Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är viktig: Tangentbordet: Första gången du startar programmet Välja mall och enhet för alla nya ritningar: Byta enhet i befintliga ritningar: Vilka verktygslådor bör man aktivera? Sätta fast en verktygslåda på skärmkanten (docka): Stänga en verktygslåda: Skapa egen verktygslåda: Användargränssnittet Ny, öppna och spara Starta en ny ritning: Öppna en befintlig ritning: Spara en ritning: Ritfunktioner Rita Line [linje] med angiven längd: Rita med Freehand [Frihandslinje]: Rita Rectangle [Rektangel] med angivna mått: Rita Rotated Rectangle [Roterad Rektangel] med angivna mått: Rita Circle [Cirkel] med angiven radie: Rita Inscribed Polygon [Inskriven Månghörning]: Rita Circumbscribed Polygon [Omskriven Månghörning]: Rita Arc [Båge] baserat på centrumpunkt och start/slutpunkt: Rita Arc [Båge] baserat på start och slutpunkt samt radie: Rita Arc [Båge] baserat på start och slutpunkt samt höjd: Rita 3 Point Arc [3-punktsbåge]: Rita Pie [Tårtbit]: Vyer Iso View: Top View: Front View: Right View: Back View: Left View: Grundläggande 3D Skapa en 3D-modell med Push/Pull [Tryck/Drag]: Dra ut eller trycka in en del av en yta: Läs även om hur du applicerar färger och material på sidan Yta som ska ligga i linje med en annan yta eller punkt: Göra hål i ett objekt: Skapa flera segment: Ritteknik och hjälpmedel Olika typer av magnetfunktion: Linear Inference [Linjär låsning]: Så använder du Linear Inference [Linjär låsning]: Ritexempel Inference Locking [Låsa riktning]: Ritexempel Rita parallellt med annan linje : Ritexempel Låna startpunkt från annan punkt : Ritexempel Låna startpunkt från flera punkter :

2 Ritexempel Rita 3D med Inference [Låsning] : Ritexempel Auto-Fold [Autovikning]: Låsa riktningen längs röd, grön eller blå axel: Zoomfunktioner Pan [Panorera]: Zoom [Zooma]: Zoom Window [Zooma fönster]: Zoom Extents [Zooma utsträckning]: Previous [Föregående]: Markera objekt Markera enstaka objekt: Markera flera objekt: Avmarkera enstaka objekt: Avmarkera alla objekt: Markera flera objekt med Window [Fönster]: Markera flera objekt med Crossing Window [Korsande Fönster]: Redigeringsfunktioner Funktioner i verktygslådan Edit : Flytta objekt: Kopiera objekt: Multikopiering: Montera ihop objekt: Rotera objekt: Rotera och kopiera objekt: Skala objekt och linjer: Spegelvända objekt: Parallellkopiera linjer: Trimma: Dela ett objekt i flera delar: Aktivera Auto-Fold [Autovikning]: Guides - Konstruktionslinjer Konstruktionslinjer med Tape Measure Tool [Måttband]: Ritexempel Konstruktionslinjer med Tape Measure Tool : Konstruktionslinjer med Protractor [Gradskiva]: Hur får man gradskivan att rotera längs rätt plan?: Ritexempel Rita vinklar i 2D : Ritexempel Rita vinklar i 3D : Grupper Skapa Grupp: Redigera en Grupp: Komponenter Så använder man komponentbiblioteket: Placera in en komponent: Rotera en Grupp/Komponent: Skapa en egen komponent: Exportera en komponent: Ladda om en komponent i ritningen: Redigera en komponent: Redigera enstaka komponenter: Hantera grupper och komponenter med Outliner Så fungerar Outliner : Exempel på arbetsmetodik Rita vägg med fysisk tjocklek: Gruppera väggarna:... 76

3 Rita tak med fysisk tjocklek: Gruppera taket: Styles - Grafiska inställningar Så väljer du en Style [Stil]: Vilken stil ska jag använda när jag ritar? Skapa en egen Style [Stil]: Exportera en Style [Stil]: Kopiera egenskaper från en befintlig Style [Stil]: Linjeinställningar: Display Edges [Kanter/linjer]: Back Edges [Dolda linjer]: Profiles [Profiler]: Depth Cue [Djupvärde]: Extension [Linjeöverlapp]: Endpoints [Förstärkta ändpunkter]: Jitter [Darriga linjer]: Edge Color [Linjefärg]: Halo [Förkortade linjer]: Level of detail [Detaljnoggrannhet]: Ytors återgivning Front color [Framsidans färg]: Back color [Baksidans färg]: Display in wireframe mode [Återge som trådmodell]: Display in hidden line mode [Återge ytor]: Display in shaded mode [Återge med färger]: Display shaded using textures [Återge med texturmaterial]: Display shaded using all same [Återge ytor med samma färg]: Display in x-ray mode [Återge med röntgeneffekt]: Enable transparency [Aktivera transparens]: Transparency quality [Transparenskvalitet]: Bakgrundsinställningar Background [Bakgrund]: Sky [Himmel]: Ground [Mark]: Transparency [Transparens]: Show ground from below [Visa marken underifrån]: Vattenstämplar Lägga till en vattenstämpel: Redigera en vattenstämpel: Ta bort en vattenstämpel: Modellinställningar: Mäta längder och vinklar Mäta avstånd: Mäta avstånd mellan två punkter som ej ligger i linje: Mäta vinklar: Måttsättning Ställa in måttsättningsstil: Måttsätta linje: Måttsättning mellan två punkter: Måttsätta cirklar: Måttsätta bågar: Flytta en måttsättning: Textning Leader Text [Text med hänvisning]: Screen Text [Skärmtext]: D Text: Redigera text:

4 Färger och material Välja färg: Måla ytor: Kopiera färg från en annan yta: Skapa egen färg: Inställningar i Färgredigeraren: Skapa eget material: Ändra skala på materialbild: Kamera och betraktningspunkter Position Camera [Placera Kamera]: Walk around [Gå runt]: Look around [Titta runt]: Lager Skapa Lager: Välja aktivt lager: Släcka/tända ett lager: Byta lager på befintligt objekt: Sektioner Skapa sektionsplan: Flytta sektionsplan: Byta riktning på sektionsplan: Visa/dölj bortsektionerad del: Visa/dölj sektionsplan: Aktivera/Inaktivera sektionsplan: Importera bilder Importera bilder: Skala om bilden: Importera AutoCAD-filer Importera ritning: Göra 2D-ritning 3-dimensionell: Jämna till enstaka hörn: Jämna till alla hörnlinjer: Exportera bilder och 2D-ritningar Exportera bilder: Exportera 2D ritning till AutoCAD: Exportera Sektionssnitt: Geografisk placering och skuggstudier Välja geografisk placering: Manuellt ange koordinater: Kontrollera norriktning: Manuellt ange norriktning: Aktivera skuggor: Vilka typer av objekt ska kasta/ta emot skuggor? Scenes Sidor och bildspel Skapa scen: Skapa scen med sektionssnitt: Starta bildspel: Uppdatera sida med inställningar: Ändra inställningar för sidövergång och sidfördröjning: Spara bildspel som film: Utskrifter Bra att veta: Välja papper och skrivare: Skriva ut:

5 Dialogrutor Snappy Dialogs Öppna en dialogruta: Stänga en dialogruta: Minimera en dialogruta: Model Info [Ritningsinställningar] Under Animation kan du ställa in: Under Classifications kan du ställa in: Under Components kan du ställa in: Under Credits kan du ställa in: Under Dimensions kan du ställa: Under Geo-location kan du ställa in: Under Rendering kan du ställa in: Under Statistics kan du ställa in: Under Text kan du ställa in: Under Units kan du ställa in: Preferences [Systeminställningar] Under Applications kan du ställa in: Under Compatibility kan du ställa in: Under Drawing kan du ställa in: Under Extensions kan du ställa in: Under Files kan du ställa in: Under General kan du ställa in: Under OpenGL kan du ställa in: Under Shortcuts kan du ställa in: Under Templates kan du ställa in: Under Workspace kan du ställa in: Snabbreferenskort Windows Snabbreferenskort Mac OS X Vill du lära dig mer om SketchUp 2015? Rita med SketchUp Påbyggnadskurs Rita med SketchUp LayOut

6 Ritexempel Auto-Fold [Autovikning]: Auto-Fold [Autovikning] innebär att SketchUp bryter en yta och lägger till brytlinjer för att hålla samman modellen när du flyttar en linje som sammanbinder flera ytor. 1. Klicka på knappen Line [Linje] i verktygslådan Drawing eller tryck på L på tangentbordet. 2. Placera markören på ena gavelsidans mittpunkt. Det står Midpoint [Mittpunkt] vid markören. 3. Klicka fast linjen med vänster musknapp. 4. Placera, utan att klicka, markören på ena långsidans kantlinje. Det står On Edge [På Kanten] eller Midpoint [Mittpunkt] vid markören. 5. Dra, utan att klicka, markören inåt tills det står Parallell to Edge [Parallell med Kanten]. Linjen är parallell med långsidan. 6. Håll ned [Shift]-tangenten. Linjen blir kraftig. 7. Placera markören på den andra gavelns mittpunkt. Det står Constrained on Line from Point vid markören. 8. Klicka fast linjen med vänster musknapp. 9. Släpp [Shift]-tangenten. 10. Placera markören på gavelns mittpunkt. Det står Midpoint [Mittpunkt] vid markören. 11. Klicka fast linjen med vänster musknapp. 12. Klicka på knappen Select [Markera] i verktygslådan Principal eller tryck på mellanslagstangenten på tangentbordet. 13. Håll ned [Ctrl]-tangenten. (Mac: Option-tangenten) Det blir ett plustecken vid markören. 14. Klicka på taklinjerna med vänster musknapp. De blir markerade. 15. Släpp [Ctrl]-tangenten. (Mac: Option-tangenten) 16. Klicka på knappen Move [Flytta] i verktygslådan Edit eller tryck på M på tangentbordet. 17. Placera markören på ena linjens ändpunkt. Det står Endpoint [Ändpunkt] vid markören. 18. Klicka fast markören med vänster musknapp. 19. Dra markören uppåt längs den blå axeln. Du kan trycka på pil uppåt på tangentbordet för att låsa riktningen. Det står On Blue Axis [På Blå Axel] vid markören. 20. Ange önskat höjdmått. 21. Tryck på <Enter>. 37

7 Avmarkera alla objekt: Du kan snabbt avmarkera alla objekt genom att hålla ned [Ctrl] och trycka på T. Om du har Mac håller du ned [Shift] och [Command] och trycker på A". I kursboken Rita med SketchUp 2015 påbyggnadskurs går vi igenom fler markeringsmetoder. Markera flera objekt med Window [Fönster]: 1. Klicka på knappen Select [Markera] i verktygslådan Principal eller tryck på mellanslagstangenten på tangentbordet. 2. Placera markören till vänster om de objekt som ska markeras. 3. Håll ned vänster musknapp och dra markören åt höger. 4. Placera markören till höger om de objekt som ska markeras. 5. Släpp vänster musknapp. 6. Alla objekt som helt innesluts i den heldragna fönstret markeras. Markerade objekt blir blå. Ytor blir blåprickiga. Markera flera objekt med Crossing Window [Korsande Fönster]: 1. Klicka på knappen Select [Markera] i verktygslådan Principal eller tryck på mellanslagstangenten på tangentbordet. 2. Placera markören till höger om de objekt som ska markeras. 3. Håll ned vänster musknapp och dra markören åt vänster. 6. Alla objekt som innesluts och/eller korsas av det streckade fönstret markeras. 4. Placera markören till vänster om de objekt som ska markeras. 5. Släpp vänster musknapp. TIPS! Dessa markeringsmetoder går att kombinera med dem som vi gick igenom på föregående sida, d.v.s [Shift] och [Ctrl]- tangenterna (Mac: Shift+Option) för att markera och avmarkera objekt. 41

Reviderat Fredrik H/UmU -12

Reviderat Fredrik H/UmU -12 Reviderat Fredrik H/UmU -12 AUTO-CAD 2012 - GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2010 på datorn.

Läs mer

IRONCAD Grundutbildning

IRONCAD Grundutbildning IRONCAD Grundutbildning 1 Information om detta grundkursmaterial Detta kursmaterial är multimediabaserat, vilket innebär att man genom att följa filmer stegvis lär sig de menyer, ikoner, kommandon och

Läs mer

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Topocad 14 manual Innehållsförteckning Innehåll... 1 Topocad 14 hjälp- och referensmanual... 1 Generella funktioner... 3 Generella kommandon... 4 Stöd för höger musknapp... 4 Ikoner... 4 Generella funktioner...

Läs mer

Presentation med OpenOffice.org Impress

Presentation med OpenOffice.org Impress Presentation med OpenOffice.org Impress Inte bara PowerPoint Version 1.A 28.11.2005 Ralf Rehn Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Beteckningar och begrepp...4 2 Att komma igång med OpenOffice Impress...5

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

Lathund för grundkursen PowerPoint

Lathund för grundkursen PowerPoint Lathund för grundkursen PowerPoint Karolinska Institutet - Universitetsbiblioteket September 2006 1 Innehållsförteckning 1 SKAPA EN PRESENTATION...3 1.1 Övning 1...3 1.2 Gruppera objekt...5 2 BILDBAKGRUND/SLIDE

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013]

LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013] LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013] [Detta är en handbok förloilofit for Everio, Everio s bundled programvara.] Innehåll 1. Vad kan man göra med LoiLoFit for Everio... 5 2. Komma

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014

AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014 1 AutoVVS LT 2014 2 Manual AutoVVS LT 2014 För AutoCAD LT 2014 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS LT 2014... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS LT... 5 Ribbonflik

Läs mer

LÄR DIG REVIT ARCHITECTURE 2015

LÄR DIG REVIT ARCHITECTURE 2015 LÄR DIG REVIT ARCHITECTURE 2015 GRUNDER Lagen om upphovsrätt Detta dokument skyddas enligt lagen om upphovsrätt. Det är förbjudet att kopiera eller flerfaldiga dokumentet till andra än den eller de som

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

BildBanken 1.02 Manual 2005

BildBanken 1.02 Manual 2005 BildBanken 1.02 Manual 2005 2soft Technologies 2005-04-01 per@rehnberg.se Innehåll Välkommen till BildBanken... Installation Koppling till Externa Program (Opus, C-takt ). Hantering av bilder Tips för

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Denna manual vänder sig till dig som har gått kursen Steg 2 i vår Connect version 8 utbildning. Funktionerna som beskrivs i denna manual kan man endast

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Spara ritningen. Kapitel 18 - Spara ritningen... 3

Spara ritningen. Kapitel 18 - Spara ritningen... 3 13.05.2009 Kapitel 18... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Spara ritningen Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 18 - Spara ritningen... 3 Öppna- [Ctrl+O]...3 Stäng...4 Stäng alla ritningar...4 Spara [Ctrl+S]...4 Spara

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer