Manual för C221 / C222 Versioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39"

Transkript

1 Manual för C221 / C222 Versioner Man G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v Zone Controls AB Box 64, Västerhaninge Tel: Fax:

2

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1.1 Presentation Driftlägen och val av rumstemperatur Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt Plintfunktioner Reläenhet RL Master / slavkoppling, återställning Monteringsanvisningar Rumsenheter 3.1 Rumsenheter med ratt Rumsenheter med display Reglerfunktioner 4.1 Driftlägen Inställning av rumstemperaturer Dödband Regleringens förlopp Pfunktion Ifunktion Fläktreglering Stegreglering Kaskadreglering Datakommunikation 7.1 Modbusprotokollet RS485nätverk Uppbyggnad av nätverk Felsökning av nätverk Avvikelser från Modbusstandarden Modbusregister Menyfunktioner (Meny 112). 8 Översikt Veckoprogrammet Loggfunktionen Reglerinställningar Utgångar, inställningar b Utgång A1 vid fläktstyrning Ingångar, Inställningar Regulatortyp Kalibrering Knappfunktioner Testfunktioner Typbeteckningar Datakommunikation, inställningar Fläkt eller steginställningar Tider och mätvärden Börvärden Ingångar och givare 5.1 Reglerande temperaturgivare Sekundär temperaturgivare Närvarogivare Driftlägesöverstyrning/Påverkan av utgång Generell 1Vgivare Kondensgivare Utgångar och ställdon 6.1 Ställdon Utsignaler Värme, kyl eller direkt temp.styrning Timerforcering Val kaskadreglering Change Overfunktion Begränsning av reglerområdet Temperaturgränser vid direkt temp.styrning Spänningsgränser för A1 och A Utgång från om fläkt från Periodtid eller gångtid för ställdon Invertering Motionering Reläutgångar... 35! Copyright 213 av Zone Controls AB. Informationen i denna manual ägs av Zone Controls AB. Alla rättigheter är reserverade. Informationen får ej tryckas, kopieras, spridas eller ändras utan tillstånd från Zone Controls AB. Denna manual beskriver standardutförande av produkten C221 / C222. Ingen information i manualen är tillämplig för varianter och kundanpassningar. Kontakta Zone Controls om du har några frågor. Zone Controls AB ansvarar ej för fel och skador på person eller egendom vid felaktigt handhavande eller felaktig inkoppling av produkten beskriven i denna manual. Behöriga elinstallatörer får endast utföra installationer av starkströmsapparatur och anordningar, detta i enlighet med gällande starkströms och elsäkerhetsföreskrifter Med reservation för ändringar utan föregående meddelande. Zone Controls AB, Box 64, Västerhaninge, Tel Dokumentinfo: Manual Man18, v1.6, 212, G1923 3

4

5 11. Introduktion Introduktion5

6 1. Introduktion 1.1 Presentation Denna reglerenhet ger en stabil och behaglig rumstemperatur genom att effektivt och noggrant styra och reglera olika värme och kylmaskiner. Den har totalt fyra utgångar som individuellt kan ställas in för att passa de flesta behov. I leveransutförandet är reglerenheten inställd på att styra ett värmesteg och ett kylsteg med 24V och 1V. Till reglerenheten kan olika typer av givare anslutas. En rumsenhet kan även anslutas med inbyggd temperaturgivare för avkänning och inställning av rumstemperatur: G24 E121 Extern rumstemperaturgivare Rumsenhet med ratt Om man har en rumsenhet med ratt och behöver göra inställningar, erfordras en särskild handenhet med display (H23) som då ansluts tillfälligt in i rumsenhetens modularkontakt. Denna är placerad bakom täcklocket. Om man ej har någon rumsenhet, kan man temporärt ansluta en rumsenhet E21 till den 4poliga skruvplinten i reglerenheten. För att regleringen av rumstemperatur skall fungera, behövs en rumstemperaturgivare. Det vanligaste är att använda den inbyggda givaren som finns i rumsenheten. Vill man installera en extern givare i rummet eller i t ex en luftkanal, så ansluts givaren på skruvplint i reglerenheten. Den externa givaren blir då automatiskt gällande, även om du har en rumsenheten ansluten. E122 E123 Rumsenhet med ratt, för fläktstyrning med knapp och lysdioder Rumsenhet med ratt, för forcering med knapp och lysdioder Till reglerenheten kan även andra typer av givare anslutas, t ex för närvaroindikering, koldioxidhalt, kondens, driftläge eller extra temperatur. De externa givarna kan ställas in i displayenhetens menyer för att påverka regleringen på olika sätt. E21 E22 Rumsenhet med display Rumsenhet med display, för fläktstyrning På en rumsenhet med display kan man nå alla mätvärden och inställningar som finns tillgängliga med hjälp av ett menysystem. Vissa inställningar kan blockeras för att förhindra att felaktiga inställningar görs av misstag. Reglerenheten har tre olika driftlägen (dag, natt och spar) som kan aktivera olika rumstemperaturer. På variant C221K (eller C222K) finns även en inbyggd realtidsklocka med veckoprogram. Klockan och veckoprogrammet behåller sin funktion även om strömavbrott uppstår (i max 3 dagar). Reglerenheten har inbyggd kommunikationsport för att ansluta den till en databuss (Modbus RS485), för att kunna avläsa värden från en PC (t ex via internet). 6

7 1. Introduktion 1.2 Driftlägen och val av rumstemperatur Reglerenheten har tre driftlägen; DAG, NATT och SPAR. Under varje driftläge kan man välja att ställa in olika temperaturvärden, ekonomisparfunktioner etc. Driftläget kan påverkas av olika impulser, t ex signal från en närvarodetektor, en yttre kontakt, en överordnad styrning via datakommunikation, ett veckoprogram (om reglerenheten är försedd med klockkrets) eller av den inbyggda timerfunktionen. Har man en rumsenhet med ratt, så ställs den önskade temperaturen in genom att vrida på ratten till önskat läge. Till skillnad från displayenheten så påverkar ratten alltid den önskade temperaturen för driftläge DAG, oavsett om något annat driftläge är aktuellt. Man kan inte se vilket driftläge som är aktuellt, men med hjälp av den stora lysdioden kan man se om regulatorn står i värme eller kylläge, eller om den är nöjd. Det aktuella driftläget kan avläsas om man har en rumsenhet med display ansluten till reglerenheten. Olika symboler indikerar då driftläget: sol = DAG måne = NATT sol + måne = SPAR Rattens skala är normalt ograderad (dvs utan siffror), för att möjliggöra att kunna förändra rattens temperaturområde. Vid leverans har ratten området 1925 C med mittvärdet 22 C. Vrider man ratten uppåt (medurs) så höjer man den önskade temperaturen och tvärtom. Rumsenheten visar normalt den aktuella (uppmätta) rumstemperaturen på displayen i grundvyn. Om man trycker på en av rumsenhetens pilknappar så visas den önskade temperaturen för det aktuella driftläget istället. Trycker man direkt en gång till på en av pilknapparna, så förändras den önskade temperaturen en halv grad upp eller ner. Efter några sekunder återgår displayen till grundvyn och visar åter den uppmätta rumstemperaturen. Man kan också välja att inte ha någon rumsenhet ansluten till reglerenheten. Då behövs en extern temperaturgivare istället. För att kunna ställa om den önskade temperaturen, behövs en centraldator som kan sända ut detta värde via datakommunikation. Den förinställda önskade temperaturen i reglerenheten är 22 C. Om man inte har en centraldator, kan man temporärt ansluta en rumsenhet E21 och göra börvärdesförändringar via denna. 7

8

9 22. Systemuppbyggnad och Systemuppbyggnad och installation installation9

10

11 2. Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt Reglersystemet går att konfigurera på många olika sätt och är utvecklad särskilt för att underlätta kundanpassningar utan att behöva göra några ändringar i hårdvaran. Reglerenheten går att ansluta direkt till en mängd olika reglersystem utan att några inställningar behövs göras och dessa beskrivs i detta kapitel. 2.2 Plintfunktioner Skruvplintarna i reglerenheten är löstagbara och har olika märkning och placering. Nedanstående bilder beskriver skruvplintarnas funktion i en fabriksinställd reglerenhet: Anslutningsplint 1: Plint 3 Plint 2 Plint 1 Plint 4 * * I3. Ingång för kondensgivare I2. Ingång för kontaktfunktion / ekonomistyrning Y4. Utgång A2 Styrsignal 1V DC för värmeställdon Y3. Utgång A1 Styrsignal 1V DC för kylställdon G. Gemensam nolla, V I1. Ingång för extern rumstemperaturgivare G. Gemensam nolla, V från transformator G. Fas, 24V AC från transformator Y2. Utgång D2 Styrsignal V för 24V värmeställdon G. Fas, 24V AC för värmeställdon G. Fas, 24V AC för kylställdon Y1. Utgång D1 Styrsignal V för 24V kylställdon * ) För att produkten skall vara avsäkrad måste transformatorn alltid anslutas till G och G avsedd för matningsspänning. Anslutningsplint 2 för rumsenhet och slavenheter: Anslutning E21 Anslutning E12x 12V. K43, grön 12V. Orange Anslutning till slavenhet 12V anslutes ej till slavenhet! C1. K43, röd B1. K43, gul A1. K43, svart C1. Vitorange B1. Blå A1. Vitblå C1. Ansluts till C2 på slav B1. Ansluts till B2 på slav A1. Ansluts till A2 på slav Anslutningsplint 3 för ModBuskommunikation eller kommunikationsingång från masterenhet. Anslutning till ModBus C2. GND2 (Jord) B2. ModBus B A2. ModBus A+ Anslutning från masterenhet: C2. Ansluts till plint C1 på masterenhet B2. Ansluts till plint B1 på masterenhet A2. Ansluts till plint A1 på masterenhet Anslutningsplint 4 används när reläenhet RL23 ska anslutas till reglerenheten, se nästa sida. 11

12 2. Systemuppbyggnad och installation 2.3 Reläenhet RL23 Reglerenheterna går att ansluta till en reläenhet för utökade reglerfunktioner. Plint 2 Ansluten till reglerenhet C221 så kan reläenheten styra 24V spjäll i upp till tre steg i sekvens. Ansluten till reglerenhet C222 så kan reläenheten styra fläkthastigheter i en fläktkonvektor i upp till tre steg i sekvens. Plint 4 Plint 1 Plint Ansluta reläenhet För att ansluta en reläenhet till reglerenheten används kabel K2 (6cm) eller K21 (15cm), dessa ansluts till en särskild 4pinnars stiftlist på resp. kretskort (se plint 4 på bild). Kabeln skall alltid anslutas med svart kabel mot pinne 1 på reglerenheten resp. reläenheten. Pinne 1 är märkt på kretskorten med numret 1, se bild bredvid. Orange Röd Brun Svart Reläkortet har även tre skruvplintar. Skruvplintarnas funktion skiljer sig beroende på vilken reglerenhet som är ansluten. Nedanstående bilder beskriver skruvplintarnas funktion: Pinne 1 Anslutningsplint 1: Reläenhet ansluten till C221 N. V RY3. Spjällsteg 3 RY2. Spjällsteg 2 RY1. Spjällsteg 1 L. Fas 24V / 24V N. V PE. PE. N. V L. Fas 24V / 24V Reläenhet ansluten till C222 N. V RY3. Fläkthastighet 3 RY2. Fläkthastighet 2 RY1. Fläkthastighet 1 L. Fas 24V N. V PE. Skyddsjord PE. Skyddsjord N. V L. Fas 24V Anslutningsplint 2 för slavkoppling av flera reläer: R3. Anslut till R3 på nästa slav. R2. Anslut till R2 på nästa slav. R1. Anslut till R1 på nästa slav. RC. Anslut till RC på nästa slav. Anslutningsplint 3 för 24V AC transformator: G. V G. 24V AC 12

13 2. Systemuppbyggnad och installation 2.4 Master / slavkoppling Reglerenheterna och reläenheterna går att koppla som master och slavenheter i de fall där flera regler eller reläenheter ska styras från en rumsenhet, t ex i större rum där temperaturen regleras med flera kyltak eller fläktkonvektorer. Master / slavkoppling kan kombineras och konfigureras på många olika sätt. Nedan visas exempel på två vanliga master/slavsystem Master / slavkoppling av reglerenheter Här visas ett systemexempel av en master reglerenhet och slavar. Samtliga reglerenheter läser av och reglerar via en enda rumsenhet. För anvisningar om koppling till plint, se bild under anslutningsplint 2 och 3, avsnitt 2.2. Plintfunktioner. Exempel 1. Master /slavkoppling av reglerenheter: Rumsenhet KYLTAK KYLTAK KYLTAK Ställdon Ställdon Ställdon Ventil Ventil Ventil Reglerenhet Reglerenhet Reglerenhet Kabel K43 Transformator 24V AC MASTER Kabel till slav SLAV Kabel till nästa slav SLAV Kabel till nästa slav... Totalt max 16st reglerenheter. Transformator Transformator 24V AC 24V AC 23V AC 23V AC 23V AC Master / slavkoppling av reläenheter Här visas ett systemexempel av en master reläenhet, och slavar. Samtliga reläenheter styrs från en enda reglerenhet: Exempel 2. Master /slavkoppling av reläenheter: För anvisningar om koppling till plint, se bild under anslutningsplint 2 och 3, avsnitt Ansluta reläenhet. Rumsenhet Transformator 23V AC 24V AC 23V AC 24V AC Kabel K43 Reglerenhet Reläenhet Kabel till slav Reläenhet Kabel till nästa slav Reläenhet MASTER SLAV SLAV Kabel till nästa slav... Totalt max 1st RL23 Ställdon Ställdon Ventil Ventil FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR 13

14 2. Systemuppbyggnad och installation Mastern sänder fortlöpande rummets värme eller kylbehov samt dess fläkt/stegstatus (autodrift alt. manuell fläkthastighet) till slavarna Återställning Respektive slav styr sina utgångar enligt effektbehovet från mastern, men enligt slavens egna inställningar för utgångarna enligt funktionerna under meny 4, utgångar. Utgångarna kan även styras av slavens eventuella egna ingångar enligt inställningarna under meny 5, ingångar. Slavens steg / fläkthastighet styrs på följande sätt: a) Om masterns fläkt styrs automatiskt, kommer även slavens fläkt att styras så, men efter dess egna inställningar under meny 12, steg/fläkt. b) Om masterns fläkt styrs manuellt, kommer slavens fläkt att följa masterns fläkthastighet, men med dess egna begränsningsvärden för hastighet / stegnummer som är valda under meny 12, steg/fläkt En rumsenhet E21 kan tillfälligt användas till slaven för inställning av dess parametrar Master / slav switch Om en reglerenhet skall anvädas som en slav måste den ställas om till slavläge med en dipswitch på reglerenhetens kretskort enligt bild nedan: Master Slavläge Då reglerenheten är spänningssatt och återställningsknappen trycks in kort, gör programmet i mikroprocessorn en omstart, men inga värden ändras. Då knappen hålls intryckt minst 4 sekunder, återställs alla parametrar till leveransvärdena. Återställning kan även göras med E21, E22 eller H23, se sidan 69 och 7, punkt g. 2.5 Monteringsanvisningar Placering av rumsenhet Då rumsenheterna innehåller en temperaturgivare för mätning av rumstemperatur skall den placeras skyddad från direkt solljus och ev. kyl och värmekällor för att temperaturmätningen skall bli korrekt. Generella rekommendationer för montering: 17cm från färdigt golv. 1cm från närmaste värmeradiator 3cm från närmaste hörn eller fönster Placering av extern rumstemperaturgivare Master / slav kabel mellan reglerenheter När flera reglerenheter kopplas i ett master/slav system sker kommunikationen till slavenheterna till ModBusporten. Kabeln skall därför vara av samma typ som som används vid datakommunikation, men med minst en 3polig kabel. Se kapitel 7, punkt till för mer information om kabeltyper Master / slav kabel mellan reläenheter När flera reläenheter kopplas till ett master/slav system sker kommunikationen till slavenheterna med 12Vsignaler. Kabeln skall vara 4polig och ha minst,5m 2 i kabelarea. Kabellängden bör ej överstiga 2m mellan reläenheterna. För rumstemperaturgivare för väggplacering gäller anvisning enligt punkt ovan. Vid kanalmontage med kanaltemperaturgivare är det viktigt att givaren är placerad så den känner av temperaturen i luftflödet Placering av regler och reläenhet Placeras dold ovan undertak eller monteras fast i kyltak eller fläktkonvektor. Observera att den omgivande temperaturen inte får överstiga den temperatur som står angivet i produktens datablad. 14

15 3. Rumsenheter 3Rumsenheter 15

16 3. Rumsenheter 3.1 Rumsenheter med ratt E121 är en enkel rumsenhet med ratt för inställning av önskad temperatur. Den har en inbyggd givare som mäter upp aktuell rumstemperatur. Med en lysdiod indikeras aktuell funktion. Är det kylbehov i rummet lyser den blått, och vid värmebehov lyser den rött. E122 har en extra knapp för inställning av fläkthastighet. Den aktuella fläkthastigheten visas med hjälp av tre lysdioder samt en lysdiod som indikerar om fläkten styrs med automatik med hänsyn till det aktuella värmeeller kylbehovet. E121 E123 har en extra knapp för inställning av timertid från 15 h, och används tillsammans med reglerenhet C221. Den aktuella timertiden visas med hjälp av fyra lysdioder som indikerar återstående timertid. E Lysdiodens funktion rött: blått: släckt: blått blink: värmebehov kylbehov dödband kondensindikering E123 Lysdiod Rattens funktion Rattens inställning bestämmer vilken temperatur som reglersystemet skall sträva efter att hålla i rummet. Rattens skala är normalt 19 till 25 C (med 22 C i mitten), men kan ställas om med hjälp av en handenhet H23. Vrid mot + : Vrid mot : Mer värme Mer kyla Fläktknapp och lysdioder (E122) Ventilationen kan styras med fläkt eller spjäll i 3 hastigheter (eller steg). Knappen bredvid fläktsymbolen ökar hastigheten, och indikerar aktuell nivå på lysdioderna ovanför knappen. Lysdioden AUTO indikerar att automatisk styrning är vald. Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande sekvens: AUTO AUTO etc. I C221 kan 1V fläktreglering väljas parallellt med relästyrd ventilation. Knappen styr då fläkten. Ventilationen kan ej påverkas manuellt Timerknapp och lysdioder (E123) Ventilationen kan forceras med ett spjäll som styrs av en timerfunktion. Timerknappen aktiverar forceringen i steg om 1 till 5 timmar. Varje gång knappen trycks in ändras timertiden i timmar enligt följande sekvens: etc Handenhet H23 En handenhet med display, H23, kan anslutas till modularuttaget under täcklocket. Med H23 kan alla värden ställas in och läsas av på samma sätt som med rumsenhet E21 eller E22, se vidare i denna manual. Temperaturgivaren i H23 har ingen funktion. Uttag för handenhet H23 Kalibreringsknapp Kalibreringsknapp Ratt för önskad temperatur Man kan finjustera temperaturgivaren genom att göra en omkalibrering, med en knapp som är placerad under täcklocket. 1. Mät upp aktuell rumstemperatur med en termometer. 2. Ställ in ratten på den motsvarande temperaturen i skalan. Observera att skalan vid omkalibrering är från 16 till 28 C (i normalt reglerläge är skalan 19 till 25 C). 3. Tryck sedan till på kalibreringsknappen med en skruvmejsel. Ett kort tryck på ungefär en halv sekund räcker. Lysdioden blinkar till med röd färg för att bekräfta kalibreringen. Normalt uppfattar man inte små temperaturskillnader på någon enstaka grad i ett rum, och man behöver därför sällan göra en omkalibrering. 16

17 3. Rumsenheter invertering av alla utgångar Reglerenhetens kyla och värmeutgångar reglerar med normalt stängda ställdon. Man kan invertera alla utgångar som är ställda till att reglera värme, så att normalt öppna ställdon kan användas. Så här gör man för att invertera värmeutgångarna: Displayens uppbyggnad Displayen är uppbyggd av ett textfält och ett numeriskt fält, samt ett antal olika symboler. Driftläge Utsignal Skiftnyckel Menysymbol 1. Vrid börvärdesratten till max kyla. 2. Tryck och håll in kalibreringsknappen i ca 3 sekunder till lysdioden blinkar till med lila färg. 3. Släpp kalibreringsknappen. Reglerenheten reglerar nu värmeutgångarna efter val inställning. OBS! Då inverteringsläget dessförinnan har ändrats med en handenhet (kan ha skett före leverans), kan proceduren behöva upprepas en gång (punkt 23). Fläktfunktion/ Stegfunktion Textfält Numeriskt fält 3.2 Rumsenheter med display E21 är en rumsenhet med display och knappar för inställning av önskad temperatur. Inbyggt menysystem för inställning av reglerenhetens samtliga funktioner. E22 har även en extra knappfunktion för inställning av aktuell fläkthastighet (eller spjällsteg) Knapparnas funktion I textfältet finner man kortare beskrivningar av vilken meny man är i, eller vilken funktion som värdet i det numeriska fältet just nu visar. De olika symbolerna har följande funktioner: sol: måne: sol + måne: : COOL: skiftnyckel: : dagläge nattläge sparläge utsignal aktiv till värmeutgång utsignal aktiv till kylutgång indikerar att visat värde är ändringsbart indikerar att du befinner dig i menyläge. FAN: indikerar att fläkten är igång SELECT SET FAN+AUTO: indikerar att fläkten regleras i autoläge A B C AUTOblink: indikerar att automatisk reglering är frånkopplad Åtkomstskydd Det finns möjlighet att ställa in åtkomstskydd genom att ställa in blockeringar i meny 8. SELECT: menyval i huvudmenyn SET: val av värde som skall förändras A: (ingen funktion) B: timerfunktion (ökad ventilation etc) C: spjällsteg (E21/C221) fläkthastighet 1V (E22/C221) fläkthastighet (E22/C222) PIL UPP: öka ett värde, alternativt flytta till meny eller föregående funktion PIL NED: minska ett värde, alternativt flytta till nästa funktion Exempel: En behörighetskod måste väljas för att nå menyerna. Begränsning av inställningsvärdena för rumstemperatur och timer. Värden kan läsas, men inte ändras. Endast val och/eller rådande rumstemperatur visas. 17

18 3.2.4 Ändring av värden Alla funktionsvärden ligger organiserade i ett menysystem (se sid. 54 för översikt). Det finns 14 menyer med ett antal funktioner under varje meny. Under meny 13 Mätvärden finns en funktion, Grundvyn, (normalt den rådande rumstemperaturen) dit displayen alltid återvänder. Då Grundvyn visas, är symbolen släckt. Om en PILknapp då trycks in, visas normalt vald rumstemperatur för det inkopplade driftläget ( Autoselect ). Värdet kan ändras direkt med flera tryckningar på en av PILknapparna.Efter 5 sekunder återvänder displayen till Grundvyn. Då SELECTknappen trycks in, visas direkt den valda menyrubriken. symbolen visas och menyläget inkopplas. Med upprepade tryck på SELECT visas nästa menyrubrik. Med PILuppknappen kan man sedan backa till föregående meny. Alternativt kan man välja meny genom att trycka på SETknappen varvid menynumret blinkar, välja meny med PILknapp och och sedan trycka på SET igen så att blinket upphör. Då rätt meny har valts, når man underliggande funktioner med PILnedknappen.Därefter kan man backa till föregående funktioner med PILuppknappen. Efter 3 minuter, eller då SELECTknappen hålls intryckt en sekund, återvänder displayen till att visa grundvyn, och symbolen på displayen släcks. Ändra ett värde I menyläget, om funktionsvärdet är ställbart, visas verktygssymbolen på displayen. Då SETknappen trycks in, blinkar värdet som kan ändras med PILknapparna. Då SETknappen trycks in igen, upphör blinkningen eller, om flera ställbara värden visas, blinkar nästa värde. Då en PILknapp hålls intryckt ändras värdet fortlöpande. 18

19 44. Reglerfunktioner Reglerfunktioner 19

20 4. Reglerfunktioner 4. Reglerfunktioner Reglerenheten reglerar temperaturen i rum med hjälp av värme och/eller kylmaskiner. Reglerenheten jämför inställd temperatur med aktuell uppmätt rumstemperatur och styr via sina utgångar värme eller kyla till rummet. 4.1 Driftlägen Reglerenheten har tre driftlägen med varsitt inställningsvärde för rumstemperatur och dödband. Även vissa andra funktioner kan kopplas till de olika driftlägena. Driftlägena kan styras av följande funktioner i prioritetsordning: 1. Timer 2. Yttre kontakt 3. Närvarofunktion 4. Datakommunikation 5. Veckoprogram (om reglerenheten har realtidsklocka) 4.2 Inställning av rumstemperaturer Med hjälp av en rumsenhet med display kan rumstemperaturen för de olika driftlägena ställas in. Man kan välja att DAG temperaturen återställs till mittvärdet (mellan min och max) då driftläge DAG inkopplas. Funktion RES.D under meny 8 skall då ställas till värdet 1. Denna funktion gäller enbart rumsenheter med display. När displayen visar grundvyn (dvs när aktuell uppmätt rumstemperatur visas och symbolen är släckt), kan temperaturen för det aktuella driftläget också ställas in direkt med pilknapparna. Man kan även välja att timern startar, med en förvald tid, för direkt inkoppling av ett förvalt driftläge. Har man en rumsenhet med ratt, kan endast rumstemperaturen för driftläge DAG ställas in med ratten. Med hjälp av datakommunikation kan alla temperaturer ställas in för respektive driftläge. Den önskade temperaturen kallas även för börvärde. Den uppmätta rumstemperaturen kallas för ärvärde. 4.3 Dödband Reglerenheten har en neutral zon mellan värme och kylreglering som kallas för dödband. Denna funktion är till för att förhindra att både värme och kylutgångarna kopplas in samtidigt, samt för att spara energi. Reglerenheten tillåter därmed att temperaturen får avvika en halv grad upp eller ner jämfört med den önskade temperaturen, innan någon styrsignal går ut till värme eller kylmaskinen. Detta gäller under driftläget DAG. I NATTläget och SPARläget är dödbandet bredare, för att få en ekonomifunktion när man inte är rummet eller för att få en så kallad nattsänkning. Dödbanden kan ställas om under meny 3. För driftläge DAG: funktion DB.D För driftläge NATT: funktion DB.N För driftläge SPAR: funktion DB.S Då hög klimatkomfort önskas, skall dödbandet vara relativt litet. För att spara energi skall dödbandet vara bredare. Om reglerenheten är inställd på att reglera enbart värme eller enbart kyla, så har dödbandet ingen funktion, utan rumstemperaturen regleras istället direkt till den temperatur som ställts in för respektive driftläge. 4.4 Regleringens förlopp Lite förenklat, så fungerar regleringen på följande sätt, steg för steg: 1. Reglerenheten väljer ut rätt temperatur och dödband med hänsyn till det driftläge som är aktuellt 2. Den beräknar de reglerande börvärdena för kyla och värme som är lika med det inställda börvärdet ± halva dödbandet. 3. Om temperaturen varit högre än det reglerande börvärdet för kyla, sätts regulatorn i kylläge och använder det reglerande börvärdet för kyla vid regleringen. Om temperaturen varit lägre än det reglerande börvärdet för värme, sätt regulatorn i värmeläge och använder det reglerande börvärdet för värme vid regleringen. 4. Avvikelsen mellan den önskade temperaturen och den uppmätta temperaturen räknas ut 5. Effektvärdet för värme eller kyla räknas fram 6. Reglerenhetens ifunktion känner av om temperaturavvikelsen inte rättats till efter en längre period, och tillför vid behov en liten extra skjuts till effektvärdena 7. Effektvärdena omvandlas till utsignaler, och skickas till de olika utgångarna. 8. Om det reglerande börvärdet för kyla är högre än 32 grader kommer kyla aldrig att inkopplas. 4.5 Pfunktion Reglerenhetens reglertyp kallas för PI, vilket är en förkortning av proportionell och integrerande. Den proportionella funktionen (pfunktionen) innebär att regulatorn beräknar ett effektbehov som står i proportion till temperaturavvikelsen. Aktuellt effektbehov för värme och kyla räknas fram genom att jämföra temperaturavvikelsen med ett pband för värme och ett pband för kyla. Om temperaturens avvikelse är lika stor som (eller större än) pbandet, ändras effektbehovet med ± 1%. 2

21 4. Reglerfunktioner Exempel: Inställd temperatur för DAGläget är 22 C och dödbandet är 1 grad. Det reglerande börvärdet för värme blir då 21,5 C. Aktuell uppmätt temperatur är 2,3 C vilket ger en avvikelse på 1,2 grader. Pbandet för värmesteget är normalt 1,5 grader, vilket ger ett värmeeffekttillskott på 8% (1,2/1,5 = 8%). Pbanden kan ställas om under meny 3. Pband för värme: funktion PB.V Pband för kyla: funktion PB.K 4.6 Ifunktion Den integrerande funktionen (ifunktionen) innebär att reglerenheten ständigt övervakar det effektbehov som pfunktionen ger, och hjälper till att rätta till avvikelsen mycket noggrannare än vad pfunktionen ibland klarar, t ex pga att värme eller kylmaskinen behöver en högre styrsignal för att förmå att nå rätt temperatur i rummet. Normalt är ifunktionens snabbhet inställd på 2 minuter för värme respektive kyla. Denna snabbhet kallas för itid, och motsvarar den tid som ifunktionen tar på sig att förändra effektbehovet uppåt eller nedåt med lika många procent som pfunktionens effektbehov är. Ifunktionen kan ställas om under meny 3. Itid för värme: Itid för kyla: funktion ITID.V funktion ITID.k I regel brukar man ställa in reglerenhetens känslighet genom att ändra både pband och itid på olika sätt. De värden som är förinställda i reglerenheten passar dock för de flesta normala rum. 4.7 Fläktreglering C221: Fläktreglering med 1V signal: Se sid 6 Stegreglering av luftspjäll: Se kap. 4.8 C222: Fläktreglering med extern reläenhet RL23, se nedan. C222 kan ej styra fläkthastighet med en 1V signal. Rumsenhet med display: För att se aktuell fläkthastighet, trycker du på Cknappen. Displayen visar bokstaven A om automatisk styrning är inkopplad samt med siffran 3 vilket steg som är inkopplat. Varje gång Cknappen därefter trycks in, ändras stegnumret, och eventuellt auto kopplas till eller från enligt följande sekvens: Auto Auto 1 osv... När fläkthastigheten visas, kan man även ändra denna med hjälp av pilknapparna upp och ned Min och maxbegränsningar Det finns möjlighet att begränsa vilka hastigheter man skall kunna nå via den manuella och automatiska styrningen. Man kan även blockera eller fixera autoläget. Inställningar görs under meny 12. Funktion MIN : val av lägsta hastighet (auto) Funktion MAX.V : val av högsta hastighet vid värmeläge (auto) Funktion MAX.k : val av högsta hastighet vid kylläge (auto) Funktion AUTO : val om autoläge skall kunna väljas ( = nej, 1 = ja, 2 = fixering av autoläge) Funktion M.MIN : val av lägsta hastighet (manuellt) Funktion M.MAX : val av högsta hastighet (manuellt) Vald hastighet vid uppstart Man kan välja vilket läge fläkten skall anta då spänningen återkommer efter strömavbrott. Gå in på funktionen INIT. under meny 12, och välj något av följande värden: (streck): samma läge som före avbrottet 1, 2, 3: hastighet 13 i manuellt läge A: autoläge En fläkt kan styras i 3 steg enligt rummets värme och kylbehov. Fläktmotorns olika motorlindningar kopplas in av reläer i en extern reläenhet (RL23) som ansluts till reglerenheten Manuell och automatisk fläktstyrning Rumsenhet med ratt: Den nedersta av de små lysdioderna indikerar steg 1, nästa lysdiod indikerar steg 2 och den näst översta lysdioden indikerar steg 3. Den allra översta lysdioden indikerar att automatisk styrning är inkopplad. Då fläktknappen trycks in ändras stegnumret och eventuellt auto kopplas till eller från enligt följande sekvens: Auto Auto 1 osv... 21

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Handbok för skönare värme med mindre energi

Handbok för skönare värme med mindre energi EL2 Handbok för skönare värme med mindre energi Beskrivning Handhavande Installation Manual för IQtherm EL2 (v1.00 till v1.09) - Manualutgåva v1.2 - G19266 Tel: 08-448 56 20 Fax: 08-777 36 55 info@zc.se

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation 2004. *087R548* *vi7ab707* ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation 2004. *087R548* *vi7ab707* Innehållsförteckning Sida Instruktion Före start

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer