IRONCAD Grundutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRONCAD Grundutbildning"

Transkript

1 IRONCAD Grundutbildning 1

2 Information om detta grundkursmaterial Detta kursmaterial är multimediabaserat, vilket innebär att man genom att följa filmer stegvis lär sig de menyer, ikoner, kommandon och funktioner som finns i IRONCAD. Upplägg Tanken är att man ser korta sekvenser av en film, växlar över till IRONCAD, göra motsvarande kommando och sedan växlar man tillbaks till filmen igen. I vissa fall är det minutlånga sekvenser, i de flesta fall är det dock enbart några korta sekunder. För att på bästa sätt ta till sig detta material är det väldigt viktigt att man inte ser för långa sekvenser innan man växlar över till IRONCAD. Rätt använt är det det snabbaste sättet att lära sig hur man använder IRONCAD. Detta är en väl beprövad och omåttligt populär övningsmetod som Solidmakarna framgångsrikt använt sig av i mer än 5 år! CamPlayer Filmerna visas i filmspelaren Camtasia AVI Player (CamPlayer), vilken styrs med hjälp av kontrollerna i överkant av spelaren. 2

3 Play/Pause kontrollerar man även med mellanslag på tangentbordet. Genom att dra i den slider som visas i överkant förflyttar man sig i realtid i filmen och kan på så vis snabbt backa eller se om en sekvens man vill repetera. Dropdown-knappen längst till höger styr ljudet. Det snabbaste sättet att växla mellan IRONCAD och CamPlayer är att använda Windows kortkommando ALT + TAB på tangentbordet. Arbetssätt Utbildningen försöker få in tankesättet med IRONCAD. Det mesta följer en röd tråd, vilket gör att när man väl förstått grunden så är det enkelt att testa och kunna använda funktioner som man inte använt tidigare eller som kommer i nya versioner. Utbildningen siktar också på att visa hur principen med att börja jobba med ett nytt projekt i IRONCAD, där man snabbt och lätt konceptar fram en samling parter och sammanställning, sedan hela tiden utvecklas vidare. I IRONCAD behöver man aldrig börja om från början! Jobba vidare i ursprungsfilen eller spara om den i en ny version. Men att helt starta om med en tom 3D-scen är sällan eller aldrig nödvändigt. Behöver du hjälp att komma igång med kursmaterialet eller med att installera IRONCAD kan du kontakta Solidmakarna på eller på e-post: 3

4 DAG 1 - Grunderna i IRONCAD Under dag 1 går vi igenom de grunder som krävs för att arbeta med IRONCAD. Nedan listas de verktyg, menyer och funktioner som behandlas under den första dagens filmer. D1.1 - Information om IRONCAD's 3D-scen. Välkomstdialogen med mallar. Ribbon-flikar. Ikoner. Quick Access Toolbar. Streamlined Menu. Options. Scene Browser. Property Browser. Search Browser. Status Bar. Katalog. D1.2 - Kamerahantering Öppna filen Pryl.ics i mappen Övningsfiler. Rotera med scrollhjulet. Zooma med Ctrl + scrollhjulet nedtryckt. 4

5 Panorera med Shift + scrollhjulet nedtryckt. Kameraverktygen i Status Bar i nederkant. Fit Scene (F8). Camera Picker, förinställda kamerapositioner. Target och Look at. Dolly Camera och Walk Camera. Perspektiv. D1.3 - Drag och släpp-modellering Starta ny 3D-scen. Drag och släpp block (positiv geometri). Formändra med Intellishape-handtagen. Drag och släpp H-block (negativ geometri). Använda Shift och Ctrl när man drar i Intellishape-handtag. Chamfer, lägga ut faser på kanter. Blend, lägga ut radier på kanter. Shell, gröpa ur part och göra som ett skal. Drag och släpp H-Cylinder (negativ geometri). D1.4 - Triball-övning 1 Starta 3D-scenmallen Triball1 under 3D-mallfliken Tutorials. Aktivera och avaktivera Triball. Ställa in eget kortkommando för Triball ( eller <). Kort demonstration av övningen. Information om Triballens funktioner. Orientera/vrida Triball (Inre, cyanblå handtagen). Flytta i ett plan (2D-planhandtagen). Positionera Triball (mitthandtaget). Flytta axiellt (yttre handtagen). Frisläpp och flytta enbart Triball (mellanslag). Postionera parterna till respektive plats. D1.5 - Triball-övning 2 Starta 3D-scenmallen Triball2 under 3D-mallfliken Tutorials. Kort demonstration av övningen. Postionera parterna till respektive plats. Skapa försänkt hål med Tools-katalogens hålverktyg. Positionera hål och skapa hålmönster med Triball. Spegla hål med Triball. 5

6 D1.6 - Tvärsnittet Grunderna Starta ny 3D-scen. Information om tvärsnittet i IRONCAD. Sketch-fliken. Skapa ny 2D-shape. Rutnätets egenskaper, nätets storlek och vad som ska visas. Skapa Polyline. Markera enskilda linjer eller boxmarkera (dra från vänster eller höger). Two Point line. Kort genomgång av de olika ritverktygen. Konstruktionslinjer (hjälplinjer som inte skapar geometri). Kort genomgång av knapparna i Modify-gruppen (flytta och förändra befintliga linjer). Kort genomgång av knapparna i Constraints-gruppen (låsningar). Kort genomgång av knapparna i Display-gruppen. Rutnätets alternativ via högerklick. Inställningar under Grid-fliken. Inställningar under Snap-fliken. Inställningar under Show-fliken. Inställningar under Constraints-fliken. X- och Y-axlar. Positionera och rotera med Triball. D1.7 - Tvärsnittet Sketch Fortsättning på film D1.6. Rita profilen från film D1.3. Rita med Polyline. Förändra formen på den ritade profilen. Lägga in cirklar. Trimma linjer. Lägga in Chamfer (faser) och Fillet (radier). Olika sätt att rita samma profil. D1.8 - Tvärsnittet Modify Fortsättning på film D1.7. Rita upp profil med rektangel och cirklar. Gå igenom kommandon under gruppen Modify. Move Curves, flytta och kopiera linjer. Rotate Curves, rotera linjer. Scale Curves, skala om linjer. 6

7 Mirror Curves, spegla linjer. Offset Curves, kopiera linjer i en riktning. Linear Pattern, linjära mönster. Circular Pattern, cirkulära mönster. Fillet, verktyg för radier mellan linjeändar. Chamfer, verktyg för faser mellan linjeändar. Extend, förlänga linjer mot en annan linje. Split, dela upp linjer i fler delar. Trim, ta bort delar av eller hela linjer. Constraints, låsningar. D1.9 D1.11 Bordsammanställning Vi ska nu använda de funktioner vi har gått igenom och skapa en enkel sammanställning. Genom att använda drag och släpp-modellering, Triball-funktioner och andra verktyg bygger vi ett bord och går sedan igenom hur man hanterar parter och delsammanställningar. 7

8 DAG 2 Bygga en Stirlingmotor Här startar vi ett helt nytt projekt där vi ska bygga en Stirlingmotor. Genom att snabbt skapa en enkel koncept-modell, som vi sedan hela tiden jobbar vidare med, lär vi oss verktygen och tankesättet i IRONCAD. D2.1 Koncepta fram 7 st parter med dra och släpp. Använd Intellishape-handtag med snap för att formändra delarna. Flytta med TriBall. Spara fil. Ställa in 2 mm snap för Intellishape-handtag. TriBall, använda yttre handtagen för att skapa flera kopior i en viss riktning. Hide Selected. Blend, för att göra radier. Ta fram dolda parter (Show All). Redigera tvärsnittet (Edit Cross-Section). Projicera kanter (Project 3D Edges). Radiellt hålmönster med TriBallen. Har nu skapat 7 st parter i en ny, sparad 3D-scen. D2.2 Modifiering av befintliga parter Namnge i Property Browser (CYLINDER, VEVHUS och LOCK). 8

9 Färgsätt parter via Property Browser. Skapa ny part med drag och släpp-modellering. Modifiera parten LAGERFÄSTE via tvärsnittet. Project, Offset, Trim, Move, Mirror, Fillet och Rotate. D2.3 Lägg till nya parter och redigerar befintliga. Chamfer feature, fasar av kanter. Namnge och färgsätt part (LAGERHÅLLARE). Spin shape (lägg till material på parten KOLV). Använd snittverktyg (Section Tool) för att se inuti vevhuset. D2.4 Lägg till nya parter (KOLVBUSSNING och AXELFÄSTE). Redigera befintliga parter. Gängade hål via IronPRO XT. Koncepta fram vevstakar med enkla block. D2.5 Skapa nya parter (ARBETSKOLV och LEDFÄSTE). Shell, skalfunktion. Edit Cross Section på vevstakarna. Projicera, för att hämta linjer från befintliga parter. Cirkel av typen "2 tangenter 1 punkt". 2D Shape, skapa snapp-punkt i rymden för att hitta korsande punkt mellan 2 roterande parter. D2.6 Fortsätta redigera tvärsnittet på vevstakarna. Positionera vevstakar med TriBall. Namnge vevstakarna. Fill EyeDropper, använd pipett för att hämta och släppa färg mellan parter. D2.7 Skapa parten SVÄNGHJUL. Draft feature, skapa släppningar på ytor. Länkat rotationsmönster med hål. Dra och släpp Loftad L3 Circles på PELARE. Förändra form på loftad shape med Edit Cross Section. Spin Shape (GLASKOLV och GLASCYLINDER). 9

10 Polyline, Fillet, Offset, Extend, Trim, Fillet på flera hörn. Namnge och Transparens. D2.8 IronPRO XT Mech - Holes, försänkta borrade hål och gängade hål. Strukturera upp namn och färg på parter i 3D-scenen. IronPRO XT Mech - Fasteners Assembly och Fasteners. D2.9 Skapa ny part (AXEL) för svänghjulet. Extract 3D Curve. Sweep Wizard (Remove material PLATTAN). Sweep Wizard (Stand alone RÄCKE). Sweep Wizard (Add material FÄSTEN). 10

11 DAG 3 2D-ritningen i IRONCAD Genomgång av 2D-ritningen. Hur man lägger upp vyer, måttsätter, skapar snitt och delförstoringar. Lägger in stycklistor och pos-ballonger. D3.1 Information om 2D-ritningen Generell information om hur 2D-ritningen ser ut och fungerar i IRONCAD. Översikt av alla ikoner och verktyg. D3.2 Detaljritning Cylinder Hur man sparar ut parter till egna ics-filer i 3D-scenen. Leta fram och lägga upp vyer av parten Cylinder. Kontrollera skala på vyer. Lägga in centrum-markeringar. Skapa snittvy med delad snittlinje. Måttsätta med SmartDimension. Justera egenskaper på befintliga mått. Justera ritningshuvudet. Spara 2D-ritningen. D3.3 Detaljritning Vevhus Leta fram och lägga upp vyer av parten Vevhus. Justera inställningar för gängade hål i 3D-scenen, så att information (Callout) visas i vyerna i 2D-ritningen. 11

12 Visa dolda linjer. Skapa snittvy. Måttsätta med SmartDimension. Skära bort del av vy Broken Out Section. Justera ritningshuvudet. Spara 2D-ritningen. D3.4 Detaljritning Pelare Lägga upp vy från parten Pelare från huvudsammanställningsfilen via en trädstruktur när vyerna skapas. Pelaren finns ej som egen ics-fil. Skapa snittvy. Radiemåttsättning med SmartDimension. Broken Out Section. Spara 2D-ritningen. D3.5 Detaljritning Svänghjul Leta fram och lägga upp vyer av parten Svänghjul. Skapa hålmönster via Hole Pattern. Aligned Section View. Rotera vy. Måttsätta med SmartDimension. Spara 2D-ritningen. D3.6 Sammanställningsritning Strukturera upp 3D-scenen med delsammanställningar. Spara ut delsmst MOTOR till egen ICS-fil. Leta fram och lägga upp vyer av delsmst Motor. Skapa snittvy. Lägga upp stycklista (BOM) med stycklistemallen Sammanställning.icb. Placera ut pos-ballonger. Strukturera om i 3D-scenen och se hur det påverkar stycklistan. Spara 2D-ritningen. D3.7 Monteringsritning Skapa konfigurationen MONTERING i filen Motor.ics. Positionera ut parterna i 3D-scenen med TriBall. Lägga upp vy orienterad enligt kamera i 3D-scenen. Placera ut stycklista och pos-ballonger. Färglägga ritningsvyn. Skapa 3D-kurvor i 3D-scenen som guidelinjer. Skapa 2D-linjer i 2D-ritningen som guidelinjer. Ändra linjetjocklek snabbt via Use Zero Width Line (nollbreddlinje). 12

13 D3.8 Monteringsritning Step-by-step Skapa konfigurationer i 3D-scenen Stirlingmotor.ics. Positionera parter i de olika konfigurationerna. Skapa vyer i 2D-ritningen. Kopiera vyer. Ändra aktiv konfiguration i de olika ritningsvyerna. Namnge ritningsvyerna. D3.9 Ritningsblanketten Genomgång av de inställningar som styr en ritnings utseende och funktion. Styles and Layers inställningar för alla ritningselement i 2D-ritningen. Skapa egna linjetyper. Kombinera ihop inställningar och skapa en egen ritningsmall. Ställa in ritningshuvudet. Finjustering av en ritningsmall. D3.10 Styckelista (BOM) Genomgång av stycklistans inställningar och menyer. Inställningar för pos-ballongernas information. Justera stycklistans form, storlek och innehåll. Lägga till kolumner och koppla vilket värde kolumnen skall visa. Spara som en ny stycklistemall. Fylla stycklistan från 2D-ritningen. 13

14 Dag 4 Fördjupningar i IRONCAD Under den sista dagen går vi igenom fördjupningar kring kataloger, hur man gör för att importera och exportera filer och hur dessa kan förändras. Vi fokuserar också en del på det viktiga med att kunna göra en snygg presentation med fotorealistiska bilder och filmsekvenser av det man tagit fram i IRONCAD. D4.1 Kataloghantering, del 1 IRONCAD's kataloger är inte bara till för att dra och släppa ut objekt från. Man kan också använda dem som ett ställe att lägga sina vanliga parter/smst eller former i för snabb åtkomst. Bygg upp kataloger med parter, färger, texturer mm. Skapa ny katalog. Spara katalog. Dra in Intellishapes, parter och sammanställningar i en katalog och se vad skillnaden mellan dem är. Hur ankarpunkten fungerar och hur man gör för att flytta den. Vilken effekt har en flyttad ankarpunkt när ett nytt objekt släpps i scenen. 14

15 D4.2 Kataloghantering, del 2 I den här filmen ska vi titta närmare på hur man kan återanvända sina befintliga parter i kataloger. Dra in färdiga parter i en katalog. Lägga in färger. Kopiera objekt från andra kataloger. Ersätta befintliga objekt i scenen med en från en katalog. Redigera katalogobjekt. D4.3 Export / Import, del 1 Här testar vi import av filer från andra CAD-system och vad man med verktygen Direct Face Modelling (DFM), kan göra med de filer som importerats. Flytta ytor, hål med TriBall och även hur man kan kontrollera ytors positioner med mått (SmartDimensions). Importera en Parasolid-fil. Flytta parter i den importerade sammanställningen. Förändra form på importerade parter med Direct Face Modelling. Testa olika importalternativ och inställningar. D4.4 Export / Import, del 2 Mer kring export från IRONCAD och vilka format som finns att välja bland. Även kort genomgång av IC Viewer 3D-viewern för IRONCAD-filer. D4.5 Animering I IRONCAD kan man snabbt och enkelt ta fram animeringar, vilket är ett ypperligt sätt att sälja in sin idé, bara genom att dra och släppa ut färdiga animeringar på parter, smst och features i 3D-scenen. Utgå från en färdig modell som är isärplockad och animera hur den monteras ihop. Katalogen Animation. Dra och släpp färdiga animeringar på parter. Redigera animerade parter och deras animeringsbanor. Använda Smart Motion Editor för att kontrollera i vilken ordning animerade objekt ska röras. Spela upp animering och finjustera den. Export av animering. 15

16 D4.6 Rendering IRONCAD har en väldigt kraftfull bildrenderingsmotor, baserad på den välkända YafaRay-renderingsmotorn, för att få fram realistiska bilder för broschyrer och tryck. Hur en bild renderas fram. Inställningar för Advanced Rendering Engine i IRONCAD. Bildstorlek, ljussättning och bakgrundsinställningar. Använda en särskild renderingskamera. Lägga in material på parter. Rendera och finjustera inställningar för bilden. Lägga in lampor för att bättre kontrollera ljussättningen i scenen. Mer om YafaRay bildrenderingsmotor hittas på D4.7 Sheet Metal - Plåthållare - Del 1 Katalogen SheetMtl. Genomgång av alla ikonerna i katalogen Sheetmtl. Options... Grundinställningar för plåt. Options... Dimension på den grundplåt (Stock) man drar ut i scenen. Options... Tjocklek på den grundplåt (Stock) man drar ut i scenen. Options... Sökväg till plåttabellen (Tooltbl.txt). Dra och släpp ut en Stock i scenen. Egenskaper på en plåt ändra minsta bockradie, k-faktor samt tjocklek. 16

17 D4.8 Sheet Metal - Plåthållare - Del 2 Ändra storlek på en plåt. Släppa ut bockar (Bend). Bend, In Bend och Out Bend. Bock ändra vinkel och radie. Auto-Constraint Bends, låsa bockar mot plåtkanten. Gör hål med H Block på plåten, ändra formen via tvärsnittet. Släppa bock på kant och ändra dess längd. Bend Relief, urtag för bockning. Markera flera bockar och kopiera via spegling till motsatt sida. Bred ut plåten med Unfold via högerklick på plåten i partläget. 17

IRONCAD KONFIGURATIONER

IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Presentation Påskrift Vad som ska göras i kursen Rita i 2d, skapa egna 3d objekt,

Läs mer

I Inventor 11 kan Du lägga till så kallade "smooth constraints" (G2-continuous) till skisserna.

I Inventor 11 kan Du lägga till så kallade smooth constraints (G2-continuous) till skisserna. NYHETER NYHETER I INVENTOR 11 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 11 jämfört med Autodesk Inventor 10. SMOOTH I Inventor 11 kan Du lägga

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

BANVERKTYGET. Verktygen

BANVERKTYGET. Verktygen BANVERKTYGET Genom banverktyget kan man skapa banor eller kurvor genom att peka och klicka eller peka och dra med verktyget för att skapa mjukare linjer. Detta är funktionellt när man antingen ska skapa

Läs mer

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12 Innehåll Förord 10 1 Inledning 12 Computer Aided Design 13 Kort historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 En översikt 16 Kapitel 2 - CAD & Produktutveckling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Vad som ska göras i kursen: Rita i 2d, skapa egna 3d objekt, använda färdiga

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8. Revit Architecture...9. Revits familjer och element...12

Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8. Revit Architecture...9. Revits familjer och element...12 Innehåll Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8 Architecture...9 Architecture...9 Architecture för studenter...9 BIM...10 Att arbeta med...11 s familjer och element...12

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Design Collaboration Suite

INSTALLATIONSGUIDE. Design Collaboration Suite INSTALLATIONSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Läs igenom innan Installation! Denna installationsguide hjälper dig genom installationen av programpaketet IRONCAD DCS 2014 och IRONPRO XT. DCS står för

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Innehåll. Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11

Innehåll. Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11 Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11 Starta AutoCAD 2016...11 Quick Access Toolbar...13 Rullgardinsmenyerna (MENU BARS)...13 Starta

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Blankettmallar för konstruktionsritningar

Blankettmallar för konstruktionsritningar Anvisning för hantering av blankettmallar: Blankettmallarna är avsedda för AutoCad och AutoCad LT. Mallar för stycklista och ritningsförteckning finns även framtaget för Word. Om AutoCad används finns

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Reviderat Fredrik H/UmU -12

Reviderat Fredrik H/UmU -12 Reviderat Fredrik H/UmU -12 AUTO-CAD 2012 - GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2010 på datorn.

Läs mer

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen.

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen. KEYNOTE guiden Det här en guide med en sammanställning av de några av de vanligaste funktionerna och snabbkommandon i keynote. Lär du dig dem så går det snabbare och effektivare att både använda och göra

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Leta också reda på gratisprogrammen Audacity - för att spela in ljud och Gimp - för att skapa bilder.

Leta också reda på gratisprogrammen Audacity - för att spela in ljud och Gimp - för att skapa bilder. 4D SKOLAN på Datorn I Utbildningens webbplats har en handledning med cirka 160 bilder att klicka sig igenom för att skapa ett läppsynkat huvud med hjälp av det avancerade 3D programmet BLEN- DER. Det här

Läs mer

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna.

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna. An v än dar gu i de 2. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i denna publikation får inte säljas vidare, hyras ut eller ges bort. Det får varken helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim ISBN 978-91-637-2533-3 Innehåll 1: Kom igång 5 2: Nödvändiga inställningar 6 2.1: V-Ray fliken

Läs mer

AutoCad LT 2,0. Förklaring till några vanliga kommandon. Sid 1

AutoCad LT 2,0. Förklaring till några vanliga kommandon. Sid 1 AutoCad LT 2,0. till några vanliga kommandon. Sid 1 a Arc, rita en cirkelbåge. Välj bland följande menyer: Start, Center, End Start, Center, Angle Start, End, Angle Center, Start, End Center, Start, Angle

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs Augustin Konsult AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs, version 1.0 2014-10-29 Kapitel 1: Användargränssnitt och den svenska lokaliseringen... 6 Ribbons och menyer... 6 Toolspace...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Floorplanner Ritnings Manual

Floorplanner Ritnings Manual Floorplanner Floorplanner Ritnings Manual Ritnings Manual Med Floorplanner kan du enkelt skapa interaktiva planlösningar och publicera dem på nätet. Denna manual förklarar Floorplanners ritningsverktyg.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Kursmaterial som riktar sig till CAD-utbildning inom Gymnasieskolor, Post-Gymnasiell utbildning och Högskolor med utbildning inom träbyggnadsteknik.

Kursmaterial som riktar sig till CAD-utbildning inom Gymnasieskolor, Post-Gymnasiell utbildning och Högskolor med utbildning inom träbyggnadsteknik. Revit och Husbyggnad Revit som den digitala snickeriverkstaden. I ett unikt pedagogiskt utbildningsmaterial får eleverna både lära sig Autodesk Revit och samtidigt i detalj bygga själva huskonstruktionen,

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2004, jämfört med AutoCAD 2002. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. OPTIMERADE

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

supertips till IrfanView

supertips till IrfanView LÄSARNAS BÄSTA TIPS 0 supertips till IrfanView Med det utmärkta och fria bildbehandlingspro grammet IrfanView är det lätt att få ut det bästa ur digitala bilder. Du får överblick, kan justera färger, ljus

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6)

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Allmänt Geospatial Solutions Sweden AB svar till Topobase användarförenings dokument Specifikation över funktioner som bör ingå i Topobase200x ver080213

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Point Reinforcement Byggnadsprojektering hösten 2003

Point Reinforcement Byggnadsprojektering hösten 2003 Thomas Almgren Stiba AB Ingenjörshögskolan i Borås F:\DOKUMENT\PRein.doc 2/43 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 ALLMÄNT... 5 Gör jobbet med järnkoll!... 5 Korrekt ritningstekniskt hela tiden...

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Release Notes för CET Designer 2.6

Release Notes för CET Designer 2.6 Release Notes för CET Designer 2.6 19 september 2011 Fotolabb Fotolabb är ett inbyggt verktyg för att skapa fotorealistiska bilder i CET Designer. Fotolabb genererar framkallningar av högsta kvalitet och

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

MicroStation V8i. Grundkurs

MicroStation V8i. Grundkurs MicroStation v8i Grundkurs MicroStation V8i Copyright Surell Consulting AB, 2012. Surell Consulting AB Ringduvevägen 13, 132 47 Saltsjö-Boo e-post: consulting@surell.se, web: www.surell.se Innehåll Om

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer