TEMPO+ Anwändarens handbok. AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMPO+ Anwändarens handbok. AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish)"

Transkript

1 TEMPO+ Anwändarens handbok AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish)

2

3 INNEHÅLL 1. INNEHÅLL INLEDNING 3 3. AVSEDD ANVÄNDNING, INDIKATIONER, KONTRAINDIKATIONER 5 4. KOMMA IGÅNG 6-9 Så här fungerar Ditt cochleaimplantat (CI) 6 Funktionsschemat 7 Kännetecken för COMBI 40/40+ cochleaimplantat system 8 COMBI 40/40+ och PULSARCI 100 implantat 9 5. TEMPO+ TALPROCESSOR OCH SPOLE TEMPO+ talprocessor 10 TEMPO+ talprocessor kontrollerna Spolen 16 Sladden till spolen Vinklad batterihållare 20 Yttre batterihållare (extra tillbehör) 21 Låsskruvar för öronkroken (extra tillbehör) 22 Låsspärr för batterilocket (extra tillbehör) 22 Baby BTE (extra tillbehör) 23 Anslutning av FM system Innehåll

4 6. ANPASSA TEMPO+ FÖR SMÅ BARN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR Allmänna försiktighetsåtgärder Medicinska försiktighetsåtgärder SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Underhåll 37 Batterier Torksats FELSÖKNING Felsökning 41 Testplatta fär talprocessor (Speech Processor Test Device) Varningslampan TEKNISK SPECIFIKATION Talprocessor Testplatta fär talprocessor (Speech Processor Test Device) APPENDIX Garanti och registreringskort 46 Adresser 47 Det mänskliga örat och hörselskador Dövhet ochhörselskador Cochleaimplantatet 52 MED-EL Innsbruck AW 2465 Rev. 9.0 (Swedish) Innehåll 2

5 2. INLEDNING Detta är en handbok för Din eller Ditt barns TEMPO+ talprocessor. Den ger information om hur ni på bästa sätt använder TEMPO+ talprocessor tillsammans med MED-EL cochleaimplantat system och ger svar på många av de frågor som kommer att dyka upp. MED-EL cochleaimplantat system består av det inopererade implantatet COMBI 40, COMBI 40+ eller PULSARCI 100 och de yttre enheterna TEMPO+ talprocessor, spole och sladd. Informationen i denna handbok är till för att hjälpa Dig att få största möjliga nytta av Ditt implantat och dess tillbehör. Vi rekommenderar därför att Du läser och tar del av hela innehållet i denna handbok. Information som särskilt vänder sig till föräldrar till barn som fått ett cochleaimplantat markeras med den här stilen (kursiv, röd) och med den här symbolen. Tillpassningen av en talprocessor innebär en radikal förändring av tillvaron. Det är naturligt att känslorna som böljar under den första tiden växlar mellan förväntan, besvikelse och entusiasm. Allt eftersom tiden går kommer Du eller Ditt barn att få allt större hörselerfarenhet och MED-EL cochleaimplantat system kommer snart att berika er vardag. Om ni undrar över något är ni alltid lika välkomna att kontakta oss på Möllerström Medical AB. Vår adress finner ni längst bak där ni också hittar adressen till MED-EL i Innsbruck som har utvecklat och tillverkat ert cochleaimplantat system. 3 Inledning

6 4

7 3. AVSEDD ANVÄNDNING INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER MED-EL cochleaimplantat system är avsett att återskapa ett visst mått av hörande via elektrisk stimulering av hörselbanorna hos både vuxna och barn. Systemet är avsett för personer med svåra till grava hörselskador och som får liten eller ingen hjälp genom förstärkning av ljud via hörapparat eller taktila hjälpmedel. Lämpliga kandidater för ett cochleaimplantat och deras familjer måste vara väl motiverade och ha rimliga förväntningar på ett implantat. Det är även viktigt att regelbundet återvända till kliniken för programmering av talprocessorn, test av implantatsystemet, utvärdering och träning. Användare som har konstaterad allergi mot de material som TEMPO+ processorn, batterifacken och öronkrokarna är tillverkade av (polycarbonate, polycarbonate/ acrylonitrile- butadiene- styrene polymer (mixture), cellulose propionate) skall inte ordineras TEMPO+. Se vidare i kapitel 10 Teknisk specifikation. 5 Avsedd användning / indikationer / kontraindikationer

8 4. KOMMA IGÅNG SÅ HÄR FUNGERAR DITT COCHLEAIMPLANTAT (CI) Ett CI är en elektronisk utrustning som kan ge döva personer en hörselupplevelse. Ett CI består av både utvändiga och invändiga delar. De invändiga delarna opereras in i skallbenet bakom örat och de yttre bärs på kroppen. MED-EL cochleaimplantat system består av själva implantatet, talprocessor och spole. Talprocessorn TEMPO+ består av processorenheten och en batterihållare vilka kan tas isär från varandra. Ljudet fångas upp av mikrofonen i talprocessorn och kodas enligt en bestämd strategi. Elektroniken i talprocessorn ersätter så långt det är möjligt funktionen hos ett hörande öra. Den kodade signalen sänds sedan via en spole till mottagaren som sitter i själva implantatet. Spolen sitter gömd under håret, bakom örat. Det sitter på plats genom en magnet som fäster mot mottagaren på det inopererade implantatet. Spolen sänder den elektroniska signalen genom huden till implantatets mottagare. Det inopererade implantatet består av mottagare och elektroder. Elektroniken är hermetiskt inneslutet i ett keramiskt skal och elektroderna är införda i snäckan i innerörat (cochlean). Elektroderna stimulerar hörselnerven med små svaga strömpulser som motsvaras av det ljud som plockats upp av mikrofonen. Hörselnerven skickar sedan impulser till hjärnans hörselcentra på precis samma sätt som den gör hos alla hörande personer. Talprocessorn innehåller batterier som driver elektroniken i både de utvändiga och invändiga delarna. Det finns alltså inga batterier i de delar som finns inne i kroppen. Komma igång 6

9 FUNKTIONSSCHEMAT Fig. 1 Visar funktionsschemat för MED-EL cochleaimplantatsystem 1) Ljud fångas upp av mikrofonen i talprocessorn. 2) Talprocessorn omvandlar den elektriska signalen från mikrofonen till ett mönster av elektriska pulser enligt en speciell kondningsstrategi. 3) Dessa pulser skickas via sladden till spolen. 4) Spolen överför den kodade signalen genom huden till mottagaren i implantatet. Spolen sänder även den energi som krävs för att driva elektroniken i implantatet. 5) Mottagaren läser av signalen och sänder ett mönster av små pulser till elektroderna i innerörat. 6) Varje elektrodpar avger nu elektriska pulser. Pulserna stimulerar hörselnerven som i sin tur skickar impulser till hjärnan. Hjärnans hörselcentrum reagerar på dessa impulser och tolkar dem som ljud. 7 Komma igång

10 KÄNNETECKEN FÖR MED-EL COCHLEAIMPLANTATSYSTEM MED-EL cochleaimplantatsystem är resultatet av många års forskning och utveckling både i Europa och i USA och har följande karakteristiska egenskaper: CIS är en förkortning av Continuous Interleaved Sampling och utvecklades vid Research Triangle Institute (RTI) i USA. MED-EL cochleaimplantatsystem klarar mycket höga stimulerings-hastigheter. Den totala hastigheten för COMBI 40+ och PULSARCI 100 implantaten är ända upp till pulser/sekund när de används tillsammans med TEMPO+ ( för ett COMBI 40 implantat). Dessa höga hastigheter ger en bättre upplösning och därmed en mer exakt överföring av ljudet till hörselnerven. Detta ger de bästa förutsättningarna för en bättre talförståelse. COMBI 40/40+ och PULSARCI 100 implantaten är konstruerade utifrån de allra högsta kraven på säkerhet och tillförlitlighet. Elektroderna sitter på en mjuk ledare som gör att de är mycket skonsamma att föra in i innerörat. Implantatets mottagardel är inneslutet i ett modernt keramiskt material med mekaniska egenskaper som liknar skallbenet som omger den. Keramiska skal har en mycket hög tillförlitlighet. Moderna, snabba cochleaimplantat måste förses med noggranna skyddskopplingar. I MED-EL implantaten skyddas varje elektrod av individuella kondensatorer, en kompromisslös konstruktion som gör att elektroderna inte påverkas av ofrivillig uppladdning. Överföringen och elektroniken är mycket effektiv, utvecklad för att arbeta med mycket låg energiförlust. I takt med att tekniken går framåt så kommer det att komma nya strategier, nya talprocessorer och nya yttre enheter. Ditt implantat är redan konstruerat för att klara detta. Komma igång 8

11 COMBI 40/40+ OCH PULSARCI 100 IMPLANTATEN Referenselektroden De aktiva elektroderna Stimulator enhet Fig. 2 MED-EL COMBI 40, COMBI 40+ och PULSARCI 100 implantat Själva implantatet består av en stimulator enhet och en ledare med de aktiva elektroderna. Allt material som används i implantatet och i de delar som kommer i kontakt med huden är noggrant testat för biokemisk kompabilitet och varaktighet. Alla elektroniska komponenter är inneslutna i ett hermetiskt tätt keramiskt skal och placeras vid operationen i en urgröpning i skallbenet strax under huden bakom örat. Implantatet innehåller inga batterier. Den lilla energi som krävs för att driva implantatet tas från batterierna i talprocessorn. Ledaren med de aktiva elektroderna är införd i snäckan i innerörat (cochlean). Elektroderna är anslutna till stimulator enheten. Elektroderna är monterade parvis på ett sådant sätt att de ger en optimal stimulering av hörselnerven. Referenselektroden är till för att sluta den elektriska banan och placeras vid operationen under en muskel. 9 Komma igång

12 5. TEMPO+ TALPROCESSOR OCH SPOLE TEMPO+ TALPROCESSOR Programväljare Volymkontroll Batterilock Processorenhet Batterihållare Öronkrok Fig. 3 TEMPO+ talprocessor Z Y X Volymkontroll Programväljare Spärr till batterilock Känslighetskontroll och AGC av / till Kontrollampa Mikrofon TILL / FRÅN Fig. 4 TEMPO+ talprocessor kontrollerna TEMPO+ talprocessor och spole 10

13 TEMPO+ talprocessor består i sitt grundutförande av processorenhet, batterihållare, öronkrok, spole och en sladd till spolen. Det här avsnittet behandlar kontrollerna och kontrollampan på Din TEMPO+ talprocessor. TEMPO+ TALPROCESSOR KONTROLLERNA TILL/FRÅN knappen Till/Från knappen sitter baktill på batterihållaren. Knappen har två lägen: som betyder Tillslagen som betyder Frånslagen TILL / FRÅN Knappen visas i läge TILL Spärr för batterilock Batterilock Fig. 5 TEMPO+ talprocessor: knappen visas i läge TILL TILL / FRÅN Knappen visas i läge FRÅN Spärr för batterilock Batterilock Fig. 6 TEMPO+ talprocessor: knappen visas i läge FRÅN 11 TEMPO+ talprocessor och spole

14 När processorn sätts igång lyser en röd kontrollampa i ca 5 sekunder. Den talar om att TEMPO+ talprocessor är klar att användas. När omkopplaren är i läge O, Frånslagen, så är processorn helt avslagen och drar då ingen ström. Ta därför för vana att alltid ställa omkopplaren i läge O då den inte används. Detta gör att batterierna håller längre (se även kapitel 8, Skötsel och underhåll). TEMPO+ talprocessor skall vara avstängd: Då den inte används Vid batteribyte Programväljaren Programväljaren sitter på processorenhetens ovansida. Du kan ställa in programväljaren i tre lägen: Framåt: Program 1 Mittläge: Program 2 Bakåt: Program 3 Vid utprovningen blev processorn programmerad för just Dina behov. TEMPO+ talprocessor kan ha 9 olika sådana program i sitt minne. Olika inställningar kan vara bra för olika lyssningssituationer och med programväljaren väljer Du det program som är bäst för en speciell situation. När det gäller små barn så diskutera alltid med Ditt CI-team vilken inställning som är bäst. Det går också att programmera in samma inställningar på alla positionerna. Detta gör att barnet inte av misstag har apparaten inställd på felaktigt program. Om den röda kontrollampan blinkar två gånger ( ) efter det att Du valt ett program så betyder det att det inte finns något program inlagt på denna position. Kontakta Din klinik om Du inte vet varför (se även kapitel 9, Felsökning). TEMPO+ talprocessor och spole 12

15 Mikrofonens känslighetskontrollen klockan 8 Maximal känslighet klockan 3 känslighet i mellanläge klockan 11 Minimum känslighet Fig. 7 Känslighetskontrollens funktion 13 TEMPO+ talprocessor och spole

16 Känslighetskontrollen är placerad framtill på processorenheten. Med känslighetskontrollen justerar Du mikrofonens känslighet efter önskat ljud och bakgrundsljud (se fig. 7). Med önskat ljud menar vi de ljud vi vill koncentrera oss på, t ex på en person som talar i vår närhet. Bakgrundsljud är oftast lägre än önskat ljud. Bakgrundsljuden kan störa så att vi får svårt att uppfatta de önskade ljuden. Beroende på hur känsligheten är inställd så kommer TEMPO+ talprocessor att behandla bakgrundsljuden på olika sätt. När känslighetskontrollen är inställd på max (då pricken på kontrollen står i ett läge som motsvarar siffran 8 på en klocka) så kommer alla ljud, även bakgrundsljuden, att behandlas av processorn. När kontrollen skruvas ned så kommer det lägre bakgrundsljudet inte att fångas upp medan talet från personen som står intill Dig fortfarande kommer att behandlas och blir lättare för Dig att höra. Genom att vrida kontrollen moturs kommer bakgrundsljuden att tryckas ned. Genom att vrida ratten medurs så kommer allt mer och mer av bakgrundsljudet att höras. VIKTIGT När känslighetskontrollen skruvas ned helt (max. moturs) känns ett mekaniskt klick. I detta läge är den automatiska förstärkningskontrollen (AGC) bortkopplad. Detta läge rekommenderas för situationer där det inte finns något bakgrundsljud, t ex när Du talar i telefon. Tänk på att när kontrollen är i sitt klickläge så betyder detta inte bara låg mikrofonkänslighet utan också att AGC funktionen är helt frånkopplad. För små barn, speciellt för de som aldrig tidigare haft någon hörselupplevelse, rekommenderar vi att kontrollen alltid används i sitt mittläge (klockan 3). Barn som lär sig tala via sitt cochlea-implantat visar sig kunna klara denna inställning bra. TEMPO+ talprocessor och spole 14

17 Volymkontrollen Med volymkontrollen kan Du justera hörstyrkan i 3 steg. Volymkontrollen finns liksom programväljaren på processorenhetens ovansida. Framåt: Hörstyrka X = Hög Mittläge: Hörstyrka Y = Medel Bakåt: Hörstyrka Z = Låg Under normala omständigheter används inställning Y, mittläge. För små barn kan omkopplaren vara programmerad så att alla positioner ger samma hörstyrka. Kontakta Din klinik och diskutera en omprogrammering om: Volymen är för hög även i position Z. Volymen är för svag i position X. 15 TEMPO+ talprocessor och spole

18 SPOLEN Spolen är länken mellan talprocessorn och själva implantatet. Spolen sänder både den kodade signalen och den energi som krävs för att driva implantatet. Överföringen sker genom huden till implantatets mottagardel. En liten magnet finns monterad i mitten av spolen. Denna fäster mot implantatets mottagardel som sitter strax under huden. Spolen sitter på detta sätt fast mot huden med en kraft som kan justeras individuellt. Detta sker genom att montera fler respektive ta bort antalet magneter i spolen. Kontakta Din klinik om huden runt spolen blir irriterad eller om den ramlar av för lätt. 2 tunnare stift Sladden till spolen 1 tjockare stift Spole Magnet 3 tunnare stift Fig. 8 Spolen 1 tjockare stift För att avgöra om spolen har den rätta kraften på barn är det lättast att observera dem då de leker eller befinner sig i olika vardagssituationer. Ramlar spolen av allt för lätt kan barnet tycka att det är besvärligt att bära processorn. Undersök huden regelbundet och se så att den inte är irriterad. Allt eftersom barnet växer så tjocknar huden och en justering av magnetkraften kan bli nödvändig. TEMPO+ talprocessor och spole 16

19 SLADDEN TILL SPOLEN Sammankopplingen mellan spole och talprocessor sker med hjälp av en avtagbar sladd. Sladden behöver bara tas bort om den måste bytas ut eller vid underhåll. Det är däremot inte nödvändigt att koppla ur sladden vid batteribyte. Programväljare Volymkontroll Känslighetskontrol Spole Sladden till spolen Fig. 9 Orientering av kontakten på sladden till spolen Tag bort och anslut sladden till spolen Kontakten har tre stift varav det ena är tjockare än de båda andra. Kontakten kan därför bara passa åt ett håll. Var noga med att vända kontakten rätt (se fig. 8). Sladden får aldrig anslutas till annan utrustning än TEMPO+ talprocessor. Även om sladden är konstruerad och tillverkad för maximal hållbarhet så är det sladden som är den del av systemet som slits snabbast. Se till så att Du alltid har en sladd i reserv. 17 TEMPO+ talprocessor och spole

20 Tag bort och anslut sladden till talprocessorn Spole 3 Sladden till spolen 2 Processorenhet 1 Batterihållare Öronkrok Fig. 10 Ta bort sladden till spolen Sladden tas bort i 3 steg: 1) Drag öronkroken rakt ut tills Du känner ett klick eller dra ut den helt. 2) Drag batterihållaren bakåt tills den lossnar helt från processorn. 3) Sladden kan nu försiktigt tas bort. Anslut sladden genom att följa stegen ovan i omvänd ordning. Var noga så att kontakten kommer i rätt. Den fasade kanten skall vara uppåt (se fig. 10). TEMPO+ talprocessor och spole 18

21 VIKTIGT Om Du följer följande råd ökar sladdens livslängd: Böj aldrig sladden Dra eller ryck aldrig i sladden Håll alltid i kontakten då Du tar bort eller ansluter den. Dra aldrig direkt i sladden. Lyft aldrig processorn genom att hålla i sladden. 19 TEMPO+ talprocessor och spole

22 VINKLAD BATTERIHÅLLARE Med utrustningen följer också en vinklad batterihållare som kan användas som alternativ till den raka. Den andra typen av öronkrok måste då användas Öronkrok för rak batteriehållare Öronkrok for vinklad batterihållare Fig. 11 Utbyte av batterihållare För att byta till den vinklade hållaren gör Du så här: 1) Ta bort öronkroken för den raka hållaren genom att dra den rakt nedåt. 2) Ta bort den raka batterihållaren genom att föra den rakt bakåt. 3) Anslut den vinklade batterihållaren. 4) Säkra batterihållaren (se fig. 11) genom att föra in den andra typen av öronkrok i de två små hålen på processorn. Öronkrokens fästpinnar måste föras in helt. Gör så här varje gång Du skall byta till annan batterihållare. Var alltid noga med att rätt typ av öronkrok används (för vinklad respektive för rak). TEMPO+ talprocessor och spole 20

23 YTTRE BATTERIHÅLLARE (extra tillbehör) Som extra tillbehör finns en yttre batterihållare som kan användas som alternativ till den raka eller vinklade Fig. 12 Utbyte av batterihållare För att byta till den yttre batteri hållaren gör Du så här: 1) Ta bort öronkroken för den raka hållaren genom att dra det rakt nedåt. 2) Ta bort den raka batterihållaren genom att föra den rakt bakåt. 3) Anslut den externa batterihållaren. 4) Säkra batterihållaren genom att föra in en öronkrok för vinklad hållare i de två små hålen på processorn (se fig. 12). Öronkrokens fästpinnar måste föras in helt. Gör så här varje gång Du skall byta till annan batterihållare. Var alltid noga med att rätt typ av öronkrok används (för vinklad respektive för rak). 21 TEMPO+ talprocessor och spole

24 LÅSSKRUVAR FÖR ÖRONKROKEN (extra tillbehör) Om TEMPO+ talprocessor skall användas av ett litet barn kan det vara klokt att spärra öronkroken så att denna inte går att ta bort. Man kan därför beställa en speciell öronkrok som kan skruvas fast med små hylsor på styrpinnarna. Den speciella öronkroken monteras på samma sätt som en standard öronkrok. Använd sedan den lilla skruvmejseln och skruva fast de små hylsorna på styrpinnarna såsom bilden visar. Fig. 13 Montering av låsskruvarna VIKTIGT Änvänd aldrig denna typ av öronkrok utan att fästa den med låshylsorna. Styrpinnarna som sticker igenom processorn är skarpa och kan då skrapa huden eller orsaka annan skada. Skruva inte fast hylsorna för hårt. Detta kan leda till att styrpinnarna lossnar från öronkroken. LÅSSPÄRR FÖR BATTERILOCKET (extra tillbehör) Alla typer av batterihållare kan förses med en liten låsspärr för locket till batterihållaren. Spärren gör att batterilocket endast kan öppnas med en penna eller annat spetsigt föremål. Spärren är till för att undvika att ett litet barn öppnar batterihållaren och får ut batterierna och kanske sväljer dem. (se kapitel 8, skötsel och underhåll för en detaljerad beskrivning av hur batterilocket öppnas). TEMPO+ talprocessor och spole 22

25 BABY BTE (extra tillbehör) Som ett alternativ kan både processor och det raka batterifacket fästas på barnets kläder med en säkerhetsnål eller ett clips. En längre kabel används till spolen. Ingen del behöver alltså bäras på barnets lilla öra. En speciell plasthätta kan dessutom användas som ger ett extra skydd mot stötar och förhindrar oavsiktlig förändring av inställningar. Fig. 14 Baby BTE 23 TEMPO+ talprocessor och spole

26 ANSLUTNING AV FM SYSTEM Den vinklade batterihållaren har även en ingång för anslutning av extern utrustning som t ex FM system. Så här ansluter Du extern utrustning: 1) Öppna locket på den vinklade batterihållaren genom att först dra locket rakt bakåt (a) och sedan lyfta såsom bilden visar (b). a b 2) Anslut kabeln i uttaget med den röda markeringen på kabeln uppåt (c). Tryck aldrig hårt. Hålls kabeln med den röda markeringen uppåt så glider den lätt på plats. c 3) För försiktigt locket på plats (d,e) så att det vilar mot och skyddar kabelkontakten. e d Fig. 15 Anslutning av FM kabel TEMPO+ talprocessor och spole 24

27 a c d b Fig. 16 Ta bort FM kabeln Ta bort anslutning av FM-system. Så här tar Du bort anslutningen till extern utrustning: 1) Öppna locket på den vinklade batterihållaren genom att lyfta och vända locket uppåt såsom bilden visar (a). 2) Ta bort kabeln ur uttaget genom att dra kontakten snett nedåt (b). 3) För försiktigt locket på plats (c,d). VIKTIGT Använd enbart originalkablar från MED-EL. För ytterliggare information kontakta Din klinik eller Möllerström Medical AB eller besök våra hemsidor eller 25 TEMPO+ talprocessor och spole

28 6. ANPASSA TEMPO+ FÖR SMÅ BARN Om TEMPO+ talprocessor skall användas av ett litet barn så finns det några tillbehör och program som kan användas för att undvika felaktig användning: Spärr för locket till batterihållaren. Med denna spärr kan locket bara öppnas med hjälp av en penna. Detta gör att batterierna blir svåra att få ut och risken att barnet oavsiktligt sväljer dem minskas. Specialvariant av öronkrok. Det finns en speciell variant av öronkrok som gör det omöjligt för barnet att få loss den från TEMPO+ talprocessor. Lås för program- och volymreglage. Dessa reglage kan inte spärras men genom att ladda samma program för reglagens olika positioner så blir en oavsiktlig ändring verkningslös. Denna programmering görs vid utprovningen. Yttre batterihållare. Gör det möjligt att bära batterihållaren på flera olika sätt. Själva processordelen bärs bakom örat medan batterihållaren kan fästas på kragen, i ett hårband eller dylikt. Denna variant är särskilt lämplig för små barn där öronen kan vara för små för att bära både processor- och batteridel. Baby BTE: Processorn tillsammans med det raka batterifacket fästs på kläderna och ingen del behöver bäras på barnets lilla öra. (Se tidigare kapitel för en mer detaljerad beskrivning av de olika varianterna av batterihållare.) Anpassa TEMPO+ för små barn 26

29 7. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR Detta kapitel innehåller information om hur Du använder Ditt implantat på ett säkert sätt. Läs detta kapitel mycket noga. Kontakta Ditt CI-team eller Möllerström Medical AB om Du har några frågor eller funderingar kring säkerheten. Om Du skall genomgå någon undersökning eller behandling så informera alltid Din läkare om att Du har ett implantat. Det går inte att i förväg veta hur stor nytta en viss person kommer att få av ett cochleaimplantat. Erfarenheten visar dock att ju förr en person får sitt implantat efter det att han eller hon blivit döv eller hörelskadad desto bättre förväntas resultatet bli. En person som en gång hört och som fortfarande kan komma ihåg hur olika ljud hörs förväntas att snabbare få nytta av ett implantat. Det finns även andra faktorer, säkert även sådana som vi ännu inte känner till, som spelar in när det gäller hur olika personer upplever nyttan av ett CI. Ditt implantat får endast användas tillsammans med utrustning som finns listade i denna manual eller är godkända av MED-EL för att användas. Uppstår det något problem med någon del i systemet så läs kapitel 9, Felsökning, i denna manual. VIKTIGT Om du upplever obehagliga hörselintryck så kontakta ditt CI-team innan du fortsätter att använda din processor. Om ditt barn vägrar att använda sin processor eller om du misstänker att barnet upplever obehagliga hörselintryck så ta av barnet processorn och låt din CI klinik kontrollera utrustningen. 27 Försiktighetsåtgärder och varningar

30 ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER TEMPO+ talprocessor och andra enheter som ingår i systemet innehåller avancerad elektronik. Denna elektronik är konstruerad för att fungera under lång tid, förutsatt att de hanteras på rätt sätt. Öppna aldrig processorn. Alla garantier upphör då att gälla. Vid batteribyte eller vid rengöring av batterikontakterna skall enbart batterihållaren öppnas. Se kapitel 8, Skötsel och underhåll. Kontrollera alltid utrustningen innan Du sätter på Din TEMPO+ talprocessor så att den ser hel ut, och inte har några lösa eller skadade delar. Sätt aldrig igång processorn om något ser skadat ut. Följ instruktionerna i kapitel 9, Felsökning, om något ser skadat ut eller kontakta Ditt CI-team eller Möllerström Medical AB. VIKTIGT När TEMPO+ används tillsammans med implantatet PULSARCI 100 skall spolen vara märkt med ett P efter serienumret. Om en spole utan P används kan det under speciella förhållanden (tex. när processorn används vid extrema temperaturer) hända att implantatet PULSARCI 100 tillfälligt stängs av. Skulle detta ske slutar implantatet endast tillfälligt att stimulera: det finns ingen risk för att det stimulerar fel eller överstimulerar. Så snart som normal arbetstemperatur återfåtts börjar implantatet åter att stimulera som vanligt men får att förhindra dessa onödiga driftstörningar skall spole märkt P användas. Försiktighetsåtgärder och varningar 28

31 I vardagar Tillbud såsom att ramla ner från en stol eller att slå emot möbler etc. kan naturligtvis ge skador på implantatet. Föräldrar bör så långt det är möjligt försöka förhindra denna typ av tillbud genom att tex använda barnstolar, spärra lådor osv. Då Implantatet sitter direkt under huden bör man undvika allt mekaniskt tryck, att skrubba, riva, klia, eller på annat sätt göra så att huden över implantatet rör sig. Vid klippning och behandling av håret bör man vara försiktig så att inte huden över implantatet retas. För att undvika skador å implantatet bör barn särskilt uppmärksammas på att försöka undvika att bli indragen i slagsmål. 29 Försiktighetsåtgärder och varningar

32 Personlig livsstil Rent allmänt bör man iaktta försiktighet så att slag eller annan kraft inte riktas mot systemet. Detta är speciellt viktigt för små barn. För de yttre delarna (processor, sladd och spole) bör man observera: Varken TEMPO+ talprocessor eller spole kräver något regelbundet underhåll av sjukhustekniker eller annan expert. Utrustningen skall användas i temperaturer mellan +10 C och +45 C. När TEMPO+ talprocessor bärs på kroppen hjälper kroppsvärmen till att hålla detta temperaturområde. Lämna aldrig processorn i direkt solljus. Speciellt inte i bilen. Om Du vid något tillfälle upplever höga eller obehagliga ljud så ta omedelbart bort spolen från sin plats på huvudet. Använd aldrig en processor från någon annan implantatbärare. Varje processor är programmerad individuellt efter varje persons behov. Att använda en annan processor kan innebära obehaglig och ibland smärtsam överstimulering. Undvik att processorn blir våt. Undvik också fukt. Ta alltid av alla externa delar före Du badar eller duschar och förvara dem på en torr plats. Om processor, sladd eller spole blir våt så stäng av processorn så fort som möjligt. Ta ut batterierna och ta bort batterihållaren från processorn. Torka sedan alla delar försiktigt med en torr vattensugande trasa. Förvara sedan delarna på en torr plats åtminstone över natten, gärna längre, så att de får torka ordentligt. Med Din TEMPO+ talprocessor följde en särskild torksats som är till god hjälp för att torka TEMPO+ talprocessor. Aktiviteter eller sporter som kan innebära slag eller tryck mot huvudet bör undvikas då detta kan skada implantatet. Vid dykning eller snorkling skall snorkeln eller annan utrustning ej ligga an mot implantatsidan. Personer med känslig hud kan uppleva hudirritation. Om denna irritation kvarstår kontakta Din hörcentral. Du måste också ta hand systemets yttre delar. De får inte tappas eller föras in i farliga områden (som t ex nära mekaniska maskiner eller områden med högspänning) vilket kan resultera i skador på utrustningen. Försiktighetsåtgärder och varningar 30

33 Sport Du kan utöva de flesta sporter och aktiviteter. Rent allmänt bör Du dock se till att skydda Ditt eller Ditt barns implantat och de yttre delarna. Sporter utgör alltid speciella risker och alla bör iakttaga sådan försiktighet och förbereda sig på ett sätt som gör att följderna av en eventuell olycka blir så lindriga som möjligt. Om du har några frågor eller om det är något du undrar över så kontakta din läkare för råd om utövande av sporter och om eventuella begränsingar som det kan finnas på grund av ditt/ditt barns hörselstatus. Kontaktsporter (t ex boxning, kickboxning, rugby, hockey, fotboll), gymnastik... Du skall inte utöva sporter där fysiska skador, tryck eller slag mot huvudet kan skada implantatet. Sporter där hjälm rekommenderas eller är obligatorisk (t ex skidåkning, cykling, ridning, motorcykelåkning, biking, segling...) Använd alltid en hjälm av högsta kvalitet och som även skyddar området kring implantatet. Simning, snorkling och de flesta andra vattensporter Inga av dessa sporter bör förorsaka några problem förutsatt att de yttre delarna tagits av. Om Du använder glasögon bör Du se till så att spännbandet inte sitter för hårt över området där implantatet finns. Under alla förutsättningar skall erfaren läkare rådfrågas angående personliga möjligheter och begränsningar i att utföra vattensporter. Ej-kontaktsporter (t ex tennis, golf, badminton, löpning och squash) Se till så att de yttre delarna bärs på ett säkert sätt och är skyddade mot yttre skador. 31 Försiktighetsåtgärder och varningar

34 Teknik som Du kan möta i vardagen Metalldetektorer Utrustning som metalldetektorer på flygplatser och snatterilarm kan avge starka magnetiska fält. Gå igenom dessa utan att stanna. Du kan uppleva ett susande ljud när Du befinner Dig nära sådan utrustning. Om Du stänger av utrustningen så upphör ljudet. Om programmet i processorn skulle ta skada går det att programmera in på nytt. Detta görs enkelt på den klinik där din TEMPO+ talprocessor provades ut. Har Din processor blivit programmerad med mer än ett program kan de andra programmen oftast användas under tiden. I mycket sällsynta fall kan implantatet aktivera snatterilarm i affärer. Det är bra om Du alltid har Din MED-EL patient ID lätt tillgänglig så att Du kan förklara att Du bär ett implantat. I flygplan Elektronisk utrustning kan störa flygplans kommunikation och instrument. Flygbolag kräver därför att datorer och annan elektronisk utrustning skall vara avstängd under start och landning. Din TEMPO+ talprocessor är en elektronisk utrustning och skall därför vara avstängd ombord på ett flygplan vid start och landning även om det är mycket liten risk för att Din utrustning kan orsaka störningar. TV störningar I mycket sällsynta fall kan Din talprocessor störa mottagningen på vissa modeller av TV-apparater med inomhusantenner. Flyttar Du Dig lite längre ifrån TV n eller vrider på antennen bör problemen försvinna. Mobiltelefoner Mobiltelefoner kan orsaka störningar på de externa delarna av Ditt system om de används på ett avstånd kortare än 3 meter. Erfarenheten från andra användare har dock visat att systemet kan användas tillsammans med en rad olika telefoner. Funderar Du på att köpa en viss telefon så kontrollera först om den stör Ditt implantat. Försiktighetsåtgärder och varningar 32

35 TV, Radio, FM system osv Talprocessorn får aldrig anslutas direkt till någon utrustning som drivs från ett vägguttag. Ett galvaniskt isolerande system såsom IR-system eller FM-system måste då alltid användas. Batteridriven utrustning kan anslutas direkt. Specialkablar kan då behövas. För ytterliggare information kontakta Möllerström Medical AB. Statisk elektricitet All elektronisk utrusning påverkas av statisk eletricitet (ESD). Trots inbyggda säkerhetsåtgärder finns det alltid en viss risk för att eletronisk utrustning skall påverkas eller förstöras. I sällsynta fall kan även obehagliga ljud upplevas. Det är väldigt ovanligt att utrusningen blir skadad eller blir förstörd av statisk elektricitet. Statisk elektricitet som uppstår genom friktion uppstår främst under dagar med låg luftfuktighet. Om Du rör vid något som är jordat sker en urladdning genom det föremål som Du rör vid. Om strömmen då också går genom de externa delarna så kan det ibland inträffa att någon av dessa delar påverkas. Det hjälper inte att ha processorn avslagen, den kan påverkas i alla fall. Det går att minska risken för statisk elektricitet om Du följer följande råd: Om Du misstänker att Du är statiskt laddad så ladda ur Dig genom att röra vid värmeelementet, vattenkranen eller något annat metallföremål som är jordat. Undvik att någon annan person tar på någon av de yttre delarna såvida Du inte är helt säker på att ni båda är urladdade. Ladda ur Dig själv innan Du rör vid en annan persons processor eller tar upp en processor från t ex ett bord genom att (A) Röra vid personens kropp innan Du tar på processorn (B) Röra vid bordet innan Du tar upp processorn Ladda ur Dig själv då Du stiger ur en bil genom att ta på bildörren. Undvik att processor eller sladd rör vid bilen. 33 Försiktighetsåtgärder och varningar

36 Använd anti-stat spray på inredningen i bilen samt på dator och TV-skärmar. Det finns även sådan spray för mattor och kläder. Ta alltid av processorn då Du tar på Dig kläder av syntetiskt material. Det är alltid bäst att använda kläder av naturmaterial eftersom dessa fibrer ger upphov till mindre statiskt elektricitet än syntetiska. Mjukgörningsmedel i tvätten kan också hjälpa. Talprocessor, batterihållare och sladd skall bäras så att de inte gnids mot något som är laddat. När Du klär på Dig så ta för vana att alltid ta på TEMPO+ talprocessor sist av allt och då Du skall klä av Dig så tar Du av TEMPO+ talprocessor först av allt. Ta av processor och spole vid lek på eller i plastföremål (tex rutchbanor). Det räcker inte att bara stänga av processorn. När barnet lämnar platsen så rör först vid barnet på något annat ställe än vid området där implantatet sitter. Ta av processor och spole vid alla laborationer där statisk elektricitet och högspänning kan förekomma. Generatorer som används i t ex fysiksalar skall aldrig användas då dessa genererar mycket hög statisk elektricitet. Vid arbete vid dator måste denna vara jordad. Ha en anti-stat matta under Dina fötter och ta aldrig direkt på skärmen. Om processorn slutar att fungera och Du misstänker att det beror på statisk elektricitet så stäng av processorn och vänta några minuter innan Du slår igång processorn igen. Föräldrar måste vara noga med att försöka förklara för sina barn att de inte får stoppa några delar i munnen. Detta gäller särskilt batterierna. Försiktighetsåtgärder och varningar 34

37 MEDICINSKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Nervstimulering eller diatermi Nervstimulering eller diatermi får inte utföras i området kring implantatet. Detta kan leda till elektriska strömmar i stimuleringselektroderna som kan skada snäckan och omgivande vävnad i innerörat. Elektrisk kirurgi Monopolär elektrisk kirurgiutrustning får ej användas i området nära implantatet. Instrument som används vid elektrisk kirurgi kan avge spänning med mycket hög frekvens vilket kan leda till elektriska strömmar i stimuleringselektroderna som kan skada snäckan och omgivande vävnad i innerörat. Elektrokonvulsiv behandling Elchock (elektrokonvulsion) får ej ges på patienter med implantat. Sådan behandling kan leda till skada på implantatet och på vävnad i innerörat. Strålbehandling Eventuell nödvändig terapi med joniseringsstrålning ska noga övervägas och risken för skada på cochleaimplantatet måste noga vägas mot de medicinska fördelarna med sådan terapi. Stäng av och ta av processorn om Du utsätts för strålning som t ex röntgen. Undersökning med Magnetkamera (MRI) Magnetic Resonance Imaging (MRI) är bara möjlig på patienter med implantat i COMBI 40+ produktfamiljen med specifika MRI-maskinmodeller och MED-EL implantat. Ett antal försiktighetsmått måste övervägas och följas. Ett område på upp till 5 cm runt den implanterade produkten är inte synlig på MRI-skanningen. MED-EL rekommenderar endast användning av MRI om alla övriga diagnosmetoder (t ex CT, PET etc.) inte kan användas. MED-EL har förberett ett formulär för MRI-begäran som innehåller exakt information om produktparametrar (magnetiska fältstyrkor) och anvisningar om MRI-undersökning under säkra förhållanden. Detta MRI-formulär ska av säkerhetsskäl och för att undvika att garantin bortfaller fyllas i helt och hållet av den läkare som lämnar begäran och i samarbete med lämplig radiologiavdelning och genomgås och godkännas av MED-EL innan MRI-undersökning genomförs. Processor och spole får aldrig komma i kontakt med MRI apparaturen. 35 Försiktighetsåtgärder och varningar

38 Annan behandling Effekten av många behandlingar, som tex radioaktiv strålning eller elektriska undersökningar i munnen, är fortfarande okända så kontakta därför alltid Din klinik. Öroninfektioner Infektioner i det implanterade örat skall alltid bedömas av en öronspecialist som vid behov kan skriva ut antibiotika. Förebyggande bruk av antibiotika rekommenderas vid alla mellanöreinfektioner. Be att den behandlande läkaren skickar en journalkopia till Din CI-klinik. Elektriska luskammar Bärare av cochleaimplantat skall inte använda sådana kammar. Försiktighetsåtgärder och varningar 36

39 8. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL UNDERHÅLL TEMPO+ talprocessor är konstruerad och tillverkad för att tåla att användas. Om den sköts på rätt sätt kommer den att fungera under många år. Locket till batterihållaren kan dock slitas och behöver kanske bytas ut någon gång. Vid rengöring får inga delar eller tillbehör doppas i eller hållas under rinnande vatten. Använd en lätt fuktad mjuk trasa och torka av processorn. Undvik att använda skarpa rengöringsmedel. Var noga så att inget vatten kommer in i processorn via kontrollerna, kontakterna eller i batterihållaren. Skydda Din TEMPO+ talprocessor mot vatten (se även kapitel 7, Försiktighetsåtgärder och varningar). Skulle processorn bli våt måste den vara helt torr innan dess funktion testas. Försök aldrig att öppna processorns hölje och försök aldrig att laga någon del av elektroniken. Undvik att röra batterikontakterna med fingrarna. Behöver de rengöras så använd en bomullspinne doppad i rengöringssprit. Om Du vet med Dig att processorn inte kommer att användas på en tid så tag ut batterierna ur batterifacket och förvara dessa separat. För att minska batteriernas självurladdning då de förvaras så sätt gärna en bit tape över de små hålen på batterierna. Glöm inte att ta bort tapen igen då Du åter skall använda dem. 37 Skötsel och underhåll

40 BATTERIER I sin nuvarande form drivs TEMPO+ talprocessor av 3 st zink-luft batterier typ 675. Dessa batterier förser såväl de yttre delarna som själva implantatet med energi. För ytterliggare information kontakta Din klinik eller Möllerström Medical AB. Batteribyte När den röda kontrollampan blinkar oavbrutet (....), är det dags att byta batterierna (se även kapitel 9, Felsökning). Fig. 17 Hur TEMPO+ batterihållare öppnas a b c Fig. 18 Hur batterierna sätts i e Fig. 19 Hur TEMPO+ batterihållare stängs d Skötsel och underhåll 38

41 Gör så här för att byta batterier: 1) Ta bort TEMPO+ talprocessor och spole från sin plats bakom örat och stäng av processorn. 2) Öppna batterihållaren enligt fig. 17 på föregående sida (a). För den lilla spärren åt sidan och håll den så. (b) Skjut batterilocket bakåt ca 3 mm. (c) Ta bort det. 3) Tag ut batterierna med spolens magnet eller genom att försiktigt skaka batterihållaren så att batterierna ramlar ur. Undvik att ta på batterikontakterna. 4) Innan Du sätter i de nya batterierna måste batterikontakterna vara torra och rena. Den lilla tape remsan som sitter på batterierna tas bort. Sätt därefter i batterierna med + polen mot Dig. Dvs + märket på batterierna skall synas när de är på plats. 5) Stäng batterihållaren enligt fig. 19 på föregående sida. Håll locket så att det sticker ut ca 3 mm baktill (d). Tryck locket försiktigt mot hållaren. För det framåt tills det snäpper fast (e). Locket glider normalt ganska lätt. Tryck aldrig hårt. Går det trögt har det hamnar fel och ökat tryck skadar locket. Börja då hellre om enligt ovan. VIKTIGT För att undvika att batterierna läcker så skall urladdade batterier tas ur processorn så snabbt som möjligt. Använda batterier lämnas in på särskilda insamlingsställen och får aldrig slängas med de vanliga hushållssoporna. Förvara batterier oåtkomliga för barn så att de inte sväljer dem. 39 Skötsel och underhåll

42 TORKSATS Den medföljande torksatsen består av en plastbehållare, rengöringsservetter och 4 st torkkapslar. Första gången servetterna används Ta ut servetterna och trä den första servetten från insidan genom förpackningens ovandel. Servetterna är perforerade. Varje vecka Rengör försiktigt utsidan på Din TEMPO+ talprocessor med en rengöringsservett och låt den torka. Om Din TEMPO + talprocessor behöver torkas Se så att plastbehållaren är riktigt torr. Tag ur en torkkapsel ur förpackningen. Lägg kapseln tillsammans med TEMPO+ talprocessor i plastbehållaren och stäng locket ordentligt. Vi rekommenderar att Du torkar Din TEMPO+ talprocessor regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket Du svettas och på luftfuktigheten där Du bor. När kapseln är använd skall den förvaras i den stängda plastburken. Detta gör att en kapsel kan användas flera gånger. Svälj aldrig en torkkapsel! Ytterligare information finns i torksatsens förpackning. Skötsel och underhåll 40

43 9. FELSÖKNING FELSÖKNING När Du blivit van vid Ditt implantat så kommer Du snart att märka att handhavande och skötsel inte är så svårt. De problem som kan uppstå är de samma som kan uppstå med all elektronisk utrustning. Driftsstörningar beror oftast på batteri- eller sladdproblem. TESTPLATTA FÖR TALPROCESSOR (SPEECH PROCESSOR TEST DEVICE) Fig. 20 Testplatta för talprocessor Röd lampa Med varje TEMPO+ användar-set följer en testplatta. Testplattan är antingen antracit eller grå. Testplattan är ett enkelt hjälpmedel för användare eller andra personer som kommer i kontakt med implantatanvändare (föräldrar, lärarare med flera) att testa funktionen hos MED-EL talprocessorer. Testplattan behövs inte för att TEMPO+ processorn ska fungera utan är bara ett hjälpmedel för att upptäcka de vanligaste felen som tex defekta kablar, mikrofoner, dåliga batterier eller andra enklare fel. Om du misstänker att något är fel kontakta ditt CI team eller Möllerström Medical AB eller felsök enligt nedan. Placera spolen på testplattan (se fig. 20) och slå igång processorn. Sändarplattan kommer automatiskt att dras till sin rätta position på plattan genom sin magnet. När Du nu talar i mikrofonen skall den röda lampan blinka i takt med Ditt tal. 41 Felsökning

44 Blinkar inte lampan så gå igenom följande steg: Kontrollera att Dina batterier är fulladdade. Justera volymkontrollen. Kontrollera känsligheteskontrollen. Den bör vara inställd på kl 3. Byt batterierna. Byt ut sladden. Om den röda lampan trots ovanstående ändå inte blinkar i takt med Ditt tal så måste du kontakta Din hörcentral. Försök aldrig att själv öppna processorn eller spolen. Detta gör att garantin inte gäller och Du kan själv bli skyldig att stå för alla kostnader. Behandla din TEMPO + talprocessor aktsamt för att uppnå säker funktion och lång livslängd. Utsätt inte processorn för andra yttre förhållanden än de som anges i kapitel 7. Använd heller aldrig några andra sladdar eller kontakter än de som levererats av MED-EL. Att använda annan utrustning kan skada systemet och ge upphov till skadliga eller obehagliga ljudupplevelser. När Du sätter igång eller slår av Din TEMPO+ talprocessor så kan ett svagt ljud uppstå. Tycker Du att detta är obehagligt så ta av spolen innan Du slår till och från processorn. Andere kabels of stekkers dan deze die door MED-EL aangeraden of geleverd worden kunnen uw cochleaire implantaat beschadigen of pijnlijke of oncomfortabele stimulatie veroorzaken. Wanneer u vragen of problemen hebt, neemt dan steeds contact op met uw inplantteam of met MED-EL. Het aan- en uitschakelen van uw spraakprocessor kan een zacht geluid veroorzaken. U kan, indien u dit stoort, de spoel afhalen voor u het toestel schakelt. Felsökning 42

45 VARNINGSLAMPAN TEMPO+ talprocessor har en röd signallampa på fronten som varnar för olika drifts-störningar. Nedan markerar tecknet: att lampan blinkar och tecknet. att lampan är släckt Batterierna måste bytas. Oavbruten blinkning Betyder: blinks sekvens Betyder: Ett minnesfel har uppstått och processorn måste repareras. 2-blink sekvens Betyder: Valt program eller vald hörstyrka finns ej programmerad. Välj ett annat program resp. en annan hörstyrka och stäng av och sedan på processorn igen. Processorn bör kontrolleras så snart som möjligt. 3-blink sekvens Betyder: Ett internt minnesproblem har uppstått. Stäng av och sätt sedan på processorn igen. Om felet kvarstår måste apparaten repareras. VIKTIGT Om denna felsökning inte eliminerar problemet kontakta din hörcentral, ditt CI-team eller Möllerström Medical AB omedelbart. 43 Felsökning

46 10. TEKNISK SPECIFIKATION TALPROCESSOR Dimensioner med rak batterihållare 1 : Längd 67 mm Bredd 8,3 mm Höjd 13,5 mm Vikt 11 g Dimensioner med yttre batterihållare 1,3 : Längd 42 mm Bredd 8,3 mm Höjd 13,5 mm Finns med olika sladdlängder Dimensioner med vinklad batterihållare 1,2 : 13,5 1 typiska värden 54,7 2 alla mått i mm 3 utan sladd 52,75 13,5 Kontroller Känslighetskontroll på mikrofonen Programmerbar volymkontroll (3 positioner) Till / Från knapp Programvalsknapp (3 positioner ) Kontrollampa: 1 röd larm- och indikeringslampa (LED) Hårdvara / Programvara Helt digital Helt programmerbar Minne för 3 olika program Upp till 12 programmerbara bandpassfilter Programmerbar olinjär förstärkning Frekvensområde upp till Hz Talprocessor självtest: checksumme och kontinuerlig paritetskontroll Frånkopplingsbar AGC Teknisk specifikation 44

47 Strömförsörjning 3 st hörapparatbatterier zink-luft storlek 675 Audioingångar Gäller vinklad batterihållare Special 4-stifts kontakt Känslighet -35 dbv 1 Impedans 24 kω 1 Material Polycarbonate: Processor och batterihållare (vinklat, rakt, yttre) i beige Blandning av polycarbonate och acrylonitrile-butadiene-styrol polymer: Processor och batterihållare (vinklat, rakt, yttre) i övriga färger Cellulose propionate: öronkrokar Klass typ BF CE märkt 1999 Symboler 0123 TEMPO+ Talprocessor uppfyller kraven i 90/385/EEC (active implantable medical devices). Läs handboken Klass BF (IEC /EN ) 1 typiska värden TESTPLATTA FÖR TALPROCESSOR (SPEECH PROCESSOR TEST DEVICE) Testplattan uppfyller kraven i 89/336/EEC (electromagnetic compatibility). 45 Teknisk specifikation

48 11. APPENDIX GARANTI OCH REGISTRERINGSKORT Vår garanti gäller enligt lagstadgade krav. Såvitt inget annat har överenskommits lämnas 12 månaders garantitid för TEMPO+ talprocessor och spole. Garantin gäller enbart produktfel och gäller ej för skada som uppkommer genom missbruk, felaktig hantering eller använd på ett sätt som strider mot gällande instruktioner från MED-EL. Garantin är endast giltig om registreringskortet är ifyllt och insänt till Möllerström Medical AB senast tre veckor efter den första utprovningen. Garantitiden för TEMPO+ talprocessor och spole börjar löpa från det datum då den första utprovningen sker. Själva implantatet täcks av en 10-årig garanti. MED-EL tillhandahåller ett nytt implantat, utan kostnad, om implantatet slutar att fungera av mekaniska eller elektriska skäl orsakade av MED-EL. Garantitiden för implantatet börjar löpa den dag operation sker och är beroende av att det registreringsformulär som levererats med implantatet fylls i och returneras. Garantitider som sträcker sig längre än lagstadgade krav gäller enbart om detta registreringskort fyllts i och returnerats till Möllerström Medical AB. Var vänlig se till att Du och den opererande kliniken fyllt i både registreringskort och registreringsformulär och returnerat dem till Möllerström Medical AB. Appendix 46

49 ADRESSER MED-EL WORLDWIDE HEADQUARTERS MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE GMBH Fürstenweg 77a A-6020 Innsbruck, Austria Tel: Fax: MED-EL representeras i Sverige, Norge och Danmark av: MÖLLERSTRÖM MEDICAL AB Isak Slaktaregatan Malmö Tel: Fax: Appendix

50 DET MÄNSKLIGA ÖRAT OCH HÖRSELSKADOR Ytteröra Mellanöra Inneröra Benen i mellanörat Hörselnerv Hörselgång Cochlea Trumhinna Ljud Ytteröra Mellanöra Inneröra Akustisk överföring Mekaniska svängninger Omvandling till nervpulser Hörsel nerv fibrer Fig. 21 Det mänskliga örat Ytterörat och mellanörat Ytterörat och mellanörat leder in ljud i hörselorganet. Ljudet utbreder sig som tryckändringar i luften. Dessa tryckändringar i luften går in i hörselgången och får trumhinnan att svänga i takt med det inkommande ljudet. När trumhinnan rör sig sätts de tre benen i mellanörat, hammaren, städet och stigbygeln i rörelse. Stigbygeln är med sin ena ände, fotplattan, fäst mot det ovala fönstret som är ingången till snäckan, cochlea. Appendix 48

51 Innerörat Snäckan (cochlean) är en spiralformad kammare av ben. Snäckan är fylld av vätska och ansluter till mellanörat genom det ovala och det runda fönstret. Ljudet som kommer via mellanörats ben sätter det ovala fönstret i svängning som i sin tur påverkar vätskan i innerörat. När vätskan svänger påverkas hårcellerna som då också börjar röra sig fram och tillbaka. När hårcellerna rör sig genererar de en ström som leds i hörselnerven till hjärnan. Hjärnan tolkar sedan denna ström som ljud och översätter signalen till buller, tal, toner osv. allt det som vi kan kalla hörselupplevelse. De mycket känsliga hårcellerna kan skadas av sjukdomar eller av högt buller. De kan då inte omvandla svängningarna till en elektrisk ström. När alla hårceller är utslagna blir örat helt dövt. DÖVHET OCH HÖRSELSKADOR Hörselskador Personer med nedsatt hörsel har en begränsning av sin uppfattning av tal och andra ljud. Dessa personer kan bli hjälpta med en konventionell hörapparat som förstärker ljudet. Barndomsdöva Personer som aldrig kunnat höra sedan födseln kallas barndomsdöva. De har oftast en mycket begränsad språkfärdighet och bedöms som lämpliga för implantat från tidig barndom upp till en ålder av ca 8 år. Möjligheten att ta till sig det talade språket blir svårare med stigande ålder och anses som mycket svårt vid högre ålder än ca 8 år. Det är därför oerhört viktigt att hitta hörselskador och dövhet så tidigt som möjligt. 49 Appendix

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

Cochlear Implants OPUS 2. Användarens handbok. AW5219_14.0 (Swedish)

Cochlear Implants OPUS 2. Användarens handbok. AW5219_14.0 (Swedish) Cochlear Implants OPUS 2 Användarens handbok AW5219_14.0 (Swedish) Innehåll 1. Innehåll 1. INNEHÅLL 1 2. INLEDNING 3 3. AVSEDD ANVÄNDNING INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER 4 Avsedd användning 4 Indikationer

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Cochlear Implants RONDO. Användarens handbok. AW30160_2.0 (Swedish)

Cochlear Implants RONDO. Användarens handbok. AW30160_2.0 (Swedish) Cochlear Implants RONDO Användarens handbok AW30160_2.0 (Swedish) Innnehål 1. Innehåll 1. INNEHÅLL 1 2. INLEDNING 3 3. AVSEDD ANVÄNDNING INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER 4 Avsedd användning 4 Indikationer

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning Bravo B2-CIC

Bruksanvisning Bravo B2-CIC Bruksanvisning Bravo B2-CIC Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning B r u k s a n v i s n i n g O T E Öppen anpassning Innheållsförteckning Din hörapparat........................... 2 Hantering av apparaten.................... 5 Batterier................................

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Nucleus Freedom. bakom-örat talprocessor Snabbreferens

Nucleus Freedom. bakom-örat talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom bakom-örat talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom bakom-örat talprocessor Snabbreferens Kontakt Magnet Processorenhet Indikeringsljus Öronkrok Anslutning för tillbehör och hörlurar

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Nucleus Freedom. kroppsburen talprocessor Snabbreferens

Nucleus Freedom. kroppsburen talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom kroppsburen talprocessor Snabbreferens Nucleus Freedom kroppsburen talprocessor Snabbreferens Kroppsburen styrenhet med två AAA-batterier Kontakt Magnet Indikeringsljus Display Processorenhet

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

BIGmack. Användarvägledning. Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande

BIGmack. Användarvägledning. Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande Användarvägledning BIGmack Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Innehållsförteckning

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochlearimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer