Flygbladet 2007 nr 2. December Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygbladet 2007 nr 2. December 2007. Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor"

Transkript

1 Flygbladet 2007 nr 2 December 2007 Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor för Flygbladet

2 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 1 (3) Hej alla medlemmar i Västerås Modellflygklubb! Ett år har snart gått. Det är dags för bokslut avseende klubbens verksamhet och ekonomi samt för att se fram emot och planera för ett nytt verksamhetsår. Snart är det alltså dags för vårt årsmöte och för att betala in medlemsavgiften för Vid årsmötet skall bl a medlemsavgifterna för 2009 fastställas. Styrelsen föreslår att vi behåller den princip som enligt beslut vid föregående årsmöte gäller för avgifterna avseende 2008, nämligen att de som så önskar får medlemskap i klubben till en lägre avgift mot att de avstår från att vara anslutna till Sveriges Modellflygförbund (SMFF). Det innebär att man inte längre får Modellflygnytt. Ansvarsförsäkringen för SMFF-medlemmarna ersätts dock av en försäkring som klubben tecknat. För att finansiera denna får de medlemmar som avstår SMFF-medlemskap en något högre klubbavgift och tanken är att i långa loppet skall den extra ansvarsförsäkringen vara självfinansierad av de medlemmar som avstår SMFF. Eventuellt kan principen att inte alla medlemmar är anslutna till SMFF innebära att klubben utesluts ur förbundet. Missa inte att delta i årsmötet och säga ifrån vad Du tycker! Har du inte möjlighet att komma till årsmötet, är du välkommen att skicka in yttranden eller förslag till aktiviteter i form av motioner till styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före 16 jan så att vi hinner sätta oss in i frågeställningarna före årsmötet. I förhoppning om att denna gång få större anslutning än vid tidigare årsmöten har vi vidtalat Tage Berggren att i anslutning till mötet berätta om sina flygarminnen i stort och i smått. Tage är en mycket uppskattad föredragshållare och vi garanterar att han är värd att lyssna på. I detta nummer av Flygbladet bifogas styrelsens Verksamhetsberättelse för 2007 och en preliminär ekonomirapport med budget för kommande verksamhetsår. Innehåll 1 Kallelse till årsmöte 2 2 Årsavgift till klubben för Medlemsavgift avs medlemskap i såväl VMFK som SMFF Medlemsavgift för medlemskap enbart i VMFK 2 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap 3 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för Styrelsens förslag till verksamhetsplan 3

3 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 2 (3) 1 Kallelse till årsmöte Styrelsen kallar härmed medlemmarna i VMFK till årsmöte onsdagen den 20 febr 2008, kl 19:00 22:00 i Gula Villan på Hässlö Till årsmötet samlas vi för att: - gå igenom och kommentera Verksamhetsberättelsen Bifogas i Flygbladet - behandla styrelsens förslag till medlemsavgifter Se punkten 4 här nedan! - behandla inkomna motioner *) - diskutera och fastställa Verksamhetsplan Se punkt 5 här nedan! - fastställa budget En preliminär budget bifogas i Flygbladet - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - välja styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer *) Obs, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda före 11 jan 2008 dvs i tid till styrelsens möte 16 jan 2 Årsavgift till klubben för 2008 Årsavgiften sätts in på pg före 31 jan! Notera eventuella ändringar på talongen vad gäller adress, tfn nr, mobilnr, e-postadress! Det går även bra att maila vår kassör Lars på adressen: 2.1 Medlemsavgift avs medlemskap i såväl VMFK som SMFF Som resultat av beslut vid vårt eget årsmöte 4 febr 2007 och vid förbundsstämman beslutade avgifter till SMFF är medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än (SMFF) = 200 kr Senior född tidigare än (SMFF) = 650 kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar inkl SMFF = 650 kr Gästmedlem dvs den som redan tidigare är medlem i annan klubb ansluten till SMFF Junior (som ovan) 100 kr Senior (som ovan) 200 kr 2.2 Medlemsavgift för medlemskap enbart i VMFK Som resultat av beslut vid vårt eget årsmöte blir medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än kr Senior född tidigare än kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar 350 kr Anm.: Denna form av medlemskap inkluderar ej medlemskap i SMFF således ingår inte tidningen Modellflygnytt och SMFFs Ansvarsförsäkring. Försäkringsskydet avser dock Klubben lösa via en speciell försäkring för alla medlemmar som väljer denna form av medlemskap. Eftersom VMFK måste skaffa en särskild klubbförsäkring får dessa ej registrerade medlemmar fortsättningsvis en medlemsavgift med ett högre påslag än i SMFF registrerade klubbmedlemmar.

4 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 3 (3) 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap Vid förbundsstämman under våren 2007 avslogs klubbens motion avseende kravet på att flygande klubbmedlemmar också måste rapporteras som medlemmar i SMFF. I stadgarna för SMFF står under 37 Modellflygklubb följande: Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. Styrelsen ämnar även detta år inlämna motion avseende slopande av denna skrivning i 37 i SMFFs stadgar. Styrelsen vill nämligen verka för, att medlemmarna själva skall få välja, om man vill tillhöra SMFF eller inte. 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2009 Styrelsen föreslår följande: Juniormedlemmar (20 år och yngre) anslutna via Klubben till SMFF: 100 kr + SMFF Juniormedlemmar (20 år och yngre) ej anslutna till SMFF: 150 kr Seniormedlemmar anslutna via Klubben till SMFF: 350 kr + SMFF Seniormedlemmar ej anslutna till SMFF: 400 kr Familj ansluten via Klubben till SMFF: 350 kr + SMFF Familj ej ansluten till SMFF: 400 kr Gästmedlem Senior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 350 kr Gästmedlem Junior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 100 kr Obs! De föreslagna årsavgifterna skall ses som ett tak. Om styrelsen vid denna tid nästa år ser att vår ekonomi så tillåter, kommer dagens avgift att bibehållas alternativt att det räcker med en mindre höjning än "taket". Vi gör denna nya konstruktion för att slippa den eftersläpning på 1 år som f n finns när det gäller möjligheten att höja medlemsavgiften om ekonomin så kräver. 5 Styrelsens förslag till verksamhetsplan Isträff på Mälaren - utlyses med kort varsel troligen februari. Håll uppsikt på vår hemsida! Klubbträffar våren onsdagarna 16 jan, 13 febr och 12 mars *) Flygträff Trettondagmeeting på Arosängen 5 januari om vädret tillåter (se hemsidan) Flygträff på Arosängen i maj/juni Jubileumsmeeting i ännu en repris **) Flygträff på Arosängen i september Sista chansen **) Västeråstävlingen i linflyg jämte delarrangör i flertal andra tävlingar på Johannisberg **) Undersöka möjligheten att medverka vid Flygets dag på Johannisberg Utgivning av Flygbladet med minst två nummer *) Obs, mht skollov och påskhelg gäller inte längre sista onsdagen i månaden som dag för klubbträffarna! **) Datum meddelas i Flygbladet nr 1/2008 eller om detta inte är möjligt på vår hemsida: Välkommen att sända in motioner och välkommen till årsmötet! Till dess önskar jag alla ett trevligt helgfirande. Bengt Alenfelt (ordf)

5 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK 1 (4) Innehåll Sid 1 Styrelse & styrelsemöten 2 2 Klubbträffar 2 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Deltagande i externa arrangemang 4 6 Flygbladet 4 7 Klubbens hemsida 4 8 Skolflyg 4 9 RC flygfältet Arosängen 4 10 Linflygfältet på Johannisberg 4 11 Årsmöte för verksamhetsåret Klubben har 109 medlemmar. 83 plus 1 av dem är betalande seniorer resp passiv medlem, 3 är betalande junior, 15 är familjemedlemmar och 7 är gästmedlemmar. Antal Åldersfördelning av klubbens medlemmar exklusive gästmedlemmar Ålder Modellflygklubben Galax bidrar som tidigare med 3000 kr/år till driftkostnaderna för linflygfältet på Johannisberg.

6 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 2 (4) 1 Styrelse & styrelsemöten Mht en ny arbetssituation har vår sekreterare Peter Adamenko avsagt sig uppdraget. Bengt Alenfelt övertog uppgiften från 1 oktober. Styrelsen har haft sju möten: 20 febr, 21 mars, 25 april, 22 aug, 4 okt, 21 nov och 16 jan Klubbträffar I Gula Vilan och Flygmuséet på Hässlö har träffar med följande teman hållits: 31 jan Gunnar Gurra Ågren, Uppsala Friflyg med förbränningsmotor 28 febr Mats Johansson skalamodeller från MJD Models, Åkersberga 28 mars Bo Gustavsson preseenterade RCV-motorn, Håkan Nilsson demonstrerade Picoptern, vi såg filmen Murphys War och några utnyttjade Flygmuséets metropolitansimulator 26 april Ragnar Eriksson/Esko Haanpää övning i Flygmuséets simulatorer 26 sept Roger Eklund inomhusflyg, filmen the Great Waldo Pepper 31 okt Anders Wikman VM i jetskalaflyg på Nordirland 28 nov Per Stjärnesund erfarenheter från World Cup i linflyggrenen speed 3 Andra evenemang i klubbens regi 7 jan Trettondagsmeeting på Arosängen i Roger Eklunds regi 3 mars Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ 11 april Utflykt till Full Kontroll i Örebro samordnad av Sverker Norelius 11 april Kurs i Första hjälpen & Hjärt-lungräddning med Göran Aronsson som instruktör 2 juni Flygträff på Arosängen som ännu en repris på firande av VMFK 70 år. Utannonsering på olika hemsidor medförde besök från andra modellflygklubbar. Det flögs hela tiden trots tilltagande vind. Ove Andersson visade sitt linflygprogram i Stunt. Augusti En på vår hemsida utlyst flygträff regnade in 20 okt Västerås Stad hyllade förtjänta idrottsmän inom kommunen vid en ceremoni under invigningen av ABB-hallen. Per Stjärnesund och Ove Andersson fick utmärkelser för sina SM-tecken (Per 2006 och 2007, Ove 2006) och klubben 2 x 5000 kr. 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Även detta år har vi anledning att gratulera Per Stjärnesund och Ove Andersson till strålande prestationer i linflyg vid SM och andra tävlingar samt för Pers del även en mycket framskjuten position i World Cup i F2A (speed) i och med hans Silverplats. Tävlingar Tre av klubbens medlemmar har deltagit i SM och VM. Det är våra framgångsrika linflygare Ove Andersson (F2B Stunt) och Per Stjärnesund (F2A Speed, F2C Teamracing) samt jetflygaren Anders Wikman.

7 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 3 (4) Ove Andersson - Vårtävlingen i Karlskoga 18 maj Ove vann F2B Stunt, 6 deltagare varav tre norrmän. - Limfjords Competition i Ålborg, maj Ove tog ännu en förstaplaceringen i F2B Stunt. - SM i Linflyg Karlskoga aug Ove 2:a i F2B Stunt. Genom Per Stjärnesunds insatser i Speed kom VMFK dessutom tvåa i lag. - Västkustträffen 1 sept i Kungsbacka Ove är som vanligt framgångsrik och kom denna gång 2:a i F2B Stunt. Per Stjärnesund - Worldcup april i Bitterfeld, Tyskland I en dust med 10 deltagare vann Per F2A speed. - Limfjords Competition (World Cup) i Ålborg, maj Per vann överlägset F2A Speed på 295,5 km/tim som är nytt svenskt rekord! - Solnas Pokal 4 aug Per vann F2A Speed och kom 3:a i F2C Team Racing tillsammans med Jan Gustavsson. - SM i Linflyg Karlskoga aug Per Stjärnesund vann F2A Speed och kom 2:a i F2C Team Racing tillsammans med ständige mekanikern Jan Gustavsson. - World Cup sept i Gyula, Ungern Per lyckades i speed ta 2:a platsen med 60 st deltagare, vilket resulterade i att Per belade silverplats totalt i World-Cup 2007 för F2A. Med 10 p mer vann Kalmar Sandor från Ungern på 886 p. I Guyla kom Per dessutom på 4:e plats i Team Racing klass F2C tillsammans med Jan Gustafsson Solna MSK. Anders Wikman - Världsmästerskap i jetskalaflyg 7-14 juli, Enniskillen, Nordirland Med sin F15 och egentillverkad Hawkturbin belade Anders 29 plats i sin klass Individuals med 47 deltagare. I klassen tävlar enbart piloter som själva byggt sin modell. I mindre anspråkslösa former deltog sex klubbmedlemmar 11 sept i Länsmästerskapen i RC-segel med modellflygklubben i Hallstahammar som arrangör. Bengt-Olof Carlén och Leif Holmström var mest framgångsrika och kom på 2:a resp 3:e plats.

8 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 4 (4) 5 Deltagande i externa arrangemang - Bo Gustavsson och Anders Wikman demoflög med turbindrivna jetmodeller vid Flygande Muséets roll-out på Hässlö 26 maj. - Västerås Stad hyllade förtjänta idrottsmän inom kommunen vid en ceremoni under invigningen av ABB Arena 20 oktober. Retroaktivt erhöll Per Stjärnesund och Ove Andersson sina utmärkelser för SM-gulden 2006, dessutom fick Per ytterligare en för sitt SM-tecken Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet. 7 Klubbens hemsida Roger Eklund uppdaterar vår hemsida synnerligen föredömligt. 8 Skolflyg Våra flygskollärare Sture Nordanståhl och Andreas Agensjö har inte haft några elever under säsongen. Däremot har Kaj Johansson tränat fyra individer med modellflygplan, två av adepterna har gått med i klubben. 9 RC flygfältet Arosängen Kjell Stillman, vår granne bortom asparna, har under vårvintern plogat vägen in till Arosängen. Sture Nordanståhl har som vanligt framgångsrikt strävat med att hålla våra gräsklippare igång. En gasolvärmare har köpts för uppvärmning av klubbstugan. 10 Linflygfältet på Johannisberg Ove Andersson har med hjälp av Lars Henriksson rätat upp gräsklippargaraget som satt sig besvärande mycket. 11 Årsmöte för verksamhetsåret 2007 I Gula Villan på Hässlö 20 febr Västerås Bengt Alenfelt (ordf & sekr)

9 Västerås Modellflygklubb Tusental kronor RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Budget Prel INTÄKTER Medlemsavgifter 38,8 37,4 44,3 41,5 46,0 50,3 50,3 50,0 Aktivitet 1,1 0,9 0,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Bidrag 0,4 6,0 6,2 3,0 3,0 13,0 13,0 3,0 Ränta 1,9 1,0 0,8 1,0 0,8 0,0 1,8 2,0 SUMMA INTÄKTER 42,2 45,3 52,0 45,5 49,8 63,7 65,5 55,0 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,8 1,9 0,9 1,0 0,7 0,7 1,0 Arosängen 11,6 5,5 8,7 10,6 16,0 5,0 10,0 21,0 Joberg 0,7 0,8 2,2 4,4 5,0 4,9 4,9 5,0 Kontor 6,1 6,6 8,2 6,8 7,0 2,6 4,0 5,0 SMFF 24,5 25,4 23,4 23,3 25,0 26,6 26,6 26,0 S:A KOSTNADER 45,0 41,1 44,4 46,0 54,0 39,8 46,2 58,0 Resultat -2,8 4,2 7,6-0,5-4,2 23,9 19,3-3,0 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m 2,8 3,5 6,9 9,7 3,8 Gräsklippare* 9,6 7,2 Bank, postgiro 69,8 82,2 93,7 89,8 98,6 S:A TILLGÅNGAR 72,6 85,7 100,6 109,1 109,6 EGET KAPITAL O. SKULDER Eget kapital 70 74,2 81,8 81,3 105,2 Skulder 2,6 11,5 18,8 27,8 4,4 S:A EG. KAP. O. SKULDER 72,6 85,7 100,6 109,1 109,6 *Anskaffningsvärde 12,0 Avskrivs 2,4 per år. Värde efter årets avskrivning. Prognoserade utfallet vid årets slut uppskattas till + 19,3 tkr, jfr budgeterat utfall - 4,2 tkr. Skillnaden förklaras bl a minskade kostnader (ingen åtgärd på klubbhuset på Arosängen) och extra inkomster, bidrag från Västerås Stad med anledning av Ove Anderssons och Per Stjärnesunds framgångar vid SM i linflyg.

10 Spårvidd och hästarsle Litet tänkvärda rader om att så här har vi alltid gjort kan vara mera komplicerat än man först trodde. Standardspårvidden för järnväg i USA är 4 fot och 8,5 tum. Det är ett litet udda mått, eller hur? Varför valde man detta som standardmått? - Därför att det var så de byggde järnvägarna i England och det var utvandrade engelsmän som byggde järnvägarna i USA. Varför byggde då engelsmännen på detta sätt? - Därför att de första järnvägslinjerna byggdes av samma arbetare som byggde spårvägarna (före järnvägens tid) och det var detta standardmått som de använde. Men varför använde de just detta mått? - Därför att arbetarna som byggde spårvägarna använde samma formar och verktyg som de använde när de byggde vagnar med denna hjulbredd. Okej! Men varför hade vagnarna denna konstiga hjulbredd? - Jo, för om man försökte använda en annan hjulbredd så gick hjulen sönder när man färdades på vägarna i England, som hade detta avstånd mellan hjulspåren. Nå, vem byggde då dessa gamla vägar med dessa hjulspår? - Romarna byggde de första större vägarna i Europa (och i England) för sina trupper. Vägarna har använts sedan dess. Ok, men hjulspåren då? - De romerska triumfvagnarna formade i begynnelsen hjulspåren, spår som alla sedan dess fick anpassa sig till för att inte förstöra sina vagnar. Eftersom triumfvagnarna var tillverkade för Romarriket hade alla exakt samma hjulbredd. Standardspårvidden 4 fot och 8,5 tum för järnväg i USA härstammar alltså från de ursprungliga specifikationerna för en triumfvagn i Romarriket Länge leve byråkratin! Så nästa gång du får en specifikation i din hand och undrar vilket hästarsle som författat den, kan du vara inne på rätt spår. Ty de romerska triumfvagnarna byggdes precis så breda att två hästbakar fick plats i bredd mellan skaklarna. Nu kommer snart poängen När du ser en Space Shuttle på avfyrningsrampen så sitter det två stora raketer på ömse sidor om den stora bränsletanken. Det är massiva startraketer, s k SRBraketer. Dessa tillverkas av företaget Thiokol vid deras fabrik i Utah. Ingenjörerna som konstruerade dessa startrakter hade föredragit om de gjorts med något större diameter, men raketerna måste transporteras med järnväg från fabriken till Kennedy Space-Center. Nu råkar det vara så att järnvägen går igenom en tunnel i bergen. Startraketerna får inte vara större än att de kom genom tunneln. Tunneln är litet bredare än järnvägsspåren, och järnvägsspåren, kommer du ihåg, är lika breda som två hästbakar. En karakteristisk del av världens mest avancerade transportmedel har alltså bestämts av bredden på ett hästarsle för över 2000 år sedan! Atlantisfärjan Saxat ur HÄSSLÖBLADET dvs tidningen för F1 Kamratförening Inge Ahlin, Sala

11 Första hjälpen & Hjärt-lungräddning 11 april Röda Korset håller utbildningar i bl.a första hjälpen och hjärt-lungräddning som ger kunskap i att rädda liv. Vi har över hjärtstopp varje år varav drygt inträffar utanför sjukvårdens väggar och där första hjälpen kan vara helt avgörande för om personen kommer att överleva eller ej! Med kunskap om hur man gör effektiv hjärt-lungräddning räddar man över 600 liv och många fler från att få bestående hjärnskador pga syrebrist i hjärnan! År 2007 infördes ny metod för hjärt-lungräddning som gäller i hela världen och som visat sig vara mycket effektiv. Intresserade medlemmar samlades den 11/4 för att gå kurs med Göran Aronsson som certifierad kursledare. Kursen var upplagd så att teori blandades med övningar där man fick tillämpa sin kunskap på varandra och på speciella dockor. Deltagarna var klart motiverade och kände att de verkligen behövde friska upp gamla kunskaper och samtidigt lära sig mer om hur man beter sig när olyckan är framme! Man fick även en gedigen kursbok för att kunna repetera och föra kunskapen vidare till när och kära. Målet med kursen är att man skall kunna gripa in när det behövs: Kontrollera livstecken: Medvetande Andning Från huvud till tå Ge första hjälpen: Skapa öppen luftväg Placera en medvetslös i stabilt sidoläge Larma Utföra hjärt-lungräddning Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp Förebygga cirkulationssvikt Lägga tryckförband vid blödning Vara ett stöd vid psykiska reaktioner Organisera och handla på en olycksplats Känna till: Första hjälpen vid hjärt- och lungsjukdomar Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes Första hjälpen vid förgiftningar Första hjälpen vid sår- och brännskador Efter genomgången kurs erhåller deltagaren ett certifikat i första hjälpen. Deltagare (6 st): Staffan Kjerrström, Olle Olsson, Göran Rebring, Per och Therese Stjärnesund, Mats Viimne Göran Aronsson / kursledare

12 Första hjälpen & Hjärt-lungräddning 11 april Så här berättar Olle Olsson, en av deltagarna: Alla sex skadades. Flera blev medvetslösa. Några fick hjärtstopp. Men hjälpen kom snabbt och ingen behövde föras till lasarettet. En sjunde flygare, Göran Aronsson, fanns på plats och ledde räddningsarbetet. Jag såhär kan man fabulera om allvarliga saker. Ni har förstått att det gäller kursen i livräddning hos Röda korset. Du borde rimligen kunna känna dig lite tryggare nu ute på Arosängen. Åtminstone när nån av oss utbildade finns i närheten. Göran kämpade intensivt med oss i flera timmar med att instruera, hur nödsituationer bäst ska hanteras. Det blev mycket av muntlig information. Jag uppskattade handgemänget allra bäst. Alltså hur den drabbade skulle tas om hand. Det var då vi upptäckte att bland klubbens medlemmar finns oanade talanger. En av dessa är Staffan Kjerrström. Ingen kan som han spela död. Det var särskilt viktigt för att utbildningen skulle präglas av realism. Men allra först fick vi lära oss alfabetet? Första hjälpens alltså - LABC! Va ä nu dä? Jo först kollar man in L dvs om personen befinner sig i livsfarigt Läge. Sen står Andningen på tur. Är den drabbade medvetslös observerar man bröstkorgen eller böjer tillbaka huvudet och lyssnar vid näsa och mun. Funkar andningen är det dags för brottning. Med några enkla grepp welter du över den skadade i sk stabilt sidoläge. Sen larmar du 112 dvs SOS. Vad B och C står för lär du dig när Göran kallar in nästa grupp! Det mest våldsamma handgemänget uppstod när vi skulle försöka uppliva Johan och Artur. De hade drabbats av hjärtstopp. Det var inte måttligt vad döda de var. Vi fick ett drygt arbete innan ambulansen kom och tog över. För att klara av de svåra fallen krävdes inte bara kraft och uthållighet utan även visst matematiskt kunnande. Utan att staka sig det minsta skulle det räknas till trettio samtidigt med att man tryckte ner bröstkorgen ett avsevärt stycke mot underlaget. Ett tryck per digit alltså. När det var gjort byttes taktik. Två snabba försök att blåsa liv i patienten. Allt detta på tjugo sekunder! Har jag ingen som kan hjälpa till får jag fortsätta själv med detta tills ambulansen kommer. Puuh! Så har du fått en liten inblick i hur det går till i teorin. I praktiken blir det sällan så som man föreställt sig. Men har man fått en grund av Göran så tror jag att det känns bra... ända tills man står där framför den drabbade... då gäller det att handla snabbt!

13 Kvällsutflykt 11 april till Full Kontroll En kulen och gråmulen eftermiddag samlades 7 nyfikna modellflygare vid OK-macken vid Erikslund för avfärd till Örebro. FULL KONTROLL Full Kontroll har sina lokaler i ett verkstadsområde för gamla SJ och var inte helt lätt att hitta, men hitta gjorde vi och mottogs med en förbluffande uppvisning i avancerad helikopterflygning. Pilot var Henrik Höggren, vilken som ende svensk kvalificerat sig till deltagande i VM 3D Masters efter fyra års träning. Här räcker det inte med att bara hovra. Vad vi bjöds på var fullständigt halsbrytande manövrer med helikopter som ingen av oss tidigare bevittnat. Branta och snabba lyft, flygning upp och ner, flygning baklänges, flygning upp och ner baklänges, hovring upp och ner en meter över marken (se bild). Modellen var en T-REX 600, eldriven. I de vildaste manövrerna hörde vi hur grejorna protesterade, men de höll! Applåder efter fullbordad uppvisning! Väl inkomna i lokalen berättade Stefan Kula om sitt företag som han startade för två år sedan. Omsättning på 6 miljoner. Sid 1 (2)

14 Kvällsutflykt 11 april till Full Kontroll 2,5 heltidsanställda ser till att uppfylla kundernas önskemål. Nyckelord är snabb leverans och fullständiga garantier. Verksamheten har växt organiskt, men även med stöd av banklån. Stefan är gammal modellflygare som varit egen företagare i tio år, dels som försäljningschef, dels som innehavare av en musikstudio. 80 % av försäljningen sker över nätet. Stefan har intressen i en kinesisk fabrik, där han även tänker sig att gå in som delägare. Både el och metanol står på försäljningslistan, men Stefan menar att el, som ännu inte riktigt slagit igenom, kommer att växa till den största marknadsandelen av flera skäl: frånvaron av oljigt kladd, hög effekt i alla varvtalslägen, grejorna förbättras kontinuerlig och priserna sjunker. En ack blir dubbelt så bra och hälften så billig på ett halvår. Under våren väntade han leverans av 800 modeller av olika slag. Vi vandrade sedan runt i affär och lager och kunde till pris förse oss med det vartill hjärtat hade lust. Stefans företag imponerade storligen på oss västeråsare, och på hemsidan kan man se att utbudet verkligen är stort och varierat. Tack Stefan för en intressant och givande kväll! Sverker Norelius Full Kontroll har har hemsidan: Sid 2 (2)

15 Worldcuptävling i linflyg april 2007 Per Stjärnesund deltog med framgång vid en världscuptävling i linflyg som hölls i Bitterfeld, Tyskland. Per vann sin klass F2A Speed på 286,9 km/tim. Fullständig resultattabell hittar man på: Ergebnisse Worldcup 2007 Speed F2A Så här sammanfattar Per sin upplevelse i ett mail till Bengt Alenfelt 10 maj: Deltagarna från Sverige var följande: Speed klass F2A: Teamracing klass F2C: Jag själv och Jan Gustafsson från Stockholm Bengt-Olof Samuelsson och Kjell Axtilius, båda från Stockholm Jan Gustafsson, Stockholm och Ingemar Larsson, Vänersborg Ingemar och Jan körde även lite små klasser som ni hittar i resultatlistan på nätet. Stockholmarna åkte förbi V-ås och hämtade upp mig kl onsdag kväll. Vi fortsatte och hämtade Ingemar Larsson i Vänersborg. Efter kaffe hos honom fortsatte vi i två bilar vidare mot Tyskland, då var kl Vi tog vägen över Öresundsbron och vidare ner genom Danmark. Färjade sedan från Gedser över till Rostock, den turen tar ungefär 2 timmar och då var det lagom att äta frukost. Sedan var det bara att gasa på utmed Autobahn ytterligare ca 4 timmar för att vara nere till lunch på torsdag i Bitterfeld som bjöd på ett stråland vackert väder, ca 25 grader varmt. Vi checkade in på hotellet och for sedan till tävlingsplatsen för lite träning. Fredagen ägnades helt åt träning. Vi var nästan ensamma där, så det var gått om plats. Min snabbaste modell flög i 290 km/tim nästan som hemma - det verkade bra. De andra hade lite problem med grejorna på grund av att de inte hade tränat något därhemma. Lördag kl var det invigning. Det var mycket folk nästan som ett litet EM tyckte jag. Elva nationer var representerade.

16 Worldcuptävling i linflyg april 2007 Tävlingen började med speed. Det var lite kyligt på morgonen, så jag bestämde att i första försöket kolla inställningen. Motorn gick in på pipan som vanligt men det var inte den rätta fjongen i den efter ca 7 varv tvärstannade motorn och modellen for i asfalten. Det visade sig senare att vevstaken hade gått av, så det var bara att ta fram reservmodellen. Den hade jag provat på torsdagen, så jag visste ungefär hur inställningen skulle vara men den gick lite för snålt i första omgången så det blev det bara 281,8 km/tim. På eftermiddagen ökade jag bränslet lite och körde min bästa repa på 286,9 km/tim som gav mig ledning efter dag 1. Teamracing grabbarna lyckades kvala in till semifinalen. Söndag började speeden först igen. Kl var det betydligt kyligare ca 8 grader. Av erfarenhet vet jag att man måste öka bränslet när det är kallare, men det är svårt att vet exakt hur mycket. Det blev inte riktigt rätt så hastigheten klockades till 285,1 km/tim. Jag vann före en tysk på 284,5 och en fransman på 3:e plats med 277,2. Jan Gustafsson kom 5:a på 272,3 km/tim. Det roliga var att två tjejer deltog F2A, den yngsta var bara 13 år. Teamracing grabbarna flög snabbare och snabbare hela tiden och lyckades gå till final. Där blev lag Gustafsson/Larsson 2:a och Samuelsson/Axtilius 3:a efter att de missat i en omtankning och modellen flög in i cirkeln, så just då var det slut för deras del. På kvällen gick vi ut och åt lite god tysk mat och firade med en tysk öl eller det blev nog två. Måndag blev det hemresa motsatta vägen ca 140 mil. Vi övernattade i Vänersborg och kom hem till lunch på tisdagen. Trevlig tillställning men långt att åka. Nästa världscuptävling för min del blir i Aalborg, Danmark i slutet på maj. Per

17 Roll-Out på Hässlö 26 maj Följande kunde man läsa på klubbens hemsida sent på pingsaftonen 26 maj: Där rapporterar Roger Eklund: I ett underbart försommarväder genomfördes årets Rollout på Hässlö lördagen 26 maj (och söndagen 27 maj dessutom). Ett digert program både vad gäller uppvisningar men även beträffande antalet förevisade kärror. Västeråsarna hade hittat ut till sitt kära Hässlö i massor denna härliga dag - inte minst för att få återuppleva ljudet av alla de kärror man för länge sedan njutit av när Hässlö var synonymt med F1. Bland de "vanliga" kärrorna imponerad nog Jacob Holländer mest med sin nya, häftiga Pitts. Men vi var många som kippade efter andan när han närmade sig marken mer och mer i en rollande cirkel... Nåväl - allt gick bra och hem kom man en aning mera solbränd än när man åkte iväg! För er som orkar så finns här en del bilder att spana in! Det är ju Roger som sköter och uppdaterar klubbens hemsida och jag skrev ett litet tack med e-post dagen därpå: Hej Roger! Du håller verkligen vår hemsida rykande färsk - bilderna från Roll-Out på Hässlö är mycket fina. Sista bilden av din grabb (David antar jag) i cockpit är suverän! Hur gick det för våra jetpiloter, kom båda upp i luften? Jag har dåligt minne som du vet, vad slags flygplantyper hade nu Bosse och Anders att flyga med? Ha det bra! / Bengt Jag fick strax följande svar: Hej, Jo, man försöker ju göra sitt bästa. Och visst är det David i pilotposition. Båda jetflygarna flög - Bosse med sin J37 och Anders med sin F16. Bosse flög dessutom Ragges stora Mustang. Sen var även Kim Mortensen från Strängnäs där och visade några kärror. Massor av folk och mycket trevligt arrangemang - David har redan bokat in nästa år! Hälsningar Roger

18 Roll-Out på Hässlö 26 maj På hemsidan bjöd Roger oss på 123 foton, av dem har jag med Rogers goda minne saxat ut tre: Jacob Holländers Pitts 12S Python Holländer under sin uppvisning David Eklund I cockpit Bengt Alenfelt

19 Jubileumsmeeting 2 juni 2007 Redan ifjol hade vi ju en uppskattad repris av vår Jubileumsträff 2005 (VMFK 70 år). Även i år inbjöd vi till ett meeting under denna titel. När den utlysta helgen 19/20 maj närmade sig visade sig vädret väldigt osäkert, varför vi sköt upp träffen till 2 juni en dag med långt bättre väder. Så här skrev Roger Eklund på vår hemsida: I strålande solsken genomförde vi årets Jubileumsmeeting lördagen den 2/6. Tyvärr så var det lite blåsigt under dagen - runt 5-6 m/s - men det hindrade inte våra besökande flygare. Vi räknade in flygare från bl a Köping, Kungsängen och Eskilstuna - förutom våra egna mannar! Tack alla ni som kom och gjorde detta till en mycket trevlig flygdag! Som vanligt ställde våra Damer upp med "marktjänst" - alltså korvgrillning och servering. För detta tackar och bockar vi och hoppas att vi får hjälp även vid nästa meeting! För den som orkar så kommer här några bilder, se: Rogers foton ger verkligen syn för sägen, här följer ett urval: Ultimate Biplane, Kristian Berggren Focke Wulf 190 D9, Bo Gustavsson Airliner, Ragnar Eriksson Extra, Keny Karl-Erik Nilsson, Köping Ove Andersson visade som så många gånger förr sitt linflygprogram i Stunt, ett program som ger åskådarna extra hjärtklappning då och då. Bengt Alenfelt

20 Grästrimmer och Åge Vad är det för likhet mellan en Partner grästrimmer och älgkalven Åge? Colibri är vår grästrimmer på Arosängen. I början av juli hade jag anledning att rycka in som gräsklippare. Gräset såg trevligt kort ut när jag kom dit, så jag ägnade mig i stället åt att försöka slå av djungelvegetationen i kanterna av vägen in mot vår parkering. Nässlor, tistlar, timotej, hundkex m fl högresta örter och gräs sköt högt upp från marken. Maskrosor, bladen av tussilago m fl strök med som ingenting. Nässlorna och timotejen däremot föll ibland, men snodde sig väldigt, väldigt ofta vällustigt kring trimmerhuvudet. Nättelduk ja det är en väv man tillverkar av nässelfibrer. Sådana är väldigt starka kan jag intyga. Från bilen hämtade jag min mejsel och det behövdes krafttag för att få bort alla intrasslade strån och fibrer. Hoppsan, där flög min mejsel med ett graciöst språng ut i nässelhavet! Jag är förtjust i den sedan många bilar tillbaka, varför jag försökte skjuta isär nässelstjälkarna så pass att jag kunde se ner till marken i grönskan. Nässlor bränns det vet alla, men så vid ett sista försök hittade jag min mejsel. Således, en grästrimmer är nog bra till gräs och bladväxter men inte till strådito. Älgkalven Åge klappade jag i ett älghägn i Jämtland några dagar strax dessförinnan. Åge, en van skogsmänniska, hittade en övergiven älgkalv. Han tog kontakt med polisen som vände sig till Sune Häggmark. Sune driver sedan flera år älghägnet Moose Garden i Orrviken söder om Östersund. Kalven fick namn efter upphittaren och var kanske tio dagar gammal när jag träffade honom jämte tre något äldre kompisar. Alla fick mjölk var fjärde timme, älgmjölk från Sunes kor som gick i ett hägn för sig. Man fick gå in till älgarna och t o m klappa dem. Händerna blev alldeles oljiga av det fett som gör älgpälsen vattentät och som stöter bort insekter. Alla älgar stora som små tyckte mycket om mjölkört, men bara bladen. Där har vi det likheten med en Partner grästrimmer typ Colibri. Älgar klarar precis som trimmern inte av stråväxter. De livnär sig huvudsakligen på bladväxter, de är ju experter på att repa blad från grenar och kvistar, de noppar klöver och gillar som sagt mjölkört. Älgkalvarna var just inte stort högre än örterna på ängen de skuttade omkring på. Bara huvudet och öronen stack upp. Jag tänkte mycket på Åge och hans små kamrater när jag gick där och eländades med vår trimmer. Mer om älgarna hittar man på Som tillskottsfoder matade Sune sina älgar med potatis King Edvard är favoritsorten. Bengt Alenfelt

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Karlskoga. Jet Power 3 5 JULI 2015. Programblad

Karlskoga. Jet Power 3 5 JULI 2015. Programblad Karlskoga Jet Power 3 5 JULI 2015 Programblad ORDFÖRANDE HAR ORDET Välkommen som medlem i Karlskoga Modellflygklubb! Karlskoga MFK är en ideell förening som startade 1968. Vi har målmedvetet utvecklats

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Program Sommarmeeting

Program Sommarmeeting Program Sommarmeeting 24 augusti 2013 Ystads Radioflygklubb www.yrfk.se Även du kan bli en Biggles! Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas såväl ute som

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

Linflyggrenkonferensen

Linflyggrenkonferensen Linflyggrenkonferensen 2003 7-1 LINFLYGGRENENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Grenens funktionärer har under året varit: Grenstyrelsen: Arbetsutskott: Grenchef Vice grenchef Sekreterare Mats Bejhem Per Ehnwall/vakant

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter

Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter Nu har vår första säsong i formel Ford kommit till ända. Det har varit ett mycket lärorikt år både för chafför och team. Det roliga var

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Min APU i Slovenien Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Jag heter Carl Bjärkse och går i V09S. Jag går skoglig inriktning på Vretagymnasiet, den 1 Maj 2010 åkte jag och Magnus Pettersson till Slovenien på utlands

Läs mer

ÖSK P96 Navet Fotboll Verksamhetsåret 2005

ÖSK P96 Navet Fotboll Verksamhetsåret 2005 ÖSK P96 Navet Fotboll Verksamhetsåret 2005 På den här sidan finns dom viktigaste händelserna som publicerats på hemsidan under året sparade för den som vill läsa lite om lagets historia. Rynninges Vinterpool

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Oktober Hellasgården igen

Oktober Hellasgården igen H Ö S T E N 2 0 1 5 Stockholm Frontrunners Oktober 2015 Välkommen! Välkommen till Stockholm Frontrunners (SF) andra nyhetsbrev! Några gånger under året skickar vi till alla medlemmar ett elektroniskt nyhetsbrev

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009.

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009. Nr 1 2010 Årgång 28 Våren är här trots allt. Det vågade man nästan inte tro när vinden ven och snön vräkte ned. Årets första nummer till er flaskskeppsbyggarentusiaster är ett samarbete mellan Jan Lindström

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 11 febr 2015 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 16 mars 2016, kl 13.00 Plats:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

SMFK Modellflygnytt. Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander

SMFK Modellflygnytt. Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander T IDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB PG 40 57 55 0 Årgång 2001Nummer 1 SMFK Modellflygnytt Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander I det här numret: Pytte-pylon i Påldalen 1 &2 Smått och gott 3 Aktivitetskalendern

Läs mer