Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla."

Transkript

1

2 I augusti 2010 tog Göteborgs Stad fram första upplagan av Om Sverige Samhällsorientering på lättläst svenska. Boken togs fram efter önskemål från deltagarna i den samhällsinformation på modersmål som sedan 2008 bedrivits i Göteborg. Bakgrundsmaterialet till den första upplagan skrevs av Elizabeth George, Sofia Hendriksen, Göran Hildén och Camilla Näslund på den dåvarande Enheten för samhällsinformation. Materialet togs fram i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, NTF, Skatteverket samt Konsument Göteborg, Kretsloppskontoret, Miljöförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, och Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Texten skrevs sedan om till lättläst svenska och redigerades av Katrin Vivien på Enheten för samhällsinformation. Sedan den första december 2010 finns en förordning som styr arbetet med samhällsorientering för nyanlända (2010:1138) Förordningen anger att målet med samhällsorienteringen är att deltagarna utvecklar kunskap om 1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, 3. hur samhället är organiserat, och 4. praktiskt vardagsliv. Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla. Den andra upplagen av Om Sverige Samhällsorientering på lättläst svenska är en bearbetning av den ursprungliga texten där informationen omarbetats för att stämma överens med förordningen om samhällsorientering. Den lokala prägeln på materialet har också tagits bort. Bearbetningen är gjord i samverkan mellan Göteborgs stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Arbetet har gjort av Eva Thelander, Make Sense Communication, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Birgitta Guevara från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Jakob Sandahl från Göteborgs Stad, Enheten för samhällsorientering, har ansvarat för bearbetningen. Materialet har tagits fram med förhoppning att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen, men framför allt i förhoppning att ge värdefull information till människor som kommer till Sverige. Michael Ivarson Talieh Ashjari Förvaltningschef Mångfaldsdirektör Social resursförvaltning Enheten för social hållbarhet Göteborgs Stad Länsstyrelsen Västra Götalands län April 2011 April 2011 Copyright: Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Grafisk form: Bianca Rösner, Mediakompetens Omslagsfoto: Johan Ljungberg Tryck: Majornas Grafiska AB

3

4 Innehåll 1. Att komma till Sverige 7 Sverige ett invandrarland 8 Den svenska integrationspolitiken 11 Sveriges historia - från istid till modern tid 14 Sverige under 1900-talet 20 Vad är typiskt svenskt? 23 Traditioner och högtider i Sverige 24 Högtider som firas under livet Att bo i Sverige 31 Geografi och befolkning 32 Naturen 37 Bostäder och boende 40 Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt 40 Avfallshantering 48 Vatten och avlopp 52 Energi 53 Räddningstjänsten 55 Droger, alkohol och tobak 56 Att sköta ekonomin 57 Så fungerar din kommun 59 Kontakt med myndigheter 64 Att leva med funktionsnedsättning 64 Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige

5 Innehåll 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 65 Arbetsmarknaden i Sverige 66 Att söka arbete 75 Att starta eget företag 80 Att betala skatt 81 Folkbokföring 83 Socialförsäkringen 85 Utbildning för vuxna 87 Yrkesutbildningar 90 Universitet och högskolor 92 Validering 93 Studiemedel 94 Fritids- och föreningsliv 95 Fritid för barn och ungdomar Individens rättigheter och skyldigheter 101 Familj och individ 102 Jämlikhet och jämställdhet 103 Skydd mot diskriminering 106 Att praktisera sin religion i Sverige 107 Barns rättigheter 108 Våld i nära relationer 110 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

6 Innehåll 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 113 Olika sätt att leva ihop 114 Vårdnad av barn 117 Ekonomiskt stöd 118 Barnomsorg 119 Grundskola 122 Gymnasium 124 Skolan och demokrati 125 Föräldrarollen 127 Socialtjänstlagen Att påverka i Sverige 131 Demokratins bakgrund 132 Demokratins utveckling i Sverige 133 Det demokratiska systemet i Sverige 134 EU 138 Offentlig förvaltning 139 Demokrati i vardagen 139 Politiska idéer 140 Att vara delaktig inom politiken 141 Rättsväsendet i Sverige 142 Domstolar 144 Offentlighet och sekretess 147 Mutor och bestickning 148 Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige

7 Innehåll 7. Att vårda sin hälsa i Sverige 149 Vad är hälsa? 150 Hälso- och sjukvård i Sverige 156 Vart ska du vända dig? 158 Tandvård 163 Om du inte är nöjd Att åldras i Sverige 165 Pensioner 166 Äldreomsorg 168 Begravning 170 Arvsrätt 171 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

8 Foto : Mikael Jönsson 1. Att komma till Sverige Innehåll Sverige ett invandrarland Den svenska integrationspolitiken Sveriges historia - från istid till modern tid Sverige under 1900-talet Vad är typiskt svenskt? Traditioner och högtider i Sverige Högtider som firas under livet Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige

9 Sverige ett invandrarland Det bor i dag ungefär 9,3 miljoner personer i Sverige. Ungefär två miljoner personer bor i de tre största städerna i landet: Stockholm, Göteborg och Malmö. 14 procent av den svenska befolkningen är född i ett annat land. Människor har alltid invandrat till Sverige. Sedan andra världskriget har Sverige tagit emot ungefär invandrare och flyktingar. På och 60-talet behövdes det arbetskraft i Sverige. Människor från bland annat Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet flyttade till Sverige för att arbeta. På 1980-talet sökte människor från Sydamerika, Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea asyl i Sverige. Senare kom också människor från Somalia och östra Europa. År 1999 bestämde Europeiska rådet att Europeiska Unionen, EU, ska bygga upp en gemensam asyl- och migrationspolitik. År 2001 gick Sverige med i Schengensamarbetet. Då öppnades gränserna mellan 13 länder i EU. Det ledde till att fler sökte asyl i början av 2000-talet. Under 2000-talet har det kommit fler invandrare och flyktingar till Sverige. År 2010 tog Sverige emot cirka flyktingar och invandrare från 169 olika länder. Den största gruppen var svenskar som flyttade tillbaka till Sverige. Även år 2009 var de flesta som invandrade återvändande svenskar. Då kom också många från Irak, Somalia och Polen. Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna Medborgarskapsland Kvinnor Män Totalt Sverige Irak Somalia Polen Danmark Kina Thailand Tyskland Iran Finland Totalt Tabellen är från Statistiska Centralbyrån SCB Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

10 Bilden är från Enheten för Samhällsorientering i Göteborg. Foto : Mikael Jönsson Att ansöka om asyl I den svenska utlänningslagen och i FN:s flyktingkonvention finns regler om rätten till asyl. FN:s flyktingkonvention kallas också Genèvekonventionen. Det är en internationell regel om hur FN:s medlemsländer ska behandla flyktingar. Konventionen styr också vem som kan kallas flykting. I utlänningslagen finns regler om asyl, uppehållstillstånd och familjeåterförening. Om du ska ansöka om asyl i Sverige ska du kontakta Migrationsverket. Migrationsverket är en statlig myndighet som tar hand om asyl, besök, bosättning och medborgarskap i Sverige. Din ansökan om asyl ska utredas i det första europeiska land du kommer till. Migrationsverket tar fingeravtryck på alla asylsökande över 14 år för att kontrollera att Sverige är första land. Uppehållstillstånd för familjeanknytning De flesta invandrare får uppehållstillstånd i Sverige för att de har familj här. Om du vill flytta till Sverige och bo tillsammans med en nära familjemedlem måste du ha uppehållstillstånd. Du kan få permanent uppehållstillstånd (PUT) om du har familjeanknytning. Permanent uppehållstillstånd betyder att du kan stanna i landet på obestämd tid. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 9

11 Du har rätt att få uppehållstillstånd om du är gift, har ett registrerat partnerskap eller är sambo med (bor tillsammans med) någon som bor i Sverige. Registrerat partnerskap kallas också för registrerat parförhållande. Det är par av samma kön som är gifta. Du kan också få uppehållstillstånd om du tänker gifta dig, få ett registrerat partnerskap eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Är du under 18 år har du rätt att återförenas med dina föräldrar. För att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige ska du kontakta en svensk ambassad eller ett konsulat i ditt hemland, eller i ett annat land där du bor. Den som ansöker om uppehållstillstånd måste själv lämna in sin ansökan. Foto: Colourbox Det tar normalt ungefär sex månader från att du lämnat din ansökan på ambassaden eller konsulatet tills du får besked. Svenskt medborgarskap Om du vill bli svensk medborgare måste du lämna in en ansökan till Migrationsverket. Väntetiden är mellan en och sju månader. Du som vill bli svensk medborgare måste ha fyllt 18 år och ha bott i Sverige i ungefär fem år. Barn som är under 18 år kan bli svenska medborgare tillsammans med en utländsk pappa eller mamma. EU-medborgarskap Om du är medborgare i Schweiz eller i ett EU-/EES-land kan du resa fritt inom Europeiska unionen, EU. I dag har 22 av EU:s 27 medlemsländer ett Schengenavtal. Det betyder att ingen kontrollerar dem som reser över de här ländernas gränser. Om du är medborgare i ett land utanför EU, ett tredjeland, kan du också resa fritt mellan länderna som följer Schengenavtalet. Men du kan bara resa i högst tre månader. Arbetstillstånd Ett arbetstillstånd är ett beslut av Migrationsverket som ger en utländsk medborgare rätt att arbeta i Sverige. Nordiska medborgare, EU/EES- medborgare, schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar behöver inte söka. Personer som varit bosatta i ett annat EU-land under fem år behöver inte heller söka arbetstillstånd. Alla andra utländska medborgare som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. En egen företagare behöver inte arbetstillstånd men måste ha uppehållstillstånd. 10 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

12 För arbete längre än tre månader behövs det också uppehållstillstånd. Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ska göras från hemlandet. Vad är integration? Integration handlar om att försöka få människor att bli en del av en större grupp. I Sverige betyder det att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Alla människor som är en del av samhället har rätt att behålla sin kultur och sitt sätt att vara. I det svenska samhället ska alla människor ha rätt att vara olika. Den svenska integrationspolitiken Foto: Colourbox Den svenska regeringen vill att alla ska vara en del av samhällets gemenskap oavsett var de är födda och vilken etnisk bakgrund de har. I Sverige har arbetsmarknadsdepartementet ansvar för integrationspolitiken. Regeringen vill också ge extra stöd till nyanlända invandrare under de första åren i Sverige. Människor som har kommit till Sverige ska ges möjlighet att lära sig det svenska språket så att de blir mer självständiga och kan få ett arbete. I de olika delarna av Sverige (länen) arbetar länsstyrelserna för integration. Etablering av nyanlända flyktingar Det finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som har fyllt 20 år (men inte 65 år) och har uppehållstillstånd som flykting, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 11

13 kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till en etableringsplan och etableringsersättning. Om du har fyllt 18 år (men inte 20 år) och saknar föräldrar i Sverige har du också rätt till hjälp. En nyanländ person är en flykting eller invandrare som är ny i Sverige. Etableringsplan Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som hjälper nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i samhället. Om du tillhör gruppen som har rätt till en etableringsplan får du prata med en person en etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen om vad som behövs för att du ska kunna börja söka arbete. Du skriver en etableringsplan tillsammans med din etableringshandläggare. En etableringsplan är ett papper där du skriver ner dina tankar och planer om din framtid i Sverige. I etableringsplanen kan ni till exempel skriva in svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering, validering av utbildning och yrkeserfarenheter och praktik. De aktiviteter ni skriver in i etableringsplanen ska fylla hela dagarna (heltid) och hålla på i högst två år. Syftet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska och hitta ett arbete för att klara din försörjning. Etableringslotsen kan hjälpa dig på vägen mot eget arbete. Foto: Colourbox 12 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

14 Etableringslotsen Du som är nyanländ flykting kan också ha kontakt med en etableringslots. Etableringslotsen ska hjälpa dig på vägen mot ett eget arbete. Etableringsersättning Etableringsersättningen är pengar du får när du följer din etableringsplan. Om du har barn kan du också få etableringstillägg. Etableringsersättningen är lika för alla, oavsett var du bor. För att få hela ersättningen måste du följa aktiviteterna i etableringsplanen på heltid. Du som har rätt till etableringsersättning kan även få bostadsersättning om du bor ensam i en egen bostad. Flytten kan väcka starka känslor Att flytta till ett nytt land är en stor händelse i en människas liv. Du kanske har förlorat ditt hem, pengar, nära vänner och släktingar i ditt hemland. Det kan komma många olika känslor och reaktioner i en sådan situation. Du kanske inte kan leva det liv som du är van vid. Arbetet och utbildningen som du hade förut kanske inte passar i Sverige. Den första tiden i det nya landet känns ofta spännande. Sedan kan det dyka upp problem som kanske är svåra att lösa. Efter allt som har hänt kan det kännas svårt med nya bekymmer. Det kan leda till en kris. Alla reagerar olika på kriser. En del människor vill vara ensamma. En del känner skuld. Många får problem med hälsan och blir sjuka. Efter en tid mår de flesta människor bättre och accepterar att de måste börja om på nytt i det nya landet. De börjar se ljusare på framtiden. Till sist kan många som har bytt land känna sig mer kloka och vuxna än förut. De ser att det finns mycket bra i det nya landet. De kanske har blivit mer öppna och kan förstå hur andra människor har det. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 13

15 Stadsmuseet i Göteborg finns i Ostindiska kompaniets gamla byggnad. Sveriges historia från istid till modern tid Forntiden Foto: Anna Danielsson Forntid är en tid för mycket länge sedan. Den kallas också förhistorisk tid. För år sedan var hela Sverige täckt av is. Denna tid kallas istiden år senare hade isen försvunnit från södra Sverige och det kom växter, djur och människor. Människorna levde på att jaga, fiska och samla växter som gick att äta. För ungefär år sedan började människorna i Sverige lära sig odla växter och föda upp djur. De började använda verktyg av sten och trä. Denna tid kallas därför stenåldern. 14 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

16 Ungefär år före vår tideräkning började människorna i Sverige tillverka saker av metaller och brons. Denna tid kallas bronsåldern. Nu började människorna köpa och sälja saker inom Europa. Ungefär 500 år före vår tideräkning började människorna i Sverige använda saker av järn. Denna tid kallas järnåldern. Vikingatiden Tiden från 800-talet till mitten av 1000-talet kallas vikingatiden. Vikingarna var människor som var duktiga på att bygga båtar och vana att segla på havet. De var också bra på att kriga och handla med andra länder. Vikingarna tog därför makten i många länder i norra Europa. På bilden syns en båt som är byggd som båtarna på Vikingatiden. Foto: Colourbox Medeltiden Innan kristendomen kom till Sverige trodde människorna på flera gudar. De mest kända gudarna är Oden, Tor och Freja. Detta kallas asatro. När kristendomen kom till Sverige förändrades samhället. Sverige fick också sin första kristna kung, Olof Skötkonung, omkring år Under 1200-talet hände det mycket. Jordbruket och handeln blev mer organiserad. Nya städer byggdes upp. Sverige delades in i landskap. Varje landskap hade sin lag. Först fanns bara muntliga lagar som inte var nedskrivna. De första skrivna lagarna kom på 1200-talet. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 15

17 Historiska hus. Foto: Colourbox Under medeltiden utvecklades den svenska riksdagen som beslutar om landets lagar. Riksdagen delades in i fyra delar: adel, präster, borgare och bönder. Det fanns bara män i riksdagen. Kvinnorna fick inte vara med förrän på 1900-talet. Adeln var en grupp människor som hade fått makt och rättigheter i arv. Prästerna hade fått mycket makt över befolkningen och ägde 20 procent av Sveriges bästa mark. Borgarna styrde över handel och hantverk i städerna. Storbönderna styrde över livet på landsbygden. Bönderna levde på landet där de arbetade med att odla jorden och föda upp djur. Nordisk union Under senare delen av medeltiden kämpade Danmark, Norge och Sverige om vem som skulle ha makten i Norden. År 1397 skrev de nordiska länderna på ett avtal som brukar kallas Kalmarunionen. Med Kalmarunionen blev alla länderna ett enda land. Stormaktstid Under 1500-talet hände det viktiga saker i världen. Columbus reste till Amerika. Gutenberg uppfann boktryckarkonsten. Påven, som leder den katolska kyrkan från Rom, förlorade kontrollen över en stor del av sin kyrka. Många i Sverige var missnöjda med hur unionen styrdes av den danske kungen. Stockholms blodbad är en känd händelse då den danske kungen högg huvudet av 100 adelsmän i Stockholm. Efter blodbadet gjorde svenskarna uppror. Det var Gustav Vasa som samlade en svensk armé och tog makten från den danske kungen. 16 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

18 Sedan blev Gustav Vasa kung den 6 juni år Det blev fred i Sverige. Den 6 juni är också Sveriges nationaldag. När Gustav Vasa var kung förändrades också kyrkan. Den hade varit katolsk och blev nu protestantisk. Den svenska kyrkan påverkades av prästen Martin Luther från Tyskland. Kyrkan fick lämna mycket mark ifrån sig och måste betala skatt till staten. Samtidigt fick riksdagen mer makt. Från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet var Sverige med i flera krig runt Östersjön. Östersjön var ett av världens viktigaste hav för handel. Krigen handlade om att ha kontroll över Östersjön. Sverige krigade med Danmark, Ryssland, Polen och Tyskland och fick kontroll över stora delar av Östersjön. Tyskland krigade med Frankrike i trettioåriga kriget. Det var ett krig om makt mellan katoliker och protestanter. Sverige hade en viktig roll i kriget. Den svenske kungen Gustav II Adolf lyckades bra i kriget. Sverige fick då stora delar av norra Tyskland och Polen. Sverige blev en stormakt. Senare blev Gustav II Adolf skjuten vid Lützen i Tyskland. Förutom den yta som Sverige har i dag hörde Finland, Estland, Lettland och delar av Ryssland och Tyskland till Sverige. Senare tvingades Sveriges kung Karl XII lämna ifrån sig områdena utanför det som nu är Sverige eftersom han förlorade flera krig. År 1721 var det fred i Sverige igen och landets tid som stormakt över Östersjön var förbi. Stora slottsköket på Läckö slott. Köket är från 1600-talet. Foto: Lennart Haglund Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 17

19 Sverige under 1700-talet På 1700-talet, upplysningstiden, fick människorna i Europa bättre ekonomi. Många lärde sig läsa. Det var inte längre självklart att kungar, präster och adel skulle bestämma. Det ledde till flera revolutioner. Den mest kända är franska revolutionen år År 1771 blev Gustav III kung i Sverige. Han gjorde en statskupp år 1772 där han försökte få mer makt så att han kunde styra landet själv. Gustav III sköts till döds på en maskerad den 16 mars år Sverige på 1800-talet Gustav IV Adolf var kung i Sverige mellan åren 1796 och Under hans tid var Sverige i krig med Ryssland. Gustav IV Adolf förlorade kriget och Sverige fick lämna Finland till Ryssland. Från denna tid (1815) har det varit fred i Sverige. Karl XIII blev kung efter Gustav IV Adolf. Riksdagen skapade vid denna tid Sveriges grundlagar. De blev fyra stycken: Regeringsformen med regler för hur svenska staten ska vara organiserad. Successionsordningen som säger hur tronen ska ärvas. Tryckfrihetsförordningen som skyddar det fria ordet i tryckt form. Riksdagsordningen som bestämde att riksdagen skulle innehålla de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Karl XIII fick inte några barn som kunde ärva tronen. Då blev fransmannen Jean Baptiste Bernadotte kung i Sverige. Han byggde en union mellan Sverige och Norge som höll i nästan 100 år. År 1865 försvann riksdagens fyra stånd (adel, präster, borgare och bönder). Riksdagen fick istället två avdelningar som kallades kammare. Under 1800-talet ökade befolkningen i Sverige. I början av 1800-talet hade landet 2,4 miljoner invånare och år ,1 miljoner. Ökningen ledde till att många människor måste söka arbete på andra platser än där de bodde. Många flyttade till städerna och till Amerika. Mellan åren 1865 och 1914 flyttade nästan en miljon svenskar till Amerika. 18 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

20 Industrialisering Industrierna kom senare till Norden än till många andra länder i Europa. Vid mitten av 1800-talet levde fortfarande de flesta svenskar på jordbruk. På 1860-talet började Sverige bygga järnvägar. Tack vare järnvägen kunde svenskarna sälja trä och järn till andra länder. Stora industrier byggdes upp och arbetet gick fortare med hjälp av nya maskiner. Vävstol Foto: Colourbox Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 19

21 Sverige under 1900-talet Demokrati införs I början av 1900-talet fortsatte människorna att flytta från landet till städerna. Bönderna blev färre och antalet arbetare blev fler. Fler människor ville få rätt att rösta i valen. År 1907 fick alla män över 24 år rösträtt. I slutet på 1800-talet startades stora fackliga organisationer. Organisationerna ville förbättra arbetarnas villkor och höja arbetarnas löner. Ibland lyckades de. Men de fick kämpa och det blev ofta strejk. År 1909 blev det storstrejk. Ungefär arbetare strejkade. Första världskriget och mellankrigstiden Vid första världskrigets början skrev de nordiska länderna under ett avtal om att vara neutrala och inte ta ställning i kriget. År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. År 1931 kom den ekonomiska depressionen till Sverige. Depressionen startade med en kris på börsen i New York i USA år 1929 och spred sig sedan över världen. Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och demonstrationer. Under denna tid fick Sverige en bättre arbetslöshetsförsäkring och rätt till semester. Pensionärerna fick bättre pensioner. Bättre villkor för kvinnor Under 1930-talet blev livet bättre för kvinnor med barn. Detta hände för att den svenska regeringen ville att det skulle födas fler barn i landet. Kvinnor som hade barn fick hälsovård och mer pengar. De behövde inte betala när de skulle föda barn på sjukhus. Det byggdes barnavårdscentraler och bättre bostäder för familjer med barn. Arbetsgivare fick inte längre avskeda gravida kvinnor. Det blev också tillåtet att berätta om och sälja preventivmedel. Andra världskriget Andra världskriget började år Under kriget dödade Hitler och nazisterna över fem miljoner judar och tals romer, kommunister, homosexuella och personer med funktionsnedsättning. När andra världskriget började skrev Sverige under ett avtal om att landet skulle vara neutralt och inte ta ställning i kriget. Sverige hjälpte flyktingar från Danmark, Norge och de baltiska staterna. Sverige tog emot danska judar som annars skulle skickats till Tyskland. 20 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

22 Innan kriget slutade räddades tals fångar ur de tyska koncentrationslägren tack vare den svenske greven Folke Bernadotte och hans vita bussar. Sveriges neutralitet har fått kritik. Sverige lät nazisterna transportera soldater och vapen genom landet. Efterkrigstiden Efter andra världskriget delades Europa in i två delar, Östeuropa och Västeuropa. Östeuropa hamnade under kommunistisk makt och där bestämde Sovjetunionen mest. Västeuropa och USA startade NATO som var en militär organisation som skulle försvara Västeuropa mot kommunismen. De hot som fanns mellan den östra och den västra sidan kallades för det kalla kriget. Delningen fanns kvar ända till år Efter andra världskriget började Sverige arbeta mer med internationella frågor och gick med i Förenta Nationerna, FN. Berlinmuren Foto: Colourbox Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 21

23 Sverige år 1960 till år 2000 Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi. Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som kunde ge medborgarna ett bra liv. Det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Denna trygghet brukar kallas den svenska välfärden. År 1974 kom en ny lag som bestämde att all offentlig makt ska komma från folket. Kungen skulle fortfarande vara landets högsta chef, statschef, men allt politiskt arbete görs av regeringen och riksdagen. Carl XVI Gustav blev den förste svenske kungen efter den nya lagen. År 1980 ändrades också lagen så att en kvinna kan ta över tronen. Det betyder att prinsessan Viktoria blev tronföljare istället för hennes yngre bror Carl Philip. År 1979 höjdes priset på olja. Det var länderna i Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) som hade beslutat det. När oljan blev dyrare blev det ekonomisk kris bland länderna i väst. År 1986 blev Sveriges statsminister Olof Palme mördad. Mördaren är fortfarande okänd. Början av 1990-talet var en orolig tid i Europa. Sverige hamnade i en bank- och pengakris. Många förlorade sitt arbete. Många företag försvann. Statens ekonomi blev sämre. År 1994 bestämde svenska folket i en folkomröstning att Sverige skulle gå med i Europeiska Unionen, EU. 22 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

24 Handmålade träskor. Foto: Colourbox Vad är typiskt svenskt? Svensk etnicitet Etnicitet handlar om att höra till en viss grupp som kommer från samma plats. Etniska svenskar kommer från de germanska folken. Germanerna blev en etnisk grupp i Nord- och Mellaneuropa cirka 500 år före vår tideräkning. Kulturer förändras hela tiden. Den är också olika för olika grupper. Det som kan ses som svenskt finns också i andra kulturer, till exempel att tycka om naturen. Det svenska språket Svenskan är ett språk som pratas av ungefär tio miljoner människor. Det talas mest i Sverige, men också i delar av Finland. Det svenska språket liknar norska och danska. De flesta människor i Sverige, Norge och Danmark kan förstå varandras språk. Svenskar och religion Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Ett sekulariserat land är ett land som inte längre är speciellt religiöst. De flesta svenskar är inte religiösa. De går inte ofta i kyrkan. Men ändå bygger det svenska samhället på kristna värderingar. En värdering är en uppfattning om vad som är rätt och riktigt i livet. Många av Sveriges ceremonier och högtider kommer också från religionen, till exempel konfirmation, dop och begravning. Fastän många etniska svenskar inte är religiösa har de någon form av tro. De kan till exempel tro på rättvisa, demokrati eller på människans lika rättigheter. Kärleken till naturen är en annan viktig del av den svenska värdegrunden eller tron. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 23

25 Svenskar och alkohol På mitten av 1800-talet drack varje svensk ungefär 50 liter sprit varje år. Det var vanligt att dricka sprit varje dag. Många människor såg att alkoholen gjorde mycket skada. De arbetade tillsammans för att andra inte skulle dricka så mycket alkohol. De bildade något som kallas nykterhetsrörelsen. Sedan den tiden har alkoholen varit en viktig politisk fråga i Sverige. Svenskar och tiden I Sverige är det viktigt att komma i tid. Om du har bestämt att träffa en person klockan så räknar han eller hon med att du kommer klockan Traditioner och högtider i Sverige En tradition är något som man brukar göra och som återkommer regelbundet. En högtid är en speciell och viktig händelse som firas ofta, till exempel påsk. Många traditioner och högtider som firas i Sverige kommer från religionen. En del traditioner har en kristen bakgrund. En del kommer från den tid då människorna i Sverige hade flera gudar, till exempel Tor och Oden. I dag är religiösa traditioner och högtider framför allt helger då familj och vänner träffas. Några viktiga traditioner Januari Nyårsdagen den 1 januari är en helgdag. Det betyder att de flesta människor är lediga från sina arbeten. Kvällen före är det nyårsafton. Då firar många i Sverige att det nya året börjar. Februari I februari har den svenska skolan februarilov eller sportlov. Då är barnen lediga från skolan i en vecka. I februari eller mars äter många i Sverige semlor. Det är en bulle med mandelmassa och grädde. Det är en tradition från den tid då människor fastade i Sverige. Innan fastan började åt man fet mat. Den som fastar äter ingenting alls under en viss tid, till exempel av religiösa skäl. 24 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

26 Semlor eller festlagsbullar som de även kallas. Foto: Colourbox Mars och april Påsken firas någon gång i mars eller april månad. Påsken är en kristen högtid. Då firas minnet av Jesus död och uppståndelse. Påsken är i dag en högtid som de flesta i Sverige firar tillsammans med vänner och familj. Förr i tiden var det vanligt att fasta 40 dagar före påsk. När påsken kom firade människor att fastan var slut. Då brukade man till exempel äta ägg. Därför äter svenskarna fortfarande mycket ägg under påsken. Under påsken har barnen ledigt en vecka från skolan. Det kallas påsklov. Före påsk klär många barn ut sig till påskkäringar. De knackar på människors hus och önskar glad påsk. En påskkäring är en häxa. Förr trodde man att häxorna åkte på sopkvast till djävulen som fanns på en ö som kallas Blåkulla. Under påsken ställer många svenskar fram gula kycklingar, ägg och påskris. Påskris är kvistar från en björk. I riset sätter man fjädrar av olika färger. Den 30 april är det valborgsmässoafton. Då hälsas våren välkommen. På många platser tänder man stora eldar och sjunger sånger om våren. Maj Den 1 maj är en högtid för arbetarna. Den har firats sedan 1800-talet i många länder. Första maj är en helgdag, de flesta är lediga och skolor stängda. Många människor demonstrerar för arbetarnas rättigheter. Kristi himmelsfärdsdag kommer 39 dagar Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 25

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer

EN TIDNING AV OCH FÖR ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, NUMMER 1, APRIL 2014. Elever berättar om vägen till arbete genom praktik

EN TIDNING AV OCH FÖR ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, NUMMER 1, APRIL 2014. Elever berättar om vägen till arbete genom praktik världen&vi EN TIDNING AV OCH FÖR ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, NUMMER 1, APRIL 2014 Tema: ARBETE MEN HUR? Nu jobbar jag! Elever berättar om vägen till arbete genom praktik Han arbetade 7 dagar i veckan,

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År

Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År O K T O E R 2014 Webbtidningen D E C E M B E R 2 0 1 4 Redaktör: Susan Englund Ansvarig utgivare: Anders Fredrikson K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

1 Det svenska politiska systemet

1 Det svenska politiska systemet 1 Det svenska politiska systemet Rösträtt och valsystem Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Det är val vart fjärde år. Sverige styrs på tre olika nivåer:

Läs mer

Arbetsmarknad. Bosättningsmönster

Arbetsmarknad. Bosättningsmönster Att bo i Sverige Arbetsmarknad Den svenska arbetsmarknaden förändrar sig snabbt. Den påverkas mycket av vad som händer i världen. Det finns 4 993 000 personer som kan arbeta i Sverige. Av dem är det 4

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Västerbotten. Livet som ny. En skrift från Länsstyrelsen Västerbotten om flyktingmottagandet i länet. Tryggheten viktig på HVB-hemmet Pangea

Västerbotten. Livet som ny. En skrift från Länsstyrelsen Västerbotten om flyktingmottagandet i länet. Tryggheten viktig på HVB-hemmet Pangea ANNONS ANNONS t t i M Västerbotten En skrift från Länsstyrelsen Västerbotten om flyktingmottagandet i länet Livet som ny i Sverige Amina fortsätter kampen i Sverige SIDan 3 Tryggheten viktig på HVB-hemmet

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS En jobbsökningsguide för finländare Företagsekonomi och turism 2011 1 FÖRORD Vårt lärdomsprov heter Sveriges landanalys en jobbsöknings guide

Läs mer