Manual för C221 / C222 Versioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39"

Transkript

1 Manual för C221 / C222 Versioner Man G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v Zone Controls AB Box 64, Västerhaninge Tel: Fax:

2

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1.1 Presentation Driftlägen och val av rumstemperatur Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt Plintfunktioner Reläenhet RL Master / slavkoppling, återställning Monteringsanvisningar Rumsenheter 3.1 Rumsenheter med ratt Rumsenheter med display Reglerfunktioner 4.1 Driftlägen Inställning av rumstemperaturer Dödband Regleringens förlopp Pfunktion Ifunktion Fläktreglering Stegreglering Kaskadreglering Datakommunikation 7.1 Modbusprotokollet RS485nätverk Uppbyggnad av nätverk Felsökning av nätverk Avvikelser från Modbusstandarden Modbusregister Menyfunktioner (Meny 112). 8 Översikt Veckoprogrammet Loggfunktionen Reglerinställningar Utgångar, inställningar b Utgång A1 vid fläktstyrning Ingångar, Inställningar Regulatortyp Kalibrering Knappfunktioner Testfunktioner Typbeteckningar Datakommunikation, inställningar Fläkt eller steginställningar Tider och mätvärden Börvärden Ingångar och givare 5.1 Reglerande temperaturgivare Sekundär temperaturgivare Närvarogivare Driftlägesöverstyrning/Påverkan av utgång Generell 1Vgivare Kondensgivare Utgångar och ställdon 6.1 Ställdon Utsignaler Värme, kyl eller direkt temp.styrning Timerforcering Val kaskadreglering Change Overfunktion Begränsning av reglerområdet Temperaturgränser vid direkt temp.styrning Spänningsgränser för A1 och A Utgång från om fläkt från Periodtid eller gångtid för ställdon Invertering Motionering Reläutgångar... 35! Copyright 213 av Zone Controls AB. Informationen i denna manual ägs av Zone Controls AB. Alla rättigheter är reserverade. Informationen får ej tryckas, kopieras, spridas eller ändras utan tillstånd från Zone Controls AB. Denna manual beskriver standardutförande av produkten C221 / C222. Ingen information i manualen är tillämplig för varianter och kundanpassningar. Kontakta Zone Controls om du har några frågor. Zone Controls AB ansvarar ej för fel och skador på person eller egendom vid felaktigt handhavande eller felaktig inkoppling av produkten beskriven i denna manual. Behöriga elinstallatörer får endast utföra installationer av starkströmsapparatur och anordningar, detta i enlighet med gällande starkströms och elsäkerhetsföreskrifter Med reservation för ändringar utan föregående meddelande. Zone Controls AB, Box 64, Västerhaninge, Tel Dokumentinfo: Manual Man18, v1.6, 212, G1923 3

4

5 11. Introduktion Introduktion5

6 1. Introduktion 1.1 Presentation Denna reglerenhet ger en stabil och behaglig rumstemperatur genom att effektivt och noggrant styra och reglera olika värme och kylmaskiner. Den har totalt fyra utgångar som individuellt kan ställas in för att passa de flesta behov. I leveransutförandet är reglerenheten inställd på att styra ett värmesteg och ett kylsteg med 24V och 1V. Till reglerenheten kan olika typer av givare anslutas. En rumsenhet kan även anslutas med inbyggd temperaturgivare för avkänning och inställning av rumstemperatur: G24 E121 Extern rumstemperaturgivare Rumsenhet med ratt Om man har en rumsenhet med ratt och behöver göra inställningar, erfordras en särskild handenhet med display (H23) som då ansluts tillfälligt in i rumsenhetens modularkontakt. Denna är placerad bakom täcklocket. Om man ej har någon rumsenhet, kan man temporärt ansluta en rumsenhet E21 till den 4poliga skruvplinten i reglerenheten. För att regleringen av rumstemperatur skall fungera, behövs en rumstemperaturgivare. Det vanligaste är att använda den inbyggda givaren som finns i rumsenheten. Vill man installera en extern givare i rummet eller i t ex en luftkanal, så ansluts givaren på skruvplint i reglerenheten. Den externa givaren blir då automatiskt gällande, även om du har en rumsenheten ansluten. E122 E123 Rumsenhet med ratt, för fläktstyrning med knapp och lysdioder Rumsenhet med ratt, för forcering med knapp och lysdioder Till reglerenheten kan även andra typer av givare anslutas, t ex för närvaroindikering, koldioxidhalt, kondens, driftläge eller extra temperatur. De externa givarna kan ställas in i displayenhetens menyer för att påverka regleringen på olika sätt. E21 E22 Rumsenhet med display Rumsenhet med display, för fläktstyrning På en rumsenhet med display kan man nå alla mätvärden och inställningar som finns tillgängliga med hjälp av ett menysystem. Vissa inställningar kan blockeras för att förhindra att felaktiga inställningar görs av misstag. Reglerenheten har tre olika driftlägen (dag, natt och spar) som kan aktivera olika rumstemperaturer. På variant C221K (eller C222K) finns även en inbyggd realtidsklocka med veckoprogram. Klockan och veckoprogrammet behåller sin funktion även om strömavbrott uppstår (i max 3 dagar). Reglerenheten har inbyggd kommunikationsport för att ansluta den till en databuss (Modbus RS485), för att kunna avläsa värden från en PC (t ex via internet). 6

7 1. Introduktion 1.2 Driftlägen och val av rumstemperatur Reglerenheten har tre driftlägen; DAG, NATT och SPAR. Under varje driftläge kan man välja att ställa in olika temperaturvärden, ekonomisparfunktioner etc. Driftläget kan påverkas av olika impulser, t ex signal från en närvarodetektor, en yttre kontakt, en överordnad styrning via datakommunikation, ett veckoprogram (om reglerenheten är försedd med klockkrets) eller av den inbyggda timerfunktionen. Har man en rumsenhet med ratt, så ställs den önskade temperaturen in genom att vrida på ratten till önskat läge. Till skillnad från displayenheten så påverkar ratten alltid den önskade temperaturen för driftläge DAG, oavsett om något annat driftläge är aktuellt. Man kan inte se vilket driftläge som är aktuellt, men med hjälp av den stora lysdioden kan man se om regulatorn står i värme eller kylläge, eller om den är nöjd. Det aktuella driftläget kan avläsas om man har en rumsenhet med display ansluten till reglerenheten. Olika symboler indikerar då driftläget: sol = DAG måne = NATT sol + måne = SPAR Rattens skala är normalt ograderad (dvs utan siffror), för att möjliggöra att kunna förändra rattens temperaturområde. Vid leverans har ratten området 1925 C med mittvärdet 22 C. Vrider man ratten uppåt (medurs) så höjer man den önskade temperaturen och tvärtom. Rumsenheten visar normalt den aktuella (uppmätta) rumstemperaturen på displayen i grundvyn. Om man trycker på en av rumsenhetens pilknappar så visas den önskade temperaturen för det aktuella driftläget istället. Trycker man direkt en gång till på en av pilknapparna, så förändras den önskade temperaturen en halv grad upp eller ner. Efter några sekunder återgår displayen till grundvyn och visar åter den uppmätta rumstemperaturen. Man kan också välja att inte ha någon rumsenhet ansluten till reglerenheten. Då behövs en extern temperaturgivare istället. För att kunna ställa om den önskade temperaturen, behövs en centraldator som kan sända ut detta värde via datakommunikation. Den förinställda önskade temperaturen i reglerenheten är 22 C. Om man inte har en centraldator, kan man temporärt ansluta en rumsenhet E21 och göra börvärdesförändringar via denna. 7

8

9 22. Systemuppbyggnad och Systemuppbyggnad och installation installation9

10

11 2. Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt Reglersystemet går att konfigurera på många olika sätt och är utvecklad särskilt för att underlätta kundanpassningar utan att behöva göra några ändringar i hårdvaran. Reglerenheten går att ansluta direkt till en mängd olika reglersystem utan att några inställningar behövs göras och dessa beskrivs i detta kapitel. 2.2 Plintfunktioner Skruvplintarna i reglerenheten är löstagbara och har olika märkning och placering. Nedanstående bilder beskriver skruvplintarnas funktion i en fabriksinställd reglerenhet: Anslutningsplint 1: Plint 3 Plint 2 Plint 1 Plint 4 * * I3. Ingång för kondensgivare I2. Ingång för kontaktfunktion / ekonomistyrning Y4. Utgång A2 Styrsignal 1V DC för värmeställdon Y3. Utgång A1 Styrsignal 1V DC för kylställdon G. Gemensam nolla, V I1. Ingång för extern rumstemperaturgivare G. Gemensam nolla, V från transformator G. Fas, 24V AC från transformator Y2. Utgång D2 Styrsignal V för 24V värmeställdon G. Fas, 24V AC för värmeställdon G. Fas, 24V AC för kylställdon Y1. Utgång D1 Styrsignal V för 24V kylställdon * ) För att produkten skall vara avsäkrad måste transformatorn alltid anslutas till G och G avsedd för matningsspänning. Anslutningsplint 2 för rumsenhet och slavenheter: Anslutning E21 Anslutning E12x 12V. K43, grön 12V. Orange Anslutning till slavenhet 12V anslutes ej till slavenhet! C1. K43, röd B1. K43, gul A1. K43, svart C1. Vitorange B1. Blå A1. Vitblå C1. Ansluts till C2 på slav B1. Ansluts till B2 på slav A1. Ansluts till A2 på slav Anslutningsplint 3 för ModBuskommunikation eller kommunikationsingång från masterenhet. Anslutning till ModBus C2. GND2 (Jord) B2. ModBus B A2. ModBus A+ Anslutning från masterenhet: C2. Ansluts till plint C1 på masterenhet B2. Ansluts till plint B1 på masterenhet A2. Ansluts till plint A1 på masterenhet Anslutningsplint 4 används när reläenhet RL23 ska anslutas till reglerenheten, se nästa sida. 11

12 2. Systemuppbyggnad och installation 2.3 Reläenhet RL23 Reglerenheterna går att ansluta till en reläenhet för utökade reglerfunktioner. Plint 2 Ansluten till reglerenhet C221 så kan reläenheten styra 24V spjäll i upp till tre steg i sekvens. Ansluten till reglerenhet C222 så kan reläenheten styra fläkthastigheter i en fläktkonvektor i upp till tre steg i sekvens. Plint 4 Plint 1 Plint Ansluta reläenhet För att ansluta en reläenhet till reglerenheten används kabel K2 (6cm) eller K21 (15cm), dessa ansluts till en särskild 4pinnars stiftlist på resp. kretskort (se plint 4 på bild). Kabeln skall alltid anslutas med svart kabel mot pinne 1 på reglerenheten resp. reläenheten. Pinne 1 är märkt på kretskorten med numret 1, se bild bredvid. Orange Röd Brun Svart Reläkortet har även tre skruvplintar. Skruvplintarnas funktion skiljer sig beroende på vilken reglerenhet som är ansluten. Nedanstående bilder beskriver skruvplintarnas funktion: Pinne 1 Anslutningsplint 1: Reläenhet ansluten till C221 N. V RY3. Spjällsteg 3 RY2. Spjällsteg 2 RY1. Spjällsteg 1 L. Fas 24V / 24V N. V PE. PE. N. V L. Fas 24V / 24V Reläenhet ansluten till C222 N. V RY3. Fläkthastighet 3 RY2. Fläkthastighet 2 RY1. Fläkthastighet 1 L. Fas 24V N. V PE. Skyddsjord PE. Skyddsjord N. V L. Fas 24V Anslutningsplint 2 för slavkoppling av flera reläer: R3. Anslut till R3 på nästa slav. R2. Anslut till R2 på nästa slav. R1. Anslut till R1 på nästa slav. RC. Anslut till RC på nästa slav. Anslutningsplint 3 för 24V AC transformator: G. V G. 24V AC 12

13 2. Systemuppbyggnad och installation 2.4 Master / slavkoppling Reglerenheterna och reläenheterna går att koppla som master och slavenheter i de fall där flera regler eller reläenheter ska styras från en rumsenhet, t ex i större rum där temperaturen regleras med flera kyltak eller fläktkonvektorer. Master / slavkoppling kan kombineras och konfigureras på många olika sätt. Nedan visas exempel på två vanliga master/slavsystem Master / slavkoppling av reglerenheter Här visas ett systemexempel av en master reglerenhet och slavar. Samtliga reglerenheter läser av och reglerar via en enda rumsenhet. För anvisningar om koppling till plint, se bild under anslutningsplint 2 och 3, avsnitt 2.2. Plintfunktioner. Exempel 1. Master /slavkoppling av reglerenheter: Rumsenhet KYLTAK KYLTAK KYLTAK Ställdon Ställdon Ställdon Ventil Ventil Ventil Reglerenhet Reglerenhet Reglerenhet Kabel K43 Transformator 24V AC MASTER Kabel till slav SLAV Kabel till nästa slav SLAV Kabel till nästa slav... Totalt max 16st reglerenheter. Transformator Transformator 24V AC 24V AC 23V AC 23V AC 23V AC Master / slavkoppling av reläenheter Här visas ett systemexempel av en master reläenhet, och slavar. Samtliga reläenheter styrs från en enda reglerenhet: Exempel 2. Master /slavkoppling av reläenheter: För anvisningar om koppling till plint, se bild under anslutningsplint 2 och 3, avsnitt Ansluta reläenhet. Rumsenhet Transformator 23V AC 24V AC 23V AC 24V AC Kabel K43 Reglerenhet Reläenhet Kabel till slav Reläenhet Kabel till nästa slav Reläenhet MASTER SLAV SLAV Kabel till nästa slav... Totalt max 1st RL23 Ställdon Ställdon Ventil Ventil FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR 13

14 2. Systemuppbyggnad och installation Mastern sänder fortlöpande rummets värme eller kylbehov samt dess fläkt/stegstatus (autodrift alt. manuell fläkthastighet) till slavarna Återställning Respektive slav styr sina utgångar enligt effektbehovet från mastern, men enligt slavens egna inställningar för utgångarna enligt funktionerna under meny 4, utgångar. Utgångarna kan även styras av slavens eventuella egna ingångar enligt inställningarna under meny 5, ingångar. Slavens steg / fläkthastighet styrs på följande sätt: a) Om masterns fläkt styrs automatiskt, kommer även slavens fläkt att styras så, men efter dess egna inställningar under meny 12, steg/fläkt. b) Om masterns fläkt styrs manuellt, kommer slavens fläkt att följa masterns fläkthastighet, men med dess egna begränsningsvärden för hastighet / stegnummer som är valda under meny 12, steg/fläkt En rumsenhet E21 kan tillfälligt användas till slaven för inställning av dess parametrar Master / slav switch Om en reglerenhet skall anvädas som en slav måste den ställas om till slavläge med en dipswitch på reglerenhetens kretskort enligt bild nedan: Master Slavläge Då reglerenheten är spänningssatt och återställningsknappen trycks in kort, gör programmet i mikroprocessorn en omstart, men inga värden ändras. Då knappen hålls intryckt minst 4 sekunder, återställs alla parametrar till leveransvärdena. Återställning kan även göras med E21, E22 eller H23, se sidan 69 och 7, punkt g. 2.5 Monteringsanvisningar Placering av rumsenhet Då rumsenheterna innehåller en temperaturgivare för mätning av rumstemperatur skall den placeras skyddad från direkt solljus och ev. kyl och värmekällor för att temperaturmätningen skall bli korrekt. Generella rekommendationer för montering: 17cm från färdigt golv. 1cm från närmaste värmeradiator 3cm från närmaste hörn eller fönster Placering av extern rumstemperaturgivare Master / slav kabel mellan reglerenheter När flera reglerenheter kopplas i ett master/slav system sker kommunikationen till slavenheterna till ModBusporten. Kabeln skall därför vara av samma typ som som används vid datakommunikation, men med minst en 3polig kabel. Se kapitel 7, punkt till för mer information om kabeltyper Master / slav kabel mellan reläenheter När flera reläenheter kopplas till ett master/slav system sker kommunikationen till slavenheterna med 12Vsignaler. Kabeln skall vara 4polig och ha minst,5m 2 i kabelarea. Kabellängden bör ej överstiga 2m mellan reläenheterna. För rumstemperaturgivare för väggplacering gäller anvisning enligt punkt ovan. Vid kanalmontage med kanaltemperaturgivare är det viktigt att givaren är placerad så den känner av temperaturen i luftflödet Placering av regler och reläenhet Placeras dold ovan undertak eller monteras fast i kyltak eller fläktkonvektor. Observera att den omgivande temperaturen inte får överstiga den temperatur som står angivet i produktens datablad. 14

15 3. Rumsenheter 3Rumsenheter 15

16 3. Rumsenheter 3.1 Rumsenheter med ratt E121 är en enkel rumsenhet med ratt för inställning av önskad temperatur. Den har en inbyggd givare som mäter upp aktuell rumstemperatur. Med en lysdiod indikeras aktuell funktion. Är det kylbehov i rummet lyser den blått, och vid värmebehov lyser den rött. E122 har en extra knapp för inställning av fläkthastighet. Den aktuella fläkthastigheten visas med hjälp av tre lysdioder samt en lysdiod som indikerar om fläkten styrs med automatik med hänsyn till det aktuella värmeeller kylbehovet. E121 E123 har en extra knapp för inställning av timertid från 15 h, och används tillsammans med reglerenhet C221. Den aktuella timertiden visas med hjälp av fyra lysdioder som indikerar återstående timertid. E Lysdiodens funktion rött: blått: släckt: blått blink: värmebehov kylbehov dödband kondensindikering E123 Lysdiod Rattens funktion Rattens inställning bestämmer vilken temperatur som reglersystemet skall sträva efter att hålla i rummet. Rattens skala är normalt 19 till 25 C (med 22 C i mitten), men kan ställas om med hjälp av en handenhet H23. Vrid mot + : Vrid mot : Mer värme Mer kyla Fläktknapp och lysdioder (E122) Ventilationen kan styras med fläkt eller spjäll i 3 hastigheter (eller steg). Knappen bredvid fläktsymbolen ökar hastigheten, och indikerar aktuell nivå på lysdioderna ovanför knappen. Lysdioden AUTO indikerar att automatisk styrning är vald. Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande sekvens: AUTO AUTO etc. I C221 kan 1V fläktreglering väljas parallellt med relästyrd ventilation. Knappen styr då fläkten. Ventilationen kan ej påverkas manuellt Timerknapp och lysdioder (E123) Ventilationen kan forceras med ett spjäll som styrs av en timerfunktion. Timerknappen aktiverar forceringen i steg om 1 till 5 timmar. Varje gång knappen trycks in ändras timertiden i timmar enligt följande sekvens: etc Handenhet H23 En handenhet med display, H23, kan anslutas till modularuttaget under täcklocket. Med H23 kan alla värden ställas in och läsas av på samma sätt som med rumsenhet E21 eller E22, se vidare i denna manual. Temperaturgivaren i H23 har ingen funktion. Uttag för handenhet H23 Kalibreringsknapp Kalibreringsknapp Ratt för önskad temperatur Man kan finjustera temperaturgivaren genom att göra en omkalibrering, med en knapp som är placerad under täcklocket. 1. Mät upp aktuell rumstemperatur med en termometer. 2. Ställ in ratten på den motsvarande temperaturen i skalan. Observera att skalan vid omkalibrering är från 16 till 28 C (i normalt reglerläge är skalan 19 till 25 C). 3. Tryck sedan till på kalibreringsknappen med en skruvmejsel. Ett kort tryck på ungefär en halv sekund räcker. Lysdioden blinkar till med röd färg för att bekräfta kalibreringen. Normalt uppfattar man inte små temperaturskillnader på någon enstaka grad i ett rum, och man behöver därför sällan göra en omkalibrering. 16

17 3. Rumsenheter invertering av alla utgångar Reglerenhetens kyla och värmeutgångar reglerar med normalt stängda ställdon. Man kan invertera alla utgångar som är ställda till att reglera värme, så att normalt öppna ställdon kan användas. Så här gör man för att invertera värmeutgångarna: Displayens uppbyggnad Displayen är uppbyggd av ett textfält och ett numeriskt fält, samt ett antal olika symboler. Driftläge Utsignal Skiftnyckel Menysymbol 1. Vrid börvärdesratten till max kyla. 2. Tryck och håll in kalibreringsknappen i ca 3 sekunder till lysdioden blinkar till med lila färg. 3. Släpp kalibreringsknappen. Reglerenheten reglerar nu värmeutgångarna efter val inställning. OBS! Då inverteringsläget dessförinnan har ändrats med en handenhet (kan ha skett före leverans), kan proceduren behöva upprepas en gång (punkt 23). Fläktfunktion/ Stegfunktion Textfält Numeriskt fält 3.2 Rumsenheter med display E21 är en rumsenhet med display och knappar för inställning av önskad temperatur. Inbyggt menysystem för inställning av reglerenhetens samtliga funktioner. E22 har även en extra knappfunktion för inställning av aktuell fläkthastighet (eller spjällsteg) Knapparnas funktion I textfältet finner man kortare beskrivningar av vilken meny man är i, eller vilken funktion som värdet i det numeriska fältet just nu visar. De olika symbolerna har följande funktioner: sol: måne: sol + måne: : COOL: skiftnyckel: : dagläge nattläge sparläge utsignal aktiv till värmeutgång utsignal aktiv till kylutgång indikerar att visat värde är ändringsbart indikerar att du befinner dig i menyläge. FAN: indikerar att fläkten är igång SELECT SET FAN+AUTO: indikerar att fläkten regleras i autoläge A B C AUTOblink: indikerar att automatisk reglering är frånkopplad Åtkomstskydd Det finns möjlighet att ställa in åtkomstskydd genom att ställa in blockeringar i meny 8. SELECT: menyval i huvudmenyn SET: val av värde som skall förändras A: (ingen funktion) B: timerfunktion (ökad ventilation etc) C: spjällsteg (E21/C221) fläkthastighet 1V (E22/C221) fläkthastighet (E22/C222) PIL UPP: öka ett värde, alternativt flytta till meny eller föregående funktion PIL NED: minska ett värde, alternativt flytta till nästa funktion Exempel: En behörighetskod måste väljas för att nå menyerna. Begränsning av inställningsvärdena för rumstemperatur och timer. Värden kan läsas, men inte ändras. Endast val och/eller rådande rumstemperatur visas. 17

18 3.2.4 Ändring av värden Alla funktionsvärden ligger organiserade i ett menysystem (se sid. 54 för översikt). Det finns 14 menyer med ett antal funktioner under varje meny. Under meny 13 Mätvärden finns en funktion, Grundvyn, (normalt den rådande rumstemperaturen) dit displayen alltid återvänder. Då Grundvyn visas, är symbolen släckt. Om en PILknapp då trycks in, visas normalt vald rumstemperatur för det inkopplade driftläget ( Autoselect ). Värdet kan ändras direkt med flera tryckningar på en av PILknapparna.Efter 5 sekunder återvänder displayen till Grundvyn. Då SELECTknappen trycks in, visas direkt den valda menyrubriken. symbolen visas och menyläget inkopplas. Med upprepade tryck på SELECT visas nästa menyrubrik. Med PILuppknappen kan man sedan backa till föregående meny. Alternativt kan man välja meny genom att trycka på SETknappen varvid menynumret blinkar, välja meny med PILknapp och och sedan trycka på SET igen så att blinket upphör. Då rätt meny har valts, når man underliggande funktioner med PILnedknappen.Därefter kan man backa till föregående funktioner med PILuppknappen. Efter 3 minuter, eller då SELECTknappen hålls intryckt en sekund, återvänder displayen till att visa grundvyn, och symbolen på displayen släcks. Ändra ett värde I menyläget, om funktionsvärdet är ställbart, visas verktygssymbolen på displayen. Då SETknappen trycks in, blinkar värdet som kan ändras med PILknapparna. Då SETknappen trycks in igen, upphör blinkningen eller, om flera ställbara värden visas, blinkar nästa värde. Då en PILknapp hålls intryckt ändras värdet fortlöpande. 18

19 44. Reglerfunktioner Reglerfunktioner 19

20 4. Reglerfunktioner 4. Reglerfunktioner Reglerenheten reglerar temperaturen i rum med hjälp av värme och/eller kylmaskiner. Reglerenheten jämför inställd temperatur med aktuell uppmätt rumstemperatur och styr via sina utgångar värme eller kyla till rummet. 4.1 Driftlägen Reglerenheten har tre driftlägen med varsitt inställningsvärde för rumstemperatur och dödband. Även vissa andra funktioner kan kopplas till de olika driftlägena. Driftlägena kan styras av följande funktioner i prioritetsordning: 1. Timer 2. Yttre kontakt 3. Närvarofunktion 4. Datakommunikation 5. Veckoprogram (om reglerenheten har realtidsklocka) 4.2 Inställning av rumstemperaturer Med hjälp av en rumsenhet med display kan rumstemperaturen för de olika driftlägena ställas in. Man kan välja att DAG temperaturen återställs till mittvärdet (mellan min och max) då driftläge DAG inkopplas. Funktion RES.D under meny 8 skall då ställas till värdet 1. Denna funktion gäller enbart rumsenheter med display. När displayen visar grundvyn (dvs när aktuell uppmätt rumstemperatur visas och symbolen är släckt), kan temperaturen för det aktuella driftläget också ställas in direkt med pilknapparna. Man kan även välja att timern startar, med en förvald tid, för direkt inkoppling av ett förvalt driftläge. Har man en rumsenhet med ratt, kan endast rumstemperaturen för driftläge DAG ställas in med ratten. Med hjälp av datakommunikation kan alla temperaturer ställas in för respektive driftläge. Den önskade temperaturen kallas även för börvärde. Den uppmätta rumstemperaturen kallas för ärvärde. 4.3 Dödband Reglerenheten har en neutral zon mellan värme och kylreglering som kallas för dödband. Denna funktion är till för att förhindra att både värme och kylutgångarna kopplas in samtidigt, samt för att spara energi. Reglerenheten tillåter därmed att temperaturen får avvika en halv grad upp eller ner jämfört med den önskade temperaturen, innan någon styrsignal går ut till värme eller kylmaskinen. Detta gäller under driftläget DAG. I NATTläget och SPARläget är dödbandet bredare, för att få en ekonomifunktion när man inte är rummet eller för att få en så kallad nattsänkning. Dödbanden kan ställas om under meny 3. För driftläge DAG: funktion DB.D För driftläge NATT: funktion DB.N För driftläge SPAR: funktion DB.S Då hög klimatkomfort önskas, skall dödbandet vara relativt litet. För att spara energi skall dödbandet vara bredare. Om reglerenheten är inställd på att reglera enbart värme eller enbart kyla, så har dödbandet ingen funktion, utan rumstemperaturen regleras istället direkt till den temperatur som ställts in för respektive driftläge. 4.4 Regleringens förlopp Lite förenklat, så fungerar regleringen på följande sätt, steg för steg: 1. Reglerenheten väljer ut rätt temperatur och dödband med hänsyn till det driftläge som är aktuellt 2. Den beräknar de reglerande börvärdena för kyla och värme som är lika med det inställda börvärdet ± halva dödbandet. 3. Om temperaturen varit högre än det reglerande börvärdet för kyla, sätts regulatorn i kylläge och använder det reglerande börvärdet för kyla vid regleringen. Om temperaturen varit lägre än det reglerande börvärdet för värme, sätt regulatorn i värmeläge och använder det reglerande börvärdet för värme vid regleringen. 4. Avvikelsen mellan den önskade temperaturen och den uppmätta temperaturen räknas ut 5. Effektvärdet för värme eller kyla räknas fram 6. Reglerenhetens ifunktion känner av om temperaturavvikelsen inte rättats till efter en längre period, och tillför vid behov en liten extra skjuts till effektvärdena 7. Effektvärdena omvandlas till utsignaler, och skickas till de olika utgångarna. 8. Om det reglerande börvärdet för kyla är högre än 32 grader kommer kyla aldrig att inkopplas. 4.5 Pfunktion Reglerenhetens reglertyp kallas för PI, vilket är en förkortning av proportionell och integrerande. Den proportionella funktionen (pfunktionen) innebär att regulatorn beräknar ett effektbehov som står i proportion till temperaturavvikelsen. Aktuellt effektbehov för värme och kyla räknas fram genom att jämföra temperaturavvikelsen med ett pband för värme och ett pband för kyla. Om temperaturens avvikelse är lika stor som (eller större än) pbandet, ändras effektbehovet med ± 1%. 2

21 4. Reglerfunktioner Exempel: Inställd temperatur för DAGläget är 22 C och dödbandet är 1 grad. Det reglerande börvärdet för värme blir då 21,5 C. Aktuell uppmätt temperatur är 2,3 C vilket ger en avvikelse på 1,2 grader. Pbandet för värmesteget är normalt 1,5 grader, vilket ger ett värmeeffekttillskott på 8% (1,2/1,5 = 8%). Pbanden kan ställas om under meny 3. Pband för värme: funktion PB.V Pband för kyla: funktion PB.K 4.6 Ifunktion Den integrerande funktionen (ifunktionen) innebär att reglerenheten ständigt övervakar det effektbehov som pfunktionen ger, och hjälper till att rätta till avvikelsen mycket noggrannare än vad pfunktionen ibland klarar, t ex pga att värme eller kylmaskinen behöver en högre styrsignal för att förmå att nå rätt temperatur i rummet. Normalt är ifunktionens snabbhet inställd på 2 minuter för värme respektive kyla. Denna snabbhet kallas för itid, och motsvarar den tid som ifunktionen tar på sig att förändra effektbehovet uppåt eller nedåt med lika många procent som pfunktionens effektbehov är. Ifunktionen kan ställas om under meny 3. Itid för värme: Itid för kyla: funktion ITID.V funktion ITID.k I regel brukar man ställa in reglerenhetens känslighet genom att ändra både pband och itid på olika sätt. De värden som är förinställda i reglerenheten passar dock för de flesta normala rum. 4.7 Fläktreglering C221: Fläktreglering med 1V signal: Se sid 6 Stegreglering av luftspjäll: Se kap. 4.8 C222: Fläktreglering med extern reläenhet RL23, se nedan. C222 kan ej styra fläkthastighet med en 1V signal. Rumsenhet med display: För att se aktuell fläkthastighet, trycker du på Cknappen. Displayen visar bokstaven A om automatisk styrning är inkopplad samt med siffran 3 vilket steg som är inkopplat. Varje gång Cknappen därefter trycks in, ändras stegnumret, och eventuellt auto kopplas till eller från enligt följande sekvens: Auto Auto 1 osv... När fläkthastigheten visas, kan man även ändra denna med hjälp av pilknapparna upp och ned Min och maxbegränsningar Det finns möjlighet att begränsa vilka hastigheter man skall kunna nå via den manuella och automatiska styrningen. Man kan även blockera eller fixera autoläget. Inställningar görs under meny 12. Funktion MIN : val av lägsta hastighet (auto) Funktion MAX.V : val av högsta hastighet vid värmeläge (auto) Funktion MAX.k : val av högsta hastighet vid kylläge (auto) Funktion AUTO : val om autoläge skall kunna väljas ( = nej, 1 = ja, 2 = fixering av autoläge) Funktion M.MIN : val av lägsta hastighet (manuellt) Funktion M.MAX : val av högsta hastighet (manuellt) Vald hastighet vid uppstart Man kan välja vilket läge fläkten skall anta då spänningen återkommer efter strömavbrott. Gå in på funktionen INIT. under meny 12, och välj något av följande värden: (streck): samma läge som före avbrottet 1, 2, 3: hastighet 13 i manuellt läge A: autoläge En fläkt kan styras i 3 steg enligt rummets värme och kylbehov. Fläktmotorns olika motorlindningar kopplas in av reläer i en extern reläenhet (RL23) som ansluts till reglerenheten Manuell och automatisk fläktstyrning Rumsenhet med ratt: Den nedersta av de små lysdioderna indikerar steg 1, nästa lysdiod indikerar steg 2 och den näst översta lysdioden indikerar steg 3. Den allra översta lysdioden indikerar att automatisk styrning är inkopplad. Då fläktknappen trycks in ändras stegnumret och eventuellt auto kopplas till eller från enligt följande sekvens: Auto Auto 1 osv... 21

Manual för rumsregulator R102 och handenhet H202

Manual för rumsregulator R102 och handenhet H202 Manual för rumsregulator R102 och handenhet H202 (versioner v1.10 - v1.19) Man016 (v1.3) Sida 1 1. Rumsregulator R102 Sida 2 1.1 Lysdiod Rumsregulatorn R102 (hädanefter kallad rumsregulator) har en lysdiod

Läs mer

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar.

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar. REGLERINNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reglerexempel Rumsregulatorer Matningsdosor Reläenhet Temperaturgivare Ställdon Ventiler Rörkopplingar Adapters Transformatorer Modularkablar och tillbehör Indikatorer

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

R204. Manual för R204-01.000. Manual för R204-01.000 v.2.40 - Manualutgåva v.1.9 - G17076. Versioner 2.40-2.49

R204. Manual för R204-01.000. Manual för R204-01.000 v.2.40 - Manualutgåva v.1.9 - G17076. Versioner 2.40-2.49 Manual för R204-01.000 Versioner 2.40-2.49 R204 Manual för R204-01.000 v.2.40 - Manualutgåva v.1.9 - G17076 Tel: 08-448 56 20 Fax: 08-777 36 55 info@zc.se www.zc.se Innehållsförteckning Så här läser Du

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion revision 01 2011 Argus-RC-O Rumsregulator med forceringsfunktion Argus-RC-O är en rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller 8:550 DIITAL REULATOR FÖR VÄRERELERIN AV VATTENBURNA ELLER ELEKTRISKA VÄRESYSTE Beskrivning, regulator (v2.40*) Reglerar olika typer av värmesystem enligt ett programval vid uppstart Reglerar öka/minska-

Läs mer

Rumsregulator - Diwa B. Diwa B. Nyckeltal. Våra varianter. Installation

Rumsregulator - Diwa B. Diwa B. Nyckeltal. Våra varianter. Installation Diwa B Diwa B är en rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i kylbafflar och fasadapparater. Montage sker direkt på vägg eller eldosa. Regulatorn har ej kommunikationsanslutning. Nyckeltal Matningsspänning:

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

RCFM-230TD. Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over

RCFM-230TD. Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over revision 12 2009 RCFM-230TD Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over RCFM-230TD är en rumsregulator för styrning av värme

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Rumsregulator med fläktomkopplare

Rumsregulator med fläktomkopplare revision 12 2016 RC-F Rumsregulator med fläktomkopplare RC-F är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. RC-F är en rumsregulator i Regioserien. Den

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Manual för TITAN. Version 1

Manual för TITAN. Version 1 Manual för TITAN Version 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1.1 Presentation... 6 1.2 Driftlägen och val av rumstemperatur... 7 2. Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt... 1 2.2 Plintfunktioner...

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering

MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering Enkel att montera Solcellsdrivna givare Programmerbara Kapslingsklass: CE godkänd IP20 Beskrivning MMAir Användningsområde MMA s trådlösrumsreglering används för

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Handbok för skönare värme med mindre energi

Handbok för skönare värme med mindre energi EL2 Handbok för skönare värme med mindre energi Beskrivning Handhavande Installation Manual för IQtherm EL2 (v1.00 till v1.09) - Manualutgåva v1.2 - G19266 Tel: 08-448 56 20 Fax: 08-777 36 55 info@zc.se

Läs mer

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION!

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ThermOmatic ERA K Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ERA eftersträvar att hålla inställd temperatur på framledningsgivaren.

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Manual för R222-01.000

Manual för R222-01.000 Manual för R222-01.000 Versioner v1.10 - v1.19 Manual för R222-01.000 Versioner v1.10 - v1.19 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 08-448 56 20 Fax: 08-777 36 55 info@zc.se s. 2 1. Knappar

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Produktkatalog 2009 rev.2 kat006-0810-1.1-g18152. Produkter för ett behagligare inomhusklimat

Produktkatalog 2009 rev.2 kat006-0810-1.1-g18152. Produkter för ett behagligare inomhusklimat Produktkatalog 2009 rev.2 kat006-0810-1.1-g18152 Produkter för ett behagligare inomhusklimat INNEHÅLLSFÖRTECNING Termostat Rumstermostat R41... s.3 Rumsregulatorer Reglerenheter Rumsenheter Rumsregulator

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Användning Effektförbrukning 1/1,2 W Halogenfri instickskabel Enkel snap-on-installation IP54 för alla installationspositioner Först-öppen-funktion

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2. Pannväljare typ ER-p2.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2. Pannväljare typ ER-p2. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2 Pannväljare typ ER-p2. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Generell beskrivning Den automatiska fläktregleringen, FHC-1, reglerar varvtalet på en enfasfläkt i

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Rumsregulator - Diwa C. Diwa C. Nyckeltal. Våra varianter. Givare

Rumsregulator - Diwa C. Diwa C. Nyckeltal. Våra varianter. Givare Diwa C Diwa C är en förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, avsedd att styra värme och kyla i kylbafflar och fasadapparater. Montage sker direkt på vägg eller eldosa. Nyckeltal Matningsspänning:

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-CFO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation RC-CFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Rumsregulator STRA-04

Rumsregulator STRA-04 Rumsregulator STRA-04 STRA är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler där

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. SE Quick guide / Uppstart Kontrollera att alla ingående beståndsdelar finns med (se

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-C3O Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation RC-C3O är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Rumsregulator med fläktomkopplare och forceringsfunktion

Rumsregulator med fläktomkopplare och forceringsfunktion revision 08 2011 RC-FO Rumsregulator med fläktomkopplare och forceringsfunktion RC-FO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer