Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q1 Vilket år kom du till Sverige?"

Transkript

1 Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: eller tidigare eller tidigare 4,38% 16 38,08% ,40% ,96% 40 19,18% 70 Totalt / 46

2 Q2 Var bor du nu? ade: 363 Hoppade öv er: 2 Örnsköldsv ik Kramfors Sollefteå Härnösand Timrå Sundsv all Ånge Örnsköldsvik Kramfors Sollefteå Härnösand Timrå Sundsvall Ånge 11,29% 41 0,00% 0 10,47% 38 10,47% 38 5,79% 21 61,71% 224 0,28% 1 Totalt / 46

3 Q3 Hur tycker du att det är att bo i Sverige? ade: 362 Hoppade öv er: 3 Bra Sådär (Varken bra... Dåligt Förstår inte frågan Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Förstår inte frågan 87,02% ,50% 38 1,10% 4 1,38% 5 Totalt / 46

4 Q4 Varför tycker du att det är dåligt? ade: 5 Hoppade öv er: / 46

5 Q5 Vad tycker du är bra med den kommun du bor i nu? (kryssa gärna i flera svar och skriv i rutan) ade: 350 Hoppade öv er: 15 Arbete Studier Släkt/v änner/fa milj Aktiv iteter på fritiden Att jag får bo själv Inget är bra Förstår inte frågan Arbete Studier Släkt/vänner/familj Aktiviteter på fritiden Att jag får bo själv Inget är bra Förstår inte frågan 27,14% 95 66,86% ,57% 86 12,57% 44 9,14% 32 4,29% 15 4,86% 17 Totalt antal sv arande: / 46

6 Q6 Vill du bo kvar i kommunen? ade: 355 Hoppade öv er: 10 Flytta m Vet inte Flytta m Vet inte 61,13% ,42% 37 0,00% 0 0,00% 0 28,45% 101 Totalt / 46

7 Q7 Varför vill du flytta? ade: 0 Hoppade öv er: / 46

8 Q8 Vad saknar du här i kommunen? ( kryssa gärna i flera svar och skriv i rutan) ade: 343 Hoppade öv er: 22. Släkt/v änner/fa milj Arbete Saker att göra på fritiden Eget boende Affärer Studier Förstår inte frågan. Släkt/vänner/familj Arbete Saker att göra på fritiden Eget boende Affärer Studier Förstår inte frågan 7,58% 26 27,41% 94 54,23% ,33% 56 7,29% 25 8,75% 30 22,45% 77 11,95% 41 Totalt antal sv arande: / 46

9 Q9 Sätt ett kryss på varje rad ade: 344 Hoppade öv er: 21 Hur v ar informatione... Hur v ar första tiden i Sv erige Hur är förskola... Hur är skolan för barn Hur är instegsjobb... Arbete för dig Hur är utbildning/s... Hur är sfi för dig Hur är din kontakt med... Hur är din kontakt med... Hur är din kontakt med... Hur är den information... Hur är bostaden du... Hur är maten Hur är hälsooch sjukv ården Hur är lagar och regler i... Hur tycker du att v ädret ä / 46

10 Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Hur var informationen om Sverige som du fick före du reste hit? 54,94% ,74% 51 7,41% 24 16,67% 54 5,25% ,15 Hur var första tiden i Sverige 62,81% ,38% 62 11,88% 38 3,75% 12 2,19% ,44 Hur är förskola "dagis" för barn 49,16% 146 6,06% 18 1,68% 5 40,74% 121 2,36% ,65 Hur är skolan för barn 52,32% 158 5,63% 17 1,32% 4 39,07% 118 1,66% ,72 Hur är instegsjobb eller praktikplats för dig 32,00% 96 14,67% 44 14,67% 44 35,00% 105 3,67% ,45 Arbete för dig 29,33% 88 12,67% 38 18,67% 56 36,00% 108 3,33% ,37 Hur är utbildning/skola för dig 62,17% ,43% 53 4,28% 13 13,49% 41 2,63% ,32 Hur är sfi för dig 83,76% 263 8,60% 27 1,27% 4 2,87% 9 3,50% ,80 Hur är din kontakt med andra invandrare 58,94% ,48% 83 4,64% 14 5,96% 18 2,98% ,44 Hur är din kontakt med personer födda i Sverige 51,31% ,57% 66 12,42% 38 11,11% 34 3,59% ,17 Hur är din kontakt med föreningar (sport, religion) 42,41% ,07% 64 9,66% 28 22,07% 64 3,79% ,88 Hur är den information du fått om hur Sverige fungerar 58,39% ,83% 71 4,36% 13 9,73% 29 3,69% ,36 Hur är bostaden du bor i nu 67,86% ,58% 48 9,42% 29 3,90% 12 3,25% ,52 Hur är maten 69,46% ,15% 66 3,36% 10 2,35% 7 2,68% ,63 Hur är hälso- och sjukvården 55,45% ,79% 63 13,86% 42 6,93% 21 2,97% ,29 Hur är lagar och regler i Sverige 73,68% ,14% 43 0,99% 3 7,24% 22 3,95% ,61 Hur tycker du att vädret är i Sverige 25,32% 78 48,38% ,40% 69 1,62% 5 2,27% ,00 10 / 46

11 Q10 Var arbetar de som hjälpt dig mest i Sverige? ade: 323 Hoppade öv er: 42 Kommunen Arbetsförmedlin gen Migrationsv erke t Sfi Vet inte Förstår inte frågan Kommunen Arbetsförmedlingen Migrationsverket Sfi Vet inte Förstår inte frågan 24,77% 80 57,59% ,43% 66 42,41% 137 7,74% 25 3,72% 12 Totalt antal sv arande: / 46

12 Q11 Har du bott i något av Migrationsverkets boenden? ade: 337 Hoppade öv er: 28 44,81% ,19% 186 Totalt / 46

13 Q12 Hur var din tid i Migrationsverkets boende när det gäller? ade: 150 Hoppade öv er: 215 Hjälp från tolk Bostaden Maten Aktiv iteter Trev liga människor Få sv ar på frågor Din ekonomi Hjälp från adv okat/juri.... Transporter ( buss, bil) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Hjälp från tolk 70,14% ,89% 20 8,33% 12 2,78% 4 4,86% ,59 Bostaden 56,72% 76 19,40% 26 14,18% 19 5,22% 7 4,48% ,34 Maten 56,25% 72 28,13% 36 6,25% 8 5,47% 7 3,91% ,41 Aktiviteter 40,00% 48 24,17% 29 20,83% 25 10,83% 13 4,17% ,97 Trevliga människor 69,40% 93 17,16% 23 8,21% 11 2,24% 3 2,99% ,58 Få svar på frågor 66,94% 81 17,36% 21 9,09% 11 2,48% 3 4,13% ,55 Din ekonomi 38,58% 49 34,65% 44 18,11% 23 5,51% 7 3,15% ,10 13 / 46

14 Hjälp från advokat/juridisk hjälp 46,15% 54 11,97% 14 4,27% 5 28,21% 33 9,40% ,84. 53,19% 25 10,64% 5 6,38% 3 14,89% 7 14,89% ,20 Transporter ( buss, bil) 62,60% 77 21,14% 26 7,32% 9 4,88% 6 4,07% ,47 14 / 46

15 Q13 Har du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen? ade: 334 Hoppade öv er: 31 87,43% ,57% 42 Totalt / 46

16 Q14 Har du fått en plan hos Arbetsförmedlingen? ade: 292 Hoppade öv er: 73 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 66,44% ,81% 52 10,27% 30 5,48% 16 Totalt / 46

17 Q15 Hur tycker du att innehållet i planen fungerar? ade: 202 Hoppade öv er: 163 (ingen etikett) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Totalt Genomsnittligt betyg (ingen etikett) 66,34% ,71% 58 4,95% ,61 17 / 46

18 Q16 Vad är det som fungerar dåligt? ade: 6 Hoppade öv er: / 46

19 Q17 Vad vill du göra i Sverige? ade: 332 Hoppade öv er: 33 Arbeta med samma sak so... Arbeta med annat Utbilda mig för att få jobb Vet inte Förstår inte frågan Arbeta med samma sak som innan jag kom hit Arbeta med annat Utbilda mig för att få jobb Vet inte Förstår inte frågan 21,08% 70 16,57% 55 53,61% 178 5,72% 19 3,01% 10 Totalt / 46

20 Q18 Har du sökt något arbete i Sverige? ade: 329 Hoppade öv er: 36 59,57% ,43% 133 Totalt / 46

21 Q19 Har du fått något arbete i Sverige? ade: 196 Hoppade öv er: ,73% 72 63,27% 124 Totalt / 46

22 Q20 Har du eller har du haft praktik eller instegsjobb på någon arbetsplats? ade: 328 Hoppade öv er: 37 Förstår inte frågan Förstår inte frågan 31,71% ,80% 206 5,49% 18 Totalt / 46

23 Q21 Har någon frågat om du vill gå någon utbildning? (förutom SFI och samhällsorientering) ade: 327 Hoppade öv er: 38 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 54,13% ,05% 95 8,56% 28 8,26% 27 Totalt / 46

24 Q22 Skulle du vilja starta eget företag? ade: 327 Hoppade öv er: 38 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 40,37% ,91% 88 26,61% 87 6,12% 20 Totalt / 46

25 Q23 Vet du var du kan få hjälp att starta eget företag? ade: 218 Hoppade öv er: ,32% 77 64,68% 141 Totalt / 46

26 Q24 Var då? ade: 73 Hoppade öv er: 292 Almi Arbetsförmedlin gen Kommunen Andra inv andrare Vänner och släkt Almi Arbetsförmedlingen Kommunen Andra invandrare Vänner och släkt 10,96% 8 68,49% 50 32,88% 24 4,11% 3 19,18% 14 Totalt antal sv arande: / 46

27 Q25 Har du varit hos någon läkare/sjuksköterska i Sverige? ade: 326 Hoppade öv er: 39 76,99% ,01% 75 Totalt / 46

28 Q26 Har du fått någon hjälp från sjukvården? ade: 326 Hoppade öv er: 39 69,94% ,06% 98 Totalt / 46

29 Q27 Hur mår du? ade: 326 Hoppade öv er: 39 (ingen etikett) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Totalt Genomsnittligt betyg (ingen etikett) 75,15% ,25% 66 4,60% ,71 29 / 46

30 Q28 Har du varit hos tandläkaren som tittat på dina tänder i Sverige? ade: 324 Hoppade öv er: 41 Förstår inte frågan Förstår inte frågan 39,81% ,41% 186 2,78% 9 Totalt / 46

31 Q29 Har du varit i kontakt med ade: 314 Hoppade öv er: 51 Kommunen Arbetsförmedlin gen (Arbete... Almi (Starta företag) Försäkringskass an... Landstinget (Sjukhus -... Migrationsv erke t (när du ko... Skattev erket (Uppehållsti... Röda korset/röda... Univ ersitet (Högre Vet ej Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Kommunen 56,29% ,46% 110 1,40% 4 3,85% ,57 Arbetsförmedlingen (Arbete och utbildning) 86,96% 260 9,36% 28 1,00% 3 2,68% ,88 Almi (Starta företag) 8,53% 22 71,71% ,40% 32 7,36% ,96 Försäkringskassan (Utbetalningar) 68,35% ,86% 58 5,76% 16 5,04% ,66 Landstinget (Sjukhus - vårdcentral) 72,04% ,00% 53 3,23% 9 5,73% ,73 Migrationsverket (när du kom till Sverige) 81,72% ,10% 38 1,72% 5 3,45% ,83 Skatteverket (Uppehållstillstånd, Idhandlingar) 83,75% 237 6,71% 19 4,59% 13 4,95% ,83 Röda korset/röda halvmånen 15,59% 41 63,88% ,65% 28 9,89% ,05 Universitet (Högre utbildning) 13,81% 37 72,76% / 46 6,72% 18 6,72% ,08

32 / 46

33 Q30 Brukar du besöka någon ade: 311 Hoppade öv er: 54 Idrottsförening (sport) Religiös förening... Humanitär förening (Rö... Inv andrarföreni ng Vet ej Förstår inte frågan 33 / 46

34 Vet ej Förstår inte frågan Totalt Idrottsförening (sport) 43,29% ,64% 136 5,37% 16 5,70% Religiös förening (Kyrka, Moské, etc) 53,15% ,92% 97 5,59% 16 7,34% Humanitär förening (Röda korset, FN, 5i12, etc) 18,32% 50 60,81% ,36% 31 9,52% Invandrarförening 24,63% 66 50,75% ,43% 36 11,19% / 46

35 Q31 Vad du tycker om... ade: 311 Hoppade öv er: 54 Kommunen Arbetsförmedlin gen (Arbete... Almi (Starta företag) Försäkringskass an... Landstinget (Hälso- och... Migrationsv erke t (när du ko... Skattev erket (Uppehållsti... Röda korset/röda... Univ ersitet (Högre Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Kommunen 64,29% ,69% 52 3,06% 9 11,90% 35 3,06% ,39 Arbetsförmedlingen (Arbete och utbildning) 67,47% ,81% 52 6,85% 20 4,45% 13 3,42% ,54 Almi (Starta företag) 12,27% 33 14,50% 39 5,20% 14 62,08% 167 5,95% ,75 Försäkringskassan (Utbetalningar) 63,18% ,80% 41 1,81% 5 15,88% 44 4,33% ,31 Landstinget (Hälso- och sjukvård) 55,11% ,07% 55 9,49% 26 11,31% 31 4,01% ,24 Migrationsverket (när du kom till Sverige) 69,15% ,18% 40 4,26% 12 8,87% 25 3,55% ,49 Skatteverket (Uppehållstillstånd, Id-handlingar) 71,84% ,47% 29 2,89% 8 10,47% 29 4,33% ,50 Röda korset/röda halvmånen 24,45% 67 12,77% 35 1,09% 3 52,92% 145 8,76% ,10 Universitet (Högre utbildning) 23,90% 65 10,66% 29 1,84% 5 56,62% 154 6,99% ,02 35 / 46

36 Q32 Skriv gärna i rutan om du vet något som kan bli bättre i kommunen! ade: 165 Hoppade öv er: / 46

37 Q33 Är du... ade: 309 Hoppade öv er: 56 Kv inna Man Kvinna Man 51,78% ,22% 149 Totalt / 46

38 Q34 Ålder: ade: 309 Hoppade öv er: år eller yngre Mellan 25 och 45 år 46 år eller äldre 24 år eller yngre Mellan 25 och 45 år 46 år eller äldre 18,77% 58 67,64% ,59% 42 Totalt / 46

39 Q35 Hur bor du? ade: 309 Hoppade öv er: 56 Bor med fru/man/part... Bor med syskon/föräl... Bor ensam Förstår inte frågan I Migrationsv e... Tillsammans med v än/kompis Ensam med barn Bor med fru/man/partner/sambo Bor med syskon/föräldrar/släkt Bor ensam Förstår inte frågan I Migrationsverkets boende Tillsammans med vän/kompis Ensam med barn 52,43% 162 8,09% 25 32,36% 100 1,62% 5 5,18% 16 0,00% 0 0,32% 1 Totalt / 46

40 Q36 Bor du med barn ade: 309 Hoppade öv er: 56 44,01% ,99% 173 Totalt / 46

41 Q37 Vilket land växte du upp i? ade: 214 Hoppade öv er: 151 Irak Iran Afganistan Syrien Turkiet Somalia Eritrea Thailand Europa (Världsdel) Nordamerika (Världsdel) Sydamerika (Världsdel) Irak Iran Afganistan Syrien Turkiet Somalia Eritrea Thailand Europa (Världsdel) 4,21% 9 7,94% 17 5,14% 11 18,69% 40 2,34% 5 12,15% 26 27,57% 59 7,94% 17 10,28% / 46

42 Nordamerika (Världsdel) Sydamerika (Världsdel) 1,40% 3 2,34% 5 Totalt / 46

43 Q38 Har du kommit till Sverige som... ade: 308 Hoppade öv er: 57 Asylsökande (Flykt från... Kv otflykting (FN) Anhöriginv andra re (Till... Arbetskraftsinv andrare/stud... Förstår inte frågan Asylsökande (Flykt från sin hemort) Kvotflykting (FN) Anhöriginvandrare (Till fru/man/släkt) Arbetskraftsinvandrare/studier (Hade arbete/studier i Sverige) Förstår inte frågan 37,34% ,69% 36 30,19% 93 4,55% 14 16,23% 50 Totalt / 46

44 Q39 Var det som... ade: 158 Hoppade öv er: 207 Flykting (Flykt från... Skyddsbehöv ande (Rädd för... "Synnerligen ömmande skäl... Förstår inte frågan Flykting (Flykt från sin hemort) Skyddsbehövande (Rädd för bestraffning, krig, kön, etc) "Synnerligen ömmande skäl" (Sjuk, handikapp, lång tid i Sverige, etc) Förstår inte frågan 37,97% 60 29,75% 47 0,63% 1 31,65% 50 Totalt / 46

45 Q40 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? ade: 308 Hoppade öv er: 57 0 ingen skola alls 1-5 år 6-9 år 10 år eller längre Förstår inte frågan 0 ingen skola alls 1-5 år 6-9 år 10 år eller längre Förstår inte frågan 8,12% 25 9,09% 28 22,73% 70 58,77% 181 1,30% 4 Totalt / 46

46 Q41 Vilken nivå läser din klass sfi? ade: 221 Hoppade öv er: 144 Studiev äg 2 B Studiev äg 2 C Studiev äg 3 C Studiev äg 3 D Studieväg 2 B Studieväg 2 C Studieväg 3 C Studieväg 3 D 13,12% 29 18,10% 40 29,86% 66 38,91% 86 Totalt / 46

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Många kommer från låginkomstländer. Socialt belastat område. Cirka 8 000 invånare är inskrivna på vc. 50% arbetslöshet hos invandrare. Enbart 38% klarat grundskolan. 60

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Aina Hortlund,

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Gå gärna in på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se/kvot för att hitta mer information om kvotflyktingar.

Gå gärna in på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se/kvot för att hitta mer information om kvotflyktingar. Denna presentation har tagits fram av Migrationsverket inom projektet Vidarebosättning i ord, bilder och siffror som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden (ERF). Använd den gärna för att sprida

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden Intervju Guide Europeiska flyktingfonden Egna anteckningar 1. Presentation 4 2. Grundregler 4 3. Inledning av intervjun 5 4. Substantiella fasen 5 5. Paus 8 6. Kompletterande frågor 9 7. Förtydliganden

Läs mer

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun Granskning av ersättningar från Migrationsverket Härnösands kommun Augusti 2012 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfråga...2 1.3 Revisionskriterier och metod...2

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Flyktinginvandring i samband med andra världskriget

Flyktinginvandring i samband med andra världskriget 16 Efterkrigstidens invandring och utvandring Flyktinginvandring i samband med andra världskriget Flyktingarna från grannländerna, vilka vistades tillfälligt i landet under andra världskriget, folkbokfördes

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33 (Diarienummer A2015/1726/IU)

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33 (Diarienummer A2015/1726/IU) Kommunstyrelsen i Lessebo Undertecknad överlämnar till Kommunstyrelsen ett förslag på remissvar på departementspromemorian; Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lessebo kommun tillsammans

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Alla har rätt till arbete

Alla har rätt till arbete Alla har rätt till arbete Det är många som saknar arbete. Arbetslösheten kostar mycket pengar för samhället. Den gör också att många människor mår dåligt. Alla har rätt till arbete. Vi i Vänsterpartiet

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Finns det en vilja, så når man dit man vill.

Finns det en vilja, så når man dit man vill. Finns det en vilja, så når man dit man vill. Karlstads universitet Cerut Centrum för forskning om regional utveckling Delrapport av projektet På lika villkor Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Välkommen till Kramfors!

Välkommen till Kramfors! Välkommen till Kramfors! VÄLKOMMEN TILL KRAMFORS! Uppehållsrätt För att vistas i Sverige längre än tre månader måste du söka uppehållsrätt. Detta gör du genom att skicka inblanketten Registrering av uppehållsrätt

Läs mer

Möten i naturen. med öppna ögon

Möten i naturen. med öppna ögon Möten i naturen med öppna ögon Yusra Moshtat Miljöinspektör i Göteborgsstad 2004 Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen Vad pratar vi om vid utflykterna? Allemansrätten

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell 2012-04- 11 1(3) Beställarenheten Distribution Frågor och svar om Gardasil Vem kan få Gardasil kostnadsfritt? Gardasil erbjuds till flickor

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Samordningsförbundet / i processinriktad analys av samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration

Samordningsförbundet / i processinriktad analys av samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration Slutrapport Samordningsförbundet / i processinriktad analys av samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration Förstudien genomfördes feb nov 2014 Sammanställd av Serena Bonato, projektledare Östersund

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer