HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet"

Transkript

1 HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet Bedömningsformulär Bakgrundsfakta Namn Ålder år Yrke Arbetsplats Arbetsplatsens adress Telefon e-post De huvudsakliga arbetsuppgifterna Datum och bedömare / 20 Funktionsnedsättning Ja Nej Nedsatt funktion i övre extremiteterna Nedsatt funktion i nedre extremiteterna/nedsatt rörelseförmåga Nedsatt kroppskontroll/balans Försämrad allmänkondition Nedsatt syn Nedsatt hörsel Nedsatt tal- och kommunikationsförmåga Annat, vad

2 Förflyttningshjälpmedel Arbete Arbetsresa Specialsko Stödkorsett Stödkäpp Nedre extremitetsortos (stöd) Underbensprotes Arbete Arbetsresa (kort) Lårbensprotes (lång) Övre Gåbock/-stativ extremitetsprotes Armbågs- Rollator /axillarkryckor Manuellt driven rullstol Vit käpp Eldriven rullstol Ledarhund Specialutrustad bil Annat, vad Annat, vad Följande frågor bedöms enligt principen "I ordning" elleri "Inte i ordning": I ordning: Hinderlös - personen klarar sig på egen hand eller med assistans Inte i ordning: Hinder förekommer - personen klarar sig med svårighet eller inte alls Resan till och från arbetet Välj det mest typiska färdssättet Egen bil Kollektiv trafik Taxi Annat, vad 1 Resan till och från arbetet Resan till och från arbetet är i ordning om; personen klarar av resans alla skeden utan svårighet

3 Arbetsplatsbyggnadens tillgänglighet 2 Parkering Parkeringen av bilen är i ordning om; Personen har en reserverad parkeringsplats, försedd med namnskylt eller handikappsymbol, på arbetsplatsens gård eller i ett parkeringshus parkeringsplatsen är nära arbetsplatsens entré det finns en angiven plats nära ytterdörren inomhus där man kan invänta taxi eller annan transport parkeringsplatsen ämnad för personer med rörelsehinder är 3,6m bred och 5m lång personen har ett parkeringstillstånd för handikappade i sin bil personen inte är i behov av en parkeringsplats 3 Gårdsområde Gårdsområdet är i ordning om; gårdsområdets markbeläggning är jämn och tillräckligt hård med tanke på rullstolsanvändare gårdsområdet är belyst gångvägens kanter vid behov är sneddade det finns tillräckligt med informationsskyltar på gården 4 Entré Entrén är i ordning om; det inte finns trappor vid ingången eller om det i anslutning till yttertrapporna finns en svagt sluttande ramp det finns ledstänger på två höjder (70 cm och 90 cm) längs med hela trappan och rampen entréplanet framför ytterdörren är tillräckligt stort trösklarna är högst 2 cm höga ytterdörren öppnas med elektrisk tryckknapp, dörren öppnas automatiskt med sensor, eller det finns en porttelefon entréns belysning är tillräcklig och nödvändiga informationsskyltar finns ytterdörren är lätt att öppna vindfånget är tillräckligt stort så att personer som använder rullstol kan passera

4 Att röra sig på arbetsplatsen 5 Förflyttningsvägar Förflyttningsvägarna är i ordning om; golvytorna inte är hala passager och korridorer är fria och tillräckligt breda ( det krävs en fri yta med diametern 150 cm för att vända en rullstol ) passagerna är belysta det finns ramper vid nivåskillnader och trösklar 6 Användning av hiss Användningen av hiss är i ordning om; hissens funktionsknappar är på en cm höjd och de är tydliga och lätta att avläsa hissdörrarna öppnas och stängs tillräckligt långsamt hissöppningen är tillräckligt bred och hisskorgen tillräckligt rymlig det vid behov finns en särskild handikapphiss (trapphiss eller vertikalhiss) på arbetsplatsen 7 Användning av trappor Användningen av trappor är i ordning om; trapporna är lätta att gå i och inte är hala det finns ledstänger på båda sidorna längs med hela trappan trappornas belysning och kontrastmarkering är god, trappornas början, slut och trappstegskanter är lätta att urskilja

5 8 Utrymning i nödsituationer Utrymningen i nödsituationer är i ordning om; personen kan uppfatta larmsignalen som ges på arbetsplatsen utrymningsvägarna är tydligt markerade personen tryggt kan avlägsna sig från byggnaden vid brand eller andra nödsituationer, när hiss eller motsvarande.anordning inte kan användas som utrymningsväg utrymningsövningar har ordnats regelbundet på arbetsplatsen man har kommit överens om hur personer med funktionsnedsättning skall hjälpas ut ur byggnaden och övat de överenskomna rutinerna om personerna med rörelselse- och funktionshinder samt deras arbetsstationers läge i byggnaden är omnämnda i byggnadens säkerhetsplan Gemensamma utrymmen på arbetsplatsen 9 Användning av kaffe- och måltidsrum Användningen av kaffe- och måltidsrum är i ordning om; personen har möjlighet att äta under arbetsdagen kaffe- och måltidsrummen är ändamålsenligt utrustade 10 Användning av toalett Användningen av toalett är i ordning om; det finns minst en toalett anpassad för rörelsehindrade personer ( handikapptoalett ), i byggnaden toaletten är ändamålsenligt och tillräckligt utrustad

6 11 Användning av mötes- och utbildningsrum Användningen av mötes- och utbildningsrum är i ordning om; personen kan ta sig fram till mötes- och utbildningsrummen med sitt förflyttningshjälpmedel personen kan delta i olika former av verksamhet och röra sig i rummet personen kan uppträda och använda audiovisuell utrustning 12 Arbetsutrymmets tillräcklighet Arbetsutrymmet är i ordning om; personen har tillräckligt med utrymme att röra sig med sitt förflyttningshjälpmedel i olika delar av byggnaden det är möjligt att vända med rullstol på alla ställen (.det krävs en fri yta med diametern 150 cm för att vända en rullstol ) Den personliga arbetsstationen 13 Arbetsstationens måttsättning och funktionalitet Arbetsstationens måttsättning och funktionalitet är i ordning om; arbetsstationen är dimensionerad och utformad så att personen kan arbeta så bra som möjligt arbetsstationen för en person som använder rullstol har ett fritt svängutrymme med diametern 150 cm det är möjligt att arbeta i sittande ställning möbler och förvaringsutrymmen är på lämplig höjd och lämpligt avstånd arbetsstationen är lätt att justera och reglera det finns tillräckligt med fritt benutrymme under bordet och personen kan hålla fötterna stadigt på golvet eller på ett fotstöd

7 14 Datoranvändning Datoranvändningen är i ordning om; datorns olika delar är lätta att nå och skrivaren är placerad så nära som möjligt bildskärmen är av god kvalitet, inte flimrar och är placerad rakt framför, på lämpligt avstånd, klart under ögats horisontallinje personen kan använda mus, tangentbord, diskett, CD och minnessticka personen kan stöda underarmarna mot bordet eller armstöd personen har lämpliga stöd och hjälpredskap, som underlättar datorarbetet det är möjligt att använda hjälpmedelsfunktioner, valda enligt funktionshindret i fråga 15 Användning av arbetsredskap, maskiner och apparater Användningen av arbetsredskap, maskiner och apparater är i ordning om; personen kan använda alla arbetsredskap, maskiner och apparater som behövs i arbetet arbetsredskapen vid behov har anpassats eller omformats enligt användarkraven apparaternas bruksanvisningar är tillgängliga och kan läsas av alla personen har behövliga hjälpredskap, som underlättar arbetet 16 Belysning Belysningen är i ordning om; allmänbelysningen är jämn och tillräckligt stark i hela arbetsutrymmet arbetsstationen är utrustad med behövlig platsbelysning det inte förekommer bländning, störande reflexer eller blinkande ljus 17 Ljudmiljö Ljudmiljön är i ordning om; det inte förekommer bakgrundsljud eller plötsliga hårda ljud, som stör koncentration, kommunikation och verksamhet personen har möjlighet att vid behov använda hörselskydd det vid behov finns hörselteknisk utrustning ( induktionsspole ) i mötes- och utbildningsrummen

8 18 Rumsklimat Rumsklimatet är i ordning om; arbetsutrymmets temperatur är lämplig med beaktande av personens sjukdom eller funktionsnedsättning det inte förekommer drag i arbetsutrymmet Arbetet 19 Arbetssäkerhet Arbetssäkerheten är i ordning om; olycksfallsriskerna har identifierats och nödvändiga åtgärder vidtagits 20 Bruk av arbetskläder och skyddsutrustning Bruket av arbetskläder och skyddsutrustning är i ordning om; personen kan använda sådana arbetskläder och personskydd som krävs i arbetet 21 Arbetsställning Arbetsställningen är i ordning om; personen har möjlighet att arbeta sittande personen kan använda lämpliga stöd och hjälpmedel för att upprätthålla arbetsställningen

9 22 Precisionsrörelser Precisionsrörelserna är i ordning om; personen har möjlighet att stöda sina armar under arbetet nödvändiga hjälpmedel och stöd finns tillgängliga 23 Allt inom räckhåll på arbetsplatsen Allt inom räckhåll på arbetsplatsen är i ordning om; personen kan nå allting som behövs i arbetet 24 Hantering av bördor Hanteringen av bördor är i ordning om; personen har ändamålsenliga lyfthjälpmedel för hantering av tyngre bördor och vid behov även för hantering av lättare föremål Organiseringen av arbetet 25 Arbetsuppgifternas lämplighet Arbetsuppgifternas lämplighet är i ordning om; personen klarar av alla de arbetsuppgifter han/hon har på sin arbetsplats personen klarar av alla de arbetsuppgifter han/hon har utanför arbetsplatsen (t.ex. kundbesök, möten skolningstillfällen, resor)

10 26 Arbetsmängd och arbetstakt Arbetsmängden och arbetstakten är i ordning om; arbetstiden är högst 40 timmar/vecka man kan hålla återhämtningspauser i arbetet man hinner utföra sitt arbete väl man själv kan påverka arbetsmängden och -takten 27 Arbetstid och distansarbete Arbetstiden och distansarbetet är i ordning om; behövliga arbetstidsarrangemang har gjorts personen vid behov kan distansarbeta Arbetsgemenskapen 28 Likabehandling Likabehandlingen är i ordning om; personerna med funktionsnedsättning är omnämnda i arbetsplatsens likabehandlingsplan alla personer i arbetsgemenskapen behandlas lika och berörs av samma regler och har samma möjligheter alla har möjlighet att få information, samt delta i möten och skolningstillfällen personen har möjlighet att delta i gemensamma tillställningar som ordnas på arbetsplatsen 29 Möjlighet att få hjälp och stöd Möjlighetena att få hjälp och stöd är i ordning om; personen vid behov kan få hjälp med arbetsuppgifterna, med att förflytta sig eller i samband med annan verksamhet personen har tillgång till en personlig assistent, som ordnas av hemkommunen enligt lagen om service och stöd för handikappade man har gjort en överenskommelse på arbetsplatsen att erbjuda hjälp

11 Företagshälsovården 30 Företagshälsovårdstjänsternas tillgänglighet Kommetarer Företagshälsovårdstjänsternas tillgänglighet är i ordning om; företagshälsovårdens mottagning är belägen i tillgängliga utrymmen ( entre, dörrtelefon, hissar, wc anpassad för rörelsehindrade, förflyttningsvägar, reception och vårdutrymmen ) det finns en parkeringsplats för handikappade på byggnadens gårdsområde personen har möjlighet att få information på förhand om företagshälsovårdens tjänster och lokaliteter personens rörelse- och funktionshinder beaktas i de tjänster som företagshälovården erbjuder Ytterligare kommentarer och korrigeringsförslag Lisähuomiot ja korjausehdotukset: Frågans nummer och kommentarer i anslutning till den

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och driftutrymmen

3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och driftutrymmen 3 7 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL och 12 BVF. 3:11 Allmänt 3:111 Definitioner

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Avseende Barents center, Haparanda Nybyggnad handel/kontor/arena/biograf/skola.

Avseende Barents center, Haparanda Nybyggnad handel/kontor/arena/biograf/skola. 1 (9) Stockholm 2014 08 22 Wester+Elsner Arkitekter AB Sergels torg 12 111 57 STOCKHOLM Att: Fredrik Rosell GRANSKNINGSUTLÅTANDE BYGGLOVSHANDLING 2014 08 22 Avseende Barents center, Haparanda Nybyggnad

Läs mer

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000. Andra upplagan, mars 2001. Redaktion: Maryanne Rönnersten

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS

TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS Författare: Rasiha Delilbasic E-post sigrde@gmail.com TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS Examinator/ handledare: Magnus Rönn Docent Arkitekturskolan Lärare/handledare:

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 110405 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla - version 3 antogs av kommunfullmäktige i Lund 2009-06-16 Bättre för alla - basutformningsprogram 3 Bättre för alla Förord Begreppen

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Arbetarskyddsanvisningar och guider 1 Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2007 Innehållsförteckning Arbete vid bildskärm belastar... 3 Utredning och bedömning av riskerna i arbetet...

Läs mer

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinje 2003-06-03 Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö TN-2/2008 310 Antagna av tekniska nämnden 2003-06-03. Reviderad 2007. Reviderad 2008-01-24. Riktlinjerna ska ses som en vägledning

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utemiljö Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-23 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Projektledare: Karoline Hällgren Foto: Karoline Hällgren Linköpings

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer