Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5."

Transkript

1 Tentamen i Fysiologi 15 poäng, 5/ Lärare: Eva Oskarsson, fråga 1-12, 17,5p. Kristina Karlsson, fråga 13-14, 5p. Rolf Pettersson, fråga 15-19, 6p. Birgitta Olsen, fråga 20-23, 1. Eva Funk, fråga 24-26, 9p. Godfried Roomans, fråga 27-29, 9p. Per Odencrants, fråga 30-43, 47,5p Besvara respektive lärares frågor på separata papper. Per Odencrants frågor besvaras på frågeformuläret. Svar på lösblad rättas ej. Baksidan av frågeformulär kan användas om så behövs. För Godkänt krävs 60% av totalpoäng och för Väl Godkänt 85%. Totalpoäng: 106. Studenter som ska skriva denna tentamen som en omtentamen, dvs studenter registrerade före HT 2010 skall ej besvara frågorna 1-5. Totalpoäng:98,5.

2 1. Förklara kortfattat ribosomens funktion. 1p 2. Vad är en gen? 1p 3. Nämn en funktion för ett membranprotein. 1p 4. Vad är drivkraften för diffusion och osmos? 1p 5. Ange om följande påståenden är sanna (S) eller falska (F). A) Glukos är en sorts universalbränsle, som kan användas av alla celler i kroppen. B) Glukos kan till skillnad från fettsyror effektivt transporteras över blod-hjärn- barriären. C) Den reaktionssekvens då glukos bryts ned till pyruvat är en aerob process. D) Den största mängden glykogen finns lagrat i levern. E) Muskelglykogenet bidrar effektivt till att blodsockernivån upprätthålls. F) Fettceller har som huvuduppgift att lagra upp ett energiförråd som kan tas i bruk vid behov. G) Vid absorptionsfasen då kolhydratintaget är stort kommer överskott av glukos bilda triglycerider och lagras i fettväv. 3,5p Frågorna 6-7 är flervalsfrågor. Ett svarsalternativ är rätt per fråga. Rätt svar ger 1 poäng/fråga. 6. Depolarisation av ett neuron (nervcell) innebär att membranpotentialen går mot a) 0 mv b) -90 mv c) -70 mv d) b och c är korrekt e) a, b och c är korrekt

3 7. Det sista steget i en ryggmärgsreflex är a) aktivering av receptor b) aktivering av effektororgan c) aktivering av efferent neuron d) aktivering av afferent neuron e) synaptisk omkoppling mellan två neuron 8.Vilken är den anatomiska förklaringen till att höger hjärnhalva kontrollerar motoriska funktioner i vänster kroppshalva? 9. Funktionellt delas det autonoma nervsystemet in i två olika delar. a. Vilka? Namnge de två olika delarna. b. Viken del av det autonoma nervsystemet påverkar svettkörtelproduktionen? c. Viken del av det autonoma nervsystemet minskar pupillstorleken? 3p Frågorna är flervalsfrågor. Ett svarsalternativ är rätt per fråga. Rätt svar ger 1 poäng/fråga. 10.Ögats glaskropp a) innehåller linsen b) hjälper till att stabilisera ögat och ger fysiskt stöd till retinan c) innehåller blodkärl som ger näring till retinan d) är placerad mellan linsen och iris e) både alternativ c och d. 11. Hörselbenen sammanbinder a) trumhinnan med ovala fönstret b) trumhinnan med runda fönstret c) ovala fönstret och runda fönstret d) cochlea till ovala fönstret e) både alternativ c och d 12. För att vi ska kunna höra något krävs a) att basilarmembranet kommer i svängning b) att hårcellerna rör sig mot membrana tympani c) att N VI fortleder aktionspotentialerna från cochlean d) att hörselbenen i ytterörat rör sig e) både alternativ a och b

4 13. Ange för följande strukturer från vilket groddblad de härstammar: eidermis, muskler, storhjärnan, pancreas. 14. Ange antalet cellkärnor samt regenereringsmöjligheter efter skada för de olika muskeltyper du känner 3p 15. Vilket är det blodbildande organet hos vuxen? 1p 16. Ange 2 funktioner för erytrocyten. 17. Vilken blodcell är nödvändig för att initiera koagulation? 1p 18. Vad kallas erytrocytens nedbrytningsprodukt? 1p 19. Vilket vitamin är nödvändigt för att tillverka koagulationsproteiner? 1p 20. De två olika huvudtyperna av lymfocyter mognar på olika ställen i kroppen. a) Vilka är cellerna och var mognar de? 2 p b) Vad är kännetecknen på att en lymfocyt är mogen? 1 p c) Mogna lymfocyter vandrar i blodbanan till speciella områden i kroppen. Vad kallas dessa områden med ett gemensamt namn? 1 p 21. Antikroppar bildas huvudsakligen av en typ av celler. a) Vilken? 1 p b) Hur många olika antikroppsklasser finns det och vad heter de? 3 p c) Vilken funktion har antikroppens variabla del? 1 p 22. Vilket av följande påståenden stämmer inte in på det ospecifika immunförsvaret? a. kallas även naturligt immunförsvar b. ger upphov till immunologiskt minne c. reagerar alltid på samma sätt d. involverar granulocyter 1 p 23. a) Ge exempel på en cell som kan frisätta histamin. b) På vilket sätt påverkas glattmuskelceller vid en histaminfrisättning? 24. Vad är hyaluronsyra, var produceras den och vad har den för funktion? 3p 25. Nämn två beståndsdelar i benvävnad förutom benceller

5 26. Hur många kototor har vi i: 4p Halsryggen = Bröstryggen= Ländryggen= Korsryggen = 27.(a) Vad är en motorisk enhet? (b) Vad kallas fenomenet när man aktiverar fler motoriska enheter för att få en starkare kontraktion? 3p 28. Vilka två energikällor använder en skelettmuskel i första hand för att få energi till en kontraktion? 29. Ange (minst) en funktion för följande muskler: 4p a. m. deltoideus b. m. pectoralis major c. m. latrissimus dorsi d. m. flexor digitorum superficialis 30. Redogör i ord och bild för de olika faserna ihos aktionspotentialen i en myocyt och också för vad som orsakar de olika faserna. 4p

6 31. I följande fråga kan du välja att svara på en av följande frågor: Korrekt svar ger 5 p A) Redogör för kopplingen mellan venöst återflöd, Frank Starling`s hjärtlag och blodtryck. B) Vilka är de olika mekanismerna för blodflödesreglering och ge exempel på substanser som ökar och minskar flödet för var och en av de olika mekanismerna. C) Vilket är namnet på den reflex som korrigerar plötsliga blodtrycksförändringar och hur arbetar den vid ett plötsligt blodtrycksfall? D) Redogör för Starling`s kapillärlag.

7 32. Redogör för fickklaffarnas lägen ( Öppna eller stängda) under: A) Systole B) Diastole 33. Redogör för segelklaffarnas lägen (öppna eller stängda) under: A) Diastole. B) Systole. 34. Redogör för hypothalamus och hypofys axeln, i svaret skall ingå exempel på hormon som bildas i hypothalamus, hur dessa hormon i sin tur påverkar hypofysens olika delar, exempel på hormon som sedan insöndras från hypofysen, vilka endokrina körtlar de påverkar, exempel på hormon som insöndras från dessa körtlar samt vilket det slutgiltiga fysiologiska svaret blir. Det räcker med att ge minst två exempel med början i hypothalamus. 6p

8 35. Vilka är Sertoli och Leydigcellernas funktion hos mannen? 36. Hur stor är på ett ungefär en tidalvolym hos en vuxen person och ungefär hur stor del av en tidalvolym når inte alveolerna? Vad kallas det rum för den del av tidalvolymen som inte når alveolerna? 37. Vad är surfactant, vad har det för effekt och hur påverkar det compliance? 38. Vilka två typer av kemoreceptorerna känner du till, var hittar du dem och vad stimuleras de av? Vilket är normalt stimulit för våran andningsdrive (arbete) och var hittar du respirationscentrun? 5p

9 39. Räkna upp minst fem av colons olika delar (avsnitt). För full poäng skall delarna anges i rätt ordning. 2,5p 40. I följande fråga kan du välja att svara på en av följande frågor: Korrekt svar ger 6p. A) Redogöra för det enteriska nervsystemet och mag tarmkanalens histologi, dvs de olika skikten i mag-tarm väggen. B) Redogör för de tre faser som reglerar aktiviteten i mag-tarm kanalen. C) Redogöra för pancreas endokrina och exokrina funktioner. D) Redogöra för portacirkulatinen och leverns fysiologiska funktioner. E) Vilka är körtelcellerna i magsäcken, beskriv dem utförligt, speciellt den som producerar vätejoner och också med tanke på dess receptorer och vad som stimulerar dessa receptorer till vätejonproduktion.

10 41. Vilket är njurens minsta funktionella enhet och vilka strukturer består den av? 42. Var hittar du den juxtaglomeruläraapparaten, renin syntetiseras här och vilka är de olika stimulus för frisättning av renin och vad kallas det system som aktiveras av renin? 5p 43. Vilken syra-bas balansrubbning uppstår vid stora förluster av basiskt innehåll från tunntarmen? Hur kommer följande parametrar att påverkas, ph, PCO2 och BE? Ange om förhöjt, sänkt eller normalt. Typ av syra bas balansrubbning: ph PCO2 BE

11

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) 2012-01-09 Kurskod: 8LAG10

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) 2012-01-09 Kurskod: 8LAG10 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) Jessica 28 år Jessica har sedan barndomen vägt betydligt mer än sina jämnåriga. Hon lever sedan några år i ett fast förhållande med Juan som är från

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet.

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet. 1 DET MEDICINSKA URVALSPROVET 4.5.013 UPPGIFTSKOMPENDIUM Detta är urvalsprovets uppgiftskompendium. Kompendiet innehåller textmaterial, introduktioner till uppgifterna, urvalsuppgifterna och som bilaga

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010

Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010 Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010 Tema 1: Synaptisk transmission (10p) En synaps är ofta aktiv vid höga fyrningsfrekvenser. Denna fråga är tänkt att belysa dina kunskaper

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Eva Mattsson den 31 augusti 2007 SINNESFYSIOLOGI KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Tag en nål och sätt spetsen mot fingertoppen. Tag den andra nålen och sätt även den mot fingertoppen

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

HID. Försvarsmaktens

HID. Försvarsmaktens FM HID Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst FÖRSVARSMAKTEN 2009-10-13 02 760:54792 Högkvarteret FM HID Försvarsmaktens Handbok i Dykeritjänst M7739-350016 (FM HID) fastställs för tillämpning. Beslut

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

PRESTERA. Jlm Roslund

PRESTERA. Jlm Roslund PRESTERA MERA Jlm Roslund Prestera mera Jim Roslund Sponsor www.slimjim.se Fitnessförlaget, Box 70321, 107 23 Stockholm www.fitnessforlaget.se Copyright Jim Roslund och Jason McMillion 2008 Omslagsdesign

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Stress och dess effekter påolika organsystem

Stress och dess effekter påolika organsystem Stress och dess effekter påolika organsystem Nazanin Fallahi Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, Huddinge Sammanfattning Både fysiska och psykiska faktorer, s. k. stressorer, kan orsaka

Läs mer

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Toukukuu 2013 Yksikkö Kokkola-Pietarsaari Aika Toukukuu 2013 Tekijä/tekijät

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer