Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q1 Vilket år kom du till Sverige?"

Transkript

1 Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: eller tidigare eller tidigare 4,38% 16 38,08% ,40% ,96% 40 19,18% 70 Totalt / 46

2 Q2 Var bor du nu? ade: 363 Hoppade öv er: 2 Örnsköldsv ik Kramfors Sollefteå Härnösand Timrå Sundsv all Ånge Örnsköldsvik Kramfors Sollefteå Härnösand Timrå Sundsvall Ånge 11,29% 41 0,00% 0 10,47% 38 10,47% 38 5,79% 21 61,71% 224 0,28% 1 Totalt / 46

3 Q3 Hur tycker du att det är att bo i Sverige? ade: 362 Hoppade öv er: 3 Bra Sådär (Varken bra... Dåligt Förstår inte frågan Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Förstår inte frågan 87,02% ,50% 38 1,10% 4 1,38% 5 Totalt / 46

4 Q4 Varför tycker du att det är dåligt? ade: 5 Hoppade öv er: / 46

5 Q5 Vad tycker du är bra med den kommun du bor i nu? (kryssa gärna i flera svar och skriv i rutan) ade: 350 Hoppade öv er: 15 Arbete Studier Släkt/v änner/fa milj Aktiv iteter på fritiden Att jag får bo själv Inget är bra Förstår inte frågan Arbete Studier Släkt/vänner/familj Aktiviteter på fritiden Att jag får bo själv Inget är bra Förstår inte frågan 27,14% 95 66,86% ,57% 86 12,57% 44 9,14% 32 4,29% 15 4,86% 17 Totalt antal sv arande: / 46

6 Q6 Vill du bo kvar i kommunen? ade: 355 Hoppade öv er: 10 Flytta m Vet inte Flytta m Vet inte 61,13% ,42% 37 0,00% 0 0,00% 0 28,45% 101 Totalt / 46

7 Q7 Varför vill du flytta? ade: 0 Hoppade öv er: / 46

8 Q8 Vad saknar du här i kommunen? ( kryssa gärna i flera svar och skriv i rutan) ade: 343 Hoppade öv er: 22. Släkt/v änner/fa milj Arbete Saker att göra på fritiden Eget boende Affärer Studier Förstår inte frågan. Släkt/vänner/familj Arbete Saker att göra på fritiden Eget boende Affärer Studier Förstår inte frågan 7,58% 26 27,41% 94 54,23% ,33% 56 7,29% 25 8,75% 30 22,45% 77 11,95% 41 Totalt antal sv arande: / 46

9 Q9 Sätt ett kryss på varje rad ade: 344 Hoppade öv er: 21 Hur v ar informatione... Hur v ar första tiden i Sv erige Hur är förskola... Hur är skolan för barn Hur är instegsjobb... Arbete för dig Hur är utbildning/s... Hur är sfi för dig Hur är din kontakt med... Hur är din kontakt med... Hur är din kontakt med... Hur är den information... Hur är bostaden du... Hur är maten Hur är hälsooch sjukv ården Hur är lagar och regler i... Hur tycker du att v ädret ä / 46

10 Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Hur var informationen om Sverige som du fick före du reste hit? 54,94% ,74% 51 7,41% 24 16,67% 54 5,25% ,15 Hur var första tiden i Sverige 62,81% ,38% 62 11,88% 38 3,75% 12 2,19% ,44 Hur är förskola "dagis" för barn 49,16% 146 6,06% 18 1,68% 5 40,74% 121 2,36% ,65 Hur är skolan för barn 52,32% 158 5,63% 17 1,32% 4 39,07% 118 1,66% ,72 Hur är instegsjobb eller praktikplats för dig 32,00% 96 14,67% 44 14,67% 44 35,00% 105 3,67% ,45 Arbete för dig 29,33% 88 12,67% 38 18,67% 56 36,00% 108 3,33% ,37 Hur är utbildning/skola för dig 62,17% ,43% 53 4,28% 13 13,49% 41 2,63% ,32 Hur är sfi för dig 83,76% 263 8,60% 27 1,27% 4 2,87% 9 3,50% ,80 Hur är din kontakt med andra invandrare 58,94% ,48% 83 4,64% 14 5,96% 18 2,98% ,44 Hur är din kontakt med personer födda i Sverige 51,31% ,57% 66 12,42% 38 11,11% 34 3,59% ,17 Hur är din kontakt med föreningar (sport, religion) 42,41% ,07% 64 9,66% 28 22,07% 64 3,79% ,88 Hur är den information du fått om hur Sverige fungerar 58,39% ,83% 71 4,36% 13 9,73% 29 3,69% ,36 Hur är bostaden du bor i nu 67,86% ,58% 48 9,42% 29 3,90% 12 3,25% ,52 Hur är maten 69,46% ,15% 66 3,36% 10 2,35% 7 2,68% ,63 Hur är hälso- och sjukvården 55,45% ,79% 63 13,86% 42 6,93% 21 2,97% ,29 Hur är lagar och regler i Sverige 73,68% ,14% 43 0,99% 3 7,24% 22 3,95% ,61 Hur tycker du att vädret är i Sverige 25,32% 78 48,38% ,40% 69 1,62% 5 2,27% ,00 10 / 46

11 Q10 Var arbetar de som hjälpt dig mest i Sverige? ade: 323 Hoppade öv er: 42 Kommunen Arbetsförmedlin gen Migrationsv erke t Sfi Vet inte Förstår inte frågan Kommunen Arbetsförmedlingen Migrationsverket Sfi Vet inte Förstår inte frågan 24,77% 80 57,59% ,43% 66 42,41% 137 7,74% 25 3,72% 12 Totalt antal sv arande: / 46

12 Q11 Har du bott i något av Migrationsverkets boenden? ade: 337 Hoppade öv er: 28 44,81% ,19% 186 Totalt / 46

13 Q12 Hur var din tid i Migrationsverkets boende när det gäller? ade: 150 Hoppade öv er: 215 Hjälp från tolk Bostaden Maten Aktiv iteter Trev liga människor Få sv ar på frågor Din ekonomi Hjälp från adv okat/juri.... Transporter ( buss, bil) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Hjälp från tolk 70,14% ,89% 20 8,33% 12 2,78% 4 4,86% ,59 Bostaden 56,72% 76 19,40% 26 14,18% 19 5,22% 7 4,48% ,34 Maten 56,25% 72 28,13% 36 6,25% 8 5,47% 7 3,91% ,41 Aktiviteter 40,00% 48 24,17% 29 20,83% 25 10,83% 13 4,17% ,97 Trevliga människor 69,40% 93 17,16% 23 8,21% 11 2,24% 3 2,99% ,58 Få svar på frågor 66,94% 81 17,36% 21 9,09% 11 2,48% 3 4,13% ,55 Din ekonomi 38,58% 49 34,65% 44 18,11% 23 5,51% 7 3,15% ,10 13 / 46

14 Hjälp från advokat/juridisk hjälp 46,15% 54 11,97% 14 4,27% 5 28,21% 33 9,40% ,84. 53,19% 25 10,64% 5 6,38% 3 14,89% 7 14,89% ,20 Transporter ( buss, bil) 62,60% 77 21,14% 26 7,32% 9 4,88% 6 4,07% ,47 14 / 46

15 Q13 Har du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen? ade: 334 Hoppade öv er: 31 87,43% ,57% 42 Totalt / 46

16 Q14 Har du fått en plan hos Arbetsförmedlingen? ade: 292 Hoppade öv er: 73 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 66,44% ,81% 52 10,27% 30 5,48% 16 Totalt / 46

17 Q15 Hur tycker du att innehållet i planen fungerar? ade: 202 Hoppade öv er: 163 (ingen etikett) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Totalt Genomsnittligt betyg (ingen etikett) 66,34% ,71% 58 4,95% ,61 17 / 46

18 Q16 Vad är det som fungerar dåligt? ade: 6 Hoppade öv er: / 46

19 Q17 Vad vill du göra i Sverige? ade: 332 Hoppade öv er: 33 Arbeta med samma sak so... Arbeta med annat Utbilda mig för att få jobb Vet inte Förstår inte frågan Arbeta med samma sak som innan jag kom hit Arbeta med annat Utbilda mig för att få jobb Vet inte Förstår inte frågan 21,08% 70 16,57% 55 53,61% 178 5,72% 19 3,01% 10 Totalt / 46

20 Q18 Har du sökt något arbete i Sverige? ade: 329 Hoppade öv er: 36 59,57% ,43% 133 Totalt / 46

21 Q19 Har du fått något arbete i Sverige? ade: 196 Hoppade öv er: ,73% 72 63,27% 124 Totalt / 46

22 Q20 Har du eller har du haft praktik eller instegsjobb på någon arbetsplats? ade: 328 Hoppade öv er: 37 Förstår inte frågan Förstår inte frågan 31,71% ,80% 206 5,49% 18 Totalt / 46

23 Q21 Har någon frågat om du vill gå någon utbildning? (förutom SFI och samhällsorientering) ade: 327 Hoppade öv er: 38 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 54,13% ,05% 95 8,56% 28 8,26% 27 Totalt / 46

24 Q22 Skulle du vilja starta eget företag? ade: 327 Hoppade öv er: 38 Vet inte Förstår inte frågan Vet inte Förstår inte frågan 40,37% ,91% 88 26,61% 87 6,12% 20 Totalt / 46

25 Q23 Vet du var du kan få hjälp att starta eget företag? ade: 218 Hoppade öv er: ,32% 77 64,68% 141 Totalt / 46

26 Q24 Var då? ade: 73 Hoppade öv er: 292 Almi Arbetsförmedlin gen Kommunen Andra inv andrare Vänner och släkt Almi Arbetsförmedlingen Kommunen Andra invandrare Vänner och släkt 10,96% 8 68,49% 50 32,88% 24 4,11% 3 19,18% 14 Totalt antal sv arande: / 46

27 Q25 Har du varit hos någon läkare/sjuksköterska i Sverige? ade: 326 Hoppade öv er: 39 76,99% ,01% 75 Totalt / 46

28 Q26 Har du fått någon hjälp från sjukvården? ade: 326 Hoppade öv er: 39 69,94% ,06% 98 Totalt / 46

29 Q27 Hur mår du? ade: 326 Hoppade öv er: 39 (ingen etikett) Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Totalt Genomsnittligt betyg (ingen etikett) 75,15% ,25% 66 4,60% ,71 29 / 46

30 Q28 Har du varit hos tandläkaren som tittat på dina tänder i Sverige? ade: 324 Hoppade öv er: 41 Förstår inte frågan Förstår inte frågan 39,81% ,41% 186 2,78% 9 Totalt / 46

31 Q29 Har du varit i kontakt med ade: 314 Hoppade öv er: 51 Kommunen Arbetsförmedlin gen (Arbete... Almi (Starta företag) Försäkringskass an... Landstinget (Sjukhus -... Migrationsv erke t (när du ko... Skattev erket (Uppehållsti... Röda korset/röda... Univ ersitet (Högre Vet ej Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Kommunen 56,29% ,46% 110 1,40% 4 3,85% ,57 Arbetsförmedlingen (Arbete och utbildning) 86,96% 260 9,36% 28 1,00% 3 2,68% ,88 Almi (Starta företag) 8,53% 22 71,71% ,40% 32 7,36% ,96 Försäkringskassan (Utbetalningar) 68,35% ,86% 58 5,76% 16 5,04% ,66 Landstinget (Sjukhus - vårdcentral) 72,04% ,00% 53 3,23% 9 5,73% ,73 Migrationsverket (när du kom till Sverige) 81,72% ,10% 38 1,72% 5 3,45% ,83 Skatteverket (Uppehållstillstånd, Idhandlingar) 83,75% 237 6,71% 19 4,59% 13 4,95% ,83 Röda korset/röda halvmånen 15,59% 41 63,88% ,65% 28 9,89% ,05 Universitet (Högre utbildning) 13,81% 37 72,76% / 46 6,72% 18 6,72% ,08

32 / 46

33 Q30 Brukar du besöka någon ade: 311 Hoppade öv er: 54 Idrottsförening (sport) Religiös förening... Humanitär förening (Rö... Inv andrarföreni ng Vet ej Förstår inte frågan 33 / 46

34 Vet ej Förstår inte frågan Totalt Idrottsförening (sport) 43,29% ,64% 136 5,37% 16 5,70% Religiös förening (Kyrka, Moské, etc) 53,15% ,92% 97 5,59% 16 7,34% Humanitär förening (Röda korset, FN, 5i12, etc) 18,32% 50 60,81% ,36% 31 9,52% Invandrarförening 24,63% 66 50,75% ,43% 36 11,19% / 46

35 Q31 Vad du tycker om... ade: 311 Hoppade öv er: 54 Kommunen Arbetsförmedlin gen (Arbete... Almi (Starta företag) Försäkringskass an... Landstinget (Hälso- och... Migrationsv erke t (när du ko... Skattev erket (Uppehållsti... Röda korset/röda... Univ ersitet (Högre Bra Sådär (Varken bra eller dåligt) Dåligt Vet inte Förstår inte frågan Totalt Genomsnittligt betyg Kommunen 64,29% ,69% 52 3,06% 9 11,90% 35 3,06% ,39 Arbetsförmedlingen (Arbete och utbildning) 67,47% ,81% 52 6,85% 20 4,45% 13 3,42% ,54 Almi (Starta företag) 12,27% 33 14,50% 39 5,20% 14 62,08% 167 5,95% ,75 Försäkringskassan (Utbetalningar) 63,18% ,80% 41 1,81% 5 15,88% 44 4,33% ,31 Landstinget (Hälso- och sjukvård) 55,11% ,07% 55 9,49% 26 11,31% 31 4,01% ,24 Migrationsverket (när du kom till Sverige) 69,15% ,18% 40 4,26% 12 8,87% 25 3,55% ,49 Skatteverket (Uppehållstillstånd, Id-handlingar) 71,84% ,47% 29 2,89% 8 10,47% 29 4,33% ,50 Röda korset/röda halvmånen 24,45% 67 12,77% 35 1,09% 3 52,92% 145 8,76% ,10 Universitet (Högre utbildning) 23,90% 65 10,66% 29 1,84% 5 56,62% 154 6,99% ,02 35 / 46

36 Q32 Skriv gärna i rutan om du vet något som kan bli bättre i kommunen! ade: 165 Hoppade öv er: / 46

37 Q33 Är du... ade: 309 Hoppade öv er: 56 Kv inna Man Kvinna Man 51,78% ,22% 149 Totalt / 46

38 Q34 Ålder: ade: 309 Hoppade öv er: år eller yngre Mellan 25 och 45 år 46 år eller äldre 24 år eller yngre Mellan 25 och 45 år 46 år eller äldre 18,77% 58 67,64% ,59% 42 Totalt / 46

39 Q35 Hur bor du? ade: 309 Hoppade öv er: 56 Bor med fru/man/part... Bor med syskon/föräl... Bor ensam Förstår inte frågan I Migrationsv e... Tillsammans med v än/kompis Ensam med barn Bor med fru/man/partner/sambo Bor med syskon/föräldrar/släkt Bor ensam Förstår inte frågan I Migrationsverkets boende Tillsammans med vän/kompis Ensam med barn 52,43% 162 8,09% 25 32,36% 100 1,62% 5 5,18% 16 0,00% 0 0,32% 1 Totalt / 46

40 Q36 Bor du med barn ade: 309 Hoppade öv er: 56 44,01% ,99% 173 Totalt / 46

41 Q37 Vilket land växte du upp i? ade: 214 Hoppade öv er: 151 Irak Iran Afganistan Syrien Turkiet Somalia Eritrea Thailand Europa (Världsdel) Nordamerika (Världsdel) Sydamerika (Världsdel) Irak Iran Afganistan Syrien Turkiet Somalia Eritrea Thailand Europa (Världsdel) 4,21% 9 7,94% 17 5,14% 11 18,69% 40 2,34% 5 12,15% 26 27,57% 59 7,94% 17 10,28% / 46

42 Nordamerika (Världsdel) Sydamerika (Världsdel) 1,40% 3 2,34% 5 Totalt / 46

43 Q38 Har du kommit till Sverige som... ade: 308 Hoppade öv er: 57 Asylsökande (Flykt från... Kv otflykting (FN) Anhöriginv andra re (Till... Arbetskraftsinv andrare/stud... Förstår inte frågan Asylsökande (Flykt från sin hemort) Kvotflykting (FN) Anhöriginvandrare (Till fru/man/släkt) Arbetskraftsinvandrare/studier (Hade arbete/studier i Sverige) Förstår inte frågan 37,34% ,69% 36 30,19% 93 4,55% 14 16,23% 50 Totalt / 46

44 Q39 Var det som... ade: 158 Hoppade öv er: 207 Flykting (Flykt från... Skyddsbehöv ande (Rädd för... "Synnerligen ömmande skäl... Förstår inte frågan Flykting (Flykt från sin hemort) Skyddsbehövande (Rädd för bestraffning, krig, kön, etc) "Synnerligen ömmande skäl" (Sjuk, handikapp, lång tid i Sverige, etc) Förstår inte frågan 37,97% 60 29,75% 47 0,63% 1 31,65% 50 Totalt / 46

45 Q40 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? ade: 308 Hoppade öv er: 57 0 ingen skola alls 1-5 år 6-9 år 10 år eller längre Förstår inte frågan 0 ingen skola alls 1-5 år 6-9 år 10 år eller längre Förstår inte frågan 8,12% 25 9,09% 28 22,73% 70 58,77% 181 1,30% 4 Totalt / 46

46 Q41 Vilken nivå läser din klass sfi? ade: 221 Hoppade öv er: 144 Studiev äg 2 B Studiev äg 2 C Studiev äg 3 C Studiev äg 3 D Studieväg 2 B Studieväg 2 C Studieväg 3 C Studieväg 3 D 13,12% 29 18,10% 40 29,86% 66 38,91% 86 Totalt / 46

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer