Manual för C221 / C222 Versioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39"

Transkript

1 Manual för C221 / C222 Versioner Man G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v Zone Controls AB Box 64, Västerhaninge Tel: Fax:

2

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1.1 Presentation Driftlägen och val av rumstemperatur Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt Plintfunktioner Reläenhet RL Master / slavkoppling, återställning Monteringsanvisningar Rumsenheter 3.1 Rumsenheter med ratt Rumsenheter med display Reglerfunktioner 4.1 Driftlägen Inställning av rumstemperaturer Dödband Regleringens förlopp Pfunktion Ifunktion Fläktreglering Stegreglering Kaskadreglering Datakommunikation 7.1 Modbusprotokollet RS485nätverk Uppbyggnad av nätverk Felsökning av nätverk Avvikelser från Modbusstandarden Modbusregister Menyfunktioner (Meny 112). 8 Översikt Veckoprogrammet Loggfunktionen Reglerinställningar Utgångar, inställningar b Utgång A1 vid fläktstyrning Ingångar, Inställningar Regulatortyp Kalibrering Knappfunktioner Testfunktioner Typbeteckningar Datakommunikation, inställningar Fläkt eller steginställningar Tider och mätvärden Börvärden Ingångar och givare 5.1 Reglerande temperaturgivare Sekundär temperaturgivare Närvarogivare Driftlägesöverstyrning/Påverkan av utgång Generell 1Vgivare Kondensgivare Utgångar och ställdon 6.1 Ställdon Utsignaler Värme, kyl eller direkt temp.styrning Timerforcering Val kaskadreglering Change Overfunktion Begränsning av reglerområdet Temperaturgränser vid direkt temp.styrning Spänningsgränser för A1 och A Utgång från om fläkt från Periodtid eller gångtid för ställdon Invertering Motionering Reläutgångar... 35! Copyright 213 av Zone Controls AB. Informationen i denna manual ägs av Zone Controls AB. Alla rättigheter är reserverade. Informationen får ej tryckas, kopieras, spridas eller ändras utan tillstånd från Zone Controls AB. Denna manual beskriver standardutförande av produkten C221 / C222. Ingen information i manualen är tillämplig för varianter och kundanpassningar. Kontakta Zone Controls om du har några frågor. Zone Controls AB ansvarar ej för fel och skador på person eller egendom vid felaktigt handhavande eller felaktig inkoppling av produkten beskriven i denna manual. Behöriga elinstallatörer får endast utföra installationer av starkströmsapparatur och anordningar, detta i enlighet med gällande starkströms och elsäkerhetsföreskrifter Med reservation för ändringar utan föregående meddelande. Zone Controls AB, Box 64, Västerhaninge, Tel Dokumentinfo: Manual Man18, v1.6, 212, G1923 3

4

5 11. Introduktion Introduktion5

6 1. Introduktion 1.1 Presentation Denna reglerenhet ger en stabil och behaglig rumstemperatur genom att effektivt och noggrant styra och reglera olika värme och kylmaskiner. Den har totalt fyra utgångar som individuellt kan ställas in för att passa de flesta behov. I leveransutförandet är reglerenheten inställd på att styra ett värmesteg och ett kylsteg med 24V och 1V. Till reglerenheten kan olika typer av givare anslutas. En rumsenhet kan även anslutas med inbyggd temperaturgivare för avkänning och inställning av rumstemperatur: G24 E121 Extern rumstemperaturgivare Rumsenhet med ratt Om man har en rumsenhet med ratt och behöver göra inställningar, erfordras en särskild handenhet med display (H23) som då ansluts tillfälligt in i rumsenhetens modularkontakt. Denna är placerad bakom täcklocket. Om man ej har någon rumsenhet, kan man temporärt ansluta en rumsenhet E21 till den 4poliga skruvplinten i reglerenheten. För att regleringen av rumstemperatur skall fungera, behövs en rumstemperaturgivare. Det vanligaste är att använda den inbyggda givaren som finns i rumsenheten. Vill man installera en extern givare i rummet eller i t ex en luftkanal, så ansluts givaren på skruvplint i reglerenheten. Den externa givaren blir då automatiskt gällande, även om du har en rumsenheten ansluten. E122 E123 Rumsenhet med ratt, för fläktstyrning med knapp och lysdioder Rumsenhet med ratt, för forcering med knapp och lysdioder Till reglerenheten kan även andra typer av givare anslutas, t ex för närvaroindikering, koldioxidhalt, kondens, driftläge eller extra temperatur. De externa givarna kan ställas in i displayenhetens menyer för att påverka regleringen på olika sätt. E21 E22 Rumsenhet med display Rumsenhet med display, för fläktstyrning På en rumsenhet med display kan man nå alla mätvärden och inställningar som finns tillgängliga med hjälp av ett menysystem. Vissa inställningar kan blockeras för att förhindra att felaktiga inställningar görs av misstag. Reglerenheten har tre olika driftlägen (dag, natt och spar) som kan aktivera olika rumstemperaturer. På variant C221K (eller C222K) finns även en inbyggd realtidsklocka med veckoprogram. Klockan och veckoprogrammet behåller sin funktion även om strömavbrott uppstår (i max 3 dagar). Reglerenheten har inbyggd kommunikationsport för att ansluta den till en databuss (Modbus RS485), för att kunna avläsa värden från en PC (t ex via internet). 6

7 1. Introduktion 1.2 Driftlägen och val av rumstemperatur Reglerenheten har tre driftlägen; DAG, NATT och SPAR. Under varje driftläge kan man välja att ställa in olika temperaturvärden, ekonomisparfunktioner etc. Driftläget kan påverkas av olika impulser, t ex signal från en närvarodetektor, en yttre kontakt, en överordnad styrning via datakommunikation, ett veckoprogram (om reglerenheten är försedd med klockkrets) eller av den inbyggda timerfunktionen. Har man en rumsenhet med ratt, så ställs den önskade temperaturen in genom att vrida på ratten till önskat läge. Till skillnad från displayenheten så påverkar ratten alltid den önskade temperaturen för driftläge DAG, oavsett om något annat driftläge är aktuellt. Man kan inte se vilket driftläge som är aktuellt, men med hjälp av den stora lysdioden kan man se om regulatorn står i värme eller kylläge, eller om den är nöjd. Det aktuella driftläget kan avläsas om man har en rumsenhet med display ansluten till reglerenheten. Olika symboler indikerar då driftläget: sol = DAG måne = NATT sol + måne = SPAR Rattens skala är normalt ograderad (dvs utan siffror), för att möjliggöra att kunna förändra rattens temperaturområde. Vid leverans har ratten området 1925 C med mittvärdet 22 C. Vrider man ratten uppåt (medurs) så höjer man den önskade temperaturen och tvärtom. Rumsenheten visar normalt den aktuella (uppmätta) rumstemperaturen på displayen i grundvyn. Om man trycker på en av rumsenhetens pilknappar så visas den önskade temperaturen för det aktuella driftläget istället. Trycker man direkt en gång till på en av pilknapparna, så förändras den önskade temperaturen en halv grad upp eller ner. Efter några sekunder återgår displayen till grundvyn och visar åter den uppmätta rumstemperaturen. Man kan också välja att inte ha någon rumsenhet ansluten till reglerenheten. Då behövs en extern temperaturgivare istället. För att kunna ställa om den önskade temperaturen, behövs en centraldator som kan sända ut detta värde via datakommunikation. Den förinställda önskade temperaturen i reglerenheten är 22 C. Om man inte har en centraldator, kan man temporärt ansluta en rumsenhet E21 och göra börvärdesförändringar via denna. 7

8

9 22. Systemuppbyggnad och Systemuppbyggnad och installation installation9

10

11 2. Systemuppbyggnad och installation 2.1 Systemöversikt Reglersystemet går att konfigurera på många olika sätt och är utvecklad särskilt för att underlätta kundanpassningar utan att behöva göra några ändringar i hårdvaran. Reglerenheten går att ansluta direkt till en mängd olika reglersystem utan att några inställningar behövs göras och dessa beskrivs i detta kapitel. 2.2 Plintfunktioner Skruvplintarna i reglerenheten är löstagbara och har olika märkning och placering. Nedanstående bilder beskriver skruvplintarnas funktion i en fabriksinställd reglerenhet: Anslutningsplint 1: Plint 3 Plint 2 Plint 1 Plint 4 * * I3. Ingång för kondensgivare I2. Ingång för kontaktfunktion / ekonomistyrning Y4. Utgång A2 Styrsignal 1V DC för värmeställdon Y3. Utgång A1 Styrsignal 1V DC för kylställdon G. Gemensam nolla, V I1. Ingång för extern rumstemperaturgivare G. Gemensam nolla, V från transformator G. Fas, 24V AC från transformator Y2. Utgång D2 Styrsignal V för 24V värmeställdon G. Fas, 24V AC för värmeställdon G. Fas, 24V AC för kylställdon Y1. Utgång D1 Styrsignal V för 24V kylställdon * ) För att produkten skall vara avsäkrad måste transformatorn alltid anslutas till G och G avsedd för matningsspänning. Anslutningsplint 2 för rumsenhet och slavenheter: Anslutning E21 Anslutning E12x 12V. K43, grön 12V. Orange Anslutning till slavenhet 12V anslutes ej till slavenhet! C1. K43, röd B1. K43, gul A1. K43, svart C1. Vitorange B1. Blå A1. Vitblå C1. Ansluts till C2 på slav B1. Ansluts till B2 på slav A1. Ansluts till A2 på slav Anslutningsplint 3 för ModBuskommunikation eller kommunikationsingång från masterenhet. Anslutning till ModBus C2. GND2 (Jord) B2. ModBus B A2. ModBus A+ Anslutning från masterenhet: C2. Ansluts till plint C1 på masterenhet B2. Ansluts till plint B1 på masterenhet A2. Ansluts till plint A1 på masterenhet Anslutningsplint 4 används när reläenhet RL23 ska anslutas till reglerenheten, se nästa sida. 11

12 2. Systemuppbyggnad och installation 2.3 Reläenhet RL23 Reglerenheterna går att ansluta till en reläenhet för utökade reglerfunktioner. Plint 2 Ansluten till reglerenhet C221 så kan reläenheten styra 24V spjäll i upp till tre steg i sekvens. Ansluten till reglerenhet C222 så kan reläenheten styra fläkthastigheter i en fläktkonvektor i upp till tre steg i sekvens. Plint 4 Plint 1 Plint Ansluta reläenhet För att ansluta en reläenhet till reglerenheten används kabel K2 (6cm) eller K21 (15cm), dessa ansluts till en särskild 4pinnars stiftlist på resp. kretskort (se plint 4 på bild). Kabeln skall alltid anslutas med svart kabel mot pinne 1 på reglerenheten resp. reläenheten. Pinne 1 är märkt på kretskorten med numret 1, se bild bredvid. Orange Röd Brun Svart Reläkortet har även tre skruvplintar. Skruvplintarnas funktion skiljer sig beroende på vilken reglerenhet som är ansluten. Nedanstående bilder beskriver skruvplintarnas funktion: Pinne 1 Anslutningsplint 1: Reläenhet ansluten till C221 N. V RY3. Spjällsteg 3 RY2. Spjällsteg 2 RY1. Spjällsteg 1 L. Fas 24V / 24V N. V PE. PE. N. V L. Fas 24V / 24V Reläenhet ansluten till C222 N. V RY3. Fläkthastighet 3 RY2. Fläkthastighet 2 RY1. Fläkthastighet 1 L. Fas 24V N. V PE. Skyddsjord PE. Skyddsjord N. V L. Fas 24V Anslutningsplint 2 för slavkoppling av flera reläer: R3. Anslut till R3 på nästa slav. R2. Anslut till R2 på nästa slav. R1. Anslut till R1 på nästa slav. RC. Anslut till RC på nästa slav. Anslutningsplint 3 för 24V AC transformator: G. V G. 24V AC 12

13 2. Systemuppbyggnad och installation 2.4 Master / slavkoppling Reglerenheterna och reläenheterna går att koppla som master och slavenheter i de fall där flera regler eller reläenheter ska styras från en rumsenhet, t ex i större rum där temperaturen regleras med flera kyltak eller fläktkonvektorer. Master / slavkoppling kan kombineras och konfigureras på många olika sätt. Nedan visas exempel på två vanliga master/slavsystem Master / slavkoppling av reglerenheter Här visas ett systemexempel av en master reglerenhet och slavar. Samtliga reglerenheter läser av och reglerar via en enda rumsenhet. För anvisningar om koppling till plint, se bild under anslutningsplint 2 och 3, avsnitt 2.2. Plintfunktioner. Exempel 1. Master /slavkoppling av reglerenheter: Rumsenhet KYLTAK KYLTAK KYLTAK Ställdon Ställdon Ställdon Ventil Ventil Ventil Reglerenhet Reglerenhet Reglerenhet Kabel K43 Transformator 24V AC MASTER Kabel till slav SLAV Kabel till nästa slav SLAV Kabel till nästa slav... Totalt max 16st reglerenheter. Transformator Transformator 24V AC 24V AC 23V AC 23V AC 23V AC Master / slavkoppling av reläenheter Här visas ett systemexempel av en master reläenhet, och slavar. Samtliga reläenheter styrs från en enda reglerenhet: Exempel 2. Master /slavkoppling av reläenheter: För anvisningar om koppling till plint, se bild under anslutningsplint 2 och 3, avsnitt Ansluta reläenhet. Rumsenhet Transformator 23V AC 24V AC 23V AC 24V AC Kabel K43 Reglerenhet Reläenhet Kabel till slav Reläenhet Kabel till nästa slav Reläenhet MASTER SLAV SLAV Kabel till nästa slav... Totalt max 1st RL23 Ställdon Ställdon Ventil Ventil FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR 13

14 2. Systemuppbyggnad och installation Mastern sänder fortlöpande rummets värme eller kylbehov samt dess fläkt/stegstatus (autodrift alt. manuell fläkthastighet) till slavarna Återställning Respektive slav styr sina utgångar enligt effektbehovet från mastern, men enligt slavens egna inställningar för utgångarna enligt funktionerna under meny 4, utgångar. Utgångarna kan även styras av slavens eventuella egna ingångar enligt inställningarna under meny 5, ingångar. Slavens steg / fläkthastighet styrs på följande sätt: a) Om masterns fläkt styrs automatiskt, kommer även slavens fläkt att styras så, men efter dess egna inställningar under meny 12, steg/fläkt. b) Om masterns fläkt styrs manuellt, kommer slavens fläkt att följa masterns fläkthastighet, men med dess egna begränsningsvärden för hastighet / stegnummer som är valda under meny 12, steg/fläkt En rumsenhet E21 kan tillfälligt användas till slaven för inställning av dess parametrar Master / slav switch Om en reglerenhet skall anvädas som en slav måste den ställas om till slavläge med en dipswitch på reglerenhetens kretskort enligt bild nedan: Master Slavläge Då reglerenheten är spänningssatt och återställningsknappen trycks in kort, gör programmet i mikroprocessorn en omstart, men inga värden ändras. Då knappen hålls intryckt minst 4 sekunder, återställs alla parametrar till leveransvärdena. Återställning kan även göras med E21, E22 eller H23, se sidan 69 och 7, punkt g. 2.5 Monteringsanvisningar Placering av rumsenhet Då rumsenheterna innehåller en temperaturgivare för mätning av rumstemperatur skall den placeras skyddad från direkt solljus och ev. kyl och värmekällor för att temperaturmätningen skall bli korrekt. Generella rekommendationer för montering: 17cm från färdigt golv. 1cm från närmaste värmeradiator 3cm från närmaste hörn eller fönster Placering av extern rumstemperaturgivare Master / slav kabel mellan reglerenheter När flera reglerenheter kopplas i ett master/slav system sker kommunikationen till slavenheterna till ModBusporten. Kabeln skall därför vara av samma typ som som används vid datakommunikation, men med minst en 3polig kabel. Se kapitel 7, punkt till för mer information om kabeltyper Master / slav kabel mellan reläenheter När flera reläenheter kopplas till ett master/slav system sker kommunikationen till slavenheterna med 12Vsignaler. Kabeln skall vara 4polig och ha minst,5m 2 i kabelarea. Kabellängden bör ej överstiga 2m mellan reläenheterna. För rumstemperaturgivare för väggplacering gäller anvisning enligt punkt ovan. Vid kanalmontage med kanaltemperaturgivare är det viktigt att givaren är placerad så den känner av temperaturen i luftflödet Placering av regler och reläenhet Placeras dold ovan undertak eller monteras fast i kyltak eller fläktkonvektor. Observera att den omgivande temperaturen inte får överstiga den temperatur som står angivet i produktens datablad. 14

15 3. Rumsenheter 3Rumsenheter 15

16 3. Rumsenheter 3.1 Rumsenheter med ratt E121 är en enkel rumsenhet med ratt för inställning av önskad temperatur. Den har en inbyggd givare som mäter upp aktuell rumstemperatur. Med en lysdiod indikeras aktuell funktion. Är det kylbehov i rummet lyser den blått, och vid värmebehov lyser den rött. E122 har en extra knapp för inställning av fläkthastighet. Den aktuella fläkthastigheten visas med hjälp av tre lysdioder samt en lysdiod som indikerar om fläkten styrs med automatik med hänsyn till det aktuella värmeeller kylbehovet. E121 E123 har en extra knapp för inställning av timertid från 15 h, och används tillsammans med reglerenhet C221. Den aktuella timertiden visas med hjälp av fyra lysdioder som indikerar återstående timertid. E Lysdiodens funktion rött: blått: släckt: blått blink: värmebehov kylbehov dödband kondensindikering E123 Lysdiod Rattens funktion Rattens inställning bestämmer vilken temperatur som reglersystemet skall sträva efter att hålla i rummet. Rattens skala är normalt 19 till 25 C (med 22 C i mitten), men kan ställas om med hjälp av en handenhet H23. Vrid mot + : Vrid mot : Mer värme Mer kyla Fläktknapp och lysdioder (E122) Ventilationen kan styras med fläkt eller spjäll i 3 hastigheter (eller steg). Knappen bredvid fläktsymbolen ökar hastigheten, och indikerar aktuell nivå på lysdioderna ovanför knappen. Lysdioden AUTO indikerar att automatisk styrning är vald. Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande sekvens: AUTO AUTO etc. I C221 kan 1V fläktreglering väljas parallellt med relästyrd ventilation. Knappen styr då fläkten. Ventilationen kan ej påverkas manuellt Timerknapp och lysdioder (E123) Ventilationen kan forceras med ett spjäll som styrs av en timerfunktion. Timerknappen aktiverar forceringen i steg om 1 till 5 timmar. Varje gång knappen trycks in ändras timertiden i timmar enligt följande sekvens: etc Handenhet H23 En handenhet med display, H23, kan anslutas till modularuttaget under täcklocket. Med H23 kan alla värden ställas in och läsas av på samma sätt som med rumsenhet E21 eller E22, se vidare i denna manual. Temperaturgivaren i H23 har ingen funktion. Uttag för handenhet H23 Kalibreringsknapp Kalibreringsknapp Ratt för önskad temperatur Man kan finjustera temperaturgivaren genom att göra en omkalibrering, med en knapp som är placerad under täcklocket. 1. Mät upp aktuell rumstemperatur med en termometer. 2. Ställ in ratten på den motsvarande temperaturen i skalan. Observera att skalan vid omkalibrering är från 16 till 28 C (i normalt reglerläge är skalan 19 till 25 C). 3. Tryck sedan till på kalibreringsknappen med en skruvmejsel. Ett kort tryck på ungefär en halv sekund räcker. Lysdioden blinkar till med röd färg för att bekräfta kalibreringen. Normalt uppfattar man inte små temperaturskillnader på någon enstaka grad i ett rum, och man behöver därför sällan göra en omkalibrering. 16

17 3. Rumsenheter invertering av alla utgångar Reglerenhetens kyla och värmeutgångar reglerar med normalt stängda ställdon. Man kan invertera alla utgångar som är ställda till att reglera värme, så att normalt öppna ställdon kan användas. Så här gör man för att invertera värmeutgångarna: Displayens uppbyggnad Displayen är uppbyggd av ett textfält och ett numeriskt fält, samt ett antal olika symboler. Driftläge Utsignal Skiftnyckel Menysymbol 1. Vrid börvärdesratten till max kyla. 2. Tryck och håll in kalibreringsknappen i ca 3 sekunder till lysdioden blinkar till med lila färg. 3. Släpp kalibreringsknappen. Reglerenheten reglerar nu värmeutgångarna efter val inställning. OBS! Då inverteringsläget dessförinnan har ändrats med en handenhet (kan ha skett före leverans), kan proceduren behöva upprepas en gång (punkt 23). Fläktfunktion/ Stegfunktion Textfält Numeriskt fält 3.2 Rumsenheter med display E21 är en rumsenhet med display och knappar för inställning av önskad temperatur. Inbyggt menysystem för inställning av reglerenhetens samtliga funktioner. E22 har även en extra knappfunktion för inställning av aktuell fläkthastighet (eller spjällsteg) Knapparnas funktion I textfältet finner man kortare beskrivningar av vilken meny man är i, eller vilken funktion som värdet i det numeriska fältet just nu visar. De olika symbolerna har följande funktioner: sol: måne: sol + måne: : COOL: skiftnyckel: : dagläge nattläge sparläge utsignal aktiv till värmeutgång utsignal aktiv till kylutgång indikerar att visat värde är ändringsbart indikerar att du befinner dig i menyläge. FAN: indikerar att fläkten är igång SELECT SET FAN+AUTO: indikerar att fläkten regleras i autoläge A B C AUTOblink: indikerar att automatisk reglering är frånkopplad Åtkomstskydd Det finns möjlighet att ställa in åtkomstskydd genom att ställa in blockeringar i meny 8. SELECT: menyval i huvudmenyn SET: val av värde som skall förändras A: (ingen funktion) B: timerfunktion (ökad ventilation etc) C: spjällsteg (E21/C221) fläkthastighet 1V (E22/C221) fläkthastighet (E22/C222) PIL UPP: öka ett värde, alternativt flytta till meny eller föregående funktion PIL NED: minska ett värde, alternativt flytta till nästa funktion Exempel: En behörighetskod måste väljas för att nå menyerna. Begränsning av inställningsvärdena för rumstemperatur och timer. Värden kan läsas, men inte ändras. Endast val och/eller rådande rumstemperatur visas. 17

18 3.2.4 Ändring av värden Alla funktionsvärden ligger organiserade i ett menysystem (se sid. 54 för översikt). Det finns 14 menyer med ett antal funktioner under varje meny. Under meny 13 Mätvärden finns en funktion, Grundvyn, (normalt den rådande rumstemperaturen) dit displayen alltid återvänder. Då Grundvyn visas, är symbolen släckt. Om en PILknapp då trycks in, visas normalt vald rumstemperatur för det inkopplade driftläget ( Autoselect ). Värdet kan ändras direkt med flera tryckningar på en av PILknapparna.Efter 5 sekunder återvänder displayen till Grundvyn. Då SELECTknappen trycks in, visas direkt den valda menyrubriken. symbolen visas och menyläget inkopplas. Med upprepade tryck på SELECT visas nästa menyrubrik. Med PILuppknappen kan man sedan backa till föregående meny. Alternativt kan man välja meny genom att trycka på SETknappen varvid menynumret blinkar, välja meny med PILknapp och och sedan trycka på SET igen så att blinket upphör. Då rätt meny har valts, når man underliggande funktioner med PILnedknappen.Därefter kan man backa till föregående funktioner med PILuppknappen. Efter 3 minuter, eller då SELECTknappen hålls intryckt en sekund, återvänder displayen till att visa grundvyn, och symbolen på displayen släcks. Ändra ett värde I menyläget, om funktionsvärdet är ställbart, visas verktygssymbolen på displayen. Då SETknappen trycks in, blinkar värdet som kan ändras med PILknapparna. Då SETknappen trycks in igen, upphör blinkningen eller, om flera ställbara värden visas, blinkar nästa värde. Då en PILknapp hålls intryckt ändras värdet fortlöpande. 18

19 44. Reglerfunktioner Reglerfunktioner 19

20 4. Reglerfunktioner 4. Reglerfunktioner Reglerenheten reglerar temperaturen i rum med hjälp av värme och/eller kylmaskiner. Reglerenheten jämför inställd temperatur med aktuell uppmätt rumstemperatur och styr via sina utgångar värme eller kyla till rummet. 4.1 Driftlägen Reglerenheten har tre driftlägen med varsitt inställningsvärde för rumstemperatur och dödband. Även vissa andra funktioner kan kopplas till de olika driftlägena. Driftlägena kan styras av följande funktioner i prioritetsordning: 1. Timer 2. Yttre kontakt 3. Närvarofunktion 4. Datakommunikation 5. Veckoprogram (om reglerenheten har realtidsklocka) 4.2 Inställning av rumstemperaturer Med hjälp av en rumsenhet med display kan rumstemperaturen för de olika driftlägena ställas in. Man kan välja att DAG temperaturen återställs till mittvärdet (mellan min och max) då driftläge DAG inkopplas. Funktion RES.D under meny 8 skall då ställas till värdet 1. Denna funktion gäller enbart rumsenheter med display. När displayen visar grundvyn (dvs när aktuell uppmätt rumstemperatur visas och symbolen är släckt), kan temperaturen för det aktuella driftläget också ställas in direkt med pilknapparna. Man kan även välja att timern startar, med en förvald tid, för direkt inkoppling av ett förvalt driftläge. Har man en rumsenhet med ratt, kan endast rumstemperaturen för driftläge DAG ställas in med ratten. Med hjälp av datakommunikation kan alla temperaturer ställas in för respektive driftläge. Den önskade temperaturen kallas även för börvärde. Den uppmätta rumstemperaturen kallas för ärvärde. 4.3 Dödband Reglerenheten har en neutral zon mellan värme och kylreglering som kallas för dödband. Denna funktion är till för att förhindra att både värme och kylutgångarna kopplas in samtidigt, samt för att spara energi. Reglerenheten tillåter därmed att temperaturen får avvika en halv grad upp eller ner jämfört med den önskade temperaturen, innan någon styrsignal går ut till värme eller kylmaskinen. Detta gäller under driftläget DAG. I NATTläget och SPARläget är dödbandet bredare, för att få en ekonomifunktion när man inte är rummet eller för att få en så kallad nattsänkning. Dödbanden kan ställas om under meny 3. För driftläge DAG: funktion DB.D För driftläge NATT: funktion DB.N För driftläge SPAR: funktion DB.S Då hög klimatkomfort önskas, skall dödbandet vara relativt litet. För att spara energi skall dödbandet vara bredare. Om reglerenheten är inställd på att reglera enbart värme eller enbart kyla, så har dödbandet ingen funktion, utan rumstemperaturen regleras istället direkt till den temperatur som ställts in för respektive driftläge. 4.4 Regleringens förlopp Lite förenklat, så fungerar regleringen på följande sätt, steg för steg: 1. Reglerenheten väljer ut rätt temperatur och dödband med hänsyn till det driftläge som är aktuellt 2. Den beräknar de reglerande börvärdena för kyla och värme som är lika med det inställda börvärdet ± halva dödbandet. 3. Om temperaturen varit högre än det reglerande börvärdet för kyla, sätts regulatorn i kylläge och använder det reglerande börvärdet för kyla vid regleringen. Om temperaturen varit lägre än det reglerande börvärdet för värme, sätt regulatorn i värmeläge och använder det reglerande börvärdet för värme vid regleringen. 4. Avvikelsen mellan den önskade temperaturen och den uppmätta temperaturen räknas ut 5. Effektvärdet för värme eller kyla räknas fram 6. Reglerenhetens ifunktion känner av om temperaturavvikelsen inte rättats till efter en längre period, och tillför vid behov en liten extra skjuts till effektvärdena 7. Effektvärdena omvandlas till utsignaler, och skickas till de olika utgångarna. 8. Om det reglerande börvärdet för kyla är högre än 32 grader kommer kyla aldrig att inkopplas. 4.5 Pfunktion Reglerenhetens reglertyp kallas för PI, vilket är en förkortning av proportionell och integrerande. Den proportionella funktionen (pfunktionen) innebär att regulatorn beräknar ett effektbehov som står i proportion till temperaturavvikelsen. Aktuellt effektbehov för värme och kyla räknas fram genom att jämföra temperaturavvikelsen med ett pband för värme och ett pband för kyla. Om temperaturens avvikelse är lika stor som (eller större än) pbandet, ändras effektbehovet med ± 1%. 2

21 4. Reglerfunktioner Exempel: Inställd temperatur för DAGläget är 22 C och dödbandet är 1 grad. Det reglerande börvärdet för värme blir då 21,5 C. Aktuell uppmätt temperatur är 2,3 C vilket ger en avvikelse på 1,2 grader. Pbandet för värmesteget är normalt 1,5 grader, vilket ger ett värmeeffekttillskott på 8% (1,2/1,5 = 8%). Pbanden kan ställas om under meny 3. Pband för värme: funktion PB.V Pband för kyla: funktion PB.K 4.6 Ifunktion Den integrerande funktionen (ifunktionen) innebär att reglerenheten ständigt övervakar det effektbehov som pfunktionen ger, och hjälper till att rätta till avvikelsen mycket noggrannare än vad pfunktionen ibland klarar, t ex pga att värme eller kylmaskinen behöver en högre styrsignal för att förmå att nå rätt temperatur i rummet. Normalt är ifunktionens snabbhet inställd på 2 minuter för värme respektive kyla. Denna snabbhet kallas för itid, och motsvarar den tid som ifunktionen tar på sig att förändra effektbehovet uppåt eller nedåt med lika många procent som pfunktionens effektbehov är. Ifunktionen kan ställas om under meny 3. Itid för värme: Itid för kyla: funktion ITID.V funktion ITID.k I regel brukar man ställa in reglerenhetens känslighet genom att ändra både pband och itid på olika sätt. De värden som är förinställda i reglerenheten passar dock för de flesta normala rum. 4.7 Fläktreglering C221: Fläktreglering med 1V signal: Se sid 6 Stegreglering av luftspjäll: Se kap. 4.8 C222: Fläktreglering med extern reläenhet RL23, se nedan. C222 kan ej styra fläkthastighet med en 1V signal. Rumsenhet med display: För att se aktuell fläkthastighet, trycker du på Cknappen. Displayen visar bokstaven A om automatisk styrning är inkopplad samt med siffran 3 vilket steg som är inkopplat. Varje gång Cknappen därefter trycks in, ändras stegnumret, och eventuellt auto kopplas till eller från enligt följande sekvens: Auto Auto 1 osv... När fläkthastigheten visas, kan man även ändra denna med hjälp av pilknapparna upp och ned Min och maxbegränsningar Det finns möjlighet att begränsa vilka hastigheter man skall kunna nå via den manuella och automatiska styrningen. Man kan även blockera eller fixera autoläget. Inställningar görs under meny 12. Funktion MIN : val av lägsta hastighet (auto) Funktion MAX.V : val av högsta hastighet vid värmeläge (auto) Funktion MAX.k : val av högsta hastighet vid kylläge (auto) Funktion AUTO : val om autoläge skall kunna väljas ( = nej, 1 = ja, 2 = fixering av autoläge) Funktion M.MIN : val av lägsta hastighet (manuellt) Funktion M.MAX : val av högsta hastighet (manuellt) Vald hastighet vid uppstart Man kan välja vilket läge fläkten skall anta då spänningen återkommer efter strömavbrott. Gå in på funktionen INIT. under meny 12, och välj något av följande värden: (streck): samma läge som före avbrottet 1, 2, 3: hastighet 13 i manuellt läge A: autoläge En fläkt kan styras i 3 steg enligt rummets värme och kylbehov. Fläktmotorns olika motorlindningar kopplas in av reläer i en extern reläenhet (RL23) som ansluts till reglerenheten Manuell och automatisk fläktstyrning Rumsenhet med ratt: Den nedersta av de små lysdioderna indikerar steg 1, nästa lysdiod indikerar steg 2 och den näst översta lysdioden indikerar steg 3. Den allra översta lysdioden indikerar att automatisk styrning är inkopplad. Då fläktknappen trycks in ändras stegnumret och eventuellt auto kopplas till eller från enligt följande sekvens: Auto Auto 1 osv... 21

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05 INCENTIVE-GRUPPEN TA R Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar C-3-5 994.05 TA R är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av rumstemperaturen i luftbehandlingssystem.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer