Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q1 Vilket år kom du till Sverige?"

Transkript

1 Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: eller tidigare eller tidigare 4,38% 16 38,08% ,40% ,96% 40 19,18% 70 Totalt / 46

2 Q2 Var bor du nu? ade: 363 Hoppade öv er: 2 Örnsköldsv ik Kramfors Sollefteå Härnösand Timrå Sundsv all Ånge Örnsköldsvik Kramfors Sollefteå Härnösand Timrå Sundsvall Ånge 11,29% 41 0,00% 0 10,47% 38 10,47% 38 5,79% 21 61,71% 224 0,28% 1 Totalt / 46

3 Q3 Hur tycker du att det är att bo i Sverige? ade: 362 Hoppade öv er: 3 Bra Sådär (Varken bra... Dåligt Förstår inte frågan Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Förstår inte frågan 87,02% ,50% 38 1,10% 4 1,38% 5 Totalt / 46

4 Q4 Varför tycker du att det är dåligt? ade: 5 Hoppade öv er: / 46

5 Q5 Vad tycker du är bra med den kommun du bor i nu? (kryssa gärna i flera svar och skriv i rutan) ade: 350 Hoppade öv er: 15 Arbete Studier Släkt/v änner/fa milj Aktiv iteter på fritiden Att jag får bo själv Inget är bra Förstår inte frågan Arbete Studier Släkt/vänner/familj Aktiviteter på fritiden Att jag får bo själv Inget är bra Förstår inte frågan 27,14% 95 66,86% ,57% 86 12,57% 44 9,14% 32 4,29% 15 4,86% 17 Totalt antal sv arande: / 46

6 Q6 Vill du bo kvar i kommunen? ade: 355 Hoppade öv er: 10 Flytta m Vet inte Flytta m Vet inte 61,13% ,42% 37 0,00% 0 0,00% 0 28,45% 101 Totalt / 46

7 Q7 Varför vill du flytta? ade: 0 Hoppade öv er: / 46

8 Q8 Vad saknar du här i kommunen? ( kryssa gärna i flera svar och skriv i rutan) ade: 343 Hoppade öv er: 22. Släkt/v änner/fa milj Arbete Saker att göra på fritiden Eget boende Affärer Studier Förstår inte frågan. Släkt/vänner/familj Arbete Saker att göra på fritiden Eget boende Affärer Studier Förstår inte frågan 7,58% 26 27,41% 94 54,23% ,33% 56 7,29% 25 8,75% 30 22,45% 77 11,95% 41 Totalt antal sv arande: / 46

9 Q9 Sätt ett kryss på varje rad ade: 344 Hoppade öv er: 21 Hur v ar informatione... Hur v ar första tiden i Sv erige Hur är förskola... Hur är skolan för barn Hur är instegsjobb... Arbete för dig Hur är utbildning/s... Hur är sfi för dig Hur är din kontakt med... Hur är din kontakt med... Hur är din kontakt med... Hur är den information... Hur är bostaden du... Hur är maten Hur är hälsooch sjukv ården Hur är lagar och regler i... Hur tycker du att v ädret ä / 46

10 Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Hur var informationen om Sverige som du fick före du reste hit? 54,94% ,74% 51 7,41% 24 16,67% 54 5,25% ,15 Hur var första tiden i Sverige 62,81% ,38% 62 11,88% 38 3,75% 12 2,19% ,44 Hur är förskola "dagis" för barn 49,16% 146 6,06% 18 1,68% 5 40,74% 121 2,36% ,65 Hur är skolan för barn 52,32% 158 5,63% 17 1,32% 4 39,07% 118 1,66% ,72 Hur är instegsjobb eller praktikplats för dig 32,00% 96 14,67% 44 14,67% 44 35,00% 105 3,67% ,45 Arbete för dig 29,33% 88 12,67% 38 18,67% 56 36,00% 108 3,33% ,37 Hur är utbildning/skola för dig 62,17% ,43% 53 4,28% 13 13,49% 41 2,63% ,32 Hur är sfi för dig 83,76% 263 8,60% 27 1,27% 4 2,87% 9 3,50% ,80 Hur är din kontakt med andra invandrare 58,94% ,48% 83 4,64% 14 5,96% 18 2,98% ,44 Hur är din kontakt med personer födda i Sverige 51,31% ,57% 66 12,42% 38 11,11% 34 3,59% ,17 Hur är din kontakt med föreningar (sport, religion) 42,41% ,07% 64 9,66% 28 22,07% 64 3,79% ,88 Hur är den information du fått om hur Sverige fungerar 58,39% ,83% 71 4,36% 13 9,73% 29 3,69% ,36 Hur är bostaden du bor i nu 67,86% ,58% 48 9,42% 29 3,90% 12 3,25% ,52 Hur är maten 69,46% ,15% 66 3,36% 10 2,35% 7 2,68% ,63 Hur är hälso- och sjukvården 55,45% ,79% 63 13,86% 42 6,93% 21 2,97% ,29 Hur är lagar och regler i Sverige 73,68% ,14% 43 0,99% 3 7,24% 22 3,95% ,61 Hur tycker du att vädret är i Sverige 25,32% 78 48,38% ,40% 69 1,62% 5 2,27% ,00 10 / 46

11 Q10 Var arbetar de som hjälpt dig mest i Sverige? ade: 323 Hoppade öv er: 42 Kommunen Arbetsförmedlin gen Migrationsv erke t Sfi Vet inte Förstår inte frågan Kommunen Arbetsförmedlingen Migrationsverket Sfi Vet inte Förstår inte frågan 24,77% 80 57,59% ,43% 66 42,41% 137 7,74% 25 3,72% 12 Totalt antal sv arande: / 46

12 Q11 Har du bott i något av Migrationsverkets boenden? ade: 337 Hoppade öv er: 28 44,81% ,19% 186 Totalt / 46

13 Q12 Hur var din tid i Migrationsverkets boende när det gäller? ade: 150 Hoppade öv er: 215 Hjälp från tolk Bostaden Maten Aktiv iteter Trev liga människor Få sv ar på frågor Din ekonomi Hjälp från adv okat/juri.... Transporter ( buss, bil) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Hjälp från tolk 70,14% ,89% 20 8,33% 12 2,78% 4 4,86% ,59 Bostaden 56,72% 76 19,40% 26 14,18% 19 5,22% 7 4,48% ,34 Maten 56,25% 72 28,13% 36 6,25% 8 5,47% 7 3,91% ,41 Aktiviteter 40,00% 48 24,17% 29 20,83% 25 10,83% 13 4,17% ,97 Trevliga människor 69,40% 93 17,16% 23 8,21% 11 2,24% 3 2,99% ,58 Få svar på frågor 66,94% 81 17,36% 21 9,09% 11 2,48% 3 4,13% ,55 Din ekonomi 38,58% 49 34,65% 44 18,11% 23 5,51% 7 3,15% ,10 13 / 46

14 Hjälp från advokat/juridisk hjälp 46,15% 54 11,97% 14 4,27% 5 28,21% 33 9,40% ,84. 53,19% 25 10,64% 5 6,38% 3 14,89% 7 14,89% ,20 Transporter ( buss, bil) 62,60% 77 21,14% 26 7,32% 9 4,88% 6 4,07% ,47 14 / 46

15 Q13 Har du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen? ade: 334 Hoppade öv er: 31 87,43% ,57% 42 Totalt / 46

16 Q14 Har du fått en plan hos Arbetsförmedlingen? ade: 292 Hoppade öv er: 73 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 66,44% ,81% 52 10,27% 30 5,48% 16 Totalt / 46

17 Q15 Hur tycker du att innehållet i planen fungerar? ade: 202 Hoppade öv er: 163 (ingen etikett) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Totalt Genomsnittligt betyg (ingen etikett) 66,34% ,71% 58 4,95% ,61 17 / 46

18 Q16 Vad är det som fungerar dåligt? ade: 6 Hoppade öv er: / 46

19 Q17 Vad vill du göra i Sverige? ade: 332 Hoppade öv er: 33 Arbeta med samma sak so... Arbeta med annat Utbilda mig för att få jobb Vet inte Förstår inte frågan Arbeta med samma sak som innan jag kom hit Arbeta med annat Utbilda mig för att få jobb Vet inte Förstår inte frågan 21,08% 70 16,57% 55 53,61% 178 5,72% 19 3,01% 10 Totalt / 46

20 Q18 Har du sökt något arbete i Sverige? ade: 329 Hoppade öv er: 36 59,57% ,43% 133 Totalt / 46

21 Q19 Har du fått något arbete i Sverige? ade: 196 Hoppade öv er: ,73% 72 63,27% 124 Totalt / 46

22 Q20 Har du eller har du haft praktik eller instegsjobb på någon arbetsplats? ade: 328 Hoppade öv er: 37 Förstår inte frågan Förstår inte frågan 31,71% ,80% 206 5,49% 18 Totalt / 46

23 Q21 Har någon frågat om du vill gå någon utbildning? (förutom SFI och samhällsorientering) ade: 327 Hoppade öv er: 38 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 54,13% ,05% 95 8,56% 28 8,26% 27 Totalt / 46

24 Q22 Skulle du vilja starta eget företag? ade: 327 Hoppade öv er: 38 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 40,37% ,91% 88 26,61% 87 6,12% 20 Totalt / 46

25 Q23 Vet du var du kan få hjälp att starta eget företag? ade: 218 Hoppade öv er: ,32% 77 64,68% 141 Totalt / 46

26 Q24 Var då? ade: 73 Hoppade öv er: 292 Almi Arbetsförmedlin gen Kommunen Andra inv andrare Vänner och släkt Almi Arbetsförmedlingen Kommunen Andra invandrare Vänner och släkt 10,96% 8 68,49% 50 32,88% 24 4,11% 3 19,18% 14 Totalt antal sv arande: / 46

27 Q25 Har du varit hos någon läkare/sjuksköterska i Sverige? ade: 326 Hoppade öv er: 39 76,99% ,01% 75 Totalt / 46

28 Q26 Har du fått någon hjälp från sjukvården? ade: 326 Hoppade öv er: 39 69,94% ,06% 98 Totalt / 46

29 Q27 Hur mår du? ade: 326 Hoppade öv er: 39 (ingen etikett) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Totalt Genomsnittligt betyg (ingen etikett) 75,15% ,25% 66 4,60% ,71 29 / 46

30 Q28 Har du varit hos tandläkaren som tittat på dina tänder i Sverige? ade: 324 Hoppade öv er: 41 Förstår inte frågan Förstår inte frågan 39,81% ,41% 186 2,78% 9 Totalt / 46

31 Q29 Har du varit i kontakt med ade: 314 Hoppade öv er: 51 Kommunen Arbetsförmedlin gen (Arbete... Almi (Starta företag) Försäkringskass an... Landstinget (Sjukhus -... Migrationsv erke t (när du ko... Skattev erket (Uppehållsti... Röda korset/röda... Univ ersitet (Högre Vet ej Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Kommunen 56,29% ,46% 110 1,40% 4 3,85% ,57 Arbetsförmedlingen (Arbete och utbildning) 86,96% 260 9,36% 28 1,00% 3 2,68% ,88 Almi (Starta företag) 8,53% 22 71,71% ,40% 32 7,36% ,96 Försäkringskassan (Utbetalningar) 68,35% ,86% 58 5,76% 16 5,04% ,66 Landstinget (Sjukhus - vårdcentral) 72,04% ,00% 53 3,23% 9 5,73% ,73 Migrationsverket (när du kom till Sverige) 81,72% ,10% 38 1,72% 5 3,45% ,83 Skatteverket (Uppehållstillstånd, Idhandlingar) 83,75% 237 6,71% 19 4,59% 13 4,95% ,83 Röda korset/röda halvmånen 15,59% 41 63,88% ,65% 28 9,89% ,05 Universitet (Högre utbildning) 13,81% 37 72,76% / 46 6,72% 18 6,72% ,08

32 / 46

33 Q30 Brukar du besöka någon ade: 311 Hoppade öv er: 54 Idrottsförening (sport) Religiös förening... Humanitär förening (Rö... Inv andrarföreni ng Vet ej Förstår inte frågan 33 / 46

34 Vet ej Förstår inte frågan Totalt Idrottsförening (sport) 43,29% ,64% 136 5,37% 16 5,70% Religiös förening (Kyrka, Moské, etc) 53,15% ,92% 97 5,59% 16 7,34% Humanitär förening (Röda korset, FN, 5i12, etc) 18,32% 50 60,81% ,36% 31 9,52% Invandrarförening 24,63% 66 50,75% ,43% 36 11,19% / 46

35 Q31 Vad du tycker om... ade: 311 Hoppade öv er: 54 Kommunen Arbetsförmedlin gen (Arbete... Almi (Starta företag) Försäkringskass an... Landstinget (Hälso- och... Migrationsv erke t (när du ko... Skattev erket (Uppehållsti... Röda korset/röda... Univ ersitet (Högre Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Kommunen 64,29% ,69% 52 3,06% 9 11,90% 35 3,06% ,39 Arbetsförmedlingen (Arbete och utbildning) 67,47% ,81% 52 6,85% 20 4,45% 13 3,42% ,54 Almi (Starta företag) 12,27% 33 14,50% 39 5,20% 14 62,08% 167 5,95% ,75 Försäkringskassan (Utbetalningar) 63,18% ,80% 41 1,81% 5 15,88% 44 4,33% ,31 Landstinget (Hälso- och sjukvård) 55,11% ,07% 55 9,49% 26 11,31% 31 4,01% ,24 Migrationsverket (när du kom till Sverige) 69,15% ,18% 40 4,26% 12 8,87% 25 3,55% ,49 Skatteverket (Uppehållstillstånd, Id-handlingar) 71,84% ,47% 29 2,89% 8 10,47% 29 4,33% ,50 Röda korset/röda halvmånen 24,45% 67 12,77% 35 1,09% 3 52,92% 145 8,76% ,10 Universitet (Högre utbildning) 23,90% 65 10,66% 29 1,84% 5 56,62% 154 6,99% ,02 35 / 46

36 Q32 Skriv gärna i rutan om du vet något som kan bli bättre i kommunen! ade: 165 Hoppade öv er: / 46

37 Q33 Är du... ade: 309 Hoppade öv er: 56 Kv inna Man Kvinna Man 51,78% ,22% 149 Totalt / 46

38 Q34 Ålder: ade: 309 Hoppade öv er: år eller yngre Mellan 25 och 45 år 46 år eller äldre 24 år eller yngre Mellan 25 och 45 år 46 år eller äldre 18,77% 58 67,64% ,59% 42 Totalt / 46

39 Q35 Hur bor du? ade: 309 Hoppade öv er: 56 Bor med fru/man/part... Bor med syskon/föräl... Bor ensam Förstår inte frågan I Migrationsv e... Tillsammans med v än/kompis Ensam med barn Bor med fru/man/partner/sambo Bor med syskon/föräldrar/släkt Bor ensam Förstår inte frågan I Migrationsverkets boende Tillsammans med vän/kompis Ensam med barn 52,43% 162 8,09% 25 32,36% 100 1,62% 5 5,18% 16 0,00% 0 0,32% 1 Totalt / 46

40 Q36 Bor du med barn ade: 309 Hoppade öv er: 56 44,01% ,99% 173 Totalt / 46

41 Q37 Vilket land växte du upp i? ade: 214 Hoppade öv er: 151 Irak Iran Afganistan Syrien Turkiet Somalia Eritrea Thailand Europa (Världsdel) Nordamerika (Världsdel) Sydamerika (Världsdel) Irak Iran Afganistan Syrien Turkiet Somalia Eritrea Thailand Europa (Världsdel) 4,21% 9 7,94% 17 5,14% 11 18,69% 40 2,34% 5 12,15% 26 27,57% 59 7,94% 17 10,28% / 46

42 Nordamerika (Världsdel) Sydamerika (Världsdel) 1,40% 3 2,34% 5 Totalt / 46

43 Q38 Har du kommit till Sverige som... ade: 308 Hoppade öv er: 57 Asylsökande (Flykt från... Kv otflykting (FN) Anhöriginv andra re (Till... Arbetskraftsinv andrare/stud... Förstår inte frågan Asylsökande (Flykt från sin hemort) Kvotflykting (FN) Anhöriginvandrare (Till fru/man/släkt) Arbetskraftsinvandrare/studier (Hade arbete/studier i Sverige) Förstår inte frågan 37,34% ,69% 36 30,19% 93 4,55% 14 16,23% 50 Totalt / 46

44 Q39 Var det som... ade: 158 Hoppade öv er: 207 Flykting (Flykt från... Skyddsbehöv ande (Rädd för... "Synnerligen ömmande skäl... Förstår inte frågan Flykting (Flykt från sin hemort) Skyddsbehövande (Rädd för bestraffning, krig, kön, etc) "Synnerligen ömmande skäl" (Sjuk, handikapp, lång tid i Sverige, etc) Förstår inte frågan 37,97% 60 29,75% 47 0,63% 1 31,65% 50 Totalt / 46

45 Q40 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? ade: 308 Hoppade öv er: 57 0 ingen skola alls 1-5 år 6-9 år 10 år eller längre Förstår inte frågan 0 ingen skola alls 1-5 år 6-9 år 10 år eller längre Förstår inte frågan 8,12% 25 9,09% 28 22,73% 70 58,77% 181 1,30% 4 Totalt / 46

46 Q41 Vilken nivå läser din klass sfi? ade: 221 Hoppade öv er: 144 Studiev äg 2 B Studiev äg 2 C Studiev äg 3 C Studiev äg 3 D Studieväg 2 B Studieväg 2 C Studieväg 3 C Studieväg 3 D 13,12% 29 18,10% 40 29,86% 66 38,91% 86 Totalt / 46

1. Vilket år kom du till Sverige? 2. Var bor du nu? 3. Hur tycker du att det är att bo i Sverige? nmlkj. nmlkj. nmlkj. nmlkj. nmlkj. nmlkj.

1. Vilket år kom du till Sverige? 2. Var bor du nu? 3. Hur tycker du att det är att bo i Sverige? nmlkj. nmlkj. nmlkj. nmlkj. nmlkj. nmlkj. Hej! Tack för att du fyller i frågorna! Klicka på rutan "Nästa" längst ner på varje sida! FredrikLundvall 070 650 72 12 1. Vilket år kom du till Sverige? 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 2. Var

Läs mer

Invandrarindex november 2015. Utdrag ur rapport

Invandrarindex november 2015. Utdrag ur rapport Nyanlända invandrares syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 15 Utdrag ur rapport Invandrarindex 1 (94) 1 Är du. Bas total: 3.1 % 8 6 4 44 56 Kvinna Man Invandrarindex 2 (94) 2 % 7 6

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Invandrarindex Sandviken

Invandrarindex Sandviken Nyanlända invandrares syn på Gävleborgs Län och Norrland som helhet. Invandrarindex 1 Sandviken 1-11-6 Invandrarindex 1 (94) 1 % 9 8 7 6 4 Är du. 44 Kvinna 4 6 Man Invandrarindex 2 (94) 2 Bas total: 3.1

Läs mer

Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex oktober 2016

Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex oktober 2016 Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex oktober 16 Invandrarindex 1 (138) 1 Är du. Bas total 15: 3.1 Bas total 16: 1.771 % 9 8 7 6 5 4 44 Kvinna 47 56 Man Invandrarindex 2 (138) 2 53

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Växjö Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 2016

Växjö Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 2016 Växjö 16-11-29 Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 16 Invandrarindex 1 (184) 1 Är du. Bas total 15: 3.1 Bas total 16: 2.369 % 9 8 7 6 5 44 Kvinna 47 56 Man Invandrarindex

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget nyanländ. Ekonomiskt bistånd. Kompetenscenter SFI. Samhällsinformation med hälsa

Kommunens roll i etableringsuppdraget nyanländ. Ekonomiskt bistånd. Kompetenscenter SFI. Samhällsinformation med hälsa Kommunens roll i etableringsuppdraget nyanländ Ekonomiskt bistånd Kompetenscenter SFI Samhällsinformation med hälsa Ekonomiskt bistånd försörjningsstöd Verksamhetsområde försörjning, Köping Våra sökande

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Många kommer från låginkomstländer. Socialt belastat område. Cirka 8 000 invånare är inskrivna på vc. 50% arbetslöshet hos invandrare. Enbart 38% klarat grundskolan. 60

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv. Härnösands kommun

Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv. Härnösands kommun Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv Härnösands kommun Svarsfrekvens Kommun Antal Skickats ut (antal enkäter) Kommit åter (antal enkäter) Svarsfrekvens i % Hemtjänstområden

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn i siffror

Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Sammanställning av statistik över mottagandet nationellt och i Gävleborgs län 2016 KONTAKT Emanuel Hort, Integrationsutvecklare - ensamkommande barn emanuel.hort@lansstyrelsen.se

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

BEHOV och HINDER - Etableringen i Sverige för en traumatiserad flykting

BEHOV och HINDER - Etableringen i Sverige för en traumatiserad flykting BEHOV och HINDER - Etableringen i Sverige för en traumatiserad flykting Emma Envall Ryman socionom/projektledare emma.envall.ryman@redcross.se http://www.redcross.se/rkcstockholm BEGRÄNSNINGSLAGEN LAGEN

Läs mer

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden Intervju Guide Europeiska flyktingfonden Egna anteckningar 1. Presentation 4 2. Grundregler 4 3. Inledning av intervjun 5 4. Substantiella fasen 5 5. Paus 8 6. Kompletterande frågor 9 7. Förtydliganden

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Frågor och svar om mottagande av nyanlända

Frågor och svar om mottagande av nyanlända 1 [8] 2017-02-20 Frågor och svar om mottagande av nyanlända Allmänna frågor om modulbostäder och mottagandet av nyanlända: Vad innebär bosättningslagen? Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

FAQ nya platser för temporära bostäder

FAQ nya platser för temporära bostäder FAQ nya platser för temporära bostäder 161214 Denna fil kan uppdateras löpande Varför behöver Göteborg fler temporära bostäder? Nu kommer de nyanlända göteborgare hit som anvisats till Göteborg. Det är

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Flyk%ngmo*agande i Västerbo*en

Flyk%ngmo*agande i Västerbo*en Flyk%ngmo*agande i Västerbo*en O Grundkurs om mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända O Lokal och regional samverkan Invandring till Sverige. 81 301 Personer utan %llstånd / rä* a*

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Information. Flyktingsituationen i Luleå

Information. Flyktingsituationen i Luleå Information Flyktingsituationen i Luleå September 2016 1 2 Kommunens roll De stora flyktingströmmarna till Europa och Sverige påverkar också Luleå. Luleå kommun har sedan många år tagit emot flyktingar

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västernorrlands län

Företagsamheten 2017 Västernorrlands län Företagsamheten 2017 Västernorrlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Antal % Reklam för Norrlandsresan på TV4 och/eller på bio 89 2

Antal % Reklam för Norrlandsresan på TV4 och/eller på bio 89 2 Total Har du under hösten uppmärksammat någon eller några kampanjer angående möjligheterna att resa kollektivt? Har du noterat någon/eller några av följande kampanjer? Kännedom Kännedom Magasin Bästa resan

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl. Antalet asylsökande ökade kraftigt

De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl. Antalet asylsökande ökade kraftigt BE 68 SM 0301 Migration 2002 In- och utvandring och asylsökande Migration 2002 Immigration, emmigration and asylum-seekers I korta drag Ökat invandringsöverskott Under 2002 invandrade 64 087 personer till

Läs mer

Välfärdstappet - Västernorrlands län

Välfärdstappet - Västernorrlands län Välfärdstappet - Västernorrlands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING

VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING Här har vi samlat information som kan hjälpa dig under din första tid i din nya hemstad. Har du hunnit få nya vänner i Jönköping? Läs gärna detta, prata om det och lär känna staden

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Nyanländas hälsa. Nyanländas hälsa. Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017

Nyanländas hälsa. Nyanländas hälsa. Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017 Nyanländas hälsa Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017 Nyanländas hälsa Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Länsstyrelsernas uppdrag integration Verka för kapacitet och beredskap för mottagandet av nyanlända.

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Västernorrlands län Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Utsatta EU-medborgare Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Vilken kommun gäller svaren? Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsviks

Läs mer

Frågor och svar om mottagande av nyanlända

Frågor och svar om mottagande av nyanlända 1 [9] Frågor och svar om mottagande av nyanlända Allmänna frågor om modulbostäder och mottagandet av nyanlända: Vad innebär bosättningslagen? Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET TACK!!! Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd lag från

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland

Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland Sida 1 av 1 2015-10-20 Dnr. 457-7575-15 Länsstyrelsen Norrbotten Bilaga Sammanställning Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland har

Läs mer

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Emelie Fagerberg, apotekare Eva Oskarsson, geriatriker 141030 Smarta råd om läkemedel för äldre Samarbete LVN, SPF och PRO Information till äldre och anhöriga

Läs mer

Befolkningsprognos flyktinginvandring

Befolkningsprognos flyktinginvandring Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär

Läs mer

Rapport gällande uppföljning av ensamkommande barn och unga. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner rapporten.

Rapport gällande uppföljning av ensamkommande barn och unga. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner rapporten. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-05-24 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00285-1.5.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Epost: maria.boman@vasteras.se Kopia till Servicepartner, HVB, Flyktingenheten Individ-

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer