HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +"

Transkript

1 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

2 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått ett MED-El COMBI 40+ Cochleaimplantat. Informationen är också tänkt att vara till hjälp för personer eller föräldrar till barn som överväger en operation. Den första dagen med ett Cochleaimplantat innebär en radikal förändring av tillvaron. Känslorna som följer under de första dagarna växlar mellan förväntan, besvikelse och entusiasm. Vi rekommenderar att Du läser hela denna manual i anslutning till operationen eller direkt efter det att Du upplevt Dina första hörselintryck med Ditt implantat. Informationen som Du finner här hjälper Dig att få ut mer av ditt implantat och de olika tillbehör som finns. Information som särskilt riktar sig till föräldrar anges i kursiv stil. När Du har något Du undrar över är Du alltid lika välkommen att kontakta Din Hörcentral eller oss på Möllerström Medical. Vår adress finner Du längst bak, där Du också hittar adressen till MED-EL i Innsbruck :21\\Dator2\1111\mmab\MEDEL\Manualer\CisPro+\Cispro+sv.doc Vi önskar Dig all lycka med Ditt nya Implantat.

3 3 Innehåll 1. Inledning...1 Innehåll Så här fungerar Ditt Cochleaimplantat.4 Vad är ett Cochleaimplantat?...4 Funktions schema...5 Kännetecken för COMBI 40+ Cochleaimplantat...6 Implantatet...7 Dessa delar ingår som standard Mikrofon, Talprocessor och Sändarspole...9 Mikrofonen...9 Talprocessorn...10 Sändarspolen...13 Sladden...13 Batterier...14 Förslag till hur Du kan bära Din Talprocessor...16 Skötsel och underhåll...16 Felsökning Tillbehör...18 Batteri laddare...18 Testplatta...18 Bältesklämma Anslutning av yttre Audio tillbehör..19 Säkerhetsråd...19 Yttre mikrofon...19 Trådlösa hörselhjälpmedel...19 Andra ljudkällor...20 Telefonhjälpmedel Allmänna försiktighetsåtgärder och varningar...21 Allmänt...21 Metalldetektorer...22 I flygplan...22 TV störningar...22 Statisk elektricitet...22 Mobiltelefoner...23 Anslutning av yttre tillbehör...23 Skallskada...23 Sväljning av implantatets yttre delar...23 Användningsområde...24 Medicinska kontraindikationer...24 Nervstimulering eller diatermi...24 Elektrisk kirurgi...24 Elektrokonvulsiv behandling...24 Strålbehandling...24 Undersökning med Magnetkamera (MR) Garanti och registreringskort Övrig information Appendix...26 Det mänskliga örat och hörselskador...26 Dövhet...27 Möjliga orsaker till dövhet...27 Cochleaimplantatet...28 Teknisk specifikation...29 Symboler som används på utrustningen.30 Adresser...31

4 4 2. Så här fungerar Ditt Cochleaimplantat Vad är ett Cochleaimplantat? Ett Cochleaimplantat är en elektronisk utrustning som kan ge totalt döva personer en hörselupplevelse. Ett Cochleaimplantat består av både utvändiga och invändiga delar. De invändiga delarna opereras in i och de yttre bärs på kroppen. Talprocessorn innehåller laddningsbara batterier som driver elektroniken i både de utvändiga och invändiga delarna. Det finns alltså inga batterier i de delar som finns inne i kroppen. COMBI 40+ består av själva implantatet, CIS PRO+ talprocessor, CIS PRO+ mikrofon och sändarspole. Ljudet fångas upp av den huvudburna mikrofonen och skickas vidare till talprocessorn. Talprocessorn behandlar signalen. Elektroniken i talprocessorn ersätter så långt det nu är möjligt funktionen hos ett hörande öra. Den behandlade signalen sänds sedan via en liten sändarspole till mottagaren som sitter i själva implantatet. Sändarspolen sitter gömd under håret bakom örat. Det sitter på plats genom en magnet som fäster mot mottagaren på det inopererade implantatet. Sändarspolen sänder den elektroniska signalen genom huden till implantatets mottagare. Det inopererade implantatet består av mottagare och elektroder. Elektroderna är införda i innerörat, cochlea. Elektroderna stimulerar hörselnerven med små svaga strömpulser som motsvaras av det ljud som plockats upp av mikrofonen. Hörselnerven skickar sedan impulser till hjärnans hörselcentra på precis samma sätt som den gör hos alla hörande personer.

5 5 Funktions schema Figur 2a visar de delar som ingår i MED-EL COMBI 40+ Cochleaimplantat 1) Ljud fångas upp av mikrofonen. 2) Ljudet förstärks och skickas via sladden till CIS PRO+ talprocessor. 3) Talprocessorn signalbehandlar ljudet efter en speciellt utvecklad strategi som ger de allra bästa förutsättningarna att höra med implantatet. 4) Utsignalen från talprocessorn är små kodade elektriska pulser som skickas via sladden till sändarspolen. 5) Sändarspolen överför sedan den kodade signalen genom huden till mottagaren i implantatet. Spolen sänder även den energi som krävs för att driva elektroniken i implantatet. 6) Mottagaren läser av signalen och sänder ett mönster av små pulser till elektroderna i innerörat. 7) Varje elektrodpar avger nu elektriska pulser enligt det mönster som mottagaren/stimulatorn sänder. Pulserna stimulerar hörselnerven som i sin tur skickar impulser till hjärnan. Hjärnans hörselcentrum reagerar på dessa impulser och tolkar dem som hörsel. 8) Hela den här processen tar bara några få millisekunder, dvs. tusendelar av en sekund. Det är samma tid som det tar får ett normal öra att höra.

6 6 Kännetecken för COMBI 40+ Cochleaimplantat COMBI 40+ Cochleaimplantat är resultatet av många års forskning och utveckling, både i Europa och i USA. Det finns en rad kännetecken som skiljer det från andra konventionella Cochleaimplantat: COMBI 40+ använder en mycket snabb version av s.k. CIS strategi när det kodar signalen från mikrofonen. CIS är en förkortning av Continuous Interleaved Sampling och utvecklades vid Research Triangle Institute (RTI) i USA med bidrag från National Institute of Health of the American Government. Jämförande tester visar att CIS strategin ger en talförståelse som är mycket bättre än andra signalbehandlings strategier. COMBI 40+ har hög stimuleringshastighet som ger en mer exakt överföring av ljudet till hörselnerven. Detta ger de bästa förutsättningarna för en bättre talförståelse. COMBI 40+ är konstruerat utifrån de allra högsta krav på säkerhet och tillförlitlighet. Elektroderna sitter på en mjuk ledare som gör att de är mycket enkla att föra in i innerörat. Implantatets mottagardel är inneslutet i ett modernt keramiskt material med mekaniska egenskaper som liknar skallbenet som omger den. Även om det keramiska höljet är dyrare och mycket svårare att tillverka än många andra material så ger det mycket bättre tillförlitlighet. Varje elektrod skyddas av individuella kondensatorer så att de inte påverkas av ofrivillig uppladdning. Skyddskondensatorer är en nyckelfaktor när det gäller säkerheten hos moderna Cochleaimplantat. Överföringen och elektroniken arbetar med mycket låg energiförlust. Detta gör att MED-EL COMBI 40+ är särskilt lämpligt för en framtida miniatyrisering av talprocessorn. I takt med att tekniken går framåt så kommer det att komma nya talprocessorer och andra yttre. Implantatet är därför konstruerat för att kunna användas även med ny utrustning och med nya strategier för signalbehandlingen. Enklare, konventionella system finns redan på marknaden med en talprocessor som får plats bakom örat. Även om det kan dröja något år innan en höghastighets processor med CIS strategi finns som en bakom örat apparat så är det inopererade implantatet redan konstruerat för att användas med en sådan processor. När nya signalbehandlings strategier blir tillgängliga för CIS PRO+, så kommer de att kunna programmeras in i din processor utan extra kostnad. Om det kommer att krävas nya yttre delar för att kunna utnyttja nya metoder så kommer dessa att erbjudas alla tidigare bärare. Det är dock inte säkert att alla kostnader täcks av sjukvården. Din hörcentral kommer att hålla Dig underrättad om alla nya framsteg.

7 7 Implantatet Referens elekctrod Aktiva elektroder Mot t ag trie l Figur 2b MED-EL C40+ implantat Själva implantatet består av en mottagare/ stimulator, en svans med de aktiva elektroderna och en svans med referenselektroden. Allt material är noggrant testat så att det klarar av att vara inopererat i kroppen under lång tid. Alla elektroniska komponenter är inneslutna i ett tätt keramiskt skal och placeras vid operationen i en urgröpning i skallbenet strax under huden bakom örat. Elektroderna är anslutna till mottagaren/stimulatorn och sitter i sin andra ände införd så långt som möjligt i innerörat, cochlea. Elektroderna sitter parvis och varje elektrodpar, eller kanal, kan på så sätt stimulera olika delar av hörselnerven. Referens elektroden är till för att sluta den elektriska banan och placeras vid operationen under en muskel. Implantatet innehåller inga batterier. Den lilla energi som krävs för att driva implantatet tas från batterierna i talprocessorn.

8 8 Dessa delar ingår som standard 1 Denna manual 1 Patient ID bricka 1 Tal processor 1 Mikrofon 2 Kabelset (1 att ha i reserv) 1 Sändarspole 2 Batteriladdare Om någon av dessa saknas eller om Du inte förstår hur de skall användas så kontakta Din hörcentral. Vi ber Dig också att fylla i registreringskortet som finns bak i denna manual och sända in det till Möllerström Medical AB. Vi är också tacksamma om Du besvarar frågorna som finns på kortet. Detta kan hjälpa oss att göra ännu bättre Implantat och göra denna teknologi tillgänglig för ännu fler personer i framtiden. 6 Laddningsbara batterier (3 uppsättningar) 1 Test Box 1 Registrerings kort för de yttre delarna. (finns i slutet av denna manual) Tillbehör: 1 Väska 1 CIS PRO+ bältes clip

9 9 3. Mikrofon, Talprocessor och Spole Mikrofonen CIS PRO+ mikrofonen sitter tillsammans med en förstärkare i ett headset bakom örat. Mikrofonen tar upp ljudet från omgivningen som förstärks och skickas vidare till talprocessorn. Ljud fångas upp från alla riktningar. Har Du tidigare hört med båda öronen så kan det ta tid att vänja sig vid att allt ljud nu presenteras till ett öra. Eftersom implantat endast gör det möjligt att höra med ett öra så kommer det alltid att vara svårt för Dig eller Ditt barn att höra från vilket håll ett ljud kommer. Mikrofonen med sin förstärkare hålls på plats bakom örat med hjälp av en liten plastkrok. Utformningen gör den enkel att bära men har Du aldrig använt hörapparat förut kan det kännas lite ovant i början. Sensitivity control &AGC ON/OFF Microphone Mikrofonen har en känslighetskontroll. Dess funktion beskrivs i nästa avsnitt där Du också kan läsa om hur kontrollerna på talprocessorn fungerar. Vid lyssningssituationer där många pratar samtidigt eller då det finns bakgrunds buller kan det hjälpa att använda en extra mikrofon ansluten till tal processorn, se mer om anslutningen i kapitel 5, Anslutning av extra Audiotillbehör. Exempel på där en extra mikrofon kan vara bra är vid möten och middagar där flera personer sitter runt ett bord. Den extra mikrofonen kan då placeras framför den som talar för att på så sätt lyfta fram den röst som man just då vill lyssna till. Då extra mikrofon är ansluten kan den ordinarie mikrofonen i headsetet stängas av med omkopplaren som finns i batterifacket på talprocessorn. Volymratten på CIS PRO+ (beskrivs i nästa avsnitt) fungerar på samma sätt för den extra mikrofonen som för den ordinarie. BTE-headset Figur 3a CIS PRO+ mikrofon

10 10 Talprocessorn Kontroller Talprocessorn har två kontrollrattar. Den vänstra är volymratten och med den andra väljer Du program och sätter på och stänger av processorn. Programval och Till/Från knappen Följande inställningar finns: O AV 1 Till - program 1 2 Till - program 2 3 Till - program 3 När omkopplaren är i läge O, AV, så är processorn helt avslagen och drar då ingen ström. Ta därför för vana att alltid ställa omkopplaren i läge O då den inte används Vid utprovningen av processorn är det möjligt att programmera 3 olika inställningar. Olika inställningar kan vara bra för olika lyssningssituationer. När det gäller små barn så diskutera alltid med Din hörcentral vilken inställning som är bäst. Det går också att programmera in samma inställningar på alla 3 positionerna. Detta gör att barnet inte av misstag har apparaten inställd på felaktigt program vid fel tillfälle. Vi rekommenderar att Du har processorn avstängd i följande situationer: När Du sover När sändarspolen inte är på plats Vid batteribyte Då sladden till headsetet tas ur eller sätts i processorn Då ljud i omgivningen stör Dig. Vid anslutning eller borttagande av all extern utrustning till processorn. (läs mer om detta i kapitel 5) När Du slår till eller ifrån talprocessorn så kan ett litet ljud höras. Blir Du störd av detta så vänta med att ansluta sändarspolen tills Du slagit till talprocessorn eller ta av sändarspolen innan Du slår ifrån processorn. Volym kontrollen Med volym kontrollen kan Du justera volymen. Kontrollen är märkt med siffrorna 1 till 6. Normalt, t ex när Du talar med personer i ett tyst rum, skall volymen vara mellan 4 och 5. Talprocessorn programmerades vid utprovningen för att ge en så stor spännvidd som möjligt på volymen. Volymkontrollen är därför endast avsedd för att justera för mindre variationer i det dagliga livet. Sådana mindre variationer i den upplevda hörstyrkan kan bero på din dagsform. I praktiken skall Du inte behöva justera volymen så vida Du inte hamnar i extrema situationer.

11 11 För små barn som inte själva kan signalera när hörselupplevelsen förändras så kan talprocessorn programmeras så att ljudet aldrig blir obehagligt högt även om omgivningsljudet blir väldigt högt. Volymkontrollen kan också sättas till ett bestämt värde som inte ändras även om kontrollen ändras. Diskutera alltid med Din hörcentral om hur volymkontrollen är programmerad på Ert barns processor. Diskutera alltid en omprogrammering av processorn om någon av följande situationer uppstår: Om Du alltid har processorn inställd på en volym under 2. Om Du tycker att volymen inte räcker till trots att Du för det mesta har processorn inställd på volymen 6. Om processorn används med en volym lägre än 3 så försämras dess förmåga att återge ljudförändringar. Detta innebär att Din förmåga att rätt uppfatta tal kan försämras. F Vi rekommenderar att Du varje morgon när Du startar Din processor, kontrollerar vilken nivå som passar Dig bäst. Tala till Dig själv med hög röst. Om det är nödvändigt så justera volymkontrollen till en annan inställning än vanligt, men det bör inte behövas ytterliggare justeringar under dagen så vitt Du inte hamnar i någon extrem ljudsituation. Mikrofonens känslighetskontroll Att rätt uppfatta tal blir svårare och svårare ju högre bakgrundsljudet är. Känslighets kontrollen gör det möjligt för Dig att justera känsligheten så att den bäst passar den ljudmiljö som Du just nu befinner Dig i. Det är denna kontroll som Du använder mest och den är därför placerat på headsetet bakom örat så att Du lätt kan nå den. Vi rekommenderar att Du flitigt utnyttjar denna kontroll och anpassar mikrofonens känslighet till de olika lyssningssituationer som Du hamnar i under en vanlig dag. Bakgrundsljud är oftast lägre än talet från en person som finns alldeles intill Dig. När känslighetskontrollen är inställd på max så kommer alla ljud, även bakgrundsljuden, att behandlas av processorn. När kontrollen skruvas ned så kommer det lägre bakgrundsljudet inte att fångas upp medan talet från personen som står intill Dig fortfarande kommer att behandlas och bli bättre förstådd av Dig. Vi rekommenderar att Du skruvar ned kontrollen när Du befinner Dig i en bullrig miljö för att på så sätt minska bakgrundsljudet. Vissa bärare använder denna kontroll mycket flitigt medan andra behåller den på en viss inställning. Experimentera med kontrollen i olika situationer tills Du lär Dig hur den fungerar och på bästa sätt hjälper Dig.

12 12 VIKTIGT När kontrollen skruvas ned helt känns ett mekaniskt klick. I detta läge är den automatiska förstärkningskontrollen (AGC) bortkopplad. Detta läge rekommenderas i situationer där det inte finns något bakgrundsljud, t.ex. när Du talar i telefon. Tänk på att när kontrollen är i sitt klickläge så betyder detta inte bara låg mikrofonkänslighet utan att AGC funktionen är helt frånkopplad. Detta läge skall alltså bara användas när det inte finns något bakgrundsljud. För små barn, speciellt de som aldrig haft någon hörselupplevelse, rekommenderar vi att kontrollen alltid används i sitt mittläge. Erfarenheten visar att små barn och då speciellt de som hunnit få hörselupplevelser inte har någon nytta av att kunna justera mikrofonkänsligheten som ju inte normalhörande heller kan. Det finns en liten plasthätta att sätta över kontrollen så att den inte ändras av misstag. För att bli van vid känslighetskontrollens inverkan så börja med att träna i ett rum utan bakgrundsljud. Se så att volymkontrollen är i sitt normalläge och ställ känslighetskontrollen så långt nedåt det går. Detta gör att mikrofonen blir väldigt okänslig. Be någon annan tala till dig eller läsa högt ur en bok på ett avstånd av ca 1 meter. Öka sakta mikrofonens känslighet genom att skruva upp kontrollen. Var observant på hur hörselupplevelsen ändras. När Du tycker att rösten låter lagom högt utan att vara obehaglig så noterar Du kontrollens läge. Be din vän att vara tyst och försök nu att med samma inställning lyssna efter andra mjuka ljud, t.ex. din egen andning, en penna som slås lätt mot ett bord eller två papper som stryks mot varandra. Du bör kunna uppfatta några av denna typ av ljud. Om inte så öka känsligheten igen genom att försiktigt skruva upp kontrollen. Upprepa försöken tills Du finner en position där Du kan uppfatta några sådana här små ljud och utan att rösten från Din vän blir obehagligt hög. Om Du vid något tillfälle tycker att den talande rösten eller Din egen röst låter alldeles för högt så har Du kommit utanför lämpligt område. Notera alltid den position på kontrollen som ger den bästa ljudupplevelsen och använd denna som utgångsläge när Du lyssnar i tysta miljöer. När Du sedan kommer i miljöer med bakgrundsljud så justerar Du ned kontrollen i den omfattning som omgivningsljudet kräver. Experimentera genom att använda kontrollen när Du befinner Dig ute på en gata eller när Du befinner Dig i en folksamling. Om Du skruvar ner väldigt mycket så kan Du uppleva att den generella ljudvolymen blir väldigt svag. Kompensera för detta genom att skruva upp volymen något. När Du sedan ställer tillbaka känsligheten till normalläge så ställ alltid också volymen i sitt normalläge. Det är troligt att Du ändrar normalläget på känslighetskontrollen efterhand som Din erfarenhet av att lyssna med COMBI 40+ ökar.

13 13 Spolen Sladden Spolen är länken mellan talprocessorn och själva implantatet. Spolen sänder både tal signalen och den energi som krävs för att driva implantatet genom huden. Ett sådant förfarande kallas transcutan överföring. Figur 3c CIS PRO+ spole. En liten magnet finns monterad i mitten av spolen. Denna fäster mot implantatets mottagardel som sitter strax under huden. Spolen sitter på detta sätt fast mot huden med en kraft som kan justeras individuellt. Behöver fästkraften justeras så tala med Din hörcentral. F Om huden blir irriterad efter en eventuell ändring av magnetkraften så kontakta Din hörcentral på nytt. Kontrollera magnetkraften på små barn genom att studera barnet då det leker och i andra vardagssituationer. Det är viktigt att spolen inte ramlar av allt för lätt, barnet kan då börja tycka att det är besvärligt att bära headsetet. Undersök huden regelbundet och se så att den inte är irriterad. Allt eftersom tiden går tjocknar huden och justering av magnetkraften kan bli nödvändig. Figur 3d CIS PRO+ sladdset Sammankopplingen mellan headset, talprocessor och spole sker med hjälp av ett sladd set med tre anslutningar. De tre delarna ansluts var för sig. Du kan t ex tycka att det är bekvämt att ta bort anslutningen till processorn då Du byter kläder, tar av eller på en tröja, etc. Det kan också vara nödvändigt att koppla ur en eller flera delar för rengöring och underhåll. Det är däremot inte nödvändigt att koppla ur sladden vid batteribyte. Om Du följer följande råd så ökar sladdens livslängd: Dra eller ryck aldrig i sladden Undvik att böja den Håll alltid i kontakten då Du tar bort eller ansluter den. Dra aldrig direkt i sladden. Lyft aldrig processorn genom att hålla i sladden.

14 14 Om Du tittar på kontakterna så ser Du att en av pinnarna är lite tjockare än de andra. Detta gör att det bara går att ansluta kontakterna på ett sätt. På anslutningen till processorn finns det även en röd markering som underlättar anslutningen. Håll röd mot röd. Anslut aldrig sladden till andra kontakter eller till annat än original CIS PRO+ delar. När Du tar bort sladden så rekommenderar vi att Du alltid tar bort sändarspolen från sin plats bakom örat och har processorn avstängd. I annat fall kan Du uppleva ett surrande ljud. Även om sladden är utvecklad och tillverkad för att hålla länge så är det den del av systemet som slits snabbast. Processorn har en varningslampa som lyser då det är avbrott i anslutningen till sändarspolen. Denna lampa lyser även då sladden inte är ansluten men sitter sladden på plats och lampan lyser så måste sladden bytas ut. MED-EL CIS PRO+ levereras med 2 st. 100 cm långa sladdar. Sladden finns även som 55 cm lång och om Du hellre vill ha denna kortare variant går det bra att byta utan extra kostnad. När den ena kabeln går sönder så beställ omedelbart en ny så att Du alltid har en i reserv. På små barn kan det vara svårt att alltid observera om lampan lyser. Processorn kan därför programmeras så att en ljudsignal låter då det blir avbrott i kabeln. Batterier CIS PRO+ drivs med 2 st. AA (Penlight) i sin nuvarande utformning. Dessa batterier driver inte enbart den avancerade elektroniken i talprocessorn utan även alla övriga delar som ingår i systemet inklusive implantatet. Laddningsbara batterier Av såväl miljö- som kostnadsskäl så rekommenderar vi att Du använder laddningsbara batterier. De typer av laddningsbara batterier av AA typ som för närvarande finns är: Nickel Metall Hybride (NiMH) Nickel Cadmium (NiCd) CIS PRO+ levereras med 3 uppsättningar (6st) laddningsbara batterier av AA typ. Dessa kan laddas i laddare under några timmar och ge över 10 timmars drift. Drifttiden hos ett uppladdat batteri kan variera på grund av olika faktorer och kan skifta något från dag till dag. Använder Du den medlevererade bärväskan så finns där plats för en uppsättning reservbatterier. Drifttiden minskar också när batteriet blir äldre. Om batteriet tar slut fort trots att det varit helt uppladdat måste det kasseras och ersättas med ett nytt. Om batteriet används dagligen så är deras livslängd 1 till 2 år. De medlevererade batterierna är av allra högsta kvalitet och är de bästa som för närvarande finns för att driva Din CIS PRO+. Du bör inte blanda batteriet från olika uppsättningar, speciellt inte om batterierna är från olika tillverkare. Det kan vara bra att märka de två batterier som arbetar tillsammans. När ett av dessa två inte längre håller laddningen kan det vara klokt att byta ut även det andra.

15 15 Ej uppladdningsbara batterier Alkaline batterier ger längre drifttid än vad en uppladdning av de uppladdningsbara batterierna ger. Att använda denna typ av batterier blir emellertid mycket dyrare i längden och är mer miljöovänliga. Ibland kan det ändå vara bra att ha med ett par alkaline batterier, som t. ex vid resor eller vid andra tillfällen där det kan vara svårt att ladda tomma batterier. Vi rekommenderar att Du alltid har åtminstone en uppsättning (2st) alkaline batterier med Dig när Du är ute och reser. Det är viktigt att Du tänker på att vanliga batterier inte går att ladda. Sätt därför aldrig alkaline batterierna i laddaren, detta kan förstöra laddaren. Kontakta Möllerström Medical eller Din hörcentral om Du vill veta mer om batterier eller batteriladdare. Byte av batterier Om den röda lampan på processorn blinkar så betyder det att batterispänningen är låg och att systemet snart kommer att stängas av. För små barn som inte själv kan uppfatta innebörden av en blinkande lampa kan processorn istället programmeras så att en ljudsignal hörs då batteriet behöver bytas. Av miljöskäl skall Du aldrig slänga ett använt batteri med de vanliga soporna. Lämna dem alltid till särskilda inlämningsställen. Figur 3e CIS PRO+ batterifack Gör så här för att byta batteri: 1) Börja med att ta bort sändarspolen från sin plats bakom örat och stäng av talprocessorn. 2) Öppna batterifacket genom att trycka in knappen uppe på processorn. Batterifacket låses då upp och kan öppnas. Öppna inte facket för mycket, så fort det tar emot så är det bra. 3) Ta ur de använda batterierna. Undvik att ta på batteriernas kontakter. 4) Sätt i de nya batterierna. Kontrollera noga så att Du sätter i batterierna åt rätt håll. + polen finns markerad för respektive batteri i batterifacket. Sätt i batteriet med + polen först och tryck sedan ned resten av batteriet så att det fixeras i batterifacket. 5) Stäng batteriluckan och tryck försiktigt tills luckan stängs med ett klick.

16 16 Förslag till hur Du kan bära Din Talprocessor Med leveransen har Du fått några olika tillbehör som hjälper Dig att bära talprocessorn. Bältesklämman kan monteras på processorns baksida och sedan fästas i bältet. När Du fäster processorn i bältet är det viktigt att Du kontrollerar att den sitter ordentligt fast och inte glider av då Du t. ex sätter eller böjer Dig. Skötsel och underhåll CIS PRO+ är konstruerad och tillverkad för att tåla att användas. Om den sköts på rätt sätt kommer den att fungera under många år. Vid rengöring får inga delar eller tillbehör doppas i eller hållas under rinnande vatten. Använd en lätt fuktad mjuk trasa och torka av processorn. Undvik att använda skarpa rengöringsmedel. Var noga så att inget vatten kommer in i processorn via kontrollerna, kontakterna eller batterifacket. Även om det är viktigt att Du undviker att få vatten på Din processor så betyder det inte att Du kommer i fara om processorn skulle råka bli våt. Det finns inga delar som kan eller skall lagas hemma. Försök aldrig att öppna talprocessorns hölje. Figur 3f Bältesklämma Du kan också använda den lilla tygväskan eller beställa en bärväska där processorn sitter väl skyddad. Undvik att röra batterikontakterna även om de blivit smutsiga. Rengör med en bomullspinne doppad i rengöringssprit. Om Du vet med Dig att processorn inte kommer att användas på en tid så tag ut batterierna ur batterifacket och förvara dessa separat. Om batterierna inte skall användas på länge är det bäst om de lagras fullt laddade.

17 17 Felsökning När Du blivit van vid Ditt implantat så kommer Du att märka att handhavande och skötsel inte är så svårt. De problem som kan uppstå är de samma som kan uppstå med all elektronisk utrustning. Driftsstörning beror oftast på batteri- eller sladdproblem. För att enkelt kunna kontrollera funktionen så har vi levererat med en liten testplatta. Placera sändarspolen på testplattan (se figur 3g) och slå igång processorn. Sändarplattan kommer automatiskt att dras till sin rätta position på plattan genom sin magnet. När Du nu talar i mikrofonen skall den röda lampan blinka i takt med Ditt tal. Blinkar inte lampan så kontrollera om batterilampan eller sladdlampan på processorn lyser. Kontrollera att Dina batterier är fulladdade. Är Du osäker så byt mot ett par som Du säkert vet är laddade eller kontrollera med ett par alkaline batterier. Batteri kontakterna i batterifacket kan med tiden bli smutsiga. Rengör med en bomullspinne doppad i rengöringssprit. Om den röda lampan trots ovanstående ändå inte blinkar i takt med Ditt tal så måste Du kontakta Din hörcentral Försök aldrig att själv öppna processorn, sändarspolen eller headsetet. Detta gör att garantin inte gäller och Du kan själv bli skyldig att stå för alla kostnader. Använd heller aldrig några andra sladdar eller kontakter än de som levererats av MED-EL. Att använda annan utrustning kan skada systemet och ge upphov till skadliga eller obehagliga ljudupplevelser. Rådgör alltid med Din hörcentral eller med Möllerström Medical AB om Du har några tekniska frågor. Figur 3g testplatta

18 18 4. Tillbehör Batteri laddare Tal processorn levereras med 2 batteriladdare och 3 set (6 st) laddningsbara Ni-MH batterier. Laddaren har separat bruksanvisning men dess funktion är mycket enkel. En annan batteriladdare än den som medlevererats kan komma att rekommenderas av Med-El i framtiden, allt eftersom tekniken utvecklas. Följ alltid de instruktioner som följer med laddarna. Testplatta Testplattan är till för att enkelt kontrollera funktionen hos CIS PRO+ tal processor, CIS PRO+ hedset och sladden. Testplattan är beskriven i föregående kapitel felsökning. Bältesklämma Bältesklämman monteras på processorns baksida och kläms sedan fast i bältet.

19 19 5. Anslutning av yttre Audio tillbehör Säkerhetsråd Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i kapitel 6 Anslutning av yttre tillbehör innan Du ansluter några yttre enheter till CIS PRO+ processorn. Din CIS PRO+ har en s.k. Audioingång. Det är en kontakt där Du kan ansluta andra hörselhjälpmedel som tex. yttre mikrofon, TV och radio hjälpmedel. External input Volymkontrollen på talprocessorn fungerar precis som vanligt när Du anslutit ett yttre tillbehör. Yttre mikrofon Det finns många olika typer av extra mikrofoner som konstruerats för att användas i miljöer med höga omgivningsljud. Dessa mikrofoner gör att Du kan koncentrera Dig på en viss person eller på ett visst ljud. Trådlösa hörselhjälpmedel Figur 5a ingång för yttre Audio tillbehör De flesta trådlösa hörselhjälpmedel överför en signal med hjälp av radiovågor, FMsystem, eller med infrarött ljus, IR-system. Den som talar bär en liten mikrofon kopplad till en sändare och lyssnaren har en mottagare som tar emot signalen. Vid speciella lyssningssituationer, som tex. vid höga bakgrundsnivåer eller vid konferenser, möten och middagar, kan Du bli hjälpt av att använda yttre mikrofon eller något annat av de lyssninghjälpsmedel som finns tillgängliga. Detta kan underlätta Din språkförståelse och minska oönskade bakgrunds ljud. Det finns en omkopplare i batterifacket som dessutom gör det möjligt för Dig att välja om Du vill att den ordinarie mikrofonen i headsetet skall fungera samtidigt med den yttre mikrofonen. Sådana mottagare kan anslutas direkt till Audioingången men innan Du ansluter en sådan mottagare så rådgör alltid först med Din Hörcentral eller med Möllerström Medical. Detta gäller även hjälpmedel som kopplas till TV och radio och system som används i undervisning av hörselskadade elever.

20 20 Andra ljudkällor Innan Du ansluter andra ljudkällor till Din processor så måste Du noga följa säkerhets föreskrifterna i kapitel 6 Anslutning av yttre tillbehör Av säkerhetsskäl får ljudkällor som inte drivs med batteri eller som drivs med ström från ett vägguttag aldrig anslutas till CIS PRO+. MED-EL utvecklar för närvarande en särskild ingång som gör att det i framtiden kommer att gå att säkert ansluta många andra ljudkällor. Telefonhjälpmedel Det enklaste sättet att använda telefonen tillsammans med Ditt Implantat är att hålla telefonlurens högtalare mot mikrofonen på Dit headset. Det finns också en rad hjälpmedel som kan hjälpa Dig vid telefonering. Kontakta Din Hörcentral för ytterligare information. När Du telefonerar så rekommenderar vi att Du skruvar ned mikrofonens känslighet eller skruvar ned den helt till sitt klickläge. Den automatiska volymkontrollen, AGC, stängs då av. På detta sätt störs Du så lite som möjligt av bakgrundsljud. Även om Du tänker ansluta en ljudkälla som drivs med batteri, tex. en portabel CDspelare eller radio så måste den vara godkänd enligt den medicinska elektriska säkerhetsstandarden, IEC En direktanslutning av TV, radio eller Cdspelare höjer njutningen eftersom allt bakgrundsljud försvinner och Du blir helt oberoende av akustiken i det rum Du befinner Dig i. Då nästan alla ljudkällor har stereoljud med separata kanaler för höger och vänster så behöver Du en speciell kabel för att kunna ansluta till Din CIS PRO+. Kontakta därför Din hörcentral eller Möllerström Medical så att Du får rätt kabel. När Du ansluter den yttre ljudkällan skall både denna och processorn vara avstängda. Slå sedan till processorn först och sedan den yttre ljudkällan. Om Du är osäker över om en viss ljudkälla går att ansluta så kontakta Din Hörcentral innan Du experimenterar med den.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

TEMPO+ Anwändarens handbok. AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish)

TEMPO+ Anwändarens handbok. AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish) TEMPO+ Anwändarens handbok AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish) INNEHÅLL 1. INNEHÅLL 1-2 2. INLEDNING 3 3. AVSEDD ANVÄNDNING, INDIKATIONER, KONTRAINDIKATIONER 5 4. KOMMA IGÅNG 6-9 Så här fungerar Ditt cochleaimplantat

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Cochlear Implants OPUS 2. Användarens handbok. AW5219_14.0 (Swedish)

Cochlear Implants OPUS 2. Användarens handbok. AW5219_14.0 (Swedish) Cochlear Implants OPUS 2 Användarens handbok AW5219_14.0 (Swedish) Innehåll 1. Innehåll 1. INNEHÅLL 1 2. INLEDNING 3 3. AVSEDD ANVÄNDNING INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER 4 Avsedd användning 4 Indikationer

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-mail /Hemsida Xena Medical AB Industribyn 0470-774484 0470 774485 conny@xenamedical.se Industribyn Åryd

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-mail /Hemsida Xena Medical AB Industribyn 0470-774484 0470 774485 conny@xenamedical.se Industribyn Åryd BRUKSANVISNING FÖR TALFÖRSTÄRKARE FLEXITAL-2 Combi Postadress Besöksadress Telefon Fax E-mail /Hemsida Xena Medical AB Industribyn 0470-774484 0470 774485 conny@xenamedical.se Industribyn Åryd www.xenamedical.se

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05 Beltone Tinnitus Breaker En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR05 är en ljudstimulator för tinnitus,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BIGmack. Användarvägledning. Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande

BIGmack. Användarvägledning. Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande Användarvägledning BIGmack Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Innehållsförteckning

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Signia Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Ace primax. Användarguide

Ace primax. Användarguide Ace primax Användarguide Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 9 Batterier 10 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer