Föreståndarens verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011"

Transkript

1 Föreståndarens verksamhetsberättelse Det fanns en tid när föreståndaren hade sin arbetsplats i det lilla genomgångsrummet mellan hallen och rummet som leder ut till köket. När utegården på baksidan täcktes över och gjordes om till auditorium 1999, öppnades en dörr ut mot den terass som bildats av taket till auditoriet. På grund av nivåskillnaden byggdes en trappa upp till terassdörren. Det som tidigare varit platsen för föreståndarens skrivbord halverades. Kvar blev hörnet på vänster sida om trappräcket, vilket fram till renoveringen 2011 var platsen för fotokopieringsapparaten. Sedan det lilla genomgångsrummet också blivit genomgång ut till terassen har föreståndaren haft sin arbetsplats i tjänstebostaden på översta våningen i Dragomanhuset. En underbar våning, men mindre lämpad som arbetsplats, när föreståndarens familj varit på besök. När den nu förestående renovering av Dragomanhuset blir klar, förhoppningsvis hösten 2011, kommer det stora och ljusa rummet med fönster inåt gården (rum 306), det som i flera decennier förärats storstipendiaten, att bli föreståndarens kontor. Sekreteraren/assistenten kommer att få rummet intill (rum 307). Detta innebär givetvis en stor förbättring vad gäller föreståndarens arbetsvillkor. Att åstadkomma denna förbättring var också huvudmotivet bakom Karin Ådahls initiativ att utvidga institutets lokaler. Tack vare detta disponerar institutet sedan september 2010 två byggnader: Dragomanhuset och Annexet; till glädje för alla med anknytning till institutet, inte bara de på platsen anställda. När jag tog över efter Karin Ådahl på nyåret 2009 hade man ännu inte rivit det gamla fallfärdiga huset. Detta påbörjades i slutet av januari och höll på fram till april/maj månad. Det gamla huset vilade på en nära metertjock stenmur (två väggar i hörn in mot gården), som skulle rivas. Den skulle ersättas av en betongmur. För detta krävdes pålningsarbete innan den gamla muren revs. Arbetsplatsen kring nybygget avskiljdes genom ett grönmålat plank. När värmen kom mot slutet av våren och vi inte längre kunde ha fönstren stängda fick vi som arbetade och bodde på institutet stå ut med en hel del oväsen. För att den akademiska verksamheten ändå skulle kunna fortsätta som vanligt gjorde vi upp med byggmästaren om särskilda vita/tysta dagar/timmar, då vi kunde genomföra verksamheten utan alltför mycket oväsen. Våren 2009 arbetade fortfarande Yasemin Toprak som sekreterare. Efter ett par månader fick vi förfrågan från en ung turkisk student, som läste vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs Universitet. Han hade på kort tid lärt sig utmärkt bra svenska och behövde en 1

2 praktikplats. Ozan Oyarkılıçgil började sin praktik den 1 april. Yasemin hade andra planer och lämnade Istanbul på sommaren 2009 för att flytta tillbaka till Malmö, där hennes föräldrar bor. Där fortsatte hon att studera, den här gången till florist. Den 1 september började Helin Şemmikanlı, som vi alla kände väl från Karins tid (arbetat extra under Karins sommarkurs 2008) och senare från visumavdelningen på Generalkonsulatet, att arbeta som vår assistent/sekreterare. Birgitta Kurultay har under hela den här perioden arbetat på halvtid som biblioteksansvarig. Havva Yamaç, lokalvårdaren, är en klippa i vår tillvaro. Efter det att Annexet togs i bruk hösten 2010 har Havvas syster Fatma också arbetat här tre dagar i veckan. Havvas man Hüseyin Yamaç ställer fortsättningsvis upp när vi har mottagningar, till exempel i samband med kvällsföreläsningar. Han sköter också institutets fönstertvätt. I slutet av maj 2009 genomförde jag tillsammans med Docent Sune Persson från Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg en konferens, som i tryckt form fick titeln: Contested Sovereignties: Government and Democracy in Middle Eastern and European Perspectives (Transactions Nr 19). Denna aktivitet planerades som en uppföljning av den konferens vi organiserat drygt ett decennium tidigare och som då publicerades som Civil Society, Democracy and the Muslim World (Transactions Nr 7). På grund av all byggaktivitet på Generalkonsulatets område förlades denna konferens till ett mindre hotell i Ayvalık, en plats vid Egeiska Havet, mitt emot ön Lesbos (på turkiska Midilli). Det fanns en tid då en konferens/workshop på institutet verkligen gav eko i turkiska media. Detta gällde till exempel konferensen om civil society i oktober 1996 och konferensen om alevismen året efter. Sedan dess har det intellektuella livet i Istanbul genomgått en verklig metamorfosis. Jämfört med förhållandena på 1990-talet är utbudet av akademiska och kulturella aktiviteter enormt mycket större. En konferens eller workshop måste idag konkurrera inte bara med ett växande antal liknande workshops eller konferenser, utan med arrangemang av mycket större magnitud. Istanbul har på bara ett decenniums tid förvandlats till en världsmetropol av verkligt stora mått, dit internationella toppmöten av olika slag och stora globala arrangemang förläggs. Konstbiennalen och andra storartade konstarrangemang, nya konstmuseer, en del av världsklass, filmfestivaler, etc. tävlar om publikens uppmärksamhet. En workshop eller konferens hörs eller syns inte alls på samma sätt idag som då, i mitten av 1990-talet. Egentligen är inte detta något att beklaga, utan tvärtom att glädjas över, då det säger något om civilsamhällets utveckling i Turkiet och Turkiets betydelse i världen i övrigt idag. I juni 2009 organiserade jag tillsammans med Professor Birgit Schlyter vid Institutionen för Centralasienstudier vid Stockholms Universitet en sommarkurs i modern turkisk litteratur. Birgitta Kurultay tog också aktiv del i genomförandet av detta program. Kursen gav 7.5 hp i det svenska universitetssystemet och vi fick ett stort antal sökande, av vilka vi kunde ta emot cirka 25 studenter. För kursens uppläggning och planering hade vi stor hjälp av Professor Suha Oğuzertem vid Bilgi University i Istanbul. För att befästa samarbetet upprättades också ett vänskapsavtal mellan Bilgi University och Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. 2

3 Kursprogrammet byggde på ett tre veckors mycket intensivt föreläsningsprogram, blandat med utflykter, bland annat till Prinsöarna ute i Marmarasjön, men även till Ankara. Speciellt minnesvärt var besöket i författaren Sait Faiks hem på Burgaz Ada (en av Prinsöarna), där en av kursdeltagarna, Sara Utku, läste hans novell Trädgården i översättning av Birgit Schlyter, just ute i trädgården till hans föräldrahem. Midsommarafton firade vi ute på Bilgi University, där vi tidigare under kursen haft flera föreläsningar. Detta relativt nya kampus Santral Istanbul - ligger där två mindre vattendrag rinner ut i Gyllene Hornet. Det är ett vackert grönområde i skuggan av höga träd. Kampus har sitt namn efter det elektricitetsverk som på sin tid försörjde hela Istanbul med el och som byggdes av tyska ingenjörer Elverket var i funktion ända fram till 1974, men är nu inrett som ett industri- och konstmuseum. Kvällen avslutades med Orhan Velis dikt I am listening to Istanbul, my eyes closed (Istanbul u dinliyorum, gözlerim kapalı), uppläst av Suha Oğuzertem. Lena Andersson besökte oss från Stockholm den 30 juni till den 3 juli för genomgång av ekonomiska redovisningen. Lena har hela tiden varit ett värdefullt stöd, vare sig det varit på kansliet i Stockholm, hennes vanliga arbetsplats, eller som i det här fallet vid ett specialinkallat kortare möte i Istanbul. Den 20 juli stängde vi för sommaruppehåll. Under vårterminen (2009) organiserade vi en föreläsningsserie på temat: Amnesia, remembrance and identity formation in post-ottoman and Turkic societies: Republican Turkey and its minorities. Inbjudna föreläsare var Özgür Bal och Mesut Yeğen från Middle East Technical University i Ankara, Mithat Sancar från Political Science Faculty (Siyasal Bilgiler Fakültesi), Ankara University och Feryal Tansuğ från Bahçeşehir University i Istanbul. Regissören till filmen Waiting for the clouds (Bulutları beklerken), Yeşim Ustaoğlu, ingick också i denna föreläsningsserie. Före hennes föreläsning visade vi filmen i auditoriet med de enkla medel som står oss till buds. Filmen handlar om en kvinna med grekiskt ursprung, som under de stora deportationerna och massakrerna 1915 förlorar hela sin familj och själv blir upptagen/adopterad av en turkisk familj, vilken blir hennes nya familj - hennes nya identitet. Hon plågas dock hela sitt liv av att hon lovat sina föräldrar att ta hand om sin yngre bror, som i stället hamnar på barnhem och senare förs till Grekland. Hennes livshistoria rullas upp under filmens gång, vilken fokuserar på en inre kris hon upplever i samband med att hennes äldre turkiska syster dör. Hon är då själv i de övre 60-åren. Kvinnan finner till slut en väg tillbaka till sin bror och tycks trots allt ändå försona sig med sitt öde. Yeşim Ustaoğlu (regissören) berättade under sin föreläsning hur hon i flera år arbetat med lokalbefolkningen i den trakt (öster ut på Svarta Havskusten), där filmen inspelades och som också medverkar i filmen. Speciellt kvinnorna i de byar där filmen utspelas fick hon mycket nära kontakt med; kontakter hon bibehållit även via internet och (!) - efter avslutad filminspelning. Det här är en mycket fin film eftersom den så uttrycksfullt beskriver hur behovet av att återberätta svåra minnen kan förenas med en önskan om att gå vidare, utan att för den skull förbrännas av bitterhet. Försoning bygger på en balans mellan förmågan att artikulera 3

4 traumatiska upplevelser och en insikt i vad som är politiskt/moraliskt möjligt. Jag har under den gångna perioden i flera gånger visat den här filmen; senast för kolleger på besök (mars 2011) från Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet (Ulla och Kjell Björnberg, Tiiu Soidre och Hilda Lennartsson). Förutom den tematiska föreläsningsserien organiserade vi en kortare serie, där vi engagerade längre eller mera tillfälliga besökare. Först på den listan var vårens storstipendiat, Sandra Karlsson, från Institutionen för antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs Universitet. Andra föreläsare i denna serie var Sami Zubaida, Birbeck College i London, Sune Persson från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet och Bernt Brendemoen från Oslo Universitet. På hösten 2009 var bygget med Annexet i full gång. Detsamma gällde arbetet med Generalkonsulatet Svenska Palatset. På grund av denna renovering var GKs personal sedan mars 2009 inhyst i en tillfällig byggnad på den ovala gräsmatten framför huvudbyggnaden. Det fanns en tid då institutets storstipendiat vistades vid institutet ett helt år. Från och med hösten 1999 delades det helårslånga stipendiet upp i två terminslånga stipendier. Sedan dess har institutet kunnat erbjuda ett sådant terminslångt stipendium varje termin. Hösten 2008, Karin Ådahls sista termin, gjordes ett undantag, då två stipendier delades ut och sedan hösten 2009 har antalet stipendier, både då det gäller det stora och det mindre stipendiet, ökat. Detta är en trend som vi hoppas skall hålla i sig, i synnerhet som vi genom Annexet har nio nya gäst/forskarrum att erbjuda. Hösten 2009 hade Karin Eriksson och Johan Fredborn Larsson det stora stipendiet. Karin är etnolog från Uppsala Universitet och arbetar på en doktorsavhandling om ljudets etnologi med Istanbul som speciellt fält. Under en mycket uppskattad föreläsning - The ethnology of sounds in Istanbul presenterade Karin ingående begreppet soundscape. Hennes projekt gav namn åt höstens hela föreläsningsserie: Sounds of Istanbul from far and near. Amnesia, remembrance and identity formation in post-ottoman societies. Johan Fredborn Larsson, terminens andra storstipendiat som är från Lunds Universitet, föreläste över ämnet EU security and environmental degradation in the Eastern Mediterranean region. Andra föreläsare våren 2009 var Sveriges Generalkonsul Torkel Stiernlöf: Turkey and the Middle East: strengthening influence; Lütfullah Göktaş: Translations of Arabic literature to Turkish during the Republican Era; Ercan Aras: Istanbul as a meeting place for wandering minstrels. Ercan hade till sin föreläsning bjudit in en släkting från Erzurum som framförde sådana sånger som Ercans föreläsning handlade om. Denna sångart är svår att lära sig, men Ercan demonstrerade som avslutning till sin föreläsning att han själv behärskade konsten till fullo. Under hösten 2009 hade vi också en praktikant från Avdelningens för Freds- och Uvecklingsforskning vid Malmö Högskola, Åsa Berntsson. Åsa stannade hela terminen och var till stor hjälp, inte minst i biblioteket. Tack vare Åsas insats fick Birgitta Kurultay bland annat ordning på bokförrådet nere i källaren, där vi bevarar gamla upplagor av Meddelanden/Dragomanen och Transactions. 4

5 Hösten 2009 gick annars i svininfluensans tecken. Både Ercan och Karin Aras insjuknade. Karin var riktigt illa däran. Alla uppmanades att vara noga med handhygienen och vi slutade under en tid att kyssa vänner/bekanta och gäster på kinderna. Bygget av Annexet fortsatte och på nyåret var det dags för val av golv- och trappmaterial, kakel, badrumsinredning, köksinredning, dörrar och annat som hade med inredningen att göra. Filmaren Erik Strömdahl, en god vän till Johan Mårtelius och hans fru Elisabeth Lillman, var nere i Istanbul under årets absolut kallaste period och gjorde en fin film om institutet och dess nybygge, samt renoveringen/jordbävningsförstärkningen av Generalkonsulatet. I denna medverkade förutom Karin Ådahl, Johan Mårtelius och jag själv också Greger Widgren (styrelseledamot med ansvar för byggnadsfrågorna). Temat för föreläsningsserien våren 2010 var Religious discourse and ethnic and national identities: Said Nursi, the Nurcu movement and the redefinition of cultural heritage. Said Nursi ( ) var en religiös nydanare/reformator som kommit att betyda mycket för olika islamiska rörelser under efterkrigstiden, bl a den numera internationellt utbredda och välkända Fethullah Gülen-rörelsen. Den första föreläsningen i serien hölls av Camilla Nereid: In the Light of Said Nursi - Kemalist modernization and the religious alternative. Camilla är historiker från Trondheim, en av få skandinaviska historiker med kunskaper i turkiska. Andra föreläsare var Professor Fulya Atacan från Yıldız University med lång erfarenhet av forskning kring islamiska rörelser i Turkiet och Egypten - The Nurcu movement and ethnic identity: Kurdish and Turkish nationalism samt Alparslan Açıkgenç (filosofi) och Recep Şentürk (sociologi), båda från Fatih University i Istanbul. Professor Şerif Mardin från Sabanci University skulle ha talat om sitt kända religionssociologiska arbete från 1989 Religion and Social Change in Modern Turkey: The case of Bediüzzaman Said Nursi, men fick inställa p g a sjukdom. Våren 2010 hade Catharina Gabrielsson det stora stipendiet, arkitekt från Stockholm, med många års akademiskt arbete i London bakom sig. Hon anlände ganska sent på terminen, men genomförde sina planer med stor intensitet. Så var det dags för årets konferens: Istanbul as seen from a distance (27-31 maj). På grund av byggnadsarbetet med Annexet förlades konferensen till hotell Halki på Heybeli Ada, den av Prinsöarna som det grekisk-ortodoxa prästseminariet ligger på. Konferensen var institutets bidrag till firandet av Istanbul som Europas kulturhuvudstad. Finansieringen av konferensen gjordes inom ramen för den satsning på samarbete mellan akademiker från Sverige och de olika MENA-länderna som Sida/Sarec organiserar. Konferensen hade därför föregåtts av flera möten med ansvariga på Sida och Vetenskapsrådet (stödinstitution) i Stockholm, bl a Arne Jarrick och Lena Johansson de Chateau. Syftet med konferensen var därför inte bara rent vetenskapligt, utan också nätverksbildande. Ett trettiotal deltagare var inbjudna. Förutom cirka 18 paper-givers representanter för SFII såsom ordförande i styrelsen, Karin Rudebeck, och redaktören för Dragomanen, Annika Svahnström. Organisatörer var förutom jag själv Dr. Feryal Tansuğ, Bahçeşehir University och Professor M. Sait Özervarlı, Yıldız University. Allt det praktiska organiserades på ett föredömligt sätt av Helin Şemmikanlı. 5

6 Tanken bakom konferensen var att spegla Istanbul, så som staden kunde se ut eller uppfattas av personer som befann sig på statliga eller andra uppdrag ute i provinserna under den osmanska tiden. Hur såg relationerna mellan provinsregionerna och imperiets centrum ut? I introduktionen till den bok som blev resultatet av Heybeli/Halkikonferensen: Istanbul as Seen from a Distance: Centre and Provinces in the Ottoman Empire (Transactions Vol. 20) skriver redaktörerna: The character of a political centre can hardly be analysed without taking its hinterlands into account. A centre is defined through its relations with other powerful actors/polities outside its own territories, but even more important to this definition is the centre s relationship with its own local networks. This is especially true when dealing with premodern and/or early modern political systems such as the Ottoman empire. During the Ottoman period, global or international relationships had not the depth they have today. För att skapa distans till det turkiska/osmanska materialet inbjöds en svensk historiker, John Holm, för att analysera samma fråga i ett svenskt perspektiv. Bokens första kapitel heter följaktligen Stockholm as seen from a distance och fungerar som en metodologisk introduktion till boken som helhet. Samtidigt erbjuder kapitlet intressanta inblickar i vår egen historia. Johan Holm: The truth is Stockholm seen from a distance would not have looked like much in the early modern era. In 1500, the city had perhaps 5,000 inhabitants, and 150 years later, at the height of Swedish military power, the capital numbered just over 10,000 souls. The Swedish realm did not grow out of a flourishing trade and culture, but, on the contrary, out of military necessity and conquest. The fact is that by the time Sweden was on its march to glory, its leading men felt ashamed of the capital... I konferensprogrammet ingick ett besök på det sedan 1971 stängda ortodoxa prästseminariet och dess imponerande bibliotek. Det blommande erguvanträdet, eller Judasträdet, har blivit symbolen för det bysantinska Konstantinopel/Istanbul. Konferenssällskapet samlades i en skål för dess speciella rödlila färg, som också fick bli omslagsfärgen på Istanbul as Seen from a Distance (Transactions Vol. 20). Tack vare ett generöst bidrag från organisationen Istanbul: European Capital of Culture kunde boken publiceras på mindre än ett år. Bara någon vecka efter det att konferensen avslutats drog årets sommarkurs igång. Sommaren 2010 var temat Turkiet som europeisk nation? Kursen organiserades tillsammans med Göteborgs Universitet och ansvarig från GUs sida var Dr. Ann-Kristin Jonasson från Statsvetenskapliga institutionen. Till 25 platser fick vi över 170 sökande. Detta innebar att vi fick en grupp med mycket intresserade och kompetenta studenter. Från institutets sida kunde vi erbjuda ett innehållsrikt och intensivt föreläsningsprogram på hög nivå. Föreläsningarna blandades med utflykter. Kursen var uppdelad på en vecka i Göteborg/Sverige, tre veckor i Istanbul och en avslutande vecka i Göteborg/Sverige och gav 7.5 hp i det svenska universitetssystemet. Istanbuldelen avslutades med en skrivning. Midsommar hade firats veckan innan, då vi dukade bord för drygt 30 personer i Ådahlrummet i det vid denna tid ännu inte officiellt invigda Annexet. 6

7 Sommarkursen genomfördes tack vare ekonomiskt stöd från Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet. Höstterminen inleddes med invigningen av Annexet. Det skedde fredagen den 3 september, då ett stort antal gäster inbjöds både från Sverige och Turkiet. Speciellt glädjande var att Professor Carl-Gustaf Andrén, tidigare ordförande i styrelsen, som genom åren betytt mycket för SFIIs uppbyggnad, kunde närvara. Det gladde oss också särskilt att tidigare föreståndare/direktör Bengt Knutsson och hans hustru Birgitta Knutsson, samt före detta ordförande i styrelsen Maj-Lis Lööv deltog. Uppmuntrande var också att institutets styrelse infann sig nästan mangrant. Invigningsdagen inleddes med en serie presentationer av den forskning som bedrivs vid institutet. Andrénauditoriet var fullsatt. Till kvällen ordnades bufé, med levande musik (recital av Melodi Eylül Kayış) och många inspirerade högtidstal av bland andra Professor Anders Jeffner (ordförande i forskarkollegiet), Karin Rudebeck (styrelsens ordförande), Kjell Anneling (skattmästare), Berit Nilsson (sektionschef för utlandsavdelningen vid Statens Fastighetsverk, SFV), Jan Thews (konsult) och Cefi Nahmiyas (byggentreprenör). Kvällens huvudperson, Karin Ådahl, hade svårt att hålla tillbaka tårarna. Men innan invigningen ägde rum hade SFII begåvats med två forskare (senior researcher) på heltid under en period av tre år. Dessa tjänster har tillkommit tack vare en satsning av Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Cecilia Olovsdotter kommer från Institutionen för Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs Universitet och Åsa Eldén från Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Cecilia kom på sitt första Istanbulbesök just som sommarhettan slog till i juli månad. Åsa, har tidigare undervisat vid Sociologiska institutionen vid Boğaziçi University, och hade redan tidigare varit i Istanbul upprepade gånger. Från och med 1 september 2010 har SFII också en biträdade direktör på halvtid. Marianne Boqvist, en av mycket få forskare i Sverige med inriktning på osmansk historia, fick tjänsten. Under Mariannes föräldraledighet under våren 2011 vikarierade Lena Johansson de Chateau från Vetenskapsrådet. Under det gångna året har Marianne och Lena hållit i planeringen av ett antal konferenser i samarbete med bl a Sabanci University, French Research Institute for Anatolian Studies (IFEA) och Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations, vilket är beläget ett par kvarter ner mot Galatasaray på Istikal Caddesi. Tillsammans med Alexandriainstitutet och det Kairobaserade Center of Civilization Studies and Dialogue of Cultures förberedde den biträdande föreståndaren också som SFIIs representant en konferens som hölls i Stockholm den juni med titeln Changing notions of citizenship - past, present and future. Denna konferens var en del av ett samarbete mellan SFII och Alexandriainstitutet omfattande 6 gemensamma konferenser, som, inom ramen för det Sidafinansierade MENA-Links programmet, inleddes Marianne och Lena har också tillsammans med Helin Şemmikanlı gjort en grundlig omstrukturering av institutets hemsida. Under hösten 2010 hade institutet två storstipendiater: Daniella Kuzmanovic, antropolog från Köpenhamns Universitet och Åsa Bharathi Larsson, konstvetare från Uppsala Universitet. Även under våren 2011 har institutet haft två storstipendiater: Erika Larsson, doktorand i 7

8 Konsthistoria och visuella studier vid Lunds Universitet, som arbetar på en avhandling om kulturell identitet såsom den speglas i nutida turkisk fotokonst; och Memet Aktürk Drake från Institutionen för studiet av tvåspråkighet vid Stockholms Universitet. Erika presenterade sitt projekt på ett mycket uppskattat internt seminarium och Memet organiserade ett endagssymposium kring tvåspråkighet, som lockade forskare från flera akademiska institutioner i Istanbul. Under vårterminen 2011 delade SFII också ut sex mindre stipendier. Först på plan var Andrea Karlsson, doktorand vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds Universitet, som arbetar på en avhandling om liberala intellektuellas roll i Turkiets förändringsprocess. Karl- Fredrik Ahlmark, masterstuderande på Europaprogrammet vid Göteborgs Universitet, en av deltagarna i sommarkursen 2010, som arbetar på en uppsats om Turkiets säkerhetspolitik i Europaperspektiv stannade på institutet hela mars månad. Därefter kom Anna-Maria Hällgren, doktorand i Konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes arbete gällde en artikel om den expanderande tangokulturen i Istanbul. Louise Lund Liebermann, doktorand vid Institutet för tvärkulturella och regionala studier, Köpenhamns universitet, arbetar på en avhandling om hedersrelaterat våld i Danmark, ett ämne som nära anknyter till Åsa Eldéns forskningprojekt. Louise deltog senare också i den sommarkurs som Åsa organiserade (se nedan). Som nybliven disputerad vid Wiens universitet anlände Olof Heilo ungefär i mitten av terminen. Syftet med hans vistelse var att utveckla avhandlingen Islamic Universalism in the Roman and Byzantine Worlds till en publikation, för vilket han behövde insamla nytt bildmaterial. Sist i raden var Julia Edlund, studerande vid Orientalistikprogrammet vid Uppsala Universitet, som arbetade på en C-uppsats i statskunskap om AKP och bilden av dess politiska program. Heltidsanställda forskaren Cecilia Olovsdotters forskningintressen fick bestämma den tematiska inriktningen på läsårets föreläsningsserie: Symbols of power. Representations of imperial hegemony in art and cultural works. Inom ramen för denna serie höll Cecilia två föreläsningar och professorn i osmanska historia från Boğaziçi University, Edhem Eldem, också två föreläsningar. Professor Jan Hjärpe höll också en föreläsning med titeln The symbols of the Caliphate; their role and function. Direktören för Topkapimuséet, Professor Ilber Ortaylı, kom något försenad till denna föreläsning, men just lagom till att höra Professor Hjärpe utförligt beskriva och berömma de skatter som i detta sammanhang finns samlade på Topkapimuséet. Jag fick intrycket att Professor Ortaylı härmed upplevde att han gick miste om ett eftertraktat tillfälle att sätta dit en västerländsk forskare/orientalist. När det gällde att betona värdet av Topkapisamlingarna fick Ortaylı för en gång skull inte sista ordet. Sommarkursen 2011 organiserades av Åsa Eldén, en av institutets hetidsanställda forskare och hade titeln: Contextualizing Gendered Violence: Interconnections of Violence, Nation and Masculinity. Denna kurs, som hölls den 8-24 juni (13-24 juni i Istanbul), byggde på ett samarbete mellan SFII och Institutionen för InterGender Studies vid Linköpings Universitet (Swedish-International Research School in Interdisciplinary Gender Studies) och finansierades med stöd av Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet. Åsa arbetade också i nära samarbete med Sociologiska institutionen vid Boğaziçi University i Istanbul, där hon tidigare undervisat i två terminer. Upplägget på denna kurs var annorlunda 8

9 än de tidigare sommarkurserna, dels beroende på att det var en Masterkurs, dels därför att deltagarna under kursens gång förväntades fullborda en redan före kursen påbörjad uppsats med anknytning till kursinnehållet. Förberedelserna för den förestående evakueringen av Dragomanhuset präglade annars mycket av verksamheten under vårterminen Redan i december 2010 hade vi besök av Folke Sandgren med många år vid Kungliga Biblioteket bakom sig, tillsammans med Dr. Joakim Enwall, sinolog från Uppsala Universitet och sekreterare i forskarkollegiet. Folke hade vi också haft besök av i februari 2010, då tillsammans med Professor Pontus Hellström, tidigare föreståndare för SFII. I detta sammanhang skall också nämnas den hjälp och det stöd Birgitta Kurultay vid tidigare tillfällen fått av bibliotekarie Carin Ljung. Dessa från vår sida mycket uppskattade - besök av erfarna och kunniga bibliotekarier hade gjort att Birgitta och vi andra var väl förberedda så det gällde packning och magasinering av institutets cirka 5000 volymer. Utflyttningen ägde rum under de tre första veckorna i april och organiserades smidigt, men med fast hand av Helin Şemikanlı och - då det gällde biblioteket - Birgitta Kurultay. Det arbetslag som packade in och flyttade biblioteket till bottenvåningen på Generalkonsulatet fick välförtjänt beröm av Helin, medan det lag som veckan efter flyttade möblerna till den lägenhet vi hyrt som magasin i Şişhane fick lika välförtjänt och väl artikulerad - kritik. Sådant trassel hindrade emellertid inte att flyttningen genomfördes på mindre än tre veckor. Redan under påskveckan kunde den nya byggfirman Kuter AB ta Dragomanhuset i besittning och påbörja sitt arbete. Jag vill i denna rapport inte förtiga att vi tyvärr fick en hel del problem med Annexet efter det att det togs i bruk i september Detta gällde framför allt avloppet, uppvärmningen och ventilationen. Kommunikationen med Statens Fastighetsverk brast kring vissa frågor, vilket tidvis ledde till stor frustration. Att relationen centrum och periferi temat för konferensen Istanbul as seen from a distance i maj 2010 behöver problematiseras/kritiskt granskas, inte bara i ett historiskt eller teoretiskt perspektiv, utan också i relation till det praktiska livet här och nu fick vi på detta sätt påtagliga bevis för. Det fanns en tid då Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul bestod av ett hus, Dragomanhuset, en föreståndare, en storstipeniat, en innehavare av det mindre stipendiet, en sekreterare och en lokalvårdare. Under den senaste treårsperioden har staben vuxit. När jag lämnar min tjänst hösten 2011 finns det två hus, Dragomanhuset och Annexet, en föreståndare och en biträdande föreståndare på halvtid, två seniora forskare på heltid, flera storstipendiater och ett ännu större antal innehavare av det lilla stipendiet, samt två lokalvårdare. Det är många som bidragit till denna tillväxt; både innifrån SFII styrelsen, representanter för forskarkollegiet, de anställda i Istanbul; och utifrån SFIIs huvudman Utbildningsdepartementet, Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond, Wallenbergsfonden, Vetenskapsrådet, Sektionen för svenskt-turkiskt samarbete vid GK i Istanbul och Sida. Ökade resurser ger ökade möjligheter. Det faktum att flera aktiva forskare nu knyts till institutets lokaler i Istanbul skapar förutsättningar för att utveckla en mera levande 9

10 forskarmiljö. Blygsamma initiativ i den riktningen togs under våren 2011, då vi samlades till flera interna seminarier, enbart för institutets egna forskare. Organisationen i Istanbul har hittills varit ganska ostrukturerad. Föreläsningsserier, konferenser, kurser har givit viss fasthet åt verksamheten, men det dagliga arbetet har ofta runnit på oplanerat, vilket dock givit det en personlig/familjär prägel. Med en större stab av forskare kommer verksamheten att kräva mera av klarare riktlinjer då det gäller den dagliga administrationen och arbetsfördelningen mellan Stockholm/Istanbul och bland de verksamma i Istanbul. Det blir den nye föreståndarens uppgift att utveckla nya rutiner. Önskvärt vore om detta organiserades på ett sådant sätt att institutets varma och personliga atmosfär inte går förlorad. Om jag skulle önska något för framtiden skulle det vara att osmansk historia också utvecklades till ett för SFII viktigt forskningsfält. De forskningsområden som representeras idag är knutna till antiken, medeltiden och det moderna Turkiet. När det gäller tiden däremellan, dvs från turkarnas erövring av Istanbul 1453 och till skapandet av det moderna, republikanska Turkiet, dvs tiden , finns, med undantag för konst och arkitektur (inom ramen för SFIIs nätverk Karin Ådahl, Johan Mårtelius och Marianne Boqvist), tyvärr inte någon forskning på svensk botten. Det är angeläget att vi i Sverige satsar på att utveckla forskning också på det området. Institutet borde göra det till en viktig uppgift att verka för att en professur i osmansk historia upprättades vid något svenskt universitet. Med tanke på Sveriges tidigare relationer med det Osmanska riket och med tanke på den vikt som turkarna idag själva tillskriver sin historia, är det i hög grad angeläget att sådana initiativ utvecklas. Istanbul i juni 2011 Elisabeth Özdalga 10

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell Tropenmuseum for a change Anteckningar av Klas Grinell För att fira och utvärdera slutförandet av sitt tioåriga arbete med att göra om sina basutställningar inbjöd Tropenmuseum ca 40 gäster till konferensen

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45)

Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45) From: Netigate Sent: den 25 juni 2014 11:45:16 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45)

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser.

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser. Platskontoret m a n i f e s to s n y h e t s b r e v o m P l ace b r a n d i n g, va r u m ä r k e n o ch a n d r a u pp l e v e l s e r. n r 2 / 2 014 5. 6. 4. FOTO FRAMSIDA: Petra Lundin Foto s 2, Petra

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON Essunga kommun - Enligt Högskoleverkets statistik för 2006-07 var övergången till högskolan bland 25-åringar

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Närvarande: Bo Antoni, Göteborgs stad Olof Blomqvist, högskolan Trollhättan/Uddevalla Lisette Daneberg, Sif Göteborg Marianne Josefson,

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Portfolio. Frösundavik Fredrik var projektledare för uppförandet av Frösundavik samt Platsansvarig

Portfolio. Frösundavik Fredrik var projektledare för uppförandet av Frösundavik samt Platsansvarig Portfolio Bakgrund SES09 Under andra halvåret 2009 har Sverige varit ordförandeland i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige har lett arbetet i EU:s ministerråd och också representerat EU utåt. Under

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Imperial College London

Imperial College London Imperial College London Reseberättelse av Akash Patel September 2012 - Juni 2013 Vintern 2011 besluter jag att ansöka om studier vid Imperial College London, ett av världens bästa tekniska universitet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 28 augusti 214 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by vis@post.com 8/28/214 5:56:31 PM (2.2:41:52) Adress-

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Historia, nutid och framtid för en stark svensk religionsvetenskap. Göran Larsson, Göteborgs universitet

Historia, nutid och framtid för en stark svensk religionsvetenskap. Göran Larsson, Göteborgs universitet Historia, nutid och framtid för en stark svensk religionsvetenskap Göran Larsson, Göteborgs universitet Religionsvetenskap är på många sätt ett illustrativt exempel på att upprätthållandet av traditionella

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer