1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde"

Transkript

1 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, Frihetsberövande: Häktad Almvägen Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin Koorti Advokatfirman Lagercrantz AB Box Stockholm Åklagare Kammaråklagare Karin Lundström-Kron Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Box Skövde Målsägande 1. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde 2. Sekretess B, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde Postadress Box Skövde Besöksadress Eric Ugglas plats 2 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

2 Mål nr: 2 3. Sekretess C, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde 4. Sekretess E, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde 5. Sekretess F, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde SLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 1 st brottsbalken Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 1 st brottsbalken (3 tillfällen) 3. Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 brottsbalken (3 tillfällen) 4. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (5 tillfällen) 5. Kontakt med barn i sexuellt syfte, 6 kap 10 a brottsbalken

3 Mål nr: 3 6. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a 1 st 5 p och 5 st brottsbalken Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (11 tillfällen) 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 1 st brottsbalken Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 år 2 månader Skadestånd 1. Kristoffer Lindström ska utge skadestånd till Sekretess C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 maj 2015 till dess betalning sker. 2. Kristoffer Lindström ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 juni 2015 till dess betalning sker. 3. Kristoffer Lindström ska utge skadestånd till Sekretess B med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2015 till dess betalning sker. 4. Kristoffer Lindström ska utge skadestånd till Sekretess E med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 december 2015 till dess betalning sker. 5. Sekretess F:s skadeståndsyrkande ogillas. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen mobiltelefoner, dator, USB-minne förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Väst, polisområde LPO Ö Skaraborg; beslagsliggare nr BG58249.p. 1-2; BG ; BG ; ). 2. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna mobiltelefoner ogillas. Beslagen hävs (Polismyndigheten Region Väst, polisområde LPO Ö Skaraborg; beslagsliggare nr BG31656 p. 1-3). Häktning m.m. Kristoffer Lindström ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna om målsägandens identitet och uppgifterna därom som lagts fram inom stängda dörrar ska bestå i målet.

4 Mål nr: 4 2. Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i aktbilaga 135 och uppgifterna i den som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Kerstin Koorti tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess C med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 3. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess A med kr. Av beloppet avser kr arbete och 992 kr mervärdesskatt. 4. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess D med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 549 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 5. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess B med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 6. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess E med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 7. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess F med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 8. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

5 meddelad i Skövde Mål nr: 5 Tilltalad Dan ROGER Sjöberg, Älgstigen Mariestad Offentlig försvarare: Christina Andrén Advokat byrån Christina Andrén Halna Stommen Töreboda Åklagare Kammaråklagare Karin Lundström-Kron Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Box Skövde Målsägande Sekretess F, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde SLUT Brott som den tilltalade döms för Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 brottsbalken Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st och 3 st brottsbalken Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 1 st brottsbalken

6 Mål nr: 6 4. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) Påföljd m.m. Dagsböter 50 å 200 kr - Böterna ska anses helt erlagda. Skadestånd Sekretess F:s skadeståndsyrkande ogillas. Förverkande och beslag Yrkandet om förverkande av i beslag tagen mobiltelefon ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten Region Väst, polisområde LPO Ö Östra Skaraborg; beslagsliggare nr BG ). Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna om målsägandens identitet och uppgifterna därom som lagts fram inom stängda dörrar ska bestå i målet. 2. Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i aktbilaga 47 angående Roger Sjöbergs psykisk hälsa och uppgifterna om detta som lagts fram inom stängda dörrar ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Christina Andrén tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess G med kr. Av beloppet avser kr arbete och 744 kr mervärdesskatt. 3. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Sekretess F på sätt som framgår för domslutet avseende Kristoffer Lindström i samma mål. 4. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

7 7 LÄSANVISNINGAR Tingsrätten har lagt upp domen på så sätt att var och en av åtalspunkterna 1-6 och 13 samt i förekommande fall skadeståndsyrkanden redovisas för sig med yrkanden och gärningsbeskrivningar, de tilltalades inställningar samt tingsrättens bedömningar. Under rubrikerna tingsrättens bedömningar redogör tingsrätten för värderingen av bevisningen och bedömningen av skuld- och skadeståndsfrågorna. Åtalspunkterna 7-12 redovisas tillsammans på samma sätt. Tingsrätten redovisar i särskilda avsnitt bedömningarna av påföljderna, yrkandena rörande förverkande och häktning. Därefter kommer avsnitt om brottsofferfond och sekretess. Tingsrätten avslutar med ett avsnitt benämnt ersättning där ställning tas till försvararnas och målsägandebiträdets yrkanden om ersättningar och de tilltalades återbetalningsskyldighet. Det har åberopats mycket bevisning. För att inte tynga domen har tingsrätten valt att inte redovisa varje bevis i domen. Vilken bevisning som åklagarna, målsägandena och de tilltalade har åberopat framgår av anteckningarna som upprättats vid huvudförhandlingen. Åklagaren har i gärningsbeskrivningarna benämnt målsägandena på ett sätt. I domslutet anges målsägandena på ett annat sätt. Nedan redovisas de olika benämningarna. Åtalspunkt Åklagarnas benämning Benämning i domslutet 1 NN 2 Sekretess C 3 NN 10 Sekretess A 4 NN 12 Sekretess D 5 NN 11 Sekretess B 6 NN 15 Sekretess E 7-12 NN 17 Sekretess F 13 NN 20 Sekretess G

8 8 ÅTALET FÖR UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, I ANDRA HAND FÖRSÖK TILL SÅDANT BROTT, OCH SEXUELLT OFREDANDE I TVÅ FALL SAMT MÅLSÄGANDENS SKADESTÅNDSYRKANDE (åtalspunkterna 1.1, 1.2 och 1.3) Yrkanden m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering, i andra hand för försök till sådant brott, och två fall av sexuellt ofredande samt har angivit följande gärningsbeskrivningar. Åtalspunkten 1.1 utnyttjande av barn för sexuell posering, alternativt försök till sådant brott Kristoffer Lindström har främjat eller utnyttjat att NN 2, som vid tillfället var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att Kristoffer Lindström förmått NN 2 att skicka en bild på sin nakna rumpa till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2014 och den 28 maj 2015 i Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Ansvarsyrkande i andra hand Kristoffer Lindström har i vart fall försökt främja eller utnyttja att NN 2, som vid tillfället var 14 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att Kristoffer Lindström försökt förmå NN 2 att skicka en bild på sin nakna rumpa till honom. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2014 och den 28 maj 2015 på Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Fara för brottet fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Åtalspunkten 1.2 Sexuellt ofredande Kristoffer Lindström har ofredat NN 2, som var 14 år vid tillfället, genom att förmå NN 2 att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd. Detta genom att Kristoffer Lindström, efter att han betalat NN kronor, kramat NN 2, masserat NN 2 på ryggen samt förmått NN 2 att lägga sig på eller bredvid Kristoffer och krama honom. Det hände någon gång mellan den 12 maj 2015 och den 17 maj 2015 i Mariestad, Mariestads kommun.

9 9 Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 1.3 Sexuellt ofredande Kristoffer Lindström har ofredat NN 2, som vid tillfället var 14 år, på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 2 sexuella integritet genom att förmå NN 2 att medverka i en sexuell handling. Detta genom att Kristoffer Lindström till NN 2 skickat bilder på sin erigerade penis och på sin rumpa. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2014 och den 28 maj 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd av Kristoffer Lindström med totalt kr, kr vid varje brottstillfälle, för kränkning jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 28 maj 2015 tills betalning sker. Kristoffer Lindströms inställningar Kristoffer Lindström har beträffande åtalspunkten 1.1 erkänt att han tagit emot en bild från målsäganden men bestritt att han därigenom gjort sig skyldig till brott. Han har avseende åtalspunkten 1.2 erkänt att han kramat målsäganden och masserat målsägandens rygg. Han har gjort gällande att hans handlande inte är att bedöma som sexuellt ofredande. Han har erkänt att han skickat en bild på sin rumpa till målsäganden men förnekat att han skickat en bild på en penis. Han har bestritt skadeståndsskyldighet och har inte vitsordat något belopp som i och för sig skäligt. Tingsrättens bedömning Tingsrätten prövar först åtalspunkten 1.1. Kristoffer Lindström har erkänt att han känt till att målsäganden vid tillfället i fråga var under 15 år. Tingsrätten finner inte någon anledning att ifrågasätta den uppgiften. Målsäganden har uppgivit att han skickade en bild på sin nakna rumpa till Kristoffer Lindström efter att den sistnämnde bett om detta. Kristoffer

10 10 Lindström har erkänt att han först skickade en bild på sin rumpa till målsäganden och att målsäganden därefter skickade en bild på sin rumpa. Tingsrätten anser att det redan genom Kristoffer Lindströms egna uppgifter är styrkt att han gjort sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering. Han ska därför dömas för sådant brott. Tingsrätten övergår att pröva åtalspunkten 1.2. Av utredningen framgår att målsäganden, målsägandens kompis och Kristoffer Lindström någon gång under den tiden som åklagaren angivit i gärningsbeskrivningen i Mariestad tillsammans åkte i en bil som kördes av Kristoffer Lindström och att han en stund senare stannade bilen. Det är vidare klarlagt att målsäganden vid den tiden var 14 år och att Kristoffer Lindström kände till detta. Målsäganden har uppgivit att han satt i baksätet och att Kristoffer Lindström efter att bilen stannades också satte sig i baksätet. Målsäganden har också uppgivit att Kristoffer Lindström därefter masserade målsägandens rygg och att han upplevde det som obehagligt. Målsäganden har vidare uppgivit att Kristoffer Lindström utanför bilen gav målsäganden en kram och att det var möjligt att Kristoffer Lindström även kramade målsäganden inne i bilen men att målsäganden inte mindes det. Kristoffer Lindström har erkänt att han inne i bilen gav målsäganden massage på ryggen och en kram. Kristoffer Lindström har hävdat att hans agerande inte haft sexuell innebörd. Målsägandens kompis har hörts som vittne och bekräftat att Kristoffer Lindström inne i bilen masserade målsägandens rygg. Kompisen har vidare berättat att Kristoffer Lindström låg ovanpå målsäganden i baksätet. Målsäganden har berättat att han vid tillfället fick 300 kr av Kristoffer Lindström, vilket den sistnämnde bekräftat. Även målsägandens kompis har uppgivit att målsäganden fick pengar av Kristoffer Lindström.

11 11 Genom uppgifterna från målsäganden, Kristoffer Lindström och målsägandens kompis är det styrkt att Kristoffer Lindström på tid och plats som åklagaren angivit masserade målsägandens rygg och att Kristoffer Lindström någon gång därefter gav 300 kr till målsäganden. Genom Kristoffer Lindströms uppgifter är det klarlagt att han i bilen gav målsäganden en kram. Av målsägandens kompis uppgifter kan det dras en säker slutsats att kramen ägde rum när Kristoffer Lindström låg ovanpå målsäganden i baksätet. Frågan är om Kristoffer Lindströms agerande är att bedöma som sexuellt ofredande. En beröring är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Handlingen ska ha en klar och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel. Tingsrätten anser att det är uppenbart att det för Kristoffer Lindström rört sig om beröringar av sexuell prägel, varför han inte kan undgå ansvar för sexuellt ofredande. Tingsrätten övergår att pröva åtalspunkten 1.3. Målsäganden har berättat att Kristoffer Lindström skickat en bild på en penis till målsäganden. Målsäganden har berättat att han upplevde detta som obehagligt. Kristoffer Lindström har förnekat att han skickade en sådan bild. Målsägandens mamma har berättat att målsäganden uppgav till henne att Kristoffer Lindström skickade en sådan bild till honom. Tingsrätten finner inte någon anledning att ifrågasätta målsägandens och hans mammas uppgifter samt finner att uppgifterna utgör tillräcklig bevisning för att anse det bevisat att Kristoffer Lindström skickade en bild på en penis till målsäganden. Åtalet i den delen är styrkt. Sådant handlande är att bedöma som sexuellt ofredande. Kristoffer Lindström ska dömas för sådant brott. Kristoffer Lindström har erkänt att han skickat en bild på sin rumpa till målsäganden. Målsäganden har inte berättat att han mottagit en sådan bild.

12 12 Tingsrätten finner inte styrkt att någon sådan bild har skickats. Tingsrätten prövar slutligen målsägandens skadeståndsyrkanden. De brottsliga handlingar som Kristoffer Lindström utsatt målsäganden för har inneburit allvarliga kränkningar av målsägandens personliga integritet. Målsäganden är därigenom berättigad att erhålla skadestånd av Kristoffer Lindström med skäliga kr rörande vardera åtalspunkterna. Ränteyrkandet är förenligt med lag. ÅTALET FÖR GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (åtalspunkten 2) Yrkande m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för grovt barnpornografibrott och angivit följande gärningsbeskrivning. Kristoffer Lindström har innehaft 26 barnpornografiska filmer samt spridit fyra barnpornografiska filmer. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2014 och den 28 maj 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avser filmer och spridning av filmer på sammanlagt tre timmar varav 1 timme och 26 minuter är klassade som grova eftersom barnen utnyttjas på ett hänsynslöst sätt då det är frågan om samlagsfilmer. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindströms inställning Kristoffer Lindström har erkänt gärningen men gjort gällande att den ska bedömas som barnpornografibrott, inte grovt.

13 13 Tingsrättens bedömning Kristoffer Lindström har erkänt gärningen. Erkännandet får stöd av den övriga utredningen. Därigenom är åtalet styrkt. Frågan är om Kristoffer Lindström ska dömas för grovt barnpornografibrott. Vid bedömande om brottet är grovt ska enligt 16 kap. 10 a brottsbalken särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Åklagaren har gjort gällande att brottet är grovt, eftersom innehavet avser filmer och eftersom barnen utnyttjas på ett hänsynslöst sätt, då det är frågan om samlagsfilmer. För att ett brott ska bedömas som grovt krävs inte att det varit frågan om ett stort antal filmer. Åklagaren har inte heller åberopat detta som ett skäl för att brottet ska bedömas som grovt. Thomas Jansson, IT-forensiker vid polisen, har uppgivit att det varit frågan om 13 unika filmer och 13 kopior samt att det överlag varit frågan om samlagsfilmer av liknande slag som förevisats för tingsrätten. De filmer som förevisats för tingsrätten visar att barnen haft relativt låg ålder och att de utsatts för verkliga övergrepp i form av samlag. Tingsrätten anser att innehållet i filmerna är sådant att brottet är att bedöma som grovt. Kristoffer Lindström har gjort gällande att han inte tittat på alla filmerna och hävdat att han inte sett filmerna som förevisats för tingsrätten. Även om så skulle vara fallet anser tingsrätten att förhållandena i vart fall varit sådana att han med s.k. likgiltighetsuppsåt innehavt samtliga filmer. Att det varit frågan om kopior ger inte anledning att se mildrare på hans innehav.

14 14 ÅTALET FÖR SEXUELLT OFREDANDE (åtalspunkten 3) Yrkanden m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för sexuellt ofredande och angivit följande gärningsbeskrivning. Kristoffer Lindström har ofredat målsäganden NN 10 som var 14 år vid tillfället på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 10 sexuella integritet genom att förmå NN 10 att medverka i en sexuell handling. Detta genom att Kristoffer Lindström till NN 10 skickat ett fotografi på bland annat en erigerad penis. Det hände den 4 juni 2015 i Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd av Kristoffer Lindström med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 juni 2015 tills betalning sker. Kristoffer Lindströms inställningar Kristoffer Lindström har erkänt gärningen och medgivit det yrkade skadeståndet. Tingsrättens bedömning Kristoffer Lindströms erkännande vinner stöd av den övriga utredningen. Därigenom är åtalet styrkt. Gärningen är, såsom åklagaren påstått, att bedöma som sexuellt ofredande. Kristoffer Lindström har medgivit skadeståndsyrkandet, varför det ska bifallas.

15 15 ÅTALET FÖR KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN (åtalspunkten 4) Yrkande m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för köp av sexuell handling av barn och angivit följande gärningsbeskrivning. Kristoffer Lindström har förmått NN 12, som vid tidpunkten för gärningarna var 15 år och 17 år, att mot ersättning företa och tåla sexuella handlingar i form av anala samlag. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 1 januari 2014 till den 31 oktober 2015 i Jönköping, Jönköpings kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindströms inställningar Kristoffer Lindström har erkänt gärningarna. Tingsrättens bedömning Kristoffer Lindströms erkännanden vinner stöd av den övriga utredningen. Därigenom är åtalet i den här delen styrkt. Gärningarna är att bedöma som köp av sexuell handling av barn. Kristoffer Lindström ska dömas för tre fall av sådana brott.

16 16 ÅTALET FÖR UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, SEXUELLT ÖVERGREPP MOT BARN OCH SEXUELLT OFREDANDE (åtalspunkterna 5.1, 5.2 och 5.3) SAMT MÅLSÄGANDENS SKADESTÅNDSYRKANDE Yrkanden m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande och angivit följande gärningsbeskrivningar. Åtalspunkten 5.1 utnyttjande av barn för sexuell posering Kristoffer Lindström har främjat eller utnyttjat att NN 11 som vid tillfället var 14 år utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att han förmått NN 11 att skicka bilder på sin penis och rumpa till honom. Det hände någon gång den 1 juni 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Gärningen har varit ägnad att skada NN 11 hälsa och/eller utveckling. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 5.2 Sexuellt övergrepp mot barn Kristoffer Lindström har med händerna berört målsäganden NN 11 på könsorganet både utanpå och innanför kalsongerna. Han har även i samband med att han berört könsorganet onanerat åt målsäganden NN 11. Målsäganden NN 11 var 14 år vid gärningen. Det hände någon gång den 1 juni 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 5.3 Sexuellt ofredande Kristoffer Lindström har ofredat NN 11 som vid tillfället var 14 år på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 11 sexuella integritet genom att förmå NN 11 att medverka i en sexuell handling. Detta genom att Kristoffer Lindström till NN 11 skickat bilder på sin erigerade penis. Det hände någon gång den 1 juni 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

17 17 Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd av Kristoffer Lindström för kränkning med kr rörande åtalspunkten 5.1, kr rörande åtalspunkten 5.2 och kr avseende åtalspunkten 5.3 jämte ränta på det totala beloppet, d.v.s kr enligt 6 räntelagen från den 1 juni 2015 tills betalning sker. Kristoffer Lindströms inställningar Kristoffer Lindström har erkänt gärningarna under åtalspunkterna 5.1 och 5.3. Han har, förutom att han förnekat att han onanerat åt målsäganden, erkänt vad åklagaren lagt honom till last under åtalspunkten 5.2. Han har gjort gällande att den sistnämnda åtalspunkten är att bedöma som sexuellt ofredande. Han har bestritt att betala skadestånd och har inte vitsordat några belopp som i och för sig skäliga. Tingsrättens bedömningar Kristoffer Lindströms erkännanden av gärningarna under åtalspunkterna 5.1 och 5.2 vinner stöd av den övriga utredningen. Åtalet i de delarna är därigenom styrkt. Gärningarna är, såsom åklagaren gjort gällande, att bedöma som utnyttjande av barn för sexuell posering respektive sexuellt ofredande. Tingsrätten övergår att pröva den gärningen som åklagaren rubricerat som sexuellt övergrepp mot barn. Målsäganden har berättat att händelseförloppet gått till på det sättet som åklagaren angivit i gärningsbeskrivningen. Kristoffer Lindström har, förutom att han förnekat att han onanerat åt målsäganden, erkänt vad åklagaren lagt honom till last. Det har inte framkommit några omständigheter som ger anledning att ifrågasätta målsägandens uppgifter. De uppgifter han har lämnat får stöd av övrig utredning. Tingsrätten anser att förhållandena är sådana att hans berättelse ska ligga till grund

18 18 för bedömningen. Därigenom är det styrkt att Kristoffer Lindström handlat på de sätten som åklagaren påstått. Det har inte framkommit annat än att Kristoffer Lindström onanerat åt målsäganden under en kort tid. Trots detta anser tingsrätten att gärningen är att bedöma som sexuellt övergrepp mot barn. Tingsrätten prövar slutligen målsägandens skadeståndsyrkande. De brottsliga handlingar som Kristoffer Lindström utsatt målsäganden för har inneburit allvarliga kränkningar av målsägandens personliga integritet. Målsäganden är därigenom berättigad att erhålla skadestånd av Kristoffer Lindström med skäliga kr rörande åtalspunkten 5,1, kr för åtalspunkten 5.2 och kr för åtalspunkten 5.3. Ränteyrkandet är förenligt med lag. ÅTALET FÖR UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE OCH SEXUELLT OFREDANDE (åtalspunkterna 6.1, 6.2 och 6.3) OCH MÅLSÄGANDENS SKADESTÅNDSYRKANDE Yrkande m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för de rubricerade brotten och angivit följande gärningsbeskrivningar. Åtalspunkten 6.1 Utnyttjande av barn för sexuell posering. Kristoffer Lindström har främjat eller utnyttjat att NN 15, som vid tillfället var 13 år, utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att han i en KIK-konversation förmått NN 15 att skicka bilder på sin rumpa till honom Det hände någon gång den 6 maj 2015 på Töreboda, Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 6.2 Kontakt med barn i sexuellt syfte

19 19 Kristoffer Lindström har bestämt träff med NN 15 som var 14 år i syfte att genomföra ett samlag med målsäganden. Sedan har Kristoffer Lindström fört över pengar till bussbiljett åt NN 15. Det hände någon gång mellan den 1 december 2015 och den 11 december 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Hans åtgärd var sådan att den kunde förväntas bidra till att de träffades. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 6.3 Sexuellt ofredande Kristoffer Lindström har ofredat NN 15 som vid tillfället var 13 år på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 15 sexuella integritet genom att förmå NN 15 att medverka i en sexuell handling. Detta genom att Kristoffer Lindström till NN 15 skickat bilder på sin erigerade penis eller samlagsbild. Det hände den 6 maj 2015 i Töreboda, Töreboda kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd av Kristoffer Lindström med totalt kr, kr vid varje brottstillfälle, för kränkning jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 11 december 2015 tills betalning sker. Kristoffer Lindströms inställningar Kristoffer Lindström har erkänt gärningen under åtalspunkten 6.1. Han har rörande åtalspunkten 6.3 erkänt att han skickat en bild på samlag till målsäganden. Han har förnekat gärningen under åtalspunkten 6.2. Han har medgivit skadeståndsyrkandet som hör samman med åtalspunkten 6.1 men har bestritt övriga yrkanden. Tingsrättens bedömningar Tingsrätten prövar först åtalspunkten 6.1. Kristoffer Lindströms erkännande rörande åtalspunkten 6.1 stöds av den övriga utredningen. Därigenom är åtalet i den delen styrkt. Gärningen är såsom åklagaren påstått att bedöma som utnyttjande av barn för sexuell posering. Kristoffer

20 20 Lindström ska således dömas för sådant brott. Tingsrätten övergår att pröva åtalspunkten 6.2. Enligt 6 kap. 10 a brottsbalken döms den som i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd döms för kontakt med barn i sexuellt syfte. Kristoffer Lindström har erkänt att han känt till att målsäganden vid aktuell tidpunkt var 14 år. Erkännandet stöds av den övriga utredningen. Kristoffer Lindström har vidare erkänt att han och målsäganden haft kontakter under den tid som åtalet avser. Tingsrätten övergår att pröva om målsäganden och Kristoffer Lindström har träffat en överenskommelse om sammanträffande och om hans syfte med detta varit att genomföra ett samlag med målsäganden. Målsäganden har berättat att Kristoffer Lindström skrev att han ville ha sex med målsäganden, att målsäganden och Kristoffer Lindström kom överens om att de skulle träffas i Lidköping den 10 december 2015 och att målsäganden förstod att Kristoffer Lindström ville ha sex med honom. Kristoffer Lindström har uppgivit att han och målsäganden den 10 december 2015 skrev att de skulle träffas men att de inte bestämde någon träff. Kristoffer Lindström har förnekat att han haft syfte att genomföra ett samlag med målsäganden. Vittnet, sekretess H, har berättat att hon kände till att målsäganden och Kristoffer Lindström hade kontakt med varandra samt att hon trodde att Kristoffer Lindström ville göra något sexuellt med målsäganden men att hon inte visste vad målsäganden och Kristoffer Lindström skulle göra. Sekretess H har vidare berättat att hon var

21 21 rädd för att målsäganden skulle sälja sig till Kristoffer Lindström för att få tillgång till pengar, även om målsäganden till henne sa att han inte skulle träffa mannen. I en chattkonversation mellan Kristoffer Lindström och annan person den 11 december 2015 framgår följande. Kristoffer Lindström skrev. Ok, det var tänkt att vi skulle träffas igår men sen slutade han svara. Och jag hade swishat pengar till bussen. Men du kanske vill ses? Den andre personen svarade. Vet vem det är, men känner inte varandra. Kristoffer Lindström svarade. Söt! Känner du (skrev målsägandens namn)? Han bor också i (skrev en ort) o finns på qx. Tingsrätten anser att målsägandens uppgifter om att han och Kristoffer Lindström träffat en överenskommelse att mötas stöds av den redovisade chattkonversationen. Redan genom målsägandens berättelse och chattkonversationen är det styrkt att målsäganden och Kristoffer Lindström träffat en överenskommelse om sammanträffande. Vad som i övrigt framkommit föranleder inte någon annan bedömning. Kristoffer Lindströms förklaring att hans syfte med att träffa målsäganden var att få en kram och att prata framstår som uppenbart osannolik. Förklaringen kan därför lämnas helt utan avseende. Genom målsägandens uppgifter och den chattkonversation som var mellan honom och Kristoffer Lindström är det styrkt att den sistnämndes syfte med sammanträffandet var att genomföra ett samlag med målsäganden.

22 22 Tingsrätten övergår att pröva om Kristoffer Lindström fört över pengar till bussbiljett och om den åtgärden varit ägnat att främja sammanträffande. Kristoffer Lindström har erkänt att han swishade 200 kr till sekretess H. Det har framkommit att målsäganden inte hade swish och att han förklarade för Kristoffer Lindström att han skulle swisha till sekretess H. Att beloppet var avsett för bussbiljett stöds av den ovan redovisade chattkonversationen. Kristoffer Lindströms åtgärd var ägnad att främja sammanträffande. Det är uppenbart att Kristoffer Lindström handlat med uppsåt. Till följd av det sagda ska Kristoffer Lindström dömas för kontakt med barn i sexuellt syfte. Tingsrätten övergår att pröva åtalspunkten 6.3. Målsäganden har uppgivit att Kristoffer Lindström skickade bild på en penis men att han även kunde ha skickat andra bilder. Kristoffer Lindström har erkänt att han skickade en bild på samlag till målsäganden. Tingsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta Kristoffer Lindströms uppgift, som även får visst stöd av målsägandens berättelse. Tingsrätten anser att det i vart fall är styrkt att Kristoffer Lindström till målsäganden skickade en bild på samlag. Kristoffer Lindströms handlande är, såsom åklagaren påstått, att bedöma som sexuellt ofredande. Han ska således dömas för sådant brott. Tingsrätten prövar slutligen målsägandens skadeståndsyrkanden. Kristoffer Lindström har medgivit att betala kr till målsäganden rörande åtalspunkten 6.1, varför målsägandens yrkande i den delen ska bifallas. Tingsrätten anser att målsäganden till följd av brottet kontakt med barn i sexuellt

23 23 syfte, åtalspunkten 6.2, inte utsatts för en så allvarlig kränkning att han är berättigad till kränkningsersättning. Kristoffer Lindström ska därför i den delen inte betala skadestånd till målsäganden. Med hänsyn till utgången av åtalspunkten 6.3 är Kristoffer Lindström skyldig att betala ersättning för kränkning till målsäganden. Yrkat belopp framstår som skäligt. Ränteyrkandet är förenligt med lag. Sammanfattningsvis ska Kristoffer Lindström till målsäganden betala kr jämte yrkad ränta. ÅTALET FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN, UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING, SEXUELLT OFREDANDE OCH GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (åtalspunkterna 7-12) OCH MÅLSÄGANDENS SKADESTÅNDSYRKANDEN Yrkanden m.m. Åklagaren har yrkat att Kristoffer Lindström ska dömas för ett fall av grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt elva fall av sexuellt ofredande. Åklagaren har yrkat att Roger Sjöberg ska dömas för ett fall av grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt två fall av sexuellt ofredande. Åklagaren har angivit följande gärningsbeskrivningar. Åtalspunkten 7 Våldtäkt mot barn Kristoffer Lindström har haft samlag med NN 17 som var 14 år. Kristoffer Lindström har vid tillfället haft analsex med NN 17 och förmått NN 17 att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 1 december 2015 och den 31 december 2015 vid Billingehus, Skövde kommun. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

24 24 Åtalspunkten 8.1 Utnyttjande av barn för sexuell posering Kristoffer Lindström har främjat eller utnyttjat att NN 17 som vid tillfället var 14 år utfört eller medverkat i sexuell posering. Detta genom att han i en KIK-konversation och/eller konversation på Grinder förmått NN 11 att skicka bilder på sin penis och rumpa till honom. Det hände någon gång mellan den 1 december 2015 och den 31 december 2015 i Töreboda kommun. Gärningen har varit ägnad att skada NN 17 hälsa och/eller utveckling. Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 8.2 Sexuellt ofredande Kristoffer Lindström har ofredat NN 17 som var 14 år på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 17 sexuella integritet genom förmå NN 17 att medverka i en sexuell handling. Detta genom att Kristoffer Lindström till NN 17 skickat bilder på sin erigerade penis. Det hände vid elva tillfällen under perioden den 17 december 2015 till den 1 februari 2016 i Töreboda, Töreboda kommun, enligt nedan Brottstid Kristoffer Lindström begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 9 Grov våldtäkt mot barn Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg har tillsammans och i samförstånd haft samlag med NN 17 som var 14 år. Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg har vid tillfället turats om att ha analsex med NN 17. De har även förmått NN 17 att, samtidigt som Roger Sjöberg hade analsex med NN 17, utföra oralsex på Kristoffer Lindström. Det hände mellan den 1 december 2015 och den 10 mars 2016 i en bostad i Mariestads kommun. Brottet borde bedömas som grovt eftersom Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg samtidigt förgripit sig på NN 17.

25 25 Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg begick gärningen med uppsåt. Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 10 Våldtäkt mot barn Roger Sjöberg har haft samlag med NN 17 som var 14 år. Roger Sjöberg har vid tillfället haft analsex med NN 17 och förmått NN 17 att utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2016 och den 29 februari 2016 i en bostad i Mariestads kommun. Roger Sjöberg begick gärningen med uppsåt. Roger Sjöberg hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 11 Utnyttjande av barn för sexuell posering Roger Sjöberg har främjat eller utnyttjat att NN 17 utfört eller medverkat vid sexuell posering. Detta genom att han förmått NN 17 att skicka en bild på sin rumpa till honom. Det hände någon gång mellan den 1 december 2015 och den 10 mars 2016 i Mariestad, Mariestads kommun. Gärningen har varit ägnad att skada NN 17 hälsa och/eller utveckling. Roger Sjöberg begick gärningen med uppsåt. Roger Sjöberg hade åtminstone skälig anledning att anta målsäganden var under 15 år. Åtalspunkten 12 Sexuellt ofredande Roger Sjöberg har ofredat NN 17 som var 14 år på ett sätt som kunde förväntas kränka NN 17 sexuella integritet genom att förmå NN 17 att medverka i en sexuell handling. Detta genom att Roger Sjöberg till NN 17 skickat bilder på sin erigerade penis. Det hände vid två tillfällen under perioden den 8 februari 2016 till den 12 mars 2016 i Mariestad, Mariestads kommun, enligt nedan Brottstid Roger Sjöberg begick gärningen med uppsåt. Roger Sjöberg hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd av Kristoffer Lindström för kränkning med kr rörande åtalspunkten 7, kr rörande åtalspunkten 8.1 och kr rörande åtalspunkten 8.2, allt jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 februari 2016 tills betalning sker. Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd av Roger Sjöberg för kränkning med kr rörande åtalspunkten 10, kr rörande åtalspunkten

26 26 11 och kr rörande åtalspunkten 12, allt jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 mars 2016 tills betalning sker. Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat att Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg solidariskt ska betala skadestånd till honom för kränkning med kr rörande åtalspunkten 9 samt för sveda och värk med kr, allt jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 10 mars 2016 tills betalning sker. DE TILLTALADES INSTÄLLNINGAR Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg har bestritt straff- och skadeståndsrättsligt ansvar. De har inte vitsordat några belopp som i och för sig skäliga. Tingsrättens bedömning Tingsrätten prövar först åtalet för grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn, åtalspunkterna 7, 9 och 10. Målsäganden har vid polisförhör under förundersökningen berättat att Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg har utsatt målsäganden för sådana sexuella handlingar som åklagaren har angivit i gärningsbeskrivningarna. Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg har bekräftat att händelserna har hänt på de platser och tider som åklagaren angivit. Genom målsägandens, Kristoffer Lindströms och Roger Sjöbergs uppgifter är det klarlagt att Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg utsatt målsäganden för sådana sexuella handlingar på de tider och platser som åklagaren redovisat i gärningsbeskrivningarna. Målsäganden var vid samtliga gärningstillfällen 14 år. Frågan är om Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg haft uppsåt till att målsäganden var under femton år eller om de haft skälig anledning att anta detta.

27 27 Det ställs höga beviskrav i brottmål. Beviskravet för en fällande dom i brottmål är att det genom utredningen ska vara ställt bortom varje rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott. Det är åklagaren som har att bevisa samtliga omständigheter som måste föreligga för att en tilltalad ska fällas till ansvar för brott. Det erinras om att den tilltalades uppgifter ska godtas så länge de inte har motbevisats eller kan lämnas utan avseende. Högsta domstolen har i flera fall prövat frågan om hur bevisvärdering ska ske i mål om sexualbrott. För en fällande dom i sådana mål gäller, liksom för brottmål i övrigt, att den tilltalades skuld genom den utredning som lagts fram i målet ska ha blivit ställd utom rimligt tvivel. Det är inte tillräckligt att målsägandens berättelse bedöms som mer trovärdig än den tilltalades. En alltigenom trovärdig berättelse från målsäganden kan dock i förening med vad som i övrigt kommit fram vara tillräcklig för en fällande dom. När det gäller frågan om Kristoffer Lindström haft uppsåt till att målsäganden var under femton år eller om han haft skälig anledning att anta detta gör tingsrätten följande bedömning. Det har klarlagts att målsäganden inledningsvis uppgav att han var 16 år till Kristoffer Lindström. Målsäganden har i polisförhör uppgivit att han senare skrev till Kristoffer Lindström på Grindr att han var 14 år. Kristoffer Lindström har berättat att målsäganden inte vid något tillfälle uppgav att han var 14 år. Åklagaren har förklarat att konversationer mellan Kristoffer Lindström och målsäganden på Grindr inte har gått att få fram. Åklagaren har inte lagt fram någon bevisning som stödjer målsägandens uppgift att han berättat om sin verkliga ålder för Kristoffer Lindström. I de av åklagaren åberopade konversationerna framgår att Kristoffer Lindström skrev att han var dubbelt så gammal som målsäganden och att han antog att målsäganden gick på Västerhöjd, som är en gymnasieskola. De uppgifterna

28 28 stödjer att Kristoffer Lindström var av uppfattningen att målsäganden var 16 år. Kristoffer Lindström har uppgett att målsäganden bekräftade att han gick på Västerhöjd när de träffades personligen. Åklagaren har inte motbevisat den uppgiften. Kristoffer Lindström har vidare berättat att han när han kollade upp målsäganden på Facebook såg att målsäganden angivit att han arbetat på McDonald s. Kristoffer Lindström, som uppgivit att han arbetat där och kände till att man måste vara 16 år för att arbeta där, har förklarat att han av uppgifterna på Facebook drog slutsatsen att målsäganden var 16 år. Av den av Kristoffer Lindström åberopade skriftliga bevisningen framgår att man ska ha fyllt 16 år för att arbeta på McDonald s. Tingsrätten anser att åklagaren inte förmått visa att Kristoffer Lindström insett att målsäganden var under 15 år. Omständigheterna har inte heller varit sådana att Kristoffer Lindström måste ha insett att det förelåg en avsevärd risk för att målsäganden var under 15 år eller att han haft skälig anledning anta att så var fallet. Vid dessa bedömningar ska Kristoffer Lindström frikännas från åtalet för grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn. Tingsrätten övergår att pröva om Roger Sjöberg haft uppsåt i förhållande till att målsäganden var under femton år eller om han haft skälig anledning att anta detta. Målsäganden har under polisförhör berättat att han uppgav sin verkliga ålder för Roger Sjöberg men målsäganden har inte varit helt säker på den uppgiften. Roger Sjöberg har berättat att han fick vetskap om att målsäganden var 16 år och att han inte hade anledning att ifrågasätta detta. Åklagaren har inte lagt fram någon bevisning som stödjer målsägandens uppgift att han berättat om sin verkliga ålder för Roger Sjöberg. I konversationer mellan Roger Sjöberg och Kristoffer Lindström nämns att målsäganden var 16 år. Roger Sjöberg har uppgivit att han, eftersom han är lärare, var intresserad av vilken skola målsäganden gick på och att de diskuterade detta när målsäganden kom hem till Roger Sjöberg. Roger Sjöberg har uppgivit att målsäganden då sa att han gick på Västerhöjd. Roger Sjöberg har uppgivit att målsäganden senare efter att händelsen under åtalspunkten 9 inträffat, när Roger

29 29 Sjöberg skjutsade hem målsäganden, uppgav att han gick i nian på Helenaskolan och att han skulle söka till Västerhöjd. Roger Sjöberg har uppgivit att detta inte gav honom anledning att ifrågasätta att målsäganden var annat än 16 år. Tingsrätten anser att det mot Roger Sjöbergs förnekande inte kan anses styrkt att han haft uppsåt till att målsäganden var under 15 år. Frågan som kvarstår är om Roger Sjöberg haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år vid gärningstillfällena. Av förarbetsuttalandena framgår att den angivna bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och att det för straffansvar ställs krav på en tämligen hög grad av oaktsamhet. Till ansvar ska inte dömas om barnet hade en kroppsutveckling som normalt förekommer avsevärt över åldersgränsen och omständigheterna i övrigt inte gav gärningsmannen anledning att vara på sin vakt. Avsikten är att i gränsfallen ska gärningsmannen inte kunna undgå ansvar genom att hänvisa till brist på kännedom om barnets verkliga ålder. Av de filmer som förevisats för tingsrätten kan det inte uteslutas att målsäganden skulle kunna tas för att vara 16 år. Vad som kan uppfattas som besvärande för Roger Sjöberg är att han från målsäganden fick olika uppgifter om vilka skolor han gick på. Annat har inte bevisats än att uppgiften om Helenaskolan lämnats till Roger Sjöberg efter att händelsen under åtalspunkten 9 ägt rum. Skulle uppgiften att målsäganden gick i nian höstterminen 2015 och vårterminen 2016 varit sann borde han ha varit över 15 år vid den gärningen som omfattas av åtalspunkten 10. Tingsrätten gör den bedömningen att Roger Sjöberg borde ha varit mer försiktig när han fick uppgiften om Helenaskolan men att omständigheterna inte medför att han nått upp till den nivå av oaktsamhet som leder till straffansvar. Han ska därför frikännas från åtalet för grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn.

30 30 Bedömningen som tingsrätten gjort rörande Kristoffer Lindströms och Roger Sjöbergs kännedom om målsägandens ålder innebär att de även ska frikännas från åtalet rörande utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande. Tingsrätten prövar slutligen målsägandens skadeståndsyrkanden. Mot bakgrund av att Kristoffer Lindström och Roger Sjöberg frikänns från åtalet under åtalspunkterna 7-12 ska målsägandens skadeståndsyrkanden ogillas. ÅTALET FÖR KÖP AV SEXUELL TJÄNST (åtalspunkten 13) Yrkande m.m. Åklagaren har yrkat att Roger Sjöberg ska dömas för köp av sexuell tjänst med angivande av följande gärningsbeskrivning. Roger Sjöberg har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände någon gång mellan den 6 februari 2016 och den 29 februari 2016 i Mariestad, Mariestads kommun. Roger Sjöberg begick gärningen med uppsåt. Roger Sjöbergs inställning Roger Sjöberg har bestritt ansvar för brott. Tingsrättens bedömning Målsäganden har berättat att han och Roger Sjöberg hade chattkonversationer, att de bl.a. talade om att träffas för att ha sex och att Roger Sjöberg skulle betala för detta. Målsäganden har vidare berättat att de träffades vid tre tillfällen, att han vid ett tillfälle utförde oralsex på Roger Sjöberg och att den sistnämnde betalade för detta.

31 31 Roger Sjöberg har erkänt att det skett vissa sexuella handlingar mellan honom och målsäganden men förnekat att han betalade för detta och att de hade en tillfällig sexuell förbindelse. Han har även gjort gällande att han inte handlade uppsåtligen. Det har inte framkommit några omständigheter som ger anledning att ifrågasätta målsägandens uppgifter. Uppgifterna får även stöd av de av åklagaren åberopade chattkonversationerna. Tingsrätten lägger därför målsägandens uppgifter till stöd för bedömningen av åtalet. Därigenom är åtalet styrkt. Åtalet är, som åklagaren angivit, att bedöma som köp av sexuell tjänst. Påföljd Kristoffer Lindström Ett brotts straffvärde ska bestämmas utifrån den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade har insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter och motiv som den tilltalade har haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Kristoffer Lindström har gjort sig skyldig till en relativt allvarlig och omfattande brottslighet. Han har haft en tydlig brottsplan i syfte att skapa sexuella kontakter med flera unga pojkar i åldrarna år. Hans tillvägagångssätt har präglats av förslagenhet och det kan antas att hans handlande har utgjort allvarliga angrepp på pojkarnas hälsa och trygghet till person. Det brott som har högst straffvärde är det grova barnpornografibrottet, vars straffvärde motsvarar fängelse i sju månader. Kristoffer Lindströms döms även för sexuellt övergrepp mot barn. Straffvärdet för det brottet motsvarar fängelse i tre månader. Därtill döms han för flera fall av sexuellt ofredande, utnyttjande av barn

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SEYED Khodayar Seyed Tavakoli, 19630123-2275 Frihetsberövande: Häktad Fridhemsgatan 15 852 38 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 november 2008 B 1891-08 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda uppgifter Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 1555-12 KLAGANDE X Målsägandebiträde: Advokat UK Ombud: Jur.kand. AW MOTPARTER 1. JB Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 SKARABORGS meddelad i Skövde Mål nr: B 2822-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ernst Göran HÅKAN Christensen, 19770324-4090 Torggatan 6 B Lgh 1005 522 31 Tidaholm Medborgare i Danmark Offentlig

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 15280-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad CARL Erik Tullgren, 19860426-4013 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Staffan Bergqvist Advokatgruppen

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 3954-07 KLAGANDE HE Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2018 B 2066-17 PARTER Klagande PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LN Motpart 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SKARABORGS Mål nr B 479-12 Rättelse/komplettering Dom, 2012-11-09 Domslut för Stig Andersson, 500712-6674 - Rättelse, 2012-11-23 Beslutat av: lagmannen Anna-Karin Lundberg Skadeståndet till Sekretess A

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

meddelad i Helsingborg. Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg

meddelad i Helsingborg. Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3547-13 2014-03-28 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:12. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:12. DOM meddelad i Falun 1 Enhet 1 DOM 2016-09-14 meddelad i Falun Mål nr: B 1455-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad AHAMD Mohammes Hussein Elem, 19870361-3235 c/o Rum Nr.208 Mässbacken 2 772 40 Grängesberg Offentlig försvarare:

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1013-09 KLAGANDE K.M-S. Ombud och offentlig försvarare: Advokat B.M. MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kristianstads tingsrätts dom den 11 december 2015 i mål nr B , se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kristianstads tingsrätts dom den 11 december 2015 i mål nr B , se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM Mål nr SKÅNE OCH BLEKINGE 2016-02-19 B 13-16 Avdelning l Malmö Rotel 12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kristianstads tingsrätts dom den 11 december 2015 i mål nr B 1609-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering Dom,

Rättelse/komplettering Dom, Mål nr: Rättelse/komplettering Dom, Domskäl - Rättelse, 2016-10-13 Beslut av: f.d. lagmannen Johan Mannergren Mervärdesskatt under Ersättning punkt 1 ska rätteligen vara 7 621 kr. 1 meddelad i Ystad Mål

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT R 2. DOM meddelad i Nyköping

1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT R 2. DOM meddelad i Nyköping 1 meddelad i Nyköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Carl Larsson, 19660817-1952 Esplanaden 10 A 613 30 Oxelösund Offentlig försvarare: Advokat Per Oehme Advokatfirman af Klercker AB Västra

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 4585-12 Rättelse/komplettering Dom, Domslut för Christoffer Kolmodin, 851216-6912 - Komplettering, 2013-06-04 Beslutat av: rådmannen Anders Nauclér På grund av rättens förbiseende kom beslut avseende

Läs mer

1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Helsingborg

1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Helsingborg 1 meddelad i Helsingborg Mål nr: B 5668-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHN Ted Morgan Karlsson, 19800225-3519 Skiftesgatan 19 262 53 Ängelholm Offentlig försvarare: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer