IRONCAD Grundutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRONCAD Grundutbildning"

Transkript

1 IRONCAD Grundutbildning 1

2 Information om detta grundkursmaterial Detta kursmaterial är multimediabaserat, vilket innebär att man genom att följa filmer stegvis lär sig de menyer, ikoner, kommandon och funktioner som finns i IRONCAD. Upplägg Tanken är att man ser korta sekvenser av en film, växlar över till IRONCAD, göra motsvarande kommando och sedan växlar man tillbaks till filmen igen. I vissa fall är det minutlånga sekvenser, i de flesta fall är det dock enbart några korta sekunder. För att på bästa sätt ta till sig detta material är det väldigt viktigt att man inte ser för långa sekvenser innan man växlar över till IRONCAD. Rätt använt är det det snabbaste sättet att lära sig hur man använder IRONCAD. Detta är en väl beprövad och omåttligt populär övningsmetod som Solidmakarna framgångsrikt använt sig av i mer än 5 år! CamPlayer Filmerna visas i filmspelaren Camtasia AVI Player (CamPlayer), vilken styrs med hjälp av kontrollerna i överkant av spelaren. 2

3 Play/Pause kontrollerar man även med mellanslag på tangentbordet. Genom att dra i den slider som visas i överkant förflyttar man sig i realtid i filmen och kan på så vis snabbt backa eller se om en sekvens man vill repetera. Dropdown-knappen längst till höger styr ljudet. Det snabbaste sättet att växla mellan IRONCAD och CamPlayer är att använda Windows kortkommando ALT + TAB på tangentbordet. Arbetssätt Utbildningen försöker få in tankesättet med IRONCAD. Det mesta följer en röd tråd, vilket gör att när man väl förstått grunden så är det enkelt att testa och kunna använda funktioner som man inte använt tidigare eller som kommer i nya versioner. Utbildningen siktar också på att visa hur principen med att börja jobba med ett nytt projekt i IRONCAD, där man snabbt och lätt konceptar fram en samling parter och sammanställning, sedan hela tiden utvecklas vidare. I IRONCAD behöver man aldrig börja om från början! Jobba vidare i ursprungsfilen eller spara om den i en ny version. Men att helt starta om med en tom 3D-scen är sällan eller aldrig nödvändigt. Behöver du hjälp att komma igång med kursmaterialet eller med att installera IRONCAD kan du kontakta Solidmakarna på eller på e-post: 3

4 DAG 1 - Grunderna i IRONCAD Under dag 1 går vi igenom de grunder som krävs för att arbeta med IRONCAD. Nedan listas de verktyg, menyer och funktioner som behandlas under den första dagens filmer. D1.1 - Information om IRONCAD's 3D-scen. Välkomstdialogen med mallar. Ribbon-flikar. Ikoner. Quick Access Toolbar. Streamlined Menu. Options. Scene Browser. Property Browser. Search Browser. Status Bar. Katalog. D1.2 - Kamerahantering Öppna filen Pryl.ics i mappen Övningsfiler. Rotera med scrollhjulet. Zooma med Ctrl + scrollhjulet nedtryckt. 4

5 Panorera med Shift + scrollhjulet nedtryckt. Kameraverktygen i Status Bar i nederkant. Fit Scene (F8). Camera Picker, förinställda kamerapositioner. Target och Look at. Dolly Camera och Walk Camera. Perspektiv. D1.3 - Drag och släpp-modellering Starta ny 3D-scen. Drag och släpp block (positiv geometri). Formändra med Intellishape-handtagen. Drag och släpp H-block (negativ geometri). Använda Shift och Ctrl när man drar i Intellishape-handtag. Chamfer, lägga ut faser på kanter. Blend, lägga ut radier på kanter. Shell, gröpa ur part och göra som ett skal. Drag och släpp H-Cylinder (negativ geometri). D1.4 - Triball-övning 1 Starta 3D-scenmallen Triball1 under 3D-mallfliken Tutorials. Aktivera och avaktivera Triball. Ställa in eget kortkommando för Triball ( eller <). Kort demonstration av övningen. Information om Triballens funktioner. Orientera/vrida Triball (Inre, cyanblå handtagen). Flytta i ett plan (2D-planhandtagen). Positionera Triball (mitthandtaget). Flytta axiellt (yttre handtagen). Frisläpp och flytta enbart Triball (mellanslag). Postionera parterna till respektive plats. D1.5 - Triball-övning 2 Starta 3D-scenmallen Triball2 under 3D-mallfliken Tutorials. Kort demonstration av övningen. Postionera parterna till respektive plats. Skapa försänkt hål med Tools-katalogens hålverktyg. Positionera hål och skapa hålmönster med Triball. Spegla hål med Triball. 5

6 D1.6 - Tvärsnittet Grunderna Starta ny 3D-scen. Information om tvärsnittet i IRONCAD. Sketch-fliken. Skapa ny 2D-shape. Rutnätets egenskaper, nätets storlek och vad som ska visas. Skapa Polyline. Markera enskilda linjer eller boxmarkera (dra från vänster eller höger). Two Point line. Kort genomgång av de olika ritverktygen. Konstruktionslinjer (hjälplinjer som inte skapar geometri). Kort genomgång av knapparna i Modify-gruppen (flytta och förändra befintliga linjer). Kort genomgång av knapparna i Constraints-gruppen (låsningar). Kort genomgång av knapparna i Display-gruppen. Rutnätets alternativ via högerklick. Inställningar under Grid-fliken. Inställningar under Snap-fliken. Inställningar under Show-fliken. Inställningar under Constraints-fliken. X- och Y-axlar. Positionera och rotera med Triball. D1.7 - Tvärsnittet Sketch Fortsättning på film D1.6. Rita profilen från film D1.3. Rita med Polyline. Förändra formen på den ritade profilen. Lägga in cirklar. Trimma linjer. Lägga in Chamfer (faser) och Fillet (radier). Olika sätt att rita samma profil. D1.8 - Tvärsnittet Modify Fortsättning på film D1.7. Rita upp profil med rektangel och cirklar. Gå igenom kommandon under gruppen Modify. Move Curves, flytta och kopiera linjer. Rotate Curves, rotera linjer. Scale Curves, skala om linjer. 6

7 Mirror Curves, spegla linjer. Offset Curves, kopiera linjer i en riktning. Linear Pattern, linjära mönster. Circular Pattern, cirkulära mönster. Fillet, verktyg för radier mellan linjeändar. Chamfer, verktyg för faser mellan linjeändar. Extend, förlänga linjer mot en annan linje. Split, dela upp linjer i fler delar. Trim, ta bort delar av eller hela linjer. Constraints, låsningar. D1.9 D1.11 Bordsammanställning Vi ska nu använda de funktioner vi har gått igenom och skapa en enkel sammanställning. Genom att använda drag och släpp-modellering, Triball-funktioner och andra verktyg bygger vi ett bord och går sedan igenom hur man hanterar parter och delsammanställningar. 7

8 DAG 2 Bygga en Stirlingmotor Här startar vi ett helt nytt projekt där vi ska bygga en Stirlingmotor. Genom att snabbt skapa en enkel koncept-modell, som vi sedan hela tiden jobbar vidare med, lär vi oss verktygen och tankesättet i IRONCAD. D2.1 Koncepta fram 7 st parter med dra och släpp. Använd Intellishape-handtag med snap för att formändra delarna. Flytta med TriBall. Spara fil. Ställa in 2 mm snap för Intellishape-handtag. TriBall, använda yttre handtagen för att skapa flera kopior i en viss riktning. Hide Selected. Blend, för att göra radier. Ta fram dolda parter (Show All). Redigera tvärsnittet (Edit Cross-Section). Projicera kanter (Project 3D Edges). Radiellt hålmönster med TriBallen. Har nu skapat 7 st parter i en ny, sparad 3D-scen. D2.2 Modifiering av befintliga parter Namnge i Property Browser (CYLINDER, VEVHUS och LOCK). 8

9 Färgsätt parter via Property Browser. Skapa ny part med drag och släpp-modellering. Modifiera parten LAGERFÄSTE via tvärsnittet. Project, Offset, Trim, Move, Mirror, Fillet och Rotate. D2.3 Lägg till nya parter och redigerar befintliga. Chamfer feature, fasar av kanter. Namnge och färgsätt part (LAGERHÅLLARE). Spin shape (lägg till material på parten KOLV). Använd snittverktyg (Section Tool) för att se inuti vevhuset. D2.4 Lägg till nya parter (KOLVBUSSNING och AXELFÄSTE). Redigera befintliga parter. Gängade hål via IronPRO XT. Koncepta fram vevstakar med enkla block. D2.5 Skapa nya parter (ARBETSKOLV och LEDFÄSTE). Shell, skalfunktion. Edit Cross Section på vevstakarna. Projicera, för att hämta linjer från befintliga parter. Cirkel av typen "2 tangenter 1 punkt". 2D Shape, skapa snapp-punkt i rymden för att hitta korsande punkt mellan 2 roterande parter. D2.6 Fortsätta redigera tvärsnittet på vevstakarna. Positionera vevstakar med TriBall. Namnge vevstakarna. Fill EyeDropper, använd pipett för att hämta och släppa färg mellan parter. D2.7 Skapa parten SVÄNGHJUL. Draft feature, skapa släppningar på ytor. Länkat rotationsmönster med hål. Dra och släpp Loftad L3 Circles på PELARE. Förändra form på loftad shape med Edit Cross Section. Spin Shape (GLASKOLV och GLASCYLINDER). 9

10 Polyline, Fillet, Offset, Extend, Trim, Fillet på flera hörn. Namnge och Transparens. D2.8 IronPRO XT Mech - Holes, försänkta borrade hål och gängade hål. Strukturera upp namn och färg på parter i 3D-scenen. IronPRO XT Mech - Fasteners Assembly och Fasteners. D2.9 Skapa ny part (AXEL) för svänghjulet. Extract 3D Curve. Sweep Wizard (Remove material PLATTAN). Sweep Wizard (Stand alone RÄCKE). Sweep Wizard (Add material FÄSTEN). 10

11 DAG 3 2D-ritningen i IRONCAD Genomgång av 2D-ritningen. Hur man lägger upp vyer, måttsätter, skapar snitt och delförstoringar. Lägger in stycklistor och pos-ballonger. D3.1 Information om 2D-ritningen Generell information om hur 2D-ritningen ser ut och fungerar i IRONCAD. Översikt av alla ikoner och verktyg. D3.2 Detaljritning Cylinder Hur man sparar ut parter till egna ics-filer i 3D-scenen. Leta fram och lägga upp vyer av parten Cylinder. Kontrollera skala på vyer. Lägga in centrum-markeringar. Skapa snittvy med delad snittlinje. Måttsätta med SmartDimension. Justera egenskaper på befintliga mått. Justera ritningshuvudet. Spara 2D-ritningen. D3.3 Detaljritning Vevhus Leta fram och lägga upp vyer av parten Vevhus. Justera inställningar för gängade hål i 3D-scenen, så att information (Callout) visas i vyerna i 2D-ritningen. 11

12 Visa dolda linjer. Skapa snittvy. Måttsätta med SmartDimension. Skära bort del av vy Broken Out Section. Justera ritningshuvudet. Spara 2D-ritningen. D3.4 Detaljritning Pelare Lägga upp vy från parten Pelare från huvudsammanställningsfilen via en trädstruktur när vyerna skapas. Pelaren finns ej som egen ics-fil. Skapa snittvy. Radiemåttsättning med SmartDimension. Broken Out Section. Spara 2D-ritningen. D3.5 Detaljritning Svänghjul Leta fram och lägga upp vyer av parten Svänghjul. Skapa hålmönster via Hole Pattern. Aligned Section View. Rotera vy. Måttsätta med SmartDimension. Spara 2D-ritningen. D3.6 Sammanställningsritning Strukturera upp 3D-scenen med delsammanställningar. Spara ut delsmst MOTOR till egen ICS-fil. Leta fram och lägga upp vyer av delsmst Motor. Skapa snittvy. Lägga upp stycklista (BOM) med stycklistemallen Sammanställning.icb. Placera ut pos-ballonger. Strukturera om i 3D-scenen och se hur det påverkar stycklistan. Spara 2D-ritningen. D3.7 Monteringsritning Skapa konfigurationen MONTERING i filen Motor.ics. Positionera ut parterna i 3D-scenen med TriBall. Lägga upp vy orienterad enligt kamera i 3D-scenen. Placera ut stycklista och pos-ballonger. Färglägga ritningsvyn. Skapa 3D-kurvor i 3D-scenen som guidelinjer. Skapa 2D-linjer i 2D-ritningen som guidelinjer. Ändra linjetjocklek snabbt via Use Zero Width Line (nollbreddlinje). 12

13 D3.8 Monteringsritning Step-by-step Skapa konfigurationer i 3D-scenen Stirlingmotor.ics. Positionera parter i de olika konfigurationerna. Skapa vyer i 2D-ritningen. Kopiera vyer. Ändra aktiv konfiguration i de olika ritningsvyerna. Namnge ritningsvyerna. D3.9 Ritningsblanketten Genomgång av de inställningar som styr en ritnings utseende och funktion. Styles and Layers inställningar för alla ritningselement i 2D-ritningen. Skapa egna linjetyper. Kombinera ihop inställningar och skapa en egen ritningsmall. Ställa in ritningshuvudet. Finjustering av en ritningsmall. D3.10 Styckelista (BOM) Genomgång av stycklistans inställningar och menyer. Inställningar för pos-ballongernas information. Justera stycklistans form, storlek och innehåll. Lägga till kolumner och koppla vilket värde kolumnen skall visa. Spara som en ny stycklistemall. Fylla stycklistan från 2D-ritningen. 13

14 Dag 4 Fördjupningar i IRONCAD Under den sista dagen går vi igenom fördjupningar kring kataloger, hur man gör för att importera och exportera filer och hur dessa kan förändras. Vi fokuserar också en del på det viktiga med att kunna göra en snygg presentation med fotorealistiska bilder och filmsekvenser av det man tagit fram i IRONCAD. D4.1 Kataloghantering, del 1 IRONCAD's kataloger är inte bara till för att dra och släppa ut objekt från. Man kan också använda dem som ett ställe att lägga sina vanliga parter/smst eller former i för snabb åtkomst. Bygg upp kataloger med parter, färger, texturer mm. Skapa ny katalog. Spara katalog. Dra in Intellishapes, parter och sammanställningar i en katalog och se vad skillnaden mellan dem är. Hur ankarpunkten fungerar och hur man gör för att flytta den. Vilken effekt har en flyttad ankarpunkt när ett nytt objekt släpps i scenen. 14

15 D4.2 Kataloghantering, del 2 I den här filmen ska vi titta närmare på hur man kan återanvända sina befintliga parter i kataloger. Dra in färdiga parter i en katalog. Lägga in färger. Kopiera objekt från andra kataloger. Ersätta befintliga objekt i scenen med en från en katalog. Redigera katalogobjekt. D4.3 Export / Import, del 1 Här testar vi import av filer från andra CAD-system och vad man med verktygen Direct Face Modelling (DFM), kan göra med de filer som importerats. Flytta ytor, hål med TriBall och även hur man kan kontrollera ytors positioner med mått (SmartDimensions). Importera en Parasolid-fil. Flytta parter i den importerade sammanställningen. Förändra form på importerade parter med Direct Face Modelling. Testa olika importalternativ och inställningar. D4.4 Export / Import, del 2 Mer kring export från IRONCAD och vilka format som finns att välja bland. Även kort genomgång av IC Viewer 3D-viewern för IRONCAD-filer. D4.5 Animering I IRONCAD kan man snabbt och enkelt ta fram animeringar, vilket är ett ypperligt sätt att sälja in sin idé, bara genom att dra och släppa ut färdiga animeringar på parter, smst och features i 3D-scenen. Utgå från en färdig modell som är isärplockad och animera hur den monteras ihop. Katalogen Animation. Dra och släpp färdiga animeringar på parter. Redigera animerade parter och deras animeringsbanor. Använda Smart Motion Editor för att kontrollera i vilken ordning animerade objekt ska röras. Spela upp animering och finjustera den. Export av animering. 15

16 D4.6 Rendering IRONCAD har en väldigt kraftfull bildrenderingsmotor, baserad på den välkända YafaRay-renderingsmotorn, för att få fram realistiska bilder för broschyrer och tryck. Hur en bild renderas fram. Inställningar för Advanced Rendering Engine i IRONCAD. Bildstorlek, ljussättning och bakgrundsinställningar. Använda en särskild renderingskamera. Lägga in material på parter. Rendera och finjustera inställningar för bilden. Lägga in lampor för att bättre kontrollera ljussättningen i scenen. Mer om YafaRay bildrenderingsmotor hittas på D4.7 Sheet Metal - Plåthållare - Del 1 Katalogen SheetMtl. Genomgång av alla ikonerna i katalogen Sheetmtl. Options... Grundinställningar för plåt. Options... Dimension på den grundplåt (Stock) man drar ut i scenen. Options... Tjocklek på den grundplåt (Stock) man drar ut i scenen. Options... Sökväg till plåttabellen (Tooltbl.txt). Dra och släpp ut en Stock i scenen. Egenskaper på en plåt ändra minsta bockradie, k-faktor samt tjocklek. 16

17 D4.8 Sheet Metal - Plåthållare - Del 2 Ändra storlek på en plåt. Släppa ut bockar (Bend). Bend, In Bend och Out Bend. Bock ändra vinkel och radie. Auto-Constraint Bends, låsa bockar mot plåtkanten. Gör hål med H Block på plåten, ändra formen via tvärsnittet. Släppa bock på kant och ändra dess längd. Bend Relief, urtag för bockning. Markera flera bockar och kopiera via spegling till motsatt sida. Bred ut plåten med Unfold via högerklick på plåten i partläget. 17

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Lärarhandledning för SolidWorks -utbildning

Lärarhandledning för SolidWorks -utbildning Serien för teknisk konstruktion och teknologi Lärarhandledning för SolidWorks -utbildning Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742, USA Telefon: +1-800-693-9000

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

ZoomText. Snabbguide. version

ZoomText. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10 Innehåll Välkommen till ZoomText 10... 2 Läsningsverktygsfält...35 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomText s kontrollpanel...

Läs mer

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se Snabbguide ZoomText v. 10 www.insyn.se Innehåll Välkommen till ZoomText 10 5 Systemkrav 5 Installation av ZoomText 6 Aktivera ZoomText 6 Starta ZoomText 7 ZoomText s kontrollpanel 8 Starta och stänga

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet Nr. 1/2013 Autodesk Inventor 2014 Det är med en spänning man startar upp en ny version... Autodesk Revit 2014 - Molnet är framtiden och framtiden är här Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Topocad 14 manual Innehållsförteckning Innehåll... 1 Topocad 14 hjälp- och referensmanual... 1 Generella funktioner... 3 Generella kommandon... 4 Stöd för höger musknapp... 4 Ikoner... 4 Generella funktioner...

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Innehåll. Del 2. KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly... 1. KAPITEL 8 Skapa ritningsvyer... 39

Innehåll. Del 2. KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly... 1. KAPITEL 8 Skapa ritningsvyer... 39 Innehåll Del 2 KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly... 1 Lektion: Identifiera Parter i en Assembly... 1 Att välja komponenter... 2 Om isolering av komponenter... 4 Om filter i utforskaren... 4 Om att lokalisera

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer