Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in."

Transkript

1 Humanbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tenta B Gsjuk15v 15 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel För att få respektive betyg krävs: G = 70% på respektive delmoment Allmänna anvisningar: Rättningstiden är som längst tre veckor Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Fredrik Ståhl Telefonnummer:

2 CELLEN VATTEN o ELEKTROLYTER CVE1. En erythrocyt som placeras i saltvatten kommer att: A) Krympa. B) Först svälla för att sedan återta sin normala storlek. C) Varken krympa eller svälla. D) Svälla och därefter spricka. CVE2. Fosfolipider A) är helt och hållet hydrofila. B) har både en hydrofil och en hydrofob sida. C) är helt och hållet hydrofoba. D) är varken hydrofil eller hydrofob. CVE3. Förflyttning av partiklar från lägre till högre koncentration sker genom en process kallad.. A) diffusion B) osmos C) filtration D) aktiv transport CVE4. Fettlösliga ämnen kan enkelt passera cellmembranet därför att.. A) cellen har särskilda proteinkanaler för dessa ämnen. B) dessa ämnen transporteras på särskilda bärarprotein. C) Na/K-pumpen pumpar in dem tillsammans med Kalium. D) cellmembranet är gjort av fett. CVE5. En receptor på cellytan A) binder ofta fettlösliga hormon B) aktiverar ofta en intracellulär receptor C) inaktiveras av acetylcholinesteras D) kräver albumin för att binda till fettlösliga hormon CVE6. I cellmembranet återfinns bland annat A) ribosomer B) mitokondrier C) lysosomer D) receptorer CVE7. För att upprätthålla vilomembranpotentialen ser Na/K-pumpen till att.. A) Natriumjon-koncentrationen är högre utanför cellen än innanför cellen. B) Kaliumjon-koncentration är högre utanför cellen än innanför cellen. C) Kloridjon-koncentration är högre utanför cellen än innanför cellen. D) Calciumjon-koncentration är högre utanför cellen än innanför cellen. E) ingen depolarisering sker (fler än ett alternativ möjligt 2p) 2

3 CVE8. Vilken av följande molekyler kan normalt INTE passera cellmembranet utan aktiv transport? (fler än ett alternativ möjligt 2p) A) syre B) koldioxid C) glukos D) fettsyror E) Natrium F) Kalium NERVSYSTEMET N1. Pyramidbanan... A) är en sensorisk bana som går in i ryggmärgen bakre horn B) är en motorisk nervbana som går från cortex till ryggmärgens främre horn C) är en sensorisk bana som korsar över i hjärnstammen (förlängda märgen) D) är en motorisk bana som kopplar om i thalamus N2. Vad stämmer inte om gliaceller? Gliaceller... A) har olika slags stödjande funktioner i nervsystemet B) utgör bara en liten del av nervsystemets celler C) kan ge snabbare ledningshastighet i nervceller D) kan fungera som en barriär för skadliga ämnen N3. En motorisk reflex A) innebär en automatisk koppling från en sensorisk nervcell till en annan sensorisk nervcell B) innebär en automatisk koppling från en sensorisk nervcell till en motorisk nervcell C) innebär en automatisk koppling från en motorisk nervcell till en annan motorisk nervcell D) innebär en automatisk koppling från en motorisk nervcell till en sensorisk nervcell N4. En av thalamus viktigaste uppgifter är A) att styra autonoma nervsystemet B) att styra endokrina systemet C) att reglera vakenhet och sömn D) att var omkopplingsstation för sensoriska nervceller N5. Vad borde hända vid ett parasympatiskt påslag? A) Pupillen vidgas i ögat B) Hjärtats slagvolym ökar C) Minskad peristaltik i mage och tar D) Pancreas sekretion ökar N6. Följande funktion finns INTE i hjärnstammen: A) retikulära aktiveringssystemet B) centrum för känslolivet C) omkoppling av sensoriska nervceller D) centra för reglering av cirkulation 3

4 N7. Hypotalamus reglerar INTE A) autonoma nervsysemet B) viljestyrd muskulatur C) hunger och törst D) temperatur N8. CNS innefattar INTE A) Kranialnerver B) Lillhjärna C) Hjärnstam D) Ryggmärg N9. PNS innefattar följande (fler än ett alternativ möjligt 2p) A) Hjärna B) Lillhjärna C) Hjärnstam D) Ryggmärg E) Spinalnerver F) Kranialnerver G) Perifera nerver N10. Följande process(er) verkar hyperpolariserande på nervcellen... (fler än ett alternativ möjligt, 2p) A) läckage av kaliumjoner ut ur cellen B) inflöde av kloridjoner i cellen C) utflöde av kalciumjoner ur cellen D) inflöde av natriumjoner i cellen E) natriumkaliumpumpens funktion N11. Para ihop orden till vänster med regioner till höger (2p) Tal Hippocampus Igångsättande av rörelse Amygdala Rädsla Brocas Area Språk Wernickes area Långtidsminne Basala ganglier N12. En aktionspotential (fler än ett alternativ möjligt 2p) A) är beroende av depolarisation av nervcellen upp till tröskelvärdet B) går i riktning mot nervcellskroppen C) kommer från dendriterna och går mot axonhalsen D) innebär inflöde av natrium längs axonet E) är detsamma som en nervsignal F) kräver uttransport av Ca-joner F) kräver inflöde av Cl-joner 4

5 SINNENA S1. Stora receptiva fält A) Innebär att sinnesreceptorerna sitter tätt. B) Innebär att området är mycket känsligt för förändringar (t ex beröring). C) Har man där man känner kyla och värme. D) Innebär att sinnesförnimmelserna är mer diffusa. S2. Detektion av rotation i båggångarna beror av.. A) vätskans tröghet i båggångarna B) att hårcellerna endast böjs framåt. C) sacculus aktivitet D) att vätskan i båggångarna sätts i rörelse S3. Hur kan den svaga energi som ljudets vågrörelser utgör förmå sätta vätskan i snäckan (cochlea) i rörelse? A) Därför att de små skelettmusklerna kopplade till stigbygeln förstärker trumhinnans vibration mot det ovala fönstret. B) Därför att det ovala fönstret har sinnesceller som registrar minsta rörelse och direkt sänder nervsignaler till hörselcentrum. C) Därför att den trumhinnans vibrationer koncentreras till det mycket mindre ovala fönstret. D) Därför att det ovala fönstret är uppbyggt av hyalint (glasartat) brosk vilket är extra känsligt för vibrationer S4. För bästa synskärpa ska ljuset falla på.. A) blinda fläcken B) vita fläcken C) linsen D) gula fläcken S5. Ciliarkroppens funktion är att... A) reglera storleken på pupillen. B) reglera ögonglobens rörelser. C) reglera linsen ackommodation. D) motverka övertryck i kammarvätskan. S6. Vi förlorar snabbt vårt mörkerseende därför att A) Vi har för fler tappar än stavar B) Det tar tid att återuppbygga nya stavar C) Vi kan bara använda en typ av fotoreceptor åt gången D) Tappar tål inte ljus S7. Trots att vi bara har ca 600 olika doftreceptorer kan vi ändå registrera ca olika dofter därför att: A) Andra sinnesintryck påverkar hjärnans behandling av doftinformation. B) Hjärnan tolkar olika kombinationer av doftsignaler som olika dofter. C) De olika receptorerna är uppdelade i ca 20 underordnade receptorer. D) Doftsinnet och smaksinnet egentligen är ett och samma sinne. 5

6 S8. Vilken funktion ingår INTE i begreppet proprioception? A) Registrering av hudens temperatur B) Registrering av musklers kontraktionsgrad C) Registrering av leders rörelser D) Registrering av senors sträckningsgrad S9. Till stimuli som påverkar mekaniska receptorer hör (fler än ett alternativ möjligt, 2p) A) Ljusvågor. B) Ljudvågor. C) Lätta vibrationer. D) Grov beröring. E) Muskelkontraktioner. F) Smakämnen S10. Otolitorganen i vestibulum registrerar (fler än ett alternativ möjligt 2p) E) ljud F) rotation i samtliga tre dimensioner. G) rotation i två av tre dimensioner. H) huvudets position gentemot lodlinjen. I) acceleration i sidled (bilåkning). J) acceleration i höjdled (hissåkning). S11. Vid infektion kan vi drabbas av feber. Den ökade kroppstemperaturen beror på att... (fler än ett alternativ möjligt 2p) A) kroppen med huttring ( shivering ) B) blodkärlen dilateras i huden C) frisättning av pyrogener D) vi får en minskar ämnesomsättningen i cellerna E) ökar svettning och avdunstning från huden F) Prostagalnden E2 ändrar set point i hypothalamus ENDOKRINOLOGI E1. Negativ feedback kan exemplifieras med.. A) Thyroideahormoners aktivering av TRH från hypothalamus B) Thyroideahormoners aktivering av TSH från hypothalamus C) Thyroideahormoners inhibering av TRH från hypothalamus D) Thyroideahormoners inhibering av TSH från hypothalamus E2. Ett icke-fettlösligt hormon... A) Binder till intra-cellulära receptorer B) Binder till receptorer i levern C) Binder till transportprotein D) Binder till receptorer på cellytan 6

7 E3. Adrenalin frisätts till följd av A) förhöjd aktivitet i det centrala nervsystemet. B) förhöjd aktivitet i det perifera nervsystemet. C) förhöjd aktivitet i det sympatiska nervsystemet. D) förhöjd aktivitet i det autonoma nervsystemet. E4. Vilket av följande hormoner höjer inte blodsockret.. A) Adrenalin B) Kortisol C) Growth hormon (GH) D) Insulin E5. Parathyroidea vidmakthåller blodets calciumnivåer bland annat genom att... A) blockera effekten av GH. B) aktivering av osteoklaster. C) antagonisera syntesen av calcitonin. D) nedreglera aktiviteten hos den vävnad som kräver calcium. E6. Vilket av följande hormon har störst påverkan på cellmetabolismen? A) Tyroxin B) ACTH C) PTH D) GH E7. En specifik vävnad påverkas av ett hormon på grund av A) var vävnaden ligger i cirkulationssystemet. B) membranpotentialen hos målorganet ifråga. C) motsvarande receptorer på vävnadens målceller. D) att den i likhet med all annan vävnad påverkas av samtliga hormoner. E8. Ur kolesterol bildas bland annat: (fler än ett alternativ möjligt, 2p) A) kortisol B) östrogen C) ADH D) aldosteron E) adrenalin E9. Kortisol leder bland annat till A) minskad proteinsyntes B) ökad DNA-syntes C) ökad glukogenes D) minskad inflammation (fler än ett alternativ möjligt 2p) 7

8 E10. Bentillväxt påverkas av ett flertal hormon nämligen GH A) LH B) IGF-1 C) Kortisol D) Testosteron E) Östrogen (fler än ett alternativ möjligt, 2p) E11. Vilken av nedanstående körtlar kontrolleras av adenohypofysen? A) Neurohypofysen B) Thyroidea C) Binjurebarken D) Binjuremärgen E) Parathyroidea F) Testiklarna G) Pancreas (fler än ett alternativ möjligt 2p) 8

Nervsystemet och hjärnan

Nervsystemet och hjärnan Nervsystemet och hjärnan Hjärnan vårt viktigaste organ Hjärnans indelning Storhjärnan Består av: En yttre del hjärnbarken, där nervcellskropparna finns. En inre del märgen, där nervtrådarna finns. Storhjärnan

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Biologiska effekter av fysisk aktivitet Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Carl Johan Sundberg, professor, legitimerad

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm]

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Fosterutvecklingen Förlossningen Det nyfödda barnet Spädbarnsåldern Småbarnsåldern Puberteten

Läs mer

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Jeanette Eldestål Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2010 Institutionen

Läs mer

HID. Försvarsmaktens

HID. Försvarsmaktens FM HID Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst FÖRSVARSMAKTEN 2009-10-13 02 760:54792 Högkvarteret FM HID Försvarsmaktens Handbok i Dykeritjänst M7739-350016 (FM HID) fastställs för tillämpning. Beslut

Läs mer

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Toukukuu 2013 Yksikkö Kokkola-Pietarsaari Aika Toukukuu 2013 Tekijä/tekijät

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet.

Uppgifterna 1 6 besvaras på den blankett som läses optiskt. Uppgifterna 7 16 besvaras i svarskompendiet. 1 DET MEDICINSKA URVALSPROVET 4.5.013 UPPGIFTSKOMPENDIUM Detta är urvalsprovets uppgiftskompendium. Kompendiet innehåller textmaterial, introduktioner till uppgifterna, urvalsuppgifterna och som bilaga

Läs mer

Att tänka på innan behandling 1 C MMV-terapi 2 Candida 42 FRI-terapi 3-5, 56, 101 Chakrabehandling 23 Crohns sjukdom 43 A

Att tänka på innan behandling 1 C MMV-terapi 2 Candida 42 FRI-terapi 3-5, 56, 101 Chakrabehandling 23 Crohns sjukdom 43 A Innehållsförteckning Att tänka på innan behandling 1 C MMV-terapi 2 Candida 42 FRI-terapi 3-5, 56, 101 Chakrabehandling 23 Crohns sjukdom 43 A Aktivering 23, 27-28 D Akupunkturpunkter, bra att känna till

Läs mer

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Eva Mattsson den 31 augusti 2007 SINNESFYSIOLOGI KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Tag en nål och sätt spetsen mot fingertoppen. Tag den andra nålen och sätt även den mot fingertoppen

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder

Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder Stress hos hunden Orsaker, symtom och förebyggande åtgärder Stress in dogs Causes, symptoms and preventive measures Hanna-Mari Petersson Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2008 Studentarbete 158 Institutionen

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Kapitel 1: En översikt över MS

Kapitel 1: En översikt över MS Kapitel 1: En översikt över MS Inledning Multipel skleros (MS) är en vanlig neurologisk sjukdom och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Även om MS numera

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning Ellinor Wahlund En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning FOI-R--1665--SE ISSN 1650-1942 Ledningssystem Metodrapport Juni 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Embryonal utveckling och differentiering av hjärna och nervsystem

Embryonal utveckling och differentiering av hjärna och nervsystem Embryonal utveckling och differentiering av hjärna och nervsystem Cellulära mekanismer David Lagman Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen 2009 Institutionen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010

Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010 Svarsmall ordinarie sluttentamen DFM3 Nervsystemet den 26 mars 2010 Tema 1: Synaptisk transmission (10p) En synaps är ofta aktiv vid höga fyrningsfrekvenser. Denna fråga är tänkt att belysa dina kunskaper

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor. Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor. Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Birgitta Lannering och Charlotte Castor Hjärntumörer HOS BARN OCH UNGDOMAR Tack Tack till Birgitta Lannering, professor och överläkare i barnonkologi

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

Stressreaktionernas biologi

Stressreaktionernas biologi Thomas Ljung, leg läk, med dr, forskningschef, Institutet för stressmedicin, Västra Frölunda (thomas.ljung@stressmedicin.com) Peter Friberg, professor, överläkare, hjärt kärlinstitutionen, Sahlgrenska

Läs mer