Flygbladet 2007 nr 2. December Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygbladet 2007 nr 2. December 2007. Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor"

Transkript

1 Flygbladet 2007 nr 2 December 2007 Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor för Flygbladet

2 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 1 (3) Hej alla medlemmar i Västerås Modellflygklubb! Ett år har snart gått. Det är dags för bokslut avseende klubbens verksamhet och ekonomi samt för att se fram emot och planera för ett nytt verksamhetsår. Snart är det alltså dags för vårt årsmöte och för att betala in medlemsavgiften för Vid årsmötet skall bl a medlemsavgifterna för 2009 fastställas. Styrelsen föreslår att vi behåller den princip som enligt beslut vid föregående årsmöte gäller för avgifterna avseende 2008, nämligen att de som så önskar får medlemskap i klubben till en lägre avgift mot att de avstår från att vara anslutna till Sveriges Modellflygförbund (SMFF). Det innebär att man inte längre får Modellflygnytt. Ansvarsförsäkringen för SMFF-medlemmarna ersätts dock av en försäkring som klubben tecknat. För att finansiera denna får de medlemmar som avstår SMFF-medlemskap en något högre klubbavgift och tanken är att i långa loppet skall den extra ansvarsförsäkringen vara självfinansierad av de medlemmar som avstår SMFF. Eventuellt kan principen att inte alla medlemmar är anslutna till SMFF innebära att klubben utesluts ur förbundet. Missa inte att delta i årsmötet och säga ifrån vad Du tycker! Har du inte möjlighet att komma till årsmötet, är du välkommen att skicka in yttranden eller förslag till aktiviteter i form av motioner till styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före 16 jan så att vi hinner sätta oss in i frågeställningarna före årsmötet. I förhoppning om att denna gång få större anslutning än vid tidigare årsmöten har vi vidtalat Tage Berggren att i anslutning till mötet berätta om sina flygarminnen i stort och i smått. Tage är en mycket uppskattad föredragshållare och vi garanterar att han är värd att lyssna på. I detta nummer av Flygbladet bifogas styrelsens Verksamhetsberättelse för 2007 och en preliminär ekonomirapport med budget för kommande verksamhetsår. Innehåll 1 Kallelse till årsmöte 2 2 Årsavgift till klubben för Medlemsavgift avs medlemskap i såväl VMFK som SMFF Medlemsavgift för medlemskap enbart i VMFK 2 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap 3 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för Styrelsens förslag till verksamhetsplan 3

3 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 2 (3) 1 Kallelse till årsmöte Styrelsen kallar härmed medlemmarna i VMFK till årsmöte onsdagen den 20 febr 2008, kl 19:00 22:00 i Gula Villan på Hässlö Till årsmötet samlas vi för att: - gå igenom och kommentera Verksamhetsberättelsen Bifogas i Flygbladet - behandla styrelsens förslag till medlemsavgifter Se punkten 4 här nedan! - behandla inkomna motioner *) - diskutera och fastställa Verksamhetsplan Se punkt 5 här nedan! - fastställa budget En preliminär budget bifogas i Flygbladet - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - välja styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer *) Obs, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda före 11 jan 2008 dvs i tid till styrelsens möte 16 jan 2 Årsavgift till klubben för 2008 Årsavgiften sätts in på pg före 31 jan! Notera eventuella ändringar på talongen vad gäller adress, tfn nr, mobilnr, e-postadress! Det går även bra att maila vår kassör Lars på adressen: 2.1 Medlemsavgift avs medlemskap i såväl VMFK som SMFF Som resultat av beslut vid vårt eget årsmöte 4 febr 2007 och vid förbundsstämman beslutade avgifter till SMFF är medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än (SMFF) = 200 kr Senior född tidigare än (SMFF) = 650 kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar inkl SMFF = 650 kr Gästmedlem dvs den som redan tidigare är medlem i annan klubb ansluten till SMFF Junior (som ovan) 100 kr Senior (som ovan) 200 kr 2.2 Medlemsavgift för medlemskap enbart i VMFK Som resultat av beslut vid vårt eget årsmöte blir medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än kr Senior född tidigare än kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar 350 kr Anm.: Denna form av medlemskap inkluderar ej medlemskap i SMFF således ingår inte tidningen Modellflygnytt och SMFFs Ansvarsförsäkring. Försäkringsskydet avser dock Klubben lösa via en speciell försäkring för alla medlemmar som väljer denna form av medlemskap. Eftersom VMFK måste skaffa en särskild klubbförsäkring får dessa ej registrerade medlemmar fortsättningsvis en medlemsavgift med ett högre påslag än i SMFF registrerade klubbmedlemmar.

4 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 3 (3) 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap Vid förbundsstämman under våren 2007 avslogs klubbens motion avseende kravet på att flygande klubbmedlemmar också måste rapporteras som medlemmar i SMFF. I stadgarna för SMFF står under 37 Modellflygklubb följande: Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. Styrelsen ämnar även detta år inlämna motion avseende slopande av denna skrivning i 37 i SMFFs stadgar. Styrelsen vill nämligen verka för, att medlemmarna själva skall få välja, om man vill tillhöra SMFF eller inte. 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2009 Styrelsen föreslår följande: Juniormedlemmar (20 år och yngre) anslutna via Klubben till SMFF: 100 kr + SMFF Juniormedlemmar (20 år och yngre) ej anslutna till SMFF: 150 kr Seniormedlemmar anslutna via Klubben till SMFF: 350 kr + SMFF Seniormedlemmar ej anslutna till SMFF: 400 kr Familj ansluten via Klubben till SMFF: 350 kr + SMFF Familj ej ansluten till SMFF: 400 kr Gästmedlem Senior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 350 kr Gästmedlem Junior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 100 kr Obs! De föreslagna årsavgifterna skall ses som ett tak. Om styrelsen vid denna tid nästa år ser att vår ekonomi så tillåter, kommer dagens avgift att bibehållas alternativt att det räcker med en mindre höjning än "taket". Vi gör denna nya konstruktion för att slippa den eftersläpning på 1 år som f n finns när det gäller möjligheten att höja medlemsavgiften om ekonomin så kräver. 5 Styrelsens förslag till verksamhetsplan Isträff på Mälaren - utlyses med kort varsel troligen februari. Håll uppsikt på vår hemsida! Klubbträffar våren onsdagarna 16 jan, 13 febr och 12 mars *) Flygträff Trettondagmeeting på Arosängen 5 januari om vädret tillåter (se hemsidan) Flygträff på Arosängen i maj/juni Jubileumsmeeting i ännu en repris **) Flygträff på Arosängen i september Sista chansen **) Västeråstävlingen i linflyg jämte delarrangör i flertal andra tävlingar på Johannisberg **) Undersöka möjligheten att medverka vid Flygets dag på Johannisberg Utgivning av Flygbladet med minst två nummer *) Obs, mht skollov och påskhelg gäller inte längre sista onsdagen i månaden som dag för klubbträffarna! **) Datum meddelas i Flygbladet nr 1/2008 eller om detta inte är möjligt på vår hemsida: Välkommen att sända in motioner och välkommen till årsmötet! Till dess önskar jag alla ett trevligt helgfirande. Bengt Alenfelt (ordf)

5 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK 1 (4) Innehåll Sid 1 Styrelse & styrelsemöten 2 2 Klubbträffar 2 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Deltagande i externa arrangemang 4 6 Flygbladet 4 7 Klubbens hemsida 4 8 Skolflyg 4 9 RC flygfältet Arosängen 4 10 Linflygfältet på Johannisberg 4 11 Årsmöte för verksamhetsåret Klubben har 109 medlemmar. 83 plus 1 av dem är betalande seniorer resp passiv medlem, 3 är betalande junior, 15 är familjemedlemmar och 7 är gästmedlemmar. Antal Åldersfördelning av klubbens medlemmar exklusive gästmedlemmar Ålder Modellflygklubben Galax bidrar som tidigare med 3000 kr/år till driftkostnaderna för linflygfältet på Johannisberg.

6 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 2 (4) 1 Styrelse & styrelsemöten Mht en ny arbetssituation har vår sekreterare Peter Adamenko avsagt sig uppdraget. Bengt Alenfelt övertog uppgiften från 1 oktober. Styrelsen har haft sju möten: 20 febr, 21 mars, 25 april, 22 aug, 4 okt, 21 nov och 16 jan Klubbträffar I Gula Vilan och Flygmuséet på Hässlö har träffar med följande teman hållits: 31 jan Gunnar Gurra Ågren, Uppsala Friflyg med förbränningsmotor 28 febr Mats Johansson skalamodeller från MJD Models, Åkersberga 28 mars Bo Gustavsson preseenterade RCV-motorn, Håkan Nilsson demonstrerade Picoptern, vi såg filmen Murphys War och några utnyttjade Flygmuséets metropolitansimulator 26 april Ragnar Eriksson/Esko Haanpää övning i Flygmuséets simulatorer 26 sept Roger Eklund inomhusflyg, filmen the Great Waldo Pepper 31 okt Anders Wikman VM i jetskalaflyg på Nordirland 28 nov Per Stjärnesund erfarenheter från World Cup i linflyggrenen speed 3 Andra evenemang i klubbens regi 7 jan Trettondagsmeeting på Arosängen i Roger Eklunds regi 3 mars Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ 11 april Utflykt till Full Kontroll i Örebro samordnad av Sverker Norelius 11 april Kurs i Första hjälpen & Hjärt-lungräddning med Göran Aronsson som instruktör 2 juni Flygträff på Arosängen som ännu en repris på firande av VMFK 70 år. Utannonsering på olika hemsidor medförde besök från andra modellflygklubbar. Det flögs hela tiden trots tilltagande vind. Ove Andersson visade sitt linflygprogram i Stunt. Augusti En på vår hemsida utlyst flygträff regnade in 20 okt Västerås Stad hyllade förtjänta idrottsmän inom kommunen vid en ceremoni under invigningen av ABB-hallen. Per Stjärnesund och Ove Andersson fick utmärkelser för sina SM-tecken (Per 2006 och 2007, Ove 2006) och klubben 2 x 5000 kr. 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Även detta år har vi anledning att gratulera Per Stjärnesund och Ove Andersson till strålande prestationer i linflyg vid SM och andra tävlingar samt för Pers del även en mycket framskjuten position i World Cup i F2A (speed) i och med hans Silverplats. Tävlingar Tre av klubbens medlemmar har deltagit i SM och VM. Det är våra framgångsrika linflygare Ove Andersson (F2B Stunt) och Per Stjärnesund (F2A Speed, F2C Teamracing) samt jetflygaren Anders Wikman.

7 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 3 (4) Ove Andersson - Vårtävlingen i Karlskoga 18 maj Ove vann F2B Stunt, 6 deltagare varav tre norrmän. - Limfjords Competition i Ålborg, maj Ove tog ännu en förstaplaceringen i F2B Stunt. - SM i Linflyg Karlskoga aug Ove 2:a i F2B Stunt. Genom Per Stjärnesunds insatser i Speed kom VMFK dessutom tvåa i lag. - Västkustträffen 1 sept i Kungsbacka Ove är som vanligt framgångsrik och kom denna gång 2:a i F2B Stunt. Per Stjärnesund - Worldcup april i Bitterfeld, Tyskland I en dust med 10 deltagare vann Per F2A speed. - Limfjords Competition (World Cup) i Ålborg, maj Per vann överlägset F2A Speed på 295,5 km/tim som är nytt svenskt rekord! - Solnas Pokal 4 aug Per vann F2A Speed och kom 3:a i F2C Team Racing tillsammans med Jan Gustavsson. - SM i Linflyg Karlskoga aug Per Stjärnesund vann F2A Speed och kom 2:a i F2C Team Racing tillsammans med ständige mekanikern Jan Gustavsson. - World Cup sept i Gyula, Ungern Per lyckades i speed ta 2:a platsen med 60 st deltagare, vilket resulterade i att Per belade silverplats totalt i World-Cup 2007 för F2A. Med 10 p mer vann Kalmar Sandor från Ungern på 886 p. I Guyla kom Per dessutom på 4:e plats i Team Racing klass F2C tillsammans med Jan Gustafsson Solna MSK. Anders Wikman - Världsmästerskap i jetskalaflyg 7-14 juli, Enniskillen, Nordirland Med sin F15 och egentillverkad Hawkturbin belade Anders 29 plats i sin klass Individuals med 47 deltagare. I klassen tävlar enbart piloter som själva byggt sin modell. I mindre anspråkslösa former deltog sex klubbmedlemmar 11 sept i Länsmästerskapen i RC-segel med modellflygklubben i Hallstahammar som arrangör. Bengt-Olof Carlén och Leif Holmström var mest framgångsrika och kom på 2:a resp 3:e plats.

8 Verksamhetsberättelse 2007 för VMFK Sid 4 (4) 5 Deltagande i externa arrangemang - Bo Gustavsson och Anders Wikman demoflög med turbindrivna jetmodeller vid Flygande Muséets roll-out på Hässlö 26 maj. - Västerås Stad hyllade förtjänta idrottsmän inom kommunen vid en ceremoni under invigningen av ABB Arena 20 oktober. Retroaktivt erhöll Per Stjärnesund och Ove Andersson sina utmärkelser för SM-gulden 2006, dessutom fick Per ytterligare en för sitt SM-tecken Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet. 7 Klubbens hemsida Roger Eklund uppdaterar vår hemsida synnerligen föredömligt. 8 Skolflyg Våra flygskollärare Sture Nordanståhl och Andreas Agensjö har inte haft några elever under säsongen. Däremot har Kaj Johansson tränat fyra individer med modellflygplan, två av adepterna har gått med i klubben. 9 RC flygfältet Arosängen Kjell Stillman, vår granne bortom asparna, har under vårvintern plogat vägen in till Arosängen. Sture Nordanståhl har som vanligt framgångsrikt strävat med att hålla våra gräsklippare igång. En gasolvärmare har köpts för uppvärmning av klubbstugan. 10 Linflygfältet på Johannisberg Ove Andersson har med hjälp av Lars Henriksson rätat upp gräsklippargaraget som satt sig besvärande mycket. 11 Årsmöte för verksamhetsåret 2007 I Gula Villan på Hässlö 20 febr Västerås Bengt Alenfelt (ordf & sekr)

9 Västerås Modellflygklubb Tusental kronor RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Budget Prel INTÄKTER Medlemsavgifter 38,8 37,4 44,3 41,5 46,0 50,3 50,3 50,0 Aktivitet 1,1 0,9 0,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Bidrag 0,4 6,0 6,2 3,0 3,0 13,0 13,0 3,0 Ränta 1,9 1,0 0,8 1,0 0,8 0,0 1,8 2,0 SUMMA INTÄKTER 42,2 45,3 52,0 45,5 49,8 63,7 65,5 55,0 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,8 1,9 0,9 1,0 0,7 0,7 1,0 Arosängen 11,6 5,5 8,7 10,6 16,0 5,0 10,0 21,0 Joberg 0,7 0,8 2,2 4,4 5,0 4,9 4,9 5,0 Kontor 6,1 6,6 8,2 6,8 7,0 2,6 4,0 5,0 SMFF 24,5 25,4 23,4 23,3 25,0 26,6 26,6 26,0 S:A KOSTNADER 45,0 41,1 44,4 46,0 54,0 39,8 46,2 58,0 Resultat -2,8 4,2 7,6-0,5-4,2 23,9 19,3-3,0 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m 2,8 3,5 6,9 9,7 3,8 Gräsklippare* 9,6 7,2 Bank, postgiro 69,8 82,2 93,7 89,8 98,6 S:A TILLGÅNGAR 72,6 85,7 100,6 109,1 109,6 EGET KAPITAL O. SKULDER Eget kapital 70 74,2 81,8 81,3 105,2 Skulder 2,6 11,5 18,8 27,8 4,4 S:A EG. KAP. O. SKULDER 72,6 85,7 100,6 109,1 109,6 *Anskaffningsvärde 12,0 Avskrivs 2,4 per år. Värde efter årets avskrivning. Prognoserade utfallet vid årets slut uppskattas till + 19,3 tkr, jfr budgeterat utfall - 4,2 tkr. Skillnaden förklaras bl a minskade kostnader (ingen åtgärd på klubbhuset på Arosängen) och extra inkomster, bidrag från Västerås Stad med anledning av Ove Anderssons och Per Stjärnesunds framgångar vid SM i linflyg.

10 Spårvidd och hästarsle Litet tänkvärda rader om att så här har vi alltid gjort kan vara mera komplicerat än man först trodde. Standardspårvidden för järnväg i USA är 4 fot och 8,5 tum. Det är ett litet udda mått, eller hur? Varför valde man detta som standardmått? - Därför att det var så de byggde järnvägarna i England och det var utvandrade engelsmän som byggde järnvägarna i USA. Varför byggde då engelsmännen på detta sätt? - Därför att de första järnvägslinjerna byggdes av samma arbetare som byggde spårvägarna (före järnvägens tid) och det var detta standardmått som de använde. Men varför använde de just detta mått? - Därför att arbetarna som byggde spårvägarna använde samma formar och verktyg som de använde när de byggde vagnar med denna hjulbredd. Okej! Men varför hade vagnarna denna konstiga hjulbredd? - Jo, för om man försökte använda en annan hjulbredd så gick hjulen sönder när man färdades på vägarna i England, som hade detta avstånd mellan hjulspåren. Nå, vem byggde då dessa gamla vägar med dessa hjulspår? - Romarna byggde de första större vägarna i Europa (och i England) för sina trupper. Vägarna har använts sedan dess. Ok, men hjulspåren då? - De romerska triumfvagnarna formade i begynnelsen hjulspåren, spår som alla sedan dess fick anpassa sig till för att inte förstöra sina vagnar. Eftersom triumfvagnarna var tillverkade för Romarriket hade alla exakt samma hjulbredd. Standardspårvidden 4 fot och 8,5 tum för järnväg i USA härstammar alltså från de ursprungliga specifikationerna för en triumfvagn i Romarriket Länge leve byråkratin! Så nästa gång du får en specifikation i din hand och undrar vilket hästarsle som författat den, kan du vara inne på rätt spår. Ty de romerska triumfvagnarna byggdes precis så breda att två hästbakar fick plats i bredd mellan skaklarna. Nu kommer snart poängen När du ser en Space Shuttle på avfyrningsrampen så sitter det två stora raketer på ömse sidor om den stora bränsletanken. Det är massiva startraketer, s k SRBraketer. Dessa tillverkas av företaget Thiokol vid deras fabrik i Utah. Ingenjörerna som konstruerade dessa startrakter hade föredragit om de gjorts med något större diameter, men raketerna måste transporteras med järnväg från fabriken till Kennedy Space-Center. Nu råkar det vara så att järnvägen går igenom en tunnel i bergen. Startraketerna får inte vara större än att de kom genom tunneln. Tunneln är litet bredare än järnvägsspåren, och järnvägsspåren, kommer du ihåg, är lika breda som två hästbakar. En karakteristisk del av världens mest avancerade transportmedel har alltså bestämts av bredden på ett hästarsle för över 2000 år sedan! Atlantisfärjan Saxat ur HÄSSLÖBLADET dvs tidningen för F1 Kamratförening Inge Ahlin, Sala

11 Första hjälpen & Hjärt-lungräddning 11 april Röda Korset håller utbildningar i bl.a första hjälpen och hjärt-lungräddning som ger kunskap i att rädda liv. Vi har över hjärtstopp varje år varav drygt inträffar utanför sjukvårdens väggar och där första hjälpen kan vara helt avgörande för om personen kommer att överleva eller ej! Med kunskap om hur man gör effektiv hjärt-lungräddning räddar man över 600 liv och många fler från att få bestående hjärnskador pga syrebrist i hjärnan! År 2007 infördes ny metod för hjärt-lungräddning som gäller i hela världen och som visat sig vara mycket effektiv. Intresserade medlemmar samlades den 11/4 för att gå kurs med Göran Aronsson som certifierad kursledare. Kursen var upplagd så att teori blandades med övningar där man fick tillämpa sin kunskap på varandra och på speciella dockor. Deltagarna var klart motiverade och kände att de verkligen behövde friska upp gamla kunskaper och samtidigt lära sig mer om hur man beter sig när olyckan är framme! Man fick även en gedigen kursbok för att kunna repetera och föra kunskapen vidare till när och kära. Målet med kursen är att man skall kunna gripa in när det behövs: Kontrollera livstecken: Medvetande Andning Från huvud till tå Ge första hjälpen: Skapa öppen luftväg Placera en medvetslös i stabilt sidoläge Larma Utföra hjärt-lungräddning Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp Förebygga cirkulationssvikt Lägga tryckförband vid blödning Vara ett stöd vid psykiska reaktioner Organisera och handla på en olycksplats Känna till: Första hjälpen vid hjärt- och lungsjukdomar Första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetes Första hjälpen vid förgiftningar Första hjälpen vid sår- och brännskador Efter genomgången kurs erhåller deltagaren ett certifikat i första hjälpen. Deltagare (6 st): Staffan Kjerrström, Olle Olsson, Göran Rebring, Per och Therese Stjärnesund, Mats Viimne Göran Aronsson / kursledare

12 Första hjälpen & Hjärt-lungräddning 11 april Så här berättar Olle Olsson, en av deltagarna: Alla sex skadades. Flera blev medvetslösa. Några fick hjärtstopp. Men hjälpen kom snabbt och ingen behövde föras till lasarettet. En sjunde flygare, Göran Aronsson, fanns på plats och ledde räddningsarbetet. Jag såhär kan man fabulera om allvarliga saker. Ni har förstått att det gäller kursen i livräddning hos Röda korset. Du borde rimligen kunna känna dig lite tryggare nu ute på Arosängen. Åtminstone när nån av oss utbildade finns i närheten. Göran kämpade intensivt med oss i flera timmar med att instruera, hur nödsituationer bäst ska hanteras. Det blev mycket av muntlig information. Jag uppskattade handgemänget allra bäst. Alltså hur den drabbade skulle tas om hand. Det var då vi upptäckte att bland klubbens medlemmar finns oanade talanger. En av dessa är Staffan Kjerrström. Ingen kan som han spela död. Det var särskilt viktigt för att utbildningen skulle präglas av realism. Men allra först fick vi lära oss alfabetet? Första hjälpens alltså - LABC! Va ä nu dä? Jo först kollar man in L dvs om personen befinner sig i livsfarigt Läge. Sen står Andningen på tur. Är den drabbade medvetslös observerar man bröstkorgen eller böjer tillbaka huvudet och lyssnar vid näsa och mun. Funkar andningen är det dags för brottning. Med några enkla grepp welter du över den skadade i sk stabilt sidoläge. Sen larmar du 112 dvs SOS. Vad B och C står för lär du dig när Göran kallar in nästa grupp! Det mest våldsamma handgemänget uppstod när vi skulle försöka uppliva Johan och Artur. De hade drabbats av hjärtstopp. Det var inte måttligt vad döda de var. Vi fick ett drygt arbete innan ambulansen kom och tog över. För att klara av de svåra fallen krävdes inte bara kraft och uthållighet utan även visst matematiskt kunnande. Utan att staka sig det minsta skulle det räknas till trettio samtidigt med att man tryckte ner bröstkorgen ett avsevärt stycke mot underlaget. Ett tryck per digit alltså. När det var gjort byttes taktik. Två snabba försök att blåsa liv i patienten. Allt detta på tjugo sekunder! Har jag ingen som kan hjälpa till får jag fortsätta själv med detta tills ambulansen kommer. Puuh! Så har du fått en liten inblick i hur det går till i teorin. I praktiken blir det sällan så som man föreställt sig. Men har man fått en grund av Göran så tror jag att det känns bra... ända tills man står där framför den drabbade... då gäller det att handla snabbt!

13 Kvällsutflykt 11 april till Full Kontroll En kulen och gråmulen eftermiddag samlades 7 nyfikna modellflygare vid OK-macken vid Erikslund för avfärd till Örebro. FULL KONTROLL Full Kontroll har sina lokaler i ett verkstadsområde för gamla SJ och var inte helt lätt att hitta, men hitta gjorde vi och mottogs med en förbluffande uppvisning i avancerad helikopterflygning. Pilot var Henrik Höggren, vilken som ende svensk kvalificerat sig till deltagande i VM 3D Masters efter fyra års träning. Här räcker det inte med att bara hovra. Vad vi bjöds på var fullständigt halsbrytande manövrer med helikopter som ingen av oss tidigare bevittnat. Branta och snabba lyft, flygning upp och ner, flygning baklänges, flygning upp och ner baklänges, hovring upp och ner en meter över marken (se bild). Modellen var en T-REX 600, eldriven. I de vildaste manövrerna hörde vi hur grejorna protesterade, men de höll! Applåder efter fullbordad uppvisning! Väl inkomna i lokalen berättade Stefan Kula om sitt företag som han startade för två år sedan. Omsättning på 6 miljoner. Sid 1 (2)

14 Kvällsutflykt 11 april till Full Kontroll 2,5 heltidsanställda ser till att uppfylla kundernas önskemål. Nyckelord är snabb leverans och fullständiga garantier. Verksamheten har växt organiskt, men även med stöd av banklån. Stefan är gammal modellflygare som varit egen företagare i tio år, dels som försäljningschef, dels som innehavare av en musikstudio. 80 % av försäljningen sker över nätet. Stefan har intressen i en kinesisk fabrik, där han även tänker sig att gå in som delägare. Både el och metanol står på försäljningslistan, men Stefan menar att el, som ännu inte riktigt slagit igenom, kommer att växa till den största marknadsandelen av flera skäl: frånvaron av oljigt kladd, hög effekt i alla varvtalslägen, grejorna förbättras kontinuerlig och priserna sjunker. En ack blir dubbelt så bra och hälften så billig på ett halvår. Under våren väntade han leverans av 800 modeller av olika slag. Vi vandrade sedan runt i affär och lager och kunde till pris förse oss med det vartill hjärtat hade lust. Stefans företag imponerade storligen på oss västeråsare, och på hemsidan kan man se att utbudet verkligen är stort och varierat. Tack Stefan för en intressant och givande kväll! Sverker Norelius Full Kontroll har har hemsidan: Sid 2 (2)

15 Worldcuptävling i linflyg april 2007 Per Stjärnesund deltog med framgång vid en världscuptävling i linflyg som hölls i Bitterfeld, Tyskland. Per vann sin klass F2A Speed på 286,9 km/tim. Fullständig resultattabell hittar man på: Ergebnisse Worldcup 2007 Speed F2A Så här sammanfattar Per sin upplevelse i ett mail till Bengt Alenfelt 10 maj: Deltagarna från Sverige var följande: Speed klass F2A: Teamracing klass F2C: Jag själv och Jan Gustafsson från Stockholm Bengt-Olof Samuelsson och Kjell Axtilius, båda från Stockholm Jan Gustafsson, Stockholm och Ingemar Larsson, Vänersborg Ingemar och Jan körde även lite små klasser som ni hittar i resultatlistan på nätet. Stockholmarna åkte förbi V-ås och hämtade upp mig kl onsdag kväll. Vi fortsatte och hämtade Ingemar Larsson i Vänersborg. Efter kaffe hos honom fortsatte vi i två bilar vidare mot Tyskland, då var kl Vi tog vägen över Öresundsbron och vidare ner genom Danmark. Färjade sedan från Gedser över till Rostock, den turen tar ungefär 2 timmar och då var det lagom att äta frukost. Sedan var det bara att gasa på utmed Autobahn ytterligare ca 4 timmar för att vara nere till lunch på torsdag i Bitterfeld som bjöd på ett stråland vackert väder, ca 25 grader varmt. Vi checkade in på hotellet och for sedan till tävlingsplatsen för lite träning. Fredagen ägnades helt åt träning. Vi var nästan ensamma där, så det var gått om plats. Min snabbaste modell flög i 290 km/tim nästan som hemma - det verkade bra. De andra hade lite problem med grejorna på grund av att de inte hade tränat något därhemma. Lördag kl var det invigning. Det var mycket folk nästan som ett litet EM tyckte jag. Elva nationer var representerade.

16 Worldcuptävling i linflyg april 2007 Tävlingen började med speed. Det var lite kyligt på morgonen, så jag bestämde att i första försöket kolla inställningen. Motorn gick in på pipan som vanligt men det var inte den rätta fjongen i den efter ca 7 varv tvärstannade motorn och modellen for i asfalten. Det visade sig senare att vevstaken hade gått av, så det var bara att ta fram reservmodellen. Den hade jag provat på torsdagen, så jag visste ungefär hur inställningen skulle vara men den gick lite för snålt i första omgången så det blev det bara 281,8 km/tim. På eftermiddagen ökade jag bränslet lite och körde min bästa repa på 286,9 km/tim som gav mig ledning efter dag 1. Teamracing grabbarna lyckades kvala in till semifinalen. Söndag började speeden först igen. Kl var det betydligt kyligare ca 8 grader. Av erfarenhet vet jag att man måste öka bränslet när det är kallare, men det är svårt att vet exakt hur mycket. Det blev inte riktigt rätt så hastigheten klockades till 285,1 km/tim. Jag vann före en tysk på 284,5 och en fransman på 3:e plats med 277,2. Jan Gustafsson kom 5:a på 272,3 km/tim. Det roliga var att två tjejer deltog F2A, den yngsta var bara 13 år. Teamracing grabbarna flög snabbare och snabbare hela tiden och lyckades gå till final. Där blev lag Gustafsson/Larsson 2:a och Samuelsson/Axtilius 3:a efter att de missat i en omtankning och modellen flög in i cirkeln, så just då var det slut för deras del. På kvällen gick vi ut och åt lite god tysk mat och firade med en tysk öl eller det blev nog två. Måndag blev det hemresa motsatta vägen ca 140 mil. Vi övernattade i Vänersborg och kom hem till lunch på tisdagen. Trevlig tillställning men långt att åka. Nästa världscuptävling för min del blir i Aalborg, Danmark i slutet på maj. Per

17 Roll-Out på Hässlö 26 maj Följande kunde man läsa på klubbens hemsida sent på pingsaftonen 26 maj: Där rapporterar Roger Eklund: I ett underbart försommarväder genomfördes årets Rollout på Hässlö lördagen 26 maj (och söndagen 27 maj dessutom). Ett digert program både vad gäller uppvisningar men även beträffande antalet förevisade kärror. Västeråsarna hade hittat ut till sitt kära Hässlö i massor denna härliga dag - inte minst för att få återuppleva ljudet av alla de kärror man för länge sedan njutit av när Hässlö var synonymt med F1. Bland de "vanliga" kärrorna imponerad nog Jacob Holländer mest med sin nya, häftiga Pitts. Men vi var många som kippade efter andan när han närmade sig marken mer och mer i en rollande cirkel... Nåväl - allt gick bra och hem kom man en aning mera solbränd än när man åkte iväg! För er som orkar så finns här en del bilder att spana in! Det är ju Roger som sköter och uppdaterar klubbens hemsida och jag skrev ett litet tack med e-post dagen därpå: Hej Roger! Du håller verkligen vår hemsida rykande färsk - bilderna från Roll-Out på Hässlö är mycket fina. Sista bilden av din grabb (David antar jag) i cockpit är suverän! Hur gick det för våra jetpiloter, kom båda upp i luften? Jag har dåligt minne som du vet, vad slags flygplantyper hade nu Bosse och Anders att flyga med? Ha det bra! / Bengt Jag fick strax följande svar: Hej, Jo, man försöker ju göra sitt bästa. Och visst är det David i pilotposition. Båda jetflygarna flög - Bosse med sin J37 och Anders med sin F16. Bosse flög dessutom Ragges stora Mustang. Sen var även Kim Mortensen från Strängnäs där och visade några kärror. Massor av folk och mycket trevligt arrangemang - David har redan bokat in nästa år! Hälsningar Roger

18 Roll-Out på Hässlö 26 maj På hemsidan bjöd Roger oss på 123 foton, av dem har jag med Rogers goda minne saxat ut tre: Jacob Holländers Pitts 12S Python Holländer under sin uppvisning David Eklund I cockpit Bengt Alenfelt

19 Jubileumsmeeting 2 juni 2007 Redan ifjol hade vi ju en uppskattad repris av vår Jubileumsträff 2005 (VMFK 70 år). Även i år inbjöd vi till ett meeting under denna titel. När den utlysta helgen 19/20 maj närmade sig visade sig vädret väldigt osäkert, varför vi sköt upp träffen till 2 juni en dag med långt bättre väder. Så här skrev Roger Eklund på vår hemsida: I strålande solsken genomförde vi årets Jubileumsmeeting lördagen den 2/6. Tyvärr så var det lite blåsigt under dagen - runt 5-6 m/s - men det hindrade inte våra besökande flygare. Vi räknade in flygare från bl a Köping, Kungsängen och Eskilstuna - förutom våra egna mannar! Tack alla ni som kom och gjorde detta till en mycket trevlig flygdag! Som vanligt ställde våra Damer upp med "marktjänst" - alltså korvgrillning och servering. För detta tackar och bockar vi och hoppas att vi får hjälp även vid nästa meeting! För den som orkar så kommer här några bilder, se: Rogers foton ger verkligen syn för sägen, här följer ett urval: Ultimate Biplane, Kristian Berggren Focke Wulf 190 D9, Bo Gustavsson Airliner, Ragnar Eriksson Extra, Keny Karl-Erik Nilsson, Köping Ove Andersson visade som så många gånger förr sitt linflygprogram i Stunt, ett program som ger åskådarna extra hjärtklappning då och då. Bengt Alenfelt

FLYGBLADET NUMMER 2 2004. Dec 2004

FLYGBLADET NUMMER 2 2004. Dec 2004 FLYGBLADET NUMMER 2 2004 Dec 2004 Information Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET! Utöver information av allehanda slag innehåller detta nummer först och främst kallelse till årsmötet för 2004, verksamhetsberättelsen,

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003...

FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003... FLYGBLADET NUMMER 1 2003 April 2003... Hej alla läsare av FLYGBLADET! Säsongens första nummer har en aning magert innehåll eftersom vår eminente redaktör, Bengt-Olof Carlén, just nu arbetar en längre period

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004...

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004... FLYGBLADET NUMMER 1 2004 Mars 2004... Information Sid 1 (3) Hej! Här följer litet information inför sommaren och en återblick på årsmötet och genomförda aktiviteter, samt litet annat smått och gått. Innehållet

Läs mer

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling 2 2015 SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND PRIS 60:- MOMSBEFRIAD En titt på Multiplex Heron Vårens Meeting Owe Åhlunds flygplan. Det är nu utrustat med en Glödstifts motor, men skall eventuellt konverteras till

Läs mer

SPEED STUNT TEAM RACING COMBAT

SPEED STUNT TEAM RACING COMBAT Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt nr 4-07 God Jul och Gott Nytt År! SPEED STUNT TEAM RACING COMBAT I detta nummer: Swingline Höstcombat i Vänersborg Världscuptävlingarna

Läs mer

SMFK Modellflygnytt TIDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB

SMFK Modellflygnytt TIDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB Årgång 2002 Nummer 1 PG 40 57 55 0 TIDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB HotSpot från Hobbymässan FRESCATI 2001 I det här numret: Vadå hangflyg? 1-3 Sjöflygträff 4 Smått och Gott 5 Aktivitetskalendern

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 16 kmeterslöparna i Vårtävlingarna 2008. Den namnkunnige känner igen den tidigare Solvikingen Jan-Åke Lundberg - andre man t.h. Årets fest 28 mars Styrelsen bjuder till

Läs mer

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43 autopilot Lennart Öborn berättar om installationen som gör att han numera landar pigg och utvilad luftens ferrari På besök hos den skånske Falcobyggaren Dan Gamble. Fly-in-tider Vi tittar till flygarträffarna

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2011 Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland X-Alps light Går det att göra det själv? Karlsson på taket

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Solvikingen. Den värdiga löpningen. Suneson har gjort sitt fjärde coast to coast

Solvikingen. Den värdiga löpningen. Suneson har gjort sitt fjärde coast to coast Solvikingen Nr 3 2014 årg. 52 Midnattsloppet är ett funktionärskrävande arrangemang. Solvikingarnas Stefan Litzén är chef för banan med Anders Bogelius som stf. Det uppdraget förpliktar oss medlemmar att

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2003 STORT JUBILEUMSNUMMER Linköpings Flygklubb Reno Air Races 2003 (sid. 15-16) En diamantflygning (sid. 13-14) Allmänt klubbmöte 26 november (sid. 4) Pontus var

Läs mer

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan.

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Solvikingen Nr 4, 2013 årg. 51 Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Bibbi hyllas på sid 10 av Björn Suneson Barbro Nilsson swissar åter

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Solvikingen. All information finns i bifogad inbjudan samt i kortversion på sidan 9. 1. Välkomna till Fältstafetten 03, en av årets höjdpunkter!

Solvikingen. All information finns i bifogad inbjudan samt i kortversion på sidan 9. 1. Välkomna till Fältstafetten 03, en av årets höjdpunkter! Solvikingen Nr 3, 2003, årg. 41 Foto: Federico Hernandez Läs Mossmannens skildring av det omtalade inofficiella klubbmästerskapet i mosslöpning. Du finner den och resultatet på sidan 11 och 12. Välkomna

Läs mer

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2008 Heja Sverige! Framgångar på tävlingar Urban Valic Möt en av de snabbaste Paramotor Världens största PM-möte Sagolika Slovenien Fina flyg för

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

Föreningen för Islandshästintresserade i norra Stockholm Höstljus

Föreningen för Islandshästintresserade i norra Stockholm Höstljus Stormurbladet 04-2012 Föreningen för Islandshästintresserade i norra Stockholm Höstljus info E-post fritid@stormur.nu information@stormur.nu tavling@stormur.nu utbildning@stormur.nu medlems_adress@stormur.nu

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 www.kindbk.se Info om Kind BK Kind BK Risa 51293 Svenljunga PG 384 382-8 Telefon Klubbstuga 0325-628041 www.kindbk.se Medlemsavgifter 2009 Helbetalande

Läs mer

Lego är lego, skydive är skydive Harald

Lego är lego, skydive är skydive Harald NR 2 2005 PACMANUAL S Stridshoppning i Polen Det var bättre förr (eller?) Historien om FKC Lego är lego, skydive är skydive Harald FKCG 2005 STYRELSEN Ordförande Niclas Grill Ängsvaktaregatan 8a 416 52

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Solvikingen. Vem firar femtio den 3 nov? Jo, det gör Solvikingarna och det med en hejdundrande fest. Läs detaljerna på inbjudan på sista sidan.

Solvikingen. Vem firar femtio den 3 nov? Jo, det gör Solvikingarna och det med en hejdundrande fest. Läs detaljerna på inbjudan på sista sidan. Solvikingen Nr 3, 2012, årg. 50 Martin Yttring och Björn-Erik Norman i mål som segrare i första upplagan av Öloppet. En annorlunda och tuff tävling mellan flera av öarna utanför Göteborg. Löpande världsresenärer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer