Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015"

Transkript

1 Fastställd i KS Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år kr kr kr kr 4-5 år kr kr kr kr I beloppen till extern utförare ingår 143 kr (exkl. administration och moms) per barn för IKT-satsning Motsvarande belopp betalas till egen utöver pengen. PEDAGOGISK OMSORG LIKSTÄLLT MED FAMILJEDAGHEM egen 1-3 år kr kr kr kr 4-5 år kr kr kr kr 6-9 år kr kr kr kr år kr kr kr kr ÖVRIG PEDAGOGISK OMSORG, i egen 0-20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka 41 tim/vecka och över 1-3 år kr kr kr kr 4-5 år kr kr kr kr 6-9 år kr kr kr kr år kr kr kr kr Bidraget för pedagogisk omsorg inkluderar omkostnadsersättning, pedagogiskt material och administration FRITIDSHEM egen 6-9 år kr kr kr kr år kr kr kr kr I beloppen till extern utförare ingår 137 kr (exkl. administration och moms) per barn 6-9 år respektive 19 kr per barn år för IKT-satsning Motsvarande belopp betalas till egen utöver pengen. et för fritidshem år 20 % av 6-9 års grundbelopp.

2 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLEKLASS egen 6 år kr kr kr kr SKOLA egen ÅK kr kr kr kr ÅK kr kr kr kr Justering av bidraget för elever i Vellinge inom grundskola görs utifrån elevantalet per skola elever ingen justering. 301 elever och uppåt, justering med minus 2800 kr/elev och år. I beloppen till extern utförare ingår 348 kr (exkl. administration och moms) per elev i åk 1-6 för IKT-satsning I beloppen till extern utförare ingår kr (exkl. administration och moms) per elev i åk 7-9 för IKT-satsning Motsvarande belopp betalas till egen utöver pengen. GYMNASIESKOLA Interal ersättning Ekonomiprogrammet kr kr kr Estetiska programmet - musik kr kr kr Naturvetenskapsprogrammet kr kr kr Samhällsvetenskapsprogrammet kr kr kr Teknikprogrammet kr kr kr Preparandutbildning kr kr kr Individuellt alternativ kr kr Språkintroduktion kr kr Interal ersättning avser intäkt för elever från som går i Vellinge.. För idrottsinriktningarna golf och häst tillkommer en kostnad på kr per läsår och elev utöver programkostnaden. För elever, vid Samhällsprogrammet som under en termin deltar i utlandsstudier vid Svenska skolan, och där skolan har ett samverkansavtal med gymnasieskolan, utgår ytterligare kr per termin Bidrag till gymnasiefriskola/interal ersättning för individuellt alternativ och språkintroduktion ska alltid avtalas mellan parterna. Bidrag till Preparandutbildning, Individuellt alternativ och Språkintroduktion i egen är exklusive lärarkostnad då denna är anslagsfinansierad. För elever, vid Samhällsprogrammet som under en termin deltar i utlandsstudier vid Svenska skolan, och där skolan har ett samverkansavtal med gymnasieskolan, utgår ytterligare kr per termin Allmänna förutsättningar Prestationsavstämning inom samtliga verksamheter görs den 1 i varje månad för utbetalning innevarande månad. Utöver grundbeloppet tilldelas individuellt tillägg för elev/barn med behov av särskilt stöd samt modersmålsundervisning (skola) efter särskild ansökan. Fristående verksamheter inom en får bidrag, för närvarande, för lokalhyra med faktisk kostnad med justering för elever från.

3 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Hur man överklagar Enligt kap Skollagen kan ens beslut om bidrag till enskild huvudman inom skolväsendet eller pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem överklagas till allmän förvaltningsdomstol i den för förvaltningsbesvär gällande ordningen. Detta gäller bidrag enligt 8 kap. 21, 9 kap. 19, 10 kap. 37, 11 kap. 36, 14 kap. 15, 16 kap. 52, 17 kap. 31 eller 35, 19 kap. 25, 25 kap. 10 eller 15 samt 25 kap 11. Överklagan adresseras till förvaltningsrätten men skickas till; Vellinge Vellinge Ditt överklagande ska vara Vellinge tillhanda inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Vellinge sänder överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning om inte en själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan: Den ska vara skriftlig och adresseras till förvaltningsrätten men lämnas till den ansvarige på en. Den ska ha lämnats in inom tre veckor från det datum står i beslutet. Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med, exempelvis genom att ange ärendets diarienummer. Du ska skriva vilka fel du anser det finns samt vilken ändring i beslutet du vill ha. Du ska hänvisa till vilken nämnd eller person som fattat beslutet. Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet. Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer.

4 Vellinge Bilaga: Kostnadsfördelning till Skolpeng/bidrag till förskola, fritidshem, förskoleklass och skola 2015 friskola egen friskola FÖRSKOLA 1-3 ÅR Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning kr kr kr kr Måltider kr kr kr kr Administration kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr FÖRSKOLA 4-5 ÅR Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning kr kr kr kr Måltider kr kr kr kr Administration 0 kr kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr FRITIDSHEM 6-9 ÅR Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning 506 kr 654 kr 654 kr 654 kr Måltider kr kr kr kr Administration 851 kr kr kr Lokalkostnader 970 kr 970 kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr FRITIDSHEM ÅR Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning 108 kr 129 kr 129 kr 129 kr Måltider 729 kr 729 kr 729 kr 729 kr Administration 0 kr 171 kr 205 kr 205 kr Lokalkostnader 184 kr 184 kr kr kr Mervärdeskatt 352 kr 422 kr (avrundat) kr kr kr kr

5 Vellinge Bilaga: Kostnadsfördelning till Skolpeng/bidrag till förskola, fritidshem, förskoleklass och skola 2015 friskola egen friskola FÖRSKOLEKLASS Undervisning kr kr kr kr Lärverktyg kr kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr kr Administration 828 kr kr kr Lokalkostnader 805 kr 805 kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr SKOLA ÅK 1-6 Undervisning kr kr kr kr Lärverktyg kr kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr kr Måltider kr kr kr kr Administration kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr SKOLA ÅK 7-9 Undervisning kr kr kr kr Lärverktyg kr kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr kr Måltider kr kr kr kr Administration 0 kr kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr

6 Vellinge Bilaga: Kostnadsfördelning till Skolpeng/bidrag till pedagogisk omsorg likställas med familjedaghem 2015 friskola egen friskola PEDAGOGISK OMSORG 1-3 år Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning 980 kr 980 kr 980 kr 980 kr Måltider kr kr kr kr Administration 980 kr 980 kr 980 kr Lokalkostnader kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr PEDAGOGISK OMSORG 4-5 år Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning 802 kr 802 kr 802 kr 802 kr Måltider kr kr kr kr Administration 802 kr 802 kr 802 kr Lokalkostnader kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr PEDAGOGISK OMSORG 6-9 år Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning 281 kr 281 kr 281 kr 281 kr Måltider kr kr kr kr Administration 281 kr 281 kr 281 kr Lokalkostnader 422 kr 422 kr 422 kr 422 kr Mervärdeskatt kr kr (avrundat) kr kr kr kr PEDAGOGISK OMSORG år Omsorg och pedagogisk verksamhet kr kr kr kr Pedagogiskt material och utrustning 56 kr 56 kr 56 kr 56 kr Måltider 253 kr 253 kr 253 kr 253 kr Administration 56 kr 56 kr 56 kr Lokalkostnader 84 kr 84 kr 84 kr 84 kr Mervärdeskatt 341 kr 341 kr (avrundat) kr kr kr kr

7 Vellinge Bilaga: Kostnadsfördelning till Skolpeng/bidrag till gymnasiefriskola/interal ersättning 2015 Estetiska programmet - musik Individuellt alternativ Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Preparandutbildning Språkintroduktion Undervisning kr kr kr kr kr kr kr kr Lärverktyg kr kr kr kr kr kr kr kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr kr kr kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr (avrundat) kr kr kr kr kr kr kr kr Bidrag gymnasiefriskola Estetiska programmet - musik Individuellt alternativ Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Preparandutbildning Språkintroduktion Undervisning kr kr kr kr kr kr Lärverktyg kr kr kr kr kr kr Elevhälsa kr kr kr kr kr kr Måltider kr kr kr kr kr kr Administration kr kr kr kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr kr kr Mervärdeskatt kr kr kr kr kr kr (avrundat) kr kr kr kr kr kr

8 Interal ersättning Estetiska programmet - musik Individuellt alternativ Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Preparandutbildning Språkintroduktion Undervisning kr kr kr kr kr kr kr kr Lärverktyg kr kr kr kr kr kr kr kr Elevhälsa kr kr kr kr kr kr kr kr Måltider kr kr kr kr kr kr kr kr Administration kr kr kr kr kr kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Mervärdeskatt 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr (avrundat) kr kr kr kr kr kr kr kr

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer