr värme. FÖRUTOM NÄSETS 65 procentiga energiminskning har även åtgärder gjorts i kyrkorna i Billdal (44%), Frölunda (56%) och Bergum kyrka (56%) så att de numera är Green Buildingcertifierade, vilket innebär att de minskat sin energianvändning mer än 25 procent enligt krav för Green Buiding. Roger Olausson menar att det finns många argument för energieffektiviseringen, förutom de ekonomiska. Bland annat att det även är en komfortfråga för dem som nyttjar lokalerna. Om man till exempel byter till LED-lampor blir utbytesintervallen mycket längre. I varje kyrka finns hundratals lampor. Kan man få ned behovet av att byta dem från en gång per år till istället var femte år, HUSBYGGAREN NR

3 Roger Olausson, fastighetschef och Nasser Rakabdar, VVSingenjör i Göteborgs kyrkliga samfällighets fastighetsförvaltning, har tilldelats Green Buildings miljöpris för arbetet med om- och tillbyggnaden av Näset Kyrka i Göteborg. Solen värmer upp den glykosblandade vätskan i solpanelernas rör till 57 grader. Via cirkulationspumpar sen in i tappvarmvattnets ackumulatortank... Näsets kyrka byggdes inom småkyrkoförsamlingen. Kyrkoherde Karin Ulfheden är mycket stolt och nöjd över de renoveringar, tillbyggnader och energieffektiviseringar som gör kyrkan till den vackra byggnad den är idag. spar det ju givetvis energi men också församlingens arbetsinsats, berättar Roger Olausson. Därför är nästa steg i energieffektiviseringen nu att planera för att sätta in LED-belysning i kyrkorna. En mycket smart teknikinvestering som samfälligheten gjort är installation av datoriserade styr- och övervakningssystemen DUC (Data Under Central/ styrsystem och DHC (Överordnad styrning och övervakning av DUC-baserade styrsystem för byggnader). Nasser Rakabdar är VVS-ingenjören som ansvarar för detta. Genom denna teknik styr vi, utan att behöva vara på plats, både ventilation- och värmesystemen i många av våra fastigheter. Varje gång vi gör en renovering så ser vi till att installera datoriserade styrövervakningssystem som är ytterst effektiva verktyg för energieffektivisering. Vår målsättning är att även inkludera belysningen, i samband med när vi så småningom går över till LED-teknik, säger Nasser Rakabdar. En annan smart teknikinvestering är koppling till E-rapporten som levereras från Göteborgs energi. Alla åtgärder som minskar energiförbrukningen i byggnaden kan följas upp i detta system. Med en satsning som denna får man ner driftsbudgeten kraftigt. Roger Olausson... om detta inte räcker värms vattnet av värmepumpens bergvärmepump och i sista hand, vid stark kyla, hjälper elpannan till att hålla värme. I tanken finns också en elpatron för att säkerställa att värmen i vattnet inte sjunker under 50 grader. Tips till alla maskinrum. Nasser har tagit fram en bildsatt doku mentation över hur all teknik fungerar i apparatrummet. Så sprids information, och även insikt om nyttan som energieffektivisering innebär, i hela organisationen. 12 HUSBYGGAREN NR

4 PRISBELÖNT FAKTA ÅLIDHEM I UMEÅ BYGGÅR: /2010 FASTIGHETSÄGARE: Umeå kommunala bostadsbolag Bostaden DRIFTSBUDGET FÖRE: DRIFTSBUDGET EFTER: VINNARE AV: Sustainable Energy Award 2013 (Living) I hård konkurrens med över 200 tävlande från hela Europa belönades Umeås kommunala bostadsbolag Bostadens ambitiösa hållbara pilotprojekt med Sustainable Energy Award 2013 (Living). FAKTA HÅLLBARA UTBILDNING ÅLIDHEM Ambitiösa förebilder Ibland kan det tragiska resultera i något fantastiskt. Det är fallet med det brandhärjade bostadsområdet Ålidhem i Umeå. Nu prisbelönt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling. JULEN 2008 brann 70 av miljonprogramområdet Ålidhems lägenheter ner och gjorde cirka 200 hyresgäster bostadslösa. Då bestämde sig Umeå kommuns bostadsbolag Bostaden för att satsa stenhårt. Med vd Ann-Sofi Tapani i spetsen togs beslut om att skapa ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling. I samarbete med Umeå universitet, Umeå Energibolag och Umeå kommun startades projektet Hållbara Ålidhem som pågår fram till slutet av Solceller, investering i fem vindkraftverk, fjärrvärmedrivna vitvaror i tvättstugorna, energieffektiv LED-belysning och smarta lägenhetsdisplayen Echolog där man själv kan se sin energikonsumtion i realtid, är några av ingredienserna i denna lyckade mix av insatser och lösningar. Allt utvärderat i ständiga uppföljningar för att skapa en kunskapsbank av vad som ger bäst resultat. I SAMSPEL med hyresgästerna, mestadels studenter, togs fram förslag som bland annat resulterade i en mycket uppskattad mötesplats Vinterträdgården, som ljusa årstider får energi från solceller. Fullt utbyggd kommer områdets solcellsanläggning vara en av Sveriges största på m 2 Hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social. Det ska genomsyra hela vår verksamhet som bostadsbolag. Vi bygger inget flärdfullt utan energieffektivt och billigt berättar Hanna Olsson, kommunikations- och marknadschef Bostaden. Bland annat krävdes i upphandlingen av nyproduktion att entreprenören skulle klara att bygga med en energiförbrukning som är 50 procent lägre än byggnormen, alltså 65 kw/m 2 per år. Vi vill visa att det går att bygga så här effektivt både ekonomiskt och hållbart, att det faktiskt fungerar, säger Hanna Olsson. FÖRUTOM ATT 137 nya lägenheter byggdes renoveras 405 stycken. Här gjordes först renoveringen av ett pilothus där en mängd åtgärder testades som extra tätning runt fönster, tilläggsisolering invändigt, nytt valmat tak med ökad isolering med moderna material, ventilationseffektiviseringar med värmeväxling (FTX), hydrofobering med mera och utvärderades sedan detalj för detalj av Umeå universitet. De åtgärder som gav bäst resultat genomfördes sedan i de andra 25 huskropparna. Vilket visade sig till exempel vara isolering av taket, att sätta mössa på huset med ny brandssektionering, och FTX, den senare gav direkt en energieffektivisering på cirka 25 procent. Däremot lönade sig inte isolering på insidan då vårt vattenburna värmesystem fungerat bra i många år till och det inte var kostnadseffektivt att byta ut det och evakuera, berättar Fredrik Westerlund, projektledare för renoveringen. Sammantaget ett ambitiöst projekt att inspireras av för bygg-sverige generellt och för miljonprogramsområden specifikt. Renovering av 405 lägenheter som alla kommer att få procent lägre energiförbrukning (i pilothuset uppnåddes en halvering medan det i övriga hus är prognoserat till cirka 35 procent). Nybyggnation av 137 lägenheter på nya Geografigränd med en energiförbrukning på 65 kwh/m 2 per år, vilket är 50 procent lägre än vad byggnormen kräver. Solcellsanläggning som fullt utbyggd blir mer än m 2 - en av Sveriges största som beräknas producera cirka kwh per år, vilket motsvarar 11 eluppvärmda villor, 35 varv runt jorden med elbil eller årsförbrukningen för 1400 datorer. Vinterträdgården, en ny mötesplats, som under den ljusa perioden får all strömförsörjning via solceller. Nya tvättmaskiner med automatisk tvättmedelsisolering och som är uppkopplade mot fjärrvärmesystemet, vilket minskar elanvändningen. En lägenhetsdisplay, Echolog, installeras i lägenheterna. Den visar förbrukningen av el samt, varmt- och kallt vatten. Miljöhus för avfall och test av nedgrävda djupbehållare. Fotnot: Den övergripande målsättningen med projektet är att minska energianvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen. Bostaden, Umeå kommun och Umeå Energi har fått 33 miljoner kronor av Delegationen för hållbara städer för projektet. HUSBYGGAREN NR

5 E-rapporten är energiuppföljningsprogram som mäter el- och värmeförbrukningen i våra byggnader. Alla fastighetsansvariga inom Göteborgs kyrkliga samfällighet har inloggning till systemet. Med detta verktyg kan man följa upp energiförbrukningen i respektive byggnad dagligen, berättar Nasser Rakabdar. Men förutom tekniklösningar handlar det även om att förändra beteenden hos dem som nyttjar fastigheten. Då samfälligheten som Roger Olausson är fastighetschef för består av 29 församlingar är det många medarbetare som ska informeras. Han vill inte gå så långt som att fastighetsägaren har ett folkbildningsansvar, men anser att det finns många positiva effekter när det upprättas en god kommunikation mellan parterna. Vi har ett ansvar att se till att våra fastigheter är så energieffektiva och har så god inomhusmiljö som möjligt. Att investera i till exempel rörelsedetektorer eller annan smart teknik. Sedan får de som verkar och bor i fastigheten bidra till energieffektiviteten genom god samverkan. Det gäller att jobba med beteendemönster. Denna samverkan och information sker i workshops med hyresgästerna, som i Roger Olaussons fall är de egna medarbetarna, men detta tillvägagångssätt är ju absolut en möjlighet även för andra fastighetsägare, för lokaler och butiker. Det finns så stor nytta i samverkan. Vårt syfte är att insatserna ska synas både i hyresgästens och vår plånbok istället för att gynna energibolagen, avslutar Roger Olausson. FAKTA/PRESTANDA Tekniskt försörjningssystem efter ombyggnaden: Primär värmekälla bergvärmepump på 43 kw samt solfångare på ca 10m 2 effektiv solfångaryta. Elpanna som tillsatsvärme. Större delen av de gamla till- och frånluftsaggregat har blivit ersatta med energieffektiva luftbehandlingsaggregaten med bra energiåtervinning. Värmerelaterad normalårskorrigerad elförbrukning 2010: 81,8 MWh (Avser elförbrukning. värmepump/elpanna). Fastighetsel exkl värmepump/ elpanna: 10,3 MWh. Verksamhetsel: 20,6 MWh. Energibesparing värmepump: 160,7 MWh. LÄS MER Planer finns att gå över till LED-belysning men för de vackra taklamporna finns det än så länge inga LED-lampor som håller tillräckligt hög nivå då glaskuporna visar hela glödlampans fäste. En mycket smart teknikinvestering som samfälligheten gjort är installation av datoriserade styr- och övervakningssystemen DUC och DHC. Nasser kan här övervaka utan att vara på plats. Exempel på energibesparande åtgärder Ålidhem i Umeå: Renovering av 405 lägenheter som alla kommer att få procent lägre energiförbrukning (i pilothuset uppnåddes en halvering medan det i övriga hus är prognoserat till cirka 35 procent). Nybyggnation av 137 lägenheter med en energiförbrukning på 65 kwh/kvm per år, vilket är 50 procent lägre än vad byggnormen kräver. Solcellsanläggning som fullt utbyggd blir mer än kvadratmeter en av Sveriges största som beräknas producera cirka kwh per år, vilket motsvarar 11 eluppvärmda villor, 35 varv runt jorden med elbil eller årsförbrukningen för datorer. Vinterträdgården, en ny mötesplats, som under den ljusa perioden får all strömförsörjning via solceller. Nya tvättmaskiner med automatisk tvättmedelsisolering och som är uppkopplade mot fjärrvärmesystemet, vilket minskar elanvändningen. En lägenhetsdisplay, Echolog, installeras i lägenheterna. Den visar förbrukningen av el samt, varmt- och kallt vatten. Miljöhus för avfall och test av nedgrävda djupbehållare. Energibesparande investeringar: Solceller, vindkraftverk, fjärrvärmematade vitvaror i tvättstugorna, energieffektiv LEDbelysning och smarta informationssystemet Echolog där man själv kan se sin energikonsumtion i realtid. Renovering: Nya fönster och balkongdörrar. Extra tätning runt fönster, nytt valmat tak med ökad isolering med moderna material, ventilationseffektiviseringar med värmeväxling (FTX). Pilotestat och under utvärdering: Hydrofobering. Pilottestades men valdes bort: Tilläggsisolering invändigt provades men var inte tillräckligt kostnadseffektivt. Detta eftersom områdets värmesystem inte behövde bytas ut samtidigt och att hyresgästerna då behövt evakueras. Näsets kyrka i Göteborg: Utfört: Bergvärmepump med fyra energihål och ventilation med värmeåtervinning (roterande och plattvärmeväxlare) samt solfångare på taket och installation av datoriserat styroch övervakningssystem. Planerar: LED-belysning, även den installerad med datoriserat styr- och övervakningssystem. 14 HUSBYGGAREN NR

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett pedagogiskt inspirerande verktyg 1 Rapport - Ekstas miljöarbete 3 Verksamheten 3 Vilken är verksamhetens miljöpåverkan och vad kan Eksta göra? 4 Miljöåtgärder

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013 Miljöarbete bakom kulisserna Sid 14-15 GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5 BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11 Med Göteborg som förebild för framtiden

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer