Flygbladet 2007 nr 2. December Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygbladet 2007 nr 2. December 2007. Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor"

Transkript

1 Flygbladet 2007 nr 2 December 2007 Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor för Flygbladet

2 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 1 (3) Hej alla medlemmar i Västerås Modellflygklubb! Ett år har snart gått. Det är dags för bokslut avseende klubbens verksamhet och ekonomi samt för att se fram emot och planera för ett nytt verksamhetsår. Snart är det alltså dags för vårt årsmöte och för att betala in medlemsavgiften för Vid årsmötet skall bl a medlemsavgifterna för 2009 fastställas. Styrelsen föreslår att vi behåller den princip som enligt beslut vid föregående årsmöte gäller för avgifterna avseende 2008, nämligen att de som så önskar får medlemskap i klubben till en lägre avgift mot att de avstår från att vara anslutna till Sveriges Modellflygförbund (SMFF). Det innebär att man inte längre får Modellflygnytt. Ansvarsförsäkringen för SMFF-medlemmarna ersätts dock av en försäkring som klubben tecknat. För att finansiera denna får de medlemmar som avstår SMFF-medlemskap en något högre klubbavgift och tanken är att i långa loppet skall den extra ansvarsförsäkringen vara självfinansierad av de medlemmar som avstår SMFF. Eventuellt kan principen att inte alla medlemmar är anslutna till SMFF innebära att klubben utesluts ur förbundet. Missa inte att delta i årsmötet och säga ifrån vad Du tycker! Har du inte möjlighet att komma till årsmötet, är du välkommen att skicka in yttranden eller förslag till aktiviteter i form av motioner till styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före 16 jan så att vi hinner sätta oss in i frågeställningarna före årsmötet. I förhoppning om att denna gång få större anslutning än vid tidigare årsmöten har vi vidtalat Tage Berggren att i anslutning till mötet berätta om sina flygarminnen i stort och i smått. Tage är en mycket uppskattad föredragshållare och vi garanterar att han är värd att lyssna på. I detta nummer av Flygbladet bifogas styrelsens Verksamhetsberättelse för 2007 och en preliminär ekonomirapport med budget för kommande verksamhetsår. Innehåll 1 Kallelse till årsmöte 2 2 Årsavgift till klubben för Medlemsavgift avs medlemskap i såväl VMFK som SMFF Medlemsavgift för medlemskap enbart i VMFK 2 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap 3 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för Styrelsens förslag till verksamhetsplan 3

3 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 2 (3) 1 Kallelse till årsmöte Styrelsen kallar härmed medlemmarna i VMFK till årsmöte onsdagen den 20 febr 2008, kl 19:00 22:00 i Gula Villan på Hässlö Till årsmötet samlas vi för att: - gå igenom och kommentera Verksamhetsberättelsen Bifogas i Flygbladet - behandla styrelsens förslag till medlemsavgifter Se punkten 4 här nedan! - behandla inkomna motioner *) - diskutera och fastställa Verksamhetsplan Se punkt 5 här nedan! - fastställa budget En preliminär budget bifogas i Flygbladet - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - välja styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer *) Obs, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda före 11 jan 2008 dvs i tid till styrelsens möte 16 jan 2 Årsavgift till klubben för 2008 Årsavgiften sätts in på pg före 31 jan! Notera eventuella ändringar på talongen vad gäller adress, tfn nr, mobilnr, e-postadress! Det går även bra att maila vår kassör Lars på adressen: 2.1 Medlemsavgift avs medlemskap i såväl VMFK som SMFF Som resultat av beslut vid vårt eget årsmöte 4 febr 2007 och vid förbundsstämman beslutade avgifter till SMFF är medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än (SMFF) = 200 kr Senior född tidigare än (SMFF) = 650 kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar inkl SMFF = 650 kr Gästmedlem dvs den som redan tidigare är medlem i annan klubb ansluten till SMFF Junior (som ovan) 100 kr Senior (som ovan) 200 kr 2.2 Medlemsavgift för medlemskap enbart i VMFK Som resultat av beslut vid vårt eget årsmöte blir medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än kr Senior född tidigare än kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar 350 kr Anm.: Denna form av medlemskap inkluderar ej medlemskap i SMFF således ingår inte tidningen Modellflygnytt och SMFFs Ansvarsförsäkring. Försäkringsskydet avser dock Klubben lösa via en speciell försäkring för alla medlemmar som väljer denna form av medlemskap. Eftersom VMFK måste skaffa en särskild klubbförsäkring får dessa ej registrerade medlemmar fortsättningsvis en medlemsavgift med ett högre påslag än i SMFF registrerade klubbmedlemmar.

4 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 3 (3) 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap Vid förbundsstämman under våren 2007 avslogs klubbens motion avseende kravet på att flygande klubbmedlemmar också måste rapporteras som medlemmar i SMFF. I stadgarna för SMFF står under 37 Modellflygklubb följande: Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. Styrelsen ämnar även detta år inlämna motion avseende slopande av denna skrivning i 37 i SMFFs stadgar. Styrelsen vill nämligen verka för, att medlemmarna själva skall få välja, om man vill tillhöra SMFF eller inte. 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2009 Styrelsen föreslår följande: Juniormedlemmar (20 år och yngre) anslutna via Klubben till SMFF: 100 kr + SMFF Juniormedlemmar (20 år och yngre) ej anslutna till SMFF: 150 kr Seniormedlemmar anslutna via Klubben till SMFF: 350 kr + SMFF Seniormedlemmar ej anslutna till SMFF: 400 kr Familj ansluten via Klubben till SMFF: 350 kr + SMFF Familj ej ansluten till SMFF: 400 kr Gästmedlem Senior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 350 kr Gästmedlem Junior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 100 kr Obs! De föreslagna årsavgifterna skall ses som ett tak. Om styrelsen vid denna tid nästa år ser att vår ekonomi så tillåter, kommer dagens avgift att bibehållas alternativt att det räcker med en mindre höjning än "taket". Vi gör denna nya konstruktion för att slippa den eftersläpning på 1 år som f n finns när det gäller möjligheten att höja medlemsavgiften om ekonomin så kräver. 5 Styrelsens förslag till verksamhetsplan Isträff på Mälaren - utlyses med kort varsel troligen februari. Håll uppsikt på vår hemsida! Klubbträffar våren onsdagarna 16 jan, 13 febr och 12 mars *) Flygträff Trettondagmeeting på Arosängen 5 januari om vädret tillåter (se hemsidan) Flygträff på Arosängen i maj/juni Jubileumsmeeting i ännu en repris **) Flygträff på Arosängen i september Sista chansen **) Västeråstävlingen i linflyg jämte delarrangör i flertal andra tävlingar på Johannisberg **) Undersöka möjligheten att medverka vid Flygets dag på Johannisberg Utgivning av Flygbladet med minst två nummer *) Obs, mht skollov och påskhelg gäller inte längre sista onsdagen i månaden som dag för klubbträffarna! **) Datum meddelas i Flygbladet nr 1/2008 eller om detta inte är möjligt på vår hemsida: Välkommen att sända in motioner och välkommen till årsmötet! Till dess önskar jag alla ett trevligt helgfirande. Bengt Alenfelt (ordf)

5 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK 1 (4) Innehåll Sid 1 Styrelse & styrelsemöten 2 2 Klubbträffar 2 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Deltagande i externa arrangemang 4 6 Flygbladet 4 7 Klubbens hemsida 4 8 Skolflyg 4 9 RC flygfältet Arosängen 4 10 Linflygfältet på Johannisberg 4 11 Årsmöte för verksamhetsåret Klubben har 109 medlemmar. 83 plus 1 av dem är betalande seniorer resp passiv medlem, 3 är betalande junior, 15 är familjemedlemmar och 7 är gästmedlemmar. Antal Åldersfördelning av klubbens medlemmar exklusive gästmedlemmar Ålder Modellflygklubben Galax bidrar som tidigare med 3000 kr/år till driftkostnaderna för linflygfältet på Johannisberg.

6 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 2 (4) 1 Styrelse & styrelsemöten Mht en ny arbetssituation har vår sekreterare Peter Adamenko avsagt sig uppdraget. Bengt Alenfelt övertog uppgiften från 1 oktober. Styrelsen har haft sju möten: 20 febr, 21 mars, 25 april, 22 aug, 4 okt, 21 nov och 16 jan Klubbträffar I Gula Vilan och Flygmuséet på Hässlö har träffar med följande teman hållits: 31 jan Gunnar Gurra Ågren, Uppsala Friflyg med förbränningsmotor 28 febr Mats Johansson skalamodeller från MJD Models, Åkersberga 28 mars Bo Gustavsson preseenterade RCV-motorn, Håkan Nilsson demonstrerade Picoptern, vi såg filmen Murphys War och några utnyttjade Flygmuséets metropolitansimulator 26 april Ragnar Eriksson/Esko Haanpää övning i Flygmuséets simulatorer 26 sept Roger Eklund inomhusflyg, filmen the Great Waldo Pepper 31 okt Anders Wikman VM i jetskalaflyg på Nordirland 28 nov Per Stjärnesund erfarenheter från World Cup i linflyggrenen speed 3 Andra evenemang i klubbens regi 7 jan Trettondagsmeeting på Arosängen i Roger Eklunds regi 3 mars Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ 11 april Utflykt till Full Kontroll i Örebro samordnad av Sverker Norelius 11 april Kurs i Första hjälpen & Hjärt-lungräddning med Göran Aronsson som instruktör 2 juni Flygträff på Arosängen som ännu en repris på firande av VMFK 70 år. Utannonsering på olika hemsidor medförde besök från andra modellflygklubbar. Det flögs hela tiden trots tilltagande vind. Ove Andersson visade sitt linflygprogram i Stunt. Augusti En på vår hemsida utlyst flygträff regnade in 20 okt Västerås Stad hyllade förtjänta idrottsmän inom kommunen vid en ceremoni under invigningen av ABB-hallen. Per Stjärnesund och Ove Andersson fick utmärkelser för sina SM-tecken (Per 2006 och 2007, Ove 2006) och klubben 2 x 5000 kr. 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Även detta år har vi anledning att gratulera Per Stjärnesund och Ove Andersson till strålande prestationer i linflyg vid SM och andra tävlingar samt för Pers del även en mycket framskjuten position i World Cup i F2A (speed) i och med hans Silverplats. Tävlingar Tre av klubbens medlemmar har deltagit i SM och VM. Det är våra framgångsrika linflygare Ove Andersson (F2B Stunt) och Per Stjärnesund (F2A Speed, F2C Teamracing) samt jetflygaren Anders Wikman.

7 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 3 (4) Ove Andersson - Vårtävlingen i Karlskoga 18 maj Ove vann F2B Stunt, 6 deltagare varav tre norrmän. - Limfjords Competition i Ålborg, maj Ove tog ännu en förstaplaceringen i F2B Stunt. - SM i Linflyg Karlskoga aug Ove 2:a i F2B Stunt. Genom Per Stjärnesunds insatser i Speed kom VMFK dessutom tvåa i lag. - Västkustträffen 1 sept i Kungsbacka Ove är som vanligt framgångsrik och kom denna gång 2:a i F2B Stunt. Per Stjärnesund - Worldcup april i Bitterfeld, Tyskland I en dust med 10 deltagare vann Per F2A speed. - Limfjords Competition (World Cup) i Ålborg, maj Per vann överlägset F2A Speed på 295,5 km/tim som är nytt svenskt rekord! - Solnas Pokal 4 aug Per vann F2A Speed och kom 3:a i F2C Team Racing tillsammans med Jan Gustavsson. - SM i Linflyg Karlskoga aug Per Stjärnesund vann F2A Speed och kom 2:a i F2C Team Racing tillsammans med ständige mekanikern Jan Gustavsson. - World Cup sept i Gyula, Ungern Per lyckades i speed ta 2:a platsen med 60 st deltagare, vilket resulterade i att Per belade silverplats totalt i World-Cup 2007 för F2A. Med 10 p mer vann Kalmar Sandor från Ungern på 886 p. I Guyla kom Per dessutom på 4:e plats i Team Racing klass F2C tillsammans med Jan Gustafsson Solna MSK. Anders Wikman - Världsmästerskap i jetskalaflyg 7-14 juli, Enniskillen, Nordirland Med sin F15 och egentillverkad Hawkturbin belade Anders 29 plats i sin klass Individuals med 47 deltagare. I klassen tävlar enbart piloter som själva byggt sin modell. I mindre anspråkslösa former deltog sex klubbmedlemmar 11 sept i Länsmästerskapen i RC-segel med modellflygklubben i Hallstahammar som arrangör. Bengt-Olof Carlén och Leif Holmström var mest framgångsrika och kom på 2:a resp 3:e plats.

8 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 4 (4) 5 Deltagande i externa arrangemang - Bo Gustavsson och Anders Wikman demoflög med turbindrivna jetmodeller vid Flygande Muséets roll-out på Hässlö 26 maj. - Västerås Stad hyllade förtjänta idrottsmän inom kommunen vid en ceremoni under invigningen av ABB Arena 20 oktober. Retroaktivt erhöll Per Stjärnesund och Ove Andersson sina utmärkelser för SM-gulden 2006, dessutom fick Per ytterligare en för sitt SM-tecken Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet. 7 Klubbens hemsida Roger Eklund uppdaterar vår hemsida synnerligen föredömligt. 8 Skolflyg Våra flygskollärare Sture Nordanståhl och Andreas Agensjö har inte haft några elever under säsongen. Däremot har Kaj Johansson tränat fyra individer med modellflygplan, två av adepterna har gått med i klubben. 9 RC flygfältet Arosängen Kjell Stillman, vår granne bortom asparna, har under vårvintern plogat vägen in till Arosängen. Sture Nordanståhl har som vanligt framgångsrikt strävat med att hålla våra gräsklippare igång. En gasolvärmare har köpts för uppvärmning av klubbstugan. 10 Linflygfältet på Johannisberg Ove Andersson har med hjälp av Lars Henriksson rätat upp gräsklippargaraget som satt sig besvärande mycket. 11 Årsmöte för verksamhetsåret 2007 I Gula Villan på Hässlö 20 febr Västerås Bengt Alenfelt (ordf & sekr)

9 Västerås Modellflygklubb Tusental kronor RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Budget Prel INTÄKTER Medlemsavgifter 38,8 37,4 44,3 41,5 46,0 50,3 50,3 50,0 Aktivitet 1,1 0,9 0,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Bidrag 0,4 6,0 6,2 3,0 3,0 13,0 13,0 3,0 Ränta 1,9 1,0 0,8 1,0 0,8 0,0 1,8 2,0 SUMMA INTÄKTER 42,2 45,3 52,0 45,5 49,8 63,7 65,5 55,0 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,8 1,9 0,9 1,0 0,7 0,7 1,0 Arosängen 11,6 5,5 8,7 10,6 16,0 5,0 10,0 21,0 Joberg 0,7 0,8 2,2 4,4 5,0 4,9 4,9 5,0 Kontor 6,1 6,6 8,2 6,8 7,0 2,6 4,0 5,0 SMFF 24,5 25,4 23,4 23,3 25,0 26,6 26,6 26,0 S:A KOSTNADER 45,0 41,1 44,4 46,0 54,0 39,8 46,2 58,0 Resultat -2,8 4,2 7,6-0,5-4,2 23,9 19,3-3,0 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m 2,8 3,5 6,9 9,7 3,8 Gräsklippare* 9,6 7,2 Bank, postgiro 69,8 82,2 93,7 89,8 98,6 S:A TILLGÅNGAR 72,6 85,7 100,6 109,1 109,6 EGET KAPITAL O. SKULDER Eget kapital 70 74,2 81,8 81,3 105,2 Skulder 2,6 11,5 18,8 27,8 4,4 S:A EG. KAP. O. SKULDER 72,6 85,7 100,6 109,1 109,6 *Anskaffningsvärde 12,0 Avskrivs 2,4 per år. Värde efter årets avskrivning. Prognoserade utfallet vid årets slut uppskattas till + 19,3 tkr, jfr budgeterat utfall - 4,2 tkr. Skillnaden förklaras bl a minskade kostnader (ingen åtgärd på klubbhuset på Arosängen) och extra inkomster, bidrag från Västerås Stad med anledning av Ove Anderssons och Per Stjärnesunds framgångar vid SM i linflyg.

10 Spårvidd och hästarsle Litet tänkvärda rader om att så här har vi alltid gjort kan vara mera komplicerat än man först trodde. Standardspårvidden för järnväg i USA är 4 fot och 8,5 tum. Det är ett litet udda mått, eller hur? Varför valde man detta som standardmått? - Därför att det var så de byggde järnvägarna i England och det var utvandrade engelsmän som byggde järnvägarna i USA. Varför byggde då engelsmännen på detta sätt? - Därför att de första järnvägslinjerna byggdes av samma arbetare som byggde spårvägarna (före järnvägens tid) och det var detta standardmått som de använde. Men varför använde de just detta mått? - Därför att arbetarna som byggde spårvägarna använde samma formar och verktyg som de använde när de byggde vagnar med denna hjulbredd. Okej! Men varför hade vagnarna denna konstiga hjulbredd? - Jo, för om man försökte använda en annan hjulbredd så gick hjulen sönder när man färdades på vägarna i England, som hade detta avstånd mellan hjulspåren. Nå, vem byggde då dessa gamla vägar med dessa hjulspår? - Romarna byggde de första större vägarna i Europa (och i England) för sina trupper. Vägarna har använts sedan dess. Ok, men hjulspåren då? - De romerska triumfvagnarna formade i begynnelsen hjulspåren, spår som alla sedan dess fick anpassa sig till för att inte förstöra sina vagnar. Eftersom triumfvagnarna var tillverkade för Romarriket hade alla exakt samma hjulbredd. Standardspårvidden 4 fot och 8,5 tum för järnväg i USA härstammar alltså från de ursprungliga specifikationerna för en triumfvagn i Romarriket Länge leve byråkratin! Så nästa gång du får en specifikation i din hand och undrar vilket hästarsle som författat den, kan du vara inne på rätt spår. Ty de romerska triumfvagnarna byggdes precis så breda att två hästbakar fick plats i bredd mellan skaklarna. Nu kommer snart poängen När du ser en Space Shuttle på avfyrningsrampen så sitter det två stora raketer på ömse sidor om den stora bränsletanken. Det är massiva startraketer, s k SRBraketer. Dessa tillverkas av företaget Thiokol vid deras fabrik i Utah. Ingenjörerna som konstruerade dessa startrakter hade föredragit om de gjorts med något större diameter, men raketerna måste transporteras med järnväg från fabriken till Kennedy Space-Center. Nu råkar det vara så att järnvägen går igenom en tunnel i bergen. Startraketerna får inte vara större än att de kom genom tunneln. Tunneln är litet bredare än järnvägsspåren, och järnvägsspåren, kommer du ihåg, är lika breda som två hästbakar. En karakteristisk del av världens mest avancerade transportmedel har alltså bestämts av bredden på ett hästarsle för över 2000 år sedan! Atlantisfärjan Saxat ur HÄSSLÖBLADET dvs tidningen för F1 Kamratförening Inge Ahlin, Sala

11 Första hjälpen & Hjärt-lungräddning 11 april Röda Korset håller utbildningar i bl.a första hjälpen och hjärt-lungräddning som ger kunskap i att rädda liv. Vi har över hjärtstopp varje år varav drygt inträffar utanför sjukvårdens väggar och där första hjälpen kan vara helt avgörande för om personen kommer att överleva eller ej! Med kunskap om hur man gör effektiv hjärt-lungräddning räddar man över 600 liv och många fler från att få bestående hjärnskador pga syrebrist i hjärnan! År 2007 infördes ny metod för hjärt-lungräddning som gäller i hela världen och som visat sig vara mycket effektiv. Intresserade medlemmar samlades den 11/4 för att gå kurs med Göran Aronsson som certifierad kursledare. Kursen var upplagd så att teori blandades med övningar där man fick tillämpa sin kunskap på varandra och på speciella dockor. Deltagarna var klart motiverade och kände att de verkligen behövde friska upp gamla kunskaper och samtidigt lära sig mer om hur man beter sig när olyckan är framme! Man fick även en gedigen kursbok för att kunna repetera och föra kunskapen vidare till när och kära. Målet med kursen är att man skall kunna gripa in när det behövs: Kontrollera livstecken: Medvetande Andning Från huvud till tå Ge första hjälpen: Skapa öppen luftväg Placera en medvetslös i stabilt sidoläge Larma Utföra hjärt-lungräddning Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp Förebygga cirkulationssvikt Lägga tryckförband vid blödning Vara ett stöd vid psykiska reaktioner Organisera och handla på en olycksplats Känna till: Första hjälpen vid hjärt- och lungsjukdomar Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes Första hjälpen vid förgiftningar Första hjälpen vid sår- och brännskador Efter genomgången kurs erhåller deltagaren ett certifikat i första hjälpen. Deltagare (6 st): Staffan Kjerrström, Olle Olsson, Göran Rebring, Per och Therese Stjärnesund, Mats Viimne Göran Aronsson / kursledare

12 Första hjälpen & Hjärt-lungräddning 11 april Så här berättar Olle Olsson, en av deltagarna: Alla sex skadades. Flera blev medvetslösa. Några fick hjärtstopp. Men hjälpen kom snabbt och ingen behövde föras till lasarettet. En sjunde flygare, Göran Aronsson, fanns på plats och ledde räddningsarbetet. Jag såhär kan man fabulera om allvarliga saker. Ni har förstått att det gäller kursen i livräddning hos Röda korset. Du borde rimligen kunna känna dig lite tryggare nu ute på Arosängen. Åtminstone när nån av oss utbildade finns i närheten. Göran kämpade intensivt med oss i flera timmar med att instruera, hur nödsituationer bäst ska hanteras. Det blev mycket av muntlig information. Jag uppskattade handgemänget allra bäst. Alltså hur den drabbade skulle tas om hand. Det var då vi upptäckte att bland klubbens medlemmar finns oanade talanger. En av dessa är Staffan Kjerrström. Ingen kan som han spela död. Det var särskilt viktigt för att utbildningen skulle präglas av realism. Men allra först fick vi lära oss alfabetet? Första hjälpens alltså - LABC! Va ä nu dä? Jo först kollar man in L dvs om personen befinner sig i livsfarigt Läge. Sen står Andningen på tur. Är den drabbade medvetslös observerar man bröstkorgen eller böjer tillbaka huvudet och lyssnar vid näsa och mun. Funkar andningen är det dags för brottning. Med några enkla grepp welter du över den skadade i sk stabilt sidoläge. Sen larmar du 112 dvs SOS. Vad B och C står för lär du dig när Göran kallar in nästa grupp! Det mest våldsamma handgemänget uppstod när vi skulle försöka uppliva Johan och Artur. De hade drabbats av hjärtstopp. Det var inte måttligt vad döda de var. Vi fick ett drygt arbete innan ambulansen kom och tog över. För att klara av de svåra fallen krävdes inte bara kraft och uthållighet utan även visst matematiskt kunnande. Utan att staka sig det minsta skulle det räknas till trettio samtidigt med att man tryckte ner bröstkorgen ett avsevärt stycke mot underlaget. Ett tryck per digit alltså. När det var gjort byttes taktik. Två snabba försök att blåsa liv i patienten. Allt detta på tjugo sekunder! Har jag ingen som kan hjälpa till får jag fortsätta själv med detta tills ambulansen kommer. Puuh! Så har du fått en liten inblick i hur det går till i teorin. I praktiken blir det sällan så som man föreställt sig. Men har man fått en grund av Göran så tror jag att det känns bra... ända tills man står där framför den drabbade... då gäller det att handla snabbt!

13 Kvällsutflykt 11 april till Full Kontroll En kulen och gråmulen eftermiddag samlades 7 nyfikna modellflygare vid OK-macken vid Erikslund för avfärd till Örebro. FULL KONTROLL Full Kontroll har sina lokaler i ett verkstadsområde för gamla SJ och var inte helt lätt att hitta, men hitta gjorde vi och mottogs med en förbluffande uppvisning i avancerad helikopterflygning. Pilot var Henrik Höggren, vilken som ende svensk kvalificerat sig till deltagande i VM 3D Masters efter fyra års träning. Här räcker det inte med att bara hovra. Vad vi bjöds på var fullständigt halsbrytande manövrer med helikopter som ingen av oss tidigare bevittnat. Branta och snabba lyft, flygning upp och ner, flygning baklänges, flygning upp och ner baklänges, hovring upp och ner en meter över marken (se bild). Modellen var en T-REX 600, eldriven. I de vildaste manövrerna hörde vi hur grejorna protesterade, men de höll! Applåder efter fullbordad uppvisning! Väl inkomna i lokalen berättade Stefan Kula om sitt företag som han startade för två år sedan. Omsättning på 6 miljoner. Sid 1 (2)

14 Kvällsutflykt 11 april till Full Kontroll 2,5 heltidsanställda ser till att uppfylla kundernas önskemål. Nyckelord är snabb leverans och fullständiga garantier. Verksamheten har växt organiskt, men även med stöd av banklån. Stefan är gammal modellflygare som varit egen företagare i tio år, dels som försäljningschef, dels som innehavare av en musikstudio. 80 % av försäljningen sker över nätet. Stefan har intressen i en kinesisk fabrik, där han även tänker sig att gå in som delägare. Både el och metanol står på försäljningslistan, men Stefan menar att el, som ännu inte riktigt slagit igenom, kommer att växa till den största marknadsandelen av flera skäl: frånvaron av oljigt kladd, hög effekt i alla varvtalslägen, grejorna förbättras kontinuerlig och priserna sjunker. En ack blir dubbelt så bra och hälften så billig på ett halvår. Under våren väntade han leverans av 800 modeller av olika slag. Vi vandrade sedan runt i affär och lager och kunde till pris förse oss med det vartill hjärtat hade lust. Stefans företag imponerade storligen på oss västeråsare, och på hemsidan kan man se att utbudet verkligen är stort och varierat. Tack Stefan för en intressant och givande kväll! Sverker Norelius Full Kontroll har har hemsidan: Sid 2 (2)

15 Worldcuptävling i linflyg april 2007 Per Stjärnesund deltog med framgång vid en världscuptävling i linflyg som hölls i Bitterfeld, Tyskland. Per vann sin klass F2A Speed på 286,9 km/tim. Fullständig resultattabell hittar man på: Ergebnisse Worldcup 2007 Speed F2A Så här sammanfattar Per sin upplevelse i ett mail till Bengt Alenfelt 10 maj: Deltagarna från Sverige var följande: Speed klass F2A: Teamracing klass F2C: Jag själv och Jan Gustafsson från Stockholm Bengt-Olof Samuelsson och Kjell Axtilius, båda från Stockholm Jan Gustafsson, Stockholm och Ingemar Larsson, Vänersborg Ingemar och Jan körde även lite små klasser som ni hittar i resultatlistan på nätet. Stockholmarna åkte förbi V-ås och hämtade upp mig kl onsdag kväll. Vi fortsatte och hämtade Ingemar Larsson i Vänersborg. Efter kaffe hos honom fortsatte vi i två bilar vidare mot Tyskland, då var kl Vi tog vägen över Öresundsbron och vidare ner genom Danmark. Färjade sedan från Gedser över till Rostock, den turen tar ungefär 2 timmar och då var det lagom att äta frukost. Sedan var det bara att gasa på utmed Autobahn ytterligare ca 4 timmar för att vara nere till lunch på torsdag i Bitterfeld som bjöd på ett stråland vackert väder, ca 25 grader varmt. Vi checkade in på hotellet och for sedan till tävlingsplatsen för lite träning. Fredagen ägnades helt åt träning. Vi var nästan ensamma där, så det var gått om plats. Min snabbaste modell flög i 290 km/tim nästan som hemma - det verkade bra. De andra hade lite problem med grejorna på grund av att de inte hade tränat något därhemma. Lördag kl var det invigning. Det var mycket folk nästan som ett litet EM tyckte jag. Elva nationer var representerade.

16 Worldcuptävling i linflyg april 2007 Tävlingen började med speed. Det var lite kyligt på morgonen, så jag bestämde att i första försöket kolla inställningen. Motorn gick in på pipan som vanligt men det var inte den rätta fjongen i den efter ca 7 varv tvärstannade motorn och modellen for i asfalten. Det visade sig senare att vevstaken hade gått av, så det var bara att ta fram reservmodellen. Den hade jag provat på torsdagen, så jag visste ungefär hur inställningen skulle vara men den gick lite för snålt i första omgången så det blev det bara 281,8 km/tim. På eftermiddagen ökade jag bränslet lite och körde min bästa repa på 286,9 km/tim som gav mig ledning efter dag 1. Teamracing grabbarna lyckades kvala in till semifinalen. Söndag började speeden först igen. Kl var det betydligt kyligare ca 8 grader. Av erfarenhet vet jag att man måste öka bränslet när det är kallare, men det är svårt att vet exakt hur mycket. Det blev inte riktigt rätt så hastigheten klockades till 285,1 km/tim. Jag vann före en tysk på 284,5 och en fransman på 3:e plats med 277,2. Jan Gustafsson kom 5:a på 272,3 km/tim. Det roliga var att två tjejer deltog F2A, den yngsta var bara 13 år. Teamracing grabbarna flög snabbare och snabbare hela tiden och lyckades gå till final. Där blev lag Gustafsson/Larsson 2:a och Samuelsson/Axtilius 3:a efter att de missat i en omtankning och modellen flög in i cirkeln, så just då var det slut för deras del. På kvällen gick vi ut och åt lite god tysk mat och firade med en tysk öl eller det blev nog två. Måndag blev det hemresa motsatta vägen ca 140 mil. Vi övernattade i Vänersborg och kom hem till lunch på tisdagen. Trevlig tillställning men långt att åka. Nästa världscuptävling för min del blir i Aalborg, Danmark i slutet på maj. Per

17 Roll-Out på Hässlö 26 maj Följande kunde man läsa på klubbens hemsida sent på pingsaftonen 26 maj: Där rapporterar Roger Eklund: I ett underbart försommarväder genomfördes årets Rollout på Hässlö lördagen 26 maj (och söndagen 27 maj dessutom). Ett digert program både vad gäller uppvisningar men även beträffande antalet förevisade kärror. Västeråsarna hade hittat ut till sitt kära Hässlö i massor denna härliga dag - inte minst för att få återuppleva ljudet av alla de kärror man för länge sedan njutit av när Hässlö var synonymt med F1. Bland de "vanliga" kärrorna imponerad nog Jacob Holländer mest med sin nya, häftiga Pitts. Men vi var många som kippade efter andan när han närmade sig marken mer och mer i en rollande cirkel... Nåväl - allt gick bra och hem kom man en aning mera solbränd än när man åkte iväg! För er som orkar så finns här en del bilder att spana in! Det är ju Roger som sköter och uppdaterar klubbens hemsida och jag skrev ett litet tack med e-post dagen därpå: Hej Roger! Du håller verkligen vår hemsida rykande färsk - bilderna från Roll-Out på Hässlö är mycket fina. Sista bilden av din grabb (David antar jag) i cockpit är suverän! Hur gick det för våra jetpiloter, kom båda upp i luften? Jag har dåligt minne som du vet, vad slags flygplantyper hade nu Bosse och Anders att flyga med? Ha det bra! / Bengt Jag fick strax följande svar: Hej, Jo, man försöker ju göra sitt bästa. Och visst är det David i pilotposition. Båda jetflygarna flög - Bosse med sin J37 och Anders med sin F16. Bosse flög dessutom Ragges stora Mustang. Sen var även Kim Mortensen från Strängnäs där och visade några kärror. Massor av folk och mycket trevligt arrangemang - David har redan bokat in nästa år! Hälsningar Roger

18 Roll-Out på Hässlö 26 maj På hemsidan bjöd Roger oss på 123 foton, av dem har jag med Rogers goda minne saxat ut tre: Jacob Holländers Pitts 12S Python Holländer under sin uppvisning David Eklund I cockpit Bengt Alenfelt

19 Jubileumsmeeting 2 juni 2007 Redan ifjol hade vi ju en uppskattad repris av vår Jubileumsträff 2005 (VMFK 70 år). Även i år inbjöd vi till ett meeting under denna titel. När den utlysta helgen 19/20 maj närmade sig visade sig vädret väldigt osäkert, varför vi sköt upp träffen till 2 juni en dag med långt bättre väder. Så här skrev Roger Eklund på vår hemsida: I strålande solsken genomförde vi årets Jubileumsmeeting lördagen den 2/6. Tyvärr så var det lite blåsigt under dagen - runt 5-6 m/s - men det hindrade inte våra besökande flygare. Vi räknade in flygare från bl a Köping, Kungsängen och Eskilstuna - förutom våra egna mannar! Tack alla ni som kom och gjorde detta till en mycket trevlig flygdag! Som vanligt ställde våra Damer upp med "marktjänst" - alltså korvgrillning och servering. För detta tackar och bockar vi och hoppas att vi får hjälp även vid nästa meeting! För den som orkar så kommer här några bilder, se: Rogers foton ger verkligen syn för sägen, här följer ett urval: Ultimate Biplane, Kristian Berggren Focke Wulf 190 D9, Bo Gustavsson Airliner, Ragnar Eriksson Extra, Keny Karl-Erik Nilsson, Köping Ove Andersson visade som så många gånger förr sitt linflygprogram i Stunt, ett program som ger åskådarna extra hjärtklappning då och då. Bengt Alenfelt

20 Grästrimmer och Åge Vad är det för likhet mellan en Partner grästrimmer och älgkalven Åge? Colibri är vår grästrimmer på Arosängen. I början av juli hade jag anledning att rycka in som gräsklippare. Gräset såg trevligt kort ut när jag kom dit, så jag ägnade mig i stället åt att försöka slå av djungelvegetationen i kanterna av vägen in mot vår parkering. Nässlor, tistlar, timotej, hundkex m fl högresta örter och gräs sköt högt upp från marken. Maskrosor, bladen av tussilago m fl strök med som ingenting. Nässlorna och timotejen däremot föll ibland, men snodde sig väldigt, väldigt ofta vällustigt kring trimmerhuvudet. Nättelduk ja det är en väv man tillverkar av nässelfibrer. Sådana är väldigt starka kan jag intyga. Från bilen hämtade jag min mejsel och det behövdes krafttag för att få bort alla intrasslade strån och fibrer. Hoppsan, där flög min mejsel med ett graciöst språng ut i nässelhavet! Jag är förtjust i den sedan många bilar tillbaka, varför jag försökte skjuta isär nässelstjälkarna så pass att jag kunde se ner till marken i grönskan. Nässlor bränns det vet alla, men så vid ett sista försök hittade jag min mejsel. Således, en grästrimmer är nog bra till gräs och bladväxter men inte till strådito. Älgkalven Åge klappade jag i ett älghägn i Jämtland några dagar strax dessförinnan. Åge, en van skogsmänniska, hittade en övergiven älgkalv. Han tog kontakt med polisen som vände sig till Sune Häggmark. Sune driver sedan flera år älghägnet Moose Garden i Orrviken söder om Östersund. Kalven fick namn efter upphittaren och var kanske tio dagar gammal när jag träffade honom jämte tre något äldre kompisar. Alla fick mjölk var fjärde timme, älgmjölk från Sunes kor som gick i ett hägn för sig. Man fick gå in till älgarna och t o m klappa dem. Händerna blev alldeles oljiga av det fett som gör älgpälsen vattentät och som stöter bort insekter. Alla älgar stora som små tyckte mycket om mjölkört, men bara bladen. Där har vi det likheten med en Partner grästrimmer typ Colibri. Älgar klarar precis som trimmern inte av stråväxter. De livnär sig huvudsakligen på bladväxter, de är ju experter på att repa blad från grenar och kvistar, de noppar klöver och gillar som sagt mjölkört. Älgkalvarna var just inte stort högre än örterna på ängen de skuttade omkring på. Bara huvudet och öronen stack upp. Jag tänkte mycket på Åge och hans små kamrater när jag gick där och eländades med vår trimmer. Mer om älgarna hittar man på Som tillskottsfoder matade Sune sina älgar med potatis King Edvard är favoritsorten. Bengt Alenfelt

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Vestermalms båtklubb på Kungsholmen, Stockholm. Sittande ordförande Fredrik Forsberg hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Vestermalms båtklubb på Kungsholmen, Stockholm. Sittande ordförande Fredrik Forsberg hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll från X-Pokers årsmöte 2015-01-24 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Bennet Rosengren Göran Engblom Tom Andersson Staffan Wallin Peter Jonsson Gunnar Stockhaus Tobias Johansson Johnny

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv Sida 1(6) På kvällen den 3 oktober 2012 samlades 34 intresserade åhörare på Robotmuseet i Arboga för att lyssna till Boris Bjuremalm, en leende 190 cm lång flygare som alltid flög med förarstolen i lägsta

Läs mer

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet,

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet, Janne Hylander berättar, i ord och bild, festligt och personligt om sitt mest älskade Flygande flygevenemang. Tack Janne. Kul att få uppleva det genom dina ögon. Dala-Järna 2009. Full rulle och gasen i

Läs mer

Program Modellflygdag

Program Modellflygdag Program Modellflygdag 12 september 2015 Huvudsponsor Ystads Radioflygklubb www.yrfk.se Även du kan bli en Biggles! Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte: 10 10 24 Tid: 12.00-15.30 Plast: Morby Moralund Närvarande: Karl- Bertil Ling, ordförande Henrik Boivie Jörgen Einar Annette Åhman, sekreterare Jan Hagberg (telefon)

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer