BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING MB3197-SE-B"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SV -B

2 Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta del av dina synpunkter på rullstolen. På så sätt kan vi få en ännu bättre produkt. Vi rekommenderar, för din egen säkerhet och för att du ska kunna utnyttja möjligheterna med din nya rullstol, att du noga läser igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda rullstolen. Kort om Exigo 30 Exigo 30 är utvecklad i samarbete med marknaden. Resultatet är en unik rullstol med hög komfort och goda rullegenskaper. Med en totalbredd på sitsbredden + 18 cm ger rullstolen god framkomlighet genom både smala dörröppningar och i trånga utrymmen. Exigo 30 är enkel att ta med i bil och att transportera på andra sätt, standardstolen väger endast totalt 17 kg inklusive arm- och benstöd, och hopfälld är den endast 28 cm bred. Exigo 30 kan enkelt anpassas efter varje enskild brukare. Justeringsmöjligheterna är många, och anpassningarna kräver minimal användning av verktyg samt minimalt utbyte av delar. Måttskalor på alla justeringspunkter förenklar anpassningen och ger ett exakt resultat. På ett par minuter kan du exempelvis reglera höjd och tyngdpunkt med 25 drivhjulspositioner. Användningsområde Exigo 30 ät tänkt att användas både inom- och utomhus. Rullstolen är utvecklad för personer som på något sätt har problem att gå. För personer som själv bemästrar körning, styrning och bromsning så kan stolen användas utan ledsagare. Inställningar Alla inställningar som nämns i brukarmanualen bör utföras av eller i samråd med kvalificerad personal. Den här bruksanvisningen tillhör Exigo 30 med serienummer: Rullstolen är kontrollerad och godkänd den : av :

3 Innehåll Inledning...2 Innehåll...3 Rullstolens delar...4 Montering och transport...5 Användning av rullstolen...6 Inställning av stolen...12 Höftbälte montering...23 Säkerhetsföreskrifter...24 Säkerhet i fordon...25 Underhåll...28 Tekniska data...31 Märkning...33 Tillbehör...34 Garanti

4 Rullstolens delar För att du lättare ska kunna läsa och förstå den här bruksanvisningen är det viktigt att du känner till de vanligaste beteckningarna som vi använder för rullstolens olika delar. Titta på den här bilden och leta samtidigt reda på de aktuella delarna på rullstolen. Utrustningen på din stol kan variera något från rullstolen som visas på bilden nedan. Ryggstöd med klädsel Körhandtag Armstöd Klädskydd Sits Drivhjul Drivring Benstöd Ram Broms Drivhjulsblock Länkhjulets lagerhus Fotplatta Länkhjulsgaffel Länkhjul Bild 1 4

5 Montering Bild 2 Som standard levereras rullstolen komplett. Det enda du själv måste göra är att fälla ut stolen och eventuellt sätta på benstöden, samt montera tippskydden. Monteringsanvisning finns med tippskydden. Montering och transport Bild 2 Fälla ut rullstolen Bild 3 Du fäller ut rullstolen genom att med handflatorna trycka ned sitsen vid dess rör. Obs! Ta inte tag i rören, eftersom du kan klämma dig. Lägg sittdynan (tillbehör) på plats och se till att den ligger som den ska på sitsen. Bild 3 Fälla ihop rullstolen Bild 4 Ta ur sittdynan (tillbehör) och fäll upp fotplattorna eller ta av benstöden innan du fäller ihop rullstolen. Ta tag i sittklädseln och lyft rakt upp. Nu fälls stolen ihop. Se till att ryggklädseln fälls ihop bakåt. Bild 4 MB3197-S 5

6 Snabbkoppling Bild 5 Rullstolen levereras med snabbkoppling på drivhjulen. Tryck in knappen mitt på drivhjulet när du vill ta av eller sätta på hjulet. Användning av rullstolen Obs! Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt. Det gör du genom att se till att knappen snäpper till och sticker ut ca 5 mm när snabbkopplingsaxeln är helt inne i hylsan (mutterstycket). Bild 5 Reglerbara körhandtag Bild 6 Du ställer in körhandtaget genom att lossa låsspaken samtidigt som du skjuter upp eller ned körhandtaget till önskad höjd. Dra åt låsspaken igen. Du kan ta bort handtaget helt genom att lossa låsspaken, trycka in fjädertappen (6A) och sedan dra upp körhandtaget. A Bild 6 Armstöd, ta av och sätta på Bild 7 Du kan ta bort armstödet genom att lyfta det rakt upp. Bild 7 6

7 Användning av rullstolen Svänga ut/sätta på/ta av benstöden Bild 8 och 9 Benstöden är ut- och insvängbara samt avtagbara för enklare förflyttning. Benstöden kan frigöras genom att du vrider spaken (8A) inåt eller utåt, så att benstöden kan svängas ut eller in. A Bild 8 När benstöden har svängts åt sidan kan de lyftas rakt upp och tas av helt om så önskas. Om du sedan vill sätta på dem igen upprepar du proceduren i motsatt ordningsföljd. Spaken låses igen automatiskt. Bild 9 7

8 Användning av rullstolen Helt fotstöd (standard på Exigo 30 X-stolarna) Bild 10 Fotplattan kan delas i två delar och fällas upp vid transport. Se till att fotplattorna går i lås när du fäller ner dem. Fotplattorna spärras enkelt genom att fälla ner dem vinkelrätt mot varandra (se bild 10). Svänga ut/sätta på/ta av benstöden (Helt fotstöd) Bild 11 och 12 Benstöden är ut- och insvängbara samt avtagbara för enklare förflyttning. Benstöden kan frigöras genom att du vrider spaken (11A) inåt eller utåt, så att benstöden kan svängas ut eller in. Bild 10 A När benstöden har svängts åt sidan kan de lyftas rakt upp och tas av helt om så önskas. Om du sedan vill sätta på dem igen upprepar du proceduren i motsatt ordningsföljd. Spaken låses igen automatiskt. Bild 11 Bild 12 8

9 Användning av bromsarna Bild 13 Parkeringsbromsen skjuts framåt och nedåt när bromsen ska låsa hjulen. Användning av rullstolen Parkeringsbromsen är endast konstruerad för att hålla rullstolen på plats när den står stilla. Den får under inga omständigheter användas som körbroms (färdbroms). Tippskydd/Tramprör Bild 14 Tippskyddet fälls ned genom att du drar ut det samtidigt som du vrider ned det. Tippskyddet är standardjusterat med frigång ned till underlaget, vilket gör det möjligt för användaren att ta sig över dörrtrösklar och liknande. Bild 13 Trampröret är tillgängligt oavsett om tippskyddet är uppfällt eller nedfällt. Bild 14 9

10 Förflyttning i och ur stolen Bild 15, 16 och 17 Lås bromsarna Sväng eventuellt ut benstöden Sätt dig långt fram i stolen innan du flyttar dig till en annan stol, säng eller liknande. Användning av rullstolen Bild 15 Bild 16 Bild 17 10

11 Komma över hinder, trappor Bild 18 och 19 Om rullstolen ska lyftas uppför/nedför trappor och användaren sitter i stolen, bör de rekommenderade lyftpunkterna användas. Dessa är markerade på rullstolen. Lyftpunkterna är körhandtagen och benstöden. Användning av rullstolen Bild 18 Lyft inte rullstolen i armstöden! Obs! Om rullstolen har reglerbara körhandtag måste du se till att dessa är låsta innan du lyfter. För att ledsagarna ska få en bättre lyftställning kan de eventuellt lyfta på varsin sida av stolen. Komma över hinder, trottoarkanter Bild 20 Fäll upp tippskyddet när rullstolen ska köras över trottoarkanter eller liknande. Sätt sedan en fot på trampröret samtidigt som du styr med körhandtagen. Bild 19 Brant terräng Vid ofta förekommande körning i kuperad terräng rekommenderar vi att en egen broms för eventuell ledsagare monteras (så kallad vårdarbroms). Bild 20 11

12 Inställning av stolen Exigo 30 har måttskalor som hjälper dig att göra exakta justeringar för stolen För följande justeringar hittar du olika måttskalor som hjälper dig att göra snabba och exakta justeringar: Sitthöjd bak Sidan 13 och 15 Skalan anger sitthöjd i enlighet med drivhjulens storlek Tyngdpunkt Sidan 16 Måttskalan går från 1 till 5, där 1 är den mest tippsäkra positionen Sitthöjd fram Sidan 13, 14 och 17 Stegvis skala från 1 till 9 för att säkerställa att båda länkhjulen får samma inställning Länkhjulets vinkel (castervinkel) Sidan 17 Stegvis skala för att säkerställa att båda länkhjulen får samma inställning Rygghöjd Sidan 18 Skalan visar rygghöjden från 35 cm till 45 cm Ryggvinkel Sidan 18 Skalan anger ryggvinkel från -5 till 16 Tippskydd Sidan 20 Måttskalan, från 1 till 5, underlättar justeringen av tippskyddet, så att det stämmer överens med drivhjulspositionen. Benstödslängd Sidan 20 Stegvis skala från 1 till 9 för att säkerställa att båda benstöden får samma inställning Armstödshöjd Sidan 22 Skalan visar avståndet från sitsen till armstödets övre del. Från 18 cm till 24 cm för standardarmstöd och från 22 cm till 29 cm för höga armstöd. 12

13 Justering av sitthöjden Inställning av stolen Sitthöjden kan enkelt justeras. Du kan också ändra vinkel på sitsen genom att ha olika sitthöjd fram och bak. Genom att ändra sittvinkeln kan du uppnå bättre stabilitet och högre sittkomfort. De olika sätten som sitthöjden kan justeras på påverkar även rullstolens framkomlighet och rullegenskaper. Justering av den bakre sitthöjden Bild 21 och 22 Den bakre sitthöjden kan justeras med metoderna som beskrivs nedan. Bild 21 Flytta hjulfästena uppåt eller nedåt Genom att flytta hjulfästena uppåt sänker du sitthöjden. Genom att flytta hjulfästena nedåt höjer du sitthöjden, se sidan 15. Byte till större eller mindre drivhjul Med ett större drivhjul höjs sitthöjden, medan ett mindre drivhjul sänker sitthöjden. I tabellen på sidan 31 visas vilka sitthöjder du kan ställa in genom att byta till en annan drivhjulsstorlek. Bild 22 Justering av den främre sitthöjden Bild 23 Den främre sitthöjden kan du justera med hjälp av metoderna nedan Flytta länkhjulets lagerhus uppåt eller nedåt (se sidan 17). Genom att flytta lagerhuset uppåt sänker du sitthöjden, och när du flyttar lagerhuset nedåt höjer du sitthöjden. 13

14 Inställning av stolen Flytta länkhjulet till en högre eller lägre position i länkhjulsgaffeln Genom att flytta länkhjulet till en högre position i länkhjulsgaffeln (23A), sänker du sitthöjden och när du flyttar länkhjulet till en lägre position höjer du sitthöjden. Byte till större eller mindre länkhjul Med ett mindre länkhjul sänks sitthöjden, medan ett större länkhjul höjer sitthöjden. Vid byte av länkhjul ger ett mindre länkhjul mindre svängradie, vilket därmed ökar framkomligheten i trånga utrymmen. Det ger också större plats för benen. Ett större länkhjul ökar svängradien, men samtidigt ger det bättre framkomlighet och komfort på ojämna underlag. Byte till längre eller kortare länkhjulsgaffel En kortare länkhjulsgaffel sänker sitthöjden, ger mindre svängradie, och ökar därmed framkomligheten i trånga utrymmen samt ger även större utrymmen för benen. En längre länkhjulsgaffel höjer sitthöjden, samtidigt som den ger dig möjlighet att byta till flera alternativa länkhjul. I tabellen på sidan 31 visas vilka sitthöjder du kan ställa in genom att använda metoderna ovan. Obs! Kom ihåg att justera vinkeln på länkhjulsinfästningen (castervinkeln) när du har ändrat sitthöjden samt att kontrollera/justera bromsarnas funktion när du har justerat den bakre sitthöjden. Länkhjulets lagerhus Länkhjul Bild 23 Länkhjulsgaffel A 14

15 Inställning av stolen Inställning av den bakre sitthöjden Bild 24 och 25 På stolramen finns en måttskala (25A) som visar sitthöjden i förhållande till drivhjulets storlek. Ta av drivhjulet Lossa muttern (25B) med en 27 mm fast nyckel och skruva ur den så långt det går Dra det inre och yttre hjulfästet från varandra något Justera hjulfästena stegvis uppåt eller nedåt enligt skalan Tryck ihop det inre och det yttre hjulfästet Obs! Det är viktigt att se till att hjulfästenas tappar går in i ramens hål och att hylsan fälls ned i spåret innan du skruvar åt muttern Bild 24 Alternativa drivhjulsstorlekar B A Bild 25 Sitthöjder som uppnås med de olika stegen på skalan Du hittar din drivhjulsstorlek överst på skalan. I kolumnen under drivhjulsstorleken kan du se var du ska placera hjulfästena för att uppnå de olika sitthöjderna. 15

16 Inställning av stolen Inställning av tyngdpunkten (balanspunkten) Bild 26 och 27 Det går att placera drivhjulet i fem olika positioner i förhållande till tyngdpunkten. Detta visas med en skala (26A) på hjulfästena. Placering 1 står för den mest tippsäkra positionen. Lossa muttern (26B) med en 27 mm fast nyckel och skruva ur den så långt det går Justera drivhjulets hylsa framåt eller bakåt (Bild 27). Bild 26 A B Obs! Det är viktigt att se till att hjulfästenas tappar går in i ramens hål och att hylsan fälls ned i spåret innan du skruvar åt muttern Kom ihåg att justera bromsarna och tippskyddet när du har justerat sitthöjden och tyngdpunkten. Obs! Om höjden eller tyngdpunkten ändras bör du börja med att justera drivhjulen och därefter länkhjulens höjd och vinkel. Bild 27 16

17 Inställning av den främre sitthöjden Bild 28, 29 och 30 Om du ställer in rullstolens höjd bör du reglera höjden på länkhjulen innan du reglerar vinkeln. Vid både höjd- och vinkelreglering av länkhjulen har du en skala som hjälper dig, så att båda länkhjulen får samma inställning. Inställning av stolen Bild 28 Inställning av länkhjulens höjd Bild 29 Länkhjulet har en skala från 1-9 som hjälper dig så att båda länkhjulen får samma höjd. Lossa skruven (29A) Justera till önskad höjd, se skala (29B) Dra åt skruven B A Inställning av länkhjulets vinkel (castervinkel) Bild 30 Lossa skruven (30A) något Lossa skruven (30B) Sätt in insexnyckeln i kopplingsringen (30C) och vrid till önskad vinkel, se skalan Dra åt skruven (30B). Skruvtätning, till exempel Blå Locktite nr 243, kan användas. Dra åt skruven (30A) Bild 29 B C A Vid korrekt vinkel på länkhjulet står lagerhuset i vertikal position (90 ) mot underlaget. Denna vinkel får du genom att bilda en rät vinkel mot lagerhuset/golvet. Bild 30 17

18 Inställning av stolen Justering av rygghöjd Bild 31 För att komma åt ryggröret när du ska justera rygghöjden öppnar du luckan (31C) i ryggklädseln. Du hittar en måttskala (31A) som visar rygghöjden. För att du lättare ska kunna komma åt ryggröret kan du lyfta upp körhandtaget. Du kan utföra justeringen medan brukaren sitter i stolen, och du behöver inte heller ta bort drivhjulen för att justera rygghöjden. Lossa skruven i ryggröret (31B) Justera till önskad rygghöjd, se måttskalan Skruva åt skruven igen A Bild 31 B C Justering av ryggvinkel Bild 32 och 33 Ryggvinkeln kan justeras från - 5 till 15, med 5 intervaller på 5. På ryggstödets fästkonsol finns en skala för ryggvinkeln (33A). Du kan utföra justeringen medan brukaren sitter i stolen, och du behöver heller inte ta bort drivhjulen för att justera ryggvinkeln. Lossa skruven (33B) ca 5 mm Dra ut låsringen (33C), justera ryggvinkeln och släpp låsringen vid önskad vinkel Skruva åt skruven (33B) Bild 32 A B C Bild 33 18

19 Justering av ryggens kurvatur Bild 34 Inställning av stolen Rullstolens ryggstöd är polstrat och du kan anpassa dess kurvatur för att få behaglig sittkomfort och god stabilitet. Brukaren ska sitta i stolen när du reglerar ryggstödets kurvatur. Genom att lossa på ryggklädseln kommer du åt kardborrebanden. Med dessa band kan du justera ryggstödets kurvatur och på så sätt uppnå maximal komfort och maximalt stöd. Bild 34 Inställning av bromsarna Bild 35 och 36 Som standard levereras rullstolen med bromsar som är anpassad efter den mittersta drivhjulspositionen. För att flytta bromsen lossar du skruven (35A) som finns på ramens insida på stolens främre del. Flytta hela bromsen i spåret till önskad position. Rätt avstånd mellan bromsklossen och hjulet (36A) är cirka 2,5 cm. Bromsarna som levereras med stolen behöver normalt inte justeras. Bild 35 A A Bild 36 19

20 Inställning av stolen Justering av tippskydd Bild 37 Justera tippskyddet när du har ändrat stolens tyngdpunkt. Lossa skruven (37A). Dra tippskyddet till rätt position så att måttet på tippskyddets måttskala överensstämmer med drivhjulspositionen. Skruva åt skruven igen. Det ska vara max. 35 mm från tippskyddets ände till underlaget. Den här justeringen gör du genom att lossa skruven (37B) och dra det nedre röret på tippskyddet till önskad position. Skruva åt skruven igen. Inställning av längden på benstöden Bild 38 A B max. 35 mm Bild 37 B Benstöden har en måttskala (38A) på utsidan, som hjälper dig att ställa in rätt längd. Benstödens längd justerar du genom att lossa fästskruven (38B) ca 5 mm. Justera sedan benstöden till önskad längd och skruva åt skruven igen. A Bild 38 Inställning av vinkeln på benstödet Bild 39 A Vinkeln på benstödet kan ställas till 70, 80 eller 90 Skruva ut skruven (39A) Dra ut eller tryck tillbaka benstödet till önskad vinkel Sätt skruven i önskat hål och dra åt 70º 80º 90º Bild 39 20

21 Inställning av stolen Justera sittdjup Bild 40, 41 och 42 Djupet på sitsklädseln justeras genom att skjuta sitsklädseln framåt eller bakåt. A I tabellen på sidan 31 kan du se vilka sittdjup du kan ställa in på din stol. Lossa den överlappande sitsklädseln (40A) från varandra Slå ihop rullstolen så att sitsklädseln blir löst så att du kan flytta det Skjut sitsklädseln framåt eller bakåt tills önskat sittdjup uppnåtts Fäst den överlappande sitsklädsel motvarandra och fäll ut rllstolen igen. Bild 40 Bild 41 Bild 42 21

22 Inställning av stolen Justering av armstödshöjd Bild 43 När du ska justera höjden på armstödet börjar du med att lossa skruven (43A). Höj eller sänk armstödet till önskad position. Läs av skalan (43B) så att du får samma höjd på båda armstöden. Skalan visar antal centimeter från sitsen till armstödets översta del. Skruva åt skruven igen. När du har justerat armstödet till önskad position kan du flytta klädskyddet för att undvika öppningar mot hjulet. Lossa skruven (43C) och för klädskyddet uppåt eller nedåt. Skruva åt skruven igen. Klädskyddet kan inte justeras på Exigo 30 i sb 54-6 B Bild 43 A C Justering av djupet på armstöden Bild 44 Justera djupet på armstöden genom att flytta dem framåt eller bakåt. Lossa skruven(44a) med en 10 mm fast nyckel. Flytta armstödsplattorna till önskad position genom att dra dem framåt/ bakåt, dra åt skruvarna. A Bild 44 22

23 Höftbälte montering Montering av höftbälte (tillbehör) Bild 45, 46 och 47 Skruva ut skruven (45A). Använd en 4 mm sexkantnyckel. Montera höftbältet som det visas i figur 46. Använd skruven du tagit loss. Se till att höftbälte är riktig anpassat till brukaren. Bältet skall sitta fast över höften med en vinkel på ca 45 från infästningspunkten på stolen. Se till att bältet blir rengjort med jämna mellanrum och att låsmekanismen fungerar. Bälte och låsmekanism kan rengöras med en fuktig trasa. Om man placerar bältet ovanför höften, mot magen, kan det föra med sig felaktigheter i sittställningen då brukaren kan glida framåt i stolen. Bild 45 A Bild 46 Korrekt placering av bältet Felaktig placering av bältet 45 Figur 47 23

24 Säkerhetsföreskrifter Stå inte på fotplattorna och belasta dem inte för mycket. En rullstol bör betraktas som ett substitut för gångfunktionen. Användare får således färdas bland fotgängare, men inte på vägar eller trafikerade gator. Se till att du står på ett så stabilt och jämnt underlag som möjligt när du ska förflytta dig ur stolen. Se också till att bromsen är i den låsta positionen, så att stolen inte flyttar sig oavsiktligt. Maximal användarvikt för Exigo 30 är 140 kg. Du bör kontrollera stolen regelbundet för att försäkra dig om att alla skruvar, bultar och andra fästanordningar är ordentligt åtdragna. Se alltid till att tippskyddet är nedfällt när stolen används. Om modifikationer utförs på stolen, exempelvis om drivhjulen eller länkhjulen flyttas, rygghöjden justeras o.s.v. påverkas stolens köregenskaper, balans och tippunkt. Var särskilt försiktig när stolen används igen efter dessa justeringar. Vi rekommenderar att medhjälpare hjälper till vid förflyttning i och ur stolen. Se till att inte kläder, bagage och andra lösa föremål fastnar i hjulens ekrar. Var uppmärksam på eventuell klämrisk, undvik att fastna med fingrarna mellan klädskyddet och hjulet, samt mellan hjulet och bromsen. Om stolens front måste höjas under körning för att komma över ett hinder bör du aldrig göra det genom att trycka ned körhandtagen. Tryck ned trampröret samtidigt som du trycker ned körhandtagen med lagom kraft. Om man sitter länge i en rullstol ökar risken för trycksår. Om hög risk för trycksår föreligger rekommenderar vi att du använder en speciell sittdyna som ska motverka detta. Var uppmärksam på att temperaturen på att metalldelarna i rullstolens ovansida kan bli hög om rullstolen är placerad i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla. 24

25 Säkerhet i fordon Exigo 30 som passagerarsäte i fordon Om möjligt skall brukaren förflyttas till bilens passagerarsäte och använda bilens säkerhetsbälte. Den oanvända rullstolen skall då placeras i bagageutrymet eller säkras i fordonet. Rullstolen kan användas som passagerarsäte i fordon. Rullstolen är testad enligt ISO När rullstolen används som passagerarsäte ska den stå i färdrinktningen med länkhjulen framåt. Rullstolen ska fästas med fästsystem som den är testad med; Systemet är ett 4-punkts fästsystem. Systemet är ett totalsystem som fäster både rullstol och brukare i fordonet. Systemet kräver montering av fästskenor i fordonet. Brukarinfästning: 3-punkts skulder och höftbälte. Exigo 30 har utmärkt fyra fästpunkter (bild 48) som ska användas för fastsättning i fordon: Bakre rör på sidoramen, över drivhjulsblocken Främre för på sidoramen, över benstödshängaren Bild 48 Observera! Handicare frånsäger sig allt ansvar om Exigo 30 används som passagerarsäte i fordon med andra fästsystem än det som är beskrivet här ovanför. 25

26 Säkerhet i fordon Fäste av säkerhetsbälte.: Magbältet ska fästas så brett som möjligt inom en vinkel på 30º till 75º. Bröstbälet fästes över skuldrorna och bröstet. Säkerhetsbältet fästes så tätt som möjligt mot kroppen och bältet får inte vara vridet. Se till att säkerhetsbältet inte hålles ifrån kroppen av rullstolens delar, ge särskilt akt på rullstolens armstöd och hjul. För rätt placering se bild 49. Rullstolen får inte vara bakåttiltat när den används som passagerarsäte i fordon. Bild 49 Se till att säkerhetsbältet inte hålles ifrån kroppen av rullstolens delar, ge särskilt akt på rullstolens armstöd och hjul. OBSERVERA a) Om möjligt ska rullstolen placeras framåtvänt i fordonet och säkras enligt instruktioner från fäststystemets producent. b) Denna rullstol har godkänts för bruk i fordon och har uppfyllt kraven för framåtvänd transport och frontalkollision. Rullstolen är inte testad för andra placeringar i fordon. c) Rullstolen är dynamiskt testad i framåtvänd position med brukare fastsatt med både mag- och bröstbälte (3-punktsbälte). d) Både mag- och bröstbälte bör användas för att reducera möjligheten till huvud- och bröstskador genom sammanstötning med delar i bilen. 26

27 Säkerhet i fordon e) För att reducera möjliga skador på rullstolsbrukaren, måste bord som är monterade på rullstolen och som inte är kraschtestade: avlägsnas och säkras separat i fordonet eller säkras till rullstolen, men placerat med en energiabsorberande polstring mellan bodet och brukaren f) När det är möjligt, ska annat tillbehör till rullstolen antingen säkras till rullstolen eller avlägsnas från rullstolen och säkras i fordonet vid transport. Så att inga delar lossnar och medför skada på brukaren vid en kollision. g) Sidostöd och positioneringstillbehör får inte ses som säkerhetsutrustning/säkerhetsbälte im det inte är märkt enligt kraven i ISO h) Rullstolen måste inspekteras av en representant för producentetn innan den får tas i bruk igen, om den varit delaktig i någon som helst forma av kolllision. i) Det får inte göras ändringar eller utbyten av fästpunkter/bilfästen på rullstolen eller på ramdelar utan att producenten har medgivit detta. j) Elektriska rullstolar ska ha gel-fyllda batterier om de skall transporteras i fordon. Resa med fordon i kollektivtrafik Exigo 30 kan användas vid resa med fordon i kollektivtrafik där rullstolsanvändaren färdas utan fasthållning med rullstolen vänd bakåt mot en stödanordning som utformats i enlighet med Direktiv 2001/85/EG, Bilaga VII, punkt Rullstolar i sittbredd 48 och 51, som är utrustade med med One-tool hjulblock, kan inte användas vid resa med kollektivtrafik enligt Direktiv 2001/85/EG, Bilaga VII, punkt Exigo 30 X kan inte användas vid resa i kollektivtrafik enligt Direktiv 2001/85/EG, Bilaga VII, punkt

28 Underhåll Underhåll som tas upp i det här avsnittet kan utföras av användaren. Underhållsarbete utöver detta bör utföras av kvalificerad personal från leverantören, din kommun eller hjälpmedelscentralen. Vänd dig till den regionala hjälpmedelscentralen om du vill ha information om reparationer eller service. Rengöring av ramen Ramen bör regelbundet rengöras med milt såpvatten. Du kan använda avfettningsmedel om ramen är mycket smutsig. Ramen kan eventuellt spolas av med en högtrycksspolare. Försök då att undvika att rikta spolen direkt mot kullagren. Torka av rullstolen ordentligt när den har tvättats och när du har varit ute med den i regn. Om du använder avfettningsmedel bör du smörja de rörliga delarna igen. Desinfektion Desinkfektion skall enbart utföras av kvalificerad personal. Rullstolen kan desinficeras med desinfektionsmedel som innehåller % etanol. Använd inte klor- eller fenolhaltiga desinfektionsmedel. Rengöring av sits- och ryggöverdrag Sitsklädsel, ryggklädsel och ryggöverdrag kan maskintvättas i 60 C. Se tvättanvisningarna för de olika materialen. Situationer som kan orsaka skada på rullstolen Stolen bör inte användas i temperaturer under -35 C eller över 60 C. Inga krav på luftfuktighet eller lufttryck måste uppfyllas. Vid förvaring ställs inga krav utöver detta. Skruvar och muttrar Skruvar och muttrar kan lossna något med tiden. Kom därför ihåg att kontrollera, och eventuellt efterjustera, dessa med jämna mellanrum. Skruvtätning, till exempel Blå Locktite nr 243, kan användas. Om låsmuttrar har demonterats förlorar de viss del av de låsande egenskaperna och bör bytas ut. Drivhjul Drivhjulen är utrustade med ekrar. Dessa bör efterjusteras minst en gång om året. Vänd dig till en lokal cykelhandlare eller till närmaste hjälpmedelscentral. Snabbkoppling på hjulen Snabbkopplingen på drivhjulen kräver regelbunden tillsyn. Du bör kontrollera att låskulorna fungerar tillfredsställande, och med jämna mellanrum rengöra och smörja utlösarbulten och låskulorna med olja. 28

29 Rekommenderat lufttryck Underhåll Stolen levereras som standard med luftpumpade däck men punkteringsfria finns som tillval. Leta reda på markeringen med storlek på drivhjulet/länkhjulet, och avläs därefter maximalt rekommenderat lufttryck i tabellen. Observera att med ett högt lufttryck rullar stolen lättare, medan ett lägre lufttryck ger mer fjädring. För bästa möjliga köregenskaper bör lufttrycket kontrolleras regelbundet. kpa Bar PSI Drivhjul luft 350 3,5 50 Drivhjul högtryck 630 6,3 90 Länkhjul 6 luft 250 2,5 35 Länkhjul 8 luft 250 2,5 36 Verktyg för service och underhåll av rullstolen Justering av: Verktyg: Justering av: Bromsar Insexnyckel 4 mm Rygghöjd Insexnyckel 5 mm Benstödslängd Insexnyckel 5 mm Ryggvinkel Insexnyckel 4 mm Fotplattor Insexnyckel 5 mm Sittdjup Insexnyckel 3 mm Tippskydd Insexnyckel 4 mm Fast nyckel 10 mm Sitthöjd fram Drivhjulsplac. Insexnyckel 6 mm Fast nyckel 27 mm Armstödshöjd Insexnyckel 4 mm Castervinkel Insexnyckel 5 mm Kontroll efter sex månader och därefter en gång varje år Kontrollera att bromsen fungerar ordentligt. Justera om så behövs. Kontrollera att däcken är hela och att de inte har några skador på sidorna. Se till att stolen är ren och att alla rörliga delar fungerar. Kontrollera framgaffeln på eventuellt glapp. Justera om så behövs. Axeln ska kunna röra sig fritt runt den egna axeln, men det ska inte finnas något glapp uppåt eller nedåt. Kontrollera och justera eventuellt skruvförbindelser. Reparationer Utöver mindre lackreparationer, byte av däck, slangar och inställning av bromsar måste alla reparationer utföras av kvalificerad personal från leverantören, din kommun eller hjälpmedelscentralen. Vänd dig till hjälpmedelscentralen om du vill ha information om reparation eller service. 29

30 Underhåll Byte av luftfyllda däck Bild 50 Luftfyllda däck är standard B Demontering av däck Ta av hjulet, släpp ut luften genom att hålla in den lilla tappen i ventilen eller genom att skruva av ventilen. Se till att kanten på däcket ligger väl nedsänkt i fälgens invändiga fördjupning (50A). Bänd över däckkanten över fälgkanten. Använd en speciell däckavtagare (50B) om det behövs. Se till att inte slangen kommer i kläm mellan avtagaren och fälgkanten. Bild 50 A C Montering av däck Lägg in slangen i det nya däcket och applicera friktionsnedsättande medel (däckmonteringsmedel eller såpa) på kanten av däcket (50C). Se till att kanten på däcket läggs ned ordentligt i fälgens fördjupning på ena sidan. Bänd däcket över kanten. Se till att slangen inte kommer i kläm. Fyll däcket tills rätt lufttryck uppnås och montera hjulet på stolen. 30

31 Tekniska data och mått Tekniska data Rullstolen levereras som standard med flera olika sitthöjder och sitsbredder. Vilken höjd som passar användaren bäst beror på hans/hennes längd och hur stolen ska köras. Rådfråga leverantören eller personal på närmaste hjälpmedelscentral om du är osäker på om du har fått rätt höjd och bredd. (Måtten är angivna i centimeter om inget annat anges.) Sitsbredd 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 och 60 Sitsdjup Standard Lång 39 (36-45) 45 (45-51) Sitthöjd fram = ej möjlig placering Gaffel mm Hjul tum/mm Hålpositioner i länkhjulsgaffeln / ,5-41, /125 38,5-44,5 6 cm / ,5-44, /125 41,5-47, ,5-44, / ,5-47, hålet / ,5-47, /125 44,5-50, ,5-47, / ,5-50, ,5-47, /200 47,5-53, Sitthöjd bak Drivhjul Sitthöjd bak Rygghöjd Armstödhöjd Standardarmstöd Högt armstöd Totalhöjd 75-93, Standard 84 Totalbredd Sitsbredd

32 Tekniska data Bredd hopfälld 28 Totallängd , Standard 97 Stolens vikt Transportvikt Maximal brukarvikt 17 kg inklusive arm- och benstöd. I sittbredd 42 cm 9,3 kg 140 kg (Sitsbredd 54, 57 och 60: 160 kg) Rullstolen och de flesta ingående delarna är tillverkade av en specialbehandlad aluminium. Rygg- och sittklädseln är flamsäker. Fram- och drivhjul kan levereras med kompakta alternativt luftfyllda däck. Under normal användning och med föreskrivet underhåll är rullstolens förväntade livslängd omkring sju år. Avfallshantering Avfall från emballage, delar till rullstolen samt själva rullstolen kan behandlas som vanligt avfall. Rullstolens huvudsakliga beståndsdel är aluminium, som har goda smältegenskaper. Plast och kartong från emballaget kan återvinnas. 32

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Handbok till bra sittande. En vägledning genom förskrivningsprocessen

Handbok till bra sittande. En vägledning genom förskrivningsprocessen Handbok till bra sittande En vägledning genom förskrivningsprocessen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Lotte Wemmenborn, leg. sjukgymnast, Rörelsefirman Foto omslag: Sara Appelgren Foto inlaga:

Läs mer

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Bruksanvisning Svenska 7SV160165-05 Originalsele Nallesele Låg Produktbeskrivning Liko Originalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer