Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Hallands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Hallands län"

Transkript

1 måndag den 4 mars /8 Underhållning, lek och idrott på RBU Gården 2008 Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Hallands län

2 måndag den 4 mars / års verksamhetsberättelse för FÖRENINGEN FÖR RÖRELSEHINDRADE BARN OCH Styrelsen UNGDOMAR R B U I HALLANDS LÄN Ordförande Vice ordförande Kassör Marianne Gunbro Karin Svensson Stefan Hallstedt Sekreterare Hans-Gunnar Enggard Ledamot Daniel Ayre Suppleanter Branka Huynh Lena Andersson Revisorer Hans-Olof Börjesson Gudrun Lindström Revisorsuppleant Ingvar Davidsson Valberedning Svante Larson Medlemmar Föreningen hade vid utgången av året 378 medlemmar. Årsmötet Årsmötet var förlagt till Grand Hotel, Halmstad och samlade ett 40-tal medlemmar. Förhandlingarna leddes av Ingvar Lagesson. Med anledning av det gångna 50 års jubileumet bjöds på en god supé efter mötet. Övriga möten Förutom årsmötet har man haft elva styrelsemöten.

3 måndag den 4 mars /8 Medlemsutbildning med TEMAT: SAMVERKAN - MÖJLIGHETER - FÖRUTSÄTTNINGAR I november hölls en medlemsutbildning (RBU dagar) i Uppsala med detta tema som handlade bland annat om: Konsten att knäcka läskoden. Mer finns att läsa i avhandlingen Sounds of silence, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. En ung människa i rullstol längtar efter kärlek och sex, precis som alla andra ungdomar. Men gruppen har så mycket svårare att få hjälp med sina funderingar. Ordet kognition är en samlingsterm för våra olika tankeprocesser som är aktiva då vi tolkar sinnesintryck. För att underlätta vardagen kan man träna att fokusera på uppgiften. Regeringen har utrett LSS insatserna. Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Om detta och annat samhällsstöd fick vi veta mycket om. I samband med kursen erhöll Bengt Westerberg stora RBU priset. Han var en av de nyckelfigurer som såg till att riksdagen 1994 beslutade om assistansreformen. Ett trevligt inslag i medlemsutbildningen var Teatern när solen går i moln. Föreningen representerades av Marianne och Göran Gunbro, Staffan Eriksson samt Lene Orshagen (personlig assistent). OCH EN KONFERENS OM CP I Göteborgs hölls en konferens om cerebral pares med drygt 300 gäster och ett 40-tal internationella/nationella föreläsare. Man berörde stödet, bemötande, frigörelseprocessen, det första mötet, vuxenstödet etc. En redogörelse har sänts ut till medlemmarna. Staffan Eriksson med assistent Joel Langemark, representerande föreningen. GRUPPLEDARNA för ryggmärgsbråck (Agneta Bengtsson och Marianne Gunbro) och muskel (Karin Svensson) samlat kunskap samt spridit information om familjerna situation under året. Informationsmaterial tillgängligt för detta ändamål på föreningskansliet. Gruppledare för prader willi, CP och DAMP/ADHD var vakanta. KURSER, KONFERENSER OCH ÖVRIG STUDIEVERKSAMHET Föreningen är medlem i ABF. Oppinionsarbete - rådsverksamhet RÅDET REFERENSGRUPP LHR LÄNSHANDIKAPPRÅDET Marianne Gunbro Marianne Gunbro jan - nov Branka Huynh och Daniel Ayre dec-08

4 måndag den 4 mars /8 KHR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Kungsbacka Yvonne Niklasson Varberg Tommy Nilsson Halmstad Branka Huynh Hylte och Laholm vakant Falkenberg - - LÄNSHANDIKAPPRÅDET KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - VARBERG Bland det viktigaste för RBU under verksamhetsåret har varit att skapa goda möjligheter till bad i Apelviken. KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - HALMSTAD RBU har deltagit i referensgruppens fyra möten samt två i rådet. I juni månad stod jag på torget och representerade RBU. Det var en väldig trevlig och lärorik dag eftersom många andra föreningar också var där, vi lärde känna varandra på ett annat sätt än genom möten. Både gamla och nya medlemmar ställde frågor. Sedan har vi som ville från referengruppen haft två extra möten för dem som var intresserade att får mer liv i föreningslivet på husknuten. Där vi pratade om filmkvällar där både vuxna och barn kan träffas från olika föreningar. I november månad hade vi en träff med Stellan Andersson i små grupper för att diskutera allt inom handikapp frågorna där vi skulle ta upp. Det som fungerar och inte fungerar. Gruppen skall träffas igen 2009 för vidare arbete. Dessutom har vi: Tagit upp frågan om cykelparkeringen och tillgängligheten på Stora Torg kommunrådet Bertil Nilsson. Önskemål framkom om asfalterade stråk för att lättare ta sig fram på torget. Han skrev om det i tidningen någon vecka senare. Då möjlighet ges tar jag upp hur det är att vara funktionshindrad och dess problem. KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KUNGSBACKA Har under året bland annat genomfört en handikappdag. Temat var att öka kunskapen hos allmänheten i Kungsbacka om funktionshindrades situation genom att påverka och förändra människors attityder och värderingar till människor med funktionsnedsättning i olika livssituationer. Vi hade en föreläsning av Tomas Fogdö. "kör du själv". Andra saker vi tagit upp är tillgänglighetsplanen 2010, organisationen av färdtjänsten, arbetsordningen för KHR och kommunens handikappguide. HABILITERINGEN Sortiment gruppen inom habiliteringen har representerats av föreningen genom Hans- Gunnar Enggard och Marianne Gunbro vid tre tillfällen. Mötena har varit förlagda till Varberg. Gruppen verkar för hitta ändamålsenliga hjälpmedel.

5 måndag den 4 mars /8 LSS SAMRÅDSGRUPPEN I HALMSTAD Föreningen representeras av Ann Clarino och Staffan Eriksson. Ämnen som diskuterats har varit kommunen hade för avsikt åt att lägga ut drygt 20 gruppboende i privat regi. Mot slutet av året vann Carema, som nästa år kommer att driva dessa boende. Ett boende Villmansstrand läggs ut senare än planerat. Ett av skälen är att Carema s personal erhåller en sämre nattersättning. RBU har tillsammans med FA och FUB delgivit kommunen lösningar som ej försämrar verksamhets kvalité. Daniel Ayre sitter med i en samrådsgruppsgrupp för kommunens arbetsförvaltning. Beslut har tagit att lägga verksamheten på entreprenad men kommunen vill ej släppa brukarna till dem. Övrig medlemsstödjande verksamhet MEDLEMSKONTAKT I december togs beslut om att utse Karin Svensson som tar den första kontakten med nya medlemmar. Det är bland annat en förhoppning att föreningen kan ge det medlemmarna vill ha med denna insats. BADET Föreningen har hållit habiliteringens bassäng i Halmstad öppen under tiden januari april och september-december, lördagar, för alla RBU:are. Verksamhetsansvarig: Daniel Ayre. Med tanke på antalet besökare, som varit sammanlagt ca 170 personer, gamla som unga personer under året så har det varit ganska populärt. Vi har lekt, plaskat & umgåtts och haft det jätte trevligt & mysigt! Ser fram i mot att träffa er igen i vår och till hösten. Värdefull information har givits medlemmarna via hemsidan Uppgift om när verksamheten börjar, slutar och om det eventuellt är inställt kan vara en sådan typ av information. LÄGERVERKSAMHET Under juli månad hade föreningen ett veckoläger på RBU-gården. Tio barn och ungdomar med funktionsnedsättningar var med samt sju medhjälpare. En mängd aktiviteter som Skrea bangolf, idrott, en utflykt till Liseberg och mycket annat gjordes. Ett flertal familjer med vänner följde med till Göteborg, vilket var uppskattat. Verksamhetsansvarig var Marianne Gunbro. SOMMARFEST Hans-Gunnar och Mona Enggard tillsammans med sina två barn öppnade sin gård, där föreningen firade sin midsommarfest som samlade drygt 30 föräldrar, barn och ungdomar.. Man dansade kring midsommarstången till tonerna av levande dragspelsmusik, klappa djuren och fick en genomgång vad en kolmila är för något. Dessutom runda med traktor och höskrinda genom skog och mark. Väl på gården igen hade en fiskdamm anbringats i en av gårdens kostallar. Med stort tålamod och glada skratt fick både vuxna och barn varsitt fiskespö. Nyttiga saker hade lurats att bita sig fast på kroken.

6 måndag den 4 mars /8 Så drogs grillarna fram och var och en åt med god aptit av det vi hade i den medhavda matsäck med till exempel köttbitar, lök, tomat och äpple spetsad på grillspett, samt familjen Enggards kaffe och glass. I denna miljö med närhet till natur, kor och lamm med ömsom ösregn och sol blev midsommarfesten ett trevligt minne. Karin Svensson och Lena Andersson hjälpte familjen med arrangemanget. SAMARBETE MED HHIF Året har präglats med ett intensivt samarbete med Hallands Handikappidrottsförbund, HHIF. Några exempel: RBU deltog med tio barn och ungdomar på Svenska Ungdomsspelen i Stockholm i augusti samt varit på Göteborgs Open. Vi deltog i HHIF:s Höstträff i Falkenberg i oktober. RULLSTOLSBASKET Våren 08 tränade två till sju ungdomar rullstolsbasket under 15 tillfällen. Verksamheten var förlagd till RBU Gården i Heberg onsdagar och i Halmstads Högskola torsdagar. På RBU gården var det Jörgen Carlsson som var ledare och i Halmstad David Lindberg och Jörgen Carlsson Under hösten hade vi 14 träningar i basket på Halmstads Högskola. Det var fyra ungdomar som mest som var med på träningen. Ledare var David Lindberg och Jörgen Carlsson JULFIKA hölls på husknuten i halmstad. Information om samhällsstöd lämnades HEMSIDAN Hemsidan, har fått en ordentlig uppfräschning. Att synas på Internet är viktigt. Tanken är att här lämna synpunkter på vad RBU bör driva, upplysa om aktuell verksamhet etc. Dessutom finns möjlighet att lämna en intresseanmälan om att hyra RBU Gården direkt på hemsidan. Ansvarig för hemsidan: Daniel Ayre. RBU Gården Årsmötet beslöt ändra namnet RBU Torpet till RBU Gården (Hanarp Heberg), för att allmänheten ska förstå vilken kapacitet och möjligheter Gården har. Dessutom nås nya kundgrupper. Sedan lång tid tillbaka har man han haft en betydande stor energiförbrukning. Därför har fem värmepumpar har inköpts av MB Värmepumpmontering Michael Behning Genevad. Arbetet avslutades i början av detta år. Huvudbyggnadens diskmaskin var sliten och stora underhåll- och reparationskostnader väntade. En ändamålsenligare diskmaskin inköptes därför. Gräsklippningen sköttes under sommaren av styrelsen. Utrustningen har renoverats. Stort arbete gjordes med allmän uppsnyggning, städning och vindsröjning har utförts av styrelsen Grannen till anläggningen Rune Carlsson har varit behjälplig med larmet tillsammans med delar av styrelsen, som nu har gått en snabbkurs hos larmoperatören G4s. Ett flertal gånger har föreningen på kort varsel åtgärdat de fellarm som uppstått. Beslut har tagits att titta på andra larmsystem som är mer tillförlitliga. Under våren upptäcktes en översvämning i källaren som löstes akut. Mot slutet av året upptäcktes vattenläckage bakom källarens toalett. Skadan har inspekterats och beslut fattas nästa år. Lekplatsens karusell är trasig och finansiering för att köpa en ny har inletts.

7 måndag den 4 mars /8 Hans-Gunnar Enggard, Marianne Gunbro, Karin Svensson, Stefan Hallstedt och Daniel Ayre med flera har lagt ned ett mycket stort arbete med anläggningen. Med anledning av erhållet ränte- och amorteringsfria lånet 1984 av Landstinget, har beslut tagits att ansöka om att förlänga densamma till RBU Gårdens samlingsbyggnad eller huvudbyggnad har under året bokats vid 151 tillfällen, d v s 41% beläggning med sammanlagt gäster. Följande grupper har bokat Gården: Lotsen, Barnhabiliteringen i Halmstad, Falkenbergs kommun/gruppbostäder (de senare hyrde samlings- och huvudbyggnaden i tre månader) Hjortbergsskolan i Falkenberg, Frösunda LSS AB, 33:ans fritids Laholm m fl. Tre privata fester, varav en jubileum med Vallås vänförening. Stiftelsen RBU-Torpet i Halland Stiftelsen ledamöter är: Fredrik Tågsjö, Bengt Almqvist, Ingalill Håkansson, Anna Hallgren, Lars Kristén och Staffan Eriksson. Syftet är att stödja RBU Torpets framtida utveckling, underhåll och aktiviteter samt lämna bidrag till medlemmar som vistas på anläggningen. Ett uppstartsmöte tillsammans med RBU Halland har även hållits. Detta resulterade till planeringen av arrangemang med föreläsning med syfte att ge föreningen en nytändning. Medel till läger har lämnats. Anställd personal Lolita Moberg kanslist t o m den 5/11 Roland Carlsson bokförare t o m december Staffan Eriksson kanslist på 25 % tjänst Kansliet har varit förlagt till RBU Gården. Den 1 december flyttade man till Sperlingsgatan 5. Man delar kontoret med FUB. I byggnaden - som kallas Husknuten - har drygt 20 handikapporganisationer sin hemvist. Möjlighet finns att låna något sammanträdesrum. Viss kopieringservice erbjudes. Föreningens ekonomi Styrelsen ber att få hänvisa till bokslutet och revisionsberättelsen. Föreningens bokföring har skötts av Hallandsrevisorn AB, via kassören. Bidrag har erhållits av: C. F. Lundströms Stiftelse, Förstamajblommans avdelning i Vessigebro, Radiohjälpen/Victoriafonden, Norrbacka Eugeniastiftelsen, Slöinge Diakonikrets, Stiftelsen RBU Torpet i Halland, Änggårdsstiftelsen, Landstinget, Region Halland, Frösunda LSS AB (konferens/repr.) med flera. Dessutom har följande meddelat beslut -07 och förbrukats -08: Stiftelsen Apelvikens sjukhus, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Ljungbergska Stiftelsen samt Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse.

8 måndag den 4 mars /8 Slutord Ett verksamhetsår har gått till ända. Tittar vi tillbaka har det likt de flesta år varit ett kämpande för våra medlemsfamiljer. Även om det är kämpigt för oss alla då och då, ger våra barn signaler till oss föräldrar att fånga det lilla ljus vi ser och tar tillvara det lilla i vardagen. Likt en spännande äventyrsresa genom livet, du blir bjuden på. Vi sänder en tanke till Roland Carlsson bokförare som nu är bortgången, efter en längre tids sjukdom. Avslutningsvis vill vi i RBU framföra vårt varma tack till våra medlemmar och alla andra som hjälpt oss i vår verksamhet. Kvibille i februari 2009 RBU i Halland Marianne Gunbro Karin Svensson Stefan Hallstedt Ordförande Vice ordförande Kassör Hans-Gunnar Enggard Sekreterare Daniel Ayre Ledamot Branka Huynh Suppleant Lena Andersson Suppleant

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

Utgiven av Halmstadkontoret April - Juni- 2014. Ur innehållet:

Utgiven av Halmstadkontoret April - Juni- 2014. Ur innehållet: Drivkraften Utgiven av Halmstadkontoret April - Juni- 2014 Ur innehållet: Bad Kommande aktiviteter, bland annat vårrus och Liseberg*! Spar på energin Semmelcafé Ett stöd för medarbetare Assistent Semyr

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Filmsöndag 3 Rättigheter 3 Studiebesök Operan 3 Café KonstArten 3 NEUROpromenaden 4-5 Dagsresa till Skara-Mullsjö 6 Resa till Spanien 7 Dansfest 8 Resa till Värmland 9 Strannegården

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för mötet 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5 Fastställande

Läs mer

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 Nr 1 2013 Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 sidan 3, 6-7 Två kurser I sommar Läs mer på sista sidan Alexandersondagen 30 juni Sigvard Bengtsson och Roland Charlie Börjesson, fixar och donar i Sändarsalen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer