HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +"

Transkript

1 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

2 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått ett MED-El COMBI 40+ Cochleaimplantat. Informationen är också tänkt att vara till hjälp för personer eller föräldrar till barn som överväger en operation. Den första dagen med ett Cochleaimplantat innebär en radikal förändring av tillvaron. Känslorna som följer under de första dagarna växlar mellan förväntan, besvikelse och entusiasm. Vi rekommenderar att Du läser hela denna manual i anslutning till operationen eller direkt efter det att Du upplevt Dina första hörselintryck med Ditt implantat. Informationen som Du finner här hjälper Dig att få ut mer av ditt implantat och de olika tillbehör som finns. Information som särskilt riktar sig till föräldrar anges i kursiv stil. När Du har något Du undrar över är Du alltid lika välkommen att kontakta Din Hörcentral eller oss på Möllerström Medical. Vår adress finner Du längst bak, där Du också hittar adressen till MED-EL i Innsbruck :21\\Dator2\1111\mmab\MEDEL\Manualer\CisPro+\Cispro+sv.doc Vi önskar Dig all lycka med Ditt nya Implantat.

3 3 Innehåll 1. Inledning...1 Innehåll Så här fungerar Ditt Cochleaimplantat.4 Vad är ett Cochleaimplantat?...4 Funktions schema...5 Kännetecken för COMBI 40+ Cochleaimplantat...6 Implantatet...7 Dessa delar ingår som standard Mikrofon, Talprocessor och Sändarspole...9 Mikrofonen...9 Talprocessorn...10 Sändarspolen...13 Sladden...13 Batterier...14 Förslag till hur Du kan bära Din Talprocessor...16 Skötsel och underhåll...16 Felsökning Tillbehör...18 Batteri laddare...18 Testplatta...18 Bältesklämma Anslutning av yttre Audio tillbehör..19 Säkerhetsråd...19 Yttre mikrofon...19 Trådlösa hörselhjälpmedel...19 Andra ljudkällor...20 Telefonhjälpmedel Allmänna försiktighetsåtgärder och varningar...21 Allmänt...21 Metalldetektorer...22 I flygplan...22 TV störningar...22 Statisk elektricitet...22 Mobiltelefoner...23 Anslutning av yttre tillbehör...23 Skallskada...23 Sväljning av implantatets yttre delar...23 Användningsområde...24 Medicinska kontraindikationer...24 Nervstimulering eller diatermi...24 Elektrisk kirurgi...24 Elektrokonvulsiv behandling...24 Strålbehandling...24 Undersökning med Magnetkamera (MR) Garanti och registreringskort Övrig information Appendix...26 Det mänskliga örat och hörselskador...26 Dövhet...27 Möjliga orsaker till dövhet...27 Cochleaimplantatet...28 Teknisk specifikation...29 Symboler som används på utrustningen.30 Adresser...31

4 4 2. Så här fungerar Ditt Cochleaimplantat Vad är ett Cochleaimplantat? Ett Cochleaimplantat är en elektronisk utrustning som kan ge totalt döva personer en hörselupplevelse. Ett Cochleaimplantat består av både utvändiga och invändiga delar. De invändiga delarna opereras in i och de yttre bärs på kroppen. Talprocessorn innehåller laddningsbara batterier som driver elektroniken i både de utvändiga och invändiga delarna. Det finns alltså inga batterier i de delar som finns inne i kroppen. COMBI 40+ består av själva implantatet, CIS PRO+ talprocessor, CIS PRO+ mikrofon och sändarspole. Ljudet fångas upp av den huvudburna mikrofonen och skickas vidare till talprocessorn. Talprocessorn behandlar signalen. Elektroniken i talprocessorn ersätter så långt det nu är möjligt funktionen hos ett hörande öra. Den behandlade signalen sänds sedan via en liten sändarspole till mottagaren som sitter i själva implantatet. Sändarspolen sitter gömd under håret bakom örat. Det sitter på plats genom en magnet som fäster mot mottagaren på det inopererade implantatet. Sändarspolen sänder den elektroniska signalen genom huden till implantatets mottagare. Det inopererade implantatet består av mottagare och elektroder. Elektroderna är införda i innerörat, cochlea. Elektroderna stimulerar hörselnerven med små svaga strömpulser som motsvaras av det ljud som plockats upp av mikrofonen. Hörselnerven skickar sedan impulser till hjärnans hörselcentra på precis samma sätt som den gör hos alla hörande personer.

5 5 Funktions schema Figur 2a visar de delar som ingår i MED-EL COMBI 40+ Cochleaimplantat 1) Ljud fångas upp av mikrofonen. 2) Ljudet förstärks och skickas via sladden till CIS PRO+ talprocessor. 3) Talprocessorn signalbehandlar ljudet efter en speciellt utvecklad strategi som ger de allra bästa förutsättningarna att höra med implantatet. 4) Utsignalen från talprocessorn är små kodade elektriska pulser som skickas via sladden till sändarspolen. 5) Sändarspolen överför sedan den kodade signalen genom huden till mottagaren i implantatet. Spolen sänder även den energi som krävs för att driva elektroniken i implantatet. 6) Mottagaren läser av signalen och sänder ett mönster av små pulser till elektroderna i innerörat. 7) Varje elektrodpar avger nu elektriska pulser enligt det mönster som mottagaren/stimulatorn sänder. Pulserna stimulerar hörselnerven som i sin tur skickar impulser till hjärnan. Hjärnans hörselcentrum reagerar på dessa impulser och tolkar dem som hörsel. 8) Hela den här processen tar bara några få millisekunder, dvs. tusendelar av en sekund. Det är samma tid som det tar får ett normal öra att höra.

6 6 Kännetecken för COMBI 40+ Cochleaimplantat COMBI 40+ Cochleaimplantat är resultatet av många års forskning och utveckling, både i Europa och i USA. Det finns en rad kännetecken som skiljer det från andra konventionella Cochleaimplantat: COMBI 40+ använder en mycket snabb version av s.k. CIS strategi när det kodar signalen från mikrofonen. CIS är en förkortning av Continuous Interleaved Sampling och utvecklades vid Research Triangle Institute (RTI) i USA med bidrag från National Institute of Health of the American Government. Jämförande tester visar att CIS strategin ger en talförståelse som är mycket bättre än andra signalbehandlings strategier. COMBI 40+ har hög stimuleringshastighet som ger en mer exakt överföring av ljudet till hörselnerven. Detta ger de bästa förutsättningarna för en bättre talförståelse. COMBI 40+ är konstruerat utifrån de allra högsta krav på säkerhet och tillförlitlighet. Elektroderna sitter på en mjuk ledare som gör att de är mycket enkla att föra in i innerörat. Implantatets mottagardel är inneslutet i ett modernt keramiskt material med mekaniska egenskaper som liknar skallbenet som omger den. Även om det keramiska höljet är dyrare och mycket svårare att tillverka än många andra material så ger det mycket bättre tillförlitlighet. Varje elektrod skyddas av individuella kondensatorer så att de inte påverkas av ofrivillig uppladdning. Skyddskondensatorer är en nyckelfaktor när det gäller säkerheten hos moderna Cochleaimplantat. Överföringen och elektroniken arbetar med mycket låg energiförlust. Detta gör att MED-EL COMBI 40+ är särskilt lämpligt för en framtida miniatyrisering av talprocessorn. I takt med att tekniken går framåt så kommer det att komma nya talprocessorer och andra yttre. Implantatet är därför konstruerat för att kunna användas även med ny utrustning och med nya strategier för signalbehandlingen. Enklare, konventionella system finns redan på marknaden med en talprocessor som får plats bakom örat. Även om det kan dröja något år innan en höghastighets processor med CIS strategi finns som en bakom örat apparat så är det inopererade implantatet redan konstruerat för att användas med en sådan processor. När nya signalbehandlings strategier blir tillgängliga för CIS PRO+, så kommer de att kunna programmeras in i din processor utan extra kostnad. Om det kommer att krävas nya yttre delar för att kunna utnyttja nya metoder så kommer dessa att erbjudas alla tidigare bärare. Det är dock inte säkert att alla kostnader täcks av sjukvården. Din hörcentral kommer att hålla Dig underrättad om alla nya framsteg.

7 7 Implantatet Referens elekctrod Aktiva elektroder Mot t ag trie l Figur 2b MED-EL C40+ implantat Själva implantatet består av en mottagare/ stimulator, en svans med de aktiva elektroderna och en svans med referenselektroden. Allt material är noggrant testat så att det klarar av att vara inopererat i kroppen under lång tid. Alla elektroniska komponenter är inneslutna i ett tätt keramiskt skal och placeras vid operationen i en urgröpning i skallbenet strax under huden bakom örat. Elektroderna är anslutna till mottagaren/stimulatorn och sitter i sin andra ände införd så långt som möjligt i innerörat, cochlea. Elektroderna sitter parvis och varje elektrodpar, eller kanal, kan på så sätt stimulera olika delar av hörselnerven. Referens elektroden är till för att sluta den elektriska banan och placeras vid operationen under en muskel. Implantatet innehåller inga batterier. Den lilla energi som krävs för att driva implantatet tas från batterierna i talprocessorn.

8 8 Dessa delar ingår som standard 1 Denna manual 1 Patient ID bricka 1 Tal processor 1 Mikrofon 2 Kabelset (1 att ha i reserv) 1 Sändarspole 2 Batteriladdare Om någon av dessa saknas eller om Du inte förstår hur de skall användas så kontakta Din hörcentral. Vi ber Dig också att fylla i registreringskortet som finns bak i denna manual och sända in det till Möllerström Medical AB. Vi är också tacksamma om Du besvarar frågorna som finns på kortet. Detta kan hjälpa oss att göra ännu bättre Implantat och göra denna teknologi tillgänglig för ännu fler personer i framtiden. 6 Laddningsbara batterier (3 uppsättningar) 1 Test Box 1 Registrerings kort för de yttre delarna. (finns i slutet av denna manual) Tillbehör: 1 Väska 1 CIS PRO+ bältes clip

9 9 3. Mikrofon, Talprocessor och Spole Mikrofonen CIS PRO+ mikrofonen sitter tillsammans med en förstärkare i ett headset bakom örat. Mikrofonen tar upp ljudet från omgivningen som förstärks och skickas vidare till talprocessorn. Ljud fångas upp från alla riktningar. Har Du tidigare hört med båda öronen så kan det ta tid att vänja sig vid att allt ljud nu presenteras till ett öra. Eftersom implantat endast gör det möjligt att höra med ett öra så kommer det alltid att vara svårt för Dig eller Ditt barn att höra från vilket håll ett ljud kommer. Mikrofonen med sin förstärkare hålls på plats bakom örat med hjälp av en liten plastkrok. Utformningen gör den enkel att bära men har Du aldrig använt hörapparat förut kan det kännas lite ovant i början. Sensitivity control &AGC ON/OFF Microphone Mikrofonen har en känslighetskontroll. Dess funktion beskrivs i nästa avsnitt där Du också kan läsa om hur kontrollerna på talprocessorn fungerar. Vid lyssningssituationer där många pratar samtidigt eller då det finns bakgrunds buller kan det hjälpa att använda en extra mikrofon ansluten till tal processorn, se mer om anslutningen i kapitel 5, Anslutning av extra Audiotillbehör. Exempel på där en extra mikrofon kan vara bra är vid möten och middagar där flera personer sitter runt ett bord. Den extra mikrofonen kan då placeras framför den som talar för att på så sätt lyfta fram den röst som man just då vill lyssna till. Då extra mikrofon är ansluten kan den ordinarie mikrofonen i headsetet stängas av med omkopplaren som finns i batterifacket på talprocessorn. Volymratten på CIS PRO+ (beskrivs i nästa avsnitt) fungerar på samma sätt för den extra mikrofonen som för den ordinarie. BTE-headset Figur 3a CIS PRO+ mikrofon

10 10 Talprocessorn Kontroller Talprocessorn har två kontrollrattar. Den vänstra är volymratten och med den andra väljer Du program och sätter på och stänger av processorn. Programval och Till/Från knappen Följande inställningar finns: O AV 1 Till - program 1 2 Till - program 2 3 Till - program 3 När omkopplaren är i läge O, AV, så är processorn helt avslagen och drar då ingen ström. Ta därför för vana att alltid ställa omkopplaren i läge O då den inte används Vid utprovningen av processorn är det möjligt att programmera 3 olika inställningar. Olika inställningar kan vara bra för olika lyssningssituationer. När det gäller små barn så diskutera alltid med Din hörcentral vilken inställning som är bäst. Det går också att programmera in samma inställningar på alla 3 positionerna. Detta gör att barnet inte av misstag har apparaten inställd på felaktigt program vid fel tillfälle. Vi rekommenderar att Du har processorn avstängd i följande situationer: När Du sover När sändarspolen inte är på plats Vid batteribyte Då sladden till headsetet tas ur eller sätts i processorn Då ljud i omgivningen stör Dig. Vid anslutning eller borttagande av all extern utrustning till processorn. (läs mer om detta i kapitel 5) När Du slår till eller ifrån talprocessorn så kan ett litet ljud höras. Blir Du störd av detta så vänta med att ansluta sändarspolen tills Du slagit till talprocessorn eller ta av sändarspolen innan Du slår ifrån processorn. Volym kontrollen Med volym kontrollen kan Du justera volymen. Kontrollen är märkt med siffrorna 1 till 6. Normalt, t ex när Du talar med personer i ett tyst rum, skall volymen vara mellan 4 och 5. Talprocessorn programmerades vid utprovningen för att ge en så stor spännvidd som möjligt på volymen. Volymkontrollen är därför endast avsedd för att justera för mindre variationer i det dagliga livet. Sådana mindre variationer i den upplevda hörstyrkan kan bero på din dagsform. I praktiken skall Du inte behöva justera volymen så vida Du inte hamnar i extrema situationer.

11 11 För små barn som inte själva kan signalera när hörselupplevelsen förändras så kan talprocessorn programmeras så att ljudet aldrig blir obehagligt högt även om omgivningsljudet blir väldigt högt. Volymkontrollen kan också sättas till ett bestämt värde som inte ändras även om kontrollen ändras. Diskutera alltid med Din hörcentral om hur volymkontrollen är programmerad på Ert barns processor. Diskutera alltid en omprogrammering av processorn om någon av följande situationer uppstår: Om Du alltid har processorn inställd på en volym under 2. Om Du tycker att volymen inte räcker till trots att Du för det mesta har processorn inställd på volymen 6. Om processorn används med en volym lägre än 3 så försämras dess förmåga att återge ljudförändringar. Detta innebär att Din förmåga att rätt uppfatta tal kan försämras. F Vi rekommenderar att Du varje morgon när Du startar Din processor, kontrollerar vilken nivå som passar Dig bäst. Tala till Dig själv med hög röst. Om det är nödvändigt så justera volymkontrollen till en annan inställning än vanligt, men det bör inte behövas ytterliggare justeringar under dagen så vitt Du inte hamnar i någon extrem ljudsituation. Mikrofonens känslighetskontroll Att rätt uppfatta tal blir svårare och svårare ju högre bakgrundsljudet är. Känslighets kontrollen gör det möjligt för Dig att justera känsligheten så att den bäst passar den ljudmiljö som Du just nu befinner Dig i. Det är denna kontroll som Du använder mest och den är därför placerat på headsetet bakom örat så att Du lätt kan nå den. Vi rekommenderar att Du flitigt utnyttjar denna kontroll och anpassar mikrofonens känslighet till de olika lyssningssituationer som Du hamnar i under en vanlig dag. Bakgrundsljud är oftast lägre än talet från en person som finns alldeles intill Dig. När känslighetskontrollen är inställd på max så kommer alla ljud, även bakgrundsljuden, att behandlas av processorn. När kontrollen skruvas ned så kommer det lägre bakgrundsljudet inte att fångas upp medan talet från personen som står intill Dig fortfarande kommer att behandlas och bli bättre förstådd av Dig. Vi rekommenderar att Du skruvar ned kontrollen när Du befinner Dig i en bullrig miljö för att på så sätt minska bakgrundsljudet. Vissa bärare använder denna kontroll mycket flitigt medan andra behåller den på en viss inställning. Experimentera med kontrollen i olika situationer tills Du lär Dig hur den fungerar och på bästa sätt hjälper Dig.

12 12 VIKTIGT När kontrollen skruvas ned helt känns ett mekaniskt klick. I detta läge är den automatiska förstärkningskontrollen (AGC) bortkopplad. Detta läge rekommenderas i situationer där det inte finns något bakgrundsljud, t.ex. när Du talar i telefon. Tänk på att när kontrollen är i sitt klickläge så betyder detta inte bara låg mikrofonkänslighet utan att AGC funktionen är helt frånkopplad. Detta läge skall alltså bara användas när det inte finns något bakgrundsljud. För små barn, speciellt de som aldrig haft någon hörselupplevelse, rekommenderar vi att kontrollen alltid används i sitt mittläge. Erfarenheten visar att små barn och då speciellt de som hunnit få hörselupplevelser inte har någon nytta av att kunna justera mikrofonkänsligheten som ju inte normalhörande heller kan. Det finns en liten plasthätta att sätta över kontrollen så att den inte ändras av misstag. För att bli van vid känslighetskontrollens inverkan så börja med att träna i ett rum utan bakgrundsljud. Se så att volymkontrollen är i sitt normalläge och ställ känslighetskontrollen så långt nedåt det går. Detta gör att mikrofonen blir väldigt okänslig. Be någon annan tala till dig eller läsa högt ur en bok på ett avstånd av ca 1 meter. Öka sakta mikrofonens känslighet genom att skruva upp kontrollen. Var observant på hur hörselupplevelsen ändras. När Du tycker att rösten låter lagom högt utan att vara obehaglig så noterar Du kontrollens läge. Be din vän att vara tyst och försök nu att med samma inställning lyssna efter andra mjuka ljud, t.ex. din egen andning, en penna som slås lätt mot ett bord eller två papper som stryks mot varandra. Du bör kunna uppfatta några av denna typ av ljud. Om inte så öka känsligheten igen genom att försiktigt skruva upp kontrollen. Upprepa försöken tills Du finner en position där Du kan uppfatta några sådana här små ljud och utan att rösten från Din vän blir obehagligt hög. Om Du vid något tillfälle tycker att den talande rösten eller Din egen röst låter alldeles för högt så har Du kommit utanför lämpligt område. Notera alltid den position på kontrollen som ger den bästa ljudupplevelsen och använd denna som utgångsläge när Du lyssnar i tysta miljöer. När Du sedan kommer i miljöer med bakgrundsljud så justerar Du ned kontrollen i den omfattning som omgivningsljudet kräver. Experimentera genom att använda kontrollen när Du befinner Dig ute på en gata eller när Du befinner Dig i en folksamling. Om Du skruvar ner väldigt mycket så kan Du uppleva att den generella ljudvolymen blir väldigt svag. Kompensera för detta genom att skruva upp volymen något. När Du sedan ställer tillbaka känsligheten till normalläge så ställ alltid också volymen i sitt normalläge. Det är troligt att Du ändrar normalläget på känslighetskontrollen efterhand som Din erfarenhet av att lyssna med COMBI 40+ ökar.

13 13 Spolen Sladden Spolen är länken mellan talprocessorn och själva implantatet. Spolen sänder både tal signalen och den energi som krävs för att driva implantatet genom huden. Ett sådant förfarande kallas transcutan överföring. Figur 3c CIS PRO+ spole. En liten magnet finns monterad i mitten av spolen. Denna fäster mot implantatets mottagardel som sitter strax under huden. Spolen sitter på detta sätt fast mot huden med en kraft som kan justeras individuellt. Behöver fästkraften justeras så tala med Din hörcentral. F Om huden blir irriterad efter en eventuell ändring av magnetkraften så kontakta Din hörcentral på nytt. Kontrollera magnetkraften på små barn genom att studera barnet då det leker och i andra vardagssituationer. Det är viktigt att spolen inte ramlar av allt för lätt, barnet kan då börja tycka att det är besvärligt att bära headsetet. Undersök huden regelbundet och se så att den inte är irriterad. Allt eftersom tiden går tjocknar huden och justering av magnetkraften kan bli nödvändig. Figur 3d CIS PRO+ sladdset Sammankopplingen mellan headset, talprocessor och spole sker med hjälp av ett sladd set med tre anslutningar. De tre delarna ansluts var för sig. Du kan t ex tycka att det är bekvämt att ta bort anslutningen till processorn då Du byter kläder, tar av eller på en tröja, etc. Det kan också vara nödvändigt att koppla ur en eller flera delar för rengöring och underhåll. Det är däremot inte nödvändigt att koppla ur sladden vid batteribyte. Om Du följer följande råd så ökar sladdens livslängd: Dra eller ryck aldrig i sladden Undvik att böja den Håll alltid i kontakten då Du tar bort eller ansluter den. Dra aldrig direkt i sladden. Lyft aldrig processorn genom att hålla i sladden.

14 14 Om Du tittar på kontakterna så ser Du att en av pinnarna är lite tjockare än de andra. Detta gör att det bara går att ansluta kontakterna på ett sätt. På anslutningen till processorn finns det även en röd markering som underlättar anslutningen. Håll röd mot röd. Anslut aldrig sladden till andra kontakter eller till annat än original CIS PRO+ delar. När Du tar bort sladden så rekommenderar vi att Du alltid tar bort sändarspolen från sin plats bakom örat och har processorn avstängd. I annat fall kan Du uppleva ett surrande ljud. Även om sladden är utvecklad och tillverkad för att hålla länge så är det den del av systemet som slits snabbast. Processorn har en varningslampa som lyser då det är avbrott i anslutningen till sändarspolen. Denna lampa lyser även då sladden inte är ansluten men sitter sladden på plats och lampan lyser så måste sladden bytas ut. MED-EL CIS PRO+ levereras med 2 st. 100 cm långa sladdar. Sladden finns även som 55 cm lång och om Du hellre vill ha denna kortare variant går det bra att byta utan extra kostnad. När den ena kabeln går sönder så beställ omedelbart en ny så att Du alltid har en i reserv. På små barn kan det vara svårt att alltid observera om lampan lyser. Processorn kan därför programmeras så att en ljudsignal låter då det blir avbrott i kabeln. Batterier CIS PRO+ drivs med 2 st. AA (Penlight) i sin nuvarande utformning. Dessa batterier driver inte enbart den avancerade elektroniken i talprocessorn utan även alla övriga delar som ingår i systemet inklusive implantatet. Laddningsbara batterier Av såväl miljö- som kostnadsskäl så rekommenderar vi att Du använder laddningsbara batterier. De typer av laddningsbara batterier av AA typ som för närvarande finns är: Nickel Metall Hybride (NiMH) Nickel Cadmium (NiCd) CIS PRO+ levereras med 3 uppsättningar (6st) laddningsbara batterier av AA typ. Dessa kan laddas i laddare under några timmar och ge över 10 timmars drift. Drifttiden hos ett uppladdat batteri kan variera på grund av olika faktorer och kan skifta något från dag till dag. Använder Du den medlevererade bärväskan så finns där plats för en uppsättning reservbatterier. Drifttiden minskar också när batteriet blir äldre. Om batteriet tar slut fort trots att det varit helt uppladdat måste det kasseras och ersättas med ett nytt. Om batteriet används dagligen så är deras livslängd 1 till 2 år. De medlevererade batterierna är av allra högsta kvalitet och är de bästa som för närvarande finns för att driva Din CIS PRO+. Du bör inte blanda batteriet från olika uppsättningar, speciellt inte om batterierna är från olika tillverkare. Det kan vara bra att märka de två batterier som arbetar tillsammans. När ett av dessa två inte längre håller laddningen kan det vara klokt att byta ut även det andra.

15 15 Ej uppladdningsbara batterier Alkaline batterier ger längre drifttid än vad en uppladdning av de uppladdningsbara batterierna ger. Att använda denna typ av batterier blir emellertid mycket dyrare i längden och är mer miljöovänliga. Ibland kan det ändå vara bra att ha med ett par alkaline batterier, som t. ex vid resor eller vid andra tillfällen där det kan vara svårt att ladda tomma batterier. Vi rekommenderar att Du alltid har åtminstone en uppsättning (2st) alkaline batterier med Dig när Du är ute och reser. Det är viktigt att Du tänker på att vanliga batterier inte går att ladda. Sätt därför aldrig alkaline batterierna i laddaren, detta kan förstöra laddaren. Kontakta Möllerström Medical eller Din hörcentral om Du vill veta mer om batterier eller batteriladdare. Byte av batterier Om den röda lampan på processorn blinkar så betyder det att batterispänningen är låg och att systemet snart kommer att stängas av. För små barn som inte själv kan uppfatta innebörden av en blinkande lampa kan processorn istället programmeras så att en ljudsignal hörs då batteriet behöver bytas. Av miljöskäl skall Du aldrig slänga ett använt batteri med de vanliga soporna. Lämna dem alltid till särskilda inlämningsställen. Figur 3e CIS PRO+ batterifack Gör så här för att byta batteri: 1) Börja med att ta bort sändarspolen från sin plats bakom örat och stäng av talprocessorn. 2) Öppna batterifacket genom att trycka in knappen uppe på processorn. Batterifacket låses då upp och kan öppnas. Öppna inte facket för mycket, så fort det tar emot så är det bra. 3) Ta ur de använda batterierna. Undvik att ta på batteriernas kontakter. 4) Sätt i de nya batterierna. Kontrollera noga så att Du sätter i batterierna åt rätt håll. + polen finns markerad för respektive batteri i batterifacket. Sätt i batteriet med + polen först och tryck sedan ned resten av batteriet så att det fixeras i batterifacket. 5) Stäng batteriluckan och tryck försiktigt tills luckan stängs med ett klick.

16 16 Förslag till hur Du kan bära Din Talprocessor Med leveransen har Du fått några olika tillbehör som hjälper Dig att bära talprocessorn. Bältesklämman kan monteras på processorns baksida och sedan fästas i bältet. När Du fäster processorn i bältet är det viktigt att Du kontrollerar att den sitter ordentligt fast och inte glider av då Du t. ex sätter eller böjer Dig. Skötsel och underhåll CIS PRO+ är konstruerad och tillverkad för att tåla att användas. Om den sköts på rätt sätt kommer den att fungera under många år. Vid rengöring får inga delar eller tillbehör doppas i eller hållas under rinnande vatten. Använd en lätt fuktad mjuk trasa och torka av processorn. Undvik att använda skarpa rengöringsmedel. Var noga så att inget vatten kommer in i processorn via kontrollerna, kontakterna eller batterifacket. Även om det är viktigt att Du undviker att få vatten på Din processor så betyder det inte att Du kommer i fara om processorn skulle råka bli våt. Det finns inga delar som kan eller skall lagas hemma. Försök aldrig att öppna talprocessorns hölje. Figur 3f Bältesklämma Du kan också använda den lilla tygväskan eller beställa en bärväska där processorn sitter väl skyddad. Undvik att röra batterikontakterna även om de blivit smutsiga. Rengör med en bomullspinne doppad i rengöringssprit. Om Du vet med Dig att processorn inte kommer att användas på en tid så tag ut batterierna ur batterifacket och förvara dessa separat. Om batterierna inte skall användas på länge är det bäst om de lagras fullt laddade.

17 17 Felsökning När Du blivit van vid Ditt implantat så kommer Du att märka att handhavande och skötsel inte är så svårt. De problem som kan uppstå är de samma som kan uppstå med all elektronisk utrustning. Driftsstörning beror oftast på batteri- eller sladdproblem. För att enkelt kunna kontrollera funktionen så har vi levererat med en liten testplatta. Placera sändarspolen på testplattan (se figur 3g) och slå igång processorn. Sändarplattan kommer automatiskt att dras till sin rätta position på plattan genom sin magnet. När Du nu talar i mikrofonen skall den röda lampan blinka i takt med Ditt tal. Blinkar inte lampan så kontrollera om batterilampan eller sladdlampan på processorn lyser. Kontrollera att Dina batterier är fulladdade. Är Du osäker så byt mot ett par som Du säkert vet är laddade eller kontrollera med ett par alkaline batterier. Batteri kontakterna i batterifacket kan med tiden bli smutsiga. Rengör med en bomullspinne doppad i rengöringssprit. Om den röda lampan trots ovanstående ändå inte blinkar i takt med Ditt tal så måste Du kontakta Din hörcentral Försök aldrig att själv öppna processorn, sändarspolen eller headsetet. Detta gör att garantin inte gäller och Du kan själv bli skyldig att stå för alla kostnader. Använd heller aldrig några andra sladdar eller kontakter än de som levererats av MED-EL. Att använda annan utrustning kan skada systemet och ge upphov till skadliga eller obehagliga ljudupplevelser. Rådgör alltid med Din hörcentral eller med Möllerström Medical AB om Du har några tekniska frågor. Figur 3g testplatta

18 18 4. Tillbehör Batteri laddare Tal processorn levereras med 2 batteriladdare och 3 set (6 st) laddningsbara Ni-MH batterier. Laddaren har separat bruksanvisning men dess funktion är mycket enkel. En annan batteriladdare än den som medlevererats kan komma att rekommenderas av Med-El i framtiden, allt eftersom tekniken utvecklas. Följ alltid de instruktioner som följer med laddarna. Testplatta Testplattan är till för att enkelt kontrollera funktionen hos CIS PRO+ tal processor, CIS PRO+ hedset och sladden. Testplattan är beskriven i föregående kapitel felsökning. Bältesklämma Bältesklämman monteras på processorns baksida och kläms sedan fast i bältet.

19 19 5. Anslutning av yttre Audio tillbehör Säkerhetsråd Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i kapitel 6 Anslutning av yttre tillbehör innan Du ansluter några yttre enheter till CIS PRO+ processorn. Din CIS PRO+ har en s.k. Audioingång. Det är en kontakt där Du kan ansluta andra hörselhjälpmedel som tex. yttre mikrofon, TV och radio hjälpmedel. External input Volymkontrollen på talprocessorn fungerar precis som vanligt när Du anslutit ett yttre tillbehör. Yttre mikrofon Det finns många olika typer av extra mikrofoner som konstruerats för att användas i miljöer med höga omgivningsljud. Dessa mikrofoner gör att Du kan koncentrera Dig på en viss person eller på ett visst ljud. Trådlösa hörselhjälpmedel Figur 5a ingång för yttre Audio tillbehör De flesta trådlösa hörselhjälpmedel överför en signal med hjälp av radiovågor, FMsystem, eller med infrarött ljus, IR-system. Den som talar bär en liten mikrofon kopplad till en sändare och lyssnaren har en mottagare som tar emot signalen. Vid speciella lyssningssituationer, som tex. vid höga bakgrundsnivåer eller vid konferenser, möten och middagar, kan Du bli hjälpt av att använda yttre mikrofon eller något annat av de lyssninghjälpsmedel som finns tillgängliga. Detta kan underlätta Din språkförståelse och minska oönskade bakgrunds ljud. Det finns en omkopplare i batterifacket som dessutom gör det möjligt för Dig att välja om Du vill att den ordinarie mikrofonen i headsetet skall fungera samtidigt med den yttre mikrofonen. Sådana mottagare kan anslutas direkt till Audioingången men innan Du ansluter en sådan mottagare så rådgör alltid först med Din Hörcentral eller med Möllerström Medical. Detta gäller även hjälpmedel som kopplas till TV och radio och system som används i undervisning av hörselskadade elever.

20 20 Andra ljudkällor Innan Du ansluter andra ljudkällor till Din processor så måste Du noga följa säkerhets föreskrifterna i kapitel 6 Anslutning av yttre tillbehör Av säkerhetsskäl får ljudkällor som inte drivs med batteri eller som drivs med ström från ett vägguttag aldrig anslutas till CIS PRO+. MED-EL utvecklar för närvarande en särskild ingång som gör att det i framtiden kommer att gå att säkert ansluta många andra ljudkällor. Telefonhjälpmedel Det enklaste sättet att använda telefonen tillsammans med Ditt Implantat är att hålla telefonlurens högtalare mot mikrofonen på Dit headset. Det finns också en rad hjälpmedel som kan hjälpa Dig vid telefonering. Kontakta Din Hörcentral för ytterligare information. När Du telefonerar så rekommenderar vi att Du skruvar ned mikrofonens känslighet eller skruvar ned den helt till sitt klickläge. Den automatiska volymkontrollen, AGC, stängs då av. På detta sätt störs Du så lite som möjligt av bakgrundsljud. Även om Du tänker ansluta en ljudkälla som drivs med batteri, tex. en portabel CDspelare eller radio så måste den vara godkänd enligt den medicinska elektriska säkerhetsstandarden, IEC En direktanslutning av TV, radio eller Cdspelare höjer njutningen eftersom allt bakgrundsljud försvinner och Du blir helt oberoende av akustiken i det rum Du befinner Dig i. Då nästan alla ljudkällor har stereoljud med separata kanaler för höger och vänster så behöver Du en speciell kabel för att kunna ansluta till Din CIS PRO+. Kontakta därför Din hörcentral eller Möllerström Medical så att Du får rätt kabel. När Du ansluter den yttre ljudkällan skall både denna och processorn vara avstängda. Slå sedan till processorn först och sedan den yttre ljudkällan. Om Du är osäker över om en viss ljudkälla går att ansluta så kontakta Din Hörcentral innan Du experimenterar med den.

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING... GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...143 KÄYTTÖOHJEET...143 BRUKSANVISNING SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson Kvalitetsredovisning SPM 2006 Auditiv miljö Hörselteknik och akustik i specialskolan Arne Gustafsson Författaren och Specialskolemyndigheten. Detta är en rapport inom Specialskolemyndighetens kvalitetsredovisningsplan

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer